Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii"

Transkrypt

1 Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii

2 SERIA TOM 11 Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Gajlewicz, Włodzimierz Gogołek, Rafał Habielski, Marek Jabłonowski przewodniczący, Andrzej Kozieł, Paweł Machcewicz, Małgorzata Marcjanik, Maciej Mrozowski, Jerzy Olędzki, Radosław Pawelec, Wiesław Sonczyk, Wiesław Władyka

3 Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii Katarzyna Gajlewicz-Korab Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2011

4 Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naukowy serii dr Dominika Rafalska Recenzenci prof. dr hab. Wiesław Macierzyński dr Olga Dąbrowska-Cendrowska Adiustacja i indeks Anna Książkowska Projekt okładki i layout Stanisław Małecki Fotografia na okładce Justyna Wójcik Copyright by Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Copyright by Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Autorki i Wydawcy. Wydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Warszawa, ul. Dedala 8/44 tel , faks Skład i łamanie OFI ISBN

5 Moim Rodzicom oraz Tadeuszowi

6

7 Spis treści Wstęp Rozdział I Islam jako religia warunkująca zachowania społeczno-polityczne muzułmanów we Francji Islam jako religia Źródła doktryn islamu Odłamy islamu Prawo muzułmańskie Islam w Europie Liczebność muzułmanów w Europie Muzułmanie wobec laicyzacji. Muzułmanie w Unii Europejskiej Liczebność mniejszości muzułmańskiej we Francji Pokolonialna historia osiedlania się muzułmanów we Francji Demograficzna charakterystyka mniejszości muzułmańskiej we Francji Struktura narodowościowa Imigranci z Maghrebu, innych krajów Afryki i z Turcji Zmiana liczebności populacji imigrantów we Francji Geograficzne rozmieszczenie mniejszości muzułmańskiej we Francji Religia w życiu codziennym muzułmanów francuskich Codzienność Opieka medyczna Muzułmanki w islamie i we Francji Patologie społeczne: przestępczość oraz terroryzm w kontekście wspólnoty muzułmańskiej we Francji Główne organizacje muzułmańskie we Francji Le Conseil Français du Culte Musulman CFCM L Union des Organisations Islamique de France UOIF Fédération Nationale des Musulmans de France FNMF

8 L Institut Musulman de la Mosquée de Paris IMMP i Fédération de la Grande Mosquée de Paris GMP Tabligh Foi et Pratique Francuscy politycy i aktywiści a problem integracji Rozdział II Media francuskie w kontekście problemów muzułmanów Specyfika muzułmańskiego odbiorcy mediów francuskich Francuskie media drukowane Problemy prasy codziennej we Francji Pomoc państwa Dzienniki ogólnokrajowe Dzienniki regionalne Czasopiśmiennictwo Kształtowanie się współczesnego systemu radiofonii i telewizji Współczesna radiofonia Radiofonia publiczna Radiofonia komercyjna Współczesna telewizja Telewizja publiczna Telewizja prywatna Internet jako najpopularniejszy środek przekazu wśród mediów skierowanych do muzułmanów francuskich Prawo a media Agence France-Presse Rozdział III Obraz medialny muzułmanów francuskich. Wyniki analizy zawartości trzech opiniotwórczych tygodników francuskich w kontekście problemów mniejszości muzułmańskiej we Francji Kryteria formalne analizy zawartości Kryteria treściowe analizy zawartości Podsumowanie Zakończenie Bibliografia Indeks nazwisk

9 Wstęp Muzułmanie, zwłaszcza emigranci z krajów Maghrebu i Turcji, choć przybywali do Francji i innych państw Europy Zachodniej, gdzie osiedlali się na stałe, już od bez mała stu lat, do końca XX w. traktowani byli przez media 1 raczej marginalnie. Kwestia muzułmańska stała się gorącym tematem przekazów medialnych dopiero od 2001 r., kiedy to w wyniku ataku na World Trade Center w Nowym Jorku uświadomiona została z całą wyrazistością konieczność dyskutowania nie tylko o samej Al-Kaidzie, ale także o islamie. W Europie dopiero po amerykańskich wydarzeniach zwrócono uwagę na środowiska muzułmańskie zamieszkujące poszczególne państwa. Także sami muzułmanie zaczęli bardziej manifestować swoją obecność w Europie. Faktem jest, że w latach powojennych i pokolonialnych nie zauważano muzułmanów w Europie. To, że teraz jest o nich tak głośno, wiąże się nie tylko z reislamizacją fundamentalistów, lecz także, a być może przede wszystkim, ze zmianą pokoleniową. W latach 80. wchodziły w życie dorosłe dzieci imigrantów. Nowe pokolenie, urodzone już w Europie, to zupełnie inni ludzie niż ich rodzice: w większości obywatele krajów urodzenia, w tych krajach wykształceni, znający dobrze miejscowy język i zwyczaje. Nie byli to już ci biedni, głodni, niewykształceni, zastraszeni imigranci, słabo albo w ogóle nieznający języka kraju, do którego przybyli, dziękując Bogu, że mają jednak lepiej niż u siebie, i starając się być jak najmniej zauważalni 2. 1 Terminu media używam zamiennie z terminem środki masowego przekazu lub środki masowego komunikowania. W Słowniku terminologii medialnej pod redakcją Walerego Pisarka termin środki komunikowania ma odwołanie do terminu media, co sugeruje czytelnikowi, że te dwa terminy są jednoznaczne i mogą być używane zamiennie. Media masowe są zatem środkami, kanałami komunikowania masowego, a więc są to wszelkie urządzenia, które w komunikowaniu masowym służą transmisji, a właściwie dyfuzji informacji ( ) do mediów masowych zaliczane są gazety, czasopisma, plakaty, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, filmy, CD płyty i kasety, Internet. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków Tomasz Goban-Klas formułuje podobną definicję: media to termin oznaczający prasę, radio i telewizję jako tzw. media masowe, to znaczy instytucje produkujące przekazy informacyjne i rozrywkowe rozpowszechniane masowo i docierające jednocześnie do wielkich rozproszonych zbiorowości odbiorców. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa Bielsko-Biała Muzułmanie w Europie, red. A. Parzymies, Warszawa 2005, s. 9. 9

10 Wstęp Dopiero od tragedii WTC także władze państw europejskich zaczęły zwracać baczniejszą uwagę na wspólnoty muzułmańskie, a w ślad za nimi poszły media. Przede wszystkim instytucje medialne informowały o liczbie wyznawców Allaha 3 w poszczególnych krajach. Europejczycy nie byli do tej pory świadomi istnienia tak licznej społeczności muzułmanów na swoim kontynencie. Światowa opinia publiczna stygmatyzowała wyznawców islamu i utożsamiała ich z terrorystami. Wzbudziło to z jednej strony zrozumiały niepokój muzułmańskich Europejczyków, z drugiej zaś ujawniło brak wiedzy na temat charakteru islamu w Europie. W wyniku owych zdarzeń zarówno we Francji, jak i w całej Europie wzmogło się zainteresowanie różnego rodzaju przekazami medialnymi na temat działalności podejmowanej przez społeczność muzułmańską w danym kraju. W tym kontekście szczególnie istotne okazały się wyniki śledztwa przeprowadzonego w USA. Okazało się, że spora część osób biorących udział w zamachu 11 września legitymowała się obywatelstwem któregoś z państw europejskich. Francuska opinia publiczna była szczególnie zaniepokojona, sam zamach był bowiem częściowo przygotowywany na terenie Republiki Francuskiej. Od tej pory obecność islamu we Francji nie mogła być ignorowana przez media francuskie także z innego względu. Otóż szacunkowe badania demograficzne wskazują, że muzułmanie stanowią około 10 proc. populacji tego kraju 4. Trzeba także wspomnieć, że we Francji środki masowego przekazu mają duży wpływ na opinię publiczną. Skoro tutejsi muzułmanie są stygmatyzowani przez media, to podobnie traktują ich niemuzułmańscy członkowie społeczeństwa francuskiego. A zatem stosunek do mniejszości muzułmańskiej jest w ogromnej mierze wynikiem polityki instytucji medialnych. Sposób postrzegania francuskiej mniejszości muzułmańskiej przez media o zasięgu ogólnokrajowym wydaje się tożsamy z opinią Francuzów na ten temat. Nie prowadzi się badań dotyczących postaw obywateli francuskich wobec muzułmańskiej części tego społeczeństwa, ponieważ są one zabronione przez prawo. Takie wnioski nasuwają się same w związku z innymi sondażami społecznymi, dotyczącymi rozwiązań prawnych w Republice Francuskiej mających duży wpływ na życie muzułmanów. Jako przykład 3 Słowo Allah można obecnie w języku polskim pisać na dwa sposoby, ponieważ według najnowszych ustaleń obowiązuje tu oboczność pisowni. Zatem poprawna jest zarówno starsza pisownia Allach, jak i nowsza Allah. Przyjęłam w tej pracy pisownię Allah, ponieważ dominuje ona obecnie w literaturze naukowej i w mediach. 4 Muzułmanie we Francji stanowią grupę, której liczebność jest trudna do określenia ze względów prawnych. Od lat pojawiają się różne opinie na ten temat, chociaż można zauważyć, że z roku na rok badacze zagadnienia przytaczają większe liczby. Od 1872 r. we Francji obowiązuje prawo, które zabrania określania kogoś na podstawie jego wyznania czy pochodzenia etnicznego, i dlatego wyznanie nie jest objęte spisem powszechnym. Dodatkowo sprawę utrudnia prawo z 1978 r. (la loi informatique et liberté), które zabrania określania w oficjalnych ankietach kogokolwiek na podstawie jego przynależności etnicznej i religijnej. 10

11 Wstęp można tu przytoczyć słynną debatę medialną dotyczącą symboli religijnych. Z sondażu przeprowadzonego przez CSA (Conseils Sondages Analyses) 5 oraz dziennik Le Parisien we wrześniu 2004 r. wynika, że 76 proc. ankietowanych osób 6 opowiada się za zakazem obecności symboli religijnych w szkołach 7. Ustawa z 2003 r., której inicjatorem był Jacques Chirac, ówczesny prezydent Republiki Francuskiej, w głównej mierze dotyczyła muzułmanów francuskich. Najbardziej widocznym symbolem religijnym jest bowiem noszenie chust przez dziewczęta muzułmańskie. Jak wynika z badań, manifestowanie swojego wyznania nie jest akceptowane w społeczeństwie francuskim. Oprócz tego można wymienić także inne sondaże dotyczące na przykład imigrantów francuskich, z których większość jest wyznania muzułmańskiego bądź też wychowała się w tej kulturze. Na obraz muzułmanina we francuskich mediach wpływa kilka czynników, a do najważniejszych należą następujące: Media są jednym z nielicznych kanałów przekazywania informacji na temat wspólnoty muzułmańskiej oraz islamu we Francji. Brak oficjalnych statystyk spowodowany jest licznymi zapisami prawnymi regulującymi te kwestie. Termin muzułmanin jest więc używany zarówno w obliczeniach szacunkowych w literaturze przedmiotu, jak i w pracy w sensie szerokim, który dotyczy religii, kultury oraz tożsamości. Republika Francuska jest państwem laickim, dlatego też religia należy do prywatnej sfery życia człowieka. Nie można publicznie manifestować swoich poglądów religijnych ani też namawiać innych do zmiany wyznania. Muzułmanie we Francji należą w większości do wspólnoty imigrantów, którzy zaczęli tu napływać masowo w latach 60. Tę grupę dotyka wiele problemów społecznych, które nie dotyczą większości Francuzów. Przy zbieraniu materiałów bardzo cenne były uwagi Konrada Pędziwiatra 8 dotyczące pojęcia muzułmanin. Podobnie jak u tego autora również w niniejszej pracy słowo muzułmanin używane jest w trzech obszarach pojęciowych. Na typy tożsamości muzułmańskiej składają się: 1. muzułmanie etniczni, 2. muzułmanie kulturowi, 3. muzułmanie religijni. 5 Instytucja badająca opinię publiczną we Francji, szerzej o tym w dalszej części pracy. 6 Badanie przeprowadzono na próbie reprezentatywnej dla całego kraju liczącej 1000 osób. 7 P. Tévanian, Le voile médiatique. Un faux débat: L affaire du foulard islamique, Paryż 2005, s K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków

12 Wstęp W mediach francuskich słowo muzułmanin jest często zastępowane słowem imigrant. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, instytucje medialne z przyczyn zarówno politycznych, jak i prawnych nie chcą być posądzane o dyskryminację religijną. Krytykowanie imigrantów wydaje się bardziej poprawne pod względem politycznym. Wśród imigrantów znajdują się ludzie różnych narodowości i różnych wyznań (chociaż większość stanowią imigranci z krajów muzułmańskich), tak więc media nie piętnują nikogo bezpośrednio. Po drugie, w grupie imigrantów zdecydowaną większość stanowią osoby wyznające islam bądź też osoby wychowane w kulturze muzułmańskiej. Należy przy tym pamiętać, że islam jest we Francji wyznaniem napływowym, które pojawiło się w znaczącej skali wraz z początkiem imigracji robotniczej. W Republice Francuskiej przed II wojną światową 9 liczba wyznawców islamu była znikoma. Media o zasięgu ogólnonarodowym mają największy wpływ na francuską opinię publiczną. Są to instytucje medialne najczęściej cytowane we Francji oraz za granicą. Pokazują obraz mniejszości muzułmańskiej widziany z perspektywy Paryża, więc na tę wizję składają się także poglądy polityków wypowiadających się na temat islamu we Francji. Stanowisko tych mediów wobec muzułmanów ma największe znaczenie dla opinii publicznej. Zwracają uwagę trzy najważniejsze francuskie tygodniki opinii: L Express, Le Point i Le Nouvel Observateur, ponieważ charakteryzują się bardzo dużym wpływem na opinię publiczną we Francji, zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim. Celem pracy było zatem ukazanie, iż pisma te mają krytyczny stosunek do wspólnoty muzułmańskiej mieszkającej w Republice Francuskiej pozwala to domniemywać, że także stosunek społeczeństwa francuskiego do tej mniejszości jest krytyczny. Społeczność muzułmańska stwarza wiele problemów społecznych, które wynikają z jednej strony z zaniedbań władz francuskich, a z drugiej z braku chęci do integracji ze strony wyznawców tej religii. Problemy z integracją związane są również ze specyfiką kultury muzułmanów oraz islamu jako religii. Przeprowadziłam analizę zawartości zarówno ilościową, jak i jakościową wymienionych wyżej trzech francuskich tygodników opinii. Te trzy tytuły nie bez przyczyny zostały poddane analizie. Charakter tych pism powoduje, że opinie i informacje w nich zamieszczone kształtują francuską opinię publiczną. Wielu współczesnych badaczy za najważniejszą funkcję 9 Masowa imigracja robotnicza miała miejsce w latach 60. ubiegłego wieku, ale pierwsi imigranci zaczęli się pojawiać już w czasie I wojny światowej. W literaturze przedmiotu początki społeczności muzułmańskiej we Francji datuje się na lata 20. ubiegłego wieku. 12

13 Wstęp mediów uznaje informowanie 10. W analizie właśnie tej funkcji poświęciłam najwięcej uwagi. Funkcja informacyjna w połączeniu z funkcją perswazyjną determinują charakter przekazu trafiającego do czytelników. Istotą informacji co należy podkreślić jest zmniejszanie niewiedzy czytelnika (odbiorcy) 11. We Francji informacje medialne, traktowane jako jedyne źródło wiedzy na temat mniejszości muzułmańskiej, są szczególnie pożądane. Przeprowadzenie analizy tych trzech czasopism było uzasadnione, wiele bowiem wskazuje na to, że opinie w nich wyrażane mogły kształtować poglądy społeczeństwa francuskiego. Analizowane tygodniki cieszą się niezwykłym szacunkiem Francuzów. Na taki dobór mediów francuskich miały wpływ następujące czynniki: W czasie prowadzenia analizy ukazywało się kilka pism opinii, ale tylko trzy z nich były liderami. Cała reszta pozostawała daleko z tyłu zarówno pod względem wysokości nakładu i sprzedaży, jak i zasięgu czytelnictwa, a co za tym idzie, nieporównywalnie mniejszy był ich wpływ na opinię publiczną. Te trzy pisma odzwierciedlają opinie prawie całej sceny politycznej, każde z nich bowiem sprzyja innej opcji: L Express centrum, Le Nouvel Observateur lewicy, Le Point prawicy. Taki dobór pozwolił odpowiedzieć również na pytanie, czy obraz medialny mniejszości muzułmańskiej we Francji jest uzależniony od opcji politycznej danego tytułu. Stabilna pozycja rynkowa tych pism była kolejnym ważnym argumentem w wyborze tytułów do analizy. Należy dodać, że specyfika francuskiego systemu medialnego polega między innymi na tym, że pisma opinii cieszą się dużo większą popularnością niż dzienniki ogólnokrajowe. Wiadomo także, że te czasopisma są często cytowane w mediach zagranicznych. Ich cechą wyróżniającą jest wysokie czytelnictwo przy stosunkowo niewielkich nakładach. Świadczy to o ich dużej roli w procesie kształtowania opinii. Warto zauważyć, że kwestia islamu we Francji przeważnie nie budzi znaczącego zainteresowania społecznego 12. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że tematyka muzułmańska w mediach elektronicznych jako tych o największym odbiorze zajmuje stosunkowo niewielką część czasu antenowego, 10 Por. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa Bielsko-Biała 2007, s. 10; Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s Słownik terminologii medialnej, s Takie zainteresowanie można zauważyć w momencie, kiedy w świecie francuskiego islamu dzieje się coś, co absorbuje uwagę czytelników, ponieważ ma szersze konotacje społeczne. Jako przykład można podać zamieszki społeczne w 2005 r., które paraliżowały życie miejskie, wywoływały panikę i uczucie strachu. 13

14 Wstęp natomiast w mediach drukowanych poświęca się jej dość dużo miejsca. Z tego względu wykonanie analizy zawartości z wykorzystaniem tygodników opinii było bardziej zasadne. Czas przeprowadzonej analizy nieprzypadkowo został ustalony na lata Można powiedzieć, że był to okres jednej z największych aktywności wspólnoty muzułmańskiej we Francji. Początek roku 2003 wiązał się z jednym z najważniejszych wydarzeń dla tej społeczności. W kwietniu 2003 r. została utworzona Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego pełniąca funkcję przedstawiciela wspólnoty muzułmańskiej do rozmów z rządem francuskim. W czasie trwania analizy miały miejsce jeszcze inne wydarzenia, na przykład takie jak debata i uchwalenie ustawy o chustach. Ten akt prawny wzbudził wiele kontrowersji zarówno wśród muzułmanów, jak i polityków francuskich. Okres objęty analizą kończą wielkie rozruchy społeczne spowodowane przez imigrantów, z których większość stanowili wyznawcy Allaha. Dzięki nim zdaniem Konrada Pędziwiatra islam znowu wrócił na europejską scenę medialną: Tym razem za sprawą kilkutygodniowych zamieszek na przedmieściach francuskich miast, wywołanych śmiercią przez porażenie prądem dwóch nastolatków potomków imigrantów z Clichy-sous-Bois pod Paryżem, którzy uciekając przed policją, ukryli się w stacji transformatorowej. Choć żądania młodych Francuzów pochodzenia afrykańskiego (będących w zdecydowanej większości muzułmanami), którzy przez wiele dni prowadzili regularne bitwy z policją i palili samochody, miały zasadniczo charakter społeczno-ekonomiczny, wielu korespondentów nadawało im wydźwięk religijny 13. Końcówka roku 2005 jest więc etapem, który tak naprawdę zwrócił uwagę na problemy społeczno-ekonomiczne muzułmanów imigrantów. Wprawdzie ówczesny minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy nazwał wtedy buntowników hołotą, jednak zamieszki, które trwały prawie dwa miesiące, uzmysłowiły władzom Republiki Francuskiej skalę problemu. Od 2005 r. wprowadzono wiele zmian, także o charakterze prawnym, które bardzo powoli normalizują sytuację. Niestety, mają one raczej charakter sankcji. Podejmuje się też wiele innych działań, które wszakże mają na celu raczej poprawę wizerunku rządu w oczach muzułmanów niż rzeczywistą poprawę sytuacji bytowej tej wspólnoty. Aby wykazać krytyczny stosunek francuskich tygodników opinii do mniejszości muzułmańskiej we Francji, w ostatnim rozdziale pracy wykorzystałam analizę zawartości ilościową i jakościową. Stworzyłam klucz ka- 13 K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli, s

15 Wstęp tegoryzacyjny na podstawie literatury przedmiotu, był on niezbędny dla przeprowadzonej analizy. W analizie posłużyłam się francuskimi wydaniami tych tytułów, ponieważ wydania zagraniczne mają wyselekcjonowane materiały i skróconą treść. W Polsce nie można podjąć takiej analizy ze względu na brak archiwów prasy francuskiej 14. W 2005 r. udało mi się przeprowadzić badania w trzech paryskich bibliotekach: w bibliotece publicznej w Centre Pompidou, w dziale naukowym Bibliothèque National oraz w bibliotece paryskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. W pracy wykorzystałam literaturę zarówno polskich, jak i francuskich autorów. Bibliografię zasadniczo można podzielić na dwie grupy tematyczne: pierwsza dotyczy zagadnień mniejszości muzułmańskiej oraz islamu, druga grupa to publikacje dotyczące funkcjonowania mediów francuskich, wpływu mediów na opinię publiczną oraz pozycje z zakresu metodologii badań i komunikowania masowego. Wśród publikacji dotyczących islamu pomocne były przede wszystkim prace dwóch polskich autorów. Pierwszym z nich jest profesor Janusz Danecki, arabista, z dwutomowego dzieła jego autorstwa Podstawowe wiadomości o islamie zaczerpnęłam wiedzę na temat systemu wartości oraz kodeksu prawnego muzułmanów. Profesor Danecki jest uznanym specjalistą, a jego publikacje są cenione nie tylko na rynku polskim. Niewątpliwym atutem publikacji Daneckiego jest specyficzne podejście do islamu, który jest traktowany nie tylko jako religia, ale także jako system wartości i filozofia. Dzięki temu możliwe staje się zrozumienie motywów postępowania muzułmanów. Janusz Danecki w przeciwieństwie do wielu innych badaczy, którzy przyjmują perspektywę zachodnioeuropejską przedstawia w swoich publikacjach również muzułmański punkt widzenia. W Polsce istnieje niewiele publikacji traktujących o wspólnocie muzułmanów francuskich. Tym bardziej należy wspomnieć o obszernym artykule Jerzego Zdanowskiego w tomie zatytułowanym Muzułmanie w Europie, wydanym pod redakcją Anny Parzymies. Jerzy Zdanowski poświęcił swój artykuł nie tylko historii osiedlania się pierwszych muzułmanów we Francji, lecz także charakterystyce społeczno-politycznej dzisiejszej wspólnoty. Do tych nielicznych publikacji można jeszcze dodać dwie inne, autorstwa dwóch młodych badaczy problemu Konrada Pędziwiatra Od islamu 14 Takich archiwów nie posiada Instytut Francuski w Polsce, nie ma ich w ambasadzie Republiki Francuskiej ani we francuskich konsulatach. Nie ma także kompletnych roczników tygodników francuskich w Bibliotece Narodowej w Warszawie ani też w bibliotekach uniwersyteckich. Można to wytłumaczyć wysoką ceną prasy francuskiej na rynku polskim. Chciałabym też podkreślić, że w wydaniach prasy francuskiej przeznaczonych dla zagranicy mniej miejsca poświęca się polityce wewnętrznej Francji. Istniało zatem duże prawdopodobieństwo, że analiza wersji zagranicznych tygodników francuskich przyniosłaby inne wyniki niż analiza wydań tej samej prasy przeznaczonych na rynek francuski. 15

16 Wstęp imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej oraz Marty Widy Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu. Ponadto wykorzystałam materiały zamieszczane na stronach internetowych poświęconych tej tematyce, takich jak na przykład Arabia.pl. Jest to portal redagowany przez młodych naukowców zajmujących się szeroko pojętą tematyką islamu, niezwykle wartościowy ze względu na liczne publikacje oraz odniesienia do literatury przedmiotu. Oprócz autorów polskich dla celów tej publikacji wykorzystałam literaturę francuskojęzyczną. Najważniejszą pozycją była książka Alaina Gresha, szefa redakcji Le Monde Diplomatique, który specjalizuje się w tematyce Bliskiego Wschodu. Gresh jako badacz islamu od lat zajmuje się także wspólnotą muzułmańską we Francji. W 2004 r. wydał książkę L islam, La République et le monde, która stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji o islamie francuskim. Te informacje również wykorzystałam. Obok dzieła Gresha na uwagę zasługuje także publikacja Xaviera Ternisiena La France des mosquées. Rzadką, ze względu na podejmowaną tematykę, pozycją omawiającą wizerunek muzułmanów francuskich w mediach jest niewielka publikacja Pierre a Tévaniana pod tytułem La voile médiatique. Un faux débate: L affaire du foulard islamique, traktująca o debacie medialnej dotyczącej ustawy o chustach. Trzeba podkreślić, że dopiero po roku 2001 powstała większość publikacji analizujących sytuację obywateli francuskich będących muzułmanami. Na taki stan rzeczy złożyło się wiele przyczyn, ale najważniejszą z nich było zapotrzebowanie na tę tematykę i zainteresowanie społeczeństwa francuskiego nią. Wcześniej takie publikacje należały do rzadkości i raczej podejmowały wybrane aspekty funkcjonowania wspólnoty muzułmańskiej we Francji. Na polskim rynku publikacje dotyczące francuskiego sytemu medialnego są raczej nieliczne. Największym specjalistą w tej dziedzinie jest Bartłomiej Golka. Publikacje jego autorstwa były najbardziej pomocne w opracowaniu rozdziału II (najważniejszą wśród nich jest System medialny Francji). Wśród publikacji francuskojęzycznych na uwagę zasługują dwie pozycje: Francisa Balle Médias et sociétés oraz Mireille Thibault Comprendre les médias. Na francuskim rynku wydawniczym można znaleźć niewiele publikacji, w których media traktowane są jako system. Istnieje wiele opracowań omawiających środki masowego przekazu z różnych punktów widzenia. Przeważają aspekty socjologiczne i prawno-ekonomiczne, natomiast słabo reprezentowane są publikacje ujmujące media całościowo, opisujące zarówno ich strukturę, jak i zadania, formy własności czy wreszcie zasady funkcjonowania. W wymienionej wyżej obszernej książce Médias et sociétés Francis Balle wprawdzie opisuje media jako element procesu komunikowa- 16

17 Wstęp nia masowego, a także porusza prawne aspekty ich funkcjonowania, jednak właściwie nie charakteryzuje poszczególnych instytucji medialnych. Oprócz publikacji polskich i francuskich korzystałam także z opracowań anglojęzycznych, zwłaszcza z licznych opracowań i raportów publikowanych w internecie. Na uwagę zasługuje szczególnie raport Unii Europejskiej zatytułowany Muslims in EU. Pod tym względem publikacje anglojęzyczne wydawały się w niektórych aspektach najbardziej wiarygodnymi źródłami, mam tu na myśli chociażby porównania dotyczące modelu integracji. Raporty tworzone przez organizacje europejskie wydają się w tej dziedzinie najbardziej obiektywne. Na koniec chciałam podziękować Profesor Ewie Stasiak-Jazukiewicz, Profesor Alicji Jaskierni oraz Profesorowi Januszowi Adamowskiemu, bez których cennych rad ta praca nie mogłaby się ukazać w tym kształcie.

18

19 Rozdział I Islam jako religia warunkująca zachowania społeczno-polityczne muzułmanów we Francji Islam jako religia W oczach Europejczyków wizerunek muzułmanów, świata arabskiego czy islamu w ogóle jest pochodną oddziaływania tradycji i historii. Od stuleci religia ta kojarzona była w Europie z najazdami tatarskimi, wojnami tureckimi itd. To ukształtowało nasz sposób myślenia o islamie 1. Julian Kaczmarek w książce pod tytułem Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski stwierdza, że ideologia islamu jest konglomeratem różnych idei i koncepcji, które spotykają się na wspólnym gruncie uznawania religii Mahometa; że jest wynikającym z Koranu i tradycji muzułmańskiej systemem, ustalającym wyraźne wytyczne dla każdego aspektu życia osobistego, społecznego, a także politycznego 2. Islam jest dziś religią budzącą ogromne zainteresowanie, szczególnie po wydarzeniach 11 września 2001 r. Muzułmanie i ich religia stali się od tej pory bohaterami wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Przedtem niewiele mówiono i pisano na temat islamu. Nawet kontrowersyjne teorie Oriany Fallaci zdobyły wielką popularność dopiero po zamachu na World Trade Center. W październiku 2001 r. OBOP przeprowadził w Polsce sondaż na temat: Z czym kojarzy się Polakom słowo»islam«?. Odpowiedzi były następujące 3 : 1 A. Marek, A.S. Nalborczyk, Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Warszawa J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 2001, s Z czym kojarzy się Polakom słowo islam?, Omnibus, TNS OBOP, Warszawa 2001, (odczyt: ). Sondaż cytowany także w: A. Marek, A.S. Nalborczyk, Nie bój się islamu, s

20 Islam jako religia warunkująca zachowania społeczno-polityczne muzułmanów proc. islam kojarzy się neutralnie, tylko z religią, 18 proc. islam kojarzy się z terrorem i terroryzmem, 11 proc. z wojną, 4 proc. z fundamentalizmem i fanatyzmem, 2 proc. z agresją i przemocą, 3 proc. z biedą i zacofaniem, 1 proc. z talibami. Jak pokazują wyniki sondażu, ponad jednej trzeciej respondentów islam kojarzył się z pojęciami nacechowanymi negatywnie. Można przypuszczać, że w Polsce wiedza na temat tej religii jest nadal na podobnym poziomie, choć od zamachu na WTC upłynęło już kilka lat. Trzeba jednak przyznać, że od czasu tragicznego zdarzenia z 2001 r. w mediach pojawiło się znacznie więcej publikacji dotyczących islamu i muzułmanów na świecie, niż miało to miejsce przedtem. We Francji sytuacja kształtuje się podobnie. Jak wynika z moich obserwacji, po pamiętnym zamachu w Nowym Jorku francuskie środki masowego przekazu zaczęły poświęcać więcej miejsca islamowi jako religii i kulturze. Zadziwiające jest to, że choć we Francji wyznawcy islamu stanowią około 10 proc. społeczeństwa 4, to media nie były do końca ubiegłego stulecia zainteresowane tym tematem. Zresztą także politycy zintensyfikowali swoje działania na rzecz współpracy z muzułmanami francuskimi dopiero po 2001 r. Ciekawym zjawiskiem jest postępująca ekspansja islamu, co roku bowiem przybywa na świecie około 3 proc. nowych wyznawców 5. Przyczyn tej ekspansji może być wiele. Maulan Mawdudi, twórca głównej partii muzułmańskiej w Pakistanie Dżamaati-i-Islami, w taki sposób przedstawia problem: (...) islam całkowicie odrzuca filozofię suwerenności ludowej, charakterystyczną dla części modernistów oraz progresistów islamskich. Obserwowane dziś sukcesy islamu stanowią zjawisko zbyt złożone i wielostronne, by można je określić jako zwykłe umacnianie się tendencji zachowawczej w świecie arabskim. Po drugiej wojnie światowej koniec kolonializmu oraz wybuch arabskiego nacjonalizmu oznaczały nowy początek ery islamu, co najdobitniej wyrażało się w szeregu postępowych eksperymentów ustrojowo-społecznych, ale dopiero skojarzenie Koranu z»bronią naftową«doprowadziło do»drugiego przebudzenia się świata arabskiego«6. 4 O kontrowersjach związanych z liczebnością muzułmanów francuskich będzie mowa w kolejnej części publikacji. 5 J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, s I. Krasicki, Ideologia islamu, Warszawa 1981, s

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE ARTUR LIPIŃSKI MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW Artur Lipiński 1 Trwający od 2008 roku kryzys ekonomiczny, pogłębiające się bezrobocie w wielu krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Muzułmanie w Europie Zachodniej między integracją a radykalizacją?

Muzułmanie w Europie Zachodniej między integracją a radykalizacją? Zeszyt 43 Ryszard M. Machnikowski Muzułmanie w Europie Zachodniej między integracją a radykalizacją? Muslims in Western Europe between integration and radicalisation? Muzułmanie w Europie Zachodniej między

Bardziej szczegółowo

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice www.kana.gliwice.pl www.intereol.net info@intereol.net Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.v. CJD Maximiliansau

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

RAPORT O NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT W POLSCE

RAPORT O NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT W POLSCE RZECZPOSPOLITA POLSKA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych RAPORT O NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT W POLSCE Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Przedmowa... Jan Jakub Wygnański Wprowadzenie... Katarzyna Kubin Część I: Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucja i definicje....

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 2009 Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych M A C I E J D Ę B S K I Krzywdzenie dziecka w rodzinie Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych Krzywdzenie dziecka w rodzinie Społeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Wybrane zagadnienia Stan prawny - grudzień 2002 Marcin K. Szewczyk 1 Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny pytania i kontrowersje

Marketing polityczny pytania i kontrowersje Olgierd Annusewicz Marketing polityczny pytania i kontrowersje Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu W Polsce marketing polityczny znany jest od około 15 lat

Bardziej szczegółowo