Liczysz się dla nas. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu na drodze do koncepcji CSR 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczysz się dla nas. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu na drodze do koncepcji CSR 38"

Transkrypt

1 Jesień pod znakiem kredytów i kont w Bankach Spółdzielczych SGB 24 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Nakle 32 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu na drodze do koncepcji CSR 38 NR 3/5/2014 Liczysz się dla nas

2 Lokata procentuje nagrodami Lokata z nagrodami Nagroda główna: Opel Meriva Wiele atrakcyjnych nagród SGB wizerunek x280.indd :15 Lokata z nagrodami dostępna w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku SA. Szczegółowy regulamin promocji wraz z opisem i dostępnością wybranych nagród na Promocja trwa od r. do r. Bezpłatna infolinia:

3 3 Szanowni Państwo, Spis treści Przyczajona hydra, uwięziony smok Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Aktywne uczestnictwo banku spółdzielczego w rynku obligacji Intensywna seria kampanii na koniec roku Oszczędna świnka i inne nowości w SKO Konkurs ubezpieczeniowy LIZBONA 2014 Zmiany w strukturze SGB-Banku S.A. Forum Liderów Banków Spółdzielczych Jesień pod znakiem kredytów i kont w Bankach Spółdzielczych SGB Nowy Intranet SGB Jakie źródła informacji są najlepsze do oceny ryzyka dla bankowości spółdzielczej? Z wizytą Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Nakle Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu na drodze do koncepcji CSR Pierwsza edycja konkursu SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW rozstrzygnięta Z życia SGB Praca a osobowość Kapitał Społeczny Stacja: motywacja Nowe media Kryzysy są po to, by ich unikać Nie samą pracą żyje człowiek Bank Dyrektywa Biznes VII KONFERENCJA RYZYKA Nr 3/5/2014 Redaktor naczelna: Hanna Kniołek Dział kulturalny: Jędrzej Szymanowski Redakcja: Biuro Marketingu i Komunikacji SGB-Bank S.A. Projekt graficzny i skład: Katarzyna Bartkowiak Wydawca: SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A Poznań Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redakcyjnego opracowywania nadesłanych tekstów oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. w biznesie liczy się nie tylko dobry plan i konsekwencja w jego realizacji, ale również elastyczne podejście i gotowość do wprowadzania zmian czy rozwijania początkowych założeń. Często dopiero w trakcie wdrażania czy pracy według danej koncepcji rodzą się kolejne rozwiązania i odpowiedzi na bieżące potrzeby. W drugiej połowie października, w Serocku odbyło się Zgromadzenie Prezesów. To dla nas zawsze bardzo ważne wydarzenie, które pozwala nam poznać Państwa opinie i oczekiwania, a także wymienić pomiędzy sobą uwagi i spostrzeżenia, dzięki którym możemy lepiej zaplanować przyszłe działania. Niewątpliwie najważniejszym tematem jest nasze przygotowanie do wdrożenia pakietu CRD IV/CRR. Temu tematowi poświęciliśmy najwięcej czasu i na pewno będzie on determinował nasze działania w przyszłości. Koniec tego roku przynosi nam sporo nowego. Tradycyjnie już rozpoczynamy nową kampanię reklamową tym razem jednak nie tylko utrwala ona pozytywny wizerunek Spółdzielczej Grupy Bankowej, ale także zachęca do konkretnego produktu kredytu. Po raz pierwszy będziemy mieli dwie równoległe kampanie, zróżnicowane pod względem grupy docelowej. Wyodrębniliśmy grupę klientów, którzy są młodzi, ale już zaczynają być samodzielni finansowo i zbudowaliśmy przekaz, który dzięki odrobinie dowcipu i zaskoczenia ma szansę lepiej do nich trafić. Obie kampanie będą też wsparte loterią, co dodatkowo podniesie atrakcyjność reklamowanych produktów. Właśnie wystartowała nowa platforma intranetowa. To zupełnie inna jakość platforma jest dopasowana do zgłaszanych potrzeb, intuicyjna i będąca prawdziwie pomocnym narzędziem w naszej codziennej pracy i komunikacji. Zachęcam Państwa do aktywnego korzystania z nowego intranetu, aktualizowania informacji i zgłaszania kolejnych pomysłów. Od początku października funkcjonujemy w rozszerzonej strukturze dotychczasowa została rozwinięta o kolejny Pion. Ta zmiana jest odpowiedzią na potrzebę klarowniejszego podziału kompetencji poszczególnych jednostek w ramach banku. Z pewnością też podniesie efektywność pracy centrali i stworzy jeszcze lepsze warunki do współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Powoli zbliża się koniec roku i zaczynamy podsumowania tego, co udało nam się zrobić przez ostatnie miesiące. Przed nami kolejne wyzwania, które musimy uwzględnić w nowej strategii dla Banku i Zrzeszenia na kolejne lata, nad którą właśnie zaczynamy prace.

4 4 5 Przyczajona hydra, uwięziony smok Przez długie lata podstawowym wyzwaniem, które stało przed bankami centralnymi na całym świecie, było utrzymywanie w ryzach wzrostu cen w gospodarce. Nie bez kozery jako główny cel polityki pieniężnej przyjęto niemal wszędzie utrzymywanie stabilnego poziomu cen, co na ogół oznaczało realizację tej polityki w taki sposób, by zapewnić występowanie umiarkowanej inflacji, pozostającej pod kontrolą władz monetarnych. Całe nowoczesne instrumentarium polityki pieniężnej zostało wypracowane i było udoskonalane z tą właśnie myślą by możliwe stało się wygenerowanie niskiej i dającej się kontrolować inflacji, stanowiącej niejako smar usprawniający funkcjonowanie trybów gospodarki. Jeszcze na początku obecnego wieku wysiłki bankierów centralnych skupiały się na walce z niekontrolowanym wzrostem inflacji. Ich skutkiem było obniżenie jej poziomu. W reakcji na ten sukces B. Bernanke, ówczesny przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, ogłosił w 2002 roku, w jednym ze swoich wystąpień, że bankom centralnym krajów wysoko rozwiniętych udało się zamknąć smoka inflacji w klatce, a niekiedy wręcz go oswoić. W tym samym wystąpieniu wskazał jednak na inne zagrożenie, czające się na horyzoncie, w postaci długotrwałej deflacji. Dlaczego zjawisko to miałoby w ogóle być szkodliwe dla gospodarki? Otóż długotrwała deflacja może doprowadzić do spadku nominalnych stóp procentowych do poziomu zbliżonego do zera. Wówczas realne koszty zadłużenia zależą jedynie od przyszłej deflacji. Pożyczając pieniądze, dłużnik musi w przyszłości zwrócić taką samą kwotę nominalną, jednak siła nabywcza tej sumy jest inna niż w momencie, w którym zaciągnął on dług. Skoro bowiem deflacja oznacza wzrost siły nabywczej pieniądza, to wraz z upływem czasu wzrasta ilość dóbr i usług, które można kupić za określoną kwotę. W warunkach spirali deflacyjnej, czyli przyspieszającego spadku cen, często zdarza się, że faktyczna deflacja znacznie przewyższa deflację, której oczekiwano w momencie podejmowania decyzji o wzięciu kredytu lub pożyczki. Zniechęca to ludzi Michał Jurek W warunkach spirali deflacyjnej, czyli przyspieszającego spadku cen, często zdarza się, że faktyczna deflacja znacznie przewyższa deflację, której oczekiwano w momencie podejmowania decyzji o wzięciu kredytu lub pożyczki. od zaciągania zobowiązań. Korzystniej jest bowiem poczekać i wstrzymać się z zakupami. Powstaje efekt domina: gospodarstwa domowe ograniczają konsumpcję, czekając aż będzie jeszcze taniej, przedsiębiorstwa wstrzymują inwestycje, maleje również sprzedaż nieruchomości. Co więcej, podmioty, które zadłużyły się tuż przed wybuchem deflacji, muszą spłacić na mniej korzystnych warunkach dług, którego realna wartość rośnie w wyniku spadku cen. Efektem mogą być masowe upadłości i bankructwa. B. Bernanke ocenił prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska jako niskie, podkreślając, że może ono zaistnieć tylko w specyficznych uwarunkowaniach. Minęło jednak kilka lat i przekonaliśmy się, że deflacja jest nie tylko akademicką ciekawostką, ale coraz bardziej realnym zagrożeniem dla gospodarki. Po raz kolejny okazało się bowiem, że natura nie znosi próżni. Miejsce uwięzionego w klatce smoka inflacji zajął inny potwór hydra deflacji. Zagrożenie spadkiem cen spędza dziś sen z powiek przede wszystkim władzom monetarnym strefy euro. Inflacja mierzona indeksem HICP wyniosła w lipcu i w sierpniu zaledwie 0,4% r/r, natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w sierpniu o 0,1% m/m i o 1,1% r/r. Brak silniejszego wzrostu cen jest jedną z oznak stagnacji gospodarki krajów strefy euro PKB w II kwartale 2014 r. w ujęciu rocznym zwiększył się tam zaledwie o 0,7%. Innym z przejawów zastoju jest systematycznie malejąca wartość kredytu dla sektora prywatnego. W lipcu zadłużenie tego sektora w strefie euro spadło po wyeliminowaniu sezonowości o 1,6% r/r, a w okresie od maja do lipca spadek ten wyniósł 1,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tej sytuacji prezes EBC, M. Draghi, w ostatnim tygodniu sierpnia na sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole (USA), wyraził pogląd, że gospodarka strefy euro słabnie, a inflacja jest zbyt niska. Zasygnalizował przy tym, że EBC jest gotowy na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. I do takiego złagodzenia rzeczywiście doszło, choć w nieoczekiwanej formie. Na wrześniowym posiedzeniu Rada Prezesów EBC zdecydowała o obniżce stopy referencyjnej do 0,05%, a stopy dyskontowej do minus 0,2%, czyli do poziomów najniższych w całej historii strefy euro. Podczas konferencji prasowej prezes EBC M. Draghi potwierdził ponadto wcześniejsze informacje prasowe o rozpoczęciu w październiku tego roku programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej w postaci skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz listów zastawnych. Po raz kolejny powtórzył też, iż EBC jest gotów użyć niekonwencjonalnych środków, żeby zapobiec długiemu okresowi zbyt niskiej inflacji. Inflacja mierzona indeksem HICP wyniosła w lipcu i w sierpniu zaledwie 0,4% r/r, natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w sierpniu o 0,1% m/m i o 1,1% r/r. Procesy dezinflacyjne nasilają się również w Polsce, choć w naszym kraju doszło już do spadku cen, i to zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Zgodnie z danymi GUS, w sierpniu 2014 r. indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI spadł drugi raz z rzędu (i drugi raz w całej historii wyznaczania tego wskaźnika), o 0,3% r/r i o 0,4% m/m. Wprawdzie redukcja cen nie była głęboka, a taniała przede wszystkim żywność, jednak takie niespotykane w ostatnich dziesięcioleciach zjawisko musi nasuwać pytania o ewentualną reakcję władz monetarnych i to tym bardziej, że zauważalnie pogarsza się koniunktura w Polsce. Od kilku miesięcy słabnie bowiem tempo wzrostu produkcji przemysłowej sierpniowy odczyt był już ujemny. Wyhamowało również tempo wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Te negatywne sygnały, dobiegające z gospodarki, bardzo silnie wspierają tzw. gołębie skrzydło RPP, i w zasadzie przesądzają o tym, że na nadchodzącym październikowym posiedzeniu Rada dokona redukcji podstawowych stóp procentowych NBP i zapoczątkuje cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Prezes NBP, Marek Belka, jednoznacznie zapowiedział wszak taką decyzję już po wrześniowym posiedzeniu RPP. Jaka będzie łączna skala obniżek stóp, trudno dziś wyrokować. Jedno wydaje się jednak jasne już dziś: stopy procentowe zostaną utrzymane przez banki centralne zarówno w strefie euro, jak i w Polsce przez znacznie dłuższy czas niż to zakładano jeszcze parę miesięcy temu. Wkraczamy w erę niespotykanie taniego pieniądza i ultra łagodnej polityki pieniężnej. Oznacza to, że zarówno podmioty finansowe, jak i przedsiębiorstwa wraz z gospodarstwami domowymi, będą musiały przystosować się do funkcjonowania w warunkach rekordowo niskiego oprocentowania. Powrót podstawowych stóp procentowych do poziomu obserwowanego w 2012 r. może bowiem nastąpić dopiero w 2016 r. albo nawet jeszcze później. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że władze monetarne będą w stanie szybko urwać wszystkie łby hydrze deflacji. Problem polega jednak na tym, że wykorzystywane w tym celu obniżki stóp procentowych i programy ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej mogą niebezpiecznie szeroko uchylić drzwi do klatki, w której spoczywa uwięziony jakiś czas temu smok inflacji... Michał Jurek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Główny Ekonomista SGB-Banku S.A.

5 6 7 Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej W sprawozdaniach przedstawiane są informacje dotyczące identyfikacji ryzyka braku zgodności, pomiaru oraz monitorowania i kontroli, a także zastosowane środki prewencyjne i zaradcze mające ograniczać narażenie banku na ryzyko. W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na kolejny element związany z systemem kontroli wewnętrznej, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia zarządzania bankiem. Niekiedy niedoceniany, jest jednak doskonałą okazją do refleksji nad organizacją i skutecznością zaprojektowanych w banku rozwiązań. Chodzi mianowicie o ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, której zgodnie z zapisami prawa bankowego Rada Nadzorcza banku zobowiązana jest dokonywać okresowo w ramach sprawowanego nadzoru. Oczywiście ocena Rady Nadzorczej poprzedzona jest oceną dokonaną przez Zarząd. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej prezentowane są wnioski z niej wynikające. Zapisy prawa bankowego obligują Radę Nadzorczą do oceny dwóch składowych systemu zarządzania, tj.: systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej. Chcielibyśmy skupić się w tym artykule na przybliżeniu problematyki oceny systemu kontroli wewnętrznej, jako że ocena systemu zarządzania ryzykiem w banku została nie tylko wyraźnie opisana w przepisach, ale przede wszystkim wsparta jest wieloletnią praktyką ukształtowaną przez banki. W celu dokonania oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej analizie powinny zostać poddane wszystkie trzy elementy systemu, czyli: mechanizmy kontroli ryzyka, audyt wewnętrzny, badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Pierwszy z wyżej wymienionych elementów szerzej omówiono we wcześniejszych artykułach zamieszczonych w Informatorze SGB, w których przedstawiony został m.in. jeden z podstawowych mechanizmów kontrolnych, tj. kontrola wewnętrzna. Dodatkowo omówiono również przykłady pozostałych mechanizmów kontrolnych. Informacje wykorzystane do dokonania oceny adekwatności i skuteczności omawianego elementu systemu kontroli wewnętrznej powinny przede wszystkim płynąć z: dokonywanego okresowo przeglądu funkcjonujących w banku mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej; zgodnie z wymaganiami nadzoru finansowego przegląd powinien zostać przeprowadzony przez wyznaczone osoby, a wyniki przedmiotowego przeglądu powinny zostać odpowiednio udokumentowane, przekazywanej okresowo Zarządowi i Radzie Nadzorczej informacji o wszystkich obszarach kontroli wewnętrznej zwykle za pośrednictwem sprawozdań półrocznych. Ocena adekwatności i skuteczności drugiego elementu systemu, tj. audytu wewnętrznego, dokonywana jest przede wszystkim w oparciu o: sprawozdania okresowe (najczęściej półroczne) zawierające informacje dotyczące: realizacji planu audytu wewnętrznego, stwierdzanych w toku audytów wewnętrznych nieprawidłowości, wyników okresowego monitorowania realizacji zaleceń poaudytowych, wyniki oceny efektywności działania komórki audytu wewnętrznego dokonanej przez Zarząd na podstawie sprawozdania (najczęściej rocznego) z działalności komórki audytu wewnętrznego (o ile komórka audytu wewnętrznego jest wyodrębniona w strukturze organizacyjnej banku spółdzielczego), zawierającego: informacje o działalności audytu wewnętrznego, w tym dane o zrealizowanych audytach, stopniu wykonania planu audytu wewnętrznego, wyniki okresowych ocen: a) adekwatności regulacji i procedur normujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego, b) zgodności działalności audytu z regulacjami zewnętrznymi, wewnętrznymi, c) zewnętrznych, o ile miały miejsce w okresie sprawozdawczym, wyniki bieżących ocen wewnętrznych, informacje dot. wykorzystania zasobów kadrowych komórki audytu wewnętrznego. Istotnym elementem służącym ocenie adekwatności i skuteczności audytu wewnętrznego są wyniki oceny zewnętrznej dokonywanej co najmniej raz na pięć lat przez podmiot zewnętrzny wybrany przez Radę Nadzorczą. Ocena adekwatności i skuteczności trzeciego elementu systemu, tj. zarządzania ryzykiem braku zgodności, dokonywana jest zazwyczaj wraz z oceną stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez bank. Przeprowadzana jest na podstawie sprawozdań przedkładanych Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Sprawozdania zawierają informacje dotyczące zwłaszcza realizacji polityki zarządzania zgodnością. Odnoszą się do działań podejmowanych w związku z: ograniczaniem ryzyka braku zgodności oraz ryzyka prawnego i operacyjnego, budowaniem korzystnego wizerunku banku, jako instytucji przestrzegającej przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i przyjętych standardów postępowania. Elementami powyższych sprawozdań są informacje dotyczące zwłaszcza obszarów szczególnie narażonych na wystąpienie ryzyka braku zgodności, związane z: działaniami klientów banku, postępowaniem banku wobec klientów, działaniami pracowników banku, postępowaniem banku wobec pracowników banku, pozycją banku na rynku finansowym. W sprawozdaniach przedstawiane są informacje dotyczące identyfikacji ryzyka braku zgodności, pomiaru oraz monitorowania i kontroli, a także zastosowane środki prewencyjne i zaradcze mające ograniczać narażenie banku na ryzyko. Dodatkowo przeprowadzana ocena systemu kontroli wewnętrznej powinna także uwzględniać oceny nadzoru finansowego, podmiotu dokonującego weryfikacji sprawozdania finansowego banku i innych podmiotów zewnętrznych, które wypowiadały się bądź o poszczególnych elementach systemu, bądź o całym systemie kontroli wewnętrznej banku. Przy dokonywaniu oceny systemu kontroli wewnętrznej istotne jest, aby nie stracić z pola widzenia celu, jakiemu ocena ma służyć, i skupić się na organizacji i skuteczności zaprojektowanych w banku rozwiązań. Oceny powinny syntetycznie: wskazać ewentualne istotne błędy i słabości systemu kontroli wewnętrznej, określać, z czego błędy i słabości systemu kontroli wewnętrznej wynikają, w jakim zakresie miały, mają lub mogą mieć wpływ na bank, wskazać rodzaj i charakter ewentualnych zmian, które nastąpiły od ostatniej oceny, oceniać poprawność procesu bieżącego monitorowania ryzyka i systemu kontroli wewnętrznej, wskazać ewentualne problemy dotyczące działania komórki audytu wewnętrznego; o ile komórka audytu wewnętrznego została wyodrębniona w strukturze organizacyjnej banku spółdzielczego (np. niezależność komórki, współpraca z innymi komórkami/jednostkami organizacyjnymi banku), wskazać ewentualne problemy dotyczące działania komórki ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności. Podsumowaniem oceny powinny być natomiast ewentualne propozycje zmian w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej pozwalające na doskonalenie procesów i procedur. W zależności od złożoności organizacji banku i przyjętych wewnętrznych rozwiązań w bankach spółdzielczych, oceny dokonywane są odrębnie w stosunku do poszczególnych elementów systemu kontroli wewnętrznej lub łącznie, obejmując wszystkie trzy elementy systemu kontroli. Niezależnie jednak od przyjętego, tak naprawdę formalnego rozwiązania, ważne jest uwzględnienie w ocenie elementów wskazanych wyżej, a przede wszystkim koncentrowanie się na celu, jakiemu ta ocena ma służyć. Departament Audytu

6 8 9 Aktywne uczestnictwo banku spółdzielczego w rynku obligacji Pomimo bardzo dynamicznego, a czasami nawet burzliwego rozwoju rynku finansowego w naszym kraju, Banki Spółdzielcze w dalszym ciągu postrzegane są jako banki bezpieczne, z całkowicie polskim kapitałem, o miejscowych korzeniach i tradycji. Dla klientów Banków Spółdzielczych ważne jest również to, że są to banki z miejscowym i sprawnym ośrodkiem decyzyjnym, który powoduje, że zasady ich działania są dla klientów przejrzyste. Wszystkie te walory bankowości spółdzielczej stanowią niezaprzeczalny atut w rywalizacji z bankami komercyjnymi. Zarządy Banków Spółdzielczych nie poprzestają jednakże na dobrej opinii o tych bankach, wypracowanej przez dziesięciolecia i aktywnie wprowadzają do oferty swoich Banków nowatorskie rozwiązania i produkty, często we współpracy z bankiem zrzeszającym. Dzięki takiej filozofii działania, w ciągu ostatnich kilku lat pozycja banków spółdzielczych na rynku finansowym uległa znaczącemu wzmocnieniu. Banki Spółdzielcze mogą przeprowadzać emisje obligacji w celu pozyskania środków na działalność kredytową lub zwiększenie funduszy własnych. W tym drugim przypadku środki pozyskane z emisji obligacji mają charakter pożyczki podporządkowanej i za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zaliczane są do funduszy własnych Banku Spółdzielczego. Jednym z obszarów rynku finansowego, w który zaangażowały się Banki Spółdzielcze, jest rynek obligacji, czyli rynek dłużnych papierów wartościowych. Obligacje mogą emitować podmioty gospodarcze (mówimy wówczas o obligacjach komercyjnych) oraz podmioty sektora finansów publicznych: Skarb Państwa (obligacje skarbowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne). Bank Spółdzielczy w przypadku obligacji może odgrywać trojaką rolę: jako podmiot gospodarczy sam może być emitentem obligacji, może nabywać obligacje, inwestując w ten sposób swoje nadwyżki finansowe, może pozyskiwać klienta zainteresowanego przeprowadzeniem emisji. Zgodnie z obowiązującym prawem, bank spółdzielczy samodzielnie nie może pełnić funkcji agenta emisji, czyli podmiotu organizującego i obsługującego emisję obligacji. W Zrzeszeniu SGB tego typu usługę dla Banków Spółdzielczych oraz ich klientów świadczy SGB-Bank SA. Bank Spółdzielczy emitentem obligacji Banki Spółdzielcze mogą przeprowadzać emisje obligacji w celu pozyskania środków na działalność kredytową lub zwiększenie funduszy własnych. W tym drugim przypadku środki pozyskane z emisji obligacji mają charakter pożyczki podporządkowanej i za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zaliczane są do funduszy własnych Banku Spółdzielczego. Kilkanaście Banków Spółdzielczych przeprowadziło już emisje obligacji, które miały charakter pożyczki podporządkowanej. Przyjęty w SGB tryb postępowania zakłada, że w przypadku podjęcia przez Bank Spółdzielczy decyzji o przeprowadzeniu emisji obligacji, SGB-Bank SA, we współpracy z takim Bankiem, przygotuje niezbędne dokumenty emisyjne (począwszy od uchwały Banku w sprawie emisji obligacji, poprzez wymagane prawem dokumenty; propozycja nabycia, warunki emisji), dokona niezbędnych rozliczeń oraz prowadzać będzie pełną obsługę emisji w okresie jej trwania. Nabywcami obligacji Banku Spółdzielczego są inwestorzy wskazani przez ten Bank, najczęściej będący jego klientami. Bank Spółdzielczy nabywcą obligacji SGB-Bank SA umożliwia zrzeszonym Bankom Spółdzielczym inwestowanie nadwyżek finansowych w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne) oraz SGB-Bank SA umożliwia zrzeszonym Bankom Spółdzielczym inwestowanie nadwyżek finansowych w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne) oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą (obligacje komercyjne). podmioty prowadzące działalność gospodarczą (obligacje komercyjne). Są to wyłącznie obligacje wyemitowane w obrocie niepublicznym, dla których SGB-Bank SA pełni funkcję organizatora i obsługującego emisję. SGB-Bank SA, wspierając zrzeszone Banki Spółdzielcze, aktywnie uczestniczy w organizowaniu emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego. Obligacje te SGB-Bank SA nabywa na własny rachunek, a następnie może je zbyć zainteresowanym Bankom Spółdzielczym. Priorytetem są w tym przypadku samorządy, które są jednocześnie klientami Banków Spółdzielczych. W większości przypadków organizowane przez SGB-Bank SA emisje obligacji komercyjnych długoterminowych zabezpieczone są hipotecznie, w oparciu o przepisy ustawy o obligacjach. Posiadane przez SGB-Bank SA obligacje komercyjne, które mogą nabywać Banki Spółdzielcze, wyemitowane zostały przez spółki prawa handlowego. W większości przypadków organizowane przez SGB-Bank SA emisje obligacji komercyjnych długoterminowych zabezpieczone są hipotecznie w oparciu o przepisy ustawy o obligacjach. Ryzyko inwestycyjne w tego typu papiery rekompensowane jest zdecydowanie wyższą marżą inwestorską w porównaniu z innymi inwestycjami. Inwestowanie przez Bank Spółdzielczy w obligacje, których emisje zorganizował SGB-Bank SA, musi być poprzedzone wdrożeniem przez Bank odpowiednich procedur. Podstawową procedurą są Zasady zarządzania ryzykiem inwestycji. Regulują one sposób podejmowania decyzji inwestycyjnej przez Bank, jego monitorowania oraz wyceny. Ze względu na to, iż inwestycje w obligacje obarczone są różnymi ryzykami, szczególnie ryzykiem kredytowym, w celu jego ograniczenia wprowadza się dopuszczalne limity zaangażowania w dany rodzaj obligacji. Część zorganizowanych przez SGB-Bank SA emisji obligacji komunalnych oraz komercyjnych została już objęta przez niektóre Banki Spółdzielcze, które w ten sposób podniosły efektywność dokonywanych inwestycji. BS pośrednikiem pomiędzy SGB-Bankiem SA a klientem Oferta SGB-Banku SA w zakresie organizacji i przeprowadzenia emisji obligacji skierowana jest zarówno do Banków Spółdzielczych, jak i do ich klientów. Celem działania SGB-Banku SA jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów Banków Spółdzielczych, których klientami są samorządy i przedsiębiorstwa działające na rynku lokalnym. SGB-Bank SA dysponuje potencjałem merytorycznym i finansowym niezbędnym do wspierania Banków Spółdzielczych zarówno w ich decyzjach inwestycyjnych, jak i w przypadku organizowania emisji obligacji podmiotów będących ich klientami. Korzyści płynące z tego typu współdziałania są obustronne: Bank Spółdzielczy może podnosić swoją efektywność i przy ograniczonym ryzyku oferować swoim klientom nowoczesny produkt finansowy, jakim są obligacje, zaś SGB-Bank SA pozyskuje nowego klienta w zakresie obligacji. Departament Skarbu

7 SGB KV B2 lokata procent opel.indd : Intensywna seria kampanii na koniec roku Lokata procentuje nagrodami Lokata z nagrodami Końcówka roku owocuje dużą liczbą działań promocyjnych organizowanych w Grupie SGB. Obok standardowych już, cieszących się niesłabnącą popularnością, kampanii depozytowych i kartowych, znalazły się wśród nich między innymi nowa promocja kredytowa oraz kolejna odsłona gry ekonomicznej dla młodych. Przypominamy, że oprócz opisanych niżej akcji, cały czas realizowany jest konkurs dla najmłodszych pod nazwą Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym. Nowa promocja kredytowa Kredyt gotówkowy Dzięki kredytowi w Bankach Spółdzielczych SGB... Promocje lokat terminowych Od 20 października toczy się również loteria związana z kolejną edycją promocji lokat terminowych SGB. Okres sprzedaży lokat w ramach bieżącej Jesień 2014 trwa do 19 grudnia br. Do wygrania jak zawsze wiele atrakcyjnych nagród, w tym rodzinny samochód Opel Meriva, ekspresy do kawy De Longhi, notebooki Acer, roboty kuchenne Bosch, wieloczęściowe zestawy narzędzi i noże stalowe. Specjalną nagrodę dla swoich klientów pod postacią samochodu Opel Corsa ufundował Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni. Nagroda główna: Opel Meriva Wiele atrakcyjnych nagród Lokata z nagrodami dostępna w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku SA. Szczegółowy regulamin promocji wraz z opisem i dostępnością wybranych nagród na Promocja trwa od r. do r. Bezpłatna infolinia: Na początku listopada rusza promocja sprzedaży produktów kredytowych z oferty Banków Spółdzielczych, skierowana wyłącznie do osób fizycznych. Ma ona na celu podniesienie sprzedaży standardowych produktów kredytowych: kredytów gotówkowych, kredytów odnawialnych w ROR oraz kart kredytowych. Promocję wspiera intensywna kampania reklamowa prowadzona w mediach ogólnopolskich, głównie za pośrednictwem spotów telewizyjnych. Akcja łączy się z loterią promocyjną, stanowiącą dodatkową zachętę do zawierania umów kredytowych z Bankiem w okresie r. Po jej zakończeniu rozlosowanych zostanie 100 nagród pieniężnych o wartości 2000 zł. spełniasz marzenia i wygrywasz kasę! Skorzystaj z wyjątkowej oferty kredytowej w Bankach Spółdzielczych SGB. Teraz możesz zyskać szybki dostęp do trzech wygodnych sposobów kredytowania. Dzięki kredytowi w SGB masz również szansę na zdobycie jednej ze 100 nagród gotówkowych o wartości 2000 złotych. Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy w czasie trwania promocji skorzystać z jednego z oferowanych produktów kredytowych oraz założyć konto z atrakcyjną kartą SGB. O szczegóły oferty zapytaj swojego Doradcę w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A. Loteria Dobry kredyt (jesień 2014) dostępna jest w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A. Szczegółowy regulamin loterii wraz z opisem nagród na Promocja trwa od r. Tymczasem dobiegła końca loteria Kredyt czy Lokata, przy okazji której promocja lokat połączona była jak sama nazwa wskazuje z promocją kredytową. W akcji, której początek przypadał na jesień zeszłego roku, główną wygraną był samochód osobowy Opel Corsa. Szczęśliwym laureatem okazał się Pan Jan Jankowski, klient Banku Spółdzielczego w Gniewie. Uroczyste przekazanie kluczyków z rąk Prezesa wspomnianego Banku, pana Sławomira Urbana, miało miejsce w poznańskim salonie DOMCAR. Zwycięzcy składamy najszczersze gratulacje.

8 12 13 Gra Fair Play Bank 2 Druga promocja odbywa się pod hasłem Skorzystaj z wygody firmowej karty, i skierowana jest do klientów instytucjonalnych. Wystartowała 15 października. W tym przypadku prezentem jest idealny na jesień elegancki parasol, gwarantowany dla pierwszych 3000 osób, które we wskazanym okresie zdecydują się na podpisanie umowy o kartę MasterCard Business PayPass, a w dalszej kolejności wykonają nią transakcję na kwotę minimum 50 zł. W bogatej ofercie promocji organizowanych w Bankach Spółdzielczych Grupy SGB nie zabrakło również akcji dla młodszych klientów. Druga edycja gry ekonomicznej SGB, Fair Play Bank Nowa Generacja, przeznaczona jest dla młodzieży w wieku od 13. do 20. roku życia. Rozgrywka ruszyła 6 października, a zakończy się 17 listopada br. Dla uczestników została przygotowana (i istotnie zmodyfikowana w stosunku do edycji zeszłorocznej) specjalna gra online polegająca na kierowaniu bankiem spółdzielczym. Zgodnie z zasadami spółdzielczości, gracze, stojąc na czele swoich minibanków, mają możliwość grupowania się w wirtualne zrzeszenia, czyli drużyny nazywane w rozgrywce MEGABankami. Wówczas mogą wspólnie decydować o rozwoju instytucji, np. aktywnie inwestując w rozmaite działania na interaktywnej mapie miasta czy konkurując z innymi bankami za pośrednictwem akcji marketingowych. Po zakończeniu rozgrywki drużyny odpowiedzialne za trzy najzasobniejsze MEGABanki w rankingu otrzymają do podziału nagrody pieniężne o wartości kolejno: zł, zł i zł. W trakcie gry istnieje również możliwość licytacji (za pomocą wirtualnej waluty) atrakcyjnych indywidualnych nagród rzeczowych (ipody, smartfony, głośniki, słuchawki i myszki). Skorzystaj z wygody firmowej karty Karta MasterCard Business PayPassTM Kartowy As Sprzedaży Zachęcamy Państwa do aktywnej sprzedaży kart. W celu podwyższenia jej wyników, dla pracowników Banków Spółdzielczych Grupy SGB oraz Oddziałów SGB-Banku S.A. w okresie wakacyjnym organizowany był konkurs Kartowy As Sprzedaży. Polegał on na nagradzaniu pracowników, którym między 9 czerwca a 31 sierpnia br. udało się osiągnąć najlepsze wyniki w zakresie wydawania klientom instytucjonalnym kart VISA Business Electron i VISA Business Electron paywave. Po analizie raportów wyników sprzedażowych, tym osobom przydzielone zostały atrakcyjne nagrody: rowery, tablety i bony wakacyjne. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne w wybranych Bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz na stronie Strona startuje 22 września 2014 r., a rozgrywka rozpocznie się 6 października i trwać będzie do 17 listopada 2014 r. Zamów kartę z prezentem! Na pierwsze 3000 osób, które zamówią kartę MasterCard Business PayPass i dokonają transakcji bezgotówkowej na kwotę minimum 50 zł, czeka upominek elegancki parasol. Bezpłatna infolinia: Promocja trwa od 15 października do 30 listopada 2014 roku. Więcej szczegółów i regulamin promocji na stronie SGB mastercard plakat.indd :31 Płać kartą Visa i zaoszczędź na wysyłce do 25 zł Kolejna akcja związana z operatorem VISA, to promocja systemowa organizowana przy współpracy z serwisem Allegro.pl. Rozpoczęła się 27 października 2014 r. W jej ramach klienci, którzy podczas zakupów za pośrednictwem nowo stworzonej aplikacji mobilnej Allegro dokonają płatności kartą Visa, mogą skorzystać z bezpłatnej dostawy towarów (koszt dostawy do 25 zł). Promocja jest wspierana ogólnopolską kampanią telewizyjną oraz wewnętrznymi kanałami komunikacyjnymi serwisu Allegro.pl, z którego korzysta ponad 16 milionów klientów. Promocje sprzedaży premiowej kart Do końca listopada trwają jeszcze promocje sprzedaży premiowej kart VISA i MasterCard. Pierwsza, dotycząca kart VISA Electron oraz VISA Electron paywave, zatytułowana Można zapomnieć o gotówce, rozpoczęła się 15 września i obejmuje klientów indywidualnych. W jej ramach pierwsze 5000 osób, które w okresie promocji podpiszą umowę o wydanie jednej z ww. kart, a następnie wykonają za jej pomocą transakcję na kwotę minimum 50 zł, otrzymają gwarantowany upominek pod postacią skórzanego portfela, ekskluzywnego gadżetu do przechowywania kart. Zachęcamy do udziału w promocjach organizowanych w Grupie SGB i liczymy na Państwa wsparcie w działaniach lokalnych z nimi związanych. SGB plakat VisaE.indd :51 Biuro Marketingu i Komunikacji Departament Relacji SGB-Bank S.A

9 14 15 CZĘŚĆ I Bank Dyrektywa Biznes VII Konferencja Ryzyka Jachranka, 20 listopada 2014 roku SEKTOR BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W NOWYCH WARUNKACH RYNKOWYCH I REGULACYJNYCH W roku 2014 przypadają ostateczne terminy wdrożenia szerokiego zakresu zmian regulacyjnych. Po wielu miesiącach wewnętrznych dyskusji oraz negocjacji z regulatorami nadszedł czas na podejmowanie decyzji. Nowy model funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej, spełniający wymogi CRR i CRDIV, musi przybrać uzgodniony kształt. Powinien on również tak zmienić model biznesowy działania zrzeszeń, aby zapewnić bankom spółdzielczym z jednej strony rozwój bezpiecznego i rentownego biznesu, a z drugiej pozwolić na obniżenie kosztów działania i wygenerowanie nadwyżki przeznaczonej na rozwój. Nasza konferencja będzie w całości poświęcona rozwiązaniu wszystkich wspólnych problemów sektora bankowości spółdzielczej. Godzina / Temat 10:00 11:00 Rejestracja uczestników, Kawa powitalna 11:00 11:40 Wprowadzenie, Aktualna sytuacja sektora bankowości spółdzielczej 11:40 12:00 Umowa IPS 12: Działanie systemu ochrony - nowa formuła zrzeszenia 13:00-13:30 Przerwa kawowa CZĘŚĆ II Sala główna Prowadzący Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A. Piotr Trescher Departament Relacji Wiesław Czaja Dyrektor Departamentu Ryzyka Bankowego Sala boczna Prowadzący / Temat Godzina Prowadzący / Temat Ewa Kamińska Zastępca Dyrektora Departament Ryzyka Bankowego Wdrożenia pakietu CRR/CRDIV co już zrobiliśmy. Michał Ołdakowski Dyrektor Departamentu Finansów Rating uczestników IPS 13:30 14:00 14:00 14:30 Iwona Szubert Kierownik Zespół Ryzyka Bankowego DRB Nowe elementy procesu zarządzania płynnością w świetle nowej Rekomendacji P Tomasz Kromolicki Dyrektor Biura Bancassurance Concordia Kluczowe elementy polityki bancassurance Iwona Szubert Kierownik Zespołu Ryzyka Bankowego DRB Wskaźniki LCR i NSFR w Zrzeszeniu 14:30 15:00 Ewa Kamińska Zastępca Dyrektora Departament Ryzyka Bankowego Nowy BION oceny i refleksje. Obiad 15:00 16:00 Obiad

10 16 17 CZĘŚĆ II Godzina / Temat 16:00 16:40 Produkty analityczne i modele scoringowe BIK, System antyfraudowy BIK Baza Informacji Weryfikacja 16:40 17:00 Nowy model restrukturyzacji w SGB 17:00 17:20 Korzyści ze współpracy z firmą windykacyjną i sprzedaży wierzytelności 17:20 18:00 Sektor bankowości spółdzielczej w nowych realiach nadzorczych i rynkowych 18:00... Podsumowanie i dyskusja 20:00 Uroczysta kolacja Prowadzący Andrzej Fengler Witold Krajewski Biuro Informacji Kredytowej Tomasz Nizielski Dyrektor Departamentu Monitoringu Restrukturyzacji i Windykacji Małgorzata Drozdowska Prezes Zarządu SGB CDR Investment Sp. z o.o. Dariusz Twardowski Dyrektor Departament Bankowości Spółdzielczej i SKOK Komisja Nadzoru Finansowego Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A Oszczędna świnka i inne nowości w SKO Za nami październik miesiąc oszczędzania. Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej w klimacie oszczędzania są jednak cały rok! Tę ideę chcemy też szerzyć wśród najmłodszych stąd całoroczny konkurs Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym, do którego zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie przez cały rok szkolny będą się uczyć systematycznego oszczędzania, za które zostaną nagrodzeni. Poznają też wiele ciekawostek na temat pieniądza i bankowości. Od września młodzież i dzieci mogą korzystać z nowych gier na platformie na której znajdują się również nowe komiksy z bohaterami SKO, a także zapowiedzi dodatkowych konkursów z nagrodami. Już 27 października br. ruszyła Oszczędna świnka konkurs na najładniejszą świnkę-skarbonkę wykonaną z materiałów recyklingowych. zgłasza chęć swojego udziału na stronie w tym celu wypełnia tam specjalny formularz, przesyła Organizatorom zdjęcie świnki-skarbonki w formie elektronicznej za pośrednictwem konta konkurso- 2. Od 10 do 14 listopada 2014 r. Organizator dokonuje weryfikacji zdjęć pod względem ich zgodności z regulaminem. 3. Następnie zdjęcia zostają zamieszczone na platformie wraz z nazwami szkół, które je przesłały. 4. Do 15 grudnia 2014 r. nastąpi ogłoszenie wyników wygrywają trzy szkoły, które zdobyły największą liczbę głosów. 6. Nagrodami dla zwycięzców są: stół do tenisa stołowego oraz dwadzieścia piłek do koszykówki, a także upominek dla opiekunów SKO z nagrodzonej szkoły. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Oto zasady konkursu: 1. Do 7 listopada 2014 r. szkoła, przy której działalność prowadzi SKO i która chciałaby przystąpić do konkursu Oszczędna świnka : 4. Od 17 do 28 listopada 2014 r. na stronie internetowej dedykowanej programowi SKO trwa głosowanie na najlepszą świnkę- -skarbonkę głosują zalogowani użytkownicy platformy Każda z osób może oddać tylko jeden głos dziennie. Biuro Marketingu i Komunikacji Departament Relacji SGB-Bank S.A.

11 18 19 KONKURS UBEZPIECZENIOWY LIZBONA 2014 Szczęściu i marzeniom trzeba pomóc. To znana maksyma, którą szczególnie dobrze znają uczestnicy kolejnego konkursu sprzedażowego odbywającego się pod nazwą LIZBONA Biorący w nim udział nie tylko osiągnęli sukces w sprzedaży polis Concordii Ubezpieczenia, ale także spełnili swoje marzenia o kolejnej podróży. Główną nagrodą było bowiem szkolenie w Lizbonie. Fundatorami nagród byli organizatorzy konkursu: SGB-Bank S.A., WTUŻiR Concordia Capital S.A. oraz Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Uczestnikami rywalizacji trwającej od r. do były Banki Spółdzielcze zrzeszone z SGB-Bankiem S.A. Komisja konkursowa na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie wyłoniła zwycięzców konkursu LIZBONA 2014 : KATEGORIA I: SUMA BILANSO- WA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DO TYS. ZŁ I miejsce: Bank Spółdzielczy we Wronkach II miejsce: Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim III miejsce: Bank Spółdzielczy w Ruścu KATEGORIA II: SUMA BILAN- SOWA BANKU SPÓŁDZIELCZE- GO OD TYS. ZŁ DO TYS. ZŁ I miejsce: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie II miejsce: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie III miejsce: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie KATEGORIA III: SUMA BILANSO- WA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POWYŻEJ TYS. ZŁ I miejsce: Bank Spółdzielczy we Wschowie II miejsce: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie III miejsce: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie W kategorii tej, z uwagi na fakt, że Bank Spółdzielczy w Sztumie został laureatem Programu motywacyjnego Concordia Elite dla Pośredników współpracujących z Concordia Ubezpieczenia 2013/2014 nagroda zgodnie z zapisami regulaminu przeszła na kolejne Banki w rankingu. NAGRODAMI W WW. KATEGO- RIACH BYŁY: za zajęcie I miejsca - udział 2 pracowników w profesjonalnym szkoleniu ubezpieczeniowym w Lizbonie za zajęcie II miejsca - udział 1 pracownika w profesjonalnym szkoleniu ubezpieczeniowym w Lizbonie oraz projektor multimedialny za zajęcie III miejsca - laptop KATEGORIA IV: DEBIUT SPRZEDAŻY Ludowy Bank Spółdzielczy w Halinowie. Nagroda: laptop W zmaganiach konkursowych brano pod uwagę łączną wysokość przypisu uzyskanego w czasie trwania konkursu ze sprzedaży takich produktów jak: grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców Bezpieczny Rachunek, grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców Bezpieczna Spłata, Bezpieczny Kredyt i Bezpieczny Kredyt Plus, ubezpieczenia pomostowe i niskiego wkładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych dla klientów indywidualnych, ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej. Do oceny działań sprzedażowych wzięto pod uwagę również przypis ze: składki ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik, ubezpieczenia Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium, ubezpieczenia pomostowego spłaty kredytów udzielanych podmiotom prowadzącym Zakończony konkurs LIZBONA 2014 wyłonił liderów sprzedaży wśród banków spółdzielczych nagradzając ich codzienną pracę w sferze promowania wśród klientów rozwiązań ubezpieczeniowych Concordii Ubezpieczenia działalność rolniczą, ubezpieczenia budynków, budowli i innych środków trwałych Profit Cesja, a także Concordia Assistance Bank. Zakończony konkurs LIZBONA 2014 wyłonił liderów sprzedaży wśród banków spółdzielczych nagradzając ich codzienną pracę w sferze promowania wśród klientów rozwiązań ubezpieczeniowych Concordii Ubezpieczenia. Stał się on także kolejną ważną płaszczyzną w zbieraniu doświadczeń we współpracy oraz cennych spostrzeżeń. Będzie można je wykorzystać w pracach nad udoskonalaniem warunków ubezpieczeń oraz w tworzeniu nowych rozwiązań ubezpieczeniowych, których oczekują klienci banku. SGB-Bank SA Departament Produktów Bankowych Concordia Ubezpieczenia Biuro Bancassurance

12 20 Sięgnij po mistrzowską kartę Zmiany w strukturze SGB-Banku S.A. Debetowa karta MasterCard PayPass Niektórzy uważają, że lepsze jest wrogiem dobrego. Ale takie podejście w biznesie się nie sprawdza szczególnie obecnie, gdy liczy się innowacyjność, elastyczność i ciągły rozwój. Aby te cechy mogły charakteryzować daną firmę musi ona elastycznie podchodzić także do swoich struktur i zmieniać je tak, by odpowiadały podejmowanym wyzwaniom. W połowie zeszłego roku w SGB-Banku SA rozpoczął się szeroko zakrojony proces optymalizacji. Aby usprawnić działanie i poprawić efektywność pracy banku zrzeszającego została zmieniona nie tylko struktura organizacyjna banku, ale nierzadko także zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek. Przestawienie akcentów działania SGB-Banku, polegające na skupieniu się na pracy na rzecz Banków Spółdzielczych oraz obsłudze klientów instytucjonalnych, spowodowało zmiany w zakresie obowiązków, które przełożyły się bezpośrednio na wzrost efektywności realizowanych zadań. Po roku funkcjonowania w tej strukturze, została podjęta decyzja o rozszerzeniu jej o kolejny pion, aby jeszcze lepiej sprostać obowiązującym normom i nowym zadaniom. Głównymi powodami rozszerzenia struktury był bardziej przejrzysty rozdział funkcji monitorowania od akceptacji ryzyka działalności Banku oraz funkcji generującej te ryzyka, usprawnienie zarządzania strukturami banku, podniesienie efektywności procesu kredytowego i osiągnięcie zgodności z normami dotyczącymi ról w procesie kredytowym. Ponadto wprowadzone zmiany istotnie ograniczają występowanie ryzyka konfliktów interesów wewnątrzorganizacyjnych. Nowy pion Pion Biznesu, funkcjonuje od początku października. Do czasu powołania nowego Członka Zarządu podlega on Prezesowi Zarządu Ryszardowi Lorkowi. Rolą Pionu Biznesu jest: generowanie biznesu własnego oraz wspólnego ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi; wspieranie banku i zrzeszonych Banków Spółdzielczych w zakresie produktowym i sprzedażowym; zarządzanie operacyjne płynnością, stopą procentową, działalnością dewizową banku; wsparcie zrzeszonych Banków Spółdzielczych w zakresie zadań pionu organizacyjnego. W skład Pionu Biznesu wchodzą: Departament Produktów Bankowych, Departament Skarbu i Departament Wsparcia Sprzedaży wraz z Oddziałami Banku. W wyniku zmiany w strukturze Zespół Monitoringu i Kontroli Wewnętrznej został zlikwidowany, a w Pionie Ryzyka i Finansów został utworzony Departament Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji, który przejął zadania likwidowanego zespołu w zakresie monitoringu i kontroli jakości kredytów. Zadania z obszaru kontroli wewnętrznej zostały przesunięte do Departamentu Relacji. Nowo powstały Departament Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji przejął również zadania z obszaru restrukturyzacji i windykacji wierzytelności, za które odpowiadał dotychczas Departament Ryzyka Kredytowego i Windykacji. W Pionie Wsparcia Biznesu powstało Centrum Kredytowe odpowiedzialne m.in. za koordynację procesu kredytowego w zakresie analizy, rekomendacji i decyzji kredytowych. Zadania nowo utworzonego Centrum Kredytowego bazują na pozostałej części zadań dotychczasowego Departamentu Ryzyka Kredytowego i Windykacji (bez obszaru restrukturyzacji i windykacji). Obejmują również rozwój współpracy z dostawcami aplikacji pomocniczych i baz danych wspierających proces kredytowy. Wprowadzone zmiany pozwolą poprawić efektywność pracy banku zrzeszającego i przyczynią się do rozwinięcia współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Ponadto nowa struktura wpłynie bezpośrednio na podniesienie efektywności i jakości procesu kredytowego. W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących zmian organizacyjnych proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Relacji p. Urszulą Cyraniak (tel , lub p. Marcinem Kotusem (tel , lub bezpośrednio z osobami kierującymi nowymi jednostkami Departament Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji p. Tomasz Nizielski (tel , tomasz. a w przypadku Centrum Kredytowego p. Barbara Kowal (tel , lub p. Ewa Kollat-Możdzeń (tel , Informacja o nowej strukturze została również umieszczona w nowym intranecie w sekcji aktualności. Departament Relacji Opcjonalna funkcja stadionowa Zamów kartę Lecha Poznań do swojego konta w SGB. Korzystaj z funkcji stadionowej karty i wspieraj swój Klub. Płacąc kartą kibica, wspierasz młode talenty Lecha Poznań. Bezpłatna infolinia:

13 22 23 Forum Liderów Banków Spółdzielczych W warszawskim Hotelu Gromada już po raz siódmy, w dniach 9-10 września br., odbyło się Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Na to największe, doroczne spotkanie przedstawicieli segmentu bankowości przybyło ponad 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Nie mogło także na nim zabraknąć Concordii Ubezpieczenia, która z bankowością spółdzielczą współpracuje już od wielu lat. Podczas tegorocznej edycji Forum, Concordia wystąpiła w roli Partnera Generalnego i jednocześnie pomysłodawcy oraz eksperta merytorycznego w zakresie Rekomendacji U. Drugi dzień Forum rozpoczęła bowiem debata zatytułowana: Wnioski dla bankowości spółdzielczej płynące z wdrożenia Rekomendacji U. Debatę rozpoczęła minuta ciszy, czcząca pamięć zmarłego niedawno Pana Andrzeja Cyganika Prezesa Concordii Ubezpieczenia, który miał być jej gospodarzem. Moderatorem debaty był Tomasz Kromolicki Dyrektor Biura Bancassurance w Concordii Ubezpieczenia. Prelegentami natomiast: Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich, Zbigniew Wielgosz Prezes Zarządu GBS Banku, Leszek Gałecki Dyrektor Departamentu Produktów Bankowych SGB Banku, Włodzimierz Iskra Kierownik Zespołu Produktów Ubezpieczeniowych Banku BPS oraz Jakub Nawracała radca prawny w Kancelarii Janyga, Nawracała i Wspólnicy. Skąd wzięła się Rekomendacja U? Jakie są modele stosowane przez banki wobec tej regulacji? Na te pytania odpowiedzi udzielił Dyrektor Jeziolowicz: Bezpośrednim katalizatorem dla Rekomendacji U były ogłaszane w mediach nieprawidłowości związane ze sprzedażą produktów inwestycyjnych, Bezpośrednim katalizatorem dla Rekomendacji U były ogłaszane w mediach nieprawidłowości związane ze sprzedażą produktów inwestycyjnych, do których to odwoływała się Komisja Nadzoru Finansowego, uzasadniając podejmowane przez siebie działania. do których to odwoływała się Komisja Nadzoru Finansowego, uzasadniając podejmowane przez siebie działania. Zdaniem Norberta Jeziolowicza, Rekomendacja U to efekt nałożenia się na siebie tendencji krajowych i ogólnoeuropejskich: ZBP już od 2008 r. bardziej i głębiej zaczął interesować się kwestiami związanymi z bancassurance. Wówczas wspólnie z PIU stworzone zostały trzy rodzaje rekomendacji regulujących ten obszar. I dodał: Obecnie prowadzimy prace nad wdrożeniem modelu agencyjnego, który jest optymalnym sposobem na działanie zgodne z Rekomendacją U. Prezes GBS Banku Zbigniew Wielgosz omówił agencyjny model działania, wypracowany przez jego bank wspólnie z Concordią Ubezpieczenia. Model agencyjny rozwiązał też wiele wątpliwości z innych dziedzin, m.in. te natury podatkowej. Dzięki niemu możliwe było skorzystanie ze zwolnienia sprzedaży ubezpieczeń z podatku od towarów i usług. Inne zalety wypracowanej koncepcji, to m.in.: przejrzystość rozliczeń, łatwość monitorowania wydajności pracowników oraz lepsza forma urozmaicenia i wzbogacenia oferty banku podkreślił Prezes. I na sam koniec dodał: Współpraca oparta na modelu agencyjnym jest sprawniejsza, bardziej przejrzysta i poprawniejsza pod względem prawnym. Przygotowaliśmy już wzorcowy harmonogram prac, który stał się wytyczną dla banków zrzeszonych. Dzięki niemu mogły one rozpocząć prace nad stworzeniem własnych. Na temat roli banków zrzeszających we wdrożeniu Rekomendacji U wypowiedzieli się przedstawiciele tych banków: Leszek Gałecki z SGB Banku oraz Włodzimierz Iskra z Banku BPS. Oba zrzeszenia rozpoczęły prace nad wdrożeniem Rekomendacji U już na etapie jej projektu, czyli na przełomie 2013/2014 roku. Dlatego z chwilą jej opublikowania prace były już bardzo zaawansowane. Jak podkreślił L. Gałecki: Przygotowaliśmy już wzorcowy harmonogram prac, który stał się wytyczną dla banków zrzeszonych. Dzięki niemu mogły one rozpocząć prace nad stworzeniem własnych. Jednocześnie powołaliśmy zespół, którego zadaniem jest sprawne i całościowe przeprowadzenie banku przez proces wdrażania Rekomendacji U. Obecnie pracujemy nad stworzeniem bardzo ważnych dokumentów, jakimi są m.in.: Polityka bancassurance, Polityka rachunkowości czy procedury zarządzania ryzykiem oraz regulacje kredytowe. W Banku PBS zaawansowanie prac jest na podobnym poziomie. Włodzimierz Iskra: Bazą dla nas są umowy agencyjne, które stanowią właściwie jedyną i bezpieczną formę współpracy, pozwalającą bankom zarabiać na sprzedaży ubezpieczeń. Podkreślił również ważny fakt zróżnicowania poziomu zaangażowania w bancassurance poszczególnych banków zrzeszonych. Brak jest prostych i jednoznacznych drogowskazów jak najlepiej przygotować je do wdrożenia Rekomendacji U. Dlatego zrzeszone u nas banki będą wdrażać Rekomendację - proporcjonalnie, tj. według skali działania i indywidualnych potrzeb dodaje. Jako ostatni z prelegentów głos zabrał radca prawny Jakub Nawracała, który jednoznacznie zaakcentował: Podstawowym modelem służącym do sprzedaży ubezpieczeń jest umowa agencyjna. W takim modelu bank nie będzie już ubezpieczającym. Zawierane natomiast będą indywidualne umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że bank będzie agentem, natomiast ubezpieczającym i jednocześnie ubezpieczonym będzie klient. Zdaniem Jakuba Nawracały zmianie będzie musiał ulec zarówno model dotychczasowej współpracy na linii bank ubezpieczyciel, jak również kształt produktów ubezpieczeniowych oferowanych klientom banków, czyli przenoszenie ubezpieczeń grupowych na indywidualne. Debatę podsumował i zakończył Tomasz Kromolicki, który zapewnił, że Concordia Ubezpieczenia wie jak wesprzeć banki w procesie wdrożenia Rekomendacji U. Jednym ze sposobów jest ogłoszony podczas tegorocznego Forum nowy produkt Życie Komfort, dostosowany do nowych wymogów regulujących rynek bancsassurance. Więcej informacji na temat nowego produktu oraz zaangażowania Concordii w Rekomendację U można znaleźć w wywiadzie z śp. Andrzejem Cyganikiem. Materiał został opublikowany na łamach wrześniowego wydania Nowoczesnego Banku Spółdzielczego. Biuro prasowe Concordii Ubezpieczenia Więcej informacji: Magdalena Kaniewska tel

14 24 25 Jesień pod znakiem KREDYTÓW i KONT w Bankach Spółdzielczych SGB Jesień i zima to tradycyjnie już czas kiedy uważniej przyglądamy się naszym finansom. Planujemy wydatki do końca roku, myślimy o prezentach, czy nawet feriach zimowych. Rozpoczyna się nowy rok szkolny i akademicki. Czasami by zrealizować plany potrzebny będzie drobny zastrzyk gotówki. A dla tych, którzy mają u nas konta i korzystają z naszych kart to również okazja do zdobycia atrakcyjnych nagród! Nawet dwa tysiące złotych można wygrać w jesiennej loterii Dobry kredyt! Dzięki kredytowi w Bankach Spółdzielczych SGB można spełnić marzenia bez zbędnych formalności, sprawnie i na atrakcyjnych warunkach. Dzięki kompetentnym doradcom, pracownikom Banków, których dobrze znamy bo na co dzień są naszymi sąsiadami, procedura związana z przyznaniem kredytu jest po prostu ludzka i przyjazna. Dzięki temu, że Banki Spółdzielcze są blisko i bliskie im są nasze codzienne realia również warunki oferty są dostosowane do naszych możliwości. Dzięki temu możemy korzystać z ofert, które są bezpieczne, bo podpisując umowę z Bankiem uzyskujemy najwyższe gwarancje. Banki Spółdzielcze doceniając swoich stałych klientów przygotowały dodatkową atrakcję, dla tych którzy korzystają z szerokiej oferty produktów bankowych. Klienci, którzy posiadają konto, wzięli kredyt gotówkowy oraz jedną z wielu dostępnych w Bankach SGB kart do konta mogą wziąć udział w losowaniu jednej z aż 100 nagród gotówkowych o wartości 2000 złotych. Taki dodatkowy zastrzyk gotówkowy to z pewnością wyjątkowo atrakcyjna oferta. Można ją przeznaczyć na dodatkowe wydatki lub na spłatę zaciągniętego kredytu! Promocja i kampania reklamowa rozpoczęła się 3 listopada. W telewizji można zobaczyć filmy reklamowe zachęcające do skorzystania z szerokiej oferty kredytów w Bankach Spółdzielczych. Jesteśmy widoczni w największych stacjach telewizyjnych TVP, TVN i POLSACIE oraz w kanałach tematycznych. Jednocześnie promocja toczy się w internecie, gdzie mamy możliwość zobaczyć nie tylko krótkie animowane banery w różnych formatach, ale też odwiedzić specjalnie w tym celu stworzoną stronę www. Zawiera ona podstawowe informacje o produktach, kompleksową informację o ofercie promocyjnej oraz warunkach wzięcia udziału w loterii. Na stronie dedykowanej kampanii znajduje się również lista wszystkich Banków biorących udział w promocji i niezależna wyszukiwarka najbliższych placówek Banków Spółdzielczych SGB. Ile można czekać z wyprowadzką od rodziców? Jesienią wystartowała również promocja kont dla młodych, którzy rozpoczynają samodzielne życie. Kiedy wyprowadzają się z domu, zaczynają studia, pierwszą pracę lub rozkręcają biznes i stają się niezależni finansowo potrzebują solidnego wsparcia na początku tej trudnej drogi. Taką realną pomocą są konta i dostępna wraz z nimi oferta prostych kredytów. Dla kogo jest ta oferta? Dla wszystkich, którzy mają na siebie pomysł i nie chcą czekać z rozpoczęciem samodzielnego życia. Nie chcą odkładać planów na później. Banki Spółdzielcze wiedzą, że czasem niewielki zastrzyk gotówki może być pierwszym krokiem do sukcesu. Kampania wspierająca ofertę Banków Spółdzielczych dla młodych pojawi się w tematycznych stacjach największych telewizji, najchętniej oglądanych przez tę grupę. Mogą oni również zasięgnąć informacji ze strony lub umówić się za jej pośrednictwem na spotkanie w wybranym Banku Spółdzielczym.

15 26 Kredyt gotówkowy Dzięki kredytowi w Bankach Spółdzielczych SGB... Obie kampanie nie kończą się w tym roku. Przewidzieliśmy jeszcze kilka niespodzianek. Cały proces powstawania filmów reklamowych będzie można zobaczyć już wkrótce w intranecie. Trochę statystyki: Przygotowania do produkcji zajmują kilkanaście dni, podczas których trzeba opracować scenariusze, teksty, przeprowadzić testy i badania skuteczności komunikatów. Kiedy już wiemy, jaki efekt chcemy uzyskać pozostaje znaleźć reżysera który odpowie na nasze potrzeby, wybrać miejsce i sposób realizacji. Na samym planie filmowym spędziliśmy niemal 40 godzin. Ekipa filmowa liczyła kilkadziesiąt osób, które dbały o dźwięk, kolory, rekwizyty. Kilkanaście osób budowało naszą filmową placówkę. Zatrudniliśmy ekipę która oświetliła plan tworząc dzienne światło nawet po godzinie 21! Obejrzeliśmy kilka mieszkań studenckich oraz domów rodzinnych zanim wybraliśmy najlepsze dla naszego bohatera. Przeprowadziliśmy kilkanaście godzin castingu na odtwórców głównych ról, wybraliśmy dla nich kostiumy i stylizacje. Zamontowaliśmy kilkanaście logotypów SGB w całym mieście. Zatrudniliśmy kilkunastu statystów, zapewniliśmy kilka rowerów, samochodów i czerwony skuter. Podczas zdjęć zamknęliśmy ruch na kilku ulicach Warszawy. Kilkaset razy powtórzyliśmy ujęcia. Następnie, podczas kilkudziesięciu godzin pracy w studiu, zrealizowaliśmy kilka końcowych wersji filmów oraz podłożyliśmy do nich kilka utworów muzycznych I efekty dźwiękowe. Ostatecznie najlepsze spoty możemy teraz zobaczyć w telewizjach. Kampania potrwa kilka miesięcy. I jest to pierwsza tego typu kampania w naszej Grupie. Komunikacja parasolowa zachęca do skorzystania z oferty kredytów. Każdy z Bankow Spółdzielczych SGB biorący udział w kampanii może sam zdecydować, które produkty z własnej oferty wystawić w swoich placówkach. Atutem oferty promocyjnej jest możliwość uzyskania dodatkowej nagrody pięniężnej. Jako jedyni na rynku gwarantujemy, że aż stu naszych klientów otrzyma po 2000 złotych! Biuro Marketingu i Komunikacji Departament Relacji SGB-Bank S.A. spełniasz marzenia i wygrywasz kasę! Skorzystaj z wyjątkowej oferty kredytowej w Bankach Spółdzielczych SGB. Teraz możesz zyskać szybki dostęp do trzech wygodnych sposobów kredytowania. Dzięki kredytowi w SGB masz również szansę na zdobycie jednej ze 100 nagród gotówkowych o wartości 2000 złotych. Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy w czasie trwania promocji skorzystać z jednego z oferowanych produktów kredytowych oraz założyć konto z atrakcyjną kartą SGB. O szczegóły oferty zapytaj swojego Doradcę w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A. Loteria Dobry kredyt (jesień 2014) dostępna jest w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A. Szczegółowy regulamin loterii wraz z opisem nagród na Promocja trwa od r.

16 28 29 Nowy Intranet SGB W drugiej połowie października pracownikom Banków Spółdzielczych SGB i SGB-Banku S.A. udostępniona została nowa platforma intranetowa. Odświeżona szata graficzna i funkcjonalne rozmieszczenie informacji to cechy, które z pewnością przyczynią się do częstszego korzystania ze zmodernizowanego narzędzia komunikacji. Nowy serwis dostarcza bieżących wiadomości, jak również zapewnia stały dostęp do wiedzy o produktach i usługach bankowych, a także do danych kontaktowych pracowników SGB-Banku S.A. Nowe narzędzie usprawni komunikację pomiędzy Bankami Spółdzielczymi a bankiem zrzeszającym. Podstawowym celem intranetu w każdym przedsiębiorstwie jest usprawnienie zarządzania informacją, która może być na bieżąco aktualizowana i modyfikowana. Platformy intranetowe stanowią również podręczną bazę plików, logotypów, informacji i regulacji obowiązujących w danej organizacji. Wykorzystanie serwisów intranetowych w znaczącym stopniu upraszcza komunikację i dystrybucję ważnych informacji wewnątrz struktury firmy. Jest to także idealne miejsce na docenienie zasłużonych pracowników czy pogratulowanie osiągniętych sukcesów. Takie zadania realizować będzie także nowy Intranet SGB, który dostępny jest jest pod adresem: https://intranet-sgb.ad.sgb.pl. Informacje na nowej platformie zostały pogrupowane w intuicyjny sposób, tak, żeby ułatwić użytkownikowi dotarcie do poszukiwanych informacji. Nowy intranet posiada 5 podstawowych zakładek: Dla Banków Spółdzielczych SGB gdzie zamieszczone zostały informacje o produktach i usługach dostarczanych przez bank zrzeszający na rzecz Banków Spółdzielczych. Dostępne są tu również regulacje wzorcowe, a także narzędzia wspierające sprzedaż produktów. Projekty Zrzeszeniowe gdzie znajdują się informacje o projektach prowadzonych przez kilka jednostek organizacyjnych Banku na rzecz Zrzeszenia. W obecnej chwili swoje miejsce znalazły tam informacje na temat Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS), systemu analizy kredytowej CasePro, a także informacje związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Departamenty prezentują strukturę organizacyjną SGB-Banku S.A. w podziale na cztery piony. W obrębie poszczególnych Departamentów znajdują się informacje o ich roli i realizowanych zadaniach, a także informacje kontaktowe do pracowników Departamentu i inne informacje związane z obszarem działań danej jednostki organizacyjnej. Grupa SGB gdzie znajdują się informacje związane z posiedzeniami Organów Banku i Zrzeszenia Zgromadzenia Prezesów, Rady Zrzeszenia i Rady Nadzorczej. W zakładce tej Dostępna jest również aktualna strategia Grupy, a także informacje bieżące z Banku i Zrzeszenia. Pomocą służy również zbiór obowiązujących aktów prawnych. Książka adresowa zapewnia dostęp do danych kontaktowych Banków Spółdzielczych, Odziałów SGB-Banku S.A., pracowników SGB-Banku S.A. i bezprowizyjnej sieci bankomatów. Informacje prezentowane są za pomocą list kontaktowych, ale można je również znaleźć korzystając z dedykowanych wyszukiwarek, dzięki którym można szybko znaleźć poszukiwany kontakt lub zawęzić wyniki wyszukiwania dla określonej frazy. Wiodącym elementem strony głównej intranetu są aktualności, prezentujące bieżące informacje o rozpoczynających się promocjach, organizowanych konferencjach, zdobytych wyróżnieniach czy zmianach które mają miejsce w SGB-Banku S.A. lub w Zrzeszeniu. Wiodącym elementem strony głównej intranetu są aktualności, prezentujące bieżące informacje o rozpoczynających się promocjach, organizowanych konferencjach, zdobytych wyróżnieniach czy zmianach które mają miejsce w SGB-Banku S.A. lub w Zrzeszeniu. Na stronie głównej znajduje się również sekcja spraw bieżących, gdzie oprócz informacji na temat Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS), kredytów dopłatowych, gwarancji i poręczeń, umieszczony jest również formularz kontaktowy służący zgłaszaniu pomysłów lub problemów. W stopce nowego intranetu znajdują się linki do wybranych części serwisu m.in. do Przeglądu prasy, czyli codziennej dawki wycinków prasowych z najpopularniejszych gazet, czasopism i magazynów od- noszących się do Banków Spółdzielczych, SGB-Banku i sektora bankowego w Polsce. Link Informator SGB prowadzi natomiast do elektronicznej wersji kolejnych wydań popularnego magazynu SGB, który można przeglądać on-line, a także zapisać w postaci pliku PDF na dysku. Nowy intranet będzie na bieżąco aktualizowany i rozwijany, a dotychczasowa platforma będzie dostępna pod dedykowanym linkiem dostępnym na każdej stronie nowego serwisu. Od początku listopada br. dotychczasowy intranet nie jest już uaktualniany i wszystkie nowe treści zamieszczane są wyłącznie w nowym serwisie. W celu szybszego zaznajomienia się z nowym serwisem, przygotowany został także krótki przewodnik po funkcjonalnościach nowego intranetu, który został udostępniony Bankom Spółdzielczym razem z komunikacją o nowej platformie. Rekomendujemy również ustawienie strony nowego intranetu jako strony startowej przeglądarki. Pozwoli to na bieżący dostęp do najważniejszych informacji o Spółdzielczej Grupie Bankowej i SGB-Banku S.A. Biuro Marketingu i Komunikacji Departament Relacji SGB-Bank S.A.

17 30 31 Jakie źródła informacji są najlepsze do oceny ryzyka dla bankowości spółdzielczej? Wprowadzona przez KNF znowelizowana Rekomendacja T daje bankom możliwość podejmowania decyzji kredytowej na podstawie uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej, przy wykorzystaniu modeli scoringowych, oświadczenia klienta o wysokości osiąganych dochodów oraz analizy historii kredytowej klienta w oparciu o informacje z własnych i zewnętrznych baz danych. Warto jednak pamiętać, że skuteczna identyfikacja wraz z pomiarem oraz określeniem poziomu akceptowalnego ryzyka są niezbędnym minimum do właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym w każdym banku. Są też konieczne do budowania bezpieczeństwa płynności finansowej banku. Dlatego też tak ważne jest korzystanie z dostępu do zewnętrznych, wiarygodnych i zróżnicowanych ze względu na pochodzenie z różnych sektorów gospodarki danych baz, takich jak rejestry prowadzone przez biura informacji gospodarczych. Dzięki nim można obiektywnie zweryfikować wnioski kredytowe, deklaracje i oświadczenia składane przez kredytobiorców na temat ich całkowitego zadłużenia zarówno wobec innych banków komercyjnych i spółdzielczych, jak również innych podmiotów spoza sektora bankowego. Wzmocnienie procesu zarządzania ryzykiem kredytowym wciąż jest jednym z najbardziej istotnych działań wspierających proces stabilizacji portfela kredytowego banków. Dane z BIG komplementarne względem danych z BIK Od października 2013 roku wszystkie banki spółdzielcze współpracują z BIK. Oznacza to, że mają dostęp do systemu zawierającego informacje dotyczące zobowiązań zaciągniętych wobec banków. Od października 2013 roku wszystkie banki spółdzielcze współpracują z BIK. Oznacza to, że mają dostęp do systemu zawierającego informacje dotyczące zobowiązań zaciągniętych wobec banków. Jednak biorąc pod uwagę priorytet spłat zobowiązań finansowych kredyty i pożyczki są regulowane w pierwszej kolejności. Dlatego też, dla skutecznej oceny ryzyka kredytowego, wewnętrzne źródła informacji oraz dostępne dane zgromadzone w BIK mogą okazać się niewystarczające. To istotna wiadomość dla banków, która jasno wskazuje, że obecnie w procesie oceny ryzyka warto aktywnie wykorzystywać wiedzę o kliencie, jaką dają informacje gospodarcze z pozabankowych źródeł danych. Także zapis znowelizowanej Rekomendacji T sugeruje, że banki powinny, o ile jest to Aleksandra Wilczak-Grzesik uzasadnione, korzystać w procesie oceny zdolności kredytowej z wystandaryzowanych zbiorów danych prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, Nr 182, poz i Nr 217, poz. 1427). Z Badania świadomości i opinii o funkcjonowaniu BIGów oraz postaw wobec problemu zadłużenia przeprowadzonego przez TNS Polska S.A. na zlecenie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wynika, że spośród wszystkich zaległych zobowiązań aż 86% badanych konsumentów w pierwszej kolejności stara się spłacić ratę kredytu hipotecznego. Z kolei dla 67% respondentów najważniejsza jest spłata zaległych rat pożyczki. Mniej istotne okazały się płatności za telewizję, telefon, internet, czy polisę ubezpieczeniową. Oznacza to, że potencjalny klient, który uzyska pozytywną opinię na podstawie danych własnych banku i danych BIK, po weryfikacji w biurze informacji gospodarczej może okazać się klientem podwyższonego ryzyka. Należy zatem uwzględnić fakt, że to właśnie w biurach informacji gospodarczej znajdują się dane o ewentualnym zadłużeniu klienta, np. z tytułu nieopłacenia składek ubezpieczenia, niezapłaconych alimentów, rachunków za media, rat pożyczek zaciągniętych w pozabankowych instytucjach pożyczkowych, czy innych zaległościach. Wniosek jest więc jeden informacje gromadzone w BIG stanowią istotne i wręcz konieczne uzupełnienie danych znajdujących się w BIK. Są dodatkowym źródłem wiedzy dla banków i innych instytucji finansowych, którym kompleksowa i wszechstronna informacja o klientach i kontrahentach pozwala na wiarygodną i pełnowartościową ocenę ich zdolności kredytowej. Biura informacji gospodarczej to wiarygodne i pewne źródła informacji. Ich działalność regulują przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Warto dodać, że biura podejmują szereg inicjatyw dążących do zwiększenia transparentności rynku wymiany informacji gospodarczych oraz zaufania do oferowanych przez nie narzędzi. Jak dotąd Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce, regularnie co kwartał poddaje weryfikacji stan i strukturę swojej bazy danych. Jest ona dokonywana przez niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Na koniec II kwartału 2014 roku, po ostatniej weryfikacji wielkości i struktury bazy, w Rejestrze Dłużników ERIF znajdowało się ponad 1,8 mln spraw o łącznej wartości przekraczającej 10,6 mld zł. Są to dane pochodzące ze wszystkich sektorów gospodarki, dotyczące zarówno zobowiązań konsumentów, jak i podmiotów nie będących konsumentami. Dla 70% instytucji finansowych współpracujących z BIG, które wzięły udział w wyżej wspomnianym badaniu, weryfikacja stanu i struktury bazy danych zwiększa zaufanie do informacji pozyskiwanych z rejestrów BIG i jest wykorzystywana w procesach obszaru ryzyka. Banki coraz chętniej korzystają z BIG Aż 73% instytucji finansowych współpracujących z BIG, które wzięły udział w Badaniu świadomości i opinii o funkcjonowaniu BIGów oraz postaw wobec problemu zadłużenia, sprawdza wiarygodność finansową swoich klientów. Istotną rolę odgrywa również oferowana przez BIGi usługa monitorowania rzetelności i kultury płatniczej klientów takiej odpowiedzi udzieliło 41% badanych instytucji finansowych współpracujących z przynajmniej jednym biurem informacji gospodarczej. Pozyskane z BIG informacje gospodarcze pozwalają im więc dokładniej ocenić zdolność kredytową klienta pod względem jakościowym i ilościowym. Ma to ogromne znaczenie przy stosowaniu tzw. uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej, jak również przy ustalaniu warunków współpracy oraz dopasowaniu produktu finansowego do oczekiwań i możliwości spłaty zaciągniętego przez klienta zobowiązania. Dodatkowym atutem biur informacji gospodarczych jest szybkość dostępu do danych. To bardzo ważne zwłaszcza w przypadku, gdy decyzje kredytowe podejmowane są automatycznie w oparciu o zbudowane systemy scoringowe. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jest dostępny on-line 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Biura informacji gospodarczej to także wsparcie w budowaniu skuteczności procesów windykacyjnych. Banki korzystają z narzędzi BIG także w ramach podejmowanych działań windykacyjnych. Wyniki wspomnianego badania wykazały, że 57% instytucji finansowych współpracujących z BIG dopisuje do ich rejestrów swoich dłużników. Dopisanie dłużnika do takiego rejestru odwołuje się do rzeczywistej sankcji, jaką jest utrudnienie dłużnikowi dostępu do różnych towarów lub usług, w tym kredytów, czy pożyczek. Większość dłużników wpisanych do BIG, w chwili zetknięcia się z trudnościami przy próbach podjęcia kolejnych zobowiązań, reguluje swoje przeterminowane zobowiązania. To przekłada się na podniesienie skuteczności działań windykacyjnych i przynosi bankom takie korzyści jak: skrócony czas egzekucji należności, szybsze uzyskanie współczynnika rotacji, czy zmniejszenie poziomu złych długów. Warto zaznaczyć, że dla 65% konsumentów, którzy wzięli udział w przytaczanym tu badaniu, najbardziej dotkliwą sankcją wynikającą ze znalezienia się w rejestrze dłużników jest odmowa udzielenia kredytu. Podobnie uważa 39% badanych przedsiębiorców. Znaczenie informacji pozytywnej Na podstawie art. 18 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, biura informacji gospodarczej gromadzą i udostępniają nie tylko informacje negatywne, ale również informacje pozytywne o zobowiązaniach spłaconych w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym nie więcej niż 59 dni. Dane te mogą stanowić dla banku ważne potwierdzenie wiarygodności płatniczej potencjalnego kredytobiorcy oraz istotne uzupełnienie kart scoringowych funkcjonujących w banku. Ryzyko związane z udzieleniem finansowania podmiotowi posiadającemu pozytywne informacje w biurze informacji gospodarczej może okazać się niższe niż w przypadku klientów, na temat których nie ma żadnych informacji. Od 2012 roku Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jako pierwszy BIG w Polsce zaczął edukować rynek, jakie korzyści płyną z budowania pozytywnej historii płatniczej. Biorąc pod uwagę praktykę innych krajów Europy i świata, można prognozować, że pozytywna weryfikacja Klienta ma ogromny potencjał rozwojowy w naszym kraju. Aleksandra Wilczak-Grzesik Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Grupa Kapitałowa KRUK Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Marketingu ze Specjalizacją Komunikacja Marketingowa. Od 8 lat zajmuje się rozwiązaniami służącymi optymalizacji kosztowej i rozwojowi biznesu - początkowo w branży outsourcingowej a następnie finansowej. Od 4 lat związana z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Pełni funkcję kierownika Działu Klienta Instytucjonalnego w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A., współpracując z klientami z sektora instytucjonalnego. Jest odpowiedzialna za diagnozowanie potrzeb oraz możliwości Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie wykorzystania narządzi biura informacji gospodarczej w celu podnoszenia skuteczności oraz zabezpieczenia finansowego realizowanych przez nie zadań.

18 32 33 Z wizytą Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Nakle Banki spółdzielcze są jak spowiednicy Nakło nad Notecią jest jedną z najstarszych miejscowości na ziemiach polskich. Pierwsze wzmianki na jego temat pojawiają się już w Kronice polskiej Galla Anonima. Początkowo był to jednak gród Pomorzan, który ostatecznie został przyłączony do Polski przez Bolesława Krzywoustego w 1113 roku. Dzisiaj miasto liczy 20 tys. mieszkańców. Przez Nakło przebiega ważna linia kolejowa łącząca Warszawę ze Szczecinem (przez Toruń i Bydgoszcz). Nakło, ze względu na malowniczą Noteć, staje się coraz popularniejszym miejscem wśród wodniaków. Do grona najbardziej znanych Nakielan należą urodzeni tutaj Rafał Blechacz, triumfator Konkursu Chopinowskiego, Adrian Zieliński, sztangista, złoty medalista olimpijski z Londynu, oraz lekkoatleta Klemens Biniakowski. Obchody 150-lecia powstania kierowanego przez Pana Banku były zorganizowane z dużym rozmachem. Zależało nam, aby 150-lecie Banku Spółdzielczego obchodziła cała lokalna społeczność, dlatego świętowanie podzieliliśmy na dwie części. Jedna obejmowała Nakło i jego okolice, druga natomiast była bardziej oficjalna i odbyła się z udziałem zaproszonych gości w Operze Nova w Bydgoszczy. Od początku kwietnia do końca września nakielski Bank Spółdzielczy aktywnie uczestniczył i wspomagał imprezy organizowane przez gminę i powiat. Staraliśmy się, aby mieszkańcy naszego regionu zauważyli naszą obecność. Zafundowaliśmy im między innymi koncert znanego zespołu Golec uorkiestra i wiele innych imprez, które miały na celu uświadomić lokalnej społeczności, że istniejemy już bardzo długo, a jednocześnie jesteśmy nowoczesną instytucją, której oferta produktowa dobrze odpowiada potrzebom klientów zarówno indywidualnych, jak i prawnych. Rozmowa z Markiem Bielińskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Nakle. Mam wrażenie oparte na wielu rozmowach z ludźmi że ten cel udało się osiągnąć. Czy tradycja jest dla klientów ważna? Czy oni zwracają raczej uwagę na dzień dzisiejszy i przyszłość, podczas gdy w przeszłość zerkają niezbyt często i bez specjalnego zainteresowania? Przeszłość jest ważna, ale nie można jej demonizować i się w niej zasklepiać. Staramy się mam wrażenie, że z dobrym skutkiem być nowoczesną instytucją. Ale nasza długa historia jest atutem, bo niewiele jest w Nakle firm, które mogą się poszczycić tak długim okresem funkcjonowania. W Nakle jest tylko jedna: miejscowa cukrownia. Choć i ona jest młodsza od naszego Banku Spółdzielczego. Bankowość spółdzielcza powstała, aby bronić polskiego kapitału, ale szybko stała się też obrońcą polskości języka, zwyczajów, tradycji. Bank odcisnął bardzo wyraźne piętno na rozwoju lokalnej społeczności. Nazwiska jego twórców są w Nakle powszechnie znane; potomkowie tych ludzi nadal tutaj żyją. Ta długa i tak niezwyczajna w kraju o burzliwej historii tradycja jest też gwarantem stabilności. A klienci wolą banki stabilne, bo dają im one poczucie bezpieczeństwa, ważne zwłaszcza wtedy, gdy powierzają im swoje oszczędności. Dlatego staramy się tę historię przypominać, jednakże jesteśmy oczywiście zwróceni przede wszystkim ku przyszłości. Dobrze wyraża to hasło Banku Spółdzielczego: Od 150 lat patrzymy w przyszłość. A jeszcze lepiej fakty jesteście jednym z pierwszych banków

19 34 35 Z wizytą Z wizytą w Polsce, który zaoferował klientom bankomaty biometryczne. To bardziej gadżet czy rzeczywista potrzeba? Powiem szczerze: na razie to przede wszystkim gadżet. Z tych bankomatów mogą póki co korzystać wyłącznie nasi klienci. Ale wszystko ma kiedyś swój początek. Bankomaty biometryczne zaczynają się upowszechniać, dysponuje nimi coraz więcej banków i jestem pewien, że niebawem staną się one standardem. Instalując te urządzenia nie chcieliśmy ścigać się o palmę pierwszeństwa. Robimy to dlatego, że bankomaty biometryczne są dla klientów uproszczeniem. Bankomaty biometryczne to jeden z wielu dowodów na to, że Bank Spółdzielczy w Nakle jest nowoczesną instytucją. Kolejnym są inwestycje w bezpieczeństwo. Wszystkie nasze systemy, zaczynając od komputerowych, a kończąc na telefonicznych, są dualne. Dzięki temu, gdyby dzisiaj odpukać wydarzył się w Nakle jakiś kataklizm, jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin przywrócić normalną działalność Banku. Przede wszystkim jednak inwestujemy w uproszczenie obsługi klienta. Postawiliśmy nacisk na rozwój elektronicznych kanałów dostępu. Jako pierwszy, może drugi bank w Polsce, zautomatyzowaliśmy obsługę zasiłków dla bezrobotnych. To ważne, bo to klient specyficzny. On chce natychmiast dostać cały zasiłek, który dzisiaj wynosi 354,52 zł, nie zgadza się na założenie konta, nie chce nawet, aby bilon pozostał w banku. Dlatego mamy bankomaty, które wypłacają bilon i dzięki temu bezrobotni nie muszą stać w kolejkach, a nasi pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na obsługę pozostałych klientów. Rozwijacie też strefy samoobsługowe To prawda, one są oczywiście czynne całą dobę i składają się z wielofunkcyjnego bankomatu i wpłatomatu, do którego można wrzucić nawet dwieście banknotów. W strefach samoobsługowych można też dokonać przelewu. Jeśli klient ma gotówkę, a nie ma pieniędzy na koncie, to wpłaca pieniądze, które są on-line księgowane, a później może zrobić przelew. To coś w rodzaju konta internetowego, ale lepszego, bo przy korzystaniu z tego systemu można się posługiwać również gotówką. Ten system jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć szybki dostęp do gotówki i chcą, aby ona cały czas pracowała. Wśród naszych klientów są na przykład sklepy objazdowe i potężna piekarnia zaopatrująca w pieczywo prawie pół Polski. Kiedy kierowcy po dostarczeniu towaru i zainkasowaniu pieniędzy wracają do Nakła, nie musi czekać na nich w firmie specjalny pracownik odbierający gotówkę. Wystarczy, że podjadą do naszej strefy samoobsługowej i tam od razu zrobią przelewy. Czy wszystkie te nowoczesne rozwiązania przyciągają młodych klientów? Z tym bankowość spółdzielcza cały czas ma kłopot. U nas z młodymi klientami nie jest najgorzej. Mamy mobilne konto, czyli takie, które można obsługiwać przy pomocy telefonu komórkowego, a to bodaj najważniejsza rzecz, na jaką zwracają uwagę młodzi ludzie. Oczywiście mamy też pełen zestaw kart. Dość powiedzieć, że w organizowanej przez Spółdzielczą Grupę Bankową grze internetowej bierze udział więcej młodych ludzi niż wynosi średnia na jeden bank biorący udział w projekcie. Czy nie jest czasem tak, że dla młodych ludzi lokalność banków spółdzielczych jest negatywem? Oni aspirują do bycia częścią globalnej społeczności i dlatego chętniej korzystają z międzynarodowych banków niż lokalnych instytucji. Nasza oferta niewiele się różni od tej, którą przedstawiają klientom wielkie banki. Być może młodzi ludzie początkowo zachłystują się bankami komercyjnymi, ale to z reguły nie trwa długo. W ostatnim czasie wraca do nas bardzo dużo klientów, którzy dali się skusić komercyjnej konkurencji i na tym się sparzyli. Narzekają, że nie ma tam osoby decyzyjnej, że wszystko jest starannie sformatowane i klient powinien się zachowywać według określonego schematu. A ludzie są przecież różni i nie lubią być wciskani w ramki. Moim zdaniem banki spółdzielcze nie powinny podążać drogą wyznaczaną przez komercyjną konkurencję. Owszem, trzeba się jej przyglądać i przeszczepiać pewne wzorce, ale nie można tego modelu kopiować. Musimy zachować swoją tożsamość, więcej uwagi poświęcać klientom, rozmawiać z nimi, przekonywać ich i ułatwiać im życie. Zawsze powtarzam naszym klientom, że jeśli mają jakieś problemy, jakieś potrzeby, to powinni do nas przyjść, usiąść i porozmawiać. W takich rozmowach można rozwiązać wszystkie problemy, bo decyzje na temat klientów zapadają tutaj, na miejscu, wśród ludzi, którzy dobrze rozumieją specyfikę lokalnego rynku, znają tutejsze problemy. Banki spółdzielcze są jak spowiednicy. To jest model, który moim zdaniem najlepiej przystaje do roli, jaką bankowość spółdzielcza powinna odgrywać. Ewenementem jest ekspansja Banku Spółdzielczego w Nakle. Macie osiem placówek, wśród nich jedną w Bydgoszczy. Udało Wam się zaistnieć na bydgoskim rynku? Tak, nasz oddział w tym mieście znakomicie się rozwija. Dzisiaj, po dziesięciu latach funkcjonowania tej placówki, jej skala działalności jest niemal taka sama, jak pozostałej części naszego Banku. To zasługa modelu biznesowego, ale przede wszystkim znakomitej załogi, którą udało nam się w Bydgoszczy skompletować. Powiem szczerze: jestem lokalnym patriotą i widzę, że z tych małych polskich miast wielkie banki, ale także globalne firmy, wysysają pieniądze, bo wypracowane tutaj zyski idą w świat. Tworząc oddział w Bydgoszczy odwróciliśmy obieg pieniądza. My pozyskujemy środki finansowe z dużego miasta i inwestujemy je na lokalnym rynku. To jeden z warunków rozwoju Nakła i podobnych mu miejscowości. To ważne, bo te inwestycje ułatwiają życie mieszkańców, wyrównują życiowy start młodych ludzi. A o lokalne społeczności trzeba dbać. Denerwuje mnie na przykład ustawa o zamówieniach publicznych, która nakłada na władze powiatów i gmin organizowanie przetargów na obsługę finansową. We Francji lokalne władze nie mogą korzystać z innych instytucji finansowych niż te, które pochodzą z ich rynku, bo tam istnieje świadomość, że system finansowy ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju mniejszych miejscowości. Dzisiaj Bank Spółdzielczy w Nakle ma osiem placówek. Zamierzacie otwierać kolejne? Na razie nie widzę takiej konieczności. Chcemy ograniczyć w naszych oddziałach obsługę płatności rachunków, bo dochodowość z takiej działalności jest żadna. Do końca roku uruchomimy możliwość płacenia rachunków na przykład za gaz, prąd, telewizję, telefon w naszych bankomatach. To pozwoli naszym pracownikom w większym niż dotąd stopniu skupić się na doradzaniu klientom i oferowaniu im bardziej skomplikowanych usług oraz produktów. Panie Prezesie, jaki powinien być idealny pracownik Banku Spółdzielczego? Mieszkając w małej miejscowości nie jest postacią anonimową i codziennie wystawia świadectwo całemu Bankowi. To prawda. Tym bardziej, że klienci chcą być z reguły anonimowi, wolą, aby nikt nie znał ich sytuacji finansowej. Ten brak anonimowości jest więc do pewnego stopnia obciążeniem. Z drugiej strony to, że ludzie się znają, także stanowi atut. Mają do siebie większe zaufanie, mogą porozmawiać, wspólnie znaleźć wyjście z sytuacji, która pozornie wydaje się bez wyjścia. Nie jesteśmy jak McDonald s. Do Banku Spółdzielczego w Nakle przychodzi się po to, aby rozwiązywać problemy. To nasz wielki atut. Rozmawiał Piotr Gajdziński Gmina jest członkiem Związku Miast Nadnoteckich, a jego siedziba znajduje się właśnie w naszym mieście. Z Nakła pochodzi Rafał Blechacz, zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego. Urodził się tu także sztangista Adrian Zieliński, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Nakło to wobec tego bardziej gmina artystyczna czy sportowa? Nie ma na tak postawione pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno dla różnorodności gminy duże znaczenie miała historia Nakła, z silnymi wpływami niemieckimi, bo w XVIII wieku Niemcy budowali tutaj Kanał Bydgoski, a później wielu pracujących przy nim robotników osiedliło się na tym terenie. Ich potomkowie żyją tutaj do dnia dzisiejszego. Później zbudowano spichlerze, bo dzięki kanałowi można było eksportować zboże omijając Gdańsk, z jego horrendalnie wysokimi cłami. Kanał Bydgoski połączył Wisłę z Notecią, dalej ze Szczecinem i całym systemem zachodnioeuropejskich dróg wodnych. W XIX wieku, gdy obok kosztów transportu coraz większą rolę odgrywała szybkość, przez Nakło przeszła ważna linia kolejowa i transport śródlądowy zaczął podupadać. Niestety, skutki tego odczuwamy do dziś. Niemal wszystkie polskie miasta są odwrócone od rzek. Dopiero teraz władze samorządowe zauważyły, że europejskie trendy są dokładnie odwrotne. U nas niestety było podobnie, jednak od kilku lat staramy się to nadrobić. Mamy tutaj marinę, której rozbudowa cały czas postępuje. W najbliższych miesiącach zostanie oddany specjalny budynek, między innymi z częścią hotelową. Gmina jest członkiem Związku Miast Nadnoteckich, a jego siedziba znajduje się właśnie w naszym mieście. Powiedzmy sobie jednak szczerze: Związek jest słaby finansowo, a odbudowa znaczenia tego szlaku wodnego byłaby piekielnie kosztowna. Związek jednakże podejmuje wiele działań lobbystycznych promujących Noteć. Uczestniczymy w targach turystycznych, nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie. Dzisiaj więc, jeśli chodzi o turystyczne Jestem optymistą Rozmowa z Sławomirem Napierałą, burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. zainteresowanie Notecią, jest się czym pochwalić. Wodniacy dysponują tu już niezłą infrastrukturą; mogą korzystać z marin nie tylko w Nakle, ale również w Ujściu, Drawsku, Czarnkowie, a od niedawna także w Bydgoszczy. Niestety, nie wszystkie jednostki mogą tędy spływać. Rzecz w tym, że Kanał Bydgoski od wielu już lat nie był czyszczony, czyli jak się to fachowo określa bagrowany. Z kolei na Noteci jest sporo roślinności, która nie ułatwia pływania. To są niedogodności, które na szczęście z powodzeniem są rekompensowane przez walory turystyczne tego regionu, z jego wspaniałymi krajobrazami. Nasi partnerzy z Francji i Niemiec oraz turyści są naprawdę doliną Noteci zafascynowani. Inną rzeczą jest gospodarcze wykorzystanie tego szlaku. Kanał Bydgoski i Noteć były używane do transportu towarów w XIX i na początku XX wieku, gdy barki miały zupełnie inny tonaż, inną konstrukcję, były znacznie mniejsze od współczesnych. Rację ma profesor Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mówiący, że do gospodarczego wykorzystania Kanału i Noteci niezbędne są inwestycje w kanały lateralne, czyli równoległe. Koszt tej inwestycji jest jednak nie do udźwignięcia przez samorządy. Sztandarową gminną inwestycją jest obecnie Nadnotecki Park Przemysłowy

20 36 Z wizytą Pomagamy lepiej korzystać z pieniędzy Ostatnio starsi mieszkańcy Nakła z entuzjazmem uczą się surfować po internecie, a zajęcia komputerowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Podobnie jak wycieczki organizowane przez sekcję turystyczną. Realizujemy obecnie dwie duże i bardzo istotne dla miasta oraz gminy inwestycje. Pierwszą jest budowa obwodnicy miasta. Musimy ją zrobić, bo w innym wypadku budowa Nadnoteckiego Parku Przemysłowego byłaby pozbawiona sensu. Już wcześniej pojawiali się u nas poważni inwestorzy, ale ze względu na brak dobrych połączeń drogowych rezygnowali. I trudno było im się dziwić, bo wówczas ich ciężarówki musiałyby jeździć przez centrum miasta. To niewykonalne. Stąd pomysł na budowę obwodnicy, która będzie gotowa już w przyszłym roku. Równolegle trwają prace przy budowie Nadnoteckiego Parku Przemysłowego. Udało nam się rozpocząć tę inwestycję wcześniej niż się spodziewaliśmy, bo nikt nie wierzył, że tak szybko pozyskamy dofinansowanie z środków unijnych. Okazało się to możliwe i 85% kosztów zostanie sfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Park będzie obejmował 25 hektarów, oczywiście uzbrojonych, a całość zostanie podzielona na działki o powierzchni 3000 metrów kwadratowych każda. Jeśli inwestor będzie chciał większy teren, to oczywiście możliwe będzie łączenie działek. Inwestorzy będą dzierżawili teren na dziesięć lat, ale nie wykluczamy ich późniejszej sprzedaży. Pierwsi inwestorzy już się pojawili? To dopiero początek, ale widzę zainteresowanie. Nawet dzisiaj rozmawiałem z jednym z inwestorów, który gdy poznał warunki proponowane przez nasz Urząd zapewnił, że na brak zainteresowania nie powinniśmy narzekać. Zobaczymy, bo rynek pozyskiwania inwestorów nie jest wcale łatwy. Ale jestem optymistą. Także dlatego, że mieszkańcy Nakła są pracowici, a dzięki wielu szkołom ponadgimnazjalnym, w tym naszemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Kazimierza Wielkiego, są dobrze przygotowani na wyzwania rynku pracy. Inwestorzy zwracają na to baczną uwagę stąd mój optymizm. Myślę zresztą, że owe 25 hektarów przeznaczonych na Nadnotecki Park Przemysowy to zbyt mało. Ale w Paterku, gdzie Park będzie zlokalizowany, jest do zagospodarowania jeszcze 200 hektarów. Oczywiście są tam różni właściciele, ale jeśli taka będzie konieczność, to gmina będzie tę ziemię kupowała lub zamieniała się gruntami w innym miejscu. Warto dodać, że już teraz Paterek nie jest terenem dziewiczym. Od lat działają tam między innymi Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, zakład przeróbki drewna, firma produkująca lekarstwa. Co poza tymi dwoma inwestycjami jest dzisiaj najważniejszym wyzwaniem dla Nakła nad Notecią? Rewitalizacja centrum miasta z zachowaniem jego usługowo-handlowej funkcji. Będziemy mogli do tego przystąpić po oddaniu do użytku obwodnicy, co spowoduje wyprowadzenie całego przelotowego ruchu z centrum Nakła. Chcemy zmienić ruch na jednokierunkowy, a na poboczach ulic zrobić parkingi. Dzisiaj znalezienie wolnego miejsca parkingowego w centrum miasta graniczy z cudem i przez to centrum nam się wyludnia. Ludzie wolą po prostu korzystać z marketów zbudowanych na obrzeżach, z dużymi i wygodnymi parkingami. Drugie wyzwanie to tworzenie warunków do jeszcze większej aktywności mieszkańców. Myślę, że na tle wielu innych miast tej wielkości, nasi mieszkańcy są naprawdę wyjątkowo aktywni. W Nakle mamy kluby piłkarskie, akademię tenisa ziemnego i stołowego, po wybudowaniu basenu dzieci uczą się pływania podczas zajęć lekcyjnych, a już słyszę, że są plany stworzenia akademii pływackiej. W ubiegłym roku zbudowaliśmy sztuczne lodowisko, bo takie były prośby mieszkańców, przede wszystkim starszych, którzy pamiętają jeszcze jak zimą jeździło się na łyżwach po Noteci. I rzeczywiście, lodowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, i to zarówno dzieci, młodzieży, jak i seniorów. Dlatego w tym roku będziemy już mieli kryte lodowisko, co stworzy jeszcze lepsze warunki do jazdy na łyżwach. Nakielanie są też bardzo aktywni w sferze kultury. W mieście działają dwa chóry Nadzieja oraz Solideo. I to jakie chóry! Jeden z nich przywiózł właśnie złoty medal z Barcelony, a drugi został wyróżniony na jednym z krajowych konkursów. Bardzo aktywnie działa biblioteka i to nie tylko w samym Nakle, ale również w kilku okolicznych wsiach. W bibliotece są organizowane między innymi cykliczne spotkania z pisarzami oraz aktorami. Znakomicie działa związek emerytów i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ostatnio starsi mieszkańcy Nakła z entuzjazmem uczą się surfować po internecie, a zajęcia komputerowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Podobnie jak wycieczki organizowane przez sekcję turystyczną. Skąd tak duża aktywność? Stworzyliśmy niezłą, jak na miejscowość tej wielkości, infrastrukturę. To zachęca ludzi do aktywności. Oczywiście ogromną rolę odgrywają też animatorzy, choćby kierująca związkiem emerytów pani Barbara Kunert. Tacy ludzie wykonują społecznie gigantyczną pracę, aktywizują ludzi, wciągają ich w życie lokalnej społeczności, zmieniają rzeczywistość. To bezcenna praca. A jak wygląda współpraca gminy z Bankiem Spółdzielczym w Nakle? To jest nasz bank. Po prostu. Jego pozycja na lokalnym rynku jest niepodważalna, co zawdzięcza swojej dobrej pracy, elastyczności, umiejętności sprostania potrzebom zarówno przedsiębiorców, jak i rolników oraz klientów indywidualnych. Patrzę na dynamiczny rozwój Banku Spółdzielczego z satysfakcją. Tym większą, że Bank często spełnia też rolę mecenasa kultury i sportu, mocno wspiera lokalne przedsięwzięcia. Bez jego pomocy wiele naszych planów pozostałoby tylko planami. Nakielanie widzą i doceniają to zaangażowanie. Rozmawiał Piotr Gajdziński Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Bezpłatna infolinia:

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 11.05.2016r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2015r.

z dnia 30 kwietnia 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 30 marca 2015r. KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 532 886 879,90 zł, w całości wpłacony

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Załącznik do Uchwały Nr 75/37/ABC/DBS/2011 Zarządu Banku BPS SA z dnia 19 sierpnia 2011 r. REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2013/2014 Organizatorzy konkursu 1 SGB-Bank S.A., zwany dalej Bankiem Zrzeszającym, organizuje konkurs: Dziś oszczędzam w SKO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 01 października 015 r. (aktualizacja wg stanu na dzień sierpnia 016 r.) Spis treści I. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Jachranka, 19 stycznia 2010r. www.sgb.pl Standaryzacja regulacji produktowych Kluczowe elementy oferty produktowej PROPOZYCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 13 lutego 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł to trzeci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM POD PATRONATEM SGB-Banku SA Organizatorzy konkursu 1. SGB-Bank SA, zwany dalej Bankiem Zrzeszającym, w porozumieniu z Fundacją Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2014/2015 Organizator konkursu 1 SGB-Bank S.A., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr III/09/10/2014 oraz nr IV/09/10/2014 podjętymi

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010.

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Data: 15-16 kwietnia 2010 Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska Najważniejsze zagadnienia konferencji: Perspektywy ożywienia akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 9/13/2014 Zarządu Banku z dnia 28 października 2014r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, PAŹDZIERNIK 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Inkubator szkolnych biznesów

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Inkubator szkolnych biznesów REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Inkubator szkolnych biznesów Talenty potęgujemy w ramach Programu TalentowiSKO Warszawa 2015 r. 1 Rozdział 1. Organizatorzy Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym Warszawa 2016 r.

Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym Warszawa 2016 r. REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym Talenty dodajemy w ramach Programu TalentowiSKO Warszawa 2016 r. 1 Rozdział 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym Talenty dodajemy w ramach Programu TalentowiSKO Warszawa 2015 r. 1 Rozdział 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo