TrueScience RespiFinder Identification Panels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TrueScience RespiFinder Identification Panels"

Transkrypt

1 TrueScience RespiFinder Identification Panels SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożenia biologicznego można znaleźć w części Safety w dokumencie TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol (PN ). Informacje dotyczące ostrzeżeń i środków ostrożności można znaleźć w dokumencie TrueScience RespiFinder Identification Panels Product Insert (PN ). W przypadku substancji chemicznych należy zapoznać się z odpowiednimi kartami charakterystyk (SDS) i posługiwać się nimi w określony sposób. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną, okulary i rękawice. Więcej informacji dotyczących paneli identyfikacyjnych TrueScience RespiFinder Identification Panels znajduje się na stronie Aby pobrać podręcznik użytkownika TrueScience RespiFinder Identification Panels, należy wejść na stronę i wybrać zakładkę Literature/Support. Skrócona instrukcja obsługi omawia następujące zagadnienia: Panele Opis i zasady działania produktu Przeznaczenie Obsługa techniczna Przed rozpoczęciem: procedury jednorazowe Procedura Panele Skrócona instrukcja obsługi dotyczy następujących paneli identyfikacyjnych TrueScience RespiFinder Identification Panels: Panel Przechow ywanie TrueScience RespiFinder 15 Viral Identification Panel 50 testów TrueScience RespiFinder 19 Pathogen Identification Panel 50 testów Opis i zasady działania produktu Panele identyfikacyjne TrueScience RespiFinder Identification Panels wykorzystują multipleksową reakcję PCR do wykrywania i różnicowania patogenów, które mogą wywołać zapalenie dróg oddechowych. Badanie TrueScience RespiFinder Identification Panels składa się z etapów: odwrotnej transkrypcji-pcr (RT-PCR) (aby przepisać wirusowe RNA na cdna i zaimplikować docelowe DNA/cDNA), hybrydyzacji sondy i ligacji/amplifikacji sondy. Do badania dołączona jest wewnętrzna kontrola amplifikacji (Internal Amplification Control, IAC) w celu rozróżnienia próbek prawdziwie negatywnych i fałszywie negatywnych, powstałych na skutek degradacji kwasu nukleinowego, hamowania reakcji PCR lub błędów podczas postępowania z próbkami. Wyniki są uzyskiwane poprzez analizę wielkości fragmentów DNA za pomocą elektroforezy kapilarnej. Więcej informacji zawiera dokument TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol (PN ). Panel Wykryte patogeny Liczba docelowych zestawów sond Zakres rozmiarów sond TrueScience RespiFinder 15 Viral Identification Panel TrueScience RespiFinder 19 Pathogen Identification Panel 14 wirusów RNA i 1 wirus DNA 15 plus IAC od 163 do 498 nukleotydów 14 wirusów RNA, 1 wirus DNA i 4 bakterie 19 plus IAC Przeznaczenie Testy TrueScience RespiFinder Identification Panels są jakościowymi, wieloparametrowymi testami, przeznaczonymi do równoczesnego wykrywania i identyfikacji najczęściej występujących patogenów oddechowych w oczyszczonych kwasach nukleinowych.

2 Próbka wejściowa to kwas nukleinowy wyodrębniony i oczyszczony z wymazów nosowo-gardłowych, aspiratów z nosa, plwociny i płukań oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL), pobrana od pacjentów z podejrzeniem zapalenia dróg oddechowych. Przygotowanie próbek klinicznych nie wchodzi w zakres analizy paneli. Należy używać odpowiednich metod lub produktów podczas obchodzenia się z próbkami oraz ekstrakcji i oczyszczania kwasów nukleinowych. Panele TrueScience RespiFinder Identification Panels w połączeniu z wynikami klinicznymi i laboratoryjnymi pomagają w diagnozowaniu zapalenia dróg oddechowych. Wyniki negatywne nie są jednoznaczne z brakiem wirusowego lub bakteryjnego zapalenia dróg oddechowych; wyniki negatywne nie powinny stanowić jedynej podstawy diagnozy, terapii lub innych decyzji dotyczących leczenia. Wyniki pozytywne nie wykluczają równoczesnego zakażenia innymi patogenami. Wykryte patogeny nie stanowią pewnej przyczyny choroby. Ostateczna diagnoza musi być oparta o inne badania laboratoryjne i ocenę prezentacji klinicznej. Charakterystyki wydajności zostały ustalone zgodnie z zatwierdzonymi panelami EQA dostępnymi na stronie Produkt powinien być używany przez wykwalifikowanych laborantów i jest przeznaczony do użycia z określonymi urządzeniami i oprogramowaniem do analizy danych firmy Life Technologies. Obsługa techniczna Informacje na temat najnowszych usług i obsługi technicznej dla wszystkich lokalizacji można znaleźć na stronie w zakładce Support lub należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Life Technologies. Przed rozpoczęciem: procedury jednorazowe Przygotowanie miejsc pracy Aby uniknąć zanieczyszczenia, należy wykonywać czynności eksperymentalne w wydzielonych miejscach. Więcej informacji zawiera dokument TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol (PN ). Programowanie termocyklera Należy zaprogramować termocykler dla trzech programów: 1. Program odwrotnej transkrypcji i reakcji PCR 2. Program hybrydyzacji sondy 3. Program ligacji i reakcji PCR Etap Temp Czas (mm:ss) Etap Temp Czas (mm:ss) Etap Temp Czas (mm:ss) Odwrotna transkrypcja Aktywacja hot-start Taq Cykliczność: 30 cykli 50 C 30:00 Denaturyzacja DNA 95 C 15:00 Hybrydyzacja sondy 98 C 10:00 Ligacja sondy 54 C 15:00 60 C 60:00 Wstępna denaturyzacja 95 C 2:00 94 C 00:30 Zatrzymanie 60 C Przejście Cykliczność: 94 C 0:30 55 C 00:30 bezpośrednio do 33 cykle 60 C 0:30 72 C 01:00 następnego 72 C 1:00 etapu Zatrzymanie 20 C Przejście bezpośrednio do elektroforezy kapilarnej lub przechowywania Zatrzymanie 20 C Przejście bezpośrednio do następnego etapu lub przechowywania Przechowywać w temperaturze 4 C przez 1 tydzień lub w temperaturze 20 C przez dłuższy czas. Konfiguracja oprogramowania do pobierania danych Przed pierwszym użyciem paneli TrueScience RespiFinder Identification Panels należy skonfigurować oprogramowanie 3130/3130xl Data Collection Software v3.0, v3.1 lub 3500 Data Collection Software v1.0. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide (PN ). Aby go pobrać, należy wejść na stronę i wybrać zakładkę Literature/Support. 2

3 Procedura 1 Ekstrakcja kwasów nukleinowych i dodawanie wewnętrznej kontroli amplifikacji (Internal Amplification Control, IAC) do poddanych lizie próbek a. Należy pobrać próbki kliniczne. Więcej informacji na ten temat zawiera dokument TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol (PN ). b. (Zalecane) Należy wstępnie przeanalizować próbki pod kątem lepkości i zawartości stałych elementów komórkowych. Więcej informacji na ten temat zawiera dokument TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol (PN ). c. Należy wyodrębnić kwasy nukleinowe (RNA i DNA), używając odpowiedniej metody ekstrakcji i postępując zgodnie z zaleceniami producenta. Więcej informacji na temat zatwierdzonych metod ekstrakcji zawiera dokument TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol (PN ). W przypadku większości metod ekstrakcji zaleca się używać 200 µl materiału próbkowego i eluować w 100 µl buforu. d. Po inkubacji buforu lizującego, do próbki należy dodać wewnętrzną kontrolę amplifikacji (Internal Amplification Control, IAC), a następnie dobrze wymieszać. Należy dodać 5 µl wewnętrznej kontroli amplifikacji IAC na każde 100 µl buforu elucyjnego. WAŻNE! W przypadku wszystkich protokołów ekstrakcji, kontrolę IAC należy dodać po zakończeniu inkubacji buforu lizującego do próbki. Jeśli kontrola IAC zostanie dodana do mieszanki próbki/buforu lizującego przed ukończeniem inkubacji, RNazy i DNazy w próbce mogą rozłożyć kontrolę IAC, powodując fałszywie negatywne wyniki. Bufor lizujący hamuje RNazy i DNazy oraz zapobiega degradacji kontroli IAC. 2 Przygotowanie i pipetowanie mieszanki RT/PCR Mix a. Następujące elementy należy rozmrozić, a następnie umieścić w lodzie: Wzornik kwasu nukleinowego (RNA i DNA) Pre-Amplification Primer Mix Dilution Buffer dntp Mix 5 RT-PCR Buffer b. Należy przygotować ilość mieszanki RT/PCR Mix odpowiednią do ilości próbek poddawanych analizie oraz dodatkową ilość uwzględniając straty podczas pipetowania. Podczas przygotowywania mieszanki należy przestrzegać poniższych zasad postępowania zodczynnikami: W przypadku mieszanki RT-PCR Enzyme Mix: należy wyjąć mieszankę z miejsca przechowywania bezpośrednio przed pipetowaniem. Mieszankę należy odwirować przez 5 sekund, a następnie wymieszać poprzez delikatne pipetowanie w górę i dół. Podczas obchodzenia się z mieszanką należy używać niskoretencyjnych końcówek do pipet. Bezpośrednio po użyciu należy umieścić mieszankę w miejscu przechowywania. W przypadku wszystkich innych odczynników i wzorników kwasu nukleinowego: bezpośrednio przed użyciem probówki należy zmieszać i przez chwilę odwirować. Składniki mieszanki RT/PCR Mix Objętość na reakcję Dilution Buffer 5,5 µl 5 RT-PCR Buffer 5,0 µl Pre-Amplification Primer Mix 2,5 µl dntp Mix 1,0 µl RT-PCR Enzyme Mix 1,0 μl Całkowita objętość mieszanki RT/PCR 15 µl Mix na reakcję c. RT/PCR Mix należy przez chwilę mieszać, wydzielić 15 µl do 0,2-ml probówek PCR, a następnie zamknąć probówki. Należy umieścić probówki PCR w lodzie. 3

4 3 Przygotowanie i pipetowanie mieszanki Probe Hybridization Mix a. Należy rozmrozić bufory Dilution Buffer, Hybridization Buffer i mieszankę Probe Mix, a następnie umieścić je w lodzie. b. Należy przygotować odpowiednią ilość mieszanki Probe Hybridization Mix do ilości próbek poddawanych analizie oraz dodatkową ilość uwzględniając straty podczas pipetowania. Uwaga: Bezpośrednio przez użyciem każdy odczynnik należy zmieszać i przez chwilę odwirować. Składniki mieszanki Probe Hybridization Mix Objętość na reakcję Dilution Buffer 3,0 µl Hybridization Buffer 1,5 µl Probe Mix 1,5 µl Całkowita objętość mieszanki Probe Hybridization Mix na reakcję 6,0 µl c. Za pomocą pipety należy dodać 6 µl mieszanki Probe Hybridization Mix do nowych 0,2-ml probówek PCR, po czym zamknąć probówki i umieścić probówki PCR w temperaturze 4 C aż do ponownego użycia. 4 Konfiguracja i uruchamianie odwrotnej transkrypcji ireakcji PCR a. Do każdej probówki PCR zawierającej 15 µl mieszanki RT/PCR Mix należy dodać 10 µl wzornika kwasu nukleinowego. Należy dobrze wymieszać składniki, delikatnie pipetując w górę i dół, a następnie przez chwilę odwirować. Należy umieścić probówki PCR w lodzie do momentu podgrzania termocyklera. Uwaga: Jeśli wewnętrzne procedury laboratorium wymagają przeprowadzenia kontroli negatywnej, należy dodać 0,25 µl kontroli Internal Amplification Control do 10 µl wody wolnej od DNaz/RNaz, a następnie dodać tę mieszankę do probówki PCR zawierającej 15 µl mieszanki RT/PCR Mix. b. Należy rozpocząć program odwrotnej transkrypcji/pcr w termocyklerze. Gdy temperatura wzrośnie do 50 C, umieścić probówki PCR w termocyklerze. 5 Konfiguracja i uruchamianie hybrydyzacji sondy a. Do każdej mieszaniny reakcyjnej odwrotnej transkrypcji/pcr należy dodać 100 µl sterylnej wody (nie wchodzi w skład zestawu), a następnie dobrze wymieszać poprzez delikatne pipetowanie. b. Dodać 2 µl rozcieńczonej mieszaniny reakcyjnej odwrotnej transkrypcji/pcr do każdej probówki, która zawiera 6 µl mieszanki Probe Hybridization Mix, a następnie przez chwilę odwirować. c. Umieścić probówki PCR w termocyklerze, a następnie uruchomić program hybrydyzacji sondy. WAŻNE! Mieszankę TwoStep Mix należy przygotować w ciągu ostatnich 60 minut hybrydyzacji sondy. Po zakończeniu hybrydyzacji sondy uruchomić proces ligacji i reakcję PCR. Umieścić probówki PCR w termocyklerze w temperaturze 60 C aż do momentu kontynuacji procesu ligacji i uruchomienia reakcji PCR. 6 (Podczas hybrydyzacji sondy) Przygotowanie mieszanki TwoStep Mix Mieszankę TwoStep Mix należy przygotować w ciągu ostatnich 60 minut hybrydyzacji sondy: a. Rozmrozić bufor TwoStep Buffer, a następnie umieścić go w lodzie. b. Przygotować ilość mieszanki TwoStep Mix odpowiednią do ilości próbek poddawanych analizie oraz dodatkową ilość uwzględniając straty podczas pipetowania. Do momentu użycia mieszankę należy umieścić w lodzie. Podczas przygotowywania mieszanki należy przestrzegać poniższych zasad postępowania z odczynnikami: W przypadku enzymów Ligase Enzyme i Taq Polymerase: należy wyjąć każdy odczynnik z miejsca przechowywania bezpośrednio przed pipetowaniem. Należy odwirować każdy odczynnik przez 5 sekund, a następnie każdy z nich wymieszać poprzez delikatne pipetowanie w górę i dół. Podczas postępowania z odczynnikami należy używać końcówek niskoretencyjnych. Bezpośrednio po użyciu odczynniki należy odstawić w miejsce przechowywania. 4

5 Przed pipetowaniem bufor TwoStep Buffer należy zmieszać i przez chwilę odwirować. Składniki mieszanki TwoStep Mix Objętość na reakcję 7 (Bezpośrednio po hybrydyzacji sondy) Ustawianie i uruchamianie ligacji ireakcji PCR TwoStep Buffer 30,6 µl Ligase Enzyme 1,0 µl Taq Polymerase 0,4 µl Całkowita objętość mieszanki TwoStep Mix 32,0 µl na reakcję Bezpośrednio po uruchomieniu hybrydyzacji sondy: a. Bezpośrednio po zatrzymaniu programu hybrydyzacji sondy należy uruchomić program ligacji ipcr. b. Kiedy temperatura w termocyklerze osiągnie 54 C, nacisnąć klawisz Pause, aby utrzymać w termocyklerze stałą temperaturę 54 C. c. Przygotować reakcje hybrydyzacji sondy do ligacji i PCR: 1. Usunąć mieszaniny reakcyjne hybrydyzacji sondy z termocyklera. 2. Należy dodać 32 µl mieszanki TwoStep Mix do każdej 8 µl hybrydyzacji sondy. 3. Należy umieścić probówki z powrotem w termocyklerze. Uwaga: Jeśli przeprowadzana jest duża ilość reakcji, należy wykonać ten etap 7c partiami. Na przykład: używając taśm po 8 probówek, należy usunąć 8 mieszanin reakcyjnych, dodać mieszankę TwoStep Mix, a następnie wymienić probówki w termocyklerze przed usunięciem następnych 8 reakcji. d. Należy ponownie uruchomić zatrzymany program ligacji i PCR. 8 Przeprowadzanie elektroforezy kapilarnej a. Należy połączyć standard wielkości, formamid i produkt reakcji PCR: 1. Połączyć niniejsze produkty i dokładnie wymieszać. Przygotować ilość odpowiednią do ilości próbek poddawanych analizie oraz dodatkową ilość uwzględniając straty podczas pipetowania. Składniki mieszanki Size Standard Mix Objętość na mieszankę reakcyjną (produkt reakcji PCR lub reference marker) GeneScan 600 LIZ Size Standard (PN ) 0,5 µl Hi-Di Formamide (PN ) 10,0 µl Całkowita objętość mieszanki Size Standard Mix na reakcję 10,5 µl 2. W mikropłytce 96-dołkowej, za pomocą pipety dodać 10,5 µl mieszanki Size Standard Mix do każdego wymaganego dołka. 3. (Zalecane) Dodać pipetą 1 µl markera referencyjnego Reference Marker (FAM ) do jednego z dołków zawierających mieszankę Size Standard Mix. Wymieszać za pomocą pipety. 4. Dla każdej próbki produktu reakcji PCR: Rozcieńczyć 5 µl próbki produktu reakcji PCR w 45 µl wody dejonizowanej. Dodać pipetą 1 µl rozcieńczonej próbki produktu reakcji PCR do dołka zawierającego mieszankę Size Standard Mix, a następnie wymieszać za pomocą pipety. 5

6 Uwaga: W pewnych przypadkach (na przykład przy dużej zawartości wirusów) konieczne może być większe rozcieńczenie produktu reakcji PCR, aby uniknąć wyników maksymalnych znajdujących się poza skalą. Więcej informacji znajduje się w dokumencie TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol. 5. Mikropłytkę szczelnie zamknąć odpowiednią pokrywą. b. Wykonać analizę mikropłytki z próbkami: 1. Odwirować mikropłytkę przy 1000 g przez 10 sekund, aby płyn spłynął na dno dołków i aby usunąć pęcherzyki powietrza. 2. Mikropłytkę należy załadować do analizatora genetycznego, skonfigurować oprogramowanie do pobierania danych zgodnie z opisem zawartym w podręczniku użytkownika TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide (PN ), a następnie podłączyć mikropłytkę i rozpocząć analizę. 9 Analiza i interpretacja danych Należy wykonać identyfikację stanu potencjalnych patogenów poprzez analizę danych, używając zalecanych ustawień, paneli i par zasad. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide (PN ). Firma Life Technologies zaleca, aby każde laboratorium ustaliło własne kryteria oraz procedury interpretacji i raportowania. 6

7 7

8 Not for sale in U.S.A. Zastrzeżenie Wyniki uzyskane za pomocą niniejszych lub innych paneli diagnostycznych należy wykorzystywać i interpretować wyłącznie w kontekście całościowego obrazu klinicznego. Firma Life Technologies nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek podejmowane decyzje kliniczne. Firma Life Technologies nie traktuje tej instrukcji jako całościowego omówienia wszystkich możliwości paneli identyfikacyjnych TrueScience RespiFinder Identification Panels. Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie jako materiał pomocniczy. Instrukcja nie jest przeznaczona do klinicznej interpretacji wyników analizy. Laboratorium musi interpretować i przedstawiać raporty wyników analizy zgodnie z własnymi procedurami. Information in this document is subject to change without notice. APPLIED BIOSYSTEMS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DOCUMENT, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLIED BIOSYSTEMS BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, WARRANTY, OR UNDER ANY STATUTE OR ON ANY OTHER BASIS FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE THEREOF, WHETHER OR NOT FORESEEABLE AND WHETHER OR NOT APPLIED BIOSYSTEMS IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Symbole na etykietach i opakowaniach: PRODUCENT LICZBA TESTÓW SPRAWDŹ W INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE UŻYĆ PRZED NUMER KATALOGOWY NUMER SERII LUB PARTII Life Technologies Ltd. 7 Kingsland Grange Woolston, Warrington, WA1 4SR, United Kingdom NOTICE TO PURCHASER: This product is a RespiFinder product manufactured by PathoFinder B.V. in Maastricht, The Netherlands within quality systems accredited to ISO13485:2003. These products are sold for use by the end-user only and may not be re-sold, distributed or re-packaged. LIMITED USE LABEL LICENSE: No right to resell this product or any of its components is conveyed expressly, by implication, or by estoppel. For information on obtaining additional rights, please contact or Out Licensing, Life Technologies, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California Trademarks: The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners. RespiFinder is a registered trademark of PathoFinder B.V. PANELE IDENTYFIKACYJNE TRUESCIENCE RESPIFINDER IDENTIFICATION PANELS SŁUŻĄ DO PROFESJONALNYCH TESTÓW DO DIAGNOSTYKI IN VITRO. PRODUKT NIE ZAPEWNIA LICENCJI DO WYKONYWANIA PCR STOSUJĄC PATENTY POSIADANE PRZEZ INNE FIRMY, W TYM FIRMY HOFFMANN-LA ROCHE (HOFFMANN-LA ROCHE LTD, DIAGNOSTICS, CH-4070 BASEL, SWITZERLAND) I ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC (ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., 1145 ATLANTIC AVENUE, ALAMEDA, CALIFORNIA 94501) Klient jest odpowiedzialny za weryfikację analiz i zgodność z wymaganiami regulacyjnymi, które dotyczą procedur i korzystania z produktów firmy RespiFinder Life Technologies Corporation. All rights reserved. Part Number Rev. B 07/2011 Translated from the English PN Rev. A Headquarters 5791 Van Allen Way Carlsbad, CA USA Phone Technical Resources and Support For the latest technical resources and support information for all locations, please refer to our Web site at

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

Vuquest 3320g Area imager

Vuquest 3320g Area imager Vuquest 3320g Area imager Skrócona instrukcja użytkownika 3320-PLPL-QS Rev A 5/16 Uwaga: Informacje na temat czyszczenia urządzenia zawiera instrukcja obsługi. Inne wersje językowe niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Puławy 2013 Opracowanie: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, mgr inż. Kinga Urbaniak,

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Instrukcja 2 2.3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa IZOLACJA DNA Z HODOWLI KOMÓRKOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Novabeads Food DNA Kit

Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit jest nowej generacji narzędziem w technikach biologii molekularnej, umożliwiającym izolację DNA z produktów spożywczych wysoko przetworzonych. Metoda oparta

Bardziej szczegółowo

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 20 izolacji Nr kat. 895-20D Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 100 µg 1 Skład zestawu Składnik

Bardziej szczegółowo

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 10 izolacji Nr kat. 995-10 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 500 µg 1 Skład zestawu Składnik Ilość Temp. Przechowywania Kolumny

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Panel odkleszczowy (Real Time PCR)

AmpliTest Panel odkleszczowy (Real Time PCR) AmpliTest Panel odkleszczowy (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii Borrelia burgdorferi, Anaplasma, Ehrlichia oraz pierwotniaków rodzaju Babesia (B. canis, B. gibsoni,

Bardziej szczegółowo

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Janusz Mierzejewski Presales consultant 27.09.2012 1 Agenda 2 : Szansa i wyzwanie Private Powinniśmy wykorzystać rozwiązania by reagować na potrzeby biznesu

Bardziej szczegółowo

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240 Zastosowanie: QConnect HIVRNA+ jest przeznaczona do stosowania w oznaczeniach, których celem jest wykrycie RNA wirusa ludzkiego niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) w ludzkim osoczu pochodzącym z donacji

Bardziej szczegółowo

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Specyfikacja zestawu 2 2.3

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA PATOGENÓW POWODUJĄCYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

DETEKCJA PATOGENÓW POWODUJĄCYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH DETEKCJA PATOGENÓW POWODUJĄCYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH Detekcja enterowirusów Detekcja sześciu typów ludzkich herpeswirusów (HHV) Detekcja pięciu bakterii Seeplex Detekcja patogenów powodujących

Bardziej szczegółowo

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Po polsku................ 140 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Bardziej szczegółowo

AmpliTest TBEV (Real Time PCR)

AmpliTest TBEV (Real Time PCR) AmpliTest TBEV (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla TBEV (Tick-borne encephalitis virus) techniką Real Time PCR Nr kat.: RV03-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH 1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań wykonywanych przez PZH Poz. Badanie Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Metody badania ekspresji genów

Metody badania ekspresji genów Metody badania ekspresji genów dr Katarzyna Knapczyk-Stwora Warunki wstępne: Proszę zapoznać się z tematem Metody badania ekspresji genów zamieszczonym w skrypcie pod reakcją A. Lityńskiej i M. Lewandowskiego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W oraz Nawigacja Navicore (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Przegląd produktu Wpisz adres którego szukasz i pozwól aby telefon doprowadził

Bardziej szczegółowo

Efektywna ochrona danych jako skutek wdrożenia systemu Data Loss Prevention Maciej Iwanicki

Efektywna ochrona danych jako skutek wdrożenia systemu Data Loss Prevention Maciej Iwanicki Efektywna ochrona danych jako skutek wdrożenia systemu Data Loss Prevention Maciej Iwanicki Sr Systems Engineer, Symantec 1 Agenda 1 Informacja... 2 W jaki sposób chronić informację dzisiaj? 3 Redukcja

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Pracowni Diagnostycznej Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka molekularna w OIT

Diagnostyka molekularna w OIT Diagnostyka molekularna w OIT B A R B A R A A D A M I K K A T E D R A I K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W E W R O C

Bardziej szczegółowo

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 100 ml, 250 ml, 500 ml Nr kat. 038-100, 038-250, 038-500 Nietosyczny roztwór wodny do przechowywania i zabezpieczania różnego rodzaju tkanek

Bardziej szczegółowo

Plasmid Mini AX Gravity

Plasmid Mini AX Gravity !"# Plasmid Mini AX Gravity zestaw do izolacji ultraczystego plazmidowego DNA (plazmidy wysokokopijne) wersja 0515/I 100 izolacji Nr kat. 015-100 1 Skład zestawu Składnik Ilość Temp. Przechowywania Kolumny

Bardziej szczegółowo

Szybki start z SUSE Enterprise Storage.

Szybki start z SUSE Enterprise Storage. Szybki start z SUSE Enterprise Storage Piotr C. Piotrowski Architekt rozwiązań, SUSE PiPiotrowski@suse.com Janusz Bielec Trener, Compendium CE Co opowiemy? Architektura i możliwości Definiowanie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Ampli-LAMP Babesia canis

Ampli-LAMP Babesia canis Novazym Products Zestaw do identyfikacji materiału genetycznego pierwotniaka Babesia canis canis techniką Loop-mediated Isothermal AMPlification (LAMP) Numery katalogowe produktu: AML-Bc-200 AML-Bc-400

Bardziej szczegółowo

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Po polsku............... 78 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA PATOGENÓW DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

DETEKCJA PATOGENÓW DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH DETEKCJA PATOGENÓW DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH Detekcja i identyfikacja 7 patogenów dróg moczowo-płciowych Detekcja Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia trachomatis Detekcja Trichomonas vaginalis i Mycoplasma

Bardziej szczegółowo

RSV RHINO CMV. HCoV. Panel oddechowy Multi Well System (MWS) r-gene. hmpv EBV. AdV HPIV HSV VZV. HBoV. Bordetella pertussis

RSV RHINO CMV. HCoV. Panel oddechowy Multi Well System (MWS) r-gene. hmpv EBV. AdV HPIV HSV VZV. HBoV. Bordetella pertussis IDENTYFIKACJA PATOGENÓW ODDECHOWYCH hmpv HSV EV Legionella pneumophila HPIV AdV RSV EBV IB Chlamydophila pneumoniae RHINO HCoV IA Mycoplasma pneumoniae HBoV Bordetella pertussis VZV CMV Panel oddechowy

Bardziej szczegółowo

Plasmid Mini. 50 izolacji, 250 izolacji. Zestaw do izolacji plazmidów wysokokopijnych wersja Nr kat ,

Plasmid Mini. 50 izolacji, 250 izolacji. Zestaw do izolacji plazmidów wysokokopijnych wersja Nr kat , Plasmid Mini Zestaw do izolacji plazmidów wysokokopijnych wersja 1016 50 izolacji, 250 izolacji Nr kat. 020-50, 020-250 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 20 µg. 1 Skład zestawu Składnik 50 izolacji

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja warunków reakcji PCR w gradiencie temperatury i magnezu

Optymalizacja warunków reakcji PCR w gradiencie temperatury i magnezu Protokół pochodzi ze strony molekularnie.wordpress.com Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie w całości, z zachowaniem praw autorskich zgodnie z zasadami licencji GNU Dziękuję za uszanowanie mojej pracy,

Bardziej szczegółowo

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Cel ćwiczenia Określenie podatności na zakażenie wirusem HIV poprzez detekcję homo lub heterozygotyczności

Bardziej szczegółowo

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Klonowanie molekularne Kurs doskonalący Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Etapy klonowania molekularnego 1. Wybór wektora i organizmu gospodarza Po co klonuję (do namnożenia DNA [czy ma być metylowane

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

VZV EBV. AdV CMV HHV7 HHV8. BK virus HSV1 HSV2. Zestawy R-gene real-time PCR HHV6

VZV EBV. AdV CMV HHV7 HHV8. BK virus HSV1 HSV2. Zestawy R-gene real-time PCR HHV6 INFEKCJE WIRUSOWE U PACJENTÓW Z IMMUNOSUPRESJĄ CMV HHV6 BK virus HSV1 EBV HHV7 HSV2 AdV VZV HHV8 Zestawy R-gene real-time PCR Jakościowa i ilościowa diagnostyka najważniejszych wirusów odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Kod produktu: 8.04.73.0.0020 ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Tylko do diagnostyki in vitro Przechowywać w 2-30 C ZASTOSOWANIE Wykrywanie antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w próbkach kału. WSTĘP Rotawirusy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO.

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. Załącznik 4a Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. NAZWA WIELKOŚC OPAKNIA RAZEM WARTOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8=4*7 9 10 11 1. Zestaw do izolacji DNA - zestaw służący do izolacji DNA z surowego materiału

Bardziej szczegółowo

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski.

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski. Bądź mobilny dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania Dariusz Leonarski Starszy konsultant dleonarski@novell.com Rafał Kruschewski Dyrektor Marketingu rkruschewski@novell.com

Bardziej szczegółowo

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate.

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate. Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Wymagania systemowe Typowyy użytkownikk i proces roboczy Projektantom i inżynierom odpowiedzialnym za tworzenie wyjątkowych produktów pakiet Autodesk Design

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Syngen Viral Mini Kit. Syngen Viral

Syngen Viral Mini Kit. Syngen Viral Syngen Viral Mini Kit Syngen Viral Mini Kit PLUS Zestawy do izolacji materiału genetycznego wirusów (DNA i RNA) z próbek: - osocza - surowicy - płynów ustrojowych pozbawionych komórek - pożywki znad hodowli

Bardziej szczegółowo

Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów. Rozdział 9

Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów. Rozdział 9 Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów Rozdział 9 Wykrywanie jakościowe kukurydzy MON810, kukurydzy Bt-176 i soi Roundup Ready metodą PCR M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara

Bardziej szczegółowo

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2 Marzena Kanclerz Microsoft Channel Executive Zachowanie ciągłości procesów biznesowych z Windows Server 2012R2 Rejestracja urządzenia w usłudze Company Portal dająca dostęp do aplikacji firmowych

Bardziej szczegółowo

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania System do klinicznych analiz chemicznych Dimension Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania DC-16-03.B.OUS Maj / czerwiec 2016 r. Wysokie odchylenie wyników oznaczeń aminotransferazy alaninowej

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu RCP

Możliwości systemu RCP Możliwości systemu RCP Poniżej przedstawiamy możliwości systemu. Zaznaczam, że zostały opisane tylko niektóre możliwości naszych systemów. Oprogramowanie opisane jest dołączane do urządzeń bezpłatnie.

Bardziej szczegółowo

MATCH IT! DNA Software Podręczna instrukcja oprogramowania badań DNA

MATCH IT! DNA Software Podręczna instrukcja oprogramowania badań DNA Do użytku przy oznaczaniu antygenów HLA przy pomocy sond oligonukleotydowych MATCH IT! DNA Software Podręczna instrukcja oprogramowania badań DNA (SSO) IMMUCOR LIFECODES Do diagnostycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Grupy Odpowiedzi

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Grupy Odpowiedzi Szkolenie Microsoft Lync 2010 Grupy Odpowiedzi Cele To szkolenie obejmuje następujące tematy: Grupy Odpowiedzi Wprowadzenie Grupy formalne i nieformalne Anonimowość agentów Odbieranie połączeń W trakcie

Bardziej szczegółowo

Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych. Nr kat. EM03 Wersja zestawu:

Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych. Nr kat. EM03 Wersja zestawu: Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych Nr kat. EM03 Wersja zestawu: 1.2012 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP przeznaczony jest do szybkiego i wydajnego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie numer 6. Analiza próbek spożywczych na obecność markerów GMO

Ćwiczenie numer 6. Analiza próbek spożywczych na obecność markerów GMO Ćwiczenie numer 6 Analiza próbek spożywczych na obecność markerów GMO 1. Informacje wstępne -screening GMO -metoda CTAB -qpcr 2. Izolacja DNA z soi metodą CTAB 3. Oznaczenie ilościowe i jakościowe DNA

Bardziej szczegółowo

LUCAS 2 SYSTEM kompresji klatki piersiowej CPR Evolved

LUCAS 2 SYSTEM kompresji klatki piersiowej CPR Evolved LUCAS 2 SYSTEM kompresji KLATKI PIERSIOWEJ CPR Evolved Co spodoba sie Państwu podczas korzystania z nowego LUCAS 2? Przy pomocy systemu LUCAS ta sama praca jest wykonywana z udziałem mniejszej liczby

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej Nr kat. EM05 Wersja zestawu: 1.2014 Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej EXTRACTME jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLIRT S.A. www.dnagdansk.com Nr kat. EM05 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2012/C 262/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2012/C 262/03) 30.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 262/29 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Do it yourself

Zrób to sam. Do it yourself Zrób to sam Do it yourself Zrób to sam Płyty wielokomorowe Doświetla dachowe U-Panele Zrób to sam Panele Dzięki zakończonej zamkiem typu pióro-wpust krawędzi panelu, możliwe jest stworzenie ściany lub

Bardziej szczegółowo

Genomic Mini AX Body Fluids zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych wersja 1115

Genomic Mini AX Body Fluids zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych wersja 1115 Genomic Mini AX Body Fluids zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych wersja 1115 20 izolacji Nr kat. 052-20M tel: +48 58 7351194, fax: +48 58 6228578 info@aabiot.com www.aabiot.com 1 Skład zestawu Składnik

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa Nazwa Nazwa w j. ang. Wybrane problemy biologii molekularnej kwasy nukleinowe Selected problems of molecular biology

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO.

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. Załącznik 4a Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. NAZWA WIELKOŚC OPAKOWANIA JEDNOSTK OWA VAT % RAZEM WARTOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8=4*7 9 10 11 1. Zestaw do izolacji DNA - zestaw służący do izolacji

Bardziej szczegółowo

Syngen Gel/PCR Mini Kit

Syngen Gel/PCR Mini Kit Syngen Gel/PCR Mini Kit Syngen Gel/PCR ME Mini Kit Zestawy do oczyszczania DNA: - z żelu agarozowego - po reakcji PCR i innych reakcjach enzymatycznych - z żelu agarozowego z małą objętością elucji - po

Bardziej szczegółowo

AmpliQ 5x HOT EvaGreen HRM Mix (ROX)

AmpliQ 5x HOT EvaGreen HRM Mix (ROX) Novazym Products Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań, tel. +48 0 61 610 39 10, fax +48 0 61 610 39 11, email info@novazym.com AmpliQ 5x HOT EvaGreen HRM Mix (ROX) Gotowy premix zawierający

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/03)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/03) 10.7.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 226/43 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego.

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego. Strona 1 z 5 Wytyczne dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań w Pracowni PCR Niżej przedstawione wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Korzystanie z roli pełnomocnika

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Korzystanie z roli pełnomocnika Szkolenie Microsoft Lync 2010 Korzystanie z roli pełnomocnika Cele To szkolenie opisuje poniższe zagadnienia związane z rolą pełnomocnika w zakresie pracy ze spotkaniami online: Ustanawianie pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO www.andritz.com Maksymalna oszczędność, łatwa konserwacja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu i budowie

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej DNA BLOOD KIT Nr kat. EM05 Wersja zestawu: 1.2012 Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej DNA BLOOD KIT www.dnagdansk.com Nr kat. EM05 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA BLOOD przeznaczony

Bardziej szczegółowo

AmpliQ 5x HOT EvaGreen qpcr Mix Plus (ROX)

AmpliQ 5x HOT EvaGreen qpcr Mix Plus (ROX) Novazym Products Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań, tel. +48 0 61 610 39 10, fax +48 0 61 610 39 11, email info@novazym.com AmpliQ 5x HOT EvaGreen qpcr Mix Plus (ROX) Gotowy premix zawierający

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE. (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2010/C 183/04)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE. (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2010/C 183/04) 7.7.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 183/45 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na

Bardziej szczegółowo

Biochemia: Ćw. 11 Metoda RT-PCR

Biochemia: Ćw. 11 Metoda RT-PCR Ćwiczenie 11 METODA RT-PCR Wyciąg z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych: bromek etydyny T+ EDTA Xi etanol, 96% F kwas octowy, 96% C -merkaptoetanol N, T Tris Xi UWAGI WSTĘPNE Praca z kwasami

Bardziej szczegółowo

JABRA stone3. Instrukcja obsługi. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Instrukcja obsługi. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Instrukcja obsługi.com/stone3 Spis treści 1. Witamy...3 2. INFORMACJE o zestawie słuchawkowym...4 3. sposób noszenia...5 3.1 Wymiana wkładek do ucha 4. jak wymienić baterię...6 4.1 stan baterii

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu:

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu: Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych Nr kat. EM08 Wersja zestawu: 1.2012 www.dnagdansk.com Nr kat. EM08 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA GEL OUT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej

Bardziej szczegółowo

Parametr Wymagany parametr Oferowany parametr 1. 2. 3. a) z wbudowaną pompą membranową PTEE, b) kondensorem par, System

Parametr Wymagany parametr Oferowany parametr 1. 2. 3. a) z wbudowaną pompą membranową PTEE, b) kondensorem par, System Załącznik nr 1A do SIWZ. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TERMOSTAT CYRKULACYJNY Termostat cyrkulacyjny Z grzaniem i chłodzeniem Zakres temperatury roboczej 25 o C do + 200 o C

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji plazmidowego DNA

Zestaw do izolacji plazmidowego DNA Nr kat. EM01 Wersja zestawu: 1.2014 Zestaw do izolacji plazmidowego DNA EXTRACTME jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLIRT S.A. www.dnagdansk.com Nr kat. EM01 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Startowa do MIO P350

Instrukcja Startowa do MIO P350 Instrukcja Startowa do MIO P350 Gratulujemy zakupu MIO P350 z wbudowanym modułem GPS. Poniższa instrukcja pomoże Ci prawidłowo skonfigurować Twój Pocket PC oraz zapozna Cię z jego podstawowymi funkcjami.

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z wymazów oraz nasienia. Nr kat. EM06 Wersja zestawu: 1.2012

Zestaw do izolacji DNA z wymazów oraz nasienia. Nr kat. EM06 Wersja zestawu: 1.2012 Zestaw do izolacji DNA z wymazów oraz nasienia Nr kat. EM06 Wersja zestawu: 1.2012 www.dnagdansk.com Nr kat. EM06 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA SWAB & SEMEN przeznaczony jest do szybkiej

Bardziej szczegółowo

PL 217144 B1. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora 2-adrenergicznego

PL 217144 B1. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora 2-adrenergicznego PL 217144 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217144 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391926 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu 1.Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja producenta: Nazwa produktu: Zestaw enzym VivaTaq DNA Polimerase stężenie (5u/µl) z buforem reakcyjnym Aplikacja: Produkt został zaprojektowany i wykonany

Bardziej szczegółowo

Produkty serii Pro-Cyt

Produkty serii Pro-Cyt Produkty serii Pro-Cyt Wirówki z serii PrO-Cyt są to kompaktowe i praktyczne urządzenia przeznaczone dla próbek o małej, średniej oraz dużej objętości. Seria PrO-Cyt obejmuje dwa modele wirówek. Oba modele

Bardziej szczegółowo

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy rozdzielacz USB 2.0 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Połączenie z EM1019... 3 3.0 Używanie EM1019... 4

Bardziej szczegółowo

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS Do stosowania w aparacie Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Numer kat. 05015278001) oraz Applied BioSystems

Bardziej szczegółowo

marketinginformacja Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++

marketinginformacja Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++ marketinginformacja Data 24.10.2014 Numer Autor MI_FS_13_2014_Testy weterynaryjne Philipp Peters Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++ Dzięki szybkim testom

Bardziej szczegółowo

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur CP Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania 10819674, Zmiana A Wrzesień 2014 r. Informacja dotycząca Kalibratora E przeznaczonego do użytku z Systemami

Bardziej szczegółowo

Techniki molekularne ćw. 1 1 z 6

Techniki molekularne ćw. 1 1 z 6 Techniki molekularne ćw. 1 1 z 6 Instrukcja do ćwiczeń Nr 1. Temat: Izolacja całkowitego DNA z tkanki ssaczej metodą wiązania DNA do kolumny krzemionkowej oraz spektrofotometryczna ocena jego czystości

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o..

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. 1. Przedmiot umowy 1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Engine On sp. z o.o. w Białymstoku (zwaną dalej Producentem),

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW 18 Kwiecień 2011 PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW Dotyczy: Analizatorów immunochemicznych Access * Systemy immunochemiczne tzn. Access, Access 2, SYNCHRON Lxi 725, DxC 600i Szanowny Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika Wstęp Dziękujemy za używanie produktu marki Olympus. Wtyczka "Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in" przetwarza pliki

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App Szkolenie Microsoft Lync 2010 Aplikacja Lync Web App Cele To szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Wprowadzenie do aplikacji Lync Web App Dołączanie do spotkania online Dołączanie głosu do spotkania

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Tomasz Szałaj IT-Dev Sp. z o.o. AGENDA Informacje o firmie IT-Dev sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo