BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 6 (138) GRUDZIEŃ 2008 r. Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym nastroju, w atmosferze szczęścia i miłości, przy blasku choinki, w najlepszym zdrowiu i nadziei na dobry Nowy Rok życzą Stefan Słowikowski Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła Edward Kłos Burmistrz Dzielnicy Wesoła

2 UCHWAŁY Uchwały Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXXII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 16 października 2008 roku Uchwała Nr XXXII/87/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok. Uchwała Nr XXXII/88/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do załącznika Dzielnicy Wesoła do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2009 rok. Uchwała Nr XXXII/89/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 października 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła oraz nadania jej statutu. Uchwały Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXXIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 6 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXXIII/90/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. Uchwała Nr XXXIII/91/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 rok. Uchwała Nr XXXIII/92/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła na 2008 rok. cd. na str.3 INFORMACJE z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie od 25 września 2008 r. do 15 grudnia 2008 r. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wesoła. Zarząd podjął 18 uchwał. Ogłoszono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę oświetlenia ulic: Topolowej i Podleśnej (od nr ew. 61 a, b, c do nr ew. 67 a, b, c) nasadzenia w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła budowę ul. Biesiadnej oraz ul. Diamentowej na odc. od ul. Biesiadnej do Kanału Wawerskiego opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zamiennej na budowę zespołu sportowego przy ul. Narutowicza w ramach Centrum Pobytowego EURO 2012 przebudowę ul. Kościelnej budowę placu zabaw w osiedlu Plac Wojska Polskiego roboty remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 7 budowę ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Za Dębami do ul. Mokrej ochronę osób i mienia w budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła Podpisano umowy na: budowę oświetlenia ulic: Topolowej i Podleśnej (od nr ew. 61 a, b, c do nr ew. 67 a, b, c) doskonalenie techniki pływania dla uczniów szkół gimnazjalnych z Dzielnicy Wesoła opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zamiennej na budowę zespołu sportowego przy ul. Narutowicza w ramach Centrum Pobytowego EURO 2012 przebudowę ul. Kościelnej budowę placu zabaw w osiedlu Plac Wojska Polskiego transport i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 (zamówienie uzupełniające do umowy Nr ZP/47/51/2008 z dnia r.) naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych z Dzielnicy Wesoła roboty remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 7 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy budowę hali sportowej i zaplecza przy Gimnazjum Nr 119 ul. Klimatyczna ochronę osób i mienia w budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła budowę ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Za Dębami do ul. Mokrej remonty i utrzymanie dróg gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2008 roku - etp III - roboty uzupełniające do umowy Nr ZP/53/57/2008 Wzięto udział w: uroczystych obchodach 69. rocznicy agresji sowieckiej Rosji na Polskę uroczystości 65. rocznicy powstania I Warszawskiej Dywizji Wojsk Zmechanizowanych posiedzeniu Komisji Statutowo- Regulaminowej Rady m.st. Warszawy w celu omówienia projektu uchwały w sprawie przekazania Dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy konferencji w Gimnazjum Nr 119 pod hasłem Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna od przedszkola do matury uroczystości wręczenia nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pani Marzennie Todorskiej Dyrektor OPS cd. na str. 3

3 INFORMACJE cd. ze str. 2 UCHWAŁY cd. ze str. 2 Odbyły się spotkania Z: Panem Andrzejem Jakubiakiem Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zakupu nieruchomości pod inwestycje oświatowe Panem Henrykiem Brzuchaczem Prezesem MPWiK S.A. i Panem Leszkiem Drogoszem Dyrektorem Biura Infrastruktury w sprawie inwestycji MPWiK na terenie Dzielnicy Wesoła Panią Jolantą Lipszyc Dyrektorem Biura Edukacji m.st. Warszawy i Dyrektorami placówek oświatowych w sprawie funkcjonowania oświaty na terenie Dzielnicy Panem Zbigniewem Leszczyńskim Komendantem Głównym Straży Kończy się 2008 rok i można już wstępnie podsumować, co udało się a co nie w zaplanowanych do realizacji inwestycjach. W bieżącym roku wybudowano 4,3 km dróg. W Starej Miłośnie zakończono budowę jednej z głównych dróg osiedla - ul. Jeździeckiej. Wraz z ulicą wybudowano nowy, wygodny most nad Kanałem Wawerskim. Trwają ostatnie prace przy niedużej, ale bardzo ważnej dla mieszkańców osiedla ul. Sagalli. Nowy odcinek tej ulicy połączył ul. Jana Pawła II i ul. Borkowską stwarzając dogodny dojazd do kościoła. Także piesi będą mogli wygodnie i bezpiecznie przejść po nowo wybudowanym i oświetlonym chodniku. W północnej części osiedla zrealizowano drugi etap ul. Mazowieckiej, kończąc tym samym budowę tej długiej i ważnej dla obsługi komunikacyjnej osiedla drogi. Kontynuując rozpoczęty trzy lata temu program budowy lokalnych dróg osiedlowych ze współfinansowaniem mieszkańców, wybudowano w bieżącym roku ul. Łagodną wraz z oświetleniem. W ramach zadania Budowa brakujących odcinków oświetlenia wykonane zostało oświetlenie uliczne w ul. Pogodnej (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Cyklamenowej) i w ul. Topolowej. Niestety nie udało się wybudować zaplanowanej na ten rok ul. Diamentowej Miejskiej m.st. Warszawy i Dyrektorami placówek oświatowych w sprawie usprawnienia funkcjonowania patroli szkolnych i likwidacji posterunków szkolnych przedstawicielami Wydziału Nieruchomości Komendy Stołecznej Policji w sprawie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji Warszawa Wesoła Panem Marcinem Bajko Dyrektorem Biura Nieruchomości w sprawie nabycia nieruchomości pod budowę przedszkola w osiedlu Stara Miłosna Panią Ewą Gawor Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie budowy Komisariatu Policji Warszawa-Wesoła Inwestycje jak minął rok Uchwała Nr XXXIII/93/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Uchwała Nr XXXIII/94/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok i ul. Biesiadnej. W pierwszym przetargu startujące firmy złożyły oferty znacznie przekraczające zaplanowane na te inwestycje środki finansowe. Po powtórzonym przetargu wybrana firma zrezygnowała jednak z podpisania umowy. Oferty nie przejęła też kolejna startująca firma, mająca już prawdopodobnie pełny portfel zamówień. Z ogłoszenia kolejnego przetargu, ze względu na zbliżającą się zimę i bardzo krótki termin realizacji zrezygnowano. Dokonano przesunięć środków finansowych w budżecie Dzielnicy, w taki sposób aby można było ogłosić przetarg na budowę tych dwóch ulic już na początku roku i rozpocząć budowę na wiosnę. Na przyszły rok przesunięto też budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła i ul. Gościniec. Tu główną przyczyną były przedłużające się procedury podziałów i wykupu niezbędnych pod budowę ronda gruntów. W osiedlu Groszówka wybudowano odcinek ul. Kościuszki od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza. Wykonany projekt obejmuje zakres do ul. Niemcewicza, ale budowa pozostałego odcinka będzie możliwa dopiero po wybudowaniu przez MPWiK kanalizacji sanitarnej. W Zielonej planowano w bieżącym roku rozpoczęcie w trybie dwuletnim budowy dwóch ulic: ul. Podleśnej na zachód od ul. Brata Alberta i ul. Piaskowej. Konieczność rozłożenia tych inwestycji na dwa lata wynikała z posiadanych w budżecie środków finansowych. W obu przypadkach wykonane były już projekty ulic, ale do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę brakowało Miastu prawa do dysponowania niektórymi działkami leżącymi w pasie planowanej drogi. Bez tych brakujących działek uzyskanie pozwolenia było niemożliwe. Niestety procedury regulacji i wykupu gruntów są często długotrwałe i nie do końca zależą od starań Dzielnicy. Dlatego też na organizowanych przez Urząd Dzielnicy spotkaniach z mieszkańcami tych ulic zaapelowaliśmy o podpisywanie oświadczeń o zgodzie na udostępnienie gruntów pod budowę ulic jeszcze przed uregulowaniem ich stanu prawnego. Wcześniejsze doświadczenia z budową ul. Podleśnej (od ul. Kasprowicza do ul. Brata Alberta) i ul. Uroczej pokazały, że jest to dobry sposób na przyspieszenie realizacji inwestycji, a osoby, którym zgodnie z prawem należą się odszkodowania, pieniądze otrzymują w roku realizacji inwestycji lub roku następnym. Mimo aktywnego zaangażowania pracowników Wydziału Infrastruktury i części mieszkańców planowanych ulic, wszystkie podpisy udało się zebrać tylko na ul. Piaskowej. Aby nie stracić pieniędzy podjęto decyzję o przeniesieniu większości środków finansowych z ul. Podleśnej na ul. Piaskową, co umożliwiło wybudowanie prawie całej ul. Piaskowej. Na ul. Podleśnej realizowana jest nadal cd. na str.

4 Inwestycje jak minął rok cd. ze str. 3 regulacja i nabywanie gruntów. W połowie roku oddano do użytkowania I odcinek ul. Wspólnej (od ul. Niemcewicza do ul. Za Dębami). Rozpoczęcie budowy II odcinka (do ul. Mokrej), ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego gruntów leżących w pasie projektowanej drogi a należących do Lasów Państwowych, przesunęło się na koniec roku. Wybrany w przetargu wykonawca zakończy prace późną wiosną. W Zielonej zaświeciły się latarnie uliczne na ul. Szerokiej, na nieoświetlonym dotąd odcinku ul. Podleśnej i na ulicy bez nazwy prowadzącej od ul. Wspólnej do osiedla budynków wielorodzinnych Warszawska. Mieszkańcy Osiedli Centrum i Wola Grzybowska mogą od tego roku wygodnie korzystać z nowo wybudowanych lokalnych uliczek osiedlowych: Kościelnej, Jasnej, Przechodniej, Wąskiej, Prostej, Akacjowej i Bocznej. Od bieżącego roku znaczny udział w wydatkach inwestycyjnych Dzielnicy mają inwestycje oświatowe. Konieczność zapewnienia odpowiednich, przystających do XXI wieku warunków nauczania i wychowania dzieci i młodzieży wymogła przeznaczenie znacznych środków finansowych na modernizację, budowę i rozbudowę szkół oraz przedszkoli. W Zielonej przy ul. Brata Alberta za prawie 11 mln złotych powstaje pierwszy budynek szkoły podstawowej i gimnazjum. Budynek z zewnątrz jest już prawie gotowy. Wewnątrz też wykonano większość prac. Jednak konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych przesunie prawdopodobnie termin zakończenia prac z końca bieżącego roku na koniec I kwartału przyszłego roku. W przyszłym roku po przeprowadzeniu uczniów do nowej szkoły planowane jest rozpoczęcie budowy drugiego budynku. W Centrum trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 171 i Gimnazjum nr 120. Konieczność dokonania pewnych korekt w projekcie i związane z tym prace dodatkowe spowodują przesunięcie zakończenia budowy na I kwartał przyszłego roku. W osiedlu Stara Miłosna udało się wreszcie wybrać wykonawcę i rozpocząć budowę długo oczekiwanej hali sportowej przy Gimnazjum nr 119 na ul. Klimatycznej. Budowa będzie trwała dwa lata. Hala będzie służyła zarówno uczniom szkoły (trzy pełnowymiarowe boiska do siatkówki lub koszykówki) jak i mieszkańcom całej dzielnicy (boiska, widownia na 500 miejsc, zaplecze rekreacyjno-sportowe). Budowa nowej szkoły podstawowej i nowego przedszkola w Starej Miłośnie oraz przedszkola w Zielonej też już jest coraz bliższa. Zarządowi Dzielnicy udało się zapewnić niezbędne środki finansowe na zakup działek. Trwają ostatnie rozmowy zmierzające do zawarcia aktów notarialnych. Na pierwszy z prawdziwego zdarzenia plac zabaw w dzielnicy, zlokalizowany w osiedlu Plac Wojska Polskiego, dzieci Hala przy ul. Klimatycznej ul. Wiśniowa będą mogły wejść na wiosnę. Dopiero w trzecim przetargu udało się wybrać wykonawcę placu zabaw. Wcześniejsze oferty były wysokie i zupełnie nie do zaakceptowania. Prace rozpoczęły się w listopadzie, a zakończą w kwietniu. Oprócz prac budowlanych w bieżącym roku wykonano lub w fazie końcowej jest ponad dwadzieścia projektów dróg. Część z tych projektów posłużyła już do realizacji inwestycji. Pozostałe będą wykorzystane w najbliższych latach. cd. na str.

5 Inwestycje jak minął rok cd. ze str. 3 Największym projektem nadzorowanym przez Wydział Infrastruktury jest projekt przebudowy ul. Trakt Brzeski. Tak wielkiego projektu (koszt ok. 1,2 mln złotych) jeszcze w dzielnicy nie realizowano. Jest to duże wyzwanie dla osób nadzorujących jego wykonanie. Oprócz inwestycji realizowanych przez dzielnicę powstają równie ważne dla mieszkańców Wesołej projekty inwestycji ogólnomiejskich: ul. Nowoborkowskiej, Ronda Wspólna/Jagiellońska, parkingu przy stacji kolejowej typu Parkuj i Jedź, nowego budynku posterunku policji. I chodź są to inwestycje realizowane przez inne jednostki (ZDM, ZTM, Policja) to na polecenie Zarządu Dzielnicy są bardzo uważnie monitorowane przez pracowników Wydziału Infrastruktury. Przepraszamy Mieszkańców naszej Dzielnicy za utrudnienia powstałe podczas realizacji inwestycji. Mamy nadzieję, że końcowe efekty wynagrodzą Państwu te niewygody. Andrzej Pylak Wydział Infrastruktury Wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej 21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. Corocznie w tym dniu przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W bieżącym roku zgłoszono ogółem 180 wniosków o nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, w tym 88 wnioski o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 92 w kategorii zespołowej. W roku 2008 Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 18 nagród pieniężnych, oraz 12 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. 21 listopada 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej List Gratulacyjny. Marzenna Todorska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła Koncert Kolęd ul. Mazowiecka Rada i Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Parafia Św. Hieronima w Starej Miłosnej oraz Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zapraszają na Koncert Kolęd w wykonaniu Mieczysława Szcześniaka, który odbędzie się w dniu 28 grudnia 2008 r. o godz w Kościele Św. Hieronima przy ul. Rumiankowej 2/4. Karolina Baranowska Wydział Oświaty i Wychowania Zespół Szkół nr 94

6 AKTUALNOŚCI Zbiórka żywności Informujemy, że w dniach 3-9 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy odbyła się zbiórka artykułów spożywczych przez Bank Żywności S.O.S. W specjalnie wyznaczonym punkcie, można było złożyć żywność, wspierając w ten sposób akcję charytatywną. Zebrana żywność zapełni stoły najuboższych mieszkańców Warszawy, a przede wszystkim będzie skierowana do dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, znajdujących schronienie w placówkach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Punkt Konsultacyjny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Informujemy, że przy Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości działa punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców. Punkt ten oferuje bezpłatne porady z zakresu działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje: 1. Informacje o możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych - inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu. 2. Pakiet usług informacyjnych w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe - zatrudnianie pracowników - finansowanie działalności - kontrola przedsiębiorstwa wykonywania działalności gospodarczej rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej 3. Informacje na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych, w tym księgowych, prawnych i innych. Punkt Konsultacyjny mieści się w Alejach Jerozolimskich 53, lokal 1a, Warszawa, tel. (22) , Elżbieta Bareja Wydział Obsługi Mieszkańców Zawieszenie działalności gospodarczej Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania działalności jest skuteczne tylko pod warunkiem dokonania tego przez wszystkich wspólników. W celu zawieszenia działalności go- ZTM informuje... Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że całodobowo można zgłaszać wszystkie uwagi na temat czystości na przystankach oraz o uszkodzeniu infrastruktury przystankowej pod nr infolinii ZTM oraz w godz pod nr cd. na str. Konferencja Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna od przedszkola do matury W dniu 21 listopada 2008 r. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się konferencja Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna od przedszkola do matury. Spotkanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Gimnazjum nr 119 przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych Dzielnicy Wesoła, nauczyciele szkół i przedszkoli reprezentujący zespoły przedmiotowe poszczególnych placówek. Celem konferencji było zapoznanie dyrektorów, nauczycieli i działaczy samorządowych z głównymi założeniami zapowiadanych zmian w edukacji oraz zebranie ich opinii o projektowanych rozwiązaniach organizacyjnych. Główne cele zapowiadanych zmian zakładają m.in.: wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela, upowszechnianie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w tym roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5- letnich, zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci przez obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6 lat. Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego ukierunkowana będzie na precyzyjny opis efektów na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększenie autonomii szkół w kreowaniu procesu kształcenia. W części warsztatowej konferencji sformułowano wnioski, spostrzeżenia oraz pytania odnośnie do planowanej reformy podstawy programowej, które zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jarosław Szmytkowski Wydział Oświaty i Wychowania

7 AKTUALNOŚCI 11 grudnia 2008 roku odbyły się Mikołajki 2008 zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła. W imprezie wzięły udział wszystkie dzieci z publicznych przedszkoli oraz sześciolatki uczęszczające do szkolnych oddziałów 0 w naszej Dzielnicy. Program podzielony był na trzy części: artystyczną, sportową oraz wielki finał z udziałem Świętego Mikołaja. W części artystycznej dzieci zobaczyły widowisko pt. Mikołaj przyjacielem dzieci, pokazy cyrkowe i tańca towarzyskiego oraz brały udział w konkursach Ciotki Matyldy. Mikołajki 2008 W części sportowej dzieci zostały zaproszone do Mikołajowego Świata Sportu, gdzie wzięły udział w licznych konkurencjach sportowych indywidualnych i zespołowych. Podczas całej zabawy maluchy podziwiały popisy klowna oraz postaci bajkowych i miały do dyspozycji zabawki pneumatyczne: dmuchany zamek, gąsienica oraz basen z piłeczkami. Na wielki finał zabawy przybył Święty Mikołaj z ogromną ilością prezentów dla wszystkich uczestników imprezy. Karolina Baranowska Wydział Oświaty i Wychowania Zawieszenie działalności gospodarczej cd. ze str. 6 spodarczej należy złożyć stosowny wniosek w organie rejestrowym, czyli w przypadku przedsiębiorców posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej w naszej Dzielnicy, w Urzędzie Dzielnicy Wesoła. Natomiast z chwilą, gdy przedsiębiorca decyduje się na kontynuację prowadzenia działalności musi złożyć w Urzędzie informację o jej wznowieniu. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia o zawieszeniu wykonywania tej działalności, wpis do ewidencji działalności gospodarczej ulegnie wykreśleniu. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu działalności jest zwolnione z opłat. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności i osiągać z niej bieżących przychodów (nie może zatem dokonywać sprzedaży, świadczyć usług itd.). Zgodnie z ustawą, w okresie zawieszenia przedsiębiorca: ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Elżbieta Bareja Wydział Obsługi Mieszkańców

8 AKTUALNOŚCI Mazowieckie Eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 13 grudnia 2008 r. w Klubie Garnizonowym Kościuszkowiec w Wesołej, na Placu Wojska Polskiego 1 odbyły się Mazowieckie Eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd I Pastorałek (I etap). Była to już XV edycja tego Festiwalu. Festiwal swoim zasięgiem obejmuje terytorium całego kraju i gromadzi wiele tysięcy uczestników. Biorą w nim udział wyłącznie amatorzy (soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry). Wykonawców oceniało jury w składzie: prof. Krzysztof Kusiel - Moroz - przewodniczący, prof. Romuald Miazga, mgr Anna Sokołowska Gwiazdą wieczoru był chór i orkiestra pod kierownictwem s. Karen Trafankowskiej, który zaprezentował Oratorium Ojciec. Finał ogólnopolski odbędzie się w Będzinie w dniach od 8 do 10 stycznia 2009 r. (II etap). LISTA LAUREATÓW OFKiP WESOŁA MIJSCE WYKONAWCA UTWÓR 1 UTWÓR 2 UTWÓR 3 INSTRUKTOR Grand Prix Chór Komendy Stołecznej Policji Gdy śliczna Panna I miejsce II miejsce III miejsce Gabrysia Biesiakirska z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Warszawie Weronika Kmita z Domu Kultury DOROŻKARNIA w Warszawie Agata Struzik z Warszawy Wesołej Zagraj Dziecku kołysankę Ding Dong! Merrily on High KATEGORIA - SOLIŚCI Cicha noc A spis, Bartek Sylwia Krzywda Mariola Strukowska Wśród nocnej ciszy W żłobie leży Monika Malec Cicha noc Jezus malusieńki wyróżnienie Piotr Zubek z Warszawy Zima w Betlejem Do szopy hej pasterze Tomasz Zubek I miejsce Zespół wokalny FABRYKA ŚNIEGU z Domu Kultury DOROŻKARNIA w Warszawie KATEGORIA - ZESPOŁY Tryumfy Przybieżeli do Betlejem Bóg się rodzi Monika Malec II miejsce Kwartet wokalny FONOSYNTEZA Nuż my dziś krześcijani Lulajże Jezuniu Szczedryk Katarzyna Płońska III miejsce I miejsce II miejsce III miejsce Chór KRAJ RODZINNY z Domu Polskiego w Baranowiczach Chór IBA z Mińska Chór Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie nie przyznano KATEGORIA - CHÓRY Bóg człowiek Lulajże Jezuniu Dzyń dzwoneczku Tatiana Pańko W dzień Bożego Narodzenia Jul, jul, stralande jul Gdy się Chrystus rodzi Galina Kazimirowskaya A Christmas card Cicha Noc Dudka Zofia Sokołowska Wykonawcy, którzy zajęli I miejsce będą reprezentować Mazowsze podczas finału XV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

9 AKTUALNOŚCI 90. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości Dnia 9 listopada w Wesołej odbyły się uroczyste obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowane przez Radę i Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Dowództwo 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki oraz Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła. Ceremonia rozpoczęła się w Kościele Świętego Brata Alberta o godzinie Mszą Świętą celebrowaną przez Księży Proboszczów wszystkich parafii Dzielnicy Wesoła. Oprawę artystyczną podczas całej uroczystości zapewnił zespół PATRIA. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli wraz z Kompanią Reprezentacyjną 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki pod Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej. Apel Pamięci, zakończony salwą honorową, poprzedzono uroczystym złożeniem wieńcy. Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali do wspólnego śpiewania pieśni legionowych przy ognisku. Karolina Baranowska Wydział Oświaty i Wychowania

10 W Bibliotece Publicznej Spotkania autorskie We wrześniu, październiku i listopadzie w bibliotece odbyły się liczne spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży. 29 września na spotkanie z Agnieszką Frączek zaprosiliśmy maluchy ze szkoły podstawowej nr 171. Pani Agnieszka opowiadała o swojej twórczości, rozmawiała o rymach, o kolejnych etapach powstawania książki oraz recytowała wybrane wierszyki. Grzegorz Kasdepke 8 października spotkał się w bibliotece głównej oraz Filii w Starej Miłośnie z dziećmi z klas III i IV ze szkół podstawowych nr 171, 173, 174. Pan Grzegorz pisze, opowiada i rozmawia z dziećmi ze sporą dawką humoru i nie unika też trudnych tematów, np. matematycznych łamigłówek, praw dziecka, frazeologizmów, dobrego wychowania. 13 listopada młodzież gimnazjalna z Centrum Wesołej spotkała się z Joanną Fabicką autorką książek dla młodzieży i dorosłych. Pani Joanna w ciekawy i humorystyczny sposób zaprezentowała bohaterów swoich powieści, czytała także wybrane fragmenty książek, co stanowiło dla słuchaczy doskonałą zachętę do dalszej, samodzielnej lektury. Pani Joanna napisała cykl powieści dla młodego czytelnika o perypetiach nastoletniego Rudolfa pt. Szalone życie Rudolfa, Świńskim truchtem, Seks i inne przykrości, Tango ortodonto. 27 listopada zaprosiliśmy klasy V Szkoły Podstawowej nr 171 na spotkanie z Pawłem Beręsewiczem. Pan Paweł jest z wykształcenia anglistą. Współtworzył i redagował słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie. Pisze również wiersze, opowiadania i powieści dla młodych czytelników. Najbardziej znane to: Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, Co tam u Ciumków, Na przykład Małgośka. Nasz Gość opowiadał o własnej twórczości, przedstawiał bohaterów swoich powieści, odpowiadał także na liczne pytania dzieci, dotyczące m.in. zainteresowań, pracy tłumacza. Ostatnią część spotkania wypełniła wspólna zabawa w rewolwerowców na kanwie wierszy naszego Gościa. 5 grudnia w ramach współpracy z Gimnazjum nr 119 ze Starej Miłosnej zorganizowaliśmy spotkanie autorskie ze znaną pisarką Anną Onichimowską, w którym wzięli udział uczniowie klas II i III. Autorka przybliżyła problematykę niektórych książek, przedstawiła swój warsztat pisarski, chętnie udzielając odpowiedzi na liczne pytania ze strony młodzieży. Po spotkaniach uczestnicy mogli kupić książki i poprosić o autograf. Cykl prelekcji geograficznych dla młodzieży W listopadzie rozpoczęliśmy współpracę z Agatą i Kamilem Porazińskimi, członkami Stowarzyszenia Geografów Polskich, której celem jest popularyzacja wiedzy geograficznej. W kolejne piątki - 21 i 28 listopada - młodzież Gimnazjum w Starej Miłosnej została zaproszona na prelekcje: Miasta oraz środowisko przyrodnicze wschodniej Australii i Ciepły kraj na północy Islandia. Wykładom towarzyszył pokaz slajdów, a bogaty materiał fotograficzny zaprezentowany przez naszych Gości pozwolił każdemu z nas przenieść się w egzotyczne rejony świata. Ponieważ prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli, w drugim semestrze planowane są kolejne spotkania. Spotkania z teatrzykiem JAŚ Po wakacjach już czterokrotnie zaprosiliśmy najmłodsze dzieci ze szkół podstawowych na spotkanie z teatrzykiem JAŚ. We wrześniu dzieci ze szkoły podstawowej w Zielonej obejrzały Szachrajskie przygody - adaptację Pchły szachrajki Jana Brzechwy. Ta pełna humoru i groteski wierszowana opowieść o sprytnych postępkach pewnej pchły bardzo się widzom spodobała. Następne spotkanie z JASIEM miało miejsce w bibliotece w centrum Wesołej. Tym razem zaprosiliśmy dzieci z zerówki i klasy I Szkoły Podstawowej nr 174 na Plac Wojska Polskiego. Dzieci obejrzały spektakl Tato, co ty na to?. Porusza on ważny problem wychowania dziecka i jego praw. Bohaterka Julka po konflikcie z ojcem ucieka z domu i trafia do czarodziejskiego lasu. W listopadzie JAŚ kolejny raz gościł w Zielonej, tym razem z teatrzykiem Aby zmądrzały żaby. To zabawna, wzruszająca i pouczająca historia małej żabki, która chce być królewną, co wcale nie jest takie proste. Na początku grudnia natomiast odbyło się kolejne przedstawienie edukacyjne, tym razem o teatrze pt.: Baj i Bajkoludki. Dzieci wcieliły się w Akustyka, Maszynistę, Rekwizytora i Suflera, by wspólnie z naszymi Gośćmi tworzyć spektakl oparty na tekstach Tuwima i Brzechwy. Radosne Igraszki dla maluchów i ich rodziców W październiku rozpoczęliśmy cotygodniowe zajęcia przeznaczone dla najmłodszych. Zainteresowanie jest większe niż w ubiegłym roku, dlatego też utworzyliśmy trzy grupy. Zajęcia są prowadzo- cd. na str

11 W Bibliotece Publicznej Akcja liście ne przez pedagoga ze Studio Twórczego Rozwoju w Warszawie. Radosne Igraszki stanowią doskonałą zabawę dla maluchów, ale także służą ich rozwojowi. Lekcje biblioteczne W ramach współpracy z Gimnazjum w Starej Miłośnie odbyły się lekcje biblioteczne dla klas I tej szkoły. Miały one na celu zapoznanie z biblioteką, zasadami korzystania ze zbiorów, poznanie Systemu Bibliotecznego MATEUSZ, w którym pracuje biblioteka. Warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej We wrześniu rozpoczęły się zajęcia teatralne, prowadzone przez Dorotę Dobrowolską aktorkę i pedagoga. Są one kontynuacją ubiegłorocznych i wakacyjnych warsztatów. Zajęcia odbywają się w Bibliotece Głównej w piątki o godz Natomiast raz w miesiącu młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach z umuzykalnienia, emisji głosu i dykcji. W zajęciach biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych z Wesołej. Nasze zbiory Zbiory naszych placówek są systematycznie uzupełniane o nowości książkowe i filmowe. Zakupy robimy średnio co 2 tygodnie. Po książki zapraszamy do wszystkich placówek, natomiast filmy są dostępne tylko w Filii Nr 3 w Woli Grzybowskiej. Trzy placówki: główna oraz filie w Starej Miłosnej i Zielonej prenumerują prasę. Czasopisma można czytać na miejscu a także wypożyczać do domu. Katalogi wszystkich placówek dostępne są na naszej witrynie internetowej. Przypominamy o możliwości rezerwowania pozycji aktualnie wypożyczonych oraz zamawiania aktualnie dostępnych przez stronę zakładkę twoje konto. Plany do końca roku W najbliższym czasie planujemy kontynuować zajęcia: Radosne Igraszki dla maluchów i ich rodziców oraz warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej. Więcej informacji na stronie: W imieniu Pracowników Biblioteki życzę Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym, ale również w towarzystwie dobrej książki. Elżbieta Daniłowicz Dyrektor Biblioteki Publicznej Wydział Ochrony Środowiska informuje, że zakończyła się zbiórka liści, która jak co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców dzielnicy Wesoła. Akcja ta organizowana jest od wielu lat i ma na celu zachowanie czystości i porządku na terenie Wesołej oraz zapobieganie paleniu liści na terenach posesji lub wywożeniu liści do lasu. Informacja o terminie akcji jest ogłaszana co roku w Biuletynie Informacyjnym, Wiadomościach Sąsiedzkich, na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy oraz na stronie internetowej dzielnicy. W bieżącym roku jesienna zbiórka liści została zaplanowana w okresie od 20 października do 14 listopada. Precyzyjne określenie terminów miało na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy zgłaszającymi worki do odbioru, a odbiorcą, czyli firmą, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Dzielnicę Wesoła. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy zgłosili gotowość odbioru worków w określonym dla ich rejonu terminie, należało jak co roku sporządzić listę rezerwową, która była realizowana w kolejności zgłoszeń, chociaż priorytetem były tu główne ulice dzielnicy, szlaki dojazdowe do kościołów, placówek oświatowych czy ośrodków zdrowia. Razem przez cztery tygodnie zebrano ok worków. Na liście rezerwowej zapisano jeszcze zgłoszenia ok worków z liśćmi, z czego część została już zebrana. Niestety nie wszyscy mieszkańcy Wesołej wystawiali worki z liśćmi na teren pasa drogowego przy swojej posesji. Bardzo wiele osób przywoziło worki na tereny, na których zabronione jest chociażby czasowe składowanie tego typu odpadów. Chodzi tutaj m. in. o teren parku przy ul. Kasztanowej, lub obrzeża lasów, np. wzdłuż ul. Armii Krajowej. Na terenie parku przy ul. Kasztanowej postawiony jest znak zakazu składowania odpadów pod groźbą grzywny, jednak widać, że nie odstraszyło to wielu dostawców liści. W wielu workach zgłaszanych do odbioru znalazły się również odpady komunalne. Z powyższego powodu worki te nie mogły być zabrane. Barbara Sadlej Wydział Ochrony Środowiska 11

12 12 TELEFONY Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy (0-22) Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel , , tel fax , Policja Komisariat w Wesołej, ul. 1. Praskiego Pułku 21 tel , , tel. dyżurnego , fax Pogotowie policyjne 997 Straż Miejska ul. Lubelska 30/32 Stanowisko Dowodzenia VII Oddziału Terenowego, tel ul. Korkowa 119/123 siedziba referatu III Wawer, Rembertów, Wesoła Telefon alarmowy 986 Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel , fax Ochotnicza Straż Pożarna Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 28, tel./fax Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12, tel Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13, tel Telefon alarmowy 998 Pogotowie Ratunkowe tel całodobowo Sulejówek - Miłosna, ul. Armii Krajowej 21 Telefon alarmowy 999 Wyjazdowa pomoc lekarska Falck tel w godz. od Pogotowie Energetyczne tel , Pogotowie Gazowe tel , , fax Telefon alarmowy 992 Konserwator Wodociągów Miejskich tel. 994, tel pogotowie wodociągowo kanalizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny) tel sieć kanalizacyjna w os. Stara Miłosna nadzór konserwator Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel , ; tel. kom Inspektor ds. Leśnictwa Lasy Miejskie Wieczesław Sosna, tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer Warszawa, ul. Mycielskiego 21, tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa, ul. Rakowiecka 21, tel Urząd Pracy Warszawa, ul. Grochowska 171 b tel , ZUS Warszawa, ul. Podskarbińska 25 tel Paszporty Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr Warszawa, ul. Floriańska 10 tel , tel Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Warszawa, Al. Jerozolimskie 28 tel /76 wew. 20 Urząd Dzielnic y Wesoła miasta stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła, tel , fax godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku Przewodniczący Rady Dzielnicy pokój 118 Stefan Słowikowski tel Burmistrz Dzielnicy pokój 102 Edward Kłos tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Krzysztof Kacprzak tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Marian Mahor tel , KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Architektury i Budownictwa tel pokój 209 tel pokój 208 tel pokój 207 tel pokój 206 Wydział Administracyjno Gospodarczy pokój 010 tel Wydział Budżetowo Księgowy pokój 116 tel pokój 117 Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel pokój 122 Kasa tel pokój 014 Wydział Infrastruktury tel pokój 201 tel drogi tel kanalizacja i wodociągi Wydział Obsługi Mieszkańców tel punkt informacyjny hol tel komunikacja i prawa jazdy hol stanowisko 7, 8 tel inne sprawy poza komunikacją stanowisko 5, 6 tel działalność gospodarcza pokój 112 Wydział Ochrony Środowiska tel pokój 212 Wydział Organizacyjny tel pokój 101 tel tel kadry tel obsługa Rady Dzielnicy pokój 119 Wydział Oświaty i Wychowania tel pokój 220 tel kultura i sport Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel pokój 216 tel tel świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ul. 1. Praskiego Pułku 21a (budynek OPS) pokój 3 Wydział Prawny tel pokój 214 Wydział Zamówień Publicznych tel pokój 210 DELEGATURY BIUR Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel dowody osobiste stanowisko 2 tel ewidencja ludności stanowisko 3 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel pokój -111 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami tel pokój 221 tel Delegatura Biura Ochrony tel pokój -110 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy tel pokój 007 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła Plac Wojska Polskiego 28 tel , Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 tel , fax Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła Główna, ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25, tel Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207 tel Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 tel Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 21a tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 Wesoła Centrum, ul. Kilińskiego 50 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła Zielona, ul. Warszawska 55 rejestracja ogólna tel Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23 rejestracja tel rejestracja dzieci tel URZĘDY POCZTOWE 1. ul. 1. Praskiego Pułku 9 tel ul. Jana Pawła II 21 tel , Filia Nr 145 ul. Brata Alberta 2D tel Filia Nr 147 ul. Trakt Brzeski 35 tel

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 2 (154) KWIECIEŃ 2011 r. Ciepłych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 4 (142) WRZESIEŃ 2009 r. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy Wesoła jest położona we wschodniej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/4/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 roku. Rada Gminy Rozprza

Uchwała nr IV/4/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 roku. Rada Gminy Rozprza Uchwała nr IV/4/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r. Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki. Na podstawie 66 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się nazwę:

1. Zmienia się nazwę: Statut Domu Kultury Śródmieście - Uchwała Nr XXXII/715/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie podziału obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce pomiędzy Radców Prawnych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 014 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

LATO W MIEŚCIE FILMY TEATR BASEN BIULETYN INFORMACYJNY TENISOWA LETNIA SZKÓŁKA ZAJĘCIA I ATRAKCJE SĄ BEZPŁATNE. W numerze

LATO W MIEŚCIE FILMY TEATR BASEN BIULETYN INFORMACYJNY TENISOWA LETNIA SZKÓŁKA ZAJĘCIA I ATRAKCJE SĄ BEZPŁATNE. W numerze BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 428-74X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY LETNIA SZKÓŁKA TENISOWA Numer 4 (6) LIPIEC 2008 r. W numerze Uchwały....................... 2 Informacje z międzysesyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE POLESIE REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r.

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE POLESIE REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r. PLAN SPOTKANIA POWITANIE PREZENTACJA PROGRAMU ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE PREZENTACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH NA GÓRNEJ CZĘŚĆ WARSZTATOWA PYTANIA I UWAGI ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE LISTA INWESTYCJI LOKALNYCH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 1 (145) LUTY 2010 r. W numerze Uchwały....................... 2 Informacje z międzysesyjnej działalności Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok został przygotowany na podstawie przepisów nowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego mst Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów Na podstawie art

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Urzędu Dzielnicy

Dane teleadresowe Urzędu Dzielnicy Dane teleadresowe Urzędu Dzielnicy Concept INTERMEDIA, 30.08.2016 Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów a) Referat Obsługi Bezpośredniej b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii al.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak Lp. Nr ESOG Tytuł projektu Wynik weryfikacji / Projekt dopuszczony do głosowania / 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok Legionowo, dnia 24 stycznia 2007 roku Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok 1.Zwiększono dochody budżetu z tytułu:

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2891 UCHWAŁA NR XXI/367/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Edukacyjnym programie ekologicznym dla uczniów klas IV VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 6 (150)

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 6 (150) BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 6 (150) LISTOPAD 2010 r. W NUMERZE Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st.

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 01 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki 1

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. W uroczystości wzięli udział m.in.: Zastępca Prezydenta

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. W uroczystości wzięli udział m.in.: Zastępca Prezydenta BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 2 (134) KWIECIEŃ 2008 r. Otwarcie Przychodni Rejonowej Nr. 1 w Wesołej - Centrum W numerze W dniu 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XIII/264/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XIII/264/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XIII/264/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2009. 1.Sieć biblioteczna. Na terenie Gminy Krzykosy działają : Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy Filia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Rady miasta stołecznego Warszawy

Rady miasta stołecznego Warszawy Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/1070/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/1070/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1648 UCHWAŁA NR XLI/1070/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie Data publikacji : 23.10.2015 Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie W piątek 23 października br. w Wołominie odbyło się uroczyste ślubowanie 183 uczniów pierwszego rocznika klas mundurowych siedmiu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo