k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie Difin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin"

Transkrypt

1 k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie Difin

2 spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy Adam Smith. Życie i idee Administracja rządowa w Polsce... 7 Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone Akty normatywne i administracyjne Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa...32 Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw Analiza finansowa w teorii i w praktyce Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego Aporty do spółek kapitałowych i osobowych. Kluczowe zagadnienia podatkowe, zarys aspektów prawnych...18 Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich Badania w public relations. Wprowadzenie Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki Bankowe umowy przedsiębiorców Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wydanie Bezpieczeństwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka Budżet a finanse publiczne Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena Ceny transferowe. Analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa... 7 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) Dane osobowe w firmie. Praktyczny poradnik przedsiębiorcy Decyzje logistyczne z Excelem Decyzyjne Systemy Zarządzania Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników...51 Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz do ustawy z dnia r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku Dysfunkcjonalne zachowania pracowników Dzieje gospodarcze Polski. Wydanie Dzieje ludzkiego gospodarowania Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne Egzekucja z nieruchomości. Zagadnienia teorii i praktyki. Wydanie 2 rozszerzone Ekonomia międzynarodowa. Zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola... 8 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1. Ustrój Encyklopedia samorządu terytorialnego. Część 2. Zadania i kompetencje Energia. Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju Europejskie prawo podatkowe... 8 E-usługi a społeczeństwo informacyjne Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym Faktoring w Polsce Analiza, rynek, perspektywy Felietony Finanse samorządowe. Nowe wyzwania. Bieżące i perspektywiczne Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone Finanse. Wydanie 5 rozszerzone Finanse. Zarys wykładu. Wydanie 2 zaktualizowane Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych. Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej

3 spis treści Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw Globalna gospodarka i globalny kryzys Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa Glokalizacja Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany Intercultural management issues...43 Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera. Wydanie Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna, podstawy metodycze Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe. Wydanie Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Kompetencje a sukces zarządzania organizacją Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się Komunikacja i negocjowanie w organizacji Komunikowanie w organizacjach gospodarczych Konkurencyjni przetrwają Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej... 8 Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność Kontrowersje wokół finansów Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu Kredyt hipoteczny Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm. Wydanie Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę. Możliwości i granice Kto kieruje globalizacją? Think Tanki, kuźnie nowych idei Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych Leksykon podatku od spadków i darowizn Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część Logistyka produkcji. Procesy, systemy, organizacja Logistyka. Teoria i praktyka. Tom Logistyka. Teoria i praktyka. Tom Lojalność klienta a rozwój organizacji Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management) Marketing banku Marketing medialny Marketing międzynarodowy Marketing w ochronie zdrowia Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydanie 2 zaktualizowane Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego Metodyka pracy biegłego sądowego. Rekonstrukcja wypadku drogowego Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych Międzynarodowa integracja rynków finansowych Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji Migracja kapitału w globalnej gospodarce Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym Milton Friedman. Biografia Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli Naruszenia praw autorskich w internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego Negocjacje międzynarodowe Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura. Wydanie Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie Niezespolona administracja rządowa Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku Nowe warunki gospodarowania. Wyzwania dla zarządzania Nowy sposób myślenia o ładzie ekonomicznym katalog wydawniczy 2012/2013 3

4 spis treści Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne Ocena zdolności kredytowej gminy Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego...10 Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka Outsourcing w bankach komercyjnych Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia Partnerstwo publiczno-prywatne Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw Podatek dochodowy od osób prawnych... 9 Podatek od towarów i usług Podstawy handlu zagranicznego Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Wydanie Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach. Ściąga akademicka Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie Podstawy rachunkowości, tom II. Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 zaktualizowane Podstawy zarządzania organizacjami Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów oraz krajów Unii Europejskiej Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki... 9 Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka Postępowanie administracyjne... 7 Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny Prawo administracyjne. Część ogólna... 8 Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Wydanie Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne Prawo karne materialne. Część ogólna Prawo karne materialne. Część szczególna Prawo karne materialne. Zbiór kazusów z rozwiązaniami Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie 4 zaktualizowane Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium... 9 Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 3 rozszerzone i zaktualizowane... 9 Prawo udziałowe w spółce z o.o Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Wydanie Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicznej w okresie globalizacji Przedsiębiorstwo, region, rozwój Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich Rachunek przepływów pieniężnych Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie Rachunkowość finansowa. Wydanie 2 zaktualizowane i rozszerzone...26 Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym Rachunkowość podatkowa. Wydanie Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady. Wydanie Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe Regionalne systemy innowacji w Polsce Reklama w procesach konkurencji Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji otoczenia na przykładzie branży hutniczej

5 spis treści Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami. Aspekty prawne i majątkowe Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych Rynek energii w Polsce Rynek papierów wartościowych. Wydanie Rynki finansowe Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego...27 Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat Ryzyko w finansach i bankowości Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce Skarga na przewlekłość postępowania Słownik finansów haseł (określeń używanych w finansach). Wydanie 2 uzupełnione Spadek i testament. Poradnik praktyczny Spedycja Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariusza (sp. z o.o. S.K.A.) Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 2 rozszerzone Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Wydanie Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce Status prawny rady gminy... 7 Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do KRS...19 Statystyka dla ekonomistów. Wydanie 3 zmienione Statystyka. Wydanie 2 poprawione Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy.. 12 Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna Strategia zarządzania jakością Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT Strategie marketingowe w turystyce Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej Synergia i wartości w strukturach kapitałowych System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw Szkodliwa konkurencja podatkowa Światowy rynek kapitału Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej...41 Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym Towaroznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy Turystyka biznesowa Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne Umowa o podróż w prawie polskim Umowy losowe w prawie polskim Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 3 zmienione i uaktualnione Ustrojowe prawo administracyjne... 7 Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej Wartość godziwa. Potencjał informacyjny Wiarygodność banku centralnego Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX wieku katalog wydawniczy 2012/2013 5

6 spis treści Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Współczesna bankowość. Teoria i praktyka. Tom I Współczesna polityka pieniężna Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości...24 Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu Wstęp do nauki prawa cywilnego Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 + CD Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Wydanie Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach Zarządzanie pracownikami, klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Risk management in foreign trade Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne Zarządzanie strategią firmy Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym...19 Zatrudnienie niepracownicze Ze studiów nad tradycją prawa Zgubne transakcje. Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich Zintegrowane łańcuchy transportowe Związki zawodowe. Komentarz do ustawy o związkach zawodowych

7 PRAWO PODRĘCZNIKI Administracja rządowa w Polsce Marek Chmaj ISBN: Liczba stron/format: 222/B5 Cena: 48 zł Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji i politologii, a także pracowników administracji rządowej. Status prawny rady gminy Marek Chmaj ISBN: Liczba stron/format: 288/B5 Cena: 55 zł W publikacji autorzy kompleksowo przedstawili pozycję ustrojową oraz status prawny rady gminy, status prawny radnego, a także problem nadzoru nad samorządem gminnym. Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa Jacek Janowski ISBN: Liczba stron/format: 364/B5 Cena: 63 zł Książka przedstawia zagrożenia polegające na dehumanizacji stosunków międzyludzkich, powodowane ich technologizacją, ekonomizacją i globalizacją. Postępowanie administracyjne Leszek Bielecki Piotr Ruczkowski ISBN: Liczba stron/format: 296/B5 Cena: 49 zł Oddawane do rąk czytelników opracowanie stanowi tradycyjne podejście do problematyki postępowania administracyjnego. Uwzględnia ostatnią większą nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego z 3 grudnia 2010 r. Autorzy świadomie rezygnują z omawiania w tym zakresie innych postępowań, tj. postępowania egzekucyjnego, podatkowego i sądowoadministracyjnego, gdyż stanowią one inne procedury, inne dziedziny prawa procesowego albo odrębne gałęzie prawa. Ustrojowe prawo administracyjne Leszek Bielecki Piotr Ruczkowski ISBN: Liczba stron/format: 376/B5 Cena: 65 zł Opracowanie zawiera analizę norm prawnych, za pomocą których konstruowany jest aparat administracyjny oraz określane są jego funkcje i zadania. Jest to zdecydowanie najszersza spośród dotychczasowych publikacja poświęcona tej części prawa administracyjnego. katalog wydawniczy 2012/2013 7

8 PRAWO PODRĘCZNIKI Prawo administracyjne. Część ogólna Leszek Bielecki Piotr Ruczkowski ISBN: Liczba stron/format: 360/B5 Cena: 59 zł W pracy skupiono się na analizie zagadnień teoretycznych: podstawowych pojęć, zasad i instytucji, będących wynikiem refleksji naukowej przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa administracyjnego, zwłaszcza samorządowych kolegiów odwoławczych. Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Wydanie 2 Piotr Stec (red.) Mariusz Załucki (red.) ISBN: Liczba stron/format: 382/B5 Cena: 62 zł Książka to drugie wydanie podręcznika stanowiącego syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności administracji publicznej. Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej Tomasz Niepytalski ISBN: Liczba stron/format: 194/B5 Cena: 40 zł W książce przeprowadzono analizę porównawczą konsorcjum z innymi formami współpracy takimi jak: kartel, holding, syndykat czy koncern. Europejskie prawo podatkowe Rafał Lipniewicz ISBN: Liczba stron/format: 256/B5 Cena: 49 zł Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach członkowskich. Eksperyment procesowokryminalistyczny. Istota i dowodowa rola Małgorzata Żołna ISBN: Liczba stron/format: 260/B5 Cena: 46 zł Publikacja stanowi próbę zdefiniowania czynności, jaką jest eksperyment procesowo-kryminalistyczny oraz jego analizę procesowo-dowodową. Zostały w niej przedstawione problemy natury teoretycznej i praktycznej. 8

9 PRAWO PODRĘCZNIKI Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki (red.) Włodzimierz Nykiel Wojciech Chróścielewski Katarzyna Koperkiewicz-Mordel Małgorzata Sęk Michał Wilk ISBN: Liczba stron/format: 336/B5 Cena: 58 zł Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został uzupełniony i zaktualizowany. Autorzy uwzględnili stan prawny obowiązujący w dniu 30 czerwca 2011 r. Podatek dochodowy od osób prawnych Kinga Michałowska ISBN: Liczba stron/format: 236/B5 Cena: 45 zł Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium Dominika Żurawska ISBN: Liczba stron/format: 240/B5 Cena: 45 zł W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący podstawowe zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia, wykresy oraz tabele ułatwiają przyswojenie i uporządkowanie wiedzy. Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 3 rozszerzone i zaktualizowane Zdzisław Kubot Tadeusz Kuczyński Zygmunt Masternak Herbert Szurgacz ISBN: Liczba stron/format: 408/B5 Cena: 65 zł Tematyka poruszana w publikacji w dokładny sposób przedstawia zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych. Podręcznik zawiera całość wykładu prawa pracy obejmującego część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględnia aktualny stan prawny, piśmiennictwo i orzecznictwo Sądu Najwyższego. katalog wydawniczy 2012/2013 9

10 PRAWO PODRĘCZNIKI Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach. Ściąga akademicka Ewa Kowalewska-Borys Ewelina Leja ISBN: Liczba stron/format: 162/B5 Cena: 36 zł W książce omówiono prawo cywilne, karne, rodzinne i opiekuńcze, spadkowe, pracy oraz prawo podatkowe. Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane Roman Kwiecień ISBN: Liczba stron/format: 238/B5 Cena: 45 zł Publikacja analizuje kluczowe problemy prawa międzynarodowego w perspektywie teoretyczno i filozoficznoprawnej. Podatek od towarów i usług Aneta Kaźmierczyk ISBN: Liczba stron/format: 258/B5 Cena: 52 zł Inne książki z tej kategorii Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Wydanie 2 red. Mariusz Załucki ISBN: , Liczba stron/format: 314/B5, Cena: 59 zł Prawo karne materialne. Zbiór kazusów z rozwiązaniami Grażyna Artymiak (red.) Piotr Charzewski, Rafał Skowron, Marta Witwicka Mariusz Zelek (red.) ISBN: , Data wydania: 2009 Liczba stron/format: 336/B5, Cena: 59 zł Prawo karne materialne. Część szczególna Ryszard A. Stefański ISBN: , Data wydania: 2009 Liczba stron/format: 656/B5, Cena: 85 zł Prawo karne materialne. Część ogólna Ryszard A. Stefański ISBN: , Data wydania: 2008 Liczba stron/format: 444/B5, Cena: 75 zł Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego redakcja Aneta Kaźmierczyk ISBN: , Liczba stron/format: 350/B5, Cena: 59 zł Wstęp do nauki prawa cywilnego Kazimierz Piasecki ISBN: , Data wydania: 2009 Liczba stron/format: 302/B5, Cena: 59 zł Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji Jacek Janowski ISBN: , Data wydania: 2009 Liczba stron/format: 560/B5, Cena: 75 zł Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały wszystkie najważniejsze elementy konstrukcji tego podatku. 10

11 PRAWO W PRAKTYCE Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel Małgorzata Olszewska ISBN: Liczba stron/format: 728/B5 Cena: 140 zł Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane, wszechstronne (oparte na informacjach z wielu aktów prawnych) spojrzenie oczami sędziego, radcy prawnego, syndyka, nadzorcy sądowego, pełnomocnika dłużników oraz wierzycieli i kontrahentów. Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Marek Mrówczyński ISBN: Liczba stron/format: 196/B5 Cena: 45 zł Autor podejmuje wnikliwe rozważania nad zagadnieniami, które w większości były poruszane tylko fragmentarycznie w literaturze przedmiotu. Do zagadnień tych należą m.in. przesłanki materialnoprawne orzeczenia zakazu, istota i charakter prawny postępowania, jego przebieg i sposób rozstrzygania przez sąd pierwszej instancji, środki zaskarżenia orzeczeń. Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym Agnieszka Maziarz ISBN: Liczba stron/format: 328/B5 Cena: 63 zł Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczono szereg poglądów doktryny i judykatury w najbardziej istotnych problemach wynikających z procedowania w sprawach o wpis w księdze wieczystej. Spadek i testament. Poradnik praktyczny Mariusz Zelek Artur Szczepaniak Agnieszka Wagemann- -Smolańska Anna Zgierska ISBN: Liczba stron/format: 334/B5 Cena: 58 zł Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin prawa prywatnego i publicznego. katalog wydawniczy 2012/

12 PRAWO W PRAKTYCE Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne Agnieszka Fiutak Jacek Dąbrowski ISBN: Liczba stron/format: 248/B5 Cena: 45 zł Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne redakcja Mariusz Zelek ISBN: Liczba stron/format: 292/B5 Cena: 60 zł W publikacji poruszone zostały podstawowe kwestie z wielu dziedzin prawa, związane z praktycznym wykonywaniem zawodów polegających na udzielaniu pomocy terapeutycznej. Charakter książki powoduje, że jest ona cennym źródłem wiedzy także dla każdego pacjenta, który korzysta z terapii. Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy Artur Tomanek ISBN: Liczba stron/format: 370/B5 Cena: 70 zł Opracowanie przedstawia prawne aspekty sprzedaży przez Internet w świetle prawa polskiego i wybranych regulacji o charakterze europejskim i międzynarodowym, zarówno z punktu widzenia sprzedawcy jak i kupującego. Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu Mira Poręba ISBN: Liczba stron/format: 272/B5 Cena: 52 zł Książka prezentuje problematykę stosunków pracy w szczególnych warunkach wywołanych przez likwidację, upadłość i postępowanie naprawcze prowadzone wobec pracodawcy. Autor podejmuje problem, czy i w jakim zakresie likwidacja i upadłość podmiotu zatrudniającego powinny być ujmowane w sposób autonomiczny na płaszczyźnie prawa pracy. Publikacja zawiera charakterystykę zawodu dziennikarza oraz doradcy public relations w kontekście ustalenia granicy między prawem powszechnie, a prawem wewnętrznie obowiązującym. Sporo miejsca poświęca samoregulacji zawodowej. Patroni medialni: 12

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Tytuł: Współczesne przedsiębiorstwo Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu Autorzy: JOANNA FRYC, JACEK JAWORSKI Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2008 Opis: Postępująca dynamika zmian współczesnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Redakcja naukowa Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3 Wstęp (Mirosław Czapka)......................................

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Monografia Redakcja naukowa Sylwia Kowalska Jolanta Rubik Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne. redakcja naukowa Sławomir Sojak Założenie własnej rmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo