OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT SOCJOLOGII GRZEGORZ DOBROWOLSKI OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr hab. Bogdan Gębski prof. US Hasła identyfikujące pracę: 03 metodologia nauk społecznych i socjologicznych 31 komunikacja społeczna Szczecin 2009

2 2

3 Spis treści WSTĘP...5 METODOLOGIA...6 Socjologia...6 Metodologia badań społecznych...6 Zmienne...9 Badania na potrzeby pracy...10 Cel i problematyka badań...10 Proces doboru próby...12 Ankieta internetowa różnice pomiędzy ankietą tradycyjną...14 Pytania badawcze...15 Założenia...17 WPROWADZENIE...18 Czym jest otwartość?...18 Rys historyczny...20 Przedstawiciele...26 SPOŁECZNOŚĆ ENTUZJASTÓW...31 Świadomość społeczności...31 Organizacja w środowisku braku organizacji...34 Normy...36 Kod, publiczna domena i filozofia...40 Słowa krytyki w stronę otwartej kultury...44 My i oni...47 Odpowiedzialność grupowa...50 ZNACZENIE ZEWNĘTRZNE...53 Cenzura i wolność słowa...53 Echa otwartości w polityce...56 Na drodze do lepszego świata...59 WiOO w polskiej szkole...62 OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WiOO...64 Pierwsze spojrzenie na społeczność...64 Hipotezy w świetle badań empirycznych...70 Pomaganie innym poprawia nastrój...70 Zrzeszanie się w grupie wolontariuszy jest łatwiejsze...74 Zamknięte oprogramowanie ogranicza wolność działań i wypowiedzi...79 Osoby używające wolnego oprogramowania uważają się za bardziej kreatywne.80 Wspólne kreowanie jest doskonałą drogą na integrację...81 Bariery językowe mają znaczenie przy współpracy...85 Treści budowane i zmieniane przez wiele osób są bardziej rzetelne niż treści tworzone przez jeden podmiot...86 Twórczość wolnego oprogramowania kwitnie w bogatszych regionach...87 Większość zwolenników WiOO to studenci...88 Niektórzy dokonują wyboru oprogramowania, sugerując się też jej licencją

4 Wśród autorów współtworzących wolne rozwiązania, odpowiedzialność jest zbiorowa...89 Zwolennicy i autorzy wolnego oprogramowania ufają wszystkim, nawet nowym, członkom projektu w tym samym stopniu...91 Zwolennicy i autorzy WiOO nie szukają winnych, gdy znajdą błąd w kodzie programu...93 Współpraca w ramach WiOO poszerza kwalifikacje i doświadczenie...93 Współautorzy WiOO rozpoczynają współprace ze względu na społeczność...99 Autorzy WiOO są zadowoleni ze współpracy z innymi osobami bardziej niż z samodzielnego wyszukiwania rozwiązania Zwolennicy WiOO nie spotykają się ze sobą osobiście Współautorzy WiOO chronią swoją prywatność Współautorzy WiOO szanują zdanie i propozycje innych współautorów Współautorzy unikają gratyfikacji finansowych za swoją pracę PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA SPISY Tabele Wykresy SŁOWNICZEK ZAŁĄCZNIKI Hipotezy i pytania badawcze Treść formularza ankiety

5 WSTĘP Niniejsza praca dotyczy sieciowej zbiorowości, jaką jest społeczność Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Jest to nietypowa społeczność oparta na altruizmie, której znaczenie w świecie biznesu, polityki i nauki znacznie urosło w ciągu kilku lat. Społeczność ta składa się użytkowników i autorów projektów posiadających wolną licencję, to znaczy, taką, która umożliwia bezpłatne użytkowanie i legalne rozpowszechnianie, jak i zmienianie, oprogramowania. W części teoretycznej, autor próbuje wyjaśnić, jaki wpływ na ówczesny świat wywiera ta szeroka zbiorowość. Jej poznanie i zrozumienie nie jest możliwe bez zapoznania się z genezą zjawiska i kilkoma kluczowymi postaciami, o czym traktuje pierwsza część tej pracy. Sama społeczność zorientowana jest na wiele zjawisk i pojęć, posiada silne odczucia wobec swoich własnych idei, filozofii i praw własności. Okazuje się być czymś dużo więcej, niż grupą ludzi, których łączy wspólny cel praca nad jednym projektem to społeczność, która przez lata istnienia wytworzyła swoje własne, charakterystyczne zasady, normy i prawa, które przeplatają się z użyciem technologii. Jej komunikacja, działania, są kreowane, zarządzane, a czasem nadzorowane, przez technologię. Na drugim biegunie, społeczność Wolnego i Otwartego Oprogramowania wydaje się zaniedbana przez nauki społeczne. Będąc zjawiskiem tak głęboko wybiegającym poza ramy informatyki, nadal pozostaje mylnie związana ze światem komputerów. Autor, w niniejszej pracy, po zapoznaniu czytelnika z podstawami świata Otwartych Źródeł, przystępuje do przedstawienia wyników z badania polskiej społeczności WiOO. Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety internetowej i wyniki z niego ukazują wiele cech otwartej społeczności. 5

6 METODOLOGIA Socjologia Jak pisze Barbara Szacka, socjologia, ekonomia i nauki polityczne są zgodnie uważane za rdzeń nauk społecznych 1. Nieprzypadkowo socjologia znajduje się wśród tych nauk, Zygmunt Bauman do tej listy dodaje również historię. Nauki te skupiają się na ludziach i ich działaniach, gdyby nie ludzka aktywność, te dziedziny wiedzy nie miałyby racji bytu 2. Socjologia łączy w sobie elementy wielu innych nauk, a sama nauka jest silnie zróżnicowana. Jej podstawowe zróżnicowanie wynika ze zmagania się na jej gruncie dwu koncepcji nauki o procesach i zjawiskach zachodzących w zbiorowościach ludzkich. Wedle jednej, socjologia jest taką samą nauką jak nauki zajmujące się zjawiskami i procesami zachodzącymi w przyrodzie i w toku postępowania badawczego powinna odwoływać się do ich wzorów. Wedle drugiej, która, wskazując na specyfikę świata człowieka, kwestionuje te wzory, socjologia jest bliższa naukom humanistycznym. Możemy więc mówić o socjologii scjentystycznej i socjologii humanistycznej 3. Metodologia badań społecznych Socjolog włada wachlarzem narzędzi badawczych, metod i podejść do danych, które pozwalają zebrać jak najcenniejsze dla niego informacje, z przeróżnych rodzajów badanego materiału. Najbardziej podstawowe rozróżnienie narzędzi badawczych wymienia: ankieta, wywiad, obserwacja, źródła pisane i eksperyment. Dane, jakie 1 Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s Zygmunt Bauman, Socjologia, Poznań 1990, s Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s

7 powstają przy użyciu wybranych przez badacza narzędzi analizować może jakościowo lub ilościowo, przy czym, nie ma jednego ustalonego porządku, te same narzędzia generować mogą dane gotowe do obróbki zarówno ilościowej, jak i jakościowej. Wszystko zależy od wymagań i przewidywań samego naukowca 4. Oppenheim zaleca następujący porządek postępowania badawczego: 1. Wybór celów badania i ewentualnie teorii, które mają być sprawdzane. ( ) 2. Przegląd fachowej literatury, dyskusje z informatorami i zainteresowanymi organizacjami. 3. Wstępna konceptualizacja badania i następujące po niej wywiady pogłębione ; ponowna konceptualizacja celów badania. 4. Wybór planu badania i ocena jego wykonywalności ze względu na ograniczenia czasowe, finansowe oraz kadrowe. [...] 5. Wybór hipotez badawczych. [...] 6. Zaprojektowanie lub zaadaptowanie odpowiednich narzędzi badawczych i metod [ ]. 7. Przeprowadzenie niezbędnych badań pilotażowych w celu wypróbowania narzędzi, udoskonalenia ich i ponownego wprowadzenia.[...] 8. Zaprojektowanie prób. [ ] 9. Dobór próby. Wybór osób, do których się zwrócimy. 10. Badania terenowe. [ ] 11. Przetwarzanie danych: kodowanie odpowiedzi [ ]. 12. Analiza statystyczna [.]. 13. Zestawienie wyników i sprawdzenie hipotez. 14. Redakcja sprawozdania z badań [ ]. 5 Powyższe punkty nie są sztywno ustalonym obowiązkiem, dozwolone są odstępstwa lub zmiana ich kolejności, ogólnie, dozwolone jest wszystko, co nie zakłóci samego procesu badawczego, a zmieni wymiar badania na tyle, jak dalece badacz uzna 4 Ibidem, s A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004, s

8 to za konieczne. Powyższy model nie jest obowiązkiem, zależnie od sytuacji, badacz sięgnąć może nawet po teorię ugruntowaną, która zapewnia podejście z otwartym umysłem. Teoria ugruntowana proponuje dokładny i rzetelny opis danych, jakie zbiera naukowiec, socjolog może zacząć zbierać je w dowolnym dla niego punkcie. Zamiast sprawdzać teorię, buduje ją bezpośrednio z danych 6. Badania socjologiczne nie są od siebie odizolowane, każde badanie pozwala postawić nowe pytania i daje okazje do znalezienia i wyjaśnienia nowego zjawiska lub problemu. Wymiar czasowy badań badacz również ustala samodzielnie, jednak rzeczywiście, istnieją dwa modele czasowego rozłożenia procesu badawczego. Badania przekrojowe składają się z obserwacji próby czy przekroju jakiejś populacji lub zjawiska, zebranych w jednym punkcie w czasie[...]. Badania dynamiczne, są to tak zaplanowane badania, aby umożliwić obserwację tego samego zjawiska przez dłuższy czas 7. Babbie zaleca dokładne zastanowienie się nad celem badań, zanim w ogóle się je rozpocznie, łącznie z analizują literatury z badań podobnych, by w miarę możliwości, zasugerować się już istniejącymi planami lub modelami. Następnym krokiem jest konceptualizacja. Badacz musi wyjaśnić i zdefiniować pojęcia, jakimi chce operować. Jest ważne, aby on sam je rozumiał, ale zapisane, zapewniają niezmienność w trakcie trwania badania i pozwalają się łatwo poznać osobom trzecim. Następnym krokiem jest wybór metody badawczej. Metoda zależy od bardzo wielu czynników, rodzaju badanego środowiska, tematu, celu, rodzaju danych, jakie badacz chce uzyskać, zasobów finansowych lub kadrowych. Kolnym etapem jest operacjonalizacja, czyli wybór technik pomiaru. Na tym etapie, badacz dobrze wie, co chce zmierzyć, musi tylko zbudować odpowiednie narzędzia pomiaru. W wypadku, na przykład, kwestionariusza ankiety, musi ułożyć pytania. Kolejnym zadaniem przed naukowcem jest dobór próby. Ogólnie, nie jest możliwe zbadanie wszystkich członków populacji, dlatego też należy dobrać grupę, która najlepiej odzwierciedlała będzie całą populację, jaką chce zbadać. 8 6 Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss, The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research, Aldine Transaction 1999, s E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s Ibidem, s

9 Mając już powyższe ustalenia, badacz może przystąpić do właściwych badań. W tym momencie, zbiera on dane rozsyła ankiety, wychodzi w teren, by wykonać obserwacje, wysyła ankieterów itp., po tym etapie, ma już niezakodowane i nieprzeanalizowane dane. Te informacje wymagają następnie przetworzenia, bezpośrednio po tym, analizy. 9 Zmienne Zmienna jest nośnikiem danych, jakie zbierane są z materiałów. Każda zmienna ma dwie istotne cechy: po pierwsze, składające się na nią wartości muszą być wyczerpujące. Aby zmienna mogła być w jakikolwiek sposób użyteczna w badaniu, musimy być w stanie sklasyfikować każdą obserwację w kategoriach wartości składających się na zmienną.[...] Wartości zmiennej muszą być także wzajemnie rozłączne. Każda obserwacja musi dać się zakwalifikować w kategoriach jednej i tylko jednej wartości. 10 Istnieją cztery poziomy pomiaru, w jakich możemy operować danymi w zmiennych. Poziom nominalny to wartości, które są wzajemnie rozłączne i wyczerpujące. Wartości w zmiennych nominalnych nie da się uporządkować hierarchicznie. Taki porządek można uzyskać już w zmiennych porządkowych (porządkowy poziom pomiaru). Wartości te odpowiadają względnie wyższemu lub niższemu poziomowi zmiennej. Następny poziom to pomiar interwałowy, podobnie jak porządkowym, pozwala nie tylko ustalić hierarchię wartości zmiennej, ale też przedziały pomiędzy wartościami są zawsze równe. Do tego typu zmiennych, bardzo podobny jest ostatni poziom pomiaru, ilorazowy. Wprowadza on punkt zerowy do poziomu zmiennej Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s

10 Badania na potrzeby pracy Na potrzeby tej pracy, przeprowadzono badanie za pomocą kwestionariusza ankiety. Sam proces powstania projektu badań podzielić można na: 1. Wybór celów badania 2. Przegląd fachowej literatury, dyskusje z informatorami i zainteresowanymi organizacjami na tym etapie autor zainteresował się podobnymi badaniami, których, szczególnie w Polsce, nie udało się znaleźć. Przeprowadził szereg krótkich wywiadów Konceptualizacja i operacjonalizacja wykorzystanie zebranej dotychczas i posiadanej wiedzy w celu zbudowania pojęć i pytań badawczych. 4. Zaprojektowanie narzędzia badawczego w tym wypadku, jest to kwestionariusz ankiety Badanie pilotażowe dało respondentom możliwość wypełnienia ankiety i umieszczenia swoich komentarzy. Wielu respondentów chętnie nawiązało dyskusję z autorem. 6. Dobór próby 7. Zbieranie danych 8. Analiza statystyczna 9. Zestawienie wyników i sprawdzenie hipotez. Cel i problematyka badań 12 Jeden wywiad przeprowadzony został z właścicielem niemieckiej firmy informatycznej działającej, między innymi, na terenie Szczecina. Trzy wywiady przeprowadzono z programistami trzech popularnych projektów Open Source, wszyscy to Polacy. Ponadto, autorowi pomogły jego własne doświadczenia w pracy na rzecz projektów Otwartego Oprogramowania. 13 Kod kwestionariusza ankiety został napisany od podstaw przez autora. Podobnie jak system kodowania i przechowywania danych, został opracowany od podstaw tylko na potrzeby badania na rzecz tej pracy magisterskiej. 10

11 Ruch wolnego oprogramowania staje się coraz lepiej znany, nie tylko w kręgach informatycznych. Jego zwolennicy i członkowie robią dużo więcej, niż zwykła praca przed komputerem, cechuje ich nietypowe podejście do pojęcia dóbr, kultury i własności. Coraz więcej osób zaraża się altruizmem na rzecz Wolnego Oprogramowania, widząc w nim szansę na lepszy świat. Zjawisko to jest zaniedbane w polskiej nauce, a posiada coraz większy wpływ na wszystkie sfery życia. Wpływa nie tylko na to, jak korzystamy z komputera, otwiera oczy politykom na otwartą i przejrzystą administrację państwową, rządom i korporacjom na problem zapisywania swoich danych w formatach będących cudzą własnością (tym samym, właściciel formatu decyduje, czy będzie można go odczytać, czy nie). Finanse stały się mniejszym problemem przy współudziale kultury, a wiele usług, nie tylko teleinformatycznych, dzięki wolnym rozwiązaniom, stało się bardziej dostępne na całym świecie. Biznes pełnymi garściami czerpie z Wolnego Oprogramowania, wiele nowoczesnych rozwiązań pojawia się praktycznie tylko dzięki Open Source. Duże korporacje odważnie i pewnie inwestują w otwartość, często zatrudniając na swój koszt programistów, którzy, efekty swojej pracy, udostępniają na wolnej licencji, w ten sposób, może korzystać z nich nawet konkurencja. Z punktu widzenia socjologii, zjawisko to jest interesujące ze względu na nietypową społeczność sieciową, jaką buduje. Odmienia bierne komunikowanie masowe i daje możliwość współtworzenia kultury każdemu, kto ma dostęp do internetu. Wiele wytworów Wolnego Oprogramowania używane jest na uniwersytetach i ośrodkach badawczych na całym świecie, dzięki cenie, dostępności i możliwości modyfikacji 14. Celem badania jest odpowiedź na pytanie, czy społeczność wolnego oprogramowania to indywidualnie działający egoiści, zainteresowani czymś zupełnie innym, niż współpraca, czy też osobnicy społeczni, którzy nie mogliby funkcjonować bez społecznej otoczki. Autor zadał sobie pytanie, czy czują satysfakcję ze swojej pracy? Czy czerpią z niej korzyści? Czy starają się wchodzić w interakcje z innymi 14 Autor pragnie zauważyć, że znakomita część niniejszej pracy powstała z użyciem wolnego oprogramowania. Jedynym programem komercyjnym wykorzystanym do analizy danych jest SPSS (SPSS Inc.). Pozostałe projekty to: Mint Linux/OpenOffice.org (Sun Microsystems), Eclipse Galileo (Eclipse Foundation), Debian Linux/Apache Web Server, R, PSPP. Samą ankietę internetową stworzono z użyciem technologii PHP4, która również dostępna jest na licencji Open Source. 11

12 uczestnikami projektów? Przede wszystkim, czy czują się członkami zbiorowości i jak traktują pojęcie odpowiedzialności? Proces doboru próby Badaną populacją są zwolennicy i członkowie ruchu wolnego oprogramowania. Jak w wypadku wielu badań, zastosowanie doboru losowego, ze spełnieniem wszystkich jego wymogów, okazało się niestety niemożliwe. W badaniach zastosowano dobór nieprobabilistyczny, oparty o dostępność informatorów. Metoda ta w sposób oczywisty nie dopuszcza żadnej kontroli nad reprezentatywnością próby. Może ona być uzasadniona tylko wtedy, gdy badacz chce zbadać cechy osób przechodzących przez dane miejsce o określonych porach lub gdy nie ma możliwości zastosowania mniej ryzykownych metod doboru próby 15. Autor dokładnie przeanalizował możliwe scenariusze wykorzystania innej techniki. Wziął pod uwagę fakt, że fora internetowe posiadają listy użytkowników, ale każde forum skupia tylko fragment społeczność. Grupy dyskusyjne nie posiadają takich list, również dostęp do nich ograniczony jest poziomem wiedzy technicznej. Innymi słowy, dobór losowy nie jest możliwy w wypadku tej społeczności. Badacz umyślnie zrezygnował również z metody kuli śnieżnej. Polega ona na odnalezieniu kilku reprezentantów badanej grupy i poproszenie o informacje, jak i gdzie odszukać pozostałe osoby 16. Wykorzystanie doboru kwotowego również nie jest możliwe, gdyż nie są znane żadne dane na temat zbiorowości, nawet tak podstawowe, jak ilość, nie mówiąc już o procentowym rozłożeniu cech populacji. W skład zwolenników Fundacji Wolnego Oprogramowania wchodzą użytkownicy i osoby, współtworzące treść projektów. Są to programiści, graficy, tłumacze, muzycy, inżynierowie oprogramowania, projektanci interfejsów graficznych i twórcy 15 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s Ibidem, s

13 dokumentacji. Autor chciałby zwrócić uwagę na obecne wykorzystanie pojęcia kontrybucji. Definicja słownikowa mówi: 1. Danina pieniężna narzucona przez państwo zwycięskie w trakcie pokojowym państwu pokonanemu; 2. danina nakładana przez władze okupacyjne na ludność kraju okupowanego w czasie wojny, mająca charakter represyjny; 3. w starożytności i średniowieczu: danina pieniężna, podatek na rzecz panującego lub państwa. 17 Obecnie, pojęcie kontrybucji używane jest w znaczeniu angielskim, to jest jako wkład (dobrowolny). W związku ze słownikową definicją tego wyrażenia, autor nie będzie stosował go do opisania współautorów wolnego oprogramowania, którzy często (błędnie) określają siebie kontrybutorami. Biorąc wszystkie te czynniki pod uwagę, autor zdecydował się wykonać ankietę internetową, umieszczając zaproszenie do jej wypełnienia, na forach i grupie dyskusyjnej. Wszystkie wybrane miejsca uczęszczane są tylko przez zwolenników i/lub użytkowników otwartego oprogramowania 18. Portale nie zostały wybrane na drodze losowej. Autor, o wypełnienie ankiety, poprosił w następujących miejscach: Fora internetowe: Polskie forum użytkowników i współautorów projektów z ramieniaf Fundacji Mozilla. Forum JakiLinux.pl Forum Linux.pl Polskie Forum OpenOffice.Org Portal internetowy newsos.pl Forum autorów PLD Linux Polskie forum użytkowników i współautorów Slackware Linux 17 Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, s Autor zdaje sobie sprawę, że są osoby, które mogą używać wolnego oprogramowania bez popierania idei, jakie niesie ze sobą Ruch Wolnego Oprogramowania. Badacz nie ma możliwości samodzielnej oceny respondenta pod tym względem, w związku z tym, zaproszenie zredagowane zostało w taki sposób, aby osoby, które same nie określają siebie jako zwolennicy, po prostu ją zignorowały. 13

14 Forum Wolne i Otwarte Oprogramowanie w Szkole Grupy dyskusyjne: alt.pl.openoffice pl.comp.os.linux Ankieta internetowa różnice pomiędzy ankietą tradycyjną Zaprojektowany kwestionariusz posiada 48 pytań, które dają łącznie 125 zmiennych. Przeprowadzenie ankiety przez internet zmieniło częściowo techniczną stronę przygotowania szablonu. Jeżeli chodzi o budowę kwestionariusza, badacz zwolniony został z problemów formatu papieru i sposobu zaznaczania odpowiedzi. Format pytań i układ elementów stał się ważniejszy niż w wypadku papierowego odpowiednika. Na stronie internetowej, pytania muszą być wyraźnie wyróżnione od siebie, a całość, musi zachować pełny porządek formatowania niezależnie od rodzaju komputera i oprogramowania, jakiego używa respondent. Kolejną różnicą jest proces kodowania danych. Nie wykonuje się go ręcznie. Dane są kodowane natychmiastowo po wypełnieniu ankiety i automatycznie dopisywane do zbioru wyników. Zbiór wyników posiada strukturę, która może zostać bezpośrednio odczytana w programach do analizy danych 19. Wady ankiety internetowej są podobne do problemów z ankietami pocztowymi. Po pierwsze, badacz nie widzi, kto rzeczywiście wypełnia ankietę. Po drugie, w praktyce, procent odpowiedzi w ankietach pocztowych wynosi 20% 20, ankiety internetowe są bardziej anonimowe, przez co ilość odpowiedzi jest mniejsza 21. W 19 Autor postawiony został przed decyzją wybrania metody przechowywania wyników ankiet. W praktyce, istnieją dwie możliwości. Poprzez kierowanie wyników kwestionariusza do bazy danych, a następnie połączenie programu do analizy statystycznej z tą bazą lub kierowanie wyników do jednego centralnego pliku, bez udziału bazy danych. Wybór padł na jeden centralny plik. 20 Wiliam J. Ray, Methods Toward a Science of Behaviour and Experience, Cengage Learning 2008, s Autor zauważył, że ilość odpowiedzi w ankiecie internetowej, w stosunku do ilości wejść na stronę, wynosi w przybliżeniu 7%. Należy również zwrócić uwagę, że część wejść na stronę generowana jest przez pająki i roboty internetowe. 14

15 praktyce, nie jest możliwe wykonanie imiennej ankiety internetowej, a nawet gdyby ktoś użył bazy danych adresów , zwracając się bezpośrednio do respondentów, spowodowałoby to jeszcze większe obniżenie ilości odpowiedzi, ze względu na obawy związane z prywatnością respondentów. Jeżeli chodzi o technikę wykorzystaną w niniejszej pracy magisterskiej, jej struktura wygląda następująco: 1. Respondent wypełnia kwestionariusz na stronie internetowej; 2. Każdy wybór posiada dwie unikalne liczby numer zmiennej i jej wartość. 3. W chwili, gdy ankietowany wciska przycisk wysłania kwestionariusza, wszystkie zmienne przeglądane są w całości, a wybrane dla nich wartości, agregowane w tablicy. 4. Cała zawartość tablicy jest sprawdzana, jeżeli ilość braków danych jest wyższa niż założony limit, kwestionariusz nie wysyła się, informując o tym użytkownika uprzejmym monitem. 5. Każda wartość zmiennej zapisywana jest do pliku w formacie CSV, gdzie separatorem jest przecinek. Numery zmiennych nie są zapisywane, ilość poprzedzających wpis przecinków jest informacją o numerze zmiennej. Plik nie korzysta z nagłówków. 6. CSV jest odczytywany przez wszystkie programy do analizy danych. Autor pragnie dodać, że powyżej opisane oprogramowanie do ankiet, w trakcie pisania tej pracy magisterskiej, zostało wykorzystane dwukrotnie przez osoby trzecie, dzięki temu, że autor opublikował narzędzie na GNU GPL. Pytania badawcze Badanie empiryczne przeprowadzone zostało pod kątem odnalezienia odpowiedzi na poniższe pytania: Czy pomaganie innym poprawia nastrój? 15

16 Czy zrzeszanie się w grupie wolontariuszy jest łatwiejsze? Czy zamknięte oprogramowanie ogranicza wolność działań i wypowiedzi? Czy osoby używające wolnego oprogramowania są z reguły bardziej kreatywne? Czy wspólne kreowanie zwiększa integrację? Czy bariery językowe mają znaczenie przy współpracy? Czy treści budowane i zmieniane przez wiele osób są bardziej rzetelne niż treści tworzone przez jeden podmiot? Czy twórczość wolnego oprogramowania kwitnie w regionach o wyższych dochodzie na osobę? Jak duży jest procent studentów wśród zwolenników WiOO? Jak duże znaczenie ma licencja przy wyborze oprogramowania wśród zwolenników WiOO? Czy zwolennicy WiOO widzą większy postęp technologiczny w otwartym oprogramowaniu, aniżeli w zamkniętym? Czy autorzy WiOO czują się odpowiedzialni indywidualnie, za swoje błędy? Czy zwolennicy i autorzy wolnego oprogramowania ufają wszystkim, nawet nowym, członkom projektu w tym samym stopniu.? Czy autorzy i zwolennicy WiOO podają publicznie, kto odpowiada za błędy, jakie uda im się znaleźć? Czy wspomaganie WiOO to rodzaj buntu przeciwko komercji? Czy współpraca w ramach WiOO poszerza kwalifikacje i doświadczenie? Czy wpływ społeczności ma znaczenie przy decyzji rozpoczęcia pracy dla WiOO? Czy współautorzy WiOO wolą współpracować z ludźmi bardziej niż indywidualnie korzystać z dokumentacji lub innych rozwiązań? Jak często zwolennicy WiOO spotykają się ze sobą osobiście? 16

17 Czy respondenci chronią swoją prywatność? Jak respondenci traktują porady innych współautorów? Czy współautorzy świadomie odrzucają opcje gratyfikacji finansowych? Kwestionariusz został zaprojektowany w taki sposób, aby zachować zbieżność z poszukiwanymi informacjami, ale też, by w razie potrzeby, oferował rozległą pomoc przy weryfikacji zmiennych. Założenia Wszystkie testy w niniejszej pracy wykonywane są z 95% przedziałem ufności. Próba, na potrzeby pracy, traktowana będzie jako reprezentatywna. 17

18 WPROWADZENIE Czym jest otwartość? Wolne (od wolność) oprogramowanie stało się hasłem, które z ekskluzywnych, hobbistycznych grup użytkowników komputerów, przeniknęło do codziennego życia. Otwartość już dawno opuściła świat komputerów i sięgnęła, nawet zupełnie niezwiązanych z nim, dziedzin. Stała się modelem myślenia, pojmowania i opisu świata, w którym liczy się nie tylko współpraca, chęć pomocy i dzielenia się, ale także przejrzystość, jasność i dostępność. Open Source jest nie tylko fenomenem technologicznym, jest też fenomenem kulturowym i społecznym 22. Najlepszym sposobem na wyjaśnienie, czym jest otwarte oprogramowanie, będzie analogia do popularnego napoju Coca-Coli. Prawie każdy wie, jak smakuje i wygląda Coca-Cola, jednak sposób na przyrządzenie oryginalnego napoju znany jest tylko producentowi. Dobór składników, sposób mieszania i przetworzenia, którego efektem jest ten niepowtarzalny smak, został objęty ścisłą tajemnicą. The Coca-Cola Company posiada prawa do receptury, nie dzieli się nią z nikim z czysto ekonomicznych powodów może sprzedawać swój napój tylko pod swoją marką, może dowolnie regulować cenę, nie musi się martwić, że jakakolwiek inna korporacja umieści na rynku identyczny produkt, tylko tańszy. Reasumując, posiadając recepturę, kontrolują konkurencję. Każdy może kupić Coca-Colę, ale nie każdy może ją produkować. Gdyby przepis był powszechnie znany, każda firma, mająca odpowiednie zasoby, mogłaby wprowadzać swoją własna Colę lub jej odmianę na rynek, tym, poważnie raniąc dochody Coca-Cola Corp. Nietrudno wyobrazić sobie teraz, że pisząc przepis na Coca- Colę, można mieć na myśli ogólne projekty, w świecie informatyki czy techniki. Ludzie otrzymują dostęp do efektu końcowego, ale szczegóły procesu powstawania są przed nimi ukryte, uniemożliwiając nie tylko powielanie, ale też przejrzystość i poznanie. Ruch wolnego oprogramowania propaguje podejście, dające pełny wgląd do 22 Tony Bove, Just say no to Microsoft: how to ditch Microsoft and why it's not as hard as you think, No Starch Press 2005, s

19 produktu, z jakiego się korzysta. W przypadku Coca-Coli, receptura powinna być powszechnie znana i łatwo dostępna dla każdego zainteresowanego. Nie tylko w celu powielania, ale też samej oceny i analizy. Taka otwarta i dostępna receptura na produkt podobny do Coca-Coli istnieje, nosząc nazwę OpenCola. Została opracowana na drodze eksperymentów i metody prób i błędów tak zwaną wsteczną inżynierią. Nie jest możliwe poznanie, w jakim stopniu zgodna jest z rzeczywistą recepturą, chronioną przez korporacje, ale przedstawia ona dobrą analogię sposobu myślenia o otwartości. Wolne oprogramowanie musi spełnić cztery podstawowe warunki: Prawo do używania programu w dowolnym celu; prawo do analizowania, jak program działa i zmieniania, tak by robił, to chce użytkownik; prawo do rozpowszechniania; prawo do udostępniania stworzonych poprawek i zmian, by mogła skorzystać z nich cała społeczność. 23 Konkludując, program, produkt lub obiekt, posiadający otwartą licencję, to produkt, który każdy może zmienić, zmodyfikować, produkować ale żadna wariancja oparta na nim nie może zostać ponownie zamknięta. W jakikolwiek sposób używając lub zmieniając projekt objęty wolną licencją, zainteresowany siłą rzeczy zgadza się na licencję, która zabrania prywatyzacji oprogramowania. Jest to tak zwana gwarancja copyleft licencja i prawa z nią związane są niezmywalne 24. Pojęcie wolnego oprogramowania nie jest tożsame z oprogramowaniem otwartym. O ile definicje pozostają ze sobą w zgodzie, to filozofia skrywająca się za tymi dwoma ruchami jest odmienna. Oprogramowanie zamknięte to programy, których kod źródłowy nie jest dostępny - użytkownicy nie mają możliwości wglądu w jego budowę lub wprowadzania własnych zmian. Oprogramowanie zamknięte nie musi być płatne, jak i oprogramowanie otwarte nie zawsze musi być darmowe. Oprogramowanie takie, często nazywa się oprogramowaniem własnościowym jako że jeden podmiot posiada prawa 23 The Free Software Definition z GNU OS home page; (tłumaczenie własne) 24 What is Copyleft? z GNU OS home page; 19

20 własności do jego dystrybucji. Każde oprogramowanie, by pozostać w zgodzie z obowiązującym prawem, musi posiadać licencję licencja określa nie tylko właściciela oprogramowania, ale też prawa, obowiązki i ograniczenia w stosunku do obu stron twórcy programu i użytkownika. Wolne oprogramowanie korzysta z niewielkiego zestawu licencji. Ważne jest, że licencje są stosowane szerzej, aniżeli w IT. Odmiany licencji, czyniącej obiekt nią objęty wolnym, używane są w literaturze, przemyśle rozrywkowym, mechanice i nauce. Wszystkim tym aspektom towarzyszy typ myślenia, pojmowania świata w kategoriach dóbr, którymi należy się dzielić dlatego, że powstają przy wspólnej i zbiorowej współpracy. Wolontariusze skłonni są poświęcać więcej niż osiem godzin dziennie, by wspomóc wybrany przez siebie projekt, godzin, za które pozornie nie otrzymają żadnej zapłaty. Świat programistów, z pozoru chaotyczny, posiada własne reguły, zasady, pisane lub nie które w większości przypadków pozostają ściśle przestrzegane, pomimo braku restrykcji za ich ignorowanie. Rys historyczny W kręgach akademickich, przy badaniach, projektach, rzeczą naturalną jest wspólna pomoc i pełna współpraca. Postęp naukowy bazuje na wcześniejszych osiągnięciach. Prace naukowe cytują inne prace naukowe, a ich autorzy czerpią korzyści z pracy swoich kolegów jest to rzecz naturalna i całkowicie zrozumiała. W takim właśnie, akademickim podejściu do wiedzy rozwijała się nowa dziedzina nauko informatyka. Oprogramowania komputerowe najczęściej rozumiane jest w terminach dzisiejszego świata informatyki, a dzielenie się nim komputerowego piractwa. Ten potoczny pogląd nie może być bardziej błędny, jako że początki ery komputerów opierają się właśnie na dzieleniu oprogramowaniem. Richard Stallman, swój manifest dotyczący wolnego oprogramowania otwiera słowami: 20

Prawa autorskie, licencje

Prawa autorskie, licencje Prawa autorskie, licencje Wyjaśnienie pojęć oraz tezy do dyskusji Michał Rad 21.10.2015 Przedstawione w dalszej części wykładu tezy są prywatnym poglądem autora i powinne być traktowane jako głos w dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad Prawo autorskie Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich polegają na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem. Nie wygasają, są niezbywalne, nieprzenoszalne i nie można się ich

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna Technologia Informacyjna Oprogramowanie i licencje dr. inż Adam Klimowicz Oprogramowanie Rodzaje oprogramowania System operacyjny Program komputerowy bądź zbiór programów, który zarządza sprzętem oraz

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład VI. Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład VI Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich 1 Licencja Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie?

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Ochrona Własności Intelektualnej cz. VI dr inż.tomasz Ruść Spis treści Na jakich zasadach możemy korzystać z prawa cytatu? Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Czy brak informacji

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste Prawa autorskie W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie cd. Prawa

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

III konferencja z cyklu "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce" Wrocław 12-13 maja 2011 r.

III konferencja z cyklu Wolne oprogramowanie w geoinformatyce Wrocław 12-13 maja 2011 r. 1 Open source software for Public Administration 2 Wolne oprogramowanie w administracji publicznej obniża koszt informatyzacji pozwala uzyskad dużo więcej za te same pieniądze wolnośd użytkowania, rozpowszechniania,

Bardziej szczegółowo

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji materiały, które są publicznie dostępne w internecie, opublikowane wraz z prawem

Bardziej szczegółowo

WOLNE OPROGRAMOWANIE w administracji publicznej. Łukasz Jachowicz honey@7thguard.net

WOLNE OPROGRAMOWANIE w administracji publicznej. Łukasz Jachowicz honey@7thguard.net WOLNE OPROGRAMOWANIE w administracji publicznej Łukasz Jachowicz honey@7thguard.net Historia Wolnego Oprogramowania Początki rozwoju oprogramowania Laboratorium AI MIT ( 70) Powstanie projektu GNU (1983)

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

166 Wstęp do statystyki matematycznej

166 Wstęp do statystyki matematycznej 166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

Software is like sex it s better when it s free. Linus Torvalds

Software is like sex it s better when it s free. Linus Torvalds Software is like sex it s better when it s free Linus Torvalds Free and Open Source Software czyli o rozwoju wolnego oprogramowania Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas 13 maja 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANE PRZEZ Makerbot Education OPRACOWANE PRZEZ MakerBot Education

OPRACOWANE PRZEZ Makerbot Education OPRACOWANE PRZEZ MakerBot Education w OPRACOWANE PRZEZ Makerbot Education OPRACOWANE PRZEZ MakerBot Education Copyright 2015 by MakerBot www.makerbot.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie. - bądź legalny za darmo

Wolne oprogramowanie. - bądź legalny za darmo Wolne oprogramowanie - bądź legalny za darmo Historia Wolnego Oprogramowania Początki rozwoju oprogramowania Laboratorium AI MIT ( 70) Powstanie projektu GNU (1983) Linux (1991-...) AI MIT GNU (1983) Linux

Bardziej szczegółowo

Wolne Oprogramowanie

Wolne Oprogramowanie Technologia informacyjna Wolne Oprogramowanie Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag Technologia informacyjna p. 1 Wolne Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady działania Epanel.pl, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa

KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa Warszawa, 9 kwietnia 2013 r. 1. Dzieła osierocone 1. Jakie są główne

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Kim są docelowi użytkownicy koncepcji?

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Kim są docelowi użytkownicy koncepcji? Użytkownik Kim są docelowi użytkownicy koncepcji? Określ 3-5 różnych grup użytkowników twojej koncepcji i opisz osoby w każdej z grup. Przykład poniżej. Profile użytkowników powinny stworzyć żywy obraz

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład VII. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład VII - semestr III Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Wytwarzanie oprogramowania Model tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Michał MŁOTEK Wydział Bezpieczeństwa Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA BEZPIECZEŃSTWO Czym jest bezpieczeństwo, a czym nie jest? BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

I. Raport wykonywalności projektu

I. Raport wykonywalności projektu Spis treści: " I. " Raport wykonywalności projektu..." str. 2 " II. " Glosariusz projektu... " str. 4 " III. " Diagramy relacji encja-związek..." str. 6 " IV. " Diagramy przepływu danych..." str. 7 " V.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL

REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Epanel.pl jest internetowym panelem umożliwiającym zarejestrowanym członkom uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej. 1.2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie:

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie: Repozytorium służy do przechowywania plików powstających przy pracy nad projektami we w miarę usystematyzowany sposób. Sam mechanizm repozytorium jest zbliżony do działania systemu plików, czyli składa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Departament Ewidencji Państwowych CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji 20.11.2015 wersja 1.0 msw.gov.pl 1/10 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia nowelizacji...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ Władysław Kobyliński Podstawy współczesnego zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź - Warszawa 2004 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci?

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci? Opracowanie i ocena ankiety Ankieta wśród polskich studentów studiujących na BTU w Cottbus odbyła się w kwietniu 2006r. Jej celem było przede wszystkim zbadanie zadowolenia z usług bibliotecznych jak również

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Idea wnioskowania statystycznego Celem analizy statystycznej nie jest zwykle tylko

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi przy pomocy narzędzi Net-SNMP

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi przy pomocy narzędzi Net-SNMP Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Szymon Klimuk Nr albumu: 187408 Praca magisterska na kierunku Informatyka Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Polityka bezpieczeństwa Zbigniew Suski 1 Polityka Bezpieczeństwa Jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Język perswazji w praktyce Jak skutecznie wpływać na rozmówców i przekonywać ich do swoich racji?

Język perswazji w praktyce Jak skutecznie wpływać na rozmówców i przekonywać ich do swoich racji? Język perswazji w praktyce Jak skutecznie wpływać na rozmówców i przekonywać ich do swoich racji? Szkolenie opracowane na podstawie najnowszych odkryć programowania neurolingwistycznego i wywierania wpływu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie

Wolne oprogramowanie Wykład popularny dla młodzieży szkół średnich Wolne oprogramowanie czyli czy można żyć bez PowerPointa Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas 2 października 2004 Spis treści 1 Wolne Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH Artur Bartoszewski Katedra Informatyki Politechnika Radomska Magdalena Gawor IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Aldona Zawałkiewicz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Upowszechnienie dostępu do Internetu, a co za tym idzie łatwiejszy

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Punkty widzenia Zespół Testów Manager Projektu Użytkownik końcowy Zespół Testów

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki Taka współpraca często owocuje obustronnymi korzyściami. W obliczu zbliżającego się kolejnego sezonu audytowego warto, by zarówno biegli rewidenci, jak i zarządy spółek objętych obowiązkiem badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Katowice, 25.11.2010 r. Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Warsztaty prowadzenie Zofia Oslislo 1 Czy potrzebuję (nowej) strony internetowej? mogę zwiększyć sprzedaż, gdy pozwolę klientom kupować

Bardziej szczegółowo

Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL

Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL 1. Wprowadzenie W dzisiejszych czasach Internet odgrywa istotną

Bardziej szczegółowo

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW Wymagania Aby poprawnie zainstalować (GM) AMXBans # 1.5.1/ # 1.6.1, potrzebujemy; * Najnowsze wydanie MetaModa * Najnowsza wersja AMXMod

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo