PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA"

Transkrypt

1 PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP

2 Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst Autorzy: dr Irena Herbst,Przemysław Zaremba, Bartosz Mysiorski; Fundacja Centrum PPP Jolanta Kalecińska; White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Jur Gruszczyński; Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Lilianna Bogusz; PwC Wadim Kurpias, Maciej Ziółkowski, Paul Smith, Simon Hayes; CMS Cameron McKenna Jan Kozak; niezależny ekspert Jarosław Dąbrowski, Patryk Darowski; Deloitte Mirosława Blank; Związek Polskiego Leasingu (BRE Leasing Sp. z o.o.) Agata Jaździk; niezależny ekspert Paweł Pajchel, Tadeusz Blecha; Bovis Lend Lease Sp z o. o. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Fundację Centrum PPP, wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi profesjonalnego doradztwa w tym zakresie. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje, podjęte lub zaniechane na podstawie niniejszej publikacji lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi odbiorca. Właścicielem majątkowych praw autorskich jest Fundacja Centrum PPP. Osoby, które przygotowały powyższy materiał, niniejszym oświadczają, że zawiera on poglądy odzwierciedlające ich osobistą wiedzę na ten temat. Fundacja Centrum PPP dołożyła należytej staranności przy sporządzaniu publikacji, w celu zapewnienia, iż zawarte w niej informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji. Fundacja Centrum PPP nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystywania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Żadna część, jak i całość utworu zawarta w niniejszej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania (w tym także w sposób elektroniczny lub mechaniczny) na wszelkich polach eksploatacji włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w internecie bez pisemnej zgody Fundacji Centrum PPP. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Fundacji Centrum PPP lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Partner wydania

3 Fundacja Centrum PPP składa gorące podziękowanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego za sfinansowanie niniejszej edycji prezentowanego tu opracowania. Upowszechnienie wiedzy o możliwościach i metodach wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w świadczeniu usług szpitalnych ułatwić powinno wykorzystanie tego narzędzia dla uruchomienia skutecznych i efektywnych przedsięwzięć pozwalających na znaczące rozszerzenie dostępności do usług szpitalnych i poprawę jakości ich świadczenia. Dr Irena Herbst Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP Warszawa, 2011

4 Spis treści Wprowadzenie...6 System ochrony zdrowia w Australii Struktura i finansowanie systemu opieki zdrowotnej Informacje ogólne Polityka ochrony zdrowia podział odpowiedzialności Czy istnieje tzw. koszyk świadczeń refinansowanych? Finansowanie sektora niepublicznej opieki zdrowotnej Czy pacjenci mogą sami wybrać szpital, czy też obowiązuje rejonizacja? czy obowiązuje system nadzoru realizacji budżetów w szpitalach? Ile wynoszą wydatki na opiekę zdrowotną na jednego obywatela z poszczególnych źródeł finansowania? Szpitale publiczne i prywatne System szpitali publicznych System szpitali prywatnych Status szpitali prywatnych Forma prawna szpitali publicznych Reformy Reformy ochrony zdrowia w 2010 r Inicjatywy na 2011 r Inicjatywy na lipiec 2012 r PPP w inwestycjach w usługi szpitalne i usługi świadczone przez szpitale Wprowadzenie Wartość przedsięwzięć Otoczenie instytucjonalne dla PPP Rodzaje inwestycji PPP w ochronie zdrowia studia przypadków Modele PPP Realizacja przedsięwzięcia w formule PPP Procedura wyboru partnera prywatnego Podpisanie umowy PPP przeniesienie na rzecz innego podmiotu prywatnego praw z umowy dotyczącej PPP w okresie jej obowiązywania... 26

5 7.4. Wynagrodzenie partnera prywatnego Gwarancje dla partnera prywatnego System ochrony zdrowia we Francji Organizacja systemu ochrony zdrowia Rola parlamentu Rola rządu Rola ARS Finansowanie systemu ochrony zdrowia Szpitale publiczne i prywatne Wieloletnie narodowe plany inwestycji w systemie ochrony zdrowia PPP w inwestycjach w szpitalnictwie oraz usługach szpitalnych Podstawowe informacje na temat PPP we Francji Analiza zapotrzebowania i opłacalności inwestycji na danym terenie Analizy wstępne Wybór partnera prywatnego dialog konkurencyjny przykłady szpitali i obiektów szpitalnych zbudowanych w formule PPP lub na podstawie BEH, dane statystyczne System ochrony zdrowia w Hiszpanii Organizacja systemu ochrony zdrowia Administracja centralna Administracja lokalna Izba Współpracy Regionalnej Narodowego Systemu Zdrowia (CISNS) Finansowanie systemu ochrony zdrowia Szpitale publiczne i prywatne Szpitale prywatne Kontrola jakości usług medycznych Finansowanie inwestycji w infrastrukturę PPP w inwestycjach w szpitalnictwie oraz usługach szpitalnych Formy współpracy Forma wynagrodzenia Przykłady zrealizowanych projektów Studium przypadku... 47

6 System ochrony zdrowia w Portugalii Organizacja systemu opieki zdrowotnej i jego finansowania Procedura wyboru partnera prywatnego dla PPP w ochronie zdrowia w Portugalii Etapy wyboru partnera prywatnego PPP w inwestycjach w szpitalnictwie oraz usługach szpitalnych w Portugalii Studium przypadku Centro Hospitalar de Cascais Hospital de Braga Ogólne informacje na temat PPP w Portugalii System ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii Organizacja systemu opieki zdrowotnej i jego finansowania Organizacja Finansowanie Reforma Szpitale publiczne i prywatne Prywatna opieka zdrowotna Publiczna opieka zdrowotna niezależne zakłady opieki zdrowotnej (Independent Sector Treatment Centres ISTC) PPP w szpitalnictwie i usługach szpitalnych Podstawowe informacje o PPP na terenie kraju Krajowe instytucje uczestniczące w projektach PPP Świadczenie usług medycznych przez sektor prywatny jednostki ISTC poprawa poziomu opieki zdrowotnej na najuboższych terenach placówki programu LIFT i Express Lift Wybór partnera prywatnego i umowa PPP Rola sektora publicznego Wynagrodzenia partnera prywatnego System ochrony zdrowia w Polsce Organizacja systemu ochrony zdrowia Wprowadzenie Elementy systemu Finansowanie systemu ochrony zdrowia... 71

7 3. Szpitale publiczne i prywatne Ścieżka dojścia do PPP w sektorze ochrony zdrowia w Polsce Wstęp Podmiot publiczny inicjujący projekt Analizy wstępne Powołanie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie PPP Wybór doradcy Badanie rynku potencjalnych inwestorów Sprecyzowanie struktury projektu Ustalenie sposobu wynagradzania partnera prywatnego Wybór metody realizacji projektu Wybór partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane lub usługi Zamknięcie finansowe Realizacja projektu Zakończenie części projektowej przedsięwzięcia... 87

8 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia Wprowadzenie Partnerstwo publiczno-prywatne jest modelem współpracy podmiotów z sektora finansów publicznych z partnerami prywatnymi, który cieszy się dużą popularnością na świecie. Wielka Brytania nadal pozostaje liderem pod względem wykorzystania modelu PPP do realizacji przedsięwzięć, ale z roku na rok wzrasta też liczba projektów PPP realizowanych przez inne kraje Europy Zachodniej. Zgodnie z raportem przygotowanym przez European PPP Expertise Centre, Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce, biorąc pod uwagę liczbę transakcji zawartych w 2010 r., natomiast jeśli chodzi o całkowitą wartość projektów, pierwsze miejsce zajmuje Hiszpania. W 2010 r. duże projekty PPP (o wartości powyżej 500 mln euro) stanowiły 9% wszystkich projektów PPP w Europie, przy czym najwięcej tego typu projektów zrealizowano w Portugalii i Hiszpanii. Największy projekt PPP zrealizowany w ostatnim czasie w ochronie zdrowia to szpital uniwersytecki Karolinska Solna Hospital w Sztokholmie 800 łóżek, kontrakt z wyłączeniem usług medycznych i edukacyjnych, wartość transakcji to prawie 1 mld euro. W Polsce model PPP nadal budzi wiele kontrowersji i emocji, które są w dużej mierze wynikiem niezrozumienia koncepcji PPP. Trudno mówić o dojrzałym rynku PPP w Polsce, gdyż etap zamknięcia komercyjnego i zamknięcia finansowego osiągnęło dotychczas zaledwie kilkanaście projektów (w tym umowy na budowę i eksploatację niektórych odcinków autostrad). Za formalny początek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce można uznać wejście w życie pierwszej ustawy o PPP (7 października 2005 r.). Od tego czasu systematycznie wzrasta zainteresowanie realizacją inwestycji w formule PPP. Jakkolwiek wcześniej istniały różne formy współpracy sektora publicznego z partnerami prywatnymi, zasady tej współpracy określane były przepisami kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych, w których nie występowała definicja partnerstwa publiczno-prywatnego. W świetle obowiązującej ustawy o PPP 1 przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia w formule PPP 1 Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz

9 Wprowadzenie pozwala na bardzo elastyczne ukształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami, co przejawia się w szczególności w swobodzie kształtowania zasad wynagrodzenia podmiotu prywatnego. Z kolei ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi 2 dotyczy zawierania kontraktów prostszych, w których koncesjonariusz (partner prywatny) jest upoważniony do pobierania pożytków w zamian za określone świadczenie na rzecz podmiotu publicznego (koncesjodawca). W typowym modelu PPP partner prywatny odpowiedzialny jest za dostarczenie z góry wyspecyfikowanej usługi publicznej, a nie jedynie aktywów służących realizacji tej usługi, co istotnie odróżnia taki model współpracy od tradycyjnego modelu zamówień publicznych, gdzie sektor prywatny jest odpowiedzialny wyłącznie za dostarczenie aktywów. Podstawowym celem PPP jest skonstruowanie takiego modelu współpracy, który zapewni korzyści obydwu stronom umowy i wysoką ogólną efektywność projektu. W modelu PPP, mimo inaczej określonego zakresu obowiązków, strona publiczna pozostaje odpowiedzialna za dostarczanie usług użyteczności publicznej i z tego obowiązku może być zwolniona jedynie wtedy, gdy zmianie ulegną regulacje prawne określające jej obowiązki w tym przedmiocie. W tym kontekście model PPP jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia interesu publicznego, bo z jednej strony zapewnia optymalne wydatkowanie środków publicznych (decyzja o wyborze PPP jako najlepszej formy realizacji przedsięwzięcia jest poprzedzona wieloma analizami), a z drugiej gwarantuje nadzór i kontrolę strony publicznej nad rodzajem i jakością usług zleconych do świadczenia partnerowi prywatnemu. Właśnie dlatego model PPP wydaje się być sensowną alternatywą dla komercjalizacji czy prywatyzacji placówek ochrony zdrowia w Polsce, która z oczywistych względów jest trudno akceptowalna przez społeczeństwo. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez ekspertów reprezentujących firmy będące członkami Fundacji Centrum PPP oraz ekspertów współpracujących z Fundacją Centrum PPP i ma na celu analizę możliwości zastosowania modelu PPP w projektach związanych z ochroną zdrowia w Polsce. Aby skutecznie przygotować przedsięwzięcie PPP, warto opierać się na dobrych praktykach i sprawdzonych rozwiązaniach. Nieracjonalne jest oczywiście kopiowanie umów czy struktur PPP z innych rynków, ale warto rozważyć dostosowanie ich do warunków polskich, by osiągnąć maksymalne korzyści. 2 Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz

10 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia Jak wynika z międzynarodowych doświadczeń, PPP w ochronie zdrowia może przyjąć kształt dwóch modeli rozwiązań: 1. zakontraktowanie budowy/modernizacji i eksploatacji szpitala, w którym usługi medyczne świadczy podmiot publiczny typowy model PPP w sektorze zdrowotnym na świecie opcja szeroko znana i akceptowana przez rynek, 2. zakontraktowanie usług medycznych od podmiotu prywatnego (świadczonych w szpitalu wybudowanym/zmodernizowanym i eksploatowanym przez ten podmiot) opcja dość rzadka, znane przykłady w Hiszpanii, Portugalii i Australii. Model PPP jest dość powszechnie stosowany w krajach Europy Zachodniej, przy czym w większości przypadków w ochronie zdrowia świadczenie usług medycznych pozostaje domeną podmiotów z sektora finansów publicznych. Największe doświadczenie w zastosowaniu PPP, w tym również projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia, posiada Wielka Brytania. Takie umowy PPP zawierane są tam od 1997 r., a głównym powodem decyzji o wykorzystaniu zaangażowania sektora prywatnego były problemy ze zbyt niską dostępnością usług medycznych dla pacjentów. Wynagrodzenie dla partnera prywatnego w kontraktach PPP jest co do zasady uzależnione od dostępności (sektor publiczny wypłaca okresowe wynagrodzenie na rzecz partnera prywatnego, który najczęściej świadczy usługi związane z utrzymaniem obiektu, w którym usługi medyczne świadczone są przez podmiot sektora publicznego). W szczególnych przypadkach wynagrodzenie dla partnera prywatnego może być uzależnione od rzeczywistego wykorzystania usługi (np. od liczby wykonanych usług medycznych w przypadku programu ISTC w Wielkiej Brytanii) lub od liczby pacjentów zamieszkałych w regionie działalności szpitala (mechanizm zastosowany w kilku przypadkach w Hiszpanii, dodatkowo modyfikowany przez formułę związaną z epidemiologią i liczbą pacjentów przyjętych spoza regionu). Model PPP w ochronie zdrowia jest modelem innowacyjnym na rynku Europy Środkowej i Wschodniej, a dodatkowo przygotowanie projektu PPP to proces skomplikowany i długoterminowy, który wymaga spojrzenia wykraczającego poza jedną kadencję wyborczą. Autorzy niniejszego opracowania prezentują modele PPP stosowane w ochronie zdrowia w wybranych krajach (Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Hiszpania i Australia), aby przybliżyć doświadczenia międzynarodowe, a następnie krótko charakteryzują system i podstawowe uregulowania prawne związane ze świadczeniem usług medycznych w Polsce. W dalszej części 8

11 Wprowadzenie opracowania podjęto próbę opisania wszystkich kroków (tzw. ścieżka dojścia), które należy podjąć w celu przygotowania projektu PPP, wyboru partnera prywatnego i realizacji przedsięwzięcia w formule PPP w Polsce. Celem opracowania jest z jednej strony przedstawienie doświadczeń międzynarodowych w zakresie realizacji projektów PPP w ochronie zdrowia, a z drugiej analiza najlepszych praktyk, ale również popełnionych błędów, które mogą być ważną lekcją dla decydentów przystępujących do przygotowania tego typu projektów na rynku polskim. Dynamiczny rozwój rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce powoduje, że pacjent ma większy wybór i szanse na szybki dostęp do leczenia. Nie wypracowano jednak dotychczas systemowej i długookresowej koncepcji sektora ochrony zdrowia oraz przejrzystego systemu finansowania świadczeń, który umożliwiałby pacjentom korzystanie z usług wybranej przez siebie placówki według kryterium jakości świadczonych usług bez względu na formę własności. Zachowanie kontroli sektora finansów publicznych nad rynkiem usług medycznych jest niezbędne z punktu widzenia badania potrzeb populacyjnych i epidemiologicznych oraz wyznaczania strategicznych celów krajowych i regionalnych. Realizacja inwestycji z wykorzystaniem formuły PPP, która pozostawia odpowiedzialność za świadczenie usług publicznych w sektorze publicznym, gdy usługi te świadczone są przez partnera prywatnego, wydaje się być rozwiązaniem skutecznym, szczególnie w sytuacji braku środków publicznych na niezbędne inwestycje. Warto też pamiętać, że sukces w przypadku projektu PPP to nie tyle tzw. zamknięcie komercyjne i finansowe projektu, ile przede wszystkim udana długoletnia współpraca sektora publicznego z wiarygodnym partnerem prywatnym skutkująca efektywnym świadczeniem usług publicznych. 9

12 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia System ochrony zdrowia w Australii Jur Gruszczyński, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. 1. Struktura i finansowanie systemu opieki zdrowotnej 1.1 Informacje ogólne W ramach systemu opieki zdrowotnej w Australii działają zarówno placówki prywatne, jak i publiczne. Krajowym systemem opieki zdrowotnej zarządza minister ds. ochrony zdrowia i starzenia się społeczeństwa. System podstawowej opieki zdrowotnej podlega rządowi Związku Australijskiego rządowi federalnemu, przy czym za określone obszary odpowiadają poszczególne stany, np. za zarządzanie szpitalami. Publiczny system opieki zdrowotnej wspiera system Medicare (opisany poniżej), zapewniający bezpłatny i powszechny dostęp do leczenia szpitalnego i subsydiowanego leczenia pozaszpitalnego. System ten finansowany jest z 1,5-proc. podatku nałożonego na wszystkich podatników, 1-proc. podatku pobieranego od osób o wysokich dochodach oraz z ogólnych przychodów. Prywatny system opieki zdrowotnej (w zakresie niepokrywanym przez Medicare) finansowany jest przez wiele zakładów prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Największy z nich to Medibank Private, należący do państwa, ale działający na takich samych zasadach jak inne zarejestrowane fundusze ubezpieczeń prywatnych. 10

13 System ochrony zdrowia w Australii 1.2. Polityka ochrony zdrowia podział odpowiedzialności Rząd Związku Australijskiego. Zgodnie z konstytucją Australii, rząd Związku Australijskiego uprawniony jest do decydowania w wielu kwestiach związanych z ochroną zdrowia, np. dofinansowanie leków, lecznictwo i szpitalnictwo oraz opieka lekarska i stomatologiczna. W praktyce Związek Australijski odgrywa obecnie wiodącą rolę w procesie formułowania zasad polityki, w szczególności w takich obszarach, jak publiczna opieka zdrowotna, badania i zarządzanie centralnym systemem informacyjnym. Związek Australijski finansuje system powszechnej opieki medycznej oraz farmaceutycznej i udziela wsparcia finansowego szpitalom publicznym, domom opieki dla osób starszych oraz systemowi pomocy społecznej dla osób starszych. Związek Australijski stanowi również główne źródło finansowania medycznych badań naukowych i wspiera szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz finansuje stypendia dla studentów szkolnictwa wyższego. Stany i terytoria. Stany i terytoria odpowiedzialne są za zarządzanie systemem publicznej opieki zdrowotnej i utrzymywanie bezpośrednich relacji z większością placówek opieki zdrowotnej, w tym za zarządzanie personelem medycznym. Stany i terytoria odpowiedzialne są za usługi szpitali leczniczych i psychiatrycznych oraz za wiele usług w obszarze opieki społecznej i ochrony zdrowia, np. opieka zdrowotna w szkołach, opieka stomatologiczna, opieka nad matką i dzieckiem oraz medycyna środowiskowa. Związek Australijski, stany i terytoria wspólnie finansują działalność szpitali publicznych oraz system opieki społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Samorządy lokalne. Podstawowym obowiązkiem samorządów lokalnych w obszarze ochrony zdrowia jest kontrola kwestii związanych z ochroną środowiska, np. wywóz śmieci, uzdatnianie wody oraz inspekcje sanitarne. Samorządy lokalne odpowiedzialne są również za opiekę nad pacjentami w domu oraz prewencję zdrowia, np. szczepienia. W opinii rządu Związku Australijskiego prywatny sektor świadczenia i finansowania usług medycznych jest bardzo ważnym elementem australijskiego systemu opieki zdrowotnej. Dlatego też rząd finansuje 30% kwoty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które takie ubezpieczenie wykupiły. Rząd wprowadził również dodatkowe zachęty dla osób korzystających z prywatnej 11

14 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia opieki zdrowotnej. Większość kwestii dotyczących prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych reguluje ustawa o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych z 2007 r. Rządy stanowe i terytorialne bezpośrednio finansują szeroki zakres usług zdrowotnych. Związek Australijski finansuje większość usług pozaszpitalnych oraz większość prowadzonych badań. Związek Australijski, stany i terytoria wspólnie finansują działalność szpitali publicznych oraz system opieki społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Medicare to australijski system opieki zdrowotnej finansowany z funduszy publicznych, którym zarządza urząd Medicare Australia. Celem systemu Medicare jest zapewnienie wszystkim obywatelom i rezydentom powszechnego dostępu do usług świadczonych przez lekarzy i szpitale publiczne, z wyjątkiem mieszkańców Norfolk Island. Rezydenci posiadający kartę Medicare mogą korzystać z dofinansowanych usług świadczonych przez lekarzy posiadających numer nadany przez Medicare oraz w pełni finansowanych ( bezpłatnych ) usług świadczonych przez szpitale publiczne. Obywatele innych państw, z którymi Australia podpisała umowy wzajemne, mają ograniczony dostęp do usług w ramach Medicare. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne może obejmować koszty leczenia w szpitalach publicznych i prywatnych (szpitale publiczne obciążają kosztami jedynie tych pacjentów, którzy chcą być traktowani jako pacjenci prywatni, co umożliwia im wybranie konkretnego lekarza) oraz część opłat z tytułu usług dla pacjentów przebywających w szpitalach. Ubezpieczenie prywatne może również obejmować usługi dodatkowe/paramedyczne (np. fizjoterapię) oraz koszty aparatów i urządzeń (np. okulary). Medicare finansuje (lub refinansuje) koszty usługi świadczone przez lekarzy. Finansowanie obejmuje również badanie wzroku przez optyka. Natomiast nie obejmuje opieki stomatologicznej z wyjątkiem pewnych zabiegów chirurgicznych, które można przeprowadzić wyłącznie w szpitalu i wyłącznie przez specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Finansowanie w ramach Medicare dostępne jest w ograniczonym zakresie w obszarze dodatkowych usług medycznych (np. fizjoterapia czy logopedia) w ramach rozszerzonego programu opieki podstawowej (Enhanced Primary Care), jednakże większość takich usług w obszarze medycyny alternatywnej nie jest objęta systemem Medicare. Niedawno system Medicare objął również usługi leczenia akupunkturą świadczone przez lekarzy. Medicare Australia działa w ramach departamentu ds. służb społecznych, który jest odpowiedzialny za obliczanie i opłacanie przez Mediacare zaakcepto- 12

15 System ochrony zdrowia w Australii wanych usług oraz dofinansowanie do leków na receptę (w programie świadczeń farmaceutycznych) znajdujących się na uzgodnionej liście. Korzystających z usług medycznych i farmaceutycznych pacjentów potrzebujących długotrwałego leczenia czy kuracji lekami chroni przed zbyt dużymi wydatkami z własnej kieszeni system zabezpieczeń. Koszty poniesione bezpośrednio przez pacjentów stanowią różnicę pomiędzy kwotą świadczenia Medicare i kwotą, którą pacjent faktycznie zapłacił. Rząd Związku Australijskiego zapewnia również opiekę medyczną, farmaceutyczną i szpitalną dla weteranów, wdów wojennych oraz uprawnionych osób znajdujących się na ich utrzymaniu w ramach przepisów wydanych przez departament ds. weteranów. Rząd Związku Australijskiego finansuje około 2/3 (67%) wydatków sektora publicznego w obszarze opieki zdrowotnej, a reszta finansowana jest przez stany, terytoria i samorządy lokalne. 2. Czy istnieje tzw. koszyk świadczeń refinansowanych? Każda usługa świadczona w ramach Medicare ma przypisaną wysokość opłaty w cenniku MBS (cennik świadczeń Medicare). ffszpitale publiczne i prywatne pokrywanie kosztów pacjentów publicznych Medicare pokrywa w pełni leczenie pacjentów publicznych w szpitalach publicznych. Każdy obywatel australijski uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z leczenia w szpitalu publicznym. Jednakże w przypadku zabiegów planowanych może być długa lista oczekujących. Pacjenci nie płacą za pobyt w szpitalu ani za usługi szpitalne, które finansowane są w ramach rządowo-stanowych umów opieki zdrowotnej. ffszpitale publiczne pokrywanie kosztów pacjentów prywatnych W przypadku pacjentów prywatnych korzystających z usług szpitali publicznych lub prywatnych Medicare pokrywa 75% opłaty MBS za daną usługę. Pacjenci prywatni korzystają z ubezpieczenia pokrywającego pobyt w szpitalach prywatnych oraz inne usługi szpitalne. Pacjenci mogą również zapłacić z własnej kieszeni bez korzystania z ubezpieczenia prywatnego. ffleczenie pozaszpitalne pokrywanie kosztów 13

16 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia W przypadku leczenia pozaszpitalnego (tzn. leczenie osób nieprzebywających w szpitalu) Medicare pokrywa 100% opłaty MBS za konsultacje lekarzy medycyny rodzinnej oraz 85% opłaty MBS za konsultacje lekarzy specjalistów. Lekarze mogą korzystać z formy rozliczenia bulk billing, w ramach którego pobierają tylko odpowiedni procent należnej opłaty MBS. W konsekwencji pacjent korzysta z usługi bezpłatnie. Lekarze nie muszą korzystać z tego systemu i mogą zamiast tego obciążać za wizytę pacjenta. Prawo zabrania funduszom prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych pokrywać kwoty powyżej świadczeń wypłaconych w ramach Medicare. 3. Finansowanie sektora niepublicznej opieki zdrowotnej Szpitale prywatne stanowią około 1/3 wszystkich szpitali w Australii. Większość usług pozaszpitalnych świadczą lekarze prywatni, świadczący również dużo usług szpitalnych wspólnie z personelem zatrudnionym przez szpital. Lekarze prywatni świadczą większość usług stomatologicznych oraz wspierających leczenie, np. fizjoterapia. Około połowa mieszkańców Australii ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne. 43% społeczeństwa (9 mln) objętych jest ubezpieczeniem leczenia w szpitalach prywatnych i publicznych oraz dodatkowym ubezpieczeniem usług wspierających leczenie w szpitalach, np. fizjoterapia, stomatologiczne i zakup okularów. Rząd Związku Australijskiego dąży do zapewnienia lepszej równowagi pomiędzy udziałem sektora prywatnego i publicznego w systemie opieki zdrowotnej, zachęcając obywateli do wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie oferując zabezpieczenie w formie systemu Medicare. Ułatwia też wykupienie takiego ubezpieczenia prywatnego, oferując 30% upustu (wyższego dla osób w starszym wieku) od wysokości składki ubezpieczenia prywatnego. Program Extended Medicare Safety Net (zabezpieczający) wprowadzony w 2004 r. pokrywa 80% kosztów poniesionych przez pacjentów na leczenie pozaszpitalne w momencie przekroczenia limitu rocznego. Wydatki sektora prywatnego w opiece zdrowotnej stanowią około 1/3 wszystkich wydatków w tym obszarze. Większość z nich (ok. 60%) to indywidualne wydatki samych pacjentów, a pozostała część pochodzi z funduszy ubezpieczeń prywatnych i innych funduszy, np. funduszu pracy oraz z samochodowych ubezpieczeń OC. 14

17 System ochrony zdrowia w Australii 3.1. Czy pacjenci mogą sami wybrać szpital, czy też obowiązuje rejonizacja? Pacjent prywatny może wybrać dowolny szpital (prywatny lub państwowy), a także lekarza i chirurga zatrudnionego w tym szpitalu, przy czym jeżeli pacjent chce, aby jego lekarz leczył go w szpitalu publicznym, musi zapłacić za dzienny pobyt tego lekarza w szpitalu. Pacjenci prywatni zazwyczaj otrzymują jednoosobowe pokoje z własną łazienką, TV, radiem, telefonem oraz obsługą Czy obowiązuje system nadzoru realizacji budżetów w szpitalach? Ile wynoszą wydatki na opiekę zdrowotną na jednego obywatela z poszczególnych źródeł finansowania? Rząd Związku Australijskiego, działając poprzez departament ds. ochrony zdrowia i starzenia się społeczeństwa, określa państwową politykę zdrowotną i dofinansowuje usługi opieki zdrowotnej świadczone przez rządy stanowe i terytorialne oraz sektor prywatny. Łączna kwota wydatków na opiekę zdrowotną na wszystkich szczeblach administracji oraz sektora prywatnego stanowi ok. 9,8% PKB Australii. Australia, tak jak inne państwa, boryka się z problemami wzrastających kosztów opieki zdrowotnej ze względu na zmiany technologiczne, rosnące oczekiwania pacjentów oraz starzenie się społeczeństwa (w mniejszym zakresie). 4. Szpitale publiczne i prywatne 4.1. System szpitali publicznych Szpitale publiczne są współfinansowane przez rząd Związku Australijskiego oraz rządy stanowe i terytorialne i zarządzane przez stanowe i terytorialne departamenty ochrony zdrowia. 15

18 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia Pacjenci przyjęci do szpitali publicznych o statusie publicznych (Medicare) objęci są opieką ze strony lekarzy i specjalistów powołanych przez szpital. Nie płacą za opiekę i leczenie oraz leczenie poszpitalne świadczone przez lekarza prowadzącego System szpitali prywatnych Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pokrywa usługi zarówno szpitali publicznych, jak i prywatnych. Większość szpitali prywatnych należy do Australian Private Hospitals Association (Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych w Australii). Około połowa (43%, czyli 9 mln) mieszkańców Australii posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, co umożliwia im leczenie w szpitalach prywatnych i publicznych. Szpitale publiczne obciążają kosztami jedynie tych pacjentów, którzy chcą być traktowani jako pacjenci prywatni, co umożliwia im wybranie konkretnego lekarza oraz ponoszenie części opłat z tytułu usług dla pacjentów przebywających w szpitalach. Szpitale prywatne stanowią około 1/3 wszystkich szpitali w Australii Status szpitali prywatnych Szpitale prywatne to instytucje znajdujące się w rękach prywatnych, świadczące usługi pacjentom, którzy sami wybierają lekarzy prowadzących. Pacjenci ponoszą koszty pobytu w szpitalu oraz innych usług świadczonych przez nie oraz personel medyczny i paramedyczny. Szpitale prywatne funkcjonują w odpowiedzi na życzenie pacjentów, którzy chcą mieć możliwość wyboru lekarza. Niektóre szpitale świadczące usługi publiczne również znajdują się w rękach prywatnych. Szpitale takie zaliczane są do publicznych, ponieważ działają w imieniu państwa i są przez nie finansowane. W obszarze publicznej opieki zdrowotnej bardzo ważną rolę odgrywają szpitale należące do pozarządowych organizacji charytatywnych i religijnych. W opinii Australijskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, sektor szpitali prywatnych działa w przekonaniu, że pacjenci powinni mieć możliwość wyboru w odniesieniu do usług opieki zdrowotnej. 16

19 System ochrony zdrowia w Australii 4.4. Forma prawna szpitali publicznych W Australii szpitale publiczne są zarządzane i finansowane w ramach programów opieki zdrowotnej w poszczególnych stanach (finansowane przez federalny program powszechnej opieki zdrowotnej Medicare). Szpitale publiczne są zazwyczaj lepiej wyposażone, ale oferują głównie pokoje wielołóżkowe. Pogotowie ratunkowe. Usługi pogotowia ratunkowego świadczone są praktycznie wyłącznie przez szpitale publiczne (istnieje bardzo niewielka liczba prywatnych centrów pogotowia ratunkowego, za usługi których pacjenci muszą płacić sami). Szpital nie otrzymuje zwrotu kosztów usługi pogotowia z Medicare. Jednakże koszty niektórych usług (zdjęcia rentgenowskie, patologia) mogą kwalifikować się do refundacji z Medicare. Leczenie w szpitalu. W Australii działa coraz więcej szpitali prywatnych, szczególnie w obszarach zamieszkanych przez osoby o wyższych dochodach i w gęściej zaludnionych. Szpitale publiczne obsługują wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy posiadają oni prywatne ubezpieczenie zdrowotne, czy też nie. Koszty leczenia pokrywa program Medicare. Jeżeli pacjent ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne, może przenieść się do szpitala prywatnego (jeżeli znajduje się w pobliżu) lub podjąć taką decyzję po przybyciu do izby przyjęć lub po uzyskaniu pomocy. Szpital publiczny to instytucja prowadzona przez rząd lub w imieniu rządu stanowego lub terytorialnego. Jest nim również szpital prywatny lub należący do organizacji charytatywnej, jeżeli zawarł umowę z rządem o świadczenie usług szpitala publicznego. Koszty finansowania szpitali publicznych ponoszą rządy stanowe, terytorialne i rząd Związku Australijskiego. Jednak za świadczenie usług szpitalnych odpowiedzialne są rządy poszczególnych stanów i terytoriów. Taka decentralizacja zarządzania szpitalnictwem oznacza, że w Australii działa osiem różnych systemów szpitali publicznych odzwierciedlających, przynajmniej częściowo, różne potrzeby mieszkańców, rejonów geograficznych oraz zasoby poszczególnych stanów i terytoriów. 17

20 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia 5. Reformy Obecny rząd (Partii Pracy) zaproponował wiele istotnych reform systemu opieki zdrowotnej w najbliższych latach lutego 2011 r. Rada Rządów Australii (COAG) nawiązała współpracę w sprawie państwowej reformy sytemu opieki zdrowotnej w celu świadczenia lepszych usług dla pacjentów i zapewnienia zrównoważonego systemu ochrony zdrowia. Poszczególne rządy australijskie podpisały umowę w sprawie reformy ochrony zdrowia (Heads of Agreement on National Health Reform), która ma na celu wywiązanie się z powyższych zobowiązań. 4 Reformy przedstawiają się następująco Reformy ochrony zdrowia w 2010 r. ffzapewniono dla szpitali dodatkowe dofinansowanie w celu odciążenia służb pogotowia ratunkowego i zwiększenia liczby zabiegów planowanych. f fzłożono w parlamencie projekt ustawy o wyższych standardach bezpieczeństwa i jakości. ffwprowadzono ustawę E-health (e-usługi) określającą wydawanie niepowtarzalnych identyfikatorów w systemie opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Australii. ffprzeznaczono dodatkowe środki na przychodnie medycyny rodzinnej lekarze rodzinni mogą obecnie ubiegać się o dofinansowanie na modernizację przychodni do wysokości 500 tys. USD. ffprzeznaczono 1316 łóżek dla pacjentów przyjmowanych nie w nagłych przypadkach w celu zapewnienia ok dodatkowych usług w ciągu najbliższych czterech lat dla chorych umysłowo przechodzących rehabilitację oraz pacjentów śmiertelnie chorych. ffsfinansowano podwojenie liczby placówek ochrony zdrowia psychicznego organizacji Headspace. 3 Zob.:

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik

PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

System pomocy społecznej w Finlandii

System pomocy społecznej w Finlandii System pomocy społecznej w Finlandii Ulla Maija Koivula Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo