Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA"

Transkrypt

1 Miesięcnik Samrądwy Egemplar bepłatny, Wydanie 37 / Maj 2012 knserwatr abytków str. 2, 9 bisko na medal str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA

2 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Temat Numeru Blisk 5 mln ł na termmderniacje 2,8 Nase bisk biskiem na medal 2,9 Nwdwrski knserwatr abytków 2,9 WieŚci rady Nwe spółki w mieście 3 Uchwała nr XX / 228 /12 Rady Miejskiej w Nwym 4 Kniec rku w Twierdy 5 Wiesci Pwiatu 6 OGŁOSZENIA 7 tematu numeru CD 8-9 WYDARZENIA Bepiecnie na rwere V edycja 10 Nie umiera ten kt trwa w pamięci żywych 11 Ppisówka 12 Nwdwrska Majówka 13 Tradycje Wielkancne w SP7 14 Wielkanc w PP1 14 Predsklaki i Świetliki w Sali Zabaw Klrad! 15 Dień predsiębircści 16 Z pryrdą a pan brat 16 Międynardwy Dień Ksiżki dla Dieci 17 Dień Ziemi w Słnecnej Krainie 17 Knkurs pisenki drwiu 17 Siódemka gra w karty 18 Happening nauki 19 Zabawy jęykiem angielskim 19 Knkurs pisenki w PP nr 1 19 Królewna Śnieżka w Publicnym Predsklu nr edycja knkursu Prysłwia i idimy niemieckie 21 Święt flagi w PP1 21 Wisenny Wiecrek petycki 22 Straż Miejska w Publicnym Predsklu nr 4 22 Orliki SP 7 na sptkaniu bibliteką 22 Dik jest diki 23 Edukacja kynlgicna w predsklu 23 SP 7 cyta! 23 Strażacy predsklakm 24 Klrwe dni 24 Starsaki w Mueum Techniki 24 NASZE MIASTO ISEMOA w UM 25 Nwdwrski rkład jady 25 Obra p wielkim sprątaniu! 25 Safeway2schl w NDM 26 Edukacyjna rla mueum 26 Medal i książka dla Sekretara Rady Ochrny Pamięci 27 Ostatnie pżegnanie wdwy Katyńskiej 27 Pytywnie akręceni 28 SPORT W hali apłnął nic Igryska Predskli Twierda dbyta Pland Bike Marathn 30 Najlepsy akład w tenisie stłwym 31 Adres redakcji: Urąd Miejski ul. Zakrcymska 30, pk Nwy Dwór Mawiecki tel./fax internet: Redaktr Nacelna: Aneta Pielach-Pierścieniak Od Burmistra Drdy Cytelnicy, Wisna w pełni a tym samym wkrcyliśmy w sen wisennych i letnich impre plenerwych w mieście. Już w tym numere Faktów Nwdwrskich amieściliśmy relacje kilku nich tj. Pland Bike Marathn, Nwdwrskiej Majówki i pikniku rwerweg Bepiecnie na rwere. W cerwcwym wydaniu Faktów najdiecie Państw materiały klejnych impre, jakie praktycnie c weekend dbywają się u nas. Miedy klejnymi wydaniami naseg miesięcnika dbył się ich prynajmniej siedem. Wart wspmnieć chćby Rajdie Pjadów Zabytkwych, II Tp Htel Cup w siatkówce plażwej kbiet, będącym eliminacją Pucharu Plski w tej dyscyplinie, kncercie kaji Dnia Matki. Blisk 5 mln ł na termmderniację TeksT Wydiał Pyskiwania Fundusy Zewnętrnych UM, FOTO Arch. Urąd Miejski Stał się! W dniu 24 kwietnia br. Zarąd Wjewódtwa Mawieckieg atwierdił Uchwałą dfinanswanie dla prjektu pt. Termmderniacja śmiu budynków użytecnści publicnej w Nwym Dwre Mawieckim, łżneg pre miast Nwy Dwór Mawiecki w ramach knkursu jesce w paźdierniku 2010 r. Pmim, że prcedura ceny wnisku trwała tak dług, akńcyła się na dla nas pmyślnie. Burmistr miasta jacek kwalski A już niedług ta najwięksa, najbardiej wycekiwana pre Państwa imprea, Dni Nweg Dwru Mawieckieg. Zaprasam na nie w dniach 9-10 cerwca na Stadin Miejski. Na dieci jak awse będą cekały atrakcje w pstaci miastecka rrywki i specjalneg blku artystycneg. Nie apmnieliśmy też drsłych. W tym rku gwiadami wiecru będą espół Bajm i Rafał Brwski. Plakat e scegółwym prgramem amieściliśmy na statniej strnie Faktów. Weekendy w mieście mgą być atrakcyjne, dbamy t scególnie wisną i latem rganiując sereg impre, nie tylk na świeżym pwietru. Nasa fertę uupełniają prpycje Nwdwrskieg Ośrdka Kultury, NOSiR-u ra rganiacji i stwaryseń diałających na terenie miasta. By nie pregapić żadneg wydarenia, achęcam d śledenia kalendarium impre na miejskiej strnie internetwej. Jestem preknany, że na każdej nich będiecie się Państw świetnie bawić i życę jednceśnie Nase bisk biskiem na medal TeksT I FOTO Martyna Krdulewska Plski Klub Infrastruktury Sprtwej wyróżnił bisk wielfunkcyjne pry Nwdwrskim Ośrdku Sprtu i Rekreacji tytułem Bisk na medal więcej na str. 9 Nwdwrski knserwatr abytków TeksT Aneta Pielach Pierścieniak, ft Arch. UM W najbliżsych tygdniach w mieście pjawi się nwa instytucja Nwdwrski Knserwatr Zabytków. Miast prumiał się wjewdą i wkrótce prcedury ugadniania spraw dt. biektów na terenie miasta nacnie się skrócą. Nwe spółki w mieście TeksT I ft Aneta Pielach - Pierścieniak Dwie nwe spółki pwstały na terenie miasta. Na statniej sesji Rady Miejskiej (24.04) radni pdjęli uchwalę w sprawie pwłania spółek Energetyka Nwy Dwór Mawiecki i Mdlin Cleaner Prt. Pierwsa będie arądała energią elektrycną na terenie Twierdy Mdlin, druga ajmie się sprątaniem terenu ltniska, terminala i samltów. Zanim jednak dsł d pregłswania uchwały w sprawie pwłania Energetyki Nwy Dwór Mawiecki tcyła się grąca dyskusja w sprawie prpycji djęcia teg punktu prądku brad. Radny Tadeus Ssiński argumentwał, że dkumenty predstawine pd głswanie są byt gólne, nie ma binesplanu dla nwej spółki, i jeg daniem, jest byt mał knkretów. Teg sameg dania był radny Siewruk. Zaapelwał jednceśnie dgłębną analię sytuacji energetycnej w Twierdy Mdlin. Ze daniem bu radnych nie gdił się Prewdnicący Rady Krystf Bisialski stawiając preciwny wnisek a pstawieniem punktu w prądku. Pdkreślił jednceśnie, że jak prewdnicący rady rbił wsystk, aby infrmacja dla radych była pełna. Odbył się też w tej sprawie sptkanie radnych burmistrem. Pdstawwym adaniem nwpwstającej spółki będie wyegekwwanie płatnści, d tych który nie regulują bwiąań a energię. Miast nie ma diś takich mżliwści c skutkuje kniecnścią regulacji nieapłacnych rachunków budżetu miasta. Spółka Energetyka Nwy Dwór Mawiecki próc windykacji należnści będie pbierała płaty a energię i remntwała infrastrukturę energetycną w Twierdy. Pry głswaniu nad pwłaniem MCP Sp... nie był pytań e strny radnych. Udiałwcami będą tu Miast Nwy Dwór Mawiecki, Mawiecki Prt Ltnicy Warsawa-Mdlin Sp... i Airprt Cleaning Service Sp... W prądku brad nalał się też punkt dtycący skutków finanswych funkcjnwania umwy na administrwanie asbami kmunalnymi. Radny Wawryniec Siewruk wrócił uwagę na rewelacyjny wynik w ściągalnści cynsów. W dyskusji burmistr Jacek Kwalski pdkreślił, że ZBK (t nią miast ma pdpisaną umwę red.) jest pierwsą spółką, d której miast będie brał dywidendę. Będie t k. 300 tys. ł. W pstałych miejskich spółkach ysk stał prekaany na cele inwestycyjne. Od nweg rku wchdą w życie nwe prepisy dtycące gspdarwania dpadami w gminie. Radny Biliński pytał w wiąku tym, na jakim etapie jest Nwy Dwór Mawiecki jeśli chdi dstswanie się d ustawy. W dpwiedi uyskał infrmację, że miast łżył swje uwagi d Wjewódkieg Prgramu Gspdarwania Odpadami. Pnadt, cęść aktów wyknawcych nie stała jesce wydana i prawdpdbnie termin wejścia w życie tych prepisów stanie presunięty. Na raie miast prygtwuje rwiąania na nasym terenie i w stswnym casie materiały staną predstawine Radie pd brady. Pry mawianiu inwestycji radny Jery Plackwski, jak awse, pytał pstęp prac w rbudwie Skły nr 7 i sprawę budwy sali gimnastycnej na Osiedlu Młdych. W tej pierwsej uyskał apewnienie d burmistra, że wyknawca jest cały cas pnaglany i w statnim casie dał się auważyć pryśpiesenie na budwie. Odbył się też sptkanie wyknawcą, na którym stał n bwiąany d predstawienia harmngramu prac. Zwrócił też uwagę, że rwiąanie umwy wyknawcą skutkwałby atrymaniem budwy na jakiś cas i apewne, więkseniem kstów inwestycji. Burmistr pinfrmwał także, że być mże budwę sali gimnastycnej uda się aplanwać w prysłrcnym budżecie. W trakcie brad radni pdjęli sereg uchwał, które w pełnej wersji dstępne są na: Prjekt i dtp: Grupa ST-ART, FOTO NA OKŁADCE: Archiwum Urędu Miejskieg DRUK: Regis sp... Redakcja diękuje wsystkim a nadesłane teksty i infrmacje. Redakcja astrega sbie praw skracania i redagwania tekstów. więcej na str. 8 więcej na str

3 WIEŚCI Z RADY Uchwała nr XX / 228 /12 Rady Miejskiej w Nwym Dwre Mawieckim dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie prystąpienia d sprądenia miejscweg planu agspdarwania prestrenneg Miasta Nwy Dwór Mawiecki w rejnie ulicy Premysłwej Kniec rku w Twierdy TeksT I FOTO Marek Karpwic kwietnia br. w liceum wchdącym 27 w skład Zespłu Skól w Mdlinie Twierdy dbyła się urcystść akńcenia rku sklneg klas maturalnych. Wśród prybyłych gści byli Prewdnicący Rady Miejskiej Krystf Bisialski i astępca Burmistra Miasta Janus Mikusewski, Jery Biuk Nacelnik Wydiału Edukacji ra Anna Palcwska Skarbnik Miasta. Zebranych na sali pwitał dyrektr skły Zdisław Smytkwski. Raem gśćmi wręcył najlepsym abiturientm nagrdy. Następnie ucniwie kńcący naukę w liceum pdiękwali naucycielm a lata edukacji ra apreentwali prygtwaną krótką preentację skły. Prewdnicący Rady pdiękwał a aprsenie i życył wsystkim dania matury. WIEŚCI Z RADY Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy dnia 8 marca 1990 rku samrądie gminnym (tj.d.u rku Nr 142, p e mianami), art. 14 ust. 1 i 2 ra art.15 ust.1 i 3 ustawy dnia 27 marca 2003 r. planwaniu i agspdarwaniu prestrennym (D.U. Nr 80, p. 717 późn. m.) Rada Miejska w Nwym Dwre Mawieckim uchwala, c następuje: 1. Prystępuje się d sprądenia miejscweg planu agspdarwania prestrenneg miasta Nwy Dwór Mawiecki w rejnie ulicy Premysłwej Plan bejmuje bsar, któreg granice stanwią: d półncy płudniwa granica ulicy Premysłwej; d wschdu wdłuż granicy administracyjnej miasta Nwy Dwór Mawiecki, d płudnia granice Zakładu Reckitt Benckiser Prduktin /Pland/ Spółka.., d achdu wdłuż achdniej granicy diałek nr ew. 22 w brębie miasta Nwy Dwór Mawiecki. 2. Granice bsaru bjęteg planem kreśla ałącnik d niniejsej uchwały. 3. Wyknanie uchwały pwiera się Burmistrwi Miasta Nwy Dwór Mawiecki. 4. Uchwała wchdi w życie dniem pdjęcia. Apel PCK TeksT I FOTO Ewa Nwicka 9 maja br. w Skle Pdstawwej w Pmiechówku dbył się apel kaji Międynardweg Dnia Cerwneg Kryża w rejnie nwdwrskim. Wiął w nim udiał Bgdan Jeirski, wiceprewdnicący Rady Miejskiej w Nwym Dwre Mawieckim i jednceśnie wiceprees nwdwrskieg PCK. Opróc nieg na sptkanie prybyli predstawiciel Mawieckieg Oddiału Okręgweg Plskieg Cerwneg Kryża p. Hnrata Krywń, prees Pwiatweg Oddiału PCK p. Marian Wasieryński wra Zarądem, piekunka sklneg kła PCK w Skle Pdstawwej w Pmiechówku p. Jadwiga Scurwska, naucyciele i ucniwie skły. Cłnkwie Sklneg Kła PCK w Pmiechówku predstawili prgram artystycny, który prygtwali pd kierunkiem p. Mniki Składanek, Iwny Kstr-Olechwskiej i Agnieski Buławnik. Scenarius pdkreślał asługi hnrwych dawców krwi ra prmwał asady drweg trybu życia. Następnie głs abrał prees pwiatweg kła PCK p. M. Wasieryński, diękując dyrektrwi Adamwi Satkwskiemu a mżliwść rganiwania bchdów Międynardweg Dnia PCK w pmiechwskiej placówce. Wręcył p. Leskwi Gałażewskiemu dnacenie (medal 3 stpnia) a asłużną pracę na rec PCK ra dyplmy piekunm Sklnych Kół PCK. Prewdnicący Rady Miejskiej /-/ Krystf Bisialski 5

4 WIEŚCI Z POWIATU starsta krystf kapusta dniu 30 marca 2012 r. w hali sprtwej W w Wielisewie dbył się Wielkancny Turniej Samrądwy w Piłce Siatkwej. W turnieju startwały espły repreentujące samrądy lkalne terenu pwiatów nwdwrskieg i leginwskieg, wśród których były następujące drużyny: Gmina Jabłnna, Gmina Serck, Gmina Wielisew, Miast Nwy Dwór Mawiecki i dwie drużyny Pwiatu Nwdwrskieg. W I esple pwiatu występwali: Marius Chranwski, Jarsław Miecnikwski, Krystf Baranwski, Fryderyk Laskwski i Maciej Renkiewic. W II esple pwiatu grali: Kataryna Gryb, Hanna Radywnik, Ewa Żłnierak, Jacek Jankwski, Henryk Mędrecki i Mateus Pitrwski. W drde d finału I espół pwiatu nwdwrskieg pknał w setach p 2:0 drużyny Jabłnny i Wielisewa, a w mecu I miejsce wygrał także W Sanwni Państw tym numere Faktów preentujemy relacje impre sprtw-kulturalnych udiałem nasych pracwników i młdieży skół pnadgimnajalnych. Drużyna pwiatu nwdwrskieg wyciężyła w Turnieju Wielkancnym w Piłce Siatkwej w Wielisewie, a młdież 2:0 repreentacją gminy Serck dbywając puchar Wójta Gminy Wielisew. Drugi espół pwiatu nwdwrskieg akńcył turniej na V miejscu p wygraniu mecu w setach 2:0 ekipą Jabłnny. Kńcwa klasyfikacja turnieju: 1. I espół Pwiatu Nwdwrskieg, 2. Gmina Serck, 3. Gmina Wielisew, 4. Miast Nwy Dwór Mawiecki, pwiatwych skół średnich dkrywała i ujawniała swje udlnienia w knkursie młdych talentów. Ucniwie rywaliwali e sbą w trech kategriach: recytacja tekstu literackieg, preentacja tekstów kabaretwych i dgrywanie scenek teatralnych. Organiatrm knkursu udał się wydbyć wrażliwść humanistycną ucniów i ich sbwą kreatywnść, c sptkał się unaniem jurrów i naucycieli. Zaprasam Cytelników d apnania się pwiatwą strną Faktów Nwdwrskich. Zwycięstw drużyny pwiatu nwdwrskieg w piłce siatkwej w Wielisewie TeksT I ft W. Majchrak 5. II espół Pwiatu Nwdwrskieg 6. Gmina Jabłnna Na akńcenie Wójt Gminy Wielisew Paweł Kwnacki wręcył ufundwane pre siebie puchary dla I espłu Pwiatu Nwdwrskieg - najlepsej drużyny turnieju ra dla espłów Gminy Serck i Gminy Wielisew, które ajęły w klejnści II i III miejsce. Pstałe espły trymały pamiątkwe medale. Pdsumwanie III Pwiatweg Knkursu Młdych Talentów TeksT I. CieślińskA, ft M. Pitrwski W dniu 2 kwietnia 2012 r. w Liceum Ogólnkstałcącym im. Wjska Plskieg w Nwym Dwre Mawieckim dbył się urcyste pdsumwanie III Pwiatweg Knkursu Młdych Talentów. Brali w nim udiał ucniwie cterech skół pnadgimnajalnych: Zespłu Skół Zawdwych Nr 1, Zespłu Skół Nr 2, LO im. Wjska Plskieg w Nwym Dwre Mawieckim ra Zespłu Skół Zawdwych w Nasielsku. W sumie w knkursie więł udiał pnad trydieścir ucniów. Młdież rywaliwała e sbą w trech kategriach: recytacja tekstu literackieg, preentacja tekstów kabaretwych i dgrywanie scenek teatralnych. Mttem tegrcnej edycji knkursu stały się słwa I. Krasickieg: I śmiech niekiedy mże być nauką Celem imprey był rwijanie wrażliwści humanistycnej ucniów, ich kreatywnści, a także twrenie takich sytuacji, w których mgą dkrywać i ujawniać swje udlnienia. W kategrii: recytacja tekstu wyciężyła Karlina Sikrska Zespłu Skół Nr 2 w Nwym Dwre Mawieckim, deklamując tekst J. Tuwima Ballada cerwnej wstążce. W drugiej kategrii knkurswej wyciężył autrski Kabaret PusCaj Zespłu Skół Zawdwych Nr 1 w Nwym Dwre Mawieckim. Patryk Puskarski i Pitr Cajkwski degrali napisaną pre siebie scenkę: Prygtwanie d matury. Ucestnicy knkursu recytwali różnrdne utwry: d satyry świeceniwej aż p współcesną. Ewelina Symańska LO im. Wjska Plskieg predstawiła fragment Mnachmachii I. Krasickieg, a Michał Turek ZSZ w Nasielsku bajkę Lew i wieręta teg sameg autra. Edyta Lescyńska, Marta Rudnicka, ucennice Zespłu Skół Nr 2, apreentwały klejn teksty: A.Waligórskieg Jagienka i rechy i B. Ksala Ballada iarnku grchu. Nie abrakł strej satyry na współcesnść awartej w Walentynkach T. Różewica i Egekutywie J. Pietraka. Utwry te recytwały klejn: Angelika Brecka i Małgrata Kwalcyk, ucennice LO im. Wjska Plskieg. Nie mniej interesujące były występy kabaretów. Scenkę Ltnisk Kabaretu Lim predstawili ucniwie Zespłu Skół Nr 2: Angelika Ptcka, Kataryna Sakwska i Pitr Blch. Ucestnicy tej samej skły: Anna Petruk, Edyta Lescyńska, Małgrata Gyra apreentwali tekst Kabaretu Sum Predskle. Adam Balcerak LO im. Wjska Plskieg wyknał Telefn d trenera Kabaretu pd Wyrwigrsem, a Bartłmiej Sadlakwski, Jakub Kwiatkwski i Bartłmiej Turkwski, również LO, predstawili scenkę Nieb Kabaretu Nenówka. Knkurswe jury w składie: p. Teresa Nwak- Chęcińska, petka, p. Lidia Gdlewska NOK, p. Drta Lubwiecka, predstawiciel Starstwa Pwiatweg w Nwym Dwre Mawieckim prynał scególne wyróżnienie dla espłu teatralneg Apelpte LO im. Wjska Plskieg a degranie scenki teatralnej na pdstawie Pchły Sachrajki J. Brechwy. Na pdkreślenie asługują kreacje stwrne pre Gabrielę Affek Panna Kiki i Karlinę Kurwską tytułwa Pchła Sachrajka. W prygtwania ucniów d występu w różnych kategriach aangażwali się naucyciele: Renata Jastrębska, Maria Mżdżyńska, Iwna Nwak, Małgrata Łaciak, Jadwiga Mika-Kapusta, Iabela Cieślińska. W casie urcystści pdsumwania knkurswych magań ucniwie trymali dyplmy i nagrdy ufundwane pre Starstw Pwiatwe w Nwym Dwre Mawieckim. Wręcał je p. Zdisław Racki, kierwnik Wydiału Edukacji. Sptkanie t był uatrakcyjnine występem ucestników knkursu, który wspólnie predstawili satyrycny prgram. Urcystść akńcyła się refleksją, d której skłniły wierse pani Teresy Nwak-Chęcińskiej. Organiatrem całeg predsięwięcia była Iabela Cieślińska, dradca metdycny w pwiecie nwdwrskim. OGŁOSZENIA I INFORMACJE Urąd Miejski głsił knkurs ftgraficny pn. Scęśliweg Nweg Dwru pre cały rk!. Najpiękniejsych 12 djęć stanie ujętych w kalendaru miasta na 2013 rk. Wart pświęcić swój cas i aparatem rusyć w miast rganiatr prewidiał atrakcyjne nagrdy. Knkurs ftgraficny trwa d 1 cerwca 2011 rku d 30 cerwca Jeg celem jest prmcja miasta ppre ukaanie g w spsób ciekawy i ryginalny ra prmwanie młdych twórców - ftgrafików. Predmitem ftgrafwanych miejsc mgą być krajbray, abytki i urkliwe miejsca Nweg Dwru Mawieckieg w ujęciu mieniających się pór rku. Zdjęcia mgą także predstawiać detale architektnicne, rślinnść, wieręta. W knkursie mgą wiąć udiał wsyscy mieskańcy miasta. Osby niepełnletnie ucestnicą w knkursie a gdą rdiców lub piekunów prawnych, którą predstawiają chwilą głasania prac na Karcie Zgłsenia. Karta jest dstępna na strnie internetwej miasta. Każdy ucestnik mże głsić maksymalnie 5 prac ceg prynajmniej 3 musą predstawiać inną prę rku. Wart pamiętać, że dyskwalifikwane będą prace awierające jakieklwiek naki i cyfry (np. daty). Ftgrafie mżna presłać pctą lub łżyć sbiście w Urędie Miejskim pry ul. Zakrcymskiej 30 w pk Złżne w amkniętych kpertach prace musą być patrne napisem Knkurs Ftgraficny. Jest także mżliwść nadesłania prac a pmcą pcty elektrnicnej na adres Wra e djęciami należy dstarcyć d siediby rganiatra wypełniną Kartę Zgłsenia. W knkursie wyłninych mże stać nawet 12 wyciężców. Ich djęcia stana ujęte w kalendaru prmującym Nwy Dwór Mawiecki na 2013 rk. Wybru wycięców dkna specjalnie pwłane w tym celu jury a jeg werdykt stanie publikwany na strnie internetwej ra w prasie lkalnej. Nagrdne prace będą też publikwane na strnie. Na wycięców knkursu cekają atrakcyjne nagrdy ufundwane pre rganiatra. Scegóły knkursu awarte są w Regulaminie dstępnym na strnie ww. internetwej miasta. Zaprasamy d udiału! Sanwni Państw Dyrektry, Naucyciele, Ucniwie Scęśliweg Nweg Dwru pre cały rk! Prypminamy trwającym knkursie ftgraficnym Zaprasamy młdież gimnajów i skół pnadgimnajalnych Nweg Dwru Mawieckieg d więcia udiału w Knkursie na esej tlerancji i dialgu. Patrnat hnrwy sprawują Burmistr Nweg Dwru Mawieckieg ra Nwy Dwr Jewish Memrial Fundatin. Tematem tegrcnej, II edycji Knkursu są współcesne frmy preciwdiałania nietlerancji i fasymwi. Scegółwe infrmacje kreśln w Regulaminie Knkursu, amiescnym na strnie Organiatra: W cerwcu 2010 dbyła się inauguracja prac wiąanych rewitaliacją XVIII wiecneg cmentara żydwskieg udiałem pmysłdawców : panów Jóefa i Władysława Kielisków, a także nacelneg rabina Plski ra wład miasta i młdieży Zespłu Skół nr 2. Oficjalne twarcie kirkutu i dsłnięcie mnumentu upamiętniająceg nwdwrskich Żydów dbył się 14 lipca 2011 rku. Urcystść ppredił panel histrycny, pdcas któreg wręcn nagrdy w Knkursie na esej tlerancji i dialgu. Knkurs jest jednym elementów prgramu prybliżania histrii i tradycji w nasym mieście. Zachęcamy młdież d udiału w Knkursie i tym samym dbycia wspaniałej intelektualnej prygdy, której jednym reultatów będie świadme ucestnictw w dialgu międykulturwym. Organiatr Knkursu Zespół Skół nr 2 KONKURS NA ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU Zstawcie nam strumyka cysty bieg Nwy Dwór Mawiecki w widłach rek Miejska Bibliteka Publicna w Nwym Dwre Mawieckim rganiuje Międysklny knkurs eklgicny: Zstawcie nam strumyka cysty bieg Nwy Dwór Mawiecki w widłach rek. Prjekt ten dfinanswany jest pre Wjewódki Fundus Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Warsawie (www.wfsigw.pl). Knkurs skierwany jest d ucniów nwdwrskich placówek światwych (predskli, skół pdstawwych i gimnajów). Prjekt pdielny jest na kilka etapów merytrycnych. Jednym najważniejsych jest preprwadenie sptkania edukacyjneg akresu eklgii, ukierunkwaneg na pdniesienie świadmści spłecnej dieci i młdieży, w kwestiach wiąanych chrną śrdwiska naturalneg w akresie utrymania cystści wód. Klejny etap t knkurs: plastycny prenacny dla dieci dwóch grup wiekwych predsklaków i ucniów skły pdstawwej - prace mgą być wyknane w dwlnym frmacie i dwlnej technice, ftgraficny - adreswany d gimnajalistów. Rstrygnięcie knkursu, preentacja wyróżninych prac i wręcenie atrakcyjnych nagród dbędie się 10 cerwca br. pdcas bchdów Dni Nweg Dwru Mawieckieg. Prjekt prewiduje również wydanie kalendara na 2013 rk wykrystaniem wycięskich prac knkurswych. Serdecnie aprasamy d więcia udiału w rganiwanym pre nas knkursie. Twierda Bliska Sercu Już p ra 12 Twarystw Pryjaciół Twierdy Mdlin będie prwadić akcję Twierda Bliska Sercu. Zaprasamy d wiedania frtyfikacji każdy turysta będie miał mżliwść pdiwiania piękneg krajbrau Twierdy Mdlin tarasów widkwych Wieży Tatarskiej. Zacynamy 28 kwietnia (sbta) 2012 r. Dyżury pełnine są w każdą sbtę i niedielę w gd. 10:00-18:00. Symblicny kst 3ł/s. Zgłsenia grup pd numerami telefnów: Zaprasamy! 6 7

5 TEMAT NUMERU Blisk 5 mln ł na termmderniację TeksT Wydiał Pyskiwania Fundusy Zewnętrnych UM, FOTO Arch. Urąd Miejski Prjekt trymał aż 80 pkt. na 99 mżliwych Publicne Predskle Nr 1 pry ul. Mawieckiej 12, d uyskania. Zajęliśmy ascytne 8 miejsce na liście rankingwej wśród 31 prjektów, które trymały dfinanswanie. Prynan nam ,65 ł, c stanwi 70 % kstów kwalifikwanych prjektu. Śrdki te pchdą Eurpejskieg Fundusu Rwju Reginalneg (EFRR). W chwili becnej trwają prygtwania d pdpisania umwy dfinanswanie prjektu w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewódtwa Mawieckieg Prirytetu IV Śrdwisk, apbieganie agrżenim i energetyka i Diałania 4.3 Ochrna pwietra, energetyka Schemat Termmderniacja budynków użytecnści publicnej. Prypmnijmy, iż w ramach teg sameg prirytetu Miast realiuje już inny prjekt, dtycący klektrów słnecnych dla mieskańców. Nwy prjekt akłada termmderniację budynków użytecnści publicnej, pwalającą więksyć ich efektywnść energetycną, a c a tym idie granicyć ich ksty funkcjnwania wiąane prede wsystkim ich grewaniem w półrcu imwym. Ddatkw dwa tych biektów staną apatrne w systemy wykrystujące dnawialne źródła energii. W hali widwiskw sprtwej NOSiR stanie Publicne Predskle Nr 3 pry ul. Bh. Mdlina 26, amntwana pmpa ciepła, natmiast Zespół Skół Nr 3 pry ulicy Sklnej wbgaci się Publicne Predskle Nr 4 w Mdlinie Twierdy ul. 29 Listpada 109, nwą ktłwnię pelletwą. Prjekt bejmuje swim akresem niemalże Skła Pdstawwa Nr 5 pry ul. Chemików wsystkie placówki światwe wra halą widwiskw sprtwą NOSiR-u ra budynkiem Publicne Gimnajum Nr 2 pry ul. Mł-die- 1 A, Urędu Miejskieg. Dkładny wyka biektów żwej 3, bjętych wsparciem termmderniacyjnym Zespół Skół Nr 2 pry ul. Długiej 10, predstawia się następując: Zespół Skół Nr 3 pry ul. Sklnej 3, Hala widwiskw sprtwa Nwdwrskieg Ośrdka Sprtu i Rekreacji (NOSiR) pry ul. Sprtwej 66, Urąd Miejski pry ul. Zakrcymskiej 30. Nasa termmderniacja t nie tylk dcieplenie biektów płącne wymianą drwi i kien ra regulacją istniejących systemów grewania. W ramach recwej realiacji prjektu wykrystane staną dnawialne źródła energii, które stanwią rwiąania technicne i technlgicne innwacyjne w skali reginu, niestswane dtychcas pre nase miast. Jednym klucwych elementów inwestycji, mających bard duży wpływ na chrnę pwietra atmsferycneg, dięki mniejseniu emisji skdliwych pyłów i tlenków jest mderniacja systemu grewania ppre mntaż pmpy ciepła w hali widwiskw sprtwej NOSiR, a także miana paliwa w Zesple Skół nr 3 leju pałweg na bardiej eklgicne jakim jest pellet. Pellety są najcystsym e wsystkich nanych i stswanych becnie paliw. Dięki ptymalnemu prceswi spalania w prystswanych d teg celu urądeniach grewcych, emisje gaów skdliwych są minimalne, a emisje CO2 unaje się a równą er, gdyż służy na d dnwienia asbów bimasy w bisfere. Pwstały ppiół mże być wykrystany jak nawó w grdnictwie ra uprawach plwych. Termmderniacja budynków będących własnścią Miasta, prycyni się d pprawy ich stanu, arówn pd kątem energscędnści, chrny śrdwiska naturalneg, trwałści knstrukcyjnej jak i prede wsystkich ich walrów estetycnych. Pdjęte w ramach prjektu diałania są bard isttne punktu widenia pprawy warunków życia w całym reginie, ppre mniejsenie aniecysceń emitwanych d atmsfery w trakcie spalania surwców energetycnych, jak i właściweg i równważneg rwju spłecn gspdarceg miasta Nwy Dwór Mawiecki. Prynane śrdki dtycą arówn adań inwestycyjnych, które stały już akńcne, jak i nwych, planwanych d realiacji, pcąwsy d bieżąceg rku. Scegółwy harmngram prac i prcedur wiąanych realiacją teg predsięwięcia stanie pracwany p pdpisaniu umwy dfinanswanie cyli najpóźniej na pcątku III kwartału teg rku. Nase bisk biskiem na medal TeksT I FOTO Martyna Krdulewska pniediałek, 24 kwietnia Marek Zdiebłwski, Prees Plskieg Klubu Infra- W struktury Sprtwej i Rafał Pieryński, Wiceprees PKIS prekaali na ręce Burmistra, Jacka Kwalskieg i Dyrektra Nwdwrskieg Ośrdka Sprtu i Rekreacji, Dariusa Wąsiewskieg pamiątkwą tablicę Bisk na medal Wyróżnin bisk wielfunkcyjne e stucną nawierchnią pry NOSiR. Bisk na medal t element prgramu PKIS Budujemy sprtwą Plskę. Medal trymują biska nwcesne, adbane i chętnie wykrystywane pre lkalne spłecnści. Cały prgram ma aś prmwać rwój sprtu i rekreacji (w tym nwcesnej infrastruktury) w Plsce. Miast Nwy Dwór Mawiecki jest ucestnikiem prgramu. Dwukrtnie stał uhnrwane pre PKIS tytułem Sprtwa Gmina. Disiejse sptkanie był kają d wymiany dświadceń i rmów na temat stanu infrastruktury sprtwej na pimie gminnym. Wart ddać, że nwdwrskie bisk stał wytypwane d akcji jak jedn pierwsych. Mamy więc być ceg dumni. Kmpleks NOSiR t tylk cęść biektów na terenie naseg Miasta. Więcej infrmacji na: i Nwdwrski knserwatr abytków TeksT Aneta Pielach Pierścieniak, ft Arch. UM Dtychcas kmunikacja miedy Wjewódkim Mawieckim Knserwatrem abytków a nwdwrskim samrądem i inwestrami, próbującymi prywrócić świetnść starym budynkm była trudna. Diałający na nasym terenie pełnmcnik WKZ nie miał mżliwści wydawania decyji i stąd wiele inwestycji był późninych. Każda była bwiem wydawana pre knserwatra wjewódkieg, a ten jak wiadm ma na głwie cały regin. Stad pmysł, aby pwłać miejskieg knserwatra abytków. Prumienie w tej sprawie stał pdpisane Wjewdą Mawieckim. Pd chrną knserwatra abytków najduje się cała Twierda Mdlin i spra cęść śródmieścia Nweg Dwru. Strefa chrnina bejmuje bsar d ul. Zakrcymskiej d Wybickieg i d ul. Warsawskiej d Sukiennej. Miejski knserwatr abytków będie ajmwał się biektami na tym terenie. Włade miasta są preknane, że pwłanie lkalneg knserwatra abytków pryniesie kryści nie tylk samrądwi. T też sansa dla mieskańców i inwestrów na sybsą realiację inwestycji i renwację starych budynków, b nacnie skróci się prces wydawania decyji. Licą też w kńcu na indywidualne wpisy pscególnych biektów w rejestre abytków. Jak dtąd, nie acął się nawet prces wpisywania tych budynków d wykau. Z klei ich brak pwdwał spre utrudnienia m.in. w dbywaniu śrdków ewnętrnych na rewitaliację biektów bjętych chrną knserwatra. Tak był w prypadku budynku pry ul. Ledóchwskieg 164 (disiejsa siediba LOT Trech Rek i Mueum Kampanii Wreśniwej pryp. red.) jak też biektów pwjskwych pry ul. Paderewskieg (NOK, Harcówka red.). Ze wględu na chrnę knserwatrską późnieniem rpcęła się też budwa hali sprtwej w Twierdy Mdlin. Niemałe prblemy miał TEMAT NUMERU też miast w prypadku budynku pry ul. Paderewskieg 28, na rbiórkę któreg, mim pytywnej decyji Pwiatweg Inspektra Nadru Budwlaneg, nie chciał gdić się knserwatr wjewódki. Już niedług, tymi adaniami miery się miejski knserwatr abytków. Osba na t stanwisk stanie wyłnina w drde knkursu. Prjekt współfinanswany pre Unię Eurpejską e śrdków Eurpejskieg Fundusu Rwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewódtwa Mawieckieg UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 8

6 WYDARZENIA Całe wydarenie ppredił sptkanie nt. bepieceństwa w ruchu drgwym pracwnikiem ITS p. Marią Dąbrwską Lranc i pracwnikiem Straży Miejskiej. W tym rku imprea dbyła się pd patrnatem Marsałka Wjewódtwa Mawieckieg i Burmistra Nweg Dwru Mawieckieg. Współrganiatrami bk SP5, Stwarysenia Pryjaciół Piątki i Kmendy Stłecnej Plicji w Warsawie była w tym rku również nwdwrska Straż Miejska. D SP5 awitali ucniwie pwiatów nwdwrskieg i leginwskieg. Opróc magań knkurswych cekał na nich mnóstw atrakcji. Mżna był dbyć nagrdy w licnych knkursach sprtw rekreacyjnych, które sprawdały również wiedę asadach bepieceństwa na drde. Wsyscy ucestnicy mgli wiąć udiał w knkursie Straży Miejskiej Scęśliwy ls. P ra klejny mżna był bacyć również pka bicyklistów, grupy resającej pasjnatów starych rwerów. Chętni mgli wiąć udiał w skleniach jady na bicyklach, welcypedach, prejażdżkach trycyklem ra innych abawach integracyjnych w starym stylu, a nawet trymać Certyfikat Cyklisty. Bepiecnie na r were V edycja TeksT I ft Straż Miejska W sbtę 12 maja w Skle Pdstawwej nr 5 w Nwym Dwre Mawieckim dbyła się piąta już edycja imprey Bepiecnie na rwere. Crcny knkurs dla klas cwartych, płącny mżliwścią dbycia karty rwerwej, t również festyn rwerwy i mtrwerwy. Jeg celem jest pkaanie młdieży, że rwer t nie tylk śrdek transprtu, lec również spsób na aktywne spędanie wlneg casu. Jest t też kaja, by prpagwać asady bepiecneg prusania się p drde wśród najmłdsych ucestników ruchu drgweg. Dięki staranim Straży Miejskiej gściliśmy nanych i lubianych aktrów Ceareg Żaka i Artura Barcisia. Gście p krótkim prywitaniu, w namicie Straży Miejskiej niestrudenie rdawali wsystkim autgrafy i pwali d djęć. Na nase aprsenie dpwiediał również TNT MOTOCROSS Mistrem Plski Hnda Gymkhana 2011 Panem Wjciechem Grdkim, który ucył prysłych kierwców bepiecnej jady na skuterach wykrystując w tym celu Miasteck Ruchu Drgweg. Straż Miejska składa serdecne pdiękwania wsystkim służbm, sbm i instytucjm a pmc w prygtwaniu V edycji knkursu Bepiecnie na rwere pry Skle Pdstawwej nr 5 w Nwym Dwre Mawieckim. Serdecnie diękujemy: Państwu Halinie i Jeremu Plackwskim ra Panu Rmanwi Brdińskiemu e Sklepu AZETH, a ufundwanie nagród w knkursie Scęśliwy ls. Państwu Marenie i Bgdanwi Świątek a ufundwanie grchówki dla wsystkich ucestników imprey. Firmie Reckitt Benckiser a ufundwanie tru preskód. Firmie AGA MET Agnieska i Sebastian Glejewscy a ufundwanie nagród dla EKO STRAŻ- NICZEK. Dyrektrwi MZO, Piekarni Kłac, Instytutwi Transprtu Samchdweg, Nwdwrskiemu Centrum Medycnemu w sbie Pana Dktra Ahmeda Jadu, TNT MO- TOCROSS, Grupie Zabepieceń 26 WOG Jednstki Wjskwej w Kauniu a pmc i wsparcie nasych diałań.scególne pdiękwania kierujemy d nasych gści: Ceareg Żaka, Artura Barcisia i Wjciecha Grdkieg, który mim licnych bwiąków gdili się być nami i beintereswnie uświetnić sbtnią impreę. D bacenia a rk! Nie umiera ten kt trwa w pamięci żywych WYDARZENIA TeksT RED na pdst. materiałów (AK), ft Artur Błński, Urąd Miejski W 72 rcnicę brdni Katyńskiej, 15 kwietnia br., włade samrądwe miasta i Okręg Mawiecki Zwiąku Oficerów Reerwy RP rganiwały drcne urcystści Katyńskie. Rpcęła je msa święta, której prewdnicył ks. biskup dr Marek Slarcyk. Wra nim msę św. kncelebrwali: ks. ppłk w st. spc. Andrej Jakubiak kapelan Okręgu Mawieckieg ZOR RP i ks. kannik Andrej Kwiatkwski. Na pcątku msy prybyłych na urcystści gści i parafian pwitał prees Okręgu Mawieckieg ZOR RP płk re. Alfred Kabata. Na kniec młdież Zespłu Skół nr 2 apreentwała krótki prgram artystycny prygtwany pre naucycielki Marię Mżdżyńską i Renatę Jastrębską. W drugiej cęści urcystści psadn Dąb Pamięci pświęcny mjr. Kaimierwi Grünerwi ficerwi Batalinu Elektrtechnicneg. Jeg życirys dcytała ucennica Zespłu Skół nr 2, który d cterech lat ucestnicy w prgramie Katyń calić d apmnienia. Odcytan też list bratanicy mjr. K. Grünera Krystyny Tmasini Dstatniej, skierwany d ucestników urcystści. Wśród aprsnych gści, który prybyli na urcystści Katyńskie były rdiny amrdwanych ficerów (Jery Tmasini, Bgdan Tmasini, Bhdan Sbiewski), predstawiciele Stwarysenia Rdina Katyńska w Warsawie Włdimierem Dusiewicem, Agnieską Siwecką, Teresą Dangel ra Warsawskieg Stwarysenia Rdina Plicyjna 1939 r. prees Beatą Prybysewską Kujawą i Markiem Kwalikiem. Prybyli także prewdnicący Rady Miejskiej Krystf Bisialski, płk. Mirsław Kaliński repreentujący sekretara stanu w MON Cesława Mrcka, płk Daniel Król - sef wjsk inżynieryjnych Dwódtwa Wjsk Lądwych, płk Artur Talik - dwódca 2 Inwrcławskieg pułku inżynieryjneg, ppłk Kaimier Mącka astępca sefa Wjewódkieg Stabu Wjskweg w Warsawie, ppłk Gregr Zaręba sef stabu 3 Warsawskiej Brygady Rakietwej OP, ppłk Andrej Łpata astępca dwódcy 2 Mawieckieg pułku saperów, ppłk Darius Cichal - dwódca 32 Wielisewskieg dywijnu rakietweg OP, kmendanci WKU Warsawa Ochta, WKU Warsawa Śródmieście i WKU Garwlin: ppłk Mirsław Marec, ppłk. Adam Bednar, ppłk Mirsław Łyżwa ra mł. brygadier Lesek Smuniewski - kmendant pwiatwy Państwwej Straży Pżarnej. Oprawę wjskwą apewnił 2 Mawiecki pułk saperów Kaunia wystawiając kmpanię hnrwą i pcet standarwy. Pcty standarwe wystawiły również 32 Wielisewski dywijn rakietwy Olsewnicy Starej, Pwiatwa Państwwa Straż Pżarna, Straż Miejska i skły nwdwrskie

7 WYDARZENIA Ppisówka TeksT I ft NOK Ppisówka cyli cyklicna preentacja umiejętnści cłnków sekcji artystycnych diałających w Nwdwrskim Ośrdku Kultury rpcęła się w sbtę 28 marca 2012 r. lekkim późnieniem pwdu ciągłeg napływu spóźninych gści pragnących bejreć swich artystów. Występ rpcęła grupa teatralna HURRA- GRAM fragmentem petyckieg wiecru pświęcneg twórcści mieskańca naseg miasta Jóefa Chrądikiewica w wyknaniu Elżbiety Radmskiej, Mareny Wandachwic i Adama Balceraka. Mamy nadieję,że ten mały pka był dbrą apwiedią całści, b wierse J. Chrądikiwica są pełne żartbliweg kmentara dnsąceg się d becnej recywistści. P teatraln-petyckim wstępie sceną awładnął wkaln-muycn-tanecny prekładaniec. Były utwry L. van Beethvena, J.S. Bacha, utwry ludwe i muycne wprawki, wyknywane na skrypcach, pianinie i keybardie pre ucniów Pani Aleksandry Pasińskiej. Gitaryści Pana Adama Oleńcaka dużym prejęciem wyknali: Łukas Lrek mał nany utwór pt Descwy wiecór, a Julia Wjciechwska prepiękną meldię filmu Desperad. Ppisy tanecne rpcęła wiąanką plek grupa 7-8 latków i jak prystał na pred wielkancny występ scególnie achwycili wyknaniem figury tanecnej nawie ksycek. Klejny układ tanecny pt Zacynamy wytańcyła wspaniale grupa tańca nwcesneg w wieku 9-12 latków. Zabłysnął też duet Anna Mamt i Dminika Bckwska w układie Bradway. Duż pasji i pracy włżyła w slwy występ Ola Sbcyńska i tym asłużyła na sbie na scery aplau. Jednak wsystkich ujęły energią, aangażwaniem i pięknym krakwskim strjem dwie młde pary tańcące Krakwiaka, a byli t Ia Parych i Adam Milcarek ra Kamila Zielska i Carek Milcarek. Ich występy akńcyły się ręsistymi brawami. Instruktry; Pani Anna Paś i Pan Rafał Sawk mcn preżywali występy swich pdpiecnych. Sekcję wkalną repreentwał seścir slistów prygtwanych pre Panią Alicję Kabacińską młdsi: Marysia Pitrwska, Ida Sulkwska i Emilka Walcak ra starsi: Klaudia Cywińska i Paweł Ziółkwski. Wyśpiewane pisenki pchdiły repertuaru knkursu pisenki diecięcej Wygraj sukces i nanych wyknawców jak Majka Jeżwska i espół Skaldwie. Wsyscy wkaliści jak awse repreentwali wyski pim i każdy występ elektrywał publicnść, która nagradała nasych slistów grącymi brawami. Ostatnim punktem prgramu był występ Teatryku Wędrwnicek. W jeg wyknaniu bejreliśmy fragment predstawienia słwn-muycneg pt Bajkwe perypetie na pdstawie stuki Kaliny Jerykwskiej pt. Nc bajek. Atutem spektaklu są abawne teksty, pytywna energia młdych aktrów i mądre pisenki nad cym cuwa Pani Emilia Zadwrna. Cłnkwie espłu achwycili całą publicnść. Tak dtrwaliśmy d kńca POPISÓWKI V i aprasamy na preentację nasych artystów 9 cerwca pdcas Dni Nweg Dwru. NOWODWORSKA MAJÓWKA TeksT Aneta Pielach Pierścieniak, FOTO Damian Ochtabiński Najwięcej atrakcji rganiatry apewnili mieskańcm w sbtę, kiedy t na stadinie miejskim dbyły się: Fiesta Balnwa, awdy Strngman i kncerty espłów w ramach Rckandrllweg Święta Nardweg. Ddatkw dla dieci apewnin bepłatnie dmuchane abawki. Na stiskach gastrnmicnych cekały ptrawy grilla i słdkści w tym scególnie lubiana pre dieci wata cukrwa. Na scenie publicnść abawiał bliwijski espół Ajayu i artyści grający trskę mcniejse uderenie. W ramach RŚN wystąpili m.in. espół The Bill, WYDARZENIA Try dni trwała klejna Nwdwrska Majówka rganiwana pre miast. W dniach 4-6 maja mgliśmy pdiwiać fruwające nad miastem balny, kibicwać strngmanm cy pbawić się w casie Rckandrllweg Święta Nardweg. Swed w NOK TeksT I ft NOK Wiecór rpcął się d tradycyjneg Dbry Wiecór Panie Wjtku, i już był jak w dmu. Pan Wjtek cyli Wjtek Gęsicki ałżyciel i gspdar sceny ZAUŁEK jak wykle prywitał się, e swją już, nwdwrską publicnścią i aprpnwał wspólne wyknanie jednej e swich pisenek refrenem. Publicnść chc prystąpiła na tę prpycję i wspólnie Wjtkiem bawiła się jeg utwrami pre najbliżse pół gdiny. P cym gspdar sceny aprsił na estradę gścia wiecru Tmka Sweda. Niewykle sympatycny Tmek Swed błyskawicnie jednał sbie nwdwrską publicnść i dla niej właśnie mienił prygtwany wceśniej plan swjeg kncertu dpaswując g d Jke Ferajna, Bang Bang, i Burnin Hearts. Pgda była fantastycna dięki cemu w impreach więł udiał licne grn mieskańców. Za rk, klejny długi weekend i klejna miejska majówka. Już diś serdecnie aprasamy baw się nami! Pnad dwie gdiny trwał prgram pisenki literackiej i nie tylk, w wyknaniu dwóch wspaniałych artystów Wjtka Gęsickieg i jeg gścia Tmka Sweda. Mówimy bwiem klejnym Bard Kulturalnym Wiecre e Sceną ZAUŁEK w Nwdwrskim Ośrdku Kultury, który miał miejsce w piątek 20. kwietnia 2012 r. ciepłej rdinnej atmsfery panującej na sali. Pdcas wiecru usłyseliśmy krótki życirys artysty wyśpiewany i krasny licnymi anegdtami presłści Tmka, ale także nas wsystkich. Żeby pcuć atmsferę Bard Kulturalnych Wiecrów e sceną ZAUŁEK treba bywać. ZAPRASZAMY na klejne imprey cyklu Scena Zaułek

8 EDUKACJA Tradycje Wielkancne w SP7 TeksT I FOTO Aneta Ldik i Anna Dryblak 4 kwietnia naucycielki kstałcenia integrwaneg e Skły Pdstawwej nr 7: p. Anna Dryblak - piekun kła plastycneg i p. Aneta Ldik naucyciel plastyki i piekun grupy Arterków, rganiwały na sali frum sptkanie wielkancne dla klas 1-3. Wspaniałą dekrację wyknały bie panie wykrystując prace ucniów kl. III d, II b ra aangażwanej w prawę świątecną całej skły grupy Arterków. Nad swjskimi wierbami pjawiły się barwne ptaki, diuple pisanki aprasały je d świętwania Wielkancy, b taki właśnie napis królwał nad drewami. P trawie dreptały wesłe, Kubusiwe pisklaki, które właśnie wykluły się tęcwych jajek. Zgrmadną spłecnść ucniwską prywitali rganiatry ra artyści. Klasy IIId i IIIe pd kierunkiem pani Ani śpiewały pisenki tematyce świątecnej. Zapreentwały nawet ludwy utwór w kannie. Publicnść, która naucyła się słów refrenu kilka dni wceśniej, wesł wtórwała artystm. Następnie klasa Id apreentwała krótką insceniację dtycącą symbli wielkancnych. Były wierse, wesłe pryśpiewki, pisenka pt. Klrwe pisanki wyjątkwych świętach...c budą życie, budą cas.... Z pmcą pani Magdy mamy Oli, udał się pierwsakm prygtwać prawdiwą święcnkę - ksycek barankiem, babką drżdżwą, kiełbaską, chlebem, slą i różnklrwymi jajkami. Każdy tych symbli stał pre dświętnie ubrane Iskierki mówiny i wyjaśniny. Pjawiły się też rekwiyty, elementy dekracji żyw wiąane Wielkancą. Nie pminięt żółciutkieg kurcątka, jak symblu budącej się d życia pryrdy ani też sybk uciekająceg ającka, który radi astanwić się nad upływającym życiem. Wielkanc w PP1 TeksT I ft Alina Kasyńska naucyciel PP1 P cęści artystycnej był cas na wręcenie nagród i dyplmów m.in. a świątecne knkursy. W casie sptkania świątecneg nie mgł abraknąć symblicneg dielenia się jajeckiem predstawicieli pscególnych klas dla pmyślnści, drwia, dbrbytu. Na akńcenie urcystści pani dyrektr Małgrata Kił, ksiąd Radsław i katechetka p. Kasia Dbruk łżyła życenia wielkancne wsystkim ucnim. Organiatry diękują siódemkwej spłecnści a tak licne prybycie i wsparcie idei sptkań świątecnych w nasej skle. Mówimy, że tradycja w nardie rec święta dlateg bard ważnym jest by d najmłdsych lat wychwywać dieci w parciu nase tradycje. Serk cerpmy prykłady bgatej skarbnicy plskich wycajów i bycajów, które twarysm wsystkim nasym świętm i cynią je pięknymi. gda na Kwietną Niedielę, wróży Purdaju wiele, W Wielką Niedielę pgda w plu urda, Desc w Wielki Piątek napcha każdy kątek te i inne prekadła i prysłwia ludwe i ich nacenie pnały dieci grupy SMERFY Publicneg Predskla nr 1 w casie ajęć pświęcnych tradycjm wiąanym e Świętami Wielkancnymi. W casie ajęć dieci bacyły jak wyglądają palmy wielkancne i apnały się jak i ceg są ne wyknywane w różnych reginach Plski. Wstawiły baranka d psianeg wceśniej pre siebie wsa i dwiediały sie ceg jest symblem. Najwiękse aintereswanie wbudiły wśród dieci pisanki. Malwane na różne klry jajka, bgat dbine, ułżne w wiklinwym ksycku rbudały wybraźnię dieci. Jeśli chdi tradycyjne ptrawy i ciasta wielkancne t dieci miały wiele d pwiedenia. Chć nie awse wiediały jak nawać t c wielkancneg stłu najbardiej im smakuje, t p kilku słwach mżna był wywniskwać, że bard smakują im maurki, babki i makwce. Jak się w dalsej cęści ajęć kaał, najbardiej ppularnym wycajem wielkancnym jest śmigus-dyngus, plewanie innych wdą t wielka frajda. Ostatni tydień pred świętami był dla SMERFÓW bard pracwity, upłynął na wyknywaniu dób wielkancnych, dbieniu jajek i wyknaniu prac plastycnych tematyce wisennej. Predsklaki i Świetliki w Sali Zabaw Klrad! TeksT I ft Agnieska Syska naucycielka PP4, Anna Maj W kwietniu predsklaki Twierdy Mdlin i Świetliki SP 7 udały się d Sali abaw Klrad d Warsawy. Pniżej relacja teg jak im się te wyjady udały. kwietnia d Klrad pjechały dieci Publicneg Predskla nr 4. Wyciecka aut- 4 karwa rganiwana była dla dwóch najmłdsych grup predsklnych. Więł w niej udiał 43 dieci i 8 piekunów. Mc abawy i atrakcji Na miejscu dieci apewnine miały wiele atrakcji min.: jeżdżalnie, basen piłeckami, prejścia tubwe, ścianki wspinackwe, pduchwy amek d skakania, sieci d wspinania. Dużą atrakcją dla dieci była interaktywna abawa miękkimi piłeckami w tym: wystrałwe armatki, beck-wirówka piłeckwa, diałki pneumatycne, transparentne tuby transprtwe, dkurac piłeckwy asysający, stół kreatywny, nieiemskie UFO hydraulicną kmrą spustwą. Dla najmłdsych dieci wlnstjące estawy abawwe e jeżdżalniami, plastikwe elementy d budwania małych knstrukcji, samchdiki, bujawki, miękkie, duże klcki gąbki. Dięki bgatemu wypsażeniu, najmłdsi próbwali swich sił starając się predstać pre tr preskód, prygtwany myślą stymulwaniu i wspieraniu prawidłweg rwju ruchweg dieci. Ddatkwym bdźcem kaał się wystrój sali, który ddiałując serką paletą barw na mysły estetycne dieci, pbudał ich wybraźnię prensąc ich d krainy fantaji. Świetliki też się bawią! 14 kwietnia br. Świetliki ZP 7 paniami Anną Maj i Iabellą Pieluchwską wybrały się nie tylk d sali abaw Klrad ale też d Multikina na film pt.: Królewna Śnieżka. Pre całe pierwse dwie gdiny ucniwie krystali w Klrad e wsystkich mżliwych atrakcji abawek, jeżdżalni, materacy, basenu piłeckami, dmków d abaw, lin ra ścianki d wspinacki. Dla dieci była t wspaniała abawa, własca jeżdżanie prst w klrwe kulki. Klejnym etapem wyciecki był seans filmwy w Multikinie. Z wielkim aintereswaniem i humrem świetliki bejrały film Królewna Śnieżka baśniwą bsadą Julia Rberts jak Zła Królwa ra Lily Cllins córka muyka Phila Cll i n s a w r l i ś l i c n e j k r ó l e w n y Ś n i e ż k i. Wyciecka kaała się wspaniałą prygdą, której pstały same miłe wspmnienia. Jak widać na djęciach był cas na abawę, EDUKACJA Zabawa trwała 2 gdiny prerwą na drbny pcęstunek i sprawiła diecim wiele radści, prełamała lęki np. pred wyskścią. Dieci nakmicie aklimatywały się w tym miejscu. Wróciły d predskla adwlne, uśmiechnięte i niec męcne p tak wycerpującej abawie. Był t dla nich wielkim preżyciem i cymś upełnie nwym. na jedenie i picie ra na glądanie filmu a dieci wracały bard adwlne i trseckę męcne. :) 14 15

9 EDUKACJA Dień predsiębircści sansą na lepse prygtwanie ucniów skół pnadgimnajalnych d wejścia na rynek pracy TeksT I FOTO ZS2 Dień Predsiębircści był rganiwany w Plsce p ra diewiąty w dniu 22 marca 2012 pre Fundację Młdieżwej Predsiębircści, a Zespół Skół nr 2 w Nwym Dwre Ma., ul. Długa 10, wiął w nim udiał p ra cwarty. Firmy i instytucje jak c rku aprsiły młdież d siebie, na jeden dień, aby ucniwie pnali specyfikę prysłeg awdu i mieli mżliwść astswać wiedę sklną w praktyce. ień predsiębircści stał głs- pre Ministerstw Edukacji Nard- Dny wej Diałaniem Pasją. Za rganiację Dnia predsiębircści Fundacja Młdieżwej Predsiębircści trymała pierwsą nagrdę w knkursie na Najlepsą Inicjatywę Obywatelską Pr Public Bn w kategrii Inicjatywy Edukacyjne. Dień Predsiębircści jest bjęty hnrwym patrnatem Preydenta Recypsplitej Plskiej Brnisława Kmrwskieg. Z pryrdą a pan brat TeksT Karlina Radmska, ft Anna Maj Celem teg prjektu jest prygtwanie dieci i młdieży d życia w warunkach gspdarki rynkwej ra umżliwienie młdym ludim dbycie wiedy i praktycnych umiejętnści ułatwiających realiację planów awdwych. Prgramy Fundacji prygtwują młdież d wejścia na rynek pracy, pwalają lepiej rumieć asady eknmii i funkcjnwania binesu. Ucąc ppre diałanie, ferują wiele mżliwści praktycneg sprawdenia wiedy. W tegrcnej edycji więł udiał 33 ucniów drugich klas Liceum Prfilwaneg w Zesple Skół nr 2. W prównaniu rkiem ubiegłym nacnie więksyła się licba stanwisk pracy ferwanych pre nwdwrskich pracdawców. Wśród pracdawców rśnie świadmść, iż Dień Predsiębircści umżliwia prysłym współpracwnikm i partnerm w binesie dpwiedni wybór dalsej edukacji i kariery awdwej, a dla młdieży licealnej jest t mżliwść weryfikwania swich wybrażeń wymarnym awdie. Atutem teg predsięwięcia jest t, że młdież indywidualnie decyduje, jakim stanwiskiem pracy chce się apnać, a adaniem skły jest jeg rganiwanie. W tym rku młdież pnawała tajniki pracy: weterynara, plicjanta, naucyciela, pracwnika administracji samrądwej, ksmetycki, knsultanta w banku, fryjera, reprtera gaety. Ucniwie unali ten dień a udany, gdyż mgli bliska pryjreć się pracy w wybranym awdie. 13 kwietnia rku w piątek w Skle Pdstawwej nr. 7 im. Orła Białeg w Nwym Dwre Mawieckim dbył się w sklnej stłówce Qui pryrdnicy. Ucniwie klas I, II i III mieryli się e światem wierąt, e światem rślin, anatmią cłwieka ra wiedą gegraficną. klas I d Quiu prystąpił 11 ucniów. Z Test składał się 10 pytań, rebusów, agadek, arówn brakwych (Zgadnij d kg należy ubarwienie skóry?), jak i słuchwych (Jak naywa się ptak, któreg słysys śpiew?). W quiie dla klas I mżna był uyskać 21 punktów. Miejsca ajęli klejn: 1. Agata Pietrak klasy I a 2. Krystian Sieniakwski klasy I c, Mateus Bracyński klasy I d 3. Aleksandra Łempicka klasy I d Z klas II d Quiu prystąpił 7 ucniów. Maksymalna licba punktów d dbycia t 42 punkty. Miejsca ajęli klejn: 1. Miłs Pieluchwski klasy II b 2. Wernika Marcuk klasy II c 3. Karlina Pindel klasy II c Z klas III d Quiu prystąpił 10 ucniów. Maksymalna licba punktów d dbycia t Marysia Pacuska klasy III e 2. Jakub Kańduła klasy III e, Agnieska Kasyńska klasy III d 3. Mikłaj Jeżewski klasy III d Zdbyte pre ucestników miejsca są dwdem na t, że nawet 13. w piątek mżna mieć scęście. Międynardwy Dień Książki dla Dieci TeksT I ft Janna Scha Dnia 12. marca 2012 rku w Zesple Skół w Nwym Dwre Mawieckim Mdlinie Twierdy dbył się drugi międysklny knkurs dla Liceów Ogólnkstałcących Rekcja caswnika. Więł w nim udiał 21 ucniów trech nwdwrskich liceów. kwietniu dieci grupy Wesła grmada W bchdiły Międynardwy Dień Książki dla Dieci, który rganiwała pani Irmina Wiśniewska. Celem był rwijanie aintereswań cytelnicych i amiłwania d książek. W tku cdiennych diałań dieci pgłębiały wiedę książkach. Odwiediły też Diecięcą Biblitekę Publicną, pnawały pracę biblitekara i ucestnicyły w ajęciach edukacyjnych. Z tej kaji pani Irmina rganiwała również predsklny knkurs plastycny pt.: Mja ulubina książka. Więły w nim udiał dieci e wsystkich grup. Knkurs rpcął się wiersem Dień Ziemi w Słnecnej Krainie TeksT I ft Elżbieta Lewandwska, naucycielka PP3 Dni pred Świętem Ziemi upłynęły w predsklu nr 3 pd hasłem eklgia. W pscególnych grupach prwadne były w tym casie ajęcia mające na celu wbgacić wiedę dieci na temat teg, jak mżemy adbać nasą planetę. Ale próc pracy, nie abrakł również kaji d sptkania się w więksym grnie. Nase predsklaki, aby uccić t święt, prygtwały pmcą swich pań paski symbliujące ctery żywiły: wdę, pwietre, gień i iemię. O swich żywiłach ucyły się wiersy, pisenek i preprwadały różne ciekawe dświadcenia w swich salach. 23 kwietnia dieci rpcęły ten dień d bejrenia predstawienia pt. Figielek sprąta świat, nawiąująceg d kniecnści segregwania śmieci. Następnie więły udiał w impreie eklgicnej, preprwadnej pre panią Justynkę grupy Pscółki. Okaał się, że już predsklaki mają dużą wiedę pryrdie i jej chrnie. Dświadcenia preprwadane pre panią Justynkę wykrystaniem żywiłów iemskich, wspólna Knkurs pisenki drwiu p ra siódmy TeksT I ft Elżbieta Lewandwska, naucycielka PP3 EDUKACJA i pisenką w wyknaniu dieci grupy V. W dalsej cęści predstawiciele grup preentwali swje prace, których każda nagrdna stała dyplmem. Prace małych artystów pdiwiać mżna był na wystawie w satni predsklnej. 22 kwietnia na całym świecie bchdny jest Dień Ziemi. Wsyscy ludie, pryjaciele Ziemi rbią cś, aby stała się piękniejsa, drwsa ra bepiecniejsa dla wsystkich. abawa pry pisence Psprątajmy świat, krótkie prgramy artystycne tematyce eklgicnej, prygtwane pre predsklaków, abawy integracyjne i inne niespdianki dały diecim wiele radści i nieapmnianych wrażeń. Ważnym celem bchdów Dnia Ziemi był asygnaliwanie diecim crcnej światwej akcji na rec nasej planety, ptreby chrny pryrdy każdeg dnia, a prede wsystkim segregwania dpadów na c dień. Jesteśmy preknani, że takie właśnie diałania pdejmwane kaji bchdów Dnia Ziemi będą kstałtwały wśród dieci pstawy preklgicne. Wsystkim życliwym Ziemi drsłym kładiemy na sercu jedn wypwiedianych pre dieci dań: Niech każdy drsły sprąta swje śmieci, a będą brać prykład nieg wsystkie dieci. Miałem sen, strasny sen Myjcie się! - bwieściły na scenie nwdwrskieg NOK -u predsklaki grupy Plastusie PP3, birące 27 kwietnia udiał w VII Ogólnplskim Knkursie Pisenki Zdrwiu. Etap pwiatwy p ra klejny rganiwała Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgicna. Predsklaki gminnych i pwiatwych placówek pisenkami, których tematami były m.in. drwy styl życia, prawidłwe dżywianie się i higiena sbista, startwały w knkursie p ra klejny. Dla niektórych t był debiut na dużej scenie. Nasym predsklakm psł naprawdę dbre. A adanie nie był łatwe próc aśpiewania pisenki, treba był ułżyć d niej słwa, chregrafię, prygtwać ptrebne rekwiyty. W tym rku mali artyści prygtwali pisenkę Miałem sen, d której chłpcy apreentwali chregrafię elementami rapu i hip-hpu a diewcynki umiejętnie płącyły ją układem tanecnym d muyki klasycnej Edvarda Griega W grcie Króla Gór. Dieci bard starały się aby wypaść pred jury i publicnścią jak najlepiej. Na widwni dielnie dpingwali swich artystów kledy i kleżanki grupy.za swój występ predsklaki stały nagrdne grmkimi brawami i słwami unania i pdiwu e strny piekunów pstałych ucestników knkursu. W pdiękwaniu trymały d rganiatrów drbne upminki ra pamiątkwe dyplmy

10 EDUKACJA Urcysteg twarcia mistrstw dknały: główny rganiatr-p. Kataryna Tmasewska i p. dyrektr Małgrata Kił. Pscególne knkurencje ZEGAR, KIEROWCA i SUPER-MATEMATYK dbywały się w sbnych salach. Tam pry stanwiskach cuwali sędiwie startwi i jeden sędia główny rstrygający sprne kwestie. Na krytaru sklnym pd pieką p. Bgusi i p.grażynki cekiwali na swją klej awdnicy. Najpierw walcyli najmłdsi. Ucniwie klas pierwsych pknując lęk, niepewnść i stres licyli w pamięci i dpełniali d 20, układali karty-gdiny na tarcy egara i t wsystk w iście awrtnym tempie, b cas płynął. Sędiwskie stpery były nieubłagane- pry ustalaniu klejnści w gre decydwały niekiedy setne sekundy. Wyniki pierwsaków były rewelacyjne! Ptem prysedł cas na klasy drugie. Tu trema była niec mniejsa, b więksść awdników brała udiał w awdach rk temu i wiediała jak wyglądają matematycn-sprtwe ptycki. Pprecka psła w górę - akres licenia rserył się, egar wbgacił gdiny ppłudniwe. Casy drugklasistów w pscególnych knkurencjach były także impnujące. W prerwie pświęcnej na abawy ruchwe pd kiem cujnych piekunów, sędiwie licali punkty, wypisywali dyplmy, rdielali nagrdy. Na akńcenie mistrstw wycięcy każdej knkurencji trymali medale, bajecnie klrwe dyplmy i symblicne nagrdy, wycięcy w kategrii indywidualnej, ci, którym udał się grmadić najwięcej punktów we wsystkich knkurencjach, trymali dyplmy, paraslkę lub piękną książkę. I jesce jedna knkurencja: rywaliacja drużynwa. Klasa której udał się dbyć najwięcej punktów trymała rąk pani dyrektr wspaniały puchar prechdni. W tym rku puchar klas I wywalcyła klasa Ia, a wśród klas II beknkurencyjna kaała się klasa IIb - Grmadka Kubusia Puchatka, która wyprediła prawie 3 krtnie punktacją pstałe drużyny. Ciesyły się sukcesu espły, które ajęły II i III miejsca, radści nie kryły także wychwawcynie, których wielmiesięcna praca, gdiny prygtwań swich ucniów, palekcyjne treningi sybkści i techniki licenia prynisły asłużne sukcesy. Ci, którym w tym rku się nie udał, nadieją i ptymimem birą się d pracy i cekają d następnych rgrywek. Takie właśnie są gry karciane. Płącenie abawy, nauki, sprtwej rywaliacji i espłwej współpracy t myśl prewdnia rganiatrów mistrstw. Diękujemy wsystkim wychwawcynim a prygtwanie ucniów d mistrstw. Scególne słwa unania kierujemy d rdiców, który wspierali diałania naucycieli, prygtwując w dmu swje pciechy i rganiując niemal rdinne ptycki w grach karcianych. Organiatry: p. Kataryna Tmasewska, p. Aneta Ldik, p. Beata Filipiak, p. Mirsława Francak i p.m. Dpierała Siódemka gra w karty mistrstwa w grach karcianych TeksT I FOTO A. Ldik 3 kwietnia br. był niewykle ważnym dniem dla pnad 60 ucniów klas I i II e Skły Pdstawwej nr 7. W tym dniu dbyły się bwiem X (!) Mistrstwa w Ddawaniu i Odejmwaniu klas I i II wykrystaniem kart matematycnych p. Andreja Grabwskieg. Gra Zegar Diewcynki 1. Aleksandra Łempicka ID 2. Julia Grelak I D 3. Julia Owc I A Chłpcy 1. Kacper Kuncyński I A 2. Adam Tetkwski I A 3. Tmas Rsek I C Gra Zegar Diewcynki 1. Magdalena Nawtka II B 2. Zuanna Miętek II B 3. Wernika Marcuk II C Chłpcy 1. Miłs Pieluchwski II B 2. Jakub Wiecrek II B 3. Maciej Kicir II A LAUREACI Z KLAS PIERWSZYCH Gra Kierwca Diewcynki 1. Maja Stasiak I A 2. Mnika Prewłka I A 3. Julia Owc I A Chłpcy 1. Tmas Rsek I C 2. Mateus Bracyński I D 3. Krystian Sieniakwski I C LAUREACI Z KLAS DRUGICH Gra Kierwca Diewcynki 1. Magdalena Nawtka II B 2. Adriana Galińska II B 3. Agnieska Waliskiewic IID Chłpcy 1. Bartek Filipwic II D 2. Jakub Marsał II B 3. Miłs Pieluchwski II B Gra Supermatematyk Diewcynki 1. Dminika Butryn I A 2. Maja Stasiak I A 3. Julia Ciećkiewic I d Chłpcy 1. Adam Tetkwski I A 2. Krystian Sieniakwski I C 3. Mikłaj Majewski I B Gra Supermatematyk Diewcynki 1. Magdalena Nawtka II B 2. Natalia Trjanwska II A 3. Aleksandra Pitrwska IIA Chłpcy 1. Miłs Pieluchwski II B 2. Jakub Marsał II B 3. Symn Pędich II A KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA (najlepsi w trech grach) KLASY I KLASY II Diewcynki Chłpcy Diewcynki Chłpcy 1.Maja Stasiak I A 2. Aleksandra Łempicka Id 3. Dminika Butryn I A KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KLASY PIERWSZe I miejsce KLASA I A (73 pkt.) II miejsce KLASA I D (48 pkt.) III miejsce KLASA I C (41 pkt.) IV miejsce KLASA I B (26 pkt.) 1. Adam Tetkwski I A 2. Tmas Rsek I C 3.Krystian Sieniakwski IC 1. Magdalena Nawtka II 2. Zuanna Miętek II B 3.Natalia Trjanwska II A klasy DRUGIE i miejsce KLASA II B (93 pkt.) ii miejsce KLASA II D (39 pkt.) iii miejsce KLASA II A (37 pkt.) iv miejsce KLASA II C (13 pkt.) 1. Miłs Pieluchwski II B 2. Jakub Marsał II B 3. Jakub Wiecrek II B Happening nauki TeksT I ft Anna Maj W Skle Pdstawwej nr 7 im Orła Białeg w Nwym Dwre Mawieckim stał rganiwany Happening Nauki. kwietnia br., ulicami Osiedla Młdych Happening Nauki t także spsób na prpagwanie wśród spłecnści lkalnej preknania, że ta kwestia jest niewykle isttna. 20 presedł wielbarwny krwód ucniów i naucycieli nasej skły. Dieci trymały plakat i transparenty hasłami prmującymi naukę, skandwały hasła achęcające d nauki. Głównym celem happening był prmwanie nauki, wrócenie uwagi na wartści wiąane nauką ra kstałtwanie pstaw kleżeńskich, jednści wśród ucniów nasej skły. Organiatry happening p. Anna Warchł, p. Karlina Radmska, p. Tmas Sadkwski i p. Anna Maj chcieli, prybliżyć kryści płynące nauki i aby nie była na pstregana jak niedstępna i nierumiała. Zabawy jęykiem angielskim TeksT I ft Elżbieta Lewandwska Naucycielka PP3 Zajęcia prwadne były d sameg pcątku w jęyku angielskim, a diecim w nauce pmagała masktka hipcia. Dięki metdie pd nawą Akcja na minutę, predsklaki nie nudiły się, aktywnie ucestnicąc w ajęciach. Pdcas półgdinnej abawy naucyły się pwitania, wymieniały swje imina w jęyku angielskim, naywały swje cęści ciała, nawy wybranych awdów, pry dnia i cynnści nimi Knkurs pisenki w PP nr 1 TeksT I ft Janna Scha wiąane, śpiewały i bawiły się swimi masktkami używając wrtów angielskich. Pnieważ metda dstswana była d naturalnych dlnści dieci, widać był, że nauka nie sprawiała im trudnści, była łatwa, pryjemna i efektywna. W nagrdę Plastusie trymały upminki w pstaci pasek dblaskwych i klrwych kredek ra upamiętniły swój udiał w abawach jęykiem angielskim wspólnym djęciem. Ppre sereg diałań w predsklu dążymy d rwijania umiejętnści muycnych dieci, cerpania pre nie radści twrenia, rbudania aintereswań wkalnych i chęci preentwania własnych talentów na frum. tym celu w dniu rku dbył się W PRZEDSZKOLNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ pt.: WESOŁY BĘBENEK, który rganiwała pani Martyna Miecnikwska. Udiał w knkursie apewnił ucestnikm preżycie wielu pytywnych emcji. Dieci były adwlne, radsne i scęśliwe. Wsystkie preentwały swój repertuar jak prawdiwe gwiady. Wspólnemu śpiewaniu twarysył ruch scenicny i gra na instrumentach, c również wbudał aintereswanie glądających. Na akńcenie jury knkursu, w któreg składie były panie: Martyna Miecnikwska, Kataryna Strada i Janna Pańcuk Kępa głsił, że wsystkie dieci pięknie śpiewały swje pisenki, asługując na pierwse miejsca. Ucestnicy nagrdeni stali więc dużymi brawami i dyplmami a ucestnictw w knkursie. EDUKACJA 25 kwietnia starsaki grupy Plastusie Publicneg Predskla nr 3 więły udiał w ajęciach i abawach preprwadnych w Nwdwrskim Ośrdku Kultury pre naucycielki sieci skół jęyka angielskieg Diecilandia pd patrnatem Cambridge Educatinal Partner

11 EDUKACJA Prygtwania trwały d trech miesięcy. Sptykaliśmy się na próbach ra w tygdniu. Równceśnie prygtwywane były strje, dekracja ra muyka. Każdy nas starał się jak najlepiej prygtwać d swjej rli. Pewną trudnścią był utrymanie w nasych dmach tajemnicy pred nasymi diećmi. T miała być dla nich niespdianka. Nadesła śrda i gdina Trskę stremwani rpcęliśmy predstawienie. Gdy dieci wesły d sali, preknały się, że mieniła się na w pięknie udekrwaną scenę, na której klejn ukaywali się występujący rdice. Pdcas występwania pscególnych aktrów dał się usłyseć widwni głsy dieci O mja mama, mój tata, c tym bardiej upewnił nas, że dla dieci wart rbić wiele więcej. Dekracja d pscególnych scen pdielna stała na try dsłny kmnatę łej królwej, las i dmek krasnali ra wnętre dmku krasnludków. W tle słychać był muykę, dpwiedni dbraną d pscególnych scen predstawienia. Pani narratr wprwadiła predsklaków w iście baśniwy nastrój. Mżna był bacyć i usłyseć śpiewające krasnludki, piękny śpiew i wspaniałą rlę Śnieżki, dważneg i dbreg leśniceg i księcia cy wrescie piękną i dumną królwą. sprawił, że Śnieżka pwróciła d życia, a ła i dumna królwa stała ukarana a swją pychę i adrść. Predstawienie królewnie Śnieżce t nie tylk frajda, ale też kilka ważnych rad, nie tylk dla dieci. Królewna Śnieżka w Publicnym Predsklu nr 3 TeksT I ft Elżbieta Lewandwska, piekun kółka tanecn-teatralneg rdiców, naucycielka PP3 28 marca w predsklu nr 3 dbył się predstawienie prygtwane pre rdiców kółka tanecn-teatralneg pt. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnludków. Bajka ucy, że nie wsystk jest dbre, a naiwnść prwadi d guby. Dlateg treba być strżnym i unikać ła, nie ufać sbm nienajmym. Zaś urda wkrótce premija a dbr pstanie i awse wycięży ł. Lec cym byłaby bajka Królewnie Śnieżce be krasnludków? Te, małe leśne skraty pkaują diecim, że pryjaźń i współpraca są mżliwe, nawet gdy ktś ma upełnie różny charakter d naseg. Dieci grmkimi brawami pdiękwały nam a występ. Swje słwa unania skierwała również pani dyrektr. P predstawieniu wsyscy trymaliśmy własnręcnie wyknane pre Plastusiów wisenne kwiatki. Był wiele wruseń, na kniec pamiątkwe djęcia i pcęstunek. Pstacie bajki królewnie Śnieżce agrali: królewna Śnieżka pani Ewa Grabarcyk, królwa pani Karlina Ksewska, nadwrny leśnicy pan Adrian Sieniakwski, książę pan Michał Ziółkwski, krasnludki panie: Janna Bniecka, Magdalena Smlińska, Natalia Sieniakwska, Lidia Ziółkwska, Aneta Paźdierska, Sylwia Smlińska, pan Marcin Smliński, w rli narratra wystąpiła pani Ola Marsałek. W imieniu wsystkich predsklaków chcę grąc pdiękwać mim Rdicm ra kleżankm a niewykłe aangażwanie i beintereswne pświęcanie swjeg casu na teatralną prygdę. I chyba klejny ra sprawda się prysłwie, że więksa jest radść dawania, aniżeli brania. 3. edycja knkursu Prysłwia i idimy niemieckie TeksT I FOTO Organiatry Magdalena Maciak Ewa Kędierska Knkurs dbył się w frmie testu pisemneg, na który składały się różnrdne adania twarte i amknięte, a maksymalna licba punktów d uyskania t 70 punktów. P 45 minutach magań prysłwiami i idimami niemieckimi ucestnicy udali się na słdki pcęstunek, a rganiatry prystąpili d sprawdania testów. Pim ucestników był wyski, a miejscach punktwanych adecydwały wręc pjedynce punkty. Zwycięcami stali: tegrcnej edycji I miejsce Aleksandra Wiśniewska PG nr 4 Mdlin Twierda 69,5 pkt. II miejsce Barts Cheda PG nr 2 Nwy Dwór Mawiecki 68 pkt. III miejsce Anna Kramarska PG nr 2 Nwy Dwór Mawiecki 64,5 pkt. EDUKACJA Dnia 28 marca 2012 rku w Publicnym Gimnajum nr 2 im. R. Kacrwskieg dbyła się już 3. edycja knkursu Prysłwia i idimy niemieckie. Knkurs stał rganiwany pre naucycielki j. niemieckieg p. Magdalenę Maciak ra p. Ewę Kędierską. D knkursu prystąpił 15 ucniów nwdwrskich gimnajów: PG nr 1, PG nr 2 ra PG nr 4. Ucestników knkursu wyłnin we wceśniejsych sklnych eliminacjach. Święt flagi w PP1 TeksT I ft Alina Kasyńska naucyciel PP1 Pred Dniem Flagi Recypsplitej Plskiej dieci grupy SMERFY Publicneg Predskla nr 1 ucestnicyły w ajęciach mających na celu prybliżenie im nacenia pjęć mja Ojcyna, jestem Plakiem, hymn, gdł i barwy nardwe. W casie ajęć dieci naucyły się wiersa Kt ty jesteś Władysława Beły, pmcą wychwawcyni dpwiediały na pytanie c t nacy, że jestem Plakiem a Plska jest mją jcyną, Dieci utrwaliły sbie meldię Hymnu Nardweg ra naucyły jak należy achwać się w casie jeg grania i śpiewania. Pnały też c symbliują nase barwy nardwe i dwiediały się, że pwinniśmy tacać je sacunkiem i ccią. Najmłdsym barwy nardwe najcęściej kjarą się e strjami nasych kibiców sprtwych ale wiedą, że biał-cerwne barwy symbliują Plskę i są bard ważne dla każdeg Plaka. Bard pmcnym w preprwadeniu ajęć był kącik patritycny, który SMERFY mają w swjej sali. Nagrdy książkwe ra dyplmy wręcyła w/w wycięcm p. Dyrektr PG nr 2 Agnieska Prekra. Nie apmnian również naucycielach, który prygtwali ucniów d tegrcneg knkursu. Pdiękwania rąk p. Dyrektr trymały: p. Agnieska Cyż- Ciemieniewska ra p. Aleksandra Umińska PG nr 1, p. Emilia Napiórkwska PG nr 4 ra p. Ewa Kędierska i p. Magdalena Maciak PG nr 2. Zaprasamy już a rk d więcia udiału w 4. edycji knkursu. 2 maja 1945 gdinie 6 ran dbywający Berlin żłniere 1 Dywiji Kściuskwskiej atknęli biał-cerwny standar na klumnie wycięstwa w Berlinie. Nawiąując d teg wydarenia histrycneg, Sejm RP ustanwił Ustawą dnia 20 luteg 2004 r., Dień Flagi Recypsplitej Plskiej, który bchdny jest w Plsce 2 maja, międy świętami: 1 maja Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Knstytucji 3 Maja. Święt ma ppularywać wiedę plskiej tżsamści i symblach nardwych. Na akńcenie predsklaki namalwały farbami plską flagę. Pracami plastycnymi i biał-cerwnymi chrągiewkami stała prydbina sala. Dieci bard lubią ajęcia tematycnie wiąane Plską, nasymi tradycjami, uwielbiają plskie bajki i legendy. Wsyscy pwinniśmy włącyć się w bchdy majwych świąt, pamiętając sacunku i cci dla symbli nardwych. Na każdym budynku pwinna pwiewać biał-cerwna flaga. Predsklaki w cisy i skupieniu ślediły prebieg akcji, a ich achwycne spjrenia i wyra dumy na twarach były najwięksą, lec nie jedyną nagrdą dla rdiców. Były też ły, kiedy królewna atruta acarwanym jabłkiem, upadała na iemię i wielka radść, kiedy książę 20 21

12 EDUKACJA Wisenny Wiecrek petycki TeksT I ft Karlina Radmska 28 marca w świetlicy sklnej SP 7 dbył się wisenny wiecrek petycki prygtwany pre panie Karlinę Radmską i Annę Maj, pdcas któreg ucniwie klas I- III preentwali wierse Knpnickiej, Brniewskieg, Jancarskieg i Gellner tematyce wisennej. Na wiecrek petycki stali aprseni rdice występujących ucniów. Preentacja wiersy stała płącna knkursem recytatrskim Wisna, ach t ty. Ucniwie pdcas wiecrku śpiewali także pisenki Idie d nas wisna, Wisna radsna i Wisna Skaldów. P apreentwaniu wyknania wiersy pre dieci dbył się głswanie rdiców na najlepiej apreentwany wiers. W kategrii klas I miejsca ajęli. 1. Oliwia Chrustwska 2. Igr Rakwski W kategrii klas II. 1. Krnelia Wrek 2. Wiktria Dmańska 3. Dalia Krajewska W kategrii klas III. 1. Karlina Zubrycka 2. Aleksandra Galińska 3. Aleksandra Kierkwska. Straż Miejska w Publicnym Predsklu nr 4 w Mdlinie Twierdy TeksT I ft Mnika Skrńska, naucyciel PP4 maja 2012 rku nase predskle dwiediła 7 Straż Miejska Nweg Dwru Mawieckieg, którą repreentwała Pani Małgrata Wójcik. Pdcas sptkania Pani Małgsia apnała dieci agrżeniami płynącymi e strny sób, których nie nają. Opwiadała strżnści i rwade w różnych sytuacjach: na pdwórku, na ulicy. Wyjaśniła, jak należy achwać się w dmu be pieki drsłych, mówiła ptrebie granicneg aufania d bcych. Ddatkw dieci mgły ucestnicyć w ćwiceniach praktycnych prybliżających sytuacje niebepiecne ra pnały spsby ich unikania. Maluchy chętnie ucestnicyły w rmwach, dpwiadały i adawały pytania. Predsklaki wielkim skupieniem słuchały strażnicki pwiadającej swim strju. Były pd grmnym wrażeniem, że mgły bliska bacyć mundur Pani strażnik. Pani Małgsia w najbardiej prystępny spsób prekaała diecim infrmacje na temat agrżeń mgących pjawić się w cdiennym życiu. Na akńcenie wsyscy ucestnicy trymali d Pani strażnik miłe upminki w pstaci klrwanek. Za preprwadenie ciekaweg ajęcia, predsklaki pdiękwały Pani Małgsi brawami. Orliki SP 7 na sptkaniu bibliteką TeksT I ft Wychwawca I b mgr Grażyna Nurcyńska Sóste Sptkanie Bibliteką dbył się 23 kwietnia W tym dniu bchdny jest Światwy Dień Książki, dlateg też widącym tematem sptkania była książka i etapy jej pwstania. Tym raem Orliki gściły w Miejskiej Biblitece Publicnej pry ulicy Paderewskieg. Wspólnie paniami biblitekarkami wydaliśmy swją własną klaswą książeckę. Książka nie mgłaby pwstać w casie jedne sptkania, dlateg też już wceśniej ucniwie prygtwali się d teg tematu. Dieci napisały w dmu krótkie pwiadanie wisennej prygdie. Następnie autra tekstu amieniły się w ilustratra i wyknały ilustracje ra wspólnie redagwały i napisały list d cytelnika. Taki materiał trafił d pań biblitekarek. W casie sptkania w biblitece nastąpiła dalsa cęść twrenia książecki. Dieci prygtwały kładkę ra strnę agadkami dla cytelników. W casie składania wsystkich cęści w całść ucniwie rwiąywali kryżówki, agadki, składali tematycne pule, pnawali diecięcy księgbiór bibliteki, niektóry glądali lub cytali interesujące je książki. Cas sybk mijał i sptkanie dbiegł kńca. Książka jest w trakcie składania i pwielania. Nase pierwse dieł nsi tytuł Wisenne Prygdy. Na kniec tradycyjnie Orliki trymały książecki d klaswej bibliteki ra klejneg misia, który wspólnie diećmi będie kibicwał nasej nardwej drużynie pdcas Mistrstw Eurpy. Diękujemy panim biblitekarkm i aangażwanym Rdicm a atrakcyjne ajęcia. Dik jest diki TeksT I ft Aneta Ldik 26 marca w Skle Pdstawwej nr 7 dbył się sptkanie ucniów klas 0-3 predstawicielami Straży Miejskiej: panią Małgratą Wójcik i panią Martą Stwic Specjalistą ds. Ochrny Śrdwiska w Urędie Miejskim. Zaprseni gście predstawili diecim interesujące materiały, filmy na temat dkarmiania dikich wierąt. Odbyła się niewykle pucająca prelekcja, akńcna burliwą rmwą małymi słuchacami. Cłwiek jest cęścią świata wierąt. Zwieręta żyją wkół nas, pdcas imy piekujemy się nimi, dkarmiamy psy, kty, ptaki. Niestety niektóre gatunki wierąt nie pwinny prebywać byt blisk dmstw ludi. Ich naturalnym śrdwiskiem jest las, a dkarmianie pre ludi prywycaja je d łatweg dbywania pżywienia, pre c traci eksystem, rleniwine diki nie spulchniają gleby, nie jedą pędraków, żłędi, wadów, dżdżwnic, pędraków, drbnych kręgwców (np. mysy) ra padliny p c? Gtwe smacne kąski są im dstarcane pre cłwieka prst d ryjka. Zamiast dbywać pkarm Edukacja kynlgicna w predsklu SP 7 cyta! TeksT I ft Aneta Ldik TeksT I ft KATARZYNA STRADZA Każdy predsklak wie, że pies jest pryjacielem cłwieka i że wart tę pryjaźń dbać, by twarystw psa był dla bu strn pryjemnścią. Dlateg w ramach cyklu ajęć na temat pieki nad wierętami dmwymi d PP Nr 1 awitał pies rasy BIAŁY OWCZAREK SZWAJCARSKI imieniu Majk. Z jeg pmcą nase predsklaki utrwaliły sbie asady pstępwania pieskami, spsby dpwiednieg ajmwania się nimi, ale też dwiediały się wielu nwych recy psim świecie. Dieciaki miały mżliwść bejrenia pkau tresury, dwiediały się pry kaji, że każdeg pieska: dużeg, małeg, rasweg cy nie, mżna naucyć wielu pżytecnych recy, wystarcy g tylk dpwiedni nagrdić i chwalić. Majk pkaał jak dsknale pracuje jeg ns, dnajdując dwukrtnie gubiną rękawickę swjej pani, która apdiała się w Sali predsklnej. Za dnaleienie guby trymał grmkie brawa. Dieciaki pnały również asady pstępwania psami bcymi, sptkanymi prypadkw. Bard dkładnie bejrały też preróżne psie akcesria: brże, smyce, selki, abawki. Ocywiście Majk stał bard dkładnie wygłaskany i bejrany pre nasych pdpiecnych. EDUKACJA w spsób naturalny dikie wieręta pdchdą d siedli, nie bją się cłwieka, ale mgą g też aatakwać, gdy staną prestrasne, spłsne. W tceniu nasej skły cęst pjawiają się diki. Jest t prblem dla wsystkich mieskańców siedla. Dieci są świadkami karmienia dików pre drsłych, są nieświadme niebepieceństwa pdcas sptkań nimi. Strażnicy miejscy apelują, aby nie dkarmiać dików i achwać scególną strżnść w kntaktach tymi wierętami. Prypmniane stały numery alarmwe pd które dieci mają dwnić w raie auważenia pred blkiem cy na placu abaw dików. Prfilaktyki nigdy dść. Diękujemy miłym gścim a t pucające sptkanie. Sptkanie psim gściem był dużą frajdą dla dieci i na pewn w nacnym stpniu prycynił się d pserenia ich wiedy akresu kynlgii ra asad pieki nad wierętami. W statnim tygdniu marca wychwawcyni klasy Id e Skły Pdstawwej nr 7 wspólnie biblitekarem p. Wandą Kępską prygtwały dla Iskierek cykl niewykłych lekcji biblitecnych. Ucniwie klasy pierwsej pnali już wsystkie literki więc mgą już sami, be pmcy drsłych cytać książki. Na pierwsym sptkaniu pani Wanda pwiediała diecim rli książki w życiu cłwieka, biblitece i funkcji jaką pełni w skle. Super cytające Iskierki głśn dcytały regulamin bibliteki, a pani biblitekarka na kniec sptkania ałżyła karty małym cytelnikm, aby każdy nich mógł wypżycyć pierwsą lekturę Kpciuska. Klejne sptkanie miał miejsce kilka dni później, dień pred świętami. Iskierki stały aprsne d bibliteki sklnej na preentację birów biblitecnych, glądanie niewykłych praw edytrskich, ciekawych wydań książecek dla dieci. Sptkanie akńcył cytanie pre panią Wandę pięknej, pucającej książki prygdach jelnka, który sukał pryjaciela. Wsyscy uwagą i prejęciem słuchali histrii dważneg wieracka, który nie awahał się stanąć w brnie słabseg klegi. Na pamiątkę teg sptkania wręcn małym słuchacm naklejki - lg akcji Cała Plska cyta diecim, aby prypminały, że nasa skła ucestnicy właśnie w tej akcji i każdy naucyciel cyta swim wychwankm książki prynajmniej ra w tygdniu. Zachęcamy grąc rdiców d wspierania nasych diałań i pświęcania cdiennie 20 minut na cytanie diecim bajek. 22

13 EDUKACJA Strażacy predsklakm TeksT I ft Mnika Skrńska, naucyciel PP4 9 maja 2012 rku na pdwórk predsklne Publicneg Predskla nr 4 w Mdlinie Twierdy, wem bjwym prybyli strażacy Państwwej Straży Pżarnej w Nwym Dwre Mawieckim. Wiyta strażaków wbudiła grmne aintereswanie. W trakcie sptkania dieci dwiediały się, że praca strażaków plega nie tylk na gaseniu pżarów, ale również na udielaniu pmcy ludim pdcas pwdi i wypadków samchdwych. Najwiękse aintereswanie wbudił jednak wó strażacki, którym pryjechali nasi gście. Predsklaki miały mżliwść pdiwiania bliska wypsażenia, jakim dyspnują Klrwe Dni TeksT I ft Agnieska Syska strażacy pdcas swjej ciężkiej i dpwiedialnej pracy. Duże emcje wywła u dieci mżliwść wejścia d wu strażackieg. Strażacy ademnstrwali także pka ratwnictwa medycneg, w którym ucestnicyły dieci. Ogrmną atrakcją kaał się pka sprętu gaśniceg. Pd cujnym kiem strażaków dieci mgły samdielnie preknać się jak diała prądwnica wdna ra jak dalek sięga strumień wdy. Predsklaki wykaały grmne aintereswanie sptkaniem, pdcas któreg nabyły cenną wiedę. Duża cęść nich, scególnie chłpcy, pstanwili w prysłści stać strażakami. Na akńcenie dieci pdiękwały gścim ra wręcyły własnręcnie wyknane kwiaty. T sptkanie pewnścią na dług pstanie w ich pamięci. Klrwe dni w predsklu t cykl ajęć dydaktycnych skierwany d grupy 3-latków, plegająca na utrwalaniu pdstawwych klrów. Odbyły się ne w Predsklu nr 4. klejnych dniach tygdnia dminwały klry: pniediałek klry tęcy, wtrek W cerwny, śrda żółty, cwartek ielny, piątek niebieski. I tak np. dień 20 kwietnia minął pd nakiem klru niebieskieg. Najważniejsym celem dydaktycnym był utrwalenie i rpnawanie klru niebieskieg, wytwrenie twórcej atmsfery ra aktywnści ppre abawy klrem niebieskim. Na pcątku dieci grmadiły się na dywanie i raem naucycielką aśpiewały pisenkę klrwych balnach. Następnie wysłuchały wiersa pt.: Niebieski. Ptem wysukiwały w sali predmity Starsaki w Mueum Techniki TeksT Krystyna Rachwał, ft WJlanta Kił w tym klre. Naucycielka na prykładie chmurek wyjaśniła diecim, że niebieski klr (również inne klry) ma wiele dcieni. Z wielkim entujamem maluchy pddały się abawie integracyjnej chustą animacyjną ra abawm knstrukcyjnym np. budwaniu wieży niebieskich klcków. Wielką atrakcją dla dieci był taniec klrwymi chustami pry dźwiękach muyki pważnej (cel utrwalanie klrów). Maluchy imprwiwały ruch d muyki według własneg pmysłu. Na akńcenie dieci wyknały prace plastycną Chmurka wyklejanka kawałków papieru w różnych dcieniach klru niebieskieg. W tym dniu klr niebieski był becny d kńca pbytu dieci w predsklu. W ciągu całeg klrweg tygdnia, abawy klrami sprawiły diecim wiele radści i ułatwiły ich apamiętanie. 11 kwietnia br. siemnaścir dieci e Starsaków Zespłu Skół- Publicneg Predskla nr. 4 w Mdlinie Twierdy wra cterema piekunami wybrały się na wycieckę autkarwą d Warsawy. Dieci dwiediły Mueum Techniki. Nasymi głównymi celami była arcyciekawa wystawa w MUZEUM TECHNIKI w Pałacu Kultury i Nauki pt. Złmek i Zygak Mc Queen. Dieci miały kaję bejreć samchdy filmu AUTA, Batmbil filmu Batmanie, Cadillaca Devil Ambulans filmu Pgrmcy duchów ra De Lrean filmu Pwrót d prysłści. Repliki tych samchdów wbudiły najwięksy entujam dieci i nie mgliśmy sbie dmówić djęć pamiątkwych w sali wystawwej. Dieci pdiwiały ekspnaty diediny hutnictwa, górnictwa, mechaniki itd. Chłpców najbardiej aintereswały stare auta, mtcykle, bicykle i samlty ra mdele rakiet ksmicnych. Ciekawść wbudił też krytar w kpalni węgla, różne strje górników. Pan prewdnik w diale HUTNICTWA pkaał nam, jak pwstaje stal. Diewcynkm spdbały się mechanimy grające be prądu: pytywki, safy grające. Oglądaliśmy też stare radia, telewiry, telefny i kmputery ra wiele innych atrakcji. P wyciecce w MUZEUM TECHNIKI udaliśmy się spacerkiem na wystawę malarstwa i knstrukcji pt. Genius Lenard da Vinci w PKiN. Dieci bliska pdiwiały takie dieła jak: Mna Lia, Dama grnstajem, Ostatnia Wiecera i Pkłn Trech Króli. Nase aintereswanie wbudiły mdele machin wjennych i latających np. rnitptera i spadchrnu, b precież wielki malar był także knstruktrem i wynalacą. P bejreniu wystawy wjechaliśmy windą na 30-te piętr Pałacu Kultury i Nauki. Z tarasu widkweg dieci pdiwiały panramę nasej stlicy. Dla więksści dieci był t wielkie preżycie, gdyż p ra pierwsy miały kaję bacyć Warsawę tak wyska i takiej perspektywy. Pgda naprawdę dpisała i widk był prepiękny. Zachwycały się wyskimi wieżwcami, stadinem nardwym, pięknymi mstami i wielkścią nasej stlicy. Wychdąc PKiN, bejreliśmy budwlę dkła, aby apamiętać jej wygląd. Dieci były achwycne wyciecką, a wrażenia dwierciedliły w pracach plastycnych. ISEMOA w UM TeksT I ft Straż Miejska Straż Miejska wspólnie Instytutem Transprtu Samchdweg realiuje w mieście Prgram ISEMOA, cyli Mbilnść be barier. W ramach teg prgramu dbył się pierwse sptkanie w Urędie Miejskim predstawicielami urędu i rganiacji parądwych. Miasta, gminy i reginy mgą pmóc swim mieskańcm i turystm mienić nawyki transprtwe ppre apewnienie pełnej dstępnści prestreni i transprtu publicneg. Jeśli chcą państw wiedieć cś więcej prjekcie ISEMOA prsę dwiedić strnę: Nwdwrski rkład jady TeksT RED Obra p wielkim sprątaniu! TeksT I ft Radny Włdimier Oleksiak Nwdwrski Rkład Jady jest t prjekt stwrny dla mieskańców Nweg Dwru Mawieckieg a w niedalekiej prysłści również dla mieskańców całeg pwiatu. Prjekt ma na celu skupienie, w jednym miejscu, rkładów jady wsystkich prewźników kursujących w mieście cy pwiecie. Pcąwsy d rkładów jady autbusów, pciągów, a w prysłści również samltów mdlińskieg prtu ltniceg, jak również infrmwaniu pasażerów ewentualnych mianach rkładów, rerganiacjach ruchu ra wsystkim, c wiąane jest kmunikacją. Chcemy prycynić się d pprawy jakści pdróży. Prjekt realiwany jest wspólnie prtal miast Nwy Dwór Mawiecki ra Starstw Pwiatwe. NASZE MIASTO Rkłady dstępne są w frmie elektrnicnej, ra w frmie tablicek prystankwych na terenie miasta Nwy Dwór Mawiecki. Już wkrótce prjekt będie prwadny w gminach pwiatu nwdwrskieg. Zima, ima i p imie. Znikający śnieg dsłnił wsystk t, c krył się pd puchwą pierynką. Mieskańcm Twierdy nie pstał nic inneg jak tylk najsybciej psprątać alegające stsy śmieci. Najgrej był w klicach garaży. Ogrmne ilści butelek, pn, pakwań, cęści samchdwych i innych elementów twrył niekntrlwane wysypiska śmieci. Jednak wisna wywala w ludiach chęć rbienia prądku prynajmniej wkół siebie. Wykrystując ten wisenny druch rganiwan na terenie siedla Twierda Mdlin wielkie sprątanie. Pry pmcy burmistra miasta ra dyrektra MZO, wystawin w newralgicnych miejscach kntenery. Be specjalneg nadru mieskańcy mieli mżliwść pbycia się nieptrebnych recy. Na unanie asługują właściciele garaży. Pmim teg, że pgda nie dpisała, t wystarcyły dwa dni aby uprądkwać teren wkół garaży i pbyć się nieptrebnych recy. Jak wykle w teg rdaju akcjach prykład bywatelskieg achwania pkaali mieskańcy, którym bard ależy na dbrym wierunku siedla. Nie ważając na imn i padający desc takie sby jak: Eugenius Żebrwski synem Krystfem, Marek Kubik, Karl Biegaj, Witld Smliński, Andrej Surmac, Bgusław Maliński, Pitr Biłda, Jan Chrapek ra inicjatr akcji radny Włdimier Oleksiak dprwadili scególnie rejny wkół garaży d należyteg prądku. Na scególne słwa unania asługuje pan Marek Kubik, a uprątnięcie terenu wkół budynku wartwni należącym d Agencji Mienia Wjskweg. Jest jesce spr d rbienia. Uprądkwanie parku, prmenady nad Narwią wdłuż murów brnnych cy też biektów histrycnych. Mieskańcy Twierdy Mdlin słyną dbałści swje siedle i na pewn włącą się d klejnej akcji cyklu wielkie sprątanie

14 NASZE MIASTO NASZE MIASTO Safeway2schl w NDM TeksT I ft Straż Miejska Trwa realiacja piltażu międynardweg prjektu Zintegrwany system bepiecneg prewżenia dieci d skły Safeway2Schl, w którym udiał biere Centrum Bepieceństwa Ruchu Drgweg Instytutu Transprtu Samchdweg. Krdynatrem Prjektu jest Instytut VTI e Swecji wra CERTH/HIT Grecji. Prjekt jest realiwany pre 15 partnerów 8 krajów eurpejskich. Biere w nim udiał nase miast. Celem prjektu jest apewnienie bepieceństwa dieci krystających transprtu sklneg w trakcie ich drgi d skły, a własca w klicach prystanków autbuswych. Prjekt Safeway2Schl akłada pracwanie systemów i technlgii, a następnie preprwadenie ich integracji ra ewaluacji pdjętych diałań mających na celu więksenie bepieceństwa niechrninych ucestników ruchu drgweg dieci. D współpracy w ramach realiacji prjektu prystąpił Nwy Dwór Mawiecki. Dięki decyji wład miasta ra współpracy Straży Miejskiej, Dyrekcji Zespłu Skół nr 3 w Nwym Dwre Mawieckim ra dieci i rdiców mżliwa jest realiacja piltażu prjektu w Plsce w Nwym Dwre Ma. jak jednym cterech miejsc w Eurpie. W tym celu na wybranych prystankach autbuswych w klicach Nweg Dwru Mawieckieg stały amntwane mduły Inteligentnych Prystanków Autbuswych (IBS Inteligent Bus Stp), które dbierając fale radiwe wysyłane pre nadajniki stregają (emitując sygnał świetlny) ucestników ruchu drgweg becnści dieci w klicach prystanku. W dniach 20, 21, 22 luty 2012 r. preprwadne stały badania udiałem kierwców, który pknywali dcinek drgi kńcweg prystanku autbusu sklneg d Skły, wypsażeni w kask d któreg prymcwana jest kamera rejestrująca ruchy gałki cnej. Oficjalna strna prjektu SAFE- WAY2SCHOOL Prjekt na terenie Miasta Nwy Dwór Mawiecki realiwany jest d rku 2010 r. Edukacyjna rla Mueum Mueum Kampanii Wreśniwej i Twierdy Mdlin pise jeg dyrektr Władysław Wyruch ft Arch. UM Seść be mała lat pracy Mueum nie psła na marne. Muea są spadkbiercami tradycji świeceniwej ra ideałów edukacyjnych nasej epki. Muea były pwływane preświadceniem, iż ich isttą jest prekaywanie spłeceństwu wiedy świecie ra cywiliacji, w parciu właściwie grmadne, knserwwane i pracwywane ryginalne ekspnaty dkumentujące ważne wydarenia. niniejsym artykule chciałbym pświęcić W uwagę Mueum Kampanii Wreśniwej i Twierdy Mdlin, któreg unwceśnienie nie sprwada się jedynie d ekspnwania najnwsej techniki i które nie służą celm cyst praktycnym, lec u pdstaw któreg leży filfia naucania presłści ppre ucynienie jej bliską współcesnemu dbircy, autentycnie pre prymat dnia disiejseg. Idea wa realiwana jest na drde wcielenia w życie asady ucestnictwa w tym, c niesie ppre stwrenie sugestywnej namiastki dświadcenia presłści. Preka dużeg ładunku wiedy dla wida dbywa się nie tylk na pimie ściśle infrmacyjnym, ale prede wsystkim ppre rbudenie bard silnych emcji. Nase Mdlińskie Mueum twarte w 2006 rku stanwi wstrąsający prykład duchweg presłania awarteg w samych frmach rmiescenia pscególnych biektów muealnych Sam rut budynku muealneg jest spkjny, umiescny wśród gęst rsnących drew, które rucają cień na kratwane kna, prypminające spary adrapania, symbliujące rany. Pre śrdek mueum biegnie krytar, tacają g surwe ściany, na których są planse Pciągu Pancerneg nr 15 Śmierć ra planse plskieg i niemieckieg ubrjenia. Na tych plansach nie widać ludi symbliuje t pustkę, która prenika d nasej Świadmści. Słab świetlne sale muealne są alegrią ejścia d świata umarłych i wprwada wiedających w swisty labirynt mrku i braku nadiei. Rbudwana symblika Mueum akłada wceśniejsą wiedę wiedająceg, a mże jesce w więksym stpniu jeg wrażliwść i twarcie się na nwe dświadcenia. Opinie turystów, który dwiedali mueum są entujastycne. Jak t mżliwe, że taka prsttą mżna wbudić w cłwieku tak silne emcje. T mueum pbuda d refleksji. Udaną próbę wprwadenia współcesneg dbircy jeg bagażem disiejseg dświadcenia w sam śrdek mininych, tragicnych wydareń pdejmuje Mueum Kmpanii Wreśniwej i Twierdy Mdlin. Staramy się ukaać wselkie aspekty walki ra życia cdienneg w walcącym Mdlinie. Wystawa Instytutu Pamięci Nardwej w Mueum nt. Z najwięksa brutalnścią - Zbrdnie Wermachtu w Plsce wresień - paźdiernik 1939 r. ukaująca brdnie w Palmirach, Pmiechówku, Zakrcymiu t blice fasymu. Druga wystawa Zagłada Plskich elit akcja AB Katyń ukaująca ludbójstw brdnicy charakter diałań fasystwsk stalinwskich na terenach plskich, t bra wmacniający prenacenie naseg Mueum. Mamy w Mueum makiety brny Mdlina, klekcje brni, mundury, masyny d pisania, niemieckie ultki d żłniery walcących w Mdlinie. Zamiarem twórców Mueum był stwrenie sugestywnej atmsfery tamtych dni. Chdi także utrymanie kmunikacji e wiedającym. najmłdsych planujemy stwryć kącik młdeg mdelara chcemy prygtwać mdele samltów ra pjadów pancernych plskich i niemieckich 1939 r.. Mueum pwala lepiej rumieć niełatwe aspekty presłści, ucy afirmacji życia w nasym nwcesnym świecie, w którym preżywanie histrii kauje się sprawą niemiennie aktualną. Medal i książka dla Sekretara Rady Ochrny Pamięci TeksT AK, FOTO Marcin Łada W dniu 20 marca 2012 r. delegacja Okręgu Mawieckieg Zwiąku Oficerów Reerwy RP im. Marsałka Jóefa Piłsudskieg sptkała się sekretarem Rady Ochrny Pamięci Walk i Męceństwa dr. hab. Andrejem Krystfem Kunertem. Pdcas sptkania prees Okręgu Mawieckieg płk re. Alfred Kabata i wiceprees Marcin Łada uhnrwali Andreja Krystfa Kunerta medalem klicnściwym Okręgu kaji 90 lecia ZOR RP. Płk re. Alfred Kabata prekaał także swją książkę Pamięć Katyniu w Nwym Dwre Mawieckim. Oficerwie Batalinu Elektrtechnicneg amrdwani w Katyniu i Charkwie, wydaną pre Urąd Miejski w Nwym Dwre Mawieckim. Pinfrmwał, że histrią Batalinu Elektrtechnicneg i ficerami teg batalinu amrdwanymi w Katyniu i Charkwie ajmuje się d 20 lat. Ddał także iż drcne urcystści Katyńskie w Nwym Dwre Mawieckim dbędą się 15 kwietnia 2012 r. Sekretar Rady apewnił, że n lub jeg predstawiciel wemą udiał w tych urcystściach. Marcin łada prekaał iż inicjatywy Zwiąku w Starych Babicach utwrn Aleję Dębów Katyńskich. Wśród 29 psadnych dębów jest również dąb upamiętniający pprednieg sekretara Rady Ochrny Pamięci Walk i Męceństwa Andreja Prewźnika, który ginął w katastrfie smleńskiej. Ostatnie pżegnanie wdwy Katyńskiej TeksT AK, ft Artur Błński Urcystści pgrebwe rpcęła msa św. w kściele pw. Niepkalaneg Pcęcia Najświętsej Maryi Panny w Warsawie., na którą prybył licne grn pryjaciół, najmych, a także delegacje Warsawskiej Rdiny Katyńskiej, Urędu d spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych, 3 Warsawskiej Brygady Rakietwej, Wjewódkieg Stabu Wjskweg w Warsawie, Urędu Dielnicy Bielany w Warsawie, Spłecneg Kmitetu Wspierania Samrądnści Nasa Gmina Nas Pwiat. Cłnkwie nwdwrskieg Kła i Okręgu Mawieckieg Zwiąku Oficerów Reerwy RP im. Marsałka Jóefa Piłsudskieg wystawili psterunek hnrwy pry trumnie i stanwili asystę wjskwą. Irena Kalpas była cłnkiem pdpiecnym ZOR RP. Irena Kalpas była wiąana Nwym Dwrem Mawieckim w latach , kiedy t p awarciu wiąku małżeńskieg ówcesnym pr. Rysardem Kalpasem, amieskała pry ul. Paderewskieg. W 1940 r. jej mąż stał amrdwany w Katyniu. Nigdy nie wysła pwtórnie a mąż. Pnwnie d Nweg Dwru Mawieckieg pryjechała w 1992 r. w wiąku dsłnięciem pre 1. batalin remntw-budwlany tablicy pświęcnej żłnierm Batalinu Elektrtechnicneg. Słw pżegnalne nad trumną marłej wygłsił płk re. Alfred Kabata Predstawiciele Okręgu pinfrmwali sekretara Rady planwanych predsięwięciach w 2012 r., w tym wyjeźdie delegacją samrądu babickieg d Murnau, gdie na tamtejsym cmentaru dsłnięta stanie tablica pamiątkwa pświęcna bhaterskiemu brńcy Reduty Babice ( 1939 r.) mjr. Jackwi Decwskiemu. Wśród wielu amiereń aplanwanych w 2012 r. jednym najważniejsych jest gólnplski knkurs histrycny Marsałek Jóef Piłsudski jak mąż stanu, plityk i dwódca w cach współcesneg młdeg pklenia, nad którym patrnat bjął sef Biura Bepieceństwa Nardweg Stanisław Kiej. Andrej K. Kunert apwiediał, że Rada prekaże na nagrdy dla ucniów mawieckieg finału knkursu książki i albumy. Na akńcenie sptkania płk re. A. Kabata i M. Łada trymali d sekretara Rady reprint wydania książki 1931 r. Harcere w bjach w latach autrstwa Władysława Nekrasa kmendanta Chrągwi Włyńskiej. Na prśbę płk re. A. Kabaty Andrej K. Kunert wpisał też dedykację w książce Katyń. Ocalna pamięć, której jest autrem. 27 marca 2012 r. dbyły się urcystści pgrebwe Ireny Kalpas wdwy p amrdwanym w Katyniu mjr. Rysardie Kalpasie ficere stacjnująceg pred wjną w nasym mieście Batalinu Elektrtechnicneg Irena Kalpas marła 23 marca br. w wieku 97 lat. prees Okręgu Mawieckieg ZOR. Zapewnił w nim, że pamięć Katyniu, Batalinie Elektrtechnicnym, pani mężu i pani była jest i będie kultywwana w Nwym Dwre Mawieckim. Trumna ciałem łżna stała w grbie na cmentaru w Rembertwie k. Tarcyna

15 NASZE MIASTO Pytywnie akręceni TeksT I ft Elżbieta Strałkwska Stwarysenie Rdicielstwa Zastępceg Pwiatu Nwdwrskieg GNIAZDO Każdy wie, że dieck wychwywane w dbrej rdinie w spsób naturalny ucy się pytywnych achwań i nasiąka wartściami ptrebnymi w drsłym życiu: dpwiedialnścią, ucciwścią, sacunkiem dla innych. Więksść nas gada się także tym, że dieciństw spędne w państwwej placówce nie mże aspkić wykłej ludkiej ptreby miłści, prynależnści i bepieceństwa. Ulecyć pcucia drucenia cy annimwści. Obchdny d kilku lat Dień Rdicielstwa Zastępceg jest dbrą kają, żeby prypmnieć, że dla wielu ludi sansą na nrmalne dieciństw i dbry start w życie jest rdina astępca. Z jednej strny dpwiada na diecięce pragnienie miłści i bliskści, drugiej jest wyraem spłecnej pstawy i rdicielskiej trski drsłych. Wydaje się t bard prste i bard naturalne. Jednak wciąż dramatycnie brakuje ludi chcących pdjąć się rli piekunów astępcych. Także w nasym pwiecie. Dlaceg? Myślę, że ważniejse d twrnych pre Sejm ustaw jest pdejście nasych lkalnych wład, instytucji i jednstek samrądwych d sprawy rdicielstwa astępceg. T ne mgą i pwinny pdejmwać decyje wspierające rdiny astępce na nasym terenie. Stwryć system diagnwania dieci i niebędnej pmcy specjalistycnej; pmóc w uyskaniu stażu cy pierwsej pracy i rganiwać rtacyjne mieskania chrnine dla wychwanków rdin astępcych, ułatwiając im start w drsłe życie. Wymaga t jednak miany ptyki a także refleksji, że dieci i młdież rdin astępcych t nie kłpt i balast, ale ptencjał, w który w ddatku ainwestwaliśmy już duż energii i pieniędy. Ptrebna jest świadmść, że twrenie i wspieranie rdin astępcych się p prstu płaca, a samrąd, który teg nie widi wpada w cywisty absurd finanswy. Nie jest tajemnicą, że a utrymanie diecka w placówce państwwej kasy pwiatu idie c miesiąc suma nawet cterkrtnie wyżsa niż na utrymanie 30 maja bchdimy Dień Rdicielstwa Zastępceg. Usytuwany w kalendaru tak blisk Dnia Diecka ma wrócić nasą uwagę na ls dieci, które nie mgą drastać w swich dmach rdinnych. I dcenić ludi, który decydują się im pmóc, pryjmując pd swój dach. diecka w rdinie astępcej cy rdinnym dmu diecka. T jedna strna medalu. Druga, próc wymiaru finansweg, ma także pważny wymiar spłecny: twrenie rdin astępcych t sansa na mniejsenie bsarów patlgii, ubóstwa i łych wrców w nasym sąsiedtwie. Sansa na t, że mniej sób w nasym pwiecie ustawi się w klejce p asiłek i wejdie w knflikt prawem. Stwarysenie GNIAZDO diała d 4 lat. Ceść nas jest sympatykami idei rdicielstwa astępceg, więksść praktykami rdicami i piekunami astępcymi. Wiemy, cym mówimy i wierymy w sens swjej pracy. Chcielibyśmy, żeby Dień Rdicielstwa Zastępceg mieniał nastawienie naseg samrądu i lkalnej spłecnści d piecy astępcej. Zaraił nwe sby tą ideą, pdkreślił jej sens, nawał ją darem i misją pmcy drugiemu cłwiekwi. Był kają d dcenienia wysiłku rdiców astępcych i pdiękwania im a miłść i trud cdiennści. W tym rku w Nwym Dwre Mawieckim, pdbnie jak w wielu miejscach w Plsce, Dień Rdicielstwa Zastępceg będie klrw akręcny. Dięki dtacji Fundacji Ernst& Yung i uprejmści Nwdwrskieg Ośrdka Kultury włącymy się w gólnplską akcję Kalicji na rec Rdinnej Opieki Zastępcej. Tegrcne hasł brmi POZY- TYWNIE ZAKRĘCENI a symblem są klrwe wiatracki, którymi akręcimy w sam płudnie, w sbtę 2 cerwca, pdcas twartej imprey rganiwanej w NOK kaji Dnia Diecka. Bądźcie wtedy nami! Jeśli chces pmóc diecim i wespreć rdiny astępce, alb p prstu prmawiać rdicami astępcymi i dwiedieć się jak t jest naprawdę; jeśli sukas pmcy i grupy wsparcia; jeśli ptrebujes infrmacji lub mas wątpliwści, skntaktuj się nami. tel biur: budynek OPS w Nwym Dwre Ma. ul. Partyantów 7, pkój nr 5 W hali apłnął nic Igryska Predskli 2012 TeksT I FOTO Aneta Pielach - Pierścieniak Seść repreentacji nwdwrskich predskli stanęł d walki na klejnych Igryskach Predsklaków, jakie dbyły się 12 maja br. w Nwdwrskim Ośrdku Sprtu i Rekreacji. Zwycięców nie był każde predskle dstał puchar a ucestnicy medale. Tuż p gdinie 10:00 na hali NOSiR apłnął limpijski nic a astępca burmistra Jacek Gereluk unał igryska a twarte. Na starcie awdów stanęły repreentacje wsystkich miejskich predskli ra prywatne predskle Nutka. D walki agrewała ich licnie grmadna publicnść, rdice, rdeństw, diadkwie, cicie i wujkwie. Najmłdsym kibicwał też Prewdnicący Rady Miejskiej Krystf Bisialski. Już d pierwsej knkurencji rywaliacja była bard acięta. Jak awse, najwięcej emcji wbudał preciąganie liny. Pa tym dieci rywaliwały m.in. w skakaniu na piłce slalmem, tre preskdami, stafecie p kręgu, ciągnięciu na kcu, rucie d ksa. Łącnie startwały w 10 knkurencjach. Licnie grmadna w hali publicnść grąc agrewała małych sprtwców d walki. Kk, kk Jedynecka wygra spk! krycały mamy predsklaków Predskla nr 1. Nie brakwał też transparentów hasłami agrewającymi d walki. Górka górą widniał na transparencie kibiców dieciaków Mdlina Stareg. Słnecna Kraina t mcna drużyna. Krasnale Mdlina t dielna drużyna. My Nutka milutka diś się nie pddamy i wami wygramy apewniały predsklaki Nutki. Igryska Predsklaków t nie tylk rywaliacja sprtwa. T także pka umiejętnści artystycnych najmłdsych, bwiem miedy knkurencjami dbywały się występy artystycne. Wbudały ne grmny aplau na trybunach. P ra klejny predsklaki pkaały grmną wlę walki i hart ducha, których nie pwstydiliby się nawet awdwi sprtwcy. W awdach nie był wycięców. Z rąk dyrektra NOSiR Dariusa Wąsiewskieg wsystkie repreentacje trymały pamiątkwe puchary, a każdy awdnik i mali artyści medale. Klejne emcje udiałem predsklaków a rk. Już diś serdecnie aprasamy. SPORT 28 29

16 SPORT Twierda dbyta Pland Bike Marathn TeksT I Ft ORGANIZATORZY Twierda Mdlin dbyta! Drugi etap Pland Bike Marathn, cyklu wyścigów na rwerach górskich dla amatrów, rganiwaneg pre Gregra Wajsa, stał regrany w Nwym Dwre Mawieckim. Frekwencja pnwnie dpisała. Na starcie stanęł pół tysiąca sób. T jeden najbardiej górystych maratnów na Mawsu. Był wsystk. Spr technicnych jadów i pdjadów ra prejady pre impnujące frtyfikacje Twierdy Mdlin. Każdy też mógł mieryć się Wajsgórą, wymagającym pdjadem w klicach Mdlina. Na najdłużsej trasie MAX (55 km) najsybsi kaali się klare BSA Pr Tur. Wygrał Adrian Jusiński, pred Michałem Ziułkiem i Mariusem Marsałkiem. Wśród kbiet nów nie był mcnych na Agnieskę Sikrę (Vitesse Gravitan MTB Team). Za nią finiswały Maja Busma (Mybike) i Anna Klimcuk (Świat Rwerów Racing Team). Najlepsy akład w tenisie stłwym TeksT Aneta Pielach Pierścieniak, ft Janus Rest 13 maja br. akńcyły się rgrywki Zakładwej Ligi Tenisa Stłweg Amatrów. Od stycnia tytuł najlepsej walcył siem drużyn. Sptkania, próc finałweg regraneg w hali NOSiR, dbywały się w cwartki, w sali sprtwej Skły Pdstawwej nr 5. Ich rganiatrem był p. Janus Rest trener tenisa stłweg. Rgrywki Zakładwej Ligi Tenisa Stłweg Amatrów rpcęły się w stycniu br. W awdach więł udiał 8 drużyn. Repreentwały ne akłady pracy terenu pwiatu nwdwrskieg i Warsawy tj. Piekarnię Nwakwski-Zajeierska NOVEL, Fakbrykę Reckitt Benckiser, Jednstkę Wjskwą 2189 Kaunia, VATTENFALL Warsawy, Urąd Miejski w Nwym Dwre Mawieckim, SOUDAL Csnwa, Nwdwrski Ośrdek Sprtu i Rekreacji, Zwiąek Naucycielstwa Plskieg w Nwym Dwre Mawieckim. Ostatecnie najlepsa kaała się drużyna Piekarni Nwakwski-Zajeierska NOVEL uyskując 21 punktów. Tuż a nią uplaswała się repreentacja Reckitt Benckiser 14-tma punktami. Trecie Na dystansie MINI (34 km) wyciężył Michał Kstrewa (Kmbud Radm), który na finisu wypredił Pitra Olescuka (BSA Pr Tur) i Knrada Gua (Legin Serwis). W grnie kbiet triumfwała Martyna Zalewska (UKK BDC Huragan Włmin), pred Kataryną Burek (BSA Pr Tur) i Klaudią Cabk (BGŻ WKK Team). Na trasie FAN (9 km) ucniwie i ucennice skół pdstawwych ścigali się w twartych mistrstwach Nweg Dwru Mawieckieg w klarstwie górskim. Mistrami Nweg Dwru Mawieckieg w pscególnych kategriach wiekwych stali: Amelia Brwiec (AGR Weldrm), Aleksandra Lach (UKK BDC Huragan miejsce prypadł w udiale JW Kaunia. Żłniere byli tylk jeden punkt grsi d drugieg miejsca. Na akńcenie rgrywek wsystkie drużyny trymały pamiątkwe puchary ufundwane pre Nwdwrski Ośrdek Sprtu i Rekreacji. Zwycięcm serdecnie gratulujemy. Włmin), Oliwia Majewska (BSA Pr Tur), Kamil Lach (UKK BDC Huragan Włmin), Symn Bregier (Akademia Ruchu Płck) i Mateus Pmaski (UKK BDC Huragan Włmin). Swje wyścigi mieli też najmłdsi. W Mini Crssie na terenie Miastecka Pland Bike jeźdiły dieci w wieku 2-4 i 5-7 lat. Ptem dekracja na scenie udiałem startująceg w awdach wiceburmistra Nweg Dwru Mawieckieg Janusa Mikusewskieg, mnóstw nagród i lswanie atrakcyjnych upminków wśród wsystkich ucestników imprey. Więcej na scegółwa klasyfikacja kńcwa awdów I miejsce Piekarnia Nwakwski Zajeierska NOVEL 21 pkt II miejsce Reckitt Benckiser 14 pkt III miejsce JW Kauń 13 pkt IV miejsce VATTENFALL Warsawa Żerań 12 pkt V miejsce Urąd Miejski w Nwym Dwre Mawieckim 11 pkt VI miejsce SOUDAL Csnów 8 pkt VII miejsce NOSiR Nwy Dwór Mawiecki 3 pkt VIII miejsce ZNP Nwy Dwór Mawiecki 2 pkt Sukces gni sukces nwy sen w TNT Mtcrss TeksT Red. na pdst. materiałów TNT Mtcrss, FOTO?????????????? Sen dpier się acął, a już w ciągu 8 dni awdnicy nwdwrskieg Klubu Mtrweg TNT dbyli kilka pucharów. maja dbyła się II edycja awdów OML. Zawdnicka nwdwrskieg klubu TNT Mni- 1 ka Kaniewska w 2 wyścigach ajęła III miejsce, c uplaswał ją na 3 miejscu w tej edycji awdów w klasie kbiet. Sylwia Siebielec również nasa klubwicka ajęła 2x IV miejsce. Adrian Piłat i Michał Jńca startwali 15 kwietnia w 1 rundie Mistrstw Strefy Półncnej, która dbyła się 15 kwietnia w Giżycku. Zajęli dpwiedni: Adrian Piłat w klasie MX2 2x I miejsce c plasuje g na I miejscu w klasyfikacji generalnej awdów; Michał Jńca w klasie MX1 ajął 1x IX i 1x II miejsce c plasuje g na V miejscu w klasyfikacji generalnej awdów. Michał w pierwsym biegu alicył upadek ppre derenie się innym leżącym awdnikiem na skutek niewłaściwej sygnaliacji chrągiewkweg. Mamy nadieję, że następnym raem funkcyjni wykażą się lepsym refleksem w sygnaliwaniu dareń na tre. Rbert Michalski w klasie Weteran ajął 2x III miejsce w 1 rundie Świętkryskieg Pucharu Mtcrss, która dbyła się teg sameg dnia w Dębskiej Wli, c uplaswał g na III pycji w klasyfikacji generalnej. Jednak już w klejnej rundie (5 maja pryp. red.) tych awdów ajął 2 x II miejsce. Dięki temu Rbert presunął się na II pycję w klasyfikacji generalnej. Adrian Piłat wystartwał w I edycji Mistrstw Plski Mtcrss w Chełmnie, w 1 biegu ajął V miejsce, w 2 VI c uplaswał g w klasie MX2 na IV miejscu w klasyfikacji generalnej w Plsce. Igryska sklne Piątka najlepsa TeksT Aneta Pielach Pierścieniak, ft Jak się kauje, nie tylk predsklaki maja swje sprtwe święt w mieście. 21 kwietnia na hali NOSiR dbyły się Igryska Sklne. Brały w nich udiał klasy I-III trech skół pdstawwych w mieście. Puchary wręcał burmistr Jacek Kwalski. Ucniwie startwali w 11-tu knkurencjach wśród których nalały się: tr preskód, skki bunóż miejsca, strały d bramki, stafeta p bwdie kła, skki piłką, kłwanie piłki slalmem, kłwanie piłki slalmem, wyścig rydwanów, bieg wahadłwy, wyścig piłką, pdawanie piłki i najbardiej emcjnująca preciąganie liny. Najlepsa kaała się drużyna Skły Pdstawwej nr 5. Puchary i medale wręcali ucestnikm burmistr Jacek Kwalski i dyrektr NOSiR Darius Wąsiewski. Serdecnie gratulujemy i aprasamy a rk na klejne awdy. Wyniki pscególnych knkurencji: - tr preskód 1. SP 7 3 pkt., 2. SP 5 2 pkt., 3. SP 3 1 pkt. - skki bunóż miejsca 1. SP 7 3 pkt., 2. SP 5 2 pkt., 3. SP 3 1 pkt. - strały d bramki 1. SP 7 3 pkt., 2. SP 3 2 pkt., 3. SP 5 1 pkt. - stafeta p bwdie kła 1. SP 5 3 pkt., 2. SP 7 2 pkt., 3. SP 3 1 pkt. - skki piłką 1. SP 5 3 pkt., 2. SP 3 2 pkt., 3. SP 7 1 pkt. - kłwanie piłki slalmem 1. SP 5 3 pkt., 2. SP 3 2 pkt., 3. SP 7 1 pkt. wyścig rydwanów SPORT 1. SP 3 3 pkt., 2. SP 5 2 pkt., 3. SP 7 1 pkt. bieg wahadłwy 1. SP 5 3 pkt., 2. SP 7 2 pkt., 3. SP 3 1pkt. wyścig piłką 1. SP 5 3 pkt., 2. SP 3 2 pkt., 3. SP 7 1 pkt. pdawanie piłki 1. SP 3 3 pkt., 2. SP 5 2 pkt., 3. SP 7 1 pkt. preciąganie liny 1. SP 7 3 pkt., 2. SP 3 2 pkt., 3. SP 5 1 pkt. Klasyfikacja kńcwa 1. Skła Pdstawwa Nr 5 25 pkt. 2. Skła Pdstawwa Nr 7 21 pkt. 3. Skła Pdstawwa Nr 3 20 pkt

17 Włade samrądwe Nweg Dwru Mawieckieg aprasają na X DNi NWeg DWru MaWieckieg Stad i ul. Sp n Miejski rt wa a c w r e eastwest rckers TYrLia BaND ukrai Ni FLk an Ł rafa WSki Br W WaY N ay sb r. / a 2012 est kiem j rwc iec 9 ce żdy d ka pt. Blk amie r g W Pr gwia ta/ rey ie imp cęc Rp cja ta 1 gd. Preen rskieg w 1 gd. Nwd Kultury ka Ośrd espłu ncert.30 K Y NO WAY 8 1. gd WA spłu cert e OCKERS n K EST R gd. EASTW Rafała rt Knce skieg w 2 gd. Br łem esp la/ edie u kultur i n /. iel 012 r SPONSOR SPONSOR WIODĄCY SPONSOR GENERALNY iec BaJM ru Ące S Y War 2 r. T Y impre cją w rwca rady 10 ce Mawse t dnia pt. rugieg d e i Blk c ę kiej pc 0 R ntacja Miejs ej e gd Pre blicn eki Pu u t i l b i gd. B ł rt esp e c n K D IA BAN gd. TYROL espłu rt Knce n Flk płem ia 1 gd. Ukrain h Duda es et ski/ Elisab BAJM 0 francu.3 r 9 ó 1. espół c e u r gd /wi c da wie Gwia gd. Carl Villa Piaskarnia Da W 5.30 gd.1 ki rryw k c e t - Mias epłatny/ b e, ę t s /w p wystaww e a k - Stis jn-handlw ne y ic c prm i gastrnm k d ó r - Og Firma TRANSLUD Zakład Rbót Inżynieryjnych Firma APEKS Firma TEKPUD Mawiecki Bank Spółdielcy BGŻ Firma Alpla NDM Skła Nauki Jady Firma TransprtLgistyka Kasyński Agencja Ochrny Osób i Mienia DS Fkus Firma LaLrraine Bakery Grup Dmex 2 E.D. Żułtak, A. Celińska Systemy Sanitarne TOI TOI PATRONI MEDIALNI 9-10 c

HERMES. Udanych i bezpiecznych wakacji życzymy nauczycielom oraz społeczności uczniowskiej. Redakcja gazetki "Hermes"

HERMES. Udanych i bezpiecznych wakacji życzymy nauczycielom oraz społeczności uczniowskiej. Redakcja gazetki Hermes Udanych i bepiecnych wakacji życymy naucycielm ra spłecnści ucniwskiej Redakcja gaetki "Hermes" W A K A C J E T U Ż T U Ż HERMES Cerwiec 2015 C.K.Nrwid patrn nasej skły R p c ę c i e R k u a t r s t r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg i eklgią uczniów szkół pdstawwych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Edycja 2013 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

www.bialystok.lasy. Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów im. JP II http://www.bialystok. lasy.gov.pl/bialowiez a/index.php?

www.bialystok.lasy. Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów im. JP II http://www.bialystok. lasy.gov.pl/bialowiez a/index.php? Białystk RDLPBiałystk gv. 20-24.10.2008 WYSTAWA Las w stuce - malarstw, reźba, ftgrafia w ramach Eurpejs kieg tygdnia leśneg\". Opis anwaneg dnia: WYSTAWA Las w stuce - malarstw, reźba, ftgrafia w ramach

Bardziej szczegółowo

VII Gminny Konkurs. Spotkanie z Janem od Biedronki

VII Gminny Konkurs. Spotkanie z Janem od Biedronki Złżył się, że mje wiersze są czytane. Tak jak płatkiem chcę się dzielić wierszami. B jest t dla mnie cś dbreg, serdeczneg, C nie jest zatrute nienawiścią, złścią, sprami. Wiersze wnszą ład i harmnię. Odkażają,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII Kchamy wciąż za mał i stale za późn. ks. Jan Twardwski Pwiatwy Knkurs Sptkanie z Janem d Biedrnki edycja VIII Śpieszmy się kchać POD PATRONATEM Wójta Gminy Białe Błta ks. Prbszcza Parafii Wniebwzięcia

Bardziej szczegółowo

Nagroda Prezydenta Miasta Puławy dla zespołu wokalnego "MUSIC CLUB 2"!

Nagroda Prezydenta Miasta Puławy dla zespołu wokalnego MUSIC CLUB 2! ROK SZKOL. 2012/2013 III MIEJSCE dla PAULINY KRÓL w X OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ SOLO-TUTTI 2012 w Bydgszczy I MIEJSCE dla MUSIC CLUB 2 w kat. zespły wkalne (szkła pdstawwa) IV PRZEGLĄDU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH TEMATYCZNYCH w I semestrze 2010/2011

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH TEMATYCZNYCH w I semestrze 2010/2011 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH TEMATYCZNYCH w I semestrze 2010/2011 ETAP GMINNY Knkurs multimedialny "Życie i twórcz ć Fryderyka - kmpzytra, rmantyka, pdróżnika". III miejsce w kategrii szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin X Biegu Niepodległości w Serocku I SEROCKA DYCHA o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Regulamin X Biegu Niepodległości w Serocku I SEROCKA DYCHA o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock Regulamin X Biegu Niepdległści w Sercku I SEROCKA DYCHA Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serck I. CELE: 1. Upamiętnienie 94 rcznicy Odzyskania Niepdległści. 2. Prmcja aktywnści fizycznej i zdrweg stylu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (KLASY IV VI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE Ocena pracy ucnia Ocena pracy ucnia na ajęciach kmputerwych bejmuje: umiejętnść wybru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Komunikat Techniczny

Komunikat Techniczny Niniejszy Kmunikat Techniczny jest uzupełnieniem d Regulaminiu Pucharu Plski w Szswych Maratnach Rwerwych na rk 2015. Każda sba, która planuje udział w imprezie pwinna zapznać się z treścią teg Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań. 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2013. www.zielonasowa.pl

EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2013. www.zielonasowa.pl Fagment damwy udstępniny pe Wydawnictw w celach pmcyjnych EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wselkie pawa należą d: Wydawnictw Zielna Swa Sp Wasawa 2013 wwwielnaswapl Pygtuj cie, ę j y p i m a ic d aciele j

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA

ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA Regulamin imprezy TRIATHLON POLSKA Regulamin Mistrzstw Plski na dystansie pełnym 226km (3,8/180/42,2) Regulamin Międzynardwych Zawdów na dystansie 113 km (1,9/90/21,1) CEL Prmcja Miasta Bydgszcz, Gminy

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób Wrcław: Dstawa aparatu d znieczulenia gólneg dla drsłych, dzieci i nwrdków, jeg mntaż - instalację, uruchmienie i przeszklenie pracwników Zamawiająceg w zakresie bsługi Numer głszenia: 224782-2011; data

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie prjektu, wyknanie, umieszczenie nadruku raz dstawa artykułów

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Sponsorów

Oferta dla Sponsorów H Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truski Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą pasjnaci nieba, a także zawdwi

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Legal Alert Praw Gelgiczne i Górnicze Warszawa 10 czerwca 2014 RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Streszczenie głównych prpzycji legislacyjnych zawartych w Prjekcie, ważnych dla przedsiębirców Autrzy: Magdalena Mitas,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Sopot, 8 stycznia 2015r.

Sopot, 8 stycznia 2015r. Spt, 8 stycznia 2015r. Organizatr eliminacji rejnwych Wjewódzkieg Knkursu Recytatrskieg Pezji Plskiej Kartuskie Centrum Kultury w Kartzuach ul. Klasztrna 1 Z nadzieją na kntynuację współpracy przy rganizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 250497-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo