ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2019/2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2019/2020"

Transkrypt

1 LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Zielona Góra, ul. Ptasia 2a Biuro Lubuskiego ZPN: tel. (68) Wydział Gier Lubuskiego ZPN: tel./fax. (68) Konto: Bank Zachodni WBK I/O Zielona Góra, nr ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2019/2020 DOTYCZĄCY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH W KATEGORIACH (U-19, U-17, U-15, U-13, U-11, U-9)

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wydział Gier Lubuskiego Związku Piki Nożnej w Zielonej Górze prowadzi rozgrywki w następujących kategoriach i ligach: 1 Liga Wojewódzka Juniorów Starszych (A1 - A2) - U-19 2 liga Okręgowa Juniorów Starszych (A1-A2) U-19 1 Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1 - B2) - U-17 2 liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1 - B2) - U-17 1 Liga Wojewódzka Trampkarzy (C1 - C2) U-15 2 Liga Okręgowa Trampkarzy (C1 - C2) U-15 Liga Mistrzowska Młodzika Grupa 1 (D1 - D2) U-13 (runda wiosenna) 2 liga Okręgowa Młodzików (D1-D2) U Podokręgi Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze prowadzą rozgrywki na poziomie 3-cich lig we wszystkich kategoriach wiekowych oraz wszystkie rozgrywki w kategorii ORLIK i ŻAK. 3. Zespół Wydziału Gier Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp. prowadzi rozgrywki dla drużyn z terenu Gorzowa Wlkp. we wszystkich kategoriach wiekowych: 2 i 3 liga Okręgowa oraz w rozgrywkach w kategorii Orlika i Żaka. 1 ligi Wojewódzkiej - w przypadku utworzenia dwóch grup, wówczas prowadzi rozgrywki dla drużyn występujących z północnej części województwa jako grupa nr. 2). 2 Rozgrywki prowadzone są na podstawie Regulaminu Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2019/2020, oraz niniejszego regulaminu.. 3 I. Junior Starszy (A1-A2) U-19 - rocznik i młodsi. 1) W rozgrywkach ligi Juniorów Starszych występować mogą zawodnicy urodzeni w 2001r, 2002 i młodsi, zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu w systemie EXTRANET. Zawodnicy młodsi muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz uzyskać zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej kategorii wiekowej, chyba, że w dniu rozgrywania zawodów mają ukończone 15 lat. 2) Formuła rozgrywek: liga (zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN) 3) Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą 15 minut 4) Drużyny występują w składach 11 osobowych. 5) W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić 7 zawodników bez prawa ich powrotu do gry. 6) Ilość zawodników rezerwowych 7 7) Minimalna liczba zawodników biorących udział w zawodach to - 7 (siedmiu). 8) Kary: wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki). 9) Zawodnicy rozgrywają mecz w obuwiu dowolnym. 10) Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze. 11) Zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach długość m, szerokość m. 12) Mecze rozgrywane są piłką nr 5 13) Nie mogą grać dziewczęta (dla nich jest przewidziana III liga kobiet), 14) Zawodnik, który w czasie zawodów otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według zasad ujętych w Art punkt 7 Reg. Rozgrywek. 15) Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane (dotyczy tylko tych rozgrywek w których są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji wymierzone ilością meczów przechodzą na rundę wiosenną i kolejny sezon rozgrywkowy. 16) Dokumenty meczowe:

3 1) Zawodnik powinien posiadać Licencję zawodnika a w przypadku jej braku inny ważny dokument tożsamości, dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport itp. na podstawie, którego sędzia będzie mógł stwierdzić tożsamość zawodnika (Art punkt 1 Reg. Rozgrywek) 2) Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 17) Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Art Reg. Rozgrywek. 18) Obsada sędziowska - 3 sędziów. AWANSE I SPADKI A. 1 liga Wojewódzka Juniorów Starszych (A1-A2) U-19 1) W rundzie jesiennej rozgrywki prowadzone są w systemie dwurundowym mecz i rewanż w jednej grupie 8-mio drużynowej. W rozgrywkach udział biorą po 4-ry drużyny z okręgu północnego i południowego. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyny które zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli końcowej, uzyskują awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych U-19 Grupa C. W przypadku rezygnacji którejś z tych drużyn z udziału w rozgrywkach MLJ U-19, prawo udziału w tych rozgrywkach uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce. 2) Runda wiosenna: drużyny z miejsc 3 do 8, oraz mistrzowie 2-ch lig (mistrz Grupy 1 i mistrz grupy Nr 2), po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek, swoje mecze nadal będą rozgrywały w 1 lidze Wojewódzkiej. W zależności od ilości zgłoszeń, rozgrywki prowadzone będą w jednej grupie 8-mio drużynowej dwurundowo, mecz i rewanż lub w przypadku większej ilości drużyn jednorundowo. Po rozegraniu wszystkich meczy rundy wiosennej, drużyny które zajmą miejsca od 1-6 zagwarantują dla swojego klubu udział w następnym sezonie w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych. B. 2 liga Okręgowa A1-A2 U-19 1) RUNDA Jesienna: Zakłada się prowadzenie rozgrywek w 2 grupach Okręgowych (od 6-8 drużyn w grupie). Grupa Nr 1 drużyny z południa Województwa i Grupa Nr 2 drużyny z północy Województwa. Po rozegraniu wszystkich meczy rundy jesiennej, drużyna która zajmie 1 miejsce w swojej grupie uzyska awans do 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych w rundzie wiosennej. 2) Runda wiosenna: Drużyny od miejsca 2 do 8 oraz mistrzowie 3 ligi, w rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek, swoje mecze nadal będą rozgrywały w 2 lidze Okręgowej w 2-ch grupach wg przynależności terytorialnej - Grupa Nr 1 Okręg Południe, Grupa Nr 2 Okręg Północ. Drużyny, które zajmą w swoich grupach 1 miejsce gwarantują dla swojego klubu udział w rundzie jesiennej następnego sezonu w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych. 4 II. Junior Młodszy (B1-B2) U-17 - rocznik i młodsi. 1. W zawodach mistrzowskich ligi Juniorów Młodszych (U-17) mogą brać udział zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 17 lub 16 rok życia potwierdzeni do klubu oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet przez organ prowadzący rozgrywki w danej grupie. Dopuszcza się udział w rozgrywkach zawodników, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 15 rok życia. Zawodnicy młodsi muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz uzyskać pozytywną opinię przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach (U-17). 2. Formuła rozgrywek: liga (zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN) 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą nieprzekraczającą 15 minut.

4 4. Drużyny występują w składach 11 osobowych. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić 7 zawodników bez prawa ich powrotu do gry. 5. Ilość zawodników rezerwowych Stosuje się kary wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki). 7. Zawodnicy rozgrywają mecz w obuwiu dowolnym. 8. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze. 9. Zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach długość m, szerokość m. 10. Mecze rozgrywane są piłką nr Nie mogą grać dziewczęta (dla nich jest przewidziana III liga kobiet) 12. Minimalna liczba zawodników biorących udział w zawodach to 7 (siedmiu). 13. Zawodnik, który w czasie zawodów otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według zasad ujętych w Art punkt 7 Reg. Rozgrywek 14. Dokumenty meczowe: zawodnik powinien posiadać: Licencję zawodnika a w przypadku jej braku inny dokument tożsamości, dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport itp. Na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość zawodnika (Reg. Rozgrywek Art punkt 1) 15. Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Badanie lekarskie jest ważne 12 miesięcy od daty nadania chyba, że lekarz zaleci inaczej (Reg. Rozgrywek Art punkt 4). 16. Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Reg. Rozgrywek Art Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane (dotyczy rozgrywek w których są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji wymierzone ilością meczów przechodzą na rundę wiosenną i następny sezon rozgrywkowy. 18. Mecze sędziuje 3 sędziów. AWANSE I SPADKI A. 1 liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17 1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. Udział biorą drużyny, które w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 zajęły miejsca od 1-6 oraz mistrzowie dwóch grup 2 ligi sezonu 2018/2019 po rundzie wiosennej ( ogółem 8 drużyn). Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyna która zajmie 1 miejsce w tabeli weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17 Grupa C. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej, z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. 2) Runda wiosenna: Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. W rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 1-6 (lub z miejsc 2-7 w przypadku awansu naszej drużyny do rozgrywek CLJ U-17) plus 2 drużyny z 2 ligi (zwycięzca grupy 1 i zwycięzca grupy 2). W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce, weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17 Grupa C na rundę jesienną następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. B. 2 liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17 1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach 8-mio drużynowych. Grupa nr 1 drużyny z południa województwa oraz grupa nr 2 drużyny z północy województwa. System dwurundowy mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyna które zajmie

5 1 miejsce w tabeli końcowej danej grupy, uzyska awans do 1 Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych natomiast drużyna, która zajmie miejsce ostatnie w danej grupie uzyska status drużyny spadkowej. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej z awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. 2) Runda wiosenna: System rozgrywek dwurundowy. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 2-6 plus zwycięzcy grup 3 ligi. W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce uzyska awans do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych na rundę jesienną następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. C. 3 liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17 1) RUNDA Jesienna i wiosenna: III liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1-B2) zostanie utworzona w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. Do drugiej ligi awans uzyska drużyna, która zajęła 1 miejsce w swojej grupie. 5 III. Trampkarz (C1-C2) U-15 rocznik i młodsi 1. W rozgrywkach CLJ U-15 (Trampkarzy) mogą brać udział zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 15 lub 14 rok życia, potwierdzeni do klubu oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet przez organ prowadzący rozgrywki w danej grupie. Dopuszcza się udział w rozgrywkach zawodników, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 13 rok życia i młodszych, warunek uzyskanie pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach CLJ (U-15) oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 2. Formuła rozgrywek: liga (zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN) 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z przerwą nieprzekraczającą 15 minut. 4. Drużyny występują w składach 11 osobowych. 5. W czasie trwania meczu każda drużyna może wymienić 7 zawodników bez prawa ich powrotu do gry. 6. Ilość zawodników rezerwowych Stosuje się kary wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki). 8. Zawodnicy rozgrywają mecz w obuwiu miękkim (lanki). 9. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze. 10. Zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach długość m, szerokość m. 11. Mecze rozgrywane są piłką nr Obowiązuje przepis o spalonym, 13. Mogą grać dziewczęta (4 w kadrze meczowej, 2 na boisku tylko w rozgrywkach na terenie lubuskiego ZPN). 14. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to 7 (siedmiu). 15. Dokumenty meczowe: zawodnik powinien posiadać: Licencję zawodnika a w przypadku jej braku inny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport itp. Na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość zawodnika). Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 16. Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa 30 punkt 2.

6 IV. 17. Mecze Trampkarzy sędziuje 3 sędziów. AWANSE I SPADKI A. 1 liga Wojewódzka Trampkarzy (C1-C2) U-15 1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. Udział biorą drużyny, które w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 zajęły miejsca od 1-6 oraz mistrzowie dwóch grup 2 ligi sezonu 2018/2019 po rundzie wiosennej ( ogółem 8 drużyn). Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyna która zajmie 1 miejsce w tabeli weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15 Grupa C. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej, z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. 2) Runda wiosenna: Rozgrywki prowadzone są w jednej grupie 8-mio drużynowej w systemie dwurundowym. W rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 1-6 (lub z miejsc 2-7 w przypadku awansu naszej drużyny do rozgrywek CLJ U-15) plus 2 drużyny z 2 ligi (zwycięzca grupy 1 i zwycięzca grupy 2). W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce, weźmie udział w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-15 Grupa C na rundę jesienną następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z udziału w barażu o awans do rozgrywek CLJ U-17, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. B. 2 liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) U-15 1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach 8-mio drużynowych grupa nr 1 drużyny z południa województwa i grupa nr 2 drużyny z północy województwa. System dwurundowy mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczy, drużyna które zajmie 1 miejsce w tabeli końcowej danej grupy, uzyska awans do 1 Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy, natomiast drużyna która zajmie miejsce ostatnie uzyska status drużyny spadkowej. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej z awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych ( ilość miejsc spadkowych uwarunkowana jest ilością grup 3-cio ligowych). 2) Runda wiosenna: System rozgrywek dwurundowy. Skład grupy - drużyny po rundzie jesiennej z miejsc 2-6 plus zwycięzcy grup 3 ligi. W rundzie wiosennej po wyzerowaniu punktów i żółtych kartek oraz po rozegraniu wszystkich meczy drużyna, która zajmie pierwsze miejsce uzyska awans do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy na rundę jesienną następnego sezonu. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1 miejsce w tabeli końcowej rundy wiosennej z awansu do rozgrywek 1 ligi Wojewódzkiej Trampkarzy, prawo uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Trampkarzy. Drużyny z miejsc 7-8 otrzymują status drużyn spadkowych. C. 3 liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) U-15 1) RUNDA Jesienna i wiosenna: III liga Okręgowa Trampkarzy (C1-C2) zostanie utworzona w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. Do drugiej ligi awans uzyska drużyna, która zajęła 1 miejsce w swojej grupie. 6 MŁODZIK (D1-D2) U-13 rocznik i młodsi 1. W rozgrywkach (Młodzika) mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2007, 2008, potwierdzeni do klubu oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet. Dopuszcza się udział w

7 rozgrywkach zawodników, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 12 rok życia i młodszych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach Młodzika D1-D2) oraz uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 2. Formuła rozgrywek: liga (zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN) 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut z przerwą nieprzekraczającą 15 minut. 4. Drużyny występują w składach 9 osobowych (bramkarz + 8 zawodników w polu) 5. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników zmiany powrotne. 6. Ilość zawodników rezerwowych Stosuje się kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty, 3-cia kara wykluczenie, 8. Zawodnicy rozgrywają mecz w obuwiu miękkim (lanki). 9. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze. 10. Zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach długość m, szerokość m. (od pola karnego do pola karnego na 16 metrze). 11. Mecze rozgrywane są piłką nr Obowiązuje przepis o spalonym 13. Mogą grać dziewczęta całe drużyny dziewcząt oraz drużyny mieszane. Dziewczęta w takim przypadku muszą spełniać te same limity wiekowe co chłopcy, 14. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to 6 (sześciu). 15. Pole karne; 18,32 x 9m 16. Rzut wolny: mur w odległości 7 m 17. Rzut karny: wykonuje się z odległości 9 m. 18. Rzut rożny: przepisy PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną a linią pola karnego ok. 26 metrów, 19. Linie; dopuszczalne stożki. 20. Wymiary bramki: 5m x 2m ustawione na 16-stym metrze boiska przytwierdzone do podłoża w taki sposób, aby się nie przewróciły. 21. Odbywanie kary przez bramkarza: bramkarz opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje odpowiednio ubrany jeden z zawodników z pola. 22. Dokumenty meczowe: zawodnik powinien posiadać: Licencję zawodnika a w przypadku jej braku inny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport itp. Na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość zawodnika). Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, zgodnie z Ustawą o Sporcie. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 23. Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa 30 punkt Mecze Młodzika sędziuje 1 sędzia. AWANSE I SPADKI A. LIGA MISTRZOWSKA MŁODZIKA (D1-D2) U-13 (runda wiosenna) Liga Mistrzowska Młodzika zostanie utworzona w rundzie wiosennej, dwie (2) grupy po 6 drużyn: 1. Grupa Nr 1 (drużyny z południowej części województwa 6 drużyn), 2. Grupa Nr 2 (drużyny z północnej części województwa 6 drużyn), Rozgrywki prowadzone będą dwurundowo mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich spotkań (10 meczy), drużyny które zajmie 1 miejsce w tabeli w swoich grupach, rozegrają między sobą mecz i rewanż o Mistrza Województwa w kategorii Młodzików.

8 B. 2 liga Okręgowa Młodzików (D1-D2) U-13 1) RUNDA Jesienna: Rozgrywki prowadzone będą w 4-ch grupach po 6 drużyn w grupie. Składy grup utworzone będą na podstawie zgłoszeń z uwzględnieniem wyników rundy wiosennej sezonu 2018/2019. Rozgrywki prowadzone będą dwurundowo mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej (10 meczy), drużyny które zajmą w swoich grupach 1 miejsce oraz 2 drużyny z 2-ch miejsc z wszystkich grup z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym uzyskają awans do terytorialnej ligi Mistrzowskiej Młodzików (ogółem 6 drużyn). Drużyny, które zajmą ostatnie miejsce w swoich grupach otrzymują status drużyny spadkowej. Drużyny, które występowały w 2 lidze Okręgowej Młodzików i nie uzyskały awansu do ligi Mistrzowskiej Młodzików oraz mistrzowie 3-cich lig, w rundzie wiosennej zostaną przypisane do odpowiednich grup. Po rozegraniu wszystkich meczów, mistrzowie poszczególnych grup uzyskają awans dla swoich klubów na występowanie w nowym sezonie w rozgrywkach 2 ligi Okręgowej Młodzika. C. 3 liga Okręgowa Młodzika (D1-D2) U-13 1) RUNDA Jesienna i wiosenna: III liga Okręgowa Młodzika (D1-D2) zostanie utworzona w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zasady awansu podobne jak w drugiej lidze. Do drugiej ligi awans uzyska drużyna, która zajęła 1 miejsce w swojej grupie. 7 V. ORLIK (F1-F2) U-11 rocznik i młodsi System rozgrywek liga/mecze towarzyskie na Podokręgach 1. W rozgrywkach w kategorii orlik (E1-E2) udział biorą chłopcy i dziewczęta urodzeni w latach i młodsi (mogą występować drużyny mieszane). 2. Rozgrywki w kategorii ORLIKA rozgrywane będą, jako liga. Ilość grup jest uzależniona od ilości zgłoszeń drużyn. Zaleca się aby grupa liczyła nie więcej niż 6 drużyn. System rozgrywek dwurundowy, drużyny rozegrają pomiędzy sobą mecz i rewanż (ogółem 10 spotkań). Terminarze opracowują Podokręgi Lubuskiego ZPN prowadzące dane rozgrywki. Po rundzie jesiennej następują awanse i spadki. 3. Skrócony regulamin rozgrywek w kategorii (E1-E2) ORLIK 1) Przepisy ogólne: W rozgrywkach w kategorii orlik (E1-E2) biorą udział chłopcy i dziewczęta urodzeni w latach i młodsi (mogą występować drużyny mieszane). 2) Czas gry w kategorii ORLIKA: Mecze ligowe/towarzyskie: 4 x 15 minut z przerwą po 5 minut. Turnieje: Przy 3-4 meczach dziennie maksymalnie - 2 x 20 min. lub 1 x 25 min. Przy 5-6 meczach maksymalnie - 2 x 10 min. lub 1 x 20 min. Powyżej 6 meczów maksymalnie - 1 x 15 min. 3) Ilość zawodników na boisku: 7 zawodników - (bramkarz + 6-ciu w polu), minimalna liczba zawodników niezbędna do rozpoczęcia i kontynuowania zawodów wynosi 4. 4) Każda z drużyn może wpisać na listę maksymalnie 14 zawodników. Zawodnicy na czas trwania meczu/turnieju muszą posiadać te same numery na koszulkach. 5) Gra dziewcząt: Mogą grać całe drużyny dziewcząt oraz drużyny mieszane. Dziewczęta w takim przypadku muszą spełniać te same limity wiekowe co chłopcy. 6) Boisko: Mecze rozgrywane są na boiskach typu ORLIK lub na ¼ dużego boiska piłkarskiego z uwzględnienie poniższych wymiarów: - długość (50-56 m.) szerokość (26-30 m.) 7) Bramki: 5 m. x 2 m. 8) Pole karne: 15 x 9 metrów, 9) Rzut karny: 9 m 10) Wielkość piłki: nr 4 lub 3 ewentualnie piłka siatkowa. 11) Kary minutowe: 2 minuty, 2 minuty, wykluczenie, zawodnik kończy grę, zespół gra w komplecie. 12) Rzut wolny: bramkę nie można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5m.

9 13) Rzut rożny: wykonuje się z narożnika boiska. Odległość przeciwnika w momencie wykonywania rzutu rożnego wynosi 3 metry. 14) Wrzut: zawodnik samodzielnie wprowadzenie piłki nogą po ziemi nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik w odległości 3 metrów. 15) Wznowienie gry przez bramkarza: Piła będąca w grze, wyrzucona (wykopana) przez bramkarza, musi być dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli poleci na drugą połowę, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści). 16) Rzut od bramki Rzut od bramki musi być wykonany z zachowaniem pryncypiów Art. 16 Przepisów Gry (z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny, poza pole karne). Wykonanie rzutu z ręki przez bramkarza jest niedozwolone. Piłka po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki musi zostać dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści). 17) Spalony: nie obowiązuje 18) Linie: - dopuszcza się stosowanie linii przerywanych lub płaskich stożków. 19) Zmiany: hokejowe (powrotne), w obrębie własnej połowy. 20) Zasady odbywania kary wychowawczej przez bramkarza: Bramkarz, który popełnia przewinienie karane napomnieniem- karą wychowawczą w postaci czasowego wykluczenia z gry, opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje odpowiednio ubrany jeden z zawodników z pola. 21) Ubiór zawodników: Zawodnicy biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadać ochraniacze na golenie Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw. lanki ) Kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od siebie oraz od koszulek obydwu drużyn. 22) Kolejność zespołów w grupie: a) Ilość zdobytych punktów b) Przy równej ilości punktów, decydują punkty zdobyte między zainteresowanymi zespołami c) Korzystniejsza różnica bramek, d) W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej drużyn dodatkowa tabela pomiędzy tymi drużynami z uwzględnieniem punktów a, b, c. 23) Kryteria uczestnictwa i obowiązki klubów 1. Dopuszczalny jest udział dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu. 2. Jeden trener może prowadzić maksymalnie dwa zespoły. 3. W turniejach mogą brać udział jedynie kluby zarejestrowane w Lubuskim Związku Piłki Nożnej. 4. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 5. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny. 6. Gospodarz jest zobowiązany do przygotowania boiska oraz zapewnienia szatni, 7. Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy, 8. Trener lub kierownik każdego zespołu odpowiada za szkody spowodowane przez własnych zawodników. 9. Gospodarz meczu jest zobowiązany zabezpieczyć w czasie trwania turnieju przedstawiciela służby zdrowia lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadającej odpowiedni dokument. 24) Mecze Orlika nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie: a) Soboty, niedziele i święta godzina 11:00, b) W dni robocze nie wcześniej niż po godzinie 15: 00 chyba, że zainteresowane kluby uzgodnią inną godzinę. Zasadniczym terminem rozgrywania meczów/turniejów jest sobota i niedziela. TERMIN REZERWOWY - poniedziałek.

10 25) Obowiązek rejestracji zawodników w systemie EXTRANET wprowadza się od 7-go roku życia. 26) Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie zgodnie z Ustawą o Sporcie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniem. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (...)Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23: 59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59). 27) Osoba sprawiająca opiekę na treningach i meczach nad zawodnikami musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z Uchwałą nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. oraz z Uchwałą nr VII/105 z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi FUTSAL mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych:(...), w przypadku kategorii ORLIKA minimum UEFA C 28) Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie i w jednej drużynie tego klubu. W przypadku udziału w rozgrywkach młodzieżowych większej ilości drużyn jednego klubu w tej samej kategorii wiekowej, zawodnik w danej rundzie może być uprawniony tylko do jednej z tych drużyn. Możliwość zmiany między takimi drużynami istnieje dopiero w oknie transferowym. 29) Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu określa Regulamin Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2019/ ) Obowiązek ubezpieczania zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej spoczywa na klubach. 31) Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn/trenerzy są zobowiązani dostarczenie sędziemu zawodów następujących dokumentów: a) Listę zawodników uprawnionych do gry zatwierdzoną przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN oraz wypełnione sprawozdanie (składy drużyn) w systemie EXTRANET. b) Aktualną licencję trenera oryginał; ( ) c) Aktualny dokument zawodnika ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli sędzia lub opiekun drużyny przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości zawodnika) d) Oświadczenie kierownika drużyny/trenera potwierdzone czytelnym podpisem, że zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów posiadają ważne badania lekarskie, na podstawie których mogą brać udział w powyższym meczu. 32) Nie posiadanie w/w dokumentów, skutkuje niedopuszczeniem zespołu do rozgrywek w danym meczu. 33) Trzykrotne nie przystąpienie do zawodów zespołu młodzieżowego spowoduje wycofanie go z rozgrywek. Wycofanie drużyny może skutkować zawieszeniem licencji dla klubu (w przypadku nie posiadania wymaganej ilości drużyn młodzieżowych). 34) W przypadku braku Sędziego zawodów, GOSPODARZ ZAWODÓW zobowiązany jest przesłać do Organu prowadzącego dane rozgrywki w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, sprawozdanie z meczu wraz z załącznikami. 8 VI. ŻAK (F1-F2) U-9 rocznik System rozgrywek Turniejowy przy Podokręgach 1. W rozgrywkach w kategorii ŻAK (F1-F2) udział biorą chłopcy i dziewczęta urodzeni w latach i młodsi, warunek ukończony 7-my rok życia (mogą występować dziewczęta i drużyny mieszane).

11 2. Turnieje Żaków rozgrywane są w grupach na Podokręgach (z podziałem terytorialnym). Ilość grup jest zależna od ilości zgłoszeń drużyn. Systemem rozgrywek dwurundowy. Ilość turniejów uzależniona od ilości drużyn w grupie. Zaleca się aby grupa liczyła nie więcej niż 4 drużyny. Proponuje się rozegranie 8-miu turniejów w rundzie. Terminarze poszczególnych turniejów sporządza Komisja Gier przy danym Podokręgu. Po rundzie jesiennej następują awanse i spadki. 3. Organizatorem poszczególnego turnieju jest klub występujący w danej grypie. W przypadku braku zgłoszenia, Komisja Gier w drodze losowania z pozostałych klubów uczestników w danej grupie wyznaczy gospodarzy turnieju. 4. Wszystkie turnieje Żaków nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 11: 00 (soboty, niedziele i święta), natomiast w dni robocze nie wcześniej niż po godzinie 15:00. Zasadniczym terminem rozgrywania turniejów jest sobota i niedziela. TERMIN REZERWOWY - poniedziałek Czas gry i liczba zawodników na boisku, zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia PZPN, z późniejszymi zmianami, 5. Obowiązek rejestracji zawodników w systemie EXTRANET wprowadza się od 7-go roku życia. 6. Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie zgodnie z Ustawą o Sporcie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniem. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (...) 7. Osoba sprawująca opiekę na treningach i meczach nad zawodnikami musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z Uchwałą nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. oraz z Uchwałą nr VII/105 z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych:(...) w przypadku Żaka minimum UEFA C. 8. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie i jednej drużynie tego klubu. 9. Obowiązek ubezpieczania zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej spoczywa na klubach. 10. Przed rozpoczęciem każdego turnieju kierownicy/trenerzy obu drużyn na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju są zobowiązani do dostarczenia gospodarzowi/sędziemu zawodów następujących dokumentów: a) Listę zawodników uprawnionych do gry zatwierdzoną przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN oraz czytelnie wypełnione sprawozdanie drukowanymi literami z wpisanymi imionami i nazwiskami zawodników (wzór sprawozdania w zał.) b) Aktualną licencję trenera oryginał; ( ) c) Aktualny dokument zawodnika ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli opiekun drużyny przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości zawodnika) d) Oświadczenie kierownika drużyny/trenera potwierdzone czytelnym podpisem, że zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów posiadają ważne badania lekarskie, na podstawie których mogą brać udział w powyższym turnieju. 11. Trzykrotne nie przystąpienie do zawodów zespołu młodzieżowego spowoduje wycofanie go z rozgrywek. Wycofanie drużyny może skutkować zawieszeniem licencji dla klubu (w przypadku nie posiadania wymaganej ilości drużyn młodzieżowych). 12. Skrócony regulamin rozgrywek w kategoriach Żak (F1-F2) 1. Czas gry: Przy 3-4 meczach dziennie maksymalnie - 2 x 15 minut lub 1 x 20 minut, Przy 5-7 meczach dziennie maksymalnie - 2 x 8 minut lub 1 x 15 minut, Powyżej 7 meczy dziennie maksymalnie - 1 x 12 minut Mecz towarzyski; 4 x 12 minut 2. Ilość zawodników na boisku: 5 (bramkarz + 4-ch zawodników w polu), 3. Minimalna liczba zawodników niezbędna do rozpoczęcia i kontynuowania zawodów wynosi Każda z drużyn może wpisać na listę zawodników maksymalnie 10 osób. Zawodnicy muszą posiadać te same numery na koszulkach na czas trwania danego turnieju.

12 5. Boisko: Mecze turniejów rozgrywane są na boiskach typu ORLIK lub na ¼ dużego boiska piłkarskiego z uwzględnienie poniższych wymiarów: Boisko Orlik - długość boiska: - od pola karnego do pola karnego, szerokość: szerokość Orlika ¼ Boiska piłkarskiego - długość (40-46 m.) - szerokość (26-30 m.) 6. Bramki: 3 m. x 1,55 m. 7. Pole karne: 11 x 7 metrów, 8. Rzut karny: 7m 9. Rozmiar piłki: nr 4 lub 3 ewentualnie piłka siatkowa. 10. Kary minutowe: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty zespół gra w komplecie. 11. Zasady odbywania kary wychowawczej przez bramkarza: Bramkarz, który popełnia przewinienie karane napomnieniem- karą wychowawczą w postaci czasowego wykluczenia z gry, opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje odpowiednio ubrany jeden z zawodników z pola. 12. Rzut wolny: bramkę można zdobyć bezpośrednio tylko z połowy przeciwnika. Odległość muru 5m 13. Wrzut: Wykonawca samodzielnie wprowadza piłkę nogą po ziemi, nie może zdobyć bramki bezpośrednio. Przeciwnik w odległości 3m. 14. Rzuty rożne wykonuje się z narożnika boiska. Odległość przeciwnika w momencie wykonywania rzutu rożnego wynosi 3 metry. 15. Wznowienie gry przez bramkarza: Piła będąca w grze, wyrzucona (wykopana) przez bramkarza, musi być dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli poleci na drugą połowę, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści). 16. Rzut od bramki: Rzut od bramki musi być wykonany z zachowaniem pryncypiów Art. 16 Przepisów Gry (z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny, poza pole karne). Wykonanie rzutu z ręki przez bramkarza jest niedozwolone. Piłka po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki musi zostać dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści). 17. Rozpoczęcie gry: Nie można zdobyć bramki bezpośrednio. 18. Spalony: nie obowiązuje 19. Zmiany: zmiany powrotne (hokejowe) 20. Linie: dopuszcza się stosowanie linii przerywanych lub płaskich stożków. 21. Ubiór zawodników: Zawodnicy biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadać ochraniacze na golenie Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw. lanki ) Kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od siebie oraz od koszulek obydwu drużyn. 13. Kolejność zespołów w grupie: a) Ilość zdobytych punktów b) Przy równej ilości punktów, decydują punkty zdobyte między zainteresowanymi zespołami c) Korzystniejsza różnica bramek, d) W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej drużyn dodatkowa tabela pomiędzy tymi drużynami z uwzględnieniem punktów a, b, c. 14. Kryteria uczestnictwa i obowiązki klubów 1) Dopuszczalny jest udział dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu. (Wyjaśnienie 24 punkt 4 Reg. Rozgrywek mistrzowskich dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 2019/2020). 2) Jeden trener może prowadzić maksymalnie dwa zespoły. 3) W turniejach mogą brać udział jedynie kluby zarejestrowane w Lubuskim Związku Piłki Nożnej. 4) Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

13 5) Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny. 6) Kolejność rozgrywania zawodów w turnieju określa sporządzony terminarz w systemie EXTRANET, 7) Gospodarz nie odpowiada za zagubione rzeczy, 8) Trener lub kierownik każdego zespołu odpowiada za szkody spowodowane przez własnych zawodników. 9) Trener prowadzący drużynę podczas turnieju winien posiadać, do wglądu na życzenie gospodarza zawodów: a) Licencję trenerską (Osoba sprawująca opiekę na meczach żaków musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe*, tj. instruktora piłki nożnej, trenera piłki nożnej). b) Aktualne badania lekarskie zawodników (brak aktualnych badań lekarskich zobowiązuje organizatora zawodów do niedopuszczenia zawodnika do gry), c) Legitymacje szkolne, bądź inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość zawodnika, d) Listę zawodników uprawnionych do danej kategorii wiekowej oraz danej drużyny, sporządzoną w systemie EXTRANET i zatwierdzoną przez WG Gier danego Okręgu Nie posiadanie powyższych dokumentów, skutkuje niedopuszczeniem zespołu do rozgrywek. 15. Obowiązki gospodarza turnieju. 1) Powiadomienie zainteresowane drużyny o dacie, miejscu i godzinie rozgrywania turnieju, 2) Gospodarz turnieju jest zobowiązany do przygotowania boiska (boisk) i zapewnić szatnię dla zawodników, 3) Kolejność rozgrywania zawodów w turnieju określa sporządzony terminarz w systemie EXTRANET, 4) Zebranie list imiennych zawodników z poszczególnego klubu biorących udział w turnieju (listy muszą być potwierdzone przez Wydział Gier w Zielonej Górze lub Zespołu WG Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp.). 5) Gospodarz nie odpowiada za zagubione rzeczy, 6) Gospodarz turnieju jest zobowiązany zabezpieczyć w czasie trwania turnieju przedstawiciela służby zdrowia lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadającej odpowiedni dokument oraz środek lokomocji 7) Gospodarz turnieju po rozegraniu wszystkich meczy w turnieju, zobowiązany jest przesłać sprawozdanie wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem do Komisji Gier Podokręgu prowadzącego dane rozgrywki w ciągu 48-miu godzin od zakończenia turnieju. Sprawozdanie powinno zawierać następujące dane: a) Wyniki poszczególnych spotkań, b) Imienne listy zawodników poszczególnych drużyn występujących w turnieju. 16. OBSADA SĘDZIOWSKA TURNIEJÓW. 1) Rolę arbitrów sprawują trenerzy drużyn biorących udział w turnieju lub inne osoby uzgodnione przez zainteresowanych trenerów. 2) Przy rozgrywaniu Turnieju na jednym boisku - przestrzegamy zasady, nie sędziowania meczów, w których gra drużyna prowadzona przez danego trenera, dopuszcza się możliwość sędziowania przez 2 trenerów, których drużyny w tym momencie nie grają. 3) Przy rozgrywaniu meczów na 2 boiskach przy 4 zespołach: a) Sędziuje jeden z trenerów zainteresowanych drużyn cały mecz - jeżeli grają bez przerwy, lub po połowie - jeżeli mecz jest rozgrywany z przerwą, b) Sposób sędziowania trenerzy ustalają przed każdym turniejem, c) Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów bez żadnego z sędziów i trenerów w roli sędziego.trenerzy pełnią w tym momencie rolę sędziów czasowych. Sporne kwestie trenerzy rozwiązują między sobą. d) Możliwym rozwiązaniem jest również wybór jednego z trenerów, który będzie sędziował wszystkie spotkania lub innej osoby, która uzyskała akceptację trenerów

14 . Decyzja o takim wyborze musi być zapisana w sprawozdaniu z turnieju. e) W przypadku braku porozumienia między trenerami (klubami) dopuszcza się możliwość prowadzenia zawodów przez sędziów związkowych. W takim przypadku gospodarz turnieju jest zobligowany do wcześniejszego powiadomienia terytorialnego Podokręgu w celu wyznaczenia sędziego/sędziów. Opłaty z tego tytułu ponosić będzie gospodarz zawodów. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach młodzieżowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2019/ W czasie trwania rozgrywek nie mogą być wprowadzane w Regulaminie żadne zmiany, z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał PZPN oraz zmian finansowych, opłat i kar ustalonych przez Zarząd Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze. 3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje Wydział Gier Lubuskiego ZPN, opierając się o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną. 4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Lubuskiego ZPN. 5. Wydział Gier Lubuskiego ZPN, Zespół WG Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp. oraz Podokręgi Lubuskiego ZPN, prowadzące rozgrywki ligowe, publikują swoje komunikaty, terminarze i regulaminy w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich pocztą. 6. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Lubuskiego ZPN w dniu r. (Uchwała nr 24/2019) i obowiązuje od sezonu 2019/2020. Tym samym z dniem 01 lipca 2019 roku przestaje obowiązywać poprzedni regulamin uchwalony przez Zarząd Lubuskiego ZPN w dniu 11 czerwca 2018 roku. 10 Załączniki: 1) Nr 1 Przyjęcie do wiadomości Regulaminu Rozgrywek na sezon 2019/2020 2) Nr 2 Schemat Organizacji Rozgrywek, 3) Nr 3 Ogólne zasady rozgrywek, kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, 4) Nr 5 Oświadczenie trenera/kierownika drużyny o posiadaniu przez zawodników aktualnych orzeczeń lekarskich i braku przeciwskazań zdrowotnych do bezpiecznego udziału w meczu. 5) Nr 6 Protokół z Turnieju Żaka, 6) Nr 7 Lista zawodników z Turnieju Żaka, Zielona Góra, dnia 17 czerwca 2019r Za Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Prezes Robert Skowron

15 Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2019/2020. Data, miejsce.. Klub:.. Do: WYDZIAŁU GIER LUBUSKIEGO ZPN w Zielonej Górze Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres naszego klubu to: / adres / Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie o godzinie oraz o Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje Wydziału Gier prowadzącego rozgrywki mistrzowskie i pucharowe a także informacje i wytyczne innych Wydziałów i Komisji Lubuskiego ZPN. Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie traktował jako wiążące. KLAUZULA ZGODY NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Zgodnie z ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz z późn. zm.), wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez Wydział Gier Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2a, adres W imieniu Klubu:.. (Imię i nazwisko funkcja) Pieczątka Klubu: *) niepotrzebne skreślić

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH LUBUSKIEGO ZPN W SEZONIE 2019/2020 SCHEMAT ORGANIZACJI ROZGRYWEK 1 Kat. wiek. Seniorzy U-19 U-17 U-15 U-13 U-11 U-9 2 Rocznik Nielimitowany Oznaczenie UEFA A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 4 Kategoria Senior Junior starszy Junior młodszy Trampkarz Młodzik Orlik Żak Klasa/liga Ilość Grup Ilość drużyn maks. w grupie Limit drużyn klubu w grupie Limit wiekowy oraz gra kobiet (minimum) Ilości zawodników młodzieżowych Terminy ustalone przez (WG) IV liga 1 Klasa Okręg. Klasa A Klasa B Okręg Południe Okręg Północ Zawodnicy po ukończeniu 16-go roku życia lub (15 lat warunek określa 27 punkt 4 Reg Rozgrywek) 1 liga Wojewódzka 2 Liga Okręgowa 3 liga Okręgowa 1 Liga Wojew. 1 grupa 2 liga Okręg. Gr. 1 2 liga Okręg. - Gr. 2 3 liga ilość grup wg potrzeb 1 liga Woj. 8 drużyn 2 liga Okręg. 8 drużyn 3 liga Okręg drużyn 1 liga Wojewódzka po 1 dr. 2 i 3 liga bez ogranicz. ROZGRYWKI LIGOWE 1 liga Wojewódzka 2 Liga Okręgowa 3 liga Okręgowa 1 Liga Wojew. 1 grupa 2 liga Okręg. Gr. 1 2 liga Okręg. - Gr. 2 3 liga ilość grup wg potrzeb 1 liga Wojewódzka 8 2 liga Okręg. 8 3 liga Okręg. - (6-8) 1 liga Wojewódzka 1 po 1 dr. 2 i 3 liga bez ogranicz. 1 liga Wojewódzka 2 Liga Okręgowa 3 liga Okręgowa 1 Liga Wojew. 1 grupa 2 liga Okręg. Gr. 1 2 liga Okręg. - Gr. 2 3 liga ilość grup wg potrzeb 1 liga Wojewódzka 8 2 liga Okręg. 8 3 liga Okręg. - (6-8) 1 liga Wojewódzka 1 2 i 3 liga bez ogranicz. Liga Mistrzowska - wiosna 2 Liga Okręgowa 3 liga Okręgowa Liga Mistrzowska 2 grupy a/ Gr. 1 Z. Góra b/ Gr. 2 Gorzów Wlkp. 2 liga Okręgowa od 4-6 grup 3 liga ilość grup wg zgłoszeń Liga Mistrz. Młodzika (wiosna) W grupie 6 dr. 2 i 3 liga zaleca się po 6 dr. Liga Mistrz. Młodzika po 1 dr. 2 i 3 liga ilość bez ogranicz. Zawodnicy urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej i młodsi. Zawodnicy młodsi muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w wyższej kategorii wiekowej. Nie mogą grać kobiety (dla nich przewidziane są ligi kobiet) Mogą grać dziewczęta. W kadrze meczowej 4 Maksymalnie 2 na boisku Nie dotyczy Sobota Sobota Sobota/ niedziela Niedziela Niedziela Sobota Sobota Niedziela ROZGRYWKI TURNIEJOWE Turnieje/Liga Orlików Przy Podokręgu Ilość grup w zależności od ilości zgłoszeń Zaleca się po 6 drużyn w grupie ( 10 meczy) Bez ograniczeń Turnieje Żaków Przy Podokręgu Ilość grup w zależności od ilości zgłoszeń Zaleca się po 4 drużyny w grupie (8 turniejów) Bez ograniczeń Zawodnicy urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej i młodsi maksymalnie o 2 lata warunek ukończenia 7 lat Mogą grać całe drużyny dziewcząt oraz drużyny mieszane. Dziewczęta w takim przypadku muszą spełniać te same limity wiekowe, co chłopcy. Sobota lub niedziela Termin rezerwowy - poniedziałek 12 Uwagi Terytorialnego i ilościowego podziału drużyn na grupy w poszczególnych klasach/ligach i kategoriach wiekowych dokonują odpowiednio Wydziały Gier w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

17 ZAŁĄCZNIK NR 3 - DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH LUBUSKIEGO ZPN W SEZONIE 2019/2020 OGÓLNE ZASADY ROZGRYWEK - KATEGORIE WIEKOWE, RODZAJE ROZGRYWEK, SKRÓCONE PRZEPISY GRY, WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH 1 Kat. wiek. Seniorzy U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 U-12 U-11 U-10 U-9 U-8 2 Rocznik Nielimitowany Oznaczenie UEFA - A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 4 Kategoria Senior Junior starszy Junior młodszy Trampkarz Młodzik Orlik Żak 5 Klasa/liga Rozgrywkowa IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, Klasa B 1 liga wojewódzka 2 liga okręgowa 3 liga okręgowa 1 liga wojewódzka 2 liga okręgowa 3 liga okręgowa 1 liga wojewódzka 2 liga okręgowa 3 liga okręgowa Liga Młodzika (Mistrzowska) 2 liga okręgowa 3 liga okręgowa Turnieje/Liga Orlików Lub mecze towarzyskie Turnieje Żaków Lub mecze towarzyskie 6 Limit wiekowy Zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia Lub 15 lat warunek 27 pkt. 4 Reg. Rozgrywek Zawodnicy urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej i młodsi. Zawodnicy młodsi muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w wyższej kategorii wiekowej. Zawodnicy urodzeni w roku odpowiednim dla danej kategorii wiekowej i młodsi maksymalnie o 2 lata (warunek ukończenie 7-go roku życia) 7 Gra dziewcząt Nie mogą grać dziewczęta (dla nich jest przewidziana III liga kobiet) Mogą grać dziewczęta 4 w kadrze meczowej Maksymalnie 2 na boisku Mogą grać całe drużyny dziewcząt oraz drużyny mieszane. Dziewczęta w takim przypadku muszą spełniać te same limity wiekowe, co chłopcy. 8 Zawodnicy podstawowi 11 (10 + 1) Minimalna liczba Zawodników 7 11 (10 + 1) Minimalna liczba zawodników 7 11(10 + 1) Minimalna liczba zawodników 7 11 (10 + 1) Minimalna liczba zawodników 7 9 (8 + 1) Minimalna liczba Zawodników (6 +1) Minimalna liczba zawodników (4 + 1) Minimalna liczba zawodników Rezerwowi Zawodnicy młodzieżowi Zawodnikiem o statusie młodzieżowca ( w rozgrywkach seniorów) jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończy 21 rok życia i młodszy. W sezonie 2019/2020 jest to rocznik 1999 i młodszy. 11 Ilość zmian Zmiany powrotne Czas trwania zawodów Czas trwania dogrywki 2 x 45 minut (przerwa 15 min.) 2 x 40 minut Przerwa 15 minut 2 x 30 minut Przerwa 15 minut 2 x 15 minut 2 x 15 minut 2 x 15 minut 1 x 5 minut 1/ Przy 3-4 meczach dziennie 2x 20 min. lub 1x25 minut 2/Przy 5-6 meczach dziennie 2x 10 min. lub 1x20 minut, 3/Powyżej 6 meczy dziennie max. 1x 15min. 4/Mecz towarzyski 4x15 minut System turniejowy: 1/ Przy 3-4 meczach dziennie 2x 15 min. lub 1x20 minut 2/Przy 5-7 meczach dziennie 2x 8 min. lub 1x15 minut 3/Powyżej 7 meczy dziennie 1x 12min. 4/ Mecz towarzyski 4x12 minut 14 Udział zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu (szczegółowy opis RR 30. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami: 1. Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza); 2. Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry; 3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza); 4. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych); 5. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). W przypadku rozgrywek Pucharu Polski ma zastosowanie regulamin dotyczący rozgrywek Pucharu Polski.

18 15 Kat. wiek. Seniorzy U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 U-12 U-11 U-10 U-9 U-8 Rocznik Nielimitowany Kategoria Senior Junior starszy Junior młodszy Trampkarz Młodzik Orlik Żak Miejsce gry boisko Pełno wymiarowe, trawiaste lub sztuczne, zalecane 100 x 64 m, maksymalne 105 x 68 m. posiadające aktualną weryfikację dla danej klasy rozgrywkowej, określone w licencji dla klubu. Minimalne wymogi wielkości pola gry: 1/w IV lidze długość nie mniejsza niż 100 m, szerokość nie mniejsza niż 60 m, 2/w Klasie Okręgowej długość nie mniejsza niż 100m, szerokość nie mniejsza niż 55m, 3/w Klasie A długość nie mniejsza niż 95m, szerokość nie mniejsza niż 55m, 4/w Klasie B długość nie mniejsza niż 90m, szerokość nie mniejsza niż 45m, 5/w rozgrywkach juniorów, juniorów młodszych i trampkarzy minimum 90 x 45m Boisko naturalne lub sztuczne Wymiary: - Długość: 70-75m Szerokość standard m od pola karnego do pola karnego (na 16 m) Boisko ORLIK Boisko trawiaste o wymiarach Długość: 50-56m Szerokość: 26-30m Boisko ORLIK (dł. od pola karnego do pola karnego Szer. szerokość Orlika Boisko trawiaste o wymiarach Długość m Szerokość 26-30m 5 x 2 m ustawione na 16-stce 5 x 2 m 3x 1,55m 16 Bramki 7,32 x 2,44m. Słupki i poprzeczka o średnicy cm Bramki ze względów bezpieczeństwa muszą być przytwierdzone do podłoża w taki sposób, aby się nie przewróciły. 17 Piłki Piłka Nr 5 Piłka Nr 4 Nr 4 lub Nr 3 - ewentualnie piłka siatkowa 18 Obuwie Na boiskach naturalnych wkręty lub lanki Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią lanki Miękkie tzw. Lanki 19 Pole karne Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 18,32 x 9m 15 x 9m 11 x 7 m 20 Rzut karny 11 m 9 m 7 m 21 Rzut wolny Przepisy gry w piłkę nożną PZPN odległość muru 9,15 m Przepisy gry w piłkę nożną PZPN mur 7 m Bramkę nie można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m. 22 Rozpoczęcie gry Przepisy gry w piłkę nożną PZPN Nie można zdobyć bramki bezpośrednio 23 Rzut od bramki Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 24 Wrzut Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 25 Wznowienie gry przez bramkarza Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 26 Rzut rożny Przepisy gry w piłkę nożną PZPN 27 Kary Przepisy gry w piłkę nożną PZPN - (Kartki: żółta, czerwona) Przepisy PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną a linią pola karnego ok. 26m). Kary czasowe: 2 minuty, 2 minuty, trzecia kara wykluczenie Rzut od bramki musi być wykonany z zachowaniem pryncypiów Art. 16 Przepisy Gry (z nieruchomo ustawionej piłki, nogą. Przez dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny, poza pole karne). Wykonanie rzutu z ręki przez bramkarza jest niedozwolone. Piłka po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki musi zostać dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści). Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą po ziemi - nie może zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik w odległości 3-ch metrów. Piłka będąca w grze, wyrzucona (wykopana) przez bramkarza, musi być dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli przeleci na dugą połowę, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści). Kary czasowe: 2 minuty, 2 minuty, wykluczenie, zawodnik kończy grę, zespół gra w komplecie (Przepisy gry w piłkę nożną) Z pola rożnego 28 Spalony Przepisy gry w piłkę nożną PZPN (Obowiązuje) Nie obowiązuje 29 Ochraniacze We wszystkich klasach rozgrywkowych zawodnicy zobowiązani są posiadać ochraniacze goleni. 30 Dokumenty meczowe zawodników Kary czasowe: Zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty, zespół gra w komplecie Zawodnik powinien posiadać: Licencję zawodnika a w przypadku jej braku inny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport itp. Na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość zawodnika). Zawodnicy wpisani do protokołu muszą posiadać również aktualne badania lekarskie potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie lekarskie jest ważne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Ważność badań określa lekarz. W rozgrywkach w Kategorii ORLIK i ŻAK, listę zgłoszeń zawodników uprawniającą do występowania w danej klasie/grupie rozgrywkowej potwierdzoną przez WG nadzorujący dane rozgrywki (sporządzona w oparciu o system EXTRANET). 31 UWAGA: W rozgrywkach w kategorii Młodzik, Orlik i Żak dopuszcza się wytyczanie linii boisk za pomocą tzw. kapturków z miękkiego plastiku.

19 Załącznik Nr 5... (Miejscowość, data) OŚWIADCZENIE Potwierdzam, że wszyscy zawodnicy drużyny.. (nazwa drużyny) uwzględnieni w sprawozdaniu sędziowskim z meczu., rozgrywanym (klasa/liga rozgrywkowa) w dniu... między drużynami. (data meczu) (gospodarze goście) złożyli w klubie stosowne orzeczenia lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bezpiecznego udziału we współzawodnictwie sportowym, o których mowa w 23 ust. 1-2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Trener / kierownik drużyny* (* niepotrzebne skreślić) (czytelny podpis)

20 PROTOKÓŁ TURNIEJU ŻAKA (3-4 drużyny w grupie) Kategoria: Grupa: Miejscowość: Data: Nr turnieju: Gospodarz turnieju: Załącznik Nr 6 Protokół z zawodów dostarczyć do organu prowadzącego rozgrywki w terminie 48 godz. (Faksem, osobiście lub drogą elektroniczną). Opieka medyczna Obsada sędziowska Wyniki, punkty, bramki L. p Nazwa drużyny Punkty Bramki Zestawy par w turnieju wg losowania Nr Kolejki Drużyna Mecz Pomiędzy drużynami Drużyna Wynik Uwagi dotyczące przebiegu turnieju: (kontuzje, zachowanie się zawodników, opiekunów, kibiców itp.) Podpisy: Inne uwagi Gospodarz turnieju: Sędzia główny zawodów:.

21 Załącznik Nr 7 miejscowość: opiekun drużyny/trener: tel. kontaktowy: adres LISTA ZAWODNIKÓW w TURNIEJU ŻAKA data turnieju: Nazwa drużyny:. L. p Nazwisko i Imię Numer zawodnika Data urodzenia Numer ewidencyjny w systemie EXTRANET Wykaz zawodników wyróżniających się swoją grą w turnieju Wykaz dziewcząt biorących udział w turnieju / Oświadczam, że wyżej wymienieni zawodnicy, figurujący w składzie drużyny, są mi znani osobiście. 2/ W/ w zawodnicy są zarejestrowani w systemie EXTRANET, posiadają aktualne badania lekarskie, są ubezpieczeni od NNW oraz posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w turnieju oraz do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka. 3/ Powyższe oświadczenie składam pod skutkami odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Czytelny podpis opiekuna/trenera:. Nr licencji trenerskiej: */niepotrzebne skreślić.

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz)

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz) Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7.

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7. Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/19/Z. Zarządu Śl. ZPN z dnia r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/19/Z. Zarządu Śl. ZPN z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/19/Z Zarządu Śl. ZPN z dnia 18.06.2019r. Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU ROZGRYWEK LUBUSKIEGO ZPN w KATEGORII ORLIK ŻAK

REGULAMINU ROZGRYWEK LUBUSKIEGO ZPN w KATEGORII ORLIK ŻAK Załącznik do Regulamin Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 2016/2017 - w kategorii Orlik i Żak. LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 65-514 Zielona Góra ul. Ptasia 2A Tel. 68-4528201; fax 68-4528201

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 2001 / B1 juniorzy młodsi 2003 / 2004

A1 juniorzy 2001 / B1 juniorzy młodsi 2003 / 2004 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1999 / B1 juniorzy młodsi 2001 / 2002

A1 juniorzy 1999 / B1 juniorzy młodsi 2001 / 2002 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2.

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2. Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 1. W zawodach mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 2000 / B1 juniorzy młodsi 2002 / 2003

A1 juniorzy 2000 / B1 juniorzy młodsi 2002 / 2003 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SPADKI I AWANSE

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SPADKI I AWANSE SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SPADKI I AWANSE 1 Lubuski ZPN w Zielonej Górze oraz GOZPN w Gorzowie Wlkp. ustalają organizację rozgrywek młodzieżowych w podległych Podokręgach w zależności

Bardziej szczegółowo

Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek

Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek Kategoria wiekowa U-19 1999/2000r U-17 2001r U-16 2002r U-15 2003r U-14 2004r Symbole UEFA A1/A2 B1 B2 C1 C2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2019/20. JUNIOR A1 (ur.2001 i młodsi) 9 drużyn 1 grupa

ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2019/20. JUNIOR A1 (ur.2001 i młodsi) 9 drużyn 1 grupa ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2019/20 JUNIOR A1 (ur.2001 i młodsi) 9 drużyn 1 grupa Drużyny grają systemem jesień-wiosna. Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyny

Bardziej szczegółowo

Bramki wymiar 5 x 2 m. wymiar 3 x 1,55 m.

Bramki wymiar 5 x 2 m. wymiar 3 x 1,55 m. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/Z/2018 Zarządu Mazowieckiego ZPN z dnia 6.03.2018r. Załącznik nr 4 Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek Kategoria wiekowa

Bardziej szczegółowo

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002/2003/2004 oraz 2005 posiadający zgodę rodziców i

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002/2003/2004 oraz 2005 posiadający zgodę rodziców i Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. na sezon 2016/2017 1 C1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ROZGRYWEK LUBUSKIEGO ZPN w KATEGORII ORLIK ŻAK

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ROZGRYWEK LUBUSKIEGO ZPN w KATEGORII ORLIK ŻAK Załącznik do Regulamin Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 2016/2017 - w kategorii Orlik i Żak. LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 65-514 Zielona Góra ul. Ptasia 2A Tel. 68-4528201; fax 68-4528201

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ GIER

LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ GIER LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ GIER WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH NA SEZON 2018/2019 ROZGRYWKI KATEGORIA ŻAK (F1-F2)

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ GIER

LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ GIER LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ GIER Zielona Góra dnia 21 sierpień 2017r WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH NA SEZON 2017/2018

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UNIFIKACJI SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻOWEGO W POLSCE

PROJEKT UNIFIKACJI SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻOWEGO W POLSCE PROJEKT UNIFIKACJI SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻOWEGO W POLSCE ETAPY SZKOLENIA: NAZWA UEFA WIEK NAZWA POLSKA ETAP SZKOLNY GRA JUNIOR G do 6 lat SKRZAT Przedszkole 5x5 (bez BR) JUNIOR F 7 8 lat ŻAK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 1. Turnieje Orlików i Żaków rozgrywane są systemem powiatowym jesień (boisko typu Orlik) zima (hala sportowa)

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2017/18. JUNIOR A1 (ur.1999 i młodsi)

ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2017/18. JUNIOR A1 (ur.1999 i młodsi) ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2017/18 JUNIOR A1 (ur.1999 i młodsi) 9 drużyn 1 grupa Drużyny grają systemem jesień-wiosna. Zwycięzca rozgrywek wojewódzkich po zakończeniu sezonu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO PODHALAŃSKIEGO PODOKREGU PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW na sezon rozgrywkowy 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO PODHALAŃSKIEGO PODOKREGU PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW na sezon rozgrywkowy 2015/2016 REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO PODHALAŃSKIEGO PODOKREGU PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW na sezon rozgrywkowy 2015/2016 1 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych oraz nabór i selekcja do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 W TORUNIU WAKACJE Z ORLIKIEM na obiektach MOSiR TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ

LATO 2014 W TORUNIU WAKACJE Z ORLIKIEM na obiektach MOSiR TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ LATO 2014 W TORUNIU WAKACJE Z ORLIKIEM na obiektach MOSiR TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ REGULAMIN ROZGRYWEK 1 2 3 4 1. Celem turnieju jest promowanie sportu wśród młodych ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Związek Piłki Nożnej Legnica ul. Żeglarska 5 Tel , fax

Okręgowy Związek Piłki Nożnej Legnica ul. Żeglarska 5 Tel , fax Okręgowy Związek Piłki Nożnej 59 220 Legnica ul. Żeglarska 5 Tel. 76 862 83 88, fax 76 862 81 26 e-mail: ozpn@ozpn.legnica.pl, www.ozpn.legnica.pl Regulamin Rozgrywek Turniejowych Trawiastych Orlików (E1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK ORLIKÓW, ŻAKÓW, SKRZATÓW W SEZONIE 2017/2018. Wraz z wytycznymi unifikacji PZPN

REGULAMIN ROZGRYWEK ORLIKÓW, ŻAKÓW, SKRZATÓW W SEZONIE 2017/2018. Wraz z wytycznymi unifikacji PZPN REGULAMIN ROZGRYWEK ORLIKÓW, ŻAKÓW, SKRZATÓW W SEZONIE 2017/2018 Wraz z wytycznymi unifikacji PZPN KATEGORIA ORLIK ŻAK SKRZAT WYMIARY BOISKA 50-56 m X 26-30 m 40-46 m x 26-30 m 26-30 m x 20-22 m WYMIANY

Bardziej szczegółowo

ETAPY SZKOLENIA: NAZWA UEFA WIEK NAZWA POLSKA ETAP SZKOLNY GRA

ETAPY SZKOLENIA: NAZWA UEFA WIEK NAZWA POLSKA ETAP SZKOLNY GRA ETAPY SZKOLENIA: NAZWA UEFA WIEK NAZWA POLSKA ETAP SZKOLNY GRA JUNIOR G do 6 lat SKRZAT Przedszkole 5x5 (bez BR) JUNIOR F 7 8 lat ŻAK Klasy I II SP 7x7 (6 + BR) JUNIOR E 9 10 lat ORLIK Klasy III IV SP

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA LIGA Orlik U-11

PŁOCKA LIGA Orlik U-11 PŁOCKA LIGA Orlik U-11 REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-11 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 2. Wychowanie przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu pieczęć klubu ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/2020 - ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Zgłoszenie należy przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, 10-449

Bardziej szczegółowo

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Organizatorem Płockiej Ligi Młodzik U-12 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

REGULAMIN. I. Organizatorem Płockiej Ligi Młodzik U-12 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Młodzik U-12 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 2. Wychowanie przez sport. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin halowych rozgrywek szkoleniowych Skrzatów, Żaków i Orlików. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 ORGANIZATOR

Regulamin halowych rozgrywek szkoleniowych Skrzatów, Żaków i Orlików. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 ORGANIZATOR Regulamin halowych rozgrywek szkoleniowych Skrzatów, Żaków i Orlików Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 1 ORGANIZATOR 1.Organizatorem halowych rozgrywek szkoleniowych Skrzatów Żaków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Mazowieckiego ZPN nr z dnia 5 marca 2019 roku ws. aneksu do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Mazowieckiego ZPN nr z dnia 5 marca 2019 roku ws. aneksu do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Mazowieckiego ZPN nr z dnia 5 marca 2019 roku ws. aneksu do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019 Na wniosek Wydziału Gier Mazowieckiego dokonuje się zmian: 1. w dziale

Bardziej szczegółowo

I Liga Okręgowa JM 2 grupy po 7 drużyn II Liga Okręgowa JM liczba grup w zależności od liczby zgłoszeń po 7-14 drużyn

I Liga Okręgowa JM 2 grupy po 7 drużyn II Liga Okręgowa JM liczba grup w zależności od liczby zgłoszeń po 7-14 drużyn Aneks nr 1 (runda jesienna sezonu 2018/2019) do 19 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019". Zarząd Podokręgu

Bardziej szczegółowo

ZZPNSZCZECIN REGULAMIN SKRZAT ŻAK ORLIK. ZZPN SZCZECIN ZZPNpl ZZPNSZCZECIN

ZZPNSZCZECIN  REGULAMIN SKRZAT ŻAK ORLIK. ZZPN SZCZECIN ZZPNpl ZZPNSZCZECIN ZZPN SZCZECIN REGULAMIN SKRZAT ŻAK ORLIK ROZGRYWKI ZZPN SZCZECIN SKRZAT G1 G2, ŻAK F1 F2, ORLIK E1 E2 OBOWIĄZKOWO BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE UNIFIKACJI PZPN ORAZ REGULAMINU ZZPN DLA WŁAŚCIWYCH KATEGORII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2018/2019

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2018/2019 REGULMIN SZZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2018/2019 Zgodnie z 45 Regulaminu Ramowego rozgrywki będą prowadzone przez Wydział Gier Podokręgu Racibórz na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018 AWANSE I drużyny seniorskie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W Sezonie 2018/2019 wprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2019/2020

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2019/2020 REGULMIN SZZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2019/2020 Zgodnie z 45 Regulaminu Ramowego rozgrywki będą prowadzone przez Wydział Gier Podokręgu Racibórz na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020 AWANSE I SPADKI DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE TURNIEJE FINAŁOWE MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI Po zakończonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców urodzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 1 IV LIGA 1) W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi bierze udział 36 drużyn podzielonych na dwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin IRZYK CUP. Roczniki Organizatorzy: UKS Bemowska Szkoła Sportu IRZYK, Kamil Marczak, Sebastian Groszek 2. Terminy turniejów:

Regulamin IRZYK CUP. Roczniki Organizatorzy: UKS Bemowska Szkoła Sportu IRZYK, Kamil Marczak, Sebastian Groszek 2. Terminy turniejów: Regulamin IRZYK CUP Roczniki 2006-2012 1. Organizatorzy: UKS Bemowska Szkoła Sportu IRZYK, Kamil Marczak, Sebastian Groszek 2. Terminy turniejów: Rocznik 2006 03.02.2018 r. godz. 9:00-14:00 Rocznik 2007

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 I. Cel rozgrywek: 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców rozgrywek MINI MISTRZOSTWA 2012 w piłce nożnej w 2 kategoriach wiekowych: - U8 (chłopców urodzonych w 2003

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej klas młodzieżowych Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Podokręgu Częstochowa w sezonie 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Dia r w siedzibie Podokręgu odbył się podział na grupy rozgrywkowe o Mistrzostwo Podokręgu Sosnowiec Młodzik Młodszy D2-2005r

Dia r w siedzibie Podokręgu odbył się podział na grupy rozgrywkowe o Mistrzostwo Podokręgu Sosnowiec Młodzik Młodszy D2-2005r ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 19 10202498 0000 8402 0018 4671 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku.

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku. Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA na sezon 2012/2013 roku. Organizator Urząd Miejski w Strumieniu Termin i miejsce Hala Sportowa, ul. Młyńska 4 tel. 33 8571-707

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie awansów i spadków w sezonie 2016/2017 (załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej)

Uchwała w sprawie awansów i spadków w sezonie 2016/2017 (załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej) Uchwała w sprawie awansów i spadków w sezonie 2016/2017 (załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej) 1 KLASA A 1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A bierze udział 16 drużyn w jednej grupie

Bardziej szczegółowo

Liga Halowa Orlików rocznik 2007 i mł. sezon 2017/18 I kolejka r. ( sobota) Hala w Pietrowicach Wielkich!!

Liga Halowa Orlików rocznik 2007 i mł. sezon 2017/18 I kolejka r. ( sobota) Hala w Pietrowicach Wielkich!! XV ZIMOWA LIGA HALOWEJ PILKI NOŻNEJ ORLIKÓW im. ZBIGNIEWA OSZKA ZORGANIZOWANA PRZEZ PODOKRĘG RACIBÓRZ POD PATRONATEM STAROSTY RACIBORSKIEGO Liga Halowa Orlików rocznik 2007 i mł. sezon 2017/18 I kolejka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR 2 CEL ROZGRYWEK

ORGANIZATOR 2 CEL ROZGRYWEK Tarnów, 18 stycznia 2017 r. Wydział Szkolenia Tarnowskiego Okręgowego Związku PIłki Nożnej 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorem halowych rozgrywek szkoleniowych Skrzatów Żaków i Orlików (zwanym dalej Rozgrywkami)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. FOOTBALL ACADEMY DĄBROWA TARNOWSKA

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. FOOTBALL ACADEMY  DĄBROWA TARNOWSKA REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW Dąbrowa Tarnowska 23-02-2014 1. W turnieju uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni w 2005 i młodsi. Zespoły występują w składach 6 osobowych (5 zawodników

Bardziej szczegółowo

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 I. Cel rozgrywek 1. Wyłonienie zwycięzcy turnieju Grześkowiak Oaza CUP U11. 2. Promocja piłki nożnej wśród najmłodszych, wychowanie poprzez sport oraz możliwość rywalizacji chłopców

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon Wiosna 2018

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon Wiosna 2018 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon Wiosna 2018 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Podokręgu Zabrze do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2017/ KLASA A

Załącznik nr 2 Podokręgu Zabrze do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2017/ KLASA A Załącznik nr 2 Podokręgu Zabrze do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2017/2018 1 KLASA A 1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A bierze udział 16 drużyn w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl

Regulamin. I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl Regulamin I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl I. Ogólne informacje 1. Organizatorem turnieju jest PilkaNaHali.pl. 2. Turniej odbędzie się 17 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach 10:00 18:00 na hali

Bardziej szczegółowo

Aneks do 19. Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015".

Aneks do 19. Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015. Aneks do 19 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015". 1. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków postanawia, iż

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ. Mini Mistrzostwa Świata Jelenia Góra 2018

TURNIEJ. Mini Mistrzostwa Świata Jelenia Góra 2018 TURNIEJ Mini Mistrzostwa Świata Jelenia Góra 2018 I. Cel rozgrywek: 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców rozgrywek pn.: Mini Mistrzostwa Świata Jelenia Góra 2018 w piłce nożnej w 2 kategoriach

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Europejskiego Turnieju Piłki Nożnej

Regulamin I Europejskiego Turnieju Piłki Nożnej Regulamin I Europejskiego Turnieju Piłki Nożnej 1 Organizator Organizatorem Turnieju jest Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego. 2 Cel i termin Turnieju Celem organizowanego wydarzenia jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2016/2017 Katowice, 01.07.2016 r. Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice ul. Francuska 32 40 028 K A T O W I C E tel/fax (0-32) 255-49-66 Konto : PKO BP III Oddział Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Głównym celem rozgrywek turniejowych jest propagowanie zdrowego trybu życia, integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK JUNIORÓW, TRAMPKARZY, MŁODZIKÓW, ORLIKÓW I ŻAKÓW WIELICKI PODOKRĘG MZPN IX TURNIEJ HALOWY IM. K. DEMCZUKA W ROKU 2018/2019

REGULAMIN ROZGRYWEK JUNIORÓW, TRAMPKARZY, MŁODZIKÓW, ORLIKÓW I ŻAKÓW WIELICKI PODOKRĘG MZPN IX TURNIEJ HALOWY IM. K. DEMCZUKA W ROKU 2018/2019 REGULAMIN ROZGRYWEK JUNIORÓW, TRAMPKARZY, MŁODZIKÓW, ORLIKÓW I ŻAKÓW WIELICKI PODOKRĘG MZPN IX TURNIEJ HALOWY IM. K. DEMCZUKA W ROKU 2018/2019 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Halowego Mistrza Wielickiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2018/2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2018/2019 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2018/2019 AWANSE I drużyny seniorskie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ AWANSE: IV LIGA Drużyna,

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Cel turnieju integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich poprzez udział w rozgrywkach sportowych promowanie zasad fair play

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2004 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, październik 2012 KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIEGO REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2017-2018 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez

Bardziej szczegółowo

Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO

Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO II Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baruchowo Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO 1. Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Piłkarskie turnieje halowe dla roczników 2004-08 REGULAMIN

Piłkarskie turnieje halowe dla roczników 2004-08 REGULAMIN Piłkarskie turnieje halowe dla roczników 2004-08 REGULAMIN I. CEL ROZGRYWEK: 1. Stworzenie dzieciom warunków do sportowego współzawodnictwa z rówieśnikami. 2. Promocja i popularyzacja piłki nożnej. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2003 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju GRYFIK CUP 2014. o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Regulamin Turnieju GRYFIK CUP 2014. o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Regulamin Turnieju GRYFIK CUP 2014 o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego I. O TURNIEJU 1. Organizatorem GRYFIK CUP jest Województwo Zachodniopomorskie. 2. Współorganizatorem rozgrywek jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax I. ORGANIZATOR Park Wodny Relax Świdwin oraz KOZPN. II. PRZEPISY OGÓLNE a) Miejscem rozgrywek Świdwińskiej Ligi Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN. Zima 2018 o Halowy Puchar Prezesa ds. Podokręgu Sandomierz ks. Marka Walczaka

CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN. Zima 2018 o Halowy Puchar Prezesa ds. Podokręgu Sandomierz ks. Marka Walczaka CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN Zima 2018 o Halowy Puchar Prezesa ds. Podokręgu Sandomierz ks. Marka Walczaka Ze względu na małą ilość turniejów, długa przerwę w rozgrywkach u najmłodszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, luty 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat

Bardziej szczegółowo

VI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORZEŁ CUP (rocznik 2003 i młodsi) Zduńska Wola r.

VI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORZEŁ CUP (rocznik 2003 i młodsi) Zduńska Wola r. VI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORZEŁ CUP 2017 (rocznik 2003 i młodsi) Zduńska Wola 08.01.2017 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko oraz rodzice zawodników rocznika 2003 i młodsi 2. Termin i miejsce:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 I. Zmiany wprowadzone w wyniku zmiany Uchwały nr IX/140

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Komorniki, grudnia 21 r. REGULAMIN MISTRZOSTW 1. ORGANIZATORZY - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej; - Kolegium Sędziów strefy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 1 IV LIGA 1) W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi bierze udział 36 drużyn podzielonych na dwie

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica

Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica Lato 2017 1 Warunki i zasady uczestnictwa 1. Organizatorami rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica jest Kibice Razem Śląsk Wrocław oraz Stowarzyszenie Kibiców Wielki

Bardziej szczegółowo

I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:

I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i następne w następującym brzmieniu: 121 Uchwała nr VI/121 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek w Piłce Nożnej na sezon 2018/2019 i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJÓW MIKOŁAJKOWYCH ORLIKÓW, ŻAKÓW i SKRZATÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2017/2018

REGULAMIN TURNIEJÓW MIKOŁAJKOWYCH ORLIKÓW, ŻAKÓW i SKRZATÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2017/2018 REGULAMIN TURNIEJÓW MIKOŁAJKOWYCH ORLIKÓW, ŻAKÓW i SKRZATÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Głównym celem rozgrywek jest propagowanie zdrowego trybu życia, integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2001 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/54/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVIII/54/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej następuje: Uchwała Nr XVIII/54/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co I. Zgodnie z 35.4 Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B

ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B CHŁOPCY GRUPA A 03.12.15/9.00 GRUPA B - 03.12.15/11.45 GRUPA C 12.01.16/9.00 GRUPA D - 12.01.16/11.45 ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B ZSME B ZSTZ ZSEG V LO I LO ZST B IV LO ZSME A ZSEO III LO ZSN VII LO DZIEWCZĘTA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: t.j.u nr XI/292 z 22.11.2013r. zm.u. nr X/160 z 15.10.2014r. Uchwała XI/292 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

$ 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza Krakowa orlików i żaków oraz przedłużenie szkolenia najmłodszych piłkarzy na okres zimowy.

$ 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza Krakowa orlików i żaków oraz przedłużenie szkolenia najmłodszych piłkarzy na okres zimowy. Komunikat HALA- OZ/15/16 wg stanu na dzień: 22.10.2015 XXIII ( 23 ) Halowa Liga ORLIKÓW o Mistrzostwo Mistrzostwa Krakowa XIII (13) Halowa Liga ŻAKÓW o Mistrzostwo Krakowa w sezonie 2015/2016 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODNIKÓW TURNIEJ ŁAF R.(SB)

LISTA ZAWODNIKÓW TURNIEJ ŁAF R.(SB) LISTA ZAWODNIKÓW TURNIEJ ŁAF 7.10.17R.(SB) NAZWA DRUŻYNY: IMIĘ I NAZWISKO TRENERA: NUMER TELEFONU TRENERA: L.P. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKÓW (Prosimy wpisać czytelnie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2018/2019

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2018/2019 Katowice, 01.07.2018 r. Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice ul. Francuska 32 40 028 K A T O W I C E Konto : PKO BP III Oddział Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 Załącznik nr 2 do Regulamin

Bardziej szczegółowo