IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA"

Transkrypt

1 Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry

2 Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš Kober, PhD. Mgr. Ivana Harvanová Bc. Vladimír Siska Zuzana Brežinová Helena Kočová Mgr. Danka Halečková Bc. Simona Hlavenková mgr Wojciech Nyklewicz Janka Plučinská Mgr. Jana Guldenová Komitet Naukowy: Partneri: PhDr. Lukáš Kober, PhD. (SK) Mgr. Ivana Harvanová (SK) PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. (SK) Mgr. Zuzana Šenkárová, PhD. (SK) PhDr. Mária Kožuchová, PhD. (SK) Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a. (SK) doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. (SK) PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. (CZ) doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. (CZ) dr n. med. Mariola Głowacka (PL) dr n. med. Beata Haor (PL) mgr Renata Mroczkowska (PL) dr n. ekon. Bogusława Serzysko (PL) Mesto Levoča

3 ODBORNÝ PROGRAM / PROGRAM NAUKOWY Štvrtok / Czwartek Od 07:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV / Rejestracja uczestników 08:00-08: 30 OTVORENIE KONFERENCIE / Ceremonia otwarcia WORKSHOPY / WARSZTATY godziny rozpoczęcia będą ogłoszone podczas Konferencji (WORKSHOP / WARSZTAT) Vyskúšaj si prácu s bezpečnostnými ihlami a kanylami v súlade s legislatívou EÚ Spróbuj pracy z bezpiecznymi igłami i venflonami zgodnie z unijną durektywą Prezentacja firmy Więcej informacji oraz termin zajęć można uzyskać na stoisku firmy Pulimedical Mlynarčíková, M. Sládek, V. (Bratislava, SK) (WORKSHOP / WARSZTAT) (maksymalna liczba uczestników: 15) Resuscitácia teória a prax. Vieme podať prvú pomoc? Resuscytacja teoria i praktyka. Czy potrafimy udzielać pierwszej pomocy? Warsztat skoncentrowany na udzielaniu praktycznych wskazań i treningu Holá, B. (Pardubice, CZ) (WORKSHOP / WARSZTAT) (maksymalna liczba uczestników 15) Komunikace ve vedení týmu / Komunikacja w zarządzaniu zespołem Warsztat zalecany jest tym, którzy prowadzą lub w przyszłości chcieliby kierować zespołem. Komunikacja jest jedną z podstawowych kompetencji menadżera, od której zależy funkcjonowanie całego zespołu. Zagadnienia szczegółowe: 1. Komunikacja wewnętrzna jako stresor i motywator do pracy 2. Ustawienie komunikowania się w instytucji 3. Podstawowe standardy komunikowania się 4. Komunikacja menadżera w zespole 5. Osobisty styl komunikowania się menadżera Warsztat będzie trwał 2,5 3 godzin. BLOK PREDNÁŠOK č. 1 / blok wykładów nr 1 09: (czasowy limit prezentacji 10 min.) Moderatorzy: PhDr. Lukáš Kober, PhD., mgr Wojciech Nyklewicz Lazorová, I. (Bratislava, SK) Stavovská organizácia sestier a pôrodných asistentiek úlohy a aktivity Samorząd pielęgniarek i położnych działalność i zadania Lazorová, I. (Bratislava, SK) Kompetencie sestier v krajinách EÚ Kompetencje pielęgniarek w krajach Unii Europejskiej Rogala-Pawelczyk, G. (Warszawa, PL) Stavovská organizácia sestier a pôrodných asistentiek v tvorbe zdravotnej politiky štátu Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w kreowaniu polityki zdrowotnej państwa Harvanová, I. (Ružomberok, Vyšné Hágy, SK) Nový časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia výskum, prax, vzdelávanie Nowe czasopismo pielęgniarskie Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia nauka, praktyka, kształcenie Michalcová, I. (Prešov, SK) Zmeny v hodnotení sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek Zmiany w wycenie kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych Coffeebreak BLOK PREDNÁŠOK č. 2 / blok wykładów nr 2 10: (czasowy limit prezentacji 10 min.) Moderatorzy: Bc. Vladimír Siska, PhDr. et. Bc. Marek Šichman Tematyka sesji: Záchrana života, urgentná zdravotná starostlivosť Siska, V. Pekárová, Ľ. (Prešov, SK) Čo (ne)vieme o Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR Co (nie) wiemy o Centrum Ratownictwa Republiki Słowacji Šichman, M. (Ružomberok, SK) Anafylaxia, intervencie medzi životom a smrťou Ševčovičová, A. (Rožňava, SK) Význam poskytovania prvej pomoci u profesionálnych vojakov Znaczenie udzielania pierwszej pomocy żołnierzom zawodowym

4 Coffeebreak Lôžko s antidekubitnými funkciami = základ ošetrovateľstva Łóżko przeciwodleżynowe = podstawa pielęgniarstwa Prezentacja firmy Harvan, R. Harvanová, I. (Poprad, Ružomberok, SK) Využitie nových trendov liečenia rán v praxi - podtlaková terapia Zastosowanie nowych technik w leczeniu ran terapia podciśnieniowa Hedvigyová, M. - Šenkárová, Z. (Ružomberok, SK) Využívanie hodnotiacich nástrojov v ošetrovateľskej praxi Zastosowanie narzędzi do oceny w praktyce pielęgniarskiej PRZERWA NA OBIAD BLOK PREDNÁŠOK Č. 3 / Blok wykładów Nr 3 14: (czasowy limit prezentacji 10 min.) Moderatorzy: PhDr. Mária Kožuchová, PhD., mgr Renata Mroczkowska Tematyka sesji: Komunikowanie się Wojciechowska, M. Paprocka, U. Kowalik, J. (Łódź, PL) Účinok správnej komunikácie pre prácu v terapeutickom tíme Wpływ prawidłowej komunikacji na pracę w zespole terapeutycznym Sulima, M. (Lublin, PL) Úzkosť a predčasný pôrod rola pôrodnej asistentky Lęk a poród przedwczesny rola położnej Kopáčiková, M. (Ružomberok, SK) Komunikácia medzi sestrou a pacientom ako jadro ošetrovania chorých Komunikacja między pielęgniarką i pacjentem jako sedno opieki Kožuchová, M. Bubeníková, M. (Jaklovce, SK) Komunikácia významný faktor v procese poskytovania starostlivosti u pacientov v domácom prostredí Komunikowanie się znaczący czynnik w procesie opieki w środowisku domowym BLOK PREDNÁŠOK Č. 4 / Blok wykładów Nr 4 15: (czasowy limit prezentacji 10 min.) Moderatorzy: Mgr. Ivana Harvanová, mgr Renata Mroczkowska Tematyka sesji: Agresivita / Agresywność Bińkowska, A. Komorowska, Z. Wojciechowska, M. (Łódź, PL) Problém agresivity voči sestrám analýza javu Problem agresji wobec pielęgniarek analiza zjawiska Lubińska-Żądło, B. Kowalczyk, B. Kowalska, E. Talaga, S. (Nowy Targ, PL) Agresivita pacientov a syndróm vyhorenia u zdravotníckeho personálu Agresja pacjentów a wypalenie zawodowe personelu medycznego Borgosz, J. Kupczak-Wiśniewska, B. Smykal, O. Serzysko, B. (Buczkowice, PL) Vplyv agresivity pacienta na správanie zamestnancov oddelenia urgentného príjmu Wpływ agresji pacjenta na zachowanie personelu izby przyjęć Serzysko, B. Mroczkowska, R. Borgosz, J. Wawros, K. Wiśniewska, B. Podsiadło, B. (Katowice, PL) Individuálne a organizačné faktory ovplyvňujúce výskyt mobbingu v zdravotníctve Czynniki indywidualne i organizacyjne sprzyjające występowaniu mobbingu w podmiotach działalności leczniczej Mroczkowska, R. Podsiadło, B. (Zabrze, PL) Mobbing ako porážka profesionality sestry a pôrodnej asistentky v kontexte zásad profesijnej etiky. Prehľad z vybranej poľskej lekárskej literatúry Mobbing jako klęska profesjonalizmu zawodowego pielęgniarek i położnych w kontekście zasad etyki zawodowej. Przegląd wybranej polskiej literatury medycznej Takáčová, I. Klímová, M. (Predná Hora, SK) Zvládanie agresívneho pacienta v OLÚP, n. o. Radzenie sobie z pacjentem agresywnym w OLÚP, n. o.

5 Tematyka sesji: Psychohigiena Úroveň vedomostí pracovníkov vybraných zariadení na tému kolorektálny karcinóm Poziom wiedzy pracowników wybranych zakładów pracy na temat raka jelita grubego Kryoterapia Firemná prezentácia Wadas, T. (Kraków, PL) Postoje sestier k umieraniu a smrti Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci Kupczak- Wiśniowska, B. Borgosz, J. Serzysko, B. (Bielsko-Biała, PL) Význam duševného zdravia vo vzťahu k zložitým situáciách spojených s profesiou sestry Znaczenie higieny psychicznej w odniesieniu do trudnych sytuacji związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki SPOLOČENSKÝ VEČER / WIECZÓR TOWARZYSKI Zaczynamy o 20:00 w głównej sali jadalnej Nieformalne spotkanie ODBORNÝ PROGRAM / PROGRAM NAUKOWY Piatok / Piątek Od 07:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV / Rejestracja uczestników BLOK PREDNÁŠOK Č. 5 / Blok wykładów Nr 5 08: (czasowy limit prezentacji 10 min.) Moderatorzy: Mgr. Róbert Harvan, dr n. med. Magdalena Lewicka Tematyka sesji: Varia Harvan, R. Śmihulová, J. Navrátilová, E. (Poprad, SK) Ošetrovateľské aspekty domácej umelej pľúcnej ventilácie Pielęgniarskie aspekty domowego sztucznego oddychania Gutkowska, D. Gugała, B. - Boratyn-Dubiel, L. Zarych, A. (Rzeszów, PL) Lewicka, M. (Lublin, PL) Optimizmus a gynekologické operácie Optymizm a operacje ginekologiczne Čmelová, J. (Ružomberok, SK) Darujte kostnú dreň - zachráňte život! Národný register darcov kostnej drene SR Podaruj szpik kostny uratuj życie. Państwowy rejestr dawców szpiku na Słowacji Gugała, B.- Gutkowska, D. Boratyn-Dubiel, L. (Rzeszów, PL) Zdravotné problémy rodičov detí so zdravotným postihnutím - vstupná správa Problemy zdrowotne rodziców dzieci niepełnosprawnych - wstępne doniesienia Coffeebreak 09.:30 10:00 BLOK PREDNÁŠOK Č. 6 / Blok wykładów Nr 6 10: (czasowy limit prezentacji 10 min.) Moderatorzy: Mgr. Danka Halečková, dr n. med. Stanisława Talaga Tematyka sesji: Varia Ševčovičová, A. (Rožňava, SK) Osobitosti záchrany ľudského života v podmienkach koncentračných táborov Bohaterowie ochrony życia ludzkiego w warunkach obozów koncenctracyjnych Talaga, S. Kozioł, M. Lubińska-Żądło, B. (Nowy Targ, PL) Cukrovka typu 2 v pokročilom veku Cukrzycy typu 2 w podeszłym wieku Wawros, K. Nawosrska, B. Mroczkowska, R. Serzysko, B. (Bytom, PL) Nežiaduce účinky v práce anesteziologickej sestry v operačnom úseku perioperačná riadiaca karta Zdarzenia niepożądane w pracy pielęgniarki anestezjologicznej na bloku operacyjnym okołooperacyjna karta kontrolna Śniegocka, M. Sawicka, C. Kowalik, J. (Ciechanów, PL) Úloha sestry na JIS v rámci starostlivosti o darcu orgánov a jeho rodinu

6 Rola pielęgniarki oddziału intensywnej terapii w opiece nad dawcą narządów i jego rodziną Semaňáková, K. (Tatranská Kotlina, SK) Rhinolight v liečbe alergickej rhinitídy Rhinolight w leczeniu kataru siennego Halečková, D. (Tatranská Kotlina, SK) História sanatória v Tatranskej Kotline Historia sanatorium w Tatranskiej Kotlinie 13:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI Rozdanie certyfikatów POSTEROVÁ SEKCIA / SESJA POSTEROWA Štvrtok / Czwartek czasowy limit prezentacji 10 min.) Prezentacja plakatów 17:30 19:30 Cisińska, A. (Łódź, PL) 1. Choroby detí vo svetle medicínskych výskumov počas II. Republiky Choroby dzieci w świetle wyników badań lekarzy szkolnych w okresie II Rzeczypospolitej 2. Úloha školskej sestry Rola pielęgniarki szkolnej Podsiadło, B. Czajakowska, M. Gałązka, I. Serzysko, B. (Katowice, PL) Príčiny výjazdov tímov záchrannej zdravotnej služby k bolestiam lokalizovaným na hrudi Przyczyny wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do bólu zlokalizowanego w klatce piersiowej Brucka-Stempkowska, M. Cisińska, A. (Łódź, PL) 1. Parkinsonova choroba, príčina sociálnej izolácie Rozsah a povaha pomoci poskytovaná rodine sestrou Choroba Parkinsona, przyczyną izolacji społecznej zakres i charakter pomocy pielęgniarskiej udzielanej rodzinie. 2. Etické dilemy, úloha psychiky a všeobecné štatistiky neplodnosti Dylematy etyczne, rola psychiki i statystyka w ogólnie pojętej niepłodności Ślusarz, R. Królikowska, A. Jabłońska, R. Smarszcz, B. Śniegocki, M. (Toruń, PL) Vplyv vybraných faktorov na funkčnú schopnosti pacientov v ranom období po embolizácii intrakraniálnej aneuryzmy Wpływ wybranych czynników na wydolność funkcjonalną chorych we wczesnym okresie po embolizacji tętniaka śródczaszkowego Haor, B. Głowacka, M. Ślusarz, R. Rogala-Pawelczyk, G. (Bydgoszcz, PL) Sebahodnotenie emocionálneho stavu seniorov v rámci starostlivosti rodinnej sestry v domácom prostredí Samoocena stanu emocjonalnego seniorów pozostających pod opieką pielęgniarki rodzinnej w środowisku zamieszkania Głowacka, M. Haor, B. Ślusarz, R. Rogala-Pawelczyk, G. (Warszawa, Toruń, PL) Odborná spôsobilosť sestier a pôrodných asistentiek v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania Kompetencje zawodowe pielęgniarki polskiej w kontekście kształcenia przed i podyplomowego Jachimowicz-Gawe, D. Michalska, E. Rząd, N. (Toruń, PL) Vybrané aspekty syndrómu vyhorenia u sestier Wybrane aspekty wypalenia zawodowego pielęgniarek Adamska, E. Filanowicz, M. (Bydgoszcz, PL) Uplatňovanie spolupráce v rámci terapeutického tímu v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi zdravotníckym záchranárom a sestrou v poľskom systéme záchrannej zdravotnej služby Wspólna praca w ochronie zdrowia popłaca ratownik medyczny i pielęgniarka systemu w polskim państwowym ratownictwie medycznym jako dobry zespół terapeutyczny Bartoszyńska, M. Filanowicz, M. (Bydgoszcz, PL) Problémy pacientov s pozápalovou cirhózou pečene vyvolanou hepatitídou typu C Problemy pacjentów z pozapalną marskością wątroby wywołaną zapaleniem wątroby typu C Stančiak, J. Péčiová, R. (Trnava, SK) Psychosociálne aspekty zomierania z pohľadu sestier Psychospołeczne aspekty umierania z perspektywy pielęgniarek Graczyk, M. Przybyszewski, M. Żbikowska-Gotz, M. Tlappa, J. Mućka, J. Kuźmiński, A. Szynkiewicz, E. Napiórkowska-Baran, K. Bartuzi, Z. (Toruń, PL)

7 Analýza účasti eozinofilov v zápalovej infiltrácii žalúdočnej sliznice a krvných hodnotenie eozinofílie v periférnej krvi u pacientov s alergiou na potraviny Analiza udziału komórek kwasochłonnych w nacieku zapalnym błony śluzowej żołądka i ocena eozynofilii krwi obwodowej u pacjentów z alergią pokarmową Filanowicz, M. Szynkiewicz,E. Cegła,B. Chmara, M. (Bydgoszcz, PL) Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s akútnou myeloidnou leukémiou Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą białaczką szpikową Filanowicz, M. Wiese, K. Cegła, B. Szynkiewicz, E. (Bydgoszcz, PL) Úloha sestry v príprave pacienta po chirurgickej revaskularizácii po návrat do bežného života Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta po zabiegu rewaskularyzacji do funkcjonowania w życiu codziennym ZBORNÍK PLNÝCH PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE / Monografia Monografia z tekstami referatów pt Ošetrovateľstvo bez hraníc IV., będzie dostępna online po Konferencji na stronie: Dziękujemy autorom, recenzentom i uczestnikom Konferencji za Wasz wkład w jej sukces. Medialni partnerzy: Matulewska-Osika, G. Gawrońska-Ukleja, E. Ukleja-Sokołowska, N. Bartuzi, Z. (Bydgoszcz, PL) Alergia na ovocie a zeleninu u dospievajúcich detí Alergia na owoce i warzywa u dzieci i młodzieży Szynkiewicz, E. Filanowicz, M. Jabłońska, R. Popow, A. Korzycka-Wilińska, W. (Bydgoszcz, PL) Nefinančné motivačné faktory sestry ako východiskový bod pre riadenie zdravotníckeho zariadenia Pozapłacowe czynniki motywujące pielęgniarki jako punkt wyjścia do zarządzania Szynkiewicz, E. Filanowicz, M. Graczyk, M. Napiórkowska, K. Ukleja- Sokołowska, N. Cegła, B. (Bydgoszcz, PL) Vplyv vybraných faktorov na kvalitu života u pacientov s reumatoidnou artritídoučasť II. Wpływ wybranych determinantów na jakość życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów-część II. Sedláčková, E. Hlaváčková, E. (Pardubice, CZ) Bezpečnější medikace je v rukou zdravotních sester Pavlová, P. Holá, J. (Pardubice, CZ) Perioperační ošetřovatelská péče z pohledu managementu operačních sálů Dziękujemy partnerom Konferencji Tatranská Kotlina, 2014

IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA

IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA Program Hlavný partner: Mediálni partneri: IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA 16. 17. 10. 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Organizačný výbor: Hlavný partner: PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Bardziej szczegółowo

SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o.

SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. PROGRAM KOMUNIKAT III II. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BELIAŃSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju. dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa

GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju. dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa SESJE Środa, 12 listopada 2014 8 : 0 0 1 6 : 0 0 REJESTRACJA 1 2. 0 0-1 2. 3 0 GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA,

SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SEKCJA PIELĘGNIARSTWA PULMUNOLOGII U FTYZJATRII REGIONALNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH REGIONU VYSOKÉ TATRY MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV.

OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV. OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV. Zborník plných textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva 16. 17. 10. 2014 Lukáš Kober, Dana Zrubcová, Andrea Bratová

Bardziej szczegółowo

Racławice 12-13.11.2014

Racławice 12-13.11.2014 Racławice 12-13.11.2014 PATRONAT Minister Pracy i Polityki Społecznej Marszałek Województwa Małopolskiego prof. ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA. Międzynarodowa Konferencja. 25 26 września 2015. Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec

PROGRAM MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA. Międzynarodowa Konferencja. 25 26 września 2015. Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE PROGRAM Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Slovenská komora zdravotníckych

Bardziej szczegółowo

I zjazd 19 h Piątek 10 października o g spotkanie organizacyjne

I zjazd 19 h Piątek 10 października o g spotkanie organizacyjne Harmonogram zajęć teoretycznych Szkolenia Specjalizacyjnego z geriatrii dla pielęgniarek. Miejsce odbywania zajęć: Sala owa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie ul. Wielicka 267 Moduł Temat Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa:

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

/ / / /2017/ / / 19-20

/ / / /2017/ / / 19-20 Data realizacji wykładu /numer wykładu 19.10.2017 1-3 26.10.2017/ 4-6 2.11.2017/ 7-9 9.11.2017/ 10-12 16.11./2017/ 13-15 23.11.2017/ 16-18 30.11.2017/ 19-20 Tematyka/treść wykładów Podstawowe pojęcia i

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK Plan zajęć kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa go i intensywnej terapii dla pielęgniarek ZJAZD: I DATA: 1-15 STYCZNIA 017 17:0 19:45 I Anestezjologia Zadania pielęgniarki j w różnych obszarach

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo

Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo Szanowni Państwo, Wydawnictwo Lekarskie PZWL wraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, dr n. o zdrowiu Mariolą Rybką mają zaszczyt zaprosić Państwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

2.Objęła patronatem naukowym 13 spotkań szkoleniowych pt. Prawidłowe żywienie pacjentów z cukrzycą Szkolenie w ramach Akademii Abbott.

2.Objęła patronatem naukowym 13 spotkań szkoleniowych pt. Prawidłowe żywienie pacjentów z cukrzycą Szkolenie w ramach Akademii Abbott. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii w 2010roku. Raport z działalności stowarzyszenia. W ramach szkolenia zespołów edukacyjnych Polska Federacja Edukacji w Diabetologii: 1.Zorganizowała V konferencje

Bardziej szczegółowo

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE PROGRAM Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Slovenská komora zdravotníckych

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Dyrektora Centralnego Wojskowego Szpitala Szpitala Uniwersyteckiego w Ružomberku gen. dr n. med. Igora Čombora.

Konferencja pod patronatem Dyrektora Centralnego Wojskowego Szpitala Szpitala Uniwersyteckiego w Ružomberku gen. dr n. med. Igora Čombora. Słowacka Izba Pielęgniarek i Położnych Sekcja Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Ružomberku Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konferencji:

Organizatorzy Konferencji: Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE I. FORMY PRZEZNACZONE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Organizator podejmuje decyzję o organizacji określonego kursu w

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Holistyczna opieka nad pacjentem przewlekle chorym Konferencja pod patronatem honorowym Dyrektora Wojskowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki

Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki Szkoła Liderów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych.

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. KOMUNIKAT Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. W programach zlikwidowano blok ogólnozawodowy. Program kształcenia określa czas trwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej 1. 3 4 Problemy teorii i praktyki pielęgniarskiej Teoria pielęgniarstwa A 30 15 15 30 0 E 1+1 Pielęgniarstwo europejskie

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2016 r. i 01.03.2017 r.) - szkolenie od 27 marca

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

e-mail: b.krymska@sccs.pl, promocjazdrowia@sccs.pl mgr Grażyna Szymura, Kornelia Dymowska 41-800 Zabrze, ul.m. Curie-Skłodowskiej 9

e-mail: b.krymska@sccs.pl, promocjazdrowia@sccs.pl mgr Grażyna Szymura, Kornelia Dymowska 41-800 Zabrze, ul.m. Curie-Skłodowskiej 9 Kontakt: mgr Bożena Krymska Śląskie Centrum Chorób Serca 41-800 Zabrze, ul.m. Curie-Skłodowskiej 9 tel. 32 373 36 57 e-mail: b.krymska@sccs.pl, promocjazdrowia@sccs.pl mgr Grażyna Szymura, Kornelia Dymowska

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI VIII KONFERENCJA SPTM PTK PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE W MAŁOINWAZYJNYCH ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI Warszawa, 5-6 października 2012 r., Hotel Arkadia Royal, ul. B. Czecha 10 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK I EDUKATOREK BLIŻEJ PACJENTA

RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK I EDUKATOREK BLIŻEJ PACJENTA RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK I EDUKATOREK BLIŻEJ PACJENTA czerwiec 2017 REJESTRACJA NA WARSZTATY W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ 19.05.2017-20.05.2017 Ossa Program konferencji 19.05.2017 Rejestracja 10:00-10:50 Rejestracja Rozpoczęcie konferencji 10:50-11:05

Bardziej szczegółowo

Komunikat II. Zapraszam Wojciech Nyklewicz

Komunikat II. Zapraszam Wojciech Nyklewicz Komunikat II Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza na Międzynarodową Konferencję ŁÓDZKIE DNI PIELĘGNIARSTWA. PIELĘGNIARSTWO PONAD GRANICAMI, która odbędzie się w Łodzi w dniach 13-14

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 98/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1 Opiekuńczo- Lp. Nazwa modułu Jednostka modułowa Typ zajęć Liczba godzin Miejsce szkolenia Samokształcenie temat liczba godzin Wykłady blok ogólnozawodowy 1a. Komunikowanie się z jednostką i grupą Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KURS I P O D S T A W O W Y. Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

KURS I P O D S T A W O W Y. Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania KURS I Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2 01 5 P O D S T A W O W Y Warszawa 29-30.05.2015 Hebdów 26-27.06.2015 www.nwm.ptchp.pl

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Studia stacjonarne Licencjat pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Studia stacjonarne Licencjat pielęgniarstwa KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania pielęgniarstwa

Wyzwania pielęgniarstwa Wyzwania pielęgniarstwa dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Medyczny Uprawniający do udzielania świadczeń zdrowotnych Samodzielny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską

Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską Teresa Kuziara Poznań 21 listopad 2014r. Medycyna 3 2 Działania specjalistów, przedstawicieli zawodów wymagających wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 204 ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Dziedzina Miejsce prowadzenia kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Konferencji Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie II edycja Ostrołęka, 16 czerwca 2011

Ewaluacja Konferencji Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie II edycja Ostrołęka, 16 czerwca 2011 Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego Wojciech Nyklewicz Ewaluacja Konferencji Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie II edycja W dniu 16 czerwca 2011 r. obyła się w Ostrołęce II edycja

Bardziej szczegółowo

1. Brak zapisu mówiącego: 1 pielęgniarka 1 stanowisko znieczulenia

1. Brak zapisu mówiącego: 1 pielęgniarka 1 stanowisko znieczulenia Warszawa, 17.05.2012r Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych Szanowni Państwo, Wyrażamy głębokie ubolewanie nad poszczególnymi paragrafami projektu Rozporządzenia w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 17 kwietnia 2015r. Wrocław Program Konferencji Wrocław 2015 1 Organizator Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Ważne: zmiana terminu i miejsca konferencji

Ważne: zmiana terminu i miejsca konferencji Ważne: zmiana terminu i miejsca konferencji zaprasza na Warszawa, 15-16 kwietnia 2013 r. oraz Warsztaty w dniu 17 kwietnia 2013 roku Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno Apartamentowe Mrówka, w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z pacjentem - profesjonalna obsługa pacjenta

Komunikacja z pacjentem - profesjonalna obsługa pacjenta Komunikacja z pacjentem - profesjonalna obsługa pacjenta Pacjenci szpitali, klinik, Zakładów Opieki Zdrowotnej coraz częściej oczekują profesjonalnej obsługi ze strony personelu placówek medycznych. Aby

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2016 r.

z dnia 15 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 3/16/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

NA MARGINESIE. Szanowni. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna

NA MARGINESIE. Szanowni. Koniecznie przeczytaj. Kursy, szkolenia, konferencje. Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna NA MARGINESIE Koniecznie przeczytaj Kursy, szkolenia, konferencje Wydawca: Adres Redakcji: Redaktor Naczelna 1 2 3 6 12 19 29 50 55 Szanowni - - - - - - - - - 1 NA MARGINESIE - - Nadziei Aktualności 06.10.2014

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r.

PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r. PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r. Collegium Maximum Uniwersytetu Medycznego w ul. Staszica 4/6 PATRONAT HONOROWY Prof. dr hab. n. med.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA 2015 ROK

OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA 2015 ROK OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA 2015 ROK 1. Kurs specjalizacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek posiadających aktualne

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWA Pielęgniarstwo a rynek pracy

I KONFERENCJA NAUKOWA Pielęgniarstwo a rynek pracy Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku I KONFERENCJA NAUKOWA Pielęgniarstwo a rynek pracy PROGRAM RAMOWY Komunikat I Termin: 17 maja 2014r. Miejsce Konferencji: Płock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA realizowane

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Plan zajęć II stopnia - niestacjonarne sem. I Kierunek: Pielęgniarstwo/ Rok akadem. 2015-2016 ROZKŁAD ZAJĘĆ ZJAZD I 8.15 12.15 (5h) 12.15 16.15 (5h) 16.30 20.30 (5h)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa Zarządzanie w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4)

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

Agresja wobec personelu medycznego

Agresja wobec personelu medycznego Agresja wobec personelu medycznego Od połowy XX wieku do chwili obecnej obserwuje się gwałtowny postęp w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Postęp ten przyczynił się do wczesnego rozpoznawania chorób oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia CECHA PRZEDMIOTU Jednostka realizująca Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez studenta KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH MAJ 2015 W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł się odbyć cykl warsztatów naukowo szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA;

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA; Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Zdrowia Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo