Koncepty: DOM, EUROPA, WOLNOŚĆ, PRACA, HONOR w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepty: DOM, EUROPA, WOLNOŚĆ, PRACA, HONOR w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów"

Transkrypt

1 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów Fundacja Slawistyczna organizują w dniach listopada 2012 VI Konferencję w ramach konwersatorium EUROJOS na temat Koncepty: DOM, EUROPA, WOLNOŚĆ, PRACA, HONOR w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 listopada 2012 (środa) Warszawa Pałac Staszica Warszawa, Nowy Świat 72 Sala Okrągłego Stołu godz I. Problemy metodologiczne EUROJOS (sesja połączona z zebraniem otwartym Rady Naukowej EUROJOS i Sekcji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN) Otwarcie: Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN dr Anna Engelking Wicedyrektor IFP UMCS dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Prezes Fundacji Slawistycznej dr Ewa Golachowska Wręczenie prof. Renacie Grzegorczykowej dedykowanego jej 24. tomu Etnolingwistyki Przewodniczenie obradom: Anna Engelking, Aleksey Yudin Maciej Abramowicz (OBTA, Warszawa), Iwona Bielińska-Gardziel (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa) O stanie prac w ramach konwersatorium EUROJOS Jerzy Bartmiński (UMCS Lublin; Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): Dlaczego w eksplikacji konceptów warto łączyć dane systemowe, ankietowe i tekstowe? Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski): O możliwościach definicji syntetycznej w etnolingwistycznym opisie pojęć Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS, Lublin): Projekt badawczy (ETNO)EUROJOS a program etnolingwistyki kognitywnej godz przerwa na kawę 1

2 godz Przewodniczenie obradom: Jadwiga Puzynina, Jerzy Bartmiński Svetlana Tolstaja (RAN, Moskwa): Русская ЧЕСТЬ и польский HONOR Irina Sedakova (RAN, Moskwa): Смена ценностных парадигм в России зимой гг.: О честности Elena Berezovič (Uniwersytet Uralski, Rosja): К изучению семантических трансформаций ценностной лексики в русском языке ( самолюбие или любовь к себе?) Eric Metz (Amsterdam), Aleksey Yudin (Uniwersytet w Gandawie, Belgia), Anne Delizee (Mons), Natalya Kostyak (Hamburg): JOS a problemy przekładu ros. 'obszczestwennost' i jego tłumaczenia na języki niderlandzki, niemiecki, angielski, ukraiński, polski i francuski Hanna Popowska-Taborska (Warszawa), Nicole Dołowy-Rybińska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): Językowy obraz świata a normalizowane współcześnie języki mniejszościowe (kaszubski i bretoński) dyskusja godz godz obiad godz wyjazd do Lublina 2

3 II. Referaty poświęcone wybranym (5) konceptom: 22 listopada 2012 (czwartek) Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego, Nowa Humanistyka godz otwarcie: JM Rektor UMCS dr hab. prof. nadzw. Stanisław Michałowski Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński Dyrektor IFP UMCS prof. dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak blok 1 DOM Przewodniczenie obradom: Wojciech Chlebda, Irina Sedakova Dorota Pazio-Wlazłowska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa), Olga Rotmistrova (Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu): DOM w aksjosferze współczesnych Rosjan Galina Jaworska (Narodowy Uniwersytet Kijowski, Ukraina): ДОМ в современном украинском языке: утопия и установки общества потребления Małgorzata Misiak (Uniwersytet Wrocławski): DOM w języku i kulturze Łemków Jadwiga Kozłowska-Doda (UMCS, Lublin): DOM w językowo-kulturowym obrazie świata Białorusinów dyskusja godz godz przerwa na kawę godz Przewodniczenie obradom: Swietlana Martinek, Dorota Pazio-Wlazłowska Iwona Bielińska-Gardziel (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): Profilowanie konceptu DOM we współczesnym polskim dyskursie publicznym Joanna Popielska-Grzybowska (Akademia Humanistyczna, Pułtusk), Jo B. Harper (Uniwersytet w Londynie, Wielka Brytania): The concept of HOME in British English Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski): DOM à la française: obraz potoczny a obraz słownikowy Maria Zadencka (Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja): Szwedzkie pojęcia DOMU: dynamika zasięgu pól semantycznych Zuzanna Bułat-Silva (Uniwersytet Wrocławski): Portugalski DOM badanie korpusowe [K] Joanna Popielska-Grzybowska (Akademia Humanistyczna, Pułtusk), Massimiliano Franci (Università di Firenze, Włochy): The concept of pr (HOME/HOUSE) in Ancient Egyptian [K] dyskusja godz

4 godz obiad godz blok 2 EUROPA Przewodniczenie obradom: Elena Berezovič, Elżbieta Skibińska Olga Frolova (Moskiewski Uniwersytet Państwowy, Rosja): Что такое европейскость в русской картине мира? Galina M. Wasiliewa (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny), Olga Rotmistrova (Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu): Образ ЕВРОПЫ в современных представлениях носителей русской лингвокультуры Galina Jaworska (Narodowy Uniwersytet Kijowski, Ukraina): ЕВРОПА в украинских текстах (особенности языковой репрезентации концепта на фоне социокультурных изменений) Irina Lappo (UMCS, Lublin): EUROPA w języku białoruskim dyskusja godz godz przerwa na kawę godz Przewodniczenie obradom: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Elena Rudenko Natalia Długosz (UAM, Poznań): O bułgarskim językowym obrazie Europy i Europejczyka w kontekście danych ankietowych [K] Volha Patapava (Białoruski Uniwersytet Państwowy): EVROPA и evropanství в чешском языке Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski): Nie dość europejski czyli jaki? Wyrazy europejskie a wykładniki jakości cech Przemysław Wilk (Uniwersytet Opolski), Jolanta Szymańska (Uniwersytet Opolski): Obrazy EUROPY w brytyjskim dyskursie prasowym [K] Łukasz Grabowski (Uniwersytet Opolski): Obraz EUROPY w Brytyjskim Korpusie Narodowym [K] dyskusja godz godz koncert Orkiestry Św. Mikołaja godz uroczysta kolacja 4

5 23 listopada 2012 (piątek) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego, Nowa Humanistyka blok 3 WOLNOŚĆ godz Przewodniczenie obradom: Maciej Abramowicz, Marija Stefanović Elena Rudenko (Białoruski Uniwersytet Państwowy): Когнитивная дефиниция концепта СВОБОДА (по данным белорусского языка) Nina Gryshkova (UMCS, Lublin): Ewolucja konceptu ВОЛЯ (wola, wolność) w języku ukraińskim Marcin Grygiel (Uniwersytet Rzeszowski): Asocjacyjny wymiar pojęcia СЛОБОДА (wolność) w języku serbskim dyskusja godz godz przerwa na kawę godz Przewodniczenie obradom: Jolanta Knieja, Irina Lappo Jerzy Bartmiński (UMCS Lublin; Instytut Slawistyki PAN, Warszawa), Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS, Lublin): Definicja kognitywna WOLNOŚCI w języku polskim Maciej Abramowicz (OBTA, Warszawa): LIBERTÉ francuska wartość powszechna Jolanta Janoszczyk (UMCS, Lublin): Językowy obraz WOLNOŚCI współczesnym języku niemieckim dyskusja godz godz obiad (FREIHEIT) we godz (Obrady w dwóch równoległych sekcjach: PRACA i HONOR) blok 4 PRACA - sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego, Nowa Humanistyka Przewodniczenie obradom: Dejan Ajdačić, Galina Jaworska Tamara Milyutina (Uniwersytet Opolski): ТРУД как литературный концепт в художественной картине мира повестей Валентина Распутина [K] Swietlana Martinek (Lwowski Uniwersytet Narodowy, Ukraina): Концептосфера ПРАЦЯ в украинском языке и культуре Ałła Kożynova (Białoruski Uniwersytet Państwowy): Концепт ТРУД в белорусскоязычной периодической печати [K] 5

6 Marija Stefanović (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia): РАД в современном сербском языке Nataliya Zanegina (Uniwersytet Karola, Czechy): Реализация концепта РАБОТА в соматизмах русского и чешского языка (на примере соматизма «рука») [K] Małgorzata Brzozowska (UMCS, Lublin): Językowy obraz PRACY we współczesnym języku polskim Jolanta Knieja (UMCS, Lublin): Językowy obraz PRACY (ARBEIT) we współczesnym języku niemieckim Martyna Sońta (Uniwersytet Wrocławski): Obraz pracy i bezrobocia w języku mileuristas [K] blok 5 HONOR / GODNOŚĆ - sala nr 24, Nowa Humanistyka Przewodniczenie obradom: Wojciech Chlebda, Petar Sotirov Aleksey Yudin (Uniwersytet w Gandawie, Belgia): Концепт ЧЕСТЬ и родственные ему в современном русском языке и в его истории [K] Dejan Ajdačić (Narodowy Uniwersytet Kijowski, Ukraina): ČAST u srpskom jeziku Iliana Genew-Puchalewa (Uniwersytet Śląski): Pojęcie CZEŚĆ we współczesnym języku bułgarskim Urszula Majer-Baranowska (UMCS, Lublin): HONOR i CZEŚĆ w polszczyźnie Monika Grzeszczak (KUL, Lublin): HONOR w języku polskim i niemieckim zarys pojęcia bazowego dyskusja godz przerwa na kawę Podsumowanie obrad Przewodniczenie obradom: Jerzy Bartmiński, Svetlana Tolstaja Sprawozdanie przewodniczących sekcji z przebiegu obrad Postulaty i plany na przyszłość. Perspektywy wydawnicze [K] komunikat 10-minutowy 6

XIV KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

XIV KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ XIV KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MONTESSORI WIOSNA MONTESSORI

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MONTESSORI WIOSNA MONTESSORI PROGRAM PIĄTEK 17 KWIETNIA 2015 R. 08.30-09:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09:30-10:00 Powitanie uczestników Prof. dr Stanisław Dawidziuk Założyciel i Honorowy Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński Instytut Slawistyki PAN Instytut Filologii Polskiej UMCS

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński Instytut Slawistyki PAN Instytut Filologii Polskiej UMCS 1 Rec_Kozdra_2013_2 Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński Instytut Slawistyki PAN Instytut Filologii Polskiej UMCS Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Michała Kozdry Pojęcia aksjologiczne w dyskursie publicznym

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji Program konferencji Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Poznań 7-8 maja 2015 r. Patronat honorowy Komisja Mniejszości

Bardziej szczegółowo

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Historii i Konserwacji Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska PROGRAM SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Program Drzwi Otwartych UMCS 15 marca 2013 r. godz. 9.00 19.30

Program Drzwi Otwartych UMCS 15 marca 2013 r. godz. 9.00 19.30 Program Drzwi Otwartych UMCS 15 marca 2013 r. godz. 9.00 19.30 Program ogólny 9.00 9.15 Inauguracja Drzwi Otwartych przemówienie JM Rektora UMCS i Prorektora ds. studenckich (Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje (stan na dzień: 03.09.2013r.) Środa, 25 września 2013 r. Materialne i niematerialne dziedzictwo -

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II BIBLIOTEKI W INTERNECIE Polskie katalogi centralne 1. FIDES Federacja Bibliotek Kościelnych http://www.fides.org.pl/ 2. KARO Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/karo/ 3. NUKAT Narodowy

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org

PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org PARTNERZY: Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ Wydział Filologiczny UŁ Instytut Historii UŁ Katedra Historii Bizancjum UŁ Katedra Slawistyki Południowej UŁ Zakład Paleoslawistyki i Kultury

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej RAPORT z działalności Instytutu Kultury Miejskiej styczeń grudzień 2012 www. Spis treści I Instytut Kultury Miejskiej kim jesteśmy? 5 II Sprawozdanie z działalności ikm w 2012 roku 9 1. Obserwatorium Kultury

Bardziej szczegółowo

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej Zakład Komunikacji Językowej Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Zakład Polszczyzny Historycznej i Współczesnej Oddział w Kielcach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo