R e n é G o s c i n n y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R e n é G o s c i n n y"

Transkrypt

1 LYCEE FRANÇAIS DEVARSOVIE R e n é G o s c i n n y ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROWADZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W LYCEE FRANÇAIS RENÉ GOSCINNY DE VARSOVIE (LICEUM FRANCUSKIE IM. RENÉ GOSCINNY W WARSZAWIE) 1 Miejsce działalności Lycée Français de Varsovie (Liceum Francuskie w Warszawie), ul. Konstancińska 13, Warszawa, określane w dalszej części zapytania jako podstawowe miejsce działalności 2 Przedmiot zamówienia Przedsiębiorca będący oferentem zobowiązuje się do : W zakresie szkolnych usług restauracyjnych W zakresie usług dodatkowych - Przygotowania 400 posiłków dziennie licząc od dnia otwarcia szkoły. Z uwagi na fakt, że szkoła nie dysponuje na chwilę obecną miejscem ani sprzętem niezbędnym dla przygotowania i obróbki kulinarnej, posiłki będą podgrzewane na miejscu. W przypadku gdyby Liceum w trakcie trwania umowy wyposażyło kuchnie, wówczas preferowane będzie sporządzanie i gotowanie posiłków na miejscu. Stołówka jest podzielona na 5 sal. - Dostarczenia menu dostosowanych do osób odżywiających się według specjalnych diet (bez wieprzowiny, częste drobne alergie bez zindywidualizowanego planu pomocy).. - Zapewnienia obsługi przy stole. Udzielenia uczniom niezbędnej pomocy, dostosowanej do ich wieku. - Zapewnienia opieki nad uczniami, zwanymi uczniami korzystającymi z obiadów (również na dziedzińcu podczas przerwy) w czasie trwania całej przerwy obiadowej (od 11:45 do 13:45). Dostarczania suchych prowiantów w przypadku podróży, wyjść szkolnych lub wydarzeń sportowych Poza posiłkami dla uczniów korzystających z obiadów: przygotowywanie bufetu z okazji różnych spotkań lub wydarzeń 3 Tryb postępowania Zapytanie ofertowe, otwarte 4 Dokumenty do przygotowania 1-Pismo oferenta A m b a s s a d e d e F r a n c e e n P o l o g n e - u l. P i e k n a V a r s o v i e A d m i n i s t r a t i o n, c o l l è g e, l y c é e u l. W a l e c z n y c h 4 / V a r s o v i e P o l o g n e Tél. : Fax : Internet : http ://www.lfv.pl Eco le m ater nel le et él émen tair e ul. Kon st anc in sk a Varsovi e Tél. :

2 2 2-Pełnomocnictwo od osoby upoważnionej do zgłoszenia przedsiębiorcyw postępowaniu 3-Zaświadczenie o ubezpieczeniu dotyczącym odpowiedzialności względem osób trzecich, pokrywającym w szczególności zatrucia pokarmowe 4-Dane adresowe oferenta 5-Prezentacja oferty szkolnych usług restauracyjnych: -typowe menu na 40 dni, obejmujące zalecenia porcji względem wieku (określające: wyliczenie wartości odżywczych, pochodzenie i identyfikowalność produktów, podział produktów świeżych, przykłady menu tematycznych) -zalecenia w przedmiocie zasad higieny oraz bezpieczeństwa żywieniowego -typowa listapersonelu 1-obsługującego, 2-wyższego szczebla pozostającego do dyspozycji (z uwzględnieniem kwalifikacji i znajomości języków obcych w mowie) -ewentualne sugestie dotyczące optymalizacji układu przestrzennego stołówki (sale służące do przygotowywania posiłków i sale służące do spożywania posiłków) 6- Propozycja wizyty w jednym lub dwóch miejscach, w których oferent prowadzi działalność w celu porównania. 7- Ceny posiłków oraz uzupełniające warunki umowne. 8- Wszelkie inne dokumenty, których załączenie przedsiębiorca uzna za przydatne. 5 Kryteria udzielenia zamówienia Oferenci zostaną zaproszeni do zapoznania się na miejscu z aktualnąinfrastrukturą. Wybór spośród oferentów nastąpi po analizie następujących kryteriów : - Znaczenie i istotność referencji oferentów - Rozmiar przedsiębiorstwa oferentów - Możliwość zapewnienia przez oferentów usług wysokiej jakości (przy uwzględnieniu znaczenia i kompetencji personelu wyższego szczebla, jakości proponowanych środków technicznych) - Zdolność oferentów do przestrzegania określonych limitów czasowych oraz do zapewnienia dyspozycyjności w trakcie trwania całego roku - Zaproponowana stawka (za posiłek oraz za opiekę) - Kwalifikacje zaproponowanego personelu 6 zasady przesyłania i składania ofert termin końcowy składania ofert Kontakt w Lycée Français de Varsovie (Liceum Francuskim w Warszawie): Oferty są składane w dwóch wersjach językowych, polskiej i francuskiej lub polskiej i angielskiej,w zapieczętowanej koperciei muszą zostać doręczone najpóźniej dnia 9 marca 2015 r. osobiście za pokwitowaniem lub przesyłką poleconą za pocztowym potwierdzeniem odbioru, na poniższy adres: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W LICEUM FRANCUSKIM W WARSZAWIE ul. Walecznych 4/6, Warszawa Ocena ofert będzie miała miejsce pomiędzy9 marca a20 marca 2015 r.odpowiedzi zwrotne będą adresowane przez komisję do wybranych oferentów.komisja spotka się z ostatnimioferentami pomiędzy 30 marca a 2 kwietnia 2015 r. Wybóroferenta zostanie ogłoszony najpóźniej 20 maja 2015 r.

3 PROJEKT UMOWY PROWADZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W LYCEE FRANÇAIS RENE GOSCINNY DE VARSOVIE (LICEUM FRANCUSKIE W WARSZAWIE IM. RENE GOSCINNY) Artykuł I : Przedmiot umowy a) Lycée Français de Varsovie (Liceum Francuskie w Warszawie)dysponuje stołówką szkolną dla swoich uczniów, personelu oraz gości. Stołówka szkolna może przyjmować wyłącznie osoby korzystające ze świadczeń prowadzącego, za wyjątkiem uczniów podlegających zindywidualizowanemu programowi przyjęcia należycie zatwierdzonemu przez dyrektora placówki oraz poświadczonemu medycznie, b) Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przez Stowarzyszenie Zarządzające Liceum Francuskim w Warszawie (l Association de Gestion du Lycée Français de Varsovie)zarządzania stołówką szkolną przedsiębiorcy określonemu jako prowadzący oraz, w tym zakresie, określenie stosownych praw i obowiązków stron, c) Podgrzewanie posiłków oraz wydawanie przystawek odbywa się w kuchni. Czynności te są wykonywane zgodnie z normami mającymi zastosowaniew zakresie zachowaniałańcucha chłodniczego i łańcucha grzewczego, higieny oraz usług żywienia zbiorowego (metoda HACCP),a także zgodnie z normami SANEPID. Artykuł II : Zakres usług a) Prowadzący dostarcza obiady jedynie uczniom, personelowi oraz gościom, z wyłączeniem innych osób. Decyzja w kwestii spożywania albo niespożywania obiadóww stołówce szkolnej jest podejmowana na cały rok szkolny przez rodziny.uczniowie, którzy nie wracają do domu na spożycie obiadu mają obowiązek spożywania posiłków w stołówce placówki. Rodziny mają możliwość odwołania posiłku w dniu poprzedzającym, do godziny 18. b) Prowadzący jest zobowiązany do nakrycia stołów oraz do ich uprzątnięcia podczas godzin posiłków, a także do wyczyszczenia krzeseł i stołów oraz dozamiecenia podłogi stołówki pomiędzy turami wydawaniem posiłków. Sposób nakrycia stołów jest określany przez StowarzyszenieZarządzające Liceum Francuskim w Warszawie (l Association de Gestion du LFV), zwane dalej Stowarzyszeniem. Prowadzący jest również zobowiązany do dokładnegosprzątnięcia kuchni, jadalni orazszatni po zakończeniu wydawania posiłków. c) Posiłki sąwydawane przez prowadzącego pomiędzy godziną 11:45 a 13:45 w turach ustalonych przez placówkę (3 tury). Taka organizacja, rewidowana i mogąca podlegać corocznym zmianom wprowadzanym przez Liceum Francuskie w Warszawie, warunkuje liczbę personelu niezbędnego do wydawania posiłków. Pierwsza tura dotyczy dzieci najmłodszych, potrzebujących pełnej pomocy przy posiłku. d) Posiłki są serwowane w poniedziałki, wtoki, środy, czwartki i piątki. Zgodnie z kalendarzem szkolnym jest od 170 do 175 dni szkolnych. W dni uznane przez placówkę szkolną za dni wolne od zajęć oraz w okresie wakacji szkolnych usługi restauracyjne nie są świadczone. Uzgodnienia dotyczące godzin oraz dni funkcjonowania stołówkimogą zostać zmienionestosownie do zmian liczby korzystających oraz wewnętrznego regulaminu liceum. Kalendarz roczny jest dostarczany prowadzącemu. e) Prowadzący dostarcza oraz organizuje opiekę i nadzór nad uczniami korzystającymi z obiadów. Artykuł III : Komponowanie posiłków a) Prowadzący jest zobowiązany przestrzegać podstawowych reguł zrównoważonej diety : żywność wysokiej jakości oraz w zrównoważonej ilości, prowadzący oferuje umowne wprowadzenieproduktów rolnictwa ekologicznego, z doprecyzowaniem proporcji oraz zawartości takiej żywności w kontekście całego menu, brak pokarmów pochodzących z odzysku lub odpadów spożywczych, mięso musi być miękkie, z optymalną obróbką kulinarną według zaproponowanego przepisuoraz podane na ciepło, podawane warzywa nie mogą być rozgotowane, muszą być smaczne oraz być sezonowe i lokalne, w procesie przygotowywanie sosów nie mogą być wykorzystywane środki wzmacniające smak, mieszaniny wcześniej przygotowywanenie mogą zawierać dodatków do żywności, mięso po obróbce kulinarnej zawarte na talerzu musi odpowiadać minimalnej wymaganej gramaturze, apetyczna prezentacja dla wszystkich uczniów korzystających z obiadów, z zachowaniem dobrych praktyk w dziedzinie kulinarnej, w szczególności ograniczenie przyprawiania solą, menu gwarantujące zalecane dzienne dawki spożycia, menu zróżnicowane, woda jest zapewniana przez prowadzącego.

4 2 b) Prowadzący przedkłada komisji ds. stołówki swoją ofertę obejmującą menu na okres od 8 do 16tygodni, w zależności od ustalonych okresów, z zachowaniem poniżej wskazanej struktury posiłków. Daty spotkań komisji ds. stołówki są ustalane przez Liceum Francuskie w Warszawie.Prowadzący może wprowadzićzmiany do jadłospisu jedynie w wyjątkowych przypadkach. W każdym takim przypadku, jest on zobowiązany poinformować placówkę i uzasadnić wprowadzoną zmianę. c) Posiłki są wydawane uczniom korzystającym z obiadów w ilości odpowiedniej do ich wieku. d) Menu musi zawierać przystawkę, danie główne, ser oraz deser i obejmować: przystawka danie główne dodatki surówka, sałatka mieszana, zupa. mięso wołowe, wieprzowe, z indyka, cielęce, jagnięce, etc.. jaja, drób, ryba, dania białkowe: np. lasagna. ryż, makaron, ziemniaki, kasza, warzywa surowe, etc., warzywa gotowane. serlub produkty mleczne podawane w porcjach zindywidualizowanych ser miękki, ser w kawałkach. deser owoce sezonowe w całości lub w postaci sałatki, jogurt, mus, krem, desery mleczne, lody, ciastka, babeczki. e) Zasady, których należy przestrzegać: Menu przygotowane przez dyplomowanego dietetyka, które zapewnia zachowanie poniższych elementów : - Raz w tygodniu danie rybne - Produkty panierowane, smażone oraz mięso w sosie: maksymalnie dwa razy w miesiącu - Ograniczenie frytek do jednego razu w miesiącu - Mięso białe grillowanego (np. kotletywieprzowe/jagnięce) przynajmniej dwa razy w miesiącu - Mięso czerwone grillowane (np. wołowina) przynajmniej raz w miesiącu - Zróżnicowanie i urozmaicenie menu (przede wszystkim wybór mięs/ryb i warzyw) oraz wartości odżywczych w każdym tygodniu Dodatkowo w zakresie szczegółowym : urozmaicenie,częstotliwość występowania w menu w okresie dwudziestodniowym są następujące: - Przystawka: 13 razy zupa (w zimie) i 7 razy zupa poza okresem zimowym 13 razy sałatka/surówka (w sezonie) i 7 razy sałatka poza sezonem - Danie główne proteinowe: Ryba : 4 razy (ryba w panierce maksymalnie jeden raz) Wołowina :3 razy (mielone lub klopsiki maksymalnie dwa razy) Kurczak i indyk : 6 razy (panierowany maksymalnie jeden raz) Pozostałe mięsa : 1 raz (cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, etc.) Omlet : 1 raz Posiłki proteinowe na bazie mięsa lub ryby5 razy (spaghetti bolognese, lasagna, kuskus, zapiekanka, hachis Parmentier (francuska zapiekanka mięsno-ziemniaczana), gulasz, etc.) - Dodatki: 10 razy gotowane warzywa 10 razy makaron, ryż, ziemniaki lub inne produkty skrobiowe - Produkty mleczne: 5 razy ser twardy lub ser miękki

5 5 razy jogurt/produkty mleczne 3 - Deser: 5 razy świeże owoce sezonowe 5 razy sałatka ze świeżych owoców (bez dodatku cukru) 5 razy ciastka, naleśniki, lody,etc. 3 razy ciasto 2 razykompot f) Przypadki szczególne : Prowadzący przewiduje przygotowanie miesięcznego menu tematycznego (w tym gwiazdkowego w grudniu). Pozostałe tematy zostaną zaproponowane szkole poprzez komisję ds. stołówkiprzy okazji proponowania oferty jadłospisu. Menu specjalne dla osób niejedzących wieprzowiny, Prowadzący nie ma obowiązku dostarczania posiłków specjalnych dla osób cierpiących na medycznie stwierdzone alergie pokarmowe, jednakżemusi on zezwolić na wniesienie na teren stołówki żywności dla osób korzystających ze zindywidualizowanego planu pomocy (ZPP), Stowarzyszenie może żądać, bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, zorganizowania specjalnych akcji (na przykład tygodnia smaku), Podczas wyjść szkolnych, prowadzący będzie mógł zostać poproszony o przygotowanie suchego prowiantu. Jego skład będzie musiał uwzględniać sposób transportu oraz obowiązujące normy. Będzie zawierał on danie główne (np. kanapka), owoc, ser, deser, napój. Suchy prowiant zastępuje posiłki, które nie będą mogły być spożyte w restauracji szkolnej. Artykuł IV : Personel a) Prowadzący zatrudnia we własnym imieniu wszelkie osoby przygotowujące, transportujące i podające posiłki, jak również osoby zapewniające opiekę nad uczniami korzystającymi z obiadów, w szczególności na dziedzińcu podczas czasu wolnego w trakcie przerwy obiadowej. Jest on wyłącznie i bezpośrednio odpowiedzialny za swój personel i zobowiązuje się przestrzegać przepisów wszelkich ustaw i regulaminów dotyczących ubezpieczenia społecznego oraz prawa pracy. Przed rozpoczęciem wykonywania zadań w liceum francuskim w Warszawie, personel zatrudniony przez prowadzącego musi zostać poddany szkoleniu z zakresu zasad higieny żywienia. Prowadzący zobowiązuje się poinformować liceum w przypadku choroby zakaźnej członka jego personelu, b) Lista personelu (zawierająca kwalifikacje/certyfikaty oraz aktualną dokumentację medyczną każdego z zatrudnionychzgodnie z obowiązującymi uregulowaniami) jest dostarczana Stowarzyszeniu przez prowadzącego. W przypadku zmian lub dołączenia nowych pracowników, nawet jeżeli są oni tymczasowi, prowadzący zapewni, aby powyższa lista ta była zawsze zaktualizowana, c) Prowadzący przestrzega rygorystycznie norm higieny i bezpieczeństwa określonych przez organ kontroli SANEPID, szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na schludność osób pracujących w kuchni oraz jadalni, d) Prowadzący dostarczy swojemu personelowi komplet odzieży pracowniczej niezbędnej do wykonywania zadań (obowiązkowo rękawiczki, czepek, fartuch), e) Personel prowadzącego zajmujący się na miejscu weryfikacją płatności musi mówić w języku polskim, angielskim oraz najlepiej w języku francuskim, stanowi on bezpośredni kontakt z rodzicami/rodzinami w zakresie zamówień oraz kwestii związanych z fakturowaniem i regulowaniem płatności. Jest on odpowiedzialny za organizację oraz wydawanie posiłków i zapewnia koordynację pomiędzy administracją liceum i prowadzącym, f) Personel prowadzącego zajmujący się nadzorem nad uczniami musi posiadać podstawy języka francuskiego oraz mieć kwalifikacje odpowiednie dla opieki nad dziećmi w wieku od 2 do 11 lat. Osoba odpowiedzialna za salę jest francuskojęzyczna. Wypełnia ona swoje obowiązki w zakresie interwencji i opieki według organizacji ustalonej przez dyrektora placówki i pozostaje pod jego zwierzchnictwem, g) Prowadzący zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usług restauracyjnych w dniach roboczych według kalendarza przekazanego przez liceum nawet w przypadkach nieobecności członków swojego personelu, jest on zatem zobowiązany przedsięwziąć wszelkie środki, by zapobiec sytuacji, w której stan zdrowia jego personelu nie pozwalałby na wykonywanie pracy w jadalni placówki szkolnej. Jest on zobowiązany zapewnić kontrolę stan zdrowia swojego personelu i wykonanie przez swój personel corocznych badań zdrowia, h) Prowadzący jest zobowiązany przestrzegać wewnętrznego regulaminu oraz zaleceń bezpieczeństwa w przypadku alarmu pożarowego lub pożaru. Jego personel jest zobowiązany informować liceum o wszelkich zagrożeniach dla bezpieczeństwa, o których poweźmie wiedzę. Artykuł V : Prawa i obowiązki Stowarzyszenia a) Stowarzyszenie oddaje do dyspozycji prowadzącego pomieszczenia niezbędne do realizacji usług, b) Stowarzyszenie zapewnia wywóz odpadów ogólnych, które powinny zostać umieszczone w kontenerach zewnętrznych przez personel prowadzącego,

6 4 c) Stowarzyszenie podejmuje się prac renowacyjnych lokali, jak również prac wymaganych od właściciela.do obowiązków Stowarzyszenia należy również wykonanie prac izagospodarowanie wymagane z uwagi na zmianę przepisów dotyczących higieny żywienia w zakresie żywienia zbiorowego. Czuwa ono nad utrzymaniem urządzeń, których jest właścicielem i zapewnia ich ewentualne naprawy, d) Bez zakłócania świadczenia usług restauracyjnych, Stowarzyszenie może w każdej chwili dokonać kontroli usług świadczonych przez prowadzącego, w szczególności jakości oraz ilości serwowanych posiłków, przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, e) Stowarzyszenie nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności w związku z przerwami w dostawach mediów: energii oraz wody, leżącymi po stronie ich dostawców, które mogą wpłynąć na przechowywanie żywności, przygotowanie lub wydawanie posiłków. Artykuł VI : Prawa i obowiązki prowadzącego a) Prowadzący organizuje zapisy uczniów w pierwszym tygodniu roku szkolnego, b) Prowadzący zapewnia opiekę nad uczniami w sposób określony w wytycznych dostarczonych wszystkim członkom personelu, c) Prowadzący zobowiązuje się zapewnić kompletny system płatności, w tym jego utrzymanie i aktualizację, d) Poza wyposażeniemoddanym do dyspozycji prowadzącego z początkiem umowy przez Stowarzyszenie,prowadzący dokonuje nakładów niezbędnychdo wykonania niniejszej umowy oraz zapewnia ich odtworzenie. Jest on właścicielem poczynionych nakładów, e) Prowadzący podejmuje się oddania do dyspozycji zastawy niezbędnej dla realizacji usług i zapewni, aby zastawa była dostosowana dla wieku dzieci, f) Prowadzący zawiadomi Stowarzyszenie na piśmie o konieczności przeprowadzenia prac, o których mowa w Artykule Vc) niniejszej umowy, g) Prowadzący zobowiązuje się do wprowadzenia w odpowiedni sposób systemu bezpieczeństwa żywności ISO i w załączeniu do niniejszej umowy dostarczy akredytację właściwego zakładu higieny, h) Prowadzący używa antybakteryjnych środków czystości i dezynfekcji zatwierdzonych przez władze właściwe w zakresie zdrowia i posiadających certyfikat ISO 22000, i) Prowadzący jest zobowiązany wykonywać w każdym miesiącu testy bakteriologiczne i informować Stowarzyszenie o ich wynikach. Prowadzący jest zobowiązany pobrać próbki posiłku i wody, które będą przechowywane w sterylnych pojemnikach przez 72 godziny. W wypadkach nagłych próbki zostaną przeanalizowane w niezależnym laboratorium a ich wyniki zostaną przekazane Stowarzyszeniu na piśmie. W wypadkach nagłychkoszty analizy zostaną pokryte przez prowadzącego. W pozostałych przypadkach, jeżeli analizy są wykonywane na żądanie dyrekcji placówki szkolnej, prowadzący pokryje ich koszty w przypadku, gdy próbki okażą się nieprawidłowe, a Stowarzyszenie w przypadku, gdy próbki okażą się prawidłowe. j) Prowadzący zobowiązuje się uczestniczyć, według ustalonego przez liceum kalendarza,w spotkaniach komisji ds. stołówki, podczas których oprócz prowadzącego obecni będą dyrektor szkoły, dyrektor finansowo-administracyjny, pielęgniarka, przedstawiciele nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Podczas spotkań komisji zatwierdzany jest jadłospisna okres od 8 do 16 tygodni, w zależności od ustalonych okresów, k) Prowadzący wywiesza jadłospis proponowany na kolejne dwa tygodnie. Jest onsporządzonyprzez prowadzącego w języku francuskim oraz w języku polskim. l) Rodzice mogą dokonywać wizytacji stołówki podczas wydawania posiłków, bez koniecznościuprzedzenia o tym prowadzącego. Takie wizyty są ograniczone do dwóch rodziców dziennie, pod kontrolą dyrektora, m) Prowadzący zobowiązuje się do uiszczania za użytkowanie stołówki czynszu w wysokości3000 PLN netto miesięcznie, w tym za miesiące lipiec oraz sierpień. Czynsz zawiera opłaty wynikające z użytkowania lokalu (elektryczność, woda, linia telefoniczna, wywóz śmieci). Artykuł VII : Płatność a) Prowadzący przyjmuje na siebie obowiązek fakturowania za obiady oraz inkasowania płatności. Prowadzący zapewniazasoby ludzkie oraz środki materialne niezbędne do wykonania powyższych czynności, b) Liceum dostarcza na początku roku szkolnego listę uczniów korzystających z obiadów, ze wskazaniem nazwiska, klasy, drobnych alergii lub wyboru menu bez wieprzowiny,

7 5 c) Opłaty za obiady przyjmowane są według kalendarza ustalonego przez prowadzącego, gotówką lub przelewem bankowym, d) Prowadzący wystawia na Stowarzyszeniefaktury za posiłki personelu i gości Stowarzyszeniaoraz za usługi opieki nad uczniami, e) Cena za usługi uzgodniona w umowie pozostaje niezmieniona przez cały okres trwania umowy, tj. przez okres dwóch lat, f) Prowadzący na podstawie dostarczonej przez Stowarzyszenie listy stypendystów, zawierającej informację o opłatach leżących po stronie rodziny i po stronie Stowarzyszenia, ma prawo żądać od Stowarzyszenia uregulowania płatności leżących po jego stronie, g) W przypadku braku zapłaty przez rodziny, wyegzekwowanie kwot niezapłaconych przez rodziny należy do prowadzącego i nie przechodzi na Stowarzyszenie, h) Prowadzący co kwartałprzeprowadza ankietęoceniającą jakośćjego usług (żywność i opieka), której wynikami dzieli się z Liceum Francuskim w Warszawie. W następstwie przeprowadzonej ankiety,prowadzący przedstawia środki naprawcze/ulepszenia w przypadku skarg ze strony odbiorców usług. W powyższym celu prowadzący załącza do niniejszej umowy projekt stosownej ankiety. Artykuł VIII : Ubezpieczenie a) Prowadzący oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi związane z wykonaniem niniejszej umowy. Jest on odpowiedzialny za świadczenie usług oraz przygotowywanie posiłków zgodnie z ustalonymi zasadami. Personel prowadzącego zobowiązany do wykonywania niniejszej umowy pozostaje hierarchicznie oraz technicznie podporządkowany prowadzącemu, a prowadzący zapewni przestrzeganie przez jego personel zasad higieny i bezpieczeństwa, a także wszelkich innych mających zastosowanie uregulowań, b) Prowadzący jest odpowiedzialny za szkody spowodowane względem wyposażenia lub osób trzecich, jeżeli przyczyną szkody był jego błąd, zaniedbanie lub niezastosowanie się do obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, c) Prowadzący jest odpowiedzialny za składanie wszelkich deklaracjii za korespondencjędotyczącą jego personelu z instytucjami ubezpieczenia społecznego i organamiskarbowymi, jak również za grzywny, odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody materialne i moralne wynikłe z wszelkiego rodzaju błędów, braków oraz wadliwych działań, nawet jeżeli są one zgłaszane wobec Stowarzyszenia, d) Prowadzący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaprzestanie świadczenia usług, o których mowa w Artykule II. Prowadzący oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarte z wiarygodnym zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczenie to pokrywa również wszelkie ryzyka związane z zatruciem pokarmowym. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej podpisana przez prowadzącego jest załączona do niniejszej umowy, e) Stowarzyszenie przyjmuje na siebie ryzyko pożaru, wybuchu, szkód spowodowanych zalaniem, kradzieży z włamaniem dotyczącej pomieszczeń, urządzeń,wyposażenia i umeblowania, należących do Stowarzyszenia. Artykuł IX : Wyjątkowe wydarzenia Stowarzyszenie może korzystać ze stołówki szkolnej poza godzinami świadczenia usług i przygotowywania posiłków w przypadku wyjątkowych wydarzeń, które organizuje. W takiej sytuacji, Stowarzyszenie zapewnia sprzątanie pomieszczeń, chyba że podczas danego wydarzenia prowadzący był zaangażowany w serwowanie posiłków. Artykuł X : Czas trwania umowy i postanowienia zabezpieczające/klauzule ochronne a) Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony dwóch lat, który może zostać przedłużony na kolejny rok po spotkaniu stron, odbywającym się w styczniu roku kalendarzowego, w którym przedłużenie ma nastąpić.w takim przypadku, w terminie 30 dni strony podpisują stosowny aneks. W przypadku niezawarcia aneksu umowa nie zostaje przedłużona. b) Umowa może zostać rozwiązana przez Stowarzyszenie za wypowiedzeniem doręczonym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania przez prowadzącego postanowień niniejszej umowy. W takiej samej formie i na takich samych warunkach Stowarzyszenie może rozwiązać umowę w przypadku, gdyby zechciało przeznaczyć pomieszczenia stanowiące obecnie stołówkę szkolną na inny cel. c) Prowadzący może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem doręczonym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy uzna, że wskutek zmian wprowadzonych przez Stowarzyszenie dotyczących jego działania, zagrożona jest jego stabilność finansowa.w przypadku

8 6 gdy zmiany mają miejsce w trakcie trwania roku szkolnego, prowadzący zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług restauracyjnych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy do końca trwania roku szkolnego. d) Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało doręczone oświadczenie o wypowiedzeniu. e) Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania i staje się skuteczna z początkiem roku szkolnego następującego po jej podpisaniu. Artykuł XI : Spory sądowe Przed poddaniem sporu pod jurysdykcję sądu w Warszawie, strony zobowiązują się do polubownego i jak najszybszego rozwiązywania wszelkich sporów, które mogą mieć miejsce pomiędzy nimi w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Artykuł XII : Postanowienia przejściowe Przez okres dwóch miesięcy od dnia skuteczności niniejszej umowy, strony mogą wprowadzić zmiany do umowy, w tym zmiany warunków finansowych i systemów taryfowych w celu osiągnięcia maksymalnej satysfakcji uczniów oraz rodzin zliceum Francuskiego w Warszawie. Artykuł XIII : Wersje językowe Niniejsza umowa została zawarta w czterech egzemplarzach, dwóch w wersji francuskiej oraz dwóch w wersji polskiej, po jednym w każdej wersji językowej dla każdej ze stron. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, rozstrzygająca będzie wersja polska. Umowa została zawarta przez strony dobrowolnie.

UMOWA.. - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego z dnia. znak sprawy:.

UMOWA.. - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego z dnia. znak sprawy:. ZP-341/1/2015 UMOWA.. zawarta w dniu pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielbarku, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Urszulę Stryjewską NIP: 7451445185 REGON: 004453810

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku UMOWA Nr 1/2014 zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Starym Folwarku NIP: 844-22-91-547, REGON: 200224383 w imieniu, której działa: Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 3. Zleceniodawca oddaje, a Wykonawca przyjmuje w dzierżawę pomieszczenia stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem.

UMOWA NR. 3. Zleceniodawca oddaje, a Wykonawca przyjmuje w dzierżawę pomieszczenia stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem. UMOWA NR zawarta w dniu w Jaśliskach pomiędzy: Gminą Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171 reprezentowaną przez Pana Ignacy Lorenc- Wójta Gminy Jaśliska i kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Joanny Lipki zwaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I Nazwa i adres zamawiającego:

ZAPYTANIE OFERTOWE. I Nazwa i adres zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta. Pomiędzy: ..zwanym dalej Przedsiębiorcą

Umowa. Zawarta. Pomiędzy: ..zwanym dalej Przedsiębiorcą Zawarta. Umowa Pomiędzy:..zwanym dalej Przedsiębiorcą a Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Woli Sernickiej reprezentowanym przez, Dyrektora Gimnazjum zwaną dalej Zamawiającym, o następującej treści: 1 1. Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /12 /15 (wzór)

UMOWA nr /12 /15 (wzór) UMOWA nr /12 /15 (wzór) zawarta w dniu..2015 roku w Lędzinach pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach adres : 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47 NIP: 646-24-45-521 REGON: 271531411 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p...

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p... U M O W A nr.(wzór) Załącznik nr 4 Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.UE

Umowa nr ZP.UE Umowa nr ZP.UE.272...2013 W dniu.. 2013 r. pomiędzy Gminą Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol NIP:728-255-36-75 Regon 472057744 zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328678-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leśna ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j... Termin składania ofert: 2015-12-14 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../2014. Zawarta w dniu.. r. w Trzebiatowie pomiędzy :

Umowa Nr../2014. Zawarta w dniu.. r. w Trzebiatowie pomiędzy : Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Umowa Nr../2014 Zawarta w dniu.. r. w Trzebiatowie pomiędzy : 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ul. Muzealna 5, reprezentowanym przez :

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 Umowa ZAŁĄCZNIK NR 3 zawarta w dniu w Złotoryi pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą w Złotoryi pl. Niepodległości 7, reprezentowaną przez: Bożenę Kraskę - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy

UMOWA. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy Szkołą Podstawową im. Wandy Chotomskiej, Kiełczów, ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. 1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Ukcie Ukta 70 12-220 Ruciane-Nida 2.

Bardziej szczegółowo

Ogrodniczki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogrodniczki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ogrodniczki, dnia 03.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

POSIŁKU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I ZESPOŁU SZKÓŁ NA TERENIE GMINY

POSIŁKU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I ZESPOŁU SZKÓŁ NA TERENIE GMINY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.plosnica.pl Płośnica: USŁUGA DOŻYWIANIA DZIECI W FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia r. OGŁOSZENIE

Radom, dnia r. OGŁOSZENIE Radom, dnia 10. 08. 2016 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia i prowadzenie sklepiku szkolnego

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr ZO/06/07/2014 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7

Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasta Szczecin - Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

Krosno Odrzańskie, Znak sprawy: OPS Zapytanie ofertowe

Krosno Odrzańskie, Znak sprawy: OPS Zapytanie ofertowe Krosno Odrzańskie, 2016 12-02 Znak sprawy: OPS.570.13.2016 Zapytanie ofertowe W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 926-15-19-119 zapraszam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu Podstawa prawna Art. 67a, ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie.

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie. Zapytanie ofertowe nr 1/ZSK/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ projekt Zawarta w dniu... w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno z siedzibą ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno NIP: 7451811359 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Conart Sp. z o.o Katowice ul. Barbary 21 www. conart pl Tel/fax 032 2537133

Conart Sp. z o.o Katowice ul. Barbary 21 www. conart pl Tel/fax 032 2537133 W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 2/2009 z dnia 23.11.2009 oświadczamy: 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto: 6950,00 PLN (słownie sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 1 października 2014 w sprawie: ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu

REGULAMIN. ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna działania stołówki a) Zarządzenie nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy:

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Załącznik nr 4 U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr OR

Zapytanie ofertowe Nr OR Zapytanie ofertowe Nr OR.371.3.2015 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zaprasza do złożenia oferty (Załącznik Nr 1 ) w ramach postępowania do 30 tys. euro. I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA NR.

Załącznik nr 4 UMOWA NR. Załącznik nr 4 UMOWA NR. zawarta w dniu... pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwieńsku NIP 973-06-64-467 REGON 971270160 reprezentowanym przez Kierownika Beatę Przymus zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą"

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA / Projekt/ zawarta w dniu roku w Ślesinie pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ślesinie z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin; NIP: 66552276820; REGON: 003730680; reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Załącznik nr 7 do Statutu Szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU ul. Konstytucji 3 Maja 8 09-200 Sierpc woj. mazowieckie tel./fax:+48 (24) 275 26 44 NIP 776-156-12-47 www.sp3.sierpc.pl

Bardziej szczegółowo

8/2010 (postępowanie nr)

8/2010 (postępowanie nr) Katowice, dnia 24.08.2010 r. 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 e-mail: conart@conart.pl 8/2010 (postępowanie nr) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 Zwracamy się do Państwa z prośbą o przestawienie oferty na wynajem

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2014

Zarządzenie nr 2/2014 Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego z dnia 07.01.2014 r. w sprawie: zmian w regulaminie stołówki szkolnej i odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą"

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA / Projekt/ zawarta w dniu roku w Ślesinie pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ślesinie z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin; NIP: 66552276820; REGON: 003730680; reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie

OGŁOSZENIE. Na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie OGŁOSZENIE REGULAMIN KONKURSU OFERT Na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie Informację o konkursie zamieszczono na stronie internetowej Zespołu Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

I WYDAWANIE POSIŁKÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY SZPROTAWA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA. I.

I WYDAWANIE POSIŁKÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY SZPROTAWA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA. I. Załącznik do zarządzenia nr 8/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie z dnia 20.11.2013r. OGŁOSZENIE Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki

FORMULARZ OFERTY. na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki FORMULARZ OFERTY na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie ul. Pogorzelskiego 4. II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści S.P.S.G. i CH.P DAG. 2011. 3. 2015. ACH ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy............, reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści a Wykonawca Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

I Organizacja dożywiania. Żywienie w stołówce szkolnej w formie obiadów (zupa, drugie dania +kompot) i jest za nie odpowiedzialny dyrektor szkoły.

I Organizacja dożywiania. Żywienie w stołówce szkolnej w formie obiadów (zupa, drugie dania +kompot) i jest za nie odpowiedzialny dyrektor szkoły. Zarządzenie nr 1/2008/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim z dnia sierpnia 2008 w sprawie ustalenia warunków i zasad korzystania ze stołówki szkolnej Na podstawie art. 67a p 1-6 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Załącznik nr II do Formularz Rozeznania rynku Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Umowa zawarta w dniu... w Braniewie pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.:

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu ul. Partyzantów 24 24-350

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr... wzór

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr... wzór Umowa nr... wzór Zawarta w Białymstoku w dniu 2014r. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-8/14 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/06/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą im. Przyjaciół Ziemi z dnia 25.06.2014 r. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Oferta Cateringowa na prowadzenie Bufetu gastronomicznego

Oferta Cateringowa na prowadzenie Bufetu gastronomicznego Oferta Cateringowa na prowadzenie Bufetu gastronomicznego Szanowni Państwo, Przez wiele lat naszej działalności doskonaliliśmy nasze umiejętności podczas przygotowywania żywienia zbiorowego dla firm i

Bardziej szczegółowo

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu Zakątek przyjazny dziecku.

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu Zakątek przyjazny dziecku. Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu Zakątek przyjazny dziecku. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dwunastka.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dwunastka.leszno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dwunastka.leszno.pl Leszno: Najem kuchni i stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

Lokal użytkowy usytuowany jest w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1.

Lokal użytkowy usytuowany jest w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego- kuchni szkolnej wraz z zapleczem oraz organizację żywienia w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi 01-835 Warszawa ul. Fontany 1 Konkurs

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. ... (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym. reprezentowanym przez Dyrektora... a...

UMOWA NAJMU. ... (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym. reprezentowanym przez Dyrektora... a... UMOWA NAJMU Wzór przykładowej umowy Zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora...

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny w Przyrowie REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zespół Szkolno Przedszkolny w Przyrowie REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZYRÓW 2014 1 R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OBIADY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYROWIE

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego w roku 2014/2015 zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Szkołą Podstawową nr 64 im. W. Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, dostarczanie i wydanie gorących pełnych obiadów uczniom i innym osobom w szkołach na terenie gminy Gostyń w okresie od 03.01.2017r. do 31.12.2017r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU - PROJEKT

UMOWA NAJMU - PROJEKT UMOWA NAJMU - PROJEKT Zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Szkołą Podstawową nr 190 im. Orła Białego. ul. Zwierzyniecka 10, 00-719 Warszawa Nazwa i siedziba placówki oświatowej)

Bardziej szczegółowo

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA KUCHNI SZKOLNEJ W CELU REALIZACJI ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE, UL. SZKOLNA 2 Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro

ZAPYTANIE CENOWE Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro Polanica - Zdrój, 08.09.2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 3 57-320 Polanica-Zdrój ZAPYTANIE CENOWE Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22.02.2014. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 22.02.2014. Zapytanie ofertowe Warszawa, dnia 22.02.2014 Zapytanie ofertowe W związku z organizacją zawodów finałowych IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w Warszawie (realizowanych w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55 ... (pieczęć placówki) Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l Zamawiający Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. Dla przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. Dla przedmiotu zamówienia: Wiśniew, dnia 10.12.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie tel. 25 64-17-313 wew. 120, fax. 25 64-17-313 wew.121 e-mail: gops@wisniew.pl NIP: 821-10-45-363, Regon 005171172 GOPS.272/2/14 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Numer sprawy: RB.IVP.271.68.2015 BRAŃSZCZYK, 09.12.2015r ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

rok akademicki: Wybierz element.

rok akademicki: Wybierz element. Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia w programie Erasmus+. Rok: Wybierz element. Nr.. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych PL LODZ 15 (pełna nazwa urzędowa i Kod Erasmusa

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Oleśnica: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w ilości szacunkowej ok. 170

Bardziej szczegółowo

Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły.

Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły. Załącznik Nr 2 PROJEKT UMOWY NAJMU zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa... (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna

Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna Strona1 Puszczykowo, dnia 3 listopada 2015 r. Szp.12/26/7/15 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Zawarta w dniu... 2016 roku w Mikstacie pomiędzy: Szkoła Podstawową im. E. Estkowskiego w Mikstacie, z siedzibą w Mikstacie przy ul. Grabowskiej

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Umowa nr

Załącznik nr 3. Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Zawarta w dniu.w Starej Wsi pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Starej Wsi, ul. Mickiewicza 1, 05-430 Stara Wieś, reprezentowanym przez: dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej

Bardziej szczegółowo

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dożywianie dzieci w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POSIŁKACH w Fundacji International School of Poznan obowiązuje od 1 września 2015

INFORMACJA O POSIŁKACH w Fundacji International School of Poznan obowiązuje od 1 września 2015 INFORMACJA O POSIŁKACH w Fundacji International School of Poznan obowiązuje od 1 września 2015 Proponujemy uczniom nowoczesną i smaczną kuchnię opartą na zasadach zdrowego żywienia, z uwzględnieniem dużej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/...

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Załącznik nr 4 do Regulaminu PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swierzawa.pl Świerzawa: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaktorow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaktorow.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaktorow.pl Międzyborów: Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych. II UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Wzór Umowy zawarta w dniu... 2015 r. w Radlinie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Radlinie, 44-310 Radlin, ul. Solskiego 15, reprezentowanym przez Dyrektora - Krystynę Kryszewską, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA p.n.:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA p.n.: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA p.n.: Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych z kompotem dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

do uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2013 w dniach,

do uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2013 w dniach, PI..N ' -.KT-KUW1E i,' lektorów, u i ' Yt.HrZaw i - 0-46/ 355 24 U Jaktorów: Przygotowanie i dostarczenie posiłków do uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2013 w dniach,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ EURO Dragacz, dnia 2.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 30 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Dragacz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu. 2. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 4/2013/CES Catering dla uczestników szkolenia w projekcie NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w woj. podkarpackim.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.krzyzanowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.krzyzanowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.krzyzanowice.pl Tworków: Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni

Regulamin korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni Regulamin korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni Na podstawie art. 67a, ustawy z dania 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Igołomia: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Mówię, więc jestem Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-04-015/13 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr... wzór

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr... wzór Umowa nr... wzór Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-13/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo