Przewodnik po Samorządzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po Samorządzie"

Transkrypt

1 Przewodnik po Samorządzie

2

3 Przewodnik po Samorządzie

4 Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawca: MERITUM Bożena Zimmermann Bydgoszcz ul. Bluszczowa 19 tel EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Stowarzyszenie Ovum ul. Traugutta Gdynia Wydanie II Październik 2012 nakład 2000 szt. ISBN

5 Spis treści Urząd Miasta... 5 Informacja o numerach rachunków bankowych i rodzajach wpłat... 5 Biuro Prezydenta... 7 Referat - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych... 7 Referat Współpracy z Zagranicą... 8 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów... 9 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków... 9 Biuro Rady Miasta Biuro Rozwoju Miasta Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Straż Miejska Urząd Stanu Cywilnego Wydział Architektoniczno Budowlany Pierwszy Referat Architektury Drugi Referat Architektury Trzeci Referat Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego Wydział Budynków Referat Remontów i Eksploatacji Referat Inwestycji Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych Wydział Edukacji Wydział Geodezji Referat Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Referat Katastru Nieruchomości Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydział Kultury Wydział Środowiska Referat Ekorozwoju Referat Ocen Środowiskowych Referat Zieleni... 34

6 Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa Referat Gospodarki Odpadami Zespół prasowy Wydział Organizacyjny Kancelaria Ogólna Referat Organizacyjny Referat Skarg i Interwencji Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Referat Administrowania Gruntami Referat Gospodarki Lokalami Referat Promocji i Turystyki Referat Zarządu Nieruchomościami Referat Zwrotów i Odszkodowań Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Rzeczy Znalezionych Referat Dowodów Osobistych Referat Ewidencji Ludności i Meldunków Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Referat Służby Wojskowej Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wydział Spraw Społecznych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wydział Zdrowia Zarząd Dróg i Zieleni Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kilka Słów o Samorządzie Terytorialnym Prezydent Gdyni Kolegium Prezydenta Opis dojazdu do UM Biuro Porad Obywatelskich... 64

7 URZĄD MIASTA GDYNI ADRES: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 KONTAKT: tel. centrala fax GODZINY URZĘDOWANIA: Poniedziałek - Piątek 08:00-16:00 Kancelaria Ogólna 07:00-17:00 Sala Obsługi Mieszkańców 07:00-18:00 (dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów) Sobota: Sala Obsługi Mieszkańców 8:00-14:00 (dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów, meldunki) Wykaz kont bankowych i kas Urzędu INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH I RODZAJACH WPŁAT GODZINY URZĘDOWANIA KAS/* NR KONTA RODZAJ WPŁATY Al. Piłsudskiego 52/54 ul.10 Lutego 24 dawniej PLO Dzierżawa gruntu Mandaty karne Wieczyste użytkowanie gruntu Wykup i wycena lokali komunalnych Wykup i wycena gruntu Zwroty świadczeń rodzinnych :00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 Wypis i wyrys map dot. Wydziału Geodezji 8:00 15:00 Sprzedaż map itp. dot. Wydziału Geodezji pokój 27 8:00 16:

8 Czynsz z najmu Dzierżawa gruntu Skarbu Państwa Wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa Koszty egzekucji Opłata miejscowa Opłata targowa 8:00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 sala mieszkańców Opłata skarbowa 8:00 18:00 Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Podatek rolny Opłata miejscowa dla cudzoziemców 8:00 15:00 sala mieszkańców, pokój 27 8:00 16:00 sala mieszkańców, pokój :00 16: :00 16: Rejestracja pojazdów Prawo jazdy Wydanie karty parkingowej 7:00 18: Licencja na przewóz rzeczy, osób sala mieszkańców Legitymacja instruktora Egzamin na licencję TAXI Koncesja na alkohol Dziennik budowlany 8:00 15: Sprzedaż drewna pokój 27 Formularz specyfikacji do przetargu Karta wędkarska 8:00 16:00 * W kasach Urzędu Miasta Gdyni wpłaty przyjmowane są tylko na podstawie dyspozycji z wydziałów merytorycznych. Kasy przyjmują wpłaty gotówką lub kartą płatniczą. Pokój 27- parter wejście od ul. Świętojańskiej Sala mieszkańców wejście od Al. Marszałka Piłsudskiego Punkt kasowy przy ul. 10 Lutego 24 dawny budynek PLO W jednostkach Nordea Bank Polska S.A., można dokonywać wpłat na konta Urzędu Miasta Gdyni BEZ PROWIZJI. Adresy tych jednostek można znaleźć na stronie internetowej

9 BIURO PREZYDENTA REFERAT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ Biuro Prezydenta pokój: 114 telefon fax: Do zadań Biura Prezydenta należy m.in: wspieranie realizacji programów i projektów obywatelskich mających na celu upowszechnienie wiedzy o Gdyni wśród mieszkańców oraz służących rozwojowi samorządu terytorialnego. Inicjowanie, organizowanie i koordynacja przedsięwzięć prowadzonych przez miasto, dotyczących współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi. Prezydent Wojciech Szczurek interesantów przyjmuje: co drugi czwartek, zapisy w Referacie Skarg i Interwencji, pokój 215, tel Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja Gdynia telefon: fax: Do zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy prowadzenie spraw dotyczących współdziałania samorządu Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności: 1. realizacja i wdrażanie zapisów wieloletniego oraz rocznych programów współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi i innych lokalnych aktów prawnych oraz wdrażanie do realizacji zadań wynikających z przyjętych programów; 2. udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej osobom działającym na rzecz III sektora, a także osobom zainteresowanym takim działaniem, w tym: - udzielanie informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, - przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO sów, 7

10 - informowanie o prowadzonej działalności poprzez organizację spotkań tematycznych i problemowych, - organizowanie szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych, - udostępnianie lokalu na spotkania organizacji; 3. prowadzenie i aktualizacja Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych; 4. przygotowywanie planu wystaw w galerii Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Na stronie w zakładce Wykaz wydziałów, referatów po wybraniu linku Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych można znaleźć po prawej stronie odpowiedzi na często zadawane w GCOP pytania z zakresu tematyki NGO. Referat Współpracy z Zagranicą ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 510 telefon: faks: Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Referat Współpracy z Zagranicą jest odpowiedzialny za prowadzenie kontaktów Gdyni z partnerami zagranicznymi. Działania Referatu obejmują m.in. współpracę z miastami siostrzanymi Gdyni, a także współpracę z organizacjami międzynarodowymi, których Gdynia jest członkiem. Ponadto Referat organizuje pobyty delegacji zagranicznych w Gdyni. 8

11 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 312 biuro czynne: środy , czwartki i piątki telefon w godzinach pracy biura: Do zadań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 3. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW przyjmuje tylko mieszkańców Gdyni. Rzecznik Praw Konsumentów nie zajmuje się poradnictwem w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 523, 524 przyjęcia interesantów: poniedziałek , czwartek lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie telefon: , Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 9

12 Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy m.in.: wydawanie pozwoleń wymaganych przy prowadzeniu prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dokonywaniu podziałów, przy umieszczaniu urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych, a także wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych, wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych itd. - więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta wybrać należy zakładkę wydziały i kliknąć Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków). W Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków można załatwić m.in.: Dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wydanie pozwolenia konserwatorskiego. Czy wiesz, że na stronie internetowej można znaleźć rejestr wszystkich zabytków w Gdyni BIURO RADY MIASTA Biuro Rady Miasta pokój: 107 telefon: fax: Biuro Rady Miasta prowadzi całość zadań związanych z obsługą organizacyjną, kancelaryjną i techniczną RADY MIASTA, jej komisji i organów dzielnic m.in.: przygotowywanie materiałów, obsługę organizacyjną i kancelaryjną oraz protokołowanie sesji rad, ich komisji i zarządów dzielnic, prowadzenie rejestru uchwał organów dzielnic, zapewnia przyjmowanie i załatwianie interesantów w sprawach interwencji. 10

13 BIURO ROZWOJU MIASTA Biuro Rozwoju Miasta ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 109 sekretariat: 108, 105 telefon: fax: Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Do zadań Biura Rozwoju Miasta należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem kierunków rozwoju miasta oraz warunkami rozwoju miasta, m.in.: 1. aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Gdyni; 2. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego; 3. udział w programach rozwoju ponadlokalnego, w tym integracyjnych, służących realizacji zadań Biura; 4. prowadzenie całości spraw związanych z określeniem założeń społeczno-gospodarczych na potrzeby planowania, w tym przygotowywanie założeń do budżetu miasta. 11

14 SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych pokój: 114 a telefon: , Do jego zadań należy prowadzenie spraw dotyczących problemów pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miasta Gdyni. Stanowisko obsługi informacyjnej (parter budynku w tzw. łączniku) telefon: , fax: Stanowisko jest czynne w godzinach Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Wymagane dokumenty: 1. wniosek o przyznanie karty parkingowej (formularz wniosku wypełnia się na miejscu), 2. kserokopia (oryginał do wglądu): - wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.). 3. fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm. 4. dowód osobisty (w celu potwierdzenia danych personalnych). Opłata administracyjna wynosi 25 zł (przy składaniu wniosku otrzymuje się zlecenie do kasy A lub B w sali obsługi mieszkańców). 12 Czy wiesz, że... osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (dotyczy to również kierującego pojazdem przewożącego os. niepełnosprawną). Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

15 Szczegóły dotyczące możliwości nie stosowania się do konkretnych znaków drogowych można znaleźć na stronie internetowej. Więcej na ten temat: Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania placówki (formularz wniosku wypełnia się na miejscu). Opłata administracyjna wynosi 25 zł (przy składaniu wniosku otrzymuje się zlecenie do kasy A lub B w sali obsługi mieszkańców). Uwaga! Sprawy związane z aktywizacją zawodową realizowane są przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. 10 lutego 24 (tel , ). Straż Miejska ul. Zakręt do Oksywia Gdynia Komenda Straży Miejskiej tel , sekretariat STRAŻ MIEJSKA Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Stanowisko Dyspozytora Straży Miejskiej tel , Numer alarmowy 986 (bezpłatny) Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Straż miejska jest tworzona przez Radę Miasta w celu ochrony porządku publicznego na terenie miasta. 13

16 Straż miejska ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy. Współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia - albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem - przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Czy wiesz, że Strażnik Miejski ma prawo do: - udzielania pouczeń, - legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia tożsamości, - ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, - nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, - dokonywanie czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, - usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym. Cennik związany z załadunkiem, rozładunkiem, holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych przez Straż Miejską znajduje się na stronie Sposób odbioru pojazdu z parkingu zależy od artykułu Ustawy Prawo o ruchu drogowym na podstawie, którego został on usunięty: & pojazdy usunięte na podstawie art. 50 a, ust.1 Prawo o ruchu drogowym (bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane) właściciel odbiera bezpośrednio z parkingu strzeżonego WACŁAW STRENG, Gdynia ul Cisowska 12c; & pojazdy usunięte na podstawie art. 130 a, ust.1, 4,5 tj. I. parkujące w miejscu niedozwolonym i utrudniające ruch lub powodujące zagrożenie w ruchu drogowym; II. pozostawione w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej i nie oznakowane kartą parkingową; III. pozostawione w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że parkujący pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Właściciel odbiera pojazd po: 1) uzyskaniu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego w Straży Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10; 2) przedłożeniu w/w zezwolenia w biurze parkingu strzeżonego WACŁAW STRENG, Gdynia ul Cisowska 12c. 3) uiszczeniu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu (opłata musi być uiszczona gotówką!). Uwaga! Koszty usunięcia i przechowywania samochodu są wysokie np. - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. (za usuniecie 459 zł; za każdą dobę przechowywania 35 zł). - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t (za usunięcie 574 zł ; za każda dobę przechowywania 47 zł). 14

17 URZĄD STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego (wejście od ul. Świętojańskiej) pokój: 18 a telefon: , Fax Urząd Stanu Cywilnego dzieli się na cztery Referaty: 1. Referat do spraw Rejestracji Małżeństw (pok. 17, tel , ) 2. Referat do spraw Rejestracji Urodzeń (pok. 18, tel ) 3. Referat do spraw Rejestracji Zgonów (pok. 20, tel ) 4. Referat do spraw Archiwum USC (pok. 25, tel ) W wyżej wymienionych referatach można załatwić następujące sprawy: Nadanie dziecku nazwiska męża matki. Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie. Rejestracja urodzeń i zgonów. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. Ustalenie i odtworzenie aktu małżeństwa, aktu urodzenia i aktu zgonu. Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Wpisanie aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wydawanie odpisów z aktów urodzeń małżeństw i zgonów. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Zmianę imienia i nazwiska w trybie administracyjnym. Czy wiesz, że w Gdyni księgi stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) objęte są kategorią archiwalną "A", tzn. od dnia sporządzenia przechowywane są w Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przez 100 lat, a po upływie tego czasu przekazywane są do Archiwum Państwowego w Gdańsku. 15

18 WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PIERWSZY REFERAT ARCHITEKTURY DRUGI REFERAT ARCHITEKTURY TRZECI REFERAT ARCHITEKTURY REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydział Architektoniczno - Budowlany pokój: 332 a telefon: fax: przyjęcia interesantów: PONIEDZIAŁKI 13:00 16:00 ŚRODY 08:00 11:00 Do zadań Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta w zakresie architektury. Uwaga! Wszelkie sprawy związane z realizacją inwestycji w zakresie prawa bu- W Referatach (Pierwszym, Drugim i Trzecim) można załatwić sprawy związane m.in. z: dowlanego tj, np. pozwolenie na użytkowanie, odbiory, zgłaszanie nieprawi- odstępstwami od przepisów techniczno- budowlanych, pozwoleniami na budowę / rozbiórkę, dłowości - należą do kompetencji PO- przeniesieniem pozwolenia na budowę, WIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU zaświadczenie o samodzielności lokali. BUDOWLANEGO DLA MIASTA GDYNI, Gdynia, ul. Legionów 130 Referat Zagospodarowania Przestrzennego zajmuje się sprawami związanymi z: przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy, warunkami zabudowy. 16

19 Pierwszy Referat Architektury pokój: 320 telefon: Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic: Chylonia i Cisowa (na południe od torów kolejowych), Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie, Demptowo; pok. 322, tel Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły, Cisowa i Chylonia (na północ od torów kolejowych), tereny portowo przemysłowe, pok. 320, tel , , Drugi Referat Architektury pokój: 329 telefon: Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne. pok. 321, tel , , pok. 319, tel , Trzeci Referat Architektury pokój: 329 telefon: Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic: - Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowopok.324, tel , , , , , Jakie dokumenty należy złożyć przy poszczególnych sprawach: Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 1. Wniosek (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332). 17

20 2. Charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy (w tym zgoda sąsiada na zbliżenie się projektowanej zabudowy do wspólnej granicy w przypadku, gdy wniosek tego dotyczy). 3. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa. 4. Propozycje rozwiązań zamiennych. 5. Pozytywna opinia: wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków/ lub miejskiego konserwatora zabytków w odniesieniu do innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską. 6. W zależności od potrzeb pozytywna opinia innych, właściwych organów. Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. u w a g a! 1. Złożenie wniosku następuje przed wystąpieniem inwestora o pozwolenie na budowę. 3. Odstępstwo nie może powodować: - zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, - ograniczenia dostępności osób niepełnosprawnych, - pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, - pogorszenia stanu środowiska. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę 1. Wniosek oraz Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332) egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego. 3. Decyzję o warunkach zabudowy (przy braku planu miejscowego). * w przypadku rozbiórki gdy jest wymagane: * pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków), * decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku pozwoleń na budowę inwestycji mających wpływ na środowisko), * decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniem budowlanym. 4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. Szczegółowy katalog opłat na stronie www. gdynia.pl (www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4300_29041.html). Przeniesienie pozwolenia na budowę 1. Wniosek ( druki wniosków wyłożone przed pokojem 332). 2. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków decyzji. 3. Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę. 18

21 Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową tj. 90 zł od wydania decyzji. Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - gdy pozwolenie na budowę nie zostało wydane. Zaświadczenie o samodzielności lokali 1. Wniosek (druki wyłożone przed pokojem 332) o wydanie zaświadczenia egz. aktualnej inwentaryzacji lokalu wykonanej przez osobę uprawnioną. 3. Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł od zaświadczenia. Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 1. Zgłoszenie (druki wyłożone w pok. 330 oraz do pobrania na stronie 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. * W zależności od potrzeb: - szkice lub rysunki (w zakresie dostosowanym do skali zamierzenia) oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, - projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. * Decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego gdy zamierzenie powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu). ** Pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków). *** W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art. 32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł). Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową. Zgłoszenie należy złożyć 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Opłaty nie obowiązują. u w a g a! We wszystkich powyższych sprawach nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach dot. lokali mieszkalnych. Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty: - jednostki budżetowe, - jednostki samorządu terytorialnego, - organizacje pożytku publicznego, - osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 19

22 Referat Zagospodarowania Przestrzennego pokój: 332 telefon: pokój: 325 tel , , pokój: 323 tel , , Referat realizuje zadania na obszarze całej Gminy Miasta Gdyni. W referacie tym załatwia się wszystkie sprawy związane z warunkami zabudowy. Warunki zabudowy 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy inwestycji (druki wniosków wyłożone w pok. 332 oraz do pobrania na stronie egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) mapy do nabycia w pok Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 107 zł od wydania decyzji oraz 56 zł od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby. Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. 20

23 WYDZIAŁ BUDYNKÓW REFERAT INWESTYCJI SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EKONOMICZNYCH REFERAT REMONTÓW I EKSPLOATACJI SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓLNOT I ABK Wydział Budynków ul. 10-go Lutego Gdynia pokój: 302 sekretariat: fax: Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Do zadań Wydziału Budynków należą sprawy związane z eksploatacją i remontami budynków komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym także budynków Urzędu należących do Gminy Gdynia. Referat Remontów i Eksploatacji ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 304, III piętro telefon: fax: telefony do inspektorów: , , , , , , , , , Do zadań Referatu Remontów należy nadzór nad realizacją remontów w budynkach komunalnych niemieszkalnych (np. szkół, przedszkoli, przychodni lekarskich, instytucji kultury, budynków urzędu itp.) a także prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych i ABK-ów. 21

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo