BIBLIOGRAFIA PRAC ZDZISŁAWA ŻYGULSKIEGO JUN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PRAC ZDZISŁAWA ŻYGULSKIEGO JUN."

Transkrypt

1 Originalveröffentlichung in: Chrościcki, Juliusz A. (Hrsg.): Arma virumque cano : Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun.... urodzin. Kraków, 2006, S BIBLIOGRAFIA PRAC ZDZISŁAWA ŻYGULSKIEGO JUN.

2 KSIĄŻKI OPUBLIKOWANE W LATACH Sztuka islamu (arabska, perska i turecka). Opracowanie skryptu wykładów Tadeusza Mańkowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim - rozdział o sztuce tureckiej napisany w całości przez Zdzisława Źygulskiego jun., wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa Dzieje Zbiorów Puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki [w:] Rozprawy i sprawozdaniamuzeum Narodowego w Krakowie", t. VII, Kraków 1962 (praca doktorska, odbita w formie osobnej książki). 3. Kostiumologia, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków Mikołaj Kopernik, przewodnik po wystawie jubileuszowej urządzonej przez Uniwersytet Jagielloński, Kraków Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, PWN, Warszawa 1975, wyd. II Warszawa Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czartoryskich. Historia i wybór zabytków, wyd. Arkady, Warszawa 1978 (to samo w wersjach: angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej). 'j. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa Stara broń w polskich zbiorach, KAW, Warszawa 1982, wyd. II, Warszawa Słownik polskiej terminologii uzbrojenia historycznego, (wspólnie z M. Gradowskim), Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków", Ośrodek Dokumentacji Zabytków, seria B, t. LXXI, Warszawa Glossarium Armorum. Arma defensisa. Wersja polska międzynarodowego słownika uzbrojenia (wspólnie z A. Nadolskim i J. Teodorczykiem), IAMAM, Graz Broń wschodnia. Turcja. Persja. Indie. Japonia, KAW, Warszawa 1983, wyd. II Warszawa Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Interpress, Warszawa Wersja angielska: An Outline History ofpolish Applied Art, Warszawa Odsiecz Wiedeńska 1683, (tekst polski i angielski), KAW, Kraków Polski mundur wojskowy (wspólnie z H. Wieleckim), KAW, Kraków $. Sztuka turecka, wyd. PWN, Warszawa Sztuka islamu w zbiorach polskich, WAiF, Warszawa Dziecko w malarstwie polskim, Warszawa Sigismundus III - Sobieski - Stanislaus. Goldene Freiheit - die Zeit derpolnischen Wahlkónige (katalog wystawy), Wien ip. Ottoman Art in the Service of the Empire, New York, London Odsiecz wiedeńska 1683 (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego), KAW Hetmani Rzeczypospolitej (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego), KAW Sławne bitwy w sztuce, Pagina, Warszawa Muzeum Książąt Czartoryskich. Historia i zbiory (wspólnie z M. Rostworowskim i A. Zamoyskim), MNK, Kraków 1998, wersja angielska Kraków Broń starożytna. Grecja. Rzym. Gałia. Germania, KAW, Warszawa Słownik uzbrojenia historycznego (wspólnie z M. Gradowskim), PWN, Warszawa 1998, wyd. II Warszawa 2000.

3 26. Światła Stambułu, DiG, Warszawa Husaria polska, Pagina, Warszawa Cracow. An IllustratedHistory, Hippocrene Books, Inc., New York Q. Polska. Skarby wieków (wspólnie z T. Chrzanowskim), Kluszczyński, Kraków 2001 (wersje: angielska, francuska i niemiecka). 30. Sztuka perska, DiG, Warszawa Polska. Broń wodzów i żołnierzy, Kluszczyński, Kraków Sztuka mauretańska i jej echa w Polsce, DiG, Warszawa

4 WAŻNIEJSZE ROZPRAWY, ARTYKUŁY I ESEJE DRUKOWANE OD ROKU 1954 /. Tarcza renesansowa w Zbiorach Czartoryskich. Przyczynek do dziejów kolekcjonerstwa polskiego, Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie", t. II, Kraków 2. Światła Stambułu, Zycie Literackie", nr 12,18 marca 1956, s Uzbrojenie w Hołdziepruskim"Matejki, Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie", t. III, Kraków 1957, s Naręczak turniejowy w Zbiorach Czartoryskich, Arsenał" nr 1, Kraków Jubileuszowa Wystawa Puławska i8oę-igsę, Puławy 1959." 6. Zbrojownia Czartoryskich, Muzealnictwo wojskowe", 1.1, Warszawa 1959, s Ze studiów nad dawną sztuką siodlarską, Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie", t. V, Kraków 1959, s Pamiątki wawelskie w zbiorach puławskich, Studia do dziejów Wawelu", t. II, Kraków 1960, s g. Wschód w zbiorach wawelskich. Uwagi w związku z wystawą, Przegląd Orientalistyczny", nr 4, Warszawa 1960, s Italian Arms, Armour, andlnsignia in Poland, Armi Antiche", Torino 1961, s Zbroja Albrechta niderlandzkiego, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskoweg cz. 1., Kraków 1963, s Geneza i typologia buław hetmańskich, Muzealnictwo wojskowe", t. II, Warszawa 1964, s Lisowczyk" Rembrandta, studium ubioru i uzbrojenia, Biuletyn Historii Sztuki", R. XXVI, 1964, nr 2, s Rembrandts Lisowczyk". A Study ofcostume and Weapons, Bulletin de Musee National de Varsovie", nr 2-3,1965, s $. Shakespeares Chairand theromanticjourney oflsabel Czartoryska, Apollo", nr n, 1965, s Myślistwo i jeździectwo w sztuce, esej w katalogu wystawy w Puławach, Kraków 1965, s. 17. Skarby sztuki Orientu, esej w katalogu wystawy w Puławach, Kraków 1966, s Nurt romantyczny w muzealnictwie polskim [w:] Romantyzm. Studia nad sztuką 2. połowy XVIII wieku i wieku XIX. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 19 Warszawa 1967, s jp. Chorągwie tureckie w Polsce na tle ogólnej problematyki przedmiotu, Studia do dziejów Wawelu" t. III, Kraków 1968, s Hiszpańskie proporce okrętowe z czasów króla Filipa II, Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie", t. IX, Kraków 1968, s Zbiory Czartoryskich. Przewodnik, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1968, s Ze studiów nad Damą z gronostajem". Styl ubioru i węzły Leonarda, Biuletyn Historii Sztuki", R. XXXI, 1969, nr 1, s j. Broń jako dzieło sztuki, seria Nauka dla wszystkich", Kraków 1969, s The Pałace Armoury ofvaletta, Malta. UNESCO, Paris, July 1969 (seria nr 1314), (wspólnie z A. Czerwińskim). 425

5 2$. Zloty wiek oręża polskiego, esej w katalogu wystawy Złoty wiek otęża polskiego", urządzonej w Japonii, Tokio 1970, s. 20, (w jęz. japońskim). 26. The Palące Armoury ofyaletta, esej w katalogu wystawy The Order of St. John", urządzonej przez Council of Europę w La Valettcie na Malcie, La Valetta 1970, s Kilka uwag na temat wartości kopii [w:] Oryginał, replika, kopia. Materiały III Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Radziejowicach 1968 r., Warszawa Turkish Trophies in Poland and the Imperial Ottoman Style, Armi Antiche", numer specjalny, Torino 1979, s (tamże pełna, włoska wersja rozprawy). 2p. Polish Karabela Sabre, biuletyn VI Kongresu IAMAM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), Zurych Princess Isabeland the Czartoryski Museum, Connoisseur", 1973, s Polska tradycja rycerska, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, w Muzeum Zamkowym w Malborku, Malbork 1973, s The Winged Hussars of Poland [w:] Arms and Armour Annual, vol. 1, wyd. Digest Books, inc, Northfield, Illinois 1973, s Badania nad rzemiosłem artystycznym [w:] Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, cz. I, Warszawa 1973, s Elements of Islamie Culturein the so-called Polish Sarmatism ofthe ióth-isth centuries, biuletyn XXIII Kongresu Historii Sztuki (CIHA), Grenada j. Somatyczne i semiotyczne uwarunkowania mody ubiorów, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", nr 1,1974, s Arcydzieła polskiej kultury, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, urządzonej w Japonii, Tokio 1974 (w jęz. japońskim). 3j. Obraz rycerstwa w miniaturach Biblii Maciejowskiego [w:] Sztuka i ideologia w. XIII, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, red. P. Skubiszewski, Ossolineum-Wrocław 1974, s Rozwój badań nad uzbrojeniem o cechach artystycznych u nas i zagranicą, Biuletyn Historii Sztuki", R. XXXVII, 1975, nr 1, s Le Premier Regiment de Chevau-Legers Polonais de la Gardę de Napoleon Ier - uniformes etarmes, histoire et legendę, biuletyn VII Kongresu IAMAM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), Paryż Magyar enlekek a Krakkói Czartoryski Muzeumban (Zabytki węgierskie w krakowskim Muzeum Czartoryskich), Lengyelorszag" nr 7, Portretulpolonez, esej w katalogu wystawy urządzonej dla Rumunii, Bukareszt Wazowie w Polsce, wstęp do katalogu wystawy Sztuka dworu Wazów w Polsce" (w jęz. polskim i angielskim), wyd. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków 1976, s Yasadynastien i Polen, wstęp do katalogu wystawy Zygmunt Waza i jego synowie", urządzonej w Sztokholmie, Sztokholm 1976 (w jęz. szwedzkim). 44. Admemoriam regum Sveciae, Varia", Svenska Vapenhistoriska Sallskapet", nr 1-2,1976 (w jęz. angielskim). 4$. Polska tradycja rycerska i Pan Tadeusz". 0 dwóch wystawach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzealnictwo", nr 23,1975, s

6 46. Z ikonografii księcia Józefa - narodziny i wędrówka mitu bohatera [w:] Ikonografia romantyczna, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977, s Miecz i kapelusz poświęcany króla Jana 111 Sobieskiego, Studia do dziejów Wawelu", t. IV, Kraków 1978, s Karabela i szabla orla, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", cz. VII, Kraków 1978, s Średniowieczna zbroja szydercza [w:] Sztuka i ideologia wieku XV, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s Zasługi Zbigniewa Bocheńskiego w badaniach nad dawną bronią i barwą, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", cz. VII, Kraków 1978, s O trzech wystawach dynastycznych w 1976r., Biuletyn Historii Sztuki", R. XL, 1978, nr 2, s $2. Stan badań nadpolskim mundurem wojskowym, Biuletyn Historii Sztuki", R. XL, 1978, nr 4, s J-J. Military Museums and Collections ofmilitaria in Poland, biuletyn VIII Kongresu I AM AM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), 1978, s Trofea wiedeńskie, Studia Wilanowskie", t. III-IV, Warszawa 1978, s SS- Neljd vuodeneikd, esej w katalogu wystawy Cztery pory roku", urządzonej w Finlandii, Oulu 1978 (wjęz. fińskim). $6. The Battle of Orsha [w:] Art, Arms andarmour. An InternationalAnthology, wyd. R. Held, Chiasso (Szwajcaria), , s S7- Zarys historii Zbiorów Czartoryskich [w:] Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czartoryskich, Warszawa 1979, s (to samo w wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej). $8. Islamie Weapons in Polish Collections and Their Provenance [w:] Islamie Arms andarmour, wyd. R. Elgood, London 1979, s Sp. The Polish Embassy to Istanbul, Documents and Iconography, Ars Turcica", Akten des VI. Internationalen Kongresses fur Tiirkische Kunst, Miinchen 1979, s Hasła dotyczące broni polskiej i orientalnej [w:] Enciclopedia Ragionata delie Armi (red. C. Blair), Milano Portret kobiecy w Polsce od XVII do XX w., esej w katalogu wystawy urządzonej w Jugosławii, Belgrad 1979 (wjęz. serbskim). 62. Wystawa polskich narodowych skarbów sztuki, esej w katalogu, Tokio 1979 (w jęz. japońskim). 63. Tokio i polonika japońskie, Zycie Literackie", nr 41, Muzea w Japonii, Zycie Literackie", nr 44, $. Idea Muzeum Narodowego, Życie Literackie", nr 44, Cztery pory roku w malarstwie polskim, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, urządzonej w Legnicy, Legnica Some Problems Concerning Historie Flags, biuletyn sympozjum na temat konserwacji flag urządzonego w Rijksmuseum w Amsterdamie, Amsterdam 1980, s Kolekcjonerstwo starej broni, Lamus", jednodniówka Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów, czerwiec 1980, s. 15.

7 6ę. Bitwapod Orszą" - struktura obrazu, Rocznik Historii Sztuki", t. XII, 1981, s Wydarzenie pod zamkiem Fuengirola w 1810 r. [w:] Ars Auro Prior Studia Ioanni Białostocki sexagenario dedicata, Warszawa 1981, s W kraju muzeów i archeologii, konferencja Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM w Meksyku, Zycie Literackie", nr 4, Dotkniecie historii. Meksykańskie Narodowe Muzeum Antropologii, Zycie Literackie", nr 5, Years oflamam, biuletyn IX Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej, Waszyngton Jan Matejko jako znawca broni, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", część VIII, Kraków 1982, s OrientalandLevantineFirearms [w:] PollardsHistory offirearms, red. C. Blair, Feltham (Anglia), 1981, s Exhibition System ofarms andarmour. History and Modern Trends, IV międzynarodowe sympozjum IAMAM, Musee de 1 Armee, Paryż trzech wystawach jubileuszowych Odsieczy Wiedeńskiej w roku 1983, Kwartalnik Historyczny", nr 4,1984, s Turcy pod Wiedniem, Życie Literackie", nr 26, Armouras a SymbolicForm, j^ffen-und Kostiimkunde", Miinchen-Berlin 1984, zeszyt 2, s Turkish Militaria in the Light ofexhibitions 0/1983, Waffen-und Kostiimkunde", Miinchen- Berlin 1984, zeszyt 2, s Problemy architektury muzeów, Rocznik Historii Sztuki", t. XIV, 1984, s Jan Sobieski - His Politics, Weaponry, and Wars, biuletyn X kongresu IAMAM - Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej i7th Century. War, Weaponry, and Politics, Sztokholm 1983, s Orientalizm, Zycie Literackie", nr 20, Przestrzeń muzealna [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Katowice 1981, Warszawa 1984, s s- Vienne 1683, Uniformes", Paris, marzec-kwiecień 1984, s XIII Konferencja Generalna ICOM w Londynie w 1983 r., Muzealnictwo", nr 28/29,1984, s Polony a' da Turk Sanati (Sztuka turecka w Polsce), Yeni Boyut" nr 3/21,1984. (w jęz. tureckim). 88. VII Międzynarodowy Kongres Sztuki Tureckiej, Warszawa-Kraków 1983, Biuletyn Historii Sztuki", R. XLVI, 1984, nr 1, s Utopiona w Bosforze", Gazeta Krakowska", nr 300, Izabela Czartoryska, w iso-lecie śmierci, Życic Literackie", nr 25, Obraz raju w sztuce islamu [w:] Orient i orientalizm w sztuce. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 1983, Warszawa 1986, s Das Heer- undmilitarwesen der Jagiellonen, artykuł w katalogu wystawy Polen im Zeitalter der Jagiellonen ", Schallaburg Fenomen Kossaków - romantyczne ucieczki i powroty, Życie Literackie", nr 33, Adam Jerzy Czartoryski, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Kraków

8 PS- January Suchodolski - malarz polskiej historii, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, Muzeum w Jaworze, Jawor Stefan Batory, esej w katalogu wystawy Stefan Batory w 400. rocznicę śmierci", Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Kraków Krakowowi wierny. Wspomnienie o Tadeuszu Dobrowolskim, Rocznik Krakowski", t. LII, 1986, s Ceremonialność dworu bizantyńskiego, Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Ps t. IV, Pszczyna Sztuka kontra muzeum [w:] Sztuka polska po 1945 roku. Materiały sesji Stowa Historyków Sztuki, Warszawa 1984, Warszawa 1987, s Uwagi o Rolce Sztokholmskiej (tamże pełna wersja angielska), Studia do dzie uzbrojenia i ubioru wojskowego", część IX-X, Kraków 1988, s Hagia Sophia przez szlachtę polską opisana [w:] Podług nieba i zwyczaju polsk architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, 102. Pamiątki po Tadeuszu Kościuszce w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie, Arsenał Kraków 1988, s Stan badań nad szablą, referat na sesji naukowej Stowarzyszenia Miłośników i Barwy w Muzeum Okręgowym w Lublinie, Lublin 1988 (wspólnie z To 104. Książe Józef Poniatowski, esej w katalogu wystawy Książę Józef Poniatowski Narodów pod Lipskiem", Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Kraków Akcenty tureckie w stroju Batorego, Folia Historiae Artium", t. XXIV, 1988, 106. Krakowskie batoriana, Rocznik Krakowski", t. LIV, Kraków 1988, s próbach muzealnictwa współczesnego w związku z projektami Muzeum Śląskiego Ziemia Śląska", 1.1,1988, s Dydaktyczne i wychowawczefunkcje wystawiennictwa muzealnego [w:] Muzea a nauczanie i wychowanie, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków", Ośrodek Dokumen Zabytków, seria B., t. LXXXV, Warszawa Wspomnienie o Adamie Łabinowiczu, Kolekcjoner polski", dodatek do czasopisma nr 4, kwiecień 1989, s. 17. no. Bruno Thomas (nekrolog), The Mohonk Courier", biuletyn IAMAM, nr 1, 111. Muzea biograficzne wielkich artystów, Muzealnictwo", nr 32,1989, s Dziecko w malarstwie polskim (wstęp i wybór obrazów), Warszawa Odsiecz wiedeńska 1983 [w:] Odsiecz Wiedeńska Wystawa jubileuszowa w Z Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy, 1.1, Kraków 1990, s Fizjonomika i portretowanie [w:] Portret. Funkcja, forma, symbol. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Toruniu, Warszawa 1990, s iis- Dom Gotycki w Puławach jako gabinet osobliwości, Materiały Muzeum Wnętrz w Pszczynie", t. VI, Pszczyna 1990, s Spacer po Lwowie, Ilustrowany Kurier Codzienny", Kraków ny. Scottish Mercenaries in Poland in the ijth century. Biuletyn XII kongresu IAMA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej) w Glasg 118. Sigismund III - Sobieski - Stanislaus. Goldene Freiheit - Die Zeit der polni esej w katalogu wystawy w Schlosshof, Marchfeld (Austria),

9 up. Turkish Art in Poland, w biuletynie VII Międzynarodowego Kongresu Sztuki Tureckiej (red. T. Majda), Warszawa 1990, s Założenia teoretyczne wystawiennictwa muzealnego w świetle osiągnięć współczesnej nauki, Muzealnictwo", nr 33,1990, s Szkockie inspiracje ogrodowe księżnej Izabeli Czartoryskiej [w:] Sztuka a natura. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Katowicach, Katowice Urbs celeberrima, Kraków", magazyn kulturalny, wydanie specjalne w jęz. angielskim w związku z konferencją KBWE w Krakowie, Kraków 1991, s Costume Style and Leonardoś Knots in the Lady with an Ermine" [w:] Leonardo da Vinci, Lady with an Ermine", Vienna-Cracow 1991, s } Dom Gotycki w Puławach, Przeszłośćprzyszłości", informator MZSS Solidarność" w Instytucie Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach, Puławy $. Samurajowie, esej w katalogu wystawy pod tym samym co esej tytułem w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1991, k 4 nlb Turąuoise Period of Ottoman Goldsmith 's Art. Biuletyn IXMiędzynarodowego Kongresu Sztuki Tureckiej, Stambuł Die Austriaca in Polnischen Sammlungen. In Memoriam Brunonis Thomas. Biuletyn sympozjum IAMAM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej) w Heeresgeschichtliches Museum w Wiedniu, Wstęp do książki: E. W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991, s Nauka i technika w miniaturach orientalnych [w:] Sztuka i technika. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin 1987, Warszawa 1991, s Opolskim orientalizmie [w:] Orient w sztuce polskiej, wstęp do katalogu wystawy Orient w sztuce polskiej", urządzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1992, s Jak Matejko cesarza poniżył [w:] Sztuka i historia. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie 1988, Warszawa 1992, s Spotkania na ścieżkach nauki (noty autobiograficzne), Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie", t. VII, Pszczyna 1992, s Tamże bibliografia prac drukowanych Zdzisława Żygulskiego jun. do 1992 r., zestawiona przez dra Jana Kruczka Wspaniały turniej sprawiony w Polsce (uwagi kostiumologiczne), Biuletyn Historii Sztuki", R. LV, 1993, nr Ranny bohater [w:] Sarmatia semper viva, studia ofiarowane Tadeuszowi Chrzanowskiemu, Warszawa $. Uwagi o wnętrzach dworów polskich na podstawie dzieła R. Afianazego. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki oddziału kieleckiego, Kielce Zamek Łabędzi czyli szaleństwo króla Ludwika II, artykuł w księdze pamiątkowej ofiarowanej Tadeuszowi S.Jaroszewskiemu, Warszawa Stosunkipolsko-tureckie w ciągu wieków, dla wydawnictwa PASCAL w Bielsku-Białej, Zabytki architektury polskiej na kresach wschodnich - teka graficzna (wstęp i opracowanie tablic), Katowice Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej, Zdarzenia muzealne", nr 12, Udział Polski w jubileuszu Muzeum Izraela w Jerozolimie, Zdarzenia muzealne", nr 12, O

10 141. Armour ofthe Archduke Albrecht ofthe Netherlands in the Czartoryski Museum in Cracow, artykuł w materiałach XIV Kongresu I AM AM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), Amsterdam i Bruksela Jan Sobieski w 300-lecie śmierci - refleksje z perspektywy lwowskiej, artykuł w publikacji Jan III Sobieski - Castrum Doloris i6g6-ięgó, w związku z wystawą w Muzeum Okręgowym w Radomiu, wyd. Kowalski i Ska, Warszawa, Zbrojownia Jana III Sobieskiego, artykuł w katalogu wystawy Tron pamiątek", w trzechsetlecie śmierci Sobieskiego w Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa sztuce niemieckiej w Polsce (sfera chronologiczna, terytorialna i polityczna), esej w katalogu wystawy Sztuka niemiecka w zbiorach polskich ( )" urządzonej w Muzeum Narodowym w Kielcach, Kielce 1996, s (wraz z wersją w jęz. niemieckim). 14$. Księga Jubileuszowa Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy (wstęp i liczne biogramy), Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", część XI, Kraków Muzea portugalskie, Muzealnictwo", nr 40,1998, s Odkrycie Bitwy pod Grunwaldem" [w:] Artes atąue humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata, Warszawa 1998, s Rozkwit muzeów archeologicznych we Włoszech, Muzealnictwo", nr 40,1998, s Tadeusz Kwiatkowski w New Jersey i jego kolekcja, Gazeta Antykwaryczna", nr 7/8, Kraków Dwugłos o bitwie pod Kircholmem. Historia i ikonografia, Rocznik Historii Sztuki", t. XXIV, 1998, s (wspólnie z Jerzym Teodorczykiem). /jt". Garnitur nieszcześliwości króla Stanisława Augusta, Roczniki humanistyczne", t. XLVII, (księga pamiątkowa Jerzego Lilejki), 1999, z. 4, s Knightly Arms - Plebeian Arms, Questiones medii aevi novae", t. 4, Warszawa 1999, Dalsze boje o Lisowczyka" [w:] Ars longa, księga dedykowana Janowi Białostockiemu, Warszawa 1999, s The Impact of the Orient on the Culture of Old Poland, esej w katalogu wystawy Land of the Winged Horsemen. Art of Poland ", Alexandria, Virginia 1999, s Wersja polska: Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka polska ", Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa JJJ. The Kalkan - The Shield of the Orient, artykuł w katalogu wystawy War and Peace. Ottoman- Polish Relations in the i5th-i9th centuries", Istanbul 1999, s Wersja polska: Wojna i pokój. Skarby sztuki tureckiej ze zbiorów polskich od XV do XIX wieku", Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa is6. The Origin of the Heavy-Armoured Ottoman Sipahis, akta X Międzynarodowego Kongresu Sztuki Tureckiej (ICTA), Genewa 1999, s Funkcje publiczne zbiorów prywatnych, artykuł według prelekcji wygłoszonej na sesji pod tym tytułem w Muzeum Narodowym w Warszawie, w listopadzie 1998, Warszawa The Metropolitan Museum ofart - Miejskie Muzeum Sztuki w Nowym Jorku - zbiory, wystawy, katalogi, polonika, Muzealnictwo" nr 42, 2000, s i$ę. Gdzie się podziała chorągiew Proroka, Cenne, bezcenne, utracone", Further Battles for the Lisowczyk (Polish Rider) by Rembrandt, Artibus et historiae", wyd. IRSA, nr 41, Vienna-Cracow 2000, s Dwieście lat Muzeum Książąt Czartoryskich [w:] Czasy! Ludzie! Ich dzieła!", wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2001, s

11 IÓ2. Osobowość księżnej Izabeli, Muzealnictwo", nr 43, 2001, s Refleksje nad obrazem Jana Matejki Sobieski pod Wiedniem", w katalogu wystawy I podaje wiek wiekowi. Tradycje chrześcijańskie w dziejach oręża polskiego", urządzonej w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Warszawa 2001, s Broń perska, artykuł w katalogu wystawy Arcydzieła sztuki perskiej ze zbiorów polskich", Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa $. Muzeum Żydowskie w Berlinie na tle innych muzeówgrozy', Opuscula muzealia", z. 12, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s Minione i przyszłe stulecia Muzeum Egipskiego w Kairze, Muzealnictwo", nr 44,2002, s Dwór Artusa jako kreacja muzealna [w:] Dwór Artusa w Gdańsku. Sztuka i sztuka konserwacji, pod red.teresy Grzybkowskiej i Jolanty Talbierskiej, Gdańsk 2002, Początki idei muzealnictwa w Europie i w Polsce, Cieszyńskie studia muzealne", I, 2003, s Moje osobiste kontakty z cieszyńskim kolekcjonerem Brunonem Konczakowskim, Cieszyńskie studia muzealne", I, 2003, s Uroda kobiet świata, artykuł w katalogu wystawy Z dziejów Polek", Warszawa 2003, s (wspólnie z Teresą Grzybkowską) Broń [w:] Poradnik polskiego kolekcjonera, wyd. R. Kluszczyński, Kraków 2003, s Das Czartoryski Museum unddort befindlichen Oesterreichischen Kunstwerke [w:] Thesauri Poloniae - Schatzkammer Polen, zur Geschichte derpolnischen Sammlungen, Wien 2003, s Druga wojna światowa w doświadczeniu Krakowa i Lwowa [w:] Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 2003, s Nowożytne militaria Gdańska wobec Rzeczypospolitej [w:] Gdańsk dla Rzeczypospolitej. W służbie Króla i Kościoła. Katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk 2004, s Malta jako centrum strategiczne Morza Śródziemnego, Portolana. Studia Mediterranea", 1.1, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s Przemiany architektury muzeów, Muzealnictwo", nr 45, 2004, s Idea Muzeum Narodowego w Polsce [w:] Kraków i Norymberga w cywilizacji europejskiej, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 2004, s Buława hetmana Jana Zamoyskiego, artykuł w katalogu jubileuszowej wystawy 400-lecia zgonu hetmana, w Muzeum Okręgowym w Zamościu, Zamość Napoleon w Puławach, artykuł w katalogu wystawy Napoleon i Polacy", urządzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Warszawa 2005, s Uzbrojenie i taktyka Kozaków Zaporoskich, Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", część XII, Kraków 2005, s Miguel de Cervantes, Don Kichot w kuchni i Jacek Sroka, esej w katalogu wystawy Don Kichot. Współczesna próba interpretacji", urządzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2005, s (z pełną wersją hiszpańską) Kistryn - wspomnienie lwowskie z lat [w:] Gimnazjum humanistyczne im. Henryka Jordanu we Lwowie, suplement, opracował i wydał J. Kowalczuk, Kraków 2006, s (oprać. Teresa Grzybkowską) 432 r

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH W POSZUKIWANIU MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH Cykl poświęcony historii tego najstarszego polskiego muzeum, ludziom, którzy je tworzyli i kształtowali oraz dziełom sztuki i pamiątkom historycznym, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy historii architektury

Wybrane problemy historii architektury Wybrane problemy historii architektury Rok akademicki 2008/2009 Uwagi ogólne. Szeroka literatura z historii sztuki predestynuje państwa do samodzielnego zapoznania się z tematem zajęć. Oprócz ogólnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIE MUZEALNE ROKU SYBILLA 2006

WYDARZENIE MUZEALNE ROKU SYBILLA 2006 WYDARZENIE MUZEALNE ROKU SYBILLA 2006 GRAND PRIX Muzeum Architektury we Wrocławiu Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do połowy XX wieku Kategoria A WYSTAWY SZTUKI I

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 4 (19) Kwiecień 2014 roku Zarząd Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6, Informuje o -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru 1.Jakiego koloru szatę miał na sobie Stefan Batory w obrazie Marcina Kobera pt.,,portret Stefana Batorego? a)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Anna Wytyk BG PAN Aneta Kwiatkowska NASK-Polska.pl Marek Marzec NASK-Polska.pl II spotkanie

Bardziej szczegółowo

Nominacje w kategorii Zarządzanie i organizacja, w tym inwestycje muzealne :

Nominacje w kategorii Zarządzanie i organizacja, w tym inwestycje muzealne : Nominacje w kategorii Zarządzanie i organizacja, w tym inwestycje muzealne : Muzeum Narodowe w Krakowie remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w krakowskich Sukiennicach; Państwowe Muzeum

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 1914 Sekretarz Towarzystwa Numizmatyczno-Archeologicznego w Krakowie Członek Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. jednostek, dla których w budżecie 2004 r. zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty dotacji

WYKAZ. jednostek, dla których w budżecie 2004 r. zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty dotacji Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 31 marca 2004 r. WYKAZ jednostek, dla których w budżecie 2004 r. zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty dotacji I. INSTYTUCJE KULTURY L.p. Nazwa Kwota

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji Numer wniosku Muzeum wnioskodawca Kraj stażu Muzeum goszczące stażystę 36/AZM/2011 Muzeum Lotnictwa Polskiego USA The Smithsonian Air and Space Museum, Washington

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską Termin: Od: 18-01-2011, 9:00 Do: 18-01-2011

Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską Termin: Od: 18-01-2011, 9:00 Do: 18-01-2011 Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską Termin: Od: 18-01-2011, 9:00 Do: 18-01-2011 Spotkanie Filia LBP nr 2, ul. Pomorska Spotkanie z zoopsychologiem Barbara Tomaszewską wstęp wolny Przegląd kolęd

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji. W związku z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa VIII edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2013-2014 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Organizacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA. Nr 4 (31) Kwiecień 2015 roku. Przesyła członkom serdeczne życzenia świąteczne.

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA. Nr 4 (31) Kwiecień 2015 roku. Przesyła członkom serdeczne życzenia świąteczne. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 4 (31) Kwiecień 2015 roku Zarząd Instytutu Przesyła członkom serdeczne życzenia świąteczne. ==================================================================================

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Obrazy i cuda w średniowieczu wykład ogólnouniwersytecki prof. Grażyna Jurkowlaniec 18.30-20.00 W stronę autonomii artystycznej:

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Pozycja 31

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Pozycja 31 Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Pozycja 31 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 INSTYTUT HISTORII MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 Lp. 4. 5. Nazwa przedmiotu: Statystyka i demografia historyczna (wykład) Historia historiografii powszechnej

Bardziej szczegółowo

"Otwarta Pracowania Sztuki" Termin: Od: 13-01-2011, 15:00 Do: 13-01-2011, 18:00. Miejsce: ul. Szkolna 7

Otwarta Pracowania Sztuki Termin: Od: 13-01-2011, 15:00 Do: 13-01-2011, 18:00. Miejsce: ul. Szkolna 7 "Otwarta Pracowania Sztuki" Termin: Od: 13-01-2011, 15:00 Do: 13-01-2011, 18:00 Edukacja ul. Szkolna 7 "Techniki malarskie. Malarstwo sztalugowe" "Biblioteka Przyjazna Maluchom" Zajęcia dla dzieci 2-5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

1. Zoo-Aquarium Berlin

1. Zoo-Aquarium Berlin 1. Zoo-Aquarium Berlin wielki ogród zoologiczny połączony z akwariami, terrariami czy insektariami pełne ryb, gadów, płazów i bezkręgowców z najdalszych zakątków Ziemi. Otwarte: von 18.00-24.00 Uhr pokazy

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Sztuka nowoczesna i najnowsza

Sztuka nowoczesna i najnowsza Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 Kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Sztuka nowoczesna i najnowsza wykład

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 39. Otwarcie sesji naukowej Dop piekna nadprzyrodzonego. Rozwój sztuki sakralnej od X do

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia Historia sztuki nowożytnej 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa VI edycja

Akademia Dziedzictwa VI edycja Akademia Dziedzictwa VI edycja Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą i dziedzictwem narodowym MCK, MSAP UEK, Kraków 2011-2012 Adresaci: Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo H istoria

Historia i społeczeństwo H istoria Historia i społeczeństwo H istoria wokół nas zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Klasa6 Spis treści 3 Epoka odrodzenia 1. Uczeni i artyści odrodzenia 5 2. Krzysztof Kolumb odkrywcą Nowego Świata 9 3.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 204/205 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty) Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty) 1. Czarka - filiżanka Wil.336 1710-1715 (1708-1710?) 4,5 x 13,1 x 9,9 Warszawa 1980, s. 45, gabl.16, poz.2,

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Implementacja Iconclass jako standardowego słownika. dr Tomasz Zaucha Muzeum Narodowe w Krakowie

Implementacja Iconclass jako standardowego słownika. dr Tomasz Zaucha Muzeum Narodowe w Krakowie Implementacja Iconclass jako standardowego słownika dr Tomasz Zaucha Muzeum Narodowe w Krakowie Iconclass informacje podstawowe twórca słownika Iconclass: Prof. Henry van de Waal (1910-1972) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

PLANY I ZAMIERZENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY

PLANY I ZAMIERZENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY PLANY I ZAMIERZENIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY 2013 MCK Plany i Zamierzenia 2013 --- PL.indd 1 2012-12-11 17:44:41 MCK 2013 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia 2013 --- PL.indd 2 2012-12-11

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. FOTOGRAFIE Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Fot. 2. Adam Ciołkosz, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Monety i plakaty w muzeum

Monety i plakaty w muzeum Monety i plakaty w muzeum Muzeum Mazowieckie w Płocku planuje na piątek, 29 maja wernisaż dwóch wystaw próbnych, obiegowych i okolicznościowych monet przekazanych przez Narodowy Bank Polski oraz polskich

Bardziej szczegółowo

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-AiUP-His.KiSzt.02w-W-S14_pNadGenOVZ5L Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Historia w sztuce - opis przedmiotu

Historia w sztuce - opis przedmiotu Historia w sztuce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia w sztuce Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-HS- 16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Historia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU Wykład Ogólnouczelniany dla studentów studiów stacjonarnych

KARTA KURSU Wykład Ogólnouczelniany dla studentów studiów stacjonarnych KARTA KURSU Wykład Ogólnouczelniany dla studentów studiów stacjonarnych Nazwa Nazwa w j. ang. HISTORIA KRAKOWA W XX WIEKU HISTORY OF 20TH-CENTURY CRACOW Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Remigiusz Kasprzycki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie Na podstawie art. 20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota PROGRAM PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie 22.03.2014 sobota 15.00 CRACOW FASHION AWARDS PREMIERY Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 (obowiązują zaproszenia) I etap konkursu dla

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Działalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM

Działalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM Działalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM W ciągu ostatniego roku Polski Komitet Narodowy ICOM zebrał się trzykrotnie na swych plenarnych posiedzeniach w dniach 19.XI.1981 r 30.IV.1982 r.

Bardziej szczegółowo

Muzeum Pałac w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty)

Muzeum Pałac w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty) Muzeum Pałac w Wilanowie - czerwona kamionka böttgerowska (wszystkie obiekty) 1. Czarka - filiżanka Wil.336 1710-1715 (1708-1710?) 4,5 x 13,1 x 9,9 Warszawa 1980, s.45, gabl.16, poz.2, il.46 (oprac. E.

Bardziej szczegółowo

Co to jest zabytek? scenariusz lekcji

Co to jest zabytek? scenariusz lekcji Co to jest zabytek? scenariusz lekcji GRUPA DOCELOWA: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (uwaga: poziom przekazu treści należy dostosować do poziomu uczniów) METODA: a) mini-wykład połączony

Bardziej szczegółowo

Konrad Swinarski ( )

Konrad Swinarski ( ) Konrad Swinarski (1929-1975) Artykuły Wywiady Artykuły z lat 1981-2013 1981 Owsiany, E. Dziady na Szerokiej. Wspomnienie o Konradzie Swinarskim. - Gazeta Krakowska, 16/18.01.1981. 1985 Rewelacyjne fotografie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 27 MAJ 3 CZERWIEC 2011 ROK

PROGRAM XII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 27 MAJ 3 CZERWIEC 2011 ROK PROGRAM XII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 27 MAJ 3 CZERWIEC 2011 ROK 27.05.2011 R. RYNEK GŁÓWNY (OD STRONY RATUSZA) godz. 11.00 Inauguracja XII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo