PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA"

Transkrypt

1 PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP

2 Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst Autorzy: dr Irena Herbst,Przemysław Zaremba, Bartosz Mysiorski; Fundacja Centrum PPP Jolanta Kalecińska; White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Jur Gruszczyński; Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Lilianna Bogusz; PwC Wadim Kurpias, Maciej Ziółkowski, Paul Smith, Simon Hayes; CMS Cameron McKenna Jan Kozak; niezależny ekspert Jarosław Dąbrowski, Patryk Darowski; Deloitte Mirosława Blank; Związek Polskiego Leasingu (BRE Leasing Sp. z o.o.) Agata Jaździk; niezależny ekspert Paweł Pajchel, Tadeusz Blecha; Bovis Lend Lease Sp z o. o. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Fundację Centrum PPP, wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi profesjonalnego doradztwa w tym zakresie. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje, podjęte lub zaniechane na podstawie niniejszej publikacji lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi odbiorca. Właścicielem majątkowych praw autorskich jest Fundacja Centrum PPP. Osoby, które przygotowały powyższy materiał, niniejszym oświadczają, że zawiera on poglądy odzwierciedlające ich osobistą wiedzę na ten temat. Fundacja Centrum PPP dołożyła należytej staranności przy sporządzaniu publikacji, w celu zapewnienia, iż zawarte w niej informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji. Fundacja Centrum PPP nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystywania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Żadna część, jak i całość utworu zawarta w niniejszej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania (w tym także w sposób elektroniczny lub mechaniczny) na wszelkich polach eksploatacji włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w internecie bez pisemnej zgody Fundacji Centrum PPP. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Fundacji Centrum PPP lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Partner wydania

3 Fundacja Centrum PPP składa gorące podziękowanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego za sfinansowanie niniejszej edycji prezentowanego tu opracowania. Upowszechnienie wiedzy o możliwościach i metodach wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w świadczeniu usług szpitalnych ułatwić powinno wykorzystanie tego narzędzia dla uruchomienia skutecznych i efektywnych przedsięwzięć pozwalających na znaczące rozszerzenie dostępności do usług szpitalnych i poprawę jakości ich świadczenia. Dr Irena Herbst Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP Warszawa, 2011

4 Spis treści Wprowadzenie...6 System ochrony zdrowia w Australii Struktura i finansowanie systemu opieki zdrowotnej Informacje ogólne Polityka ochrony zdrowia podział odpowiedzialności Czy istnieje tzw. koszyk świadczeń refinansowanych? Finansowanie sektora niepublicznej opieki zdrowotnej Czy pacjenci mogą sami wybrać szpital, czy też obowiązuje rejonizacja? czy obowiązuje system nadzoru realizacji budżetów w szpitalach? Ile wynoszą wydatki na opiekę zdrowotną na jednego obywatela z poszczególnych źródeł finansowania? Szpitale publiczne i prywatne System szpitali publicznych System szpitali prywatnych Status szpitali prywatnych Forma prawna szpitali publicznych Reformy Reformy ochrony zdrowia w 2010 r Inicjatywy na 2011 r Inicjatywy na lipiec 2012 r PPP w inwestycjach w usługi szpitalne i usługi świadczone przez szpitale Wprowadzenie Wartość przedsięwzięć Otoczenie instytucjonalne dla PPP Rodzaje inwestycji PPP w ochronie zdrowia studia przypadków Modele PPP Realizacja przedsięwzięcia w formule PPP Procedura wyboru partnera prywatnego Podpisanie umowy PPP przeniesienie na rzecz innego podmiotu prywatnego praw z umowy dotyczącej PPP w okresie jej obowiązywania... 26

5 7.4. Wynagrodzenie partnera prywatnego Gwarancje dla partnera prywatnego System ochrony zdrowia we Francji Organizacja systemu ochrony zdrowia Rola parlamentu Rola rządu Rola ARS Finansowanie systemu ochrony zdrowia Szpitale publiczne i prywatne Wieloletnie narodowe plany inwestycji w systemie ochrony zdrowia PPP w inwestycjach w szpitalnictwie oraz usługach szpitalnych Podstawowe informacje na temat PPP we Francji Analiza zapotrzebowania i opłacalności inwestycji na danym terenie Analizy wstępne Wybór partnera prywatnego dialog konkurencyjny przykłady szpitali i obiektów szpitalnych zbudowanych w formule PPP lub na podstawie BEH, dane statystyczne System ochrony zdrowia w Hiszpanii Organizacja systemu ochrony zdrowia Administracja centralna Administracja lokalna Izba Współpracy Regionalnej Narodowego Systemu Zdrowia (CISNS) Finansowanie systemu ochrony zdrowia Szpitale publiczne i prywatne Szpitale prywatne Kontrola jakości usług medycznych Finansowanie inwestycji w infrastrukturę PPP w inwestycjach w szpitalnictwie oraz usługach szpitalnych Formy współpracy Forma wynagrodzenia Przykłady zrealizowanych projektów Studium przypadku... 47

6 System ochrony zdrowia w Portugalii Organizacja systemu opieki zdrowotnej i jego finansowania Procedura wyboru partnera prywatnego dla PPP w ochronie zdrowia w Portugalii Etapy wyboru partnera prywatnego PPP w inwestycjach w szpitalnictwie oraz usługach szpitalnych w Portugalii Studium przypadku Centro Hospitalar de Cascais Hospital de Braga Ogólne informacje na temat PPP w Portugalii System ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii Organizacja systemu opieki zdrowotnej i jego finansowania Organizacja Finansowanie Reforma Szpitale publiczne i prywatne Prywatna opieka zdrowotna Publiczna opieka zdrowotna niezależne zakłady opieki zdrowotnej (Independent Sector Treatment Centres ISTC) PPP w szpitalnictwie i usługach szpitalnych Podstawowe informacje o PPP na terenie kraju Krajowe instytucje uczestniczące w projektach PPP Świadczenie usług medycznych przez sektor prywatny jednostki ISTC poprawa poziomu opieki zdrowotnej na najuboższych terenach placówki programu LIFT i Express Lift Wybór partnera prywatnego i umowa PPP Rola sektora publicznego Wynagrodzenia partnera prywatnego System ochrony zdrowia w Polsce Organizacja systemu ochrony zdrowia Wprowadzenie Elementy systemu Finansowanie systemu ochrony zdrowia... 71

7 3. Szpitale publiczne i prywatne Ścieżka dojścia do PPP w sektorze ochrony zdrowia w Polsce Wstęp Podmiot publiczny inicjujący projekt Analizy wstępne Powołanie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie PPP Wybór doradcy Badanie rynku potencjalnych inwestorów Sprecyzowanie struktury projektu Ustalenie sposobu wynagradzania partnera prywatnego Wybór metody realizacji projektu Wybór partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane lub usługi Zamknięcie finansowe Realizacja projektu Zakończenie części projektowej przedsięwzięcia... 87

8 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia Wprowadzenie Partnerstwo publiczno-prywatne jest modelem współpracy podmiotów z sektora finansów publicznych z partnerami prywatnymi, który cieszy się dużą popularnością na świecie. Wielka Brytania nadal pozostaje liderem pod względem wykorzystania modelu PPP do realizacji przedsięwzięć, ale z roku na rok wzrasta też liczba projektów PPP realizowanych przez inne kraje Europy Zachodniej. Zgodnie z raportem przygotowanym przez European PPP Expertise Centre, Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce, biorąc pod uwagę liczbę transakcji zawartych w 2010 r., natomiast jeśli chodzi o całkowitą wartość projektów, pierwsze miejsce zajmuje Hiszpania. W 2010 r. duże projekty PPP (o wartości powyżej 500 mln euro) stanowiły 9% wszystkich projektów PPP w Europie, przy czym najwięcej tego typu projektów zrealizowano w Portugalii i Hiszpanii. Największy projekt PPP zrealizowany w ostatnim czasie w ochronie zdrowia to szpital uniwersytecki Karolinska Solna Hospital w Sztokholmie 800 łóżek, kontrakt z wyłączeniem usług medycznych i edukacyjnych, wartość transakcji to prawie 1 mld euro. W Polsce model PPP nadal budzi wiele kontrowersji i emocji, które są w dużej mierze wynikiem niezrozumienia koncepcji PPP. Trudno mówić o dojrzałym rynku PPP w Polsce, gdyż etap zamknięcia komercyjnego i zamknięcia finansowego osiągnęło dotychczas zaledwie kilkanaście projektów (w tym umowy na budowę i eksploatację niektórych odcinków autostrad). Za formalny początek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce można uznać wejście w życie pierwszej ustawy o PPP (7 października 2005 r.). Od tego czasu systematycznie wzrasta zainteresowanie realizacją inwestycji w formule PPP. Jakkolwiek wcześniej istniały różne formy współpracy sektora publicznego z partnerami prywatnymi, zasady tej współpracy określane były przepisami kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych, w których nie występowała definicja partnerstwa publiczno-prywatnego. W świetle obowiązującej ustawy o PPP 1 przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia w formule PPP 1 Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz

9 Wprowadzenie pozwala na bardzo elastyczne ukształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami, co przejawia się w szczególności w swobodzie kształtowania zasad wynagrodzenia podmiotu prywatnego. Z kolei ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi 2 dotyczy zawierania kontraktów prostszych, w których koncesjonariusz (partner prywatny) jest upoważniony do pobierania pożytków w zamian za określone świadczenie na rzecz podmiotu publicznego (koncesjodawca). W typowym modelu PPP partner prywatny odpowiedzialny jest za dostarczenie z góry wyspecyfikowanej usługi publicznej, a nie jedynie aktywów służących realizacji tej usługi, co istotnie odróżnia taki model współpracy od tradycyjnego modelu zamówień publicznych, gdzie sektor prywatny jest odpowiedzialny wyłącznie za dostarczenie aktywów. Podstawowym celem PPP jest skonstruowanie takiego modelu współpracy, który zapewni korzyści obydwu stronom umowy i wysoką ogólną efektywność projektu. W modelu PPP, mimo inaczej określonego zakresu obowiązków, strona publiczna pozostaje odpowiedzialna za dostarczanie usług użyteczności publicznej i z tego obowiązku może być zwolniona jedynie wtedy, gdy zmianie ulegną regulacje prawne określające jej obowiązki w tym przedmiocie. W tym kontekście model PPP jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia interesu publicznego, bo z jednej strony zapewnia optymalne wydatkowanie środków publicznych (decyzja o wyborze PPP jako najlepszej formy realizacji przedsięwzięcia jest poprzedzona wieloma analizami), a z drugiej gwarantuje nadzór i kontrolę strony publicznej nad rodzajem i jakością usług zleconych do świadczenia partnerowi prywatnemu. Właśnie dlatego model PPP wydaje się być sensowną alternatywą dla komercjalizacji czy prywatyzacji placówek ochrony zdrowia w Polsce, która z oczywistych względów jest trudno akceptowalna przez społeczeństwo. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez ekspertów reprezentujących firmy będące członkami Fundacji Centrum PPP oraz ekspertów współpracujących z Fundacją Centrum PPP i ma na celu analizę możliwości zastosowania modelu PPP w projektach związanych z ochroną zdrowia w Polsce. Aby skutecznie przygotować przedsięwzięcie PPP, warto opierać się na dobrych praktykach i sprawdzonych rozwiązaniach. Nieracjonalne jest oczywiście kopiowanie umów czy struktur PPP z innych rynków, ale warto rozważyć dostosowanie ich do warunków polskich, by osiągnąć maksymalne korzyści. 2 Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz

10 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia Jak wynika z międzynarodowych doświadczeń, PPP w ochronie zdrowia może przyjąć kształt dwóch modeli rozwiązań: 1. zakontraktowanie budowy/modernizacji i eksploatacji szpitala, w którym usługi medyczne świadczy podmiot publiczny typowy model PPP w sektorze zdrowotnym na świecie opcja szeroko znana i akceptowana przez rynek, 2. zakontraktowanie usług medycznych od podmiotu prywatnego (świadczonych w szpitalu wybudowanym/zmodernizowanym i eksploatowanym przez ten podmiot) opcja dość rzadka, znane przykłady w Hiszpanii, Portugalii i Australii. Model PPP jest dość powszechnie stosowany w krajach Europy Zachodniej, przy czym w większości przypadków w ochronie zdrowia świadczenie usług medycznych pozostaje domeną podmiotów z sektora finansów publicznych. Największe doświadczenie w zastosowaniu PPP, w tym również projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia, posiada Wielka Brytania. Takie umowy PPP zawierane są tam od 1997 r., a głównym powodem decyzji o wykorzystaniu zaangażowania sektora prywatnego były problemy ze zbyt niską dostępnością usług medycznych dla pacjentów. Wynagrodzenie dla partnera prywatnego w kontraktach PPP jest co do zasady uzależnione od dostępności (sektor publiczny wypłaca okresowe wynagrodzenie na rzecz partnera prywatnego, który najczęściej świadczy usługi związane z utrzymaniem obiektu, w którym usługi medyczne świadczone są przez podmiot sektora publicznego). W szczególnych przypadkach wynagrodzenie dla partnera prywatnego może być uzależnione od rzeczywistego wykorzystania usługi (np. od liczby wykonanych usług medycznych w przypadku programu ISTC w Wielkiej Brytanii) lub od liczby pacjentów zamieszkałych w regionie działalności szpitala (mechanizm zastosowany w kilku przypadkach w Hiszpanii, dodatkowo modyfikowany przez formułę związaną z epidemiologią i liczbą pacjentów przyjętych spoza regionu). Model PPP w ochronie zdrowia jest modelem innowacyjnym na rynku Europy Środkowej i Wschodniej, a dodatkowo przygotowanie projektu PPP to proces skomplikowany i długoterminowy, który wymaga spojrzenia wykraczającego poza jedną kadencję wyborczą. Autorzy niniejszego opracowania prezentują modele PPP stosowane w ochronie zdrowia w wybranych krajach (Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Hiszpania i Australia), aby przybliżyć doświadczenia międzynarodowe, a następnie krótko charakteryzują system i podstawowe uregulowania prawne związane ze świadczeniem usług medycznych w Polsce. W dalszej części 8

11 Wprowadzenie opracowania podjęto próbę opisania wszystkich kroków (tzw. ścieżka dojścia), które należy podjąć w celu przygotowania projektu PPP, wyboru partnera prywatnego i realizacji przedsięwzięcia w formule PPP w Polsce. Celem opracowania jest z jednej strony przedstawienie doświadczeń międzynarodowych w zakresie realizacji projektów PPP w ochronie zdrowia, a z drugiej analiza najlepszych praktyk, ale również popełnionych błędów, które mogą być ważną lekcją dla decydentów przystępujących do przygotowania tego typu projektów na rynku polskim. Dynamiczny rozwój rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce powoduje, że pacjent ma większy wybór i szanse na szybki dostęp do leczenia. Nie wypracowano jednak dotychczas systemowej i długookresowej koncepcji sektora ochrony zdrowia oraz przejrzystego systemu finansowania świadczeń, który umożliwiałby pacjentom korzystanie z usług wybranej przez siebie placówki według kryterium jakości świadczonych usług bez względu na formę własności. Zachowanie kontroli sektora finansów publicznych nad rynkiem usług medycznych jest niezbędne z punktu widzenia badania potrzeb populacyjnych i epidemiologicznych oraz wyznaczania strategicznych celów krajowych i regionalnych. Realizacja inwestycji z wykorzystaniem formuły PPP, która pozostawia odpowiedzialność za świadczenie usług publicznych w sektorze publicznym, gdy usługi te świadczone są przez partnera prywatnego, wydaje się być rozwiązaniem skutecznym, szczególnie w sytuacji braku środków publicznych na niezbędne inwestycje. Warto też pamiętać, że sukces w przypadku projektu PPP to nie tyle tzw. zamknięcie komercyjne i finansowe projektu, ile przede wszystkim udana długoletnia współpraca sektora publicznego z wiarygodnym partnerem prywatnym skutkująca efektywnym świadczeniem usług publicznych. 9

12 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia System ochrony zdrowia w Australii Jur Gruszczyński, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. 1. Struktura i finansowanie systemu opieki zdrowotnej 1.1 Informacje ogólne W ramach systemu opieki zdrowotnej w Australii działają zarówno placówki prywatne, jak i publiczne. Krajowym systemem opieki zdrowotnej zarządza minister ds. ochrony zdrowia i starzenia się społeczeństwa. System podstawowej opieki zdrowotnej podlega rządowi Związku Australijskiego rządowi federalnemu, przy czym za określone obszary odpowiadają poszczególne stany, np. za zarządzanie szpitalami. Publiczny system opieki zdrowotnej wspiera system Medicare (opisany poniżej), zapewniający bezpłatny i powszechny dostęp do leczenia szpitalnego i subsydiowanego leczenia pozaszpitalnego. System ten finansowany jest z 1,5-proc. podatku nałożonego na wszystkich podatników, 1-proc. podatku pobieranego od osób o wysokich dochodach oraz z ogólnych przychodów. Prywatny system opieki zdrowotnej (w zakresie niepokrywanym przez Medicare) finansowany jest przez wiele zakładów prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Największy z nich to Medibank Private, należący do państwa, ale działający na takich samych zasadach jak inne zarejestrowane fundusze ubezpieczeń prywatnych. 10

13 System ochrony zdrowia w Australii 1.2. Polityka ochrony zdrowia podział odpowiedzialności Rząd Związku Australijskiego. Zgodnie z konstytucją Australii, rząd Związku Australijskiego uprawniony jest do decydowania w wielu kwestiach związanych z ochroną zdrowia, np. dofinansowanie leków, lecznictwo i szpitalnictwo oraz opieka lekarska i stomatologiczna. W praktyce Związek Australijski odgrywa obecnie wiodącą rolę w procesie formułowania zasad polityki, w szczególności w takich obszarach, jak publiczna opieka zdrowotna, badania i zarządzanie centralnym systemem informacyjnym. Związek Australijski finansuje system powszechnej opieki medycznej oraz farmaceutycznej i udziela wsparcia finansowego szpitalom publicznym, domom opieki dla osób starszych oraz systemowi pomocy społecznej dla osób starszych. Związek Australijski stanowi również główne źródło finansowania medycznych badań naukowych i wspiera szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz finansuje stypendia dla studentów szkolnictwa wyższego. Stany i terytoria. Stany i terytoria odpowiedzialne są za zarządzanie systemem publicznej opieki zdrowotnej i utrzymywanie bezpośrednich relacji z większością placówek opieki zdrowotnej, w tym za zarządzanie personelem medycznym. Stany i terytoria odpowiedzialne są za usługi szpitali leczniczych i psychiatrycznych oraz za wiele usług w obszarze opieki społecznej i ochrony zdrowia, np. opieka zdrowotna w szkołach, opieka stomatologiczna, opieka nad matką i dzieckiem oraz medycyna środowiskowa. Związek Australijski, stany i terytoria wspólnie finansują działalność szpitali publicznych oraz system opieki społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Samorządy lokalne. Podstawowym obowiązkiem samorządów lokalnych w obszarze ochrony zdrowia jest kontrola kwestii związanych z ochroną środowiska, np. wywóz śmieci, uzdatnianie wody oraz inspekcje sanitarne. Samorządy lokalne odpowiedzialne są również za opiekę nad pacjentami w domu oraz prewencję zdrowia, np. szczepienia. W opinii rządu Związku Australijskiego prywatny sektor świadczenia i finansowania usług medycznych jest bardzo ważnym elementem australijskiego systemu opieki zdrowotnej. Dlatego też rząd finansuje 30% kwoty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które takie ubezpieczenie wykupiły. Rząd wprowadził również dodatkowe zachęty dla osób korzystających z prywatnej 11

14 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia opieki zdrowotnej. Większość kwestii dotyczących prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych reguluje ustawa o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych z 2007 r. Rządy stanowe i terytorialne bezpośrednio finansują szeroki zakres usług zdrowotnych. Związek Australijski finansuje większość usług pozaszpitalnych oraz większość prowadzonych badań. Związek Australijski, stany i terytoria wspólnie finansują działalność szpitali publicznych oraz system opieki społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Medicare to australijski system opieki zdrowotnej finansowany z funduszy publicznych, którym zarządza urząd Medicare Australia. Celem systemu Medicare jest zapewnienie wszystkim obywatelom i rezydentom powszechnego dostępu do usług świadczonych przez lekarzy i szpitale publiczne, z wyjątkiem mieszkańców Norfolk Island. Rezydenci posiadający kartę Medicare mogą korzystać z dofinansowanych usług świadczonych przez lekarzy posiadających numer nadany przez Medicare oraz w pełni finansowanych ( bezpłatnych ) usług świadczonych przez szpitale publiczne. Obywatele innych państw, z którymi Australia podpisała umowy wzajemne, mają ograniczony dostęp do usług w ramach Medicare. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne może obejmować koszty leczenia w szpitalach publicznych i prywatnych (szpitale publiczne obciążają kosztami jedynie tych pacjentów, którzy chcą być traktowani jako pacjenci prywatni, co umożliwia im wybranie konkretnego lekarza) oraz część opłat z tytułu usług dla pacjentów przebywających w szpitalach. Ubezpieczenie prywatne może również obejmować usługi dodatkowe/paramedyczne (np. fizjoterapię) oraz koszty aparatów i urządzeń (np. okulary). Medicare finansuje (lub refinansuje) koszty usługi świadczone przez lekarzy. Finansowanie obejmuje również badanie wzroku przez optyka. Natomiast nie obejmuje opieki stomatologicznej z wyjątkiem pewnych zabiegów chirurgicznych, które można przeprowadzić wyłącznie w szpitalu i wyłącznie przez specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Finansowanie w ramach Medicare dostępne jest w ograniczonym zakresie w obszarze dodatkowych usług medycznych (np. fizjoterapia czy logopedia) w ramach rozszerzonego programu opieki podstawowej (Enhanced Primary Care), jednakże większość takich usług w obszarze medycyny alternatywnej nie jest objęta systemem Medicare. Niedawno system Medicare objął również usługi leczenia akupunkturą świadczone przez lekarzy. Medicare Australia działa w ramach departamentu ds. służb społecznych, który jest odpowiedzialny za obliczanie i opłacanie przez Mediacare zaakcepto- 12

15 System ochrony zdrowia w Australii wanych usług oraz dofinansowanie do leków na receptę (w programie świadczeń farmaceutycznych) znajdujących się na uzgodnionej liście. Korzystających z usług medycznych i farmaceutycznych pacjentów potrzebujących długotrwałego leczenia czy kuracji lekami chroni przed zbyt dużymi wydatkami z własnej kieszeni system zabezpieczeń. Koszty poniesione bezpośrednio przez pacjentów stanowią różnicę pomiędzy kwotą świadczenia Medicare i kwotą, którą pacjent faktycznie zapłacił. Rząd Związku Australijskiego zapewnia również opiekę medyczną, farmaceutyczną i szpitalną dla weteranów, wdów wojennych oraz uprawnionych osób znajdujących się na ich utrzymaniu w ramach przepisów wydanych przez departament ds. weteranów. Rząd Związku Australijskiego finansuje około 2/3 (67%) wydatków sektora publicznego w obszarze opieki zdrowotnej, a reszta finansowana jest przez stany, terytoria i samorządy lokalne. 2. Czy istnieje tzw. koszyk świadczeń refinansowanych? Każda usługa świadczona w ramach Medicare ma przypisaną wysokość opłaty w cenniku MBS (cennik świadczeń Medicare). ffszpitale publiczne i prywatne pokrywanie kosztów pacjentów publicznych Medicare pokrywa w pełni leczenie pacjentów publicznych w szpitalach publicznych. Każdy obywatel australijski uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z leczenia w szpitalu publicznym. Jednakże w przypadku zabiegów planowanych może być długa lista oczekujących. Pacjenci nie płacą za pobyt w szpitalu ani za usługi szpitalne, które finansowane są w ramach rządowo-stanowych umów opieki zdrowotnej. ffszpitale publiczne pokrywanie kosztów pacjentów prywatnych W przypadku pacjentów prywatnych korzystających z usług szpitali publicznych lub prywatnych Medicare pokrywa 75% opłaty MBS za daną usługę. Pacjenci prywatni korzystają z ubezpieczenia pokrywającego pobyt w szpitalach prywatnych oraz inne usługi szpitalne. Pacjenci mogą również zapłacić z własnej kieszeni bez korzystania z ubezpieczenia prywatnego. ffleczenie pozaszpitalne pokrywanie kosztów 13

16 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia W przypadku leczenia pozaszpitalnego (tzn. leczenie osób nieprzebywających w szpitalu) Medicare pokrywa 100% opłaty MBS za konsultacje lekarzy medycyny rodzinnej oraz 85% opłaty MBS za konsultacje lekarzy specjalistów. Lekarze mogą korzystać z formy rozliczenia bulk billing, w ramach którego pobierają tylko odpowiedni procent należnej opłaty MBS. W konsekwencji pacjent korzysta z usługi bezpłatnie. Lekarze nie muszą korzystać z tego systemu i mogą zamiast tego obciążać za wizytę pacjenta. Prawo zabrania funduszom prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych pokrywać kwoty powyżej świadczeń wypłaconych w ramach Medicare. 3. Finansowanie sektora niepublicznej opieki zdrowotnej Szpitale prywatne stanowią około 1/3 wszystkich szpitali w Australii. Większość usług pozaszpitalnych świadczą lekarze prywatni, świadczący również dużo usług szpitalnych wspólnie z personelem zatrudnionym przez szpital. Lekarze prywatni świadczą większość usług stomatologicznych oraz wspierających leczenie, np. fizjoterapia. Około połowa mieszkańców Australii ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne. 43% społeczeństwa (9 mln) objętych jest ubezpieczeniem leczenia w szpitalach prywatnych i publicznych oraz dodatkowym ubezpieczeniem usług wspierających leczenie w szpitalach, np. fizjoterapia, stomatologiczne i zakup okularów. Rząd Związku Australijskiego dąży do zapewnienia lepszej równowagi pomiędzy udziałem sektora prywatnego i publicznego w systemie opieki zdrowotnej, zachęcając obywateli do wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie oferując zabezpieczenie w formie systemu Medicare. Ułatwia też wykupienie takiego ubezpieczenia prywatnego, oferując 30% upustu (wyższego dla osób w starszym wieku) od wysokości składki ubezpieczenia prywatnego. Program Extended Medicare Safety Net (zabezpieczający) wprowadzony w 2004 r. pokrywa 80% kosztów poniesionych przez pacjentów na leczenie pozaszpitalne w momencie przekroczenia limitu rocznego. Wydatki sektora prywatnego w opiece zdrowotnej stanowią około 1/3 wszystkich wydatków w tym obszarze. Większość z nich (ok. 60%) to indywidualne wydatki samych pacjentów, a pozostała część pochodzi z funduszy ubezpieczeń prywatnych i innych funduszy, np. funduszu pracy oraz z samochodowych ubezpieczeń OC. 14

17 System ochrony zdrowia w Australii 3.1. Czy pacjenci mogą sami wybrać szpital, czy też obowiązuje rejonizacja? Pacjent prywatny może wybrać dowolny szpital (prywatny lub państwowy), a także lekarza i chirurga zatrudnionego w tym szpitalu, przy czym jeżeli pacjent chce, aby jego lekarz leczył go w szpitalu publicznym, musi zapłacić za dzienny pobyt tego lekarza w szpitalu. Pacjenci prywatni zazwyczaj otrzymują jednoosobowe pokoje z własną łazienką, TV, radiem, telefonem oraz obsługą Czy obowiązuje system nadzoru realizacji budżetów w szpitalach? Ile wynoszą wydatki na opiekę zdrowotną na jednego obywatela z poszczególnych źródeł finansowania? Rząd Związku Australijskiego, działając poprzez departament ds. ochrony zdrowia i starzenia się społeczeństwa, określa państwową politykę zdrowotną i dofinansowuje usługi opieki zdrowotnej świadczone przez rządy stanowe i terytorialne oraz sektor prywatny. Łączna kwota wydatków na opiekę zdrowotną na wszystkich szczeblach administracji oraz sektora prywatnego stanowi ok. 9,8% PKB Australii. Australia, tak jak inne państwa, boryka się z problemami wzrastających kosztów opieki zdrowotnej ze względu na zmiany technologiczne, rosnące oczekiwania pacjentów oraz starzenie się społeczeństwa (w mniejszym zakresie). 4. Szpitale publiczne i prywatne 4.1. System szpitali publicznych Szpitale publiczne są współfinansowane przez rząd Związku Australijskiego oraz rządy stanowe i terytorialne i zarządzane przez stanowe i terytorialne departamenty ochrony zdrowia. 15

18 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia Pacjenci przyjęci do szpitali publicznych o statusie publicznych (Medicare) objęci są opieką ze strony lekarzy i specjalistów powołanych przez szpital. Nie płacą za opiekę i leczenie oraz leczenie poszpitalne świadczone przez lekarza prowadzącego System szpitali prywatnych Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pokrywa usługi zarówno szpitali publicznych, jak i prywatnych. Większość szpitali prywatnych należy do Australian Private Hospitals Association (Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych w Australii). Około połowa (43%, czyli 9 mln) mieszkańców Australii posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, co umożliwia im leczenie w szpitalach prywatnych i publicznych. Szpitale publiczne obciążają kosztami jedynie tych pacjentów, którzy chcą być traktowani jako pacjenci prywatni, co umożliwia im wybranie konkretnego lekarza oraz ponoszenie części opłat z tytułu usług dla pacjentów przebywających w szpitalach. Szpitale prywatne stanowią około 1/3 wszystkich szpitali w Australii Status szpitali prywatnych Szpitale prywatne to instytucje znajdujące się w rękach prywatnych, świadczące usługi pacjentom, którzy sami wybierają lekarzy prowadzących. Pacjenci ponoszą koszty pobytu w szpitalu oraz innych usług świadczonych przez nie oraz personel medyczny i paramedyczny. Szpitale prywatne funkcjonują w odpowiedzi na życzenie pacjentów, którzy chcą mieć możliwość wyboru lekarza. Niektóre szpitale świadczące usługi publiczne również znajdują się w rękach prywatnych. Szpitale takie zaliczane są do publicznych, ponieważ działają w imieniu państwa i są przez nie finansowane. W obszarze publicznej opieki zdrowotnej bardzo ważną rolę odgrywają szpitale należące do pozarządowych organizacji charytatywnych i religijnych. W opinii Australijskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, sektor szpitali prywatnych działa w przekonaniu, że pacjenci powinni mieć możliwość wyboru w odniesieniu do usług opieki zdrowotnej. 16

19 System ochrony zdrowia w Australii 4.4. Forma prawna szpitali publicznych W Australii szpitale publiczne są zarządzane i finansowane w ramach programów opieki zdrowotnej w poszczególnych stanach (finansowane przez federalny program powszechnej opieki zdrowotnej Medicare). Szpitale publiczne są zazwyczaj lepiej wyposażone, ale oferują głównie pokoje wielołóżkowe. Pogotowie ratunkowe. Usługi pogotowia ratunkowego świadczone są praktycznie wyłącznie przez szpitale publiczne (istnieje bardzo niewielka liczba prywatnych centrów pogotowia ratunkowego, za usługi których pacjenci muszą płacić sami). Szpital nie otrzymuje zwrotu kosztów usługi pogotowia z Medicare. Jednakże koszty niektórych usług (zdjęcia rentgenowskie, patologia) mogą kwalifikować się do refundacji z Medicare. Leczenie w szpitalu. W Australii działa coraz więcej szpitali prywatnych, szczególnie w obszarach zamieszkanych przez osoby o wyższych dochodach i w gęściej zaludnionych. Szpitale publiczne obsługują wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy posiadają oni prywatne ubezpieczenie zdrowotne, czy też nie. Koszty leczenia pokrywa program Medicare. Jeżeli pacjent ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne, może przenieść się do szpitala prywatnego (jeżeli znajduje się w pobliżu) lub podjąć taką decyzję po przybyciu do izby przyjęć lub po uzyskaniu pomocy. Szpital publiczny to instytucja prowadzona przez rząd lub w imieniu rządu stanowego lub terytorialnego. Jest nim również szpital prywatny lub należący do organizacji charytatywnej, jeżeli zawarł umowę z rządem o świadczenie usług szpitala publicznego. Koszty finansowania szpitali publicznych ponoszą rządy stanowe, terytorialne i rząd Związku Australijskiego. Jednak za świadczenie usług szpitalnych odpowiedzialne są rządy poszczególnych stanów i terytoriów. Taka decentralizacja zarządzania szpitalnictwem oznacza, że w Australii działa osiem różnych systemów szpitali publicznych odzwierciedlających, przynajmniej częściowo, różne potrzeby mieszkańców, rejonów geograficznych oraz zasoby poszczególnych stanów i terytoriów. 17

20 Ścieżka dojścia do ppp w sektorze ochrony zdrowia 5. Reformy Obecny rząd (Partii Pracy) zaproponował wiele istotnych reform systemu opieki zdrowotnej w najbliższych latach lutego 2011 r. Rada Rządów Australii (COAG) nawiązała współpracę w sprawie państwowej reformy sytemu opieki zdrowotnej w celu świadczenia lepszych usług dla pacjentów i zapewnienia zrównoważonego systemu ochrony zdrowia. Poszczególne rządy australijskie podpisały umowę w sprawie reformy ochrony zdrowia (Heads of Agreement on National Health Reform), która ma na celu wywiązanie się z powyższych zobowiązań. 4 Reformy przedstawiają się następująco Reformy ochrony zdrowia w 2010 r. ffzapewniono dla szpitali dodatkowe dofinansowanie w celu odciążenia służb pogotowia ratunkowego i zwiększenia liczby zabiegów planowanych. f fzłożono w parlamencie projekt ustawy o wyższych standardach bezpieczeństwa i jakości. ffwprowadzono ustawę E-health (e-usługi) określającą wydawanie niepowtarzalnych identyfikatorów w systemie opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Australii. ffprzeznaczono dodatkowe środki na przychodnie medycyny rodzinnej lekarze rodzinni mogą obecnie ubiegać się o dofinansowanie na modernizację przychodni do wysokości 500 tys. USD. ffprzeznaczono 1316 łóżek dla pacjentów przyjmowanych nie w nagłych przypadkach w celu zapewnienia ok dodatkowych usług w ciągu najbliższych czterech lat dla chorych umysłowo przechodzących rehabilitację oraz pacjentów śmiertelnie chorych. ffsfinansowano podwojenie liczby placówek ochrony zdrowia psychicznego organizacji Headspace. 3 Zob.:

Fundacja Centrum PPP składa gorące podziękowanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego za sfinansowanie niniejszej edycji prezentowanego tu opracowania.

Fundacja Centrum PPP składa gorące podziękowanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego za sfinansowanie niniejszej edycji prezentowanego tu opracowania. Fundacja Centrum PPP składa gorące podziękowanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego za sfinansowanie niniejszej edycji prezentowanego tu opracowania. Upowszechnienie wiedzy o możliwościach i metodach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,,

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, ,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009 Rola władz publicznych we wspieraniu innowacyjności Jakie inwestycje mogą być realizowane z PPP Dr Irena Herbst Warszawa, 15 styczeń 2009 PPP jest odpowiedzią rynku na: potrzebę radykalnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Agenda PPP w polskim systemie prawa Ustawa o PPP z 2008 roku Stosunek do innych ustaw PPP a koncesja;

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu

Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu 9 grudnia 2005 Andrzej Kozlowski CMS Cameron McKenna ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa T: +48 22 520 5547 F: +48 22 520 55 56 E: andrew.kozlowski@cms-cmck.com

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne Grzegorz Byszewski Pracodawcy RP Największa i najstarsza organizacja pracodawców, Reprezentatywna organizacja pracodawców (reprezentuje 10 tys. przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09. Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Anna Grygiel Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Uwarunkowania realizacji projektów drogowych 1. Obowiązek ustawowy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym możliwości pokrywania wydatków na realizację

Bardziej szczegółowo

I. Zasady systemu ochrony zdrowia

I. Zasady systemu ochrony zdrowia REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU" z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r.

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Fundusze europejskie mogą wesprzeć rozwój wysokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014 Czy budowa szpitala w PPP może być korzystna dla strony publicznej? wnioski z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu dr Agnieszka Gajewska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 1. Zapraszający Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k.

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing czym jest? Powierzenie przez organizację realizacji

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Katowice, 22-23 września 2009 r. Monika Mroczek 1 Cechy PPP Duże zróżnicowanie prawne i strukturalne (np.: zaprojektuj-wybuduj-finansuj-eksploatuj

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie"

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie Tomasz Schimanek Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie" Zakładanie fundacji i likwidacja Rozwiązania prawne, które

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA PRASOWA Bruksela, 22 października 2013 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE Chory na cukrzycę starszy pan z Niemiec zabiera ze sobą

Bardziej szczegółowo

Projekty ICT w formule PPP widziane z perspektywy partnera prywatnego

Projekty ICT w formule PPP widziane z perspektywy partnera prywatnego Projekty ICT w formule PPP widziane z perspektywy partnera prywatnego Agenda: Projekty ICT w sektorze publicznym Nasza oferta Usługi Technitel Technitel wartość dodana ICT zadania publiczne ICT ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Prawo powszechnie obowiązujące,

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Telemedycyna i farmakoterapia jak stymulować postęp? Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline w Polsce Kongres Innowacyjnej Gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja finansowania projektów w

Koncepcja finansowania projektów w Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Wybrane formy wsparcia biznesu Pożyczki Poręczenia Gwarancje Dopłaty do pożyczek i kredytów Umorzenia pożyczek Refundacja

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Finansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP. Warszawa, kwiecień 2013 r.

Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP. Warszawa, kwiecień 2013 r. Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP Warszawa, kwiecień 2013 r. Podstawowym założeniem dla budowy autostrad niefinansowanych bezpośrednio ze środków KFD w najbliższym czasie w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne JK JK Finansowanie inwestycji publicznych Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne Czy coś się zmieniło? JK JK Art. 243 Ustawy o finansach publicznych Obliczanie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.11 FORMY WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła Zawarte w dniu:... w Szczecinie, Pomiędzy: Porozumienie Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 1.... 2...... zwanym w dalszej części umowy Liderem Partnerstwa a:... zwanymi w dalszej części

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo