Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A."

Transkrypt

1 Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Aleksander Panek NAPE S.A.

2 Plan wystąpienia Informacja o NAPE Efektywność energetyczna w Polsce Regulacje prawne instrumenty wspierania ee ESD Ustawa o efektywności energetycznej Remonty i termomodernizacja Polseff EPBD wdrożenie w Polsce Przykłady realizacji inwestycji energooszczędnych

3

4 Działalność Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA została załoŝona w 1994 roku w celu upowszechniania na polskim rynku efektywnego i racjonalnego uŝytkowania energii, przede wszystkim w sektorze budownictwa, oraz promocji zasad zrównowaŝonego rozwoju.

5 Struktura Zarząd Centrala Filie Audytorzy Koordynator projektów Zespół IBP Ośrodek szkoleń Księgowość Oddział w Białymstoku Przedstawicielstwo w Radomiu Przedstawicielstwo w Kościerzynie Promocja IT Przedstawicielstwo w Lublinie

6 Współpraca NAPE SA współpracuje z: Fundacją Poszanowania Energii Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych Agendami rządowymi regionalnymi agencjami poszanowania energii oraz wieloma partnerami zagranicznymi. Jest równieŝ członkiem-załoŝycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska

7 Audyty wysoko kwalifikowana grupa audytorów energetycznych audyty energetyczne budynków zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów kompleksowe audyty: budynek + sieć + źródło budynki mieszkalne i uŝyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale) ocena jakości izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku z uŝyciem kamery termowizyjnej ponad 3000 wykonanych audytów, w tym ponad 50 budynków, w których stosowane są odnawialne źródła energii

8 Świadectwa NAPE jako jedna z niewielu firm wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skomplikowanych (wyposaŝonych w systemy chłodzenia) oraz budynków uŝyteczności publicznej. Główni klienci:

9 Doradztwo energetyczne NAPE S.A świadczy usługi konsultingowe obejmujące doradztwo i przygotowanie: projektu załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe programu racjonalizacji gospodarki energetycznej budynków i obiektów (szkoły, szpitale) organizacji finansowania dla inwestycji energooszczędnych opracowanie ofert inwestycyjnych od koncepcji poprzez wykonawstwo Nasi klienci: M.St. Warszawa i ponad 50 innych samorządów, m.in. Piaseczno, Łomianki, Sulejówek, Wesoła, Kościerzyna, Kartuzy, Słupsk, Radom (40 planów zaopatrzenia w ciepło i energię) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Vattenfall Heat Poland SA PGE Energia Odnawialna SA MVV Polska Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Bank Inwestycyjny Kreditanstalt für Wiederaufbau Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

10 Szkolenia NAPE S.A. organizuje szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się problematyką racjonalnego uŝytkowania energii oraz dla osób dopiero rozpoczynających karierę w tej dziedzinie. NAPE współpracuje w tym obszarze z Fundacją Poszanowania Energii oraz ze Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych. Szkolenia CEM (Certified Energy Manager) i audytorskie 3223 przeszkolonych osób

11 Wydawnictwa NAPE publikuje: Podręczniki dla audytorów energetycznych Arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów Artykuły w czasopismach branŝowych Materiały edukacyjno-informacyjne Dom Przyjazny:11 broszur, 4 ulotki, 12 plakatów

12 Projekty NAPE SA od lat realizuje projekty w ramach międzynarodowych programów: 5, 6 i 7 Program Ramowy UE Sustainable Energy Europe Green Building Challenge Intelligent Energy Europe Alliance to Save Energy SYNERGY Ekolinks SAVE II PHARE USAID

13 Kierunki polskiej polityki energetycznej: Poprawa efektywności energetycznej; Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej; Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw; Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii; Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej Polski w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów.

14 Dane Makroekonomiczne

15 Relacja energochłonności finalnej PKB do pierwotnej

16 Indeks efektywności energetycznej (100= 2000, wszystkie składniki określone jako trzyletnia średnia ruchoma Wskaźnik ODEX nie pokazuje bieżącegopoziomuintensywności energetycznej, lecz postęp w stosunku do roku bazowego. Wskaźniki ODEX są przydatne do monitorowania realizacji celu indykatywnego w zakresie efektywności energetycznej, określonego w dyrektywie 2006/32/WE.

17 Energochłonność pierwotna PKB (euro05, ppp)

18 HDI*ESIw funkcji toe/osobę 1 0,9 HDI*ESI 4,6 t.oe/capita srednia dla rozwiniętych 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Costa Rica Latvia Norway; 0,68766 Finland Switzerland Canada Austria Sweden Hungary Denmark Australia France United States Germany Spain Japan Italy Poland; United Kingdom 0, Belgium Trinidad and Tobago Iceland 0,2 Kuwait 0,1 0 1,7 t.oe/capita średnie zuŝycie dla świata 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 t.oe / capita

19 Uwagi nt. energochłonności Różna interpretacja wskaźników odniesionych do produktu i na osobę wg pierwszych jesteśmy liderem wg drugich outsiderem Polska nie może obniżyć znacząco emisji CO2 poprzez poprawę energochłonności gospodarki do poziomu starych krajów Uni. Poprawa wskaźników liczonych na jednostkę PKB będzie następować wraz ze wzrostem gospodarki. Powodować to będzie wolniejszy wzrost zużycia a nie jego spadek. Zużycie na mieszkańca będzie wzrastać. Analiza pojedyńczychprocesów wykorzystania energii wskazuje na ich wysoką efektywność (przemysł BAT, mieszkania poprawa bez okresu ) Analiza zużycia energii na jednostkę produktu wskazuje, że uzyskiwane w polskim przemyśle wartości są na poziomie BAT.

20 Wwdrożenie dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.U Nr, 94 poz. 551), która m.in. wprowadza nowe narzędzie poprawy efektywności energetycznej, jakim jest system białych certyfikatów (świadectw dokumentujących uzyskanie oszczędności energii). Wprowadzenia tego instrumentu powinno przynieść oszczędności energii 2 2,5 Mtoe w 2016 r. Ustawa określa następujące zadania i zasady: 1. krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; 3. zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej; 4. zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. Celem ustawy jest osiągniecie ograniczenia zużycia energii w okresie do 2016 roku, w związku z czym obowiązuje ona do Możliwość udowodnienia osiągnięcia celu indykatywnego metodą wstępującą lub zstępującą

21 Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE, Polska przygotowała w 2007 roku Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej. W wyniku realizacji mechanizmów i środków poprawy efektywności energetycznej gospodarki w nim przedstawionych, Polska ma osiągnąć indykatywny cel 9% oszczędności energii w 2016 roku (4,5 Mtoe) oraz 2% w 2010 roku. Efektywność energetyczna stanowi jeden z najważniejszych priorytetów Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.

22

23 Przykład 1 1) Przedsięwzięcie finansowane w trybie Ustawy termomodernizacyjnej: -koszt inwestycji zł, -oszczędność roczna zł (= 640 GJ = 12,8 toe), -premia zł. 2) To samo przedsięwzięcie w systemie białych certyfikatów: -koszt inwestycji zł, -oszczędność roczna zł = 640 GJ = 12,8 toe, -wartość świadectwa o którą występuje inwestor = oszczędności np. 11,6 toe, -efekt energetyczny ω= 12,8/11,6 = 1,1. Przyjmujemy, że przy takim efekcie inwestor uzyska świadectwo, a ustalona przez URE cena 1 toewynosi 2600 zł. Cena sprzedaży na giełdzie 11,6 x 2600 zł/toe = 30160zł.

24 USTAWA O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW z dnia Dz.U. 223 poz Rozszerzyła obowiązującą od 1998 roku ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnycho przedsięwzięcia remontowe. Wprowadziła warunki niezbędne do uzyskania premii przez inwestora w wysokości 16% kosztów, 20% kredytu lub dwukrotnych rocznych oszczędności (termomodernizacja) i 10% kosztów remontu dla budynków wzniesionych przed 1961 rokiem. Należy przy tym spełnić dodatkowe warunki np. osiągnięcia minimalnych oszczędności np. 25% w przypadku pierwszej termomodernizacji. Warunkiem jest wykonanie audytu termomodernizacyjnegolub remontowego,

25 Polish SustainableEnergy Financing Facility(Polseff)

26

27

28 Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane w 2007 Nowelizacja i opracowanie rozporządzeń. Wprowadzenie: Nowych wymagań energetycznych Systemu świadectw energetycznych Inspekcji kotłów i systemów AC Obowiązku doboru mediów i opracowanie charakterystyki projektowej Przygotowanie ekspertów RECAST?!?!?! Dyrektywa 31/2010/WE

29 Zmiany wskaźnika zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie

30 Dom jednorodzinny projekt standardowy powierzchnia uŝytkowa ogrzewana 136 m 2 przegrody zewnętrzne projektu domu Limba charakteryzują się obecnie następującymi współczynnikami przenikania ciepła U: ściana zewnętrzna, U = 0,271 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), ściany lukarn, U = 0,379 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), dach, U = 0,268 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), strop pod nieogrzewanym poddaszem, U = 0,264 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), strop nad podcieniem wejściowym, U = 0,365 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), posadzka na gruncie, U = 0,297 W/m 2 K (U w = 0,6 W/m 2 K) W dwóch elementach izolacje termiczne są za małe, poza tym współczynniki U spełniają wymagania techniczne.

31 Dom jednorodzinny projekt standardowy standardowa stolarka okienna wykonana z ram o współczynniku U ramy = 1,5 W/m 2 K, szklone szybami zespolonymi o współczynniku U szklenia = 1,1 W/m 2 K i współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego g = 0,6 zamontowanie takiej stolarki okiennej pozwala na uzyskanie średniego współczynnika U = 1,76 W/m 2 K dla wszystkich okien (z uwzględnieniem mostków cieplnych na styku ościeżnica-ościeże i ramki dystansowej) drzwi wejściowe i garażowe charakteryzują się współczynnikiem U = 2,0 W/m 2 K.

32 Dom jednorodzinny projekt standardowy W projekcie budynku przewidziano naturalnysystem wentylacji: świeże powietrze dostaje się do domu przez nieszczelności okienne następnie przepływa przez strefę pośrednią do pomieszczeń, z których jest wywiewane strumień powietrza wentylacyjnego dla domu Limba wynosi 185 m 3 /h około 30 m 3 /h to zapotrzebowanie kotła gazowego na powietrze do procesu spalania nawiewane do kotłowni przez kanał nawiewny w ścianie budynku.

33 Dom jednorodzinny projekt standardowy Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewania: Q h = kwh/rok E A = 143 kwh/m 2 rok przy wymaganych 120 kwh/m 2 rok Struktura strat ciepła: wentylacja 31,8 % okna 23,5 % ściany zewnętrzne 19,7 % dach i strop pod nieogrzewnym poddaszem 12,7 % posadzka na gruncie 7,2 % mostki cieplne 3,3 % drzwi zewnętrzne 1,8 % Źródło ciepła: kocioł gazowy z palnikiem atmosferycznym o średniorocznej sprawności wynoszącej 90 %, przy założeniu ceny 2 zł/m 3 gazu roczne koszty ogrzewania wyniosą ok zł

34 Dom jednorodzinny usprawnienia Modernizacja systemu wentylacji: zastąpienie wentylacji naturalnej przez wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną odzyskiem ciepła o sprawności rzędu 70%: zmniejszenie strat ciepła o 69% i zapotrzebowania na ciepło o 28% z zastosowaniem gruntowego wymiennika ciepła: zmniejszenie strat ciepła o 77% i zapotrzebowania na ciepło o 32% Docieplenie ścian zewnętrznych 20 cm: zmniejszenie strat ciepła o 33% i zapotrzebowania na ciepło o 8% Docieplenie dachu 30 cm: zmniejszenie strat ciepła o 42% i zapotrzebowania na ciepło o 7% Cieplejsza posadzka na gruncie z 20 cm izolacji: zmniejszenie strat ciepła o 38% i zapotrzebowania na ciepło o 3% Zmiany w architekturze budynku (rozmieszczenie okien, rezygnacja z lukarn, ograniczenie powierzchni okien połaciowych): zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 3%

35 Dom jednorodzinny usprawnienia Poprawa izolacyjności okien do U o wartości 1,3 W/m 2 K: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 2% Zmiana rozwiązań detali konstrukcyjnych ograniczających mostki: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 2% Zwiększenie sprawności systemu grzewczego do 94%: dodatkowe oszczędności rzędu 500 zł/r Dodatkowe oszczędności: zwiększenie sprawności przygotowania i wykorzystania ciepłej wody (sprawniejszy kocioł i urządzenia wodooszczędne): zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na ten cel o 20% zastosowanie kolektorów słonecznych: pokrycie zapotrzebowania na ciepło na ten cel do 30% zastosowanie oświetlenia energooszczędnego typu LED Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na ten cel o 80%

36 Dom jednorodzinny efekt ekonomiczny sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu zmniejszy się o 66 %, przy: Q h = kwh/rok E A = 50 kwh/m 2 rok = budynek energooszczędny Koszt ogrzewania gazem ziemny w kotle o sprawności 94% wyniesie ok zł/r(wobec 4700 zł/r dla stanu pierwotnego) Różnica w kosztach ogrzewania wyniesie ok zł/r, kwota ta stanowi źródło spłaty nadmiarowej inwestycji, podwyższającej koszt budowy do 15% w stosunku do kosztu standardowego Koszt nadmiarowej inwestycji = ok. 330 zł/m2 = ok zł Okres zwrotu nadmiarowej inwestycji z planowanych oszczędności kosztów ogrzewania wynosi 13 lat. Czy to się opłaca?

37 Porównanie kosztów budowy dla domu Pasywny 1 Dom standardowy energooszczędny pasywny Pow. uŝytkowa 130,4 m 2 130,4 m 2 130,4 m 2 Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło Koszt budowy pod klucz Koszt 1 m 2 pow. uŝytkowej 123 kwh/m 2 rok 44,7 kwh/m 2 rok 13,7 kwh/m 2 rok zł zł zł zł/m zł/m zł/m 2 Wzrost kosztów - 15 % 38 % Źródło: Ciepłe Domy, nr 1/2006

38 Dom jednorodzinny skąd pozyskać fundusze Ekologiczne kredyty hipoteczne BOŚ banku: Przedmiot kredytowania : m.in. budowa, dokończenie budowy, wykończenie, remont, modernizacja lub rozbudowa domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, domu letniskowego, Warunki ubiegania się o kredyt: odnawialne źródło energii, w postaci: (marża pomniejszona o -0,1 pp) kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, jako źródło samodzielne lub pracujące w połączeniu ze źródłem tradycyjnym albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów lub status budynku niskoenergochłonnego 70 Kwh/m 2 /r(marża pomniejszona o -0,2 pp) lub status budynku pasywnego 15 KWh/m 2 /r(marża pomniejszona o 0,4 pp)

39 Dom jednorodzinny skąd pozyskać fundusze Słoneczny EkoKredytw BOŚ Banku na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. 45% dopłaty do kapitału kredytu okres kredytowania do 8 lat elastyczna forma finansowania - do 100 % inwestycji. nawet 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału. atrakcyjne oprocentowanie brak zbędnego ryzyka- kredyt udzielany jest w PLN

40 Dom jednorodzinny skąd pozyskać fundusze Kredyt Ekohipoteczny w Banku BPH O zakwalifikowaniu nieruchomości do Kredytu Ekohipotecznegow Banku BPH decyduje wskaźnik energii niezbędnej do ogrzania budynku oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej ujęty w bilansie cieplnym nie większy niż 100 kwh/m2/ri powinien być potwierdzony dokumentami załączonymi do wniosku kredytowego. Bank BPH proponuje Kredyt Ekohipotecznyna specjalnych warunkach cenowych: prowizja za udzielenie kredytu będzie niższa o 0,6 p.p. niż przy standardowym kredycie i może wynosić w zależności od wybranej opcji kredytu: 2,9% (ta prowizja może zostać ponadto pomniejszona po wybraniu dodatkowych ubezpieczeń od ryzyka utraty pracy i/lub ubezpieczenia na życie) lub 0,6%

41 Dom wielorodzinny stan projektowany Powierzchnia ogrzewana ok m 2, powierzchnia brutto ok m 2 Liczba lokali mieszkalnych 62 Liczba lokali użytkowych 4 Liczba użytkowników 196 Zasilanie w ciepło: węzeł ciepłowniczy SPEC Warszawa Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania ok. 110 kwh/m2/rprzy współczynniku ścian U = 0,201 W 2 m K

42 Założenia: Dom wielorodzinny stan docelowy Osiągnięcie standardu niskoenergetycznego w zakresie zapotrzebowania na ciepło na cele ogrzewania: dodatkowe docieplenie przegród, lepsze okna wentylacja mechaniczna wywiewna higrosterowana ograniczenie wpływu mostków cieplnych na straty ciepła wysokosprawna automatyka systemu grzewczego Instalacja kolektorów słonecznych do wsparcia przygotowania ciepłej wody użytkowej Optymalizacja oświetlenia garaży

43 Dom wielorodzinny efekty poprawy standardu Analiza energetyczna Analiza ekonomiczna Wariant Koszty ogrzewania Koszty modernizacji Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Wariant z oknami z PCV Wariant z oknami drewnianymi Netto kwh/rok Wskaźnik kwh/m 2 rok Brutto kwh/rok Moc kw Całkowity zł/rok Jednostkowy Jednostkowy Całkowite Jednostkowe Jednostkowe Całkowite Jednostkowe Jednostkowe zł/(m2 m-c) zł/(m2 m-c) zł/(m2) zł/(m2) zł/(m2) zł/(m2) (pow. (pow. (pow. (pow. (pow. (pow. ogrzewana ogrzewana ogrzewana ogrzewana ogrzewana ogrzewana 3526,80 m2) 4662,6 m2) 3526,80 m2) 4662,6 m2) 3526,80 m2) 4662,6 m2) Projektowany ,00 110, ,97 264, ,30 2,26 1, Optymalny (wentylacja wyciągowa) Najlepszy (wentylacja wyciągowa) Optymalny (wentylacja higrosterowalna) Najlepszy (wentylacja higrosterowalna) Wybrany SZ. 15 cm 0,038 Wybrany SZ. 15 cm 0, ,00 91, ,24 214, ,52 1,86 1, ,61 140,6 106, ,61 234,0 177, ,00 83, ,95 204, ,46 1,72 1, ,02 157,8 119, ,02 251,2 190, ,00 60, ,95 214, ,90 1,41 1, ,61 154,8 117, ,61 248,2 187, ,00 52, ,80 204, ,99 1,27 0, ,02 172,0 130, ,02 265,4 200, ,00 54, ,42 210, ,06 1,31 0, ,78 160,9 121, ,78 254,4 192, ,00 53, ,05 207, ,99 1,29 0, ,48 170,3 128, ,48 263,8 199,5

44 Dom wielorodzinny kolektory słoneczne Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej Dane: Q ocw 0 = 492,4 GJ q ocw = 0,045 MW Opis: Usprawnienie systemu zaopatrzenia w c.w.u. - proponuje się montaŝ kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody uŝytkowej Lp Omówienie Jedn. Stan istniejący Stan po modernizacji 1 Średnia moc CWU MW 0,045 0,045 2 Wytwarzanie ciepła dla systemu c.w.u. η g 0,92 0, Akumulacja ciepła dla systemu c.w.u. η s - 0,84 0,84 Przesyłanie ciepła dla systemu c.w.u. η d - 0,60 0,60 Wykorzystanie dla systemu c.w.u. η e - 1,00 1,00 Sprawność całkowita systemu c.o. η W =η g* η d* η e* η s - 0,46 0,46 Zużycie ciepła po uwzględnieniu sprawności Q c.w.u. 0 η, Q c.w.u 1 η = Q c.w.u.0 /η W GJ/rok 1070,4 846,2 8 Roczny koszt przygotowania ciepłej wody zł/rok 9 Różnica zł/rok Koszt poprawy standardu zł SPBT lat 35,6

45 Dom wielorodzinny oświetlenie garaży Lp. Rodzaj oświetlenia Szacunkowy roczny koszt energii elektrycznej Szacunkowe nakłady inwestycyjne SPBP Wspólna Droga garaż podziemny Klasyczne oświetlenie fluorescencyjne. Pracuje non stop. Oświetlenie fluorescencyjne z trójpasmowymi świetlówkami TL5, elektronicznymi układami stabilizacyjno zapłonowymi i układami automatycznej regulacji oświetlenia PIR Zastosowanie lamp LED zamiast lamp fluorescencyjnych wraz z układami automatycznej kontroli oświetlenia PIR zł 100% zł zł -55% zł 0,42 lat zł -75% zł 1,19 lat Wariant rekomendowany

46 Dom wielorodzinny efekt ekonomiczny Koszt nadmiarowy: zł = 170 zł/m 2 =8500 zł dla lokalu o pu50 m 2 Oszczędność w kosztach ogrzewania =1 zł/m 2 /mc = 600zł/rdla lokalu o pu50 m 2 Okres zwrotu kosztu nadmiarowego z oszczędności w kosztach ogrzewania 14 lat Czy to się opłaca?

47 Dziękuję za uwagę

Czy opłaca się inwestować w budownictwo energooszczędne i pasywne? Skąd pozyskać fundusze?

Czy opłaca się inwestować w budownictwo energooszczędne i pasywne? Skąd pozyskać fundusze? Czy opłaca się inwestować w budownictwo energooszczędne i pasywne? Skąd pozyskać fundusze? Andrzej Rajkiewicz Koordynator transferu know-how projektu Nowy Ekspert Fundacji Poszanowania Energii Co się dzieje

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r.

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii Do połowy 2010 roku BOŚ S.A. udzielił ponad

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika dr Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.07.2012 r., Kraków 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KREDYTY NA OZE. propozycja BOŚ Banku dla małych i dużych POLEKO 2011

KREDYTY NA OZE. propozycja BOŚ Banku dla małych i dużych POLEKO 2011 KREDYTY NA OZE propozycja BOŚ Banku dla małych i dużych POLEKO 2011 Nakłady na energię odnawialną Szacowane potrzeby dla osiągnięcia celów 2020 4 mld zł rocznie Nakłady poniesione w 2010 r. na środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne

Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne Aleksander Panek Zrzeszenie Audytorów Energetycznych SEMINARIUM Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego Warszawa, 27 listopada 2007 roku

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż.

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż. Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii Mgr inż. Maciej Muzyczuk Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane 7 lipca 1994,

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Decyzja o budowie domu zapada raz na wiele lat, w naszym kraju często raz na całe życie. Jest to zatem decyzja ważna, a dokonane

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski.

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne Kraków, 27 28 września 2010 Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe 24 listopada 2010 r. Bank Ochrony Środowiska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y ra z e m w ś ro d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy dofinansowania na budownictwo energooszczędne, zrównoważone i termomodernizację Paweł

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Budynki można dzielić na różne kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Jak budować? Budować tanio czy energooszczędnie? XV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach Nowe technologie w budownictwie

Jak budować? Budować tanio czy energooszczędnie? XV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach Nowe technologie w budownictwie Jak budować? Budować tanio czy energooszczędnie? XV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach Nowe technologie w budownictwie dr inż. Zbigniew Suchorab dr inż. Andrzej Raczkowski Cele Prezentacji Porównanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo energetyczne. Oszczędności jak na dłoni!

Doradztwo energetyczne. Oszczędności jak na dłoni! 2 doradztwo energetyczne Doradztwo energetyczne. Oszczędności jak na dłoni! EWE nie tylko dostarcza gaz ziemny i promuje ekonomiczne sposoby wykorzystania tego surowca energetycznego, ale również, jako

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Prezentacja programu 1. Czym jest PolSEFF? PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility) jest programem finansowania inwestycji małych

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zuŝycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek 19 lipca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do oceny budynku: projekt budowlany (zweryfikowany projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2014 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w świetle nowych wytycznych dla budownictwa

Efektywność energetyczna w świetle nowych wytycznych dla budownictwa Efektywność energetyczna w świetle nowych wytycznych dla budownictwa Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 października 2010, Gdańsk Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-11-10 Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynków. Obecnie w UE ok. 50% zużywanej energii jest importowane z krajów z krajów politycznie niestabilnych.

Audyt energetyczny budynków. Obecnie w UE ok. 50% zużywanej energii jest importowane z krajów z krajów politycznie niestabilnych. Audyt energetyczny budynków Obecnie w UE ok. 50% zużywanej energii jest importowane z krajów z krajów politycznie niestabilnych. Struktura zużycia energii w UE Mimo, że wymagania ochrony cieplnej

Bardziej szczegółowo

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych 10. Dni Oszczędzania Energii Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych Janusz Gondek Wrocław zcentralizowane źródła ciepła z obszarami zasilania EC Zawidawie Obszar

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Michał Kopeć Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny 1 budownictwo zrównoważone zasada 4r zmniejszenie (reduce): materiały budowlane zużycie energii ponowne użycie (reuse): ponowne użycie materiałów recykling

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Bariery i możliwości.

Bariery i możliwości. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. Bariery i możliwości. WARSZTATY PLATFORMY PPP PROJEKTY PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 8 maja 2013 r mgr inż. Dariusz Koc 1 Potencjał

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego

Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej Finanse Prawo Ryzyko Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego Aleksander Panek 6 marca 2012;

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020

Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020 Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort International

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE dr inŝ. Krystian Kurowski Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych przy Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 1 zakłada zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Efektywność wznoszenia budynków niskoenergetycznych i termomodernizacji istniejących

Efektywność wznoszenia budynków niskoenergetycznych i termomodernizacji istniejących Bi u l e t y n WAT Vo l. LXIII, Nr 1, 2014 Efektywność wznoszenia budynków niskoenergetycznych i termomodernizacji istniejących Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Świadectwa eneregetyczne budynków

Świadectwa eneregetyczne budynków Świadectwa eneregetyczne budynków Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo