OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, Pniewy, działka nr 75/24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, 62-045 Pniewy, działka nr 75/24"

Transkrypt

1 OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, Pniewy, działka nr 75/4 Kategoria geotechniczna I dla budynku. Została wykonana opinia geotechniczna dla działki oznaczonej numerem 75/4 położonej w miejscowości Lubosina, gm Pniewy na zlecenie inwestora. Wnioski a) Zalegające do głębokości ok. 1,5 1,8 m holoceńska warstwa gruntów nasypowych ( nasyp niekontrolowany ) i organicznych nie stanowi odpowiedniego podłoża do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. Miąższość tej warstwy związana jest prawdopodobnie z posadowieniem istniejącego jak i zlikwidowanego silosu. b) Grunty rodzime mineralne, w postaci piasków drobnych, w stanie średnio zagęszczonym ( warstwa geotechniczna I ) zalegają poniżej warstwy holoceńskiej. Na ich stropie zaleca się posadowić fundamenty projektowanego magazynu. c) Zwierciadło wody gruntowej zalega poniżej zalecanego poziomu posadowienia fundamentów. Jej zwierciadło, o charakterze swobodnym, kształtuje się aktualnie na głębokości ok. 1,95,05 m poniżej powierzchni terenu. W okresach stanów wysokich podnieść się może o ok. 0,5 m. d) Z tego względu, prace ziemno-posadowieniowe obiektu zaplanować należy na okres stanów niskich. e) Geotechniczne warunki posadowienia w tych okolicznościach projektowanego magazynu będą dość korzystne. Obiekt, zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia r., zaliczyć więc można do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Warstwa I grunty rodzime, mineralne, wykształcone w postaci piasków drobnych, małowilgotne, wilgotne i nawodnione, w stanie średniozagęszczonym. Stopień zagęszczenia, I D = 0,40. Warstwa II grunty rodzime, mineralne, wykształcone w postaci piasków gliniastych, wilgotne, w stanie plastycznym. Stopień plastyczności, I L = 0,30 W trakcie robót związanych z fundamentowaniem należy zapewnić ochronę podłoża gruntowego przed niekorzystnym naruszeniem jego naturalnej struktury. Dotyczy to gruntów mało spoistych, które mogą wykazywać skłonność do łatwego uplastycznienia się pod wpływem dodatkowego zawilgocenia i mechanicznego urabiania. Fundamenty należy wykonywać w warunkach suchych, niezwłocznie po wykonaniu wykopu. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonać tymczasowe odwodnienia, żeby nastąpiło prawidłowe odprowadzanie wód powierzchniowych i gruntowych bez pogarszania stanu gruntu przyjętego w obliczeniach statycznych fundamentów. Jako odwodnienie powierzchniowe zaleca się stosowanie rowów opaskowych lub ciągów drenarskich. W przypadku pompowania wody z wykopu należy sprawdzić czy ciśnienie spływowe nie naruszy stateczności skarpy i dna wykopu. W przypadku stwierdzenia nasypów lub gruntów rodzimych uplastycznionych w postaci lokalnych wkładek w dnie wykopu na zaprojektowanym poziomie posadowienia fundamentów oraz pod częścią posadzkową grunty te zaleca się usunąć i w miarę potrzeby zastąpić zagęszczoną podsypką żwirowo piaszczystą lub warstwa chudego betonu bezpośrednio pod fundamentem. Materiał zasypowy należy zastosować z gruntów mineralnych, rodzimych niespoistych o dobrych właściwościach drenujących, nieagresywnych zagęszczeniem warstwowym zasypki ( zaleca się by wskaźnik zagęszczenia nasypu był I s > 0,95 ). Zaleca się aby w trakcie wykonywanych robót fundamentowych ( posadzkowych ) w poziomie posadowienia warstw podbudowy i nawierzchni, przydatność gruntów ocenił uprawniony geotechnik wpisem do dziennika budowy. Projektuje się ławy z betonu C0/5 i stali A-IIIN podłużnie 4 1, poprzecznie 6 co 5 cm. Pod fundamentem należy ułożyć podbeton C1/15 o grubości 10 cm. Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 11

2 Reakcje podporowe dla słupów. Maksymalna siła pionowa V = 155,0 kn, H = 8,0 kn Maksymalna siła pozioma H = - 4,0 kn, V = 148,0 kn Minimalna siła pionowa V = - 35 kn, H = - 19,0 kn Poz.1 Fundamenty. Została wykonana dokumentacja geotechniczna w marcu 014 roku na zlecenie inwestora. Poz.1.1 Stopa fundamentowa pod słup ściany podłużnej. Głębokość fundamentów od poziomu terenu 1,0 m. Wysokość stopy fundamentowej przyjęto h = 1,05 m Sprawdzenie dla sił V = 148,0 kn, H = - 4,0 kn Ciężar stopy G f = (,40 x 1,50 x 0,40 + 1,60 x 1,50 x 0,40 + 0,80 x 0,70 x 0,5 ) x 4,0 x 1,1 = 67,05 kn Ciężar gruntu spoczywającego na stopie G gr = (,40 x 1,50 x 0,60 1,60 x 1,50 x 0,40 0,80 x 0,70 x 0,0 ) x 1,0 x 1, = 6,71 kn Całkowita siła pionowa w poziomie posadowienia wynosi N r = ,05 + 6,71 = 41,76 kn Moment w poziomie posadowienia M = 1,05 x 4 = 44,10 knm Mimośród siły pionowej e = 44,10 41,76 = 0,18 m b/6 =,40/6 = 0,40 m > e = 0,18 m Obliczeniowy odpór gruntu bez uwzględnienia ciężaru fundamentu i spoczywającego na nim gruntu wynosi σ gr = 148,00,40x1,50 = 41,11 kpa Obliczenie naprężenia w gruncie pod stopą σ 1 = σ = 41,76 6x0,18 +,40x1,50, 40 41,76 6x0,18,40x1,50, 40 = 97,71 kpa = 36,60 kpa Średnia obliczeniowa wartość parcia jednostkowego wynosi: σ = ( 97, ,60 ) : = 67,16 kpa Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 1

3 Moment zginający M = M = 67,16(,40 0,36 + x0,18) (x1, ,11(1,50 0,30) (x,40 + 0,36) 4 Obliczenie zbrojenia -dla kierunku równoległego do boku = 1,73 knm = 53,37 knm h = 1,05 m, h 0 = 1,05 0,06 = 0,99 m, z = 0,9 x 0,99 = 0,891 m A = 0, x0,891 = 0, m = 1,43 cm Projektuje się zbrojenie z prętów 10 siatką o oczkach co15 cm. Sprawdzenie dla sił V = - 35,0 kn, H = - 19,0 kn na wyrywanie Ciężar stopy G f = (,40 x 1,50 x 0,40 + 1,60 x 1,50 x 0,40 + 0,80 x 0,70 x 0,5 ) x 4,0 x 1,1 = 67,05 kn Ciężar gruntu spoczywającego na stopie G gr = (,40 x 1,50 x 0,60 1,60 x 1,50 x 0,40 0,80 x 0,70 x 0,0 ) x 1,0 x 1, = 6,71 kn Całkowita siła pionowa w poziomie posadowienia wynosi N r = -35,0 + 67,05 + 6,71 = 58,76 kn Moment w poziomie posadowienia M = 1,05 x 19 = 19,95 knm Mimośród siły pionowej e = 19,95 58,76 = 0,34 m b/6 =,40/6 = 0,40 m > e = 0,34 m Obliczeniowy odpór gruntu bez uwzględnienia ciężaru fundamentu i spoczywającego na nim gruntu wynosi σ gr = 35,0,40x1,50 = 9,7 kpa Obliczenie naprężenia w gruncie pod stopą σ 1 = σ = 58,76 6x0,34 +,40x1,50, 40 58,76 6x0,34,40x1,50, 40 = 30,0 kpa =,45 kpa Średnia obliczeniowa wartość parcia jednostkowego wynosi: σ = ( 30,0 +,45 ) : = 16,33 kpa Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 13

4 Moment zginający M = M = 16,33(,40 0,36 + x0,34) (x1,50 4 9,7(1,50 0,30) (x,40 + 0,36) 4 Obliczenie zbrojenia -dla kierunku równoległego do boku = 3,01 knm = 16,6 knm h = 1,05 m, h 0 = 1,05 0,06 = 0,99 m, z = 0,9 x 0,99 = 0,891 m A = 0, x0,891 = 0, m = 0,45 cm Projektuje się zbrojenie z prętów 10 siatką o oczkach co15 cm. Poz.1. Stopa fundamentowa pod słup ściany szczytowej. Głębokość fundamentów od poziomu terenu 1,0 m. Wysokość stopy fundamentowej przyjęto h = 1,05 m Sprawdzenie dla sił V = - 37,0 kn, H = 1,0 kn Ciężar stopy G f = ( 1,50 x 1,50 x 0,50 + 0,70 x 0,70 x 0,55 ) x 4,0 x 1,1 = 36,81 kn Ciężar gruntu spoczywającego na stopie G gr = ( 1,50 x 1,50 x 0,50 0,70 x 0,70 x 0,0 ) x 1,0 x 1, =,18 kn Całkowita siła pionowa w poziomie posadowienia wynosi N r = -37,0 + 36,81 +,18 = 1,99 kn Moment w poziomie posadowienia M = 1,05 x 1 = 1,05 knm Mimośród siły pionowej e = 1,05 1,99 = 0,048 m b/6 = 1,50/6 = 0,5 m > e = 0,048 m Obliczeniowy odpór gruntu bez uwzględnienia ciężaru fundamentu i spoczywającego na nim gruntu wynosi σ gr = 37,0 = 16,44 kpa Obliczenie naprężenia w gruncie pod stopą σ 1 = σ = 1,99 6x0, , 50 1,99 6x0,048 1, 50 = 11,65 kpa = 7,90 kpa Średnia obliczeniowa wartość parcia jednostkowego wynosi: Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 14

5 σ = ( 11,65 + 7,90 ) : = 9,78 kpa Moment zginający M = M = 9,78(1,50 0,30 + x0,30) (x1, ,44(1,50 0,30) (x1,50 4 Obliczenie zbrojenia -dla kierunku równoległego do boku = 3,6 knm = 4,36 knm h = 1,05 m, h 0 = 1,05 0,06 = 0,99 m, z = 0,9 x 0,99 = 0,891 m A = 0, x0,891 = 0,00001 m = 0,1 cm Projektuje się zbrojenie z prętów 10 siatką o oczkach co15 cm. Sprawdzenie dla sił V = - 37,0 kn, H = 1,0 kn V = 8 kn, H = 15 kn Ciężar stopy G f = ( 1,50 x 1,50 x 0,50 + 0,70 x 0,70 x 0,55 ) x 4,0 x 1,1 = 36,81 kn Ciężar gruntu spoczywającego na stopie G gr = ( 1,50 x 1,50 x 0,50 0,70 x 0,70 x 0,50 ) x 1,0 x 1, =,18 kn Całkowita siła pionowa w poziomie posadowienia wynosi N r = 8,0 + 36,81 +,18 = 66,99 kn Moment w poziomie posadowienia M = 1,05 x 15 = 15,75 knm Mimośród siły pionowej e = 15,75 66,99 = 0,35 m b/6 = 1,50/6 = 0,5 m > e = 0,35 m Obliczeniowy odpór gruntu bez uwzględnienia ciężaru fundamentu i spoczywającego na nim gruntu wynosi σ gr = 8,0 = 3,56 kpa Obliczenie naprężenia w gruncie pod stopą σ 1 = σ = 66,99 6x0,35 + 1, 50 66,99 6x0,35 1, 50 = 57,76 kpa = 1,79 kpa Średnia obliczeniowa wartość parcia jednostkowego wynosi: Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 15

6 σ = ( 57,76 + 1,79 ) : = 9,78 kpa Moment zginający M = M = 9,78(1,50 0,30 + x0,30) (x1,50 4 3,56(1,50 0,30) (x1,50 4 Obliczenie zbrojenia -dla kierunku równoległego do boku = 0,70 knm = 13,7 knm h = 1,05 m, h 0 = 1,05 0,06 = 0,99 m, z = 0,9 x 0,99 = 0,891 m A = 0, x0,891 = 0, m = 0,355 cm Projektuje się zbrojenie z prętów 10 siatką o oczkach co15 cm. Poz. Ściana oporowa. Projektuje się ścianę oporową dla zboża na wysokość od posadzki h =,50 m. Posadowienie ścian oporowych. Przy wykonywaniu wykopu fundamentowego należy pozostawić niewybraną warstwę gruntu o grubości 0 cm. Grunt ten należy usunąć ręcznie i podłoże pod fundament niezwłocznie przykryć co najmniej 10 cm warstwą betonu o zawartości cementu minimum 00 kg/m 3. Przerwy dylatacyjne i robocze Odległości między przerwami dylatacyjnymi ze względu na wpływy termiczno-skurczowe, nie powinny przekraczać dla ściany żelbetowej 0 m. Przerwy dylatacyjne o szerokości od 10 do 0 mm powinny przecinać ścianę oporową od korony do spodu fundamentu. W płytach żelbetowych wzdłuż przerwy dylatacyjnej, od strony zewnętrznej należy wykonać sfazowanie trapezowe lub trójkątne. Przerwy mogą być wykonane jako płaskie. Do uszczelnienia przerw dylatacyjnych można zastosować elastyczne listwy. Poziome przerwy robocze w ścianach żelbetowych powinny przebiegać na całej długości elementu i powinny być wykonane pomiędzy płytą fundamentową i płyta ścienną. W przerwie roboczej należy przewidzieć pionowe pręty łaczące, usytuowane od strony krawędzi mniej ściskanej. Izolacje przeciwwilgotnościowe należy stosować na powierzchni ściany oporowej od strony materiału zasypowego. Płytę ścienną należy obliczać jako wspornik utwierdzony w płycie fundamentowej. Płytę należy obliczać jako wspornik utwierdzony w płycie pionowej. Projektuje się ścianę oporowa z betonu C0/5 i stali A-IIIN. Projektuje się ścianę oporową jako kątowopłytową. Konstrukcja kątowo-płytowa składa się z płyty pionowej i poziomej i są sztywno ze sobą połączone. Zbrojenie płyty pionowej ułożone jest zawsze od strony parcia materiału. Część płyty poziomej od strony parcia jest zbrojona górą z powodu obciążenia odporem gruntu. Zakłada się że obciążenia użytkowego naziomu nie będzie gdyż ściana oporowa będzie służyć jako zbiornik dla zboża ( żadne urządzenie nie będzie jeździć po nasypanym zboże). Zasypkę ściany oporowej od poziomu 0,00 do,50 m stanowi zboże o ciężarze własnym 8,0 kn/m 3 i kącie tarcia wewnętrznego Φ = 30 Zasypkę stałą ściany oporowej od poziomu 0,00 do 1,30 m stanowi piasek średni P s mało wilgotny o stopniu zagęszczenia I D = 0,45. Dla piasku średniego P s I D = 0,45 odczytano γ = γ n = 17,00 kn/m 3, γ u n = 0,9 x 17,00 = 15,30 kn/m 3 Φ = Φ n = 3, Φ u n = 0,9 x 3 = 8,8 Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 16

7 Obciążenie zbieramy na 1metr bieżący ściany - ciężar ściany G k = 0,5 x 3,50 x 4 = 1,00 kn/m - ciężar płyty fundamentowej G k =,00 x 0,30 x 4 = 14,40 kn/m Ciężar gruntu spoczywającego na płycie fundamentowej przedniej ( płyta lewa ) G k = 0,80 x 1,0 x 17,0 = 13,60 kn/m Ciężar gruntu spoczywającego na płycie fundamentowej tylnej (płyta prawa ) G k = 0,95 x 1,0 x 17,0 = 16,15 kn/m Ciężar ziarna spoczywającego na posadzce z prawej strony G k = 3,50 x 0,95 x 8,0 = 6,60 kn/m Wyznaczenie obliczeniowych wartości parcia ziarna na ścianę oporową - Wypadkowa parcia ziarna E n = 0,5 x 8,0 x 3,80 x,50 x tg ( 45 - Zaczepiona jest na 1/3 wysokości h - wypadkowa parcia gruntu E n = 0,5 x 17,0 x 1,30 x tg ( ) = 1,67 kn/m 3 ) = 4,4 kn/m Sprawdzenie stateczności ściany na obrót względem punktu A - zebranie obciążeń Rodzaj obciążenia x i Obciążenie Współczynnik Obciążenie ( m ) charakterystyczne obciążenia obliczeniowe ( kn/m ) ( kn/m) 1.Ciężar ściany 0,95 1,00 0,9 18,90.Ciężar płyty fund. 1,000 14,40 0,9 1,96 3.Ciężar gruntu z l.strony 0,400 13,60 1, 16,3 4.Ciężar gruntu z p.strony 1,55 16,15 1, 19,38 5.Ciężar ziarna z p.strony 1,55 6,60 1, 31,9 Razem Q k = 91,75 Q = 99,48 - obliczenie położenia wypadkowej obciążeń pionowych względem punktu A X = 18,90x 0,95 + 1,96x1, ,3x0, ,38x1, ,9x1,55 99,48 - obliczenie wartości obliczeniowych parcia Wypadkowa obliczeniowego parcia E r = 1, x 1,0 x ( 1,67 + 4,4 ) = 0,508 kn/m = 1,158 m Y = h/3 = 3,80/3 = 1,67 - moment wszystkich sił obliczeniowych przeciwdziałających obrotowi ściany M ur = 99,48 x 1,158 = 115,0 knm/m - moment wszystkich sił obliczeniowych powodujących obrót ściany M or = 0,508 x 1,67 = 5,984 knm/m - sprawdzenie warunku stateczności na obrót M or 0,9 x 115,0 = 103,68 knm/m Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 17

8 Sprawdzenie stateczności ściany na przesunięcie - wyznaczenie obliczeniowej wartości składowej stycznej (poziomej ) obciążenia w płaszczyźnie ścięcia Q tr = 0,508 kn/m - wyznaczenie obliczeniowych sił przeciwdziałających przesunięciu ściany Q tf = 0,53 x 99,48 = 5,73 kn/m - sprawdzenie warunku normowego Q tr 0,95 x 5,73 = 50,09 kn/m Obliczenie ściany pionowej Obliczenie wypadkowej parcia - na głębokości h = 3,50 m E n = 0,5 x 8,0 x 3,5 x,5 x tg ( ) = 11,67 kn/m E r = 1, x 1,1 x 11,67 = 15,40 kn/m, y = 3,5/3 = 1,167 m E n = 0,5 x 17,0 x 1,0 x 1,0 x tg ( 45-3 ) =,61 kn/m E r = 1, x 1,1 x,61 = 3,45 kn/m, y = 3,5/3 = 1,167 m - na głębokości h = 1,75 m E n = 0,5 x 8,0 x 1,75 x 1,5 x tg ( ) =,9 kn/m E r = 1, x 1,1 x,9 = 3,854 kn/m, y = 1,75/3 = 0,583 m E n = 0,5 x 17,0 x 1,0 x 1,0 x tg ( 45-3 ) =,61 kn/m E r = 1, x 1,1 x,61 = 3,45 kn/m, y = 1,75/3 = 0,583 m Obliczenie momentów zginających - Moment zginający w ścianie na głębokości h = 3,5 m M kc = ( 11,67 +,61 ) x 1,167 = 16,67 knm/m M = ( 15,40 + 3,45 ) x 1,167 =,00 knm/m - Moment zginający w ścianie na głębokości h = 1,75 m M kc = (,9 +,61 ) x 0,583 = 3,3 knm/m M = ( 3, ,45 ) x 0,583 = 4,6 knm/m Wymiarowanie - na głębokości 3,50 m M =,00 knm/m = 0,0 MNm/m, h = 0,5 m h 0 = 0,5 0,05 = 0,0 m, b = 1,0 m A 0 = A s = 0,0 0,85x1,0 x0,0 x13,3 0,0 0,96x0,0x450 = 0,0487 ζ = 0,96 = 0,00054 m =,54 cm Przyjęto 8 1 o A s = 9,04 cm ( na 1m długości ściany ), wkładki rozdzielcze 8 co 5 cm. Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 18

9 Obliczenie płyty fundamentowej - Zebranie obciążeń Rodzaj obciążenia x i Obciążenie Współczynnik Obciążenie ( m ) charakterystyczne obciążenia obliczeniowe ( kn/m ) ( kn/m) 1.Ciężar ściany 0,95 1,00 1,1 3,10.Ciężar płyty fund. 1,000 14,40 1,1 15,84 3.Ciężar gruntu z l.strony 0,400 13,60 1, 16,3 4.Ciężar gruntu z p.strony 1,55 16,15 1, 19,38 5.Ciężar ziarna z p.strony 1,55 6,60 1, 31,9 Razem Q k = 91,75 Q = 106,56 - obliczenie położenia wypadkowej obciążeń pionowych względem punktu A X = 3,10x 0, ,84x1, ,3x0, ,38x1, ,9x1,55 106,56 Obliczeniowe wartości parcia = 1,145 m E r = 1, x 1,1 x (1,67+ 4,4) =,56 kn/m, y = 1,67 m Moment sił poziomych względem punktu A M or =,56 x 1,67 = 8,58 knm/m Określenie położenia wypadkowej R Odległość wypadkowej R sił poziomych i pionowych od punktu położenia wypadkowej siły obciążeń pionowych w podstawie fundamentu a = 8,58 106,56 = 0,68 m Odległość wypadkowej R od punktu A c = 1,145 0,68 = 0,877 m Mimośród względem środka podstawy fundamentu,00 e = 0, 877 = 0,13 m <,00 6 = 0,333 m stąd wniosek, ze wypadkowa R znajduje się w rdzeniu podstawy. Wyznaczenie naprężeń w gruncie σ 1 = σ = 106,56 6x0,13 +,0x1,0, 0 106,56 6x0,13,0x1,0, 0 = 7,94 kn/m = 33,6 kn/m Obliczenie sił działających na płytę fundamentowa - płyta przednia q 1 = 7, płyta tylna q 1 = 33,6-15, ,3,0x1,0 = 56,86 kn/m 15, , ,9,0x1,0 = - 0,05 kn/m Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 19

10 Wyznaczenie momentów zginających płytę fundamentową Płytę fundamentową traktuje się jako wsporniki utwierdzone w ścianie pionowej. Moment utwierdzenia płyty przedniej M B = 4,50x0,80 ( 56,86 0,05) x0,80 x x0,8 3 + = 5,7 knm/m Wymiarowanie płyta przednia h = 0,30 m, h 0 = 0,30 0,06 = 0,4 m, b = 1,0 m A 0 = A s = 0,05 0,85x1,0 x0,4 x13,3 0,05 0,967x0,4x450 = 0,0384 ζ = 0,967 = 0,00039 m =,39 cm Zbrojenie dołem przyjęto 8 1 o A s = 9,04 cm ( na 1m długości ściany ), wkładki rozdzielcze 8 co 5 cm. Zbrojenie górą przyjęto 8 1 o A s = 9,04 cm ( na 1m długości ściany ), wkładki rozdzielcze 8 co 5 cm. Sprawdzenie szerokości rozwarcia rys w ścianie pionowej Szerokość rozwarcia rys obliczamy pod łącznym działaniem obciążenia długo- i krótkotrwałego od obciążenia charakterystycznego. a f < a dop = 0,3 mm Poz.3 Ściana podwalinowa. Projektuje się ścianę podwalinową murowaną z bloczków betonowych. Ścianę projektuje się o grubości 5 cm murowaną na zaprawę zwykła cem.-wap. M5. Pod ścianą podwalinową projektuje się fundament żelbetowy o wysokości 40 cm i szerokości 30 cm. Projektuje się fundament z betonu C0/5 i stali A-IIIN. Zbrojenie podłużne wykonać z 4 1, natomiast zbrojenie poprzeczne z prętów 6 w rozstawie co 5 cm. Pod ławami należy wykonać podbeton grubości 10 cm z betonu C1/15. Pręty podłużne w miejscach styków należy łączyć ze sobą na zakład długości 48 cm, a w ścianach prostopadłych kotwić poprzez zagięcie pod kątem prostym na długości 4 cm- dla zapewnienia mechanicznej ciągłości pracy fundamentów. Poz.4 Akty normatywne. Opracowanie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne, normy techniczne i warunki techniczne wykonania robót budowlano montażowych. Polskie Normy: - PN-EN :008 Projektowanie konstrukcji z betonu. - PN-EN 1990:004 /A1:008 Podstawy projektowania konstrukcji - PN-EN :004 Oddziaływanie na konstrukcje Część1-1 - PN-EN :006 Oddziaływanie na konstrukcje Część 1- - PN-EN :005 Oddziaływanie na konstrukcje Część PN-EN :008 Oddziaływanie na konstrukcje Część PN-EN :007 Oddziaływanie na konstrukcje Część PN-EN Projektowanie konstrukcji stalowych. - PN-B-0300:007 Projektowanie konstrukcji murowych. Al. Jana Pawła II 0, Szamotuły, tel , 61981, fax , 0

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno-prawna. 4. Przedmiot opracowania. 5. Podstawa opracowania. II. Rozwiązania projektowe. 1. Opis ogólny. 2. Konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Inwestor KRUS Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1A.

Inwestor KRUS Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1A. Nowy Sącz, listopad 04r. Wyniki obliczeń statycznych muru oporowego zabezpieczającego skarpę przy budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 8. Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON 1 Ławy fundamentowe z odsadzkami pod słupy ram głównych 2.1 Charakterystyki materiałów: Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciężar objętościowy = 2447,32 (kg/m3) Zbrojenie podłużne : typ 34GS fe = 350,00 (MPa)

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Pracownia Projektowa Jacek Dobkowski 81-412 Gdynia, Kasztelańska 15/1 tel. 0 601 660 754 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA o. w Gdańsku z

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej Strona tytułowa 1 Spis treści 2 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Opis techniczny Rys. nr K-1; Rzut fundamentów [skala 1:50] Rys. nr K-1A; Stopy żelbetowe St1,St2,St3,St4,Sk1,ława

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

II. Zawartość opracowania

II. Zawartość opracowania II. Zawartość opracowania I. Strona tytułowa strona nr 1 II. Zawartość opracowania strona nr 2 III. Opis techniczny strony nr 3 8 W zawartości projektu budowlano-wykonawczego umieszczono TOM II. część

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesień 2010 Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne Copyright by PKN, Warszawa 2010

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA BIURO PROJEKTÓW SZACHMAT SEBASTIAN MATEJKO UL. GDAŃSKA 40/56 31-411 KRAKÓW 501 120 586 biuro@szachmat.com.pl www.szachmat.com.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania i adaptacji poddasza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY OPINIA GEOTECHNICZNA

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY OPINIA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 602-301-597 NIP: 669-040-49-70 e-mail: geolog@wp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA

OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA 1.Przedmiot opracowania Podstawą formalną opracowania jest zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA INWESTYCJA Budynek mieszkalny w Ciechocinku,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W SNOWIDZY

ORLIK 2012 KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W SNOWIDZY 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W SNOWIDZY SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA Sporządził mgr inż. Janusz Brzozowski 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA ROBOTY ZIEMNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne Za enia wst pne. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej (PET_CT) Budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH Przedmiar robót SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W Data: 010-0-19 Budowa: Rzędowice działka nr 1/, Kody CPV: 511-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Obiekt: Boisko sportowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14 DZ.NR 487 obr.208

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 2. I.3.1. Warunki gruntowe... 2 I.3.2. Warunki wodne... 2

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 2. I.3.1. Warunki gruntowe... 2 I.3.2. Warunki wodne... 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 2 I.1. ZESTAWIENIE NORM... 2 I.2. DANE OGÓLNE... 2 I.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... 2 I.3.1. Warunki gruntowe... 2 I.3.2. Warunki wodne... 2 I.4. OPIS KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania:

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania: EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej i kontenera UKE na dachu budynku we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 51 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211

Bardziej szczegółowo

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym,

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym, Obliczenia statyczne.- do projektu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy Inwestor: Gmina Nidzica Założenia przyjęte do obliczeń:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO.

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO. nazwa obiektu NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branża KONSTRUKCJA Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania)

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania) PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania),,przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000 0+390 Obiekt: Inwestor: Studium:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE KONSTRUKCJI BUDOW LANYCH AKN-467 PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE Lokalizacja: Cichawka 8, 32-704 Łapanów Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

5. ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW śelbetowych

5. ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW śelbetowych 5. ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW śelbetowych ZAŁOśENIA : - I strefa wiatrowa teren zabudowany - 3 strefa śniegowa - strefa przemarzania 1.00 m - spadek połaci dachu α = 14.00 = 25.0 % - wysokość ściany (

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu planowanej budowy boiska sportowego Zleceniodawca: KILKORO Architekci ul. Winogrady 43/47 61-663 Poznań Lokalizacja: Piła, ul. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne.

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. III. Część formalno-prawna. 1. Oświadczenie projektanta. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

zabezpieczenia antykorozyjnego. Występująca w podłożu woda gruntowa związana jest z zasady silnie agresywnym środowiskiem, jakim są grunty nasypowe.

zabezpieczenia antykorozyjnego. Występująca w podłożu woda gruntowa związana jest z zasady silnie agresywnym środowiskiem, jakim są grunty nasypowe. BUDOWA GAZOCIĄGU DN500 PN 6.3 MP WZMOCNIENIE GRUNTU POD PROJEKTOWANY GAZOCIĄG str.8/k Z podłoża gazociągu należy bezwzględnie usunąć w całości zalegające lokalnie śmieci (odpady komunalne), Grunty rodzime

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A. Spis zawartości części obliczeniowej: I. Ściany nośne: 1.1. Ściany fundamentowe

O B L I C Z E N I A. Spis zawartości części obliczeniowej: I. Ściany nośne: 1.1. Ściany fundamentowe Spis zawartości części obliczeniowej: I. Ściany nośne: 1.1. Ściany fundamentowe O B L I C Z E N I A II. Płyty Ŝelbetowe.1. Płyta Ŝelbetowa trybun L4,96m szer. 0,9m;.. Płyta Ŝelbetowa trybun L4,96m szer.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Obiekt budowlany: REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Adres obiektu: Województwo śląskie, Gmina Węgierska Górka śabnica, działka nr 1/2 BranŜa: Drogowa Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.56.2013.P117 HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przyłącze wodociągowe Ul. Fiołkowa 7a we Wrocławiu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE...

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE... STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE...7 4.ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW...8 4.1.Uwagi

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 Zał.Nr.2 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

( ) cot( Φ ur_gr) ( )

( ) cot( Φ ur_gr) ( ) Projekt urka oporowego płytowo-ktowego utrzyujcej nasyp parkingu. Obliczenia przeprowadzono na podstawie: - PN-8/B-000, - PN-8/B-000,. PARAMETRY GEOTECNCZNE: a) paraetry geotechniczne gruntu zasypowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU:

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: zał. Nr 8.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA NA SKAWIE NA DZIAŁKACH NR EWID. 4038/2, 5565/5 PRZY UL. NAD SKAWĄ W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Gdańsk, listopad 2014r.

Opracowali: Gdańsk, listopad 2014r. GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 214/14 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

860 - Pale. Moduł. Pale 860-1

860 - Pale. Moduł. Pale 860-1 Moduł Pale 860-1 Spis treści 860. PALE...3 860.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 860.2. WPROWADZANIE DANYCH...3 860.2.1. Zakładka Geometria układu pali i płyty fundamentowej...4 860.2.2. Zakładka Obciążenia...5

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA CZ KONSTRUKCYJNA 2 1. SPIS TRE CI 1. Spis tre ci... 3 2. Spis rysunków... 4 3. Opis techniczny konstrukcyjno budowlany... 5 3.1. Podstawa opracowania... 5 3.2. Przedmiot Inwestycji... 5 3.3. Istniej cy

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOSTU STALOWO-śELBETOWEGO NA POTOKU KOSZARAWA (KM 24+800) W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA GMINA KOSZARAWA USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH Z MAJA I CZERWCA 2010 ROKU; REMONT USZKODZONEGO MOSTU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 071 351 38 83, 0601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA podłoża gruntowego Temat: CIESZKÓW (pow. Milicz), ul. Garncarska budowa parkingu i

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Obiekt: BUDYNEK BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Lokalizacja: Zambrów ul. Obwodowa 2 Inwestor: Zarząd Powiatu Zambrowskiego 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 Autor: inŝ.

Bardziej szczegółowo

gm.gniezno Przedmiar robót

gm.gniezno Przedmiar robót Lp. Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg w miejscowości Piekary Podstawa wyceny 1 KNNR 1 t.0210/02 2 KNNR 1 t.0307/03 3 KNNR 1 t.0214/03 4 KNNR 1 t.0316/01 5 KNNR 4 t.1411/01 6 KNNR 4 t.1411/04 7

Bardziej szczegółowo

SIMA 2 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE. PRODUCENT STROPÓW TERIVA STROPY TERIVA Instrukcja montażu

SIMA 2 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE. PRODUCENT STROPÓW TERIVA STROPY TERIVA Instrukcja montażu SIMA 2 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PRODUCENT STROPÓW TERIVA STROPY TERIVA Instrukcja montażu 38-200 JASŁO ul. KOŚCIUSZKI 44 tel/fax: (0-13) 4462926. 4463953 e-mail: simabudowlana@interia.pl Str.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA ŚCIANY OPOROWEJ WZDŁUŻ UL. DŁUGIEJ NA TERENIE ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W BIELSKU BIAŁEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA ŚCIANY OPOROWEJ WZDŁUŻ UL. DŁUGIEJ NA TERENIE ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W BIELSKU BIAŁEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA ŚCIANY OPOROWEJ WZDŁUŻ UL. DŁUGIEJ NA TERENIE ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W BIELSKU BIAŁEJ OBIEKT: Żelbetowa ściana oporowa płytowo kątowa. Żelbetowa ściana oporowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04.02 Nawierzchnia poliuretanowa CPV 45233200-1 Roboty w zakresie róŝnych nawierzchni 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia Speed Ivest Sp. o.o. ul. Kuszników 20/1, 03-272 Warszawa ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. nr 1 Nr arch. 522/14 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1/38, 1/39 I 1/47, OBRĘB 6 W WEJHEROWIE WOJ. POMORSKIE Opracował: mgr inŝ. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864labos.laboratorium@gmail.com OPINIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

1.0. Zebranie obciążeń

1.0. Zebranie obciążeń 1.0. Zebranie obciążeń 1.1. Obciążenia stałe Rodzaj: ciężar Typ: stałe 1.1.1. Przekrycie hali (Obliczenia pkt. 2.0. obciążenie A) Q k = 1,30 kn/m 2. Q o1 = 1,58 kn/m 2, γ f1 = 1,22, Q o2 = 1,15 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 SPRAWDZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DLA MIN. ISTNIEJĄCYCH PRZEKROJÓW I MAX. ROZSTAWÓW KROKWI DANE: Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 693,6

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa budynku Strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej na lotnisku Powidz Obiekt : Fundament pod separator DRO 031. Fundament pod separator IHDC 120. Adres : Powidz Inwestor

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Do Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację budynku na środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 126 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy betonu niekonstrukcyjnego w związku

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KRAKOWIE OS. STALOWE 16D INWESTOR: PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE ul. MOSIĘŻNICZA 2, 30 965 KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr inż. ZDZISŁAW

Bardziej szczegółowo

D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA

D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA GDYNIA ETAP 1 113 D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA PRZEDSIĘBIORSTWO B.T.L. TOMASZ LEŃ BLIZNE 338A, 36-221 BLIZNE TEL. 501-242-837; e-mail: ljanusz55@o2.pl NIP 686-142-06-23 REGON 180-203-114 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA Zadanie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: GMINA PURDA, PURDA 19, 11-030 PURDA Nazwa i adres jednostki projektowej: ARKAS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. 10-460 OLSZTYN AL. PIŁSUDSKIEGO 75A, BUD B TEL. (089)

Bardziej szczegółowo

Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany nagi

Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany nagi Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany nagi Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany z podsufitką Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany ze ślepym pułapem Stropy na belkach drewnianych

Bardziej szczegółowo