Cinema-City International NV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cinema-City International NV"

Transkrypt

1 Raport analityczny dla spółki Cinema-City International NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 20 marca 2012 r.

2 Informacje o firmie Cinema-City International NV Adres: Weena , 3012 N, Rotterdam, Holandia tel fax strona internetowa: Akcjonariat IT International Theatres Ltd. 53,89% Aviva OFE 9,77% Aviva Investors Poland SA 5,86% BZ WBK Asset Management SA 5,20% Pozostali 25,28% Zarząd Moshe Greindinger prezes zarządu, dyrektor generalny Amos Weltsch członek zarządu, dyrektor operacyjny Izrael Greindinger członek zarządu, dyrektor finansowy Rada nadzorcza Scott S. Rosenblum przewodniczący rady nadzorczej Yair Shilhav przewodniczący komitetu audytu Arthur F. Pierce członek komitetu wynagrodzeń oraz komitetu ds. powoływania członków organów spółki Caroline M.Twist członek komitetu wynagrodzeń Peter J.Weishut członek komitetu ds. powoływania członków organów spółki Działalność Spółka jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Izraelu operatorem kin wielosalowych multipleksów. Działa w siedmiu krajach Polsce, Izraelu, Węgrzech, Czechach, Słowacji, Bułgarii, Rumunii zamieszkanych łącznie przez 100 milionów ludzi. W sieci Cinema City funkcjonuje 95 multipleksów (w tym 7 trójwymiarowych IMAX-ów) dysponujące 901 ekranami i 175 tys. miejsc. W wybranych lokalizacjach spółka prowadzi centra edukacji i rozrywki, jest także aktywna w segmencie reklamy kinowej oraz dystrybucji filmów (na płytach DVD w Izraelu). W grupie Cinema City pracuje ponad 4 tys. osób. Historia Początki Cinema City sięgają 1929 r., kiedy rodzina Greidinger otworzyła w Hajfie pierwsze kino. Kolejne lata to rozwój działalności na rynku izraelskim w tym otwarcie pierwszego multipleksu na początku lat 80-tych. Obecnie Cinema City buduje w Izraelu najnowocześniejsze megapleksy, które zastąpią mniejsze multipleksy budowane w pierwszej fazie rozwoju firmy. W drugiej połowie lat 90-tych firma rozpoczęła ekspansję międzynarodową skupiając się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W 1997 r. otwarto pierwszy multipleks w Budapeszcie, a dwa lata później spółka weszła na rynki czeski i polski. W tym samym roku podpisano strategiczną umowę z korporacją IMAX, dzięki której Cinema City ma wyłączność na

3 prowadzenie kin trójwymiarowych. Wraz z początkiem XXI wieku spółka otworzyła pierwszy multipleks w Polsce Sadyba Best Mall w Warszawie, a w 2002 roku zapewniła sobie pozycje lidera nabywając cztery multipleksy od ówczesnego największego konkurenta. Również w tym roku w Polsce została utworzona spółka zależna New Age Media zajmująca się reklamą kinową. W kolejnych latach spółka powielała model rozwoju na kolejnych rynkach. Na początku 2011 r. za 28 mln EUR kupiony został operator kin na Słowacji i w Czechach Palace Cinemas. W III kwartale 2011 r. zakończono reorganizację polskich aktywów grupy przeprowadzoną w celu optymalizacji kosztów podatkowych. Strategia Celem strategicznym Cinema City jest osiągnięcie pozycji największego operatora kin w Europie. Drogą ku temu jest dalsze umacnianie pozycji na dotychczasowych rynkach i rozwój działalność w kolejnych krajach zarówno na zachodzie jak i wschodzie kontynentu. Cinema City chce też realizować przedsięwzięcia na rynku nieruchomości, wyszukując i realizując projekty, gwarantujące uzyskanie dobrej i stabilnej bazy wynajmowanych i posiadanych na własność nieruchomości. Celem tej strategii jest umożliwienie prowadzenia skutecznej działalności na rynku nieruchomości i powiązanych z kinami centrów rozrywki. Plany Na 2012 r. spółka nie zakłada ponoszenia kosztów związanych z przejęciami. Zapowiada natomiast poprawę rentowności kin kupionej niedawno sieci Palace Cinemas oraz wzrost organiczny własnych kin. W 2012 r. spółka planuje oddać do użytku 5-7 kin z ekranami, w tym megapleks Planet w Izraelu oraz kina w Bułgarii, Rumunii oraz Czechach. Spółka zamierza oferować usługi reklamowe w kinach oraz umowy sponsorskie stając się wraz z rozwojem sieci kin, liderem w tym segmencie rynku reklamowego w Europie Środkowo- Wschodniej. Cinema City zamierza położyć większy nacisk na dystrybucję filmów na wszystkich rynkach. Ponieważ spółka prowadzi działalność na rynkach charakteryzujących się niską frekwencją kinową w przeliczeniu na mieszkańca, dlatego będzie promować częstsze chodzenia do kina, poprzez m.in. rozwój programów lojalnościowych rezerwacji internetowych. Podstawowe dane finansowe na Cena akcji (PLN) 32,65 Zakres z 52 tygodni (PLN) 24,69-38,99 Stopa zwrotu 12 miesięcy (%) -16,0 Średni wolumen obrotów na sesję w 2011 r. (tys. szt.) 22,93 Średni wolumen obrotów na sesję w IV kwartale 2011 r. (tys. szt.) 28,26 Średni wolumen obrotów na sesję w lutym 2012 r. (tys. szt.) 55,63 Kapitalizacja rynkowa (PLN mln) 1 617,4 Wartość księgowa (PLN mln) 1 003,6 Akcje w wolnym obrocie (%) 25,3 Liczba akcji Cena/zysk 17,50 Cena/wartość księgowa 1,61 IV kwartał 2011 Przychody (tys. EUR) Wynik operacyjny (tys. EUR) Wynik netto (tys. EUR) Marża zysku brutto ze sprzedaży 15,6% Marża zysku operacyjnego 9,2% Marża zysku brutto 7,9% Marża zysku netto 7,8% 3

4 Uwagi DI BRE obniżył rekomendację dla Cinema City z kupuj do trzymaj. W raporcie z 5 marca jedną akcję wyceniono na 33,5 zł. Cinema City zawarło umowę ze spółkami zależnymi Israel Theatres odraczającą płatność 15 mln EUR pozostałych do zapłaty za nabycie aktywów tych spółek związanych z działalnością deweloperską w Bułgarii. Spółka zapłaci 5 mln EUR do 22 października 2013 r., kolejne 5 mln EUR rok później oraz kolejne 5 mln EUR dwa lata później. Spółka otworzy kolejny multipleks w centrum handlowym w Rumunii. Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię ok. 3,4 tys. m kw. w Ploiesti. Multipleks będzie miał 12 ekranów, a jego otwarcie spodziewane jest na przełomie 2013/2014 r. Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat. Notowania Akcje operatora kin zadebiutowały na GPW z początkiem grudnia 2006 r. po cenie 20,8 zł, z miejsca dając zarobić inwestorom solidne 7,8% względem ceny emisyjnej 19,3 zł. Potem było coraz lepiej aż w październiku 2007 r. ustanowiono szczyt 39,12 zł. Późniejsza bessa sprowadziła kurs w okolice 13,5 zł, ale od IV kwartału 2009 aż do końca 2010 r. akcje podrożały o 230% ustanawiając nowy historyczny rekord 44,6 zł. Cinema City należy więc do nielicznego grona zagranicznych spółek, które zdołały odrobić straty z bessy. Rok 2011 był jednak nieudany dla akcjonariuszy operatora kin. W tym czasie walory potaniały o prawie 40%. Na szczęście przed dalszym osuwaniem kursu zabezpieczyło wsparcie 25 zł, z którego kupujący wyprowadzili odbicie do powyżej 30 zł. Najbliższym oporem do pokonania będzie lokalna górka z początku lutego na poziomie 35 zł. 4

5 Dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (tys. EUR) zmiana % BILANS Aktywa ,5 Aktywa trwałe ,5 Aktywa obrotowe ,0 Zapasy ,7 Kapitał własny ,4 Kapitał mniejszości ,2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,2 Zobowiązania długoterminowe ,7 Zobowiązania krótkoterminowe ,6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży ,0 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,0 Zysk (strata) brutto ,1 Zysk (strata) netto ,2 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,1 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto ,5 Środki pieniężne na początek okresu ,0 Środki pieniężne na koniec okresu ,9 Liczba akcji (tys.) Wartość księgowa na jedną akcję 4,33 4,48 3,42 Zysk (strata) na jedną akcję 0,59 0,41-31,19 Wskaźniki finansowe ZYSKOWNOŚĆ Marża zysku brutto ze sprzedaży 19,6% 15,6% Marża zysku operacyjnego 15,5% 9,2% Marża zysku brutto 14,5% 7,9% Marża zysku netto 13,0% 7,8% Stopa zwrotu z kapitału własnego 13,7% 9,1% Stopa zwrotu z aktywów 10,4% 6,2% PŁYNNOŚĆ Kapitał pracujący Wskaźnik płynności bieżącej 1,29 0,65 Wskaźnik płynności szybkiej 1,19 0,55 5

6 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,25 0,14 AKTYWNOŚĆ Rotacja należności 63,9 39,0 Rotacja zapasów 8,3 10,0 Cykl operacyjny 72,2 49,0 Rotacja zobowiązań 79,6 106,8 Cykl konwersji gotówki -7,4-57,8 Rotacja aktywów obrotowych 88,1 61,8 Rotacja aktywów 448,2 458,0 ZADŁUŻENIE Wskaźnik pokrycia majątku 94,5% 77,9% Stopa zadłużenia 25,8% 33,2% Wskaźnik obsługi zadłużenia 19,0 11,7 Dług/EBITDA 1,3 2,3 Przejęcie sieci Palace Cinemas znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wyników za 2011 r. Przychody ze sprzedaży co prawda wzrosły o 14% do 267,4 mln EUR, lecz koszty operacyjne zwiększyły się o prawie 20%. Bez uwzględnienia kosztów związanych z przejęciem i reorganizacją, EBITDA (dochód brutto bez uwzględnienia odsetek, podatku i amortyzacji) wyniosła 53,4 mln EUR, a zysk netto osiągnął poziom 24,2 mln EUR. Natomiast przy uwzględnieniu kosztów przejęcia i reorganizacji EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 50,1 mln EUR i 20,9 mln EUR. Nie budzi zastrzeżeń stopa zadłużenia 33% mimo że rok wcześniej była jeszcze niższa. Nieco za niski jest za to wskaźnik płynności bieżącej, który spadł sporo poniżej książkowej wartości 1,2-2. Analiza sektora Rynki kinowe w krajach, w których Cinema City prowadzi działalność, mimo dynamicznego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, są nadal słabo rozwinięte w porównaniu z krajami Zachodu. Zagęszczenie sal multipleksowych na utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, szczególnie w Rumunii i Bułgarii. Polska branża kinowa w latach charakteryzowała się stałym wzrostem frekwencja w kinach wzrosła w tym czasie z 23,6 do 39,1 mln widzów. W 2010 r. odnotowano wprawdzie spadek o 1,4 mln widzów, ale nie pociągnęło to spadku przychodów kin te wzrosły bowiem z 681 do około 720 mln zł. Spadek liczby widzów skompensowały droższe bilety i rosnące wydatki na przekąski i napoje kupowane w kinowych barach. Kino przestało być miejscem tylko oglądania filmów, a staje się centrum rozrywki i miłego spędzania wolnego czasu. Umilają to funkcjonujące w multipleksach kawiarnie, bary i sklepiki. Rosnącą popularnością cieszą się filmy trójwymiarowe mimo że bilety są sporo droższe. Coraz większa liczba produkcji realizowanych w technologii 3D oraz postępująca cyfryzacja kin powinny 6

7 przełożyć się na dalszy wzrost przychodów operatorów kin. Według prognoz PwC, w Polsce zwiększenie przychodów kin ze sprzedaży biletów w średniorocznym tempie 6% do 312 mln USD w 2015 r. Natomiast w Europie Środkowo Wschodniej przychody branży kinowej ze sprzedaży biletów w tym okresie będą rosły o 11% rocznie, tak by osiągnąć wartość 3 mld USD w 2015 r. z 1,7 mld USD w 2010 r. Na tle krajów regionu zdecydowanie wyróżniają się Rosja i Turcja, gdzie spodziewane są także dwucyfrowe wzrosty. W okresie prognozowane wydatki na reklamę kinową będą rosły na świecie w tempie 7,5% rocznie czyli szybciej niż wydatki na reklamę ogółem (5,5%). W Polsce można się spodziewać nieznacznie wolniejszych stóp wzrostu dla reklamy kinowej około średnio 6% w skali roku. Na frekwencję w kinach i wydatki w barach kinowych mogą negatywnie wpłynąć odbywające się w 2012 r. dwie duże imprezy sportowe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Nałożenie się blisko siebie obu wydarzeń nie musi jednak oznaczać martwego okresu w kinach. Historyczne dane pokazują, że kluczowe znaczenie mają przede wszystkim pozycje w box office. W długim terminie ryzykiem dla kin może być upowszechnienie usługi premium Video on Demand. Obecnie trudno jednoznacznie określić jakie to stanowi ryzyko dla branży kinowej, bo nie wiadomo kiedy ta usługa upowszechni się na dużą skalę. Niekorzystny wpływ na frekwencję w kinach może mieć także upowszechnienie telewizorów 3D wraz z poprawą parametrów transmisji danych. Ta forma rozrywki wraz ze skróceniem czasu licząc od premiery kinowej do udostępnienia filmu w formie płatnej w TV może odebrać kino część widowni, ale jest to odległa perspektywa. Wielkie sieci kinowe stanęły do wyścigu o ułatwienie klientom zakupu biletu na seans. Spółki uruchamiają sprzedaż internetową, nawiązują współpracę z operatorami sieci komórkowych. Innym kanałem dystrybucji są ustawiane automaty do sprzedaży biletów pozwalające skrócić czas stania w kolejce do tradycyjnej kasy kinowej. Analiza porównawcza konkurencji Cinema City nie ma bezpośredniego konkurenta notowanego na GPW. Z tego względu do porównania wybrano należącą do grupy ITI niepubliczną spółkę Multikino, która opublikowała sprawozdanie finansowe w Monitorze Polskim B. Trzeci gracz na rynku kinowym w Polsce należąca do Agory spółka Helios tego nie uczyniła, stąd niemożliwe jest uwzględnienie jej wyników w tabeli. Porównanie lidera i wicelidera rynku obrazuje dzielącą je przepaść. Cinema City góruje nad mniejszym konkurentem w każdej kategorii ma dwukrotnie wyższe aktywa, ponad 3-krotnie większą sprzedaż, zysk netto prawie 10-krotnie wyższy choć należy pamiętać że Multikino działa tylko na rynku lokalnym. Cinema City realizuje także bez porównania wyższe stopy z aktywów i kapitału i jest mniej zadłużona. Wybrane dane za 2010 r. Cinema City* Multikino Przychody (tys. PLN) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. PLN)

8 Zysk (strata) netto (tys. PLN) Zysk netto na akcję (PLN) 2,35 0,42 Wartość księgowa na akcję (PLN) 17,15 10,72 Aktywa (tys. PLN) Kapitał własny (tys. PLN) Zwrot na kapitale (ROE) 13,7% 3,9% Zwrot na aktywach (ROA) 10,4% 2,2% Stopa zadłużenia 25,8% 44,6% *EUR=3,9603PLN (według kursu NBP na ) Wieści z branży Od stycznia akcja Środy z Orange została przeniesiona z kin Cinema City do Multikina należącego do holdingu ITI. Umowę zawarto do końca 2014 r. Nowa odsłona akcji obejmuje filmy 3D. Zlikwidowano limit kodów, które Orange udostępnia za SMS, a które uprawniają do odbioru dwóch biletów do kina w cenie jednego. ITI nie zdecydowała jeszcze o przyszłości Multikina. W I półroczu 2011 r. mówiło się o sprzedaży sieci kin inwestorowi branżowemu, bądź finansowemu. Zainteresowana zakupem podobno była Agora, która wcześniej kupiła sieć kin Helios. Pod uwagę brany był też debiut giełdowy Multikina, ale plany w obliczu pogorszenia giełdowej koniunktury ewentualne IPO zostało odłożone na później. W 2010 r. Multikino sprzedało 8% biletów mniej niż rok wcześniej (wejściówki na droższe seanse 3D stanowiły 34% wszystkich biletów). Mimo tego przychody wzrosły o 6% a zysk wzrósł o blisko jedną trzecią. Takie wskaźniki Multikino zawdzięcza głównie wzrostom przychodów z reklamy z 22,1 mln zł do 36 mln zł. Imax Corp. zapowiada że w ciągu 2 lat zwiększy liczbę sal kinowych w Chinach do 200 z 85 jakie działają na koniec 2011 r. Przychody generowane na chińskim rynku stanowić będą przez kolejne trzy lata do 25 proc. całości sprzedaży kinowego giganta. Analiza makroekonomiczna Wskaźniki makro na koniec 2010 r.: Polska Izrael Węgry Rumunia Bułgaria PKB (mld EUR) 357,4 150,5 92,8 122,0 38,5 PKB na 1 mieszkańca (tys. EUR) 9,4 22,1 9,2 5,7 9,1 PKB (%) 3,8 3,4 1,2-1,3 0,1 Deficyt budżetowy (% PKB) 7,9 b.d. 4,2 6,5 4,0 Inflacja (%) 2,6 2,6 4,7 7,9 3,0 Bezrobocie (%) 9,6 6,4 11,2 6,9 9,5 Eksport towarów (mld EUR) 117,4 40,6 71,4 37,3 15,6 Import towarów (mld EUR) 130,8 41,6 65,9 46,8 17,8 Źródło: MG 8

9 Polska Według wstępnych szacunków GUS, PKB Polski wzrósł w 2011 r. o 4,3% po zwyżce o 3,9% rok wcześniej. Przyspieszenie dynamiki PKB miało miejsce głównie dzięki odbiciu w inwestycjach (+ 8,7%). Popyt krajowy wzrósł o 3,8%. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju szacuje 2,3% wzrost PKB w 2012 r. Rządowa prognoza mówi o 2,5% zwyżce. Zdaniem Komisji Europejskiej polski deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. osiągnie 3,3% PKB, po tym jak w 2011 r. spadł poniżej 5,6% PKB. Stopa bezrobocia wyniosła 13,3% na koniec stycznia 2012 r., (wzrost o 0,8 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca) podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Platforma Obywatelska forsuje wydłużenie i stopniowe zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Koalicyjne PSL krytykuje ten pomysł, ale i nie odrzuca go kategorycznie. Premier Donald Tusk zapowiedział w expose, że od 2012 r. pracodawcy i samozatrudnieni zapłacą składkę rentową wyższą o 2 punkty procentowe od dotychczasowej. Według ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, będzie to oznaczało nie tylko wzrost bezrobocia, ale też powiększanie się szarej strefy w gospodarce. Izrael w latach średni roczny wzrost PKB oscylował w granicach 5%. Światowy kryzys finansowy spowodował przejściowy tylko spadek jego dynamiki z ponad 4% w 2008 r. do 0,2% w roku 2009 r. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego było przede wszystkim skutkiem spadku eksportu oraz inwestycji zagranicznych, podczas gdy sektor inwestycji budowlanych oraz konsumpcja indywidualna praktycznie nie został dotknięte przez kryzys. W 2010 r. gospodarka wróciła na ścieżkę wzrostu. W strukturze PKB dominują usługi (finansowe, hotelarskie i handel) 65%, przemysł 32,6%, a udział rolnictwa sięga 2,4%. Według polskich danych statystycznych bezpośrednie inwestycje izraelskie w Polsce w 2009 r. wyniosły około 150 mln USD, jednak izraelski kapitał zainwestowany w Polsce znacznie tę kwotę przewyższa. Różne źródła wskazują na zaangażowanie izraelskich inwestorów na poziomie 2-5 mld USD. Większość inwestorów izraelskich lokuje kapitał w Polsce poprzez firmy mające siedzibę w trzecim kraju europejskim lub USA. Relatywnie dobra sytuacja Izraela na tle innych krajów, zwłaszcza wysoko rozwiniętych (średnia dla krajów OECD pokazuje spadek PKB o 3,5%), świadczy o stabilnych fundamentach gospodarki, przejawiających się w zrównoważonym rynku nieruchomości, konserwatywnej polityce finansowej i znacznych oszczędnościach prywatnych. Węgry Rząd węgierski zrewidował prognozy gospodarcze na najbliższe pięć lat. Zgodnie z ustawą budżetową na 2012 rok węgierski PKB będzie się zwiększał w znacznie niższym tempie, niż zakładano jeszcze w kwietniu: 1,9% w 2011 r. (zamiast 3,1%), 1,5% w 2012 r. (zamiast 3,0%), 2,9% w 2013 r. (zamiast 3,2%), 3,1% w 2014 r. (zamiast 3,3%) oraz 3,0% w 2015 r. (zamiast 3,5%). Inflacja w latach ma wynieść odpowiednio 3,8%, 4,2%, 3,0%, 3,0% i 3,0%. 9

10 W marcu 2011 r. rząd ogłosił program reform strukturalnych tzw. Plan Kálmána Szélla, który zakłada zmniejszenie zadłużenia kraju (z 80,2% PKB w 2010 r. do 65-70% PKB w 2014 r.) oraz ograniczenie wydatków budżetowych (zmniejszenie deficytu z 4,2% PKB w 2010 do 1,9% PKB w 2014 r.). Ministrowie finansów krajów UE podjęli decyzję o częściowym zawieszeniu unijnych funduszy spójności na 2013 r. dla Węgier. To kara za nadmierny deficyt finansów publicznych. Wyliczona przez Komisję Europejską suma 495 mln EUR do zawieszenia dla Węgier odpowiada 0,5% PKB tego kraju. Po agencjach Moody's i Standard & Poor's, także Fitch obniżył rating Węgier do poziomu śmieciowego, BB+, z perspektywą negatywną. Wszystko z powodu impasu między Budapesztem a UE i MFW w sprawie pomocy finansowej dla Węgier. Pod koniec 2011 r. Węgry zwróciły się do Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego o kredyty ratunkowe. Rozmowy na ten temat załamały się jednak za sprawą uchwalonych na Węgrzech ustaw, mogących zagrozić niezależności banku centralnego tego kraju. 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa przeforsowana przez premiera Wiktora Orbana, na mocy której w kraju obowiązywać będzie najwyższy w UE podatek VAT wynoszący 27%. Podwyżka stawki podatku ma załatać dziurę w węgierskim budżecie. Rumunia W odróżnieniu od Węgier, gospodarka Rumunii nie wyszła w 2010 r. z fazy recesji. W ubiegłym roku PKB spadł o 1,3% po spadku o 7,1% w 2009 r. Rumunia korzysta z wielomiliardowej pomocy międzynarodowych instytucji finansowych na walkę z kryzysem gospodarczym. W zamian zobowiązała się do przeprowadzenia bardzo głębokich reform m.in. emerytur, płac w budżetówce czy administracji państwowej. Podniesiono też podatek VAT na towary i usługi z 19 do 24%, wprowadzono też szereg nowych obciążeń fiskalnych. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost w sektorze budownictwa o 227,7% w porównaniu z 51,2% wzrostu całego PKB na przestrzeni ośmiu lat poczynając od 2000 r. Dzięki temu udział budownictwa w PKB wzrósł do poziomu 10,5% w 2008 r. W 2010 r. udział sektora budownictwa w PKB zarejestrował jednak spadek do 8,85%, w związku z kryzysem w nieruchomościach. Bułgaria Przywódcy UE dali Rumunii i Bułgarii obietnicę ws. możliwości wejścia obu krajów do strefy Schengen we wrześniu 2012 r. Bułgarii również kiepsko wychodzi wychodzenie z kryzysu, czemu nie sprzyja niska konkurencyjność gospodarki. Cechują ją pracochłonna, materiałochłonna i energochłonna produkcja, dużą zależność od surowców, technologiczne zapóźnienie oraz brak. wykwalifikowanych kadr. W 2010 r. nastąpiło wyraźne zmniejszenie popytu wewnętrznego, jak również w sferze inwestycji. Odnotowano również dalszy spadek nakładów brutto na środki trwałe. Siłę napędową bułgarskiej gospodarki stanowił wyłącznie eksport. Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła w 2010 r. 37 mld EUR. Udział BIZ w PKB zwiększył się do ok. 18%. Największe środki zainwestowano w nieruchomości, usługi wynajmu i działalność biznesową (1,45 mld EUR), pośrednictwo finansowe 10

11 (1,04 mld EUR) i w budownictwo (488,9 mln EUR). Budownictwo w Bułgarii posiada duże możliwości i nadal jest to atrakcyjny sektor gospodarczy dla zagranicznych inwestorów Podsumowanie Akcje Cinema City są ciekawą propozycją z obszaru mediów/rozrywki. Spółka zbudowała największą sieć kin w regionie, który w kolejnych latach będzie dalej rósł. Efekt skali pozwala spółce osiągać marże istotnie wyższe niż konkurencja. Duże możliwości dalszego wzrostu wyników stwarza restrukturyzacja przejętych aktywów Palace Cinemas. Ich rentowność EBITDA wyniosła około 10% w 2010 r., podczas gdy rentowność aktywów kinowych emitenta sięgnęła w tym okresie 22,7%. Po wdrożenia modelu zarządzania multipleksami Cinema City, marże przejętych kin powinny ulec poprawie. 11

Olympic Entertainment Group AS

Olympic Entertainment Group AS Raport analityczny dla spółki Olympic Entertainment Group AS przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 23 listopada 2011 r. 1 Informacje o firmie Olympic

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Astarta Holding NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 22 maja 2013 r. 1 Informacje o firmie Astarta Holding NV Adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Cinema City International N.V.

Cinema City International N.V. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie stanowi wprowadzenie do Prospektu i zawiera informacje, które znajdują się w innych częściach Prospektu. Decyzja o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane powinna być

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo