III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:"

Transkrypt

1 III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany jest w partnerstwie z: Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Związkiem Miast Polskich Polską Akademią Nauk Bankiem Gospodarstwa Krajowego 4 czerwca 2014 r. (środa) PROGRAM Rejestracja uczestników Powitanie uczestników i gości - Wojciech Jarczewski, Kierownik Instytutu Rozwoju Miast - Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego - Tadeusz Markowski, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Sesja plenarna otwierająca III Kongres Rewitalizacji Miast Prowadzący: Rajmund Ryś, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Wystąpienia wprowadzające: Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Wnioski z wsparcia procesów rewitalizacji w programach operacyjnych w latach i kierunki prac nad Narodowym Planem Rewitalizacji Rewitalizacja w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) Wyniki prowadzonych działań Ważniejsze efekty rewitalizacji Wnioski dla perspektywy Radosław Stępień, Wiceprezes-Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dr Wojciech Jarczewski, Kierownik Instytutu Rozwoju Miast, Fenomen rewitalizacja "po polsku" - jak twórczo wykorzystać i rozwinąć najlepsze praktyki z okresu mgr inż. arch. Grzegorz Lechman, Urząd Miasta Gdańska, Magdalena Kaniewska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wstępne wnioski z wdrażania projektów rewitalizacyjnych, sformułowane na bazie pomorskich doświadczeń realizacyjnych, zebrane w okresie dotychczasowego wdrażania projektów, realizowanych w ramach RPO WP Przerwa kawowa Otwarcie wystawy konkursowej: Najlepsze projekty rewitalizacji w Małopolsce Wręczenie nagród za najlepszy projekt rewitalizacji w Małopolsce Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Strona 1

2 Sesja plenarna Prowadzący: Jacek Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego Programowanie regionalnej polityki miejskiej i rewitalizacji prof. dr hab. Tomasz Parteka, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. Zbigniew Zuziak, Politechnika Krakowska, dr Maciej Borsa, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Jerzy Czajer, kierownik Zespołu Planowania Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Janusz Moskwa, Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, Urząd Miasta Krakowa Przerwa kawowa Sesje równoległe Rewitalizacja Doświadczenia regionów Sesja równoległa A Organizacja i finansowanie rewitalizacji Prowadzący: prof. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający, pion funduszy europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego dr inż. Jan Bondaruk, Paweł Zawartka, Anna Pilch, Skuteczna rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych na przykładzie systemu OPI-TPP. dr Tomasz Szulc, Koncepcja monitorowania procesu rewitalizacji z wykorzystaniem strategicznej karty wyników. dr Tomasz Cisek, Nina Derejczyk, Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych jako przykład klastrowej inicjatywy samorządowej Sesja równoległa B Rewitalizacja obszarów zabytkowych w polityce służb konserwatorskich Prowadzący: dr Janusz Jeżak, Instytut Rozwoju Miast panelowa: Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie Piotr Brzeski, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Oddział w Płocku, airled Project Manager, PP4 Mazovia Region Sesja równoległa C Rewitalizacja jako instrument rozwoju regionów Prowadzący: Andrzej Brzozowy, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dr hab. prof. UW Marek W. Kozak, Rewitalizacja w praktyce polityki spójności dr hab. arch. prof. UJ Krzysztof Skalski, Krajowe Programy Rewitalizacji jako sztuka zarządzania kontekstem prof. dr hab. Florian Kuźnik, prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Bogumił Szczupak, dr Marcin Baron, Programowanie regionalnej polityki miejskiej województwa śląskiego Maciej Huculak, Łukasz Sykała (IRM) - Wsparcie rewitalizacji miast w Polsce ze środków UE w latach Lunch Sesje równoległe Rewitalizacja Doświadczenia miast Sesja równoległa A Rewitalizacja obszarów śródmiejskich i przestrzeni publicznych w miastach Prowadzący: Stanisław Wroński, Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Stanisław Wroński, Diagnoza i monitoring przestrzeni publicznych i terenów mieszkaniowych w mieście oraz przestrzeni publicznych, budynków i budowli na obszarze kryzysowym dr inż. arch. Dariusz Gaweł, Średniowieczny układ urbanistyczny miasta kazimierzowskiego w Radomiu stan zachowania a rewitalizacja Dyrektor Marcin Obijalski, Zastępca Dyrektora Małgorzata Milewska Miasto Łódź, MIA100 kamienic jako wstęp do rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi mgr inż. arch. Paweł Kochański, Poszanowanie dziedzictwa materialnego i tradycji. Rewitalizacja w ścisłym centrum miasta dawna wytwórnia winiaków Heinrich Raetsch w Zielonej Górze dr Janusz Jeżak, dr Hubert Mącik, Ewaluacja Programu Rewitalizacji dla dzielnic Stare Miasto i Śródmieście w Lublinie Strona 2

3 Sesja równoległa B Projekty i programy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i zdegradowanych Prowadzący: dr Wojciech Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast dr hab. arch. Daniel Załuski, Ocena programu przebudowy polskich dworców kolejowych w latach Jego wpływ na rewitalizację obszarów śródmiejskich Agnieszka Turek, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego wybrane studia przypadków dr Andrzej Hordyj, Rewitalizacja jako alternatywa dla terenów zdegradowanych w wyniku upadku przemysłu, na przykładzie gminy Bielawa Marek Ciechowski, Czynniki i efekty przekształceń terenów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe na przykładzie Krakowa Sesja równoległa C Dziedzictwo kulturowe i środowisko przyrodnicze w rewitalizacji Prowadzący: prof. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki dr inż. arch. Bogusław Szuba, Kryterium środowiskowego kształtowania przestrzeni w procesie rewitalizacji miast. Lech Podbrez, Turystyka i dziedzictwo kulturowe w Miejskim Programie Rewitalizacji Poznania. Ewa Przybyło, Burmistrz Miasta, Rewitalizacja obszarów miejskich Rabki-Zdroju dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak, Aktywizacja funkcji uzdrowiskowych jako innowacyjny czynnik rewitalizacji miast i regionów mgr inż.arch.agnieszka Gieroszka, mgr Małgorzata Markowska, dr Leszek Trząski, Rewitalizacja miejskich dolin rzecznych jako istotny aspekt polityki miejskiej doświadczenia z realizacji projektu REURIS w Katowicach 5 czerwca 2014 r. (czwartek) Sesja plenarna Rewitalizacja w polityce miejskiej w kontekście Narodowego Planu Rewitalizacji Prowadzący: Rajmund Ryś, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji Rajmund Ryś, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej MIiR, Rewitalizacja w Umowie Partnerstwa i programach operacyjnych Marta Leśniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju MIiR Mieszkalnictwo w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej i Narodowego Planu Rewitalizacji Zbigniew Bondarczuk, Radca Ministra, Departament Mieszkalnictwa MIiR Działania w sferze społecznej na rzecz mieszkańców obszarów zdegradowanych Monika Gawron, Naczelnik, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego MIiR Możliwość włączenia programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w działania rewitalizacyjne Anna Pekar, Zastepca Dyrektora, Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sesja plenarna Dylematy ustawy o rewitalizacji Prowadzący: Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Panel odpowiadający na pytania: Czy rewitalizację traktować jako zadanie własne gminy - prof. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński Czy rewitalizacja powinna być celem publicznym z punktu widzenia ustawy o gospodarce nieruchomościami - prof. Krystian Ziemski, Uniwersytet im.adama Mickiewicza w Poznaniu Regulacje dotyczące rewitalizacji w kontekście różnych działań legislacyjnych Dyrektor Rajmund Ryś Przerwa kawowa Strona 3

4 Sesje równoległe Sesja równoległa A Warsztaty dla przedstawicieli samorządów i osób związanych z realizacją mikrorewitalizacji pt: Rewitalizacja podwórek: organizacja, finansowanie, partycypacja, projektowanie Prowadzący Maciej Huculak, Instytut Rozwoju Miast Sylwia Rogulska, Z-ca Dyrektora Zarzadu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, Tomasz Owsik-Kozlowski, Podinspektor ds. promocji i informacji, rzecznik prasowy ZBiLK w Szczecinie, Program "Zielone Podwórka Szczecina" jako przyklad mikrorewitalizacji przestrzeni miejskiej dr inż. arch. Marek Barański, mgr inż. arch. Jagoda Juruś, Mikro rewitalizacja w mieście czynnikiem dowartościowania mgr inż. arch. Grzegorz Lechman, Urzad Miasta Gdańska, Wydzial Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Przekształcenia przestrzeni publicznych i półpublicznych - w obszarach rewitalizowanych jako przykład współpracy ze społecznością lokalną Uwaga: liczba uczestników warsztatów ograniczona, wymagane zgłoszenie na adres Sesja równoległa B Zarządzanie, partycypacja oraz partnerstwa w procesach rewitalizacji Prowadzący: prof. Krzysztof Skalski, Uniwersytet Jagielloński dr inż. Przemysław Ciesiółka, Zarządzanie rewitalizacją w aglomeracji poznańskiej Jakub Szlachetko, O różnych formach udziału społeczeństwa w procesie rewitalizacji: prawne regulacje i ich praktyczne zastosowanie Izabela Rudzka, Diagnozowanie uwarunkowań jakości życia mieszkańców blokowisk w świetle Wytycznych w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa dr inż.arch. Jarosław Bondar, Dylematy szczecińskiej rewitalizacji mgr inż. arch. Grzegorz Sulikowski, Współpraca społeczności lokalnej oraz partnerów niepublicznych z sektorem samorządowym na przykładzie gdańskich projektów rewitalizacyjnych, realizowanych w ramach RPO WP Sesja równoległa C Programowanie rewitalizacji w miastach Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jako dokument zintegrowany ze strategią rozwoju miasta oraz planowaniem miejscowym Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Parteka Marek Goluch, Z-ca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Miasta Stołecznego Warszawy, Projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata Marcin Wajdziak, Wiceprezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Program Rewitalizacja Razem doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych prof. Marek Janiak, Dyrektor Miasto Łódź, Łódź Amazing City Ostatnie nieodkryte miasto. Określenie skali koniecznych interwencji mgr inż.arch. Bartosz Poniatowski, Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi jako narzędzie realizacji strategii przestrzennej rozwoju miasta Do wewnątrz Lunch Sesja posterowa Sesje równoległe Sesja równoległa A Doświadczenia rewitalizacji w Unii Europejskiej Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (sesja z udziałem gości zagranicznych) dr Aleksandra Jadach-Sepioło, mgr Kinga Czenczek, Typology of heritage-led regeneration case of Edinburgh World Heritage Trust and recommendations for Polish cities dr Irena Dokić, Potentials for Regional Development Regeneration of Borovo site (Vukovar, Croatia) dr Katarzyna Sobiech-Grabka, Event-Led Regeneration: Case Study of Sheffield mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, Energetyczna rewitalizacja dzielnic Hamburga: Wilhelmsburg, Veddel, oraz HafenCity dr inż. arch. Agnieszka Labus, Odnowa miejska w kontekście równości płci w metropoliach europejskich XXI wieku na przykładzie Wiednia dr inż. arch. Anna Marta Włodarczyk, New public open spaces as an landscape element in the process of revitalization. Review of world literature Strona 4

5 Sesja równoległa B Doświadczenia realizacji kompleksowych projektów rewitalizacji na Ukrainie Sesja projektu Polska Pomoc Rozwojowa MSZ RP 2014 Prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt Ziobrowski, Instytut Rozwoju Miast - Prof.,dr Jurij Kryworuczko, Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska", Rewitalizacja przestrzeni regionu Lwowskiego w perspektywie integracji europejskiej - Lilija Onyszczenko-Szweć, Główny Konserwator Lwowa, Rewitalizacja miejsc dziedzictwa kultury żydowskiej w ramach realizacji projektu "Rozwój i odnowa starej części Lwowa - Dr Andrij Pawliw, Dyrektor Departamentu Urbanistyki Rady Miejskiej Lwowa, Instrumenty urbanistyczne rewitalizacji środowiska Lwowa - Oleksandr Kobzarew, Dyrektor Instytut Miasta, Lwów, Urban Regeneration of Pidzamche District in Lviv - Karol Janas, Wojciech Jarczewski - Instytut Rozwoju Miast, Partycypacja społeczna w procesach rewitalizacji w kontekście idei Rozwoju Lokalnego Kierowanego Społecznie Sesja równoległa C pod patronatem KPZK PAN Planistyczno-ekonomiczne uwarunkowania sukcesu rewitalizacyjnego miast Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, przewodniczący KPZK PAN; prof. dr hab. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska prof. dr hab.arch. Aleksander Noworól, Wytyczne do opracowania lokalnych programów rewitalizacji. Uwarunkowania i wyzwania Grzegorz Szewczyk, Paweł Wojdylak - Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., Rewitalizacja jako proces zintegrowanych działań dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowych na potrzeby rewitalizacji obszarów kryzysowych dr hab.inż.arch. Radosław Barek, Śródka (pierwsza lokacja w granicach obecnego miasta Poznania)- doświadczenia procesu planistycznego od konkursu, poprzez społeczną partycypację w projektowaniu, potyczki z kolejnymi wariantami planu miejscowego po dzień dzisiejszy mgr inż.arch Magdalena Wiśniewska, M.Łódź, Aspekt przestrzenny rewitalizacji historycznych kwartałów Łodzi dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Refinansowanie kredytów wspierających działania inwestycyjne w programach rewitalizacji Uroczysta kolacja 6 czerwca 2014 r. (piątek) Sesja plenarna Rewitalizacja jako mechanizm wzmacniający rozwój gospodarki prowadzący: prof. dr hab. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa dr hab. Dariusz Ilnicki, Sławomir Czerwiński, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe a rewitalizacja miast przykład Wrocławia. dr inż. arch. Marek Gachowski, Wpływ lokalizacji centrów handlowych III i IV generacji w śródmieściach miast polskich na przemiany tych obszarów w oparciu o wybrane przykłady polskie. dr inż. arch. Maciej Borsa Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Model partnerstwa lokalnego w finansowaniu rewitalizacji. Przykład Sokołowska na Dolnym Śląsku dr inż. arch. Maciej Borsa, Łukasz Urbanek, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Wieloszczeblowe partnerstwa oraz instrumentacja finansowa procesu rewitalizacji - przykład Sokołowska na Dolnym Śląsku Józef Gumienny, Dyrektor Górnośląskiej Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Strategia przekształceń terenów poprzemysłowych studium przypadku miasta Gliwice Przerwa kawowa Strona 5

6 Sesje równoległe Metody diagnozowania procesów rewitalizacji, w tym problemów społecznych i gospodarczych Sesja równoległa A Metody diagnozowania problemów społecznych, gospodarczych i urbanistycznych w miastach w kontekście rewitalizacji Prowadzący: dr Janusz Jeżak, Instytut Rozwoju Miast dr inż. Beata Nowogońska, Stan techniczny budynków wskaźnikiem skali potrzeb rewitalizacji dr Marek Pieniążek, Diagnozowanie problemów społeczno-gospodarczych w miastach w pracach statystyki publicznej dr Janusz Jeżak, Metodyka wykorzystania gridów, w prezentacji danych przestrzennych opisujących sytuację na obszarach objętych programami rewitalizacji dr Ewa Kubejko-Polańska, Badanie sondażowe jako metoda identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w kontekście rewitalizacji obszarów funkcjonalno-przestrzennych dawnych miast przemysłowych Regionu Wschodniego dr Wiesław Skrobot, Rewitalizacja społeczna jako strategia strukturalnej zmiany w strefie deprywacji. Analiza możliwości wdrożeniowych na przykładzie przedmieść Ostródy w kontekście perspektywy finansowania europejskiego Sesja równoległa B Analizy i badania procesów rewitalizacji wyniki badań zespołów naukowych Prowadzący: dr Wiesław Wańkowicz, Instytut Rozwoju Miast dr inż. arch. Regina Maga-Jagielnicka, Rewitalizacja jako przekształcenia kontrolowane aksjologicznie mgr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda, Kobiety i mężczyźni o rewitalizacji mgr Katarzyna Olbińska, Struktura celów i działań w programach rewitalizacji mgr inż. arch. Bogusław Hajda, Miejskie sporty ekstremalne albo rewitalizacja nie wprost Natalia Korwin-Piotrowska, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście Sesja równoległa C Analizy i badania procesów rewitalizacji wyniki badań zespołów naukowych Prowadzący: prof. dr hab. Hanka Zaniewska, Instytut Rozwoju Miast prof. Hanka Zaniewska, mgr Maria Thiel, Problemy rewitalizacji w najmniejszych małych polskich miastach dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska, Wielkie wydarzenia wobec procesów rewitalizacji dr Aleksandra Wagner, Kampus AGH w Krakowie oraz tereny pobliskich parków w aspekcie oceny stopnia rewitalizacji dr inż. Wiesław Wańkowicz, Rewitalizacja od diagnozy do celów i interwencji publicznej Sesja plenarna Podsumowanie III Kongresu Rewitalizacji Miast prof. dr. hab. Zygmunt Ziobrowski - Instytut Rozwoju Miast, prof. dr hab. Tomasz Parteka - Politechnika Gdańska, dr Wojciech Jarczewski - Instytut Rozwoju Miast Lunch Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Strona 6

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Projekt Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska składał się z dwóch zasadniczych elementów.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów uwarunkowania i kierunki Kraków, 16-17 października 2014 r. 16 października 2014 r.

PROGRAM KONFERENCJI Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów uwarunkowania i kierunki Kraków, 16-17 października 2014 r. 16 października 2014 r. PROGRAM KONFERENCJI Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów uwarunkowania i kierunki Kraków, 16-17 października 2014 r. 16 października 2014 r. 09.00 10.00 Rejestracja uczestników (Pawilon Sportowy,

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r.

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r. Program konferencji: PRZESTRZEŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2014-2020 Planowanie przestrzenne w świetle Dyrektywy INSPIRE oraz Rozporządzenia GMES Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę? Koło Naukowe Studentów Projekt Europa Uniwersytet Wrocławski Studenckie Koło Naukowe Touching Europe Uniwersytet Warszawski Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu

Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu dr Aleksandra Jadach-Sepioło Instytut Rozwoju Miast Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa, 25 sierpnia 2015 r. Plan prezentacji 1. Które projekty

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga

PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga Katowice 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I WSPÓŁPRACA GMIN I POWIATÓW Krzysztof

Bardziej szczegółowo

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru organizowane przez Katedrę Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI Projekty regionalne i lokalne sukces projektu

PROGRAM KONFERENCJI Projekty regionalne i lokalne sukces projektu PROGRAM KONFERENCJI Projekty regionalne i lokalne sukces projektu, 9-10 czerwca 2015 I Dzień 8.30 9.15 Rejestracja 9.15 9.30 Przywitanie gości 9.30 11.00 I Sesja plenarna Moderatorzy: Martine Miny, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP. Konferencje Krakowskie organizowane są regularnie od 2008 roku. Ten cykl debat z udziałem wybitnych naukowców, polityków i intelektualistów tworzy jedyną i wyjątkową tego typu inicjatywę realizowaną przez

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Skala i rodzaje potrzeb rewitalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWEJ MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Biała Podlaska 27-28.01.2011

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

10:00 10:15 Otwarcie festiwalu i przywitanie gości Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:00 10:15 Otwarcie festiwalu i przywitanie gości Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 27-28 Listopada 2014, Działdowo Działdowska Agencja Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15 09:00-10:00 Rejestracja uczestników, powitalny serwis kawowy 10:00 10:15 Otwarcie festiwalu i przywitanie gości

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają na konferencję INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Konferencja Naukowo-Techniczna Zakład Transportu Kolejowego Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Historii i Konserwacji Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska PROGRAM SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY RAMOWY PROGRAM FORUM - 25.03.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ogólnopolska konferencja naukowa pt. Budownictwo infrastrukturalne miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej 12 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM GPS FORUM 17 18 MAJA 2012, TORUŃ

RAMOWY PROGRAM GPS FORUM 17 18 MAJA 2012, TORUŃ RAMOWY PROGRAM GPS FORUM 17 18 MAJA 2012, TORUŃ 16 MAJA -rejestracja i zakwaterowanie pierwszych Uczestników GPS Forum -wycieczka studyjna po Toruniu Organizator: Urząd Miasta Torunia -wieczorny cocktail

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA PRZY WSPARCIU Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie III 26 LISTOPADA 2015 ROKU m. Kijów, NKS Olimpijski, sala «Hall

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/177/14/IV Zarządu Województwa z dnia 18 marca 2014 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Członkowie /stali zastępcy

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

7 kwietnia 2014r. Auditorium Maximum UJ Kraków, ul. Krupnicza 33

7 kwietnia 2014r. Auditorium Maximum UJ Kraków, ul. Krupnicza 33 7 kwietnia 2014r. Auditorium Maximum UJ Kraków, ul. Krupnicza 33 09:30 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 10:15 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

DZIEDZI NA: ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. Nagrody I stopnia. Nagrody II stopnia

DZIEDZI NA: ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. Nagrody I stopnia. Nagrody II stopnia Nagrody Ministra Transportu i Budownictwa za wybitne osignicia twórcze w dziedzinie budownictwa, architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii w 2005 r. DZIEDZI NA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI III Międzynarodowa Konferencja Razem Bezpieczniej w Regionie Strategia, programy bezpieczeństwa teoria i praktyka wraz z towarzyszącą wystawą Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Geneza i główne założenia projektu. Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Geneza i główne założenia projektu. Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Geneza i główne założenia projektu Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Krótko o projekcie Projekt realizowany jest przez Instytut Studiów Energetycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PROCESIE KSZTAŁCENIA - doświadczenia i nowa oferta. Dominika Muszyńska Jeleszyńska Magdalena Jasińska

REWITALIZACJA W PROCESIE KSZTAŁCENIA - doświadczenia i nowa oferta. Dominika Muszyńska Jeleszyńska Magdalena Jasińska REWITALIZACJA W PROCESIE KSZTAŁCENIA - doświadczenia i nowa oferta Opracowanie: Dominika Muszyńska Jeleszyńska Magdalena Jasińska Obszary studiów: rewitalizacja i rozwój miast, rozwój regionalny i lokalny,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Obszary kryzysowe w polskich miastach ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne

Obszary kryzysowe w polskich miastach ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne Obszary kryzysowe w polskich miastach ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne 18 maja 2011r., Warszawa dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agenda Cele prezentacji

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do rewitalizacji

Nowe podejście do rewitalizacji Nowe podejście do rewitalizacji Agnieszka Siłuszek Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 20 stycznia 2016 r. Rewitalizacja w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Polskie Towarzystwo Geograficzne

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Polskie Towarzystwo Geograficzne Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polskie Towarzystwo Geograficzne POLITYKA PRZESTRZENNA A TRANSPORTOWA EWALUACJA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają na konferencję INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku. Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku styczeń 2015 O dokumencie ZPROF wprowadzenie Dokument Zintegrowany Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ

WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO i TRANSPORT MOBILNOŚĆ W MIASTACH Politechnika

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym KOMUNIKAT 3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Pod

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w pracach MIiR

Rewitalizacja w pracach MIiR Rewitalizacja w pracach MIiR Andrzej Brzozowy Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 24-26 sierpnia 2015 r. Rewitalizacja jako odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Stan na dzień: 15 stycznia 2015 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Program konferencji I dzień 27.06.2012 środa 10.00 12.00 Rejestracja uczestników (serwis kawowy) Otwarcie konferencji 12.00 Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PROGRAM ORGANIZATORZY Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich Burmistrz Marcin Orzeszek 74 816 53 09 marcin.orzeszek@zabkowiceslaskie.pl Piotr Miernik 74 816 53 09 piotr.miernik@zabkowiceslaskie.pl Ewa Figzał

Bardziej szczegółowo

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI PROGRAM KONFERENCJI 9:30-10:00 REJESTRACJA, PORANNA KAWA 10:00 10:10 OTWARCIE KONFERENCJI Jan Anysz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea 10:10 10:20 PROWADZENIE KONFERENCJI PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014 PROGRAM KONFERENCJI Czwartek 4 grudnia 2014 13.00 13.45- Rejestracja gości / Registration 14-15 obiad / lunch 15.00 15. 30 Uroczyste otwarcie / Welcoming the participants Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta

Bardziej szczegółowo