CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Uchwała Nr XIV/130/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w kwotach: plan dochodów plan wydatków W trakcie realizacji budżetu Rada Miejska oraz Prezydent Miasta w ramach swoich kompetencji podjęli odpowiednio szereg uchwał i zarządzeń w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień r. w kwotach: plan dochodów plan wydatków Uchwałą Nr XXI/ 197/ 08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 sierpnia 2008 r. wprowadzono rozchody budżetu miasta na 2008 rok w kwocie zł z tytułu udzielenia pożyczki dla MKS Sp. z.o.o. Powstały deficyt budżetu gminy w wysokości zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z: nadwyżki w kwocie zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień r. w stosunku do założeń uchwały plan dochodów zwiększył się o 9,14 a plan wydatków o 27,8. Powodem wzrostu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dofinansowywanych ze środków z budżetu państwa. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta przedstawia poniższa tabela: L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie 1 Zarządzenie Nr 330/2008 Prezydenta 14 stycznia 2008 r. działu działu 2 Zarządzenie Nr 335/2008 Prezydenta 31 stycznia 2008 r. 3 Uchwała Nr XV/141/08 Rady 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok

2 2 4 Zarządzenie Nr 356/2008 Prezydenta 05 luty 2008 r. działu 5 6 Zarządzenie Nr 362/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 368/2008 Prezydenta 14 luty 2008 r. 20 luty 2008 r. działu działu 7 Zarządzenie Nr 370/2008 Prezydenta 22 luty 2008 r. dokonanie zmian w wydatków oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 8 Zarządzenie Nr 371/2008 Prezydenta 21 luty 2008 r. działu 9 Zarządzenie Nr 382/2008 Prezydenta 6 marca 2008 r. działu 10 Zarządzenie Nr 400/2008 Prezydenta 19 marca 2008 r. działu Uchwała Nr XVI/161/08 Rady Miasta Mielca Uchwała Nr XVI/154/08 Rady Miasta Mielca Uchwała Nr XVI/153/08 Rady Miasta Mielca Uchwała Nr XVI/152/08 Rady Miasta Mielca 19 marca 2008 r. 19 marca 2008 r.. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pokrycie kosztów opłaty za utrzymanie częstotliwości zadanie Regionalna Sieć Bezprzewodowa WIMAX 19 marca 2008 r. w sprawie objęcia akcji w ARR MARR 19 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 15 Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta 20 marca 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonanie zmiany w planie wydatków i dochodów 16 Zarządzenie Nr 406/2008 Prezydenta 21 marca 2008 r. działu Zarządzenie Nr 416/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 425/2008 Prezydenta 31 marca 2008 r. 10 kwietnia 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz zmiana w planie wydatków budżetowych działu 19 Zarządzenie Nr 425a/2008 Prezydenta 10 kwietnia 2008 r. działu 20 Zarządzenie Nr 440/2008 Prezydenta 21 kwietnia 2008 r. działu 21 Uchwała Nr XVI/152/08 Rady Miasta Mielca 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielec na 2008 rok Zarządzenie Nr 448/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 449/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 459/2008 Prezydenta 5 maja 2008 r. 9 maja 2007 r. 15 maja 2008 r. działu wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków i dochodów dokonania zmian w planie wydatków i dochodów budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu

3 3 25 Zarządzenie Nr 463/2008 Prezydenta 21 maja 2008 r. działu oraz wprowadzenie do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych 26 Uchwała Nr XIX/171/08 Rady Miasta Mielca 26 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 27 Uchwała Nr XIX/173/08 Rady Miasta Mielca 26 maja 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Mielca do zaciągnięcia zobowiązań na zadania inwestycyjne Budowa ulicy nowoprojektowej stanowiącej dojazd do drogi powiatowej oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca 28 Uchwała Nr XIX/174/08 Rady Miasta Mielca 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały miasta Mielca na 2008 r Uchwała Nr XIX/175/08 Rady Miasta Mielca Zarządzenie Nr 473/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 477/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 495/2008 Prezydenta 26 maja 2008r. 28 maja 2008 r. 30 maja 2008 r. 19 czerwca 2008 r. 33 Uchwała Nr XX/186/08 Rady 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 r. dokonania zmian w planie wydatków oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok działu działu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa krytej pływalni w Mielcu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 34 Uchwała Nr XX/191/08 Rady 24 czerwca 2008 r. w sprawie środków finansowych dla Policji 35 Uchwała Nr XX/187/08 Rady 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 36 Zarządzenie Nr 497/2008 Prezydenta 23 czerwca 2008 r. działu 37 Zarządzenie Nr 500/2008 Prezydenta 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu za 2007 rok 38 Zarządzenie Nr 501/2008 Prezydenta 30 czerwca 2008 r. działu 39 Zarządzenie Nr 503/2008 Prezydenta 2 lipca 2008 r. działu 40 Zarządzenie Nr 508/2008 Prezydenta 08 lipca 2008 r. działu 41 Zarządzenie Nr 515/2008 Prezydenta 14 lipca 2008 r. działu 42 Zarządzenie Nr 521/2008 Prezydenta 24 lipca 2008 r. działu 43 Zarządzenie Nr 522/2008 Prezydenta 25 lipca 2008 r. działu 44 Uchwała Nr XXI/197/08 Rady Miasta Mielca 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 45 Uchwała Nr XXI/196/08 Rady Miasta Mielca 21 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla spółki MKS

4 4 46 Zarządzenie Nr 544/2008 Prezydenta 26 sierpnia 2008 r. działu 47 Zarządzenie Nr 545/2008 Prezydenta 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków i dochodów 48 Zarządzenie Nr 547/2008 Prezydenta 29 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu Zarządzenie Nr 547a/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 554/2008 Prezydenta 31 sierpnia 2008 r. 08 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 51 Zarządzenie Nr 556/2008 Prezydenta 12 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 52 Zarządzenie Nr 563/2008 Prezydenta 19 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 53 Uchwała Nr XXII/219/08 Rady Miasta Mielca 22 września 2008 r. w sprawie objęcia akcji w ARR MARR 54 Uchwała Nr XXII/218/08 Rady Miasta Mielca 22 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne Budowa Biblioteki z Centrum Wiedzy Lotniczej i Technicznej w Mielcu 55 Zarządzenie Nr 566/2008 Prezydenta 24 września 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu 56 Zarządzenie Nr 570a/2008 Prezydenta 30 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 57 Zarządzenie Nr 570/2008 Prezydenta 30 września 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 58 Zarządzenie Nr 585/2008 Prezydenta 8 października 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 59 Zarządzenie Nr 597/2008 Prezydenta 20 października 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach oraz wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych 60 Zarządzenie Nr 606/2008 Prezydenta 31 października 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach, wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 61 Uchwała Nr XXIII/233/08 Rady Miasta Mielca 5 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 62 Uchwała Nr XXIII/234/08 Rady Miasta Mielca 5 listopada 2008 r. w sprawie objęcia akcji w ARR MARR 63 Uchwała Nr XXIII/235/08 Rady Miasta Mielca 5 listopada 2008 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Zakładu Odpadów Komunalnych sp. z o.o.

5 5 64 Zarządzenie Nr 613/2008 Prezydenta 5 listopada 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 65 Zarządzenie Nr 617/2008 Prezydenta 7 listopada 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach oraz wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych 66 Uchwała Nr XXIV/244/08 Rady Miasta Mielca 19 listopada 200 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne Przebudowa ul. Staszica w Mielcu 67 Zarządzenie Nr 639/2008 Prezydenta 25 listopada 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 68 Zarządzenie Nr 643/2008 Prezydenta 28 listopada 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach, wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 69 Uchwała Nr XXV/245/08 Rady Miasta Mielca 4 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 70 Uchwała Nr XXV/246/08 Rady Miasta Mielca 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 71 Uchwała Nr XXV/248/08 Rady Miasta Mielca 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr XXV/247/08 Rady Miasta Mielca 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały miasta Mielca na 2008 rok 73 Zarządzenie Nr 650/2008 Prezydenta 5 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach, wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 74 Zarządzenie Nr 654/2008 Prezydenta 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach, wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych 75 Zarządzenie Nr 663/2008 Prezydenta 22 grudnia 2008 r. działu 76 Zarządzenie Nr 664/2008 Prezydenta 29 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 77 Uchwała Nr XXVI/258/08 Rady Miasta Mielca 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego 78 Uchwała Nr XXVI/259/08 Rady Miasta Mielca 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 79 Uchwała Nr XXVI/290/08 Rady Miasta Mielca 30 grudnia 2008 r. w sprawie rozliczania zadania Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu W wyniku zmian plan dochodów budżetowych miasta zwiększył się o kwotę zł Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach: Rolnictwo i łowiectwo transport i łączność gospodarka mieszkaniowa

6 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem różne rozliczenia oświata i wychowanie pomoc społeczna edukacyjna opieka wychowawcza kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura fizyczna i sport Równolegle ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych, zwiększono planowane wydatki; wprowadzono również zmiany mające na celu racjonalne wykorzystanie środków finansowych. W ciągu roku budżetowego 2008 zwiększono planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę zł W stosunku do wielkości przyjętych uchwałą z dnia 20 grudnia 2007 r. w poszczególnych działach wystąpiły następujące zmiany rolnictwo i łowiectwo transport i łączność gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem różne rozliczenia oświata i wychowanie , ochrona zdrowia pomoc społeczna pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej edukacyjna opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura fizyczna i sport

7 Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2008 rok 7 BUDŻET 2008 ROKU wykona Lp. TREŚĆ za 2008 rok nia 5:3 kwota struktura Kwota struktura I DOCHODY OGÓŁEM , ,00 111,97 A Dochody zależne od , ,17 120,33 Gminy Miejskiej Mielec 1 Wpływy z podatków , ,13 105,70 2 Wpływy z opłat , ,46 113,40 3 Dochody z majątku , ,28 152,76 4 Dochody z usług , ,35 111,02 5 Pozostałe dochody , ,95 175,47 B Dochody niezależne , ,83 108,07 bezpośrednio od Gminy Miejskiej Mielec (przekazywane przez urzędy skarbowe, budżet państwa etc.) 1 Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych , ,28 108,77 2 Wpływy z opłaty skarbowej 3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej , ,81 109, , ,16 95,80 4 Podatek od spadków i , ,26 141,35 darowizn 5 Podatek od czynności , ,41 247,33 cywilnoprawnych 6 Część oświatowa , ,38 100,16 subwencji ogólnej 7 Część rekompensująca , ,42 100,00 subwencji ogólnej 8 Dotacje celowe z budżetu , ,36 99,17 państwa, z tego: a. Na zadania własne , ,79 98,06 b. Na zadania zlecone , ,56 99,50 9 Dotacja rozwojowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) , ,33 99,16

8 10 Dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 13 Środki pozyskane z innych źródeł (w tym ZPORR) II WYDATKI OGÓŁEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację: , ,01 100, , ,01 100, , ,03 100, , ,38 202, , ,00 94,44 A Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację , ,78 94,55 1 zadań własnych , ,98 93,61 2 zadań zleconych , ,64 99,15 3 zadań z dotacji na zad , ,83 98,06 własne 4 Zadań z dotacji , ,33 99,16 rozwojowej B Wydatki majątkowe (udziały+inwestycje) , ,22 94,19 2. REALIZACJA DOCHODÓW W budżecie Miasta na 2008 rok dochody zaplanowano w wysokości zł. dochodów wyniosło zł, czyli 111,9 rocznego. Dochody generalne możemy podzielić na dwie grupy: A. Dochody na których kreowanie Gmina ma bezpośredni wpływ. B. Dochody na których kreowanie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.(przekazywane przez urzędy skarbowe, budżet państwa etc.) A. Dochody na których kreowanie Gmina ma bezpośredni wpływ. Dochody zależne bezpośrednio od Gminy ujęte w budżecie na 2008 rok w kwocie zł, zostały zrealizowane w 120,3 rocznego, czyli w wysokości zł. Stanowiły one ponad 34,1 dochodów wykonanych ogółem.

9 Dochody w tej grupie Miasto realizowało z tytułu: wpływów z podatków, wpływów z opłat, dochodów z majątku, dochodów z usług, pozostałych dochodów, WPŁYWY Z PODATKÓW, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie zł, zostały wykonane w wysokości zł, tj. w 105,7 rocznego. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z następujących podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psów. 9 Podatek rolny - w złotych ,77 Wyższe od wykonanie dochodów z tego podatku wynika głównie z rozłożenia na raty wpływów zaległych oraz ze zmian klasyfikacji gruntów w trakcie roku podatkowego - w złotych - Podatek od nieruchomości ,83 Osiągnięte za 2008 rok wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do założonego, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela: wpływów z podatku od nieruchomości za 2008 rok z uwzględnieniem typu podmiotu Typ podmiotu Osoby fizyczne ,82 Osoby prawne ,99 Razem ,83 Na zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do wpłynął przede wszystkim przyrost przedmiotów opodatkowania w trakcie roku, zmiana klasyfikacji gruntów z rolnych na budowlane oraz windykacja zaległości podatkowych..

10 ania podjęte w celu osiągnięcia należności Miasta z tytułu podatku od nieruchomości Rodzaj czynności Osoby fizyczne Osoby prawne Ilość Kwota Ilość Kwota Upomnienia w sprawie zaległego podatku od nieruchomości (oraz rolnego i leśnego) Tytuły wykonawcze Obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową Podatek od środków transportowych Wpływy z tytułu tego podatku pochodziły: - w złotych ,7 - od osób prawnych zł (103,2 ) - od osób fizycznych zł (106,2 ) Przekroczenie w podatku od środków transportowych wynika z poprawy ściągalności podatku oraz windykacji zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno w przypadku osób prawnych jak i fizycznych. W celu realizacji dochodu wystawiono: - upomnień w sprawie zaległego podatku na kwotę tytułów wykonawczych na kwotę Rodzaj czynności Upomnienia w sprawie zaległego podatku od środków transportowych Ilość Kwota Tytuły wykonawcze Podatek od posiadania psów - w złotych Wpływy z tego podatku dotyczą zaległości podatkowych z lat ubiegłych. W budżecie miasta na 2008 rok podatek od posiadania psów nie był uchwalony. WPŁYWY Z OPŁAT zaplanowane na poziomie zł, zostały wykonane w wysokości zł tj. w 113,4.

11 11 Wpływy z opłat obejmowały: opłatę targową, opłatę za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu inne opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw Opłata targowa - w złotych - Planu ,9 Wpływy z tego tytułu zależą od ilości handlujących na placach targowych. Przekroczenie Planowanych dochodów wynika między in. z poprawy ściągalności tej opłaty w roku Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w złotych - Planu ,88 Dochody z tytułu tej opłaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę za zezwolenia wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Jej wysokość jest uzależniona od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. - w złotych - Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw Planu ,04 W kwocie zł mieściły się wpływy uzyskane z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie ( zł). Wpływy z tego tytułu są wyższe niż zakładano ze względu na większą liczbę przedsiębiorców dokonujących zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), opłaty planistycznej, opłaty produktowej, opłaty za oznaczenia taxi, medaliony dla psów DOCHODY Z MAJĄTKU zaplanowano w wysokości zł, zostały wykonane w kwocie zł, czyli w 152,8. rocznego. z wieczystego użytkowania, ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, pozostałe dochody z majątku Gminy

12 12 Wieczyste użytkowanie Planu 110,67 Różnica między kwotą planowaną a wykonaniem wynika m in. z nie uwzględnienia na etapie planowania budżetu wpłat za: - wieczyste użytkowanie od działek oddanych w wieczyste użytkowanie w IV kwartale 2007 r. (działki przy ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów) - wieczyste użytkowanie od działki oddanej w wieczyste użytkowanie w IV kwartale 2007 roku na terenie Parku przemysłowego obszar A (w rejonie lotniska) - trwały zarząd w związku z oddaniem w 2008 r. w trwały zarząd terenu pod Krytą Pływalnie w Mielcu, przy ul. Powstańców Warszawy Planu Sprzedaż składników majątkowych 700, ,91 Dochody w tej pozycji obejmowały: 1) sprzedaż nieruchomości gruntowych zł W 2008 r. sprzedano: na uzupełnienie działek i w drodze zamiany za grunty niezbędne dla Gminy Miejskiej Mielec, pod planowane inwestycje 7 działek, w drodze przetargu 4 działki a ponadto 5 nieruchomości w terenach przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 10 ha. W budżecie miasta na 2008 r. planowano sprzedaż tylko 3 nieruchomości w terenach przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 3 ha, stąd znaczne przekroczenie dochodów w tej pozycji. Zestawienie ważniejszych transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w 2008 r.przeprowadzonych w trybie przetargowym i innym Lp. Położenie Tryb sprzedaży 1. Rejon ul. Korczaka ( zł) przetarg 2. Rejon ul. Powstańców Warszawy ( zł) przetarg 3. Rejon ul. Długiej uzupełnienie 4. Rejon ul. Kingi uzupełnienie 5. Rejon ul. Jagiełły uzupełnienie 6. Rejon ul Kilińskiego (wartość ok zł) zamiana 7. Mielecki Park Przemysłowy obszar B przy ul. przetarg Inwestorów ( zł) 8. Mielecki Park Przemysłowy obszar B przy ul. przetarg Inwestorów ( zł) 9. Mielecki Park Przemysłowy obszar A przy lotnisku przetarg

13 ( zł) 10. Mielecki Park Przemysłowy obszar A przy lotnisku przetarg ( zł) 11 Mielecki Park Przemysłowy obszar A przy lotnisku przetarg ( zł) 12 Rejon ul. Długiej zamiana 13 2) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych zł Sprzedano 57 lokali mieszkalnych na planowane 75, a mimo to osiągnięto wyższe wpływy od planowanych. Na taki stan rzeczy wpływ miał znaczny wzrost cen nieruchomości na rynku, a co za tym idzie ceny za jaką można wykupić lokal mieszkalny na własność z uwzględnieniem obowiązującej bonifikaty (85 zniżki wykup gotówkowy, 80 wykup na raty). 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł (222,02 ) Różnica między planowanymi dochodami z tego tytułu a wykonaniem to wynik m in.: windykacji przez komornika skarbowego zaległych wpłat z lat , wpłaty przez część podmiotów przekształcających prawo wieczystego użytkowania w prawo własności w całości wszystkich należnych rat rocznych. W wyniku nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w minionym roku były wydawane nowe decyzje i wpływały nie planowane w projekcie budżetu kwoty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 4) sprzedaż składników majątkowych gminy zł uzyskano ze sprzedaży takich składników jak płytki chodnikowe i drewno. Dzierżawy Planu ,72 Osiągnięte z tego źródła wpływy pochodziły z dzierżawy gruntów komunalnych 241,191.- zł (100,5 ) i dzierżawa nieruchomości zł (133,5 ).Ponadplanowe wykonanie tych dochodów było efektem uregulowania przez dzierżawców zaległych czynszów za dzierżawione nieruchomości. Ponadto osiągnięto dochody z: - dzierżawy stoisk na zielonym rynku i za zarządzanie cmentarzem komunalnym zł. Dywidenda Planu Dywidenda wypłacona przez spółkę MPGK Sp.z.o.o.. za 2007 r. Pozostałe dochody z majątku gminy: uzyskano m.in. z tytułu:

14 14 pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie, czynszu za garaż w Urzędzie Miejskim, czynszu za obwody łowieckie, usług wykonywanych przez punkt paszportowy, refundacji z MZPiŻ i MOPS za centralne ogrzewanie i wodę, oraz za oświetlenie (Hotel Polski, ANKOL, PKS), DOCHODY Z USŁUG, zaplanowane w uchwale w kwocie zł, zostały osiągnięte w wysokości zł, tj, 111,08 rocznego. Na dochody z tego źródła złożyły się: dochody z działu oświata i wychowanie dochody z działu pomoc społeczna wpływy z opłat za miejsca w żłobkach wpływy związane z gospodarką komunalną wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dochody z pozostałych usług Dochody z działu oświata i wychowanie Planu 107,0 Powyższe dochody pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki dla dzieci korzystających ze stołówek szkolnych prze szkołach podstawowych. Dochody z działu pomoc społeczna Planu ,80 Powyższe dochody pochodziły z opłat wnoszonych przez uczestników Domu Dziennego Pobytu wykonanie wyniosło (96,8 ) oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników opieki społecznej u chorych w domu wykonanie wyniosło (86,3 ). Nie wykonano planowanych dochodów z tego tytułu z powodu mniejszego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Mniejsze niż zakładano były również wydatki związane ze świadczeniem tych usług. Kwota zł (127,9) pochodzi z wpłat rodzin na pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach Planu ,6 W dziale tym ujęte są wpływy za pobyt dzieci w żłobkach. Wyższe dochody w tym dziale wynikają z bardzo wysokiej frekwencji dzieci w żłobkach

15 Wpływy związane z gospodarką komunalną Planu 108,34 15 Na wpływy składają się: dochody za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym zł Wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Planu 108,46 Wpływy tej jednostki pochodzą z wynajmu hali sportowej zł, korzystanie z lodowiska zł oraz basenu krytego i otwartego zł jak również dzierżawy masztów oświetleniowych zł i garaży zł, korty zł, kawiarnia zł, pomieszczenia trybuny wschodniej , inne dochody zł. Pozostałe usługi Planu 700, ,1 tej pozycji dochodów obejmowało wpływy ze sprzedaży kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży specyfikacji przetargowych. POZOSTAŁE DOCHODY, planowane w budżecie na 2008 rok w wysokości zł, zostały zrealizowane w 175,47, czyli w kwocie zł. Na dochody złożyły się: środki z wydatków nie wygasających, odsetki od środków na rachunkach bankowych rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dochody Straży Miejskiej różne wpływy Środki z wydatków niewygasających Planu 196,69 Dochody te to m.in. środki wprowadzone do budżetu w wyniku rozliczenia zadań realizowanych w ramach wydatków nie wygasających z roku 2007 w tym : Budowa i rozbudowa układu drogowego na terenie miasta ul. Sportowa, Baczyńskiego, Flisaków- Zagrody, chodnik Niepodległości, Budowa dróg, Opracowanie dokumentacji projektowej

16 modernizacji stadionu sportowego MOSiR w Mielcu oraz dokumentacji na budowę hali sportowej przy ZSO nr 1 16 Odsetki od środków na rachunkach bankowych Planu ,35 Odsetki od przejściowo wolnych środków finansowych lokowanych przez Gminę na lokatach bankowych w trakcie roku budżetowego. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Planu ,63 W ramach tej pozycji Gmina otrzymała dotację w wysokości zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę dochodów utraconych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym zakładów pracy chronionej. Dochody Straży Miejskiej Planu 87,12 Straż Miejska osiąga dochody z tytułu mandatów karnych gotówkowych i kredytowych wystawionych za wykroczenia porządkowe, dotyczące naruszenia bezpieczeństwa, porządku utrzymania czystości w mieście. Różne wpływy 600,700, 750,801,852, 926 Planu ,59 Z tych wpływów należy wymienić: - za zajęcie pasa drogowego zł - darowizna na remont części ul. Broniewskiego zł - 5 dochodów budżetu państwa należne gminie (m.in. za wydawanie dowodów osobistych) zł - zwrot podatku VAT za rok zł - zwrot nieruchomości, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i dodatków mieszkaniowych,pozostałe odsetki zł

17 B Dochody na których kreowanie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.(przekazywane przez urzędy skarbowe, budżet państwa etc.) 17 Dochody niezależne bezpośrednio od Gminy stanowiły ponad 65 dochodów wykonanych ogółem. Ujęte w budżecie na 2008 rok w kwocie zł, zostały zrealizowane w 108,7 rocznego, czyli w wysokości zł. Nominalnie wpływy były wyższe o zł Dochody w tej grupie Miasto uzyskało z tytułu: udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, części oświatowej subwencji ogólnej, części rekompensującej subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja rozwojowa, dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, dotacje otrzymane z funduszy celowych, środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł ( w tym ZPORR), - w złotych - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ,77 Na kwotę zł złożyły się: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej CIT zł (97,25 ) Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wnoszonego do budżetu państwa przez podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wynosi 6,71. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zł (109,64 ) Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił w 2008 r. 36,49 wpływów z tego tytułu wpłacanych do budżetu państwa przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy. dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT zależy od koniunktury gospodarczej a co za tym idzie wysokości wpływów odprowadzanych do budżetu państwa z powyższych podatków przez podatników z terenu miasta Mielca.

18 Wyższe wykonanie ustalonego przez Ministerstwo Finansów z udziałów w podatku PIT należy wiązać z ożywieniem gospodarczym w roku Podatek z karty podatkowej - w złotych ,80 Podatek z karty podatkowej jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu miasta. Podatek od spadków i darowizn - w złotych ,35 Na osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów z tego podatku miała wpływ liczba oraz wartość przedmiotów spadków i darowizn. O realizacji decydował również stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Stawki oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta. - w złotych - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,33 Ponadplanowa realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych wynikała z większej niż szacowano liczby czynności cywilnoprawnych, do których należą m.in.: - umowy sprzedaży zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy poręczenia, - umowy darowizny, - umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, - umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat, - umowy majątkowe małżeńskie, - ustanowienie hipoteki, - umowy spółki (akty założycielskie) Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku znacznie przekroczyły planowane wielkości i były wyższe od o zł. Przyjęcie wielkości na poziomie 1,8 mln wynikało z oparcia prognozy na wielkościach zaplanowanych przez Urząd Skarbowy.

19 19 Opłata skarbowa - w złotych ,53 Realizacja dochodów z powyższego tytułu jest uzależniona od zapotrzebowania mieszkańców na dokumenty (weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp.), zezwolenia oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego (zaświadczenia) Subwencja ogólna Zaplanowane w 2008 roku środki z tytułu subwencji ogólnej w kwocie zł, zostały zrealizowane, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła zł (100,15 ). Subwencja została przekazana na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyższe wykonanie tej części subwencji wynika z fakty iż nie wprowadzono po stronie ostatniej decyzji zwiększającej plan subwencji o kwotę zł Część rekompensująca subwencji ogólnej wyniosła zł. Gmina otrzymała tą część subwencji z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z ustawą z 2 października 2003 roku która przywróciła zwolnienia z podatku od nieruchomości dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień z 2000 r. Dotacje celowe z budżetu państwa Z planowanych na 2008 rok dotacji w wysokości zł, miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie zł, tj. w wysokości 98,9 rocznego. Kwota wykonania obejmowała: dotacje celowe na zadania własne zł ( 98,6 ) z tego z przeznaczeniem na: - oświatę i wychowanie zł (92,3 ) - opiekę społeczną zł (99,9 ) - edukacyjna opieka wychowawcza zł (99,3 ) - kultura fizyczna i sport zł (98,2 ) dotacje celowe na zadania zlecone zł ( 99,1 ) z tego z zakresu: - rolnictwo i łowiectwo zł (99,9 ) - gospodarka mieszkaniowa zł (100,0 palnu) - administracji publicznej zł (100,0 )

20 20 - urzędów naczelnych organów zł (100,0 ) władzy państwowej, kontroli i sądownictwa - oświaty i wychowania zł (100,0 ) - pomocy społecznej zł (99,1 ) - edukacyjnej opieki wychowawczej zł (100,0 ) tych dotacji miało bezpośredni związek z realizowanymi zadaniami, które były z tych dotacji finansowane i nie zawsze osiągnęła 100,. W dziale kultura fizyczna i sport Gmina otrzymała dotacje: na dofinansowanie inwestycji pn Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu w kwocie zł Moje boisko Orlik 2012 przy SP Nr 9 w Mielcu w kwocie zł O niższym wskaźniku realizacji powyższych dochodów zdecydowało niepełne wykonanie dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej. W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił mniej niż zakładano świadczeń rodzinnych i zasiłków. Ponadto zwrócono również część dotacji w dziale oświata i wychowanie z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w szkołach podstawowych. Dotacja rozwojowa W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miasto otrzymało z budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotacje rozwojową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację trzech projektów: 1. Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec realizowanego przez MOPS zł 2. Równe szanse realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mielcu zł 3. Równy start większe możliwości realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Mielcu zł Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Miasto otrzymało dotację w wysokości zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Mieleckim a Gminą Miejską Mielec z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej. Całość dotacji została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej. Uzyskana w ramach porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja w wysokości zł przeznaczona była na realizacje programu rządowego na rzecz społeczności Romów realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Mielcu. Całość dotacji została wykorzystana i rozliczona. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo