SPECYFIKACJA USŁUGI HOSTINGU WWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA USŁUGI HOSTINGU WWW"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA USŁUGI HOSTINGU WWW 1 Przedmiot Specyfikacji. 1. Specyfikacja zawiera informacje na temat aktualnych warunków technicznych i zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi Hostingu WWW, udostępniana jest Klientom zgodnie z 1 ust. 1 lit. g Regulaminu SUPERHOST. 2. Przez użyte w Specyfikacji określenia należy rozumieć: a) WiseCloud - zarządzany przez SUPERHOST rozproszony system hostingowy, składający się z wielu fizycznych serwerów, różniących się od siebie konfiguracją sprzętową i systemową. b) Limit pojemności Usługi - maksymalny rozmiar danych, które mogą być umieszczone przez Klienta na powierzchni dysku serwera. SUPERHOST może umożliwić przekroczenie udostępnionej powierzchni, wówczas powstaje obowiązek zapłaty zgodnie z Cennikiem. c) Limit transferu - łączny maksymalny rozmiar danych wysłanych z i do Usługi. Jeśli Limit Transferu jest podany w stosunku rocznym, to przysługujący w każdym miesiącu kalendarzowym stanowi 1/12 limitu rocznego, określonego w Umowie. Do transferu zaliczany jest ruch stron internetowych, poczty elektronicznej, FTP oraz pobierania backupów. Transfer naliczany jest dwójkowo, tzn. 1 GB = 1024 MB. Transfer zerowany jest w pierwszym dniu każdego miesiąca. d) Usługa poczty elektronicznej - udostępnienie Klientowi możliwości tworzenia i korzystania z określonej liczby kont poczty . Rozmiar danych umieszczonych na kontach poczty elektronicznej oraz wielkość ich transferu wliczane są do poziomu wykorzystania parametrów Usługi. e) Ochrona antyspamowa i antywirusowa - oprogramowanie działające w ramach serwerów poczty służące do ochrony poczty elektronicznej Klienta w szczególności przed wiadomościami typu spam. SUPERHOST zastrzega sobie prawo do korzystania z rozwiązań globalnych, które mogą w szczególnych wypadkach ograniczyć możliwość przesłania lub odebrania korespondencji zakwalifikowanej przez to oprogramowanie jako niebezpieczne lub niepożądane. Oprogramowanie antyspamowe gwarantuje wysoką skuteczność, jednak nie daje gwarancji zupełnej i szczelnej ochrony kont pocztowych przed niechcianą pocztą. f) Limit CPU - maksymalne dzienne wykorzystanie mocy obliczeniowej serwerów, liczone w jednostkach rdzeni procesora i odzwierciedlające czas procesora, jaki może zostać wykorzystany na wykonywanie procesów oprogramowania Klienta. Obliczenia wykonywane są na podstawie tzw. "minut cputime", pochodzą z mechanizmu "process accounting" w kernelu Linuxa i polegają na sumowaniu czasu procesora w trybie "user" oraz "system". g) Utrzymywanie domen w pakiecie - udostępnienie możliwości utrzymywania domen internetowych w ramach opłaty za Usługę Hostingu WWW. Warunkiem prawidłowego przedłużenia tak utrzymywanej domeny jest wniesienie opłaty za Usługę Hostingową nie później niż 48 godzin przed wygaśnięciem domeny. 3. W wypadku przekroczenia wynikającego z Umowy Limitu transferu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zgodnej z Cennikiem opłaty dodatkowej. SUPERHOST poinformuje Klienta o wyczerpaniu 80% miesięcznego Limitu transferu określonego w Umowie. SUPERHOST może umożliwić przekroczenie Limitu transferu, wówczas powstaje obowiązek zapłaty zgodnie z Cennikiem. W przypadku wykorzystania 100% przysługującego w miesiącu Limitu transferu, w

2 sytuacji nieuiszczenia opłat za zwiększenie Limitu transferu, SUPERHOST zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi do końca danego miesiąca. 4. SUPERHOST poinformuje Klienta o wykorzystaniu 110% dziennego Limitu CPU. Jeżeli po 14 dniach średnie wykorzystanie Limitu CPU z ostatnich trzech dni przekracza 100% lub w przypadku jednorazowego przekroczenia 200% Limitu CPU, SUPERHOST zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi do czasu udokumentowanego usunięcia przez Klienta przyczyn zawieszenia. 5. SUPERHOST wprowadza parametry bezpieczeństwa określone w Specyfikacji, aby zapewnić prawidłowe działanie Usługi. 6. W sytuacji, gdy strona internetowa lub poczta elektroniczna Klienta przekracza parametry określone w Specyfikacji, oznacza to, że generowane obciążenie jest za duże na hosting współdzielony. SUPERHOST zaleca wówczas skorzystanie z pakietu o wyższych limitach lub zastosowanie rozwiązania opartego o serwery VPS lub serwery dedykowane. Parametry usług. 2 Limit pojemności Usługi i transferu danych Zgodnie z Umową Zgodnie z Umową Zgodnie z Umową Pliki i domeny Konta FTP 10 bez ograniczeń bez ograniczeń Limit jednoczesnych połączeń FTP przez jednego użytkownika Zmiana chmod dla plików Zmiana chown dla plików nie nie nie Limit domen podpiętych bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń Podpinanie domen utrzymywanych poza SUPERHOST Limit subdomen bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń Utrzymywanie domen w pakiecie za darmo Rejestrowanie własnych domen 0 0 0

3 Transferowanie własnych domen Edycja rekordów MX Dostęp do darmowej domeny website.pl Konta bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń Limit wielkości kont 50 GB 50 GB 50 GB Limit wielkości wiadomości wychodzącej lub przychodzącej Limit odbiorców jednej wiadomości Limit wysyłanych wiadomości na 20 minut Limit odbiorców wiadomości na 20 minut Uwierzytelnienie poczty e- mail 100 MB 100 MB 100 MB Ochrona antyspamowa Ochrona antywirusowa Autoresponder, tryb urlopu Przekierowania wiadomości bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń Dostęp do poczty przez www, webmail Aliasy pocztowe bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń Nauka systemu antyspamowego poprzez oznaczanie wiadomości Elastyczny podział miejsca między pocztę i pliki www Maksymalny czas przechowywania 30 dni 30 dni 30 dni wiadomości w katalogu SPAM Maksymalny czas przechowywania wiadomości w katalogu TRASH 90 dni 90 dni 90 dni

4 Oprogramowanie Dostęp do Panelu Klienta Dostęp do WisePanelu Obsługa PHP Obsługa Perl Obsługa CGI Obsługa Zend Optimizer Obsługa GD2 Obsługa mod_rewrite Obsługa ioncube Loader Obsługa.htaccess Obsługa.htpasswd Obsługa SSH nie nie nie Kreator stron www 1 projekt (3-msc) 2 projektów (3- msc) Limit stron w Kreatorze WWW 3 projekty bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń Statystyki stron www Ochrona katalogów Blokada IP Wildcard Zabezpieczenie HotLink Indeksowanie Własne strony błędów Logi dostępu Logi błędów Cykliczne uruchamianie skryptów CRON Automatyczne instalatory aplikacji Protokół SSL opcja opcja opcja Własny adres IP opcja opcja opcja Backup i transfer

5 Automatyczny backup plików, baz danych, poczty Częstotliwość backupu dostępnego w WisePanelu Dostęp do backupów w WisePanelu Dostęp do bieżącego wykorzystania transferu Częstotliwość odświeżania danych wykorzystania transferu Możliwość zakupu dodatkowego transferu min. raz na 7 dni min. raz na 7 dni min. raz na 7 dni 6 godzin 6 godzin 6 godzin Bazy danych Bazy danych MySQL 25 bez ograniczeń bez ograniczeń Limit wielkości bazy danych MySQL Limit godzinowy liczby zapytań do bazy danych MySQL Limit liczby równoczesnych połączeń do bazy danych MySQL Dostęp do bazy z zewnętrznych serwerów Modyfikacja uprawnień dostępu do bazy danych MySQL 1 GB 2 GB 5 GB Lokalizacja bazy danych nie nie nie MySQL na tym samym serwerze co pliki www Dostęp phpmyadmin Bazy danych nie 2 5 Limit wielkości bazy danych Limit godzinowy liczby zapytań do bazy danych n/d 2 GB 5 GB n/d

6 Limit liczby równoczesnych połączeń do bazy danych Dostęp do bazy z zewnętrznych serwerów Modyfikacja uprawnień dostępu do bazy danych Lokalizacja bazy danych na tym samym serwerze co pliki www n/d n/d tak tak n/d tak tak n/d nie nie Dostęp phppgadmin n/d tak tak Pozostałe limity START BIZNES Pakiet BIZNES Limit CPU 45 cputime 135 cputime 300 cputime Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP Maksymalna liczba żądań HTTP w ciągu doby Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP/CGI Maksymalna ilość pamięci na skrypt PHP/CGI Maksymalny rozmiar danych POST Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer s. 60 s. 60 s. 128 MB 128 MB 128 MB 16 MB 16 MB 16 MB bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń Liczba równoległych procesów Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań CRON Maksymalna liczba plików na serwerze Maksymalna liczba plików w katalogu Limit wielkości pliku na serwerze GB 10 GB 10 GB

7 Konfiguracja globalna 3 Wersja MySQL Wersja Wersja Perl 5.1.x 8.4.x 5.10.x Ogólne zabezpieczenia backup, firewall, zabezpieczenia fizyczne Zabezpieczenia zasilania Redundantne łącza internetowe Zabezpieczenia RAID Stosowane systemy operacyjne Serwer Apache Interpretery PHP UPS, agregat prądotwórczy tak, BGP4 tak Linux 2.4.x 4.4.x, 5.2.x, 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x Obsługiwane protokoły POP3, POP3S, SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS Rozwiązania antyspamowe Gwarantowane moduły PHP Gwarantowane moduły Apache Mechanizmy blokowania spamu, m.in. SpamAssassin, Czarne Listy (blacklists), Białe Listy (whitelists), RBL, Bayes bcmath, bz2, calendar, cgi, ctype, curl, date, dba, dom, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, imap, ioncube Loader, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mime_magic, mysql, mysqli, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, posix, pspell, readline, Reflection, session, SimpleXML, soap, sockets, SPL, SQLite, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, Zend Optimizer, zip, zlib, memcached authn_file_module (static), authn_core_module (static), authz_host_module (static), authz_groupfile_module (static), authz_user_module (static), authz_core_module (static), access_compat_module (static), auth_basic_module (static), Dostępne języki programowania dla bazy danych file_cache_module (static), socache_shmcb_module (static), socache_dbm_module (static), so_module (static), bucketeer_module (static), case_filter_module (static), case_filter_in_module (static), ext_filter_module (static), include_module (static), filter_module (static), deflate_module (static), http_module (static), mime_module (static), log_config_module (static), _module (static), env_module (static), mime_magic_module (static), expires_module (static), headers_module (static), unique_id_module (static), setenvif_module (static), version_module (static), slotmem_shm_module (static), mpm_worker_module (static), unixd_module (static), status_module (static), autoindex_module (static), info_module (static), suexec_module (static), cgid_module (static), negotiation_module (static), dir_module (static), actions_module (static), userdir_module (static), alias_module (static), rewrite_module (static), security2_module (shared) PL/PgSQL, rozszerzenie pgcrypto

8 Gwarantowane aplikacje WordPress, Joomla, Drupal i in. Obsługa Helpdesk 24/7 Telefon 24/7 Monitoring usług 24/7 Dostęp do Centrum Pomocy WWW Powiadomienia o wygasaniu usług i domen 14 dni testu tak - dostępne w cenie pakietu nie - niedostępne w cenie pakietu opcja - dostępne jako opcja dodatkowo płatna n/d - nie dotyczy 2. Specyfikacja obowiązuje od dnia do odwołania nowszą wersją Specyfikacji.

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH Ważność specyfikacji Od dnia 2011-09-28 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. Określenia występujące w Specyfikacji 1. Panel Klienta oznacza oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA WARUNKI TECHNICZNE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA WARUNKI TECHNICZNE Minimalne wymagania techniczne dotyczące wynajmu serwerów oraz łącza telekomunikacyjnego na potrzeby stron internetowych MSW W ramach

Bardziej szczegółowo

SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych...

SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych... SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych... Oferujemy Państwu profesjonalny hosting już od około 0,17 zł netto/dziennie. Jeśli korzystają Państwo z dużych drogich serwerów i nie chcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP Jednorazowa opłata instalacyjna VAT 3. 64.20.1 w lokalizacji centralnej CENTRUM ruter CISCO w lokalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, na jakich OVH zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY USŁUGI etlink FIRMA

CENNIK PODSTAWOWY USŁUGI etlink FIRMA 1. Postanowienia ogólne CENNIK PODSTAWOWY USŁUGI etlink FIRMA 1.1. Usługi etlink FIRMA świadczonej przez Opertora, zwanego dalej Cennikiem, określa wysokość opłat za Usługi etlink FIRMA oraz zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Promocja Aktywuj sukces! Osiągaj cele z serwerami Active! - serwer Active - 16,50 zł/m-c + 23% VAT, serwer ActivePro 33 zł/m-c +23% VAT

Promocja Aktywuj sukces! Osiągaj cele z serwerami Active! - serwer Active - 16,50 zł/m-c + 23% VAT, serwer ActivePro 33 zł/m-c +23% VAT Serwery Active w ramach swojej powierzchni dyskowej zapewniają utrzymanie serwisu WWW oraz kont e-mail we własnej domenie, obsługę wielu domen, swobodny podział powierzchni dyskowej oraz pozwalają na wygodne

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010.

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. ISPConfig DOKUMENTACJA Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. Spis treści I. Podręcznik dla Administratora... 5 1. Informacje ogólne.... 6 1.1. Nazwa użytkownika oraz hasło.... 6

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim 1 Spis treści: SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją )

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) 1 DEFINICJE 1. W treści Specyfikacji następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej w treści, a w zakresie nieuregulowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTING I DOMENY 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTING I DOMENY 1. PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTING I DOMENY 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach należących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 13.01.2014 r.

Wersja z dnia 13.01.2014 r. Szczegółówe warunki korzystania z usługi Dedicated Cloud Wersja z dnia 13.01.2014 r. Artykuł 1 Definicje Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie terminów: 1. Cloud: Technologia pozwalająca

Bardziej szczegółowo

PORADNIK "JAK ZAŁOŻY Ć KONTO WWW NA ELEKTRODA.EU" Przemysław Kojac v1.0

PORADNIK JAK ZAŁOŻY Ć KONTO WWW NA ELEKTRODA.EU Przemysław Kojac v1.0 PORADNIK "JAK ZAŁOŻY Ć KONTO WWW NA ELEKTRODA.EU" Przemysław Kojac v1.0 I. Zakładanie konta Wejdż na stronę http://www.elektroda.net i kliknij Załóż konto w sekcji WWW z PHP i MySQL.eu (rys.1.1.). (rys.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Karta produktowa serwera dedykowanego R710/ E 5620

Karta produktowa serwera dedykowanego R710/ E 5620 Karta produktowa serwera dedykowanego R710/ E 5620 Specyfikacja sprzętowa serwera dedykowanego Marka oraz model Dell, model R710 Obudowa Rack, 2U, ramka frontowa, szyny jezdne - szybki i wygodny dostęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo