ROLA ZARZĄDU A PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA ZARZĄDU A PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE"

Transkrypt

1 SEMINARIUM PAKIETOWE pod tytułem: ROLA ZARZĄDU A PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE 17 września 2013 r. (wtorek) w godz (siedziba BCC w Warszawie; Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro, Sala Hiszpańska) Zapraszamy na seminarium pakietowe Business Centre Club, obejmujące szkolenie na praktycznych przykładach zaczerpniętych wprost z życia gospodarczego. Szkolenie obejmuje zarówno zagadnienia prawne jak również uczy praktycznego podejścia do problemów z jakimi powinien liczyć się każdy przedsiębiorca, zarząd czy osoba decyzyjna dbająca o bezpieczne prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych. Prowadzone będzie przez doświadczonych adwokatów i prawników Kancelarii Chałas i Wspólnicy, którzy w swojej codziennej praktyce z sukcesem rozwiązują liczne problemy prowadzenia działalności biznesowej wielu sektorów gospodarki. Aspekty prawne uzupełnione zostaną ciekawie przedstawioną wiedzą praktyczną byłych oficerów Centralnego Biura Śledczego oraz funkcjonariuszy służb specjalnych RP pracujących w BS Agency. Eksperci prowadzący szkolenie na co dzień pracują na kazusach ułatwiających rozumienie spraw, w ramach których dochodziło do naruszeń prawa. Przedstawiają je tak, aby każdy uczestnik mógł łatwiej zrozumieć mechanizmy sprawcze oraz cel prowadzenia działań prewencyjnych. Nadrzędnym celem jest wskazanie i opisanie w przystępny sposób sytuacji stanowiących zagrożenia dla działalności gospodarczej oraz zaprezentowanie sposobów w jaki należy reagować w sytuacji popełnionego na szkodę firmy przestępstwa. Dziedziny pokrewne, o które poszerzony zostanie program szkolenia to kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia, psychologia oraz prawo cywilne, karne, a także gospodarcze i antykorupcyjne.

2 Przewidziano również czas na zadanie pytań i dyskusję. Korzyścią z udziału w szkoleniu jest wiedza, która pozwoli na: identyfikowanie zachowań noszących znamiona przestępstwa, zapobieganie przestępstwom zagrażającym aktywności gospodarczej przedsiębiorców, umiejętności odpowiedniej reakcji w przypadku zaistnienia przestępstwa, minimalizującej straty i pozwalającej na skuteczne dochodzenie roszczeń oraz praw pokrzywdzonych. Wiedza z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych umożliwia także podejmowanie właściwych działań prewencyjnych, nie niosących ryzyka decyzji i działań na rynku niepozbawionym nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych kontrahentów i przedstawicieli instytucji państwowych. Uczestnik szkolenia pozna zagadnienia związane z pojęciami: Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy Prawo pracy a wywiad osobowy Detektywi i czynności detektywistyczne Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z problematyką dotyczącą poniższych pojęć: 1. Nielegalne pozyskiwanie informacji, odpowiedzialność karna: zabronione metody, w tym podsłuch, podgląd. charakterystyka przypadków dozwolonych, prawna działalność organów ścigania, możliwości i warunki stosowania technik operacyjnych oraz wykorzystania zdobytych tą drogą dowodów. 4. Zadania adwokata w postępowaniu przygotowawczym. 5. Zadania detektywa w trakcie procesu wykrywczego i w postępowaniu przygotowawczym. 6. Zadania organów prowadzących postępowania. 5. Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym (naprawienie szkody). Szkolenie skierowane jest do: przedsiębiorców prowadzących własną firmę, członków zarządów i rad nadzorczych, kadry menedżerskiej, doradców kadry zarządzającej, negocjatorów, specjalistów oraz pracowników odpowiedzialnych za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór, oficerów pionu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

3 Seminarium poprowadzą PAWEŁ BOROWSKI ADWOKAT, SZEF DEPARTAMENTU PROCES I ARBITRAŻ Mecenas Paweł Borowski jest specjalistą w zakresie spraw spornych, w tym cywilnych i gospodarczych, prowadzonych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi. Specjalizuje się również w sprawach karnych gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe zdobyte w oddziałach renomowanych zagranicznych kancelarii prawnych. Współpracował także z największymi kancelariami polskimi. W swojej dotychczasowej praktyce doradzał podmiotom z wielu sektorów, m.in. budowlanego, farmaceutycznego, medycznego, energetycznego i FMCG. Reprezentował interesy klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz na etapie negocjacji przedprocesowych, jak również w sporach rozstrzyganych przy polskich i zagranicznych instytucjach sądownictwa polubownego. W sprawach karnych gospodarczych reprezentował zarówno spółki, jak i osoby fizyczne. Uczestniczył w zespołach transakcyjnych prowadzących due dilligence spółek w zakresie postępowań sądowych oraz w zakresie spraw regulacyjnych. Brał także udział w międzynarodowych zespołach prowadzących wewnętrzne dochodzenia w spółkach w zakresie stosowania lub wdrażania przepisów antykorupcyjnych. Praktyka mecenasa Borowskiego obejmuje ponadto szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Doradzał również podmiotom z branży farmaceutycznej w zakresie reklamy i promocji produktów oraz w sprawach regulacyjnych. Prowadził szereg konferencji i seminariów poświęconych: odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności cywilnej i karnej zarządców nieruchomości oraz prawnym ryzykom zarządzania nieruchomościami. Wielokrotnie podejmował również kwestie z zakresu prawa własności intelektualnej, reklamy i promocji produktów leczniczych, a także spraw regulacyjnych związanym z produktami leczniczymi. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim. MICHAŁRAPACKI PREZES ZARZĄDU BS Agency Sp.z.o.o Licencjonowany Detektyw od 2003 roku. Szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz negocjator. Stale współpracuje z Polskim Instytutem Dyrektorów i licznymi firmami szkoleniowymi. Zajmuje się również windykacją i problematyką prawno-karną dotyczącą oszustw dokonywanych na szkodę przedsiębiorstw. Stale pracuje nad poprawą postrzegania wizerunku detektywów licencjonowanych w Polsce.

4 Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (stopień policyjny - podkomisarz) oraz Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, byłym pracownikiem Policji oraz Centralnego Biura Śledczego. Posiada 7 wyuczonych zawodów. Kierował najbardziej skomplikowanymi śledztwami i sprawami poszukiwawczymi w Kraju. Był członkiem kilku najpoważniejszych grup dochodzeniowo-śledczych w latach r. Autor kilkunastu artykułów na temat bezpieczeństwa biznesu oraz prowadzący wiele szkoleń z tego zakresu, a także opiniodawca w sprawach bieżących dotyczących problemów współcześnie działających przedsiębiorstw. MIROSŁAW KLEPACZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU BS Agency Sp. z o.o. Agent służb specjalnych w stanie spoczynku. Wiek 36 lata. Wieloletnia służba w jednostkach państwowych zwalczających przestępczość gospodarczą godzącą w ekonomiczne bezpieczeństwo kraju. W służbie prowadził i nadzorował działania operacyjno śledcze w sprawach dotyczących między innymi przestępstw prania brudnych pieniędzy, fałszerstwom pieniędzy jak również korupcji na najwyższych szczeblach administracji rządowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań wywiadowczych, analitycznych i pozyskiwania informacji. Po odejściu ze służby szef pionu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym odpowiedzialny za zabezpieczenie know-how przedsiębiorstwa oraz wywiad gospodarczy i konkurencyjny. Po zdaniu egzaminu państwowego na licencjonowanego detektywa został partnerem a obecnie wspólnikiem i członkiem zarządu spółki Business Security Agency. Posiadając bogate doświadczenie w zakresie zwalczania zakorzenionej w Polsce przestępczości w obrocie gospodarczym na rzecz klientów Business Security Agency prowadzi śledztwa oraz wywiady detektywistyczne. Reprezentowana przez niego spółka realizuje czynności w zakresie zwalczania zaistniałych na szkodę przedsiębiorców przestępstw: nadużycia zaufania, oszustwa, przestępstw przeciwko wierzycielom - ujętych w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz z zakresu nieuczciwej konkurencji. Na rzecz klientów Business Security Agency realizuje detektywistyczne wywiady gospodarcze wykorzystując zdolności i umiejętności nabyte podczas służby w jednostkach państwowych. JACEK SADOWSKI DETEKTYW BS Agency Sp. z o.o. Emerytowany oficer Policji oraz długoletni funkcjonariusz służ specjalnych. Ekspert ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Wykształcenie wyższe administracyjne. W ramach kariery zawodowej odbył szereg szkoleń i kursów krajowych jak i międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Odbył szkolenia m. in. w: Scotland Yard, FBI, BKA. Organizował szkolenia i narady dla Policji i służ specjalnych zarówno w kraju jak i poza granicami Polski. W trakcie pracy zawodowej współpracował z organizacjami policyjnymi innych krajów, jak też wieloma instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne kraju. Pracował i kierował pracą w strukturach zajmujących się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej i korupcji. Za osiągnięcia zawodowe odznaczony dwukrotnie przez Prezydenta RP oraz Ministra Spraw

5 Wewnętrznych. Aktualnie wraz z Business Security Agency Sp. z o.o. prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie zwalczania przestępczości w obrocie gospodarczym. Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna czołowa polska kancelaria prawna o międzynarodowym zasięgu. Od 18 lat świadczy profesjonalne usługi prawne dla biznesu. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Doradza największym podmiotom w kluczowych sektorach gospodarki. Regularnie współpracuje z wiodącymi kancelariami kilkudziesięciu krajów Europy, Azji i obu Ameryk. Jest jedyną polską kancelarią prawną w Kazachstanie i jedyną posiadającą przedstawicielstwo w Kijowie. Od lat w czołówkach najlepszych firm prawniczych w Polsce. Więcej: Seminarium pakietowe organizowane jest tylko dla członków/firm BCC. Seminarium jest bezpłatne. Organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą ową pod adresem: Liczba miejsc ograniczona. Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza blisko 2000 przedsiębiorców zatrudniających 600 tysięcy pracowników. Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Członkowie BCC reprezentują 249 miast. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski. Więcej: Kontakty dla prasy:

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa ORGANIZATORZY: PARTNERZY MERYTORYCZNI: PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa 08.00 09.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

{ Doradzamy przedsiębiorcom }

{ Doradzamy przedsiębiorcom } { Doradzamy przedsiębiorcom } 04 06 08 10 Biznes to nasza domena Bezpieczeństwo prawne wpisane jest w mądrą strategię Kancelaria prawna Twój czas to pieniądz Księgi rachunkowe i podatkowe Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw WSTĘP Szanowny Czytelniku, Wraz z drugim numerem Prawnik&Detektyw śpieszymy poinformować, że odbiór naszego pisma przerósł nasze najmilsze oczekiwania. Otrzymaliśmy sporo pozytywnych opinii oraz propozycji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE w gronie prelegentów: NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE GOŚĆ SPECJALNY Andrzej Barcikowski Narodowy Bank Polski Massimo Cotrozzi EY Marcin Fronczak AXA Po raz pierwszy na polskim rynku warsztaty

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo