BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 6 (138) GRUDZIEŃ 2008 r. Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym nastroju, w atmosferze szczęścia i miłości, przy blasku choinki, w najlepszym zdrowiu i nadziei na dobry Nowy Rok życzą Stefan Słowikowski Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła Edward Kłos Burmistrz Dzielnicy Wesoła

2 UCHWAŁY Uchwały Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXXII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 16 października 2008 roku Uchwała Nr XXXII/87/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok. Uchwała Nr XXXII/88/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do załącznika Dzielnicy Wesoła do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2009 rok. Uchwała Nr XXXII/89/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 października 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła oraz nadania jej statutu. Uchwały Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXXIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 6 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXXIII/90/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. Uchwała Nr XXXIII/91/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 rok. Uchwała Nr XXXIII/92/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła na 2008 rok. cd. na str.3 INFORMACJE z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie od 25 września 2008 r. do 15 grudnia 2008 r. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wesoła. Zarząd podjął 18 uchwał. Ogłoszono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę oświetlenia ulic: Topolowej i Podleśnej (od nr ew. 61 a, b, c do nr ew. 67 a, b, c) nasadzenia w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła budowę ul. Biesiadnej oraz ul. Diamentowej na odc. od ul. Biesiadnej do Kanału Wawerskiego opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zamiennej na budowę zespołu sportowego przy ul. Narutowicza w ramach Centrum Pobytowego EURO 2012 przebudowę ul. Kościelnej budowę placu zabaw w osiedlu Plac Wojska Polskiego roboty remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 7 budowę ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Za Dębami do ul. Mokrej ochronę osób i mienia w budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła Podpisano umowy na: budowę oświetlenia ulic: Topolowej i Podleśnej (od nr ew. 61 a, b, c do nr ew. 67 a, b, c) doskonalenie techniki pływania dla uczniów szkół gimnazjalnych z Dzielnicy Wesoła opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zamiennej na budowę zespołu sportowego przy ul. Narutowicza w ramach Centrum Pobytowego EURO 2012 przebudowę ul. Kościelnej budowę placu zabaw w osiedlu Plac Wojska Polskiego transport i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 (zamówienie uzupełniające do umowy Nr ZP/47/51/2008 z dnia r.) naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych z Dzielnicy Wesoła roboty remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 7 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy budowę hali sportowej i zaplecza przy Gimnazjum Nr 119 ul. Klimatyczna ochronę osób i mienia w budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła budowę ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Za Dębami do ul. Mokrej remonty i utrzymanie dróg gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2008 roku - etp III - roboty uzupełniające do umowy Nr ZP/53/57/2008 Wzięto udział w: uroczystych obchodach 69. rocznicy agresji sowieckiej Rosji na Polskę uroczystości 65. rocznicy powstania I Warszawskiej Dywizji Wojsk Zmechanizowanych posiedzeniu Komisji Statutowo- Regulaminowej Rady m.st. Warszawy w celu omówienia projektu uchwały w sprawie przekazania Dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy konferencji w Gimnazjum Nr 119 pod hasłem Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna od przedszkola do matury uroczystości wręczenia nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pani Marzennie Todorskiej Dyrektor OPS cd. na str. 3

3 INFORMACJE cd. ze str. 2 UCHWAŁY cd. ze str. 2 Odbyły się spotkania Z: Panem Andrzejem Jakubiakiem Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zakupu nieruchomości pod inwestycje oświatowe Panem Henrykiem Brzuchaczem Prezesem MPWiK S.A. i Panem Leszkiem Drogoszem Dyrektorem Biura Infrastruktury w sprawie inwestycji MPWiK na terenie Dzielnicy Wesoła Panią Jolantą Lipszyc Dyrektorem Biura Edukacji m.st. Warszawy i Dyrektorami placówek oświatowych w sprawie funkcjonowania oświaty na terenie Dzielnicy Panem Zbigniewem Leszczyńskim Komendantem Głównym Straży Kończy się 2008 rok i można już wstępnie podsumować, co udało się a co nie w zaplanowanych do realizacji inwestycjach. W bieżącym roku wybudowano 4,3 km dróg. W Starej Miłośnie zakończono budowę jednej z głównych dróg osiedla - ul. Jeździeckiej. Wraz z ulicą wybudowano nowy, wygodny most nad Kanałem Wawerskim. Trwają ostatnie prace przy niedużej, ale bardzo ważnej dla mieszkańców osiedla ul. Sagalli. Nowy odcinek tej ulicy połączył ul. Jana Pawła II i ul. Borkowską stwarzając dogodny dojazd do kościoła. Także piesi będą mogli wygodnie i bezpiecznie przejść po nowo wybudowanym i oświetlonym chodniku. W północnej części osiedla zrealizowano drugi etap ul. Mazowieckiej, kończąc tym samym budowę tej długiej i ważnej dla obsługi komunikacyjnej osiedla drogi. Kontynuując rozpoczęty trzy lata temu program budowy lokalnych dróg osiedlowych ze współfinansowaniem mieszkańców, wybudowano w bieżącym roku ul. Łagodną wraz z oświetleniem. W ramach zadania Budowa brakujących odcinków oświetlenia wykonane zostało oświetlenie uliczne w ul. Pogodnej (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Cyklamenowej) i w ul. Topolowej. Niestety nie udało się wybudować zaplanowanej na ten rok ul. Diamentowej Miejskiej m.st. Warszawy i Dyrektorami placówek oświatowych w sprawie usprawnienia funkcjonowania patroli szkolnych i likwidacji posterunków szkolnych przedstawicielami Wydziału Nieruchomości Komendy Stołecznej Policji w sprawie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji Warszawa Wesoła Panem Marcinem Bajko Dyrektorem Biura Nieruchomości w sprawie nabycia nieruchomości pod budowę przedszkola w osiedlu Stara Miłosna Panią Ewą Gawor Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie budowy Komisariatu Policji Warszawa-Wesoła Inwestycje jak minął rok Uchwała Nr XXXIII/93/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Uchwała Nr XXXIII/94/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok i ul. Biesiadnej. W pierwszym przetargu startujące firmy złożyły oferty znacznie przekraczające zaplanowane na te inwestycje środki finansowe. Po powtórzonym przetargu wybrana firma zrezygnowała jednak z podpisania umowy. Oferty nie przejęła też kolejna startująca firma, mająca już prawdopodobnie pełny portfel zamówień. Z ogłoszenia kolejnego przetargu, ze względu na zbliżającą się zimę i bardzo krótki termin realizacji zrezygnowano. Dokonano przesunięć środków finansowych w budżecie Dzielnicy, w taki sposób aby można było ogłosić przetarg na budowę tych dwóch ulic już na początku roku i rozpocząć budowę na wiosnę. Na przyszły rok przesunięto też budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła i ul. Gościniec. Tu główną przyczyną były przedłużające się procedury podziałów i wykupu niezbędnych pod budowę ronda gruntów. W osiedlu Groszówka wybudowano odcinek ul. Kościuszki od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza. Wykonany projekt obejmuje zakres do ul. Niemcewicza, ale budowa pozostałego odcinka będzie możliwa dopiero po wybudowaniu przez MPWiK kanalizacji sanitarnej. W Zielonej planowano w bieżącym roku rozpoczęcie w trybie dwuletnim budowy dwóch ulic: ul. Podleśnej na zachód od ul. Brata Alberta i ul. Piaskowej. Konieczność rozłożenia tych inwestycji na dwa lata wynikała z posiadanych w budżecie środków finansowych. W obu przypadkach wykonane były już projekty ulic, ale do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę brakowało Miastu prawa do dysponowania niektórymi działkami leżącymi w pasie planowanej drogi. Bez tych brakujących działek uzyskanie pozwolenia było niemożliwe. Niestety procedury regulacji i wykupu gruntów są często długotrwałe i nie do końca zależą od starań Dzielnicy. Dlatego też na organizowanych przez Urząd Dzielnicy spotkaniach z mieszkańcami tych ulic zaapelowaliśmy o podpisywanie oświadczeń o zgodzie na udostępnienie gruntów pod budowę ulic jeszcze przed uregulowaniem ich stanu prawnego. Wcześniejsze doświadczenia z budową ul. Podleśnej (od ul. Kasprowicza do ul. Brata Alberta) i ul. Uroczej pokazały, że jest to dobry sposób na przyspieszenie realizacji inwestycji, a osoby, którym zgodnie z prawem należą się odszkodowania, pieniądze otrzymują w roku realizacji inwestycji lub roku następnym. Mimo aktywnego zaangażowania pracowników Wydziału Infrastruktury i części mieszkańców planowanych ulic, wszystkie podpisy udało się zebrać tylko na ul. Piaskowej. Aby nie stracić pieniędzy podjęto decyzję o przeniesieniu większości środków finansowych z ul. Podleśnej na ul. Piaskową, co umożliwiło wybudowanie prawie całej ul. Piaskowej. Na ul. Podleśnej realizowana jest nadal cd. na str.

4 Inwestycje jak minął rok cd. ze str. 3 regulacja i nabywanie gruntów. W połowie roku oddano do użytkowania I odcinek ul. Wspólnej (od ul. Niemcewicza do ul. Za Dębami). Rozpoczęcie budowy II odcinka (do ul. Mokrej), ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego gruntów leżących w pasie projektowanej drogi a należących do Lasów Państwowych, przesunęło się na koniec roku. Wybrany w przetargu wykonawca zakończy prace późną wiosną. W Zielonej zaświeciły się latarnie uliczne na ul. Szerokiej, na nieoświetlonym dotąd odcinku ul. Podleśnej i na ulicy bez nazwy prowadzącej od ul. Wspólnej do osiedla budynków wielorodzinnych Warszawska. Mieszkańcy Osiedli Centrum i Wola Grzybowska mogą od tego roku wygodnie korzystać z nowo wybudowanych lokalnych uliczek osiedlowych: Kościelnej, Jasnej, Przechodniej, Wąskiej, Prostej, Akacjowej i Bocznej. Od bieżącego roku znaczny udział w wydatkach inwestycyjnych Dzielnicy mają inwestycje oświatowe. Konieczność zapewnienia odpowiednich, przystających do XXI wieku warunków nauczania i wychowania dzieci i młodzieży wymogła przeznaczenie znacznych środków finansowych na modernizację, budowę i rozbudowę szkół oraz przedszkoli. W Zielonej przy ul. Brata Alberta za prawie 11 mln złotych powstaje pierwszy budynek szkoły podstawowej i gimnazjum. Budynek z zewnątrz jest już prawie gotowy. Wewnątrz też wykonano większość prac. Jednak konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych przesunie prawdopodobnie termin zakończenia prac z końca bieżącego roku na koniec I kwartału przyszłego roku. W przyszłym roku po przeprowadzeniu uczniów do nowej szkoły planowane jest rozpoczęcie budowy drugiego budynku. W Centrum trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 171 i Gimnazjum nr 120. Konieczność dokonania pewnych korekt w projekcie i związane z tym prace dodatkowe spowodują przesunięcie zakończenia budowy na I kwartał przyszłego roku. W osiedlu Stara Miłosna udało się wreszcie wybrać wykonawcę i rozpocząć budowę długo oczekiwanej hali sportowej przy Gimnazjum nr 119 na ul. Klimatycznej. Budowa będzie trwała dwa lata. Hala będzie służyła zarówno uczniom szkoły (trzy pełnowymiarowe boiska do siatkówki lub koszykówki) jak i mieszkańcom całej dzielnicy (boiska, widownia na 500 miejsc, zaplecze rekreacyjno-sportowe). Budowa nowej szkoły podstawowej i nowego przedszkola w Starej Miłośnie oraz przedszkola w Zielonej też już jest coraz bliższa. Zarządowi Dzielnicy udało się zapewnić niezbędne środki finansowe na zakup działek. Trwają ostatnie rozmowy zmierzające do zawarcia aktów notarialnych. Na pierwszy z prawdziwego zdarzenia plac zabaw w dzielnicy, zlokalizowany w osiedlu Plac Wojska Polskiego, dzieci Hala przy ul. Klimatycznej ul. Wiśniowa będą mogły wejść na wiosnę. Dopiero w trzecim przetargu udało się wybrać wykonawcę placu zabaw. Wcześniejsze oferty były wysokie i zupełnie nie do zaakceptowania. Prace rozpoczęły się w listopadzie, a zakończą w kwietniu. Oprócz prac budowlanych w bieżącym roku wykonano lub w fazie końcowej jest ponad dwadzieścia projektów dróg. Część z tych projektów posłużyła już do realizacji inwestycji. Pozostałe będą wykorzystane w najbliższych latach. cd. na str.

5 Inwestycje jak minął rok cd. ze str. 3 Największym projektem nadzorowanym przez Wydział Infrastruktury jest projekt przebudowy ul. Trakt Brzeski. Tak wielkiego projektu (koszt ok. 1,2 mln złotych) jeszcze w dzielnicy nie realizowano. Jest to duże wyzwanie dla osób nadzorujących jego wykonanie. Oprócz inwestycji realizowanych przez dzielnicę powstają równie ważne dla mieszkańców Wesołej projekty inwestycji ogólnomiejskich: ul. Nowoborkowskiej, Ronda Wspólna/Jagiellońska, parkingu przy stacji kolejowej typu Parkuj i Jedź, nowego budynku posterunku policji. I chodź są to inwestycje realizowane przez inne jednostki (ZDM, ZTM, Policja) to na polecenie Zarządu Dzielnicy są bardzo uważnie monitorowane przez pracowników Wydziału Infrastruktury. Przepraszamy Mieszkańców naszej Dzielnicy za utrudnienia powstałe podczas realizacji inwestycji. Mamy nadzieję, że końcowe efekty wynagrodzą Państwu te niewygody. Andrzej Pylak Wydział Infrastruktury Wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej 21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. Corocznie w tym dniu przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W bieżącym roku zgłoszono ogółem 180 wniosków o nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, w tym 88 wnioski o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 92 w kategorii zespołowej. W roku 2008 Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 18 nagród pieniężnych, oraz 12 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. 21 listopada 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej List Gratulacyjny. Marzenna Todorska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła Koncert Kolęd ul. Mazowiecka Rada i Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Parafia Św. Hieronima w Starej Miłosnej oraz Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zapraszają na Koncert Kolęd w wykonaniu Mieczysława Szcześniaka, który odbędzie się w dniu 28 grudnia 2008 r. o godz w Kościele Św. Hieronima przy ul. Rumiankowej 2/4. Karolina Baranowska Wydział Oświaty i Wychowania Zespół Szkół nr 94

6 AKTUALNOŚCI Zbiórka żywności Informujemy, że w dniach 3-9 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy odbyła się zbiórka artykułów spożywczych przez Bank Żywności S.O.S. W specjalnie wyznaczonym punkcie, można było złożyć żywność, wspierając w ten sposób akcję charytatywną. Zebrana żywność zapełni stoły najuboższych mieszkańców Warszawy, a przede wszystkim będzie skierowana do dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, znajdujących schronienie w placówkach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Punkt Konsultacyjny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Informujemy, że przy Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości działa punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców. Punkt ten oferuje bezpłatne porady z zakresu działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje: 1. Informacje o możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych - inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu. 2. Pakiet usług informacyjnych w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe - zatrudnianie pracowników - finansowanie działalności - kontrola przedsiębiorstwa wykonywania działalności gospodarczej rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej 3. Informacje na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych, w tym księgowych, prawnych i innych. Punkt Konsultacyjny mieści się w Alejach Jerozolimskich 53, lokal 1a, Warszawa, tel. (22) , Elżbieta Bareja Wydział Obsługi Mieszkańców Zawieszenie działalności gospodarczej Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania działalności jest skuteczne tylko pod warunkiem dokonania tego przez wszystkich wspólników. W celu zawieszenia działalności go- ZTM informuje... Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że całodobowo można zgłaszać wszystkie uwagi na temat czystości na przystankach oraz o uszkodzeniu infrastruktury przystankowej pod nr infolinii ZTM oraz w godz pod nr cd. na str. Konferencja Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna od przedszkola do matury W dniu 21 listopada 2008 r. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się konferencja Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna od przedszkola do matury. Spotkanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Gimnazjum nr 119 przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych Dzielnicy Wesoła, nauczyciele szkół i przedszkoli reprezentujący zespoły przedmiotowe poszczególnych placówek. Celem konferencji było zapoznanie dyrektorów, nauczycieli i działaczy samorządowych z głównymi założeniami zapowiadanych zmian w edukacji oraz zebranie ich opinii o projektowanych rozwiązaniach organizacyjnych. Główne cele zapowiadanych zmian zakładają m.in.: wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela, upowszechnianie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w tym roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5- letnich, zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci przez obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6 lat. Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego ukierunkowana będzie na precyzyjny opis efektów na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększenie autonomii szkół w kreowaniu procesu kształcenia. W części warsztatowej konferencji sformułowano wnioski, spostrzeżenia oraz pytania odnośnie do planowanej reformy podstawy programowej, które zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jarosław Szmytkowski Wydział Oświaty i Wychowania

7 AKTUALNOŚCI 11 grudnia 2008 roku odbyły się Mikołajki 2008 zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła. W imprezie wzięły udział wszystkie dzieci z publicznych przedszkoli oraz sześciolatki uczęszczające do szkolnych oddziałów 0 w naszej Dzielnicy. Program podzielony był na trzy części: artystyczną, sportową oraz wielki finał z udziałem Świętego Mikołaja. W części artystycznej dzieci zobaczyły widowisko pt. Mikołaj przyjacielem dzieci, pokazy cyrkowe i tańca towarzyskiego oraz brały udział w konkursach Ciotki Matyldy. Mikołajki 2008 W części sportowej dzieci zostały zaproszone do Mikołajowego Świata Sportu, gdzie wzięły udział w licznych konkurencjach sportowych indywidualnych i zespołowych. Podczas całej zabawy maluchy podziwiały popisy klowna oraz postaci bajkowych i miały do dyspozycji zabawki pneumatyczne: dmuchany zamek, gąsienica oraz basen z piłeczkami. Na wielki finał zabawy przybył Święty Mikołaj z ogromną ilością prezentów dla wszystkich uczestników imprezy. Karolina Baranowska Wydział Oświaty i Wychowania Zawieszenie działalności gospodarczej cd. ze str. 6 spodarczej należy złożyć stosowny wniosek w organie rejestrowym, czyli w przypadku przedsiębiorców posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej w naszej Dzielnicy, w Urzędzie Dzielnicy Wesoła. Natomiast z chwilą, gdy przedsiębiorca decyduje się na kontynuację prowadzenia działalności musi złożyć w Urzędzie informację o jej wznowieniu. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia o zawieszeniu wykonywania tej działalności, wpis do ewidencji działalności gospodarczej ulegnie wykreśleniu. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu działalności jest zwolnione z opłat. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności i osiągać z niej bieżących przychodów (nie może zatem dokonywać sprzedaży, świadczyć usług itd.). Zgodnie z ustawą, w okresie zawieszenia przedsiębiorca: ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Elżbieta Bareja Wydział Obsługi Mieszkańców

8 AKTUALNOŚCI Mazowieckie Eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 13 grudnia 2008 r. w Klubie Garnizonowym Kościuszkowiec w Wesołej, na Placu Wojska Polskiego 1 odbyły się Mazowieckie Eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd I Pastorałek (I etap). Była to już XV edycja tego Festiwalu. Festiwal swoim zasięgiem obejmuje terytorium całego kraju i gromadzi wiele tysięcy uczestników. Biorą w nim udział wyłącznie amatorzy (soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry). Wykonawców oceniało jury w składzie: prof. Krzysztof Kusiel - Moroz - przewodniczący, prof. Romuald Miazga, mgr Anna Sokołowska Gwiazdą wieczoru był chór i orkiestra pod kierownictwem s. Karen Trafankowskiej, który zaprezentował Oratorium Ojciec. Finał ogólnopolski odbędzie się w Będzinie w dniach od 8 do 10 stycznia 2009 r. (II etap). LISTA LAUREATÓW OFKiP WESOŁA MIJSCE WYKONAWCA UTWÓR 1 UTWÓR 2 UTWÓR 3 INSTRUKTOR Grand Prix Chór Komendy Stołecznej Policji Gdy śliczna Panna I miejsce II miejsce III miejsce Gabrysia Biesiakirska z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Warszawie Weronika Kmita z Domu Kultury DOROŻKARNIA w Warszawie Agata Struzik z Warszawy Wesołej Zagraj Dziecku kołysankę Ding Dong! Merrily on High KATEGORIA - SOLIŚCI Cicha noc A spis, Bartek Sylwia Krzywda Mariola Strukowska Wśród nocnej ciszy W żłobie leży Monika Malec Cicha noc Jezus malusieńki wyróżnienie Piotr Zubek z Warszawy Zima w Betlejem Do szopy hej pasterze Tomasz Zubek I miejsce Zespół wokalny FABRYKA ŚNIEGU z Domu Kultury DOROŻKARNIA w Warszawie KATEGORIA - ZESPOŁY Tryumfy Przybieżeli do Betlejem Bóg się rodzi Monika Malec II miejsce Kwartet wokalny FONOSYNTEZA Nuż my dziś krześcijani Lulajże Jezuniu Szczedryk Katarzyna Płońska III miejsce I miejsce II miejsce III miejsce Chór KRAJ RODZINNY z Domu Polskiego w Baranowiczach Chór IBA z Mińska Chór Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie nie przyznano KATEGORIA - CHÓRY Bóg człowiek Lulajże Jezuniu Dzyń dzwoneczku Tatiana Pańko W dzień Bożego Narodzenia Jul, jul, stralande jul Gdy się Chrystus rodzi Galina Kazimirowskaya A Christmas card Cicha Noc Dudka Zofia Sokołowska Wykonawcy, którzy zajęli I miejsce będą reprezentować Mazowsze podczas finału XV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

9 AKTUALNOŚCI 90. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości Dnia 9 listopada w Wesołej odbyły się uroczyste obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowane przez Radę i Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Dowództwo 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki oraz Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła. Ceremonia rozpoczęła się w Kościele Świętego Brata Alberta o godzinie Mszą Świętą celebrowaną przez Księży Proboszczów wszystkich parafii Dzielnicy Wesoła. Oprawę artystyczną podczas całej uroczystości zapewnił zespół PATRIA. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli wraz z Kompanią Reprezentacyjną 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki pod Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej. Apel Pamięci, zakończony salwą honorową, poprzedzono uroczystym złożeniem wieńcy. Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali do wspólnego śpiewania pieśni legionowych przy ognisku. Karolina Baranowska Wydział Oświaty i Wychowania

10 W Bibliotece Publicznej Spotkania autorskie We wrześniu, październiku i listopadzie w bibliotece odbyły się liczne spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży. 29 września na spotkanie z Agnieszką Frączek zaprosiliśmy maluchy ze szkoły podstawowej nr 171. Pani Agnieszka opowiadała o swojej twórczości, rozmawiała o rymach, o kolejnych etapach powstawania książki oraz recytowała wybrane wierszyki. Grzegorz Kasdepke 8 października spotkał się w bibliotece głównej oraz Filii w Starej Miłośnie z dziećmi z klas III i IV ze szkół podstawowych nr 171, 173, 174. Pan Grzegorz pisze, opowiada i rozmawia z dziećmi ze sporą dawką humoru i nie unika też trudnych tematów, np. matematycznych łamigłówek, praw dziecka, frazeologizmów, dobrego wychowania. 13 listopada młodzież gimnazjalna z Centrum Wesołej spotkała się z Joanną Fabicką autorką książek dla młodzieży i dorosłych. Pani Joanna w ciekawy i humorystyczny sposób zaprezentowała bohaterów swoich powieści, czytała także wybrane fragmenty książek, co stanowiło dla słuchaczy doskonałą zachętę do dalszej, samodzielnej lektury. Pani Joanna napisała cykl powieści dla młodego czytelnika o perypetiach nastoletniego Rudolfa pt. Szalone życie Rudolfa, Świńskim truchtem, Seks i inne przykrości, Tango ortodonto. 27 listopada zaprosiliśmy klasy V Szkoły Podstawowej nr 171 na spotkanie z Pawłem Beręsewiczem. Pan Paweł jest z wykształcenia anglistą. Współtworzył i redagował słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie. Pisze również wiersze, opowiadania i powieści dla młodych czytelników. Najbardziej znane to: Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, Co tam u Ciumków, Na przykład Małgośka. Nasz Gość opowiadał o własnej twórczości, przedstawiał bohaterów swoich powieści, odpowiadał także na liczne pytania dzieci, dotyczące m.in. zainteresowań, pracy tłumacza. Ostatnią część spotkania wypełniła wspólna zabawa w rewolwerowców na kanwie wierszy naszego Gościa. 5 grudnia w ramach współpracy z Gimnazjum nr 119 ze Starej Miłosnej zorganizowaliśmy spotkanie autorskie ze znaną pisarką Anną Onichimowską, w którym wzięli udział uczniowie klas II i III. Autorka przybliżyła problematykę niektórych książek, przedstawiła swój warsztat pisarski, chętnie udzielając odpowiedzi na liczne pytania ze strony młodzieży. Po spotkaniach uczestnicy mogli kupić książki i poprosić o autograf. Cykl prelekcji geograficznych dla młodzieży W listopadzie rozpoczęliśmy współpracę z Agatą i Kamilem Porazińskimi, członkami Stowarzyszenia Geografów Polskich, której celem jest popularyzacja wiedzy geograficznej. W kolejne piątki - 21 i 28 listopada - młodzież Gimnazjum w Starej Miłosnej została zaproszona na prelekcje: Miasta oraz środowisko przyrodnicze wschodniej Australii i Ciepły kraj na północy Islandia. Wykładom towarzyszył pokaz slajdów, a bogaty materiał fotograficzny zaprezentowany przez naszych Gości pozwolił każdemu z nas przenieść się w egzotyczne rejony świata. Ponieważ prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli, w drugim semestrze planowane są kolejne spotkania. Spotkania z teatrzykiem JAŚ Po wakacjach już czterokrotnie zaprosiliśmy najmłodsze dzieci ze szkół podstawowych na spotkanie z teatrzykiem JAŚ. We wrześniu dzieci ze szkoły podstawowej w Zielonej obejrzały Szachrajskie przygody - adaptację Pchły szachrajki Jana Brzechwy. Ta pełna humoru i groteski wierszowana opowieść o sprytnych postępkach pewnej pchły bardzo się widzom spodobała. Następne spotkanie z JASIEM miało miejsce w bibliotece w centrum Wesołej. Tym razem zaprosiliśmy dzieci z zerówki i klasy I Szkoły Podstawowej nr 174 na Plac Wojska Polskiego. Dzieci obejrzały spektakl Tato, co ty na to?. Porusza on ważny problem wychowania dziecka i jego praw. Bohaterka Julka po konflikcie z ojcem ucieka z domu i trafia do czarodziejskiego lasu. W listopadzie JAŚ kolejny raz gościł w Zielonej, tym razem z teatrzykiem Aby zmądrzały żaby. To zabawna, wzruszająca i pouczająca historia małej żabki, która chce być królewną, co wcale nie jest takie proste. Na początku grudnia natomiast odbyło się kolejne przedstawienie edukacyjne, tym razem o teatrze pt.: Baj i Bajkoludki. Dzieci wcieliły się w Akustyka, Maszynistę, Rekwizytora i Suflera, by wspólnie z naszymi Gośćmi tworzyć spektakl oparty na tekstach Tuwima i Brzechwy. Radosne Igraszki dla maluchów i ich rodziców W październiku rozpoczęliśmy cotygodniowe zajęcia przeznaczone dla najmłodszych. Zainteresowanie jest większe niż w ubiegłym roku, dlatego też utworzyliśmy trzy grupy. Zajęcia są prowadzo- cd. na str

11 W Bibliotece Publicznej Akcja liście ne przez pedagoga ze Studio Twórczego Rozwoju w Warszawie. Radosne Igraszki stanowią doskonałą zabawę dla maluchów, ale także służą ich rozwojowi. Lekcje biblioteczne W ramach współpracy z Gimnazjum w Starej Miłośnie odbyły się lekcje biblioteczne dla klas I tej szkoły. Miały one na celu zapoznanie z biblioteką, zasadami korzystania ze zbiorów, poznanie Systemu Bibliotecznego MATEUSZ, w którym pracuje biblioteka. Warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej We wrześniu rozpoczęły się zajęcia teatralne, prowadzone przez Dorotę Dobrowolską aktorkę i pedagoga. Są one kontynuacją ubiegłorocznych i wakacyjnych warsztatów. Zajęcia odbywają się w Bibliotece Głównej w piątki o godz Natomiast raz w miesiącu młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach z umuzykalnienia, emisji głosu i dykcji. W zajęciach biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych z Wesołej. Nasze zbiory Zbiory naszych placówek są systematycznie uzupełniane o nowości książkowe i filmowe. Zakupy robimy średnio co 2 tygodnie. Po książki zapraszamy do wszystkich placówek, natomiast filmy są dostępne tylko w Filii Nr 3 w Woli Grzybowskiej. Trzy placówki: główna oraz filie w Starej Miłosnej i Zielonej prenumerują prasę. Czasopisma można czytać na miejscu a także wypożyczać do domu. Katalogi wszystkich placówek dostępne są na naszej witrynie internetowej. Przypominamy o możliwości rezerwowania pozycji aktualnie wypożyczonych oraz zamawiania aktualnie dostępnych przez stronę zakładkę twoje konto. Plany do końca roku W najbliższym czasie planujemy kontynuować zajęcia: Radosne Igraszki dla maluchów i ich rodziców oraz warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej. Więcej informacji na stronie: W imieniu Pracowników Biblioteki życzę Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym, ale również w towarzystwie dobrej książki. Elżbieta Daniłowicz Dyrektor Biblioteki Publicznej Wydział Ochrony Środowiska informuje, że zakończyła się zbiórka liści, która jak co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców dzielnicy Wesoła. Akcja ta organizowana jest od wielu lat i ma na celu zachowanie czystości i porządku na terenie Wesołej oraz zapobieganie paleniu liści na terenach posesji lub wywożeniu liści do lasu. Informacja o terminie akcji jest ogłaszana co roku w Biuletynie Informacyjnym, Wiadomościach Sąsiedzkich, na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy oraz na stronie internetowej dzielnicy. W bieżącym roku jesienna zbiórka liści została zaplanowana w okresie od 20 października do 14 listopada. Precyzyjne określenie terminów miało na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy zgłaszającymi worki do odbioru, a odbiorcą, czyli firmą, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Dzielnicę Wesoła. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy zgłosili gotowość odbioru worków w określonym dla ich rejonu terminie, należało jak co roku sporządzić listę rezerwową, która była realizowana w kolejności zgłoszeń, chociaż priorytetem były tu główne ulice dzielnicy, szlaki dojazdowe do kościołów, placówek oświatowych czy ośrodków zdrowia. Razem przez cztery tygodnie zebrano ok worków. Na liście rezerwowej zapisano jeszcze zgłoszenia ok worków z liśćmi, z czego część została już zebrana. Niestety nie wszyscy mieszkańcy Wesołej wystawiali worki z liśćmi na teren pasa drogowego przy swojej posesji. Bardzo wiele osób przywoziło worki na tereny, na których zabronione jest chociażby czasowe składowanie tego typu odpadów. Chodzi tutaj m. in. o teren parku przy ul. Kasztanowej, lub obrzeża lasów, np. wzdłuż ul. Armii Krajowej. Na terenie parku przy ul. Kasztanowej postawiony jest znak zakazu składowania odpadów pod groźbą grzywny, jednak widać, że nie odstraszyło to wielu dostawców liści. W wielu workach zgłaszanych do odbioru znalazły się również odpady komunalne. Z powyższego powodu worki te nie mogły być zabrane. Barbara Sadlej Wydział Ochrony Środowiska 11

12 12 TELEFONY Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy (0-22) Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel , , tel fax , Policja Komisariat w Wesołej, ul. 1. Praskiego Pułku 21 tel , , tel. dyżurnego , fax Pogotowie policyjne 997 Straż Miejska ul. Lubelska 30/32 Stanowisko Dowodzenia VII Oddziału Terenowego, tel ul. Korkowa 119/123 siedziba referatu III Wawer, Rembertów, Wesoła Telefon alarmowy 986 Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel , fax Ochotnicza Straż Pożarna Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 28, tel./fax Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12, tel Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13, tel Telefon alarmowy 998 Pogotowie Ratunkowe tel całodobowo Sulejówek - Miłosna, ul. Armii Krajowej 21 Telefon alarmowy 999 Wyjazdowa pomoc lekarska Falck tel w godz. od Pogotowie Energetyczne tel , Pogotowie Gazowe tel , , fax Telefon alarmowy 992 Konserwator Wodociągów Miejskich tel. 994, tel pogotowie wodociągowo kanalizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny) tel sieć kanalizacyjna w os. Stara Miłosna nadzór konserwator Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel , ; tel. kom Inspektor ds. Leśnictwa Lasy Miejskie Wieczesław Sosna, tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer Warszawa, ul. Mycielskiego 21, tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa, ul. Rakowiecka 21, tel Urząd Pracy Warszawa, ul. Grochowska 171 b tel , ZUS Warszawa, ul. Podskarbińska 25 tel Paszporty Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr Warszawa, ul. Floriańska 10 tel , tel Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Warszawa, Al. Jerozolimskie 28 tel /76 wew. 20 Urząd Dzielnic y Wesoła miasta stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła, tel , fax godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku Przewodniczący Rady Dzielnicy pokój 118 Stefan Słowikowski tel Burmistrz Dzielnicy pokój 102 Edward Kłos tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Krzysztof Kacprzak tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Marian Mahor tel , KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Architektury i Budownictwa tel pokój 209 tel pokój 208 tel pokój 207 tel pokój 206 Wydział Administracyjno Gospodarczy pokój 010 tel Wydział Budżetowo Księgowy pokój 116 tel pokój 117 Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel pokój 122 Kasa tel pokój 014 Wydział Infrastruktury tel pokój 201 tel drogi tel kanalizacja i wodociągi Wydział Obsługi Mieszkańców tel punkt informacyjny hol tel komunikacja i prawa jazdy hol stanowisko 7, 8 tel inne sprawy poza komunikacją stanowisko 5, 6 tel działalność gospodarcza pokój 112 Wydział Ochrony Środowiska tel pokój 212 Wydział Organizacyjny tel pokój 101 tel tel kadry tel obsługa Rady Dzielnicy pokój 119 Wydział Oświaty i Wychowania tel pokój 220 tel kultura i sport Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel pokój 216 tel tel świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ul. 1. Praskiego Pułku 21a (budynek OPS) pokój 3 Wydział Prawny tel pokój 214 Wydział Zamówień Publicznych tel pokój 210 DELEGATURY BIUR Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel dowody osobiste stanowisko 2 tel ewidencja ludności stanowisko 3 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel pokój -111 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami tel pokój 221 tel Delegatura Biura Ochrony tel pokój -110 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy tel pokój 007 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła Plac Wojska Polskiego 28 tel , Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 tel , fax Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła Główna, ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25, tel Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207 tel Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 tel Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 21a tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 Wesoła Centrum, ul. Kilińskiego 50 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła Zielona, ul. Warszawska 55 rejestracja ogólna tel Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23 rejestracja tel rejestracja dzieci tel URZĘDY POCZTOWE 1. ul. 1. Praskiego Pułku 9 tel ul. Jana Pawła II 21 tel , Filia Nr 145 ul. Brata Alberta 2D tel Filia Nr 147 ul. Trakt Brzeski 35 tel

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 >

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 > ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁU- PIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Święta z Paczką Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom Sochaczewa pragniemy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS UGI

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Ulica Armii Krajowej uroczyście otwarta

Ulica Armii Krajowej uroczyście otwarta ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/217 CZERWIEC 2010 W numerze: Miasto zbuduje 2 place zabaw i boisko przy SP Nr 5 Miejscy strażnicy patrolują miasto jeżdżąc na rowerach Absolutorium uzyskali

Bardziej szczegółowo

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach NR 3/35/ grudzień 2009 Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach Kartka świąteczna wykonana przez młodzież z Ośrodka Samopomocy Społecznej przy ul. Błońskiej

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo