71/73 PRZEDMIAR ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "71/73 PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 Jarosław Kosakowski Kielce, ul. Poorska 71/73 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa wodociągu w Zawarży, g. Pińczów INWESTOR : Gina Pińczów SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : gr inż. Włodziierz Szczepanik DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2010 Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 Roboty przygotowawcze Roboty ziene Roboty ontażowe Roboty technologiczne koory pop Rozbiórka i renowacja nawierzchni Ogrodzenie terenu popowni Chodnik Przyłącza wodociągowe - Roboty ziene Przyłącza wodociągowe - Roboty ontażowe Przyłącza doowe - Roboty ontażowe Koora zestawu hydroforowego-cz. konstrukcyjna - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 12 Koora zestawu hydroforowego-cz. konstrukcyjna - Konstrukcje z betonu zbrojonego Koora zestawu hydroforowego-cz. konstrukcyjna - Montaż konstrukcji etalowych Koora zestawu hydroforowego-cz. konstrukcyjna - Roboty izolacyjne Nora PRO Wersja 4.26

3 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Roboty przygotowawcze 1 KNR 2-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa rowów elioracyjnych k d w terenie równinny 3.44 k 3.44 RAZEM Kalkulacja Obsługa geodezyjna budowy szt d.1 własna 1 szt KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 15 c z 2 d darnią z przewoze taczkai RAZEM KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) bez darni z przewoze 2 d taczkai - dodatek za każde dalsze 5 c grubości RAZEM Roboty ziene 5 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na 3 d odkład w gruncie kat.iii RAZEM KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na 3 d odkład w gruncie kat.iv RAZEM KNR 2-01 Roboty ziene wykon.koparkai przedsiębiernyi o poj.łyżki w 3 d gr.kat.iii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k RAZEM KNR 2-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundaenty, rurociągi, kolektory w 3 d gruntach suchych kat.iii-iv z wydobycie urobku łopatą lub wyciągie ręczny; głębokość do 3.0, szerokość KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-28 d KNR-W 2-01 d KNR-W 2-01 d KNR-W 2-01 d KNR-W 2-01 d KNR 2-01 d KNR-W 2-18 d RAZEM Pełne uocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 wypraskai 2 w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 1) RAZEM Uocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3 pod obiekty specjalne w 2 gruntach suchych kat.iii-iv palai szalunkowyi stalowyi wraz z rozbiórką - wykopy obiektowe koór przewiertowych RAZEM Obsypka rurociągu kruszywe dowieziony (piaskie) RAZEM Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 i 3 szerokości ; kat. gr. I-II RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odległość 3 do 10 w gruncie kat. I-III RAZEM Zagęszczenie nasypów ubijakai echanicznyi; grunty spoiste kat. III RAZEM Mechaniczne plantowanie terenu spycharkai gąsienicowyi o ocy 55 kw 2 (75 KM) w gruncie kat. III RAZEM Rozplantowanie ręczne ziei wydobytej z wykopów - za 1 3 ziei wzdłuż 1 3 krawędzi wykopu - kat.gr.iii RAZEM Zabezpieczenie istn. kabli telekounikacyjnych. - Rura AROT L= RAZEM Roboty ontażowe 18 KNR 2-18 Kanały rurowe - podłoża z ateriałów sypkich o grubości 15 c -piasek 2 d Nora PRO Wersja 4.26

4 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej d RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej d RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej d Rura PVC 110x8,2, PN RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej d RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn kolana PVC szt 8.00 RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn kolana PVC szt RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn łuk PVC szt RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn łuk PVC szt RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn trójnik PVC 160/ KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn trójnik PVC 160/90 5 szt 5.00 RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn. 90 -łuk PVC 90 5 szt 5.00 RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn trójnik PVC 110/ KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn trójnik PVC 110/90 32 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn trójnik PVC 90/90 33 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn zwężka PVC 160/90 1 szt KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt d wcisk o śr.zewn zwężka PVC 110/90 35 KNR-W 2-18 Odpowietrzenie sieci wodociągowych - zawór napowietrz.-odpowietrz. DN kpl d do ontażu w ziei 2 kpl KNR-W 2-18 d Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr Nora PRO Wersja 4.26

5 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 37 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr szt d zwężka żeliwna dwukołnierzowa 80/50 38 KNR-W 2-18 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących d rurociągów o śr KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr szt d trójnik żeliwny kołnierzowy 150/80 40 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr szt d złączka kielichowo-kołnierzowa, żel-pvc 3 szt 3.00 RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr szt d króciec jednokołnierzowy DN150, PVC-żel. 1 szt KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr szt d złączka kielichowo-kołnierzowa, żel-pvc fi 80 1 szt KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr szt d króciec jednokołnierzowy, żel-pvc fi szt RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr szt d króciec dwukołnierzowy 10 szt RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr szt d kołnierze żeliwne pełne DN100 1 szt KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr szt d kołnierz żeliwny pełny DN80 47 KNR-W 2-18 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 z nasuwką d RAZEM KNR-W 2-18 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 d KNR 2-18 Hydranty pożarowe nadziene o śr. 80 z zasuwą d RAZEM KNR 2-19 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t d RAZEM KNR 2-01 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 2 d do RAZEM KNR 2-01 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o 2 d powierzchni 1 do RAZEM KNR-W 2-18 Przewierty o długości do 20 aszyną do wierceń pozioych WP 30/60 rurai d o śr w gruntach kat.iii-iv - Rura fi RAZEM KNR-W 2-18 Przewierty o długości do 20 aszyną do wierceń pozioych WP 15/25 rurai d o śr w gruntach kat.iii-iv - Rura fi RAZEM KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociągów przewodowych PVC o śr w rurach d ochronnych - tylko R+S +płozy Nora PRO Wersja 4.26

6 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-28 d KNR 2-28 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-19 d KNR 2-28 d KNR 2-19 d Zaknięcie końcówek rur ochronnych o śr. noinalnej 250 ; rury przewodowe o śr. no. 150 ; - Zaknięcie końców rur ochronnych anszetai guowyi o średnicy 280/ RAZEM 8.00 Zaknięcie końcówek rur ochronnych o śr. noinalnej 200 ; rury przewodowe o śr. no. 100 ; - Zaknięcie końców rur ochronnych anszetai guowyi o średnicy 220/ RAZEM 8.00 Bloki oporowe RAZEM 4.70 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.noinalnej prób prób. RAZEM 9.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.noinalnej prób prób. RAZEM 8.00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.noinalnej do 150 odc odc.20 0 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. noinalnej do 150 odc odc.20 0 Oznakowanie zasuw i hydrantów tabliczkai na słupku betonowy RAZEM RAZEM RAZEM 8.00 Oznakowanie zasuw i hydrantów tabliczkai na ogrodzeniu RAZEM Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziei taśą etalizowaną RAZEM KNR 2-18 Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. 250 taśą 'Denso'-plastyczna d jednokrotnie - połączenia kołnierzowe o śr KNR 2-18 Sieci wodociągowe w iastach - rury stalowe o złączach spawanych o d śr.zewn /8.8 - rura ochronna 355, KNR 2-16 Izolacja rur o śr. 160 otulinai z poliuretanu gr. 4c 2 d Kalkulacja d.3 własna 70 KNR-W 2-19 d KNR-W 2-18 d Płozy PE wys. 4c dla rur fi 240 szt RAZEM RAZEM 7.00 RAZEM szt 6.00 RAZEM 6.00 Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. 355,6 anszetai, rura przewodowa fi Opaska zabezpieczająca kiel. rur PVC fi 160 przed przesunięcie szt 9 szt 9.00 RAZEM Nora PRO Wersja 4.26

7 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 72 KNR 2-31 Wypełnienie przekopów piaskie stabilizowany ceente z ręczny przygotowanie 3 d ieszanki (50 kg ceentu na 1 3 ieszanki) RAZEM KNR-W 2-18 Wykonanie różnych eleentów drobnowyiarowych o objętości do d eleenty betonowe - obetonowanie skrzynek zasuw i hydrantów RAZEM Roboty technologiczne koory pop 74 Oferta dostawcienie Instalacja zestawu hydroforowego - 3-popowy - dostawa, ontaż, urucho- kpl d.4 1 kpl Kalkulacja Montaż pop + jednokrotne sprowadzenie dźwigu na budowę d.4 własna KNR 2-18 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 150 ontowane sprzęte ręczny + łacznik Rurowo-Kołnierzowy DN150 + zwężka d dwukołnierzowa DN150/ KNR 2-18 d Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 100 ontowane sprzęte ręczny + łacznik Rurowo-Kołnierzowy DN110 + zwężka DN100/ Rozbiórka i renowacja nawierzchni 78 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych o 2 d grubości 3 c KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych - 2 d dalsze 2 c grubości KNR 2-31 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 2 d III-IV głębokości 20 c KNR 2-31 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 2 d III-IV - za każde dalsze 30 c głębokości KNR 2-31 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - 2 d grubość warstwy po zag. 10 c KNR 2-31 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za 2 d każdy dalszy 1 c grubość warstwy po zag. - dopłata za dalsze 10c 240* RAZEM KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 2 d c KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 c grubości 2 d po zagęszczeniu - dopłata za dalsze 10c 240* RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z ieszanek ineralno-bituicznych grysowych - warstwa wiążąca 2 d asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 c KNR 2-31 Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - grubość 2 d po zagęszczeniu 10 c RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - grubość 2 d po zagęszczeniu 8 c RAZEM Ogrodzenie terenu popowni 89 KNR 2-01 d Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. I-II - wykop pod ogrodzenie Nora PRO Wersja 4.26

8 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-02 Cokoły betonowe 0.2x x0.8 d KNR 2-02 d RAZEM Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 o rozstawie 2.4 obsadzonych w cokole RAZEM KNR 2-23 Furtka o wys. 1,5, szer. 1 d KNR 2-02 d Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych RAZEM KNR 2-31 Przyocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inforacyjnych d o powierzchni do Chodnik 95 KNR 2-31 d Przepusty rurowe pod zjazdai - rury betonowe o śr. 60 c - rura żelb. 96 KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d Przepusty rurowe pod zjazdai - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 c ściank. 2 ściank Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 2 III-IV głębokości 20 c RAZEM 7.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 2 - kostka szara RAZEM 7.00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego ceente wyk. ieszarkai doczepnyi 2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 c - piasek - warstwa 10 c RAZEM 7.00 Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 2 15 c RAZEM 7.00 Obrzeża betonowe o wyiarach 30x8 c na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskie RAZEM Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.i-iii RAZEM Huusowanie skarp z obsianie przy grub.warstwy huusu 5 c RAZEM Przyłącza wodociągowe - Roboty ziene 104 KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundaenty, rurociągi, kolektory w 3 gruntach suchych kat.iii-iv z wydobycie urobku łopatą lub wyciągie ręczny; głębokość do 3.0, szerokość RAZEM Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na 3 odkład w gruncie kat.iv RAZEM Pełne uocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 wypraskai 2 w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 1) RAZEM Nora PRO Wersja 4.26

9 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 107 KNR 2-01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 3 d RAZEM KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odl. do 10 3 d w gruncie kat. I-III RAZEM Przyłącza wodociągowe - Roboty ontażowe 109 KNR-W 2-18 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących d rurociągach o śr. 90/ RAZEM KNR-W 2-18 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących d rurociągach o śr. 110/ RAZEM KNR-W 2-18 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących d rurociągach o śr. 160/ RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - ontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o d /02 śr.zewnętrznej 32 - ekstrapolacja PE 32x2, RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. d /02 za poocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 32 - ekstrapolacja -ufy elektrooporowe fi złącz RAZEM KNR-W 2-18 Zasuwy typu"e" DN 32 d RAZEM KNR-W 2-18 Przewierty o długości do 20 aszyną do wierceń pozioych WP 15/25 rurai d o śr w gruntach kat.iii - Rura RAZEM KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.noinalnej w rurach d ochronnych - tylko R+S RAZEM KNR 2-19 Zakniecie końców rur osłonowych anszetai - średnica rury osłonowej d , średnica rury przewodowej KNR-W 2-18 d KNR 2-18 d KNR 2-28 d Bloki podporowe zasuw 3 RAZEM Zdroje uliczne wodociągowe o śr Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkai na ogrodzeniu RAZEM Przyłącza doowe - Roboty ontażowe 121 KNR 2-18 d analgia 122 KNR 2-15 d KNR 2-15 d Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr w gotowy wykopie o głębokości 3 - właz C250 - Studnia wodoierzowa 2 stud Dodatkowe ateriały na wykonanie obustronnych podejść do wodoierza o śr RAZEM Wodoierze skrzydełkowe o śr RAZEM Koora zestawu hydroforowego-cz. konstrukcyjna - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene stud. Nora PRO Wersja 4.26

10 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 124 KNR 2-01 Poiary przy wykopach fundaentowych w terenie równinny i nizinny 3 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-02 d KNR 2-01 d Roboty ziene wykon.koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki w gr.kat.i- II z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość 4 k 3 RAZEM RAZEM Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na 3 odkład w gruncie kat.i-ii RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odl. do 10 3 w gruncie kat. I-III RAZEM Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpai w gruncie kat.i-iii z przerzute na 3 odl.do RAZEM Zagęszczenie nasypów ubijakai echanicznyi; grunty sypkie kat. I-III RAZEM Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubości 20 c *3.60* RAZEM 2.88 Zagęszczenie podsypki ubijakai echanicznyi *3.60* RAZEM Koora zestawu hydroforowego-cz. konstrukcyjna - Konstrukcje z betonu zbrojonego 132 d.12 KNR KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali t gladkiej o śr t 0.36 RAZEM 0.36 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali t gladkiej o śr t 0.38 RAZEM 0.38 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali zebrowanej t o śr t 0.05 RAZEM 0.05 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali zebrowanej t o śr t 0.14 RAZEM 0.14 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali zebrowanej t o śr t 0.03 RAZEM 0.03 Montaż zbrojenia - pręty o śr t 0.93 t 0.93 RAZEM 0.93 Montaż zbrojenia - pręty o śr. 16 t 0.03 t 0.03 RAZEM 0.03 Betonowanie podbetonu o grubości 10 c - beton B *3.20* RAZEM 1.15 Deskowanie tradycyjne płyt dennych 2 (2*3.40+2*3.00)* * RAZEM 3.46 Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 prostych o grubości do 20 c 2 (2*3.40+2*3.00+2*3.00+2*2.60)* RAZEM Nora PRO Wersja 4.26

11 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 142 KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne przekryć 2 d (2*3.40+2*3.00)*0.20+(2*1.60+2*1.20)* * * KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM 9.56 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozioych taśa dylatacyjna PCW szerokości 115 '0' 2*(3.20*2+2.80*2) RAZEM Betonowanie płyty zbrojonej dna o grubości 25 c - beton B *3.00* *1.05* RAZEM 2.63 Betonowanie ścian zbrojonych o grubości do 20 c o wysokości do 2 w deskowaniu 3 tradycyjny - beton B25 (3.40* *2.60)* RAZEM 4.32 Betonowanie płyty zbrojonej przekrycia o grubości 20 c - beton B25 3 (3.40* *1.20)* RAZEM Koora zestawu hydroforowego-cz. konstrukcyjna - Montaż konstrukcji etalowych 147 d.13 KNR d.13 analiza indywidualna 149 KNR-W 2-15 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-15 d Obraienie włazu z kątownika 100x100x8 - stal St3SX z poalowanie 2*1.80+2* RAZEM 6.40 Właz ontażowy stalowy ocieplony * RAZEM 2.52 Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego śr.60c Drabina stalowa ze stali St3SX z poalowanie RAZEM 1.80 Ręczny ontaż przejść szczelnych tulejowych PT dla rury PVC fi 160 L= Ręczny ontaż przejść szczelnych tulejowych PT dla rury PVC fi 110 L= Montaż rury wywiewnej z blachy stalowej ocynk. o śr. 120 ; L= Koora zestawu hydroforowego-cz. konstrukcyjna - Roboty izolacyjne 154 d.14 KNR KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d Izolacje z folii polietylenowej pozioe * RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane na 2 zino z past eulsyjnych asfaltowych - pierwsza warstwa - Bitgu (2*3.40+2*3.00)* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane na 2 zino z past eulsyjnych asfaltowych - druga warstwa - Bitgu (2*3.40+2*3.00)* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na 2 zino z past eulsyjnych asfaltowych - pierwsza warstwa - Bitgu 3.40* * RAZEM Nora PRO Wersja 4.26

12 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 158 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na 2 d zino z past eulsyjnych asfaltowych - druga warstwa - Bitgu 3.40* * KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM 8.28 Izolacje cieplne z płyt styropianowych FS20 pozioe na wierzchu konstrukcji - 2 jedna warstwa 5c 3.40* * RAZEM 6.63 Izolacje cieplne z płyt styropianowych FS20 pionowe - gr.5c 2 (2*3.40+2*3.00)* RAZEM Osiatkowanie tynku na ścianach 2 (2*3.40+2*3.00)* RAZEM Tynki zewnętrzne ceentowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich 2 (2*3.40+2*3.00)* RAZEM Szlichta na płycie przekrycia z zaprawy ceentowej grubości * * RAZEM 7.28 Szlichta z zaprawy ceentowej - dodatek za zianę grubości o 10 - łącznie 2 50 Krotność = * * RAZEM Nora PRO Wersja 4.26

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa kanalizacji sanitarnej w iejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa, Akacjowa 1 45232440-8 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 d.1 KNNR 1 0111-01 2 KNNR 1 d.1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

ul. Zamkowa Proszowice OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA

ul. Zamkowa Proszowice OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA. Koorys inwestorski sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn."reont ginnej sieci wodociągowej w ul. Zakowej oraz przebudowa węzła włączeniowego w ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej j.. d.. 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 93,880 d.. 085-0 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych

Bardziej szczegółowo

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm 1 z 6 2011-08-16 10:33 Przedmiar robót 03/07/11. Obiekt Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz.nr 1137, 1131, 762, 772/45. Kod CPV: Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Przebudowa sieci woodciągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w starej części miasta Koronowa - BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych bud. nr ADRES INWESTYCJI : Jednostka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452521205 Zakłady uzdatniania wody 451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 452313008 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1.

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1. Kosztorys ofertowy Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. SIEĆ WODOCIAGOWA 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Śieć wodociągowa. Roboty ziemne CPV 4500-0 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km d.. 0-0.05 km.05 RAZEM.05 KNNR Wykopy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE gr inż. Iwona Gdowska tel. 024/367-30- 09 09-402 Płock KOSZTORYS NAKŁADCZY- etoda szczegółowa Nazwa i kod wg. WSZ. 45000000-7 Roboty budowlane 45232150-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA \ Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-mail: inwest_san@plusnet.pl tel.kom.

PRZEDMIAR. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA \ Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-mail: inwest_san@plusnet.pl tel.kom. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA \ Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-ail: inwest_san@plusnet.pl tel.ko. 605 359 879 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa iejskiej oczyszczalni i przepopowni

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorys ofertowy 50- Roboty drogowe 55-5 Roboty odwadniające Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 997K Strzyganiec-Chochorowice w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole 10-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza. 44-253 Rybnik dz.boguszowice

Przedmiar robót. Przedszkole 10-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza. 44-253 Rybnik dz.boguszowice Przediar robót Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieci Inwestycja Budowa Przedszkola Przedszkole 0-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza Adres: Sztolniowa - Rybnik dz.boguszowice

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe A-4 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Myśliwska 4, -00 Nowy Sącz KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Nr 98 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 26.04.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 26.04.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 Roboty budowlane 4533-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 451-8 Przygotowanie terenu pod budowę NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Świebodzin O b i e k t : Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej ETAP I km 0+000 do 0+440 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Kanalizacja deszczowa a. ELEMENT : Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A Załącznik nr 4 BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A tel: 0-18/441-91-87 NIP: 734-103-97-97 0-603-599-223 REGON: 490112660 e-mail: aqua.sacz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie STRONA TYTUŁOWA Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie Kod CPV : Obiekt : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Niepodległo Czechowice Dziedzice, ul. Piłsudskiego/Szarych Szeregów -

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa fragentu ul. Ks. Dobrawy i Mieszka I ADRES INWESTYCJI : Iława ul. Ks. Dobrawy i Mieszka I INWESTOR : Gina Miejska Iława ADRES INWESTORA : -00 Iława ul.

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

2.Roboty montaŝowe - 3 -

2.Roboty montaŝowe - 3 - - 2 - Przedmiar robót Odcinek sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym odcinki sieci wodociągowej ciśnieniowej wraz z pompownią wody Inwestor: Gmina Łańcut I Sieć wodociągowa 1.Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c., Piotr Oniszk, Jan Sałyga. ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejówek

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c., Piotr Oniszk, Jan Sałyga. ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejówek Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c., Piotr Oniszk, Jan Sałyga ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejówek ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Jana Kasprowicza odcinek Warszawska - Urocza w Warszawie, Dzielnica

Bardziej szczegółowo

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 59/22

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 59/22 KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-00 Skierniewice, ul. Rawska 59/ PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "V.E.P." ADAM ŚWIERCZYŃSKI UL.WITOSA /9, 66-400 GORZÓW WLKP. PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DESZCZNIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE.

PRZEDMIAR - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE. C.I.L. TENSOR 0- Wrocław, ul. Żegiestowska 3 - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4000000-7 Roboty budowlane 4200000-9 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY.

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY. Kosztorys ofertowy Data: 2008-06-01 Budowa: BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH w HRUBIESZOWIE ul. GRÓDECKA Obiekt: PRZYŁĄCZA WODY do budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 Zamawiający: GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW 22-500

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko tel. 606-194-138 (18) 444-61-34. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko tel. 606-194-138 (18) 444-61-34. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron Łącko 870-90 Łącko tel. 0-19-8 (18) -1- PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000-5 Roboty inŝynieryjne i budowlane 500-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SST 01 Rozbiórka betonowych czapek kominowych m 2

PRZEDMIAR ROBÓT. SST 01 Rozbiórka betonowych czapek kominowych m 2 1 d.1 1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia KNR 4-04 Rozebranie urów i słupów wolnostojącychi 3 0102-09 2 KNR 4-01 d.1 0212-04 3 MR 31 0803-03 4 MR 31 0803-04 5 MR 33 0706-03 6 KNR 2-31 d.1 0801-03 0801-04

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna w Poznaniu - rondo ul. Skórzewska-Złotowska-Malwowa-Poznańska KOSZTORYS OFERTOWY

Kanalizacja sanitarna w Poznaniu - rondo ul. Skórzewska-Złotowska-Malwowa-Poznańska KOSZTORYS OFERTOWY Data utworzenia: 2010-07-02 Kanalizacja sanitarna w Poznaniu - rondo ul. kórzewska-złotowska-alwowa-poznańska KOZTOY OFETOWY Eleent nr 1. oboty przygotowawcze [CPV: 45111290-7 oboty przygotowawcze do świadczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. Element: Sie wodoci gowa - roboty ziemne Kod wg CPV: 45111200-0 1. 1. KNNR 00-01-0209-0400 Wykopy oraz przekopy wyk.na odk ad koparkami przedsi biernymi o poj. y ki 0.25 m3 w gr.kat. III (1.80*0.0*2+0.0*2)/2*1.80*3271*0.80

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy 45223320-5 45232130-2 45342000-6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie Obiekty do parkowania i jazdy Ruroci gi do odprowadzania wody burzowej Wznoszenie ogrodze NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa sieci wod.-kan. w ulicy Miłej w Radzionkowie

Przedmiar. Budowa sieci wod.-kan. w ulicy Miłej w Radzionkowie Przedmiar Data: 2012-08-10 Budowa: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 12 do SIWZ)

(Załącznik nr 12 do SIWZ) (Załącznik nr do SIWZ) Lp. Podstawa Opis i wyliczenia a. KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA 4500-0 ROBOTY ZIEMNE. KNR -0 09-03 ST - 0, ST 00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopów w terenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowe, 45200000-9, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie południowo - zachodniej części lotniska od DOD1 do DOD49 ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35 INWESTOR : Port Lotniczy Łódź i. Wł. Reyonta

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH Przedmiar robót SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W Data: 010-0-19 Budowa: Rzędowice działka nr 1/, Kody CPV: 511-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Obiekt: Boisko sportowe

Bardziej szczegółowo

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Płaszczyzna pod hangar typu lekkiego dla statków powietrznych M28 w kopleksie wojskowy Gdynia -Babie Doły - INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI UL. SANATORYJNA 8/4, 8-550 PRABUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa wodociągu rozdzielczego w Mnichu przy ul. Świerkowej

Przedmiar. Budowa wodociągu rozdzielczego w Mnichu przy ul. Świerkowej Przedmiar Budowa wodociągu rozdzielczego w Mnichu przy ul. Świerkowej Data: 2012-12-18 Budowa: ul. Świerkowa Obiekt: Sieć wodociągowa Dz90 Zamawiający: Urząd Gminy Chybie 43-520 Chybie ul. Bielska 78 Jednostka

Bardziej szczegółowo

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Komora monitoringu 2,0 x 3,0 x 2,0 - D bno 2 1.1 Kalkulacja indywidualna. Wytyczenie trasy kanalizacji i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót 1 1.2 KNNR 1/202/4 Razem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9

PRZEDMIAR ROBÓT. APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9 APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9 NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie fontanny wodnej na rynku ADRES INWESTYCJI : Koziegùowy INWESTOR : Urz¹d Giny Koziegùowy ADRES INWESTORA : Koziegùowy

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal 1 Przyłącze do osadnika wstępnego,bioreaktora,przepompowni ścieków,drenażu rozsączającego,wylotów drenarskich 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia Speed Ivest Sp. o.o. ul. Kuszników 20/1, 03-272 Warszawa ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Podstawa opracowania Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o metodę uproszczoną określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w. Zalesie, G. Tłuszcz Inwestor Urząd Giny Tłuszcz Adres inwestora 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 BranŜa inŝynieryjna Przediar sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski - Budowa 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

Kosztorys Inwestorski - Budowa 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 1 45231300-8 Oczyszczalnie ścieków z przepompownią ścieków 1.1 KNNR 11 0706-03 Montaż osadnika gnilnego 2000 z filtrem, wkładem filtracyjnym i nadstawkami cylindrycznymi kpl. 6 kpl. 6.000 RAZEM 6.000 1.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2008-09-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39 Adres inwestycji: Gaudynek 39, dz. 107 obręb Gaudynek Zamawiający: Nadleśnictwo Drygały, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Anna Smyrdek,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Anna Smyrdek,... Przedmiar PRZEBUDOWA - WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI W SOŁECTWIE KRYRY, UL WYZWOLENIA I UL POCZTOWA OD STACJI REDUKCYJNEJ DO PRZEJŚCIA PRZEZ UL WYZWOLENIA PRZY WĘŹLE W9 Data: 2011-08-11

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inz. Tomasz Karwecki DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inz. Tomasz Karwecki DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: "INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego ul. Stoisława Projektowanie i Nadzory 70- Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej i gazowej, przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. FUH "PROJBUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443

PRZEDMIAR. FUH PROJBUD Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 FUH "PROJBUD" Łącko 770,-90 Łącko tel. (08) -6-7, 60-67- Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 570-8 Roboty w zakresie kałtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 50- Roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PUNKTEM GROMA- DZENIA ODPADÓWPROBLEMOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄINFRASTRUKTURĄ WRAZ Z URZĄDZE- NIAMI BDUDOWLANYMI

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Biuro Usług Inwestycyjno-technicznych "INVEST LOCUM" 95-200 Pabianice, ul. Żytnia 24 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ "SANSYSTEMS" Wojciech Panek. 14-240 Susz, ul. Plażowa 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ SANSYSTEMS Wojciech Panek. 14-240 Susz, ul. Plażowa 18 PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ "SANSYSTEMS" Wojciech Panek 14-240 Susz, ul. Plażowa 18 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 96 78. Wojciech Rutkowski. Bydgoszcz kwiecień 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 96 78. Wojciech Rutkowski. Bydgoszcz kwiecień 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Szczecin, ul. Mickiewicza - Tarczyńskiego, dz nr 40/4 obr.1023 Szczecin Uniwersytet Szczeciński, ul. Papieża Jana Pawła II, 70-458 Szczecin NORMAN

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01]

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01] inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2010-06-30 Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie - ulica Sosnowa - I ETAP od drogi powiatowej do końca zabudowy Przedmiar robót Opis robót Dział

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej 2 0101-02 24.00 2 24.000 2 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 2 0101-03 31.20 2 31.200

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2012-07-20 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe 1.1 Geodezja 3 KNR 2-01 101-3

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2012-07-20 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe 1.1 Geodezja 3 KNR 2-01 101-3 Koorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Modernizacja Budynku i Otoczenia Przedszkola Publicznego nr 32 w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 26A Identyfikator koorysu: PRZEDSZKOLE NR 32

Bardziej szczegółowo

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT. a. Projekt techniczny. b. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegó

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz. Koszalin lipiec 2009r

Przedmiar robót. mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz. Koszalin lipiec 2009r Przedmiar robót Obiekt PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE DARŁÓWKA ZACHODNIEGO, KANALIZACJA DESZCZOWA Budowa ul. GDYŃSKA, CHIŃSKA, PUCKA, DORSZOWA (odc. Dr3 - Dr4.3) Inwestor BURMISTRZ MIASTA DARŁOWA 76-150 DARŁOWO,

Bardziej szczegółowo

WILBUD - Usługi Inżynieryjno Budowlane 43-100 Tychy, ul. Junaków 7 PRZEDMIAR

WILBUD - Usługi Inżynieryjno Budowlane 43-100 Tychy, ul. Junaków 7 PRZEDMIAR WILBUD - Usługi Inżynieryjno Budowlane 43-100 Tychy, ul. Junaków 7 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE, mgr inŝ. Andrzej Dusiński ul. Radosna 2 m43, 06-500 Mława,

USŁUGI PROJEKTOWE, mgr inŝ. Andrzej Dusiński ul. Radosna 2 m43, 06-500 Mława, USŁUGI PROJEKTOWE, mgr inŝ. Andrzej Dusiński ul. Radosna 2 m43, 06-500 Mława, KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45111240-2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I 1 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 Projekt organizacji ruchu na czas budowy * * ryczałt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów. EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów. EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne gr inż. Piotr Furtak ul. Żeroskiego ; 58- Dzierżoniów ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiana Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 2041/03/2012

PRZEDMIAR ROBÓT nr 2041/03/2012 ROBÓT nr 2041/03/2012 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

====================================================================================== = SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I POŁUDNIOWA

====================================================================================== = SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I POŁUDNIOWA ====================================================================================== = NR PROJEKTU S 0/P-S FAZA: OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I POŁUDNIOWA ADRES: KATOWICE UL. WOZAKÓW TEMAT:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne OFERTA 45-7 Drogi podrzędne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu i ciągu pieszo jezdnego oraz zatok parkingowych ADRES INWESTYCJI : ul. Orla w stronę ul Leginów

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ul świętojurska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 6 d.1 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr. Siemiradzkiego Lp. Nr S.S.T. Opis 1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ADRES INWESTYCJI : TUŁOWICE ul. JAGODOWA INWESTOR : GMINA TUŁOWICE ADRES INWESTORA : ul. SZKOLNA 49-130 TUŁOWICE BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wejścia do budynku Ginazju oraz budowa boiska i bieżni dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ruroci gu w terenie równinnym

PRZEDMIAR. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ruroci gu w terenie równinnym ROZBUDOWA SIECI WODOCI GOWEJ W MIEJSCOWO CI RÓ ANKI, NA DZ. NR /4, /6, 48, /, /8, /8, 9/, 9/0, 9/, 9/, 0/, 9/5, 9/4,, OBR B RÓ ANKI, GMINA KŁODAWA WODOCI G. 45-0 Roboty przygotowawcze i ziene KNR-W - ST.

Bardziej szczegółowo

1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD.

1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD. 1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD. 1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD. 1 KNR-0201-02-21-4

Bardziej szczegółowo

5 szt 5.000 RAZEM 5.000 17 d.1.1 KNR-W 2-18 0112-03 montaŝ kształtek przejściowych PE 63/ stal dn40-50 szt 36 szt 36.000 RAZEM 36.

5 szt 5.000 RAZEM 5.000 17 d.1.1 KNR-W 2-18 0112-03 montaŝ kształtek przejściowych PE 63/ stal dn40-50 szt 36 szt 36.000 RAZEM 36. PRZEDMIAR Źródło ciepła instalacje technologczne zródła oraz przyłącza i instalacje wodkan budynku Ŝródła Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Źródło ciepła 1.1 Instalacje pomp ciepła 1 d.1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zak adów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia cieków ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo