III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:"

Transkrypt

1 III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany jest w partnerstwie z: Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Związkiem Miast Polskich Polską Akademią Nauk Bankiem Gospodarstwa Krajowego 4 czerwca 2014 r. (środa) PROGRAM Rejestracja uczestników Powitanie uczestników i gości - Wojciech Jarczewski, Kierownik Instytutu Rozwoju Miast - Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego - Tadeusz Markowski, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Sesja plenarna otwierająca III Kongres Rewitalizacji Miast Prowadzący: Rajmund Ryś, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Wystąpienia wprowadzające: Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Wnioski z wsparcia procesów rewitalizacji w programach operacyjnych w latach i kierunki prac nad Narodowym Planem Rewitalizacji Rewitalizacja w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) Wyniki prowadzonych działań Ważniejsze efekty rewitalizacji Wnioski dla perspektywy Radosław Stępień, Wiceprezes-Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dr Wojciech Jarczewski, Kierownik Instytutu Rozwoju Miast, Fenomen rewitalizacja "po polsku" - jak twórczo wykorzystać i rozwinąć najlepsze praktyki z okresu mgr inż. arch. Grzegorz Lechman, Urząd Miasta Gdańska, Magdalena Kaniewska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wstępne wnioski z wdrażania projektów rewitalizacyjnych, sformułowane na bazie pomorskich doświadczeń realizacyjnych, zebrane w okresie dotychczasowego wdrażania projektów, realizowanych w ramach RPO WP Przerwa kawowa Otwarcie wystawy konkursowej: Najlepsze projekty rewitalizacji w Małopolsce Wręczenie nagród za najlepszy projekt rewitalizacji w Małopolsce Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Strona 1

2 Sesja plenarna Prowadzący: Jacek Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego Programowanie regionalnej polityki miejskiej i rewitalizacji prof. dr hab. Tomasz Parteka, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. Zbigniew Zuziak, Politechnika Krakowska, dr Maciej Borsa, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Jerzy Czajer, kierownik Zespołu Planowania Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Janusz Moskwa, Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, Urząd Miasta Krakowa Przerwa kawowa Sesje równoległe Rewitalizacja Doświadczenia regionów Sesja równoległa A Organizacja i finansowanie rewitalizacji Prowadzący: prof. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający, pion funduszy europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego dr inż. Jan Bondaruk, Paweł Zawartka, Anna Pilch, Skuteczna rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych na przykładzie systemu OPI-TPP. dr Tomasz Szulc, Koncepcja monitorowania procesu rewitalizacji z wykorzystaniem strategicznej karty wyników. dr Tomasz Cisek, Nina Derejczyk, Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych jako przykład klastrowej inicjatywy samorządowej Sesja równoległa B Rewitalizacja obszarów zabytkowych w polityce służb konserwatorskich Prowadzący: dr Janusz Jeżak, Instytut Rozwoju Miast panelowa: Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie Piotr Brzeski, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Oddział w Płocku, airled Project Manager, PP4 Mazovia Region Sesja równoległa C Rewitalizacja jako instrument rozwoju regionów Prowadzący: Andrzej Brzozowy, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dr hab. prof. UW Marek W. Kozak, Rewitalizacja w praktyce polityki spójności dr hab. arch. prof. UJ Krzysztof Skalski, Krajowe Programy Rewitalizacji jako sztuka zarządzania kontekstem prof. dr hab. Florian Kuźnik, prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Bogumił Szczupak, dr Marcin Baron, Programowanie regionalnej polityki miejskiej województwa śląskiego Maciej Huculak, Łukasz Sykała (IRM) - Wsparcie rewitalizacji miast w Polsce ze środków UE w latach Lunch Sesje równoległe Rewitalizacja Doświadczenia miast Sesja równoległa A Rewitalizacja obszarów śródmiejskich i przestrzeni publicznych w miastach Prowadzący: Stanisław Wroński, Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Stanisław Wroński, Diagnoza i monitoring przestrzeni publicznych i terenów mieszkaniowych w mieście oraz przestrzeni publicznych, budynków i budowli na obszarze kryzysowym dr inż. arch. Dariusz Gaweł, Średniowieczny układ urbanistyczny miasta kazimierzowskiego w Radomiu stan zachowania a rewitalizacja Dyrektor Marcin Obijalski, Zastępca Dyrektora Małgorzata Milewska Miasto Łódź, MIA100 kamienic jako wstęp do rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi mgr inż. arch. Paweł Kochański, Poszanowanie dziedzictwa materialnego i tradycji. Rewitalizacja w ścisłym centrum miasta dawna wytwórnia winiaków Heinrich Raetsch w Zielonej Górze dr Janusz Jeżak, dr Hubert Mącik, Ewaluacja Programu Rewitalizacji dla dzielnic Stare Miasto i Śródmieście w Lublinie Strona 2

3 Sesja równoległa B Projekty i programy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i zdegradowanych Prowadzący: dr Wojciech Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast dr hab. arch. Daniel Załuski, Ocena programu przebudowy polskich dworców kolejowych w latach Jego wpływ na rewitalizację obszarów śródmiejskich Agnieszka Turek, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego wybrane studia przypadków dr Andrzej Hordyj, Rewitalizacja jako alternatywa dla terenów zdegradowanych w wyniku upadku przemysłu, na przykładzie gminy Bielawa Marek Ciechowski, Czynniki i efekty przekształceń terenów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe na przykładzie Krakowa Sesja równoległa C Dziedzictwo kulturowe i środowisko przyrodnicze w rewitalizacji Prowadzący: prof. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki dr inż. arch. Bogusław Szuba, Kryterium środowiskowego kształtowania przestrzeni w procesie rewitalizacji miast. Lech Podbrez, Turystyka i dziedzictwo kulturowe w Miejskim Programie Rewitalizacji Poznania. Ewa Przybyło, Burmistrz Miasta, Rewitalizacja obszarów miejskich Rabki-Zdroju dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak, Aktywizacja funkcji uzdrowiskowych jako innowacyjny czynnik rewitalizacji miast i regionów mgr inż.arch.agnieszka Gieroszka, mgr Małgorzata Markowska, dr Leszek Trząski, Rewitalizacja miejskich dolin rzecznych jako istotny aspekt polityki miejskiej doświadczenia z realizacji projektu REURIS w Katowicach 5 czerwca 2014 r. (czwartek) Sesja plenarna Rewitalizacja w polityce miejskiej w kontekście Narodowego Planu Rewitalizacji Prowadzący: Rajmund Ryś, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji Rajmund Ryś, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej MIiR, Rewitalizacja w Umowie Partnerstwa i programach operacyjnych Marta Leśniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju MIiR Mieszkalnictwo w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej i Narodowego Planu Rewitalizacji Zbigniew Bondarczuk, Radca Ministra, Departament Mieszkalnictwa MIiR Działania w sferze społecznej na rzecz mieszkańców obszarów zdegradowanych Monika Gawron, Naczelnik, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego MIiR Możliwość włączenia programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w działania rewitalizacyjne Anna Pekar, Zastepca Dyrektora, Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sesja plenarna Dylematy ustawy o rewitalizacji Prowadzący: Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Panel odpowiadający na pytania: Czy rewitalizację traktować jako zadanie własne gminy - prof. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński Czy rewitalizacja powinna być celem publicznym z punktu widzenia ustawy o gospodarce nieruchomościami - prof. Krystian Ziemski, Uniwersytet im.adama Mickiewicza w Poznaniu Regulacje dotyczące rewitalizacji w kontekście różnych działań legislacyjnych Dyrektor Rajmund Ryś Przerwa kawowa Strona 3

4 Sesje równoległe Sesja równoległa A Warsztaty dla przedstawicieli samorządów i osób związanych z realizacją mikrorewitalizacji pt: Rewitalizacja podwórek: organizacja, finansowanie, partycypacja, projektowanie Prowadzący Maciej Huculak, Instytut Rozwoju Miast Sylwia Rogulska, Z-ca Dyrektora Zarzadu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, Tomasz Owsik-Kozlowski, Podinspektor ds. promocji i informacji, rzecznik prasowy ZBiLK w Szczecinie, Program "Zielone Podwórka Szczecina" jako przyklad mikrorewitalizacji przestrzeni miejskiej dr inż. arch. Marek Barański, mgr inż. arch. Jagoda Juruś, Mikro rewitalizacja w mieście czynnikiem dowartościowania mgr inż. arch. Grzegorz Lechman, Urzad Miasta Gdańska, Wydzial Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Przekształcenia przestrzeni publicznych i półpublicznych - w obszarach rewitalizowanych jako przykład współpracy ze społecznością lokalną Uwaga: liczba uczestników warsztatów ograniczona, wymagane zgłoszenie na adres Sesja równoległa B Zarządzanie, partycypacja oraz partnerstwa w procesach rewitalizacji Prowadzący: prof. Krzysztof Skalski, Uniwersytet Jagielloński dr inż. Przemysław Ciesiółka, Zarządzanie rewitalizacją w aglomeracji poznańskiej Jakub Szlachetko, O różnych formach udziału społeczeństwa w procesie rewitalizacji: prawne regulacje i ich praktyczne zastosowanie Izabela Rudzka, Diagnozowanie uwarunkowań jakości życia mieszkańców blokowisk w świetle Wytycznych w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa dr inż.arch. Jarosław Bondar, Dylematy szczecińskiej rewitalizacji mgr inż. arch. Grzegorz Sulikowski, Współpraca społeczności lokalnej oraz partnerów niepublicznych z sektorem samorządowym na przykładzie gdańskich projektów rewitalizacyjnych, realizowanych w ramach RPO WP Sesja równoległa C Programowanie rewitalizacji w miastach Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jako dokument zintegrowany ze strategią rozwoju miasta oraz planowaniem miejscowym Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Parteka Marek Goluch, Z-ca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Miasta Stołecznego Warszawy, Projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata Marcin Wajdziak, Wiceprezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Program Rewitalizacja Razem doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych prof. Marek Janiak, Dyrektor Miasto Łódź, Łódź Amazing City Ostatnie nieodkryte miasto. Określenie skali koniecznych interwencji mgr inż.arch. Bartosz Poniatowski, Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi jako narzędzie realizacji strategii przestrzennej rozwoju miasta Do wewnątrz Lunch Sesja posterowa Sesje równoległe Sesja równoległa A Doświadczenia rewitalizacji w Unii Europejskiej Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (sesja z udziałem gości zagranicznych) dr Aleksandra Jadach-Sepioło, mgr Kinga Czenczek, Typology of heritage-led regeneration case of Edinburgh World Heritage Trust and recommendations for Polish cities dr Irena Dokić, Potentials for Regional Development Regeneration of Borovo site (Vukovar, Croatia) dr Katarzyna Sobiech-Grabka, Event-Led Regeneration: Case Study of Sheffield mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, Energetyczna rewitalizacja dzielnic Hamburga: Wilhelmsburg, Veddel, oraz HafenCity dr inż. arch. Agnieszka Labus, Odnowa miejska w kontekście równości płci w metropoliach europejskich XXI wieku na przykładzie Wiednia dr inż. arch. Anna Marta Włodarczyk, New public open spaces as an landscape element in the process of revitalization. Review of world literature Strona 4

5 Sesja równoległa B Doświadczenia realizacji kompleksowych projektów rewitalizacji na Ukrainie Sesja projektu Polska Pomoc Rozwojowa MSZ RP 2014 Prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt Ziobrowski, Instytut Rozwoju Miast - Prof.,dr Jurij Kryworuczko, Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska", Rewitalizacja przestrzeni regionu Lwowskiego w perspektywie integracji europejskiej - Lilija Onyszczenko-Szweć, Główny Konserwator Lwowa, Rewitalizacja miejsc dziedzictwa kultury żydowskiej w ramach realizacji projektu "Rozwój i odnowa starej części Lwowa - Dr Andrij Pawliw, Dyrektor Departamentu Urbanistyki Rady Miejskiej Lwowa, Instrumenty urbanistyczne rewitalizacji środowiska Lwowa - Oleksandr Kobzarew, Dyrektor Instytut Miasta, Lwów, Urban Regeneration of Pidzamche District in Lviv - Karol Janas, Wojciech Jarczewski - Instytut Rozwoju Miast, Partycypacja społeczna w procesach rewitalizacji w kontekście idei Rozwoju Lokalnego Kierowanego Społecznie Sesja równoległa C pod patronatem KPZK PAN Planistyczno-ekonomiczne uwarunkowania sukcesu rewitalizacyjnego miast Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, przewodniczący KPZK PAN; prof. dr hab. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska prof. dr hab.arch. Aleksander Noworól, Wytyczne do opracowania lokalnych programów rewitalizacji. Uwarunkowania i wyzwania Grzegorz Szewczyk, Paweł Wojdylak - Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., Rewitalizacja jako proces zintegrowanych działań dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowych na potrzeby rewitalizacji obszarów kryzysowych dr hab.inż.arch. Radosław Barek, Śródka (pierwsza lokacja w granicach obecnego miasta Poznania)- doświadczenia procesu planistycznego od konkursu, poprzez społeczną partycypację w projektowaniu, potyczki z kolejnymi wariantami planu miejscowego po dzień dzisiejszy mgr inż.arch Magdalena Wiśniewska, M.Łódź, Aspekt przestrzenny rewitalizacji historycznych kwartałów Łodzi dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Refinansowanie kredytów wspierających działania inwestycyjne w programach rewitalizacji Uroczysta kolacja 6 czerwca 2014 r. (piątek) Sesja plenarna Rewitalizacja jako mechanizm wzmacniający rozwój gospodarki prowadzący: prof. dr hab. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa dr hab. Dariusz Ilnicki, Sławomir Czerwiński, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe a rewitalizacja miast przykład Wrocławia. dr inż. arch. Marek Gachowski, Wpływ lokalizacji centrów handlowych III i IV generacji w śródmieściach miast polskich na przemiany tych obszarów w oparciu o wybrane przykłady polskie. dr inż. arch. Maciej Borsa Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Model partnerstwa lokalnego w finansowaniu rewitalizacji. Przykład Sokołowska na Dolnym Śląsku dr inż. arch. Maciej Borsa, Łukasz Urbanek, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Wieloszczeblowe partnerstwa oraz instrumentacja finansowa procesu rewitalizacji - przykład Sokołowska na Dolnym Śląsku Józef Gumienny, Dyrektor Górnośląskiej Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Strategia przekształceń terenów poprzemysłowych studium przypadku miasta Gliwice Przerwa kawowa Strona 5

6 Sesje równoległe Metody diagnozowania procesów rewitalizacji, w tym problemów społecznych i gospodarczych Sesja równoległa A Metody diagnozowania problemów społecznych, gospodarczych i urbanistycznych w miastach w kontekście rewitalizacji Prowadzący: dr Janusz Jeżak, Instytut Rozwoju Miast dr inż. Beata Nowogońska, Stan techniczny budynków wskaźnikiem skali potrzeb rewitalizacji dr Marek Pieniążek, Diagnozowanie problemów społeczno-gospodarczych w miastach w pracach statystyki publicznej dr Janusz Jeżak, Metodyka wykorzystania gridów, w prezentacji danych przestrzennych opisujących sytuację na obszarach objętych programami rewitalizacji dr Ewa Kubejko-Polańska, Badanie sondażowe jako metoda identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w kontekście rewitalizacji obszarów funkcjonalno-przestrzennych dawnych miast przemysłowych Regionu Wschodniego dr Wiesław Skrobot, Rewitalizacja społeczna jako strategia strukturalnej zmiany w strefie deprywacji. Analiza możliwości wdrożeniowych na przykładzie przedmieść Ostródy w kontekście perspektywy finansowania europejskiego Sesja równoległa B Analizy i badania procesów rewitalizacji wyniki badań zespołów naukowych Prowadzący: dr Wiesław Wańkowicz, Instytut Rozwoju Miast dr inż. arch. Regina Maga-Jagielnicka, Rewitalizacja jako przekształcenia kontrolowane aksjologicznie mgr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda, Kobiety i mężczyźni o rewitalizacji mgr Katarzyna Olbińska, Struktura celów i działań w programach rewitalizacji mgr inż. arch. Bogusław Hajda, Miejskie sporty ekstremalne albo rewitalizacja nie wprost Natalia Korwin-Piotrowska, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście Sesja równoległa C Analizy i badania procesów rewitalizacji wyniki badań zespołów naukowych Prowadzący: prof. dr hab. Hanka Zaniewska, Instytut Rozwoju Miast prof. Hanka Zaniewska, mgr Maria Thiel, Problemy rewitalizacji w najmniejszych małych polskich miastach dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska, Wielkie wydarzenia wobec procesów rewitalizacji dr Aleksandra Wagner, Kampus AGH w Krakowie oraz tereny pobliskich parków w aspekcie oceny stopnia rewitalizacji dr inż. Wiesław Wańkowicz, Rewitalizacja od diagnozy do celów i interwencji publicznej Sesja plenarna Podsumowanie III Kongresu Rewitalizacji Miast prof. dr. hab. Zygmunt Ziobrowski - Instytut Rozwoju Miast, prof. dr hab. Tomasz Parteka - Politechnika Gdańska, dr Wojciech Jarczewski - Instytut Rozwoju Miast Lunch Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Strona 6

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza Tom 8 Rewitalizacja miast polskich diagnoza INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 8 Rewitalizacja miast polskich - diagnoza Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego i Wojciecha Jarczewskiego Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013 Jeżeli człowiek sam nie wie do jakiego zmierza portu, żaden wiatr nie jest pomyślny /SENEKA/ Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 Dębica, marzec 2006 Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Podrêcznik rewitalizacji Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Zbigniew Zuziak Główny Architekt Miasta Prof. Andrzej Wyżykowski ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. Wyd. 18,0. Ark. Druk. 24,6. Format B5. USPol 58/07

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. Wyd. 18,0. Ark. Druk. 24,6. Format B5. USPol 58/07 Artykuły wydrukowane zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerpaniak-Walczak,

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY RAMOWY PROGRAM FORUM 27.04.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ogólnopolska konferencja naukowa pt. Budownictwo infrastrukturalne miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej 12 czerwca 2015r. aula

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo