ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA ul. Jana Pawła II Warszawa AB 1205 CENTRALNE LABORATORIUM ul. Żwirki i Wigury Toruń Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań B/1; B/3; B/9; B/27 K/1, K/3 C/3; C/22 Dziedzina/przedmiot badań: Badania biologiczne i biochemiczne produktów rolnych, obiektów i materiałów przeznaczonych do badań, wody, gleby, drewna Badania mikrobiologiczne produktów rolnych, obiektów i materiałów przeznaczonych do badań Badania chemiczne obiektów i materiałów przeznaczonych do badań, żywności KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1205 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Wydanie nr 6, 26 maja 2015 r. str. 1/9

2 Rośliny, części roślin Ekstrakt z bulw ziemniaka, izolat Rośliny Solanaceae Izolat Woda, ekstrakt z bulw ziemniaka, izolat Sekcja Bakteriologii Obecność bakterii Erwinia amylovora Metoda immunoenzymatyczna (DASI-ELISA) Obecność bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Test hybrydyzacji fluoroscencyjnej in situ (FISH) Obecność bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum Przynależność izolatu bakterii do gatunku Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Metoda analizy kwasów tłuszczowych Obecność bakterii Ralstonia solanacearum Metoda hodowlana Metoda PCR PB/FB wyd. 1 z dnia PB/FB wyd. 1 z dnia DK 2006/56/WE z dnia część 4 Test IF str. 12 część 9 p. 9.2 Test IF str. 24 część 5 Test FISH str. 15 część 9 p. 9.4 Test FISH str. 24 PB/FB wyd. 1 z dnia PB/FB wyd. 1 z dnia DK 2006/63/WE z dnia Sekcja IV p. 2.1 str. 55 sekcja VIA, p. 4, ppkt. 4.1 Izolacja na podłoże selektywne str. 60 Sekcja VIA p. 5 Test IF str. 61 Sekcja VIB, p. 2 Test IF str. 72 Ekstrakt z bulw ziemniaka, izolat Nasiona, ekstrakt, izolat Nasiona Nasiona Obecność DNA Ralstonia solanacearum Metoda PCR Obecność bakterii Xanthomonas campestris (axonopodis) pv. phaseoli Metoda hodowlana Obecność bakterii Erwinia stewartii (Pantoea stewartii subsp. stewartii) Obecność bakterii Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (X. vesicatoria) Obecność bakterii Clavibacter michiganesis ssp. michiganesis Metoda hodowlana PB/FB wyd. 1 z dnia PB/FB wyd. 1 z dnia PB/FB wyd. 1 z dnia PB/FB wyd. 1 z dnia PB/FB wyd. 1 z dnia Wydanie nr 6, 26 maja 2015 r. str.2/9

3 Rośliny, części roślin, izolat Gleba, podłoże uprawowe, zawiesina zarodni w chlorku wapnia, preparaty mikroskopowe Rośliny, części roślin, woda, gleba, preparaty mikroskopowe Sekcja Mikologii Obecność grzyba Colletotrichum acutatum (teleomorfa Glomerella acutata) Obecność organizmu grzybopodobnego Phytophthora ramorum Metoda hodowlana Obecność grzyba Synchytrium endobioticum Metoda Jellema Obecność organizmu grzybopodobnego Phytophthora fragariae var. fragariae Test Duncana PB/FM wyd. 1 z dnia PB/FM wyd. 2 z dnia PB/FM wyd. 3 z dnia PB/FM wyd. 1 z dnia Wydanie nr 6, 26 maja 2015 r. str.3/9

4 Sekcja Wirusologii Rośliny, części roślin Obecność wirusa Plum pox virus (PPV) Metoda immunoenzymatyczna (DAS-ELISA) Obecność RNA wirusa Plum pox virus (PPV) Metoda IC-RT-PCR Obecność DNA fitoplazm z grupy 16SrX Metoda PCR/RFLP PB/FW wyd.2 z dnia PB/FW wyd.2 z dnia PB/FW wyd.3 z dnia Wydanie nr 6, 26 maja 2015 r. str.4/9

5 Sekcja Entomologii Owady - postaci dorosłe Obecność owada Diabrotica virgifera PB/FE wyd. 1 z dnia Wydanie nr 6, 26 maja 2015 r. str.5/9

6 Gleba, podłoże uprawowe, cysty mątwików, preparaty mikroskopowe, osobniki młodociane, izolat DNA Drewno, produkty drzewne, nicienie, preparaty mikroskopowe, izolat DNA Gleba, nicienie, preparaty mikroskopowe Sekcja Nematologii Obecność nicieni z rodzaju Globodera Identyfikacja gatunków: Globodera artemisiae Globodera millefolii Globodera pallida Globodera rostochiensis Metoda ekstrakcji Identyfikacja DNA: Globodera pallida Globodera rostochiensis Metoda multiplex PCR Obecność nicieni z rodzaju Bursaphelenchus, grupa xylophilus Metoda ekstrakcji Identyfikacja DNA: Bursaphelenchus xylophilus Bursaphelenchus mucronatus Metoda multiplex PCR Obecność nicieni z rodzajów Longidorus i Xiphinema Metoda ekstrakcji PB/FN wyd. 3 z dnia PB/FN wyd. 5 z dnia PB/FN wyd. 1 z dnia Wydanie nr 6, 26 maja 2015 r. str.6/9

7 Pracownia Badania GMO (PBGMO) Materiał roślinny Obecność i zawartość modyfikacji genetycznych Zakres: od 0,1% Metoda PCR Metoda real-time PCR PB/GM wyd.2 z dnia Wydanie nr 6, 26 maja 2015 r. str.7/9

8 Pracownia Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin (PBPŚOR) Owoce, warzywa, materiał roślinny Zawartość pozostałości karbendazymu Zakres: (0,1-2,1) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD) Elastyczny zakres akredytacji 1) Owoce, warzywa, materiał roślinny Zawartość pozostałości pestycydów 1) Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów i azotowo - fosforową (GC-ECD/NPD) PB/PP wyd. 1 z dnia PB/PP wyd. 2 z dnia ) - Dopuszcza się: zmianę zakresu pomiarowego metody badań i dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Wydanie nr 6, 26 maja 2015 r. str.8/9

9 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1205 Status zmian: wersja pierwotna-a Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Wydanie nr 6, 26 maja 2015 r. str. 9/9

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1205 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 5 czerwca 2014 r. Nazwa i adres GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1312

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1312 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1312 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 18 listopada 2014 r. Nazwa i adres KOMENDA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 7 stycznia 2013 r. Nazwa i adres AB 1398

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 29 stycznia 2015 r. Nazwa i adres COBICO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo