UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 poz. 594, zm.: poz 645, poz. 1318, zmiana z 2014, poz 379) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013 poz. 595, zm.: poz 645, zmiana z 2014r, poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 885, zm.: poz 938, 1646, z 2014r. poz. 379), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (z późn. zm. 1) ), wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości zł, w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł. zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości zł, w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł. zgodnie z tabelą nr 2. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł. zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł. zgodnie z tabelą nr 3. ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości zł. 2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytów bankowych w wysokości zł oraz wolne środki w wysokości zł. ; 4) 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł. ; 5) 5 otrzymuje brzmienie: 1) RMG XLIX/1075/14 z dnia RMG L/1114/14 z dnia RMG LII/1148/14 z dnia RMG LIII/1195/14 z dnia Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 1

2 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, 1) na zadania bieżące w wysokości zł, w tym na: a) pomoc dla repatriantów zł; b) wydatki jednostek pomocniczych zł; c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł; ; 6) w 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł a) podmiotowe zł, w tym: dla instytucji kultury zł, b) przedmiotowe zł c) celowe zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł a) podmiotowe zł; b) celowe zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. ; 7) 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł. ; 8) w 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych: a) dochody zł, b) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. ; 9) 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, ; 10) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 11) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 12) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały. 14) Zmiany do Tabeli nr 2 określa Tabela nr 2 do niniejszej uchwały. 15) Zmiany do Tabeli nr 3 określa Tabela nr 3 do niniejszej uchwały. 16) Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w Tabeli nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 2

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/1224/14 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA NA 2014 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Lp. Plan po zmianie Plan po zmianie BURSA GDAŃSKA GIMNAZJUM NR 1 GIMNAZJUM NR 2 GIMNAZJUM NR 8 GIMNAZJUM NR 9 GIMNAZJUM NR 10 GIMNAZJUM NR 11 GIMNAZJUM NR 12 GIMNAZJUM NR 19 GIMNAZJUM NR 20 GIMNAZJUM NR 25 GIMNAZJUM NR 26 GIMNAZJUM NR 29 GIMNAZJUM NR 48 PAŁAC MŁODZIEŻY PRZEDSZKOLE NR 1 PRZEDSZKOLE NR 2 PRZEDSZKOLE NR 4 PRZEDSZKOLE NR 5 PRZEDSZKOLE NR 7 PRZEDSZKOLE NR 8 PRZEDSZKOLE NR 9 PRZEDSZKOLE NR 11 PRZEDSZKOLE NR 12 PRZEDSZKOLE NR 15 PRZEDSZKOLE NR 16 PRZEDSZKOLE NR 17 PRZEDSZKOLE NR 20 PRZEDSZKOLE NR 21 PRZEDSZKOLE NR 22 PRZEDSZKOLE NR 23 PRZEDSZKOLE NR 24 PRZEDSZKOLE NR 28 Nazwa jednostki budżetowej Dochody Plan 2014 r. Wydatki Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 4

5 PRZEDSZKOLE NR 31 PRZEDSZKOLE NR 32 PRZEDSZKOLE NR 33 PRZEDSZKOLE NR 34 PRZEDSZKOLE NR 35 PRZEDSZKOLE NR 39 PRZEDSZKOLE NR 41 PRZEDSZKOLE NR 42 PRZEDSZKOLE NR 43 PRZEDSZKOLE NR 44 PRZEDSZKOLE NR 46 PRZEDSZKOLE NR 48 PRZEDSZKOLE NR 49 PRZEDSZKOLE NR 51 PRZEDSZKOLE NR 52 PRZEDSZKOLE NR 54 PRZEDSZKOLE NR 57 PRZEDSZKOLE NR 58 PRZEDSZKOLE NR 59 PRZEDSZKOLE NR 60 PRZEDSZKOLE NR 62 PRZEDSZKOLE NR 63 PRZEDSZKOLE NR 64 PRZEDSZKOLE NR 66 PRZEDSZKOLE NR 67 PRZEDSZKOLE NR 71 PRZEDSZKOLE NR 73 PRZEDSZKOLE NR 74 PRZEDSZKOLE NR 75 PRZEDSZKOLE NR 81 PRZEDSZKOLE NR 84 PRZEDSZKOLE NR 85 PRZEDSZKOLE NR 86 PRZEDSZKOLE NR 87 PRZEDSZKOLE NR 88 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 SZKOŁA PODSTAWOWA NR Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 5

6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40 PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72 PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77 SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM" ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 6

7 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 4 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27 ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28 SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM Razem Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/1224/14 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2014 ROKU RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: w tym GMINA : PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gdańska Szkoła Podstawowa GLO Gdańsk, ul. Małomiejska II Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Kartuska Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA Gdańsk, ul. Ogarna Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 8

9 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Polanki III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Waryńskiego Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a Podstawowa Szkoła GEDANENSIS Gdańsk, ul. Dworska Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Gdańsk, ul. Słowackiego Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza Gdańsk, ul. Pilotów Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle Gdańsk, ul. Słowackiego Niepubliczna SP Nasza Szkoła z Przedszkolem Gdańsk, ul. Ciołkowskiego Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Gdańsk, ul. Osiek 11/ British International School Gdańsk, ul. Jagiellońska Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Oriona Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku Gdańsk, ul. Sucha Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" Gdańsk, ul. Cystersów Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr Gdańsk, ul. Worcela 44a Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 9

10 Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" Gdańsk, ul. Porębskiego "FREGATA" Szkoła Podstawowa dla dziewcząt Gdańsk, ul. Cystersów Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI Gdańsk, ul. Pistowska Szkoła Podstawowa Nr Gdańsk, ul. Miałki Szlak Szkoła Podstawowa Gdańsk, ul. Kalinowa Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gdańska Szkoła Podstawowa GLO Gdańsk, ul. Małomiejska II Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Kartuska I Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Polanki III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Waryńskiego Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Gdańsk, ul. Słowackiego Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza Gdańsk, ul. Pilotów Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Gdańsk, ul. Osiek 11/ British International School Gdańsk, ul. Jagiellońska Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" Gdańsk, ul. Porębskiego Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 10

11 Przedszkola Niepubliczne Wesołe Przedszkole Gdańsk, ul. mjr M. Słabego Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan Gdańsk, ul. Piotrkowska 35 B/37 A Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek Gdańsk, ul. Pomorska Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole Gdańsk, ul. Rysia Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara Gdańsk, ul. Chałubińskiego Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Gdańsk, ul. Arkońska Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" Gdańsk, ul. Westy Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Gdańsk, ul. Orfeusza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Gdańsk, ul. Płocka Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką Gdańsk, ul. Pachołów Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole Gdańsk, ul. Wieżycka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem Gdańsk, ul. Ciołkowskiego Przedszkole Niepubliczne im. Panienka z Okienka Gdańsk, ul. Bednarska Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 11

12 Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie Gdańsk, ul. Junony Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Gdańsk, ul. Pólnicy Niepubliczne Przedszkole Trzynastka Gdańsk, ul. Startowa Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek Niepubliczne Gdańsk, Przedszkole ul. Diany 9Krasnal Izabela Brzoskowska Hańska Gdańsk, ul. Żuławska Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu Gdańsk, ul. B. Czecha Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty Gdańsk, ul. Alfa Liczmańskiego 16/ Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy Gdańsk, ul. Ławnicza Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcowej Gdańsk, ul. Dębinki 0 0 Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj Gdańsk, ul. Marusarzówny Przedszkole Delfinek Gdańsk, ul. Jabłońskiego Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Gdańsk, ul. Cystersów Gdańskie Przedszkole Lingwista Gdańsk, ul. Św. Barbary Niepubliczne Przedszkole Arka Noego Gdańsk, ul. Wawelska Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 12

13 Przedszkole Niepubliczne Sokrates Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 A Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina Gdańsk, ul. Siedleckiego Przedszkole Niepubliczne Fregata Gdańsk, ul. Startowa 4 A Przedszkole Wielka Przygoda Gdańsk, ul. Ujeścisko Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek Gdańsk, ul. Wczasy Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" Gdańsk, ul. Brygidki Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego Gdańsk, Grunwaldzka Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza Gdańsk, ul. Pułaskiego Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św.teresy od Dzieciątka Jezus Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich Niepubliczne Przedszkole Gedanensis Gdańsk, ul.dworska Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Oriona Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT Gdańsk, ul. Cieszyńskiego Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek Gdańsk, ul. Balcerskiego Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 13

14 Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Gdańsk, ul. Worcella 44 a Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 6 lok Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA Gdańsk, ul. Malczewskiego Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE Gdańsk, ul. Trzy Lipy Niepubliczne Przedszkole "MINIMONTESSORII GEM" Gdańsk, ul. Beskidzka COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBOROWSKA Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLINA Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK Gdańsk, ul. Porębskiego Przedszkole PRELUDIUM Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Logopedyczne "MEGAMOCNI" Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "FANTAZJA- JASIEŃ" Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 14

15 International Preschool of Gdańsk - Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku Przedszkole "MARTOLANDIA NA MORENIE" Przedszkole Montessori BAMBINI Przedszkole "EDU-MALUSZEK" Niepubliczne Przedszkole "LEONARDO" Przedszkole Fahrenheita Przedszkole Niepubliczne LEW LEON Przedszkole ŻYRAFA Niepubliczne Przedszkole START Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA Przedszkole Niepubliczne KRÓLEWSTWO FANTAZJI CALINECZKA Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole BIAŁY KOTEK OLIWA Przedszkole Niepubliczne MĄDRY MIŚ Chrześcijańskie Przedszkole MONTESSORI Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw POZYTYWKA przy Urzędzie Marszałkowskim MALI PRZYJACIELE Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MORSKIE Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Sióstr Elżbietanek Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle Przedszkola specjalne Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi LASKI Przedszkole dla dzieci niedowidzących ze sprzężeniem Inne formy wychowania przedszkolnego Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 15

16 Alfalfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 26/ Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGÓRZE Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko Gdańsk, ul. Orfeusza Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Gdańsk, ul. Anny Jagiellonki 34/ Punkt Przedszkolny Popołudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańsk, ul. Królowej Jadwigi Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ Gdańsk, ul. Niedźwiednik Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdańskie Okienka Przedszkolne Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28, ul. Smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Miałki Szlak 74, ul. Kępna Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA Niepubliczny Punkt Przedszkolny ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańsk, ul. Srebrniki Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 16

17 ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punt Przedszkolny Gdańsk, ul. Chłopska KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matemblewie Gdańsk, ul. Grudzińskiego Punkt Przedszkolny PERŁOWA BUSOLA Gdańsk, ul. Na Ubocze Niepubliczny Punkt Przedszkolny "START" Gdańsk, ul. Fundamentowa Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGÓRZE PUCHATKA Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP Niepubliczny Punkt Przedszkolny STEP BY STEP Punkt Przedszkolny "EUREKA" Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZIELONO MI Punkt Przedszkolny "OLUSIA" Gdańsk, ul. Borówkowa Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY Gdańsk, ul. Piotrkowska 37B Niepubliczny Punkt Przedszkolny TYGRYSKOWA KRAINA Niepubliczny Punkt Przedszkolnmy KLUB MALUCHA Punkt Przedszkolny SZKRABOLANDIA Punkt Przedszkolny SOTIS British International School Gdańsk Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOWA ZUZU Radosny Zakątek - punkt przedszkolny 0 0 Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 17

18 Niepubliczny Punkt Przedszkolny GDAŃSKA KAMIENICZKA MONTESORI Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMYK Niepubliczny Punkt Przedszkolny MALI PRZYJACIELE Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁA WYSPA BAŚNIOWA AKADEMIA Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA punkt przedszkolny Gimnazja Gdańskie Gimnazjum SP GLO II Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk, ul. Kartuska I Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk, ul. Polanki III Społeczne Gimnazjum STO Samodz.Koło Teren Gdańsk, ul. Waryńskiego Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Gdańsk, ul. Towarowa Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle Gdańsk, ul. Słowackiego OLPI Gimnazjum Progr.Indywidual Gdańsk, ul. Polanki 124/ Gimnazjum OŚWIATA LINGWISTA Gdańsk, ul. Malczewskiego Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańsk, ul. Osiek 11/ Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku Gdańsk, ul. Osiek 11/ Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 18

19 AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych Gdańsk, ul. Rajska 4E/ Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji Gdańsk, ul. Chłopska Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 26/ Katolickie Gimnazjum im. Św. Wojciecha Gdańsk, ul. Piecewska Zespół Szkół Katolickich im. Św.Kazimierza GIMNAZJUM PUBL Gdańsk, ul. Pilotów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Miejski Teatr Miniatura Gdański Teatr Szekspirowski Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gdański Archipelag Kultury Galerie i biura wystaw artystycznych Gdańska Galeria Miejska Centra kultury i sztuki Klub Żak Pozostałe instytucje kultury Europejskie Centrum Solidarności Instytut Kultury Miejskiej (IKM) Biblioteki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Muzea Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 19

20 PRZEDMIOTOWA Gospodarka mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych CELOWA Cel dotacji Przetwórstwo przemysłowe zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości Transport i łączność Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Uporządkowanie Szańca Zachodniego Rewitalizacja Letnicy Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza Rewitalizacja Dolnego Miasta Oświata i wychowanie Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin Ochrona zdrowia Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 20

21 Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia Pomoc społeczna Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w fomie opiekunczej Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Świadczenie usług opiekunczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 21

Treść. 63 912 670 122 438 232 186 350 902 w tym GMINA :

Treść. 63 912 670 122 438 232 186 350 902 w tym GMINA : Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/740/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.02.2013r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/699/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

62 347 384 123 825 368 186 172 752 w tym GMINA :

62 347 384 123 825 368 186 172 752 w tym GMINA : Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16.12.2013r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2014 ROKU RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść

Bardziej szczegółowo

66 599 703 124 142 368 190 742 071 w tym GMINA :

66 599 703 124 142 368 190 742 071 w tym GMINA : Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1075/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.02.2014r Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16.12.2013r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/9/14. z dnia 18.12.2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13. Rady Miasta Gdańska. z dnia 16.12.2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/9/14. z dnia 18.12.2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13. Rady Miasta Gdańska. z dnia 16.12.2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/9/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16.12.2013r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały nr VII/55/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.02.2011

Załącznik Nr 3 do uchwały nr VII/55/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.02.2011 Załącznik Nr 3 do uchwały nr VII/55/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.2.211 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 211 w tym GMINA: DOTACJE : Dotacje dla 71 445

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1114/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/1114/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok UCHWAŁA NR L/1114/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1004/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok

UCHWAŁA NR XLVI/1004/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok UCHWAŁA NR XLVI/1004/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1392/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1392/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1392/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c),

Bardziej szczegółowo

2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 795 454 795 454

2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 795 454 795 454 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/282/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/446/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.02.2012r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH

Bardziej szczegółowo

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 847 954 847 954

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 847 954 847 954 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/401/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: w tym GMINA :

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: w tym GMINA : Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/540/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 Załącznik Nr 2 do uchwały nr LIII/1499/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.10.2010r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 OGÓŁEM GMINA. 851 Ochrona zdrowia 80 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 OGÓŁEM GMINA. 851 Ochrona zdrowia 80 000 Załącznik Nr 3 do uchwały nr LI/1427/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.08.2010 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. 81 404 572 113 016 345 194 420 917 w tym GMINA :

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. 81 404 572 113 016 345 194 420 917 w tym GMINA : Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012 RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. Dział Rozdział Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w tym GMINA :

w tym GMINA : Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/984/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.10.2013r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/699/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XXI/401/11 RADY MIASTA GDAŃSKA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XXI/401/11 RADY MIASTA GDAŃSKA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/401/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXVII/523/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXVII/523/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 czerwca 212 r. Poz. 245 UCHWAŁA NR XXVII/523/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 maja 212 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Treść

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Treść Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/280/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.06.2015r. Dział Rozdział DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Treść publicznych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla szkół niepublicznych ( z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych)

Dotacje dla szkół niepublicznych ( z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) Dotacje dla szkół niepublicznych ( z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) SIERPIEŃ 2015 r. WRZESIEŃ 2015 r. PAŹDZIERNIK 2015 r. LISTOPAD 2015 r. GRUDZIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR XXXIII/701/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR XXXIII/701/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 213 r. Poz. 22 UCHWAŁA NR XXXIII/71/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 212 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/186/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/186/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/186/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i)

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Projekt z dnia 11 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU

z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/504/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/394/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

UCHWAŁA NR XV/394/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok UCHWAŁA NR XV/394/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. z dnia. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11. Rady Miasta Gdańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. z dnia. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11. Rady Miasta Gdańska %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &'()*+&,-./,-122.3-3,4,1-567/8!9:;!"#$ ?@A

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo