altrendo nature/altrendo/getty Images

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "altrendo nature/altrendo/getty Images"

Transkrypt

1 altrendo nature/altrendo/getty Images

2 Life Science Trudno dziś wyobrazić sobie przeprowadzanie badań oraz rutynowych prac w naukach przyrodniczych bez zastosowania wysokiej jakości produktów jednorazowego użytku, wykonanych z tworzyw sztucznych. Do prac badawczych wymagających metod o ciągle wzrastającej czułości, konieczne jest stosowanie produktów o coraz wyższej jakości. (Life Science) firmy BRAND obejmują końcówki do pipet, końcówki z filtrem, próbówki i końcówki PD oraz szereg innych produktów do PCR, przechowywania prób, iunologii oraz badań w zakresie kultur tkankowych.

3 Produkty do nauk przyrodniczych Jakość to najwyższy priorytet dla niezawodnych i powtarzalnych wyników Obecnie niemożliwe jest wyobrażenie sobie przeprowadzanie badań naukowych bez stosowania wyrobów jednorazowego użytku, charakteryzujących się najwyższą jakością. Firma BRAND od ponad 25 lat oferuje do wielu aplikacji swoje najwyższej jakości produkty wykonane z tworzyw sztucznych. Ważne cechy produktów omawiane są z użytkownikami z całego świata. Poczynając od konstrukcji urządzeń wtryskowych poprzez wybór stosowanych materiałów wyjściowych i kontrolę jakości przeprowadzaną w zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych akredytowanych laboratoriach, aż do uzyskania gotowego do sprzedaży wyrobu, cały proces powstawania produktu podlega ścisłej kontroli. Materiały wyjściowe Wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, stosowane do wrażliwych badań takich jak PCR*, testy enzymatyczne, oczyszczanie DNA, muszą spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Właściwy wybór stosowanych materiałów wyjściowych ma szczególne znaczenie dla produkcji towarów najwyższej jakości. Materiałem wyjściowym do produkcji artykułów jednorazowego użytku w zakresie nauk przyrodniczych stał się w ostatnich latach polipropylen a także polistyren. Te tworzywa często mają bezpośredni kontakt z bardzo drogimi odczynnikami i wartościowymi próbkami. Do produkcji końcówek firmy BRAND używane są specjalnie wyselekcjonowane rodzaje przezroczystego PP, które nie zawierają dodatków di-(2-hydroksyetylo)metylododecyloamoniowych soli (DiHEMDA) i 9-oktanodekanoamidów (oleamidów). Oba wcześniej wspomniane dodatki, często zawarte w granulacie PP, mogą fałszować testy biologiczne i prowadzić do błędnych wyników*. Firma BRAND dokładnie selekcjonuje surowce wykorzystywane do produkcji wyrobów dla nauk biologicznych, dlatego zawartość substancji mogących przenikać z materiału, a przez to wpływać na wynik badań, jest ograniczona do niezbędnego procesowo minimum. Środki zapobiegające przywieraniu, takie jak stearyniany i amidy kwasu erukowego nie są wykorzystawane podczas procesu produkcyjnego. Zalety PP Zalety PS (Foto Fraunhofer/Rafael Krötz) Wysoka odporność chemiczna Płytki głębokie oraz mikrotitracyjne mogą być stosowane m.in. z DMSO oraz innymi agresywnymi chemikaliami. Dobra wytrzymałość temperaturowa Naczynia zachowują swoją stabilność także w wysokich temperaturach. Z reguły produkty te mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Minimalna retencja Naczynia do PCR, probówki oraz końcówki nie nasiąkają próbkami. Materiał, z którego są wykonane, jest biologicznie obojętny, co oznacza, że biomolekuły nie osadzają się na jego powierzchni. Dobre właściwości optyczne Badania kolorymetryczne, takie jak ELISA i analizy mikroskopowe, mogą być wykonywane przy zastosowaniu mikropłytek z PS. Dobrze modyfikowalna powierzchnia Dzięki chemiczno-fizycznej obróbce powierzchnia może zostać zmodyfikowana w taki sposób, że produkt znajdzie zastosowanie w badaniach kultur tkankowych oraz w iunoanalizie. * G. R. McDonald, A. L. Hudson, S. M. J. Dunn, H. You, G. B. Baker, R. M. Whittal, J. W. Martin, A. Jha, D. E. Edmondson, A. Holt (2008). Bioactive Contaminants Leach from Disposable Laboratory Plasticware. Science, 322 (5903),

4 Produkty do nauk przyrodniczych Produkcja w pomieszczeniach czystych Wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, stosowane do badań w naukach przyrodniczych są produkowane w jednej z największych na świecie hal produkcyjnych typu "clean room", zaprojektowanej zgodnie z najwyższymi standardami wymaganymi dla produkcji w pomieszczeniach czystych. Ciągła kontrola pomieszczeń oraz parametrów środowiska produkcyjnego zapewenia stabilność temperatury na całym obszarze wytwarzania. Taka jednorodność połączona z testami kontrolnymi każdej serii wyrobów końcowych gwarantuje stałą wysoką jakość produktów life science firmy BRAND. W zależności od wymagań stawianych wyrobom końcowym, produkcja może odbywać się w pomieszczeniach czystych klasy 5, 7 i 8 zgodnie z ISO Modyfikacja powierzchni W celu wyprodukowania wyrobu wykazującego odpowiednie właściwości, modyfikuje się powierzchnię tworzywa wykorzystując wiele różnych metod chemicznych i fizycznych. W zależności od modyfikacji możliwe jest wytworzenie wyrobów zgodnych z ich zastosowaniam. Na przykład na tym samym materiale można przez odpowiednią modyfikację uzyskać powierzchnię hydrofilową bądź hydrofobową. Biorąc konkretnie powierzchnię PS, możliwe jest wytworzenie zarówno powierzchni hydrofobowej na której mogą się wiązać proteiny lub hydrofilowej na której możliwe jest prowadzenie hodowli komórkowej. Jak pokazano poniżej na przykładzie końcówek BRAND Ultra Low Retention, nawet powierzchnia PP może być modyfikowana do hydrofobowej, podobnej do PTFE. Taki materiał nie będzie zwilżany przez ciecze w których napięcie powierzchniowe zostało zredukowane przez użycie detergentów. Powierzchnia BRAND PP Ultra Low Retention PTFE Silikon PP niemodyfikowany Woda Napięcie powierzchniowe 9 mn/m 19 mn/m 21,5 mn/m 30 mn/m 72 mn/m Kontrola wewnętrzna oraz niezależne testy laboratoryjne Wszystkie produkty poddawane są w pierwszej kolejności wielu testom optycznym oraz próbom pod kątem funkcjonalności, zanim poddane zostaną badaniom na występowanie zanieczyszczeń molekularno-biologicznych. Naczynia do PCR poddawane są m.in. testom określającym stopień parowania, a płytki do PCR są przedmiotem prób próżniowych, w celu zapewnienia, że spełniają stawiane im wysokie wymagania. Po tym jak produkty jednorazowego użytku przejdą pozytywnie próby wewnętrzne, poddawane są badaniom w niezależnych, akredytowanych laboratoriach. Przy wykorzystaniu czułych metod badawczych, w zależności od przeznaczenia produktów, badana jest w nich zawartość DNA, DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP. 117

5 Produkty do nauk przyrodniczych Jakość odpowiednia do każdego zastosowania Do poszczególnych aplikacji jest wymagany odpowiedni poziom jakości. Dlatego firma BRAND produkuje szeroki zakres swoich wyrobów z tworzyw sztucznych, oferując odpowiedni wybór produktów do konkretnych zastosowań. sterylne zgodnie z ISO wolne od DNA wolne od RNaz wolne od endotoksyn wolne od ATP Końcówki do pipet i końcówki z filtrem standardowe, w statywach Końcówki do pipet i końcówki z filtrem BIO-CERT Końcówki PD sterylne/bez endotoksyn 4 4 Końcówki PD BIO-CERT Probówki wirówkowe sterylne BIO-CERT wolne od cytotoksyn zgodnie z ISO Probówki wirów. z zamknięciem zabezpieczającym Probówki wirówkowe z zakrętkami, sterylne Produkty do PCR Płytki głębokie Krioprobówki BRANDplates standardowe BRANDplates sterylne Kuwety UV mikro BIO-CERT produkty spełniają najwyższy poziom jakości, są sterylne, wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. Sterylność Sterylne oznacza wolne od obecności organizmów żywych. Produkty BRAND są sterylizowane promieniami β zgodnie z ISO i wytycznymi AAMI. Dawka promieniowania jest nie mniejsza niż 12.1 kgy. Płytki inertgrade stanowią wyjątek i są sterylizowane tlenkiem etylenu ze względu na specjaną chrakterystykę ich powierzchni. W wyniku sterylizacji SAL (sterility assurance level) osiągany jest poziom 10-6 co oznacza, że nie więcej niz jedna częsteczka w 1 x 10 6 może być zanieczyszczona! Poziom sterylności spełnia tym samym wymagania USP 29 oraz Farmakopei Europejskiej. DNA i RNaz-y DNA (kwas dezoksyrybonuleinowy) jest nośnikiem informacji genetycznej. RNaz-y (rybonukleazy) to enzymy które mogą poprzez hydrolizę degradować kwas rybonukleinowy (RNA). Kwasy rybonukleinowe służą jako nośnik informacji genetycznej. RNaz-y są wszechobecne i wyjątkowo stabilne. W celu ochrony cząstek RNA poddawanych degradacji enzymatycznej, niezbędna jest całkowita pewność, że tworzywo sztuczne jest całkowicie wolne od RNaz. Produkty firmy BRAND są wolne od DNA (< 4 x g/końcówkę = 40 fg), aby uniknąć fałszywie pozytywnych wyników, np. w PCR*, a także wolne od RNaz (< 8,6 x g/końcówkę = 8,6 fg), aby umozliwić pracę z RNA. * Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest chroniona międzynarodowym patentem. Stosowanie procesów PCR wymaga ewentualnie licencji. Endotoksyny Endotoksyny występują w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych. Są to kompleksy lipopolisacharydowe uwalniane po rozpadzie komórki. Endotoksyny tworzą największą grupę pyrogenów i te dwa pojęcia są często niepoprawnie używane zamiennie. W zależności od stężenia, te stabilne termicznie substancje wywołują gorączkę, zapaść, szok itp., a przy bardzo wysokich stężeniach mogą być śmiertelne. Stężenie endotoksyn w produktach firmy BRAND badane jest przy pomocy testu LAL (Limulus Amebocyte Lysate). Granica wskazań to 0,01 EU/ml. Jest to odpowiednik stężenia endotoksyn na poziomie < 1 x g/końcówkę. Brak endotoksyn jest wymagany w produkcji farmaceutycznej i hodowlach komórkowych. ATP Adenozyno-trójfosforan jest nośnikiem energii w każdej żywej komórce. ATP to wysokoenergetyczna cząsteczka transportowa. Jako wskaźnik żywych komórek jest wykorzystywany do wykrywania żywych bakterii, drożdży, komórek ludzkich itp. Produkty firmy BRAND są wolne od ATP (stężenie ATP < 1 x g/końcówkę = 1 fg) i mogą być stosowane do pomiarów luminescencyjnych na przykład w monitoringu higieny zgodnie z wymaganiami HACCP concept. Cytotoksyny Wiele różnych substancji może powodować niszczenie komórek. Próby kontrolne płytek BRANDplates do hodowli komórkowych są poddawane cytotoksycznym testom in-vitro w celu określenia ich wpływu na hodowle komórkowe. Płytki BRANDplates są wolne od substancji cytotoksycznych zgodnie z DIN EN ISO

6 Naczynia wirówkowe Naczynia wirówkowe Informacje dotyczące jakości n Membrana w przykrywce ma zawsze równomierną grubość, aby mogła być bez problemu przebita przez analizator. n Grubość ścianek nie wykazuje niedopuszczalnych nierówności. n Przywieszona przykrywka zamyka szczelnie probówkę, jest dobrze osadzona i jednocześnie łatwa do otworzenia. n Wysoka przejrzystość. n Możliwość poddawania sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Względne przyspieszenie odśrodkowe (WPO) Podane obciążenie WPO (identyczne z liczbą g) odnosi się do następujących parametrów pracy: wypełnienie wodą, czas wirowania wynoszący 20 minut i temperatura wirowania 20 C. Jednak liczne czynniki wpływające na rzeczywiste granice obciążenia, w tym: położenie probówek w rotorze, odczynniki, temperatura i czas pracy sprawiają, że wartości WPO mogą być traktowane tylko jako zalecenie (DIN ). Wyliczenie WPO: n WPO = 1,118 r ( ) Przykład: Promień wirowania r = 180 (odległość liczona w pionie pomiędzy centrum osi wirowania a najdalej wysuniętą końcówką probówki do wirowania). Liczba obrotów n = 6000 min -1 WPO = 1, ( 6000 ) =

7 Probówki do wirowania Probówki do wirowania 0,5 ml, z przykrywką PP. WPO max. Śr. membrany w przykrywce Grubość membrany w przykrywce Średnica zewnętrzna (20 C, t e 20 min) 5,4 0, sztuk w opakowaniu (1 woreczek). Wysokość ,5 ml, z przykrywką PP. Matowe pole do opisu i podziałka do orientacyjnego odczytu pojemności. Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE. WPO max. Śr. membrany w przykrywce Grubość membrany w przykrywce Średnica zewnętrzna Wysokość (20 C, te 20 min) 8,5 0,3 10,75 40,8 500 sztuk w opakowaniu (1 woreczek) sztuk w opakowaniu (w kartonie 6 woreczków po 500 sztuk) BIO-CERT Sterylne i bez endotoksyn, DNA, RNaz i ATP. 450 sztuk w opakowaniu (30 blistrów po 15 sztuk) Kolorowe 500 sztuk w opakowaniu. Kolor Żółte Niebieskie Zielone Pomarańczowe Bursztynowe* * Probówki bursztynowe zalecane są do odczynników wrażliwych na działanie światła. 120

8 Probówki do wirowania 1,5 ml, z pokrywką z zamknięciem zabezpieczającym PP. Wolne od RNazy, DNA i edotoksyn. Zamknięcie dokładnie uszczelniające i zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem! Matowe pole do opisu i podziałka do orientacyjnego odczytu pojemności. WPO max. WPO - względne przyspieszenie odśrodkowe Średnica zewnętrzna (-5 C, t e 20 min) 10,7 38, sztuk w opakowaniu (1 woreczek) NOWOŚĆ! Wysokość z pokrywką z zamknięciem zabezpieczającym 1,5 ml, bez przykrywek PP. WPO max. Średnica zewnętrzna Wysokość (20 C, t e 20 min) 11 39, sztuk w opakowaniu (w kartonie 6 woreczków po 2000 sztuk) Statywy na probówki wirówkowe oraz adaptery można znaleźć na stronie ml, z przykrywkami PP. Matowe pole do opisu i podziałka do orientacyjnego odczytu pojemności. WPO max. Śr. membrany w przykrywce Grubość membrany w przykrywce Średnica zewnętrzna Wysokość (20 C, t e 20 min) 8,5 0,3 10,7 41, sztuk w opakowaniu (1 woreczek)

9 Probówki do wirowania Probówki do wirowania z zakrętkami Probówki idealnie nadają się do przechowywania materiałów medycznych, jak serum czy próbki krwi, do ich podgrzewania, wirowania itp. Bezpiecznie Szczelne zamknięcie dzięki zakrętce z uszczelką, np. silikonową. Precyzyjnie Wymiary: średnica zewnętrzna 11, wysokość 47. Stabilnie Możliwość wirowania do WPO w temperaturze 20 C, maksymalnie przez 20 minut. Wygodnie Możliwość obsługi umieszczonych w statywach probówek z podstawką jedną ręką. Kolorowo Różnokolorowe wkładki ułatwiają rozróżnienie próbek. Szybko Tylko 1¼ obrotu przykrywki wystarczy do szybkiego otwarcia i zamknięcia. Przejrzyście Wszystkie naczynia z niezwykle przejrzystego PP ułatwiającego obserwacji próbki. Bogata oferta Probówki z zakrętkami dostępne są w wielu wariantach i różnych wykonaniach. Probówki z PP i zakrętki z PE lub PP są dokładnie do siebie dopasowane, co zapewnia niezwykle szczelne zamknięcie. Z uszczelką stożkową Probówki z uszczelką stożkową przeznaczone są w szczególności do przechowywania wrażliwych próbek. W tego typu probówkach nie dochodzi do zakażenia próbki na skutek kontaktu z silikonową uszczelką. Probówki nie nadają się do sterylizacji w autoklawie. Z uszczelka, silikonową Silikonowa uszczelka gwarantuje szczelne zamknięcie probówki, a jednocześnie próbka nie styka się z uszczelką. Probówki z tego typu uszczelką przeznaczone są do przechowywania próbek w gazowym stanie ciekłego azotu. Probówki z silikonową uszczelką mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Z silikonową uszczelką i z zabezpieczeniem Zabezpieczone zamknięcie daje użytkownikowi pewność, że produkt nie był wcześniej używany. Pierścień zabezpieczający pełni funkcję plomby; przy pierwszym otwarciu probówki oddziela się od zakrętki. Probówki wyposażone są w silikonowe uszczelki i mogą być stosowane do przechowywania próbek w gazowym stanie ciekłego azotu. Probówki mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN

10 Probówki do wirowania Probówki do wirowania z przywieszonymi przykrywkami z uszczelką, niesterylne PP. Bez podziałki. Przykrywki z PE. Zakres temperatury pracy: -90 C do +100 C sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis 0,5 z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki z przywieszonymi przykrywkami z uszczelką silikonową, niesterylne PP. Z podziałką. Przykrywki z PP. Z matowym polem na opis. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Kolorowe nakrętki i wkładki do nakrętek prosimy zamawiać oddzielnie! Pojemność ml Podziałka do ml Opis 0,5* z podstawką ,5 1 z podstawką ,5 1 bez podstawki ,2 z podstawką ,2 bez podstawki * Bez podziałki z pakowanymi luzem przykrywkami z silikonową uszczelką, sterylne PP. Z podziałką. Przykrywki z PP. Z matowym polem na opis. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, endotoksyn, bez cech mutagennych, nietoksyczne. 500 sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis Probówki sterylne z przykrywką 0,5* z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki * Bez podziałki bez przykrywek, niesterylne PP. Z podziałką. Z matowym polem na opis. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis Probówki niesterylne bez przykrywki 0,5* z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki * Bez podziałki 123

11 Probówki do wirowania Probówki do wirowania z zakrętkami z zabezpieczeniem, z uszczelką silikonową, sterylne PP. Z podziałką. Zakrętki z PP. Matowe pole na opisy. Zakres temperatury pracy: -196 C do 121 C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, endotoksyn, bez cech mutagennych, nietoksyczne. Opakowanie zawiera 500 sztuk. Pojemność ml Opis 0,5* z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki * Bez podziałki bez zakrętek, do stosowania z zakrętką z zabezpieczeniem, niesterylne PP. Bez podziałki. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis 0,5 z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki Kolorowe zakrętki Zakrętki z uszczelką silikonową, do probówek , PP. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Kolor Biały Niebieski Czerwony Zielony Żółty Kolor Wkładki do probówek z przywieszanymi i luźnymi zakrętkami PP. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C. 500 sztuk w opakowaniu. Biały Niebieski Czerwony Zielony Żółty Kolor Zakrętki z zabezpieczeniem z uszczelką silikonową, do probówek PP. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Przezroczysty Niebieski Zielony Fiolet Czerwony Żółty

12 Akcesoria do probówek do wirowania Akcesoria do probówek do wirowania Statyw na probówki do wirowania PP, szare. Numerowane pozycje na 20 probówek do wirowania o pojemności 1,5 ml. Do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Opakowanie zawiera 1 sztukę. Ilość stanowisk Długość Szerokość Wysokość Adaptery na probówki o pojemności 0,5 ml (nr kat. statywu ) PP. W statywach na probówki do wirówek można umieszczać adaptery na probówki o pojemności 0,5 ml. Lekkie dociśnięcie palcem powoduje stabilne osadzenie adaptera w statywie. Opakowanie zawiera 20 sztuk Statywy na probówki do wirowania PP. Statywy z alfanumerycznym oznaczeniem stanowisk. Z możliwością piętrowego ustawiania. Zakres temperatury pracy: -20 C do +90 C. Mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Gęstość, wynosząca 1,2 g/cm 3 wystarcza, aby statywy nie wypływały z kąpieli wodnej. Mogą być używane do probówek o średnicy 11 (probówki do wirówek) lub 13 (krionaczynia). Statywy dostarczane są w stanie rozłożonym, ale wystarczy wykonać tylko kilka czynności, aby były gotowe do zastosowania. Wymiary: długość 265, szerokość 126, wysokość 38. Opakowanie zawiera 5 sztuk. Do średnicy Ilość stanowisk Białe Niebieske Czerwone Żółte 11 8 x x Minichłodziarka PC. Do ochrony różnych próbek (enzymów, DNA, RNA, zawiesin komórek) poprzez przechowywanie w stanie schłodzonym na stole laboratoryjnym. Z poliwęglanu, podlegającego recyklingowi, wypełnionego nietoksycznym żelem izolującym. Do przechowywania 12 probówek o pojemności od 0,5 do 2 ml. Utrzymywana temperatura Czas utrzymywania temp. Kolor 0 C 60 min czerwony C 60 min żółty C 45 min biały

13 Produkty do PCR PCR Naczynia, paski, płytki i akcesoria Firma BRAND znacząco rozszerzyła paletę produktów jednorazowego użytku o niezwykle cienkich ściankach, które zostały specjalnie opracowane, aby sprostać wysokim wymaganiom PCR, szczególnie w zakresie płytek do PCR z 96 studzienkami. W swojej ofercie BRAND posiada pojedyncze naczynia do PCR, paski z 8 i 12 naczyniami oraz, do większej ilości próbek, płytki z 24, 48, 96 i 384 studzienkami. W ofercie firmy BRAND znajdą Państwo optymalny produkt do każdej aplikacji. Informacje dotyczące jakości n Uniwersalne, do zastosowania niemal we wszystkich ogólnie dostępnych termocyklerach. n Wykonane z PP, o niezwykle cienkich ściankach, równomiernej grubości, umożliwiających optymalny przepływ ciepła oraz krótki czas cyklu. n 96-dołkowe płytki do PCR oznaczone alfanumerycznie w kolorze niebieskim, oraz znakowane ściętym narożnikiem n Wysoko przezroczysta, płaska pokrywka optymalnie spełnia wymagania qpcr n Nie zawierają DNaz, DNA i RNaz. n Możliwość poddawania sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Real Time PCR? q! PCR Wyśmienicie! q! PCR q! PCR q! PCR płytki PCR: płytki do termocyklerów do ilościowych reakcji PCR w czasie rzeczywistym dostępne również białe probówki PCR: probówki z niezwykle przezroczystymi przykrywkami do czułej detekcji sygnałów fluorescencyjnych zamknięcia do naczyń PCR: zamknięcia (przykrywki i maty) wykonane z niezwykle przezroczystych materiałów, aby umożliwić detekcję sygnałów fluorescencyjnych Wskazówka! autoklawy mogą być źródłem skażenia krzyżowego dla produktów jednorazowego użytku! Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest chroniona międzynarodowym patentem. Stosowanie procesów PCR wymaga ewentualnie licencji. 126

14 Naczynia do PCR Pojedyncze naczynia do PCR Naczynia do PCR o pojemności 0,2 ml i 0,5 ml z przywieszonymi przykrywkami, mogą być stosowane w powszechnie dostępnych termocyklerach z podgrzewaną pokrywą. Dobrze zamocowana przykrywka ogranicza do minimum straty cieczy następujące w wyniku parowania. Płaska przykrywka lekko zamyka się i otwiera, bez zastosowania jakichkolwiek narzędzi. Probówki wykonane z tworzywa o różnym zabarwieniu umożliwiają łatwe przyporządkowanie próbek. 0,2 ml i 0,5 ml z przywieszonymi przykrywkami PP sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis Kolor 0,2 wypukła przykrywka bezbarwny ,2 płaska przykrywka bezbarwny płaska przykrywka różowy płaska przykrywka żółty płaska przykrywka zielony płaska przykrywka niebieski ,5 płaska przykrywka bezbarwny płaska przykrywka różowy płaska przykrywka żółty płaska przykrywka zielony płaska przykrywka niebieski Wypukła przykrywka Płaska przykrywka 127

15 Pasek 8 naczyń do PCR Pasek 8 naczyń do PCR Produkty do PCR, białe wykazują znacząco lepsze wyniki w technice qpcr, są szczególnie polecane do większości dostępnych termocyklerów. Z 8 naczyniami z oddzielnymi paskami przykrywek PP. 8 połączonych ze sobą naczyń o pojemności 0,2 ml. Oddzielne przykrywki, wypukłe lub płaskie, połączone są w paski po 8 sztuk. Otwierają i zamykają się bez trudu, bez użycia narzędzi. Pasek probówek zakończony jest specjalną wypustką, a każdej z pokrywek nadano kształt ułatwiający bezpieczne otwieranie, eliminujące niebezpieczeństwo zakażenia. Opakowanie zawiera 125 pasków, łącznie 1000 naczyń wzgl. przykrywek. Pojemność ml Kolor Pasek 8 naczyń do PCR Pasek 8 wypukłych pokrywek Pasek 8 płaskich pokrywek* 0,2 bezbarwny q! PCR różowy żółty zielony niebieski biały q! PCR q! PCR NOWOŚĆ! Opakowanie zawiera 250 pasków, tj probówek i 2000 pokrywek. Pojemność ml Kolor Pasek 8 naczyń i pasek 8 wypukłych przykrywek do PCR Pasek 8 naczyń i pasek 8 płaskych przykrywek do PCR* 0,2 bezbarwny q! PCR * Płaskie przykrywki do reakcji PCR w czasie rzeczywistym NOWOŚĆ! Z 8 naczyniami z przywieszonymi, płaskimi, pojedynczymi przykrywkami PP. 8 połączonych naczyń o pojemności 0,2 ml lub 0,15 ml z przywieszonymi, płaskimi, pojedynczymi przykrywkami optymalna ochrona przed skażeniem. Dzięki zastosowaniu niezwykle przejrzystych przykrywek naczynia te mogą być stosowane do pomiarów PCR w czasie rzeczywistym. Dostępne w wersjach: standardowej (Standard) lub o niskim profilu (niski profil). Opakowanie zawiera 120 pasków, łącznie 960 naczyń. Opis Pojemność ml Kolor Opakowanie Standardowe 0,2 bezbarwny 120 pasków w torebce Standardowe 0,2 biały 120 pasków w torebce Niski profil 0,15 bezbarwny 120 pasków w torebce Niski profil 0,15 biały 120 pasków w torebce q! q! PCR PCR q! PCR q! PCR NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! 128

16 Pasek 8 naczyń do PCR Płytki do PCR Z 8 naczyniami z przywieszonymi paskami przykrywek PP. 8 połączonych ze sobą naczyń o pojemności 0,2 ml. Przywieszone, wypukłe przykrywki ułatwiają otwieranie oraz zamykanie naczyń jedną ręką. Opakowanie zawiera 125 pasków, łącznie 1000 naczyń Z 12 naczyniami z oddzielnymi paskami przykrywek PP. 12 połączonych ze sobą naczyń o pojemności 0,2 ml. Oddzielnie dostępne wypukłe przykrywki, połączone w paski po 12 sztuk, zapewniają bezpieczne zamknięcie. Opakowanie zawiera 125 pasków, łącznie 1500 naczyń wzgl. przykrywek. Pojemność ml Kolor Pasek 12 naczyń do PCR Pasek 12 przykrywek 0,2 bezbarwny ,2 różowy ,2 żółty ,2 zielony ,2 niebieski q! PCR Płytki z PCR 24 i 48 studzienkami Płytki redukują koszty i pozwalają na pracę z dużą liczbą próbek PCR o małej objętości. Z 24 studzienkami, bez ramki PP. Studzienka 0.2 ml. Do zastosowań z dostępnymi na rynku termocyklerami. Tabela wyboru str Opis Kolor Opakowanie Standardowe, podniesiony brzeg bezbarwny 40 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg biały 40 (5 szt./w torebce) Z 48 studzienkami, bez ramki PP. Studzienka 0.2 ml. Do zastosowań z dostępnymi na rynku termocyklerami. Tabela wyboru str Opis Kolor Opakowanie Standardowe, podniesiony brzeg bezbarwny 20 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg biały 20 (5 szt./w torebce)

17 Płytki do PCR q! PCR Płytki do PCR do 96 studzienkami Płytki do PCR mają niezwykle cienkie ścianki, co umożliwia równomierne, szybkie i precyzyjne rozchodzenie się ciepła. Gładka i obojętna ścianka wewnętrzna probówek zmniejsza do minimum osadzanie się enzymów i kwasów nukleinowych. Brzeg płytki specjalnie zaprojektowany w celu zabezpieczenia przed zakażeniem krzyżowym, pozwala na pewne uszczelnienie matami uszczelniającymi dedykowanymi do płytek. Reakcja PCR w czasie rzeczywistym (qpcr) zyskuje coraz szersze zastosowanie. W płytkach do tego typu badań bezpośrednie liczenie tworzącego się DNA następuje przy zastosowaniu pomiarów fluorescencyjnych. Produkty do PCR firmy BRAND wykonane z białego tworzywa dają w tego typu pomiarach znacznie lepsze wyniki niż naczynia przezroczyste. Wszystkie produkty tej linii barwione są równomiernie dwutlenkiem tytanu (TiO 2 ), co w połączeniu z gładką powierzchnią, pozwala uzyskać optymalne odbicie sygnałów fluorescencyjnych. Nowe 96-dołkowe płytki PCR firmy BRAND są na niebiesko oznakowane kodem alfanumeryczny oraz mają ścięty narożnik w celu lepszej orientacji. 1 2 NOWOŚĆ! Niski profil Standardowe Standardowe, podniesiony brzeg Z 96 studzienkami, bez ramki PP. Studzienki o pojemności 0,2 ml lub 0,15 ml. Płytki 96-dołkowe do PCR, bez ramki. Do zastosowań z powszechnie dostępnymi na rynku termocyklerami. Tabela wyboru str Opis Kolor Ścięty narożnik Opakowanie Niski profil bezbarwny H12 50 (5 szt./w torebce) Niski profil biały H12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe bezbarwny A12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe biały A12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg bezbarwny H12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg biały H12 50 (5 szt./w torebce) Prosimy o zapoznanie się z tabelą zastosowań płytek w termocyklerach strona nr 134. Płytki 96-dołkowe PCR w formacie standardowym mogą być uszczelniane pokrywkami w paskach po 8 PCR pokrywek, Nr. Kat i str

18 Płytki do PCR Niski profil Niski profil, podwyższona ramka Standard profile Z 96 studzienkami, z półramką NOWOŚĆ! PP. Studzienki o pojemności 0,2 ml lub 0,15 ml. Płytki PCR 96-dołkowe z półramką mogą być łatwo etykietowane lub oznaczone kodem kreskowym. Tabela wyboru str Opis Kolor Ścięty narożnik Standard profile, podniesiony brzeg Opakowanie 1 Niski profil bezbarwny A12 50 (5 szt./w torebce) Niski profil biały A12 50 (5 szt./w torebce) Niski profil, podwyższona ramka bezbarwny A12 50 (5 szt./w torebce) Niski profil, podwyższona ramka biały A12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe bezbarwny A1 50 (5 szt./w torebce) Standardowe biały A1 50 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg bezbarwny H12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg biały H12 50 (5 szt./w torebce) Z 96 studzienkami, z półramką Odpowiednie do Roche LightCycler 480 i innych termocyklerów NOWOŚĆ! PP. Pojemność studzienek 0.15 ml. Z półramką. Z czarnym kodem alfanumerycznym. Dostępne z z lub bez folii samouszczelniającej (poliester, wysokiej przezroczystośći do qpcr). Opis Kolor Ścięty narożnik Opakowanie Niski profil* biały H12 50 (10 szt. w torebce) Niski profil* biały H12 * Czarny kod alfanumeryczny, brak dodatkowego znakowania na narożniku, 50 (10 szt. w torebce) + 50 folii do qpcr Z 96 studzienkami, z ramką NOWOŚĆ! PP. Studzienki o pojemności 0,15 ml. Płytki 96-dołkowe do PCR, z ramką. Szczególnie sztywne i szczególnie polecane do pracy z automatycznymi systemami do pipetowania i transportu. Tabela wyboru str Opis Kolor Ścięty narożnik Opakowanie Niski profil* bezbarwny H1 50 (10 szt./w torebce) Niski profil* biały H1 50 (10 szt./w torebce) * czarny kod alfanumeryczny, brak dodatkowego znakowania na narożniku. 131

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Informacje techniczne Zarządzanie jakością... s. 318 Certyfikaty... s. 320 Kontrola nad przyrządami pomiarowymi... s. 321 System łatwej kalibracji... s. 324

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 Katalog produktów BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 1 2 Każdego dnia w szpitalach na całym świecie wykorzystuje się do pobierania krwi miliony probówek BD Vacutainer. BD jest wiodącą, globalną,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych Katalog 2015 20 lat Blachprofil 2 W bieżącym roku mija 20 lat działalności naszej Firmy. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie, przyczyniła się do zaufania jakiego udzielacie nam Państwo

Bardziej szczegółowo

FoodSolutions 2010. Dobre jedzenie zasługuje na dobre pakowanie

FoodSolutions 2010. Dobre jedzenie zasługuje na dobre pakowanie FoodSolutions 2010 Dobre jedzenie zasługuje na dobre pakowanie NOWOŚĆ Spis treści Nowości roku 2010 Nowe rozwiązania sprawiające, że Państwa firma będzie jeszcze lepsza. Strony 4 5 Duni ecoecho Produkty

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Katalog produktów

Akcesoria Katalog produktów Akcesoria Katalog produktów WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY OBIEG ARTYKUŁÓW WYSTERYLIZOWANYCH Aby zapewnić najlepsze procedury w zakresie zwalczania zakażeń, wysoką efektywność oraz ergonomię stanowiska

Bardziej szczegółowo

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Stacje przygotowania próbek, Zephyr Zephyr są nastołowymi, 96- kanałowymi lub 384-kanałowymi stacjami przygotowania próbek, sterowanymi przez oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej: Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią ogólny opis produktów firmy GUARDI- AN. GUARDIAN wyłącza niniejszym jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu

Bardziej szczegółowo

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet.

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet. nowy dwumiesięcznik stomatologiczny magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 5(32) 2007 r. ISSN 1644-4892 Lupa czy mikroskop Zarządzanie jakością RTG Masy silikonowe Odpady medyczne nowy gabinet

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych wrzesień 2013 Inject the future: ENGEL na targach K 2013 Nowe aplikacje, rekordy wydajności, światowe premiery Strona 8 W pełni elektryczna, wysoce

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia ogólne. oraz rekomendowane. standardy dotyczące. i opakowań. agadnienia ogólne raz rekomendowane tandardy dotyczące.

Zagadnienia ogólne. oraz rekomendowane. standardy dotyczące. i opakowań. agadnienia ogólne raz rekomendowane tandardy dotyczące. agadnienia ogólne raz rekomendowane tandardy dotyczące Zagadnienia ogólne ektury falistej oraz rekomendowane opakowań standardy dotyczące tektury falistej tektury falistej i opakowań z tektury falistej

Bardziej szczegółowo

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów.

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów. Mleko i napoje Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru 11 News Doskonała kontrola masy netto w fabryce Nestlé Dong Nai Produkcja milionów opakowań dziennie oferuje ogromny potencjał oszczędności przy pomocy

Bardziej szczegółowo

ABCORINGÓW. Najwyższa jakość od 1867 roku

ABCORINGÓW. Najwyższa jakość od 1867 roku ABCORINGÓW Najwyższa jakość od 1867 roku COG Z MYśLĄ O SUKCESIE KLIENTA Najwyższa jakość bez kompromisów właśnie to od równo 140 lat oferuje swoim klientom przedsiębiorstwo C. Otto Gehrckens w skrócie

Bardziej szczegółowo

www.taropak.pl Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki 13-16.09.2010 Poznań Zapraszamy do udziału w 27 edycji POSTAW NA DOBRĄ MARKĘ!

www.taropak.pl Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki 13-16.09.2010 Poznań Zapraszamy do udziału w 27 edycji POSTAW NA DOBRĄ MARKĘ! www.taropak.pl Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki 13-16.09.2010 Poznań POSTAW NA DOBRĄ MARKĘ! Zapraszamy do udziału w 27 edycji JEŚLI JESTEŚ ODBIORCĄ OPAKOWAŃ I SZUKASZ NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U EPIC B54, J341, X75 styczeń 01 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU System rur gładkościennych i kształtek z PVC-u do budowy kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWITY PAKIET OCHRONY RADIACYJNEJ 2:7 OSŁONY ANTYRADIACYJNE DLA GABINETÓW MEDYCZNYCH 8:15 SPECJALISTYCZNE APLIKACJE OSŁON ANTYRADIACYJNYCH 16:19

CAŁKOWITY PAKIET OCHRONY RADIACYJNEJ 2:7 OSŁONY ANTYRADIACYJNE DLA GABINETÓW MEDYCZNYCH 8:15 SPECJALISTYCZNE APLIKACJE OSŁON ANTYRADIACYJNYCH 16:19 SPIS TREŚCI Strony CAŁKOWITY PAKIET OCHRONY RADIACYJNEJ 2:7 OSŁONY ANTYRADIACYJNE DLA GABINETÓW MEDYCZNYCH 8:15 SPECJALISTYCZNE APLIKACJE OSŁON ANTYRADIACYJNYCH 16:19 EKRANOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.1 O podręczniku 2 1.2 DEFA AS 2

SPIS TREŚCI. 1.1 O podręczniku 2 1.2 DEFA AS 2 SPIS TREŚCI 1 2 3 WSTĘP 1.1 O podręczniku 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Ogólne informacje 3 2.2 Ochrona środowiska 4 2.3 Bezpieczeństwo 8 2.4 Ekonomiczność 8 2.5 Komfort 8 2.7 Sterownik czasowy - SmartStart

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych.

Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych. Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych. RAPORT Z BADAŃ RYNKOWYCH [Wpisz tutaj] SPIS TREŚCI Metodologia badań... 3 Triangulacja metodologiczna... 3 Metody

Bardziej szczegółowo

ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN

ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI OD PROJEKTU DO URUCHOMIENIA www.zigler.pl SPIS TREŚCI: STRONA: DLACZEGO ZIGLER?...4 AEROZOLE...5-19 ATOMIZERY...

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r 18 H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r Artykuł gościnny: Prof. Dr.-Ing. Markus Glück Finansowanie badań naukowych stymuluje doskonalenie produktów Nowe rozwiązania firmy HARTING Frank

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo