VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości"

Transkrypt

1 r. SZKOLENIE WYJAZDOWE VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości zmiany w prawie podatkowym od 1 ipca 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. Dowiedz się więcej: te. (22)

2 CEL, PROWADZĄCY I PROGRAM SZKOLENIA Niniejsze szkoenie stanowi kompendium zmian w prawie podatkowym, które nastąpią od 1 stycznia 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. Noweizacja przepisów dotyczyć będzie przede wszystkim reguacji w zakresie podatku od towarów i usług, a w szczegóności samonaiczenia VAT, jak również odiczania podatku naiczonego. W wyniku noweizacji każdy podatnik, dokonując nabycia towarów ub usług, do okreśenia stopnia wykorzystania danej transakcji do działaności gospodarczej. Koejna zmiana w przepisach będzie dotyczyła konieczności wiczania do proporcji sprzedaży czynności, które są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wskazane zmiany mają na ceu obniżenie przez podatnika kwot odiczanego podatku VAT. Ponadto w trakcie szkoenia zostaną przedstawione zmiany w przedmiocie podatków dochodowych, Ordynacji podatkowej, jak również Kodeksu karnego skarbowego. Niniejsze szkoenie umożiwi również uczestnikom zapoznanie się z bieżącymi orzeczeniami sądowymi oraz praktyką organów podatkowych w przedmiocie roziczania podatków. Liczne przykłady zaprezentowane podczas szkoenia pozwoą uczestnikom na uzyskanie wiedzy niezbędnej w procesie roziczania podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Radosław Żuk - doradca podatkowy, prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczeny portau prawno-księgowego TaxFin.p. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor icznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywinoprawnych. DZIEŃ I Podatek od towarów i usług w 2015 r. 1. Samonaiczenie VAT przed i po 1 ipca 2015 r.: a) towary oraz usługi objęte samonaiczeniem VAT, b) rozszerzenie kataogu towarów opodatkowanych przez nabywcę, c) status nabywcy a dokonanie samonaiczenia VAT, d) weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaiczenia VAT, e) imity kwotowe związane z samonaiczeniem VAT, f) informacje podsumowujące dotyczące samonaiczenia VAT, g) powstawania obowiązku podatkowego w przypadku samonaiczenia VAT, h) wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia, i) najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaiczenia VAT. 2. Pozostałe zmiany w podatku VAT od ipca 2015 r.: a) rozszerzenie kataogu tzw. towarów wrażiwych, b) zmiany związane z kaucją gwarancyjną, c) zmiany w zakresie ugi na złe długi, d) odiczanie VAT od paiwa do pojazdów samochodowych. 3. Zasady ogóne dotyczące odiczania podatku naiczonego po noweizacji w 2016 r.: a) związek nabycia towaru i usługi z czynnościami opodatkowanymi czy zawsze musi posiadać charakter bezpośredni?, b) towary i usługi nabyte w ceu wykonania czynności pozostających poza zakresem VAT, ecz stanowiący działaność gospodarczą, c) nabycie dokonane w związku z działanością gospodarczą oraz na cee osobiste przedsiębiorcy ub jego pracowników, d) towary oraz usługi zakupione w ceu dokonania nieodpłatnego przekazania, e) nabycie wewnątrzwspónotowe na cee działaności gospodarczej oraz cee osobiste pracowników ub przedsiębiorcy, f) zasady przyporządkowania nabycia do działaności gospodarczej oraz ceów osobistych, g) odiczenie VAT w przypadku nieruchomości wykorzystywanych do działaności gospodarczej i na cee osobiste, h) pojazdy samochodowe wykorzystywane do działaności gospodarczej oraz na cee prywatne czy w wyniku noweizacji dojdzie do zmian?, i) odiczenie VAT od wydatków na restrukturyzację kapitałową oraz emisję akcji, j) zaniechane inwestycje a możiwość odiczenia VAT, k) dotacje, subwencje a możiwość odiczenia VAT. 4. Rewoucyjne zmiany w okreśaniu współczynnika proporcji sprzedaży począwszy od 1 stycznia 2016 r: a) podmioty, które po noweizacji przepisów powinny odiczać VAT w oparciu o proporcję sprzedaży, b) przepisy przejściowe dotyczące stosowania znoweizowanych przepisów, c) rodzaje o obrotów uwzgędnianych przy obiczaniu współczynnika sprzedaży, d) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika, e) czy w proporcji sprzedaży naeży ująć odszkodowania, kary umowne itp.?, f) pojęcie czynności pomocniczych, których nie uwzgędnia się przy wyiczaniu proporcji sprzedaży, g) otrzymane dotacje oraz subwencje a okreśanie proporcji sprzedaży, h) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży, i) ustaanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów, j) zasady ustaania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego, k) pojęcie okresu roziczeniowego, da którego okreśana jest proporcja sprzedaży, ) zaokrągenia współczynnika sprzedaży, m) okreśanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczenikiem urzędu skarbowego, n) możiwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku optymaizacja odiczania VAT. 5. Korekta podatku naiczonego po noweizacji przepisów w 2016 r.: a) korekta roczna podmioty zobigowane do jej dokonania w wyniku noweizacji przepisów, Dowiedz się więcej: te. (22)

3 PROGRAM ZAJĘĆ b) przepisy przejściowe dotyczące korekty podatku naiczonego, c) sposób dokonywania korekt w dekaracji VAT (tzw. korekty bieżące i korekty roczne), d) wpływ korekty podatku VAT na korektę przychodów oraz kosztów w podatku dochodowym, e) obowiązek korekty podatku naiczonego w przypadku zmiany prawa do odiczenia podatku naiczonego, f) korekta VAT w świete orzecznictwa Trybunału Sprawiediwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych, g) podmioty zobigowane po noweizacji przepisów do korekty podatku naiczonego z tytułu nabycia środków trwałych oraz wartości niematerianych i prawnych, h) środki trwałe oraz nieruchomości podegające obowiązkowi korekty 5- i 10-etniej, i) moment rozpoczęcia korekty, j) zasady obiczania korekty 5- i 10-etniej, k) wykazywanie korekty 5- i 10-etniej w dekaracji VAT, ) sprzedaż ub zmiana przeznaczenia środka trwałego ub nieruchomości w okresie korekty, m) korekta podatku naiczonego przy zbyciu przedsiębiorstwa ub zakładu (oddziału), n) korekta podatku w przypadku połączenia oraz podziału przedsiębiorstw. o) ikwidacja ub kradzież środka trwałego w okresie korekty. 6. Powstawanie obowiązku podatkowego po ostatnich zmianach w przepisach: a) zmiana zasady ogónej ustaania momentu powstania obowiązku podatkowego, b) moment dokonania dostawy towarów jako moment powstania obowiązku podatkowego, c) pojęcie dostawy ciągłej, d) wystawienie faktury przed dostawą a obowiązek podatkowy, e) ustaenie powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług, f) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy, g) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego, h) opodatkowanie zaiczek, zadatków oraz innych przedpłat, i) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego, j) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego. 7. Zasady dokumentowania obrotu podegającego opodatkowaniu VAT: a) ogóne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT, b) poprawna treść faktury, c) faktura proforma a faktura VAT, d) możiwość wystawienia faktury przed sprzedażą, e) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczeń zwonionych z podatku VAT, f) terminy na wystawianie faktur VAT, g) korekty faktur po noweizacji, h) wystawianie zbiorczych faktur korygujących, i) faktury uproszczone oraz faktury eektroniczne, j) znaczenie faktur otrzymywanych od podmiotów zagranicznych. 8. Roziczenie refakturowania usług w 2015 r.: a) pojęcie refakturowania usług wynikające z prawa poskiego oraz prawa unijnego, b) zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej w refakturowaniu usług, c) właściwa stawka VAT w przypadku refakturowania związanego z usługą kompeksową, d) zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w przypadku usług zwonionych z VAT w sposób podmiotowy, e) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług, f) refakturowanie usług a doiczenie marży, g) refakturowanie usług gastronomicznych oraz nocegowych, h) refakturowanie mediów w przypadku usług najmu, i) prawidłowe dokumentowanie refakturowania, j) możiwość odiczenia VAT w związku z refakturowanymi usługami. 9. Odiczenie VAT od pojazdów samochodowych oraz paiwa: a) zasady ograniczeń w odiczaniu VAT od samochodów, paiwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r., b) możiwość pełnego odiczenia VAT ze wzgędu na konstrukcję pojazdu, c) pełne odiczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działaności gospodarczej, d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odiczenia VAT, e) nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu a możiwość odiczenia VAT, f) korzystanie z samochodu przez pracownika na cee prywatne a możiwość pełnego odiczenia VAT, g) zmiana prawa do odiczenia VAT w przypadku pojazdów samochodowych, h) sprzedaż pojazdu samochodowego a korekta VAT, i) odiczanie VAT w przypadku paiwa. 10. Zasady ogóne dotyczące opodatkowania VAT transakcji zagranicznych oraz zmiany w przepisach: a) okreśenie miejsca dokonania dostawy towarów kuczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów, b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem, c) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych, d) znaczenie reguł INCOTERMS da handu zagranicznego, e) zmiany w przedmiocie opodatkowania eksportu towarów, f) noweizacja przepisów odnośnie WDT i WNT, g) zmiany w przepisach dotyczące transakcji łańcuchowych. Dzień II Podatek CIT oraz PIT 2014/2015 r. 1. Zakres noweizacji przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r.: a) moment wejścia znoweizowanych przepisów w życie, b) stosowanie przepisów przejściowych, c) rok podatkowy inny niż rok kaendarzowy a odpowiednie stosowanie znoweizowanych przepisów. 2. Zasady okreśania przychodów na gruncie CIT po noweizacji przepisów: a) dotychczasowe reguacje dotyczące zasad okreśania przychodów, b) okreśanie przychodu z tytułu świadczeń w naturze, c) przychód z tytułu wykonania świadczenia rzeczowego zamiast ureguowania zobowiązania pieniężnego (np. dywidendy rzeczowe), Dowiedz się więcej: te. (22)

4 PROGRAM ZAJĘĆ d) moment powstania przychodu w przypadku instrumentów finansowych, e) okreśanie przychodów w przypadku nabycia oraz zbycia akcji. 3. Powstawanie przychodów na gruncie PIT po zmianach w przepisach: a) zwonienie z opodatkowania niektórych rodzajów odszkodowań, b) okreśanie przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego na cee prywatne, c) pojęcie nieodpłatnego świadczenia w świete orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 ipca 2014 r., d) składanie informacji PIT-8C, PIT-8AR oraz PIT-11 przez płatnika. 4. Pozostałe zmiany dotyczące CIT w 2015 r.: a) certyfikaty rezydencji po zmianach w przepisach, b) nowe pojęcie powiązań pomiędzy podmiotami krajowymi i podmiotami zagranicznymi, c) rozszerzenie pojęcia podmiotów powiązanych konsorcjum, wspóne przedsięwzięcie, spółka niemająca osobowości prawnej, d) zakład jako podmiot powiązany, e) nowe eementy dokumentacji podatkowych, f) ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów z tytułu spłaty pożyczek oraz kredytów. 5. Zmiany w podatkach dochodowych (CIT oraz PIT) w 2016 r.: a) uchyenie przepisów dotyczących korekty kosztów, b) przepisy przejściowe w zakresie korekty kosztów, c) opodatkowanie nieujawnionych źródeł przychodów, d) postępowanie dowodowe w przypadku nieujawnionych źródeł przychodu. 6. Przychody podatkowe: a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług, b) przychody z tytułu usług teekomunikacyjnych, teewizyjnych oraz eektronicznych, c) usługi roziczane w okresach roziczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym probematyka refakturowania, d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej, e) zaiczki oraz kaucje, czy zawsze zaiczka i kaucja nie stanowią przychodu, f) korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz, g) probematyka bonów zakupowych oraz premii pieniężnych na gruncie ustawy o CIT, h) refakturowanie a data powstania przychodu, i) przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia omówienie najczęściej występujących przypadków powstania przychodów oraz zasad okreśenia ich wysokości. 7. Koszty uzyskania przychodów: a) definicja kosztów uzyskania przychodów a ceowość wydatków, b) związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, c) dokumentowanie wydatków a prawo do zaiczenia ich do kosztów, d) koszty bezpośrednie, e) koszty pośrednie, f) koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy, g) moment poniesienia kosztów praktyka organów podatkowych, h) zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich, i) zapłata jako eement niezbędny da rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne), j) zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kaendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków reguacji). 8. Wybrane przypadki wydatków a roziczenie kosztów uzyskania przychodów: a) wynagrodzenia pracowników i współpracowników, w tym samozatrudnionych, b) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody, teefony, wydatki na zakwaterowanie, ubezpieczenie OC da członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwaifikacji), c) diety i inne naeżności za czas podróży służbowej, wraz ze zmianami, d) wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy, e) w jakich sytuacjach wierzyteność może być kosztem uzyskania przychodu, f) wymagane dokumenty do spisania wierzyteności w koszty, w tym probematyka odpisu aktuaizującego, g) moment spisania wierzyteności nieściąganych w koszty uzyskania przychodu, h) roziczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzyteności, probematyka nabytych wierzyteności, i) kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadiwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów), j) wydatki na rekamę i reprezentację, k) ujęcie wydatków na reprezentację i rekamę w kosztach podatkowych. 9. Samochód w działaności gospodarczej: a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego, b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, c) samochody służbowe wykorzystywane do ceów prywatnych, d) samochód niebędący środkiem trwałym podatnika. 10. Środki trwałe: a) środki trwałe w ustawach podatkowych, a jego samodzieność i konieczność jego wykorzystywania, b) probematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompetność i zdatność do użytkowania), c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym. 11. Wycena wartości początkowej, w tym nowe zasady ustaania wartości początkowej w 2015 r.: a) zakup majątku trwałego, w tym icencji, know-how, praw autorskich, b) wytworzenie majątku trwałego, c) optymaizacja przy zakupie icencji, d) dotacje, subwencje, dopłaty do majątku trwałego a wartość początkowa, e) nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania, f) korekta podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, g) różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość początkową, h) ewidencja środków trwałych. 12. Pytania i odpowiedzi. Dowiedz się więcej: te. (22)

5 PROGRAM ZAJĘĆ Dzień III Podatek od nieruchomości oraz ordynacja podatkowa 1. Zmiany w Prawie budowanym a roziczenie podatku od nieruchomości: a) noweizacja przepisów od 28 czerwca 2015 r., b) zakres noweizacji od 1 stycznia 2016 r., c) przełomowe zmiany w definicji obiektu budowanego, d) czy po noweizacji przepisów opodatkowaniu będą podegało wyposażenie techniczne budowi?, e) możiwość stosowania znoweizowanych przepisów w stanie prawnym przed noweizacją, f) brak zmian w definicji urządzenia budowanego a możiwość powoływania się na zmianę przepisów w przedmiocie obiektu budowanego, g) panowane zmiany w przedmiocie opodatkowania budowi. 2. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości: a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działaności gospodarczej, b) tymczasowe obiekty budowane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp., c) pojęcie budowi i urządzenia budowanego, d) transformatory jako obiekty budowane opodatkowane podatkiem od nieruchomości, e) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach, f) wonostojące urządzenia oraz instaacje przemysłowe jako budowa, g) fundamenty, pace, pace pod śmietnik, sieci energetyczne, przyłącza, drogi wewnętrzne i drogi eśne, uzbrojenie terenu, zbiorniki. 3. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości: a) wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości, b) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości, c) możiwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi, d) kasyfikacja środków trwałych a podatek od nieruchomości, e) organy podatkowe właściwe da podatku od nieruchomości, f) zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi, g) prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroi podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, h) przedawnienie podatku od nieruchomości. 4. Prawidłowe okreśenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości: a) zasady okreśania powierzchni gruntów, b) powierzchnia użytkowa budynku, c) powierzchnia kondygnacji, katek schodowych, d) ustaenie podstawy opodatkowania przy budowach, e) budowe zamortyzowane a podatek od nieruchomości, f) modernizacja budowi a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania. 5. Podatnik podatku od nieruchomości: a) właścicie jako podatnik podatku od nieruchomości, b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości, c) użytkownik wieczysty podatnikiem, d) posiadacz zaeżny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa ub jednostki samorządu terytorianego. 6. Stawki podatku od nieruchomości w 2015 r.: a) zmiana stawek podatku od nieruchomości w 2015 r., b) zasady ustaania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy, c) możiwość zwonienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy, d) stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów, e) stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków, f) stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowi. 7. Panowana noweizacja przepisów Ordynacji podatkowej w 2015 i 2016 r.: a) przepisy przejściowe da znoweizowanych reguacji Ordynacji podatkowej, b) zasady kauzui obejścia prawa podatkowego, c) ustanawianie pełnomocników, d) wydawanie interpretacji indywiduanych, e) doręczenia pism, f) właściwość miejscowa organów podatkowych, g) przedawnienie zobowiązań podatkowych, h) inne zmiany. 8. Interpretacje prawa podatkowego teoria a praktyka: a) organy powołane do wydawania interpretacji, b) interpretacja indywiduana a interpretacja ogóna, c) znaczenie interpretacji da podatnika oraz organu podatkowego, d) wydanie interpretacji po terminie, e) tryb odwoławczy w przypadku interpretacji podatkowych, f) interpretacje podatkowe sporządzane bez ryzyka podatkowego, g) najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków o wydanie interpretacji, h) postępowania kontrone oraz podatkowe związane ze złożonym wnioskiem o wydanie interpretacji. 9. Przedawnienie zobowiązania podatkowego: a) termin przedawnienia, b) przesłanki zawieszające bieg przedawnienia, c) przesłanki przerywające bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego, d) przedawnienie a prowadzenie postępowania egzekucyjnego, e) najczęstsze przypadki korzystania z przedawnienia przez podatników. 10. Składanie i korygowanie dekaracji: a) pojęcie dekaracji w Ordynacji podatkowej, b) podpisywanie dekaracji, c) zasady ogóne korygowania dekaracji, d) korekty dekaracji po zakończeniu kontroi podatkowej, e) korekta dekaracji w trakcie postępowania podatkowego, f) korekta dekaracji po zakończeniu postępowania podatkowego, g) brak możiwości korekty dekaracji a wznowienie postępowania. 11. Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroi podatkowych: a) reprezentacja i uczestnictwo kontroowanego, b) obowiązek współdziałania: udostępnienie dokumentów, rzeczy itp., c) dokumentacja kontrona: kopie, tłumaczenia itp., d) prawo do złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień po kontroi, e) sporządzenie zastrzeżeń dotyczących protokołu pokontronego, f) prawo do korekty po zakończeniu kontroi podatkowej oraz skarbowej. Dowiedz się więcej: te. (22)

6 r. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Koszt uczestnictwa w szkoeniu: - jednej osoby 4590 zł + 23% VAT - dwóch ub więcej osób z jednej firmy 4490 zł + 23% VAT Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytue przeewu kod szkoenia SOP Uwaga: Rezygnacja z uczestnictwa w szkoeniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkoenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów. Miejsce zajęć: BARCELO PUNTA UMBRIA ****, Położenie hoteu: ok. 1,5 km od centrum PUNTA UMBRIA, w otoczeniu asów Parku Naturanego Las Enebraes, przy hoteu centrum handowe; ok. 120 km od portu otniczego w Faro; przystanki autobusowe przy hoteu (do centrum Huevy: ok. 1,5 EUR/os., do centrum Punta Umbria: ok. 1 EUR/os.). Paża: E Cae, pubiczna, piaszczysta, szeroka, łagodne zejście do morza, wyróżniona certyfikatem Błękitna Faga, ok. 250 m od hoteu, przejście przez uicę i wydmę, parasoe i eżaki płatne (ok. 13 EUR/dzień). Cena obejmuje: - przeot na trasie Warszawa Faro Warszawa, - obowiązkowe opłaty otniskowe (250 zł), dopłatę transportową (210 zł), - transfery otnisko hote otnisko komfortowym, kimatyzowanym autokarem, - zakwaterowanie: 7 nocegów w pokojach 2-osobowych typu standard, - wyżywienie: formuła a incusive utra (uai), - uczestnictwo w 3 dniach zajęć, - autorskie materiały szkoeniowe, - certyfikat ukończenia szkoenia, - opieka poskiego rezydenta, - ubezpieczenie KL i NW Itaka Simpe do /osoba. Ceny nie zawierają: - wycieczek okanych, - dopłaty do widoku na basen: 250 zł, - dopłaty do pokoju 1-osobowego (990 zł), - wydatków własnych i eementów niewyszczegónionych w programie. Informacje: Norbert Saks Joanna Domaszewska te. (22) /26 fax (22) Dowiedz się więcej: te. (22)

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

VAT, CIT oraz PIT z omówieniem zmian nadchodzących w 2015 i 2016 roku

VAT, CIT oraz PIT z omówieniem zmian nadchodzących w 2015 i 2016 roku Konferencja portalu TaxFin.pl VAT, CIT oraz PIT z omówieniem zmian nadchodzących w 2015 i 2016 roku 9-10 czerwca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Prelegenci: Marta Szafarowska - doradca podatkowy, Partner

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatek od nieruchomości 21 maja 2015 r. Hotel Marriott, Warszawa Prelegent: Mateusz Cedro prawnik, niezależny ekspert Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 361214 Temat: CIT od podstaw w 2014 roku. Certyfikowany kurs dla początkujących 7-22 Październik Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 361214

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20915 Temat: VAT, CIT, PIT 2015 - nowelizacja ustaw podatkowych 23-26 Marzec Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort and SPA, Kod szkolenia: 20915 Koszt

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 423313 Temat: Przegląd podatkowy - CIT i VAT - nowelizacja przepisów 2013/2014 - przegląd orzecznictwa - porady praktyczne. 25-27 Wrzesień Kraków, Centrum

Bardziej szczegółowo

VAT, CIT oraz PIT w 2015r. nowelizacja przepisów oraz aktualne problemy

VAT, CIT oraz PIT w 2015r. nowelizacja przepisów oraz aktualne problemy Konferencja portalu TaxFin.pl VAT, CIT oraz PIT w 2015r. nowelizacja przepisów oraz aktualne problemy 26-27 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Aleksandra Pacowska-Brudło,

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki 2014-2015 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Marta Szafarowska, doradca podatkowy MDDP, członek Rady Podatkowej PKPP

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 kwietnia 2015 r. kod SBP 15091

Warszawa, 27 28 kwietnia 2015 r. kod SBP 15091 WYDARZENIE ROKU KONGRES BRANŻOWY Proces inwestycyjny, kontrakty długoterminowe oraz bieżące problemy VAT i CIT w 2015 r. dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - zawieranie i realizacja umów w procesie

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20915 Temat: VAT, CIT, PIT 2015 - nowelizacja ustaw podatkowych 23-26 Marzec Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort and SPA, Kod szkolenia: 20915 Koszt

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 323411 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 29 Listopad - 2 Grudzień Zakopane, Hotel Litwor*****, Kod szkolenia: 323411 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 175914 Temat: Podatki 2014 - VAT, CIT - aktualności oraz najnowsze zmiany 25-28 Sierpień Zakopane, Hotel Belvedere Resort and Spa ****, Kod szkolenia: 175914

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r.

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. nowelizacja przepisów, bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo 28-29 października2015r., Warszawa, JM Hotel Partner merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r.

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. nowelizacja przepisów, bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo 30-31 marca 2016r., Warszawa Cele szkolenia: Niniejsze szkolenie stanowi

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 405116 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 31 Maj Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś, Hotel SPA dr

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT, CIT, VAT aktualny stan prawny

Podatek PIT, CIT, VAT aktualny stan prawny Celem szkolenia przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT, CIT i PIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Termin i miejsce szkolenia: 26 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA. ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH CIT i PIT W 2016 R.

OFERTA SZKOLENIA. ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH CIT i PIT W 2016 R. OFERTA SZKOLENIA ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH CIT i PIT W 2016 R. TERMIN 11 maja 2016 (środa) w godz. 09.30 15.30 MIEJSCE Świdnica, Rynek 38 siedziba FRW MEDIA GROUP CENA 490 zł + 23% VAT (w tym materiały

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji.

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji. AKADEMIA WIEDZY OFERTA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE: Zmiany w podatku od towarów i usług w 2013 i 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad fakturowania oraz zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 530816 Temat: Letnie warsztaty podatkowe 2016 - VAT,CIT. Zmiany, najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo. 5-8 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 393315 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2015 23-25 Listopad Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 393315 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do zamknięcia roku Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu 45-368 Opole, ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro) Zapraszamy do udziału w następującym szkoleniu: Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do

Bardziej szczegółowo

Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do zamknięcia roku Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu 45-368 Opole, ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro) Zapraszamy do udziału w następującym szkoleniu: Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10133 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 09-12 czerwiec 2015r.

TERMIN: 09-12 czerwiec 2015r. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym z Unii Europejskiej: PODATEK VAT I CIT W PRAKTYCE FIRMY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W ROKU 2015. NOWELIZACJE PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin.

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin. Warsztaty portalu TaxFin.pl Podatek VAT - bieżące zmiany w praktyce 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca podatkowy, menadżer TPA Horwath W 2001 roku Maciej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32 Wstęp... 19 III. ETAPY CENTRALIZACJI VAT W GMINACH............... 13 1. Uchwała NSA z 24.06.2013 r.... 13 2. Rozprawa przed Trybunałem Europejskim 5.05.2015 r... 17 3. Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału

Bardziej szczegółowo

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne Warszawa, styczeń 2013 PLAN SPOTKANIA Zmiany CIT Zmiany VAT Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne 2 1 Zmiany CIT 3 ZMIANY CIT: ZATORY PŁATNICZE

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe

E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe Warsztaty portalu TaxFin.pl E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe 2 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem szkolenia jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 234513 Temat: Przegląd podatkowy -podatki CIT i VAT - nowelizacja przepisów 2013/2014 - przegląd orzecznictwa - porady praktyczne. 26-29 Sierpień Zakopane,

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201 MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA Kluczbork 201 Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Ćwiczenia z zakresu podatków przeznaczone są dla

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

- Błąd rachunkowy, pomyłka, rabaty, upusty, bonifikaty, skonta, zwroty - kiedy korekta wsteczna, kiedy korekta bieżąca? Nowa regulacja.

- Błąd rachunkowy, pomyłka, rabaty, upusty, bonifikaty, skonta, zwroty - kiedy korekta wsteczna, kiedy korekta bieżąca? Nowa regulacja. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 556316 Temat: Letnie warsztaty podatkowe 2016 - VAT, CIT. Zmiany, najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo. 23-26 Sierpień Zakopane, Hotel Litwor*****, Kod

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie podatkowym wchodzące w życie od stycznia 2016 r. oraz zmiany projektowane (podatek VAT)

Zmiany w systemie podatkowym wchodzące w życie od stycznia 2016 r. oraz zmiany projektowane (podatek VAT) Zmiany w systemie podatkowym wchodzące w życie od stycznia 2016 r. oraz zmiany projektowane (podatek VAT) 20 maja 2016 r. Miejsce realizacji Szkolenia: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 Konferencja portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 6 7 grudnia, Hotel Mercure, Poznań Partner zy: Prowadzący: Edyta Maciorowksa, kierownik w dziale Audytu kancelarii Roedl & Partner

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 391715 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2015 24-27 Listopad Zakopane, Hotel Litwor*****, Kod szkolenia: 391715 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r.

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. nowelizacja przepisów, bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo 26-27 listopada 2015r., Warszawa, Hotel Marriott Cele szkolenia: Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT 7 stycznia 2010r. Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Zaliczka nie stanowi przychodu Art. 12 ust. 4. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Do przychodów

Bardziej szczegółowo