NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA"

Transkrypt

1 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Nidzica, pl. Wolności 1 tel , fax

2 HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki uzyskiwane na realizację opracowywanych przez nas projektów oraz dochody z własnej działalności gospodarczej. ZAŁOŻYCIELAMI FUNDACJI SĄ: Budimex Sp. z o.o. w Olsztynie Bank Spółdzielczy w Nidzicy Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie Gmina Nidzica Konsmetal 2 S.A. w Nidzicy Konsmetal S.A. w Warszawie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo w Nidzicy Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nidzicy Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami TOPOS Sp. z o.o. w Olsztytnie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Nidzicy Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy Spółdzielnia Mieszkaniowa ODBUDOWA w Nidzicy Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Wojewoda Olsztyński NASZE CELE: wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego, wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego.

3 JAK DZIAŁAMY: udzielamy poręczeń kredytów bankowych i pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom, udzielamy mikropożyczek małym firmom, udzielamy porad ekonomicznych i prawnych dla firm i osób bezrobotnych, organizujemy szkolenia, konferencje, spotkania i wizyty studialne dla firm, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, wydajemy materiały promocyjne i reklamowe oraz publikacje związane z działalnością Fundacji, obsługujemy programy pomocowe Unii Europejskiej oraz inne programy funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych, pomagamy gminom i organizacjom pozarządowym w przygotowaniu wniosków do programów pomocowych, upowszechniamy informacje o Unii Europejskiej, rozdzielamy fundusze na cele edukacyjne, kulturalne, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego. W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 Fundacja Nida jest Członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych

4 REALIZOWANE PROGRAMY I. PROGRAMY FINANSOWE FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" obsługuje dwa fundusze poręczeń kredytowych: Nidzicki Fundusz Przedsiębiorczości oraz Fundusz Inwestycyjno Pożyczkowy. Kapitał funduszy utworzony został ze środków Unii Europejskiej, Agencji Nieruchomości Rolnych (dawniej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz samorządów lokalnych z Nidzicy, Kozłowa, Janowca Kościelnego i Janowa. Celem funduszy jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm poprzez ułatwienie im dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i pożyczek. Poręczenia udzielane są podmiotom gospodarczym z terenu powiatu nidzickiego oraz w dwóch sąsiadujących gminach: Jedwabno i Olsztynek. Maksymalna kwota poręczenia stanowi równowartość w walucie polskiej Euro, przy czym nie może przekroczyć 60% wartości poręczanego kredytu / pożyczki. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym lub banku. Fundusze poręczeniowe Fundacji NIDA współpracują z Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy, Kredyt Bankiem, PKO BP S.A. w Nidzicy, Bankiem Handlowym i Bankiem Przemysłowo Handlowym w Olsztynie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy. Ocena i decyzja o przyznaniu poręczenia dokonywana jest przez Komisje Kwalifikacyjne. Dotychczas poręczono 218 kredytów i pożyczek na łączną kwotę zł, kwota poręczonych kredytów i pożyczek wyniosła zł. W roku 2004 udzieliliśmy 17 poręczeń na kwotę zł, w tym w ramach funduszu ANR i samorządów gminnych 7 poręczeń na kwotę zł (wartość poręczonych kredytów wyniosła zł) oraz 10 poręczeń na kwotę zł (wartość poręczonych kredytów wyniosła zł) z funduszu utworzonego ze środków własnych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W związku ze zmianą ustawy o Agencji Nieruchomości Rolnych zaszła potrzeba stopniowej likwidacji funduszu. Środki będą stopniowo wycofywane do 2010 r. I zostaną zastąpione przez nowy fundusz, utworzony ze środków własnych oraz dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szacujemy, że nowy fundusz będzie dysponował kapitałem rzędu 6,5 mln zł. Termin składania ofert na konkurs mija z dniem r.

5 MIKROPOŻYCZKI Od 2000 r. Fundacja NIDA obsługuje fundusze mikropożyczkowe: Mikropożyczki z Fundacji Wspomagania Wsi O pożyczkę starać się mogą mieszkańcy powiatu nidzłckiego, którzy zamieszkują na wsi lub prowadza tam działalność. Pożyczka może zostać przeznaczona na produkcję ( z wyłączeniem rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa), usługi, handel oraz turystykę. Maksymalna kwota pożyczki dla osoby rozpoczynającej działalność to PLN i PLN dla istniejącej firmy pod warunkiem zwiększenia dotychczasowego stanu zatrudnienia o co najmniej jedna osobę. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% dla pracowników byłych pgr lub członków ich rodzin i 8% dla pozostałych pożyczkobiorców. Okres spłaty wynosi 24 miesiące. Zabezpieczeniem jest weksel oraz poręczenie jednej lub dwóch osób w zależności od kwoty pożyczki. - Pożyczki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości O pożyczkę w maksymalnej wysokości EURO starać się mogą wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) z terenu powiatu nidzickiego. Przeznaczeniem pożyczki mogą być inwestycje, zwiększenie zatrudnienia oraz restrukturyzacja firmy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0.5 redyskonta weksli. Zabezpieczeniem jest weksel własny, poręczony przez osoby trzecie. Pożyczkę należy spłacić w okresie 3o miesięcy. - Pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Pożyczki w kwocie do PLN udzielane są małym i średnim firmom na cele inwestycyjne i obrotowe. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, stopa lombardowa %, pożyczka jest udzielana na okres 36 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy jest wliczana w okres trwania pożyczki. Dotychczas udzieliliśmy 93 pożyczek na łączną kwotę zł. W roku 2004 udzielonych zostało: 6 pożyczek na kwotę zł z funduszu Fundacji Wspomagania Wsi (w tym 5 dla rozpoczynających działalność), 6 pożyczek z funduszu PARP na kwotę zł oraz 14 pożyczek ze środków Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na kwotę zł. Łącznie w 2004 r. Udzielono 26 pożyczek na kwotę zł. II. PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY Od 1998 roku obsługujemy Punkt Konsultacyjno -Doradczy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2004 r. Punkt był dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Ministerstwa Gospodarki w okresie od stycznie do czerwca. W tym okresie udzielonych zostało 313 godzin bezpłatnych porad dla 44 klientów.

6 W okresie lipiec sierpień Punkt nie był dofinansowany. Od miesiąca września, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie projektów dofinansowanych przez PARP Punkt został przemianowany na Punkt Konsultacyjny. Zmieniły się zasady rozliczania, dofinansowania oraz sprawozdawczość a osoby nie prowadzące działalności gospodarczej zostały usunięte z listy beneficjentów Punktu. W okresie wrzesień październik Punkt obsłużył 13 klientów (liczba klientów była jedynym przedmiotem sprawozdawczości) a w okresie listopad grudzień klientami Punktu było 8 klientów, którym udzielono, na mocy nowego Rozporządzenie pomocy publicznej de minimis na kwotę zł (odpowiednio 2000 i 3040 zł). W okresie styczeń-marzec 2005 r. Punkt obsłużył 7 klientów, którym udzielono pomocy publicznej de minimis na kwotę zł. III. CENTRUM DORADCZE PROGRAMÓW POMOCOWYCH Już od 1998 roku Fundacja NIDA realizuje program Centrum Doradcze Programów Pomocowych. Pomagamy samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków z programów pomocowych. Program dofinansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego. Pomoc Fundacji NIDA polega na: upowszechnianiu informacji na temat programów pomocowych i konkursów grantowych dla gmin i organizacji pozarządowych, organizowaniu szkoleń dla samorządów lokalnych, organizacji, ośrodków kultury i szkół, konsultacjach indywidualnych w zakresie opracowywanych wniosków. W ramach projektu wydawany jest co miesiąc Biuletyn Centrum Doradczego Programów Pomocowych, w którym zamieszczane są aktualne informacje o programach i działaniach Fundacji. Stałymi odbiorcami Biuletynu są organizacji pozarządowe i samorządy.

7 IV. NIDZICKIE FORUM PARTNERÓW KLUCZ DO SUKCESU Od września 2004 r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizują projekt NIDZICKIE FORUM PARTNERÓW KLUCZ DO SUKCESU. Projekt finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej Phare i realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt zakłada powołanie FORUM PARTNERÓW i przygotowanie do współdziałania przedstawicieli samorządów lokalnych, ośrodków szkoleniowych, biznesu i organizacji społecznych w zakresie wzrostu zatrudnienia. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 6 spotkań liderów instytucji i organizacji zaangażowanych w przygotowanie lokalnej polityki na rzecz zatrudnienia i rozwoju. Podczas spotkań prezentowane są poszczególne fazy projektu i uzyskiwane rezultaty, oraz wypracowany jest model współdziałania w ramach utworzonego w ramach projektu Forum Partnerów. W ramach projektu odbyło się spotkanie z duńskim ekspertem do spraw budowania partnerstwa na rzecz rozwoju i zmniejszania bezrobocia Panem Niels Ole Frederiksenem. Ekspert opowiedział o sposobach aktywizacji jakie stosują Duńczycy, by zwalczyć bezrobocie. W drugiej części wykładu Niels Ole Frederiksen opowiadał na pytania uczestników, udzielając cennych wskazówek. W ramach projektu realizowane są następujące działania: szkolenia dla przedstawicieli instytucji rynku pracy, - Planowanie lokalnego rozwoju gospodarczego, - Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju i zmniejszania, - Analiza potrzeb lokalnych, - Planowanie, opracowywanie i zarządzanie projektami, - Zarządzanie zasobami, - Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego na poziomie, - Przygotowanie koncepcji projektów w zakresie rozwoju gospodarczego i polityki wzrostu zatrudnienia w powiecie nidzickim. Tworzenie systemu przepływu informacji w zakresie ofert pracy, kierunków szkoleń, możliwości korzystania z funduszy strukturalnych, Analiza rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zawody w powiecie. Analiza posłuży określeniu kierunków szkolenia bezrobotnych w zawodach najbardziej pożądanych na rynku pracy oraz wskaże kierunki dalszego kształcenia młodzieży szkół średnich. W Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA funkcjonuje Centrum Przedsiębiorczości jako ośrodek konsultacyjno doradczy i informacyjny dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność na własny rachunek. W Centrum gromadzone są informacje o rynku pracy oraz możliwościach podejmowania pracy za granicą. W Powiatowym Urzędzie Pracy funkcjonuje Centrum Planowania Kariery. Centrum Planowania Kariery pozwala bezrobotnym na wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego. Ponadto opracowana analiza rynku pracy pozwoli młodzieży kończącej szkoły na

8 podejmowanie trafnych decyzji związanych z wyborem zawodu a bezrobotnym na uczestnictwo w szkoleniach, których efektem będzie uzyskanie zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu pracownicy wszystkich instytucji rynku pracy zostaną przygotowani do składania wniosków w zakresie przeciwdziałania bezrobociu finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskają wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy i korzystania z możliwości udziału w różnych projektach realizowanych z partnerami Unii Europejskiej. Nastąpi wzajemne przekazywanie wszelkich informacji dotyczących ofert pracy, szkoleń i innych działań skierowanych do bezrobotnych. Wszystko to przyczyni się do podwyższenia jakości świadczonych usług a tym samym wpłynie na zwiększenie liczby powstających miejsc pracy. V. REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIOWY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA jest jednym w z dwóch ośrodków ROSzEFS województwie warmińsko mazurskim. Celem projektu jest pomoc w przygotowaniu instytucji i organizacji w regionie do opracowywania i realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane są następujące działania: - dwudniowe szkolenia grupowe dla przedstawicieli potencjalnych projektodawców na temat różnych aspektów opracowywania i realizacji - usługi doradcze i konsultacje dla zainteresowanych przygotowaniem projektów instytucji - usługi informacyjne w zakresie możliwości i zasad korzystania z finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego - promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczegółowe informacje można uzyskać lub na stronie internetowej: Program Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) jest finansowany ze środków programu Phare 2002 Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

9 VI. ENGLISH TEACHING ENGLISH TEACHING jest Programem, którego celem jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego promocję wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem Programu jest wyrównywanie, w powyższym zakresie, szans edukacyjnych dzieci i młodzieży spoza dużych aglomeracji miejskich. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA w Nidzicy jest krajowym operatorem Programu od sierpnia 2002 r. Dotychczas w ramach II i III edycji Programu udzielono 145 dotacji na łączną kwotę zł. Dzięki tym środkom w wielu małych szkołach powstały Kluby Miłośników Kultury Anglosaskiej i Języka Angielskiego, w których dzieci i młodzież oglądały anglojęzyczne filmy, dyskutowały z native speakers. W innych szkołach utworzono biblioteczki z literaturą i prasą anglojęzyczną, założono koła teatralne, zorganizowano konkursy wiedzy o angielskich pisarzach, kulturze i historii, festiwale piosenki angielskiej. W zajęciach w ramach dotowanych projektów uczestniczyło bezpośrednio uczniów i 1524 nauczycieli, a pośrednio 46 tys. uczniów. Zorganizowane zostały 2 ogólnopolskie spotkania edukacyjne - English Teaching Market - dla nauczycieli języka angielskiego oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, szkół i wydawnictw, w których uczestniczyło łącznie 959 osób, w tym 798 nauczycieli Odbyły się 23 weekendowe szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego z całej Polski, w których uczestniczyły 524 osoby, z których niektórzy kilkakrotnie, ponieważ kontynuowali szkolenia w kolejnych modułach. Razem na szkoleniach było 775 uczestników. W ramach współpracy z Fundacją Kościuszkowską 40 nauczycieli ukończyło szkolenie prowadzone przez metodyków z USA, a 68 uczniów (dzięki dofinansowaniu ze środków Programu) wzięło udział w trzytygodniowych obozach językowych MENiS i UNESCO. 227 uczniów wzięło udział w zimowym dwutygodniowym obozie językowym w Warszawie. 4 uczniów (zwycięzców Olimpiady English Teaching) uczestniczyło w nagrodę w 6- tygodniowych zajęciach w Instytucie Języka Angielskiego na Uniwersytecie Pace w USA. VII. GINĄCE ZAWODY Celem programu jest promocja dawnego rzemiosła na Warmii i Mazurach, tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o firmy działające w zakresie prac związanych z remontem starych, zabytkowych obiektów oraz zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego. W ramach Programu wydany został katalog. Ginące Zawody, który promuje wyroby rzemieślników uczestniczących w Projekcie. Stare rzemiosło prezentowane było również podczas licznych krajowych i zagranicznych imprez wystawienniczych, m.in. na największych

10 skandynawskich targach Formland w Herning (Dania). Ginące Zawody zaprezentowaliśmy również w Grunwaldzie oraz podczas III Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Poza tym kilka wystaw miało miejsce w nidzickim zamku. Zarówno rzemieślnikom, jak i osobom bezrobotnym (łącznie ok. 40 osobom) umożliwiliśmy udział w szkoleniach z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskiwania tytułu mistrza w zawodzie, nabywania uprawnień pedagogicznych, przepisów BHP. 22 osoby bezrobotne odbyły u rzemieślników staże uprawniające ich do zdawaniu egzaminu czeladniczego. Zorganizowaliśmy również szkolenie rzemieślników w Danii, w którym uczestniczyły łącznie 34 osoby, w tym 21 rzemieślników i 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenie obejmowało głównie zagadnienia z zakresu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasad korzystania z pomocy finansowej Unii Europejskiej. SPONSORZY PROGRAMU: - Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, - Środki Unii Europejskiej Program ACCESS, - Fundacja Wspomagania Wsi, - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, - Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. VIII. MŁODZIEŻOWA AKADEMIA BIZNESU Projekt Młodzieżowej Akademii Biznesu realizowany był przez Nidzicką Fundację Rozwoju "NIDA" w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. Celem projektu było promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół średnich i studentów. Z projektu skorzystało 51 osób.

11 Celami szczegółowymi projektu były: Zapoznanie młodzieży i studentów z dostępnymi źródłami informacji i pomocy w uruchamianiu i rozwijaniu działalności gospodarczej firm prywatnych z powiatu nidzickiego Przekazanie młodzieży wiedzy nt. zasad uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek Przekazanie informacji nt. prawnych warunków współpracy polskich firm z przedstawicielami z terenu Obwodu Kaliningradziego Uczestnicy projektu opracowali prezentację multimedialną Programy pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, rządowe i lokalne programy wspierania przedsiębiorczości. W ramach projektu młodzież spotykała się z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami banków. Była to druga edycja projektu. IX. SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OSCAR NIDA Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA prowadzona jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA" od 1998r. Szkoła organizuje kursy języka angielskiego w grupach osobowych w systemie semestralnym, zarówno dla dzieci jaki i dorosłych. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w różnych grupach zaawansowania. Niezależnie od stopnia zaawansowania ogólna liczba zajęć w semestrze wynosi 60 godzin lekcyjnych. W swojej ofercie Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA posiada: > Kursy języka angielskiego > Wszystkie stopnie zaawansowania i intensywności > Przygotowanie do egzaminów Cambridge > Kursy specjalistyczne dla firm > Zagraniczni lektorzy Zajęcia prowadzone są na zasadzie grup z wolnego naboru: dwa razy w roku we wrześniu i w lutym oraz dla grup pracowników firm i instytucji. W roku szkolnym 2003/2004 do szkoły uczęszczało 120 osób w 12 grupach. Przy szkole działa również biuro tłumaczeń. Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA posiada bogato wyposażoną bibliotekę angielskojęzyczną zawierającą ok. 280 książek.

RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Opracowanie: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Zdjęcia pochodzą z archiwum Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Wydawca: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono. Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404

W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono. Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 WPROWADZENIE W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 Fundacja NIDA jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 3. 2. Historia i cele działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. 3. Akredytacja w Krajowym Systemie Usług 5

1. Wprowadzenie 3. 2. Historia i cele działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. 3. Akredytacja w Krajowym Systemie Usług 5 1. Wprowadzenie 3 2. Historia i cele działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 4 3. Akredytacja w Krajowym Systemie Usług 5 4. Realizacja programów: 4.1 Fundusze Poręczeń Kredytowych 6 4.2 Mikropożyczki

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r.

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Uelastycznienie przepisów dotyczących organizowania procesu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy, a także w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Departament Rozwoju Wsi Warszawa, 2003.04.16 Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR spełnia znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Podsumowanie Projektu Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 Nazwa wnioskodawcy: NIDZICKA FUNDCJA ROZWOJU NIDA Siedziba i adres: PLAC WOLNOŚCI 1, 13-100 NIDZICA Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: WPIS DO

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich założeniach Spółka

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością?

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1994-2014 Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1 Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport z 20 lat działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Jesteśmy dziećmi 4 czerwca, nasz jubileusz zbiega się

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 1999-2014 Nidzicki Fundusz Lokalny aktywność PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 Stypendia historia programów Pierwsze lata:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

V Forum Edukacyjne. dla małych i średnich przedsiębiorstw

V Forum Edukacyjne. dla małych i średnich przedsiębiorstw V Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusz Poręczeń Kredytowych Kapitał początkowy

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik Do uchwały Nr XX/232/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice WARSZTATY 2000 nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie ARTYKUŁ PROMOCYJNY Mat. Symp. Warsztaty 2000 str. 67-72 Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice O programie Unii

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Zrealizowane działania, osiągnięte rezultaty Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Założenia Programu Głównym zadaniem PAOW było

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier P aństw o w y b a n k r o z w o j u Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

1994r. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w

1994r. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w 1994r. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w poręczeniowe. Obecnie funkcjonują 52 fundusze poręczeniowych. W 2010r. było aktywnych 47 funduszy Kapitał funduszy poręczeniowych (tys. zł) : Źródło Raport

Bardziej szczegółowo

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 F R R R Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 Co zrobiono od roku 2002 Zarząd F undacji R R R pełnił swoje obowiązki w składzie: Krzysztof P isiewicz P rezes Jan P yka V-ce P rezes Marek Świder

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów KONIN 24 MARZEC 2014 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA na przykładzie działań Fundacji NIDA KRZYSZTOF MARGOL - PRZEDSIĘBIORCY - OSOBY BEZROBOTNE - OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA WŁASNY RACHUNEK - MŁODZIEŻ - SAMORZĄDY LOKALNE - ORGANIZACJE

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. 1 Źródła finansowania projektu Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Centrum Kultury w Śmiglu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Centrum Kultury w Śmiglu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Centrum Kultury w Śmiglu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury w Śmiglu, zwane dalej Centrum jest instytucją kultury utworzoną uchwałą nr V/33/90 Rady Miasta i Gminy Śmigiel z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

www.sieradz.eu/pracuj

www.sieradz.eu/pracuj Projekt nr POKL.06.02.00-10-026/08 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia www.sieradz.eu/pracuj PROCES

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo