3. ZJAZD SIECI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "EUROPA CAFE" czerwca 2014 Przedstawicielstwo KE w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. ZJAZD SIECI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "EUROPA CAFE" 26 27 czerwca 2014 Przedstawicielstwo KE w Warszawie"

Transkrypt

1 3. ZJAZD SIECI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "EUROPA CAFE" czerwca 2014 Przedstawicielstwo KE w Warszawie W dniach czerwca 2014 odbył się 3. zjazd sieci organizacji pozarządowych Europa Cafe w Przedstawicielstwie KE w Warszawie. uczestników określiła się jako osoby z niewielkim doświadczeniem w zakresie współpracy międzysektorowej, kilkoro zaś oceniło swoją wiedzę w tym zakresie na 60%. Uczestniczyło w nim kilkanaście osób z różnych regionów Polski przedstawicieli mniejszych i większych organizacji pozarządowych. Zjazd zorganizowała 4 osobowa Grupa Inicjatywna (patrz ramka obok). Na początek konstelacje: Zjazd otworzyła Monika Ratyńska z Przedstawicielstwa zaczęliśmy od konstelacji, których celem było lepsze poznanie uczestników zjazdu pod kątem miejsca pochodzenia, a także w kontekście posiadanego doświadczenia i wiedzy w zakresie współpracy międzysektorowej. Okazało się, że tym razem najliczniej reprezentowane było centrum Polski mazowieckie oraz Dolny Śląsk i Wielkopolska. Większość Współpraca międzysektorowa w Polsce szanse i wyzwania Sesję poprowadziła Justyna Szambelan z OFOP, wskazując, że intencja OFOP jest wspomaganie NGOsów w ich działalności, zgodnie z potrzebami organizacji. W sesji wzięły udział ekspertki: Marta Wiśniewska - Polska Zielona Sieć, Natalia Ćwik-Obrębowska - Go Responsible Consulting, Magdalena Pękacka - Forum Darczyńców. Warto pamiętać: W dniach 8 15 września 2014 OFOP organizuje VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, poświęcone dorobkowi trzeciego sektora ostatnich 25 lat. Więcej: Jednym z przykładów wypracowanych w Polsce do tej pory zasad współpracy międzysektorowej jest Karta Etyczna Polskiej Zielonej Sieci, zrzeszającej aktualnie 11 organizacji ekologicznych. Polska Zielona Sieć już w roku opracowała pierwszą kartę etyczną pozarządowych organizacji ekologicznych. W 2011 roku powstał pomysł rozszerzenia karty o zasady współpracy z biznesem. Nowa karta jest uproszczona, ale zawiera bardzo ważne wytyczne dla organizacji ekologicznych dot. współpracy z biznesem: Z badań Forum Darczyńców, zrzeszającego 24 organizacje grantodawcze, w Polsce jest ok. 130 fundacji korporacyjnych, ale tylko część z nich działa aktywnie. Z badań wynika, że najchętniej wspierane przez fundacje korporacyjne obszary to edukacja, wychowanie, pomoc społeczna. Ok. 70% tych fundacji wspiera edukację. Zob. raport "Fundacje korporacyjne w Polsce 2012"

2 Jednym z największych wyzwań we współpracy NGO biznes jest zbudowanie relacji miedzy sektorami na nowych zasadach. "Dużą krzywdę relacjom miedzy sektorami mówi Natalia Ćwik - Obrębowska uczyniło podejście sprzedażowe, którego przez całe lata uczono trzeci sektor. To wzmacniało postawę roszczeniową, oparta na transakcji, ale takiej relacji nie można nazwać współpracą. Często powtarzam: My nie współpracujemy z firmami, tylko z ludźmi!" WSKAZÓWKI DOT. WSPÓŁPRACY NGOs Z BIZNESEM WNIOSKI Z SESJI: Nie pisz, że szukasz sponsora szukaj darczyńcy. Z prawnego punktu widzenia NGOsy nie mogą korzystać ze sponsoringu. Zanim wyślesz pismo do fundacji, poznaj najpierw możliwości po drugiej stronie, przejrzyj stronę internetową fundacji, jej misję, cele, budżet. Zadzwoń, umów się na spotkanie. Warto zainwestować czas i dobrze sprofilować swoje zapytanie. Zainteresuj się wolontariatem korporacyjnym to może być szansa na współpracę, na pierwszy krok. Wolontariat korporacyjny ma potencjał transformacyjny dla firmy. "Ludzi motywują pieniądze tak długo, jak nie zaoferujemy im czegoś bogatszego w znaczenie" zaoferuj znaczenie, wartość, nie tylko zysk. Większość fundacji zamieszcza informacje o konkursach na portalu ngo.pl Możesz zaproponować projekt kilkuletni, ale nie więcej niż 3 letni. Kierunkiem strategicznym dla NGOsów powinno być w ciągu najbliższych 5 6 lat budowanie bazy potencjalnych darczyńców indywidualnych. Najcenniejsze jest zbudowanie relacji z regularnym darczyńcą. Buduj i pielęgnuj relacje z ludźmi, także w firmach im bardziej autentyczne są relacje, tym lepiej dla współpracy. Wiele firm prowadzi wewnętrzne konkursy grantowe dla własnych pracowników, którzy mogą zechcieć z Wami współpracować. Pamiętaj, że współpraca nie zawsze kosztuje. Można również się włączać we współpracę bezkosztowo, oferując własne talenty i kompetencje i wspierając ich wymianę.

3 GRUPA DYSKUSYJNA 1 Analiza przypadku: partnerstwa z biznesem na przykładach doświadczeń uczestników zjazdu Wnioski przygotowały: Olga Kozłowska i Justyna Szambelan (OFOP) Analizowaliśmy partnerstwa NGO z biznesem na podstawie przykładów zaprezentowanych przez uczestników zjazdu. Staraliśmy się przy tym odpowiedzieć sobie na pytanie: Dlaczego partnerstwo zadziałało? Jak przygotować się do współpracy? Czy tego rodzaju model partnerstwa da się powtórzyć w innych organizacjach? I. Przykład: Festiwal Szpitalna Łączy - przykładem podzielił się Andreas Speiser, Instytut Spraw Publicznych Był to 2--dniowy festiwal uliczny zorganizowany przez Instytut Spraw Publicznych w dniach czerwca 2014 w Warszawie z okazji 25 lat wolności. Celem festiwalu było zintegrowanie lokalnej społeczności, w tym pracowników różnych organizacji pracujących w budynku przy ul. Szpitalnej 5 w Warszawie, mieszkańców sąsiadujących budynków, a także inne osoby zainteresowane działalnością organizacji zlokalizowanych przy Szpitalnej. Do projektu były zaangażowane przedsiębiorstwa prowadzące działalność przy ul. Szpitalnej, w szczególności kawiarnia firmy E. Wedel, która m.in. gościła panel dyskusyjny z przedstawicielami organizacji. Jednym z czynników powodzenia partnerstwa była bliskość przestrzenna. Sąsiadujące ze sobą NGO i firmy mają motywację do bliższego poznania się i networkingu. Jednocześnie organizację wydarzenia ułatwiły niskie koszty dla darczyńców udostępnienie sali w kawiarni. Dla NGO korzystne było, że panel w kawiarni wiąże się z dodatkowymi atrakcjami (możliwość zamówienia gorącej czekolady!) dla uczestników, co przełożyło się na dobrą frekwencję. II. Przykład: Siłownia na świeżym powietrzu w Sobieszowie przykładem podzieliła się Halina Moszyńska Prezes Zespołu Aktywności Społecznej w Sobieszowie Zespół Aktywności Społecznej zrealizował w 2013 roku lokalną inicjatywę siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy, na rzecz której działa. Na wyznaczonej przestrzeni wyłożona została odpowiednia nawierzchnia i zamontowane zostały urządzenia z instrukcjami do korzystania z nich. Nawierzchnia została wykonana przez lokalne wyspecjalizowane przedsiębiorstwo po kosztach; inni lokalni przedsiębiorcy, a także indywidualni darczyńcy przekazali pieniądze na zakup urządzeń. Przede wszystkim projekt wypływał z autentycznych potrzeb społecznych zidentyfikowanych w ankiecie wśród mieszkańców przekonało to lokalnie działających przedsiębiorców, że ich wkład zostanie doceniony. Wsparcie darczyńców było mocnym argumentem przetargowym, który zdecydował o zaangażowaniu finansowym władz miasta. W przestrzeni siłowni umieszczona została tablica wskazująca na wykresie tortowym udział poszczególnych darczyńców w jej powstaniu, jednej z firm-darczyńców umożliwiono też reklamę na ogrodzeniu; darczyńcy biznesowi uzyskali więc korzyści promocyjne, również na poziomie nieformalnym. Ponownie kluczowa okazała się bliskość przestrzenna. III. Przykład: Marka miasta magnesem dla inwestorów (Polska/Ukraina Forum Energetyczne) przykładem podzielił się Paweł Wiszniewski, Instytut Studiów Wschodnich Projekt realizowany z funduszy MSZ (Polska Pomoc Rozwojowa 2014), w którym udział wzięli przedstawiciele miast z Ukrainy oraz przedsiębiorcy z Polski. Projekt wskazywał możliwości kooperacji miast z biznesem poprzez e-learning oraz wizyty studyjne dla uczestników. Projekt miał duży walor networkingowy, bezpośredni kontakt indywidualnych osób-przedstawicieli różnych sektorów ułatwił nawiązanie współpracy. Sąsiedztwo, tym razem w wymiarze międzynarodowym, znów okazało się czynnikiem powodzenia.

4 GRUPA DYSKUSYJNA 2 Jak instytucje publiczne mogą się włączyć we współpracę międzysektorową? W jaki sposób mogą stać się katalizatorem zmian? Wnioski przygotowała: Monika Ratyńska Przedstawicielstwo KE Główne wątki dyskusji Przestrzeń: potrzebna jest przestrzeń do współpracy, miejsce, które jest stabilne, trwałe, animowane, odpowiednio facylitowane. Zapewnienie takiej przestrzeni mogłoby być zadaniem instytucji publicznych. Z drugiej strony uczestnicy wskazali, że mamy w Polsce dużo dostępnej przestrzeni (na wsi, w małych miasteczkach i miastach), ale przestrzeń ta "stoi pusta". Zjawisko "pustej przestrzeni" wskazuje, że sama przestrzeń nie wystarczy. Przestrzeń nie tworzy jeszcze organizacji, tworzą ją ludzie. Potrzebni są więc właściwi ludzie do tworzenia odpowiednich warunków w tej przestrzeni do współpracy. Ludzie: Sama przestrzeń nie tworzy organizacji, potrzebni są właściwi ludzie, którzy zachęcą, zainspirują, zaangażują innych, a więc prawdziwi gospodarze, liderzy. Jakich umiejętności potrzebujemy, jakich liderów, gospodarzy, aby tworzyć odpowiednią przestrzeń? Ważne jest budowanie autentycznych relacji z konkretnymi ludźmi z różnych sektorów, bo współpraca opiera się na relacjach z ludźmi. Niskie zaufanie społeczne w Polsce opór przed współpracą - Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zaufania społecznego ludzie sobie nie ufają, sektory sobie nie ufają mamy wiele do zrobienia w sieci Europa Cafe w zakresie działania na rzecz budowania zaufania społecznego w Polsce, zwłaszcza w kontekście współpracy międzysektorowej. W sieci Europa Cafe budujemy zaufanie do siebie, zaufanie między sektorami. NGOsy: Organizacje pozarządowe często przejawiają postawę roszczeniową wobec instytucji, mówiąc "nie mamy pieniędzy, nie możemy nic zrobić", tymczasem można współpracować także bezkosztowo, oferując kompetencje, talenty, wymieniając się nimi. Ważne jest ustalenie zasad współpracy z biznesem kwestii etycznych, co ma kierować organizacjami w wyborze takiej a nie innej branży, firmy do współpracy? Jakie zasady etyczne? Instytucje publiczne: współpraca z instytucjami wymaga czasu długie oczekiwanie na odpowiedź, jest dużo rozczarowań i frustracji ze strony NGOsów. Instytucje są związane czasochłonnymi procedurami, nieelastyczne. Konieczna jest zmiana kultury organizacyjnej, aby więcej odpowiedzialności znalazło się na niższych szczeblach organizacji, bardziej partnerska i płaska kultura. Instytucje musza przestać trzymać fason to gra pozorów. Lista najważniejszych pytań stworzona przez uczestników dyskusji: O potrzebie facylitacji Przestrzeni: Czy potrzebny nam Gospodarz? Kim jest Gospodarz Przestrzeni? Dlaczego brak pomysłów na wykorzystanie przestrzeni w Polsce? O potrzebie umiejętności budowania społeczności i działania na rzecz wspólnoty: Jak to zrobić, aby grupy i ludzie, którzy mogliby ze sobą współpracować, czuli się chciani i zapraszani? Jak budować Społeczność? Jak wyłaniać liderów? Jak wyłaniać gospodarzy? Gdzie szukać ludzi wrażliwych na wielopłaszczyznowość? Jak wspierać nową kulturę? Jak zaangażować ludzi i podnieść poziom partycypacji? Jak ludzi zainteresować, zachęcić? Jak możemy się uczyć od klastrów i start upów? O rozwój sieci Europa Cafe: Co możemy zrobić na rzecz upowszechnienia Lokalnych Grup Działania w Polsce? Czy możemy zrobić spotkanie na temat RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność? Jak rozszerzać nasza sieć Europa Cafe aby jechać w regiony, włączać inne NGOsy? O potrzeby NGOsów: Czy możliwe są centra informacji dla NGOsów? Aby łączyć ludzi, społeczność. Jak przekonać, zachęcić NGOsy, aby szukały nowych źródeł i modeli finansowania?

5 2. DZIEŃ ZJAZDU SIECI EUROPA CAFE Rozpoczęliśmy od posumowania pierwszego dnia zjazdu. Następnie Ewa Modrzejewska z MamPrawoWiedziec.pl omówiła wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego pod kątem potrzeb organizacji pozarządowych. MamPrawoWiedziec.pl (prezentacja Ewy w załączeniu). Dowiedz się więcej o europosłach i pobierz darmową aplikację na smartphona - europoseł.pl Kolejne spotkanie było poświęcone rozszerzeniu EU w 10. rocznicę członkostwa Polski w EU. Wśród zaproszonych gości znaleźli się senator Józef Pinior oraz Marco Babić z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie poprowadził Marcin Sokołowski ze stowarzyszenia Kilim Kultur. Wnioski ze spotkania w załączeniu. Następnie Tomek Gibas, doradca ekonomiczny Przedstawicielstwa KE w Polsce, omówił rekomendacje społeczno - ekonomiczne Komisji Europejskiej dla Polski oraz zachęcił do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych na temat strategii UE Europa Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych:http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_pl.htm Aby przeczytać o rekomendacjach

6 Krąg na podsumowanie zjazdu Współtworzenie jako podstawa działania sieci Europa Cafe rola Grupy Inicjatywnej Podstawą działania sieci Europa Cafe ma być współtworzenie, a ono opiera się na zaangażowaniu mądrości, talentów, wiedzy samych uczestników w wypracowywanie rozwiązań. Zadaniem Grupy Inicjatywnej ma być zaś stworzenie jak najlepszych warunków do ujawnienia się potencjału grupy, czyli warunków do kreatywnego myślenia na poziomie grupy. Jeden lider i jedna perspektywa to już dziś za mało, by wypracować innowacyjne i optymalne rozwiązania, potrzebujemy szerokiego kontekstu, wielu różnych perspektyw, inteligencji całej społeczności. Dlatego w różnorodności także sieci - tkwi ogromny potencjał, jednak stworzenie warunków do rozmowy i wspólnej pracy dla bardzo zróżnicowanej grupy, o wielu różnych potrzebach i perspektywach to złożone zadanie, przez wielu nazywane nawet sztuką!:-) Źródłem inspiracji dla Przedstawicielstwa KE w Polsce w tym zakresie jest Art of Hosting and Harvesting Conversations that Matter lub inaczej mówiąc sztuka przywództwa partycypacyjnego (zob. Stamtąd wywodzi się pojęcie Core Teams, które można luźno przetłumaczyć jako właśnie Grupę Inicjatywną, której zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków do kreatywnego myślenia grupy, do współtworzenia, do zaangażowania talentów i stanowisk wszystkich uczestników, dbanie o całość procesu. Można użyć metafory Gospodarza, który przygotowuje gościom warunki do "przyjęcia", autentycznego spotkania ludzi i perspektyw, rozmowy w strategicznym, ważnym celu. Jeśli chcesz spróbować, zaoferować swoje talenty na rzecz innych, przyłącz się do Grupy Inicjatywnej Zjazdu, serdecznie zapraszamy! (Kontakt: Oprac. Monika Ratynska Co dalej? Pomysły na usprawnienie działania sieci Na zakończenie zjazdu Monika Ratyńska podziękowała uczestnikom za ponad rok wspólnej pracy, 3 wizyty studyjne i 3 zjazdy sieci, które miały miejsce od 2013 roku. W związku z wyjazdem Moniki Ratyńskiej do Brukseli we wrześniu 2014, nowym koordynatorem sieci Europa Cafe ze strony Przedstawicielstwa będzie Katarzyna Pszczoła. Katarzyna zapewniła uczestników sieci o swoim wsparciu oraz gotowości do dalszej pracy. Był to także doskonały moment na podsumowanie dotychczasowych dokonań i na otwarcie nowego rozdziału w życiu sieci, a także na wypracowanie nowej formuły funkcjonowania sieci. Uczestnicy docenili nieformalną atmosferę zjazdów jako sprzyjającą autentycznej rozmowie, edukacyjny charakter sieci (zdobywana tutaj wiedza może być przeniesiona na poziom regionalny i lokalny), czas na rozmowę i lepszą współpracę z Komisja Europejską. Pojawiło się także wiele sugestii ze strony uczestników na usprawnienie działalności sieci, m.in. POMYSŁY NA USPRAWNIENIE SIECI: Uściślenie misji sieci Europa Cafe i celów jej działania oraz opublikowania tej informacji w stałym miejscu Udostępnienie raportów z poprzednich zjazdów w stałym miejscu dostępnym dla członków sieci, także nowych Aktywne działanie na rzecz zwiększenia partycypacji i zaangażowania w działalność sieci (w kontekście dość niskiej frekwencji podczas tego zjazdu) Zaproszenie do sieci nowych uczestników, większego otwarcia sieci Organizowanie zjazdów w regionach, nie tylko w stolicy (tu pojawiła się propozycja ugoszczenia zjazdu w Poznaniu ze strony Moniki Łagodzińskiej), Zadbanie o większą widoczność sieci w istniejących systemach, strukturach i stronach internetowych (strona Przedstawicielstwa?) Wypracowanie wartości dodanej sieci dla obywateli - co wspólnie wypracujemy? Zastosowanie w jeszcze większym stopniu metod angażujących (np. Open Space) niż paneli dyskusyjnych czy form biernych (Olga Lidia Kozłowska zaoferowała swój talent jako facylitatorka Open Space) Podsumowanie opracowała: Monika Ratynska, Przedstawicielstwo KE w Polsce SAVE THE DATE: Następny zjazd sieci / 10 / 2014 WARSZAWA Kontakt: Dołącz do grupy dyskusyjnej sieci na FB: https://www.facebook.com/#!/groups/ /?fref=ts Podsumowanie opracowała: Monika Ratynska,

7

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009

Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009 Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009 Europejska współpraca wspó praca w zakresie problematyki i działań dzia a młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo