Instrukcja Instalacji. Użytkowanie R4mCRM. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję! Redaktor: Z.C. Rev.02.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Instalacji. Użytkowanie R4mCRM. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję! Http://www.zetkom.eu. Redaktor: Z.C. Rev.02."

Transkrypt

1 Instrukcja Instalacji ZAKŁAD TELEELEKTRONICZNY Redaktor: Z.C. Rev.02 Użytkowanie R4mCRM Prosimy uważnie przeczytać instrukcję! Strona 1

2 Instrukcja Instalacji Moduł R4mCRM łączy w sobie CTI, CRM i autorskie rozwiązania firmy Zetkom. Jego funkcje są silnie zależne od współpracującego sprzętu i rodzaju medium. Dlatego w tej instrukcji zostaną przedstawione wszystkie możliwości R4mCRM, natomiast które z nich funkcjonować będą u Państwa proszę skonsultować z odpowiednimi instrukcjami: posiadanej centrali abonenckiej i dostawcami usług. W niniejszej instrukcji kursywy użyto do cytowania rozkazów, opisów funkcji modułu R4mCRM i współpracujących programów i sprzętu. Spis treści 1. Ekran główny Belka Rozmowa Belka Biling Belka Kontakty Belka Zadania i notatki Belka Współpracownicy Belka Logowanie. Ustawienia R4mCRM Belki Konta użytkowników, Grupy użytkowników Belka kategorie klientów Belka Sterowanie Środowisko Licencja Ekran główny. Klawisz zmniejszenia okna i minimalizacji W prawym górnym rogu okna znajdują się klawisze zmniejszenia okna i klawisz odłożenia do zasobnika. Klikniecie klawisza odłożenia z przytrzymanym klawiszem Shift powoduje zamkniecie R4mCRM. Widok główny. Poziome belki udostępniają funkcje. Będą kolejno omawiane w następnych punktach. W Widok głównym wybranie na klawiaturze komputera numeru i klawisza Enter powoduje wybranie tego numeru. Strona 2

3 W tym widoku przedstawiana jest również informacja o nieodebranych połączeniach. Klikniecie na belce Rozmowa wyświetli je. Instrukcja Instalacji 2. Belka Rozmowa. Po nieodebraniu połączenia kliknięcie belki Rozmowa wyświetli ostatnie połączenia. W czasie połączenia przychodzącego belka Rozmowa rozwija się i pokazuje informacje o rozmówcy. Informacje są pobierane z Kontaktów czyli książki telefonicznej i notatek wprowadzonych przy poprzednich rozmowach. Podobny ekran jest widoczny w czasie rozmowy. Numer rozmówcy zawarty w nawiasach trójkątnych wskazuje na rozmowę przychodzącą. Obrazek pobrany z Kontaktów. Dane teleadresowe pobrane z Kontaktów. Klawisz szybkiego przydziału. Kliknięcie przydziela, miganie wskazuje na przydział. Kody edytowane są przy pomocy belki Kategorie klientów. Na białym tle opis pobrany z Kontaktów, poniżej notatki z poprzednich rozmów. Zaznaczenie Notatki z rozmów powoduje ich wyświetlanie, Podpisy dodają podpis dołączającego notatkę. Ikona spinacza wyświetla załączniki dodane do kontaktu (mogą to być pliki lub skróty), ikona z tekstem powoduje powrót do notatek. Licznik czas, do odebrania połączenia czas dzwonienia, po odebraniu czas trwania rozmowy. Strona 3

4 Uruchamia nagrywanie. Instrukcja Instalacji Od lewej: edytuje kontakt., dodaje notatkę, zawiesza połączenie, przekazuje połączenie (transferuje). Nadaje wybrany kod rozmówcy. Kody edytowane są przy pomocy belki Kategorie klientów. Działanie lub niedziałanie funkcji zależy od współpracującego sprzętu i dostawców usług. 3. Belka Biling. Wyświetla mini biling własny (dla zalogowanej osoby), z własnego numeru wewnętrznego lub z numeru wskazanego za pośrednictwem belki Współpracownic. Zakres możliwego wyświetlania ustalany jest uprawnieniami w programie Tele32 i ustawieniami w belce Logowanie. Ilość informacji zależy od współpracującego sprzętu i dostawców usług. Dla celów organizacyjnych wyświetlane jest jednorazowo po sto wpisów. partii rozmów. Klawisze po lewej i prawej sterują wyświetlaniem kolejnych Rozmowa wewnętrzna wychodząca. Widać czas, czas trwania numer wewnętrzny nazwę i inicjały zalogowanego rozmówcy. Przekreślony wpis w trójkątnych nawiasach wskazuje na rozmowę nieodebraną. Rozmowa przychodząca odebrana. Przedrostek Wewn: wskazuje na rozmowę wewnętrzną. Rozmowa wychodząca Logowanie i wylogowanie użytkownika. Wskazując myszą wiersz i klikając prawy klawisz myszy otwieramy menu z którego można wybrać ponownie numer, dopisać numer do istniejącego kontaktu, przypisać rozmowę do kontaktu (jeżeli rozmówca dzwoni z przypadkowego numeru i nie chcemy tworzyć dla niego wpisu w Kontaktach), odsłuchać nagranie, dodać notatkę lub odszukać rozmowę w bilingu. 4. Belka Kontakty. Okienkiem wyboru (ze strzałką w dół) można wybrać przedmiot poszukiwania. Wpisujemy go w okienko powyżej i naciskamy klawisz Enter. Można podać część wyszukiwanego hasła. Wyszukiwanie następuje od początku, gdy początek ma być dowolny należy wpisać na początek znak % (procent). Po wyświetleniu większej ilości wpisów można zawężać poszukiwania wpisując następne hasło (przykład najpierw wyszukujemy w firmach a później w nazwiskach). Aby zakończyć wyszukiwanie bieżące i przejść do nowego kliknij w klawisz Nowe wyszukiwanie. Strona 4

5 Instrukcja Instalacji Wyniki poszukiwania pojawią się poniżej. Gdy jest ich więcej niż sto, nawigacja przy pomocy klawiszy ze strzałkami. Wskazanie wpisu myszką i klikniecie prawym klawiszem wywołuje menu umożliwiające połączenie z kontaktem, wyświetlenie bilingu z tym kontaktem, dodające notatkę, wysłać notatkę, zadanie lub a itd. Zawartość tego menu zależy od wpisów w kontakcie. Na przykład wpisanie w kontakt adresu www doda do menu pozycję otwarcia tej strony. Wybranie z menu edycji lub dwukrotne kliknięcie edytuje kontakt. Kliknięcie Nowy kontakt otwiera okno do wpisania danych. 5. Belka Zadania i notatki. Wyświetlane są chronologicznie wszystkie utworzone notatki. Notatki mogą być przypisane do rozmowy (utworzone w czasie trwania w Rozmowy, po zakończeniu w Bilingu i nie związane z rozmowami stworzone w Notatkach. Notatki mogą być również przesłane od innego użytkownika poprzez belkę Współpracownicy. Gdy do notatki dodamy (w ramce edycji) zakres czasowy stanie się ona zadaniem. Do każdej można dodać przypomnienie. Na uwagę zasługuje fakt że notatkę można (poprzez belkę Współpracownicy) wysłać do innego użytkownika. Klikając prawym klawiszem myszy otwieramy menu w którym można dodać nową notatkę (niezwiązana z rozmową), edytować istniejącą, znaleźć powiązaną rozmowę, wyszukać dowolna notatkę. 6. Belka Współpracownicy. Pokazuje listę wewnętrznych centrali (lista do ustawienia w Logowaniu). Wskazywany jest stan : podniesiona słuchawka, wybierany numer, oczekiwanie, rozmowa, dzwonienie. Wyświetlany numer, nazwa, kto zalogowany na tym numerze, dzwoniący lub wybrany numer i nazwa z Kontaktów. Rodzaj wyświetlanych informacji zależy od uprawnień nadanych w programie Tele32. Klikając prawym klawiszem myszy na wierszu z e współpracownikiem otwieramy menu z Strona 5

6 którego można wybrać: 1. połączenie do wskazanego numeru, Instrukcja Instalacji 2. uruchomienie podsłuchu prowadzonych rozmów, 3. znalezienie w Kontaktach lub dodanie do nich wpisu z numerem rozmówcy, 4. obejrzenie bilingu wskazanego współpracownika, 5. obejrzenie bilingu dla rozmówcy (wskazuje z kim, u nas w firmie rozmawiał), 6. wysłanie notatki (wiadomości) lub zadania do współpracownika. 7. Belka Logowanie. Ustawienia R4mCRM. Oprócz funkcji na którą wskazuje nazwa umożliwia ustawianie podstawowych nastaw R4mCRM. Reszta ustawień w tym uprawnienia dokonuje się w programie Tele32 poprzez narzędzie Netzet. Samej funkcji logowania dokonuje się na dwa sposoby: pierwszym jest wykorzystanie czytnika R3CKL i pastylek przydzielonych każdej osobie, drugi poprzez login i hasło. Klikając na szczegóły można wybrać współpracujący (mój numer) numer oraz z zakresu dostępnych wybrać numery współpracowników. Wpisy Host i Port dotyczą komputera na którym jest zainstalowany Tele32 będący serwerem informacji dla r4mcrm. TCP i SQL sygnalizują połączenie z tym hostem. Brak połączenia spowodowany jest najczęściej ustawienia Firewalla systemu Windows. 8. Belki Konta użytkowników, Grupy użytkowników. Dostępne tylko dla uprawnionych nadzorców. Pozwalają na nadawanie uprawnień współpracownikom oraz tworzenie grup. Ustawienia grup wpływają na współpracujący sprzęt i oprogramowanie: centrale abonencką, IVR i system CC4. 9. Belka kategorie klientów. Dostępne tylko dla uprawnionych. Można tworzyc i edytowac kategorie które będą dostepne w Rozmowie. Kolumna Dostepna w czasie rozmowy określa czy kategoria będzie widoczna jako klawisz szybkiego przydziału. klawisz szybkiego przydziału Strona 6

7 Reszta kategorii dostępna w Rozmowie poprzez pole wyboru Kategorie klientów. Instrukcja Instalacji Nazwy kategorii edytuje się poprzez dwukrotne klikniecie na danym wierszu: 10. Belka Sterowanie. W R4mCRM można wbudować dodatkowe funkcje. Ich realizacja (na życzenie klienta) jest dokonywana w firmie Zetkom według zlecenia. 11. Środowisko. R4mCRM rozpowszechniany jest w pakietach po 5 stanowisk. R4mCRM może zostać uruchomiony w systemach Windows (98, 2000, XP, Vista, 7) i Linuks (w aplikacji WINE). Do pracy konieczna jest komunikacja w sieci komputerowej, łączność z komputerem na którym zainstalowany jest serwer informacji (Tele32). Dla zapewnienia tej łączności konieczne jest ustawienie dostępu R4mCRM poprzez firewall systemu Windows lub inny zainstalowany w tym komputerze. Instalację wykonujemy z płyty (wybierając R4mCRM) lub po prostu kopiując folder. W systemach Vista i 7 proponujemy instalację poza domyślnym folderem (c:\program_files\...) tylko np. w folderze c:\r4mcrm\) co ułatwi dostęp do plików. Do działania oprócz instalacji konieczne jest utworzenie w serwerze informacji, programie Tele32, konta dla danego użytkownika i określenie jego uprawnień. Strona 7

8 Instrukcja Instalacji R4mCRM umożliwia za pośrednictwem Tele32 współpracę z centralami abonenckimi poprzez TAPI, CSTA, PCTI (Platan), inne natywne systemy (np. Slican), jak również informacje zbierane poprzez ISDN -PRA, BRA lub VOIP ( z urządzeń R4 Zetkom). \ R4mCRM zapewnia: 1. Logowanie i wylogowywanie na stanowiskach. Oznaczanie rozmów danymi pracownika. Operacje te zostają zapisane w bilingu i mogą działać na współpracujące urządzenia: centralę abonencką i CC4/IVR. Proces logowania za pomocą hasła lub indywidualnym kluczem sprzętowym. 2. Odbiór informacji o połączeniu przychodzącym, z tłumaczeniem numeru w oparciu o książkę telefoniczną (zawartą w bazie SQL) na: nazwę, kategorię, opis poprzednich rozmów, biling historii połączeń z kontrahentem, oznaczenie pracowników którzy mieli poprzednio kontakt. 3. W czasie rozmowy uruchomienie nagrywania, transfer i zawieszenie rozmowy. Opis rozmowy notatką, uruchomienie plików, programów (skrótów) związanych z kontaktem, oznaczenie rozmówcy kategorią, odczyt notatek związanych z rozmówcą, konsultację ze współpracownikami poprzez wysłanie do nich notatek i otrzymanie odpowiedzi pisemnej. Możliwe jest również przytoczenie poprzednich rozmów czy też ich fragmentów z nagrań. 4. Książka telefoniczna utrzymywana jest w bazie SQL i umożliwia wybranie numeru, wysłanie majla, opis klienta pokazujący się przy dzwonieniu, uruchamianie plików czy też aplikacji z nim związanych, wyszukiwanie według dowolnych kryteriów. 5. Książka umożliwia również uruchamianie akcji typu power lub predictive dialing. 6. R4mCRM jest również interfejsem dla aplikacji obcych, poprzez róznorodne technologie: DLL, połączenia sieciowe itd. 7. Dla osób sprawujących nadzór nad ruchem telefonicznym udostępnia: podsłuch prowadzonych rozmów, obserwację stanu telefonów współpracowników, wysyłanie poleceń natychmiastową pocztą (notatki i zadania natychmiastowe lub z oznaczonym terminem), przeglądanie bilingów współpracowników, ich wlogowywanie, przydział do grup, uruchamianie akcji telefonicznych. Możliwa jest obserwacja działania grupy i jej skuteczności poprzez agenta do R4_WYSW. 8. Notatki mogą być przywiązane do klienta lub rozmowy i niezależne, działające jako zadania z określonym terminem. Notatki lub zadania można przesyłać pomiędzy współpracownikami. 9. Sterowanie grupami może wpływać na sterowanie centrali abonenckiej (poprzez TAPI lub CSTA) lub na skrypty CC Baza danych SQL umożliwia wymianę informacji i sterowania z aplikacjami klienta. 11. Cała niniejsza instrukcja jak również opis funkcji zawiera możliwości samego modułu R4mCRM. Jego możliwości w miejscu zainstalowania zależą od współpracujących urządzeń i oprogramowania: współpracy z centralą abonencką (jej możliwościami, wersja oprogramowania itp.), danymi które dostarczają media i operatorzy (typ linii ISDN, POTS, VOIP, usługi od operatorów, jak również współpracującego sprzętu istnienie nagrywania rozmów (R4), systemu zapowiedzi i sterowania ruchem (CC4/IVR). 12. Licencja. Odpowiednie teksty można znaleźć w instrukcji Tele32 i na stronach i są one ważne dla niniejszego produktu. Strona 8

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo