R e n é G o s c i n n y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R e n é G o s c i n n y"

Transkrypt

1 LYCEE FRANÇAIS DEVARSOVIE R e n é G o s c i n n y ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROWADZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W LYCEE FRANÇAIS RENÉ GOSCINNY DE VARSOVIE (LICEUM FRANCUSKIE IM. RENÉ GOSCINNY W WARSZAWIE) 1 Miejsce działalności Lycée Français de Varsovie (Liceum Francuskie w Warszawie), ul. Konstancińska 13, Warszawa, określane w dalszej części zapytania jako podstawowe miejsce działalności 2 Przedmiot zamówienia Przedsiębiorca będący oferentem zobowiązuje się do : W zakresie szkolnych usług restauracyjnych W zakresie usług dodatkowych - Przygotowania 400 posiłków dziennie licząc od dnia otwarcia szkoły. Z uwagi na fakt, że szkoła nie dysponuje na chwilę obecną miejscem ani sprzętem niezbędnym dla przygotowania i obróbki kulinarnej, posiłki będą podgrzewane na miejscu. W przypadku gdyby Liceum w trakcie trwania umowy wyposażyło kuchnie, wówczas preferowane będzie sporządzanie i gotowanie posiłków na miejscu. Stołówka jest podzielona na 5 sal. - Dostarczenia menu dostosowanych do osób odżywiających się według specjalnych diet (bez wieprzowiny, częste drobne alergie bez zindywidualizowanego planu pomocy).. - Zapewnienia obsługi przy stole. Udzielenia uczniom niezbędnej pomocy, dostosowanej do ich wieku. - Zapewnienia opieki nad uczniami, zwanymi uczniami korzystającymi z obiadów (również na dziedzińcu podczas przerwy) w czasie trwania całej przerwy obiadowej (od 11:45 do 13:45). Dostarczania suchych prowiantów w przypadku podróży, wyjść szkolnych lub wydarzeń sportowych Poza posiłkami dla uczniów korzystających z obiadów: przygotowywanie bufetu z okazji różnych spotkań lub wydarzeń 3 Tryb postępowania Zapytanie ofertowe, otwarte 4 Dokumenty do przygotowania 1-Pismo oferenta A m b a s s a d e d e F r a n c e e n P o l o g n e - u l. P i e k n a V a r s o v i e A d m i n i s t r a t i o n, c o l l è g e, l y c é e u l. W a l e c z n y c h 4 / V a r s o v i e P o l o g n e Tél. : Fax : Internet : http ://www.lfv.pl Eco le m ater nel le et él émen tair e ul. Kon st anc in sk a Varsovi e Tél. :

2 2 2-Pełnomocnictwo od osoby upoważnionej do zgłoszenia przedsiębiorcyw postępowaniu 3-Zaświadczenie o ubezpieczeniu dotyczącym odpowiedzialności względem osób trzecich, pokrywającym w szczególności zatrucia pokarmowe 4-Dane adresowe oferenta 5-Prezentacja oferty szkolnych usług restauracyjnych: -typowe menu na 40 dni, obejmujące zalecenia porcji względem wieku (określające: wyliczenie wartości odżywczych, pochodzenie i identyfikowalność produktów, podział produktów świeżych, przykłady menu tematycznych) -zalecenia w przedmiocie zasad higieny oraz bezpieczeństwa żywieniowego -typowa listapersonelu 1-obsługującego, 2-wyższego szczebla pozostającego do dyspozycji (z uwzględnieniem kwalifikacji i znajomości języków obcych w mowie) -ewentualne sugestie dotyczące optymalizacji układu przestrzennego stołówki (sale służące do przygotowywania posiłków i sale służące do spożywania posiłków) 6- Propozycja wizyty w jednym lub dwóch miejscach, w których oferent prowadzi działalność w celu porównania. 7- Ceny posiłków oraz uzupełniające warunki umowne. 8- Wszelkie inne dokumenty, których załączenie przedsiębiorca uzna za przydatne. 5 Kryteria udzielenia zamówienia Oferenci zostaną zaproszeni do zapoznania się na miejscu z aktualnąinfrastrukturą. Wybór spośród oferentów nastąpi po analizie następujących kryteriów : - Znaczenie i istotność referencji oferentów - Rozmiar przedsiębiorstwa oferentów - Możliwość zapewnienia przez oferentów usług wysokiej jakości (przy uwzględnieniu znaczenia i kompetencji personelu wyższego szczebla, jakości proponowanych środków technicznych) - Zdolność oferentów do przestrzegania określonych limitów czasowych oraz do zapewnienia dyspozycyjności w trakcie trwania całego roku - Zaproponowana stawka (za posiłek oraz za opiekę) - Kwalifikacje zaproponowanego personelu 6 zasady przesyłania i składania ofert termin końcowy składania ofert Kontakt w Lycée Français de Varsovie (Liceum Francuskim w Warszawie): Oferty są składane w dwóch wersjach językowych, polskiej i francuskiej lub polskiej i angielskiej,w zapieczętowanej koperciei muszą zostać doręczone najpóźniej dnia 9 marca 2015 r. osobiście za pokwitowaniem lub przesyłką poleconą za pocztowym potwierdzeniem odbioru, na poniższy adres: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W LICEUM FRANCUSKIM W WARSZAWIE ul. Walecznych 4/6, Warszawa Ocena ofert będzie miała miejsce pomiędzy9 marca a20 marca 2015 r.odpowiedzi zwrotne będą adresowane przez komisję do wybranych oferentów.komisja spotka się z ostatnimioferentami pomiędzy 30 marca a 2 kwietnia 2015 r. Wybóroferenta zostanie ogłoszony najpóźniej 20 maja 2015 r.

3 PROJEKT UMOWY PROWADZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W LYCEE FRANÇAIS RENE GOSCINNY DE VARSOVIE (LICEUM FRANCUSKIE W WARSZAWIE IM. RENE GOSCINNY) Artykuł I : Przedmiot umowy a) Lycée Français de Varsovie (Liceum Francuskie w Warszawie)dysponuje stołówką szkolną dla swoich uczniów, personelu oraz gości. Stołówka szkolna może przyjmować wyłącznie osoby korzystające ze świadczeń prowadzącego, za wyjątkiem uczniów podlegających zindywidualizowanemu programowi przyjęcia należycie zatwierdzonemu przez dyrektora placówki oraz poświadczonemu medycznie, b) Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przez Stowarzyszenie Zarządzające Liceum Francuskim w Warszawie (l Association de Gestion du Lycée Français de Varsovie)zarządzania stołówką szkolną przedsiębiorcy określonemu jako prowadzący oraz, w tym zakresie, określenie stosownych praw i obowiązków stron, c) Podgrzewanie posiłków oraz wydawanie przystawek odbywa się w kuchni. Czynności te są wykonywane zgodnie z normami mającymi zastosowaniew zakresie zachowaniałańcucha chłodniczego i łańcucha grzewczego, higieny oraz usług żywienia zbiorowego (metoda HACCP),a także zgodnie z normami SANEPID. Artykuł II : Zakres usług a) Prowadzący dostarcza obiady jedynie uczniom, personelowi oraz gościom, z wyłączeniem innych osób. Decyzja w kwestii spożywania albo niespożywania obiadóww stołówce szkolnej jest podejmowana na cały rok szkolny przez rodziny.uczniowie, którzy nie wracają do domu na spożycie obiadu mają obowiązek spożywania posiłków w stołówce placówki. Rodziny mają możliwość odwołania posiłku w dniu poprzedzającym, do godziny 18. b) Prowadzący jest zobowiązany do nakrycia stołów oraz do ich uprzątnięcia podczas godzin posiłków, a także do wyczyszczenia krzeseł i stołów oraz dozamiecenia podłogi stołówki pomiędzy turami wydawaniem posiłków. Sposób nakrycia stołów jest określany przez StowarzyszenieZarządzające Liceum Francuskim w Warszawie (l Association de Gestion du LFV), zwane dalej Stowarzyszeniem. Prowadzący jest również zobowiązany do dokładnegosprzątnięcia kuchni, jadalni orazszatni po zakończeniu wydawania posiłków. c) Posiłki sąwydawane przez prowadzącego pomiędzy godziną 11:45 a 13:45 w turach ustalonych przez placówkę (3 tury). Taka organizacja, rewidowana i mogąca podlegać corocznym zmianom wprowadzanym przez Liceum Francuskie w Warszawie, warunkuje liczbę personelu niezbędnego do wydawania posiłków. Pierwsza tura dotyczy dzieci najmłodszych, potrzebujących pełnej pomocy przy posiłku. d) Posiłki są serwowane w poniedziałki, wtoki, środy, czwartki i piątki. Zgodnie z kalendarzem szkolnym jest od 170 do 175 dni szkolnych. W dni uznane przez placówkę szkolną za dni wolne od zajęć oraz w okresie wakacji szkolnych usługi restauracyjne nie są świadczone. Uzgodnienia dotyczące godzin oraz dni funkcjonowania stołówkimogą zostać zmienionestosownie do zmian liczby korzystających oraz wewnętrznego regulaminu liceum. Kalendarz roczny jest dostarczany prowadzącemu. e) Prowadzący dostarcza oraz organizuje opiekę i nadzór nad uczniami korzystającymi z obiadów. Artykuł III : Komponowanie posiłków a) Prowadzący jest zobowiązany przestrzegać podstawowych reguł zrównoważonej diety : żywność wysokiej jakości oraz w zrównoważonej ilości, prowadzący oferuje umowne wprowadzenieproduktów rolnictwa ekologicznego, z doprecyzowaniem proporcji oraz zawartości takiej żywności w kontekście całego menu, brak pokarmów pochodzących z odzysku lub odpadów spożywczych, mięso musi być miękkie, z optymalną obróbką kulinarną według zaproponowanego przepisuoraz podane na ciepło, podawane warzywa nie mogą być rozgotowane, muszą być smaczne oraz być sezonowe i lokalne, w procesie przygotowywanie sosów nie mogą być wykorzystywane środki wzmacniające smak, mieszaniny wcześniej przygotowywanenie mogą zawierać dodatków do żywności, mięso po obróbce kulinarnej zawarte na talerzu musi odpowiadać minimalnej wymaganej gramaturze, apetyczna prezentacja dla wszystkich uczniów korzystających z obiadów, z zachowaniem dobrych praktyk w dziedzinie kulinarnej, w szczególności ograniczenie przyprawiania solą, menu gwarantujące zalecane dzienne dawki spożycia, menu zróżnicowane, woda jest zapewniana przez prowadzącego.

4 2 b) Prowadzący przedkłada komisji ds. stołówki swoją ofertę obejmującą menu na okres od 8 do 16tygodni, w zależności od ustalonych okresów, z zachowaniem poniżej wskazanej struktury posiłków. Daty spotkań komisji ds. stołówki są ustalane przez Liceum Francuskie w Warszawie.Prowadzący może wprowadzićzmiany do jadłospisu jedynie w wyjątkowych przypadkach. W każdym takim przypadku, jest on zobowiązany poinformować placówkę i uzasadnić wprowadzoną zmianę. c) Posiłki są wydawane uczniom korzystającym z obiadów w ilości odpowiedniej do ich wieku. d) Menu musi zawierać przystawkę, danie główne, ser oraz deser i obejmować: przystawka danie główne dodatki surówka, sałatka mieszana, zupa. mięso wołowe, wieprzowe, z indyka, cielęce, jagnięce, etc.. jaja, drób, ryba, dania białkowe: np. lasagna. ryż, makaron, ziemniaki, kasza, warzywa surowe, etc., warzywa gotowane. serlub produkty mleczne podawane w porcjach zindywidualizowanych ser miękki, ser w kawałkach. deser owoce sezonowe w całości lub w postaci sałatki, jogurt, mus, krem, desery mleczne, lody, ciastka, babeczki. e) Zasady, których należy przestrzegać: Menu przygotowane przez dyplomowanego dietetyka, które zapewnia zachowanie poniższych elementów : - Raz w tygodniu danie rybne - Produkty panierowane, smażone oraz mięso w sosie: maksymalnie dwa razy w miesiącu - Ograniczenie frytek do jednego razu w miesiącu - Mięso białe grillowanego (np. kotletywieprzowe/jagnięce) przynajmniej dwa razy w miesiącu - Mięso czerwone grillowane (np. wołowina) przynajmniej raz w miesiącu - Zróżnicowanie i urozmaicenie menu (przede wszystkim wybór mięs/ryb i warzyw) oraz wartości odżywczych w każdym tygodniu Dodatkowo w zakresie szczegółowym : urozmaicenie,częstotliwość występowania w menu w okresie dwudziestodniowym są następujące: - Przystawka: 13 razy zupa (w zimie) i 7 razy zupa poza okresem zimowym 13 razy sałatka/surówka (w sezonie) i 7 razy sałatka poza sezonem - Danie główne proteinowe: Ryba : 4 razy (ryba w panierce maksymalnie jeden raz) Wołowina :3 razy (mielone lub klopsiki maksymalnie dwa razy) Kurczak i indyk : 6 razy (panierowany maksymalnie jeden raz) Pozostałe mięsa : 1 raz (cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, etc.) Omlet : 1 raz Posiłki proteinowe na bazie mięsa lub ryby5 razy (spaghetti bolognese, lasagna, kuskus, zapiekanka, hachis Parmentier (francuska zapiekanka mięsno-ziemniaczana), gulasz, etc.) - Dodatki: 10 razy gotowane warzywa 10 razy makaron, ryż, ziemniaki lub inne produkty skrobiowe - Produkty mleczne: 5 razy ser twardy lub ser miękki

5 5 razy jogurt/produkty mleczne 3 - Deser: 5 razy świeże owoce sezonowe 5 razy sałatka ze świeżych owoców (bez dodatku cukru) 5 razy ciastka, naleśniki, lody,etc. 3 razy ciasto 2 razykompot f) Przypadki szczególne : Prowadzący przewiduje przygotowanie miesięcznego menu tematycznego (w tym gwiazdkowego w grudniu). Pozostałe tematy zostaną zaproponowane szkole poprzez komisję ds. stołówkiprzy okazji proponowania oferty jadłospisu. Menu specjalne dla osób niejedzących wieprzowiny, Prowadzący nie ma obowiązku dostarczania posiłków specjalnych dla osób cierpiących na medycznie stwierdzone alergie pokarmowe, jednakżemusi on zezwolić na wniesienie na teren stołówki żywności dla osób korzystających ze zindywidualizowanego planu pomocy (ZPP), Stowarzyszenie może żądać, bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, zorganizowania specjalnych akcji (na przykład tygodnia smaku), Podczas wyjść szkolnych, prowadzący będzie mógł zostać poproszony o przygotowanie suchego prowiantu. Jego skład będzie musiał uwzględniać sposób transportu oraz obowiązujące normy. Będzie zawierał on danie główne (np. kanapka), owoc, ser, deser, napój. Suchy prowiant zastępuje posiłki, które nie będą mogły być spożyte w restauracji szkolnej. Artykuł IV : Personel a) Prowadzący zatrudnia we własnym imieniu wszelkie osoby przygotowujące, transportujące i podające posiłki, jak również osoby zapewniające opiekę nad uczniami korzystającymi z obiadów, w szczególności na dziedzińcu podczas czasu wolnego w trakcie przerwy obiadowej. Jest on wyłącznie i bezpośrednio odpowiedzialny za swój personel i zobowiązuje się przestrzegać przepisów wszelkich ustaw i regulaminów dotyczących ubezpieczenia społecznego oraz prawa pracy. Przed rozpoczęciem wykonywania zadań w liceum francuskim w Warszawie, personel zatrudniony przez prowadzącego musi zostać poddany szkoleniu z zakresu zasad higieny żywienia. Prowadzący zobowiązuje się poinformować liceum w przypadku choroby zakaźnej członka jego personelu, b) Lista personelu (zawierająca kwalifikacje/certyfikaty oraz aktualną dokumentację medyczną każdego z zatrudnionychzgodnie z obowiązującymi uregulowaniami) jest dostarczana Stowarzyszeniu przez prowadzącego. W przypadku zmian lub dołączenia nowych pracowników, nawet jeżeli są oni tymczasowi, prowadzący zapewni, aby powyższa lista ta była zawsze zaktualizowana, c) Prowadzący przestrzega rygorystycznie norm higieny i bezpieczeństwa określonych przez organ kontroli SANEPID, szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na schludność osób pracujących w kuchni oraz jadalni, d) Prowadzący dostarczy swojemu personelowi komplet odzieży pracowniczej niezbędnej do wykonywania zadań (obowiązkowo rękawiczki, czepek, fartuch), e) Personel prowadzącego zajmujący się na miejscu weryfikacją płatności musi mówić w języku polskim, angielskim oraz najlepiej w języku francuskim, stanowi on bezpośredni kontakt z rodzicami/rodzinami w zakresie zamówień oraz kwestii związanych z fakturowaniem i regulowaniem płatności. Jest on odpowiedzialny za organizację oraz wydawanie posiłków i zapewnia koordynację pomiędzy administracją liceum i prowadzącym, f) Personel prowadzącego zajmujący się nadzorem nad uczniami musi posiadać podstawy języka francuskiego oraz mieć kwalifikacje odpowiednie dla opieki nad dziećmi w wieku od 2 do 11 lat. Osoba odpowiedzialna za salę jest francuskojęzyczna. Wypełnia ona swoje obowiązki w zakresie interwencji i opieki według organizacji ustalonej przez dyrektora placówki i pozostaje pod jego zwierzchnictwem, g) Prowadzący zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usług restauracyjnych w dniach roboczych według kalendarza przekazanego przez liceum nawet w przypadkach nieobecności członków swojego personelu, jest on zatem zobowiązany przedsięwziąć wszelkie środki, by zapobiec sytuacji, w której stan zdrowia jego personelu nie pozwalałby na wykonywanie pracy w jadalni placówki szkolnej. Jest on zobowiązany zapewnić kontrolę stan zdrowia swojego personelu i wykonanie przez swój personel corocznych badań zdrowia, h) Prowadzący jest zobowiązany przestrzegać wewnętrznego regulaminu oraz zaleceń bezpieczeństwa w przypadku alarmu pożarowego lub pożaru. Jego personel jest zobowiązany informować liceum o wszelkich zagrożeniach dla bezpieczeństwa, o których poweźmie wiedzę. Artykuł V : Prawa i obowiązki Stowarzyszenia a) Stowarzyszenie oddaje do dyspozycji prowadzącego pomieszczenia niezbędne do realizacji usług, b) Stowarzyszenie zapewnia wywóz odpadów ogólnych, które powinny zostać umieszczone w kontenerach zewnętrznych przez personel prowadzącego,

6 4 c) Stowarzyszenie podejmuje się prac renowacyjnych lokali, jak również prac wymaganych od właściciela.do obowiązków Stowarzyszenia należy również wykonanie prac izagospodarowanie wymagane z uwagi na zmianę przepisów dotyczących higieny żywienia w zakresie żywienia zbiorowego. Czuwa ono nad utrzymaniem urządzeń, których jest właścicielem i zapewnia ich ewentualne naprawy, d) Bez zakłócania świadczenia usług restauracyjnych, Stowarzyszenie może w każdej chwili dokonać kontroli usług świadczonych przez prowadzącego, w szczególności jakości oraz ilości serwowanych posiłków, przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, e) Stowarzyszenie nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności w związku z przerwami w dostawach mediów: energii oraz wody, leżącymi po stronie ich dostawców, które mogą wpłynąć na przechowywanie żywności, przygotowanie lub wydawanie posiłków. Artykuł VI : Prawa i obowiązki prowadzącego a) Prowadzący organizuje zapisy uczniów w pierwszym tygodniu roku szkolnego, b) Prowadzący zapewnia opiekę nad uczniami w sposób określony w wytycznych dostarczonych wszystkim członkom personelu, c) Prowadzący zobowiązuje się zapewnić kompletny system płatności, w tym jego utrzymanie i aktualizację, d) Poza wyposażeniemoddanym do dyspozycji prowadzącego z początkiem umowy przez Stowarzyszenie,prowadzący dokonuje nakładów niezbędnychdo wykonania niniejszej umowy oraz zapewnia ich odtworzenie. Jest on właścicielem poczynionych nakładów, e) Prowadzący podejmuje się oddania do dyspozycji zastawy niezbędnej dla realizacji usług i zapewni, aby zastawa była dostosowana dla wieku dzieci, f) Prowadzący zawiadomi Stowarzyszenie na piśmie o konieczności przeprowadzenia prac, o których mowa w Artykule Vc) niniejszej umowy, g) Prowadzący zobowiązuje się do wprowadzenia w odpowiedni sposób systemu bezpieczeństwa żywności ISO i w załączeniu do niniejszej umowy dostarczy akredytację właściwego zakładu higieny, h) Prowadzący używa antybakteryjnych środków czystości i dezynfekcji zatwierdzonych przez władze właściwe w zakresie zdrowia i posiadających certyfikat ISO 22000, i) Prowadzący jest zobowiązany wykonywać w każdym miesiącu testy bakteriologiczne i informować Stowarzyszenie o ich wynikach. Prowadzący jest zobowiązany pobrać próbki posiłku i wody, które będą przechowywane w sterylnych pojemnikach przez 72 godziny. W wypadkach nagłych próbki zostaną przeanalizowane w niezależnym laboratorium a ich wyniki zostaną przekazane Stowarzyszeniu na piśmie. W wypadkach nagłychkoszty analizy zostaną pokryte przez prowadzącego. W pozostałych przypadkach, jeżeli analizy są wykonywane na żądanie dyrekcji placówki szkolnej, prowadzący pokryje ich koszty w przypadku, gdy próbki okażą się nieprawidłowe, a Stowarzyszenie w przypadku, gdy próbki okażą się prawidłowe. j) Prowadzący zobowiązuje się uczestniczyć, według ustalonego przez liceum kalendarza,w spotkaniach komisji ds. stołówki, podczas których oprócz prowadzącego obecni będą dyrektor szkoły, dyrektor finansowo-administracyjny, pielęgniarka, przedstawiciele nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Podczas spotkań komisji zatwierdzany jest jadłospisna okres od 8 do 16 tygodni, w zależności od ustalonych okresów, k) Prowadzący wywiesza jadłospis proponowany na kolejne dwa tygodnie. Jest onsporządzonyprzez prowadzącego w języku francuskim oraz w języku polskim. l) Rodzice mogą dokonywać wizytacji stołówki podczas wydawania posiłków, bez koniecznościuprzedzenia o tym prowadzącego. Takie wizyty są ograniczone do dwóch rodziców dziennie, pod kontrolą dyrektora, m) Prowadzący zobowiązuje się do uiszczania za użytkowanie stołówki czynszu w wysokości3000 PLN netto miesięcznie, w tym za miesiące lipiec oraz sierpień. Czynsz zawiera opłaty wynikające z użytkowania lokalu (elektryczność, woda, linia telefoniczna, wywóz śmieci). Artykuł VII : Płatność a) Prowadzący przyjmuje na siebie obowiązek fakturowania za obiady oraz inkasowania płatności. Prowadzący zapewniazasoby ludzkie oraz środki materialne niezbędne do wykonania powyższych czynności, b) Liceum dostarcza na początku roku szkolnego listę uczniów korzystających z obiadów, ze wskazaniem nazwiska, klasy, drobnych alergii lub wyboru menu bez wieprzowiny,

7 5 c) Opłaty za obiady przyjmowane są według kalendarza ustalonego przez prowadzącego, gotówką lub przelewem bankowym, d) Prowadzący wystawia na Stowarzyszeniefaktury za posiłki personelu i gości Stowarzyszeniaoraz za usługi opieki nad uczniami, e) Cena za usługi uzgodniona w umowie pozostaje niezmieniona przez cały okres trwania umowy, tj. przez okres dwóch lat, f) Prowadzący na podstawie dostarczonej przez Stowarzyszenie listy stypendystów, zawierającej informację o opłatach leżących po stronie rodziny i po stronie Stowarzyszenia, ma prawo żądać od Stowarzyszenia uregulowania płatności leżących po jego stronie, g) W przypadku braku zapłaty przez rodziny, wyegzekwowanie kwot niezapłaconych przez rodziny należy do prowadzącego i nie przechodzi na Stowarzyszenie, h) Prowadzący co kwartałprzeprowadza ankietęoceniającą jakośćjego usług (żywność i opieka), której wynikami dzieli się z Liceum Francuskim w Warszawie. W następstwie przeprowadzonej ankiety,prowadzący przedstawia środki naprawcze/ulepszenia w przypadku skarg ze strony odbiorców usług. W powyższym celu prowadzący załącza do niniejszej umowy projekt stosownej ankiety. Artykuł VIII : Ubezpieczenie a) Prowadzący oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi związane z wykonaniem niniejszej umowy. Jest on odpowiedzialny za świadczenie usług oraz przygotowywanie posiłków zgodnie z ustalonymi zasadami. Personel prowadzącego zobowiązany do wykonywania niniejszej umowy pozostaje hierarchicznie oraz technicznie podporządkowany prowadzącemu, a prowadzący zapewni przestrzeganie przez jego personel zasad higieny i bezpieczeństwa, a także wszelkich innych mających zastosowanie uregulowań, b) Prowadzący jest odpowiedzialny za szkody spowodowane względem wyposażenia lub osób trzecich, jeżeli przyczyną szkody był jego błąd, zaniedbanie lub niezastosowanie się do obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, c) Prowadzący jest odpowiedzialny za składanie wszelkich deklaracjii za korespondencjędotyczącą jego personelu z instytucjami ubezpieczenia społecznego i organamiskarbowymi, jak również za grzywny, odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody materialne i moralne wynikłe z wszelkiego rodzaju błędów, braków oraz wadliwych działań, nawet jeżeli są one zgłaszane wobec Stowarzyszenia, d) Prowadzący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaprzestanie świadczenia usług, o których mowa w Artykule II. Prowadzący oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarte z wiarygodnym zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczenie to pokrywa również wszelkie ryzyka związane z zatruciem pokarmowym. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej podpisana przez prowadzącego jest załączona do niniejszej umowy, e) Stowarzyszenie przyjmuje na siebie ryzyko pożaru, wybuchu, szkód spowodowanych zalaniem, kradzieży z włamaniem dotyczącej pomieszczeń, urządzeń,wyposażenia i umeblowania, należących do Stowarzyszenia. Artykuł IX : Wyjątkowe wydarzenia Stowarzyszenie może korzystać ze stołówki szkolnej poza godzinami świadczenia usług i przygotowywania posiłków w przypadku wyjątkowych wydarzeń, które organizuje. W takiej sytuacji, Stowarzyszenie zapewnia sprzątanie pomieszczeń, chyba że podczas danego wydarzenia prowadzący był zaangażowany w serwowanie posiłków. Artykuł X : Czas trwania umowy i postanowienia zabezpieczające/klauzule ochronne a) Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony dwóch lat, który może zostać przedłużony na kolejny rok po spotkaniu stron, odbywającym się w styczniu roku kalendarzowego, w którym przedłużenie ma nastąpić.w takim przypadku, w terminie 30 dni strony podpisują stosowny aneks. W przypadku niezawarcia aneksu umowa nie zostaje przedłużona. b) Umowa może zostać rozwiązana przez Stowarzyszenie za wypowiedzeniem doręczonym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania przez prowadzącego postanowień niniejszej umowy. W takiej samej formie i na takich samych warunkach Stowarzyszenie może rozwiązać umowę w przypadku, gdyby zechciało przeznaczyć pomieszczenia stanowiące obecnie stołówkę szkolną na inny cel. c) Prowadzący może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem doręczonym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy uzna, że wskutek zmian wprowadzonych przez Stowarzyszenie dotyczących jego działania, zagrożona jest jego stabilność finansowa.w przypadku

8 6 gdy zmiany mają miejsce w trakcie trwania roku szkolnego, prowadzący zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług restauracyjnych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy do końca trwania roku szkolnego. d) Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało doręczone oświadczenie o wypowiedzeniu. e) Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania i staje się skuteczna z początkiem roku szkolnego następującego po jej podpisaniu. Artykuł XI : Spory sądowe Przed poddaniem sporu pod jurysdykcję sądu w Warszawie, strony zobowiązują się do polubownego i jak najszybszego rozwiązywania wszelkich sporów, które mogą mieć miejsce pomiędzy nimi w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Artykuł XII : Postanowienia przejściowe Przez okres dwóch miesięcy od dnia skuteczności niniejszej umowy, strony mogą wprowadzić zmiany do umowy, w tym zmiany warunków finansowych i systemów taryfowych w celu osiągnięcia maksymalnej satysfakcji uczniów oraz rodzin zliceum Francuskiego w Warszawie. Artykuł XIII : Wersje językowe Niniejsza umowa została zawarta w czterech egzemplarzach, dwóch w wersji francuskiej oraz dwóch w wersji polskiej, po jednym w każdej wersji językowej dla każdej ze stron. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, rozstrzygająca będzie wersja polska. Umowa została zawarta przez strony dobrowolnie.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 8 UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH zawarta w Giżycku w dniu...2014 r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług gastronomicznych w związku z organizacją imprez artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Świadczenie usług gastronomicznych w związku z organizacją imprez artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul.

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w budynku przy ul. Hożej 11/15 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 Konkurs ogłoszono: na stronie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo