KREDYTY MIESZKANIOWE TRAINING. Kredyty hipoteczne dla Klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREDYTY MIESZKANIOWE TRAINING. Kredyty hipoteczne dla Klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 KREDYTY MIESZKANIOWE W razie pytań: Małgorzata Zimnicka Fortis Bank Polska SA Ul. Wesoła Kielce Tel. (41)

2 Mocne strony Kredytów Hipotecznych Fortis Bank Polska: Przy ratach malejących brak wymaganego wkładu własnego! Wymagamy tylko 3-miesięcznego stażu pracy! Minimalny wkład własny: 10% dla kredytu w PLN oraz 15% dla CHF i EUR Specjalna oferta dla Zawodów Zaufania Publicznego: kredytu udzielamy wyłącznie na podstawie oświadczenia! (wysokie LTV 75%) Chętnie finansujemy 100% nieruchomości! Długie wakacje kredytowe, przyznawane bez dodatkowych formalności! Długi okres kredytowania do 35 lat! Finansujemy koszty związane z zaciąganiem kredytu! Kredyt dostępny dla obcokrajowców! (bez wymogu karty stałego pobytu) Elastyczne podejście do wysokości dochodów klienta, źródeł dochodów oraz wieku kredytobiorcy! Jesteśmy elastyczni przy ustalaniu transz kredytu! W większości przypadków w ogóle nie wymagamy wyceny nieruchomości! Możliwość uruchomienia 33% kwoty kredytu bez konieczności dokumentowania fakturami (w przypadku kredytu na budowę domu i na remont) 2

3 KREDYTOBIORCA 1. Osoby fizyczne: a. Obywatele polscy b. Cudzoziemcy bez karty pobytu Obywatele UE (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Czechy, Estonia, Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja) Obywatele OECD (Australia, Austria, Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, USA) Obywatele innych krajów za zgodą banku i po udokumentowaniu stałego związku z Polską; c. uregulowany stosunek do służby wojskowej; d. brak zaległości w spłatach zobowiązań finansowych dłuższych niż 30 dni w okresie ostatnich 2 lat wg raportu BIK; e. brak zaległości w US i ZUS; f. wiek w momencie zakończenia okresu kredytowania nie przekroczy 75 lat, ale do 65 roku życia klient spłaci min. 50% kwoty kredytu; g. nie znajdująca się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, 2. Kredytobiorcami mogą być: a. osoby nie spokrewnione ze sobą muszą być: b. wszyscy, docelowi właściciele nieruchomości, c. małżonkowie (chyba że istnieje rozdzielność majątkowa) 3. Dochody ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO I OSOBY PUBLICZNE (notariusz, radca prawny, adwokat, prokurator, architekt, rzeczoznawca majątkowy, lekarz, aptekarz, weterynarz, inne wolne zawody): Wymagamy tylko oświadczenia o możliwości spłaty kredytu (raty określonej przez Kredytobiorcę). Maksymalny kwota kredytu wynosi wtedy 75% wartości nieruchomości. 3

4 Pozostałe przypadki na następnej stronie. AKCEPTUJEMY 100% UDOKUMENTOWANYCH DOCHODÓW NETTO ZE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ UZYSKIWANIA DOCHODÓW Dochód netto = dochód brutto składki na ubezpieczenie społeczne podatek alimenty. źródło dochodu staż dokumenty dotyczące dochodów Umowa o pracę na czas nieokreślony i określony 3 miesiące Zaświadczenie na formularzu bankowym, PIT za ostatni rok (gdy wkład własny <40% i gdy okres zatrudnienia pozwala na dostarczenie PIT) Działalność gospodarcza 12 miesięcy KRS/wypis z ewid. dział. gosp; REGON, NIP, zaśw. o niezaleganiu w US w ZUS; ponadto patrz * Ryczałt j.w. j.w. (uwaga: do liczenia zdolności kredytowej uwzględniamy 50% dochodu netto) Kontrakt menadżerski 3 miesiące Zaświadczenie na formularzu bankowym, PIT za ostatni rok (gdy wkład własny <40% i gdy okres zatrudnienia pozwala na dostarczenie PIT) Emerytura/zasiłek 3 miesiące Decyzja o przyznaniu i ostatni odcinek przedemerytalny/renta na czas nieokreślony Najem nieruchomości 3 miesiące Aktualne umowy najmu zarejestrowane w US, PIT za ostatni rok (gdy wkład własny <40% i gdy okres wynajmowania lokalu pozwala na dostarczenie PIT) Ze źródeł zagranicznych 3 miesiące Przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego umowa/kontrakt/ decyzja o przyznaniu emerytury/renty (jeśli jest to dział. gosp., to zaśw. z US o wysokości przychodu, kosztu i dochodu za ostatni i za aktualny rok podatkowy jeżeli okres zatrudnienia na to pozwala) Kontrakty marynarskie 3 miesiące Książeczka żeglarska, przetłumaczone umowy o pracę, zaśw. z US o niezaleganiu z podatkami Dywidenda 3 miesiące PIT za ostatni rok albo zaśw. z US o wysokości dochodu Umowa o dzieło/ umowa zlecenie 3 miesiące Dokumenty świadczące o wykonywanym zawodzie np. koncesje; PIT za ostatni rok (jeśli okres zatrudnienia na to pozwala), r-ki i faktury za wykonywane zlecenia w bieżącym roku podatkowym; zaśw. o niezaleganiu z US i ZUS, jeśli samodzielnie opłaca podatek i składkę 3 miesiące Decyzja przyznania + ostatni odcinek Renta na czas określony Alimenty 3 miesiące Wyrok sądu lub protokół ugody; wyciąg z r-ku, na który wpływa kwota lub przekazy pocztowe (z ostatnich 3 m-cy) Zasiłek pielęgnacyjny 3 miesiące Decyzja przyznania + ostatni odcinek *dokumenty przy działalności gospodarczej w zależności od metody rozliczania się przez klienta: a) rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów i. roczny PIT za ostatni rok podatkowy (albo zaświadczenie z US o wysokości przychodu, kosztów i dochodu netto), 4

5 ii. PIT 5 za ostatni miesiąc podatkowy (albo zaświadczenie z US o wysokości przychodu, kosztów i dochodu netto) --- nie dotyczy Kredytobiorców, którzy dokonują wpłaty podatku w formie zaliczek b) rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego: i. roczny PIT za ostatni rok podatkowy (albo zaświadczenie z US o wysokości przychodu), ii. księga przychodów/zestawienie przychodów za bieżący rok; c) rozlicza się w formie pełnej księgowości: i. roczny PIT za ostatni rok podatkowy (albo zaświadczenie z US o wysokości przychodu, kosztów i dochodu netto), ii. PIT 5 za ostatni miesiąc podatkowy (albo zaświadczenie z US o wysokości przychodu, kosztów i dochodu netto) --- nie dotyczy Kredytobiorców, które dokonują wpłaty podatku w formie zaliczek d) rozlicza się na zasadach ogólnych: i. roczny PIT za ostatni rok podatkowy (albo zaświadczenie z US o wysokości przychodu, kosztów i dochodu netto), ii. PIT 5 za ostatni miesiąc podatkowy (albo zaświadczenie z US o wysokości przychodu, kosztów i dochodu netto) ---- nie dotyczy Kredytobiorców, które dokonują wpłaty podatku w formie zaliczek, 4. Wyliczenie zdolności kredytowej: a. suma miesięcznych zobowiązań finansowych Kredytobiorcy (raty spłat posiadanych kredytów, rata wnioskowanego kredytu) (DTI) nie może przekroczyć: 33% gdy dochody do 1.500,- zł 40% gdy dochody od 1.500,- zł do 4.000,- zł 50% gdy dochody od 4.000,- zł (od 1.500,- zł, jeżeli wkład własny = 20%) b. nie bierzemy pod uwagę ilości osób w gospodarstwie domowym ani kosztów utrzymania nieruchomości, 5. Kalkulator kredytowy Dostępny na stomach Zakładka: finanse osobiste. Link: Twoje mieszkanie 6. Maksymalna kwota kredytu: 100% w PLN, CHF i EUR bez ubezpieczania niskiego wkładu własnego, gdy raty malejące z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, gdy raty równe (ubezpiecza się 10% kwoty kredytu w PLN oraz 15% kwoty kredytu w CHF i EUR). Wyjątek: REMONT jako samoistny cel kredytowania A. w ratach malejących: 80% w PLN, CHF i EUR B. w ratach równych: 80% w PLN, 75% w CHF i EUR 5

6 7. Maksymalny okres kredytowania (obejmujący karencję): 35 lat 15 lat remont jako samoistny cel kredytowania 7 lat zakup działki Karencja: max. 6 miesięcy w przypadku kredytu hipotecznego max. 24 miesiące w przypadku kredytu budowlano hipotecznego (okres wypłaty transz) 8. Wycena nieruchomości a. Nie jest wymagana, gdy kredyt przeznaczony jest na: zakup nieruchomości na rynku pierwotnym od inwestora zastępczego przekształcenie lokatorskiego prawa w prawo spółdzielcze własnościowe nabycie ekspektatywy prawa własności/spółdzielczego nabycie wierzytelności z umowy o budowę przez inwestora zastępczego pozostałe cele jeśli LTV wynosi max. 60% lub za indywidualną zgodą banku b. rzeczoznawca dowolny, wybrany przez klienta (licencjonowany) 9. Minimum 50% powierzchni kredytowanej nieruchomości musi być przeznaczone na cele mieszkaniowe wykorzystywane przez Kredytobiorcę. Oznacza to, że pozostała powierzchnia nieruchomości (maksimum 50%) może być wykorzystana na inne cele np. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 10. Przeznaczenie kredytów: a. kredyt hipoteczny: (gotowa nieruchomość, inwestycja odebrana) i. zakup nieruchomości na rynku wtórnym, ii. zamianę posiadanej nieruchomości na inną nieruchomość, iii. zakup wybudowanej nieruchomości od Inwestora zastępczego (na rynku pierwotnym) akt notarialny przed uruchomieniem kredytu, iv. zakup nieruchomości na rynku wtórnym bezpośrednio od Spółdzielni mieszkaniowej, v. remont (modernizację), wykończenie nieruchomości nie wymagający pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem budowlanym, vi. przekształcenie lokatorskiego prawa do nieruchomości w spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości/prawo odrębnej własności, vii. wykup nieruchomości (w formie przetargu albo w formie bezprzetargowej), viii. spłatę kredytu/pożyczki przeznaczonej na cel mieszkaniowy. b. kredyt budowlano-hipoteczny: (nieruchomość w trakcie inwestycji budowlanej) i. zakup budowanej nieruchomości na rynku pierwotnym (od Inwestora zastępczego), ii. budowę domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę, iii. iv. przebudowę (rozbudowę, nadbudowę) nieruchomości, remont (modernizację) nieruchomości wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane, v. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, vi. zakup działki budowlanej wraz z rozpoczętą inwestycją oraz dokończenie budowy domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę, 6

7 vii. viii. nabycie ekspektatywy prawa własności do nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości, nabycie wierzytelności wynikającej z umowy o budowę nieruchomości zawartej pomiędzy osobą trzecią a Developerem. 11. Dodatkowo Bank umożliwia sfinansowanie kredytem: a. kosztów pomieszczeń przynależnych (pomieszczenie gospodarcze, miejsce garażowe, miejsce postojowe, miejsce parkingowe, garaż, piwnica, komórka lokatorska), b. innych celów nie związanych bezpośrednio z kredytowaną nieruchomością (np. spłata innych zobowiązań finansowych Kredytobiorcy) --- maksymalnie 25% kwoty kredytu. 12. NOWY CEL KREDYTOWANIA: REFINANSOWANIE a. pożyczki hipotecznej zabezpieczonej hipoteką (gdy min.50% przeznaczone było na cel mieszkaniowy) b. kosztów poniesionych na zakup/budowę/wykończenie/remont posiadanej nieruchomości (poniesionych w ciągu ostatnich 24 miesięcy) c. wniesionego wkładu własnego d. kosztów wyceny nieruchomości 13. Minimalna kwota kredytu: Kwota kredytu do kosztów/wartości nieruchomości (LTV) Minimalna kwota kredytu (0%-50%> ,- PLN albo równowartość w walucie obcej (50%-100%> ,- PLN albo równowartość w walucie obcej 14. Spłata kredytu: a. miesięczne raty spłat są wymagalne na 5-ty dzień każdego miesiąca. Pierwsza rata kapitału jest wymagalna 5-go dnia drugiego miesiąca po uruchomieniu kredytu. b. spłata poprzez automatyczne pobranie z Konta Kredytobiorcy, w dniu wskazanym w umowie (a jeżeli jest to dzień wolny od pracy, to w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu), c. w przypadku kredytów w walutach obcych, raty spłaty są przeliczane na złote według ostatniej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu jej wymagalności, przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut. d. istnieje możliwość spłaty w walucie zaciągniętego kredytu (na otwarty rachunek walutowy w walucie udzielonego kredytu) 15. Przedterminowa spłata części lub całości kredytu: Ogólna zasada: kwota wcześniejszej spłaty nie może być niższa niż jednokrotność: raty kapitałowej, jeżeli kredyt jest spłacany w ratach malejących, raty kapitałowo-odsetkowej, jeżeli kredyt jest spłacany w ratach równych, 7

8 a. przedterminowa częściowa spłata kredytu: 0% kwoty nadpłaty. b. przedterminowa całkowita spłata kredytu: 0% kwoty nadpłaty. 16. Składki ubezpieczenia kredytu: a. Nie wymagamy polisy na życie b. Ubezpieczenie spłaty kredytu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym kosztuje 0,96% kwoty kredytu za okres 12 miesięcy c. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w Towarzystwie Ubezpieczeniowym na czas nieokreślony - składka jednorazowa w wysokości 3,50% kwoty ubezpieczanego wkładu własnego na 3 lata, potem 1,16% kwoty pozostałego wkładu własnego za każdy kolejny rok 17. Przewalutowanie: z CHF/EUR na PLN = 0% pozostałe = 0,50% 18. Wakacje kredytowe: Kredytobiorca może zawiesić spłatę kredytu na okres od 1 do 3 miesięcy raz w roku. Jeżeli kredyt nie jest zaciągnięty na max. okres kredytowania, wakacje kredytowe powodują wydłużanie okresu kredytowania. Jeżeli kredyt jest zaciągnięty na max. okres kredytowania, pozostały do spłaty kapitał rozkłada się proporcjonalnie na pozostały do końca okres kredytowania (wtedy w całym okresie kredytowania max. liczba miesięcy wakacyjnych może wynosić 15). 8