altrendo nature/altrendo/getty Images

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "altrendo nature/altrendo/getty Images"

Transkrypt

1 altrendo nature/altrendo/getty Images

2 Life Science Trudno dziś wyobrazić sobie przeprowadzanie badań oraz rutynowych prac w naukach przyrodniczych bez zastosowania wysokiej jakości produktów jednorazowego użytku, wykonanych z tworzyw sztucznych. Do prac badawczych wymagających metod o ciągle wzrastającej czułości, konieczne jest stosowanie produktów o coraz wyższej jakości. (Life Science) firmy BRAND obejmują końcówki do pipet, końcówki z filtrem, próbówki i końcówki PD oraz szereg innych produktów do PCR, przechowywania prób, iunologii oraz badań w zakresie kultur tkankowych.

3 Produkty do nauk przyrodniczych Jakość to najwyższy priorytet dla niezawodnych i powtarzalnych wyników Obecnie niemożliwe jest wyobrażenie sobie przeprowadzanie badań naukowych bez stosowania wyrobów jednorazowego użytku, charakteryzujących się najwyższą jakością. Firma BRAND od ponad 25 lat oferuje do wielu aplikacji swoje najwyższej jakości produkty wykonane z tworzyw sztucznych. Ważne cechy produktów omawiane są z użytkownikami z całego świata. Poczynając od konstrukcji urządzeń wtryskowych poprzez wybór stosowanych materiałów wyjściowych i kontrolę jakości przeprowadzaną w zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych akredytowanych laboratoriach, aż do uzyskania gotowego do sprzedaży wyrobu, cały proces powstawania produktu podlega ścisłej kontroli. Materiały wyjściowe Wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, stosowane do wrażliwych badań takich jak PCR*, testy enzymatyczne, oczyszczanie DNA, muszą spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Właściwy wybór stosowanych materiałów wyjściowych ma szczególne znaczenie dla produkcji towarów najwyższej jakości. Materiałem wyjściowym do produkcji artykułów jednorazowego użytku w zakresie nauk przyrodniczych stał się w ostatnich latach polipropylen a także polistyren. Te tworzywa często mają bezpośredni kontakt z bardzo drogimi odczynnikami i wartościowymi próbkami. Do produkcji końcówek firmy BRAND używane są specjalnie wyselekcjonowane rodzaje przezroczystego PP, które nie zawierają dodatków di-(2-hydroksyetylo)metylododecyloamoniowych soli (DiHEMDA) i 9-oktanodekanoamidów (oleamidów). Oba wcześniej wspomniane dodatki, często zawarte w granulacie PP, mogą fałszować testy biologiczne i prowadzić do błędnych wyników*. Firma BRAND dokładnie selekcjonuje surowce wykorzystywane do produkcji wyrobów dla nauk biologicznych, dlatego zawartość substancji mogących przenikać z materiału, a przez to wpływać na wynik badań, jest ograniczona do niezbędnego procesowo minimum. Środki zapobiegające przywieraniu, takie jak stearyniany i amidy kwasu erukowego nie są wykorzystawane podczas procesu produkcyjnego. Zalety PP Zalety PS (Foto Fraunhofer/Rafael Krötz) Wysoka odporność chemiczna Płytki głębokie oraz mikrotitracyjne mogą być stosowane m.in. z DMSO oraz innymi agresywnymi chemikaliami. Dobra wytrzymałość temperaturowa Naczynia zachowują swoją stabilność także w wysokich temperaturach. Z reguły produkty te mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Minimalna retencja Naczynia do PCR, probówki oraz końcówki nie nasiąkają próbkami. Materiał, z którego są wykonane, jest biologicznie obojętny, co oznacza, że biomolekuły nie osadzają się na jego powierzchni. Dobre właściwości optyczne Badania kolorymetryczne, takie jak ELISA i analizy mikroskopowe, mogą być wykonywane przy zastosowaniu mikropłytek z PS. Dobrze modyfikowalna powierzchnia Dzięki chemiczno-fizycznej obróbce powierzchnia może zostać zmodyfikowana w taki sposób, że produkt znajdzie zastosowanie w badaniach kultur tkankowych oraz w iunoanalizie. * G. R. McDonald, A. L. Hudson, S. M. J. Dunn, H. You, G. B. Baker, R. M. Whittal, J. W. Martin, A. Jha, D. E. Edmondson, A. Holt (2008). Bioactive Contaminants Leach from Disposable Laboratory Plasticware. Science, 322 (5903),

4 Produkty do nauk przyrodniczych Produkcja w pomieszczeniach czystych Wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, stosowane do badań w naukach przyrodniczych są produkowane w jednej z największych na świecie hal produkcyjnych typu "clean room", zaprojektowanej zgodnie z najwyższymi standardami wymaganymi dla produkcji w pomieszczeniach czystych. Ciągła kontrola pomieszczeń oraz parametrów środowiska produkcyjnego zapewenia stabilność temperatury na całym obszarze wytwarzania. Taka jednorodność połączona z testami kontrolnymi każdej serii wyrobów końcowych gwarantuje stałą wysoką jakość produktów life science firmy BRAND. W zależności od wymagań stawianych wyrobom końcowym, produkcja może odbywać się w pomieszczeniach czystych klasy 5, 7 i 8 zgodnie z ISO Modyfikacja powierzchni W celu wyprodukowania wyrobu wykazującego odpowiednie właściwości, modyfikuje się powierzchnię tworzywa wykorzystując wiele różnych metod chemicznych i fizycznych. W zależności od modyfikacji możliwe jest wytworzenie wyrobów zgodnych z ich zastosowaniam. Na przykład na tym samym materiale można przez odpowiednią modyfikację uzyskać powierzchnię hydrofilową bądź hydrofobową. Biorąc konkretnie powierzchnię PS, możliwe jest wytworzenie zarówno powierzchni hydrofobowej na której mogą się wiązać proteiny lub hydrofilowej na której możliwe jest prowadzenie hodowli komórkowej. Jak pokazano poniżej na przykładzie końcówek BRAND Ultra Low Retention, nawet powierzchnia PP może być modyfikowana do hydrofobowej, podobnej do PTFE. Taki materiał nie będzie zwilżany przez ciecze w których napięcie powierzchniowe zostało zredukowane przez użycie detergentów. Powierzchnia BRAND PP Ultra Low Retention PTFE Silikon PP niemodyfikowany Woda Napięcie powierzchniowe 9 mn/m 19 mn/m 21,5 mn/m 30 mn/m 72 mn/m Kontrola wewnętrzna oraz niezależne testy laboratoryjne Wszystkie produkty poddawane są w pierwszej kolejności wielu testom optycznym oraz próbom pod kątem funkcjonalności, zanim poddane zostaną badaniom na występowanie zanieczyszczeń molekularno-biologicznych. Naczynia do PCR poddawane są m.in. testom określającym stopień parowania, a płytki do PCR są przedmiotem prób próżniowych, w celu zapewnienia, że spełniają stawiane im wysokie wymagania. Po tym jak produkty jednorazowego użytku przejdą pozytywnie próby wewnętrzne, poddawane są badaniom w niezależnych, akredytowanych laboratoriach. Przy wykorzystaniu czułych metod badawczych, w zależności od przeznaczenia produktów, badana jest w nich zawartość DNA, DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP. 117

5 Produkty do nauk przyrodniczych Jakość odpowiednia do każdego zastosowania Do poszczególnych aplikacji jest wymagany odpowiedni poziom jakości. Dlatego firma BRAND produkuje szeroki zakres swoich wyrobów z tworzyw sztucznych, oferując odpowiedni wybór produktów do konkretnych zastosowań. sterylne zgodnie z ISO wolne od DNA wolne od RNaz wolne od endotoksyn wolne od ATP Końcówki do pipet i końcówki z filtrem standardowe, w statywach Końcówki do pipet i końcówki z filtrem BIO-CERT Końcówki PD sterylne/bez endotoksyn 4 4 Końcówki PD BIO-CERT Probówki wirówkowe sterylne BIO-CERT wolne od cytotoksyn zgodnie z ISO Probówki wirów. z zamknięciem zabezpieczającym Probówki wirówkowe z zakrętkami, sterylne Produkty do PCR Płytki głębokie Krioprobówki BRANDplates standardowe BRANDplates sterylne Kuwety UV mikro BIO-CERT produkty spełniają najwyższy poziom jakości, są sterylne, wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. Sterylność Sterylne oznacza wolne od obecności organizmów żywych. Produkty BRAND są sterylizowane promieniami β zgodnie z ISO i wytycznymi AAMI. Dawka promieniowania jest nie mniejsza niż 12.1 kgy. Płytki inertgrade stanowią wyjątek i są sterylizowane tlenkiem etylenu ze względu na specjaną chrakterystykę ich powierzchni. W wyniku sterylizacji SAL (sterility assurance level) osiągany jest poziom 10-6 co oznacza, że nie więcej niz jedna częsteczka w 1 x 10 6 może być zanieczyszczona! Poziom sterylności spełnia tym samym wymagania USP 29 oraz Farmakopei Europejskiej. DNA i RNaz-y DNA (kwas dezoksyrybonuleinowy) jest nośnikiem informacji genetycznej. RNaz-y (rybonukleazy) to enzymy które mogą poprzez hydrolizę degradować kwas rybonukleinowy (RNA). Kwasy rybonukleinowe służą jako nośnik informacji genetycznej. RNaz-y są wszechobecne i wyjątkowo stabilne. W celu ochrony cząstek RNA poddawanych degradacji enzymatycznej, niezbędna jest całkowita pewność, że tworzywo sztuczne jest całkowicie wolne od RNaz. Produkty firmy BRAND są wolne od DNA (< 4 x g/końcówkę = 40 fg), aby uniknąć fałszywie pozytywnych wyników, np. w PCR*, a także wolne od RNaz (< 8,6 x g/końcówkę = 8,6 fg), aby umozliwić pracę z RNA. * Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest chroniona międzynarodowym patentem. Stosowanie procesów PCR wymaga ewentualnie licencji. Endotoksyny Endotoksyny występują w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych. Są to kompleksy lipopolisacharydowe uwalniane po rozpadzie komórki. Endotoksyny tworzą największą grupę pyrogenów i te dwa pojęcia są często niepoprawnie używane zamiennie. W zależności od stężenia, te stabilne termicznie substancje wywołują gorączkę, zapaść, szok itp., a przy bardzo wysokich stężeniach mogą być śmiertelne. Stężenie endotoksyn w produktach firmy BRAND badane jest przy pomocy testu LAL (Limulus Amebocyte Lysate). Granica wskazań to 0,01 EU/ml. Jest to odpowiednik stężenia endotoksyn na poziomie < 1 x g/końcówkę. Brak endotoksyn jest wymagany w produkcji farmaceutycznej i hodowlach komórkowych. ATP Adenozyno-trójfosforan jest nośnikiem energii w każdej żywej komórce. ATP to wysokoenergetyczna cząsteczka transportowa. Jako wskaźnik żywych komórek jest wykorzystywany do wykrywania żywych bakterii, drożdży, komórek ludzkich itp. Produkty firmy BRAND są wolne od ATP (stężenie ATP < 1 x g/końcówkę = 1 fg) i mogą być stosowane do pomiarów luminescencyjnych na przykład w monitoringu higieny zgodnie z wymaganiami HACCP concept. Cytotoksyny Wiele różnych substancji może powodować niszczenie komórek. Próby kontrolne płytek BRANDplates do hodowli komórkowych są poddawane cytotoksycznym testom in-vitro w celu określenia ich wpływu na hodowle komórkowe. Płytki BRANDplates są wolne od substancji cytotoksycznych zgodnie z DIN EN ISO

6 Naczynia wirówkowe Naczynia wirówkowe Informacje dotyczące jakości n Membrana w przykrywce ma zawsze równomierną grubość, aby mogła być bez problemu przebita przez analizator. n Grubość ścianek nie wykazuje niedopuszczalnych nierówności. n Przywieszona przykrywka zamyka szczelnie probówkę, jest dobrze osadzona i jednocześnie łatwa do otworzenia. n Wysoka przejrzystość. n Możliwość poddawania sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Względne przyspieszenie odśrodkowe (WPO) Podane obciążenie WPO (identyczne z liczbą g) odnosi się do następujących parametrów pracy: wypełnienie wodą, czas wirowania wynoszący 20 minut i temperatura wirowania 20 C. Jednak liczne czynniki wpływające na rzeczywiste granice obciążenia, w tym: położenie probówek w rotorze, odczynniki, temperatura i czas pracy sprawiają, że wartości WPO mogą być traktowane tylko jako zalecenie (DIN ). Wyliczenie WPO: n WPO = 1,118 r ( ) Przykład: Promień wirowania r = 180 (odległość liczona w pionie pomiędzy centrum osi wirowania a najdalej wysuniętą końcówką probówki do wirowania). Liczba obrotów n = 6000 min -1 WPO = 1, ( 6000 ) =

7 Probówki do wirowania Probówki do wirowania 0,5 ml, z przykrywką PP. WPO max. Śr. membrany w przykrywce Grubość membrany w przykrywce Średnica zewnętrzna (20 C, t e 20 min) 5,4 0, sztuk w opakowaniu (1 woreczek). Wysokość ,5 ml, z przykrywką PP. Matowe pole do opisu i podziałka do orientacyjnego odczytu pojemności. Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE. WPO max. Śr. membrany w przykrywce Grubość membrany w przykrywce Średnica zewnętrzna Wysokość (20 C, te 20 min) 8,5 0,3 10,75 40,8 500 sztuk w opakowaniu (1 woreczek) sztuk w opakowaniu (w kartonie 6 woreczków po 500 sztuk) BIO-CERT Sterylne i bez endotoksyn, DNA, RNaz i ATP. 450 sztuk w opakowaniu (30 blistrów po 15 sztuk) Kolorowe 500 sztuk w opakowaniu. Kolor Żółte Niebieskie Zielone Pomarańczowe Bursztynowe* * Probówki bursztynowe zalecane są do odczynników wrażliwych na działanie światła. 120

8 Probówki do wirowania 1,5 ml, z pokrywką z zamknięciem zabezpieczającym PP. Wolne od RNazy, DNA i edotoksyn. Zamknięcie dokładnie uszczelniające i zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem! Matowe pole do opisu i podziałka do orientacyjnego odczytu pojemności. WPO max. WPO - względne przyspieszenie odśrodkowe Średnica zewnętrzna (-5 C, t e 20 min) 10,7 38, sztuk w opakowaniu (1 woreczek) NOWOŚĆ! Wysokość z pokrywką z zamknięciem zabezpieczającym 1,5 ml, bez przykrywek PP. WPO max. Średnica zewnętrzna Wysokość (20 C, t e 20 min) 11 39, sztuk w opakowaniu (w kartonie 6 woreczków po 2000 sztuk) Statywy na probówki wirówkowe oraz adaptery można znaleźć na stronie ml, z przykrywkami PP. Matowe pole do opisu i podziałka do orientacyjnego odczytu pojemności. WPO max. Śr. membrany w przykrywce Grubość membrany w przykrywce Średnica zewnętrzna Wysokość (20 C, t e 20 min) 8,5 0,3 10,7 41, sztuk w opakowaniu (1 woreczek)

9 Probówki do wirowania Probówki do wirowania z zakrętkami Probówki idealnie nadają się do przechowywania materiałów medycznych, jak serum czy próbki krwi, do ich podgrzewania, wirowania itp. Bezpiecznie Szczelne zamknięcie dzięki zakrętce z uszczelką, np. silikonową. Precyzyjnie Wymiary: średnica zewnętrzna 11, wysokość 47. Stabilnie Możliwość wirowania do WPO w temperaturze 20 C, maksymalnie przez 20 minut. Wygodnie Możliwość obsługi umieszczonych w statywach probówek z podstawką jedną ręką. Kolorowo Różnokolorowe wkładki ułatwiają rozróżnienie próbek. Szybko Tylko 1¼ obrotu przykrywki wystarczy do szybkiego otwarcia i zamknięcia. Przejrzyście Wszystkie naczynia z niezwykle przejrzystego PP ułatwiającego obserwacji próbki. Bogata oferta Probówki z zakrętkami dostępne są w wielu wariantach i różnych wykonaniach. Probówki z PP i zakrętki z PE lub PP są dokładnie do siebie dopasowane, co zapewnia niezwykle szczelne zamknięcie. Z uszczelką stożkową Probówki z uszczelką stożkową przeznaczone są w szczególności do przechowywania wrażliwych próbek. W tego typu probówkach nie dochodzi do zakażenia próbki na skutek kontaktu z silikonową uszczelką. Probówki nie nadają się do sterylizacji w autoklawie. Z uszczelka, silikonową Silikonowa uszczelka gwarantuje szczelne zamknięcie probówki, a jednocześnie próbka nie styka się z uszczelką. Probówki z tego typu uszczelką przeznaczone są do przechowywania próbek w gazowym stanie ciekłego azotu. Probówki z silikonową uszczelką mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Z silikonową uszczelką i z zabezpieczeniem Zabezpieczone zamknięcie daje użytkownikowi pewność, że produkt nie był wcześniej używany. Pierścień zabezpieczający pełni funkcję plomby; przy pierwszym otwarciu probówki oddziela się od zakrętki. Probówki wyposażone są w silikonowe uszczelki i mogą być stosowane do przechowywania próbek w gazowym stanie ciekłego azotu. Probówki mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN

10 Probówki do wirowania Probówki do wirowania z przywieszonymi przykrywkami z uszczelką, niesterylne PP. Bez podziałki. Przykrywki z PE. Zakres temperatury pracy: -90 C do +100 C sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis 0,5 z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki z przywieszonymi przykrywkami z uszczelką silikonową, niesterylne PP. Z podziałką. Przykrywki z PP. Z matowym polem na opis. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Kolorowe nakrętki i wkładki do nakrętek prosimy zamawiać oddzielnie! Pojemność ml Podziałka do ml Opis 0,5* z podstawką ,5 1 z podstawką ,5 1 bez podstawki ,2 z podstawką ,2 bez podstawki * Bez podziałki z pakowanymi luzem przykrywkami z silikonową uszczelką, sterylne PP. Z podziałką. Przykrywki z PP. Z matowym polem na opis. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, endotoksyn, bez cech mutagennych, nietoksyczne. 500 sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis Probówki sterylne z przykrywką 0,5* z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki * Bez podziałki bez przykrywek, niesterylne PP. Z podziałką. Z matowym polem na opis. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis Probówki niesterylne bez przykrywki 0,5* z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki * Bez podziałki 123

11 Probówki do wirowania Probówki do wirowania z zakrętkami z zabezpieczeniem, z uszczelką silikonową, sterylne PP. Z podziałką. Zakrętki z PP. Matowe pole na opisy. Zakres temperatury pracy: -196 C do 121 C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, endotoksyn, bez cech mutagennych, nietoksyczne. Opakowanie zawiera 500 sztuk. Pojemność ml Opis 0,5* z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki * Bez podziałki bez zakrętek, do stosowania z zakrętką z zabezpieczeniem, niesterylne PP. Bez podziałki. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis 0,5 z podstawką ,5 z podstawką ,5 bez podstawki z podstawką bez podstawki Kolorowe zakrętki Zakrętki z uszczelką silikonową, do probówek , PP. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Kolor Biały Niebieski Czerwony Zielony Żółty Kolor Wkładki do probówek z przywieszanymi i luźnymi zakrętkami PP. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C. 500 sztuk w opakowaniu. Biały Niebieski Czerwony Zielony Żółty Kolor Zakrętki z zabezpieczeniem z uszczelką silikonową, do probówek PP. Zakres temperatury pracy: -196 C do +121 C sztuk w opakowaniu. Przezroczysty Niebieski Zielony Fiolet Czerwony Żółty

12 Akcesoria do probówek do wirowania Akcesoria do probówek do wirowania Statyw na probówki do wirowania PP, szare. Numerowane pozycje na 20 probówek do wirowania o pojemności 1,5 ml. Do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Opakowanie zawiera 1 sztukę. Ilość stanowisk Długość Szerokość Wysokość Adaptery na probówki o pojemności 0,5 ml (nr kat. statywu ) PP. W statywach na probówki do wirówek można umieszczać adaptery na probówki o pojemności 0,5 ml. Lekkie dociśnięcie palcem powoduje stabilne osadzenie adaptera w statywie. Opakowanie zawiera 20 sztuk Statywy na probówki do wirowania PP. Statywy z alfanumerycznym oznaczeniem stanowisk. Z możliwością piętrowego ustawiania. Zakres temperatury pracy: -20 C do +90 C. Mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Gęstość, wynosząca 1,2 g/cm 3 wystarcza, aby statywy nie wypływały z kąpieli wodnej. Mogą być używane do probówek o średnicy 11 (probówki do wirówek) lub 13 (krionaczynia). Statywy dostarczane są w stanie rozłożonym, ale wystarczy wykonać tylko kilka czynności, aby były gotowe do zastosowania. Wymiary: długość 265, szerokość 126, wysokość 38. Opakowanie zawiera 5 sztuk. Do średnicy Ilość stanowisk Białe Niebieske Czerwone Żółte 11 8 x x Minichłodziarka PC. Do ochrony różnych próbek (enzymów, DNA, RNA, zawiesin komórek) poprzez przechowywanie w stanie schłodzonym na stole laboratoryjnym. Z poliwęglanu, podlegającego recyklingowi, wypełnionego nietoksycznym żelem izolującym. Do przechowywania 12 probówek o pojemności od 0,5 do 2 ml. Utrzymywana temperatura Czas utrzymywania temp. Kolor 0 C 60 min czerwony C 60 min żółty C 45 min biały

13 Produkty do PCR PCR Naczynia, paski, płytki i akcesoria Firma BRAND znacząco rozszerzyła paletę produktów jednorazowego użytku o niezwykle cienkich ściankach, które zostały specjalnie opracowane, aby sprostać wysokim wymaganiom PCR, szczególnie w zakresie płytek do PCR z 96 studzienkami. W swojej ofercie BRAND posiada pojedyncze naczynia do PCR, paski z 8 i 12 naczyniami oraz, do większej ilości próbek, płytki z 24, 48, 96 i 384 studzienkami. W ofercie firmy BRAND znajdą Państwo optymalny produkt do każdej aplikacji. Informacje dotyczące jakości n Uniwersalne, do zastosowania niemal we wszystkich ogólnie dostępnych termocyklerach. n Wykonane z PP, o niezwykle cienkich ściankach, równomiernej grubości, umożliwiających optymalny przepływ ciepła oraz krótki czas cyklu. n 96-dołkowe płytki do PCR oznaczone alfanumerycznie w kolorze niebieskim, oraz znakowane ściętym narożnikiem n Wysoko przezroczysta, płaska pokrywka optymalnie spełnia wymagania qpcr n Nie zawierają DNaz, DNA i RNaz. n Możliwość poddawania sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 C (2 bary) zgodnie z DIN EN 285. Real Time PCR? q! PCR Wyśmienicie! q! PCR q! PCR q! PCR płytki PCR: płytki do termocyklerów do ilościowych reakcji PCR w czasie rzeczywistym dostępne również białe probówki PCR: probówki z niezwykle przezroczystymi przykrywkami do czułej detekcji sygnałów fluorescencyjnych zamknięcia do naczyń PCR: zamknięcia (przykrywki i maty) wykonane z niezwykle przezroczystych materiałów, aby umożliwić detekcję sygnałów fluorescencyjnych Wskazówka! autoklawy mogą być źródłem skażenia krzyżowego dla produktów jednorazowego użytku! Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest chroniona międzynarodowym patentem. Stosowanie procesów PCR wymaga ewentualnie licencji. 126

14 Naczynia do PCR Pojedyncze naczynia do PCR Naczynia do PCR o pojemności 0,2 ml i 0,5 ml z przywieszonymi przykrywkami, mogą być stosowane w powszechnie dostępnych termocyklerach z podgrzewaną pokrywą. Dobrze zamocowana przykrywka ogranicza do minimum straty cieczy następujące w wyniku parowania. Płaska przykrywka lekko zamyka się i otwiera, bez zastosowania jakichkolwiek narzędzi. Probówki wykonane z tworzywa o różnym zabarwieniu umożliwiają łatwe przyporządkowanie próbek. 0,2 ml i 0,5 ml z przywieszonymi przykrywkami PP sztuk w opakowaniu. Pojemność ml Opis Kolor 0,2 wypukła przykrywka bezbarwny ,2 płaska przykrywka bezbarwny płaska przykrywka różowy płaska przykrywka żółty płaska przykrywka zielony płaska przykrywka niebieski ,5 płaska przykrywka bezbarwny płaska przykrywka różowy płaska przykrywka żółty płaska przykrywka zielony płaska przykrywka niebieski Wypukła przykrywka Płaska przykrywka 127

15 Pasek 8 naczyń do PCR Pasek 8 naczyń do PCR Produkty do PCR, białe wykazują znacząco lepsze wyniki w technice qpcr, są szczególnie polecane do większości dostępnych termocyklerów. Z 8 naczyniami z oddzielnymi paskami przykrywek PP. 8 połączonych ze sobą naczyń o pojemności 0,2 ml. Oddzielne przykrywki, wypukłe lub płaskie, połączone są w paski po 8 sztuk. Otwierają i zamykają się bez trudu, bez użycia narzędzi. Pasek probówek zakończony jest specjalną wypustką, a każdej z pokrywek nadano kształt ułatwiający bezpieczne otwieranie, eliminujące niebezpieczeństwo zakażenia. Opakowanie zawiera 125 pasków, łącznie 1000 naczyń wzgl. przykrywek. Pojemność ml Kolor Pasek 8 naczyń do PCR Pasek 8 wypukłych pokrywek Pasek 8 płaskich pokrywek* 0,2 bezbarwny q! PCR różowy żółty zielony niebieski biały q! PCR q! PCR NOWOŚĆ! Opakowanie zawiera 250 pasków, tj probówek i 2000 pokrywek. Pojemność ml Kolor Pasek 8 naczyń i pasek 8 wypukłych przykrywek do PCR Pasek 8 naczyń i pasek 8 płaskych przykrywek do PCR* 0,2 bezbarwny q! PCR * Płaskie przykrywki do reakcji PCR w czasie rzeczywistym NOWOŚĆ! Z 8 naczyniami z przywieszonymi, płaskimi, pojedynczymi przykrywkami PP. 8 połączonych naczyń o pojemności 0,2 ml lub 0,15 ml z przywieszonymi, płaskimi, pojedynczymi przykrywkami optymalna ochrona przed skażeniem. Dzięki zastosowaniu niezwykle przejrzystych przykrywek naczynia te mogą być stosowane do pomiarów PCR w czasie rzeczywistym. Dostępne w wersjach: standardowej (Standard) lub o niskim profilu (niski profil). Opakowanie zawiera 120 pasków, łącznie 960 naczyń. Opis Pojemność ml Kolor Opakowanie Standardowe 0,2 bezbarwny 120 pasków w torebce Standardowe 0,2 biały 120 pasków w torebce Niski profil 0,15 bezbarwny 120 pasków w torebce Niski profil 0,15 biały 120 pasków w torebce q! q! PCR PCR q! PCR q! PCR NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! 128

16 Pasek 8 naczyń do PCR Płytki do PCR Z 8 naczyniami z przywieszonymi paskami przykrywek PP. 8 połączonych ze sobą naczyń o pojemności 0,2 ml. Przywieszone, wypukłe przykrywki ułatwiają otwieranie oraz zamykanie naczyń jedną ręką. Opakowanie zawiera 125 pasków, łącznie 1000 naczyń Z 12 naczyniami z oddzielnymi paskami przykrywek PP. 12 połączonych ze sobą naczyń o pojemności 0,2 ml. Oddzielnie dostępne wypukłe przykrywki, połączone w paski po 12 sztuk, zapewniają bezpieczne zamknięcie. Opakowanie zawiera 125 pasków, łącznie 1500 naczyń wzgl. przykrywek. Pojemność ml Kolor Pasek 12 naczyń do PCR Pasek 12 przykrywek 0,2 bezbarwny ,2 różowy ,2 żółty ,2 zielony ,2 niebieski q! PCR Płytki z PCR 24 i 48 studzienkami Płytki redukują koszty i pozwalają na pracę z dużą liczbą próbek PCR o małej objętości. Z 24 studzienkami, bez ramki PP. Studzienka 0.2 ml. Do zastosowań z dostępnymi na rynku termocyklerami. Tabela wyboru str Opis Kolor Opakowanie Standardowe, podniesiony brzeg bezbarwny 40 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg biały 40 (5 szt./w torebce) Z 48 studzienkami, bez ramki PP. Studzienka 0.2 ml. Do zastosowań z dostępnymi na rynku termocyklerami. Tabela wyboru str Opis Kolor Opakowanie Standardowe, podniesiony brzeg bezbarwny 20 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg biały 20 (5 szt./w torebce)

17 Płytki do PCR q! PCR Płytki do PCR do 96 studzienkami Płytki do PCR mają niezwykle cienkie ścianki, co umożliwia równomierne, szybkie i precyzyjne rozchodzenie się ciepła. Gładka i obojętna ścianka wewnętrzna probówek zmniejsza do minimum osadzanie się enzymów i kwasów nukleinowych. Brzeg płytki specjalnie zaprojektowany w celu zabezpieczenia przed zakażeniem krzyżowym, pozwala na pewne uszczelnienie matami uszczelniającymi dedykowanymi do płytek. Reakcja PCR w czasie rzeczywistym (qpcr) zyskuje coraz szersze zastosowanie. W płytkach do tego typu badań bezpośrednie liczenie tworzącego się DNA następuje przy zastosowaniu pomiarów fluorescencyjnych. Produkty do PCR firmy BRAND wykonane z białego tworzywa dają w tego typu pomiarach znacznie lepsze wyniki niż naczynia przezroczyste. Wszystkie produkty tej linii barwione są równomiernie dwutlenkiem tytanu (TiO 2 ), co w połączeniu z gładką powierzchnią, pozwala uzyskać optymalne odbicie sygnałów fluorescencyjnych. Nowe 96-dołkowe płytki PCR firmy BRAND są na niebiesko oznakowane kodem alfanumeryczny oraz mają ścięty narożnik w celu lepszej orientacji. 1 2 NOWOŚĆ! Niski profil Standardowe Standardowe, podniesiony brzeg Z 96 studzienkami, bez ramki PP. Studzienki o pojemności 0,2 ml lub 0,15 ml. Płytki 96-dołkowe do PCR, bez ramki. Do zastosowań z powszechnie dostępnymi na rynku termocyklerami. Tabela wyboru str Opis Kolor Ścięty narożnik Opakowanie Niski profil bezbarwny H12 50 (5 szt./w torebce) Niski profil biały H12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe bezbarwny A12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe biały A12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg bezbarwny H12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg biały H12 50 (5 szt./w torebce) Prosimy o zapoznanie się z tabelą zastosowań płytek w termocyklerach strona nr 134. Płytki 96-dołkowe PCR w formacie standardowym mogą być uszczelniane pokrywkami w paskach po 8 PCR pokrywek, Nr. Kat i str

18 Płytki do PCR Niski profil Niski profil, podwyższona ramka Standard profile Z 96 studzienkami, z półramką NOWOŚĆ! PP. Studzienki o pojemności 0,2 ml lub 0,15 ml. Płytki PCR 96-dołkowe z półramką mogą być łatwo etykietowane lub oznaczone kodem kreskowym. Tabela wyboru str Opis Kolor Ścięty narożnik Standard profile, podniesiony brzeg Opakowanie 1 Niski profil bezbarwny A12 50 (5 szt./w torebce) Niski profil biały A12 50 (5 szt./w torebce) Niski profil, podwyższona ramka bezbarwny A12 50 (5 szt./w torebce) Niski profil, podwyższona ramka biały A12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe bezbarwny A1 50 (5 szt./w torebce) Standardowe biały A1 50 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg bezbarwny H12 50 (5 szt./w torebce) Standardowe, podniesiony brzeg biały H12 50 (5 szt./w torebce) Z 96 studzienkami, z półramką Odpowiednie do Roche LightCycler 480 i innych termocyklerów NOWOŚĆ! PP. Pojemność studzienek 0.15 ml. Z półramką. Z czarnym kodem alfanumerycznym. Dostępne z z lub bez folii samouszczelniającej (poliester, wysokiej przezroczystośći do qpcr). Opis Kolor Ścięty narożnik Opakowanie Niski profil* biały H12 50 (10 szt. w torebce) Niski profil* biały H12 * Czarny kod alfanumeryczny, brak dodatkowego znakowania na narożniku, 50 (10 szt. w torebce) + 50 folii do qpcr Z 96 studzienkami, z ramką NOWOŚĆ! PP. Studzienki o pojemności 0,15 ml. Płytki 96-dołkowe do PCR, z ramką. Szczególnie sztywne i szczególnie polecane do pracy z automatycznymi systemami do pipetowania i transportu. Tabela wyboru str Opis Kolor Ścięty narożnik Opakowanie Niski profil* bezbarwny H1 50 (10 szt./w torebce) Niski profil* biały H1 50 (10 szt./w torebce) * czarny kod alfanumeryczny, brak dodatkowego znakowania na narożniku. 131

KOŃCÓWKI DO PIPET AUTOMATYCZNYCH

KOŃCÓWKI DO PIPET AUTOMATYCZNYCH KOŃCÓWKI DO PIPET AUTOMATYCZNYCH 25 Końcówki do pipet automatycznych Końcówki Axygen HTL współpracują z pipetami różnych producentów dostępnymi na polskim rynku. Elastyczny klształt kołnierza umożliwia

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Oferta ważna do

Newsletter. Oferta ważna do Oferta ważna do 30.09.2015 Newsletter Zlewka szklana, niska - Simax Zlewka szklana Simax, niska. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Z podziałką i wylewem. Zgodna z normą DIN 12 331, ISO 3819. Nr-Art.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy projektu nr POIG /11

Dotyczy projektu nr POIG /11 Nr sprawy RAP.272.55.2014 Załącznik nr 6a do SIWZ Dotyczy projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt. Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH Wydanie 2011

SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH Wydanie 2011 SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH Wydanie 2011 www.poch.com.pl 2 Informacje zamieszczone w broszurze, są ważne w czasie przekazywania jej do druku. W okresie jej ważności mogą

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Wykonawcy/ów ARKUSZ KALKULACYJNY. Dotyczy projektu nr POIG /11

Nazwa i adres Wykonawcy/ów ARKUSZ KALKULACYJNY. Dotyczy projektu nr POIG /11 Strona1 Nr sprawy RAP.272.86.2014 Załącznik nr 1a do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy/ów ARKUSZ KALKULACYJNY Dotyczy projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt. Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów

Bardziej szczegółowo

4titude Cennik KOMPONENTOWE PŁYTKI DO PCR - FRAMESTAR (polipropylenowe dołki + sztywne poliwęglanowe ramki) 96-DOŁKOWE PŁYTKI DO PCR

4titude Cennik KOMPONENTOWE PŁYTKI DO PCR - FRAMESTAR (polipropylenowe dołki + sztywne poliwęglanowe ramki) 96-DOŁKOWE PŁYTKI DO PCR 4titude Cennik 2016 2-KOMPONENTOWE PŁYTKI DO PCR - FRAMESTAR (polipropylenowe dołki + sztywne poliwęglanowe ramki) 96-DOŁKOWE PŁYTKI DO PCR FrameStar 96 bez bocznych ramek, standard profil pasuje do większości

Bardziej szczegółowo

BUTELKI www.alfachem.pl biuro@alfachem.pl sprzedaz@alfachem.pl

BUTELKI www.alfachem.pl biuro@alfachem.pl sprzedaz@alfachem.pl BUTELKI 167 Butle na wodę PP forma wysoka - szeroka podstawa Szeroka podstawa zapewnia stabilność. Kran działajacy na zasadzie 1/2 obrotu do otwarcia. Możliwość autoklawowania po odkręceniu nakrętki. Butle

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr 1 - nakłuwacze i kuwety

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr 1 - nakłuwacze i kuwety Pakiet nr 1 - nakłuwacze i kuwety Nazwa handlowa i producent Jedn. miary Cena netto za szt. Wartość netto iloczyn A X B = C % Kwota Wartość brutto sumę 1. 2. 3. Kuweta makro z dwiema ściankami optycznie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy ; PN 72/14

Oznaczenie sprawy ; PN 72/14 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 - Wyroby laboratoryjne - plastikowe Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m. Nazwa wyrobu,

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

Applied Biosystems 7500 Fast Real Time PCR System, czyli Mercedes wśród termocyklerów do analizy PCR w czasie rzeczywistym

Applied Biosystems 7500 Fast Real Time PCR System, czyli Mercedes wśród termocyklerów do analizy PCR w czasie rzeczywistym Applied Biosystems 7500 Fast Real Time PCR System, czyli Mercedes wśród termocyklerów do analizy PCR w czasie rzeczywistym Rynek aparatury laboratoryjnej pęka w szwach od ilości różnych aparatów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa probówek do PCR; pipet Pasteura i innych jednorazowych; probówek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto PAKIET NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu ABX MICROS 60 Lp. Nazwa/postać/stężenie Opakowanie Ilość do 1. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/ 1 opakowanie 7 = 20 l. 2. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia Wmagane parametry Pakiet Nr 1 poz. 1-10 Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m 2, o dużej wytrzymałości na wilgoć i

Bardziej szczegółowo

Produkty dla Szpitali

Produkty dla Szpitali Produkty dla Szpitali Opakowania medyczne Systemy wskaźników testowych Akcesoria do sterylizacji Akcesoria higieny Alfa-med Mirosław Borecki ul.wojciechowskiego 48 71-476 Szczecin tel.+48 607 06 48 47

Bardziej szczegółowo

Wibracyjny młynek kulowy

Wibracyjny młynek kulowy Wibracyjny młynek kulowy model GT-200 Wysoce wydajny wibracyjny młynek kulowy, zaprojektowany do mielenia na sucho i na mokro. Przeznaczony do rozdrabniania części roślinnych jak korzenie, łodygi, liście,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 Załącznik nr 2 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent J.m. Cena brutto w zł jednostkowa Wartość brutto w opakowania

Bardziej szczegółowo

Drobny Zmechanizowany Sprzęt Laboratoryjny

Drobny Zmechanizowany Sprzęt Laboratoryjny Drobny Zmechanizowany Sprzęt Laboratoryjny Wirówki laboratoryjne Mieszadła magnetyczne Wytrząsarki laboratoryjne Wytrząsarki do płytek titracyjnych Mikrowytrząsarki typu VORTEX WIRÓWKI LABORATORYJNE NOWA

Bardziej szczegółowo

WIRÓWKI. Wirówki Centurion

WIRÓWKI. Wirówki Centurion Wirówki Centurion Nowe urządzenia Centurion wyznaczają najnowsze trendy w projektowaniu wirówek łącząc w sobie najnowsze technologie produkcji wraz z tradycyjną funkcjonalnością i bezpieczeństwem. Firma

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Oferta ważna do 30.09.2015

Oferta specjalna. Oferta ważna do 30.09.2015 Oferta ważna do 30.09.2015 Oferta specjalna Rotator z talerzem obrotowym i możliwością regulacji Sunlab SU1010 Rotator przeznaczony do łagodnego i efektywnego mieszania próbek. Analogowa regulacja prędkości.

Bardziej szczegółowo

Pharmatic. System elastycznych przewodów ze złączami Triclamp do samodzielnego montażu.

Pharmatic. System elastycznych przewodów ze złączami Triclamp do samodzielnego montażu. Pharmatic System elastycznych przewodów ze złączami Triclamp do samodzielnego montażu. Pharmatic W nowoczesnych przemysłach wymagających zachowania wysokiej czystości przesyłanych cieczy oraz precyzyjnego

Bardziej szczegółowo

Produkty serii Pro-Cyt

Produkty serii Pro-Cyt Produkty serii Pro-Cyt Wirówki z serii PrO-Cyt są to kompaktowe i praktyczne urządzenia przeznaczone dla próbek o małej, średniej oraz dużej objętości. Seria PrO-Cyt obejmuje dwa modele wirówek. Oba modele

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: dostawa materiałów laboratoryjnych: sprawy: 63851, 63854, 63856,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy - Plastik i szkło laboratoryjne

Formularz cenowy - Plastik i szkło laboratoryjne Załącznik nr 1 Formularz cenowy - i szkło laboratoryjne Lp. Opis przedmiotu Pojemność/ rozmiar Rodzaj materiału Ilość planowana Jednostka miary Pakiet nr 1 1 Zlewki szklane niski profil 25 ml Szkło 10

Bardziej szczegółowo

Materiały laboratoryjne. stawka VAT (%) wartość brutto. wartość netto. cena jednostkowa. lp nazwa ilość. ARKUSZ KALKULACYJNY cz. 2

Materiały laboratoryjne. stawka VAT (%) wartość brutto. wartość netto. cena jednostkowa. lp nazwa ilość. ARKUSZ KALKULACYJNY cz. 2 RAP.7.9.01 Załącznik nr 1b do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy Materiały laboratoryjne ARKUSZ KALKULACYJNY cz. lp nazwa ilość 1 4 6 7 8 9 10 11 1 1 14 1 16 17 18 Butla laboratoryjna z gwintem i podziałką

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/2016- IBD / IPF / STRATEGMED

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/2016- IBD / IPF / STRATEGMED Warszawa, dnia 15/12/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/2016- IBD / IPF / STRATEGMED I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto 70 8%

Cena jedn. netto 70 8% Pakiet nr 1 Lp. Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka 1. Filgrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 48 mln j/0,5 ml, przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór, ampułko-strzykawka z osłoną zabezpieczającą

Bardziej szczegółowo

Materiały laboratoryjne. cena jednostkowa netto. Stawka Vat (%) wartość netto. wartość brutto. lp nazwa ilość

Materiały laboratoryjne. cena jednostkowa netto. Stawka Vat (%) wartość netto. wartość brutto. lp nazwa ilość RAP.272.16.2013 Załącznik nr 1b do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy Materiały laboratoryjne lp nazwa ilość 1 2 3 4 5 6 ARKUSZ KALKULACYJNY cz. 2 nakrętką, szkło Duran, poj. 1000 ml 5 nakrętką, szkło Duran,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Drobny sprzęt laboratoryjny

KALKULACJA CENY OFERTY Drobny sprzęt laboratoryjny AGZ.272.31.2015 Załącznik 5 do siwz KALKULACJA CENY OFERTY Drobny sprzęt laboratoryjny L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł] ** Wartość brutto [zł]

Bardziej szczegółowo

Nowa Promocja: Oferta Specjalna. Poszerz swoje możliwości, zwiększ swoją wydajność

Nowa Promocja: Oferta Specjalna. Poszerz swoje możliwości, zwiększ swoją wydajność Nowa Promocja: 01.04 30.06.2013 Oferta Specjalna Poszerz swoje możliwości, zwiększ swoją wydajność Nowe Combitips advanced w promocji limitowanej Combitips advanced: Całkowicie nowy standard w dozowaniu

Bardziej szczegółowo

...data i podpis Wykonawcy

...data i podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent j.m Cena jednostkowa Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Papier krepowany

Bardziej szczegółowo

Produkty do zbiórki, transportu i badania moczu

Produkty do zbiórki, transportu i badania moczu Produkty do zbiórki, transportu i badania Pojemniki laboratoryjne do zbiórki, transportu i przechowywania próbek Jednorazowe pojemniki z tworzyw sztucznych to najbardziej powszechna metoda zbiórki i transportu.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe zał. do SIWZ nr DOA-IV.272.33.2014 Opis przedmiotu zamówienia wykaz materiałów biurowych z przeznaczeniem na szkolenia, posiedzenia i konferencje w ramach projektu pn. Województwo opolskie otwarte na współpracę

Bardziej szczegółowo

Perfekcja na wymiar. FORMOWANE PRÓŻNIOWO POJEMNIKI NA CZĘŚCI TECHNICZNE POJEMNIKI NA CZĘŚCI TECHNICZNE FORMOWANE PRÓŻNIOWO

Perfekcja na wymiar. FORMOWANE PRÓŻNIOWO POJEMNIKI NA CZĘŚCI TECHNICZNE POJEMNIKI NA CZĘŚCI TECHNICZNE FORMOWANE PRÓŻNIOWO 6 FORMOWANE PRÓŻNIOWO 8 Wypraski na części techniczne formowane próżniowo 9 Wypraski na części techniczne w konstrukcji ramowej, 0 Wypraski na części techniczne, Wypraski na części techniczne, obrotowe

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14875-2014 z dnia 2014-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w postępowaniu ZP/14/2014. 2.

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Drobny sprzęt laboratoryjny. typ GENIUS zastosowanie: do roztworów alkalicznokwasowych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Drobny sprzęt laboratoryjny. typ GENIUS zastosowanie: do roztworów alkalicznokwasowych, AGZ.272.31.2015 Załącznik 1A do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Drobny sprzęt laboratoryjny L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość 1. Butla z tworzywa HDPE wąska szyja; z nakręcaną

Bardziej szczegółowo

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6 RT31-020, RT31-100 RT31-020, RT31-100 Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cdna na matrycy mrna lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY DO KLARYFIKACJI ROZPUSZCZALNIKÓW HPLC - UPLC

ZESTAWY DO KLARYFIKACJI ROZPUSZCZALNIKÓW HPLC - UPLC ZESTAW KLARYFIKACJA ZE SPIEKIEM SZKLANYM 300 ml Aparaty filtracyjne całoszklane, 4-0 mm - do filtracji próżniowej roztworów wodnych, organicznych lub żrących - w analizie zanieczyszczeń stałych lub oznaczeniach

Bardziej szczegółowo

TY X 100. Kod opakowania. Kod długości opaski

TY X 100. Kod opakowania. Kod długości opaski Struktura kodu zamówieniowego produktu 46 Kod Ty-Fast Opaska zaciskowa TY Kod wymiaru XXXX TY 100 18 X 100 Kod szerokości opaski Kod długości opaski Kod szerokości opaski/ wytrzymałości na zerwanie / materiał

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Przekonaj się! www.eppendorf.pl/advantage. www.eppendorf.pl

Przekonaj się! www.eppendorf.pl/advantage. www.eppendorf.pl www.eppendorf.pl Przekonaj się! Nowa linia materiałów zużywalnych Eppendorf do hodowli komórkowych zapewni idealne warunki Twoim komórkom, dzięki jakości opartej na 50-letnim doświadczeniu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Rolety Döllken otwierają kreatywności drzwi

Rolety Döllken otwierają kreatywności drzwi Rolety Döllken otwierają kreatywności drzwi Pole popisu dla wyobraźni Tworzenie nowoczesnych mebli jest zależne od kreatywności projektanta oraz zastosowanych materiałów. Nadrzędnym celem jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

kyzawory membranowe Unique

kyzawory membranowe Unique kyzawory membranowe Unique Zawór membranowy Premium UItraPure Unique Koncepcja Zawór membranowy Premium UltraPure Unique (DV-P) Alfa Laval jest przeznaczony do użycia w procesach sterylnych i ultra higienicznych

Bardziej szczegółowo

Ann Cutting/Workbook Stock/Getty Images

Ann Cutting/Workbook Stock/Getty Images Ann Cutting/Workbook Stock/Getty Images Laboratorium kliniczne W laboratoriach klinicznych mamy do czynienia z ogromną różnorodnością próbek oraz szerokim spektrum stosowanych metod. Produkty BRAND przeznaczone

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

O F E R T A. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Załącznik 2 do SIWZ Formularz ofertowy Postępowanie ZP /12/2010 pieczęć adresowa Wykonawcy Zamawiający: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 03-195 Warswa, ul Dorodna 16 Nazwa i siedziba Wykonawcy : NIP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY postępowanie prowadzonego w trybie "zapytanie ofertowe" na:

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY postępowanie prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe na: FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY postępowanie prowadzonego w trybie "zapytanie ofertowe" na: Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawę materiałów i produktów leczniczych, sprzętu jednorazowego użytku Zadanie nr 2 Rękawice

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: DA-ZP-252-4/16 1 PAKIET NR 1 Materiały jednorazowe na potrzeby sterylizatorni 1. Jednorazowe plomby do kontenerów ze wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy Model A2G-10

Manometr różnicowy Model A2G-10 Machaniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy Model A2G-10 Karta katalogowa WIKA PM 07.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego powietrza i innych niepalnych

Bardziej szczegółowo

Tacta Pipeta Mechaniczna Czy kiedykolwiek uważnie słuchałeś uwag użytkownika pipet o pipetowaniu? My tak.

Tacta Pipeta Mechaniczna Czy kiedykolwiek uważnie słuchałeś uwag użytkownika pipet o pipetowaniu? My tak. Tacta Pipeta Mechaniczna Czy kiedykolwiek uważnie słuchałeś uwag użytkownika pipet o pipetowaniu? My tak. Sartorius z dumą prezentuje TACTA, nową wygodną i niezawodną pipetę mechaniczną premium. Tacta

Bardziej szczegółowo

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna 099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09 Karta techniczna Wzmocniony substrat trawnikowy 0-32 Optigrün typ SR Charakterystyka Substrat pod drogi pożarowe na garażach podziemnych Klasa

Bardziej szczegółowo

Pakiet I Załącznik nr 6. Cena jednostkowa netto

Pakiet I Załącznik nr 6. Cena jednostkowa netto Pakiet I Załącznik nr 6 Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 2. 3 4 5 Worki na odpady LDPE 35 l, rozmiar 500 mm x 600 mm, czarne, nieprzezroczyste, wytrzymałe, o wzmocnionym zgrzewie na rolce, perforowane co

Bardziej szczegółowo

Unikalne cechy płytek i szalek IBIDI

Unikalne cechy płytek i szalek IBIDI Unikalne cechy płytek i szalek IBIDI Grubość płytki jest kluczowym aspektem jakości obrazowania. Typowa grubość szkiełek nakrywkowych wynosi 0,17 mm (170 µm). Większość obiektywów stosowanych do mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 535 MAT Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral KLAR 535 MAT Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy Spectral PLAST 775 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy matowy Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Opakowania na odpady medyczne. Tu ekologia i bezpieczeństwo

Oferta handlowa. Opakowania na odpady medyczne. Tu ekologia i bezpieczeństwo Oferta handlowa Opakowania na odpady medyczne Uwaga! Narażasz zdrowie własne i swoich pracowników! Zgodnie z najnowszymi badaniami co drugi pracownik służby zdrowia w ciągu roku zakłuje się lub w inny

Bardziej szczegółowo

Usługi Profesjonalnego druku 3D.

Usługi Profesjonalnego druku 3D. Usługi Profesjonalnego druku 3D www.technology-applied.com Oferta TECHNOLOGY APPLIED sp. z o. o. jest Spółką produkcyjną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie wytwarzania addytywnego części i urządzeń.

Bardziej szczegółowo

... podpis Wykonawcy

... podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 sterylizacji parą wodną o gramaturze

Bardziej szczegółowo

SĄCZKI STRZYKAWKOWE www.alfachem.pl biuro@alfachem.pl sprzedaz@alfachem.pl

SĄCZKI STRZYKAWKOWE www.alfachem.pl biuro@alfachem.pl sprzedaz@alfachem.pl SĄCZKI STRZYKAWKOWE 233 Sączki strzykawkowe MicroPore standardowe Przeznaczone do filtracji próbek w procesie ich przygotowania do dalszych analiz, np. chromatograficznych. Membrany o różnej wielkości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Znak sprawy: ZP-PNK/D/2013/4/37. ... (wykonawca- pieczęć) Formularz cenowy Część 1

Załącznik nr 3 Znak sprawy: ZP-PNK/D/2013/4/37. ... (wykonawca- pieczęć) Formularz cenowy Część 1 Formularz cenowy Część 1 L.p. Nazwa/Nazwa handlowa Cena jedn. brutto Wartość ogółem brutto( poz. 6x7) 1 Próbówki o poj. 2 ml typu Eppendorf, z PP, bezbarwne, z podziałką, matowym polem do opisu, op.=1000

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6115 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Igły jednorazowe

Pakiet nr 1 Igły jednorazowe formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 1 Igły jednorazowe LP Nazwa Rodzaj Jednostka miary 1 Igła jednorazowa. ścianka cienka, ostrze krótkie. Podłączana do adaptera Luer lub złącza

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6125 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy strzykawek, przyrządów do przetaczania, kaniul, rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy strzykawek, przyrządów do przetaczania, kaniul, rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2012r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWY Dostawy strzykawek, przyrządów

Bardziej szczegółowo

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Szafki ARCA NOWOŚĆ Wytrzymałe szafki poliwęglanowe Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Nowość! Fibox ARCA Fibox ARCA - Szafki poliwęglanowe do stosowania w trudnych warunkach Poliwęglan Szafki wykonane

Bardziej szczegółowo

Generacja końcówek dla ustalonych standardów

Generacja końcówek dla ustalonych standardów Generacja końcówek dla ustalonych standardów TIPS eppendorf Totally Integrated Pipetting System Elemeny ulegające zużyciu Dozowanie cieczy Z generacją wysoko dokładnych końcówek do pipet, eppendorf bierze

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 7 Akcesoria do sterylizacji Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super 1 mocna, niebieska, 19 mm/55m 60 szt 1 szt./rolki Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Właściwości plomby zabezpieczającej

Właściwości plomby zabezpieczającej Unisto Modular Plomba indykatorowa dla zwiększonych wymagań bezpieczeństwa przy plombowaniu worków. Typowymi użytkownikani są poczta / firmy kurierskie i firmy transportujące gotówkę. Średnica struny 3,8

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA DANE TECHNICZNE EUROLIGHT BLATY ROBOCZE EUROLIGHT blaty robocze to płyta łączona, składająca się z EUROLIGHT płyty komórkowej, pokryta dekoracyjnym em na powierzchni i/lub w miejscu profilu. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny transport nawet najmniejszych detali

Bezpieczny transport nawet najmniejszych detali clever - creative - sustainable - smart Bezpieczny transport nawet najmniejszych detali Produkty formowane próżniowo utzgroup.com Czym jest formowanie próżniowe? Formowanie próżniowe Jest to proces służący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 1 Testy kontrolujące procesy sterylizacji L.p. Opis wyrobu 1. Ampułkowy wskaźnik

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny do diagnostyki klinicznej. Sumatory hematologiczne Wirówki laboratoryjne Mieszadła mechaniczne Wytrząsarka typu VORTEX

Sprzęt laboratoryjny do diagnostyki klinicznej. Sumatory hematologiczne Wirówki laboratoryjne Mieszadła mechaniczne Wytrząsarka typu VORTEX Sprzęt laboratoryjny do diagnostyki klinicznej Sumatory hematologiczne Wirówki laboratoryjne Mieszadła mechaniczne Wytrząsarka typu VORTEX Sumatory hematologiczne Sumatory są pomocniczymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. VATw (%) jed.brutto. Cena jedn. Netto

Cena jedn. Netto. VATw (%) jed.brutto. Cena jedn. Netto Załącznik nr 1, DG-2501/4620/490/08 FORMULARZ CENOWY 1 jak w katalogu Medlab lub podatek VATw (%) jed. statyw do probówek, średnica probówki od 20 do 25 mm, nr 1 kat 28.2540.1, op/1 szt stelaż druciany

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. Toruń, dn. 2 lipca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.50.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Newsletter. dalsze 20.000 artykułów na stronach www.bionovo.pl. BIONOVO - Sprzęt laboratoryjny i biochemikalia. Oferta ważna do dnia 31.08.

Newsletter. dalsze 20.000 artykułów na stronach www.bionovo.pl. BIONOVO - Sprzęt laboratoryjny i biochemikalia. Oferta ważna do dnia 31.08. Newsletter Oferta ważna do dnia 31.08.2013 2239 92 63 24 2-1175 Rotator B-0671 Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z wentylacją 395 71 B-1260 Ampułki ze szkła Fiolax, przeźroczyste 1147 50 CENA PROMOCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH Zestaw pokrowców ochronnych 5 w 1 Wszystkie niezbędne pokrowce znajdują się w jednym listku. Proste w dystrybucji - tylko jeden artykuł. Oszczędność miejsca w trakcie magazynowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) załącznik Nr 2 do siwz Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10 tel./fax: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) zadanie Nr 1 Sprzęt medyczny jednorazowego

Bardziej szczegółowo

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM Pakiet 1 Papier do sterylizacji załącznik nr 1 do swiz formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia Lp Parametry Jm Ilość Papier krepowany I generacja włókno celuzowe o gramaturze 60g/m 2 Spełniające normę

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązanie kontroli Bowie & Dick

Nowe rozwiązanie kontroli Bowie & Dick Bowie & Dick AB100 - codzienna kontrola penetracji pary i usuwania powietrza zgodnie z wymogami PN-EN ISO 11140-4 Ewelina Krasoń & Media-MED Sp. z o.o. www.media-med.pl www.media-med.pl Trudności w skutecznej

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

Materiały zużywalne do hodowli komórek, biologii molekularnej i projektu FLAVINO.

Materiały zużywalne do hodowli komórek, biologii molekularnej i projektu FLAVINO. . (pieczęć ykonacy ) Załącznik nr 2 do specyfikacji 1 2 PAKIET 1 Formularz cenoy /zór/ Materiały zużyalne do hodoli komórek, biologii molekularnej i projektu FLAVINO. Płytki 6-dołkoe do hodoli komórek,

Bardziej szczegółowo

System progowy BKV Eifel T 4. Akcesoria systemu progowego BKV Eifel T / Eifel TB 6. System progowy BKV Eifel TB do drzwi balkonowych 8

System progowy BKV Eifel T 4. Akcesoria systemu progowego BKV Eifel T / Eifel TB 6. System progowy BKV Eifel TB do drzwi balkonowych 8 Spis treści Strona System progowy BKV Eifel T 4 Akcesoria systemu progowego BKV Eifel T / Eifel TB 6 System progowy BKV Eifel TB do drzwi balkonowych 8 Łączniki, blachy ryglujące, wiatrostop 10 Automatyczne

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

Od czystego do sterylnego - filtracja procesowa

Od czystego do sterylnego - filtracja procesowa Od czystego do sterylnego - filtracja procesowa (P)-PP GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Niezwykle wytrzymała konstrukcja polipropylenowa Bardzo wysoka wartość przepływu Niezykle wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu pracy Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Kartoteki 7.3. Kieszenie

Organizacja i planowanie czasu pracy Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Kartoteki 7.3. Kieszenie Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1. Skorowidze, wizytowniki i akcesoria 7.2. Kartoteki 7.3. Kieszenie 221 7. Organizacja i planowanie czasu pracy 7.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Skorowidze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn r., Lp. O p i s przedmiotu zamówienia I l o ś ć

Warszawa, dn r., Lp. O p i s przedmiotu zamówienia I l o ś ć N/zn.: ATZ_11_NZME_2010_EL_8977 (Prosimy powołać się na numer sprawy) Warszawa, dn.03.11.2010r., Zapytanie o ofertę (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl IWITSNT10 - NMC sa, 2012 - Resp. Publisher: NMC sa - Gert-Noël-Str. - B-4731 B-Eynatten NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

Bardziej szczegółowo

L.p Nazwa j.m. Ilość Cena jednostkowa netto zł.

L.p Nazwa j.m. Ilość Cena jednostkowa netto zł. Specyfikacja asortymentowo-cenowa dla części nr 1 Załącznik nr 3 do SIWZ L.p Nazwa j.m. Ilość Cena jednostkowa netto zł. Wartość netto zł Stawka VAT % (należy wpisać stawkę) Kwota VAT zł Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. H 6115 PLAST 775 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dodatek zwiększający elastyczność

Bardziej szczegółowo