Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej"

Transkrypt

1 Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej Plan pracy Szkoły na rok 2014/

2 Spis Treści Cele i zadania szkoły...str.03 Wpisanie planu pracy w program rozwoju edukacji w Warszawie...str.03 Priorytety szkoły...str.03 Zespoły działające w szkole...str.04 Współpraca z zagranicą...str.05 Praca Rady Pedagogicznej...str.07 Współpraca z rodzicami...str.08 Uroczystości szkolne...str.09 Praca uczniem zdolnym i uczniem słabym...str.10 Konkursy i olimpiady...str.11 Wnioski z nadzoru pedagogicznego...str.12 2

3 Cele i zadania edukacyjne Plan pracy szkoły ma na celu dobre przygotowanie młodzieży do dalszych etapów kształcenia i zapewnia wszystkim uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz stanowi spójną i ciągłą koncepcję pedagogiczno-wychowawczą naszej szkoły. Uzyskanie bardzo dobrych wyników z egzaminu maturalnego oraz z egzaminu gimnazjalnego, dzięki którym uczniowie dostaną się na wymarzone kierunki studiów i do wybranych przez siebie szkół średnich, a także sukcesy młodzieży w różnych konkursach i olimpiadach będą odzwierciedleniem pracy nauczycieli i założonym efektem planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Plan pracy szkoły wpisuje się w program rozwoju edukacji w Warszawie w latach Najważniejsze cele edukacyjne: 1. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. 2. Kontynuacja procesów pozwalających utrzymać bezpieczną i przyjazną szkołę. 3. Kontynuacja profilaktyki agresji i przemocy w szkole. 4. Wprowadzenie zajęć warsztatowych włączających uczniów niepełnosprawnych. 5. Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez uczestnictwo w szkolnych projektach dydaktyczno wychowawczych (Dni Literatury, Szkoła Radości, TFAŻ, wymiany z zagranicą). 6. Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki. 7. Wzmacnianie roli nauczyciela w kreowaniu kapitału ludzkiego i społecznego. 3

4 Priorytety szkoły: utrzymanie wysokiego poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych, utrzymanie wysokiego poziomu nauczania języków obcych, zapewnienie uczniom kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych w zależności od indywidualnych uzdolnień, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, kształtowanie umiejętności adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości poprzez uczenie się przez całe życie, dbanie o zdrowie i środowisko naturalne, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności szukania informacji, posługiwania się technologią informacyjną, wykorzystanie potencjału warszawskich instytucji kultury i nauki w kształcenia dzieci i młodzieży, rozwijania współpracy z zagranicą, wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły, zapewnienie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia w szkole, sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i wieku, i współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi ośrodkami, monitorowanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej, doskonalenie pracy nauczycieli. Zespoły działające w ZS Nr 67. Zespół matematyczno - informatyczny: Przewodnicząca: A. Gąstał Członkowie: dyr. J. Chrapkowska, A. Gąstał, p. B Feluch, p. A. Górniak, J. Otrębska, J. Paradowska, J. Szadkowska, S. Makara. Zespół humanistyczny: Przewodnicząca: E. Rzeczkowska Członkowie: J. Adamczyk, M. Bajszczak-Krzyżanowska, J. Dudkiewicz, J. Gąsiorowska Nóżka, dyr. M. Gronostalska, dyr. J. Jankowska, J. Konkowska, Z. Lipke, J. Maliszewska, B. Mojkowski, U. Ratuszyńska, M. Słomczewski, U. Szambelan, M. Walendzik-Bańko, B. Mojkowski, M. Tomaszewski, ks. P. Rymuza Zespół przyrodniczy: 4

5 Przewodniczący: M. Należyty Członkowie: dyr. J. Chrapkowska, B. Ciosek, P. Grzeszczak, Z. Ignatowicz, M. Bogdalska- Kołacz, A. Piłatowicz, M. Wilska, M. Żaboklicka. Sekcja dwujęzyczna: Przewodnicząca: S. Sawicka Członkowie: dyr. J. Chrapkowska, K. Bober, A. Borkowska-Włosek, B. Ciosek, A. Czerniakiewicz, M. Ekier, A. Gąstał, M. Głowacka, M. Jaskuła, J. Kaleta, K. Kozłowska, I. Krasnodębska, M. Węgrzecka - Krawczyk, J. Otrębska, M. Paquet, J. Piątek, U. Ratuszyńska, J. Szadkowska, M. Tomaszewski, E. Vauthier, M. Żaboklicka. Zespół językowy: Przewodnicząca: A. Lubieniecka Członkowie: E. Drobek, B. Godley-Pakuła, A. Janaszek - Seydlitz, A. Wach, E. Wiśniewska, Zespół wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego: Przewodnicząca: B. Karpińska Członkowie: E. Biczak, T. Kiejdo, M. Marek, K. Pietrzak,M. Pietrasik, K. Pietrzak, K. Tomaszewski. Zespół romanistów: Przewodnicząca: K. Kozłowska Członkowie: A. Borkowska-Włosek, A. Czerniakiewicz, M. Ekier, M. Głowacka, M. Jaskuła, J. Kaleta, K. Kozłowska, I. Krasnodębska, M. Węgrzecka - Krawczyk, M. Paquet, J. Piątek, E. Vauthier. Zespół wychowawczy: Przewodnicząca: Kamila Kamińska Członkowie:M. Bogdalska- Kołacz, M. Bajszczak - Krzyżanowska, A. Borkowska-Włosek, A. Czerniakiewicz, J. Dudkiewicz, E. Drobek, M. Ekier, A. Gąstał, B. Godle - Pakuła, A. Górniak, P. Grzeszczak, A. Janaszek - Seydlitz, K. Kozłowska, A. Lubieniecka,, J. Otrębska, J. Paradowska, R. Pazyrska, A. Piłatowicz, E. Rzeczkowska, S. Sawicka,M. Walendzik-Bańko, Z. Wasilewska- Lipke, E. Wiśniewska, M. Żaboklicka, M. Tomaszewski, M. Słomczewski. 5

6 Kontakty z zagranicą. Wymiany ze szkołami zagranicznymi. Wycieczki zagraniczne. Wymiany ze szkołami z krajów frankofońskich. Wymiany uczniów ze szkołami na poziomie gimnazjalnym jak i licealnym mają na celu nawiązanie kontaktu z uczniami w kraju frankofońskim i realizację określonego programu edukacyjnego. Program ten w dużej części jest wspólny dla wszystkich wymian obejmuje: poznanie kultury, obyczajów, zachowań codziennych właściwych dla danego kraju; doskonalenie języka francuskiego m.in. przez realizację tematów określonego projektu/programu wymiany; umiejętności przedstawiania historii, geografii, literatury, zwyczajów polskich całego naszego dorobku kulturalnego; uwrażliwienie na inność, akceptację odmienności, otwartość, tolerancję. Harmonogram wymian, krótki opis celów i programów, organizatorzy, daty. Gimnazjum Wyjazd klas A2 i B2 do Paryża oraz klasy C2 do Francji na wiosnę 2015 wraz z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi języka francuskiego w tych klasach. W programie praca nad projektem związanym z wyjazdem oraz zwiedzanie. Uczniowie klas trzecich gimnazjum wspólnie z uczniami klasy 0 wezmą udział w konkursie, którego celem będzie wyłonienie kandydatów do wymiany z młodzieżą belgijską. Przewidywany czas przyjazdu grupy belgijskiej na wiosnę 2015 roku. Liceum Wymiana młodzieży klasy wstępnej 0 z młodzieżą z Collège du Sartay (kontynuacja wieloletniej współpracy) z Belgii. Celem jest poznanie kultur obu krajów poprzez mieszkanie w rodzinach korespondentów, uwrażliwienie na otwartość i tolerancję. W programie zwiedzanie m.in. Liège, Brugii, Brukseli. Wyjazd grupy złożonej z uczniów dawnej klasy 0 (obecnie uczniowie klas IL oraz IC) w październiku Przyjazd grupy młodzieży belgijskiej do Warszawy w lutym bądź marcu W programie zwiedzanie Warszawy i Krakowa. Wyjazd grupy polskiej do Belgii w październiku Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przebieg wymiany: Agnieszka Czerniakiewicz, Zuzanna Lipke i Marzena Ekier. Wymiana klas I L oraz I C z młodzieżą licealną ze Słowenii (Nova Gorica). Kontynuacja projektu rozpoczętego dwa lata temu. Celem jest przybliżenie i lepsze poznanie kultur obu krajów. W programie zwiedzanie miejsc ważnych dla kultury oraz historii Polski i Słowenii. Wymiana odbędzie się w marcu i maju 2015 roku. Nauczyciele odpowiedzialni za jej 6

7 organizację : Katarzyna Bober, Katarzyna Kozłowska, Justyna Piątek. Wymiana z młodzieżą izraelską z liceum francuskiego usytuowanego w Holonie. Młodzież polska z klasy 3L wspólnie z młodzieżą izraelską spędzi popołudnie w szkole, obejrzy przedstawienie przygotowane przez klasę 3L. Obie grupy uczczą również pamięć ofiar Holokaustu. Spotkania odbędą się 4 i 5 listopada Wycieczki zagraniczne Uczniowie klas 3Loraz wyjadą we wrześniu 2014 do Alzacji I Lotaryngii. Celem wyjazdu jest zapoznanie się z kulturą, historią i geografią tych regionów, zwiedzanie miejscowych winnic, zapoznawanie się z procesem produkcji wina, zwiedzanie Nancy, przypomnienie wpływu Stanisława Leszczyńskiego na rozwój i historię miasta oraz regionu Lotaryngii. Podobny charakter i program będzie miał wyjazd uczniów klas 2C i 2L do tej samej części Francji. Termin wyjazdu jest przewidywany na wiosnę 2015 roku. Tradycyjna, coroczna wycieczka do Londynu. W tym roku szkolnym wyjadą uczniowie klas drugich. W programie zwiedzanie Londynu, zapoznawanie się z kulturą brytyjską. W ciągu miesięcy poprzedzających wyjazd młodzież przygotowuje projekty, a efekty tej pracy zostaną zaprezentowane podczas wycieczki. Termin wyjazdu: kwiecień bądź czerwiec Wyjazd organizują nauczyciele języka angielskiego pod przewodnictwem pani Ewy Drobek. Ponadto w tym roku szkolnym będziemy kontynuować współpracę z ambasadą Francji i takich krajów frankofońskich jak Szwajcaria czy Luksemburg. Projekty takie jak przeprowadzenie egzaminów Delf B2 czy też Dni Frankofonii będą w tym roku szkolnym miały swoje kolejne edycje właśnie dzięki tej współpracy. Załączniki: Regulamin wymian zagranicznych. Praca rady pedagogicznej Lp. Formy realizacji Data Uwagi 1. Zebranie Rady Pedagogicznej w związku z 28 sierpnia organizacją roku szkolnego 2014/ r. 2. Zebranie Rady Pedagogicznej sprawy bieżące, 10 września, zespół wychowawczy 2014 r. zespół wychowawczy 3. Zebranie Rady Pedagogicznej- obchody święta 13 Komisji Edukacji Narodowej października 2014 r. 7

8 4. Zebranie Rady Pedagogicznej sprawy bieżące, zespół wychowawczy 28 października 2014 r. 12 listopada 5. Szkolenie Rady Pedagogicznej warsztaty metodyczne gry dydaktyczne 2014 r. 6. Zebranie Rady Pedagogicznej- informacja 2 grudnia przewidywanych ocenach na pierwszy semestr, 2014 r. sprawy bieżące 7. Bożonarodzeniowe spotkanie Rady Pedagogicznej 17 grudnia 2014 r. 8. Zebranie Rady Pedagogicznej przedstawienie 7 stycznia wyników oceniania pierwszym semestrze 2015r. 9. Zebranie Rady Pedagogicznej- zatwierdzenie 13 stycznia wyników klasyfikacji 2015 r. 10. Zebranie Rady Pedagogicznej szkolenie 4 lutego 2015 r. 11. Zebranie Rady Pedagogicznej - informacja o 17 marca. przewidywanych ocenach na koniec roku 2015 r. szkolnego w klasach maturalnych, sprawy bieżące, szkolenie z procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych 12. Szkolenie Rady Pedagogicznej z procedur przeprowadzania egzaminów maturalnych 13. Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacja maturzystów 14. Zebranie Rady Pedagogicznej- zatwierdzenie wyników klasyfikacji 15. Zebranie Rady Pedagogicznej- informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 1 kwietnia 15 kwietnia 2015 r. 22 kwietnia 2015 r. 12 maja 2015 r. 16. Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja 17 czerwca 2015 r. 17. Zebranie Rady Pedagogicznej-zatwierdzenie 23 czerwca wyników klasyfikacji 2014r. 18. Zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie 29 czerwca pracy w roku szkolnym 2013/ r. Współpraca z rodzicami Lp. Formy realizacji data uwagi 1. Spotkanie z rodzicami maturzystów w celu przedstawienia 10 września Cały procedur maturalnych, spotkanie z rodzicami klas trzecich 2014 r. aula zespół gimnazjum w celu przedstawienia procedur egzaminu godz.17 gimnazjalnego, spotkania wychowawców z rodzicami Godz. 18 uczniów poszczególnych klas w celu organizacji pracy w 8

9 salach 2. Spotkanie z rodzicami informacje o ocenach i frekwencji przekazują wychowawcy 3. Spotkanie z rodzicami informacje o przewidywanych ocenach na pierwszy semestr przekazują wychowawcy 4. Spotkanie z rodzicami informacja o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr, sprawy bieżące 5. Spotkanie z rodzicami informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego w klasach maturalnych przekazują wychowawcy, dzień otwarty dla pozostałych klas 6. Spotkanie z rodzicami kandydatów do liceum 7. Spotkanie z rodzicami kandydatów do gimnazjum 8. Spotkanie z rodzicami informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego przekazują wychowawcy 29 października 2014 r. 3 grudnia 2014 r. 14 stycznia 2015 r. 18 marca 2015 r. 13 maja 2015 r. Cały zespół Cały zespół Cały zespół Cały zespół Cały zespół Uroczystości szkolne Lp. Forma realizacji data uwagi 1. Uroczyste rozpoczęcie r. godz. Spotkania w auli prowadzi p. dyrektor roku szkolnego 9.00-liceum,godz. Joanna Chrapkowska, wychowawcy 2014/2015 w auli gimnazjum prowadzą spotkania w salach lekcyjnych. Opieka nad pocztem sztandarowym p. Marek Pietrasik 2. Uroczyste obchody Odpowiedzialny cały zespół jubileuszu 95-lecia szkoły 3. Ślubowanie klas r. Spotkanie w auli przygotowują pierwszych, świętowanie wychowawcy klas pierwszych Dnia Komisji Edukacji Narodowej 4. Dni Literatury r. Odpowiedzialna p. Ewa Rzeczkowska 5. Jasełka r. Odpowiedzialne: p. Jolanta Gąsiorowska - Nóżka, p. Jolanta Konkowska 6. Studniówka r. Odpowiedzialni: p. Mirosława Bajszczak, p. Jolanta Paradowka, p. Patrycja Grzeszczak, p. Maciej Tomaszewski 7. Dzień Nauk Ścisłych r. Odpowiedzialni: p. Barbara Ciosek 8. Szkoła Radości r. Odpowiedzialna p. Maria Głowacka Dzień Frankofonii r. Odpowiedzialna p. Sylwia Sawicka Dzień Kultury Żydowskiej r. Odpowiedzialny p. Maciej Tomaszewski 9

10 9. Zakończenie Roku r. Odpowiedzialna p. Ewa Rzeczkowska Szkolnego dla maturzystów 10 Wyjazd do Kampinosu dla Odpowiedzialna p. Barbara Ciosek wszystkich klas gimanzjalnych 11. Przyrodniczy obóz r. Odpowiedzialna p. Barbara Ciosek naukowy 12. Zdrowy Żmichowiak r. Odpowiedzialna p. Barbara Karpińska 13. Być jak doktor Haus r. Odpowiedzialna p. Barbara Ciosek finał konkursu 14. Festiwal Piosenki Jacka r. Odpowiedzialne p. Urszula Szambelan, Kaczmarskiego p. Mirosława Bajszczak 15. Zakończenie roku r. Zakończenie roku dla klas trzecich i szkolnego drugich przygotowują wychowawcy klas drugich: p. Bożena Godley,p. Agnieszka Czerniakiewicz i p. Ewa Wiśniewska, zakończenie roku klas pierwszych gimnazjalnych p. Justyna Dudkiewicz, zakończenie roku klas pierwszych i drugich licealnych wychowawcy klas pierwszych. Praca z uczniem zdolnym i uczniem słabym 1. Diagnozy wstępne wiedzy i umiejętności ucznia- analiza wyników pozwala zidentyfikować potrzeby uczniów, celem jest podniesienie efektywności kształcenia. 2. Identyfikacja uczniów uzdolnionych i dysfunkcyjnych, którym można zaproponować indywidualny program nauczania lub indywidualny tok nauki. 3. Właściwy dobór podręczników, aby znajdowały się w nich zadania dla uczniów zdolnych i tych, którzy pracują wolniej lub potrzebują więcej ćwiczeń. 4. Stosowanie właściwych metod, aby rozwijać różne zdolności ucznia, np. projekty, inscenizacje, udział w wystawach, przedstawieniach, spotkaniach z ekspertami np. naukowcami, pisarzami itp. formy pozalekcyjne- zajęcia teatralne, koło plastyczne i wycieczki artystyczne, interdyscyplinarne zajęcia wychowawczo-edukacyjne, fakultet, w ramach którego uczniowie przygotowują gazetki i wystawy w bibliotece. 5. Organizowanie obozów naukowych- nauka w praktyce poza klasą. 6. Powierzanie uczniowi zdolnemu opieki nad uczniem słabszym- uczy koleżeńskości, motywuje poprzez docenienie i wyróżnienie. 7. Konsultacje przedmiotowe- zajęcia mające na celu wyrównanie braków w wiadomościach dla uczniów z trudnościami w nauce. 8. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, mających na celu wspomaganie rozwoju i zdolności uczniów. 10

11 9. Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach kuratoryjnych, turniejach i zawodach-koła naukowe -z języka angielskiego, francuskiego, koło sportowe, wiedzy biblijnej, koło matematyczne. 10. Prezentacja osiągnięć uczniów na stronie internetowej. 11. Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, tworzenie planów wspierających i dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów, zajęcia: konsultacje psychologiczne, interdyscyplinarne zajęcia wychowawczo-edukacyjne. Konkursy i olimpiady DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 KONKURSY PRZEDMIOTOWE L.p. konkurs organizator 1. chemiczny Magdalena Kołacz 2. geograficzny Anna Piłatowicz 3. matematyczny Agnieszka Gąstał 4. polonistyczny Justyna Dudkiewicz 5. biologiczny Barbara Ciosek 6. języka angielskiego Anna Wach 7. historyczny Maciej Tomaszewski 7. informatyczny LOGIA Jolanta Otrębska 8. języka francuskiego Marzena Ekier 9. fizyczny Mirosław Należyty KONKURSY KURATORYJNE TEMATYCZNE L.p. nazwa organizator 1. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej "Hieronimus" katecheci Gimnazjalny Konkurs Santo Subito o 2. Błogosławionym Janie Pawle II katecheci Ogólnopolski konkurs historyczny 3. 'Losy żołnierza i Beata Przybysz 11

12 dzieje polskiego' oręża 4. Konkurs filozoficzny W drodze ku mądrości Joanna Maliszewska DLA UCZNIÓW LICEUM ROK SZKOLNY 2014/2015 OLIMPIADY L.p. nazwa organizator 1. geograficzna Anna Piłatowicz 2. artystyczna - sekcja plastyki Bogdan Mojkowski 3. języka francuskiego Justyna Piątek 4. biologiczna Magdalena Żaboklicka 5. historyczna Maciej Tomaszewski 6. języka angielskiego Ewa Drobek 7. języka łacińskiego i kultury antycznej Mirosław Słomczewski 8. literatury i języka polskiego Magdalena Bańko Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 1. Wzmocnienie nauczania matematyki poprzez prowadzenie w klasach maturalnych dodatkowej godziny z tego przedmiotu. 2. Kontynuacja przyjętych metod i form pracy w zakresie języka francuskiego, ponieważ przynoszą one spodziewane efekty. Szkoła plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu liceów warszawskich. 3. Intensyfikacja metod i form pracy w zakresie przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język angielski). 4. Kontynuacja przyjętych metod pracy przedmiotów humanistycznych zdawanych na poziomie rozszerzonym, ponieważ przynoszą spodziewane efekty. 5. Kontynuacja projektów edukacyjno - wychowawczych (Dni Literatury, Szkoły Radości, TFAŻ-y, Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego), ponieważ aktywizują one uczniów, pozwalają nawiązywać współpracę ze środowiskiem, promują wartość edukacji poprzez interdyscyplinarne projekty. 6. Zachęcanie uczniów do korzystania z dodatkowych zajęć i konsultacji oferowanych przez szkołę. 7. Rozwiązywanie zadań maturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń gramatycznych, pracy z tekstem źródłowym i sprawdzanie znajomości lektur z podstawy programowej w formie kartkówek. Praca z arkuszem maturalnym. 12

13 Rozwiązywanie zadań gimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń gramatycznych, pracy z tekstem źródłowym i sprawdzanie znajomości lektur z podstawy programowej w formie kartkówek. Praca z arkuszem gimnazjalnym. 8. Sumienne odnotowywanie nieobecności uczniów na zajęciach. 9. Aktywizacja uczniów poprzez wprowadzanie prezentacji multimedialnych. 10. Przeprowadzenie matur próbnych. 11. Zachęcanie uczniów do systematycznej pracy w zakresie walki z dysleksją. 12. Organizacja zajęć integracyjnych we wrześniu dla klas pierwszych przez zespół wychowawczy. 13. Poprawienie komunikacji i przepływu informacji pomiędzy wychowawcą, nauczycielem, psychologiem i pedagogiem. 14. Badanie wyników ilościowych i jakościowych uzyskanych przez uczniów z poszczególnych przedmiotów pozwoliło na zaplanowanie następujących kroków a. Podczas lekcji języka polskiego należy zwracać uwagę na zasady kompozycyjne tekstu, konsekwentnie wymagać znajomości środków stylistycznych oraz funkcji tekstów językowych ponieważ uczniowie najwięcej punktów stracili przy udzielaniu odpowiedzi na te pytania, b. Na lekcjach historii należy kontynuować dotychczasowe metody pracy oraz położyć większy nacisk na analizę różnorodnych źródeł historycznych. Program naprawczy wdrożony w roku szkolnym 2013/2014 przyniósł spodziewane efekty, c. Na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie należy doskonalić pracę z materiałem źródłowym, ćwiczyć umiejętność analizy tekstów i ich krytycznej oceny. Należy również położyć nacisk na umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych, zlecać częściej pisanie wypracowań i omawiać dokładnie popełnione błędy. d. Podczas lekcji biologii należy położyć większy nacisk na powtórzenie materiału nie tylko z zagadnień sprawiających uczniom trudności, ale również z podstawowych wiadomości np. z anatomii i fizjologii człowieka czy budowy komórki. e. W czasie lekcji języka polskiego w gimnazjum należy kontynuować dotychczasowe metody i formy pracy podczas lekcji i zajęć o charakterze fakultatywnym ćwiczyć rozwiązywanie zadań testowych, zwłaszcza o złożonej konstrukcji i łączących zadania typu prawda-fałsz i wielokrotnego wyboru; podczas analizy tekstów różnego typu zwracać uwagę na określanie funkcji środków stylistycznych; położyć większy nacisk na zagadnienia dotyczące interpunkcji; położyć nacisk na zagadnienia poprawnościowe; ćwiczyć konstruowanie dłuższych wypowiedzi zróżnicowanych pod względem składniowym i stylistycznym. f. Na lekcjach geografii należy kontynuować dotychczasowe metody i formy pracy. Więcej czasu poświęcić na analizę danych statystycznych i wykresów, pracę z atlasem i światem w liczbach. Korelacji między poszczególnymi działami geografii. g. Podczas lekcji i zajęć o charakterze fakultatywnym z matematyki w gimnazjum należy kontynuować dotychczasowe metody i formy pracy,ćwiczyć rozwiązywanie zadań testowych, zwłaszcza o złożonej konstrukcji i łączących zadania typu prawda-fałsz i wielokrotnego wyboru; nieco więcej czasu poświęcić działowi funkcje (który jest trudny, a jednocześnie ważny);kształcić u uczniów 13

14 wyobraźnię przestrzenną; więcej czasu poświęcić statystyce i obliczeniom procentowym. h. Z historii sztuki możliwość systematycznych konsultacji z nauczycielem na fakultecie, uświadomienie uczniom już w kl. I wagi przedmiotu WOK, jeżeli w przyszłości chcą zdawać maturę z historii sztuki i. Z łaciny utrzymanie dotychczasowego sposobu pracy z uczniem j. Z języków nowożytnych należy kontynuować formę pracy, ponieważ przynosi ona spodziewane efekty k. Na lekcjach fizyki należy położyć nacisk na samodzielne rozwiązywanie przez uczniów jak największej ilości zadań maturalnych z jednej strony, z drugiej zaś częściej testować wiedzę uczniów podczas matur próbnych i sprawdzianów opartych o zadania maturalne (to ostatnie pozwoli uczniom skuteczniej walczyć ze stresem i lepiej gospodarować czasem podczas egzaminu). Należy zwrócić uwagę na zagadnienia, które sprawiły sporo trudności tegorocznym maturzystom, a jednocześnie kontynuować prowadzenie konsultacji i zachęcać uczniów do uczestnictwa w tych zajęciach. l. Największe problemy sprawiały zadania, w których należało napisać skrócone równania reakcji chemicznych, trudności były również z obliczaniem standardowej entalpii tworzenia, jak również obliczanie zadań, które dotyczyły wpływu ph roztworu na wartość potencjału półogniwa w układach biologicznych (NADH / NAD+). Niewielka ilość godzin chemii uniemożliwiła, aby dokładnie omówić, przeanalizować i zastosować w praktyce wszystkie zagadnienia z chemii rozszerzonej, w szczególności z termodynamiki, termochemii, chemii organicznej. W bieżącym roku należy zwrócić szczególną uwagę na wyżej wymienione działy i zagadnienia. 15. Kontynuacja Szkolnego Konkursu Gramatycznego z Języka Angielskiego (przygotowały p. E. Drobek, p. Godley Pakuła) na poziomie zaawansowanym dla uczniów gimnazjum i liceum, gdyż ma to bezpośredni wpływ na podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego i matury na poziomie rozszerzonym. 16. Pozyskiwanie sponsorów nagród z zewnątrz dla laureatów Szkolnego Konkursu Gramatycznego z Języka Angielskiego(wydawnictwo Oxford ). 17. W nawiązaniu do wyników ewaluacji angażowanie uczniów w organizowanie Szkolnego Konkursu Gramatycznego z Języka Angielskiego i wydarzeń kulturalnych ( np. British Market, tradycje i święta krajów w obszarze anglojęzycznym), opracowanie materiałów w jęz. angielskim na stronę internetową szkoły do zakładki Welcome. 18. Kontynuacja współpracy z organizacją studencką AIESEC, w ramach której studenci z innych krajów przeprowadzają zajęcia z uczniami w języku angielskim. 19. Wprowadzenie przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego lekcji koedukacyjnych. 20. Kontynuacja projektu Dzień Zdrowego Żmichowiaka (B. Karpińska, E. Biczak) i zaproszenie chętnych nauczycieli do współpracy. 14

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2014/2015 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela 1. Adamczyk Jadwiga Konsultacje przedmiotowe historia A1, B1 środa, 8. l. biblio - - teka 2. Bajszczak-Krzyżanowska

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016 koła i fakultety

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016 koła i fakultety Realizacja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016 koła i fakultety Imię i nazwisko nauczyciela 1. Achtabowska Maria Konsultacje przedmiotowe fizyka; 1B, 2B terminy ustalane 6 zajęcia laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2011/ W skład zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów wchodzą nauczyciele: matematyki,

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/15 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2012/2013 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum w Teresinie wchodzą : matematyki, fizyki, chemii, biologii,

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Poprawa poziomu nauczania i utrzymanie wysokich wyników egzaminów zewnętrznych. 1. Poprawa efektywności kształcenia poprzez uwzględnianie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: Przewodniczący: Aleksandra Kusiak Członkowie: Renata

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim ul.wałowa 5 ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016 Strona 1 z 6 Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/ Podstawowe kierunki pracy gimnazjum w roku szkolnym 2015/: Wzrost efektów kształcenia przejawiający się podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 11.09.2014 13:52 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE I półrocze II półrocze Zimowa przerwa świąteczna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 W skład przedmiotowego bloku humanistycznego działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Opolu wchodzą nauczyciele: języka polskiego, języka

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu 1 PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015 Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Lp. Formy realizacji Termin Odpowiedzialny Współodpowiedzialny 1. Kontynuacja działań związanych z procesem kształcenia: a. dbałość

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH Cel ogólny. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tak aby tworzyć warunki do odniesienia sukcesu na miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO Gimnazjalno Licealny Zespół Szkół w Wołczynie Rok szkolny 2016/2017 GIMNAZJUM. ALNI wszyscy członkowie zespołu

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO Gimnazjalno Licealny Zespół Szkół w Wołczynie Rok szkolny 2016/2017 GIMNAZJUM. ALNI wszyscy członkowie zespołu ZADANIE 1.Organizacja pracy w roku szkolnym /2017 GIMNAZJUM SPOSÓB TERMIN REALIZACJI - zaplanowanie Wrzesień zadań przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym /2017; imprez i uroczystości szkolnych. PLAN

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie. Plan pracy szkoły.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie. Plan pracy szkoły. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014 Władysławowo 2013 Spis treści I. Kalendarz roku

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele ogólne: 1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i humanistycznych 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH L.p. Zadania do realizacji 1. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2014/2015 2. Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych odpowiadających oczekiwaniom uczniów w ramach godzin z art.42 KN, zajęć projektowych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO FIZYCZNYCH

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO FIZYCZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO FIZYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESPÓŁ MATEMATYCZNO FIZYCZNY rok szkolny 2014/2015 M. Puchalska - matematyka

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 2.IX.2013 Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, M. Mikrut

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień Miesiąc GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.14 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.14

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne za realizację Osoby współodpowiedzialne Termin realizacji I. ORGANIZACYJNE 1. Zorganizowanie pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014

KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014 KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014 WRZESIEŃ 2 września (poniedziałek) godz. 10.00. rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 5 września (czwartek) - Rada Pedagogiczna część II, godz. 15.00 Zebranie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne za realizację I. ORGANIZACYJNE Osoby współodpowiedzialne Termin realizacji Uwagi 1. Zorganizowanie pracy

Bardziej szczegółowo

Sposoby/forma realizacji Termin Odpowiedzialny. zachowania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Sposoby/forma realizacji Termin Odpowiedzialny. zachowania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Planowanie zadań w ramach prac zespołu edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2014/ 2015 Zadania statutowe Opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.września 2015 roku

PLAN PRACY. Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.września 2015 roku PLAN PRACY Zespół Szkolno Przedszkolny w Świnicach Warckich Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich na rok szkolny 2015/2016. Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.września 2015

Bardziej szczegółowo