CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Uchwała Nr XIV/130/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w kwotach: plan dochodów plan wydatków W trakcie realizacji budżetu Rada Miejska oraz Prezydent Miasta w ramach swoich kompetencji podjęli odpowiednio szereg uchwał i zarządzeń w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień r. w kwotach: plan dochodów plan wydatków Uchwałą Nr XXI/ 197/ 08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 sierpnia 2008 r. wprowadzono rozchody budżetu miasta na 2008 rok w kwocie zł z tytułu udzielenia pożyczki dla MKS Sp. z.o.o. Powstały deficyt budżetu gminy w wysokości zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z: nadwyżki w kwocie zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień r. w stosunku do założeń uchwały plan dochodów zwiększył się o 9,14 a plan wydatków o 27,8. Powodem wzrostu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dofinansowywanych ze środków z budżetu państwa. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta przedstawia poniższa tabela: L.p. Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie 1 Zarządzenie Nr 330/2008 Prezydenta 14 stycznia 2008 r. działu działu 2 Zarządzenie Nr 335/2008 Prezydenta 31 stycznia 2008 r. 3 Uchwała Nr XV/141/08 Rady 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok

2 2 4 Zarządzenie Nr 356/2008 Prezydenta 05 luty 2008 r. działu 5 6 Zarządzenie Nr 362/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 368/2008 Prezydenta 14 luty 2008 r. 20 luty 2008 r. działu działu 7 Zarządzenie Nr 370/2008 Prezydenta 22 luty 2008 r. dokonanie zmian w wydatków oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 8 Zarządzenie Nr 371/2008 Prezydenta 21 luty 2008 r. działu 9 Zarządzenie Nr 382/2008 Prezydenta 6 marca 2008 r. działu 10 Zarządzenie Nr 400/2008 Prezydenta 19 marca 2008 r. działu Uchwała Nr XVI/161/08 Rady Miasta Mielca Uchwała Nr XVI/154/08 Rady Miasta Mielca Uchwała Nr XVI/153/08 Rady Miasta Mielca Uchwała Nr XVI/152/08 Rady Miasta Mielca 19 marca 2008 r. 19 marca 2008 r.. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pokrycie kosztów opłaty za utrzymanie częstotliwości zadanie Regionalna Sieć Bezprzewodowa WIMAX 19 marca 2008 r. w sprawie objęcia akcji w ARR MARR 19 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 15 Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta 20 marca 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonanie zmiany w planie wydatków i dochodów 16 Zarządzenie Nr 406/2008 Prezydenta 21 marca 2008 r. działu Zarządzenie Nr 416/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 425/2008 Prezydenta 31 marca 2008 r. 10 kwietnia 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz zmiana w planie wydatków budżetowych działu 19 Zarządzenie Nr 425a/2008 Prezydenta 10 kwietnia 2008 r. działu 20 Zarządzenie Nr 440/2008 Prezydenta 21 kwietnia 2008 r. działu 21 Uchwała Nr XVI/152/08 Rady Miasta Mielca 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielec na 2008 rok Zarządzenie Nr 448/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 449/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 459/2008 Prezydenta 5 maja 2008 r. 9 maja 2007 r. 15 maja 2008 r. działu wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków i dochodów dokonania zmian w planie wydatków i dochodów budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu

3 3 25 Zarządzenie Nr 463/2008 Prezydenta 21 maja 2008 r. działu oraz wprowadzenie do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych 26 Uchwała Nr XIX/171/08 Rady Miasta Mielca 26 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 27 Uchwała Nr XIX/173/08 Rady Miasta Mielca 26 maja 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Mielca do zaciągnięcia zobowiązań na zadania inwestycyjne Budowa ulicy nowoprojektowej stanowiącej dojazd do drogi powiatowej oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca 28 Uchwała Nr XIX/174/08 Rady Miasta Mielca 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały miasta Mielca na 2008 r Uchwała Nr XIX/175/08 Rady Miasta Mielca Zarządzenie Nr 473/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 477/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 495/2008 Prezydenta 26 maja 2008r. 28 maja 2008 r. 30 maja 2008 r. 19 czerwca 2008 r. 33 Uchwała Nr XX/186/08 Rady 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 r. dokonania zmian w planie wydatków oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok działu działu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa krytej pływalni w Mielcu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 34 Uchwała Nr XX/191/08 Rady 24 czerwca 2008 r. w sprawie środków finansowych dla Policji 35 Uchwała Nr XX/187/08 Rady 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 36 Zarządzenie Nr 497/2008 Prezydenta 23 czerwca 2008 r. działu 37 Zarządzenie Nr 500/2008 Prezydenta 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu za 2007 rok 38 Zarządzenie Nr 501/2008 Prezydenta 30 czerwca 2008 r. działu 39 Zarządzenie Nr 503/2008 Prezydenta 2 lipca 2008 r. działu 40 Zarządzenie Nr 508/2008 Prezydenta 08 lipca 2008 r. działu 41 Zarządzenie Nr 515/2008 Prezydenta 14 lipca 2008 r. działu 42 Zarządzenie Nr 521/2008 Prezydenta 24 lipca 2008 r. działu 43 Zarządzenie Nr 522/2008 Prezydenta 25 lipca 2008 r. działu 44 Uchwała Nr XXI/197/08 Rady Miasta Mielca 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 45 Uchwała Nr XXI/196/08 Rady Miasta Mielca 21 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla spółki MKS

4 4 46 Zarządzenie Nr 544/2008 Prezydenta 26 sierpnia 2008 r. działu 47 Zarządzenie Nr 545/2008 Prezydenta 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków i dochodów 48 Zarządzenie Nr 547/2008 Prezydenta 29 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu Zarządzenie Nr 547a/2008 Prezydenta Zarządzenie Nr 554/2008 Prezydenta 31 sierpnia 2008 r. 08 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 51 Zarządzenie Nr 556/2008 Prezydenta 12 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 52 Zarządzenie Nr 563/2008 Prezydenta 19 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 53 Uchwała Nr XXII/219/08 Rady Miasta Mielca 22 września 2008 r. w sprawie objęcia akcji w ARR MARR 54 Uchwała Nr XXII/218/08 Rady Miasta Mielca 22 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne Budowa Biblioteki z Centrum Wiedzy Lotniczej i Technicznej w Mielcu 55 Zarządzenie Nr 566/2008 Prezydenta 24 września 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu 56 Zarządzenie Nr 570a/2008 Prezydenta 30 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 57 Zarządzenie Nr 570/2008 Prezydenta 30 września 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 58 Zarządzenie Nr 585/2008 Prezydenta 8 października 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 59 Zarządzenie Nr 597/2008 Prezydenta 20 października 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach oraz wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych 60 Zarządzenie Nr 606/2008 Prezydenta 31 października 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach, wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 61 Uchwała Nr XXIII/233/08 Rady Miasta Mielca 5 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 62 Uchwała Nr XXIII/234/08 Rady Miasta Mielca 5 listopada 2008 r. w sprawie objęcia akcji w ARR MARR 63 Uchwała Nr XXIII/235/08 Rady Miasta Mielca 5 listopada 2008 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Zakładu Odpadów Komunalnych sp. z o.o.

5 5 64 Zarządzenie Nr 613/2008 Prezydenta 5 listopada 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 65 Zarządzenie Nr 617/2008 Prezydenta 7 listopada 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach oraz wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych 66 Uchwała Nr XXIV/244/08 Rady Miasta Mielca 19 listopada 200 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne Przebudowa ul. Staszica w Mielcu 67 Zarządzenie Nr 639/2008 Prezydenta 25 listopada 2008 r. wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 68 Zarządzenie Nr 643/2008 Prezydenta 28 listopada 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach, wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 69 Uchwała Nr XXV/245/08 Rady Miasta Mielca 4 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 70 Uchwała Nr XXV/246/08 Rady Miasta Mielca 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 71 Uchwała Nr XXV/248/08 Rady Miasta Mielca 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr XXV/247/08 Rady Miasta Mielca 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały miasta Mielca na 2008 rok 73 Zarządzenie Nr 650/2008 Prezydenta 5 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach, wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych oraz rozdysponowania rezerwy w planie budżetu miasta Mielca na 2008 rok 74 Zarządzenie Nr 654/2008 Prezydenta 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach, wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok dotacji celowych 75 Zarządzenie Nr 663/2008 Prezydenta 22 grudnia 2008 r. działu 76 Zarządzenie Nr 664/2008 Prezydenta 29 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2008 rok w ramach tego samego działu 77 Uchwała Nr XXVI/258/08 Rady Miasta Mielca 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego 78 Uchwała Nr XXVI/259/08 Rady Miasta Mielca 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2008 rok 79 Uchwała Nr XXVI/290/08 Rady Miasta Mielca 30 grudnia 2008 r. w sprawie rozliczania zadania Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu W wyniku zmian plan dochodów budżetowych miasta zwiększył się o kwotę zł Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach: Rolnictwo i łowiectwo transport i łączność gospodarka mieszkaniowa

6 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem różne rozliczenia oświata i wychowanie pomoc społeczna edukacyjna opieka wychowawcza kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura fizyczna i sport Równolegle ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych, zwiększono planowane wydatki; wprowadzono również zmiany mające na celu racjonalne wykorzystanie środków finansowych. W ciągu roku budżetowego 2008 zwiększono planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę zł W stosunku do wielkości przyjętych uchwałą z dnia 20 grudnia 2007 r. w poszczególnych działach wystąpiły następujące zmiany rolnictwo i łowiectwo transport i łączność gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem różne rozliczenia oświata i wychowanie , ochrona zdrowia pomoc społeczna pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej edukacyjna opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura fizyczna i sport

7 Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2008 rok 7 BUDŻET 2008 ROKU wykona Lp. TREŚĆ za 2008 rok nia 5:3 kwota struktura Kwota struktura I DOCHODY OGÓŁEM , ,00 111,97 A Dochody zależne od , ,17 120,33 Gminy Miejskiej Mielec 1 Wpływy z podatków , ,13 105,70 2 Wpływy z opłat , ,46 113,40 3 Dochody z majątku , ,28 152,76 4 Dochody z usług , ,35 111,02 5 Pozostałe dochody , ,95 175,47 B Dochody niezależne , ,83 108,07 bezpośrednio od Gminy Miejskiej Mielec (przekazywane przez urzędy skarbowe, budżet państwa etc.) 1 Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych , ,28 108,77 2 Wpływy z opłaty skarbowej 3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej , ,81 109, , ,16 95,80 4 Podatek od spadków i , ,26 141,35 darowizn 5 Podatek od czynności , ,41 247,33 cywilnoprawnych 6 Część oświatowa , ,38 100,16 subwencji ogólnej 7 Część rekompensująca , ,42 100,00 subwencji ogólnej 8 Dotacje celowe z budżetu , ,36 99,17 państwa, z tego: a. Na zadania własne , ,79 98,06 b. Na zadania zlecone , ,56 99,50 9 Dotacja rozwojowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) , ,33 99,16

8 10 Dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 13 Środki pozyskane z innych źródeł (w tym ZPORR) II WYDATKI OGÓŁEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację: , ,01 100, , ,01 100, , ,03 100, , ,38 202, , ,00 94,44 A Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację , ,78 94,55 1 zadań własnych , ,98 93,61 2 zadań zleconych , ,64 99,15 3 zadań z dotacji na zad , ,83 98,06 własne 4 Zadań z dotacji , ,33 99,16 rozwojowej B Wydatki majątkowe (udziały+inwestycje) , ,22 94,19 2. REALIZACJA DOCHODÓW W budżecie Miasta na 2008 rok dochody zaplanowano w wysokości zł. dochodów wyniosło zł, czyli 111,9 rocznego. Dochody generalne możemy podzielić na dwie grupy: A. Dochody na których kreowanie Gmina ma bezpośredni wpływ. B. Dochody na których kreowanie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.(przekazywane przez urzędy skarbowe, budżet państwa etc.) A. Dochody na których kreowanie Gmina ma bezpośredni wpływ. Dochody zależne bezpośrednio od Gminy ujęte w budżecie na 2008 rok w kwocie zł, zostały zrealizowane w 120,3 rocznego, czyli w wysokości zł. Stanowiły one ponad 34,1 dochodów wykonanych ogółem.

9 Dochody w tej grupie Miasto realizowało z tytułu: wpływów z podatków, wpływów z opłat, dochodów z majątku, dochodów z usług, pozostałych dochodów, WPŁYWY Z PODATKÓW, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie zł, zostały wykonane w wysokości zł, tj. w 105,7 rocznego. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z następujących podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psów. 9 Podatek rolny - w złotych ,77 Wyższe od wykonanie dochodów z tego podatku wynika głównie z rozłożenia na raty wpływów zaległych oraz ze zmian klasyfikacji gruntów w trakcie roku podatkowego - w złotych - Podatek od nieruchomości ,83 Osiągnięte za 2008 rok wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do założonego, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela: wpływów z podatku od nieruchomości za 2008 rok z uwzględnieniem typu podmiotu Typ podmiotu Osoby fizyczne ,82 Osoby prawne ,99 Razem ,83 Na zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do wpłynął przede wszystkim przyrost przedmiotów opodatkowania w trakcie roku, zmiana klasyfikacji gruntów z rolnych na budowlane oraz windykacja zaległości podatkowych..

10 ania podjęte w celu osiągnięcia należności Miasta z tytułu podatku od nieruchomości Rodzaj czynności Osoby fizyczne Osoby prawne Ilość Kwota Ilość Kwota Upomnienia w sprawie zaległego podatku od nieruchomości (oraz rolnego i leśnego) Tytuły wykonawcze Obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową Podatek od środków transportowych Wpływy z tytułu tego podatku pochodziły: - w złotych ,7 - od osób prawnych zł (103,2 ) - od osób fizycznych zł (106,2 ) Przekroczenie w podatku od środków transportowych wynika z poprawy ściągalności podatku oraz windykacji zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno w przypadku osób prawnych jak i fizycznych. W celu realizacji dochodu wystawiono: - upomnień w sprawie zaległego podatku na kwotę tytułów wykonawczych na kwotę Rodzaj czynności Upomnienia w sprawie zaległego podatku od środków transportowych Ilość Kwota Tytuły wykonawcze Podatek od posiadania psów - w złotych Wpływy z tego podatku dotyczą zaległości podatkowych z lat ubiegłych. W budżecie miasta na 2008 rok podatek od posiadania psów nie był uchwalony. WPŁYWY Z OPŁAT zaplanowane na poziomie zł, zostały wykonane w wysokości zł tj. w 113,4.

11 11 Wpływy z opłat obejmowały: opłatę targową, opłatę za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu inne opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw Opłata targowa - w złotych - Planu ,9 Wpływy z tego tytułu zależą od ilości handlujących na placach targowych. Przekroczenie Planowanych dochodów wynika między in. z poprawy ściągalności tej opłaty w roku Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w złotych - Planu ,88 Dochody z tytułu tej opłaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę za zezwolenia wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Jej wysokość jest uzależniona od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. - w złotych - Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw Planu ,04 W kwocie zł mieściły się wpływy uzyskane z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie ( zł). Wpływy z tego tytułu są wyższe niż zakładano ze względu na większą liczbę przedsiębiorców dokonujących zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), opłaty planistycznej, opłaty produktowej, opłaty za oznaczenia taxi, medaliony dla psów DOCHODY Z MAJĄTKU zaplanowano w wysokości zł, zostały wykonane w kwocie zł, czyli w 152,8. rocznego. z wieczystego użytkowania, ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, pozostałe dochody z majątku Gminy

12 12 Wieczyste użytkowanie Planu 110,67 Różnica między kwotą planowaną a wykonaniem wynika m in. z nie uwzględnienia na etapie planowania budżetu wpłat za: - wieczyste użytkowanie od działek oddanych w wieczyste użytkowanie w IV kwartale 2007 r. (działki przy ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów) - wieczyste użytkowanie od działki oddanej w wieczyste użytkowanie w IV kwartale 2007 roku na terenie Parku przemysłowego obszar A (w rejonie lotniska) - trwały zarząd w związku z oddaniem w 2008 r. w trwały zarząd terenu pod Krytą Pływalnie w Mielcu, przy ul. Powstańców Warszawy Planu Sprzedaż składników majątkowych 700, ,91 Dochody w tej pozycji obejmowały: 1) sprzedaż nieruchomości gruntowych zł W 2008 r. sprzedano: na uzupełnienie działek i w drodze zamiany za grunty niezbędne dla Gminy Miejskiej Mielec, pod planowane inwestycje 7 działek, w drodze przetargu 4 działki a ponadto 5 nieruchomości w terenach przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 10 ha. W budżecie miasta na 2008 r. planowano sprzedaż tylko 3 nieruchomości w terenach przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 3 ha, stąd znaczne przekroczenie dochodów w tej pozycji. Zestawienie ważniejszych transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w 2008 r.przeprowadzonych w trybie przetargowym i innym Lp. Położenie Tryb sprzedaży 1. Rejon ul. Korczaka ( zł) przetarg 2. Rejon ul. Powstańców Warszawy ( zł) przetarg 3. Rejon ul. Długiej uzupełnienie 4. Rejon ul. Kingi uzupełnienie 5. Rejon ul. Jagiełły uzupełnienie 6. Rejon ul Kilińskiego (wartość ok zł) zamiana 7. Mielecki Park Przemysłowy obszar B przy ul. przetarg Inwestorów ( zł) 8. Mielecki Park Przemysłowy obszar B przy ul. przetarg Inwestorów ( zł) 9. Mielecki Park Przemysłowy obszar A przy lotnisku przetarg

13 ( zł) 10. Mielecki Park Przemysłowy obszar A przy lotnisku przetarg ( zł) 11 Mielecki Park Przemysłowy obszar A przy lotnisku przetarg ( zł) 12 Rejon ul. Długiej zamiana 13 2) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych zł Sprzedano 57 lokali mieszkalnych na planowane 75, a mimo to osiągnięto wyższe wpływy od planowanych. Na taki stan rzeczy wpływ miał znaczny wzrost cen nieruchomości na rynku, a co za tym idzie ceny za jaką można wykupić lokal mieszkalny na własność z uwzględnieniem obowiązującej bonifikaty (85 zniżki wykup gotówkowy, 80 wykup na raty). 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł (222,02 ) Różnica między planowanymi dochodami z tego tytułu a wykonaniem to wynik m in.: windykacji przez komornika skarbowego zaległych wpłat z lat , wpłaty przez część podmiotów przekształcających prawo wieczystego użytkowania w prawo własności w całości wszystkich należnych rat rocznych. W wyniku nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w minionym roku były wydawane nowe decyzje i wpływały nie planowane w projekcie budżetu kwoty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 4) sprzedaż składników majątkowych gminy zł uzyskano ze sprzedaży takich składników jak płytki chodnikowe i drewno. Dzierżawy Planu ,72 Osiągnięte z tego źródła wpływy pochodziły z dzierżawy gruntów komunalnych 241,191.- zł (100,5 ) i dzierżawa nieruchomości zł (133,5 ).Ponadplanowe wykonanie tych dochodów było efektem uregulowania przez dzierżawców zaległych czynszów za dzierżawione nieruchomości. Ponadto osiągnięto dochody z: - dzierżawy stoisk na zielonym rynku i za zarządzanie cmentarzem komunalnym zł. Dywidenda Planu Dywidenda wypłacona przez spółkę MPGK Sp.z.o.o.. za 2007 r. Pozostałe dochody z majątku gminy: uzyskano m.in. z tytułu:

14 14 pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie, czynszu za garaż w Urzędzie Miejskim, czynszu za obwody łowieckie, usług wykonywanych przez punkt paszportowy, refundacji z MZPiŻ i MOPS za centralne ogrzewanie i wodę, oraz za oświetlenie (Hotel Polski, ANKOL, PKS), DOCHODY Z USŁUG, zaplanowane w uchwale w kwocie zł, zostały osiągnięte w wysokości zł, tj, 111,08 rocznego. Na dochody z tego źródła złożyły się: dochody z działu oświata i wychowanie dochody z działu pomoc społeczna wpływy z opłat za miejsca w żłobkach wpływy związane z gospodarką komunalną wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dochody z pozostałych usług Dochody z działu oświata i wychowanie Planu 107,0 Powyższe dochody pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki dla dzieci korzystających ze stołówek szkolnych prze szkołach podstawowych. Dochody z działu pomoc społeczna Planu ,80 Powyższe dochody pochodziły z opłat wnoszonych przez uczestników Domu Dziennego Pobytu wykonanie wyniosło (96,8 ) oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników opieki społecznej u chorych w domu wykonanie wyniosło (86,3 ). Nie wykonano planowanych dochodów z tego tytułu z powodu mniejszego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Mniejsze niż zakładano były również wydatki związane ze świadczeniem tych usług. Kwota zł (127,9) pochodzi z wpłat rodzin na pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach Planu ,6 W dziale tym ujęte są wpływy za pobyt dzieci w żłobkach. Wyższe dochody w tym dziale wynikają z bardzo wysokiej frekwencji dzieci w żłobkach

15 Wpływy związane z gospodarką komunalną Planu 108,34 15 Na wpływy składają się: dochody za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym zł Wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Planu 108,46 Wpływy tej jednostki pochodzą z wynajmu hali sportowej zł, korzystanie z lodowiska zł oraz basenu krytego i otwartego zł jak również dzierżawy masztów oświetleniowych zł i garaży zł, korty zł, kawiarnia zł, pomieszczenia trybuny wschodniej , inne dochody zł. Pozostałe usługi Planu 700, ,1 tej pozycji dochodów obejmowało wpływy ze sprzedaży kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży specyfikacji przetargowych. POZOSTAŁE DOCHODY, planowane w budżecie na 2008 rok w wysokości zł, zostały zrealizowane w 175,47, czyli w kwocie zł. Na dochody złożyły się: środki z wydatków nie wygasających, odsetki od środków na rachunkach bankowych rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dochody Straży Miejskiej różne wpływy Środki z wydatków niewygasających Planu 196,69 Dochody te to m.in. środki wprowadzone do budżetu w wyniku rozliczenia zadań realizowanych w ramach wydatków nie wygasających z roku 2007 w tym : Budowa i rozbudowa układu drogowego na terenie miasta ul. Sportowa, Baczyńskiego, Flisaków- Zagrody, chodnik Niepodległości, Budowa dróg, Opracowanie dokumentacji projektowej

16 modernizacji stadionu sportowego MOSiR w Mielcu oraz dokumentacji na budowę hali sportowej przy ZSO nr 1 16 Odsetki od środków na rachunkach bankowych Planu ,35 Odsetki od przejściowo wolnych środków finansowych lokowanych przez Gminę na lokatach bankowych w trakcie roku budżetowego. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Planu ,63 W ramach tej pozycji Gmina otrzymała dotację w wysokości zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę dochodów utraconych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym zakładów pracy chronionej. Dochody Straży Miejskiej Planu 87,12 Straż Miejska osiąga dochody z tytułu mandatów karnych gotówkowych i kredytowych wystawionych za wykroczenia porządkowe, dotyczące naruszenia bezpieczeństwa, porządku utrzymania czystości w mieście. Różne wpływy 600,700, 750,801,852, 926 Planu ,59 Z tych wpływów należy wymienić: - za zajęcie pasa drogowego zł - darowizna na remont części ul. Broniewskiego zł - 5 dochodów budżetu państwa należne gminie (m.in. za wydawanie dowodów osobistych) zł - zwrot podatku VAT za rok zł - zwrot nieruchomości, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i dodatków mieszkaniowych,pozostałe odsetki zł

17 B Dochody na których kreowanie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.(przekazywane przez urzędy skarbowe, budżet państwa etc.) 17 Dochody niezależne bezpośrednio od Gminy stanowiły ponad 65 dochodów wykonanych ogółem. Ujęte w budżecie na 2008 rok w kwocie zł, zostały zrealizowane w 108,7 rocznego, czyli w wysokości zł. Nominalnie wpływy były wyższe o zł Dochody w tej grupie Miasto uzyskało z tytułu: udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, części oświatowej subwencji ogólnej, części rekompensującej subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja rozwojowa, dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, dotacje otrzymane z funduszy celowych, środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł ( w tym ZPORR), - w złotych - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ,77 Na kwotę zł złożyły się: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej CIT zł (97,25 ) Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wnoszonego do budżetu państwa przez podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wynosi 6,71. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zł (109,64 ) Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił w 2008 r. 36,49 wpływów z tego tytułu wpłacanych do budżetu państwa przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy. dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT zależy od koniunktury gospodarczej a co za tym idzie wysokości wpływów odprowadzanych do budżetu państwa z powyższych podatków przez podatników z terenu miasta Mielca.

18 Wyższe wykonanie ustalonego przez Ministerstwo Finansów z udziałów w podatku PIT należy wiązać z ożywieniem gospodarczym w roku Podatek z karty podatkowej - w złotych ,80 Podatek z karty podatkowej jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu miasta. Podatek od spadków i darowizn - w złotych ,35 Na osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów z tego podatku miała wpływ liczba oraz wartość przedmiotów spadków i darowizn. O realizacji decydował również stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Stawki oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta. - w złotych - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,33 Ponadplanowa realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych wynikała z większej niż szacowano liczby czynności cywilnoprawnych, do których należą m.in.: - umowy sprzedaży zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy poręczenia, - umowy darowizny, - umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, - umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat, - umowy majątkowe małżeńskie, - ustanowienie hipoteki, - umowy spółki (akty założycielskie) Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku znacznie przekroczyły planowane wielkości i były wyższe od o zł. Przyjęcie wielkości na poziomie 1,8 mln wynikało z oparcia prognozy na wielkościach zaplanowanych przez Urząd Skarbowy.

19 19 Opłata skarbowa - w złotych ,53 Realizacja dochodów z powyższego tytułu jest uzależniona od zapotrzebowania mieszkańców na dokumenty (weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp.), zezwolenia oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego (zaświadczenia) Subwencja ogólna Zaplanowane w 2008 roku środki z tytułu subwencji ogólnej w kwocie zł, zostały zrealizowane, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła zł (100,15 ). Subwencja została przekazana na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyższe wykonanie tej części subwencji wynika z fakty iż nie wprowadzono po stronie ostatniej decyzji zwiększającej plan subwencji o kwotę zł Część rekompensująca subwencji ogólnej wyniosła zł. Gmina otrzymała tą część subwencji z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z ustawą z 2 października 2003 roku która przywróciła zwolnienia z podatku od nieruchomości dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień z 2000 r. Dotacje celowe z budżetu państwa Z planowanych na 2008 rok dotacji w wysokości zł, miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie zł, tj. w wysokości 98,9 rocznego. Kwota wykonania obejmowała: dotacje celowe na zadania własne zł ( 98,6 ) z tego z przeznaczeniem na: - oświatę i wychowanie zł (92,3 ) - opiekę społeczną zł (99,9 ) - edukacyjna opieka wychowawcza zł (99,3 ) - kultura fizyczna i sport zł (98,2 ) dotacje celowe na zadania zlecone zł ( 99,1 ) z tego z zakresu: - rolnictwo i łowiectwo zł (99,9 ) - gospodarka mieszkaniowa zł (100,0 palnu) - administracji publicznej zł (100,0 )

20 20 - urzędów naczelnych organów zł (100,0 ) władzy państwowej, kontroli i sądownictwa - oświaty i wychowania zł (100,0 ) - pomocy społecznej zł (99,1 ) - edukacyjnej opieki wychowawczej zł (100,0 ) tych dotacji miało bezpośredni związek z realizowanymi zadaniami, które były z tych dotacji finansowane i nie zawsze osiągnęła 100,. W dziale kultura fizyczna i sport Gmina otrzymała dotacje: na dofinansowanie inwestycji pn Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu w kwocie zł Moje boisko Orlik 2012 przy SP Nr 9 w Mielcu w kwocie zł O niższym wskaźniku realizacji powyższych dochodów zdecydowało niepełne wykonanie dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej. W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił mniej niż zakładano świadczeń rodzinnych i zasiłków. Ponadto zwrócono również część dotacji w dziale oświata i wychowanie z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w szkołach podstawowych. Dotacja rozwojowa W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miasto otrzymało z budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotacje rozwojową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację trzech projektów: 1. Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec realizowanego przez MOPS zł 2. Równe szanse realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mielcu zł 3. Równy start większe możliwości realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Mielcu zł Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Miasto otrzymało dotację w wysokości zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Mieleckim a Gminą Miejską Mielec z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej. Całość dotacji została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej. Uzyskana w ramach porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja w wysokości zł przeznaczona była na realizacje programu rządowego na rzecz społeczności Romów realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Mielcu. Całość dotacji została wykorzystana i rozliczona. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2008 r. I ZASADNICZA CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2008 r. I ZASADNICZA CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIE ZAWIERA: SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu I. Zasadniczą część sprawozdania 1. Załącznik Nr 1 wykonanie budżetu miasta Mielca - dochody, 2. Załącznik Nr 2 wykonanie budżetu miasta Mielca -

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/305/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/305/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XXIX/305/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WÓJT GMINY BARANÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 21.08.2009 r. WÓJT GMINY BARANÓW ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo