ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA SUWAŁKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA SUWAŁKI"

Transkrypt

1 ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA SUWAŁKI 1. Informacje ogólne Suwałki miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto miało mieszkańców. Miasto Suwałki leży w północno-wschodniej części Polski, w pobliżu granicy z Litwą, obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i Białorusią. Suwałki są drugim co do wielkości miastem w województwie podlaskim. Przez miasto przebiegają szlaki transportowe z Berlina przez Warszawę do Petersburga oraz z Warszawy do Helsinek (przyszła droga tranzytowa szybkiego ruchu Via Baltica i trasa kolejowa Rail Baltica łącząca kraje bałtyckie z Europą Zachodnią). Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez ponad 7 tys. osób, zajmuje obszar 265 km 2 i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum powiatu ziemskiego suwalskiego. Sąsiaduje z ośmioma innymi jednostkami administracyjnymi tego rzędu: od zachodu z gminami Filipów i Bakałarzewo od północy z gminami Jeleniewo i Szypliszki od wschodu z gminą Krasnopol od południa z gminami Raczki i Nowinka Największymi i najważniejszymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry: Stary Folwark, sąsiadujące ze sobą Gawrych Ruda i Płociczno oraz znajdujące się 5 km na wschód od Suwałk Krzywe - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego. Cały teren gminy znajduje się w granicach dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pojezierza Suwalskiego od

2 północy, wschodu oraz Równiny Augustowskiej w centrum i na południu. Jego obecna fizjonomia jest rezultatem czwartorzędowych, młodo glacjalnych procesów rzeźbotwórczych. Ponad 53% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, prawie 40% wody i lasy, na pozostałe kilka procent przypadają zabudowania, tereny komunikacyjne oraz nieużytki. Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 65,51 km² Na dzień na terenie miasta Suwałki zamieszkiwało osób (w tym w wieku produkcyjnym osób), na terenie powiatu suwalskiego osób (w tym w wieku produkcyjnym osób). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień r. wyniosła osób i była wyższa o 256 osób w stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec listopada 2012r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2011 była wyższa o 311 osób (grudzień 2011r osób). Na dzień 31 grudnia 2012r. liczba bezrobotnych zamieszkałych w mieście Suwałki wyniosła osób, co stanowiło 71,5% ogółu bezrobotnych. Na wsi zamieszkiwało osoby, co stanowiło 28,5% ogółu bezrobotnych. Największą liczbę bezrobotnych w grudniu 2012r. odnotowano w gminach: 1. Suwałki 315 osób (listopad 2012r. 304 osoby), 2. Filipów 267 osób (listopad 2012r. 254 osoby), 3. Raczki 227 osób (listopad 2012r. 213 osób). Najmniej bezrobotnych odnotowano w gminach: 1. Wiżajny - 84 osoby (listopad 2012r. 73 osoby), 2. Rutka Tartak 85 osób (listopad 2012r. 79 osób), 3. Bakałarzewo 105 osób (listopad 2012r. 96 osób). Działalność gospodarcza na terenie gminy to w większości zakłady produkcyjno-usługowe - głównie w zakresie stolarstwa, mechaniki pojazdowej, budownictwa, produkcji materiałów budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i kamieniarstwa. Suwalszczyzna obfituje w wiele naturalnych kopalin. Na terenie gminy Suwałki znajduje się kilka kopalni, które zaopatrują w żwir i piasek wiele miast, w tym również stolicę Polski - Warszawę. Na terenie gminy częściowo położona jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferująca korzystne warunki dla inwestorów. Działalność strefy korzystnie wpływa na rozwój regionu i tworzenie nowych miejsc pracy.

3 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jedna z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, to sześć wydzielonych obszarów na terenie Suwałk, Ełku, Gołdapi, Grajewa, Małkini Górnej oraz Białegostoku o łącznej powierzchni ha, na których przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oddaje do dyspozycji inwestorów tereny przemysłowe wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną, przygotowane do rozpoczęcia działalności gospodarczej, która wiąże się z możliwością korzystania z ulg i preferencji podatkowych. Podstawową zachętą inwestycyjną jest ulga w podatku dochodowym w wysokości do 70% wartości inwestycji. Przewagę konkurencyjną Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zapewniają również niskie koszty pracy w regionie oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z najdłużej istniejących i najlepiej rozwiniętych stref ekonomicznych w kraju. W sześciu nowoczesnych centrach przemysłowych z powodzeniem funkcjonuje 69 firm. Otwieranie kolejnych zakładów jest procesem ciągłym i dynamicznym przedsiębiorców polskich i zagranicznych przyciągają atrakcyjne zachęty inwestycyjne. W Strefie obecny jest m.in. kapitał niemiecki, duński, austriacki, litewski, szwajcarski, holenderski i szwedzki. Przedsiębiorcy utworzyli ponad miejsc pracy, poziom inwestycji to ponad 1,7 mld złotych.wiele firm jest zdobywcami prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce i za granicą. Zaangażowanie inwestorów, którzy uznali Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną za najlepsze miejsce do prowadzenia działalności produkcyjnej powoduje, że Strefa jest najważniejszym elementem gospodarki lokalnej. O atrakcyjności inwestycyjnej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowią również: lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej, bliskość granic Rosji, Litwy i Białorusi, dogodne połączenia drogowe z wszystkimi regionami Polski oraz z państwami sąsiednimi. Strategiczne położenie spowodowało, iż w pobliżu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przebiegać będzie droga ekspresowa Via Baltica oraz linia kolejowa Rail Baltica najważniejsze szlaki komunikacyjne łączące kraje skandynawskie i Europę Wschodnią z południową i zachodnią częścią kontynentu. Do zarządzania SSSE została powołana spółka pod nazwą: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.. Akcjonariuszami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. są: Skarb Państwa (40,46%), samorządy miast Ełku (32,55%), Gołdap (14,62%) i Suwałk (12,37%).

4 Skład osobowy Zarządu SSSE S.A. Prezes Zarządu - Robert Paweł Żyliński Wiceprezes Zarządu - Wojciech Kierwajtys Wiceprezes Zarządu - Józef Zbigniew Góralczyk

5 2. Mapa miasta

6 POŁOŻENIE MIASTA NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

7

8

9 3. Rozwój nieruchomości WYWIAD Z PREZYDENTEM MIASTA SUWAŁK Instytut Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził wywiad z Panem Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta Suwałk. Rozmawialiśmy m.in. na temat tego, jak duży wpływ na rozwój miasta mają dotacje z Unii Europejskiej. Pan Prezydent opowiedział też, dlaczego w Suwałkach żyje się coraz lepiej i wyjaśnił, na czym polegają problemy związane z terenami inwestycyjnymi w mieście. Poruszyliśmy także trudny temat związany z problemem zadłużeń lokatorów i narastającej liczby eksmisji. Instytut Gospodarki Nieruchomościami: Czy istnieją w zarządzanych przez miasto zasobach nieruchomości problemy zaległości ze strony osób w nim zamieszkujących? Czy ten problem na charakter narastający? Jak przeciwdziałać na szczeblu lokalnym zaistniałym problemom związanym z eksmisjami? Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk: W imieniu Miasta Suwałki zarządzaniem miejskimi nieruchomościami zajmuje się Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Administruje on 2400 mieszkaniami komunalnymi i 213 socjalnymi. Niestety, z roku na rok zaległości z tytułu nie płacenia czynszów najemców mieszkań komunalnych i socjalnych wzrastają. Dłużników (z zaległościami powyżej trzech miesięcy) jest prawie 480, a ich dług wynosi prawie tys. zł. W tej chwili podstawowym instrumentem przyczyniającym do ograniczenia zaległości są eksmisje dłużników z mieszkań komunalnych do mieszkań socjalnych. Oczywiście nie załatwia to problemu, lecz minimalizuje narastanie zadłużenia z tytułu nie płacenia czynszów. Podejmowane z inicjatywy Miasta działania ZBM w sprawie odpracowywania zadłużenia przez najemców - często bezrobotnych - nie przyniosło rezultatów. W 2011 roku na apel ZBM-u zgłosiło się tylko 16 dłużników, a pracę z Zakładzie Usług Komunalnych podjęło tylko 4. Również w bieżącym roku uruchomiony został inny instrument ograniczania zaległości czynszowych tj. wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Jakie będą tego efekty - wkrótce się okaże. W tym roku mieliśmy 52 wnioski eksmisyjne na dłużników ZBM-u, z których zrealizowano 28. Innym problemem są wyroki eksmisyjne wobec osób fizycznych oraz członków suwalskich spółdzielni mieszkaniowych mających zaległości, których było 54. Eksmisje wykonano wobec 31 dłużników. Oczywiście Miasto Suwałki musiało zabezpieczyć eksmitowanym mieszkania socjalne. Wykonanie wyroków eksmisyjnych było możliwe dzięki przyjętemu Przez Radę Miejską w Suwałkach w 2006 roku Programowi budownictwa komunalnego w Suwałkach. Program ten można było opracować dopiero po przyjęciu programu rewitalizacji centrum Suwałk, pojawieniu się możliwości pozyskiwania pieniędzy na rewitalizację Suwałk, a przede wszystkim - przygotowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu wybudowaliśmy w 2007 roku i oddaliśmy do użytku blok komunalny na ul. Daszyńskiego 27 z liczbą 60 mieszkań. W 2008 roku oddano do użytku dwa bloki komunalne na ul. Franciszkańskiej - łącznie 136 mieszkań, w tym 8 mieszkań dla osób niepełnosprawnych. Koszt budowy to prawie 25 milionów złotych. I ostatnia zrealizowana inwestycja - remont i modernizacja byłego hotelu pielęgniarek za prawie 3 miliony 700 tysięcy złotych. W budynku utworzono 54 mieszkania komunalne oraz świetlicę środowiskową.

10 IGN: Czy miasto korzystało ze środków unijnych, a jeśli tak, to w jakim obszarze? Jakie to były nakłady inwestycyjne? Cz.R.: W miarę upływu lat rośnie pula środków unijnych pozyskiwanych przez Miasto Suwałki. W roku 2008 było to nieco ponad 6 mln. zł., rok później - ponad 25,5 mln. zł., w roku 2010 aż 53 mln 700 tys. zł. Na dzień 31 października 2011 r. tegoroczne środki unijne pozyskane przez Miasto przekroczyły 40 mln. zł. Dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej Miasto Suwałki ma możliwość szybszego rozwoju niż bazując tylko na własnym budżecie. Wykorzystaliśmy środki unijne na różne projekty: inwestycyjne drogowe (ulica Reja, Leśna), inwestycje sportowe (remont hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, modernizację Stadionu Miejskiego wraz z rozbudową bazy turystycznej- budowa pola caravaningowego dla celów obsługi Eurocamp" - wraz z budynkiem sanitarnym,), remonty i wyposażenie szkół, termomodernizacje Zespółów Szkół nr 4 i 6, budowę i remont budynków użyteczności publicznej (Aquaparku- budowa zakończona w 2010 r.,, Sali Widowiskowo-Teatralnej -w budowie, remont zraz z przebudową budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach), poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II (zakup 15 autobusów przystosowanych do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych, - wybudowanie 9 nowych zatok autobusowych oraz modernizację 15 istniejących zatok, zakup i montaż 24 wiat przystankowych, wdrożenie systemu zarządzania komunikacją miejską, w tym instalacja 10 elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, zakup pojazdu pomocy technicznej, zakup pojazdu wsparcia logistycznego). projekty promocyjne edukacyjne projekty związane z ochroną środowiska - Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach, projekty związane z modernizacją infrastruktury miejskiej - Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I i II IGN: Przebudowa głównych placów, rynków i deptaków, remonty, powstawanie nowych obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych - to czynności służące rozwojowi miasta. Jakie korzyści płyną z tych działań dla mieszkańców miasta? Czy mieszkańcy miasta dostrzegają i doceniają zaistniałe zmiany? Cz.R.: Wszystkie nasze inwestycje są przemyślane, wydajemy przecież na nie pieniądze publiczne. Staramy się by nasze miasto było przyjazne dla mieszkańców, ale też dla naszych gości - turystów. Inwestycje miejskie przyciągają także inwestorów komercyjnych. W ostatnich dwóch latach powstało Centrum handlowo-rozrywkowe Plaza", swoje obiekty handlowe uruchomiły takie sieci, jak OBI i TESCO. Realizowane są inwestycje prywatne, poprawiające bazę turystyczną -aktualnie w mieście budowane są cztery hotele. Inwestycje sprzyjają rozwojowi naszego miasta, staje się ono kompletne, ma bogatą ofertę kulturalną i sportową. Mieszkańcy to dostrzegają i doceniają ten pozytywny kierunek zmian. Inwestycje zmieniają wizualnie miasto, poprawiają jego zagospodarowanie i myślę, że to są wszystkie inwestycje, które czynią Suwałki miastem nowoczesnym, miastem otwartym. I na pewno wpływają na poprawę życia mieszkańców. Nasze inwestycje w poprawę infrastruktury kulturalnej, sportowej i społecznej, niestety nie są w stanie same się finansować. Nie są to inwestycje komercyjne.

11 Nigdy też by ich nie było, gdyby nie możliwości, jakie daje nam Unia Europejska. Niestety, do obiektów kultury, do obiektów sportowych trzeba dokładać środki finansowe z budżetu. Miasto stać na nie. Jeżeli chcemy dalszego rozwoju miasta, chcemy, aby to miasto było atrakcyjne chociażby pod względem turystycznym, to tego typu obiekty musiały powstać. Czynią to wszystkie samorządy i tam, gdzie jest tylko możliwość, wykorzystują te szanse, które przed nami otworzyła Unia Europejska. IGN: Czy miasto dysponuje terenami inwestycyjnymi pod duże średnie inwestycje usługowoprzemysłowe? Jeżeli tak, to co to są za tereny? Jakie są oczekiwania ze strony miasta co do przyszłych inwestorów? Cz.R.: Odpowiadając przewrotnie na to pytanie: bylibyśmy zadowoleni z przybycia każdego dużego inwestora strategicznego z dużego koncernu. Ale jesteśmy realistami. Jak spotykamy się w różnych gremiach i rozmawiamy na temat lokowania działalności gospodarczej, szczególnie przez firmy zewnętrzne w Suwałkach, to jest podnoszony jeden mankament - trudność z dostępem. Nie ma drogi ekspresowej, szybkiej kolei ani lotniska. Mamy za to takie walory, jak tania siła robocza, w porównaniu do innych, większych miast. Grunty są tanie, ale z drugiej strony - nie ma dużego rynku zbytu. Czyli materiał, surowiec trzeba tutaj dowieźć, następnie wyrób wyprodukować, później z kolei -transportować tam, gdzie się go sprzedaje. To są koszty, który każdy poważny przedsiębiorca bierze pod uwagę przy lokalizacji swojej firmy. Próbujemy przygotowywać pod potrzeby przedsiębiorców wszystko to, co możemy. Teraz zmieniamy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, cały dokument strategiczny dotyczący rozwoju przestrzennego naszego miasta. Ponadto ważna jest kwestia zwolnień podatkowych - aktualnie funkcjonuje uchwała o zwolnieniu de minimis dotycząca podatków od nieruchomości na nowe inwestycje. Jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne pod duże i średnie inwestycje usługowo-handlowe położone w granicach miasta to oferta jest bogata. W Suwałkach od 15 lat funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna, która dysponuje terenami inwestycyjnymi o powierzchni ok. 45 ha. Miasto Suwałki ma do zbycia od ręki 3 działki o powierzchni powyżej hektara - dwie w Dubowie i jedną położoną przy ul. Hubala. Znakomicie położone tereny inwestycyjne przy drodze krajowej nr 8 posiada Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. Preferowani są tu inwestorzy stosujący innowacyjne technologie. Park posiada do zbycia tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 5 ha. 4. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Poszczególne firmy zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami w Suwałkach: Podlaskie Biuro Nieruchomości S.C. ul. Sejneńska Suwałki BIURO NIERUCHOMOŚCI BILBIN ulica T. Noniewicza 87 - parter Suwałki

12 BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI TRANSAKCJA Hotel Dom Nauczyciela ul. Kościuszki Suwałki Suwalskie Biuro Nieruchomości Dom Handlowy ALFA ul. Utrata 2C / Suwa Marco Nieruchomości Dom Handlowy ALFA ul. Utrata 2 C lok Suwałki BIURO NIERUCHOMOŚCI SZYDŁOWSKI ul.kościuszki Suwałki Internetowe Biuro Nieruchomości ul. Kościuszki 112c Suwałki Biuro Nieruchomości Suwałki ul. Tadeusza Kościuszki Suwałki Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach ul. Sportowa 22, Suwałki

13 5. Ogólna charakterystyka rynku nieruchomości / Wartość Nieruchomości Nowa nową stawkę bazową czynszu w lokalach w mieszkaniach komunalnych wynosić będzie od sierpnia 2,91 zł/m 2. Wzrosła więc o 0,23 zł w stosunku do ubiegłego roku i o 0,44 zł względem 2011 roku. Mieszkańcy nowe stawki zapłacą już od 1 sierpnia Wysokość czynszu za lokal ustala się mnożąc stawkę bazową przez odpowiednie współczynniki zmniejszające lub zwiększające czynsz w zależności od położenia i standardu mieszkania - wyjaśnia zarządzenie prezydenta Suwałk. Oznacza to, że opłata za czynsz zmienia się nie tylko w zależności od standardu, ale i innych czynników. Rośnie bowiem dla mieszkań położonych na pierwszym i drugim piętrze, a spadana parterze i czwartym piętrze. Mniejszą stawkę mają również lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz położonych przy Utracie. I tak dla mieszkania o "współczesnym standardzie", posiadającym ciepłą wodę użytkowa i centralne ogrzewanie opłata za m 2 wzrosła do 3,87 zł. W lokalach z łazienką i WC, ale bez c.o. stawka wyniesie 2,91 zł/m 2. W mieszkania bez wody i kanalizacji stawka wynosi obecnie 1,85 zł/m 2, ale wzrośnie na 2,01 zł/m 2. Natomiast dla lokali socjalnych będzie to wzrost z 0,92 zł/m 2 na 1,01 zł/m 2. Osobne podwyżki dotyczą lokali przy ulicy Kościuszki 84 i 84A. Tam stawka czynszu wzrośnie o 72 gr/m2. Dla kamienicy przy Noniewicza 81 będzie to wzrost 78 groszy, a przy ulicy Krótkiej o 52 grosze. Z 6,35 zł na 6,88 zł wzrośnie również opłata za lokale położone w budynku przy Kościuszki 78. Przykładowo, wartość mieszkania znajdującego się w centrum miasta o powierzchni około 66 m 2 wynosi około zł. Mieszkanie posiada trzy pokoje oraz łazienkę i kuchnię wraz z wyposażeniem. Natomiast mieszkanie o zbliżonej powierzchni i zbliżonych zawartości jest wyceniane na zł wliczając w to garaż o dodatkowej powierzchni 20 m 2 oraz działki. Czynsz w lokalu o charakterze usługowym o powierzchni około 70m 2 położonym w centrum miasta wynosi od 1800zł i sięga nawet do 2600zł miesięcznie. W lokalu mieszczącym się w galerii handlowej położonej w centrum miasta miesięczny czynsz mieści się w granicach około 5000zł. Wynajem trzy osobowego umeblowanego mieszkania o powierzchni 60 m 2 z piwnicą i bez garażu wysokość czynszu rozpoczyna się od 800zł. Gmina Suwałki jest gminą wiejską, dlatego też dominującą rolę w gospodarce gminy stanowi rolnictwo, które ze względu na charakterystyczny krajobraz Suwalszczyzny z powodzeniem rozwija się na równinach. Rolnicy indywidualni gospodarują na ok 84% użytków rolnych. Charakterystyczną cechą rolnictwa w Gminie Suwałki jest różnorodność produkcji, przy dominacji bydła mlecznego i mięsnego oraz trzody chlewnej. Ponadto czyste powietrze gwarantuje, że żywność tu wyprodukowana jest wysokiej jakości. Działalność gospodarcza na terenie gminy to w większości zakłady produkcyjno-usługowe - głównie w zakresie stolarstwa, mechaniki pojazdowej, budownictwa, produkcji materiałów budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i kamieniarstwa. Suwalszczyzna obfituje w wiele naturalnych kopalin. Na terenie gminy Suwałki znajduje się kilka kopalni, które zaopatrują w żwir i piasek wiele miast, w tym również stolicę Polski - Warszawę. Na terenie gminy częściowo położona jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferująca korzystne warunki dla inwestorów. Działalność strefy korzystnie wpływa na rozwój regionu i tworzenie nowych miejsc pracy.

14

15 WNIOSKI Dużą rolę na rynku nieruchomości w Suwałkach ma miejsce dofinansowanie z Unii Europejskiej. Unia Europejska dostarczyła znaczny kapitał na nieruchomości w Suwałkach. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej odegrało ważną rolę na rynku nieruchomości. Wartości nieruchomości jest zróżnicowana. Najwyższą wartość mają nieruchomości położone w centrum miasta, na obrzeżach wartość ta spada. Opracowała: Joanna Pustelnik

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Potencjał jest na wschodzie. Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin polski wschodniej

Potencjał jest na wschodzie. Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin polski wschodniej Potencjał jest na wschodzie Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin polski wschodniej Gmina Zamość Gmina Ełk Gmina Hrubieszów Gmina Sanok Gmina Suwałki Potencjał jest na wschodzie Rozwój i współpraca

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 PROJEPp Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 Strategia opracowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad 2004 OPRACOWAŁA mgr Jolanta Kryszczuk Kobierzyce 2004 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH Magdalena Faracik-Nowak 1 SPIS TREŚCI BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY Miejsca przyjazne ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie wielkopolskim jest w powiatach Poznań (5,5, miasto na prawach powiatu), poznańskim (4,6) i Kaliszu (4, miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Urząd Miejski Świebodzice STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Świebodzice, maj - czerwiec 2004 rok 2 Uchwała nr XX/203/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.02.2004 r. w sprawie: opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo