BIBLIOGRAFIA PRAC ZDZISŁAWA ŻYGULSKIEGO JUN.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PRAC ZDZISŁAWA ŻYGULSKIEGO JUN."

Transkrypt

1 Originalveröffentlichung in: Chrościcki, Juliusz A. (Hrsg.): Arma virumque cano : Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun.... urodzin. Kraków, 2006, S BIBLIOGRAFIA PRAC ZDZISŁAWA ŻYGULSKIEGO JUN.

2 KSIĄŻKI OPUBLIKOWANE W LATACH Sztuka islamu (arabska, perska i turecka). Opracowanie skryptu wykładów Tadeusza Mańkowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim - rozdział o sztuce tureckiej napisany w całości przez Zdzisława Źygulskiego jun., wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa Dzieje Zbiorów Puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki [w:] Rozprawy i sprawozdaniamuzeum Narodowego w Krakowie", t. VII, Kraków 1962 (praca doktorska, odbita w formie osobnej książki). 3. Kostiumologia, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków Mikołaj Kopernik, przewodnik po wystawie jubileuszowej urządzonej przez Uniwersytet Jagielloński, Kraków Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, PWN, Warszawa 1975, wyd. II Warszawa Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czartoryskich. Historia i wybór zabytków, wyd. Arkady, Warszawa 1978 (to samo w wersjach: angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej). 'j. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa Stara broń w polskich zbiorach, KAW, Warszawa 1982, wyd. II, Warszawa Słownik polskiej terminologii uzbrojenia historycznego, (wspólnie z M. Gradowskim), Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków", Ośrodek Dokumentacji Zabytków, seria B, t. LXXI, Warszawa Glossarium Armorum. Arma defensisa. Wersja polska międzynarodowego słownika uzbrojenia (wspólnie z A. Nadolskim i J. Teodorczykiem), IAMAM, Graz Broń wschodnia. Turcja. Persja. Indie. Japonia, KAW, Warszawa 1983, wyd. II Warszawa Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Interpress, Warszawa Wersja angielska: An Outline History ofpolish Applied Art, Warszawa Odsiecz Wiedeńska 1683, (tekst polski i angielski), KAW, Kraków Polski mundur wojskowy (wspólnie z H. Wieleckim), KAW, Kraków $. Sztuka turecka, wyd. PWN, Warszawa Sztuka islamu w zbiorach polskich, WAiF, Warszawa Dziecko w malarstwie polskim, Warszawa Sigismundus III - Sobieski - Stanislaus. Goldene Freiheit - die Zeit derpolnischen Wahlkónige (katalog wystawy), Wien ip. Ottoman Art in the Service of the Empire, New York, London Odsiecz wiedeńska 1683 (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego), KAW Hetmani Rzeczypospolitej (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego), KAW Sławne bitwy w sztuce, Pagina, Warszawa Muzeum Książąt Czartoryskich. Historia i zbiory (wspólnie z M. Rostworowskim i A. Zamoyskim), MNK, Kraków 1998, wersja angielska Kraków Broń starożytna. Grecja. Rzym. Gałia. Germania, KAW, Warszawa Słownik uzbrojenia historycznego (wspólnie z M. Gradowskim), PWN, Warszawa 1998, wyd. II Warszawa 2000.

3 26. Światła Stambułu, DiG, Warszawa Husaria polska, Pagina, Warszawa Cracow. An IllustratedHistory, Hippocrene Books, Inc., New York Q. Polska. Skarby wieków (wspólnie z T. Chrzanowskim), Kluszczyński, Kraków 2001 (wersje: angielska, francuska i niemiecka). 30. Sztuka perska, DiG, Warszawa Polska. Broń wodzów i żołnierzy, Kluszczyński, Kraków Sztuka mauretańska i jej echa w Polsce, DiG, Warszawa

4 WAŻNIEJSZE ROZPRAWY, ARTYKUŁY I ESEJE DRUKOWANE OD ROKU 1954 /. Tarcza renesansowa w Zbiorach Czartoryskich. Przyczynek do dziejów kolekcjonerstwa polskiego, Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie", t. II, Kraków 2. Światła Stambułu, Zycie Literackie", nr 12,18 marca 1956, s Uzbrojenie w Hołdziepruskim"Matejki, Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie", t. III, Kraków 1957, s Naręczak turniejowy w Zbiorach Czartoryskich, Arsenał" nr 1, Kraków Jubileuszowa Wystawa Puławska i8oę-igsę, Puławy 1959." 6. Zbrojownia Czartoryskich, Muzealnictwo wojskowe", 1.1, Warszawa 1959, s Ze studiów nad dawną sztuką siodlarską, Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie", t. V, Kraków 1959, s Pamiątki wawelskie w zbiorach puławskich, Studia do dziejów Wawelu", t. II, Kraków 1960, s g. Wschód w zbiorach wawelskich. Uwagi w związku z wystawą, Przegląd Orientalistyczny", nr 4, Warszawa 1960, s Italian Arms, Armour, andlnsignia in Poland, Armi Antiche", Torino 1961, s Zbroja Albrechta niderlandzkiego, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskoweg cz. 1., Kraków 1963, s Geneza i typologia buław hetmańskich, Muzealnictwo wojskowe", t. II, Warszawa 1964, s Lisowczyk" Rembrandta, studium ubioru i uzbrojenia, Biuletyn Historii Sztuki", R. XXVI, 1964, nr 2, s Rembrandts Lisowczyk". A Study ofcostume and Weapons, Bulletin de Musee National de Varsovie", nr 2-3,1965, s $. Shakespeares Chairand theromanticjourney oflsabel Czartoryska, Apollo", nr n, 1965, s Myślistwo i jeździectwo w sztuce, esej w katalogu wystawy w Puławach, Kraków 1965, s. 17. Skarby sztuki Orientu, esej w katalogu wystawy w Puławach, Kraków 1966, s Nurt romantyczny w muzealnictwie polskim [w:] Romantyzm. Studia nad sztuką 2. połowy XVIII wieku i wieku XIX. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 19 Warszawa 1967, s jp. Chorągwie tureckie w Polsce na tle ogólnej problematyki przedmiotu, Studia do dziejów Wawelu" t. III, Kraków 1968, s Hiszpańskie proporce okrętowe z czasów króla Filipa II, Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie", t. IX, Kraków 1968, s Zbiory Czartoryskich. Przewodnik, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1968, s Ze studiów nad Damą z gronostajem". Styl ubioru i węzły Leonarda, Biuletyn Historii Sztuki", R. XXXI, 1969, nr 1, s j. Broń jako dzieło sztuki, seria Nauka dla wszystkich", Kraków 1969, s The Pałace Armoury ofvaletta, Malta. UNESCO, Paris, July 1969 (seria nr 1314), (wspólnie z A. Czerwińskim). 425

5 2$. Zloty wiek oręża polskiego, esej w katalogu wystawy Złoty wiek otęża polskiego", urządzonej w Japonii, Tokio 1970, s. 20, (w jęz. japońskim). 26. The Palące Armoury ofyaletta, esej w katalogu wystawy The Order of St. John", urządzonej przez Council of Europę w La Valettcie na Malcie, La Valetta 1970, s Kilka uwag na temat wartości kopii [w:] Oryginał, replika, kopia. Materiały III Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Radziejowicach 1968 r., Warszawa Turkish Trophies in Poland and the Imperial Ottoman Style, Armi Antiche", numer specjalny, Torino 1979, s (tamże pełna, włoska wersja rozprawy). 2p. Polish Karabela Sabre, biuletyn VI Kongresu IAMAM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), Zurych Princess Isabeland the Czartoryski Museum, Connoisseur", 1973, s Polska tradycja rycerska, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, w Muzeum Zamkowym w Malborku, Malbork 1973, s The Winged Hussars of Poland [w:] Arms and Armour Annual, vol. 1, wyd. Digest Books, inc, Northfield, Illinois 1973, s Badania nad rzemiosłem artystycznym [w:] Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, cz. I, Warszawa 1973, s Elements of Islamie Culturein the so-called Polish Sarmatism ofthe ióth-isth centuries, biuletyn XXIII Kongresu Historii Sztuki (CIHA), Grenada j. Somatyczne i semiotyczne uwarunkowania mody ubiorów, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", nr 1,1974, s Arcydzieła polskiej kultury, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, urządzonej w Japonii, Tokio 1974 (w jęz. japońskim). 3j. Obraz rycerstwa w miniaturach Biblii Maciejowskiego [w:] Sztuka i ideologia w. XIII, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, red. P. Skubiszewski, Ossolineum-Wrocław 1974, s Rozwój badań nad uzbrojeniem o cechach artystycznych u nas i zagranicą, Biuletyn Historii Sztuki", R. XXXVII, 1975, nr 1, s Le Premier Regiment de Chevau-Legers Polonais de la Gardę de Napoleon Ier - uniformes etarmes, histoire et legendę, biuletyn VII Kongresu IAMAM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), Paryż Magyar enlekek a Krakkói Czartoryski Muzeumban (Zabytki węgierskie w krakowskim Muzeum Czartoryskich), Lengyelorszag" nr 7, Portretulpolonez, esej w katalogu wystawy urządzonej dla Rumunii, Bukareszt Wazowie w Polsce, wstęp do katalogu wystawy Sztuka dworu Wazów w Polsce" (w jęz. polskim i angielskim), wyd. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków 1976, s Yasadynastien i Polen, wstęp do katalogu wystawy Zygmunt Waza i jego synowie", urządzonej w Sztokholmie, Sztokholm 1976 (w jęz. szwedzkim). 44. Admemoriam regum Sveciae, Varia", Svenska Vapenhistoriska Sallskapet", nr 1-2,1976 (w jęz. angielskim). 4$. Polska tradycja rycerska i Pan Tadeusz". 0 dwóch wystawach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzealnictwo", nr 23,1975, s

6 46. Z ikonografii księcia Józefa - narodziny i wędrówka mitu bohatera [w:] Ikonografia romantyczna, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977, s Miecz i kapelusz poświęcany króla Jana 111 Sobieskiego, Studia do dziejów Wawelu", t. IV, Kraków 1978, s Karabela i szabla orla, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", cz. VII, Kraków 1978, s Średniowieczna zbroja szydercza [w:] Sztuka i ideologia wieku XV, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s Zasługi Zbigniewa Bocheńskiego w badaniach nad dawną bronią i barwą, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", cz. VII, Kraków 1978, s O trzech wystawach dynastycznych w 1976r., Biuletyn Historii Sztuki", R. XL, 1978, nr 2, s $2. Stan badań nadpolskim mundurem wojskowym, Biuletyn Historii Sztuki", R. XL, 1978, nr 4, s J-J. Military Museums and Collections ofmilitaria in Poland, biuletyn VIII Kongresu I AM AM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), 1978, s Trofea wiedeńskie, Studia Wilanowskie", t. III-IV, Warszawa 1978, s SS- Neljd vuodeneikd, esej w katalogu wystawy Cztery pory roku", urządzonej w Finlandii, Oulu 1978 (wjęz. fińskim). $6. The Battle of Orsha [w:] Art, Arms andarmour. An InternationalAnthology, wyd. R. Held, Chiasso (Szwajcaria), , s S7- Zarys historii Zbiorów Czartoryskich [w:] Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czartoryskich, Warszawa 1979, s (to samo w wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej). $8. Islamie Weapons in Polish Collections and Their Provenance [w:] Islamie Arms andarmour, wyd. R. Elgood, London 1979, s Sp. The Polish Embassy to Istanbul, Documents and Iconography, Ars Turcica", Akten des VI. Internationalen Kongresses fur Tiirkische Kunst, Miinchen 1979, s Hasła dotyczące broni polskiej i orientalnej [w:] Enciclopedia Ragionata delie Armi (red. C. Blair), Milano Portret kobiecy w Polsce od XVII do XX w., esej w katalogu wystawy urządzonej w Jugosławii, Belgrad 1979 (wjęz. serbskim). 62. Wystawa polskich narodowych skarbów sztuki, esej w katalogu, Tokio 1979 (w jęz. japońskim). 63. Tokio i polonika japońskie, Zycie Literackie", nr 41, Muzea w Japonii, Zycie Literackie", nr 44, $. Idea Muzeum Narodowego, Życie Literackie", nr 44, Cztery pory roku w malarstwie polskim, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, urządzonej w Legnicy, Legnica Some Problems Concerning Historie Flags, biuletyn sympozjum na temat konserwacji flag urządzonego w Rijksmuseum w Amsterdamie, Amsterdam 1980, s Kolekcjonerstwo starej broni, Lamus", jednodniówka Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów, czerwiec 1980, s. 15.

7 6ę. Bitwapod Orszą" - struktura obrazu, Rocznik Historii Sztuki", t. XII, 1981, s Wydarzenie pod zamkiem Fuengirola w 1810 r. [w:] Ars Auro Prior Studia Ioanni Białostocki sexagenario dedicata, Warszawa 1981, s W kraju muzeów i archeologii, konferencja Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM w Meksyku, Zycie Literackie", nr 4, Dotkniecie historii. Meksykańskie Narodowe Muzeum Antropologii, Zycie Literackie", nr 5, Years oflamam, biuletyn IX Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej, Waszyngton Jan Matejko jako znawca broni, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", część VIII, Kraków 1982, s OrientalandLevantineFirearms [w:] PollardsHistory offirearms, red. C. Blair, Feltham (Anglia), 1981, s Exhibition System ofarms andarmour. History and Modern Trends, IV międzynarodowe sympozjum IAMAM, Musee de 1 Armee, Paryż trzech wystawach jubileuszowych Odsieczy Wiedeńskiej w roku 1983, Kwartalnik Historyczny", nr 4,1984, s Turcy pod Wiedniem, Życie Literackie", nr 26, Armouras a SymbolicForm, j^ffen-und Kostiimkunde", Miinchen-Berlin 1984, zeszyt 2, s Turkish Militaria in the Light ofexhibitions 0/1983, Waffen-und Kostiimkunde", Miinchen- Berlin 1984, zeszyt 2, s Problemy architektury muzeów, Rocznik Historii Sztuki", t. XIV, 1984, s Jan Sobieski - His Politics, Weaponry, and Wars, biuletyn X kongresu IAMAM - Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej i7th Century. War, Weaponry, and Politics, Sztokholm 1983, s Orientalizm, Zycie Literackie", nr 20, Przestrzeń muzealna [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Katowice 1981, Warszawa 1984, s s- Vienne 1683, Uniformes", Paris, marzec-kwiecień 1984, s XIII Konferencja Generalna ICOM w Londynie w 1983 r., Muzealnictwo", nr 28/29,1984, s Polony a' da Turk Sanati (Sztuka turecka w Polsce), Yeni Boyut" nr 3/21,1984. (w jęz. tureckim). 88. VII Międzynarodowy Kongres Sztuki Tureckiej, Warszawa-Kraków 1983, Biuletyn Historii Sztuki", R. XLVI, 1984, nr 1, s Utopiona w Bosforze", Gazeta Krakowska", nr 300, Izabela Czartoryska, w iso-lecie śmierci, Życic Literackie", nr 25, Obraz raju w sztuce islamu [w:] Orient i orientalizm w sztuce. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 1983, Warszawa 1986, s Das Heer- undmilitarwesen der Jagiellonen, artykuł w katalogu wystawy Polen im Zeitalter der Jagiellonen ", Schallaburg Fenomen Kossaków - romantyczne ucieczki i powroty, Życie Literackie", nr 33, Adam Jerzy Czartoryski, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Kraków

8 PS- January Suchodolski - malarz polskiej historii, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, Muzeum w Jaworze, Jawor Stefan Batory, esej w katalogu wystawy Stefan Batory w 400. rocznicę śmierci", Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Kraków Krakowowi wierny. Wspomnienie o Tadeuszu Dobrowolskim, Rocznik Krakowski", t. LII, 1986, s Ceremonialność dworu bizantyńskiego, Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Ps t. IV, Pszczyna Sztuka kontra muzeum [w:] Sztuka polska po 1945 roku. Materiały sesji Stowa Historyków Sztuki, Warszawa 1984, Warszawa 1987, s Uwagi o Rolce Sztokholmskiej (tamże pełna wersja angielska), Studia do dzie uzbrojenia i ubioru wojskowego", część IX-X, Kraków 1988, s Hagia Sophia przez szlachtę polską opisana [w:] Podług nieba i zwyczaju polsk architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, 102. Pamiątki po Tadeuszu Kościuszce w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie, Arsenał Kraków 1988, s Stan badań nad szablą, referat na sesji naukowej Stowarzyszenia Miłośników i Barwy w Muzeum Okręgowym w Lublinie, Lublin 1988 (wspólnie z To 104. Książe Józef Poniatowski, esej w katalogu wystawy Książę Józef Poniatowski Narodów pod Lipskiem", Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Kraków Akcenty tureckie w stroju Batorego, Folia Historiae Artium", t. XXIV, 1988, 106. Krakowskie batoriana, Rocznik Krakowski", t. LIV, Kraków 1988, s próbach muzealnictwa współczesnego w związku z projektami Muzeum Śląskiego Ziemia Śląska", 1.1,1988, s Dydaktyczne i wychowawczefunkcje wystawiennictwa muzealnego [w:] Muzea a nauczanie i wychowanie, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków", Ośrodek Dokumen Zabytków, seria B., t. LXXXV, Warszawa Wspomnienie o Adamie Łabinowiczu, Kolekcjoner polski", dodatek do czasopisma nr 4, kwiecień 1989, s. 17. no. Bruno Thomas (nekrolog), The Mohonk Courier", biuletyn IAMAM, nr 1, 111. Muzea biograficzne wielkich artystów, Muzealnictwo", nr 32,1989, s Dziecko w malarstwie polskim (wstęp i wybór obrazów), Warszawa Odsiecz wiedeńska 1983 [w:] Odsiecz Wiedeńska Wystawa jubileuszowa w Z Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy, 1.1, Kraków 1990, s Fizjonomika i portretowanie [w:] Portret. Funkcja, forma, symbol. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Toruniu, Warszawa 1990, s iis- Dom Gotycki w Puławach jako gabinet osobliwości, Materiały Muzeum Wnętrz w Pszczynie", t. VI, Pszczyna 1990, s Spacer po Lwowie, Ilustrowany Kurier Codzienny", Kraków ny. Scottish Mercenaries in Poland in the ijth century. Biuletyn XII kongresu IAMA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej) w Glasg 118. Sigismund III - Sobieski - Stanislaus. Goldene Freiheit - Die Zeit der polni esej w katalogu wystawy w Schlosshof, Marchfeld (Austria),

9 up. Turkish Art in Poland, w biuletynie VII Międzynarodowego Kongresu Sztuki Tureckiej (red. T. Majda), Warszawa 1990, s Założenia teoretyczne wystawiennictwa muzealnego w świetle osiągnięć współczesnej nauki, Muzealnictwo", nr 33,1990, s Szkockie inspiracje ogrodowe księżnej Izabeli Czartoryskiej [w:] Sztuka a natura. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Katowicach, Katowice Urbs celeberrima, Kraków", magazyn kulturalny, wydanie specjalne w jęz. angielskim w związku z konferencją KBWE w Krakowie, Kraków 1991, s Costume Style and Leonardoś Knots in the Lady with an Ermine" [w:] Leonardo da Vinci, Lady with an Ermine", Vienna-Cracow 1991, s } Dom Gotycki w Puławach, Przeszłośćprzyszłości", informator MZSS Solidarność" w Instytucie Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach, Puławy $. Samurajowie, esej w katalogu wystawy pod tym samym co esej tytułem w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1991, k 4 nlb Turąuoise Period of Ottoman Goldsmith 's Art. Biuletyn IXMiędzynarodowego Kongresu Sztuki Tureckiej, Stambuł Die Austriaca in Polnischen Sammlungen. In Memoriam Brunonis Thomas. Biuletyn sympozjum IAMAM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej) w Heeresgeschichtliches Museum w Wiedniu, Wstęp do książki: E. W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991, s Nauka i technika w miniaturach orientalnych [w:] Sztuka i technika. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin 1987, Warszawa 1991, s Opolskim orientalizmie [w:] Orient w sztuce polskiej, wstęp do katalogu wystawy Orient w sztuce polskiej", urządzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1992, s Jak Matejko cesarza poniżył [w:] Sztuka i historia. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie 1988, Warszawa 1992, s Spotkania na ścieżkach nauki (noty autobiograficzne), Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie", t. VII, Pszczyna 1992, s Tamże bibliografia prac drukowanych Zdzisława Żygulskiego jun. do 1992 r., zestawiona przez dra Jana Kruczka Wspaniały turniej sprawiony w Polsce (uwagi kostiumologiczne), Biuletyn Historii Sztuki", R. LV, 1993, nr Ranny bohater [w:] Sarmatia semper viva, studia ofiarowane Tadeuszowi Chrzanowskiemu, Warszawa $. Uwagi o wnętrzach dworów polskich na podstawie dzieła R. Afianazego. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki oddziału kieleckiego, Kielce Zamek Łabędzi czyli szaleństwo króla Ludwika II, artykuł w księdze pamiątkowej ofiarowanej Tadeuszowi S.Jaroszewskiemu, Warszawa Stosunkipolsko-tureckie w ciągu wieków, dla wydawnictwa PASCAL w Bielsku-Białej, Zabytki architektury polskiej na kresach wschodnich - teka graficzna (wstęp i opracowanie tablic), Katowice Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej, Zdarzenia muzealne", nr 12, Udział Polski w jubileuszu Muzeum Izraela w Jerozolimie, Zdarzenia muzealne", nr 12, O

10 141. Armour ofthe Archduke Albrecht ofthe Netherlands in the Czartoryski Museum in Cracow, artykuł w materiałach XIV Kongresu I AM AM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), Amsterdam i Bruksela Jan Sobieski w 300-lecie śmierci - refleksje z perspektywy lwowskiej, artykuł w publikacji Jan III Sobieski - Castrum Doloris i6g6-ięgó, w związku z wystawą w Muzeum Okręgowym w Radomiu, wyd. Kowalski i Ska, Warszawa, Zbrojownia Jana III Sobieskiego, artykuł w katalogu wystawy Tron pamiątek", w trzechsetlecie śmierci Sobieskiego w Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa sztuce niemieckiej w Polsce (sfera chronologiczna, terytorialna i polityczna), esej w katalogu wystawy Sztuka niemiecka w zbiorach polskich ( )" urządzonej w Muzeum Narodowym w Kielcach, Kielce 1996, s (wraz z wersją w jęz. niemieckim). 14$. Księga Jubileuszowa Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy (wstęp i liczne biogramy), Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", część XI, Kraków Muzea portugalskie, Muzealnictwo", nr 40,1998, s Odkrycie Bitwy pod Grunwaldem" [w:] Artes atąue humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata, Warszawa 1998, s Rozkwit muzeów archeologicznych we Włoszech, Muzealnictwo", nr 40,1998, s Tadeusz Kwiatkowski w New Jersey i jego kolekcja, Gazeta Antykwaryczna", nr 7/8, Kraków Dwugłos o bitwie pod Kircholmem. Historia i ikonografia, Rocznik Historii Sztuki", t. XXIV, 1998, s (wspólnie z Jerzym Teodorczykiem). /jt". Garnitur nieszcześliwości króla Stanisława Augusta, Roczniki humanistyczne", t. XLVII, (księga pamiątkowa Jerzego Lilejki), 1999, z. 4, s Knightly Arms - Plebeian Arms, Questiones medii aevi novae", t. 4, Warszawa 1999, Dalsze boje o Lisowczyka" [w:] Ars longa, księga dedykowana Janowi Białostockiemu, Warszawa 1999, s The Impact of the Orient on the Culture of Old Poland, esej w katalogu wystawy Land of the Winged Horsemen. Art of Poland ", Alexandria, Virginia 1999, s Wersja polska: Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka polska ", Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa JJJ. The Kalkan - The Shield of the Orient, artykuł w katalogu wystawy War and Peace. Ottoman- Polish Relations in the i5th-i9th centuries", Istanbul 1999, s Wersja polska: Wojna i pokój. Skarby sztuki tureckiej ze zbiorów polskich od XV do XIX wieku", Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa is6. The Origin of the Heavy-Armoured Ottoman Sipahis, akta X Międzynarodowego Kongresu Sztuki Tureckiej (ICTA), Genewa 1999, s Funkcje publiczne zbiorów prywatnych, artykuł według prelekcji wygłoszonej na sesji pod tym tytułem w Muzeum Narodowym w Warszawie, w listopadzie 1998, Warszawa The Metropolitan Museum ofart - Miejskie Muzeum Sztuki w Nowym Jorku - zbiory, wystawy, katalogi, polonika, Muzealnictwo" nr 42, 2000, s i$ę. Gdzie się podziała chorągiew Proroka, Cenne, bezcenne, utracone", Further Battles for the Lisowczyk (Polish Rider) by Rembrandt, Artibus et historiae", wyd. IRSA, nr 41, Vienna-Cracow 2000, s Dwieście lat Muzeum Książąt Czartoryskich [w:] Czasy! Ludzie! Ich dzieła!", wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2001, s

11 IÓ2. Osobowość księżnej Izabeli, Muzealnictwo", nr 43, 2001, s Refleksje nad obrazem Jana Matejki Sobieski pod Wiedniem", w katalogu wystawy I podaje wiek wiekowi. Tradycje chrześcijańskie w dziejach oręża polskiego", urządzonej w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Warszawa 2001, s Broń perska, artykuł w katalogu wystawy Arcydzieła sztuki perskiej ze zbiorów polskich", Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa $. Muzeum Żydowskie w Berlinie na tle innych muzeówgrozy', Opuscula muzealia", z. 12, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s Minione i przyszłe stulecia Muzeum Egipskiego w Kairze, Muzealnictwo", nr 44,2002, s Dwór Artusa jako kreacja muzealna [w:] Dwór Artusa w Gdańsku. Sztuka i sztuka konserwacji, pod red.teresy Grzybkowskiej i Jolanty Talbierskiej, Gdańsk 2002, Początki idei muzealnictwa w Europie i w Polsce, Cieszyńskie studia muzealne", I, 2003, s Moje osobiste kontakty z cieszyńskim kolekcjonerem Brunonem Konczakowskim, Cieszyńskie studia muzealne", I, 2003, s Uroda kobiet świata, artykuł w katalogu wystawy Z dziejów Polek", Warszawa 2003, s (wspólnie z Teresą Grzybkowską) Broń [w:] Poradnik polskiego kolekcjonera, wyd. R. Kluszczyński, Kraków 2003, s Das Czartoryski Museum unddort befindlichen Oesterreichischen Kunstwerke [w:] Thesauri Poloniae - Schatzkammer Polen, zur Geschichte derpolnischen Sammlungen, Wien 2003, s Druga wojna światowa w doświadczeniu Krakowa i Lwowa [w:] Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 2003, s Nowożytne militaria Gdańska wobec Rzeczypospolitej [w:] Gdańsk dla Rzeczypospolitej. W służbie Króla i Kościoła. Katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk 2004, s Malta jako centrum strategiczne Morza Śródziemnego, Portolana. Studia Mediterranea", 1.1, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s Przemiany architektury muzeów, Muzealnictwo", nr 45, 2004, s Idea Muzeum Narodowego w Polsce [w:] Kraków i Norymberga w cywilizacji europejskiej, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 2004, s Buława hetmana Jana Zamoyskiego, artykuł w katalogu jubileuszowej wystawy 400-lecia zgonu hetmana, w Muzeum Okręgowym w Zamościu, Zamość Napoleon w Puławach, artykuł w katalogu wystawy Napoleon i Polacy", urządzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Warszawa 2005, s Uzbrojenie i taktyka Kozaków Zaporoskich, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", część XII, Kraków 2005, s Miguel de Cervantes, Don Kichot w kuchni i Jacek Sroka, esej w katalogu wystawy Don Kichot. Współczesna próba interpretacji", urządzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2005, s (z pełną wersją hiszpańską) Kistryn - wspomnienie lwowskie z lat [w:] Gimnazjum humanistyczne im. Henryka Jordanu we Lwowie, suplement, opracował i wydał J. Kowalczuk, Kraków 2006, s (oprać. Teresa Grzybkowską) 432 r

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S.

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. 11-31 Dariusz Nowacki STAN BADAŃ NAD KATEDRĄ WAWELSKĄ W CZASACH NOWOŻYTNYCH

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

»KULTURA« JAN KOWALIK 1947-1957. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści

»KULTURA« JAN KOWALIK 1947-1957. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści JAN KOWALIK»KULTURA«1947-1957 Bibliografia zawartości treści DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Redakcji, współpracownikom i czytelnikom Kultury pracę tę poświęcają Jan i Emmy Kowalik INSTYTUT LITERACKI

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

Portret Władysława IV Wazy z kolekcji Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś

Portret Władysława IV Wazy z kolekcji Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś Portret Władysława IV Wazy z kolekcji Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś Jacek Żukowski Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa E-mail:

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia

Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski Przy wsparciu Narodowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy

Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy Izabela Wyszowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy Słowa kluczowe: biografia, biografistyka, turystyka kulturowa, turystyka biograficzna,

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel.

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel. CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY LECH WOŹNIAK 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67 www.antykwariatlogos.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE 2010-2011 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 1

Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 1 Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 215 NR 14 (23) BIBLIOTEKA 2010 PL ISSN 0551-6579 BOŻENA ŚWISTEK-OBORSKA Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ Aleksandra Głowacz MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ wiadome budowanie wzorców edukacyjnych w muzeum wynika z oświeceniowej roli nadanej tym instytucjom w XVIII wieku. Celem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

10 lat Fundacji Nomina Rosae

10 lat Fundacji Nomina Rosae 10 lat Fundacji Nomina Rosae W 2014 r. mija 10 lat od czasu powołania Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej. Fundacja powstała w 2004 r. z inicjatywy Marii Molendy. Jej celem jest odkrywanie i przybliżanie

Bardziej szczegółowo

2 / 2011. (luty marzec 2011)

2 / 2011. (luty marzec 2011) e-newsletter 2 / 2011 (luty marzec 2011) VIII Wykład im. Antoniego Mączaka Nagroda PEN Clubu dla prof. H. Samsonowicza Konkursy Sz. Brzezioski laureatem programu START G. Pac stypendystą the Garstka Fellowship

Bardziej szczegółowo

Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2013)

Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2013) Tom IX Kraków 2014 ANDA JAWORUCKA-DRATH Muzeum Narodowe w Krakowie Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2013) Największym wydarzeniem 2013 roku było uroczyste, ponowne otwarcie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów C Z Ę Ś Ć 354 C Z W A R T A Materiały uzupełniające 5 część 5 Materiały uzupełniające Kalendarium wydarzeń na Ostrowie Tumskim

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo