Cinema-City International NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cinema-City International NV"

Transkrypt

1 Raport analityczny dla spółki Cinema-City International NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 20 marca 2012 r.

2 Informacje o firmie Cinema-City International NV Adres: Weena , 3012 N, Rotterdam, Holandia tel fax strona internetowa: Akcjonariat IT International Theatres Ltd. 53,89% Aviva OFE 9,77% Aviva Investors Poland SA 5,86% BZ WBK Asset Management SA 5,20% Pozostali 25,28% Zarząd Moshe Greindinger prezes zarządu, dyrektor generalny Amos Weltsch członek zarządu, dyrektor operacyjny Izrael Greindinger członek zarządu, dyrektor finansowy Rada nadzorcza Scott S. Rosenblum przewodniczący rady nadzorczej Yair Shilhav przewodniczący komitetu audytu Arthur F. Pierce członek komitetu wynagrodzeń oraz komitetu ds. powoływania członków organów spółki Caroline M.Twist członek komitetu wynagrodzeń Peter J.Weishut członek komitetu ds. powoływania członków organów spółki Działalność Spółka jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Izraelu operatorem kin wielosalowych multipleksów. Działa w siedmiu krajach Polsce, Izraelu, Węgrzech, Czechach, Słowacji, Bułgarii, Rumunii zamieszkanych łącznie przez 100 milionów ludzi. W sieci Cinema City funkcjonuje 95 multipleksów (w tym 7 trójwymiarowych IMAX-ów) dysponujące 901 ekranami i 175 tys. miejsc. W wybranych lokalizacjach spółka prowadzi centra edukacji i rozrywki, jest także aktywna w segmencie reklamy kinowej oraz dystrybucji filmów (na płytach DVD w Izraelu). W grupie Cinema City pracuje ponad 4 tys. osób. Historia Początki Cinema City sięgają 1929 r., kiedy rodzina Greidinger otworzyła w Hajfie pierwsze kino. Kolejne lata to rozwój działalności na rynku izraelskim w tym otwarcie pierwszego multipleksu na początku lat 80-tych. Obecnie Cinema City buduje w Izraelu najnowocześniejsze megapleksy, które zastąpią mniejsze multipleksy budowane w pierwszej fazie rozwoju firmy. W drugiej połowie lat 90-tych firma rozpoczęła ekspansję międzynarodową skupiając się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W 1997 r. otwarto pierwszy multipleks w Budapeszcie, a dwa lata później spółka weszła na rynki czeski i polski. W tym samym roku podpisano strategiczną umowę z korporacją IMAX, dzięki której Cinema City ma wyłączność na

3 prowadzenie kin trójwymiarowych. Wraz z początkiem XXI wieku spółka otworzyła pierwszy multipleks w Polsce Sadyba Best Mall w Warszawie, a w 2002 roku zapewniła sobie pozycje lidera nabywając cztery multipleksy od ówczesnego największego konkurenta. Również w tym roku w Polsce została utworzona spółka zależna New Age Media zajmująca się reklamą kinową. W kolejnych latach spółka powielała model rozwoju na kolejnych rynkach. Na początku 2011 r. za 28 mln EUR kupiony został operator kin na Słowacji i w Czechach Palace Cinemas. W III kwartale 2011 r. zakończono reorganizację polskich aktywów grupy przeprowadzoną w celu optymalizacji kosztów podatkowych. Strategia Celem strategicznym Cinema City jest osiągnięcie pozycji największego operatora kin w Europie. Drogą ku temu jest dalsze umacnianie pozycji na dotychczasowych rynkach i rozwój działalność w kolejnych krajach zarówno na zachodzie jak i wschodzie kontynentu. Cinema City chce też realizować przedsięwzięcia na rynku nieruchomości, wyszukując i realizując projekty, gwarantujące uzyskanie dobrej i stabilnej bazy wynajmowanych i posiadanych na własność nieruchomości. Celem tej strategii jest umożliwienie prowadzenia skutecznej działalności na rynku nieruchomości i powiązanych z kinami centrów rozrywki. Plany Na 2012 r. spółka nie zakłada ponoszenia kosztów związanych z przejęciami. Zapowiada natomiast poprawę rentowności kin kupionej niedawno sieci Palace Cinemas oraz wzrost organiczny własnych kin. W 2012 r. spółka planuje oddać do użytku 5-7 kin z ekranami, w tym megapleks Planet w Izraelu oraz kina w Bułgarii, Rumunii oraz Czechach. Spółka zamierza oferować usługi reklamowe w kinach oraz umowy sponsorskie stając się wraz z rozwojem sieci kin, liderem w tym segmencie rynku reklamowego w Europie Środkowo- Wschodniej. Cinema City zamierza położyć większy nacisk na dystrybucję filmów na wszystkich rynkach. Ponieważ spółka prowadzi działalność na rynkach charakteryzujących się niską frekwencją kinową w przeliczeniu na mieszkańca, dlatego będzie promować częstsze chodzenia do kina, poprzez m.in. rozwój programów lojalnościowych rezerwacji internetowych. Podstawowe dane finansowe na Cena akcji (PLN) 32,65 Zakres z 52 tygodni (PLN) 24,69-38,99 Stopa zwrotu 12 miesięcy (%) -16,0 Średni wolumen obrotów na sesję w 2011 r. (tys. szt.) 22,93 Średni wolumen obrotów na sesję w IV kwartale 2011 r. (tys. szt.) 28,26 Średni wolumen obrotów na sesję w lutym 2012 r. (tys. szt.) 55,63 Kapitalizacja rynkowa (PLN mln) 1 617,4 Wartość księgowa (PLN mln) 1 003,6 Akcje w wolnym obrocie (%) 25,3 Liczba akcji Cena/zysk 17,50 Cena/wartość księgowa 1,61 IV kwartał 2011 Przychody (tys. EUR) Wynik operacyjny (tys. EUR) Wynik netto (tys. EUR) Marża zysku brutto ze sprzedaży 15,6% Marża zysku operacyjnego 9,2% Marża zysku brutto 7,9% Marża zysku netto 7,8% 3

4 Uwagi DI BRE obniżył rekomendację dla Cinema City z kupuj do trzymaj. W raporcie z 5 marca jedną akcję wyceniono na 33,5 zł. Cinema City zawarło umowę ze spółkami zależnymi Israel Theatres odraczającą płatność 15 mln EUR pozostałych do zapłaty za nabycie aktywów tych spółek związanych z działalnością deweloperską w Bułgarii. Spółka zapłaci 5 mln EUR do 22 października 2013 r., kolejne 5 mln EUR rok później oraz kolejne 5 mln EUR dwa lata później. Spółka otworzy kolejny multipleks w centrum handlowym w Rumunii. Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię ok. 3,4 tys. m kw. w Ploiesti. Multipleks będzie miał 12 ekranów, a jego otwarcie spodziewane jest na przełomie 2013/2014 r. Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat. Notowania Akcje operatora kin zadebiutowały na GPW z początkiem grudnia 2006 r. po cenie 20,8 zł, z miejsca dając zarobić inwestorom solidne 7,8% względem ceny emisyjnej 19,3 zł. Potem było coraz lepiej aż w październiku 2007 r. ustanowiono szczyt 39,12 zł. Późniejsza bessa sprowadziła kurs w okolice 13,5 zł, ale od IV kwartału 2009 aż do końca 2010 r. akcje podrożały o 230% ustanawiając nowy historyczny rekord 44,6 zł. Cinema City należy więc do nielicznego grona zagranicznych spółek, które zdołały odrobić straty z bessy. Rok 2011 był jednak nieudany dla akcjonariuszy operatora kin. W tym czasie walory potaniały o prawie 40%. Na szczęście przed dalszym osuwaniem kursu zabezpieczyło wsparcie 25 zł, z którego kupujący wyprowadzili odbicie do powyżej 30 zł. Najbliższym oporem do pokonania będzie lokalna górka z początku lutego na poziomie 35 zł. 4

5 Dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (tys. EUR) zmiana % BILANS Aktywa ,5 Aktywa trwałe ,5 Aktywa obrotowe ,0 Zapasy ,7 Kapitał własny ,4 Kapitał mniejszości ,2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,2 Zobowiązania długoterminowe ,7 Zobowiązania krótkoterminowe ,6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży ,0 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,0 Zysk (strata) brutto ,1 Zysk (strata) netto ,2 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,1 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto ,5 Środki pieniężne na początek okresu ,0 Środki pieniężne na koniec okresu ,9 Liczba akcji (tys.) Wartość księgowa na jedną akcję 4,33 4,48 3,42 Zysk (strata) na jedną akcję 0,59 0,41-31,19 Wskaźniki finansowe ZYSKOWNOŚĆ Marża zysku brutto ze sprzedaży 19,6% 15,6% Marża zysku operacyjnego 15,5% 9,2% Marża zysku brutto 14,5% 7,9% Marża zysku netto 13,0% 7,8% Stopa zwrotu z kapitału własnego 13,7% 9,1% Stopa zwrotu z aktywów 10,4% 6,2% PŁYNNOŚĆ Kapitał pracujący Wskaźnik płynności bieżącej 1,29 0,65 Wskaźnik płynności szybkiej 1,19 0,55 5

6 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,25 0,14 AKTYWNOŚĆ Rotacja należności 63,9 39,0 Rotacja zapasów 8,3 10,0 Cykl operacyjny 72,2 49,0 Rotacja zobowiązań 79,6 106,8 Cykl konwersji gotówki -7,4-57,8 Rotacja aktywów obrotowych 88,1 61,8 Rotacja aktywów 448,2 458,0 ZADŁUŻENIE Wskaźnik pokrycia majątku 94,5% 77,9% Stopa zadłużenia 25,8% 33,2% Wskaźnik obsługi zadłużenia 19,0 11,7 Dług/EBITDA 1,3 2,3 Przejęcie sieci Palace Cinemas znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wyników za 2011 r. Przychody ze sprzedaży co prawda wzrosły o 14% do 267,4 mln EUR, lecz koszty operacyjne zwiększyły się o prawie 20%. Bez uwzględnienia kosztów związanych z przejęciem i reorganizacją, EBITDA (dochód brutto bez uwzględnienia odsetek, podatku i amortyzacji) wyniosła 53,4 mln EUR, a zysk netto osiągnął poziom 24,2 mln EUR. Natomiast przy uwzględnieniu kosztów przejęcia i reorganizacji EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 50,1 mln EUR i 20,9 mln EUR. Nie budzi zastrzeżeń stopa zadłużenia 33% mimo że rok wcześniej była jeszcze niższa. Nieco za niski jest za to wskaźnik płynności bieżącej, który spadł sporo poniżej książkowej wartości 1,2-2. Analiza sektora Rynki kinowe w krajach, w których Cinema City prowadzi działalność, mimo dynamicznego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, są nadal słabo rozwinięte w porównaniu z krajami Zachodu. Zagęszczenie sal multipleksowych na utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, szczególnie w Rumunii i Bułgarii. Polska branża kinowa w latach charakteryzowała się stałym wzrostem frekwencja w kinach wzrosła w tym czasie z 23,6 do 39,1 mln widzów. W 2010 r. odnotowano wprawdzie spadek o 1,4 mln widzów, ale nie pociągnęło to spadku przychodów kin te wzrosły bowiem z 681 do około 720 mln zł. Spadek liczby widzów skompensowały droższe bilety i rosnące wydatki na przekąski i napoje kupowane w kinowych barach. Kino przestało być miejscem tylko oglądania filmów, a staje się centrum rozrywki i miłego spędzania wolnego czasu. Umilają to funkcjonujące w multipleksach kawiarnie, bary i sklepiki. Rosnącą popularnością cieszą się filmy trójwymiarowe mimo że bilety są sporo droższe. Coraz większa liczba produkcji realizowanych w technologii 3D oraz postępująca cyfryzacja kin powinny 6

7 przełożyć się na dalszy wzrost przychodów operatorów kin. Według prognoz PwC, w Polsce zwiększenie przychodów kin ze sprzedaży biletów w średniorocznym tempie 6% do 312 mln USD w 2015 r. Natomiast w Europie Środkowo Wschodniej przychody branży kinowej ze sprzedaży biletów w tym okresie będą rosły o 11% rocznie, tak by osiągnąć wartość 3 mld USD w 2015 r. z 1,7 mld USD w 2010 r. Na tle krajów regionu zdecydowanie wyróżniają się Rosja i Turcja, gdzie spodziewane są także dwucyfrowe wzrosty. W okresie prognozowane wydatki na reklamę kinową będą rosły na świecie w tempie 7,5% rocznie czyli szybciej niż wydatki na reklamę ogółem (5,5%). W Polsce można się spodziewać nieznacznie wolniejszych stóp wzrostu dla reklamy kinowej około średnio 6% w skali roku. Na frekwencję w kinach i wydatki w barach kinowych mogą negatywnie wpłynąć odbywające się w 2012 r. dwie duże imprezy sportowe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Nałożenie się blisko siebie obu wydarzeń nie musi jednak oznaczać martwego okresu w kinach. Historyczne dane pokazują, że kluczowe znaczenie mają przede wszystkim pozycje w box office. W długim terminie ryzykiem dla kin może być upowszechnienie usługi premium Video on Demand. Obecnie trudno jednoznacznie określić jakie to stanowi ryzyko dla branży kinowej, bo nie wiadomo kiedy ta usługa upowszechni się na dużą skalę. Niekorzystny wpływ na frekwencję w kinach może mieć także upowszechnienie telewizorów 3D wraz z poprawą parametrów transmisji danych. Ta forma rozrywki wraz ze skróceniem czasu licząc od premiery kinowej do udostępnienia filmu w formie płatnej w TV może odebrać kino część widowni, ale jest to odległa perspektywa. Wielkie sieci kinowe stanęły do wyścigu o ułatwienie klientom zakupu biletu na seans. Spółki uruchamiają sprzedaż internetową, nawiązują współpracę z operatorami sieci komórkowych. Innym kanałem dystrybucji są ustawiane automaty do sprzedaży biletów pozwalające skrócić czas stania w kolejce do tradycyjnej kasy kinowej. Analiza porównawcza konkurencji Cinema City nie ma bezpośredniego konkurenta notowanego na GPW. Z tego względu do porównania wybrano należącą do grupy ITI niepubliczną spółkę Multikino, która opublikowała sprawozdanie finansowe w Monitorze Polskim B. Trzeci gracz na rynku kinowym w Polsce należąca do Agory spółka Helios tego nie uczyniła, stąd niemożliwe jest uwzględnienie jej wyników w tabeli. Porównanie lidera i wicelidera rynku obrazuje dzielącą je przepaść. Cinema City góruje nad mniejszym konkurentem w każdej kategorii ma dwukrotnie wyższe aktywa, ponad 3-krotnie większą sprzedaż, zysk netto prawie 10-krotnie wyższy choć należy pamiętać że Multikino działa tylko na rynku lokalnym. Cinema City realizuje także bez porównania wyższe stopy z aktywów i kapitału i jest mniej zadłużona. Wybrane dane za 2010 r. Cinema City* Multikino Przychody (tys. PLN) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. PLN)

8 Zysk (strata) netto (tys. PLN) Zysk netto na akcję (PLN) 2,35 0,42 Wartość księgowa na akcję (PLN) 17,15 10,72 Aktywa (tys. PLN) Kapitał własny (tys. PLN) Zwrot na kapitale (ROE) 13,7% 3,9% Zwrot na aktywach (ROA) 10,4% 2,2% Stopa zadłużenia 25,8% 44,6% *EUR=3,9603PLN (według kursu NBP na ) Wieści z branży Od stycznia akcja Środy z Orange została przeniesiona z kin Cinema City do Multikina należącego do holdingu ITI. Umowę zawarto do końca 2014 r. Nowa odsłona akcji obejmuje filmy 3D. Zlikwidowano limit kodów, które Orange udostępnia za SMS, a które uprawniają do odbioru dwóch biletów do kina w cenie jednego. ITI nie zdecydowała jeszcze o przyszłości Multikina. W I półroczu 2011 r. mówiło się o sprzedaży sieci kin inwestorowi branżowemu, bądź finansowemu. Zainteresowana zakupem podobno była Agora, która wcześniej kupiła sieć kin Helios. Pod uwagę brany był też debiut giełdowy Multikina, ale plany w obliczu pogorszenia giełdowej koniunktury ewentualne IPO zostało odłożone na później. W 2010 r. Multikino sprzedało 8% biletów mniej niż rok wcześniej (wejściówki na droższe seanse 3D stanowiły 34% wszystkich biletów). Mimo tego przychody wzrosły o 6% a zysk wzrósł o blisko jedną trzecią. Takie wskaźniki Multikino zawdzięcza głównie wzrostom przychodów z reklamy z 22,1 mln zł do 36 mln zł. Imax Corp. zapowiada że w ciągu 2 lat zwiększy liczbę sal kinowych w Chinach do 200 z 85 jakie działają na koniec 2011 r. Przychody generowane na chińskim rynku stanowić będą przez kolejne trzy lata do 25 proc. całości sprzedaży kinowego giganta. Analiza makroekonomiczna Wskaźniki makro na koniec 2010 r.: Polska Izrael Węgry Rumunia Bułgaria PKB (mld EUR) 357,4 150,5 92,8 122,0 38,5 PKB na 1 mieszkańca (tys. EUR) 9,4 22,1 9,2 5,7 9,1 PKB (%) 3,8 3,4 1,2-1,3 0,1 Deficyt budżetowy (% PKB) 7,9 b.d. 4,2 6,5 4,0 Inflacja (%) 2,6 2,6 4,7 7,9 3,0 Bezrobocie (%) 9,6 6,4 11,2 6,9 9,5 Eksport towarów (mld EUR) 117,4 40,6 71,4 37,3 15,6 Import towarów (mld EUR) 130,8 41,6 65,9 46,8 17,8 Źródło: MG 8

9 Polska Według wstępnych szacunków GUS, PKB Polski wzrósł w 2011 r. o 4,3% po zwyżce o 3,9% rok wcześniej. Przyspieszenie dynamiki PKB miało miejsce głównie dzięki odbiciu w inwestycjach (+ 8,7%). Popyt krajowy wzrósł o 3,8%. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju szacuje 2,3% wzrost PKB w 2012 r. Rządowa prognoza mówi o 2,5% zwyżce. Zdaniem Komisji Europejskiej polski deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. osiągnie 3,3% PKB, po tym jak w 2011 r. spadł poniżej 5,6% PKB. Stopa bezrobocia wyniosła 13,3% na koniec stycznia 2012 r., (wzrost o 0,8 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca) podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Platforma Obywatelska forsuje wydłużenie i stopniowe zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Koalicyjne PSL krytykuje ten pomysł, ale i nie odrzuca go kategorycznie. Premier Donald Tusk zapowiedział w expose, że od 2012 r. pracodawcy i samozatrudnieni zapłacą składkę rentową wyższą o 2 punkty procentowe od dotychczasowej. Według ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, będzie to oznaczało nie tylko wzrost bezrobocia, ale też powiększanie się szarej strefy w gospodarce. Izrael w latach średni roczny wzrost PKB oscylował w granicach 5%. Światowy kryzys finansowy spowodował przejściowy tylko spadek jego dynamiki z ponad 4% w 2008 r. do 0,2% w roku 2009 r. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego było przede wszystkim skutkiem spadku eksportu oraz inwestycji zagranicznych, podczas gdy sektor inwestycji budowlanych oraz konsumpcja indywidualna praktycznie nie został dotknięte przez kryzys. W 2010 r. gospodarka wróciła na ścieżkę wzrostu. W strukturze PKB dominują usługi (finansowe, hotelarskie i handel) 65%, przemysł 32,6%, a udział rolnictwa sięga 2,4%. Według polskich danych statystycznych bezpośrednie inwestycje izraelskie w Polsce w 2009 r. wyniosły około 150 mln USD, jednak izraelski kapitał zainwestowany w Polsce znacznie tę kwotę przewyższa. Różne źródła wskazują na zaangażowanie izraelskich inwestorów na poziomie 2-5 mld USD. Większość inwestorów izraelskich lokuje kapitał w Polsce poprzez firmy mające siedzibę w trzecim kraju europejskim lub USA. Relatywnie dobra sytuacja Izraela na tle innych krajów, zwłaszcza wysoko rozwiniętych (średnia dla krajów OECD pokazuje spadek PKB o 3,5%), świadczy o stabilnych fundamentach gospodarki, przejawiających się w zrównoważonym rynku nieruchomości, konserwatywnej polityce finansowej i znacznych oszczędnościach prywatnych. Węgry Rząd węgierski zrewidował prognozy gospodarcze na najbliższe pięć lat. Zgodnie z ustawą budżetową na 2012 rok węgierski PKB będzie się zwiększał w znacznie niższym tempie, niż zakładano jeszcze w kwietniu: 1,9% w 2011 r. (zamiast 3,1%), 1,5% w 2012 r. (zamiast 3,0%), 2,9% w 2013 r. (zamiast 3,2%), 3,1% w 2014 r. (zamiast 3,3%) oraz 3,0% w 2015 r. (zamiast 3,5%). Inflacja w latach ma wynieść odpowiednio 3,8%, 4,2%, 3,0%, 3,0% i 3,0%. 9

10 W marcu 2011 r. rząd ogłosił program reform strukturalnych tzw. Plan Kálmána Szélla, który zakłada zmniejszenie zadłużenia kraju (z 80,2% PKB w 2010 r. do 65-70% PKB w 2014 r.) oraz ograniczenie wydatków budżetowych (zmniejszenie deficytu z 4,2% PKB w 2010 do 1,9% PKB w 2014 r.). Ministrowie finansów krajów UE podjęli decyzję o częściowym zawieszeniu unijnych funduszy spójności na 2013 r. dla Węgier. To kara za nadmierny deficyt finansów publicznych. Wyliczona przez Komisję Europejską suma 495 mln EUR do zawieszenia dla Węgier odpowiada 0,5% PKB tego kraju. Po agencjach Moody's i Standard & Poor's, także Fitch obniżył rating Węgier do poziomu śmieciowego, BB+, z perspektywą negatywną. Wszystko z powodu impasu między Budapesztem a UE i MFW w sprawie pomocy finansowej dla Węgier. Pod koniec 2011 r. Węgry zwróciły się do Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego o kredyty ratunkowe. Rozmowy na ten temat załamały się jednak za sprawą uchwalonych na Węgrzech ustaw, mogących zagrozić niezależności banku centralnego tego kraju. 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa przeforsowana przez premiera Wiktora Orbana, na mocy której w kraju obowiązywać będzie najwyższy w UE podatek VAT wynoszący 27%. Podwyżka stawki podatku ma załatać dziurę w węgierskim budżecie. Rumunia W odróżnieniu od Węgier, gospodarka Rumunii nie wyszła w 2010 r. z fazy recesji. W ubiegłym roku PKB spadł o 1,3% po spadku o 7,1% w 2009 r. Rumunia korzysta z wielomiliardowej pomocy międzynarodowych instytucji finansowych na walkę z kryzysem gospodarczym. W zamian zobowiązała się do przeprowadzenia bardzo głębokich reform m.in. emerytur, płac w budżetówce czy administracji państwowej. Podniesiono też podatek VAT na towary i usługi z 19 do 24%, wprowadzono też szereg nowych obciążeń fiskalnych. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost w sektorze budownictwa o 227,7% w porównaniu z 51,2% wzrostu całego PKB na przestrzeni ośmiu lat poczynając od 2000 r. Dzięki temu udział budownictwa w PKB wzrósł do poziomu 10,5% w 2008 r. W 2010 r. udział sektora budownictwa w PKB zarejestrował jednak spadek do 8,85%, w związku z kryzysem w nieruchomościach. Bułgaria Przywódcy UE dali Rumunii i Bułgarii obietnicę ws. możliwości wejścia obu krajów do strefy Schengen we wrześniu 2012 r. Bułgarii również kiepsko wychodzi wychodzenie z kryzysu, czemu nie sprzyja niska konkurencyjność gospodarki. Cechują ją pracochłonna, materiałochłonna i energochłonna produkcja, dużą zależność od surowców, technologiczne zapóźnienie oraz brak. wykwalifikowanych kadr. W 2010 r. nastąpiło wyraźne zmniejszenie popytu wewnętrznego, jak również w sferze inwestycji. Odnotowano również dalszy spadek nakładów brutto na środki trwałe. Siłę napędową bułgarskiej gospodarki stanowił wyłącznie eksport. Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła w 2010 r. 37 mld EUR. Udział BIZ w PKB zwiększył się do ok. 18%. Największe środki zainwestowano w nieruchomości, usługi wynajmu i działalność biznesową (1,45 mld EUR), pośrednictwo finansowe 10

11 (1,04 mld EUR) i w budownictwo (488,9 mln EUR). Budownictwo w Bułgarii posiada duże możliwości i nadal jest to atrakcyjny sektor gospodarczy dla zagranicznych inwestorów Podsumowanie Akcje Cinema City są ciekawą propozycją z obszaru mediów/rozrywki. Spółka zbudowała największą sieć kin w regionie, który w kolejnych latach będzie dalej rósł. Efekt skali pozwala spółce osiągać marże istotnie wyższe niż konkurencja. Duże możliwości dalszego wzrostu wyników stwarza restrukturyzacja przejętych aktywów Palace Cinemas. Ich rentowność EBITDA wyniosła około 10% w 2010 r., podczas gdy rentowność aktywów kinowych emitenta sięgnęła w tym okresie 22,7%. Po wdrożenia modelu zarządzania multipleksami Cinema City, marże przejętych kin powinny ulec poprawie. 11

Cinema-City International NV

Cinema-City International NV Raport analityczny dla spółki Cinema-City International NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 14 października 2011 r. 1 Informacje o firmie Cinema-City

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Wyniki finansowe Cinema City po 1. kwartale 2011 r. Konsolidacja Palace Cinemas zwiększa biznes i przynosi jednorazowe koszty Sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Wyniki finansowe Cinema City za 1 połowę 2010 3D: Dobre filmy, Dużo biletów, Dobre wyniki W pierwszej połowie 2010 Cinema City International N.V. ( Cinema City

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2010 r. Dobry rok dla Spółki trwa

Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2010 r. Dobry rok dla Spółki trwa Komunikat prasowy Warszawa, 19 listopada 2010 Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2010 r. Dobry rok dla Spółki trwa Po 3 kw. 2010 Cinema City odnotowała 44,5 mln EUR skonsolidowanego EBITDA (+27,1%

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2011 r.

Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2011 r. Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2011 r. Wyniki finansowe Cinema City za 2010 r. Rekordowe wyniki finansowe zwieńczone udaną akwizycją W 2010 r. Cinema City International N.V. odnotowała przychody

Bardziej szczegółowo

Cinema City International NV Wyniki finansowe po I półroczu 2010 Investor Day 2 IX 2010

Cinema City International NV Wyniki finansowe po I półroczu 2010 Investor Day 2 IX 2010 Cinema City International NV Wyniki finansowe po I półroczu 2010 Investor Day 2 IX 2010 Zmiana w prezentacji wyników w raporcie półrocznym 2010 W raporcie półrocznym za pierwsze 6 miesięcy 2010, Cinema

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Sieć kin stan na 14 sierpnia 2008

Sieć kin stan na 14 sierpnia 2008 Prezentacja Telekonferencja 2 kwartał 2008 14 sierpnia 2008 Sieć kin stan na 14 sierpnia 2008 61 kin 556 ekranów 112 tys. miejsc Liczba ekranów wg krajów 43 kina w budowie 457 ekranów w budowie Izrael

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy. Wyniki finansowe Cinema City za 2011 r. Działalność kinowa wzmocniona dzięki przejęciu Palace Cinemas.

Komunikat prasowy. Wyniki finansowe Cinema City za 2011 r. Działalność kinowa wzmocniona dzięki przejęciu Palace Cinemas. Komunikat prasowy 16 Marca 2012 Wyniki finansowe Cinema City za 2011 r. Działalność kinowa wzmocniona dzięki przejęciu Palace Cinemas Rosnące przychody i stabilne wyniki w 2011. W 2011 Cinema City International

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Telekonferencja 2 kw 2007

Prezentacja inwestorska Telekonferencja 2 kw 2007 Prezentacja inwestorska Telekonferencja 2 kw 2007 1 Cinema City International 61 multipleksów w tym 7 IMAX 5 krajów 508 ekranów 105 000 miejsc Republika Czech Populacja 10,300,000 Ekrany CCI 33 Ekrany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Zawierający: Wybrane dane finansowe Emitenta Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Rachunek Zysków i Strat Bilans KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 października 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Cinema City International NV Akwizycja Palace Cinemas w Europie Centralnej 20 stycznia 2011, Warszawa

Cinema City International NV Akwizycja Palace Cinemas w Europie Centralnej 20 stycznia 2011, Warszawa Cinema City International NV Akwizycja Palace Cinemas w Europie Centralnej 20 stycznia 20, Warszawa Cinema City kupiła Palace Cinemas w Europie Centralnej CCI kupiła całą działalność kinową Palace Cinemas

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą :

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą : RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA III KWARTAŁ 2010 R. LISTOPAD 2010r 1. Informacje ogólne WASPOL Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego WASPOL

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1998 1999 Wzrost gospodarczy Inflacja Finanse publiczne Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Inwestycje Wynagrodzenia Rynek pracy Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo