k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie Difin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin"

Transkrypt

1 k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie Difin

2 spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy Adam Smith. Życie i idee Administracja rządowa w Polsce... 7 Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone Akty normatywne i administracyjne Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa...32 Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw Analiza finansowa w teorii i w praktyce Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego Aporty do spółek kapitałowych i osobowych. Kluczowe zagadnienia podatkowe, zarys aspektów prawnych...18 Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich Badania w public relations. Wprowadzenie Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki Bankowe umowy przedsiębiorców Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wydanie Bezpieczeństwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka Budżet a finanse publiczne Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena Ceny transferowe. Analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa... 7 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) Dane osobowe w firmie. Praktyczny poradnik przedsiębiorcy Decyzje logistyczne z Excelem Decyzyjne Systemy Zarządzania Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników...51 Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz do ustawy z dnia r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku Dysfunkcjonalne zachowania pracowników Dzieje gospodarcze Polski. Wydanie Dzieje ludzkiego gospodarowania Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne Egzekucja z nieruchomości. Zagadnienia teorii i praktyki. Wydanie 2 rozszerzone Ekonomia międzynarodowa. Zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola... 8 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1. Ustrój Encyklopedia samorządu terytorialnego. Część 2. Zadania i kompetencje Energia. Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju Europejskie prawo podatkowe... 8 E-usługi a społeczeństwo informacyjne Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym Faktoring w Polsce Analiza, rynek, perspektywy Felietony Finanse samorządowe. Nowe wyzwania. Bieżące i perspektywiczne Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone Finanse. Wydanie 5 rozszerzone Finanse. Zarys wykładu. Wydanie 2 zaktualizowane Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych. Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej

3 spis treści Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw Globalna gospodarka i globalny kryzys Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa Glokalizacja Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany Intercultural management issues...43 Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera. Wydanie Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna, podstawy metodycze Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe. Wydanie Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Kompetencje a sukces zarządzania organizacją Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się Komunikacja i negocjowanie w organizacji Komunikowanie w organizacjach gospodarczych Konkurencyjni przetrwają Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej... 8 Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność Kontrowersje wokół finansów Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu Kredyt hipoteczny Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm. Wydanie Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę. Możliwości i granice Kto kieruje globalizacją? Think Tanki, kuźnie nowych idei Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych Leksykon podatku od spadków i darowizn Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część Logistyka produkcji. Procesy, systemy, organizacja Logistyka. Teoria i praktyka. Tom Logistyka. Teoria i praktyka. Tom Lojalność klienta a rozwój organizacji Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management) Marketing banku Marketing medialny Marketing międzynarodowy Marketing w ochronie zdrowia Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydanie 2 zaktualizowane Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego Metodyka pracy biegłego sądowego. Rekonstrukcja wypadku drogowego Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych Międzynarodowa integracja rynków finansowych Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji Migracja kapitału w globalnej gospodarce Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym Milton Friedman. Biografia Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli Naruszenia praw autorskich w internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego Negocjacje międzynarodowe Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura. Wydanie Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie Niezespolona administracja rządowa Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku Nowe warunki gospodarowania. Wyzwania dla zarządzania Nowy sposób myślenia o ładzie ekonomicznym katalog wydawniczy 2012/2013 3

4 spis treści Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne Ocena zdolności kredytowej gminy Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego...10 Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka Outsourcing w bankach komercyjnych Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia Partnerstwo publiczno-prywatne Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw Podatek dochodowy od osób prawnych... 9 Podatek od towarów i usług Podstawy handlu zagranicznego Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Wydanie Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach. Ściąga akademicka Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie Podstawy rachunkowości, tom II. Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 zaktualizowane Podstawy zarządzania organizacjami Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów oraz krajów Unii Europejskiej Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki... 9 Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka Postępowanie administracyjne... 7 Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny Prawo administracyjne. Część ogólna... 8 Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Wydanie Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne Prawo karne materialne. Część ogólna Prawo karne materialne. Część szczególna Prawo karne materialne. Zbiór kazusów z rozwiązaniami Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie 4 zaktualizowane Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium... 9 Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 3 rozszerzone i zaktualizowane... 9 Prawo udziałowe w spółce z o.o Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Wydanie Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicznej w okresie globalizacji Przedsiębiorstwo, region, rozwój Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich Rachunek przepływów pieniężnych Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie Rachunkowość finansowa. Wydanie 2 zaktualizowane i rozszerzone...26 Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym Rachunkowość podatkowa. Wydanie Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady. Wydanie Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe Regionalne systemy innowacji w Polsce Reklama w procesach konkurencji Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji otoczenia na przykładzie branży hutniczej

5 spis treści Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami. Aspekty prawne i majątkowe Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych Rynek energii w Polsce Rynek papierów wartościowych. Wydanie Rynki finansowe Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego...27 Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat Ryzyko w finansach i bankowości Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce Skarga na przewlekłość postępowania Słownik finansów haseł (określeń używanych w finansach). Wydanie 2 uzupełnione Spadek i testament. Poradnik praktyczny Spedycja Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariusza (sp. z o.o. S.K.A.) Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 2 rozszerzone Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Wydanie Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce Status prawny rady gminy... 7 Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do KRS...19 Statystyka dla ekonomistów. Wydanie 3 zmienione Statystyka. Wydanie 2 poprawione Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy.. 12 Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna Strategia zarządzania jakością Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT Strategie marketingowe w turystyce Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej Synergia i wartości w strukturach kapitałowych System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw Szkodliwa konkurencja podatkowa Światowy rynek kapitału Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej...41 Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym Towaroznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy Turystyka biznesowa Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne Umowa o podróż w prawie polskim Umowy losowe w prawie polskim Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 3 zmienione i uaktualnione Ustrojowe prawo administracyjne... 7 Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej Wartość godziwa. Potencjał informacyjny Wiarygodność banku centralnego Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX wieku katalog wydawniczy 2012/2013 5

6 spis treści Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Współczesna bankowość. Teoria i praktyka. Tom I Współczesna polityka pieniężna Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości...24 Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu Wstęp do nauki prawa cywilnego Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 + CD Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Wydanie Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach Zarządzanie pracownikami, klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Risk management in foreign trade Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne Zarządzanie strategią firmy Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym...19 Zatrudnienie niepracownicze Ze studiów nad tradycją prawa Zgubne transakcje. Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich Zintegrowane łańcuchy transportowe Związki zawodowe. Komentarz do ustawy o związkach zawodowych

7 PRAWO PODRĘCZNIKI Administracja rządowa w Polsce Marek Chmaj ISBN: Liczba stron/format: 222/B5 Cena: 48 zł Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji i politologii, a także pracowników administracji rządowej. Status prawny rady gminy Marek Chmaj ISBN: Liczba stron/format: 288/B5 Cena: 55 zł W publikacji autorzy kompleksowo przedstawili pozycję ustrojową oraz status prawny rady gminy, status prawny radnego, a także problem nadzoru nad samorządem gminnym. Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa Jacek Janowski ISBN: Liczba stron/format: 364/B5 Cena: 63 zł Książka przedstawia zagrożenia polegające na dehumanizacji stosunków międzyludzkich, powodowane ich technologizacją, ekonomizacją i globalizacją. Postępowanie administracyjne Leszek Bielecki Piotr Ruczkowski ISBN: Liczba stron/format: 296/B5 Cena: 49 zł Oddawane do rąk czytelników opracowanie stanowi tradycyjne podejście do problematyki postępowania administracyjnego. Uwzględnia ostatnią większą nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego z 3 grudnia 2010 r. Autorzy świadomie rezygnują z omawiania w tym zakresie innych postępowań, tj. postępowania egzekucyjnego, podatkowego i sądowoadministracyjnego, gdyż stanowią one inne procedury, inne dziedziny prawa procesowego albo odrębne gałęzie prawa. Ustrojowe prawo administracyjne Leszek Bielecki Piotr Ruczkowski ISBN: Liczba stron/format: 376/B5 Cena: 65 zł Opracowanie zawiera analizę norm prawnych, za pomocą których konstruowany jest aparat administracyjny oraz określane są jego funkcje i zadania. Jest to zdecydowanie najszersza spośród dotychczasowych publikacja poświęcona tej części prawa administracyjnego. katalog wydawniczy 2012/2013 7

8 PRAWO PODRĘCZNIKI Prawo administracyjne. Część ogólna Leszek Bielecki Piotr Ruczkowski ISBN: Liczba stron/format: 360/B5 Cena: 59 zł W pracy skupiono się na analizie zagadnień teoretycznych: podstawowych pojęć, zasad i instytucji, będących wynikiem refleksji naukowej przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa administracyjnego, zwłaszcza samorządowych kolegiów odwoławczych. Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Wydanie 2 Piotr Stec (red.) Mariusz Załucki (red.) ISBN: Liczba stron/format: 382/B5 Cena: 62 zł Książka to drugie wydanie podręcznika stanowiącego syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności administracji publicznej. Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej Tomasz Niepytalski ISBN: Liczba stron/format: 194/B5 Cena: 40 zł W książce przeprowadzono analizę porównawczą konsorcjum z innymi formami współpracy takimi jak: kartel, holding, syndykat czy koncern. Europejskie prawo podatkowe Rafał Lipniewicz ISBN: Liczba stron/format: 256/B5 Cena: 49 zł Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach członkowskich. Eksperyment procesowokryminalistyczny. Istota i dowodowa rola Małgorzata Żołna ISBN: Liczba stron/format: 260/B5 Cena: 46 zł Publikacja stanowi próbę zdefiniowania czynności, jaką jest eksperyment procesowo-kryminalistyczny oraz jego analizę procesowo-dowodową. Zostały w niej przedstawione problemy natury teoretycznej i praktycznej. 8

9 PRAWO PODRĘCZNIKI Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki (red.) Włodzimierz Nykiel Wojciech Chróścielewski Katarzyna Koperkiewicz-Mordel Małgorzata Sęk Michał Wilk ISBN: Liczba stron/format: 336/B5 Cena: 58 zł Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został uzupełniony i zaktualizowany. Autorzy uwzględnili stan prawny obowiązujący w dniu 30 czerwca 2011 r. Podatek dochodowy od osób prawnych Kinga Michałowska ISBN: Liczba stron/format: 236/B5 Cena: 45 zł Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium Dominika Żurawska ISBN: Liczba stron/format: 240/B5 Cena: 45 zł W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący podstawowe zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia, wykresy oraz tabele ułatwiają przyswojenie i uporządkowanie wiedzy. Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 3 rozszerzone i zaktualizowane Zdzisław Kubot Tadeusz Kuczyński Zygmunt Masternak Herbert Szurgacz ISBN: Liczba stron/format: 408/B5 Cena: 65 zł Tematyka poruszana w publikacji w dokładny sposób przedstawia zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych. Podręcznik zawiera całość wykładu prawa pracy obejmującego część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględnia aktualny stan prawny, piśmiennictwo i orzecznictwo Sądu Najwyższego. katalog wydawniczy 2012/2013 9

10 PRAWO PODRĘCZNIKI Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach. Ściąga akademicka Ewa Kowalewska-Borys Ewelina Leja ISBN: Liczba stron/format: 162/B5 Cena: 36 zł W książce omówiono prawo cywilne, karne, rodzinne i opiekuńcze, spadkowe, pracy oraz prawo podatkowe. Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane Roman Kwiecień ISBN: Liczba stron/format: 238/B5 Cena: 45 zł Publikacja analizuje kluczowe problemy prawa międzynarodowego w perspektywie teoretyczno i filozoficznoprawnej. Podatek od towarów i usług Aneta Kaźmierczyk ISBN: Liczba stron/format: 258/B5 Cena: 52 zł Inne książki z tej kategorii Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Wydanie 2 red. Mariusz Załucki ISBN: , Liczba stron/format: 314/B5, Cena: 59 zł Prawo karne materialne. Zbiór kazusów z rozwiązaniami Grażyna Artymiak (red.) Piotr Charzewski, Rafał Skowron, Marta Witwicka Mariusz Zelek (red.) ISBN: , Data wydania: 2009 Liczba stron/format: 336/B5, Cena: 59 zł Prawo karne materialne. Część szczególna Ryszard A. Stefański ISBN: , Data wydania: 2009 Liczba stron/format: 656/B5, Cena: 85 zł Prawo karne materialne. Część ogólna Ryszard A. Stefański ISBN: , Data wydania: 2008 Liczba stron/format: 444/B5, Cena: 75 zł Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego redakcja Aneta Kaźmierczyk ISBN: , Liczba stron/format: 350/B5, Cena: 59 zł Wstęp do nauki prawa cywilnego Kazimierz Piasecki ISBN: , Data wydania: 2009 Liczba stron/format: 302/B5, Cena: 59 zł Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji Jacek Janowski ISBN: , Data wydania: 2009 Liczba stron/format: 560/B5, Cena: 75 zł Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały wszystkie najważniejsze elementy konstrukcji tego podatku. 10

11 PRAWO W PRAKTYCE Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel Małgorzata Olszewska ISBN: Liczba stron/format: 728/B5 Cena: 140 zł Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane, wszechstronne (oparte na informacjach z wielu aktów prawnych) spojrzenie oczami sędziego, radcy prawnego, syndyka, nadzorcy sądowego, pełnomocnika dłużników oraz wierzycieli i kontrahentów. Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Marek Mrówczyński ISBN: Liczba stron/format: 196/B5 Cena: 45 zł Autor podejmuje wnikliwe rozważania nad zagadnieniami, które w większości były poruszane tylko fragmentarycznie w literaturze przedmiotu. Do zagadnień tych należą m.in. przesłanki materialnoprawne orzeczenia zakazu, istota i charakter prawny postępowania, jego przebieg i sposób rozstrzygania przez sąd pierwszej instancji, środki zaskarżenia orzeczeń. Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym Agnieszka Maziarz ISBN: Liczba stron/format: 328/B5 Cena: 63 zł Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczono szereg poglądów doktryny i judykatury w najbardziej istotnych problemach wynikających z procedowania w sprawach o wpis w księdze wieczystej. Spadek i testament. Poradnik praktyczny Mariusz Zelek Artur Szczepaniak Agnieszka Wagemann- -Smolańska Anna Zgierska ISBN: Liczba stron/format: 334/B5 Cena: 58 zł Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin prawa prywatnego i publicznego. katalog wydawniczy 2012/

12 PRAWO W PRAKTYCE Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne Agnieszka Fiutak Jacek Dąbrowski ISBN: Liczba stron/format: 248/B5 Cena: 45 zł Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne redakcja Mariusz Zelek ISBN: Liczba stron/format: 292/B5 Cena: 60 zł W publikacji poruszone zostały podstawowe kwestie z wielu dziedzin prawa, związane z praktycznym wykonywaniem zawodów polegających na udzielaniu pomocy terapeutycznej. Charakter książki powoduje, że jest ona cennym źródłem wiedzy także dla każdego pacjenta, który korzysta z terapii. Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy Artur Tomanek ISBN: Liczba stron/format: 370/B5 Cena: 70 zł Opracowanie przedstawia prawne aspekty sprzedaży przez Internet w świetle prawa polskiego i wybranych regulacji o charakterze europejskim i międzynarodowym, zarówno z punktu widzenia sprzedawcy jak i kupującego. Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu Mira Poręba ISBN: Liczba stron/format: 272/B5 Cena: 52 zł Książka prezentuje problematykę stosunków pracy w szczególnych warunkach wywołanych przez likwidację, upadłość i postępowanie naprawcze prowadzone wobec pracodawcy. Autor podejmuje problem, czy i w jakim zakresie likwidacja i upadłość podmiotu zatrudniającego powinny być ujmowane w sposób autonomiczny na płaszczyźnie prawa pracy. Publikacja zawiera charakterystykę zawodu dziennikarza oraz doradcy public relations w kontekście ustalenia granicy między prawem powszechnie, a prawem wewnętrznie obowiązującym. Sporo miejsca poświęca samoregulacji zawodowej. Patroni medialni: 12

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo