OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015"

Transkrypt

1 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/ /5, Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach, położonej w Tokarni, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, składającej się z działki ewidencyjnej nr 4271/4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji (fundamenty, ściany parteru oraz strop stan surowy), w bardzo złym stanie technicznym cel opracowania: określenie wartości rynkowej nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym zleceniodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka, sygn. akt Km 381/12 autor opracowania: Myślenice, luty 2015 r.

2 strona 2/18 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Rep. nr 28/2015 Określenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 4271/4, obręb Tokarnia, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, księga wieczysta nr KR1Y/ /5 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana Opis nieruchomości: działka ewidencyjna numer 4271/4 o powierzchni 0,1100 ha, kształt regularny, teren płaski; stan zagospodarowania - słaby, uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg przy granicy, gazociąg w niewielkiej odległości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Częścią składową nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie realizacji (fundamenty, ściany parteru oraz strop stan surowy), w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikujący się do rozbiórki. Cel wyceny: opis i oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Właściciel nieruchomości: Antoni Pachura, syna Stanisława i Stanisławy Metoda wyceny: podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej Data określenia wartości rynkowej: 5 lutego 2015 r. Wartość rynkowa nieruchomości aktualna (WR): zł słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy Opracował: Data sporządzenia operatu: 5 lutego 2015 r.

3 strona 3/18 Spis treści I. Część ogólna Przedmiot i zakres wyceny Stan prawny Zleceniodawca Cel wyceny Daty wyceny Podstawa formalno - prawna Źródła informacji Metodyka wyceny... 7 II. Opis nieruchomości Lokalizacja Przeznaczenie w planie miejscowym Działka gruntu Budynek mieszkalny III. Wycena wartości nieruchomości Analiza rynku Określenie wartości nieruchomości Określenie wartości służebności IV. Wynik końcowy V. Klauzule i zastrzeżenia VI. Załączniki... 18

4 strona 4/18 I. CZĘŚĆ OGÓLNA. I.1. Przedmiot i zakres wyceny. Przedmiotem niniejszej wyceny jest nieruchomość gruntowa położona w Tokarni, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/ /5 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach, składająca się z zabudowanej działki ewidencyjnej nr 4271/4 o powierzchni 0,1100 ha. Częścią składową działki nr 4271/4 jest budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie realizacji (fundamenty, ściany parteru oraz strop stan surowy), w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikujący się do rozbiórki. Zakresem wyceny objęto prawo własności nieruchomości w granicach działki ewidencyjnej nr 4271/4 ze wszystkimi częściami składowymi. I.2. Stan prawny. Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą KR1Y/ /5. Własność nieruchomości położonej w Tokarni, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie, którą stanowi wyłącznie działka nr 4271/4 o powierzchni 0,1100 ha, wpisana jest w księdze wieczystej KR1Y/ /5 na rzecz Antoniego Pachura syna Stanisława i Stanisławy, na podstawie umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności z 26 kwietnia 2003 r., Rep. A 1125/03 oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Myślenicach o nabyciu spadku z dnia 15 lutego 2000 r., sygn. akt 46/00. W Dziale I Sp. wpisano: służebność na rzecz dz. 4271/4 przejazdu i przechodu po dz. nr 4271/6 (KW 41051) i 4271/5 (KW 69895) w Tokarni pasem drożnym o szerokości 3,5 metra oznaczonym na mapie kolorem czerwonym linią przerywaną biegnącym od drogi publicznej wschodnim skrajem dz. 4271/2 i 4271/4 oraz zachodnim skrajem dz. 4271/6 i 4271/5. W Dziale III wpisano: wzajemna, nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu po dz. 4271/4 w Tokarni pasem drożnym o szerokości 3,5 metra oznaczonym na mapie kolorem czerwonym linią przerywaną biegnącym od drogi publicznej wschodnim skrajem dz. 4271/2,

5 strona 5/ /4 oraz zachodnim skrajem dz. 4271/6 i 4271/5, na rzecz dz. 4271/2, 4271/3 oraz 4271/5. ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości na rzecz Fota S.A. w Gdyni. W Dziale IV wpisano: hipoteka umowna zwykła w kwocie ,00 zł, zabezpieczająca terminowy zwrot udzielonej pożyczki na rzecz Artura Malczyk syna Władysława i Janiny, hipoteka umowna kaucyjna do kwoty ,00 zł, zabezpieczająca zapłatę odsetek umownych oraz ewentualnych kosztów postępowania na całej tej nieruchomości Antoniego Pachury syna Stanisława i Stanisławy, na rzecz Artura Malczyk syna Władysława i Janiny, hipoteka przymusowa zwykła w kwocie ,82 zł, na całej tej nieruchomości z tytułu zadłużenia obejmującego składki na FUS, FUZ I FP I FGŚP - za okres XI III r., na rzecz Skarbu Państwa - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 1 864,40 zł, obejmująca zaległość w podatku od środków transportowych za okres od I raty 2004 r. w kwocie 1.476,00 zł, odsetki od zaległości podatkowych, które na dzień 18 grudnia 2007 r. wynoszą 362,00 zł i koszty upomnienia w kwocie 26,40 zł, na rzecz Gminy Tokarnia, hipoteka przymusowa zwykła w kwocie ,07 zł, wierzytelność: zadłużenie z tytułu składek na FUS, FUZ I FPIFGŚP, za okres od IV I.2009 r., na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, hipoteka przymusowa w kwocie 4 082,70 zł, wierzytelność: zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu zadłużenia obejmującego składki FUS FUZ za okres 05/ /2012 i należne odsetki za zwłokę; stosunek prawny: decyzja nr RWA: DZP-DK12/0718 z dnia 9 października 2012 r., na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, hipoteka przymusowa w kwocie 5 580,40 zł, wierzytelność: zadłużenie obejmuje składki FUS FUZ za okres 07/ /2013 i należne odsetki za zwłokę, stosunek prawny: decyzja nr DZPDK13/00615 z dnia , na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, hipoteka przymusowa w kwocie 4 234,44 zł, wierzytelność: zadłużenie obejmuje składki FUS FUZ za okres 03/ /2014 i należne odsetki za zwłokę, stosunek

6 strona 6/18 prawny: decyzja nr DZPDK14/ z dnia r., na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, hipoteka przymusowa w kwocie 5 632,92 zł, wierzytelność: zadłużenie obejmuje składki FUS, FUZ za okres 11/ /2014 i należne odsetki za zwłokę, stosunek prawny: decyzja nr DZPDK14/ z dnia r., na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie. Oznaczenie nieruchomości i stan własności ujawnione w księdze wieczystej są zgodne z danymi ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym Tokarnia [Nr 0004], w jednostce ewidencyjnej Tokarnia [120908_2], numer jednostki rejestrowej G1354. I.3. Zleceniodawca. Podstawę formalną opracowania niniejszego operatu szacunkowego stanowi zlecenie wykonania oszacowania nieruchomości. Zleceniodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka, Myślenice, ul. Piłsudskiego 9, postanowienie z dnia 7 października 2014 r. I.4. Cel wyceny. Celem sporządzenia operatu szacunkowego jest opis i oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Ze względu na przedmiot i cel wyceny, podstawą wyceny jest wartość rynkowa (WR) nieruchomości. I.5 Daty wyceny. Data sporządzenia operatu szacunkowego: 5 lutego 2015 r. Data, na którą określono wartość rynkową przedmiotu wyceny: 5 lutego 2015 r. Data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny: 5 listopada 2014 r. Data dokonania oględzin nieruchomości: 5 listopada 2014 r.

7 strona 7/18 I.6. Podstawa formalno - prawna. 1. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2014 r. poz. 518 wraz z późniejszymi zmianami), 2. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami), 3. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 wraz z późniejszymi zmianami), 4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz wraz z późniejszymi zmianami), 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. Nr 10 poz. 52 wraz z późniejszymi zmianami), 6. POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. I.7. Źródła informacji. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia. 2. Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości. 3. Dane ewidencji gruntów, gmina Tokarnia, obręb Tokarnia. 4. Mapa zasadnicza. 5. Oględziny nieruchomości. 7. Baza danych transakcji sprzedaży Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości w Krakowie. I.8. Metodyka wyceny. Po uwzględnieniu celu i zakresu wyceny oraz dostępnych danych o cenach i cechach nieruchomości podobnych, wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości określono przy zastosowaniu podejścia porównawczego, metody korygowania ceny średniej. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany

8 strona 8/18 poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Uwzględniając przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości. Procedura wyceny metodą korygowania ceny średniej przedstawia się następująco: - określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość poprzez ustalenie jego rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych, - ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym wraz z określeniem wag cech rynkowych, - podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych, - określenie ceny średniej (C śr ) ze zbioru transakcji przyjętych do analizy lub z grupy nieruchomości reprezentatywnych (próbki reprezentatywnej), - określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako: C C min, C max śr C śr - określenie jednostkowej wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły: W X = C ŚR n ui i= 1 gdzie: U i oznacza wielkość i-tego współczynnika odzwierciedlającego wpływ danej cechy na wartość nieruchomości, n liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynkowych nieruchomości

9 strona 9/18 Ze względu na cel wyceny, z wartości nieruchomości wyodrębniono wartość gruntu, wartość części składowych gruntu oraz wartość służebności drogi. Wartość służebności gruntowej określana jest w relacji do wartości rynkowej jednostki powierzchni gruntu nieruchomości obciążonej tą służebnością, z uwzględnieniem innych elementów mających wpływ na wartość wycenianego prawa. Określenie tej wartości następuje według poniższego wzoru: Ws = C x K x P w którym: Ws - wartość prawa służebności drogowej C wartość rynkowa jednostki powierzchni gruntu nieruchomości obciążonej K współczynnik uwzględniający inne elementy wpływające na wartość szacowanego prawa (np. czy z pasa służebności korzysta tylko właściciel nieruchomości władnącej, czy również właściciel nieruchomości obciążonej oraz inne osoby; jaka jest częstotliwość przejazdu i przechodu, rodzaj pojazdów korzystających z drogi, uciążliwości związane z ustanowieniem służebności) P powierzchnia nieruchomości obciążonej zajęta pod służebność. II. OPIS NIERUCHOMOŚCI. II.1. Lokalizacja. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Tokarnia, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie. Lokalizacja ogólna przeciętna w odległości około 6,5 km od zakopianki, ok. 20 km od centrum Myślenic (w południowo zachodniej części powiatu) i ok. 50 km od Krakowa. Lokalizacja szczegółowa dobra w odległości kilkuset metrów od centrum miejscowości i gminy. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej, asfaltowej służebnością drogi. Sąsiedztwo bezpośrednie przeciętne luźna zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa, po drugiej stronie drogi publicznej obiekt handlowy. W odległości kilkuset metrów obiekty użyteczności publicznej szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, punkty handlowo usługowe. Dostęp do infrastruktury społecznej - przeciętny.

10 strona 10/18 II.2. Przeznaczenie w planie miejscowym Zgodnie z obowiązującym Miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia (...), zatwierdzonym uchwałą nr XVIII/103/04 Rady Gminy Tokarnia z 11 października 2004 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 37MRN tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w całości. Wyznaczono tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MRN, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową dla rolników i zabudowę jednorodzinną. Jako użytkowanie dopuszczalne i uzupełniające ustalono możliwość lokalizacji: 1) usług komercyjnych, wbudowanych w budynki i wolnostojących, 2) usług publicznych, wbudowanych w budynki i wolnostojących, 3) budynków gospodarczych i garaży, 4) urządzeń infrastruktury technicznej, 5) dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych, 6) zieleni urządzonej. W terenach MRN dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności usługowej, przy zachowaniu zasady braku uciążliwości wprowadzanego programu usługowego dla mieszkalnictwa, to znaczy iż wprowadza się zakaz prowadzenia w tych terenach takiej działalności, która mogłaby poprzez sąsiedztwo wpłynąć na obniżenie wartości sąsiedniej działki mieszkaniowej (np. domu pogrzebowego, salonu gier, itp.). Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego, zachowanie proporcji, aby powierzchnia użytkowania dopuszczalnego nie stanowiła więcej niż 40% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego (nie dotyczy programu, o którym mowa w pkt 4, 5, 6). II.3. Działka gruntu Powierzchnia działki wynosi 0,1100 ha. Według rejestru gruntów stanowi w przeważającej części grunt orny klasy IVa (0,07 ha), w pozostałej części grunt orny klasy V (0,03 ha) oraz drogę na gruncie ornym klasy IVa (0,01 ha). Kształt działki jest regularny, czworoboczny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 33 x 35 m, korzystny do zagospodarowania. Teren nieruchomości jest płaski. Stan zagospodarowania działki - słaby, brak ogrodzenia i elementów małej architektury ogrodowej, brak utwardzonego podjazdu i dojścia do budynku. Częścią składową działki jest szczegółowo opisany w dalszej części operatu budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie realizacji. Bezpośrednio przy nieruchomości

11 strona 11/18 przebiega sieć energetyczna oraz wodociąg. Nad działką - sieć telefoniczna. Gazociąg w niewielkiej odległości od nieruchomości. II.4. Budynek mieszkalny Budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie realizacji, wybudowany na podstawie pozwolenie na budowę nr 8381/81/84 wydanego przez Naczelnika Gminy Tokarnia na inwestora: Stanisława Pachura poprzedniego właściciela przedmiotowej nieruchomości. Budowa rozpoczęta na podstawie zgłoszenia z września 1984 r. Wykonano parter w stanie surowym otwartym, tj. fundamenty, ściany parteru oraz strop nad parterem. Budowa przerwana wiele lat temu. Budynek murowany z pustaka, fundamenty żelbetowe, strop płyta żelbetowa. Brama garażowa - drewniana. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Bardzo duże zawilgocenia ścian i stropu. Pęknięcia stropu. Zużycie techniczne i funkcjonalne szacuje się na ponad 70%. Obiekt kwalifikuje się do rozbiórki. III. WYCENA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI. III.1. Analiza rynku. Walory krajobrazowo - przyrodnicze i połączenie komunikacyjne z Krakowem powodują, że Powiat Myślenicki cieszy się zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców nieruchomości. Krajobraz kulturowy regionu to zabudowa mało zwarta i spontanicznie rozrzucona, nieraz aż po szczyty wzgórz. W dolinach wzdłuż ciągów ulicówka przechodząca w centrach w zwartą zabudowę. Gmina Tokarnia leży w południowej części powiatu myślenickiego, na zachód od drogi prowadzącej z Krakowa do Zakopanego, wzdłuż rzeki Krzczonówka. Do gminy Tokarnia należą oprócz wsi Tokarni Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Więciórka i Zawadka. Gmina zajmuje obszar 69 km², zamieszkuje ją ponad 8 tys. osób. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotowej nieruchomości posadowiony na niej budynek nie posiada dodatniej wartości rynkowej i stanowi ograniczenie w możliwości zagospodarowania działki, a decydującym czynnikiem wpływającym na wartość

12 strona 12/18 nieruchomości jest wartość gruntu, przedmiotem analizy jest lokalny rynek nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową - niezabudowanych oraz zabudowanych obiektami kwalifikującymi się do rozbiórki, obejmujący obszar gminy Tokarnia. Analizą objęto okres od lutego 2012 r. do dnia niniejszej wyceny. Zalecany 2-letni okres analizy rozszerzono o jeden rok, z uwagi na niewielką liczbę zawartych transakcji oraz względną stabilizację rynku. W badanym okresie nie zaobserwowano istotnego wzrostu ani też spadku cen nieruchomości podobnych. Zgodnie z art. 4 pkt 16 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, wybrane do wyceny nieruchomości podobne to nieruchomości, które są porównywalne z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie (obszar Gminy Tokarnia), stan prawny (nieruchomości gruntowe będące przedmiotem prawa własności), przeznaczenie (nieruchomości przeznaczone na cele zabudowy), sposób korzystania (nieruchomości niezabudowane, przeznaczone do zabudowy lub zabudowane obiektami do rozbiórki) oraz inne cechy wpływające na jej wartość (kształt działki, uzbrojenie, inne cechy). Pojęcie nieruchomości porównywalne nie oznacza, że nieruchomości te mają identyczne cechy jak nieruchomość będąca przedmiotem wyceny (np. taką samą powierzchnię lub identyczne przeznaczenie), lecz że różnice pomiędzy tymi nieruchomościami są możliwe do skorygowania w procesie szacowania, poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników korygujących i poprawek. Zestawienie transakcji nieruchomościami podobnymi do nieruchomości wycenianej w badanym przedziale czasu przedstawiono w poniższej Tabeli. Obręb Data transakcji Nr repertorium Pow. działki Zabudowa Cena Cena jedn. Zawadka 29 sie / Nieruchomość niezabudowana ,50 Krzczonów 30 cze / Nieruchomość niezabudowana ,50 Tokarnia 4 kwi / Nieruchomość niezabudowana ,00 Tokarnia 12 lis / Nieruchomość niezabudowana ,00 Skomielna Czarna 4 paź / Nieruchomość niezabudowana ,55 Krzczonów 7 gru / Działka zabudowana starym drewnianym budynkiem mieszkalno - gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym - do rozbiórki ,29 Działka zabudowana starym drewnianym budynkiem mieszkalnym - posiada zgodę na rozbórkę oraz Krzczonów 22 lis / murowanym budynkiem pow. ok. 20 mkw. do ,89 kapitalnego remontu lub rozbiórki Skomielna Czarna 26 paź / Nieruchomość niezabudowana ,00 Więciórka 10 sie / Nieruchomość niezabudowana ,50 Tokarnia 19 lip / Nieruchomość niezabudowana ,00 Krzczonów 4 lip / Nieruchomość niezabudowana ,70 Krzczonów 8 cze / Nieruchomość niezabudowana ,88 pow. min.: 500 cena śr.: 29,15 pow. max.: 1268 cena min.: 12,50 cena max.: 43,29

13 strona 13/18 Poniżej przedstawiono charakterystykę nieruchomości, które osiągnęły skrajne ceny. Lokalizacja: Zawadka, gmina Tokarnia Data transakcji: sierpień 2014 r. Repertorium A nr: 2591/2014 Powierzchnia działki: 800 m 2 Cena transakcyjna: zł Nieruchomość o cenie minimalnej Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość niezabudowana. Otoczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Działka ma kształt lekko nieforemny, ale korzystny do zagospodarowania. Dojazd bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej. Nieruchomość o cenie maksymalnej Lokalizacja: Krzczonów, gmina Tokarnia Data transakcji: grudzień 2012 r. Repertorium A nr: 5315/2012 Powierzchnia działki: 700 m 2 Cena transakcyjna: zł Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, tereny dróg. Działka zabudowana starym drewnianym budynkiem mieszkalno - gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym - do rozbiórki. Otoczenie zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, po drugiej stronie drogi stacja paliw. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta. Teren jest płaski. Dojazd bezpośrednio z drogi publicznej, asfaltowej. Z analizy rynku lokalnego, obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości wynika, iż na lokalnym rynku nieruchomości gruntowych podobnych, ceny transakcyjne są uzależnione od atrybutów, których wagi i skale zawiera poniższa Tabela. Cechy rynkowe Lokalizacja położenie, otoczenie, dojazd Konfiguracja kształt działki i topografia terenu Waga cechy 30 % 20 % Wartość cechy 3 - bardzo dobra (dobra dostępność do infrastruktury społecznej lub/i wysokie walory krajobrazowe, bardzo korzystne i atrakcyjne sąsiedztwo, dojazd drogą publiczną asfaltową) 2 dobra (dobra dostępność do infrastruktury społecznej, w sąsiedztwie brak uciążliwych obiektów budowlanych, dojazd drogą publiczną lub drogą wewnętrzną urządzoną) 1 przeciętna (przeciętna dostępność do infrastruktury społecznej, mało atrakcyjne sąsiedztwo, dojazd drogą wewnętrzną lub służebnością częściowo urządzoną) 0 słaba (słaba dostępność do infrastruktury społecznej, w bliskim sąsiedztwie uciążliwe obiekty budowlane, brak dostępu do drogi publicznej) 2 korzystna (kształt regularny prostokątny, teren płaski lub o nieznacznych deniwelacjach) 1 przeciętna (kształt nieregularny, teren lekko nachylony o większych deniwelacjach) 0 niekorzystna (kształt niekorzystny, działka wąska lub nieforemna, teren mocno nachylony o znacznych deniwelacjach)

14 strona 14/18 Uzbrojenie dostęp do mediów Dojazd stan prawny i jakość drogi dojazdowej 15 % 20 % 2 dobre (wszystkie media na działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie z możliwością przyłączenia) 1 słabe (brak części mediów lub utrudnione możliwości przyłączenia) 0 brak (brak większości mediów lub brak możliwości przyłączenia) 2 dobry (dojazd drogą publiczną, asfaltową) 1 przeciętny (dojazd drogą publiczną lub wewnętrzną, utwardzoną) 0 słaby (brak dostępu do drogi publicznej bądź dostęp drogą wewnętrzną lub służebnością na długim odcinku nieurządzoną) Inne w tym ograniczenia w możliwości zagospodarowania nieruchomości 15 % SUMA 100% 2 korzystne (brak ograniczeń w zabudowie, brak zagrożeń środowiskowych, wysoka ocena innych cech nie uwzględnionych wyżej) 1 przeciętne (niewielkie ograniczenia w zabudowie, niewielkie zagrożenia środowiskowe, przeciętna ocena innych cech nie uwzględnionych wyżej) 0 niekorzystne (istotne ograniczenia w zabudowie budynki wymagające rozbiórki lub wysokie zagrożenia środowiskowe, niska ocena innych cech nie uwzględnionych wyżej) III.2. Określenie wartości nieruchomości. Na podstawie zebranych informacji, dokonano określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości gruntowej, która stanowi działka nr 4271/4 o powierzchni 1100 m², metodą korygowania ceny średniej, mieszczącą się w podejściu porównawczym, z uwzględnieniem budynku kwalifikującego się do rozbiórki - w niskiej ocenie atrybutu Inne. Obliczenia zamieszczono w poniższej Tabeli. Ustalenie zakresu cen na podstawie bazy: cena minimalna 12,50 Atrybuty Wagi Atrybut nieruch. wycenianej Wartość współczynnika korygującego k umin*k umax*k min. max. W ui Lokalizacja 0,30 0,1286 0, ,3485 Konfiguracja 0,20 0,0858 0, ,2970 Uzbrojenie 0,15 0,0643 0, ,2227 Dojazd 0,20 0,0858 0, ,2000 Inne 0,15 0,0643 0, ,0643 Szacowana wartość gruntu: Ustalenie zakresu współczynników korygujących: cena maksymalna 43,29 u min 0,4288 cena średnia 29,15 u max 1,4849 Zakres zmienności współczynnika korygującego Zakres zmienności skal atrybutów 1,00 0,4288 1,4849 1,1325 V j = 29,15 * 1,1325 = 33, zł V = 1100 * 33,01 =

15 strona 15/18 W celu wyodrębnienia wartości budynku, poniżej określono wartość rynkową gruntu w granicach działki nr 4271/4 o powierzchni 1100 m² (z uwzględnieniem służebności): Ustalenie zakresu cen na podstawie bazy: cena minimalna 12,50 Atrybuty Wagi Atrybut nieruch. wycenianej Wartość współczynnika korygującego k umin*k umax*k min. max. W ui Lokalizacja 0,30 0,1286 0, ,3485 Konfiguracja 0,20 0,0858 0, ,2970 Uzbrojenie 0,15 0,0643 0, ,2227 Dojazd 0,20 0,0858 0, ,2000 Inne 0,15 0,0643 0, ,2227 Szacowana wartość gruntu: Zakres zmienności współczynnika korygującego Ustalenie zakresu współczynników korygujących: cena maksymalna 43,29 u min 0,4288 cena średnia 29,15 u max 1,4849 Zakres zmienności skal atrybutów 1,00 0,4288 1,4849 1,2909 V j = 29,15 * 1,2909 = 37, zł V = 1100 * 37,63 = Wartość rynkową budynku, będącego częścią składową przedmiotowej nieruchomości, kwalifikującego się do rozbiórki, stanowi różnica wartości całej nieruchomości oraz wartości gruntu. Wb = Wb = III.3. Określenie wartości służebności. Wartość służebności gruntowej wyliczono według wzoru opisanego w pkt. I.8.: Ws= P x C x K Współczynnik K, uwzględniający inne elementy wpływające na wartość szacowanego prawa przyjęto w wysokości 0,5 ze względu na to, iż z gruntu objętego służebnością korzystać będzie zarówno właściciel nieruchomości władnącej, jak i właściciel nieruchomości obciążonej.

16 strona 16/18 Wartość służebności gruntowej po działce nr 4271/4, pasem szerokości 1,75 m (łączna szerokość pasa służebności wzajemnej: 3,5 m) na rzecz dz. 4271/2, 4271/3 oraz 4271/5 wynosi: Ws= (1,75 m x 34 m) x 37,63 zł/m² x 0,5 = zł Wartość służebności gruntowej po działkach nr 4271/6 i 4271/5 częściowo pasem szerokości 1,75 m, a od strony drogi publicznej pasem szerokości 3,5 m (łączna szerokość pasa służebności wzajemnej: 3,5 m) na rzecz przedmiotowej działki wynosi: Ws= (1,75 m x 34 m + 3,5 m x 8 m) x 37,63 zł/m² x 0,5 = zł

17 strona 17/18 IV. WYNIK KOŃCOWY Wartość rynkowa (WR) prawa własności przedmiotowej nieruchomości, objętej księgą wieczystą KR1Y/ /5 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach, którą stanowi zabudowana obiektem do rozbiórki działka ewidencyjna nr 4271/4 o powierzchni 0,1100 ha, wynosi w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych: zł słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy w tym: działka nr 4271/4 (grunt bez uwzględnienia służebności): budynek do rozbiórki: służebność po przedmiotowej nieruchomości: służebność na rzecz przedmiotowej nieruchomości: zł zł zł zł Oszacowana wartość nieruchomości odpowiada cenom rynkowym kształtującym się w wolnym obrocie na rynku lokalnym, nie odbiega od cen transakcyjnych nieruchomości o zbliżonych cechach rynkowych i mieści się w przedziale cen rynkowych odnotowanych w toku badania rynku lokalnego Myślenice, 5 lutego 2015 r.

18 strona 18/18 V. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 1. Niniejszą opinię opracowano dla celu określonego w punkcie I.4. i za wykorzystanie jej dla innych celów autor nie bierze odpowiedzialności. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszej opinii jest nieuprawnione. 2. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości będącej przedmiotem opracowania oraz za utajone fakty prawne mające wpływ na wartość nieruchomości. 3. Operat ten nie może być publikowany w całości ani w częściach, jak również nie może być udostępniany osobom trzecim, nie posiadającym interesu prawnego, bez uzgodnienia z autorem operatu. 4. Operat niniejszy nie jest opinią techniczną o budynku. 5. Wartość rynkową nieruchomości określono bez uwzględniania kosztów transakcji kupna sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. 6. Operat niniejszy wykonany został zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny. 7. Z niniejszego operatu szacunkowego sporządzono wyciąg i przekazano do właściwego urzędu prowadzącego kataster nieruchomości. VI. ZAŁĄCZNIKI 1. Protokół badania księgi wieczystej 2. Informacja z rejestru gruntów 3. Kopia mapy zasadniczej 4. Dokumentacja fotograficzna 5. Postanowienie

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 20/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 20/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 20/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej, objętej KW nr KR1Y/00050422/0 Wydziału Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 9/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 9/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 9/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej, objętej KW nr KR1Y/00058688/8 Wydziału Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 141/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 141/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 141/2015 Określenie wartości odtworzeniowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR2Y/00004447/1,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI- 96-100 Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) 833-06-65, kom.(0601)28-78-20; REGON 750284287 NIP 836-107-24-85 EGZ.NR 5 OPERAT SZACUNKOWY z określenia wartości rynkowej

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

D e c y z j a. Starosta Bocheń ski

D e c y z j a. Starosta Bocheń ski Nasz znak: GG-RGN.6821.6.2015 Bochnia, dnia 25.01.2016 rok D e c y z j a Na podstawie art. 112, art. 113 ust.1, 5, 6 i 7, art. 118a, art. 119 i art. 123 ust.1, w związku z art. 6 pkt 9 oraz art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org. POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.pl `` OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Tel.(046) , kom. (0601) ; REGON NIP OPERAT SZACUNKOWY

Tel.(046) , kom. (0601) ; REGON NIP OPERAT SZACUNKOWY BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI- 96-100 Skierniewice, ul. MIODOWA 42, Tel.(046) 833-06-65, kom. (0601)28-78-20; REGON 750284287 NIP 836-107-24-85 EGZ.NR 4 OPERAT SZACUNKOWY z określenia wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25 Nieruchomość do sprzedania Suwałki ul. Kościuszki 25 Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11421/3 obszaru 7096 m 2, wraz z posadowionymi,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Bralin, ul. Kacza 5/1, gm. Bralin. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wskazanej w pkt. 1.1.

Bralin, ul. Kacza 5/1, gm. Bralin. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wskazanej w pkt. 1.1. 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Przedmiot operatu Rodzaj nieruchomości Położenie, księga wieczysta 1.2 Zakres operatu Nieruchomość gruntowa Bralin, ul. Kacza 5/1, gm. Bralin KZ1E/00050223/6 - S.R. w Kępnie Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U.01.135.1514 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

OPINIA W SPRAWIE: SYGN. AKT KM 23/14 KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LESKU TOMASZ KLUCZNIK KANCELARIA KOMORNICZA

OPINIA W SPRAWIE: SYGN. AKT KM 23/14 KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LESKU TOMASZ KLUCZNIK KANCELARIA KOMORNICZA OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI nr 168/7, 168/8 OBRĘB KRZYWE (KW nr KS1E/00036286/6) POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Kołczewo, ul. Pocztowa 6, gmina Wolin. Szczecin, czerwiec 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Kołczewo, ul. Pocztowa 6, gmina Wolin. Szczecin, czerwiec 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Kołczewo, ul. Pocztowa 6, gmina Wolin Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 434/2 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 13/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 13/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 13/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej, objętej KW nr KR2Y/00019939/5 Zamiejscowego Wydziału

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomości nr KR1W/00075197/3 położona w Łączanach, gmina Brzeźnica, składająca się z działki 810/41 o powierzchni 806m 2. Na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYCENY: Wartość rynkowa nieruchomości /grunt z zabudową/ według stanu na dzień wyceny: zł

ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYCENY: Wartość rynkowa nieruchomości /grunt z zabudową/ według stanu na dzień wyceny: zł WYCIĄG Z OPIINII 1 OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI: Gmina: Sucha Beskidzka Miejscowość: Sucha Beskidzka Powiat: suski Województwo: małopolskie Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1B/00027225/9 - działka

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ DZIAŁKI GRUNTOWEJ - WYCIĄG Z OPERATU - 1 Adres: Kraków ul.łokietka 25 dz. nr 55 obr. 45 Krowodrza obj. księgą wieczystą KR1P/00284232/4 Własność: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES // POŁOŻENIE JEDN. EWID. // OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia / Piastowska / Lisowce

Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia / Piastowska / Lisowce Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia / Piastowska / Lisowce PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ SZEBIOTKO INVESTMENT Władysław Szebiotko, ul. Karpia 21A, 61-619 Poznań MIASTO BRZESZCE

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWADZ NR: 13 km 15 OBR. GNIEW[0019] Tczew, maj 2010 r.

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWADZ NR: 13 km 15 OBR. GNIEW[0019] Tczew, maj 2010 r. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 0 WYCIĄG Z OPERATU 3 I DANE WYJŚCIOWE 4 1 3 PODSTAWY FORMALNE WYCENY 4 PODSTAWY PRAWNE WYCENY PODSTAWA MERYTORYCZNA 4 5 II OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 6 6 1 3 4 III STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Nieruchomość do sprzedania Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 50,51 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,76

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 1

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 1 I. PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1229/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 130/5 ZA1Z/00073785/4

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Kraków ul. Mieczysława Pszona 12/41 Autor: Kraków, 20 maj 2016r. WYCIĄG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku

UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1352/08 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości ZA1Z/00078313/0 Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO BRZEG Brzeg - miasto i gmina w województwie opolskim, siedziba powiatu brzeskiego, położone nad Odrą,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Wyczechy 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 11, obszaru 4100 m 2, położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

*0020009992875* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

*0020009992875* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 1460/15 #DKU

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Wierzbięcin 9, gmina Nowogard Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 38,32 m 2 usytuowany na parterze budynku biurowo-mieszkalnego, do którego przynależą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY NA LATA WROCŁAW, CZERWIEC 2016 R.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY NA LATA WROCŁAW, CZERWIEC 2016 R. NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY NA LATA 2016-2017 WROCŁAW, CZERWIEC 2016 R. NINIEJSZY FOLDER NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 1 KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. Z 2014 R., POZ. 121 TJ.) Lista nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Katowice, wrzesień 2013 r.

Katowice, wrzesień 2013 r. OPERAT SZACUNKOWY WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ Działka nr 1890/1 położonej we wsi Podobin, gmina Niedźwiedź, pow. limanowski, woj. małopolskie AUTORZY OPRACOWANIA: Krystyna

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 225/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 225/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 225/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej, objętej KW nr KR1Y/00047877/0 Wydziału Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2 OPINIA określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Krowodrzy, obr. 40 przy ulicy Zielony Most, składającej się z działki ew. nr 394/2 o powierzchni 3959m2

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1580/09 str. 1 OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej ZA1Z/00105620/4 Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 89/2 Położenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Gnojno 20 maja 2014 r. Przedmiot sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 724/2 o powierzchni 0,1899 ha oraz prawo własności wzniesionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego numer 4 położonego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 8 lutego 2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I MIENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów PLN

MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów PLN Sygn. akt KM 593/13 Egz. 1/3 OPINIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ KR1W/00055542/1 MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów Wartość rynkowa nieruchomości w dniu wyceny: 319.100 PLN trzysta

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Czerwonka 14A

Nieruchomość do sprzedania Czerwonka 14A Nieruchomość do sprzedania Czerwonka 14A Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63/3 obszaru 719 m 2, wraz z posadowionymi, stanowiącymi

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 186/2014 wycena nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach w obrębie 1, zabudowanej budynkiem bazy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Jamielnik ul. Szkolna 11

Nieruchomość. do sprzedania. Jamielnik ul. Szkolna 11 Nieruchomość do sprzedania Jamielnik ul. Szkolna 11 Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość położona w miejscowości Jamielnik ul. Szkolna 11, gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiecie nowomiejskim, woj. warmińsko-mazurskim.

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Nr GGR.III.7145/3/09 Grodków, dnia 20.11.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Na podstawie: - art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY NA LATA WROCŁAW, PAŹDZIERNIK 2016 R.

NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY NA LATA WROCŁAW, PAŹDZIERNIK 2016 R. NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY NA LATA 2016-2017 ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU WROCŁAW, PAŹDZIERNIK 2016 R. Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: woj. dolnośląskie Polkowice, ul. Kasztanowa..3,

Bardziej szczegółowo

Czarna Górna- działka nr 123/1. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Czarna Górna- działka nr 123/1. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Czarna Górna- działka nr 123/1 Nieruchomość gruntowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Czarna Górna, gmina Czarna, woj. podkarpackie Ulica, nr budynku 82 Powierzchnia budynków n/d Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

em 2 Biuro Wyceny Nieruchomości Ewa Wawruch 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Zakątna 30 Operat szacunkowy

em 2 Biuro Wyceny Nieruchomości Ewa Wawruch 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Zakątna 30 Operat szacunkowy em 2 Biuro Wyceny Nieruchomości Ewa Wawruch 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Zakątna 30 Operat szacunkowy Oznaczenie nieruchomości Nieruchomość gruntowa w miejscowości Łupstych o pow. 3000 m 2 Adres nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Distribution Solutions OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie zakup prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Popielów ul. Wolności 10a woj. Opolskie Sprzedaż z najmem zwrotnym - Dane Mapy 2016 Google Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wraz z

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Łódź, 20 czerwca 2014 roku Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

DANE O NIERUCHOMOŚCI działki nr 7/6, 6/2, 8/4 i 13/9

DANE O NIERUCHOMOŚCI działki nr 7/6, 6/2, 8/4 i 13/9 DANE O NIERUCHOMOŚCI działki nr 7/6, 6/2, 8/4 i 13/9 1. Stan prawny. Właścicielem nieruchomości położonej na działkach gruntowych nr 7/6, 6/2, 8/4 i 13/9 położonych we Włocławku przy ul. Toruńskiej 150b

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1378/13

O P I N I A IX KM 1378/13 IX KM 1378/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 90 o pow. 0,27ha położonej w miejscowości Dębnik, gm. Krzeszowice. Dla przedmiotowej nieruchomości

Bardziej szczegółowo