CZEŚĆ III OPIS PRZZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZEŚĆ III OPIS PRZZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk ul. Rudolfa Weigla 12, Wrocław tel. / fax. (4871) , NIP: ; REGON: Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego SZP/11/2014 CZEŚĆ III OPIS PRZZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) System akwizycji i weryfikacji danych umożliwiający odczyt wyników badań immunogenetycznych W ramach projektu: Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank Nr POIG /13 CPV: (analizatory)

2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA System złożony z kapilarnego analizatora DNA oraz aparatów do amplifikacji i detekcji amplifikacji sekwencji genomowego DNA wraz z oprogramowaniami komputerowymi sterującymi pracą tych urządzeń i specjalistycznymi programami przeznaczonymi do akwizycji, przechowywania i zaawansowanej analizy różnego typu polimorfizmów genetycznych. Sprzęt będzie wykorzystany do realizacji projektu Nr POIG /13 W szczególności system będzie służył do odczytu, analizy oraz weryfikacji danych immunogenetycznych w celu ich przygotowania do konwersji do tworzonej bazy danych MultiGenBank. System umożliwi odczyt wyników badań immunogenetycznych prowadzonych w oparciu o rozkład elektroforetyczny metodą kapilarną krótkich fragmentów DNA: sekwencjonowanie, analizę mikrosatelit (STR) i krótkich tandemowych powtórzeń (VNTR) oraz analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP; dyskryminacja alleli). System, w oparciu o zastosowanie specyficznego panelu sond i barwników, poprzez zautomatyzowany cykl amplifikacji DNA i rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA umożliwi równoczesną detekcję różnych sygnałów fluorescencji dla różnego typu analizowanych polimorfizmów genów. System będzie wyposażony w: 8 kapilarny analizator DNA; komputer sterujący pracą analizatora DNA; komputer z oprogramowaniem przeznaczonym do analizy wyników sekwencjonowania, fragmentów powtórzeń polimorfizmów DNA; termocykler do amplifikacji DNA z blokiem grzejnym dla panelu 6 niezależnych temperatur; aparat z zautomatyzowanym cyklem amplifikacji DNA w systemie FAST; komputer sterujący pracą amplifikatora DNA wraz z oprogramowaniem przeznaczonym do analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP), ekspresji genów oraz oprogramowania HRM (High Resolution Melting) do wykrywania mutacji SNP, insercji, delecji, oraz analizy metylacji; termocykler do amplifikacji DNA z blokiem grzejnym dla panelu 3 niezależnych temperatur; dwa UPSy; II. WYMAGANIA TECHNICZNE L.p. Nazwa przedmiotu Parametry obligatoryjne Tak/Nie Parametry oferowane zamówienia 1. Kapilarny analizator System do sekwencjonowania i DNA z komputerem sterującym pracą analizy długości fragmentów DNA metodą kapilarną 2. analizatora i komputerem do analizy Dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu nie mniejsza niż 98% 3. danych polimorficznych fragmentów nie mniejsza niż Dokładność odczytu przy analizie 99.9% 4. Wykonywanie na jednej płytce analizy sekwencji i długości fragmentów DNA w jednym cyklu roboczym analizatora. 5. Oprogramowanie do zarządzania 2

3 następującymi funkcjami aparatu: - monitorowanie czasu pracy i daty ważności (RFID - Radio Frequency Identification) odczynników i elementów zużywalnych spełniających wymogi GLP - możliwość zastosowania odczynników i elementów zużywalnych w formacie ułatwiającym aplikację 6. Minimum 8 kapilar z możliwością rozbudowy aparatu do 24 kapilar 7. Zapewnienie równoczesnej detekcji co najmniej 6 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze. 8. Automatyczny podajnik próbek na 96 próbek, z odpowiednim wyposażeniem 9. Możliwość ustalania kolejności pobierania próbek z płytki 10. Możliwość stosowania różnych zestawów do sekwencjonowania (do matryc krótkich, długich, bogatych w pary GT, bogatych w pary AT, w tym zestawów innego producenta, niż producenta oferującego urządzenie) 11. Możliwość stosowania kapilar o minimum dwóch długościach 12. System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera na ciele stałym (505 nm) oraz filtrów wirtualnych 13. Czas życia lasera co najmniej godzin, standardowe źródło zasilania 14. Zestaw komputerowy sterujący pracą urządzenia i umożliwiający analizę wyników: o konfiguracji nie gorszej niż: komputer klasy min. procesor 3.1 GHz Turbo, RAM 16.0 GB, DVD RW, CD RW, Monitor 17, Windows 7 w wersji angielskiej z oprogramowaniem koniecznym do sterowania urządzeniem, kolekcji danych, analizy sekwencji DNA, analizy fragmentów DNA oraz automatycznego nazywania alleli, powinien umożliwiać badanie AFLP, SNP, mikrosatelit, LOH, HMA, RER, możliwość porównań sekwencji DNA do sekwencji wzorcowej, analizy SNP, wykrywania mutacji, oznaczania heterozygotyczności, wyszukiwania określonej sekwencji, archiwizacji wyników. Oprogramowanie do sterowania urządzeniem powinno posiadać funkcję monitoringu zużycia odczynników i elementów zużywalnych 15. Możliwość zastosowania polimeru uniwersalnego do sekwencjonowania i analizy fragmentów 16. System fabrycznie nowy, komplet- 3

4 ny, zawierający pakiet odczynników i elementów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia instalacji i szkolenia personelu oraz niezbędnych do rozruchu 17. Zasilanie 230V, 50 Hz Zasilacz UPS wraz z listwą filtrującą 18. Autoryzowany serwis na terenie Polski z możliwością monitorowania przez autoryzowany serwis poprawności pracy aparatu poprzez dostęp on-line 19. Jednodniowe szkolenie aplikacyjne 20. Deklaracja zgodności CE - świadcząca o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 21. Termocykler do Fabrycznie nowy, nie powystawowy amplifikacji DNA z aparat wyposażony w blok grzejny blokiem grzejnym 96-dołkowy złożony z 6 niezależnych dla panelu 6 niezależnych bloków grzejnych działają- temperatur cych w technologii Peltier. 22. Pojemność stosowanych probówek, płytek to 0,2ml, objętość próby ul 23. Pokrywa grzejna do pracy bezolejowej 24. Temperatura pokrywy grzejnej jest regulowana 25. Możliwość ustawienia różnicy temperatur między strefami co najmniej 5 C jak i ustawienia jednorodnego profilu termicznego na całym bloku 26. Jednorodność rozkładu temperatur w bloku +/- 0,5 C, 10 sekund po starcie programu w 95 C 27. Autonomiczny system grzania i chłodzenia, bez wymogów zewnętrznego chłodzenia. 28. Zakres temperatury od 0 C do 100 C 29. Dokładność temperaturowa 0,1 C w zakresie C 30. Czas ustawialny z dokładnością do 1 sekundy 31. Praca i parametry amplifikatora DNA kontrolowane przez wysokiej jakości mikroprocesor znajdujący się wewnątrz urządzenia. 32. Aparat wyposażony w panel dotykowy nie większy niż 6,5 z rozdzielczością VGA (32K) wykonany w technologii TFT, z pełna gamą kolorów 33. Możliwość zapamiętania co najmniej 800 programów, możliwość organizacji zapisanych programów w folderach 34. Oprogramowanie możliwości minimum: 4

5 a) możliwość programowania zmiennych szybkości przyrostu i opadania temperatury; b) możliwość programowania przerw w procesie wprowadzanych ręcznie lub programowanych jako etapy nieskończonego podtrzymywania; c) możliwość obserwowania na bieżąco realizowanego etapu programu; e) możliwość wglądu w dane dotyczące czasu przebiegu oraz komunikaty zapisywane w pliku dziennika, który może być wyświetlany na ekranie i drukowany na zakończenie przebiegu każdego procesu PCR; f) dane dotyczące czasu przebiegu obejmują nazwę metody, godzinę jej uruchomienia i całkowity czas przebiegu danego procesu; g) możliwość przenoszenia danych z jednego przyrządu na drugi przy użyciu pamięci ze złączem USB h) Oprogramowanie przyrządu pozwala na programowanie programu Auto-Delta, który pozwala na inkrementację i dekrementację ustawionych czasów i/lub temperatur o stałą wielkość w kolejnych cyklach. 35. Aparat produkowany zgodnie ze standardami ISO Urządzenie o wymiarach nie większych niż: wysokość: 24.5cm,szerokość: 23.7 cm, długość 48.5 cm, oraz wadze nie większej niż 11,5 kg 37. Przyrząd jest wyposażony w porty Ethernet lub szeregowe do podłączania drukarki lub komputera (PC). Przyrząd ma też interfejs USB, który może być użyty przy wszelkich przyszłych udoskonaleniach oprogramowania lub przenoszenia metod. 38. Gradient temperaturowy bloku nie gorszy niż 3,9 C/sek, ramping prób nie gorszy niż 3.35 ºC/S 39. Aparat z zautomatyzowanym Aparat z zautomatyzowanym cy- cyklem klem amplifikacji DNA oparty na amplifikacji DNA w elementach Peltiera z blokami: systemie FAST; a) 96-dołkowym FAST do pracy z z komputerem sterującym płytkami o objętości 0,1 ml; obję- pracą tość próbki min µl. urządzenia wraz z b)blok 96 dolkowy standardowy do oprogramowaniem pracy z płytkami o objętości 0,2 do analizy ml. ekspresji genów i Zakres temperatury na blokach: 4- polimorfizmów genetycznych 100ºC. 40. Czułość detekcji: od 1 kopii 41. Źródło wzbudzania fluorescencji 5

6 lampa halogenowa. CZEŚĆ III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 42. Zbieranie danych: kamera CCD 43. Min.6 kanałów emisyjnych ( nm) i min. 6 wzbudzających ( nm) 44. Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum następujących barwników: FAM, SYBR Green I, SYTO9, Fluorescein, SYPRO Orange, VIC, JOE, TET, HEX, TAMRA, NED, BODIPY, ROX, Texas red, LIZ, Alexa Fluor, Joda Program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej. 46. Możliwość zastosowania barwnika ROX i jego dostępność w zestawach oferenta służących do składania reakcji PCR. 47. Wymagane funkcje aparatu: zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych, oznaczanie jakościowe (+/-), analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC). Program do projektowania starterów i sond oraz starterów do reakcji z SYBR Green do Reakcji PCR, projektowanie starterów w reakcjach DNA PCR, RT PCR, Multiplex PCR, analiza struktury drugorzędowej starterów i sond, analiza dimeryzacji starterów, projektowanie doświadczenia pod kątem stężenia składników reakcji. 48. Aparat wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub na nośniki danych Flash 49. Program automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie 50. Możliwość integracji oprogramowania aparatu z systemami typu LIMS. 51. Oprogramowanie do analizy polimorfizmów genetycznych i ekspresji genów w tym oprogramowanie High Resolution Melting (HRM) do wykrywania mutacji SNP, insercji, delecji, analizy metylacji. Wraz z 1 dniowym szkoleniem dodatkowym dedykowanym aplikacji HRM 6

7 52. Komputer sterujący pracą urządzenia z zainstalowanymi programami do analizy wyników polimorfizmów: Procesor: Wydajność według testu PassMark CPU Mark: 3126 lub więcej (nasz laptop posiada 4028), pamięć 4 GB pamięci (1x4GB) DDR3 DUAL C 1333 MHz lub lepsza, wyświetlacz o rozdzielczości i przekątnej 15,6 cala, błyszcząca lub matowa powłoka, z możliwością wyświetlania milionów kolorów lub lepszy. Zintegrowana karta graficzna. Pamięć masowa 320 GB lub lepsza. Siec bezprzewodowa zgodna ze specyfikacja n, karta Dell Wireless375 Bluetooth 3.0. Wbudowane głośniki stereofoniczne oraz zintegrowany mikrofon dookólny. Złącza: 3x USB 2.0, 1x HDMI, 1x esata/usb, 1x IEEE 1394, 1x VGA, 1x audio. Gładzik umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem, Kamera zintegrowana. Wymiary (wys. x szer. x głeb.): 2,83 3,42 cm x 38,4 cm x 25,8 cm. Masa: do 2,5 kg. Bateria: Do 5 godzin pracy w sieci bezprzewodowej. Zasilacz o mocy 65 W, 90 W lub 150 W. Gwarancja min. 12 miesiecy. System operacyjny system 64 bitowy lub 32 bitowy 53. Certyfikat CE 54. Szkolenie aplikacyjne 1-dniowe w siedzibie Zamawiającego 55. Gwarancja min. 12 miesięcy 56. Zasilanie 230V, 50 Hz Zasilacz UPS wraz z listwą filtrującą 57. Termocykler do Aparat wyposażony w blok grzejny amplifikacji DNA z 96-dołkowy złożony z 3 niezależnych blokiem grzejnym bloków grzejnych działają- dla panelu 3 niezależnych cych w technologii Peltier. 58. temperatur Pojemność stosowanych probówek, płytek to 0,2ml, objętość próby ul 59. Pokrywa grzejna do pracy bezolejowej z regulowaną temperaturą 60. Możliwość ustawienia różnicy temperatur między strefami co najmniej 5 C jak i ustawienia jednorodnego profilu termicznego na całym bloku 61. Jednorodność rozkładu temperatur w bloku +/- 0,5 C, 30 sekund po starcie programu w 95 C 62. Autonomiczny system grzania i chłodzenia, bez wymogów zewnętrznego chłodzenia. 63. Zakres temperatury od 0 C do 100C 7

8 64. Dokładność temperaturowa 0,25 C w zakresie C 65. Czas ustawialny z dokładnością do 1 sekundy. 66. Praca i parametry termocyklera kontrolowane przez wysokiej jakości mikroprocesor znajdujący się wewnątrz urządzenia. 67. Aparat wyposażony w panel dotykowy co najmniej 8 wykonany w technologii TFT LCD 68. Możliwość zapamiętania co najmniej 800 programów, możliwość organizacji zapisanych programów w folderach 69. Oprogramowanie możliwości minimum: a) możliwość programowania zmiennych szybkości przyrostu i opadania temperatury; b) możliwość programowania przerw w procesie wprowadzanych ręcznie lub programowanych jako etapy nieskończonego podtrzymywania; c) możliwość obserwowania na bieżąco realizowanego etapu programu; e) możliwość wglądu w dane dotyczące czasu przebiegu oraz komunikaty zapisywane w pliku dziennika, który może być wyświetlany na ekranie i drukowany na zakończenie przebiegu każdego procesu PCR; f) dane dotyczące czasu przebiegu obejmują nazwę metody, godzinę jej uruchomienia i całkowity czas przebiegu danego procesu; g) możliwość przenoszenia danych z jednego przyrządu na drugi przy użyciu pamięci ze złączem USB h) Oprogramowanie przyrządu pozwala na programowanie programu Auto-Delta, który pozwala na inkrementację i dekrementację ustawionych czasów i/lub temperatur o stałą wielkość w kolejnych cyklach. 70. Aparat produkowany zgodnie ze standardami ISO Przyrząd jest wyposażony w porty Ethernet lub szeregowe do podłączania drukarki lub komputera (PC). Przyrząd ma też interfejs USB, który może być użyty przy wszelkich przyszłych udoskonaleniach oprogramowania lub przenoszenia metod. 72. Gradient temperaturowy bloku nie gorszy niż 3,5 C/sek, 8

9 II. WYMAGANIA DODATKOWE CZEŚĆ III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO 1) Gwarancja minimum 12 miesięcy 2) Możliwość dokupienia dodatkowych kontraktów serwisowych/gwarancyjnych 3) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz. 4) Czas naprawy max. 21 dni 5) Koszt roboczogodziny (skalkulowany z wszystkimi kosztami towarzyszącymi m.in.: dojazd, hotel, diety itd.) 2. WARUNKI SERWISU POGWARANCYJNEGO 1) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz. 2) Czas naprawy max. 21 dni 3) Gwarantowany okres serwisu pogwarancyjnego nie mniej niż 5 lat. 9

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Stacje przygotowania próbek, Zephyr Zephyr są nastołowymi, 96- kanałowymi lub 384-kanałowymi stacjami przygotowania próbek, sterowanymi przez oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oznaczenie sprawy 15/ŁĄCZ/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Notebook 4 szt. Ekran Chipset Procesor Pamięć Dysk twardy Karta graficzna Audio Karta sieciowa Wbudowane porty/złącza Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny 29 szt. Typ Procesor Chipset Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Lp. Parametr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Lp. Parametr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa sprzętu. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujący sprzęt, o parametrach minimalnych przedstawionych w tabelach poniżej.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 dostawa sprzętu komputerowego: Załącznik Nr 1 A. dostawa komputera stacjonarnego o następujących parametrach minimalnych: a) Komputer stacjonarny Element

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry minimalne, które muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz licencji. 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo