Przewodnik po Samorządzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po Samorządzie"

Transkrypt

1 Przewodnik po Samorządzie

2

3 Przewodnik po Samorządzie

4 Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawca: MERITUM Bożena Zimmermann Bydgoszcz ul. Bluszczowa 19 tel EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Stowarzyszenie Ovum ul. Traugutta Gdynia Wydanie II Październik 2012 nakład 2000 szt. ISBN

5 Spis treści Urząd Miasta... 5 Informacja o numerach rachunków bankowych i rodzajach wpłat... 5 Biuro Prezydenta... 7 Referat - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych... 7 Referat Współpracy z Zagranicą... 8 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów... 9 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków... 9 Biuro Rady Miasta Biuro Rozwoju Miasta Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Straż Miejska Urząd Stanu Cywilnego Wydział Architektoniczno Budowlany Pierwszy Referat Architektury Drugi Referat Architektury Trzeci Referat Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego Wydział Budynków Referat Remontów i Eksploatacji Referat Inwestycji Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych Wydział Edukacji Wydział Geodezji Referat Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Referat Katastru Nieruchomości Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydział Kultury Wydział Środowiska Referat Ekorozwoju Referat Ocen Środowiskowych Referat Zieleni... 34

6 Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa Referat Gospodarki Odpadami Zespół prasowy Wydział Organizacyjny Kancelaria Ogólna Referat Organizacyjny Referat Skarg i Interwencji Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Referat Administrowania Gruntami Referat Gospodarki Lokalami Referat Promocji i Turystyki Referat Zarządu Nieruchomościami Referat Zwrotów i Odszkodowań Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Rzeczy Znalezionych Referat Dowodów Osobistych Referat Ewidencji Ludności i Meldunków Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Referat Służby Wojskowej Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wydział Spraw Społecznych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wydział Zdrowia Zarząd Dróg i Zieleni Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kilka Słów o Samorządzie Terytorialnym Prezydent Gdyni Kolegium Prezydenta Opis dojazdu do UM Biuro Porad Obywatelskich... 64

7 URZĄD MIASTA GDYNI ADRES: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 KONTAKT: tel. centrala fax GODZINY URZĘDOWANIA: Poniedziałek - Piątek 08:00-16:00 Kancelaria Ogólna 07:00-17:00 Sala Obsługi Mieszkańców 07:00-18:00 (dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów) Sobota: Sala Obsługi Mieszkańców 8:00-14:00 (dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów, meldunki) Wykaz kont bankowych i kas Urzędu INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH I RODZAJACH WPŁAT GODZINY URZĘDOWANIA KAS/* NR KONTA RODZAJ WPŁATY Al. Piłsudskiego 52/54 ul.10 Lutego 24 dawniej PLO Dzierżawa gruntu Mandaty karne Wieczyste użytkowanie gruntu Wykup i wycena lokali komunalnych Wykup i wycena gruntu Zwroty świadczeń rodzinnych :00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 Wypis i wyrys map dot. Wydziału Geodezji 8:00 15:00 Sprzedaż map itp. dot. Wydziału Geodezji pokój 27 8:00 16:

8 Czynsz z najmu Dzierżawa gruntu Skarbu Państwa Wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa Koszty egzekucji Opłata miejscowa Opłata targowa 8:00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 8:00 15:00 pokój 27 sala mieszkańców Opłata skarbowa 8:00 18:00 Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Podatek rolny Opłata miejscowa dla cudzoziemców 8:00 15:00 sala mieszkańców, pokój 27 8:00 16:00 sala mieszkańców, pokój :00 16: :00 16: Rejestracja pojazdów Prawo jazdy Wydanie karty parkingowej 7:00 18: Licencja na przewóz rzeczy, osób sala mieszkańców Legitymacja instruktora Egzamin na licencję TAXI Koncesja na alkohol Dziennik budowlany 8:00 15: Sprzedaż drewna pokój 27 Formularz specyfikacji do przetargu Karta wędkarska 8:00 16:00 * W kasach Urzędu Miasta Gdyni wpłaty przyjmowane są tylko na podstawie dyspozycji z wydziałów merytorycznych. Kasy przyjmują wpłaty gotówką lub kartą płatniczą. Pokój 27- parter wejście od ul. Świętojańskiej Sala mieszkańców wejście od Al. Marszałka Piłsudskiego Punkt kasowy przy ul. 10 Lutego 24 dawny budynek PLO W jednostkach Nordea Bank Polska S.A., można dokonywać wpłat na konta Urzędu Miasta Gdyni BEZ PROWIZJI. Adresy tych jednostek można znaleźć na stronie internetowej

9 BIURO PREZYDENTA REFERAT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ Biuro Prezydenta pokój: 114 telefon fax: Do zadań Biura Prezydenta należy m.in: wspieranie realizacji programów i projektów obywatelskich mających na celu upowszechnienie wiedzy o Gdyni wśród mieszkańców oraz służących rozwojowi samorządu terytorialnego. Inicjowanie, organizowanie i koordynacja przedsięwzięć prowadzonych przez miasto, dotyczących współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi. Prezydent Wojciech Szczurek interesantów przyjmuje: co drugi czwartek, zapisy w Referacie Skarg i Interwencji, pokój 215, tel Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja Gdynia telefon: fax: Do zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy prowadzenie spraw dotyczących współdziałania samorządu Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności: 1. realizacja i wdrażanie zapisów wieloletniego oraz rocznych programów współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi i innych lokalnych aktów prawnych oraz wdrażanie do realizacji zadań wynikających z przyjętych programów; 2. udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej osobom działającym na rzecz III sektora, a także osobom zainteresowanym takim działaniem, w tym: - udzielanie informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, - przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO sów, 7

10 - informowanie o prowadzonej działalności poprzez organizację spotkań tematycznych i problemowych, - organizowanie szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych, - udostępnianie lokalu na spotkania organizacji; 3. prowadzenie i aktualizacja Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych; 4. przygotowywanie planu wystaw w galerii Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Na stronie w zakładce Wykaz wydziałów, referatów po wybraniu linku Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych można znaleźć po prawej stronie odpowiedzi na często zadawane w GCOP pytania z zakresu tematyki NGO. Referat Współpracy z Zagranicą ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 510 telefon: faks: Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Referat Współpracy z Zagranicą jest odpowiedzialny za prowadzenie kontaktów Gdyni z partnerami zagranicznymi. Działania Referatu obejmują m.in. współpracę z miastami siostrzanymi Gdyni, a także współpracę z organizacjami międzynarodowymi, których Gdynia jest członkiem. Ponadto Referat organizuje pobyty delegacji zagranicznych w Gdyni. 8

11 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 312 biuro czynne: środy , czwartki i piątki telefon w godzinach pracy biura: Do zadań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 3. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW przyjmuje tylko mieszkańców Gdyni. Rzecznik Praw Konsumentów nie zajmuje się poradnictwem w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 523, 524 przyjęcia interesantów: poniedziałek , czwartek lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie telefon: , Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 9

12 Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy m.in.: wydawanie pozwoleń wymaganych przy prowadzeniu prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dokonywaniu podziałów, przy umieszczaniu urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych, a także wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych, wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych itd. - więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta wybrać należy zakładkę wydziały i kliknąć Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków). W Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków można załatwić m.in.: Dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wydanie pozwolenia konserwatorskiego. Czy wiesz, że na stronie internetowej można znaleźć rejestr wszystkich zabytków w Gdyni BIURO RADY MIASTA Biuro Rady Miasta pokój: 107 telefon: fax: Biuro Rady Miasta prowadzi całość zadań związanych z obsługą organizacyjną, kancelaryjną i techniczną RADY MIASTA, jej komisji i organów dzielnic m.in.: przygotowywanie materiałów, obsługę organizacyjną i kancelaryjną oraz protokołowanie sesji rad, ich komisji i zarządów dzielnic, prowadzenie rejestru uchwał organów dzielnic, zapewnia przyjmowanie i załatwianie interesantów w sprawach interwencji. 10

13 BIURO ROZWOJU MIASTA Biuro Rozwoju Miasta ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 109 sekretariat: 108, 105 telefon: fax: Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Do zadań Biura Rozwoju Miasta należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem kierunków rozwoju miasta oraz warunkami rozwoju miasta, m.in.: 1. aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Gdyni; 2. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego; 3. udział w programach rozwoju ponadlokalnego, w tym integracyjnych, służących realizacji zadań Biura; 4. prowadzenie całości spraw związanych z określeniem założeń społeczno-gospodarczych na potrzeby planowania, w tym przygotowywanie założeń do budżetu miasta. 11

14 SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych pokój: 114 a telefon: , Do jego zadań należy prowadzenie spraw dotyczących problemów pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miasta Gdyni. Stanowisko obsługi informacyjnej (parter budynku w tzw. łączniku) telefon: , fax: Stanowisko jest czynne w godzinach Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Wymagane dokumenty: 1. wniosek o przyznanie karty parkingowej (formularz wniosku wypełnia się na miejscu), 2. kserokopia (oryginał do wglądu): - wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.). 3. fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm. 4. dowód osobisty (w celu potwierdzenia danych personalnych). Opłata administracyjna wynosi 25 zł (przy składaniu wniosku otrzymuje się zlecenie do kasy A lub B w sali obsługi mieszkańców). 12 Czy wiesz, że... osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (dotyczy to również kierującego pojazdem przewożącego os. niepełnosprawną). Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

15 Szczegóły dotyczące możliwości nie stosowania się do konkretnych znaków drogowych można znaleźć na stronie internetowej. Więcej na ten temat: Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania placówki (formularz wniosku wypełnia się na miejscu). Opłata administracyjna wynosi 25 zł (przy składaniu wniosku otrzymuje się zlecenie do kasy A lub B w sali obsługi mieszkańców). Uwaga! Sprawy związane z aktywizacją zawodową realizowane są przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. 10 lutego 24 (tel , ). Straż Miejska ul. Zakręt do Oksywia Gdynia Komenda Straży Miejskiej tel , sekretariat STRAŻ MIEJSKA Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Stanowisko Dyspozytora Straży Miejskiej tel , Numer alarmowy 986 (bezpłatny) Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Straż miejska jest tworzona przez Radę Miasta w celu ochrony porządku publicznego na terenie miasta. 13

16 Straż miejska ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy. Współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia - albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem - przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Czy wiesz, że Strażnik Miejski ma prawo do: - udzielania pouczeń, - legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia tożsamości, - ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, - nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, - dokonywanie czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, - usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym. Cennik związany z załadunkiem, rozładunkiem, holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych przez Straż Miejską znajduje się na stronie Sposób odbioru pojazdu z parkingu zależy od artykułu Ustawy Prawo o ruchu drogowym na podstawie, którego został on usunięty: & pojazdy usunięte na podstawie art. 50 a, ust.1 Prawo o ruchu drogowym (bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane) właściciel odbiera bezpośrednio z parkingu strzeżonego WACŁAW STRENG, Gdynia ul Cisowska 12c; & pojazdy usunięte na podstawie art. 130 a, ust.1, 4,5 tj. I. parkujące w miejscu niedozwolonym i utrudniające ruch lub powodujące zagrożenie w ruchu drogowym; II. pozostawione w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej i nie oznakowane kartą parkingową; III. pozostawione w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że parkujący pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Właściciel odbiera pojazd po: 1) uzyskaniu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego w Straży Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10; 2) przedłożeniu w/w zezwolenia w biurze parkingu strzeżonego WACŁAW STRENG, Gdynia ul Cisowska 12c. 3) uiszczeniu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu (opłata musi być uiszczona gotówką!). Uwaga! Koszty usunięcia i przechowywania samochodu są wysokie np. - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. (za usuniecie 459 zł; za każdą dobę przechowywania 35 zł). - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t (za usunięcie 574 zł ; za każda dobę przechowywania 47 zł). 14

17 URZĄD STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego (wejście od ul. Świętojańskiej) pokój: 18 a telefon: , Fax Urząd Stanu Cywilnego dzieli się na cztery Referaty: 1. Referat do spraw Rejestracji Małżeństw (pok. 17, tel , ) 2. Referat do spraw Rejestracji Urodzeń (pok. 18, tel ) 3. Referat do spraw Rejestracji Zgonów (pok. 20, tel ) 4. Referat do spraw Archiwum USC (pok. 25, tel ) W wyżej wymienionych referatach można załatwić następujące sprawy: Nadanie dziecku nazwiska męża matki. Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie. Rejestracja urodzeń i zgonów. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. Ustalenie i odtworzenie aktu małżeństwa, aktu urodzenia i aktu zgonu. Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Wpisanie aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wydawanie odpisów z aktów urodzeń małżeństw i zgonów. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Zmianę imienia i nazwiska w trybie administracyjnym. Czy wiesz, że w Gdyni księgi stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) objęte są kategorią archiwalną "A", tzn. od dnia sporządzenia przechowywane są w Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przez 100 lat, a po upływie tego czasu przekazywane są do Archiwum Państwowego w Gdańsku. 15

18 WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PIERWSZY REFERAT ARCHITEKTURY DRUGI REFERAT ARCHITEKTURY TRZECI REFERAT ARCHITEKTURY REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydział Architektoniczno - Budowlany pokój: 332 a telefon: fax: przyjęcia interesantów: PONIEDZIAŁKI 13:00 16:00 ŚRODY 08:00 11:00 Do zadań Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta w zakresie architektury. Uwaga! Wszelkie sprawy związane z realizacją inwestycji w zakresie prawa bu- W Referatach (Pierwszym, Drugim i Trzecim) można załatwić sprawy związane m.in. z: dowlanego tj, np. pozwolenie na użytkowanie, odbiory, zgłaszanie nieprawi- odstępstwami od przepisów techniczno- budowlanych, pozwoleniami na budowę / rozbiórkę, dłowości - należą do kompetencji PO- przeniesieniem pozwolenia na budowę, WIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU zaświadczenie o samodzielności lokali. BUDOWLANEGO DLA MIASTA GDYNI, Gdynia, ul. Legionów 130 Referat Zagospodarowania Przestrzennego zajmuje się sprawami związanymi z: przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy, warunkami zabudowy. 16

19 Pierwszy Referat Architektury pokój: 320 telefon: Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic: Chylonia i Cisowa (na południe od torów kolejowych), Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie, Demptowo; pok. 322, tel Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły, Cisowa i Chylonia (na północ od torów kolejowych), tereny portowo przemysłowe, pok. 320, tel , , Drugi Referat Architektury pokój: 329 telefon: Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne. pok. 321, tel , , pok. 319, tel , Trzeci Referat Architektury pokój: 329 telefon: Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic: - Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowopok.324, tel , , , , , Jakie dokumenty należy złożyć przy poszczególnych sprawach: Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 1. Wniosek (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332). 17

20 2. Charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy (w tym zgoda sąsiada na zbliżenie się projektowanej zabudowy do wspólnej granicy w przypadku, gdy wniosek tego dotyczy). 3. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa. 4. Propozycje rozwiązań zamiennych. 5. Pozytywna opinia: wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków/ lub miejskiego konserwatora zabytków w odniesieniu do innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską. 6. W zależności od potrzeb pozytywna opinia innych, właściwych organów. Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. u w a g a! 1. Złożenie wniosku następuje przed wystąpieniem inwestora o pozwolenie na budowę. 3. Odstępstwo nie może powodować: - zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, - ograniczenia dostępności osób niepełnosprawnych, - pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, - pogorszenia stanu środowiska. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę 1. Wniosek oraz Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332) egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego. 3. Decyzję o warunkach zabudowy (przy braku planu miejscowego). * w przypadku rozbiórki gdy jest wymagane: * pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków), * decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku pozwoleń na budowę inwestycji mających wpływ na środowisko), * decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniem budowlanym. 4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. Szczegółowy katalog opłat na stronie www. gdynia.pl (www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4300_29041.html). Przeniesienie pozwolenia na budowę 1. Wniosek ( druki wniosków wyłożone przed pokojem 332). 2. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków decyzji. 3. Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę. 18

21 Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową tj. 90 zł od wydania decyzji. Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - gdy pozwolenie na budowę nie zostało wydane. Zaświadczenie o samodzielności lokali 1. Wniosek (druki wyłożone przed pokojem 332) o wydanie zaświadczenia egz. aktualnej inwentaryzacji lokalu wykonanej przez osobę uprawnioną. 3. Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł od zaświadczenia. Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 1. Zgłoszenie (druki wyłożone w pok. 330 oraz do pobrania na stronie 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. * W zależności od potrzeb: - szkice lub rysunki (w zakresie dostosowanym do skali zamierzenia) oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, - projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. * Decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego gdy zamierzenie powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu). ** Pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków). *** W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art. 32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł). Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową. Zgłoszenie należy złożyć 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Opłaty nie obowiązują. u w a g a! We wszystkich powyższych sprawach nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach dot. lokali mieszkalnych. Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty: - jednostki budżetowe, - jednostki samorządu terytorialnego, - organizacje pożytku publicznego, - osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 19

22 Referat Zagospodarowania Przestrzennego pokój: 332 telefon: pokój: 325 tel , , pokój: 323 tel , , Referat realizuje zadania na obszarze całej Gminy Miasta Gdyni. W referacie tym załatwia się wszystkie sprawy związane z warunkami zabudowy. Warunki zabudowy 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy inwestycji (druki wniosków wyłożone w pok. 332 oraz do pobrania na stronie egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) mapy do nabycia w pok Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 107 zł od wydania decyzji oraz 56 zł od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby. Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. 20

23 WYDZIAŁ BUDYNKÓW REFERAT INWESTYCJI SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EKONOMICZNYCH REFERAT REMONTÓW I EKSPLOATACJI SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓLNOT I ABK Wydział Budynków ul. 10-go Lutego Gdynia pokój: 302 sekretariat: fax: Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Do zadań Wydziału Budynków należą sprawy związane z eksploatacją i remontami budynków komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym także budynków Urzędu należących do Gminy Gdynia. Referat Remontów i Eksploatacji ul. 10 Lutego Gdynia pokój: 304, III piętro telefon: fax: telefony do inspektorów: , , , , , , , , , Do zadań Referatu Remontów należy nadzór nad realizacją remontów w budynkach komunalnych niemieszkalnych (np. szkół, przedszkoli, przychodni lekarskich, instytucji kultury, budynków urzędu itp.) a także prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych i ABK-ów. 21

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Wyświetl wg : wydziałów przypadków najczęściej wyświetlane alfabetycznie Karty informacyjne - wg przypadków życiowych Architektura i Budownictwo Miejski Konserwator Zabytków Pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Wersja: 1 ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta Biuro Obsługi Interesanta Głównym celem powołania Biura Obsługi Interesanta była i nadal jest poprawa oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie Miejskim poprzez: profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Czasowa rejestracja pojazdu (na wniosek właściciela pojazdu) Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r.

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

- ewidencja wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy,

- ewidencja wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy, ZAŁĄCZNIK 1 Rejestry, ewidencje, archiwa - rejestr uchwał Rady Miasta Sopotu - rejestr interpelacji radnych - rejestr opinii i wniosków komisji dostępny w: Biuro Rady Miasta - ewidencja wypadków przy pracy,

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Zapłatę opłaty skarbowej za czynności podane poniżej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty:

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty: Urząd Gminy Urząd Gminy Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 RGP-1 NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice

Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice miejsce załatwienia sprawy wymagane dokumenty Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK)

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK) W BOI znajdować się będą następujące stanowiska i sprawy: Zał. Nr 6 Stanowisko 1,2 sprawy z zakresu Wydziału Organizacyjnego (OR) Punkt informacyjny. Kancelaria. Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału

Bardziej szczegółowo

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości Karta informacyjna IKOŚ.1611.1.2013 - Nr 9 - Podział nieruchomości Data publikacji karty 2014-02-17 11:23:50 Odnośnik do e- formularza Formularz do pobrania Opis sprawy Postępowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Aby otrzymać potrzebne zaświadczenie należy wypełnić stosowny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ Symbol komórki odpowiedzialnej TSO WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ URZĄD MIASTA RADOMSKA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i GOSPODARKI ODPADAMI ul. Tysiąclecia 5 tel.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii Podział nieruchomości 1. Co powinienem wiedzieć? Strona 1 Podział nieruchomości polega na stworzeniu nowej konfiguracji działek w

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Załącznik nr do Zarządzenie Nr 0/9/0 Prezydenta Miasta Piły z dnia października 00 r. KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Lp. I Nazwa procedury WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU Nr karty usługi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług Zarządzenie nr 9/06 Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego ul. Kwiatowa 1a

Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego ul. Kwiatowa 1a Wydziały Starostwa Administrator, 6.07.2016 Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta GS-21 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków 1. Co powinienem wiedzieć? wypis z rejestru gruntów/rejestru budynków/rejestru

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków KIEROWNIK EWIDENCJI GRUNTÓW inż. Danuta Kossak Telefon: (0-52) 39 66 566 00 00 00 00 Godziny przyjęć interesantów: codziennie od 8 do 15, wtorki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Architektury i Budownictwa Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę (zmiana zgłoszenia z projektem) 1. Co powinienem wiedzieć? Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Co powinienem wiedzieć? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw.

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw. Urząd Miasta Pszów prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO Księgi urodzeń Księgi małżeństw Księgi zgonów Archiwum USC - wersje papierowe SEKRETARIAT Rejestr skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 22.03.2016 r. przygotowanie: arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz BIURO

Bardziej szczegółowo

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717 Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 10.00-18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00 piątek 7.30-15.30 Kancelaria Ogólna 7.30-16.00 Miejski rzecznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Książka telefoniczna urzędu

Książka telefoniczna urzędu Książka telefoniczna urzędu UL. PABIANICKA 17/19 CENTRALA 44 635 86 00 Starosta Waldemar Wyczachowski Sekretariat tel. 44 635 86 01 Wicestarosta Grzegorz Gryczka Sekretariat tel. 44 635 86 69 Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA doch

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA doch PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECINA W LATACH 2003-2006 WEDŁUG DYSPONENTÓW, DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 653 053 14 964 500 12 313 500 12 313 500 700

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości 2. Komórka odpowiedzialna: Referat Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.06.2010 roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury:... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW Procedura Nr... 2 z 9 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze

Bardziej szczegółowo

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 1 do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1. TYTUŁ KARTY/PROCEDURY:

1. TYTUŁ KARTY/PROCEDURY: Wniosek i procedura o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym bądź zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Nazwa komórki

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Załatw Sprawę 1. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownictwem Urzędu Stanu Cywilnego). 2. Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie

Bardziej szczegółowo

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł.

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635) - wyciąg sporządzony na potrzeby Urzędu Gminy Czernichów

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Międzyborzu Urząd Stanu Cywilnego w MIĘDZYBORZU Kierownik USC Lucyna Kucharczyk adres: 56-513

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce KARTA USŁUGI

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce    KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce e-mail: kancelaria@daleszyce.pl gmina@daleszyce.pl Opracowała: Małgorzata Zychowicz Obowiązuje od: 04.11.2013r. Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48)

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48) CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ul. Bracka 1, 31-005 Kraków tel. (+48) 12 616 6002 fax (+48) 12 616 6001 e-mail: coi@um.krakow.pl MINIPRZEWODNIK INWESTORA Informacje wg stanu na dzień 30.10.2015 r. MIEJSCOWE

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.26.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI GG-5 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

KARTA USŁUGI GG-5 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Urząd Miejski w Kluczborku Ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 077 418 14 81 fax.077 418 22 30 KARTA USŁUGI GG-5 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Sprawę załatwia: Referat

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii Rozgraniczenie nieruchomości 1. Co powinienem wiedzieć? Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. montaż gazu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2006 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Inwestora

Przewodnik dla Inwestora Przewodnik dla Inwestora PRZEWODNIK DLA INWESTORA I. Teren inwestycyjny Z aktualną ofertą terenów inwestycyjnych można zapoznać się w dziale gospodarka - oferta inwestycyjna II. Sytuacja prawna nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Architektury i Budownictwa Uzyskanie opinii konserwatorskiej Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie SEKAP : -

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY 1. Od czego mam zacząć? naleŝy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złoŝyć wniosek (wzór), który zawiera charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury :... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH Procedura Nr.. 2 z 8 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR AO-0152-46/05 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług w Urzędzie Miejskim w Kluczborku i procedury jego aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-4)

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-4) Numer rejestru organu właściwego do rozpatrzenia zgłoszenia (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB4) Objaśnienie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne 1. Co powinienem wiedzieć? Kierować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 4. Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 4 Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej naleŝy prowadzenie następujących spraw

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.30.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Wymeldowanie decyzją administracyjną 1. Co powinienem wiedzieć? Jeżeli dane zgłoszone do wymeldowania budzą wątpliwości o wymeldowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu Jawny rejestr zbiorów przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu prowadzony na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie (t.j. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) 1.

Bardziej szczegółowo