Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej"

Transkrypt

1 Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej Plan pracy Szkoły na rok 2014/

2 Spis Treści Cele i zadania szkoły...str.03 Wpisanie planu pracy w program rozwoju edukacji w Warszawie...str.03 Priorytety szkoły...str.03 Zespoły działające w szkole...str.04 Współpraca z zagranicą...str.05 Praca Rady Pedagogicznej...str.07 Współpraca z rodzicami...str.08 Uroczystości szkolne...str.09 Praca uczniem zdolnym i uczniem słabym...str.10 Konkursy i olimpiady...str.11 Wnioski z nadzoru pedagogicznego...str.12 2

3 Cele i zadania edukacyjne Plan pracy szkoły ma na celu dobre przygotowanie młodzieży do dalszych etapów kształcenia i zapewnia wszystkim uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz stanowi spójną i ciągłą koncepcję pedagogiczno-wychowawczą naszej szkoły. Uzyskanie bardzo dobrych wyników z egzaminu maturalnego oraz z egzaminu gimnazjalnego, dzięki którym uczniowie dostaną się na wymarzone kierunki studiów i do wybranych przez siebie szkół średnich, a także sukcesy młodzieży w różnych konkursach i olimpiadach będą odzwierciedleniem pracy nauczycieli i założonym efektem planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Plan pracy szkoły wpisuje się w program rozwoju edukacji w Warszawie w latach Najważniejsze cele edukacyjne: 1. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. 2. Kontynuacja procesów pozwalających utrzymać bezpieczną i przyjazną szkołę. 3. Kontynuacja profilaktyki agresji i przemocy w szkole. 4. Wprowadzenie zajęć warsztatowych włączających uczniów niepełnosprawnych. 5. Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez uczestnictwo w szkolnych projektach dydaktyczno wychowawczych (Dni Literatury, Szkoła Radości, TFAŻ, wymiany z zagranicą). 6. Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki. 7. Wzmacnianie roli nauczyciela w kreowaniu kapitału ludzkiego i społecznego. 3

4 Priorytety szkoły: utrzymanie wysokiego poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych, utrzymanie wysokiego poziomu nauczania języków obcych, zapewnienie uczniom kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych w zależności od indywidualnych uzdolnień, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, kształtowanie umiejętności adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości poprzez uczenie się przez całe życie, dbanie o zdrowie i środowisko naturalne, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności szukania informacji, posługiwania się technologią informacyjną, wykorzystanie potencjału warszawskich instytucji kultury i nauki w kształcenia dzieci i młodzieży, rozwijania współpracy z zagranicą, wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły, zapewnienie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia w szkole, sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i wieku, i współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi ośrodkami, monitorowanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej, doskonalenie pracy nauczycieli. Zespoły działające w ZS Nr 67. Zespół matematyczno - informatyczny: Przewodnicząca: A. Gąstał Członkowie: dyr. J. Chrapkowska, A. Gąstał, p. B Feluch, p. A. Górniak, J. Otrębska, J. Paradowska, J. Szadkowska, S. Makara. Zespół humanistyczny: Przewodnicząca: E. Rzeczkowska Członkowie: J. Adamczyk, M. Bajszczak-Krzyżanowska, J. Dudkiewicz, J. Gąsiorowska Nóżka, dyr. M. Gronostalska, dyr. J. Jankowska, J. Konkowska, Z. Lipke, J. Maliszewska, B. Mojkowski, U. Ratuszyńska, M. Słomczewski, U. Szambelan, M. Walendzik-Bańko, B. Mojkowski, M. Tomaszewski, ks. P. Rymuza Zespół przyrodniczy: 4

5 Przewodniczący: M. Należyty Członkowie: dyr. J. Chrapkowska, B. Ciosek, P. Grzeszczak, Z. Ignatowicz, M. Bogdalska- Kołacz, A. Piłatowicz, M. Wilska, M. Żaboklicka. Sekcja dwujęzyczna: Przewodnicząca: S. Sawicka Członkowie: dyr. J. Chrapkowska, K. Bober, A. Borkowska-Włosek, B. Ciosek, A. Czerniakiewicz, M. Ekier, A. Gąstał, M. Głowacka, M. Jaskuła, J. Kaleta, K. Kozłowska, I. Krasnodębska, M. Węgrzecka - Krawczyk, J. Otrębska, M. Paquet, J. Piątek, U. Ratuszyńska, J. Szadkowska, M. Tomaszewski, E. Vauthier, M. Żaboklicka. Zespół językowy: Przewodnicząca: A. Lubieniecka Członkowie: E. Drobek, B. Godley-Pakuła, A. Janaszek - Seydlitz, A. Wach, E. Wiśniewska, Zespół wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego: Przewodnicząca: B. Karpińska Członkowie: E. Biczak, T. Kiejdo, M. Marek, K. Pietrzak,M. Pietrasik, K. Pietrzak, K. Tomaszewski. Zespół romanistów: Przewodnicząca: K. Kozłowska Członkowie: A. Borkowska-Włosek, A. Czerniakiewicz, M. Ekier, M. Głowacka, M. Jaskuła, J. Kaleta, K. Kozłowska, I. Krasnodębska, M. Węgrzecka - Krawczyk, M. Paquet, J. Piątek, E. Vauthier. Zespół wychowawczy: Przewodnicząca: Kamila Kamińska Członkowie:M. Bogdalska- Kołacz, M. Bajszczak - Krzyżanowska, A. Borkowska-Włosek, A. Czerniakiewicz, J. Dudkiewicz, E. Drobek, M. Ekier, A. Gąstał, B. Godle - Pakuła, A. Górniak, P. Grzeszczak, A. Janaszek - Seydlitz, K. Kozłowska, A. Lubieniecka,, J. Otrębska, J. Paradowska, R. Pazyrska, A. Piłatowicz, E. Rzeczkowska, S. Sawicka,M. Walendzik-Bańko, Z. Wasilewska- Lipke, E. Wiśniewska, M. Żaboklicka, M. Tomaszewski, M. Słomczewski. 5

6 Kontakty z zagranicą. Wymiany ze szkołami zagranicznymi. Wycieczki zagraniczne. Wymiany ze szkołami z krajów frankofońskich. Wymiany uczniów ze szkołami na poziomie gimnazjalnym jak i licealnym mają na celu nawiązanie kontaktu z uczniami w kraju frankofońskim i realizację określonego programu edukacyjnego. Program ten w dużej części jest wspólny dla wszystkich wymian obejmuje: poznanie kultury, obyczajów, zachowań codziennych właściwych dla danego kraju; doskonalenie języka francuskiego m.in. przez realizację tematów określonego projektu/programu wymiany; umiejętności przedstawiania historii, geografii, literatury, zwyczajów polskich całego naszego dorobku kulturalnego; uwrażliwienie na inność, akceptację odmienności, otwartość, tolerancję. Harmonogram wymian, krótki opis celów i programów, organizatorzy, daty. Gimnazjum Wyjazd klas A2 i B2 do Paryża oraz klasy C2 do Francji na wiosnę 2015 wraz z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi języka francuskiego w tych klasach. W programie praca nad projektem związanym z wyjazdem oraz zwiedzanie. Uczniowie klas trzecich gimnazjum wspólnie z uczniami klasy 0 wezmą udział w konkursie, którego celem będzie wyłonienie kandydatów do wymiany z młodzieżą belgijską. Przewidywany czas przyjazdu grupy belgijskiej na wiosnę 2015 roku. Liceum Wymiana młodzieży klasy wstępnej 0 z młodzieżą z Collège du Sartay (kontynuacja wieloletniej współpracy) z Belgii. Celem jest poznanie kultur obu krajów poprzez mieszkanie w rodzinach korespondentów, uwrażliwienie na otwartość i tolerancję. W programie zwiedzanie m.in. Liège, Brugii, Brukseli. Wyjazd grupy złożonej z uczniów dawnej klasy 0 (obecnie uczniowie klas IL oraz IC) w październiku Przyjazd grupy młodzieży belgijskiej do Warszawy w lutym bądź marcu W programie zwiedzanie Warszawy i Krakowa. Wyjazd grupy polskiej do Belgii w październiku Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przebieg wymiany: Agnieszka Czerniakiewicz, Zuzanna Lipke i Marzena Ekier. Wymiana klas I L oraz I C z młodzieżą licealną ze Słowenii (Nova Gorica). Kontynuacja projektu rozpoczętego dwa lata temu. Celem jest przybliżenie i lepsze poznanie kultur obu krajów. W programie zwiedzanie miejsc ważnych dla kultury oraz historii Polski i Słowenii. Wymiana odbędzie się w marcu i maju 2015 roku. Nauczyciele odpowiedzialni za jej 6

7 organizację : Katarzyna Bober, Katarzyna Kozłowska, Justyna Piątek. Wymiana z młodzieżą izraelską z liceum francuskiego usytuowanego w Holonie. Młodzież polska z klasy 3L wspólnie z młodzieżą izraelską spędzi popołudnie w szkole, obejrzy przedstawienie przygotowane przez klasę 3L. Obie grupy uczczą również pamięć ofiar Holokaustu. Spotkania odbędą się 4 i 5 listopada Wycieczki zagraniczne Uczniowie klas 3Loraz wyjadą we wrześniu 2014 do Alzacji I Lotaryngii. Celem wyjazdu jest zapoznanie się z kulturą, historią i geografią tych regionów, zwiedzanie miejscowych winnic, zapoznawanie się z procesem produkcji wina, zwiedzanie Nancy, przypomnienie wpływu Stanisława Leszczyńskiego na rozwój i historię miasta oraz regionu Lotaryngii. Podobny charakter i program będzie miał wyjazd uczniów klas 2C i 2L do tej samej części Francji. Termin wyjazdu jest przewidywany na wiosnę 2015 roku. Tradycyjna, coroczna wycieczka do Londynu. W tym roku szkolnym wyjadą uczniowie klas drugich. W programie zwiedzanie Londynu, zapoznawanie się z kulturą brytyjską. W ciągu miesięcy poprzedzających wyjazd młodzież przygotowuje projekty, a efekty tej pracy zostaną zaprezentowane podczas wycieczki. Termin wyjazdu: kwiecień bądź czerwiec Wyjazd organizują nauczyciele języka angielskiego pod przewodnictwem pani Ewy Drobek. Ponadto w tym roku szkolnym będziemy kontynuować współpracę z ambasadą Francji i takich krajów frankofońskich jak Szwajcaria czy Luksemburg. Projekty takie jak przeprowadzenie egzaminów Delf B2 czy też Dni Frankofonii będą w tym roku szkolnym miały swoje kolejne edycje właśnie dzięki tej współpracy. Załączniki: Regulamin wymian zagranicznych. Praca rady pedagogicznej Lp. Formy realizacji Data Uwagi 1. Zebranie Rady Pedagogicznej w związku z 28 sierpnia organizacją roku szkolnego 2014/ r. 2. Zebranie Rady Pedagogicznej sprawy bieżące, 10 września, zespół wychowawczy 2014 r. zespół wychowawczy 3. Zebranie Rady Pedagogicznej- obchody święta 13 Komisji Edukacji Narodowej października 2014 r. 7

8 4. Zebranie Rady Pedagogicznej sprawy bieżące, zespół wychowawczy 28 października 2014 r. 12 listopada 5. Szkolenie Rady Pedagogicznej warsztaty metodyczne gry dydaktyczne 2014 r. 6. Zebranie Rady Pedagogicznej- informacja 2 grudnia przewidywanych ocenach na pierwszy semestr, 2014 r. sprawy bieżące 7. Bożonarodzeniowe spotkanie Rady Pedagogicznej 17 grudnia 2014 r. 8. Zebranie Rady Pedagogicznej przedstawienie 7 stycznia wyników oceniania pierwszym semestrze 2015r. 9. Zebranie Rady Pedagogicznej- zatwierdzenie 13 stycznia wyników klasyfikacji 2015 r. 10. Zebranie Rady Pedagogicznej szkolenie 4 lutego 2015 r. 11. Zebranie Rady Pedagogicznej - informacja o 17 marca. przewidywanych ocenach na koniec roku 2015 r. szkolnego w klasach maturalnych, sprawy bieżące, szkolenie z procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych 12. Szkolenie Rady Pedagogicznej z procedur przeprowadzania egzaminów maturalnych 13. Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacja maturzystów 14. Zebranie Rady Pedagogicznej- zatwierdzenie wyników klasyfikacji 15. Zebranie Rady Pedagogicznej- informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 1 kwietnia 15 kwietnia 2015 r. 22 kwietnia 2015 r. 12 maja 2015 r. 16. Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja 17 czerwca 2015 r. 17. Zebranie Rady Pedagogicznej-zatwierdzenie 23 czerwca wyników klasyfikacji 2014r. 18. Zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie 29 czerwca pracy w roku szkolnym 2013/ r. Współpraca z rodzicami Lp. Formy realizacji data uwagi 1. Spotkanie z rodzicami maturzystów w celu przedstawienia 10 września Cały procedur maturalnych, spotkanie z rodzicami klas trzecich 2014 r. aula zespół gimnazjum w celu przedstawienia procedur egzaminu godz.17 gimnazjalnego, spotkania wychowawców z rodzicami Godz. 18 uczniów poszczególnych klas w celu organizacji pracy w 8

9 salach 2. Spotkanie z rodzicami informacje o ocenach i frekwencji przekazują wychowawcy 3. Spotkanie z rodzicami informacje o przewidywanych ocenach na pierwszy semestr przekazują wychowawcy 4. Spotkanie z rodzicami informacja o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr, sprawy bieżące 5. Spotkanie z rodzicami informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego w klasach maturalnych przekazują wychowawcy, dzień otwarty dla pozostałych klas 6. Spotkanie z rodzicami kandydatów do liceum 7. Spotkanie z rodzicami kandydatów do gimnazjum 8. Spotkanie z rodzicami informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego przekazują wychowawcy 29 października 2014 r. 3 grudnia 2014 r. 14 stycznia 2015 r. 18 marca 2015 r. 13 maja 2015 r. Cały zespół Cały zespół Cały zespół Cały zespół Cały zespół Uroczystości szkolne Lp. Forma realizacji data uwagi 1. Uroczyste rozpoczęcie r. godz. Spotkania w auli prowadzi p. dyrektor roku szkolnego 9.00-liceum,godz. Joanna Chrapkowska, wychowawcy 2014/2015 w auli gimnazjum prowadzą spotkania w salach lekcyjnych. Opieka nad pocztem sztandarowym p. Marek Pietrasik 2. Uroczyste obchody Odpowiedzialny cały zespół jubileuszu 95-lecia szkoły 3. Ślubowanie klas r. Spotkanie w auli przygotowują pierwszych, świętowanie wychowawcy klas pierwszych Dnia Komisji Edukacji Narodowej 4. Dni Literatury r. Odpowiedzialna p. Ewa Rzeczkowska 5. Jasełka r. Odpowiedzialne: p. Jolanta Gąsiorowska - Nóżka, p. Jolanta Konkowska 6. Studniówka r. Odpowiedzialni: p. Mirosława Bajszczak, p. Jolanta Paradowka, p. Patrycja Grzeszczak, p. Maciej Tomaszewski 7. Dzień Nauk Ścisłych r. Odpowiedzialni: p. Barbara Ciosek 8. Szkoła Radości r. Odpowiedzialna p. Maria Głowacka Dzień Frankofonii r. Odpowiedzialna p. Sylwia Sawicka Dzień Kultury Żydowskiej r. Odpowiedzialny p. Maciej Tomaszewski 9

10 9. Zakończenie Roku r. Odpowiedzialna p. Ewa Rzeczkowska Szkolnego dla maturzystów 10 Wyjazd do Kampinosu dla Odpowiedzialna p. Barbara Ciosek wszystkich klas gimanzjalnych 11. Przyrodniczy obóz r. Odpowiedzialna p. Barbara Ciosek naukowy 12. Zdrowy Żmichowiak r. Odpowiedzialna p. Barbara Karpińska 13. Być jak doktor Haus r. Odpowiedzialna p. Barbara Ciosek finał konkursu 14. Festiwal Piosenki Jacka r. Odpowiedzialne p. Urszula Szambelan, Kaczmarskiego p. Mirosława Bajszczak 15. Zakończenie roku r. Zakończenie roku dla klas trzecich i szkolnego drugich przygotowują wychowawcy klas drugich: p. Bożena Godley,p. Agnieszka Czerniakiewicz i p. Ewa Wiśniewska, zakończenie roku klas pierwszych gimnazjalnych p. Justyna Dudkiewicz, zakończenie roku klas pierwszych i drugich licealnych wychowawcy klas pierwszych. Praca z uczniem zdolnym i uczniem słabym 1. Diagnozy wstępne wiedzy i umiejętności ucznia- analiza wyników pozwala zidentyfikować potrzeby uczniów, celem jest podniesienie efektywności kształcenia. 2. Identyfikacja uczniów uzdolnionych i dysfunkcyjnych, którym można zaproponować indywidualny program nauczania lub indywidualny tok nauki. 3. Właściwy dobór podręczników, aby znajdowały się w nich zadania dla uczniów zdolnych i tych, którzy pracują wolniej lub potrzebują więcej ćwiczeń. 4. Stosowanie właściwych metod, aby rozwijać różne zdolności ucznia, np. projekty, inscenizacje, udział w wystawach, przedstawieniach, spotkaniach z ekspertami np. naukowcami, pisarzami itp. formy pozalekcyjne- zajęcia teatralne, koło plastyczne i wycieczki artystyczne, interdyscyplinarne zajęcia wychowawczo-edukacyjne, fakultet, w ramach którego uczniowie przygotowują gazetki i wystawy w bibliotece. 5. Organizowanie obozów naukowych- nauka w praktyce poza klasą. 6. Powierzanie uczniowi zdolnemu opieki nad uczniem słabszym- uczy koleżeńskości, motywuje poprzez docenienie i wyróżnienie. 7. Konsultacje przedmiotowe- zajęcia mające na celu wyrównanie braków w wiadomościach dla uczniów z trudnościami w nauce. 8. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, mających na celu wspomaganie rozwoju i zdolności uczniów. 10

11 9. Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach kuratoryjnych, turniejach i zawodach-koła naukowe -z języka angielskiego, francuskiego, koło sportowe, wiedzy biblijnej, koło matematyczne. 10. Prezentacja osiągnięć uczniów na stronie internetowej. 11. Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, tworzenie planów wspierających i dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów, zajęcia: konsultacje psychologiczne, interdyscyplinarne zajęcia wychowawczo-edukacyjne. Konkursy i olimpiady DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 KONKURSY PRZEDMIOTOWE L.p. konkurs organizator 1. chemiczny Magdalena Kołacz 2. geograficzny Anna Piłatowicz 3. matematyczny Agnieszka Gąstał 4. polonistyczny Justyna Dudkiewicz 5. biologiczny Barbara Ciosek 6. języka angielskiego Anna Wach 7. historyczny Maciej Tomaszewski 7. informatyczny LOGIA Jolanta Otrębska 8. języka francuskiego Marzena Ekier 9. fizyczny Mirosław Należyty KONKURSY KURATORYJNE TEMATYCZNE L.p. nazwa organizator 1. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej "Hieronimus" katecheci Gimnazjalny Konkurs Santo Subito o 2. Błogosławionym Janie Pawle II katecheci Ogólnopolski konkurs historyczny 3. 'Losy żołnierza i Beata Przybysz 11

12 dzieje polskiego' oręża 4. Konkurs filozoficzny W drodze ku mądrości Joanna Maliszewska DLA UCZNIÓW LICEUM ROK SZKOLNY 2014/2015 OLIMPIADY L.p. nazwa organizator 1. geograficzna Anna Piłatowicz 2. artystyczna - sekcja plastyki Bogdan Mojkowski 3. języka francuskiego Justyna Piątek 4. biologiczna Magdalena Żaboklicka 5. historyczna Maciej Tomaszewski 6. języka angielskiego Ewa Drobek 7. języka łacińskiego i kultury antycznej Mirosław Słomczewski 8. literatury i języka polskiego Magdalena Bańko Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 1. Wzmocnienie nauczania matematyki poprzez prowadzenie w klasach maturalnych dodatkowej godziny z tego przedmiotu. 2. Kontynuacja przyjętych metod i form pracy w zakresie języka francuskiego, ponieważ przynoszą one spodziewane efekty. Szkoła plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu liceów warszawskich. 3. Intensyfikacja metod i form pracy w zakresie przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język angielski). 4. Kontynuacja przyjętych metod pracy przedmiotów humanistycznych zdawanych na poziomie rozszerzonym, ponieważ przynoszą spodziewane efekty. 5. Kontynuacja projektów edukacyjno - wychowawczych (Dni Literatury, Szkoły Radości, TFAŻ-y, Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego), ponieważ aktywizują one uczniów, pozwalają nawiązywać współpracę ze środowiskiem, promują wartość edukacji poprzez interdyscyplinarne projekty. 6. Zachęcanie uczniów do korzystania z dodatkowych zajęć i konsultacji oferowanych przez szkołę. 7. Rozwiązywanie zadań maturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń gramatycznych, pracy z tekstem źródłowym i sprawdzanie znajomości lektur z podstawy programowej w formie kartkówek. Praca z arkuszem maturalnym. 12

13 Rozwiązywanie zadań gimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń gramatycznych, pracy z tekstem źródłowym i sprawdzanie znajomości lektur z podstawy programowej w formie kartkówek. Praca z arkuszem gimnazjalnym. 8. Sumienne odnotowywanie nieobecności uczniów na zajęciach. 9. Aktywizacja uczniów poprzez wprowadzanie prezentacji multimedialnych. 10. Przeprowadzenie matur próbnych. 11. Zachęcanie uczniów do systematycznej pracy w zakresie walki z dysleksją. 12. Organizacja zajęć integracyjnych we wrześniu dla klas pierwszych przez zespół wychowawczy. 13. Poprawienie komunikacji i przepływu informacji pomiędzy wychowawcą, nauczycielem, psychologiem i pedagogiem. 14. Badanie wyników ilościowych i jakościowych uzyskanych przez uczniów z poszczególnych przedmiotów pozwoliło na zaplanowanie następujących kroków a. Podczas lekcji języka polskiego należy zwracać uwagę na zasady kompozycyjne tekstu, konsekwentnie wymagać znajomości środków stylistycznych oraz funkcji tekstów językowych ponieważ uczniowie najwięcej punktów stracili przy udzielaniu odpowiedzi na te pytania, b. Na lekcjach historii należy kontynuować dotychczasowe metody pracy oraz położyć większy nacisk na analizę różnorodnych źródeł historycznych. Program naprawczy wdrożony w roku szkolnym 2013/2014 przyniósł spodziewane efekty, c. Na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie należy doskonalić pracę z materiałem źródłowym, ćwiczyć umiejętność analizy tekstów i ich krytycznej oceny. Należy również położyć nacisk na umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych, zlecać częściej pisanie wypracowań i omawiać dokładnie popełnione błędy. d. Podczas lekcji biologii należy położyć większy nacisk na powtórzenie materiału nie tylko z zagadnień sprawiających uczniom trudności, ale również z podstawowych wiadomości np. z anatomii i fizjologii człowieka czy budowy komórki. e. W czasie lekcji języka polskiego w gimnazjum należy kontynuować dotychczasowe metody i formy pracy podczas lekcji i zajęć o charakterze fakultatywnym ćwiczyć rozwiązywanie zadań testowych, zwłaszcza o złożonej konstrukcji i łączących zadania typu prawda-fałsz i wielokrotnego wyboru; podczas analizy tekstów różnego typu zwracać uwagę na określanie funkcji środków stylistycznych; położyć większy nacisk na zagadnienia dotyczące interpunkcji; położyć nacisk na zagadnienia poprawnościowe; ćwiczyć konstruowanie dłuższych wypowiedzi zróżnicowanych pod względem składniowym i stylistycznym. f. Na lekcjach geografii należy kontynuować dotychczasowe metody i formy pracy. Więcej czasu poświęcić na analizę danych statystycznych i wykresów, pracę z atlasem i światem w liczbach. Korelacji między poszczególnymi działami geografii. g. Podczas lekcji i zajęć o charakterze fakultatywnym z matematyki w gimnazjum należy kontynuować dotychczasowe metody i formy pracy,ćwiczyć rozwiązywanie zadań testowych, zwłaszcza o złożonej konstrukcji i łączących zadania typu prawda-fałsz i wielokrotnego wyboru; nieco więcej czasu poświęcić działowi funkcje (który jest trudny, a jednocześnie ważny);kształcić u uczniów 13

14 wyobraźnię przestrzenną; więcej czasu poświęcić statystyce i obliczeniom procentowym. h. Z historii sztuki możliwość systematycznych konsultacji z nauczycielem na fakultecie, uświadomienie uczniom już w kl. I wagi przedmiotu WOK, jeżeli w przyszłości chcą zdawać maturę z historii sztuki i. Z łaciny utrzymanie dotychczasowego sposobu pracy z uczniem j. Z języków nowożytnych należy kontynuować formę pracy, ponieważ przynosi ona spodziewane efekty k. Na lekcjach fizyki należy położyć nacisk na samodzielne rozwiązywanie przez uczniów jak największej ilości zadań maturalnych z jednej strony, z drugiej zaś częściej testować wiedzę uczniów podczas matur próbnych i sprawdzianów opartych o zadania maturalne (to ostatnie pozwoli uczniom skuteczniej walczyć ze stresem i lepiej gospodarować czasem podczas egzaminu). Należy zwrócić uwagę na zagadnienia, które sprawiły sporo trudności tegorocznym maturzystom, a jednocześnie kontynuować prowadzenie konsultacji i zachęcać uczniów do uczestnictwa w tych zajęciach. l. Największe problemy sprawiały zadania, w których należało napisać skrócone równania reakcji chemicznych, trudności były również z obliczaniem standardowej entalpii tworzenia, jak również obliczanie zadań, które dotyczyły wpływu ph roztworu na wartość potencjału półogniwa w układach biologicznych (NADH / NAD+). Niewielka ilość godzin chemii uniemożliwiła, aby dokładnie omówić, przeanalizować i zastosować w praktyce wszystkie zagadnienia z chemii rozszerzonej, w szczególności z termodynamiki, termochemii, chemii organicznej. W bieżącym roku należy zwrócić szczególną uwagę na wyżej wymienione działy i zagadnienia. 15. Kontynuacja Szkolnego Konkursu Gramatycznego z Języka Angielskiego (przygotowały p. E. Drobek, p. Godley Pakuła) na poziomie zaawansowanym dla uczniów gimnazjum i liceum, gdyż ma to bezpośredni wpływ na podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego i matury na poziomie rozszerzonym. 16. Pozyskiwanie sponsorów nagród z zewnątrz dla laureatów Szkolnego Konkursu Gramatycznego z Języka Angielskiego(wydawnictwo Oxford ). 17. W nawiązaniu do wyników ewaluacji angażowanie uczniów w organizowanie Szkolnego Konkursu Gramatycznego z Języka Angielskiego i wydarzeń kulturalnych ( np. British Market, tradycje i święta krajów w obszarze anglojęzycznym), opracowanie materiałów w jęz. angielskim na stronę internetową szkoły do zakładki Welcome. 18. Kontynuacja współpracy z organizacją studencką AIESEC, w ramach której studenci z innych krajów przeprowadzają zajęcia z uczniami w języku angielskim. 19. Wprowadzenie przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego lekcji koedukacyjnych. 20. Kontynuacja projektu Dzień Zdrowego Żmichowiaka (B. Karpińska, E. Biczak) i zaproszenie chętnych nauczycieli do współpracy. 14

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo