Przewodnik po Samorządzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po Samorządzie"

Transkrypt

1 Przewodnik po Samorządzie

2

3 Przewodnik po Samorządzie

4 Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawca: MERITUM Bożena Zimmermann Bydgoszcz ul. Bluszczowa 19 tel EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Stowarzyszenie Ovum ul. Traugutta Gdynia Wydanie II Październik 2012 nakład 2000 szt. ISBN

5 Spis treści Urząd Miasta... 5 Informacja o numerach rachunków bankowych i rodzajach wpłat... 5 Biuro Prezydenta... 7 Referat - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych... 7 Referat Współpracy z Zagranicą... 8 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów... 9 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków... 9 Biuro Rady Miasta Biuro Rozwoju Miasta Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Straż Miejska Urząd Stanu Cywilnego Wydział Architektoniczno Budowlany Pierwszy Referat Architektury Drugi Referat Architektury Trzeci Referat Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego Wydział Budynków Referat Remontów i Eksploatacji Referat Inwestycji Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych Wydział Edukacji Wydział Geodezji Referat Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Referat Katastru Nieruchomości Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydział Kultury Wydział Środowiska Referat Ekorozwoju Referat Ocen Środowiskowych Referat Zieleni... 34

6 Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa Referat Gospodarki Odpadami Zespół prasowy Wydział Organizacyjny Kancelaria Ogólna Referat Organizacyjny Referat Skarg i Interwencji Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Referat Administrowania Gruntami Referat Gospodarki Lokalami Referat Promocji i Turystyki Referat Zarządu Nieruchomościami Referat Zwrotów i Odszkodowań Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Rzeczy Znalezionych Referat Dowodów Osobistych Referat Ewidencji Ludności i Meldunków Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Referat Służby Wojskowej Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wydział Spraw Społecznych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wydział Zdrowia Zarząd Dróg i Zieleni Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kilka Słów o Samorządzie Terytorialnym Prezydent Gdyni Kolegium Prezydenta Opis dojazdu do UM Biuro Porad Obywatelskich... 64

7 URZĄD MIASTA GDYNI ADRES: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 KONTAKT: tel. centrala fax GODZINY URZĘDOWANIA: Poniedziałek - Piątek 08:00-16:00 Kancelaria Ogólna 07:00-17:00 Sala Obsługi Mieszkańców 07:00-18:00 (dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów) Sobota: Sala Obsługi Mieszkańców 8:00-14:00 (dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów, meldunki) Wykaz kont bankowych i kas Urzędu INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH I RODZAJACH WPŁAT GODZINY URZĘDOWANIA KAS/* NR KONTA RODZAJ WPŁATY Al. Piłsudskiego 52/54 ul.10 Lutego 24 dawniej PLO Dzierżawa gruntu Mandaty karne Wieczyste użytkowanie gruntu Wykup i wycena lokali komunalnych Wykup i wycena gruntu Zwroty świadczeń rodzinnych :00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 Wypis i wyrys map dot. Wydziału Geodezji 8:00 15:00 Sprzedaż map itp. dot. Wydziału Geodezji pokój 27 8:00 16:

8 Czynsz z najmu Dzierżawa gruntu Skarbu Państwa Wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa Koszty egzekucji Opłata miejscowa Opłata targowa 8:00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 sala mieszkańców Opłata skarbowa 8:00 18:00 Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Podatek rolny Opłata miejscowa dla cudzoziemców 8:00 15:00 sala mieszkańców, pokój 27 8:00 16:00 sala mieszkańców, pokój :00 16: :00 16: Rejestracja pojazdów Prawo jazdy Wydanie karty parkingowej 7:00 18: Licencja na przewóz rzeczy, osób sala mieszkańców Legitymacja instruktora Egzamin na licencję TAXI Koncesja na alkohol Dziennik budowlany 8:00 15: Sprzedaż drewna pokój 27 Formularz specyfikacji do przetargu Karta wędkarska 8:00 16:00 * W kasach Urzędu Miasta Gdyni wpłaty przyjmowane są tylko na podstawie dyspozycji z wydziałów merytorycznych. Kasy przyjmują wpłaty gotówką lub kartą płatniczą. Pokój 27- parter wejście od ul. Świętojańskiej Sala mieszkańców wejście od Al. Marszałka Piłsudskiego Punkt kasowy przy ul. 10 Lutego 24 dawny budynek PLO W jednostkach Nordea Bank Polska S.A., można dokonywać wpłat na konta Urzędu Miasta Gdyni BEZ PROWIZJI. Adresy tych jednostek można znaleźć na stronie internetowej

9 BIURO PREZYDENTA REFERAT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ Biuro Prezydenta pokój: 114 telefon fax: Do zadań Biura Prezydenta należy m.in: wspieranie realizacji programów i projektów obywatelskich mających na celu upowszechnienie wiedzy o Gdyni wśród mieszkańców oraz służących rozwojowi samorządu terytorialnego. Inicjowanie, organizowanie i koordynacja przedsięwzięć prowadzonych przez miasto, dotyczących współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi. Prezydent Wojciech Szczurek interesantów przyjmuje: co drugi czwartek, zapisy w Referacie Skarg i Interwencji, pokój 215, tel Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja Gdynia telefon: fax: Do zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy prowadzenie spraw dotyczących współdziałania samorządu Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności: 1. realizacja i wdrażanie zapisów wieloletniego oraz rocznych programów współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi i innych lokalnych aktów prawnych oraz wdrażanie do realizacji zadań wynikających z przyjętych programów; 2. udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej osobom działającym na rzecz III sektora, a także osobom zainteresowanym takim działaniem, w tym: - udzielanie informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, - przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO sów, 7

10 - informowanie o prowadzonej działalności poprzez organizację spotkań tematycznych i problemowych, - organizowanie szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych, - udostępnianie lokalu na spotkania organizacji; 3. prowadzenie i aktualizacja Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych; 4. przygotowywanie planu wystaw w galerii Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Na stronie w zakładce Wykaz wydziałów, referatów po wybraniu linku Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych można znaleźć po prawej stronie odpowiedzi na często zadawane w GCOP pytania z zakresu tematyki NGO. Referat Współpracy z Zagranicą ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 510 telefon: faks: Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Referat Współpracy z Zagranicą jest odpowiedzialny za prowadzenie kontaktów Gdyni z partnerami zagranicznymi. Działania Referatu obejmują m.in. współpracę z miastami siostrzanymi Gdyni, a także współpracę z organizacjami międzynarodowymi, których Gdynia jest członkiem. Ponadto Referat organizuje pobyty delegacji zagranicznych w Gdyni. 8

11 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 312 biuro czynne: środy , czwartki i piątki telefon w godzinach pracy biura: Do zadań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 3. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW przyjmuje tylko mieszkańców Gdyni. Rzecznik Praw Konsumentów nie zajmuje się poradnictwem w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 523, 524 przyjęcia interesantów: poniedziałek , czwartek lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie telefon: , Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 9

12 Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy m.in.: wydawanie pozwoleń wymaganych przy prowadzeniu prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dokonywaniu podziałów, przy umieszczaniu urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych, a także wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych, wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych itd. - więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta wybrać należy zakładkę wydziały i kliknąć Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków). W Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków można załatwić m.in.: Dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wydanie pozwolenia konserwatorskiego. Czy wiesz, że na stronie internetowej można znaleźć rejestr wszystkich zabytków w Gdyni BIURO RADY MIASTA Biuro Rady Miasta pokój: 107 telefon: fax: Biuro Rady Miasta prowadzi całość zadań związanych z obsługą organizacyjną, kancelaryjną i techniczną RADY MIASTA, jej komisji i organów dzielnic m.in.: przygotowywanie materiałów, obsługę organizacyjną i kancelaryjną oraz protokołowanie sesji rad, ich komisji i zarządów dzielnic, prowadzenie rejestru uchwał organów dzielnic, zapewnia przyjmowanie i załatwianie interesantów w sprawach interwencji. 10

13 BIURO ROZWOJU MIASTA Biuro Rozwoju Miasta ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 109 sekretariat: 108, 105 telefon: fax: Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Do zadań Biura Rozwoju Miasta należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem kierunków rozwoju miasta oraz warunkami rozwoju miasta, m.in.: 1. aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Gdyni; 2. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego; 3. udział w programach rozwoju ponadlokalnego, w tym integracyjnych, służących realizacji zadań Biura; 4. prowadzenie całości spraw związanych z określeniem założeń społeczno-gospodarczych na potrzeby planowania, w tym przygotowywanie założeń do budżetu miasta. 11

14 SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych pokój: 114 a telefon: , Do jego zadań należy prowadzenie spraw dotyczących problemów pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miasta Gdyni. Stanowisko obsługi informacyjnej (parter budynku w tzw. łączniku) telefon: , fax: Stanowisko jest czynne w godzinach Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Wymagane dokumenty: 1. wniosek o przyznanie karty parkingowej (formularz wniosku wypełnia się na miejscu), 2. kserokopia (oryginał do wglądu): - wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.). 3. fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm. 4. dowód osobisty (w celu potwierdzenia danych personalnych). Opłata administracyjna wynosi 25 zł (przy składaniu wniosku otrzymuje się zlecenie do kasy A lub B w sali obsługi mieszkańców). 12 Czy wiesz, że... osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (dotyczy to również kierującego pojazdem przewożącego os. niepełnosprawną). Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

15 Szczegóły dotyczące możliwości nie stosowania się do konkretnych znaków drogowych można znaleźć na stronie internetowej. Więcej na ten temat: Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania placówki (formularz wniosku wypełnia się na miejscu). Opłata administracyjna wynosi 25 zł (przy składaniu wniosku otrzymuje się zlecenie do kasy A lub B w sali obsługi mieszkańców). Uwaga! Sprawy związane z aktywizacją zawodową realizowane są przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. 10 lutego 24 (tel , ). Straż Miejska ul. Zakręt do Oksywia Gdynia Komenda Straży Miejskiej tel , sekretariat STRAŻ MIEJSKA Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Stanowisko Dyspozytora Straży Miejskiej tel , Numer alarmowy 986 (bezpłatny) Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Straż miejska jest tworzona przez Radę Miasta w celu ochrony porządku publicznego na terenie miasta. 13

16 Straż miejska ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy. Współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia - albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem - przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Czy wiesz, że Strażnik Miejski ma prawo do: - udzielania pouczeń, - legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia tożsamości, - ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, - nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, - dokonywanie czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, - usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym. Cennik związany z załadunkiem, rozładunkiem, holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych przez Straż Miejską znajduje się na stronie Sposób odbioru pojazdu z parkingu zależy od artykułu Ustawy Prawo o ruchu drogowym na podstawie, którego został on usunięty: & pojazdy usunięte na podstawie art. 50 a, ust.1 Prawo o ruchu drogowym (bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane) właściciel odbiera bezpośrednio z parkingu strzeżonego WACŁAW STRENG, Gdynia ul Cisowska 12c; & pojazdy usunięte na podstawie art. 130 a, ust.1, 4,5 tj. I. parkujące w miejscu niedozwolonym i utrudniające ruch lub powodujące zagrożenie w ruchu drogowym; II. pozostawione w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej i nie oznakowane kartą parkingową; III. pozostawione w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że parkujący pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Właściciel odbiera pojazd po: 1) uzyskaniu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego w Straży Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10; 2) przedłożeniu w/w zezwolenia w biurze parkingu strzeżonego WACŁAW STRENG, Gdynia ul Cisowska 12c. 3) uiszczeniu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu (opłata musi być uiszczona gotówką!). Uwaga! Koszty usunięcia i przechowywania samochodu są wysokie np. - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. (za usuniecie 459 zł; za każdą dobę przechowywania 35 zł). - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t (za usunięcie 574 zł ; za każda dobę przechowywania 47 zł). 14

17 URZĄD STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego (wejście od ul. Świętojańskiej) pokój: 18 a telefon: , Fax Urząd Stanu Cywilnego dzieli się na cztery Referaty: 1. Referat do spraw Rejestracji Małżeństw (pok. 17, tel , ) 2. Referat do spraw Rejestracji Urodzeń (pok. 18, tel ) 3. Referat do spraw Rejestracji Zgonów (pok. 20, tel ) 4. Referat do spraw Archiwum USC (pok. 25, tel ) W wyżej wymienionych referatach można załatwić następujące sprawy: Nadanie dziecku nazwiska męża matki. Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie. Rejestracja urodzeń i zgonów. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. Ustalenie i odtworzenie aktu małżeństwa, aktu urodzenia i aktu zgonu. Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Wpisanie aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wydawanie odpisów z aktów urodzeń małżeństw i zgonów. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Zmianę imienia i nazwiska w trybie administracyjnym. Czy wiesz, że w Gdyni księgi stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) objęte są kategorią archiwalną "A", tzn. od dnia sporządzenia przechowywane są w Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przez 100 lat, a po upływie tego czasu przekazywane są do Archiwum Państwowego w Gdańsku. 15

18 WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PIERWSZY REFERAT ARCHITEKTURY DRUGI REFERAT ARCHITEKTURY TRZECI REFERAT ARCHITEKTURY REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydział Architektoniczno - Budowlany pokój: 332 a telefon: fax: przyjęcia interesantów: PONIEDZIAŁKI 13:00 16:00 ŚRODY 08:00 11:00 Do zadań Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta w zakresie architektury. Uwaga! Wszelkie sprawy związane z realizacją inwestycji w zakresie prawa bu- W Referatach (Pierwszym, Drugim i Trzecim) można załatwić sprawy związane m.in. z: dowlanego tj, np. pozwolenie na użytkowanie, odbiory, zgłaszanie nieprawi- odstępstwami od przepisów techniczno- budowlanych, pozwoleniami na budowę / rozbiórkę, dłowości - należą do kompetencji PO- przeniesieniem pozwolenia na budowę, WIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU zaświadczenie o samodzielności lokali. BUDOWLANEGO DLA MIASTA GDYNI, Gdynia, ul. Legionów 130 Referat Zagospodarowania Przestrzennego zajmuje się sprawami związanymi z: przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy, warunkami zabudowy. 16

19 Pierwszy Referat Architektury pokój: 320 telefon: Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic: Chylonia i Cisowa (na południe od torów kolejowych), Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie, Demptowo; pok. 322, tel Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły, Cisowa i Chylonia (na północ od torów kolejowych), tereny portowo przemysłowe, pok. 320, tel , , Drugi Referat Architektury pokój: 329 telefon: Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne. pok. 321, tel , , pok. 319, tel , Trzeci Referat Architektury pokój: 329 telefon: Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic: - Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowopok.324, tel , , , , , Jakie dokumenty należy złożyć przy poszczególnych sprawach: Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 1. Wniosek (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332). 17

20 2. Charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy (w tym zgoda sąsiada na zbliżenie się projektowanej zabudowy do wspólnej granicy w przypadku, gdy wniosek tego dotyczy). 3. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa. 4. Propozycje rozwiązań zamiennych. 5. Pozytywna opinia: wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków/ lub miejskiego konserwatora zabytków w odniesieniu do innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską. 6. W zależności od potrzeb pozytywna opinia innych, właściwych organów. Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. u w a g a! 1. Złożenie wniosku następuje przed wystąpieniem inwestora o pozwolenie na budowę. 3. Odstępstwo nie może powodować: - zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, - ograniczenia dostępności osób niepełnosprawnych, - pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, - pogorszenia stanu środowiska. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę 1. Wniosek oraz Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332) egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego. 3. Decyzję o warunkach zabudowy (przy braku planu miejscowego). * w przypadku rozbiórki gdy jest wymagane: * pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków), * decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku pozwoleń na budowę inwestycji mających wpływ na środowisko), * decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniem budowlanym. 4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. Szczegółowy katalog opłat na stronie www. gdynia.pl (www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4300_29041.html). Przeniesienie pozwolenia na budowę 1. Wniosek ( druki wniosków wyłożone przed pokojem 332). 2. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków decyzji. 3. Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę. 18

21 Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową tj. 90 zł od wydania decyzji. Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - gdy pozwolenie na budowę nie zostało wydane. Zaświadczenie o samodzielności lokali 1. Wniosek (druki wyłożone przed pokojem 332) o wydanie zaświadczenia egz. aktualnej inwentaryzacji lokalu wykonanej przez osobę uprawnioną. 3. Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł od zaświadczenia. Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 1. Zgłoszenie (druki wyłożone w pok. 330 oraz do pobrania na stronie 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. * W zależności od potrzeb: - szkice lub rysunki (w zakresie dostosowanym do skali zamierzenia) oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, - projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. * Decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego gdy zamierzenie powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu). ** Pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków). *** W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art. 32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł). Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową. Zgłoszenie należy złożyć 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Opłaty nie obowiązują. u w a g a! We wszystkich powyższych sprawach nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach dot. lokali mieszkalnych. Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty: - jednostki budżetowe, - jednostki samorządu terytorialnego, - organizacje pożytku publicznego, - osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 19

22 Referat Zagospodarowania Przestrzennego pokój: 332 telefon: pokój: 325 tel , , pokój: 323 tel , , Referat realizuje zadania na obszarze całej Gminy Miasta Gdyni. W referacie tym załatwia się wszystkie sprawy związane z warunkami zabudowy. Warunki zabudowy 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy inwestycji (druki wniosków wyłożone w pok. 332 oraz do pobrania na stronie egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) mapy do nabycia w pok Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 107 zł od wydania decyzji oraz 56 zł od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby. Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. 20

23 WYDZIAŁ BUDYNKÓW REFERAT INWESTYCJI SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EKONOMICZNYCH REFERAT REMONTÓW I EKSPLOATACJI SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓLNOT I ABK Wydział Budynków ul. 10-go Lutego Gdynia pokój: 302 sekretariat: fax: Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Do zadań Wydziału Budynków należą sprawy związane z eksploatacją i remontami budynków komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym także budynków Urzędu należących do Gminy Gdynia. Referat Remontów i Eksploatacji ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 304, III piętro telefon: fax: telefony do inspektorów: , , , , , , , , , Do zadań Referatu Remontów należy nadzór nad realizacją remontów w budynkach komunalnych niemieszkalnych (np. szkół, przedszkoli, przychodni lekarskich, instytucji kultury, budynków urzędu itp.) a także prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych i ABK-ów. 21

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Wyświetl wg : wydziałów przypadków najczęściej wyświetlane alfabetycznie Karty informacyjne - wg przypadków życiowych Architektura i Budownictwo Miejski Konserwator Zabytków Pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Wersja: 1 ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

- ewidencja wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy,

- ewidencja wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy, ZAŁĄCZNIK 1 Rejestry, ewidencje, archiwa - rejestr uchwał Rady Miasta Sopotu - rejestr interpelacji radnych - rejestr opinii i wniosków komisji dostępny w: Biuro Rady Miasta - ewidencja wypadków przy pracy,

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Zapłatę opłaty skarbowej za czynności podane poniżej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty:

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty: Urząd Gminy Urząd Gminy Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 RGP-1 NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Bardziej szczegółowo

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości Karta informacyjna IKOŚ.1611.1.2013 - Nr 9 - Podział nieruchomości Data publikacji karty 2014-02-17 11:23:50 Odnośnik do e- formularza Formularz do pobrania Opis sprawy Postępowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Aby otrzymać potrzebne zaświadczenie należy wypełnić stosowny

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków KIEROWNIK EWIDENCJI GRUNTÓW inż. Danuta Kossak Telefon: (0-52) 39 66 566 00 00 00 00 Godziny przyjęć interesantów: codziennie od 8 do 15, wtorki

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury:... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW Procedura Nr... 2 z 9 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.06.2010 roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717 Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 10.00-18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00 piątek 7.30-15.30 Kancelaria Ogólna 7.30-16.00 Miejski rzecznik

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw.

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw. Urząd Miasta Pszów prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO Księgi urodzeń Księgi małżeństw Księgi zgonów Archiwum USC - wersje papierowe SEKRETARIAT Rejestr skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł.

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635) - wyciąg sporządzony na potrzeby Urzędu Gminy Czernichów

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI GG-5 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

KARTA USŁUGI GG-5 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Urząd Miejski w Kluczborku Ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 077 418 14 81 fax.077 418 22 30 KARTA USŁUGI GG-5 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Sprawę załatwia: Referat

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. montaż gazu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Załącznik nr 1 do Księgi Jakości Urzędu Miasta Starogard Gdański WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Proces: A1 Planowanie, 1. F01/PQ A 1/1 ANALIZA SWOT przegląd,

Bardziej szczegółowo

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury :... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH Procedura Nr.. 2 z 8 Wykaz

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY 1. Od czego mam zacząć? naleŝy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złoŝyć wniosek (wzór), który zawiera charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR AO-0152-46/05 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług w Urzędzie Miejskim w Kluczborku i procedury jego aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych.

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Wydanie 1 z dn. 24.02.2014r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Ogólny opis: Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo tel. 61 477-81-94, fax 61 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. podziału nieruchomości 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:

KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: OA-I-3.0143.6.2015.MR KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 10.11.2015 r................... 10.11.2015 r............................2015 r................. data,

Bardziej szczegółowo

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Formularze Autor: Administrator 29.06.2007. Zmieniony 14.01.2016. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) Z 7 Wzór zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r., Poz. 1013 (miejscowość i data) (numer rejestru

Bardziej szczegółowo

Karta nr PS/3 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr PS/3 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr PS/3 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (061) 477-81-94, fax. (061) 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO URZĄD STANU CYWILNEGO LISTA SPRAW Wydanie dokumentu z ksiąg stanu cywilnego Zgłoszenie urodzenia dziecka Zawarcie związku małżeńskiego Zgłoszenie zgonu Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: ZMIANA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ POZWOLENIE NA ROBOTY BUDOWLANE 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73 KARTA INFORMACYJNA Nazwa usługi : Przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego. Podstawa prawna : - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii Zamawianie map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie

Bardziej szczegółowo

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM KARTA USŁUGI SKT KTI Starostwo Powiatowe w Otwocku USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji Biuro

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Rehabilitacja społeczna Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Wykaz jednostek przeprowadzających badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów marki "SAM" : 1. Instytut Transportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31 Spis treści Wstęp.... 8 Rozdział I Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsię biorstw pań Stwowych.... 9 1. Prawo działalności gospodarczej.... 9 2. Przedsiębiorstwa państwowe.... 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 4 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym.

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Co i jak załatwić Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Obok każdej sprawy znajduje się Karta Sprawy, w której znajdziecie Państwo szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Informacje ogólne Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

Bardziej szczegółowo

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis SP-EWI-P-11 kolejnego terminu badania technicznego.

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis SP-EWI-P-11 kolejnego terminu badania technicznego. SPRAWY ZAŁATWIANE W STAROSTWIE POWIATOWYM - WG KATEGORII SPRAW LP kategoria podkategoria symbol procedury procedura 1. SP-EWI-K-01 Odbiór prawa jazdy po egzaminie 2. SP-EWI-K-02 Uzyskanie międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Usługa możliwa do

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1492 UCHWAŁA NR VII/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1492 UCHWAŁA NR VII/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1492 UCHWAŁA NR VII/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 Decyzja o lokalizacji celu publicznego...

KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 Decyzja o lokalizacji celu publicznego... KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 5.07.011r. Decyzja o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym/ponadlokalnym dla przedsięwzięć nie wymagających decyzji środowiskowych i nie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC KARTA USŁUG NR 11 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC 1. Wniosek (do pobrania na miejscu) 2. Koniecznie jest

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014.... Wnioskodawca WNIOSEK o

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TARNOWIEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tarnowcu

WÓJT GMINY TARNOWIEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tarnowcu WÓJT GMINY TARNOWIEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tarnowcu 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB)

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB) Wzory Wniosków Poniżej znajdziecie Państwo aktualne karty spraw wydziałów tutejszego Starostwa zawierające informacje m.in. nt. miejsca załatwiania spraw, niezbędnych dokumentów i innych. Zawarte w nich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury:

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury: Opis struktury zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin, wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz określenie sposobu przepływu danych

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia dokonane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1013) Kolor czerwony przepisy uchylone na

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Stanisław Bogucki Anna Dumas Sławomir Presnarowicz Krzysztof Winiarski. Opłata skarbowa KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW

Stanisław Bogucki Anna Dumas Sławomir Presnarowicz Krzysztof Winiarski. Opłata skarbowa KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW Stanisław Bogucki Anna Dumas Sławomir Presnarowicz Krzysztof Winiarski Opłata skarbowa KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW Stan prawny na dzieñ 1 stycznia 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Dokumenty

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A P R O C E D U R A Nr procedury Wydawanie pozwolenia na budowę P-V-06 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie przebiegu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r.

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Opracowano na podstawie Dz.U.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów Karta informacyjna Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów Data ostatniej aktualizacji karty 2015-10-05 13:08:29 Odnośnik do e- formularza Opis

Bardziej szczegółowo

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa: (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Ostrołęka,.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej) Płock,... data WRM-III.6740... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) ST-MZ-PL/WNIOSEK/... Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica nr domu,

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo