Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A."

Transkrypt

1 Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Aleksander Panek NAPE S.A.

2 Plan wystąpienia Informacja o NAPE Efektywność energetyczna w Polsce Regulacje prawne instrumenty wspierania ee ESD Ustawa o efektywności energetycznej Remonty i termomodernizacja Polseff EPBD wdrożenie w Polsce Przykłady realizacji inwestycji energooszczędnych

3

4 Działalność Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA została załoŝona w 1994 roku w celu upowszechniania na polskim rynku efektywnego i racjonalnego uŝytkowania energii, przede wszystkim w sektorze budownictwa, oraz promocji zasad zrównowaŝonego rozwoju.

5 Struktura Zarząd Centrala Filie Audytorzy Koordynator projektów Zespół IBP Ośrodek szkoleń Księgowość Oddział w Białymstoku Przedstawicielstwo w Radomiu Przedstawicielstwo w Kościerzynie Promocja IT Przedstawicielstwo w Lublinie

6 Współpraca NAPE SA współpracuje z: Fundacją Poszanowania Energii Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych Agendami rządowymi regionalnymi agencjami poszanowania energii oraz wieloma partnerami zagranicznymi. Jest równieŝ członkiem-załoŝycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska

7 Audyty wysoko kwalifikowana grupa audytorów energetycznych audyty energetyczne budynków zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów kompleksowe audyty: budynek + sieć + źródło budynki mieszkalne i uŝyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale) ocena jakości izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku z uŝyciem kamery termowizyjnej ponad 3000 wykonanych audytów, w tym ponad 50 budynków, w których stosowane są odnawialne źródła energii

8 Świadectwa NAPE jako jedna z niewielu firm wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skomplikowanych (wyposaŝonych w systemy chłodzenia) oraz budynków uŝyteczności publicznej. Główni klienci:

9 Doradztwo energetyczne NAPE S.A świadczy usługi konsultingowe obejmujące doradztwo i przygotowanie: projektu załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe programu racjonalizacji gospodarki energetycznej budynków i obiektów (szkoły, szpitale) organizacji finansowania dla inwestycji energooszczędnych opracowanie ofert inwestycyjnych od koncepcji poprzez wykonawstwo Nasi klienci: M.St. Warszawa i ponad 50 innych samorządów, m.in. Piaseczno, Łomianki, Sulejówek, Wesoła, Kościerzyna, Kartuzy, Słupsk, Radom (40 planów zaopatrzenia w ciepło i energię) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Vattenfall Heat Poland SA PGE Energia Odnawialna SA MVV Polska Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Bank Inwestycyjny Kreditanstalt für Wiederaufbau Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

10 Szkolenia NAPE S.A. organizuje szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się problematyką racjonalnego uŝytkowania energii oraz dla osób dopiero rozpoczynających karierę w tej dziedzinie. NAPE współpracuje w tym obszarze z Fundacją Poszanowania Energii oraz ze Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych. Szkolenia CEM (Certified Energy Manager) i audytorskie 3223 przeszkolonych osób

11 Wydawnictwa NAPE publikuje: Podręczniki dla audytorów energetycznych Arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów Artykuły w czasopismach branŝowych Materiały edukacyjno-informacyjne Dom Przyjazny:11 broszur, 4 ulotki, 12 plakatów

12 Projekty NAPE SA od lat realizuje projekty w ramach międzynarodowych programów: 5, 6 i 7 Program Ramowy UE Sustainable Energy Europe Green Building Challenge Intelligent Energy Europe Alliance to Save Energy SYNERGY Ekolinks SAVE II PHARE USAID

13 Kierunki polskiej polityki energetycznej: Poprawa efektywności energetycznej; Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej; Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw; Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii; Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej Polski w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów.

14 Dane Makroekonomiczne

15 Relacja energochłonności finalnej PKB do pierwotnej

16 Indeks efektywności energetycznej (100= 2000, wszystkie składniki określone jako trzyletnia średnia ruchoma Wskaźnik ODEX nie pokazuje bieżącegopoziomuintensywności energetycznej, lecz postęp w stosunku do roku bazowego. Wskaźniki ODEX są przydatne do monitorowania realizacji celu indykatywnego w zakresie efektywności energetycznej, określonego w dyrektywie 2006/32/WE.

17 Energochłonność pierwotna PKB (euro05, ppp)

18 HDI*ESIw funkcji toe/osobę 1 0,9 HDI*ESI 4,6 t.oe/capita srednia dla rozwiniętych 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Costa Rica Latvia Norway; 0,68766 Finland Switzerland Canada Austria Sweden Hungary Denmark Australia France United States Germany Spain Japan Italy Poland; United Kingdom 0, Belgium Trinidad and Tobago Iceland 0,2 Kuwait 0,1 0 1,7 t.oe/capita średnie zuŝycie dla świata 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 t.oe / capita

19 Uwagi nt. energochłonności Różna interpretacja wskaźników odniesionych do produktu i na osobę wg pierwszych jesteśmy liderem wg drugich outsiderem Polska nie może obniżyć znacząco emisji CO2 poprzez poprawę energochłonności gospodarki do poziomu starych krajów Uni. Poprawa wskaźników liczonych na jednostkę PKB będzie następować wraz ze wzrostem gospodarki. Powodować to będzie wolniejszy wzrost zużycia a nie jego spadek. Zużycie na mieszkańca będzie wzrastać. Analiza pojedyńczychprocesów wykorzystania energii wskazuje na ich wysoką efektywność (przemysł BAT, mieszkania poprawa bez okresu ) Analiza zużycia energii na jednostkę produktu wskazuje, że uzyskiwane w polskim przemyśle wartości są na poziomie BAT.

20 Wwdrożenie dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.U Nr, 94 poz. 551), która m.in. wprowadza nowe narzędzie poprawy efektywności energetycznej, jakim jest system białych certyfikatów (świadectw dokumentujących uzyskanie oszczędności energii). Wprowadzenia tego instrumentu powinno przynieść oszczędności energii 2 2,5 Mtoe w 2016 r. Ustawa określa następujące zadania i zasady: 1. krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; 3. zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej; 4. zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. Celem ustawy jest osiągniecie ograniczenia zużycia energii w okresie do 2016 roku, w związku z czym obowiązuje ona do Możliwość udowodnienia osiągnięcia celu indykatywnego metodą wstępującą lub zstępującą

21 Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE, Polska przygotowała w 2007 roku Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej. W wyniku realizacji mechanizmów i środków poprawy efektywności energetycznej gospodarki w nim przedstawionych, Polska ma osiągnąć indykatywny cel 9% oszczędności energii w 2016 roku (4,5 Mtoe) oraz 2% w 2010 roku. Efektywność energetyczna stanowi jeden z najważniejszych priorytetów Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.

22

23 Przykład 1 1) Przedsięwzięcie finansowane w trybie Ustawy termomodernizacyjnej: -koszt inwestycji zł, -oszczędność roczna zł (= 640 GJ = 12,8 toe), -premia zł. 2) To samo przedsięwzięcie w systemie białych certyfikatów: -koszt inwestycji zł, -oszczędność roczna zł = 640 GJ = 12,8 toe, -wartość świadectwa o którą występuje inwestor = oszczędności np. 11,6 toe, -efekt energetyczny ω= 12,8/11,6 = 1,1. Przyjmujemy, że przy takim efekcie inwestor uzyska świadectwo, a ustalona przez URE cena 1 toewynosi 2600 zł. Cena sprzedaży na giełdzie 11,6 x 2600 zł/toe = 30160zł.

24 USTAWA O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW z dnia Dz.U. 223 poz Rozszerzyła obowiązującą od 1998 roku ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnycho przedsięwzięcia remontowe. Wprowadziła warunki niezbędne do uzyskania premii przez inwestora w wysokości 16% kosztów, 20% kredytu lub dwukrotnych rocznych oszczędności (termomodernizacja) i 10% kosztów remontu dla budynków wzniesionych przed 1961 rokiem. Należy przy tym spełnić dodatkowe warunki np. osiągnięcia minimalnych oszczędności np. 25% w przypadku pierwszej termomodernizacji. Warunkiem jest wykonanie audytu termomodernizacyjnegolub remontowego,

25 Polish SustainableEnergy Financing Facility(Polseff)

26

27

28 Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane w 2007 Nowelizacja i opracowanie rozporządzeń. Wprowadzenie: Nowych wymagań energetycznych Systemu świadectw energetycznych Inspekcji kotłów i systemów AC Obowiązku doboru mediów i opracowanie charakterystyki projektowej Przygotowanie ekspertów RECAST?!?!?! Dyrektywa 31/2010/WE

29 Zmiany wskaźnika zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie

30 Dom jednorodzinny projekt standardowy powierzchnia uŝytkowa ogrzewana 136 m 2 przegrody zewnętrzne projektu domu Limba charakteryzują się obecnie następującymi współczynnikami przenikania ciepła U: ściana zewnętrzna, U = 0,271 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), ściany lukarn, U = 0,379 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), dach, U = 0,268 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), strop pod nieogrzewanym poddaszem, U = 0,264 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), strop nad podcieniem wejściowym, U = 0,365 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), posadzka na gruncie, U = 0,297 W/m 2 K (U w = 0,6 W/m 2 K) W dwóch elementach izolacje termiczne są za małe, poza tym współczynniki U spełniają wymagania techniczne.

31 Dom jednorodzinny projekt standardowy standardowa stolarka okienna wykonana z ram o współczynniku U ramy = 1,5 W/m 2 K, szklone szybami zespolonymi o współczynniku U szklenia = 1,1 W/m 2 K i współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego g = 0,6 zamontowanie takiej stolarki okiennej pozwala na uzyskanie średniego współczynnika U = 1,76 W/m 2 K dla wszystkich okien (z uwzględnieniem mostków cieplnych na styku ościeżnica-ościeże i ramki dystansowej) drzwi wejściowe i garażowe charakteryzują się współczynnikiem U = 2,0 W/m 2 K.

32 Dom jednorodzinny projekt standardowy W projekcie budynku przewidziano naturalnysystem wentylacji: świeże powietrze dostaje się do domu przez nieszczelności okienne następnie przepływa przez strefę pośrednią do pomieszczeń, z których jest wywiewane strumień powietrza wentylacyjnego dla domu Limba wynosi 185 m 3 /h około 30 m 3 /h to zapotrzebowanie kotła gazowego na powietrze do procesu spalania nawiewane do kotłowni przez kanał nawiewny w ścianie budynku.

33 Dom jednorodzinny projekt standardowy Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewania: Q h = kwh/rok E A = 143 kwh/m 2 rok przy wymaganych 120 kwh/m 2 rok Struktura strat ciepła: wentylacja 31,8 % okna 23,5 % ściany zewnętrzne 19,7 % dach i strop pod nieogrzewnym poddaszem 12,7 % posadzka na gruncie 7,2 % mostki cieplne 3,3 % drzwi zewnętrzne 1,8 % Źródło ciepła: kocioł gazowy z palnikiem atmosferycznym o średniorocznej sprawności wynoszącej 90 %, przy założeniu ceny 2 zł/m 3 gazu roczne koszty ogrzewania wyniosą ok zł

34 Dom jednorodzinny usprawnienia Modernizacja systemu wentylacji: zastąpienie wentylacji naturalnej przez wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną odzyskiem ciepła o sprawności rzędu 70%: zmniejszenie strat ciepła o 69% i zapotrzebowania na ciepło o 28% z zastosowaniem gruntowego wymiennika ciepła: zmniejszenie strat ciepła o 77% i zapotrzebowania na ciepło o 32% Docieplenie ścian zewnętrznych 20 cm: zmniejszenie strat ciepła o 33% i zapotrzebowania na ciepło o 8% Docieplenie dachu 30 cm: zmniejszenie strat ciepła o 42% i zapotrzebowania na ciepło o 7% Cieplejsza posadzka na gruncie z 20 cm izolacji: zmniejszenie strat ciepła o 38% i zapotrzebowania na ciepło o 3% Zmiany w architekturze budynku (rozmieszczenie okien, rezygnacja z lukarn, ograniczenie powierzchni okien połaciowych): zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 3%

35 Dom jednorodzinny usprawnienia Poprawa izolacyjności okien do U o wartości 1,3 W/m 2 K: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 2% Zmiana rozwiązań detali konstrukcyjnych ograniczających mostki: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 2% Zwiększenie sprawności systemu grzewczego do 94%: dodatkowe oszczędności rzędu 500 zł/r Dodatkowe oszczędności: zwiększenie sprawności przygotowania i wykorzystania ciepłej wody (sprawniejszy kocioł i urządzenia wodooszczędne): zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na ten cel o 20% zastosowanie kolektorów słonecznych: pokrycie zapotrzebowania na ciepło na ten cel do 30% zastosowanie oświetlenia energooszczędnego typu LED Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na ten cel o 80%

36 Dom jednorodzinny efekt ekonomiczny sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu zmniejszy się o 66 %, przy: Q h = kwh/rok E A = 50 kwh/m 2 rok = budynek energooszczędny Koszt ogrzewania gazem ziemny w kotle o sprawności 94% wyniesie ok zł/r(wobec 4700 zł/r dla stanu pierwotnego) Różnica w kosztach ogrzewania wyniesie ok zł/r, kwota ta stanowi źródło spłaty nadmiarowej inwestycji, podwyższającej koszt budowy do 15% w stosunku do kosztu standardowego Koszt nadmiarowej inwestycji = ok. 330 zł/m2 = ok zł Okres zwrotu nadmiarowej inwestycji z planowanych oszczędności kosztów ogrzewania wynosi 13 lat. Czy to się opłaca?

37 Porównanie kosztów budowy dla domu Pasywny 1 Dom standardowy energooszczędny pasywny Pow. uŝytkowa 130,4 m 2 130,4 m 2 130,4 m 2 Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło Koszt budowy pod klucz Koszt 1 m 2 pow. uŝytkowej 123 kwh/m 2 rok 44,7 kwh/m 2 rok 13,7 kwh/m 2 rok zł zł zł zł/m zł/m zł/m 2 Wzrost kosztów - 15 % 38 % Źródło: Ciepłe Domy, nr 1/2006

38 Dom jednorodzinny skąd pozyskać fundusze Ekologiczne kredyty hipoteczne BOŚ banku: Przedmiot kredytowania : m.in. budowa, dokończenie budowy, wykończenie, remont, modernizacja lub rozbudowa domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, domu letniskowego, Warunki ubiegania się o kredyt: odnawialne źródło energii, w postaci: (marża pomniejszona o -0,1 pp) kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, jako źródło samodzielne lub pracujące w połączeniu ze źródłem tradycyjnym albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów lub status budynku niskoenergochłonnego 70 Kwh/m 2 /r(marża pomniejszona o -0,2 pp) lub status budynku pasywnego 15 KWh/m 2 /r(marża pomniejszona o 0,4 pp)

39 Dom jednorodzinny skąd pozyskać fundusze Słoneczny EkoKredytw BOŚ Banku na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. 45% dopłaty do kapitału kredytu okres kredytowania do 8 lat elastyczna forma finansowania - do 100 % inwestycji. nawet 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału. atrakcyjne oprocentowanie brak zbędnego ryzyka- kredyt udzielany jest w PLN

40 Dom jednorodzinny skąd pozyskać fundusze Kredyt Ekohipoteczny w Banku BPH O zakwalifikowaniu nieruchomości do Kredytu Ekohipotecznegow Banku BPH decyduje wskaźnik energii niezbędnej do ogrzania budynku oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej ujęty w bilansie cieplnym nie większy niż 100 kwh/m2/ri powinien być potwierdzony dokumentami załączonymi do wniosku kredytowego. Bank BPH proponuje Kredyt Ekohipotecznyna specjalnych warunkach cenowych: prowizja za udzielenie kredytu będzie niższa o 0,6 p.p. niż przy standardowym kredycie i może wynosić w zależności od wybranej opcji kredytu: 2,9% (ta prowizja może zostać ponadto pomniejszona po wybraniu dodatkowych ubezpieczeń od ryzyka utraty pracy i/lub ubezpieczenia na życie) lub 0,6%

41 Dom wielorodzinny stan projektowany Powierzchnia ogrzewana ok m 2, powierzchnia brutto ok m 2 Liczba lokali mieszkalnych 62 Liczba lokali użytkowych 4 Liczba użytkowników 196 Zasilanie w ciepło: węzeł ciepłowniczy SPEC Warszawa Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania ok. 110 kwh/m2/rprzy współczynniku ścian U = 0,201 W 2 m K

42 Założenia: Dom wielorodzinny stan docelowy Osiągnięcie standardu niskoenergetycznego w zakresie zapotrzebowania na ciepło na cele ogrzewania: dodatkowe docieplenie przegród, lepsze okna wentylacja mechaniczna wywiewna higrosterowana ograniczenie wpływu mostków cieplnych na straty ciepła wysokosprawna automatyka systemu grzewczego Instalacja kolektorów słonecznych do wsparcia przygotowania ciepłej wody użytkowej Optymalizacja oświetlenia garaży

43 Dom wielorodzinny efekty poprawy standardu Analiza energetyczna Analiza ekonomiczna Wariant Koszty ogrzewania Koszty modernizacji Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Wariant z oknami z PCV Wariant z oknami drewnianymi Netto kwh/rok Wskaźnik kwh/m 2 rok Brutto kwh/rok Moc kw Całkowity zł/rok Jednostkowy Jednostkowy Całkowite Jednostkowe Jednostkowe Całkowite Jednostkowe Jednostkowe zł/(m2 m-c) zł/(m2 m-c) zł/(m2) zł/(m2) zł/(m2) zł/(m2) (pow. (pow. (pow. (pow. (pow. (pow. ogrzewana ogrzewana ogrzewana ogrzewana ogrzewana ogrzewana 3526,80 m2) 4662,6 m2) 3526,80 m2) 4662,6 m2) 3526,80 m2) 4662,6 m2) Projektowany ,00 110, ,97 264, ,30 2,26 1, Optymalny (wentylacja wyciągowa) Najlepszy (wentylacja wyciągowa) Optymalny (wentylacja higrosterowalna) Najlepszy (wentylacja higrosterowalna) Wybrany SZ. 15 cm 0,038 Wybrany SZ. 15 cm 0, ,00 91, ,24 214, ,52 1,86 1, ,61 140,6 106, ,61 234,0 177, ,00 83, ,95 204, ,46 1,72 1, ,02 157,8 119, ,02 251,2 190, ,00 60, ,95 214, ,90 1,41 1, ,61 154,8 117, ,61 248,2 187, ,00 52, ,80 204, ,99 1,27 0, ,02 172,0 130, ,02 265,4 200, ,00 54, ,42 210, ,06 1,31 0, ,78 160,9 121, ,78 254,4 192, ,00 53, ,05 207, ,99 1,29 0, ,48 170,3 128, ,48 263,8 199,5

44 Dom wielorodzinny kolektory słoneczne Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej Dane: Q ocw 0 = 492,4 GJ q ocw = 0,045 MW Opis: Usprawnienie systemu zaopatrzenia w c.w.u. - proponuje się montaŝ kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody uŝytkowej Lp Omówienie Jedn. Stan istniejący Stan po modernizacji 1 Średnia moc CWU MW 0,045 0,045 2 Wytwarzanie ciepła dla systemu c.w.u. η g 0,92 0, Akumulacja ciepła dla systemu c.w.u. η s - 0,84 0,84 Przesyłanie ciepła dla systemu c.w.u. η d - 0,60 0,60 Wykorzystanie dla systemu c.w.u. η e - 1,00 1,00 Sprawność całkowita systemu c.o. η W =η g* η d* η e* η s - 0,46 0,46 Zużycie ciepła po uwzględnieniu sprawności Q c.w.u. 0 η, Q c.w.u 1 η = Q c.w.u.0 /η W GJ/rok 1070,4 846,2 8 Roczny koszt przygotowania ciepłej wody zł/rok 9 Różnica zł/rok Koszt poprawy standardu zł SPBT lat 35,6

45 Dom wielorodzinny oświetlenie garaży Lp. Rodzaj oświetlenia Szacunkowy roczny koszt energii elektrycznej Szacunkowe nakłady inwestycyjne SPBP Wspólna Droga garaż podziemny Klasyczne oświetlenie fluorescencyjne. Pracuje non stop. Oświetlenie fluorescencyjne z trójpasmowymi świetlówkami TL5, elektronicznymi układami stabilizacyjno zapłonowymi i układami automatycznej regulacji oświetlenia PIR Zastosowanie lamp LED zamiast lamp fluorescencyjnych wraz z układami automatycznej kontroli oświetlenia PIR zł 100% zł zł -55% zł 0,42 lat zł -75% zł 1,19 lat Wariant rekomendowany

46 Dom wielorodzinny efekt ekonomiczny Koszt nadmiarowy: zł = 170 zł/m 2 =8500 zł dla lokalu o pu50 m 2 Oszczędność w kosztach ogrzewania =1 zł/m 2 /mc = 600zł/rdla lokalu o pu50 m 2 Okres zwrotu kosztu nadmiarowego z oszczędności w kosztach ogrzewania 14 lat Czy to się opłaca?

47 Dziękuję za uwagę

Czy opłaca się inwestować w budownictwo energooszczędne i pasywne? Skąd pozyskać fundusze?

Czy opłaca się inwestować w budownictwo energooszczędne i pasywne? Skąd pozyskać fundusze? Czy opłaca się inwestować w budownictwo energooszczędne i pasywne? Skąd pozyskać fundusze? Andrzej Rajkiewicz Koordynator transferu know-how projektu Nowy Ekspert Fundacji Poszanowania Energii Co się dzieje

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce Optymalizacja standardu energetycznego budynków w projektowaniu Badania termowizyjne w diagnostyce cieplnej budynków Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści

Nakłady finansowe i korzyści Nakłady finansowe i korzyści. wynikające z budowy różnych typów budynków energooszczędnych dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Metody oceny LCC Ocena kosztowa w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Marek Szymczyk Podział audytów Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Audyty energetyczne i remontowe Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r.

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii Do połowy 2010 roku BOŚ S.A. udzielił ponad

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘNOŚĆ W PRAKTYCE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI

ENERGOOSZCZĘNOŚĆ W PRAKTYCE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI ENERGOOSZCZĘNOŚĆ W PRAKTYCE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI mgr inż. Śliwiński Tomasz tel. 883-797-577, biuro@efektywniej.pl Certyfikator energetyczny z listy

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/212/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH TERMO - 2017 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Webinar, Efektywna Polska, 24 sierpnia 2017 Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Szymon Firląg Buildings Performance Institute Europe Plan prezentacji Geneza, wyniki ankiety Metodyka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE? 1 III Akademia Energooszczędności dr inż. arch. Miłosz Lipiński Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice Programy finansowe dla mieszkańców: NF15 i NF40 EKOkredyt PROSUMENT EKOkredyt PV Ryś termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Przedmiot kredytowania: Linia 1 Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Linia

Bardziej szczegółowo

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż.

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż. Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii Mgr inż. Maciej Muzyczuk Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane 7 lipca 1994,

Bardziej szczegółowo

KREDYTY NA OZE. propozycja BOŚ Banku dla małych i dużych POLEKO 2011

KREDYTY NA OZE. propozycja BOŚ Banku dla małych i dużych POLEKO 2011 KREDYTY NA OZE propozycja BOŚ Banku dla małych i dużych POLEKO 2011 Nakłady na energię odnawialną Szacowane potrzeby dla osiągnięcia celów 2020 4 mld zł rocznie Nakłady poniesione w 2010 r. na środki trwałe

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika dr Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.07.2012 r., Kraków 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz GMINA KRZĘCIN POWIAT CHOSZCZEŃSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Agenda Dlaczego zmiany? Charakterystyka szpitala Zakres

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w MŚP

Audyt energetyczny w MŚP Audyt energetyczny w MŚP obszary problemowe, narzędzia i przykłady Kontekst ogólny, kierunki działań, inspiracje Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl SPIS TREŚCI Efektywność energetyczna - aspekty ogólne Aspekty

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne

Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne Aleksander Panek Zrzeszenie Audytorów Energetycznych SEMINARIUM Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego Warszawa, 27 listopada 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo