Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci z roczniaka 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci z roczniaka 2010"

Transkrypt

1 Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci z roczniaka 2010 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi... 2 Biologia... 2 Biotechnologia... 2 Geografia... 2 Ochrona środowiska... 2 Wydział Chemii... 3 Chemia... 3 Wydział Filologiczny... 4 Filologia polska... 4 Filologia angielska... 4 Filologia rosyjska... 4 Filologia bałkańska... 4 Filologia romańska... 4 Filologia włoska... 4 Filologia germańska... 4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej... 5 Fizyka techniczna... 5 Fizyka... 5 Astronomia... 5 Wydział Humanistyczny... 6 Filozofia... 6 Socjologia... 6 Wydział Matematyki i Informatyki... 7 Informatyka... 7 Matematyka... 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania... 8 Ekonomia... 8 Finanse i rachunkowość... 8 Zarządzanie... 8 Wydział Nauk Historycznych Archeologia Etnologia Historia Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Stosunki międzynarodowe Wydział Nauk Pedagogicznych Pedagogika Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Politologia Stosunki międzynarodowe Wydział Prawa i Administracji Administracja Europeistyka Prawo Wydział Sztuk Pięknych Edukacja artystyczna w zakresie sztuk pięknych Grafika Konserwacja i restauracja dzieł kultury Malarstwo Ochrona dóbr kultury Rzeźba... 16

2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Biologia Ochrona zdrowia i opieka społeczna (rejestratorka medyczna, laborant, przedstawiciel medyczny, młodszy asystent, asystentka stomatologiczna) Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo (laborant, ornitolog) Edukacja (nauczyciel, instruktor, animator, pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym, nauczyciel) Handel (sprzedawca, przedstawiciel handlowy, doradca klienta prasa/książki, specjalista ds. rozliczeń z apteką) Biotechnologia Ochrona zdrowia i opieka społeczna (młodszy asystent, technik farmaceutyczny stażysta, biolog, rejestratorka medyczna) Geografia Administracja (specjalista ds. poszukiwania środków unijnych, stażysta prac biurowych, asystent, asystentka ds. zarządzania zasobami ludzkimi, pracownik biurowo administracyjny) Pozostała działalność usług., komunalna, społ. i indywid. (instruktor ds. odszkodowań geologicznych) Handel hurtowy i detaliczny (sprzedawca, magazynier, konsultant w zespole obsługi klienta) Budownictwo (specjalista ds. inwestycji i geodezji, podinspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami) Edukacja (nauczyciel, animator czasu wolnego-tancerz) Hotele, restauracje (recepcjonistka/sprzątaczka) Ochrona środowiska Administracja publiczna i obrona narodowa (pracownik administracyjno-biurowy, inspektor w dziale administracji, stażysta, ankieter, pracownik administracyjno biurowy) Handel hurtowy i detaliczny (kasjer-sprzedawca, konsultant Działu Obsługi Klienta, specjalista ds. sprzedaży, telemarketer, kierownik, asystent kierownika) Edukacja (praktykantka) Ochrona środowiska (specjalista ds. ochrony środowiska) Ochrona zdrowia i opieka społeczna (ratownik-kierowca, laborant) Transport, gospodarka magazynowa i łączność (magazynier) Inne (budownictwo, pracownik służby przygotowawczej) 2

3 Wydział Chemii Chemia Ochrona zdrowia i opieka społeczna (technik farmacji, laborant, przedstawiciel apteczny, technik laborant) Przetwórstwo przemysłowe (specjalista ds. recyklingu, starszy inspektor jakości) Handel hurtowy i detaliczny (przedstawiciel handlowy, sprzedawca, przedstawiciel handlowy) Edukacja (nauczyciel chemii) Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (pracownik hodowli i wylęgu drobiu) Inne (listonosz, sekretarka, kierownik sali, sekretarka, podinspektor, kelner) 3

4 Wydział Filologiczny Filologia polska Administracja (pracownik administracyjny, młodszy specjalista ds. obsługi klienta w biurze obsługi klienta, referent, starszy referent, analityk danych, sekretarz sądowy, pracownik administracyjno-oper.) Edukacja (pomoc nauczyciela, wychowawczyni w świetlicy edukacyjno-opiekuńczej, nauczyciel, nauczyciel stażysta, nauczyciel języka polskiego, opiekunka dziecięca) Media (PR Konsultant, dziennikarz, weryfikacja materiałów prasowych) Firmy produkcyjno-usługowe (magazynier, pracownik budowlany) Inne (sprzedawca, telemarketer, asystent ds. ubezpieczeń grupowych) Filologia angielska Edukacja (nauczyciel j. angielskiego, lektor j. angielskiego, learning support assistant, lektor) Firmy produkcyjno-usługowe (team leader, pracownik działu) Centrum kultury (opiekun) Inne (pracownik w dziale obsługi klienta, Analityk AML, specjalista ds. współpracy międzynarodowej) Filologia rosyjska Edukacja (lektor j. rosyjskiego) Administracja publiczna (pracownik biurowy, sekretarka, specjalista ds. personalnych) Handel (sprzedawca, sale assistant - sprzedawca) Filologia bałkańska Handel (kasjer) Inne (referent w dziale transportu, młodszy statystyk) Filologia romańska Edukacja (bibliotekarz, lektor j. obcego, nauczyciel, lektor języka francuskiego) Obsługa klienta (doradca klientów biznesowych, doradca klienta francuskojęzycznego) Inne (asystent projektu, marketing communication junior specialist, analityk, opieka nad dzieckiem) Filologia włoska Inne (kelner, administrator biura magazynu) Filologia germańska Edukacja (nauczyciel, lektor j. niemieckiego, nauczyciel niemieckiego, stażystka w agencji pracy tymczasowej, adiunkt na Wydziale Humanistycznym UMK, tłumacz j. niemieckiego i angielskiego) Administracja (asystentka, pracownik biurowy, sekretarka pracownik biurowy) Firma produkcyjno-usługowa (spedytor, pracownik biurowy) Handel (handlowiec) Obsługa klienta (konsultant IT Pierwszej linii wsparcia ds. obsługi klienta, konsultant wsparcia technicznego, młodszy specjalista ds. klienta) Hotele/Restauracje (kelnerka) Inne (pomoc pielęgnacyjna, leader działu, operator maszyn produkcyjnych, analityk danych) 4

5 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Fizyka techniczna IT (programista, inżynier, manager/programista, młodszy menedżer) Edukacja (stypendysta) Fizyka Firmy produkcyjno-usługowe (administrator sieci) Edukacja (korepetytor, nauczyciel bibliotekarz) Inne (pracownik biurowy, młodszy technik analityk) Astronomia Inne (doradca handlowy) 5

6 Wydział Humanistyczny Filozofia Obsługa klienta (starszy specjalista Centrum Kontaktów z klientami, młodszy doradca klienta) Inne (kelner, barman) Firmy, w których pracują absolwenci filozofii: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. P.W. Łuczniczka ZPChZakład Wyrobów Czekoladowych Polska Akcja Humanitarna Biuro w Toruniu PZU S.A. Filia Centrum Likwidacji Szkód - Toruń, Szosa Lubicka 26/34 Socjologia Administracja publiczna i obrona narodowa (pracownik administracyjny, inspektor, pośrednik pracy stażysta, koordynator projektów międzynarodowych, młodszy specjalista w Departamencie Obsługi Świadczeń, sekretarz sądowy, asystent ds. rekrutacji i szkoleń) Edukacja (koordynator biura fundacji) Handel hurtowy i detaliczny (kasjer-sprzedawca) Ochrona zdrowia i opieka społeczna (sekretarka medyczna, kierownik zmiany) Pośrednictwo finansowe (analityk danych finansowych) Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (Pracownik socjalny) Firmy, w których pracują absolwenci socjologii: Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personelnego PROGRES HR Drukarnia, Sklep paierniczy Budzyński Faber Consulting. Współpracowałem również z poznańskim Pentorem również na umowę zlecenie. Firma Pactor Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale\ Grupa Neuca Hudson Global Resources Sp. z o.o. Kredyt Bank S.A. Pałac Młodzieży Provident Polska S.A. Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Salon Kosmetyczny Beata Watorowska Skanska - NDI Biuro Budowy A1 Lisewo Starostwo powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Wojewódzki Urząd Pracy 6

7 Wydział Matematyki i Informatyki Informatyka Firmy produkcyjno-usługowe (C /Net developer, programista, programista Java, inżynier oprogramowania, młodszy programista, programista aplikacji komputerowych, specjalista wsparcia, analityk programista, programista aplikacji internetowych, specjalista ds. rozwoju oprogramowania) Handel (informatyk, młodszy integrator usług IT, referent ds. analiz finansowych, specjalista ds. zakupów, specjalista systemów komputerowych i systemów sterowania produkcją przemysłową) Edukacja (konserwator sieci informatycznej) Inne (specjalista służby leśnej ds. techniczno-gospodarczych, specjalista ds. rekrutacji technicznej) Firmy/instytucje, w których pracują absolwenci informatyki: Amazis.net sp z o.o. BTG Business Training Group Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,Uniwersytet Warszawski MOPR Toruń Softomasz s. c. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku Matematyka Edukacja (nauczyciel, nauczyciel informatyki, nauczyciel informatyki i matematyki) Administracja publiczna i obrona narodowa (młodszy statystyk) Bankowość (doradca klienta instytucjonalnego) Firmy/instytucje, w których pracują absolwenci: Bank Zachodni WBK Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Świeckiej Sygma Bank Szkoła Podstawowa Nr 15 Urząd Skarbowy w Rypinie XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti w Warszawie Zespół Szkół im "Dzieci Potulic" Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu ZS Nr 3 w Rypinie 7

8 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Ekonomia Pośrednictwo finansowe (asystentka biegłego rewidenta, asystent głównego księgowego, konsultant klienta, stażysta, księgowa, młodszy księgowy, doradca ds. sprzedaży, młodszy specjalista ds. finansowych, asystent zespołu uderniterów, opiekun finansowy, opiekun klienta, główny specjalista w zespole Analityków Biura Marketingu AML, młodszy kontroler finansowy grupy kapitałowej, młodszy specjalista ds. rozliczeń, księgowy główny, główna księgowa, specjalista ds. kontroli finansowej kontraktu) Administracja (starszy referent, pomoc biurowa, obsługa reklamacji, broker ubezpieczeniowy, referent ds. księgowości, junior accountant, konsultant ds. funduszy unijnych, referent w referacie Instrumentów Rynku Pracy, koordynator szkoleń, Asystent prezesa, stażysta, inspektor, Analityk danych, starszy specjalista, Analityk SAP, sekretarz sądowy, specjalista ds. obsługi wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, starszy inspektor ds.. analiz i kalkulacji) Handel i obsługa klienta (pracownik komórki zamówień, konsultant marketingowo-wdrożeniowy, pracownik działu sprzedaży, claims oficer, dyrektor marketu program absolwent, kierownik sklepu, specjalista ds. obsługi klienta, konsultant) Inne (stolarz maszynowy, operator CNC, piłkarz, asystent, nastawiacz maszyn) Finanse i rachunkowość Pośrednictwo finansowe (konsultant ds. kredytów, pracownik sekcji księgowości,prace pomocnicze w dziale kadr, Referent ds. finansowych, główny księgowy /księgowa, menager, agent ubezpieczeniowy, podinspektor ds. księgowości) Administracja (stażysta, specjalista ds. obsługi projektów z doświadczeniem w rozliczeniem dotacji, projekt administrator, asystent ds. ubezpieczeń, pracownik biurowy, referent ds. analiz, referent) Handel (zastępca kierownika, kasjer/sprzedawca, sprzedawca, merchandiser) Inne (kelnerka, pracownik kina) Zarządzanie Pośrednictwo finansowe (młodszy kasjer, inspektor ds. oszczędności i rozliczeń, finanse administrator, referent w księgowości, doradca biznesowy, asystent doradcy klienta, księgowa, asystentka biegłego rewidenta, referent w zespole finansowo-księgowym i sprawozdawczym, asystent, manging director, młodszy analityk biznesowy, referent ds. księgowości, doradca ds. produktów bankowych,, pracownik działu księgowości, doradca finansowy, młodszy specjalista ds.. finansowych, młodsza księgowa, specjalista ds. rozliczeń, specjalista ds. kredytów i ubezpieczeń, referent księgowy, księgowość podatkowa, doradca, starszy księgowy, analityk finansowy, ekonomista, specjalista ds. rozliczeń) Administracja (referent, ankieter, specjalista ds. importu i eksportu, asystentka, pracownik biurowy, doradca, rachmistrz spisowy, specjalista ds. administracji monitoringu i ewaluacji, specjalista ds. rozliczeń, specjalista ds. zamówień publicznych, referent ds. administracjo-biurowych, technik administracji, stażysta, pracownik ds. marketingu, asystentka koordynatora, koordynator ds. zasobów ludzkich, pracownik obsługi klienta, inspektor, starszy inspektor, inspektor ds. kadr, specjalista ds. funduszy unijnych, inspektor sekcji administracyjno-gospodarczej, młodszy referent, zastępca naczelnika wydziału, statystyk, młodszy specjalista ds. planowania inwestycją) Handel hurtowy i detaliczny (sprzedawca, manager-kierownik zmiany, samodzielny pracownik ds. administracji, asystent projektu, młodszy specjalista ds. marketingu handlowego, dyrektor regionalny, serwisant, ekspedientka, sprzedawca-fakturzysta, główny kasjer, sprzedawca, konsultant handlowy, asystent działu technicznego, telemarketer, konsultant ds. sprzedaży, przedstawiciel terenowy, przedstawiciel handlowy, asystent ds. marketingu, specjalista ds. obsługi klienta, customer serwice represioniwe, doradca klienta, merchanister, doradca ds. reklamy) 8

9 Transport, gospodarka magazynowa i łączność (koordynator transportu, dyspozytor w transporcie samochodowym, młodszy specjalista ds. administracji transportu, dyspozytor transportu drogowego, kierowca, specjalista ds. transportu) Przetwórstwo przemysłowe (asystent, operator CNC, przedstawiciel ds. zaopatrzenia, pośrednik nieruchomości, packer, referent, ds. gospodarki magazynowej, i logistyki, asystent w dziale planowania i analiz, młodszy specjalista, mistrz produkcji, kontroler jakości, specjalista ds. administracji i marketingu, asystent ds. personalnych) Nieruchomości (specjalista ds. nieruchomości inwestycyjnych, administrator nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, agent nieruchomości, specjalista ds. zarządzania nieruchomościami) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dystrybutor, sub leader) Ochrona zdrowia i opieka społeczna (inspektor, sekretarka medyczna, referent ds. marketingu i analiz, przedstawiciel naukowy, HR assistant, asystent kierownika-kategorii, specjalista od zamówień publicznych) Budownictwo (asystent kierownika budowy, menadżer projektu cieśla konstrukcyjny, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością) Inne (barman/kelner, operator solarium, recepcjonista, instruktor fitness, lider zespołu, kelnerka) 9

10 Wydział Nauk Historycznych Archeologia Administracja (stażysta pracownik ds. administracji) Handel i obsługa klienta (sprzedawca, konsultant w biurze obsługi) Inne (sprzątaczka, asystent archeologa, technik, asystent muzealny) Etnologia Handel i obsługa klienta (kasjer walut, konsultant kosmetyczny) Inne (zarządca dokumentacją szkolną, ankieterka, asystentka zarządu, specjalista ds. organizacji imprez, specjalista ds. szkoleń, referent, specjalista ds. obsługi programu partnerskiego Microsoft) Historia Kultura i edukacja (bibliotekarz, archiwista, renowator zabytków, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie) Administracja publiczna (agent celny) Administracja (asystentka projektu, stażysta, pomoc biurowa, sekretarka, referent) Handel i obsługa klienta (sprzedawca/kasjer, konsultant telefoniczny, sprzedawca, telemarketer, handlowiec, konsultant telesprzedaży, doradca ds. sprzedaży, obsługa klienta, referent ds. kasowych, magazynier, młodszy specjalista ds. reklamy) Inne (odpowiedzialny za restaurację/kelner, redaktor, asystent ds. planowania produkcji) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Biblioteki (bibliotekarz, bibliotekarka, pracownik administracyjno-biurowy, młodszy bibliotekarz, nauczyciel bibliotekarz) Handel (doradca klienta, księgarz, konsultant ds. reklamy w Internecie) Przetwórstwo przemysłowe (general operator, product manager) Inne (młodszy infobroker, manager, kierownika działów software/telekom) Stosunki międzynarodowe Administracja (asystent, referent, instruktor kulturalno-oświatowy, pracownik administracyjny, referent, młodszy referent, młodszy księgowy, młodszy specjalista ds. reklamacji, podinspektor, stażysta, asystentka biura) Handel (konsultant telefoniczny, konsultant, handlowiec, specjalista ds. części zamiennych i akcesoriów, specjalista ds. handlu, magazynier) Inne (starszy instruktor, analityk) 10

11 Wydział Nauk Pedagogicznych Pedagogika Edukacja (nauczyciel, nauczyciel wspomagający, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela w klasie integracyjnej, opiekunka do dziecka, wychowawca pedagog, animator, pedagog, pomoc nauczyciela, opiekun-animator, opiekun świetlicy, koordynator programów edukacyjnych) Ochrona zdrowia i opieka społeczna (opiekunka, terapeutka, pracownik socjalny, technik fizjoterapii) Administracja (młodszy referent księgowy, pracownik biurowy, podinspektor ds. szkół i placówek, sekretariat, pracownik administracyjno-biurowy, pomoc administracyjna, pracownik administracyjny, sekretarka, samodzielny referent, referent d/s kadr i rozliczeń, młodszy specjalista ds. organizacji szkoleń, inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, asystent zarządu, pracownik kancelaryjny, pracownik sekretariatu, asystentka) Handel i obsługa klienta (pracownik ds. cen i zamówień, asystent ds. logistyki, sprzedawca, preseller, sprzedawca, konsultant, sprzedawca, sprzedawca, pracownik pomocniczy magazynu, inspektor ds. kontroli, windykacji i weryfikacji sprzedaży, sprzedawca, warehouse operative, konsultant telefoniczny, telemarketer, ref. ds. ubezpieczeń i zaopatrzenia) Hotele i restauracje (pracownik restauracji, młodsza kelnerka, recepcjonistka, kelnerka, recepcjonistka spa, asystent/recepcjonista) Inne (project coordinator, gospodarz, dziennikarz, PR manager, dekorator) 11

12 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Politologia Edukacja (młodszy asystent lektora, trener, coach) Media (redaktor sportowy, specjalista ds. monitoringu, asystent działu kreacji) Handel hurtowy i detaliczny (ASR - area sell representative) Hotele i restauracje (recepcjonista, asystent managera, barmanka) Bankowość (asystent ds. obsługi klienta) Projekty POKL (specjalista ds. szkoleń, specjalistka ds. szkoleń, referent ds. rozwoju i koordynacji inicjatyw społecznych) Inne (asystentka zarządu, ref. administracyjny, specjalista ds. obsługi programu partnerskiego microsoft, stażysta - pracownik biurowy, listonosz) Firmy, w których pracują absolwenci politologii: Agencja Promocji i Reklamy GRA Arvato Services Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Eurozet Consulting Frolic Goats Hostel, Poznań Grupa KOMBINAT Sp.k MS Services PKN ORLEN S.A. Poczta Polska S.A. Prosperus SportoweFakty.pl Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik" Universitas Tujuh Belas Augustus, Surabaya Urząd Gminy Dobre Stosunki międzynarodowe Administracja publiczna (referent, pracownik administracyjny, młodszy referent, podinspektor, stażysta) Handel (konsultant, handlowiec, specjalista ds. części zamiennych i akcesoriów, specjalista ds. handlu, magazynier, młodszy specjalista ds. reklamacji, asystentka biura) Edukacja i szkolenia (starszy instruktor, instruktor kulturalno-oświatowy) Badania naukowe (analityk) Usługi (asystent, konsultant telefoniczny) Inne (młodszy księgowy) Firmy, w których pracują absolwenci politologii: Airline Accountig Center Sp. z o.o. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu Cyfrowy Polsat S.A. Geppe group Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lion Motors sp. z o.o. Autoryzowany dealer Peugeot MAKROSERWIS Neuca S.A. Next Distributions Ośrodek Kultury w Miłkach P.P.H. Swalen Poczta Polska S.A. 12

13 PPBW sp. z o.o. Sanritsu Chemicals Poland Sp. z o.o. Sąd Okręgowy we Włocławku Starostwo powiatowe w Nakle nad Notecią Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie Urząd Miasta Kowal Zakład Ubezpieczeń Społecznych 13

14 Wydział Prawa i Administracji Administracja Administracja (pomoc biurowa, sekretarka / pracownik administracyjno-biurowy, referent administracyjno-biurowy, specjalista ds. administracji i kadr, księgowy, inspektor, księgowa, referent ds. administracyjnych i obrony cywilnej, podinspektor ds. finansowych, referent administracyjno-biurowy, inspektor, podinspektor zespołu realizacji zadań ustawowych, inspektor, stażystka wydziału egzekucji karnej zakładu ubezpieczeń społeczny, sekretarka, pośrednik pracy, podinspektor d/s księgowości podatkowej, oddziałowy działu ochrony, podinspektor wieloosobowego stanowiska ds. wdrażania regionalnego pro, inspektor, stażystka, operator wprowadzania danych, referent, stażysta, pracownik biurowy, pracownik samorządowy, inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownik biurowy, podinspektor ds. turystyki, kultury i działalności gospodarczej, inspektor, specjalista ds. rejestracji, stażysta, kierownik sekretariatu, technik administracji, stażysta, starszy referent administracyjny, referent - staż z PUP, referent ds. administracyjno biurowych, starszy referent, specjalista ds. projektów, podreferendarz, pracownik biurowy, inspektor) Księgowość, kadry i płace (koordynator ds. administracji, księgowa, asystentka w dziale księgowości, stażysta, księgowa, główna księgowa, samodzielna księgowa, referent do spraw kadrowo-płacowych, referent ds. kadr i płac, stanowisko administracyjne w dziale kadr, asystentka ds. rekrutacji, specjalista do spraw finansowo-kadrowych, podinspektor do spraw księgowości budżetowej) Bankowość, finanse, ubezpieczenia (specjalista, asystent, radca, przedstawiciel finansowy, doradca III stopnia, asystentka, doradca finansowy, referent, broker, asystent brokera) Handel (kasjer, handlowiec, sprzedawca, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, pracownik działu kontroli zapasów, specjalista do spraw obsługi, specjalista ds. sprzedaży i marketingu, kasjer sprzedawca, referent ds. dystrybucji, pracownik stoiska, młodszy specjalista ds. dokumentacji magazynowej) Obsługa klienta (telefonistka, konsultantka telefoniczna, specjalista ds. administracyjnej obsługi klienta, doradca klienta, konsultant ds. obsługi klienta, konsultant d/s sprzedaży i serwisu) Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (specjalista ds. turystyki, instruktor łyżwiarstwa figurowego, ambasadorka marki, kelnerka, asystentka, projektant, pracownik produkcji w drukarni, pracownik działu operacyjnego, maszynista turbin parowych, młodszy specjalista procesu p2p, inspektor ds. odszkodowań geologicznych, pracownik w dziale kontroli jakości, manager, technik plastyk, statystyk medyczny, technik działu penitencjarnego, specjalista IT, pracownik linii montażu kontrola jakości, plastyk, operator wprowadzania danych, pracownik II stopnia w ramach prac interwencyjnych, laborant, operator maszyn, rejestratorka, pielęgniarka, animator zabaw dla dzieci, kosmetyczka, kierownik zmiany, kierownik biura rzeczoznawcy majątkowego, żołnierz zawodowy) Europeistyka Administracja (starszy referent, referendarz, inspektor ds. legalizacji pobytu cudzoziemców, młodszy specjalista ds. wdrażania, podinspektor ds. pozyskiwania środków unijnych i promocji, pracownik II stopnia na umowę o prace interwencyjne, inspektor ds. cudzoziemców, asystentka ds. administracji, specjalista ds. funduszy, pracownik administracji, stażysta - pracownik biurowy) Projekty UE (specjalista ds. informacji i promocji, koordynator projektu, specjalista ds. projektu, koordynator projektów, asystent koordynatora projektu, referent ds. rozliczania projektów UE, asystent koordynatora EFS) Handel i obsługa klienta (doradca sprzedaży, księgarz-sprzedawca, pracownik biurowy, sprzedawca, konsultant ds. obsługi klienta, przedstawiciel handlowy, konsultant telefoniczny, obsługa klienta) Pośrednictwo finansowe / ubezpieczenia (menedżer regionu wielkopolskiego, senior anti-money laundering analyst, doradca, agent ubezpieczeniowy) Inne (korepetytorka, event manager, specjalista ds. szkoleń, dysponent, spedytor, asystentka biura ds. produkcji, specjalista ds. produktu, specjalistka ds. rozliczeń i monitoringu, pracownik działu skaning, pracownik biurowy, archiwista, asystent radcy prawnego) 14

15 Prawo Kancelarie adwokackie (aplikant adwokacki, młodszy prawnik, prawnik, asystent prawnika) Kancelarie radcowskie (aplikant radcowski, asystent prawny, prawnik, prawnik-stażysta) Kancelarie notarialne (aplikant notarialny, pracownik kancelarii notarialnej) Kancelarie komornicze (aplikant komorniczy) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (aplikant aplikacji ogólnej) Administracja publiczna (podinspektor do spraw planowania przestrzennego i gospodarki terenami, policjant dzielnicowy, referendarz, asystent sędziego, sekretarz sądowy, inspektor, staż na stanowisku ds. windykacji administracyjnej, pomoc administracyjna, podinspektor, kierownik wydziału, referent prawno administracyjny, asystent pełnomocnika prezesa ds. współpracy międzynarodowej, referent do spraw orzecznictwa podatkowego) Firmy produkcyjno-usługowe (asystent ds. administracyjnych, specjalista prawa pracy, specjalista ds. prawnych, pracownik biurowy, dyrektor biura, asystent działu zakupów, project coordinator, wsparcie kierownika projektu, specjalista ds. umów, koordynator wsparcia finansowego) Ubezpieczenia (broker ubezpieczeniowy, główny specjalista ds. oceny ryzyka, referent ds. likwidacji szkód zagranicznych) Windykacja (młodszy specjalista ds. dochodzenia należności) Handel (samodzielny pracownik ds. handlowych) Finanse / Bankowość / Księgowość (doradca finansowy, tax assistant) Inne (konsultant telefoniczny, telefoniczny doradca klienta o profilu informacyjno-sprzedażowym, specjalista RTV) 15

16 Wydział Sztuk Pięknych Edukacja artystyczna w zakresie sztuk pięknych Inne (specjalista do spraw grafiki komputerowej, grafik projektant, grafik, service center agent / pracownik biura ogłoszeń i reklamy) Grafika Inne (stażysta, operator prepress, grafik komputerowy, grafik) Konserwacja i restauracja dzieł kultury Inne (konserwator w muzealnictwie, specjalista konserwator, konserwator zabytków, konserwator malarstwa) Malarstwo Inne (grafik) Ochrona dóbr kultury Inne (prace promocyjne i porządkowe, obsługa klienta, nauczyciel stażysta, book shop sales assistant, fotograf) Rzeźba Inne (asystent projektanta) 16

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH ROK 2013 SPIS TREŚCI: str. 1. Wstęp 2 2. Administracja 3 3. Badania i rozwój

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY 1. Dyrektor generalny 2. Dyrektor oddziału II 3. Dyrektor oddziału I 4. Kierownik projektu 5. Kierownik oddziału PION SPRZEDAśY 6. Dyrektor sprzedaŝy II (międzynarodowy) 7.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

Nr I. Oferowane miejsca pracy lub usługi. Numer stolika 1. BIEDRONKA JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA

Nr I. Oferowane miejsca pracy lub usługi. Numer stolika 1. BIEDRONKA JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA Nr I Numer Nazwa firmy stolika 1. BIEDRONKA JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA 2. Morski Oddział Straży Granicznej Gdańsk, ul. Oliwska 35 3. Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji PAT Gdynia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń 28.10.2013.

Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń 28.10.2013. Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów Toruń 28.10.2013. Dotyczy kierunku kształcenia: ADMINISTRACJA Specjalista administracji publicznej (kod 242217)

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 201 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 201 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW 1 CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW Dokument został opracowany przy współpracy firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.) Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 214 r. (stan na 2.2.214r.) Opracowała: Ewa Krauze CIiPKZ w Łodzi L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Adres Telefon /fax Tematyka

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo