Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A."

Transkrypt

1 Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Aleksander Panek NAPE S.A.

2 Plan wystąpienia Informacja o NAPE Efektywność energetyczna w Polsce Regulacje prawne instrumenty wspierania ee ESD Ustawa o efektywności energetycznej Remonty i termomodernizacja Polseff EPBD wdrożenie w Polsce Przykłady realizacji inwestycji energooszczędnych

3

4 Działalność Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA została załoŝona w 1994 roku w celu upowszechniania na polskim rynku efektywnego i racjonalnego uŝytkowania energii, przede wszystkim w sektorze budownictwa, oraz promocji zasad zrównowaŝonego rozwoju.

5 Struktura Zarząd Centrala Filie Audytorzy Koordynator projektów Zespół IBP Ośrodek szkoleń Księgowość Oddział w Białymstoku Przedstawicielstwo w Radomiu Przedstawicielstwo w Kościerzynie Promocja IT Przedstawicielstwo w Lublinie

6 Współpraca NAPE SA współpracuje z: Fundacją Poszanowania Energii Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych Agendami rządowymi regionalnymi agencjami poszanowania energii oraz wieloma partnerami zagranicznymi. Jest równieŝ członkiem-załoŝycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska

7 Audyty wysoko kwalifikowana grupa audytorów energetycznych audyty energetyczne budynków zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów kompleksowe audyty: budynek + sieć + źródło budynki mieszkalne i uŝyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale) ocena jakości izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku z uŝyciem kamery termowizyjnej ponad 3000 wykonanych audytów, w tym ponad 50 budynków, w których stosowane są odnawialne źródła energii

8 Świadectwa NAPE jako jedna z niewielu firm wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skomplikowanych (wyposaŝonych w systemy chłodzenia) oraz budynków uŝyteczności publicznej. Główni klienci:

9 Doradztwo energetyczne NAPE S.A świadczy usługi konsultingowe obejmujące doradztwo i przygotowanie: projektu załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe programu racjonalizacji gospodarki energetycznej budynków i obiektów (szkoły, szpitale) organizacji finansowania dla inwestycji energooszczędnych opracowanie ofert inwestycyjnych od koncepcji poprzez wykonawstwo Nasi klienci: M.St. Warszawa i ponad 50 innych samorządów, m.in. Piaseczno, Łomianki, Sulejówek, Wesoła, Kościerzyna, Kartuzy, Słupsk, Radom (40 planów zaopatrzenia w ciepło i energię) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Vattenfall Heat Poland SA PGE Energia Odnawialna SA MVV Polska Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Bank Inwestycyjny Kreditanstalt für Wiederaufbau Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

10 Szkolenia NAPE S.A. organizuje szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się problematyką racjonalnego uŝytkowania energii oraz dla osób dopiero rozpoczynających karierę w tej dziedzinie. NAPE współpracuje w tym obszarze z Fundacją Poszanowania Energii oraz ze Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych. Szkolenia CEM (Certified Energy Manager) i audytorskie 3223 przeszkolonych osób

11 Wydawnictwa NAPE publikuje: Podręczniki dla audytorów energetycznych Arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów Artykuły w czasopismach branŝowych Materiały edukacyjno-informacyjne Dom Przyjazny:11 broszur, 4 ulotki, 12 plakatów

12 Projekty NAPE SA od lat realizuje projekty w ramach międzynarodowych programów: 5, 6 i 7 Program Ramowy UE Sustainable Energy Europe Green Building Challenge Intelligent Energy Europe Alliance to Save Energy SYNERGY Ekolinks SAVE II PHARE USAID

13 Kierunki polskiej polityki energetycznej: Poprawa efektywności energetycznej; Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej; Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw; Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii; Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej Polski w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów.

14 Dane Makroekonomiczne

15 Relacja energochłonności finalnej PKB do pierwotnej

16 Indeks efektywności energetycznej (100= 2000, wszystkie składniki określone jako trzyletnia średnia ruchoma Wskaźnik ODEX nie pokazuje bieżącegopoziomuintensywności energetycznej, lecz postęp w stosunku do roku bazowego. Wskaźniki ODEX są przydatne do monitorowania realizacji celu indykatywnego w zakresie efektywności energetycznej, określonego w dyrektywie 2006/32/WE.

17 Energochłonność pierwotna PKB (euro05, ppp)

18 HDI*ESIw funkcji toe/osobę 1 0,9 HDI*ESI 4,6 t.oe/capita srednia dla rozwiniętych 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Costa Rica Latvia Norway; 0,68766 Finland Switzerland Canada Austria Sweden Hungary Denmark Australia France United States Germany Spain Japan Italy Poland; United Kingdom 0, Belgium Trinidad and Tobago Iceland 0,2 Kuwait 0,1 0 1,7 t.oe/capita średnie zuŝycie dla świata 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 t.oe / capita

19 Uwagi nt. energochłonności Różna interpretacja wskaźników odniesionych do produktu i na osobę wg pierwszych jesteśmy liderem wg drugich outsiderem Polska nie może obniżyć znacząco emisji CO2 poprzez poprawę energochłonności gospodarki do poziomu starych krajów Uni. Poprawa wskaźników liczonych na jednostkę PKB będzie następować wraz ze wzrostem gospodarki. Powodować to będzie wolniejszy wzrost zużycia a nie jego spadek. Zużycie na mieszkańca będzie wzrastać. Analiza pojedyńczychprocesów wykorzystania energii wskazuje na ich wysoką efektywność (przemysł BAT, mieszkania poprawa bez okresu ) Analiza zużycia energii na jednostkę produktu wskazuje, że uzyskiwane w polskim przemyśle wartości są na poziomie BAT.

20 Wwdrożenie dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.U Nr, 94 poz. 551), która m.in. wprowadza nowe narzędzie poprawy efektywności energetycznej, jakim jest system białych certyfikatów (świadectw dokumentujących uzyskanie oszczędności energii). Wprowadzenia tego instrumentu powinno przynieść oszczędności energii 2 2,5 Mtoe w 2016 r. Ustawa określa następujące zadania i zasady: 1. krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; 3. zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej; 4. zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. Celem ustawy jest osiągniecie ograniczenia zużycia energii w okresie do 2016 roku, w związku z czym obowiązuje ona do Możliwość udowodnienia osiągnięcia celu indykatywnego metodą wstępującą lub zstępującą

21 Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE, Polska przygotowała w 2007 roku Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej. W wyniku realizacji mechanizmów i środków poprawy efektywności energetycznej gospodarki w nim przedstawionych, Polska ma osiągnąć indykatywny cel 9% oszczędności energii w 2016 roku (4,5 Mtoe) oraz 2% w 2010 roku. Efektywność energetyczna stanowi jeden z najważniejszych priorytetów Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.

22

23 Przykład 1 1) Przedsięwzięcie finansowane w trybie Ustawy termomodernizacyjnej: -koszt inwestycji zł, -oszczędność roczna zł (= 640 GJ = 12,8 toe), -premia zł. 2) To samo przedsięwzięcie w systemie białych certyfikatów: -koszt inwestycji zł, -oszczędność roczna zł = 640 GJ = 12,8 toe, -wartość świadectwa o którą występuje inwestor = oszczędności np. 11,6 toe, -efekt energetyczny ω= 12,8/11,6 = 1,1. Przyjmujemy, że przy takim efekcie inwestor uzyska świadectwo, a ustalona przez URE cena 1 toewynosi 2600 zł. Cena sprzedaży na giełdzie 11,6 x 2600 zł/toe = 30160zł.

24 USTAWA O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW z dnia Dz.U. 223 poz Rozszerzyła obowiązującą od 1998 roku ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnycho przedsięwzięcia remontowe. Wprowadziła warunki niezbędne do uzyskania premii przez inwestora w wysokości 16% kosztów, 20% kredytu lub dwukrotnych rocznych oszczędności (termomodernizacja) i 10% kosztów remontu dla budynków wzniesionych przed 1961 rokiem. Należy przy tym spełnić dodatkowe warunki np. osiągnięcia minimalnych oszczędności np. 25% w przypadku pierwszej termomodernizacji. Warunkiem jest wykonanie audytu termomodernizacyjnegolub remontowego,

25 Polish SustainableEnergy Financing Facility(Polseff)

26

27

28 Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane w 2007 Nowelizacja i opracowanie rozporządzeń. Wprowadzenie: Nowych wymagań energetycznych Systemu świadectw energetycznych Inspekcji kotłów i systemów AC Obowiązku doboru mediów i opracowanie charakterystyki projektowej Przygotowanie ekspertów RECAST?!?!?! Dyrektywa 31/2010/WE

29 Zmiany wskaźnika zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie

30 Dom jednorodzinny projekt standardowy powierzchnia uŝytkowa ogrzewana 136 m 2 przegrody zewnętrzne projektu domu Limba charakteryzują się obecnie następującymi współczynnikami przenikania ciepła U: ściana zewnętrzna, U = 0,271 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), ściany lukarn, U = 0,379 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), dach, U = 0,268 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), strop pod nieogrzewanym poddaszem, U = 0,264 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), strop nad podcieniem wejściowym, U = 0,365 W/m 2 K (U w = 0,3 W/m 2 K), posadzka na gruncie, U = 0,297 W/m 2 K (U w = 0,6 W/m 2 K) W dwóch elementach izolacje termiczne są za małe, poza tym współczynniki U spełniają wymagania techniczne.

31 Dom jednorodzinny projekt standardowy standardowa stolarka okienna wykonana z ram o współczynniku U ramy = 1,5 W/m 2 K, szklone szybami zespolonymi o współczynniku U szklenia = 1,1 W/m 2 K i współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego g = 0,6 zamontowanie takiej stolarki okiennej pozwala na uzyskanie średniego współczynnika U = 1,76 W/m 2 K dla wszystkich okien (z uwzględnieniem mostków cieplnych na styku ościeżnica-ościeże i ramki dystansowej) drzwi wejściowe i garażowe charakteryzują się współczynnikiem U = 2,0 W/m 2 K.

32 Dom jednorodzinny projekt standardowy W projekcie budynku przewidziano naturalnysystem wentylacji: świeże powietrze dostaje się do domu przez nieszczelności okienne następnie przepływa przez strefę pośrednią do pomieszczeń, z których jest wywiewane strumień powietrza wentylacyjnego dla domu Limba wynosi 185 m 3 /h około 30 m 3 /h to zapotrzebowanie kotła gazowego na powietrze do procesu spalania nawiewane do kotłowni przez kanał nawiewny w ścianie budynku.

33 Dom jednorodzinny projekt standardowy Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewania: Q h = kwh/rok E A = 143 kwh/m 2 rok przy wymaganych 120 kwh/m 2 rok Struktura strat ciepła: wentylacja 31,8 % okna 23,5 % ściany zewnętrzne 19,7 % dach i strop pod nieogrzewnym poddaszem 12,7 % posadzka na gruncie 7,2 % mostki cieplne 3,3 % drzwi zewnętrzne 1,8 % Źródło ciepła: kocioł gazowy z palnikiem atmosferycznym o średniorocznej sprawności wynoszącej 90 %, przy założeniu ceny 2 zł/m 3 gazu roczne koszty ogrzewania wyniosą ok zł

34 Dom jednorodzinny usprawnienia Modernizacja systemu wentylacji: zastąpienie wentylacji naturalnej przez wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną odzyskiem ciepła o sprawności rzędu 70%: zmniejszenie strat ciepła o 69% i zapotrzebowania na ciepło o 28% z zastosowaniem gruntowego wymiennika ciepła: zmniejszenie strat ciepła o 77% i zapotrzebowania na ciepło o 32% Docieplenie ścian zewnętrznych 20 cm: zmniejszenie strat ciepła o 33% i zapotrzebowania na ciepło o 8% Docieplenie dachu 30 cm: zmniejszenie strat ciepła o 42% i zapotrzebowania na ciepło o 7% Cieplejsza posadzka na gruncie z 20 cm izolacji: zmniejszenie strat ciepła o 38% i zapotrzebowania na ciepło o 3% Zmiany w architekturze budynku (rozmieszczenie okien, rezygnacja z lukarn, ograniczenie powierzchni okien połaciowych): zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 3%

35 Dom jednorodzinny usprawnienia Poprawa izolacyjności okien do U o wartości 1,3 W/m 2 K: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 2% Zmiana rozwiązań detali konstrukcyjnych ograniczających mostki: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 2% Zwiększenie sprawności systemu grzewczego do 94%: dodatkowe oszczędności rzędu 500 zł/r Dodatkowe oszczędności: zwiększenie sprawności przygotowania i wykorzystania ciepłej wody (sprawniejszy kocioł i urządzenia wodooszczędne): zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na ten cel o 20% zastosowanie kolektorów słonecznych: pokrycie zapotrzebowania na ciepło na ten cel do 30% zastosowanie oświetlenia energooszczędnego typu LED Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na ten cel o 80%

36 Dom jednorodzinny efekt ekonomiczny sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu zmniejszy się o 66 %, przy: Q h = kwh/rok E A = 50 kwh/m 2 rok = budynek energooszczędny Koszt ogrzewania gazem ziemny w kotle o sprawności 94% wyniesie ok zł/r(wobec 4700 zł/r dla stanu pierwotnego) Różnica w kosztach ogrzewania wyniesie ok zł/r, kwota ta stanowi źródło spłaty nadmiarowej inwestycji, podwyższającej koszt budowy do 15% w stosunku do kosztu standardowego Koszt nadmiarowej inwestycji = ok. 330 zł/m2 = ok zł Okres zwrotu nadmiarowej inwestycji z planowanych oszczędności kosztów ogrzewania wynosi 13 lat. Czy to się opłaca?

37 Porównanie kosztów budowy dla domu Pasywny 1 Dom standardowy energooszczędny pasywny Pow. uŝytkowa 130,4 m 2 130,4 m 2 130,4 m 2 Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło Koszt budowy pod klucz Koszt 1 m 2 pow. uŝytkowej 123 kwh/m 2 rok 44,7 kwh/m 2 rok 13,7 kwh/m 2 rok zł zł zł zł/m zł/m zł/m 2 Wzrost kosztów - 15 % 38 % Źródło: Ciepłe Domy, nr 1/2006

38 Dom jednorodzinny skąd pozyskać fundusze Ekologiczne kredyty hipoteczne BOŚ banku: Przedmiot kredytowania : m.in. budowa, dokończenie budowy, wykończenie, remont, modernizacja lub rozbudowa domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, domu letniskowego, Warunki ubiegania się o kredyt: odnawialne źródło energii, w postaci: (marża pomniejszona o -0,1 pp) kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, jako źródło samodzielne lub pracujące w połączeniu ze źródłem tradycyjnym albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów lub status budynku niskoenergochłonnego 70 Kwh/m 2 /r(marża pomniejszona o -0,2 pp) lub status budynku pasywnego 15 KWh/m 2 /r(marża pomniejszona o 0,4 pp)

39 Dom jednorodzinny skąd pozyskać fundusze Słoneczny EkoKredytw BOŚ Banku na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. 45% dopłaty do kapitału kredytu okres kredytowania do 8 lat elastyczna forma finansowania - do 100 % inwestycji. nawet 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału. atrakcyjne oprocentowanie brak zbędnego ryzyka- kredyt udzielany jest w PLN

40 Dom jednorodzinny skąd pozyskać fundusze Kredyt Ekohipoteczny w Banku BPH O zakwalifikowaniu nieruchomości do Kredytu Ekohipotecznegow Banku BPH decyduje wskaźnik energii niezbędnej do ogrzania budynku oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej ujęty w bilansie cieplnym nie większy niż 100 kwh/m2/ri powinien być potwierdzony dokumentami załączonymi do wniosku kredytowego. Bank BPH proponuje Kredyt Ekohipotecznyna specjalnych warunkach cenowych: prowizja za udzielenie kredytu będzie niższa o 0,6 p.p. niż przy standardowym kredycie i może wynosić w zależności od wybranej opcji kredytu: 2,9% (ta prowizja może zostać ponadto pomniejszona po wybraniu dodatkowych ubezpieczeń od ryzyka utraty pracy i/lub ubezpieczenia na życie) lub 0,6%

41 Dom wielorodzinny stan projektowany Powierzchnia ogrzewana ok m 2, powierzchnia brutto ok m 2 Liczba lokali mieszkalnych 62 Liczba lokali użytkowych 4 Liczba użytkowników 196 Zasilanie w ciepło: węzeł ciepłowniczy SPEC Warszawa Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania ok. 110 kwh/m2/rprzy współczynniku ścian U = 0,201 W 2 m K

42 Założenia: Dom wielorodzinny stan docelowy Osiągnięcie standardu niskoenergetycznego w zakresie zapotrzebowania na ciepło na cele ogrzewania: dodatkowe docieplenie przegród, lepsze okna wentylacja mechaniczna wywiewna higrosterowana ograniczenie wpływu mostków cieplnych na straty ciepła wysokosprawna automatyka systemu grzewczego Instalacja kolektorów słonecznych do wsparcia przygotowania ciepłej wody użytkowej Optymalizacja oświetlenia garaży

43 Dom wielorodzinny efekty poprawy standardu Analiza energetyczna Analiza ekonomiczna Wariant Koszty ogrzewania Koszty modernizacji Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Wariant z oknami z PCV Wariant z oknami drewnianymi Netto kwh/rok Wskaźnik kwh/m 2 rok Brutto kwh/rok Moc kw Całkowity zł/rok Jednostkowy Jednostkowy Całkowite Jednostkowe Jednostkowe Całkowite Jednostkowe Jednostkowe zł/(m2 m-c) zł/(m2 m-c) zł/(m2) zł/(m2) zł/(m2) zł/(m2) (pow. (pow. (pow. (pow. (pow. (pow. ogrzewana ogrzewana ogrzewana ogrzewana ogrzewana ogrzewana 3526,80 m2) 4662,6 m2) 3526,80 m2) 4662,6 m2) 3526,80 m2) 4662,6 m2) Projektowany ,00 110, ,97 264, ,30 2,26 1, Optymalny (wentylacja wyciągowa) Najlepszy (wentylacja wyciągowa) Optymalny (wentylacja higrosterowalna) Najlepszy (wentylacja higrosterowalna) Wybrany SZ. 15 cm 0,038 Wybrany SZ. 15 cm 0, ,00 91, ,24 214, ,52 1,86 1, ,61 140,6 106, ,61 234,0 177, ,00 83, ,95 204, ,46 1,72 1, ,02 157,8 119, ,02 251,2 190, ,00 60, ,95 214, ,90 1,41 1, ,61 154,8 117, ,61 248,2 187, ,00 52, ,80 204, ,99 1,27 0, ,02 172,0 130, ,02 265,4 200, ,00 54, ,42 210, ,06 1,31 0, ,78 160,9 121, ,78 254,4 192, ,00 53, ,05 207, ,99 1,29 0, ,48 170,3 128, ,48 263,8 199,5

44 Dom wielorodzinny kolektory słoneczne Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej Dane: Q ocw 0 = 492,4 GJ q ocw = 0,045 MW Opis: Usprawnienie systemu zaopatrzenia w c.w.u. - proponuje się montaŝ kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody uŝytkowej Lp Omówienie Jedn. Stan istniejący Stan po modernizacji 1 Średnia moc CWU MW 0,045 0,045 2 Wytwarzanie ciepła dla systemu c.w.u. η g 0,92 0, Akumulacja ciepła dla systemu c.w.u. η s - 0,84 0,84 Przesyłanie ciepła dla systemu c.w.u. η d - 0,60 0,60 Wykorzystanie dla systemu c.w.u. η e - 1,00 1,00 Sprawność całkowita systemu c.o. η W =η g* η d* η e* η s - 0,46 0,46 Zużycie ciepła po uwzględnieniu sprawności Q c.w.u. 0 η, Q c.w.u 1 η = Q c.w.u.0 /η W GJ/rok 1070,4 846,2 8 Roczny koszt przygotowania ciepłej wody zł/rok 9 Różnica zł/rok Koszt poprawy standardu zł SPBT lat 35,6

45 Dom wielorodzinny oświetlenie garaży Lp. Rodzaj oświetlenia Szacunkowy roczny koszt energii elektrycznej Szacunkowe nakłady inwestycyjne SPBP Wspólna Droga garaż podziemny Klasyczne oświetlenie fluorescencyjne. Pracuje non stop. Oświetlenie fluorescencyjne z trójpasmowymi świetlówkami TL5, elektronicznymi układami stabilizacyjno zapłonowymi i układami automatycznej regulacji oświetlenia PIR Zastosowanie lamp LED zamiast lamp fluorescencyjnych wraz z układami automatycznej kontroli oświetlenia PIR zł 100% zł zł -55% zł 0,42 lat zł -75% zł 1,19 lat Wariant rekomendowany

46 Dom wielorodzinny efekt ekonomiczny Koszt nadmiarowy: zł = 170 zł/m 2 =8500 zł dla lokalu o pu50 m 2 Oszczędność w kosztach ogrzewania =1 zł/m 2 /mc = 600zł/rdla lokalu o pu50 m 2 Okres zwrotu kosztu nadmiarowego z oszczędności w kosztach ogrzewania 14 lat Czy to się opłaca?

47 Dziękuję za uwagę