Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja"

Transkrypt

1 Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja Oferty wznowień dostępne już na 45 dni przed końcem okresu ubezpieczenia w Twoim CP! Co warto wiedzieć? - Moduł kontynuacji polis komunikacyjnych został rozszerzony o możliwość wznawiania polis ubezpieczenia pojazdów, których do tej pory nie można było kontynuować przy jego zastosowaniu. Nowy moduł zawiera zatem wszystkie grupy pojazdów, nie tylko jak dotychczas pojazdy osobowych oraz ciężarowe o d.m.c. do 3,5t - Ujednolicono zasady przedstawiania ofert kierowanych (zgodnie z nałożonym na ZU obowiązkiem Ustawowym) do Klienta Oferta będzie dostępna na liście polis do wznowienia już na 25 dni przed jej wysłaniem do Klienta dając Agentowi obsługującemu pierwszeństwo w jej przedstawieniu jak również szansę przedstawienia oferty bardziej dopasowanej do potrzeb Klienta - Umożliwiono dodanie do oferty wygenerowanej centralnie dostępnych ryzyk okołokomunikacyjnych - Bieżący podgląd statusu ofert z poziomu Agenta w każdym momencie cyklu życia oferty. Agent obsługujący może sprawdzić czy oferta została wygenerowana, czy ofertę przesłano do Klienta, zweryfikować zawartość oferty - Po zakończeniu okresu ubezpieczenia polisy bazowej i centralnym spolisowaniu możliwe wydrukowanie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC na kolejny okres ubezpieczenia Ważne daty w procesie kontynuacji polisy komunikacyjnej Na 45 dni przed wygaśnięciem polisy bazowej automatycznie przygotowana oraz opublikowana na profilu Agenta obsługującego zostaje oferta wznowienia na kolejny okres ubezpieczenia; (dla pojazdów osobowych przetworzenie ofert dotyczy ryzyk podstawowych OC i AC zgodnie z obowiązującymi zasadami indeksacji; dla pozostałych pojazdów wyłącznie ryzyko OC)

2 Na 20 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polisy bazowej wygenerowana oferta jest zamrażana i przesyłana do Klienta drogą listowną bądź mailową (informacja o wysłaniu konkretnej oferty umieszczana jest w części SZCZEGÓŁY POLISY) Pomiędzy dniem -45 (wygenerowanie oferty) a dniem -20 przesłaniem oferty do Klienta oferta aktualizowana jest codziennie (sprawdzeniu podlegają szkody oraz wpłaty do polisy) W dniu -20 (wysłanie oferty do Klienta) oferta jest zamrażana i jej cena nie ulega już zmianie Jeśli oferta opublikowana w CPortal zostanie spolisowana i ZAAKCEPTOWANA przez użytkownika przed dniem -20 oferta centralna nie zostanie wygenerowana i wysyłana do Klienta Polisa bazowa do której nie zostanie w pełni zaksięgowana składka (poprzedni okres ubezpieczenia) pomimo wysłania oferty do Klienta nie zostanie centralnie splisowana Po zakończeniu okresu ubezpieczenia polisy bazowej (i spolisowaniu centralnym) wystawienie wznowienia przez użytkownika nie będzie już możliwe. Użytkownik na swoim profilu w module kontynuacji będzie mógł wyszukać i wydrukować jedynie potwierdzenie ubezpieczenia OC

3 Jak wznowić polisę? Wznowienie polis komunikacyjnych połączono z funkcjonującym już i cieszącym się popularnością modułem wznowień polis majątkowych i zlokalizowano na STRONIE STARTOWEJ -> KONTYNUACJE Widok użytkownika składa się z 3 części: 1. Wyszukiwarka ofert wznowienia dla polis własnych (wystawionych w ubiegłym okresie ubezpieczenia w ramach Agencji); 2. Wyszukiwarka ofert wznowienia ogólna, umożliwiająca wyszukanie oferty do kontynuacji z bazy Compensa; 3. Lista przygotowanych ofert wznowień polis wygasających w ramach Agencji Sekcja 1 umożliwia wyszukanie oferty wznowienia polisy, która w okresie poprzedzającym wystawiona została w ramach Agencji (produkcja własna) Sekcja zawiera następujące parametry wyszukiwania: typ polisy, numer polisy, nazwisko / nazwa, PESEL / Regon, zakres dat końca polisy, status polisy, OfWCA (przypisana)

4 Przy użyciu wyszukiwarki w łatwy sposób wyszukasz wszystkie polisy których okres ubezpieczenia w najbliższym czasie się zakończy. Wystarczy w pola WYGASA OD DO wpisać przedział czasu nas interesuje (np. najbliższy tydzień) Sekcja 2 umożliwia wyszukanie oferty wznowienia polisy spośród wszystkich ofert przetworzonych w systemie Compensa, niezależnie od osoby wystawiającej, pod warunkiem spełnienia założeń ram czasowych w których oferta jest przechowywana Oferta wznowienia polisy komunikacyjnej przygotowana jest na 45 dni przed końcem okresu ubezpieczenia i przechowywana jest do ostatniego dnia ochrony polisy bazowej. Po tym dniu następuje automatyczne (centralne) polisowanie i oferta przestaje być aktywna Sekcja 3 - Tabela z listą polis do wznowienia prezentuje polisy wystawione przez użytkownika zalogowanego do systemu, co oznacza: W przypadku OWCA polisy własne wystawione przez zalogowanego OWCA W przypadku Agencji polisy wystawione przez wszystkie OWCA należące do struktury Agencji oraz Agenta właściciela Kolumny z czerwonymi nagłówkami oprócz prezentowania informacji mają funkcjonalność sortowania: - Nr polisy (malejąco/rosnąco) - Nazwa klienta (alfabetycznie) - PESEL/REGON (malejąco/ rosnąco) - Data (najwcześniej ekspirujące/najpóźniej ekspirujące) - Dni (po najmniejszej ilości dni do ekspiracji/po największej ilości dni po ekspiracji umowy) Oferty domyślnie posortowane są po kolumnie STATUS (WYGASAJĄCA)

5 Kolejne kolumny: Akcje - w kolumnie umieszczone są PDF polisy bazowej - oferty i polisy dla polis majątkowych lub wniosku i polisy dla polis komunikacyjnych. Najważniejszy przycisk WYSTAW POLISĘ Po kliknięciu WYSTAW POLISĘ otworzy się okno ze SZCZEGÓŁAMI POLISY Okno zawiera podstawowe dane polisy bazowej jak: typ, nr polisy, podstawowe dane Ubezpieczającego, okres ubezpieczenia polisy bazowej oraz co ważne STATUSY OFERTY Pod sformułowaniem STATUS kryje się informacja o statusie polisy względem ofertowania, dostępne statusy: wygasające, wznowione, wygasłe, niedostępne i niewznowione Znaczenie poszczególnych pojęć: Wygasająca - polisa której termin końca okresu ubezpieczenia zbliża się i jednocześnie nie została jeszcze wznowiona (brak kontynuacji polisy w statusie zaakcpetowana); Wznowione - polisy które zostały wznowione poprzez moduł kontynuacji oraz w przypadku polis weryfikowane jest także czy polisa została wznowiona poprzez kalkulator taryfowy lub centralnie (sprawdzenie wśród polis zaakceptowanych); Wygasłe - polisy których termin końca okresu ubezpieczenia minął i nie zostały wznowione przez moduł (status dostępny wyłącznie dla ofert polis majątkowych); Niedostępne status dostępny tylko dla polis typu 22012; polisy, które nie są możliwe do kontynuacji (automatycznej i manualnej) z powodu zaistniałych zdarzeń wykluczających lub błędów na polisie (np. zbycie pojazdu, nieaktywne ryzyko OC);

6 Niewznowione status dostępny tylko dla polis typ 22012; polisy których termin końca okresu ubezpieczenia minął i nie zostały wznowione centralnie z powodu błędu na polisie bazowej; W przypadku polis które z przyczyn błędów na polisie nie zostały ofertowane (możliwe do wznowienia przez moduł kontynuacji) po ich skorygowaniu w systemach technicznych Compensa zostaną przetworzone i w przypadku wykluczenia błędów kolejnego dnia status oferty będzie skorygowany! UWAGA! Tylko wznowione polisy w statusie ZATWIERDZONA wyłączają przetworzoną ofertę z dalszego procesu centralnego ofertowania / polisowania STATUS OFERTY jest statusem pokazującym fizyczną wysyłkę dokumentu oferty do Klienta (dostępne statusy: NIE WYSŁANO lub WYSŁANO wraz z data i sposobem zrealizowania przesyłki (poczta / ) Aby rozpocząć ścieżkę wystawienia polisy klikamy: WZNOWIENIE MANUALNE POLISY Przechodzimy przez kolejne zakładki weryfikując dane 1. DANE UBEZPIECZAJACEGO Możliwe wprowadzenie korekt w aktywnych polach formatki

7 2. DANE POJAZDU Możliwe wprowadzenie korekt w aktywnych polach formatki 3. INDEKSACJA Prezentowana składka nie podlega ręcznym korektom Wybór użytkownika zawęża się tutaj do wyboru 1/2 ryzyk podstawowych (OC i/lub AC) Zgodnie z zasadami indeksacji oferty dla ryzyka AC przetwarzane są wyłącznie dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych w nadwoziu osobowego pod warunkiem braku szkód na polisie w poprzednim okresie ubezpieczenia. Oferta ryzyka AC prezentowana jest po spełnieniu tych warunków oraz występowania ryzyka AC na polisie bazowej

8 4. INFORMACE DODATKOWE Zakładka umożliwia dodanie dostępnych ryzyk około komunikacyjnych Określamy sposób (1 lub 2 raty pamiętając o zasadzie, że składka nie może być płatna w większej liczbie rat niż składka za polisę bazową) i formę płatności (gotówka / przelew; termin płatności dla przelewu nie więcej niż 10 dni licząc od początku okresu ubezpieczenia) 5. ZAKOŃCZ generowanie wydruku WNIOSKU i POLISY Co oznacza dla mnie wznowienie centralne polisy? Jeśli oferta zawierająca ryzyko OC nie zostanie wznowiona przez użytkownika maksymalnie do ostatniego dnia okresu ubezpieczenia polisy bazowej, oferta zawierająca wyłącznie ryzyko OC (zakładając opłaconą składkę za ryzyko OC na polisie bazowej) zostanie centralnie spolisowana; Polisa w ciągu 14 dni od dnia końca okresu ubezpieczenia zostanie przesłana bezpośrednio do Klienta (Ubezpieczajacego) Po wykonaniu centralnego polisowania Agent obsługujący ma możliwość jedynie do wystawienia Klientowi potwierdzenia OC do polisy która zostanie dostarczona pocztą Pobierającym prowizję dla polisy wystawianej centralnie pozostaje Agent obsługujący Po upływie kolejnego okresu ubezpieczenia polisa wystawiona centralnie pojawi się na liście polis do wznowienia Agenta obsługującego

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...4

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...4 Spis treści 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...4 2. MODUŁ ZARZĄDZANIA EKSPEDIENTAMI ORAZ TOUROPERATORAMI...4 2.1. MODUŁ ADMINISTRATOR...4 2.2. MODUŁ PROFIL...9 3. OPIS WYSZUKIWARKI merlin.merlinx.pl...10 4. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ System obsługi ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo