ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, Kraków, centrala tel , fax: , NZ Kraków, dnia roku Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Świadczenie usługi operatora technicznego dla systemu KMK Bike w sezonie Znak sprawy: 6/I/2015 w/g rozdzielnika Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami: Pytanie nr 1: 1. Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia Operator w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia: 1. zapewni transport wszystkich koniecznych elementów systemu tj. 34 jednostek sterujących terminalami, 433 kompletów elektroniki do slotów, 300 rowerów i dokona montażu i uruchomienia 34 stacji rowerowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, Prosimy o wyjaśnienie, czy podobnie jak miało to miejsce w sezonie 2014, również w tym sezonie Zamawiający przekaże operatorowi dodatkowe rowery, które stanowić będą rezerwę? Zeszły sezon operator zakończył mając do dyspozycji 345 rowerów (310 przekazanych w kwietniu i 35 pod koniec 2014 roku), z tego 40 rezerwowych. Czy w tym sezonie operator również otrzyma od 2 Zamawiającego dodatkowe rowery i dzięki temu będzie mógł utrzymać wskaźnik udostępnienia użytkownikom sprawnych rowerów na poziomie 100% bazowej liczby. W innym przypadku jest to, bez poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w rowery, niemal niemożliwe. Prosimy o wyjaśnienie, ile z 300 rowerów, które operator otrzyma do zarządzania, jest rowerami z rocznym przebiegiem (dostarczone przez firmę Nextbike 265 szt. w latach 2013 i 2014), a ile jest rowerów starszych i ile mają one sezonów funkcjonowania w ramach bezobsługowej wypożyczalni rowerów? Odpowiedź nr 1: Operatorowi zostaną udostępnione 34 szt. rowerów dostarczone w roku 2014 przez firmę NextBike. Pozostałe rowery posiadają więcej niż rok i zostały dostarczone przez firmę Nextbike w roku 2013 lub firmę BikeOne w roku 2008.

2 Pytanie nr 2: 2. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike 3. Taryfę opłat za korzystanie z systemu KMK Bike i wysokości stawek maksymalnych stosowanych w określonych przedziałach czasowych określa Zamawiający. Prosimy o wyjaśnienie, jakie ceny za korzystanie z systemu KMK Bike przewiduje Zamawiający? Odpowiedź nr 2: Zamawiający przewiduje następujący cennik opłat KMK Bike w sezonie 2015: Dla zwykłych użytkowników od [min] do [min] zł 0 20 za darmo Dla osób z aktywnym biletem KMK od [min] do [min] zł 0 40 za darmo Opis pierwsza godzina druga godzina trzecia godzina czwarta godzina i każda kolejna Maksymalny czas wypożyczenia to 12 godzin. Jego przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł. Pytanie nr 3: 2. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike 5. Warunkiem korzystania z roweru będzie zawarcie umowy z Operatorem w czasie rejestracji w systemie informatycznym, rejestracja indywidualnego konta klienta i zasilenie tego konta kwotą minimum 20,00 zł brutto Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza ustalenie kwoty następnych doładowań na poziomie minimum 20 zł? Odpowiedź nr 3: Nie, wymóg minimum 20 zł dotyczy tylko pierwszego doładowania. Kolejne doładowania mogą być realizowane na dowolną kwotę. Pytanie nr 4: 2. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike 2

3 10. Operator zapewni ochronę danych osobowych klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem bazy danych? Czy zamawiający przekaże do zarządzania również dotychczasową bazę danych? W jakim terminie to nastąpi? Czy poprzednia baza danych była zarejestrowana w GIODO, kiedy i pod jakim numerem księgi? Odpowiedź nr 4: Poprzednia baza danych znajdowała się na serwerach Licencjodawcy oprogramowania do zarządzania systemem KMK Bike, w związku z tym to Licencjodawca był zobowiązany do rejestracji bazy danych w GIODO. W chwili obecnej, gdy Operator uruchomi swoje oprogramowanie do zarządzania systemem KMK Bike, to On będzie zobowiązany zarejestrować nową bazę. Pytanie nr 5: 2.1. Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike 5. Warunkiem korzystania z roweru będzie zawarcie umowy z Operatorem w czasie rejestracji w systemie informatycznym, rejestracja indywidualnego konta klienta i zasilenie tego konta kwotą minimum 20,00 zł brutto. Niewykorzystane środki zgromadzone na indywidualnym koncie Operator zwróci klientowi w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Operatorem a klientem systemu. Warunki zostaną określone w Regulaminie korzystania z KMK Bike (dalej zwanym Regulaminem). Prosimy o wyjaśnienie, czy zmieni się również saldo minimalne? Obecnie na terminala znajduje się informacja, że saldo minimalne wynosi 10 zł, a więc w przypadku zmiany, trzeba dokonać korekty na wszystkich (34 terminalach) terminalach? Odpowiedź nr 5: Saldo minimalne zostało określone w OPZ w rozdziale 2.3.4, pkt. 8. W związku z potrzebą aktualizacji cennika Operator będzie zobowiązany do przygotowania i naklejenia nowych informacji odnośnie taryfy opłat na wszystkich terminalach KMK Bike. Pytanie nr 6: 2.2. Wymagania dotyczące ilości rowerów w systemie W każdym dniu działania systemu liczba sprawnych rowerów udostępnionych użytkownikom nie może być mniejsza od określonej przez Zamawiającego bazowej liczby rowerów (300 sztuk w momencie uruchomienia sezonu 2015). Prosimy o wyjaśnienie, czy podobnie jak miało to miejsce w sezonie 2014, również w tym sezonie Zamawiający przekaże operatorowi dodatkowe rowery, które stanowić będą rezerwę? Zeszły sezon operator zakończył mając do dyspozycji 345 rowerów (310 przekazanych w kwietniu i 35 pod koniec 2014 roku), z tego 40 rezerwowych. Czy w tym sezonie operator również otrzyma od Zamawiającego dodatkowe rowery i dzięki temu będzie mógł utrzymać wskaźnik udostępnienia użytkownikom sprawnych rowerów na poziomie 100% bazowej liczby. W innym przypadku jest to, bez poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w rowery, niemal niemożliwe. 3

4 W razie gdyby nie przekazywali Państwo operatorowi dodatkowych rowerów (w ilości minimum 10% od podstawowej ilości sztuk będących w momencie uruchomienia systemu), które mogą stanowić rezerwę, Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że: W każdym dniu działania systemu liczba sprawnych rowerów udostępnionych użytkownikom nie może być mniejsza od 90% określonej przez Zamawiającego bazowej liczby rowerów (tj. minimum 270 sztuk). Odpowiedź nr 6: Tak, Zamawiający udostępni Operatorowi rezerwowe rowery w ilości 5-10 % podstawowej liczby rowerów w ruchu (300). Przy czym jeśli ilość rowerów, które posiada Zamawiający będzie nie wystarczająca do utrzymania liczby 300 rowerów, wykonawca będzie zobowiązany uruchomić inne rowery. Jeśli Operator będzie chciał korzystać z rowerów z roku 2008, które nie były wykorzystane w roku 2014 Operator na własny koszt będzie musiał je dostosować do współpracy z systemem. Pytanie nr 7: 2.3. Zadania konieczne do wykonania przez Operatora w ramach umowy przed rozpoczęciem sezonu KMK Bike. 1. Operator sprawdzi stan techniczny rowerów oraz dokona ewentualnych napraw oraz prace niezbędne do przygotowania rowerów przed sezonem. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest stan rowerów będących w posiadaniu Zamawiającego? Zamawiający oraz poprzedni operator systemu, posiadają dokładną wiedzę na temat stanu rowerów, ponieważ ww. operator był zobowiązany do zabezpieczenia i wykonania konserwacji wszystkich elementów KMK Bike po zakończeniu sezonu 2014 oraz przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni protokołem zdawczo odbiorczym wszystkich elementów KMK Bike w stanie nie gorszym niż przekazany Operatorowi, przy czym uwzględnione zostanie zużycie elementów wynikających z prawidłowej eksploatacji. Prosimy o wyjaśnienie, ile z 300 rowerów, które operator otrzyma do zarządzania, jest rowerami z rocznym przebiegiem (dostarczone przez firmę Nextbike 265 szt. w latach 2013 i 2014), a ile jest rowerów starszych i ile mają one sezonów funkcjonowania w ramach bezobsługowej wypożyczalni rowerów? Odpowiedź nr 7: W momencie przekazania rowerów Operatorowi systemu KMK Bike w sezonie 2015, wszystkie rowery będą sprawne technicznie. Odnośnie drugiej części pytania, odpowiedź udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 1. Pytanie nr 8: 2.3. Zadania konieczne do wykonania przez Operatora w ramach umowy przed rozpoczęciem sezonu KMK Bike. 4. Operator oczyści z zabrudzeń wszystkie elementy stacji oraz naklei nowe elementy identyfikacji wizualnej systemu dostarczone przez Zamawiającego. 4

5 Prosimy o wyjaśnienie o jakie nowe elementy identyfikacji wizualnej systemu chodzi i kiedy zostaną dostarczone przez Zamawiającego? Informacja w tym zakresie jest niezbędna do oszacowania potrzebnego czasu i środków finansowych do zabezpieczenia dla wykonania tego zadania. Odpowiedź nr 8: Przez nowe elementy identyfikacji wizualnej Zamawiający rozumie naklejki z nazwą stacji oraz aktualne mapy sieci KMK Bike. Pytanie nr 9: Wytyczne do KMK Bike OS Serwer 6. Oprogramowanie serwerowe ma być odpowiedzialne za prawidłowe naliczanie kosztów wynajmu rowerów, z uwzględnieniem dwóch taryf : 6.2. dla pasażerów posiadających aktywną KKM (z zapisanym ważnym biletem na komunikację miejskiej w Krakowie) - taryfa preferencyjna 5 Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju aktywny bilet na karcie KMK BIKE ma uprawnić Klienta do taryfy preferencyjnej. Prosimy o wskazanie, czy mają to być np. bilet imienny / bilet na okaziciela, inne rodzaje biletów? Prosimy o podanie pełnej specyfikacji karty KKM, która zapewni możliwość jej integracji z systemem KMK Bike? Prosimy o informację, w jakim terminie niezbędne dane, niezbędne do integracji kart KKM z systemem KMK Bike będą przekazane operatorowi oraz, że operator nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów uzyskania ww. danych. Odpowiedź nr 9: Zgodnie z OPZ oprogramowanie do zarządzania KMK Bike ma odczytywać aktywne bilety Komunikacji Miejskiej w Krakowie, zapisane na nośnikach KKM. Operator po podpisaniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Krakowie klauzury poufności odnośnie systemu KKM dostanie bez dodatkowej opłaty oraz bez zbędnej zwłoki niezbędną dokumentację Krakowskiej Karty Miejskiej. Pytanie nr 10: KMK Bike OS Aplikacja Mobilna 1. Aplikacja ma umożliwić pasażerowi KMK Bike znalezienie najbliższej stacji z dostępnym rowerem oraz wyznaczyć trasę przejazdu, a także wskazać lokalizację stacji docelowej KMK Bike. Prosimy o wykreślenie warunku wyznaczania trasy przejazdu w aplikacji mobilnej, lub ustalenie terminu realizacji tej funkcji najwcześniej od 1 czerwca 2015 roku. Zwracamy uwagę, że zapewnienie funkcji wyznaczania trasy może wpłynąć istotnie na wycenę kosztów uruchomienia i zarządzania systemem. Odpowiedź nr 10: 5

6 Pytanie nr 11: KMK Bike OS Aplikacja Mobilna 2. Aplikacja ma umożliwić pasażerowi KMK Bike wypożyczenie roweru z wykorzystaniem kodów QR 3. Aplikację należy uruchomić najpóźniej do dnia 1 czerwca Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez usunięcie zapisu, że, Aplikacja ma umożliwić pasażerowi KMK Bike wypożyczenie roweru z wykorzystaniem kodów QR. Operator może zapewnić wypożyczenie roweru poprzez aplikację w inny sposób niż poprzez kody QR. Prosimy również o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga uruchomienia możliwości wypożyczenia przez aplikację rowerów zablokowanych na linkę z zamkiem szyfrowym, czy również znajdujących się w elektrozamku. Obydwa rozwiązania są stosowane przez wypożyczalnie rowerów publicznych, jednak wymaga czasami to zastosowania różnych rozwiązań technicznych. Odpowiedź nr 11: Aplikacja Mobilna z wykorzystaniem kodów QR musi przynajmniej umożliwiać wypożyczenie rowerów przypiętych linką do stacji. Pytanie nr 12: Wytyczne dotyczące poboru opłat w systemie KMK Bike. 8. Operator umożliwi wypożyczenie roweru, jeśli na koncie klienta będzie znajdować się min. 5zł (2 godziny wypożyczenia). Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez zapisanie, że Operator umożliwi wypożyczenie roweru, jeśli na koncie klienta będzie znajdować się min. 10 zł. Odpowiedź nr 12: Pytanie nr 13: Wymagania dotyczące strony internetowej informującej o systemie KMK Bike. 1. Przy prowadzeniu strony Systemu KMK Bike Operator będzie się posługiwał adresem strony udostępnionym przez Zamawiającego 4. Należy zapewnić aby wszystkie niezbędne czynności użytkownik wykonał na jednej stronie internetowej KMK Bike, w jednolitym graficznie środowisku. Niedopuszczalne jest przekierowanie użytkownika na inną witrynę internetową (poza operacjami doładowania konta przy wykorzystaniu zewnętrznych narzędzi do płatności). Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że Niedopuszczalne jest przekierowanie użytkownika na inną witrynę internetową w celu rejestracji, logowania, przeglądu stanu konta lub sprawdzenia mapy systemu. 6

7 Odpowiedź nr 13: Pytanie nr 14: 2.4. Wymagania dotyczące Biura Obsługi Klienta (BOK) 3. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach od 6:00 do 22:00 w dni robocze oraz od 8:00 do w soboty, niedziele i święta. Kontakt będzie możliwy przy pomocy poczty elektronicznej ( ), bądź połączenia telefonicznego (połączenia głosowe) oraz informacje SMS. Wnioskujemy o modyfikację SIWZ i doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga funkcjonowania całodobowej telefonicznej obsługi klienta. W doświadczeń w funkcjonowaniu bezobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych na rynku polskim wynika, że w godzinach od 20:00 do 6:00 rano (oraz w godzinach 20:00 do 8:00 w soboty, niedziele i święta), a więc w porach, w których Zamawiający założył, że obsługa telefoniczna BOK będzie nieczynna, dokonywanych jest nawet do 30% wypożyczeń rowerów! W związku z tym w pełni uzasadnione jest wymaganie uruchomienia usługi Call Center w wymiarze zdecydowanie większym. W chwili obecnej standardem w większości systemów w Polsce jest obsługa 24 godzin na dobę. Również w godzinach nocnych dochodzi o ponadprzeciętnie dużej ilości zdarzeń polegających na dewastacjach i aktach wandalizmu w stosunku do stacji rowerów publicznych i bardzo wskazane jest, aby była możliwość szybkiego kontaktu z operatorem systemu. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga funkcjonowania telefonicznej obsługi klienta, która będzie nie tylko automatyczną sekretarką z możliwością nagrania wiadomości głosowej, ale, że całodobowo można będzie połączyć się z konsultantem, który udzieli niezbędnych informacji. Odpowiedź nr 14: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji rozdział 2.4 pkt. 3. OPZ, będący Załącznikiem nr 3 do SIWZ w następujący sposób: Zamiast: 3. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach od 6:00 do 22:00 w dni robocze oraz od 8:00 do w soboty, niedziele i święta. Kontakt będzie możliwy przy pomocy poczty elektronicznej ( ), bądź połączenia telefonicznego (połączenia głosowe) oraz informacje SMS. Będzie: 3. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kontakt będzie możliwy przy pomocy poczty elektronicznej ( ), bądź połączenia telefonicznego (połączenia głosowe) oraz informacje SMS. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji rozdział 2.4 pkt. 3. OPZ, będący Załącznikiem nr 5 do SIWZ w następujący sposób: Po podpunkcie c) zostanie dodany podpunkt d) d) W godzinach zmniejszonego zapotrzebowania (np. w nocy) rolę BOK może pełnić dyspozytor, przyjmujący zgłoszenia (telefon, mail, SMS). Dyspozytora będą obowiązywać te same warunki odnośnie obsługi klientów, jak BOK. 7

8 Pytanie nr 15: 2.4. Wymagania dotyczące Biura Obsługi Klienta (BOK) 5. Operator zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników systemu. Skrzynka głosowa pomocy technicznej ma być czynna całodobowo. Infolinię należy wyposażyć w możliwość nagrania informacji głosowej dla obsługi systemu, identyfikowanej numerem użytkownika (np. zgłoszenie o awarii). Prosimy o modyfikację treści SIWZ poprzez wykreślenie niniejszego zapisu i doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga funkcjonowania całodobowej telefonicznej obsługi klienta. Odpowiedź nr 15: Pytanie nr 16: Rozmieszczenie rowerów, zapewnienie ich dostępności oraz możliwość zwrotu roweru w stojaku rowerowym 5. Ustala się wymagany czas alokacji rowerów w godzinach 6-22: w ciągu 2 godziny w przypadku wystąpienia stopnia zapełnienia a) lub e) oraz w ciągu 4 godzin w przypadku stopnia zapełnienia b) lub d). Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że Ustala się wymagany czas alokacji rowerów w godzinach 6-22: w ciągu 2 godziny w przypadku wystąpienia stopnia zapełnienia a) lub e) oraz w ciągu 4 godzin w przypadku stopnia zapełnienia b), d) lub e). Zapełnienie 100% slotów w niektórych przypadkach może być działaniem celowym, mającym za zadanie przygotowanie stacji do obsługi większej ilości użytkowników w krótkim czasie. Odpowiedź nr 16: Zapisy OPZ w rozdziale 2.5.1, pkt. 1 i 2 umożliwiają wypracowanie wspólnych ustaleń odnośnie możliwości przepełnienia poszczególnych stacji, w celu zapewnienia odpowiedniej ilości rowerów na wybranych stacjach w godzinach szczytu komunikacyjnego. Pytanie nr 17: Rozmieszczenie rowerów, zapewnienie ich dostępności oraz możliwość zwrotu roweru w stojaku rowerowym 8. Pojazdy, którymi Operator będzie wykonywał obsługę serwisową systemu oraz alokacji rowerów, powinny być oznakowane w jednolity sposób oraz swoim wyglądem powinny promować zrównoważony transport w Krakowie (Komunikację Miejską w Krakowie oraz system roweru miejskiego KMK Bike). Wszystkie pojazdy powinny być wyposażone w sygnał ostrzegawczy barwy żółtej. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że Zamawiający zapewni samochodom operatora, obsługującym serwis i nadzór nad realizacją umowy, bezpłatny dostęp do Stef płatnego parkowania i strefy ograniczonego ruchu P1, P2, P3, B, a w razie rozwoju systemu KMK Bike o stacje w najbliższych okolicach Rynku, również o dostęp do strefy A. 8

9 Odpowiedź nr 17: Zamawiający może dopuścić Wykonawcę do poruszania się w ramach stref ograniczonego ruchu B (i w razie potrzeby A) bez zwolnienia z opłat za parkowanie na wyznaczonych miejscach w ramach organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania. Pytanie nr 18: 2.6. Wymagania odnośnie promocji KMK Bike 1. Do zadań Operatora należy prowadzenie działań odnośnie promocji KMK Bike przy współpracy Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakie dokładnie działania promocyjne będą wchodzić w zakres niniejszej umowy. Jest to niezbędne do prawidłowego oszacowania nakładów finansowych. Odpowiedź nr 18: Do zadań Operatora należeć będzie tworzenie wspólnego pozytywnego wizerunku systemu KMK Bike, wspólne uczestnictwo w wydarzeniach promujących mobilność takich jak Dni Ziemi, Tydzień Mobilności itp. oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby publikacji w czasopismach wydawanych przez Miasto Kraków tj. między innymi Kraków.pl oraz gazetki Rad Dzielnic. Pytanie nr 19: 2.7. Wymagania Zamawiającego dotyczące przekazania lub udostępnienia narzędzia kontroli 3. Wymaganie dotyczące sprzętu, który zostanie udostępniony Zamawiającego do 30 dni od dnia podpisaniu umowy: a) Rower elektryczny - 2 sztuki Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, do jakich celów służyć będą rowery elektryczne? Czy np. mają być integralną częścią systemu KMK Bike? Może to mieć znaczący wpływ na kosztorys operatora, ze względu na niezbędne do poniesienia nakłady serwisowe. Odpowiedź nr 19: Rowery służyć będą do kontroli realizacji usługi przez Operatora i nie będą integralną częścią systemu KMK Bike. Pytanie nr 20: 2.8. Informacje dodatkowe 4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 1. wydłużenia okresu funkcjonowania KMK Bike przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na wniosek Operatora lub Zamawiającego (o 2 tygodnie), Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że w razie wydłużenia okresu funkcjonowania KMK Bike przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na wniosek Operatora lub Zamawiającego, wynagrodzenie operatora za obsługę systemu KMK Bike ulegnie proporcjonalnemu powiększeniu, w stosunku do pierwotnej, podstawowej stawki? 9

10 Odpowiedź nr 20: W ramach obecnej umowy nie przewidziano dodatkowego wynagrodzenia za wydłużony okres funkcjonowania systemu. Natomiast zgodnie z zapisami SIWZ przewidziano możliwość zlecenia Operatorowi prac dodatkowych, w związku z tym funkcjonowanie systemu w dodatkowym okresie będą realizowane w oparciu o te zapisy. Wynagrodzenie za prace dodatkowe, będzie proporcjonalne do wynagrodzenia głównego. Pytanie nr 21: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 4 Harmonogram 1. Przygotowanie projektu Regulaminu korzystania z KMK Bike oraz przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia - nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. Podanie do publicznej wiadomości Regulaminu na stronie internetowej KMK Bike - nie później niż 10 dni przed uruchomieniem systemu KMK Bike. 2. Zgłoszenie pisemne Zamawiającemu zakończenia montażu stacji i elementów systemu KMK Bike oraz dostaw rowerów do stacji, a także gotowości do testowego uruchomienia KMK Bike - nie później niż 7 dni przed uruchomieniem systemu. 3. Zintegrowanie systemu do zarządzania KMK Bike z Krakowską Kartą Miejską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2015 r. Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że : 1. Przygotowanie projektu Regulaminu korzystania z KMK Bike oraz przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia - nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. Podanie do publicznej wiadomości Regulaminu na stronie internetowej KMK Bike - nie później niż 3 dni przed uruchomieniem systemu KMK Bike. 2. Zgłoszenie pisemne Zamawiającemu zakończenia montażu stacji i elementów systemu KMK Bike oraz dostaw rowerów do stacji, a także gotowości do testowego uruchomienia KMK Bike - nie później niż 2 dni przed uruchomieniem systemu. 3. Zintegrowanie systemu do zarządzania KMK Bike z Krakowską Kartą Miejską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2015 r. Modyfikacja 2 pierwszych terminów pozwoli przyspieszyć termin uruchomienia systemu. Z kolei 3 termin jest mało realny do dotrzymania i wymaga poniesienia nakładów technicznych i finansowych, których dokładne określenie będzie możliwe dopiero po zapoznaniu się z dokumentami i kodami systemu karty KKM. Odpowiedź nr 21: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji 4 pkt. 3. Umowy, będący Załącznikiem nr 5 do SIWZ w następujący sposób: Zamiast: 3.Zintegrowanie systemu do zarządzania KMK Bike z Krakowską Kartą Miejską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2015 r. Będzie: 3.Zintegrowanie systemu do zarządzania KMK Bike z Krakowską Kartą Miejską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2015 r. 10

11 Pytanie nr 22: 11 Zasady pobierania opłat 1. Klienci korzystający z systemu KMK Bike ponoszą opłaty za użytkowanie roweru według taryfy przyjętej przez Zamawiającego. 2. Operator ponosi wszystkie koszty obsługi szybkich płatności online. 3. Z tytułu transakcji bezgotówkowych stanowiących rozliczenie opłaty za korzystanie z roweru Operator nie obciąży klienta dodatkowymi kosztami ani opłatami. 4. Opłaty pobrane od klientów z tytułu korzystania z KMK Bike stanowią przychód Zamawiającego, który należy w 100% przekazać Zamawiającemu. Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że: Opłaty pobrane od klientów z tytułu korzystania z KMK Bike stanowią przychód Operatora. Byłby to bardzo ważny element premiujący zaangażowanie Operatora w harmonijny rozwój systemu. Odpowiedź nr 22: Pytanie nr 23: 17 Kary umowne 1. Zamawiający obciąży Operatora karami umownymi w następujących przypadkach: Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że kara za opóźnienie w integracji karty KKM z systemem KMK Bike w terminie do 1 czerwca 2015 wynosić będzie 0,4% wartości umowy brutto wyliczonej na podstawie 14 ust. 1., za każdy dzień opóźnienia. Pozwoli to uniknąć sytuacji z roku 2014 gdy wybrany operator, nie wdrożył rozwiązania opisanego w SIWZ. Odpowiedź nr 23: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji 17 ust. 1 pkt. 2). Umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ w następujący sposób: Zamiast: za opóźnienie w uruchomieniu systemu w terminie określonym w 4 ust. 4 umowy - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości umowy brutto określonej w 14 ust. 10, za każdy dzień opóźnienia. Będzie: 2). za opóźnienie w uruchomieniu systemu w terminie określonym w 4 ust. 3 umowy - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości umowy brutto określonej w 14 ust. 10, za każdy dzień opóźnienia. Pytanie nr 24: 19 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Operator wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość... złotych (słownie:...) co odpowiada 10 % maksymalnej wartości umowy brutto określonej w 14 ust. 10 umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie...; 11

12 kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że Operator wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość... złotych (słownie:...) co odpowiada 3 % maksymalnej wartości umowy brutto określonej w 14 ust. 10 umowy. Odpowiedź nr 24: Pytanie nr 25: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1, ust. 2 oraz 2 a) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności wykażą, że: b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali na podstawie umowy zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia obejmujące: zarządzanie systemem roweru publicznego w skład którego wchodzi - co najmniej 20 stacji i 200 rowerów. Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że zarządzanie przez minimum 12 miesięcy systemem roweru publicznego w skład którego wchodzi - co najmniej 20 stacji i 200 rowerów Odpowiedź nr 25: Pytanie nr 26: c) operator przygotuje specjalny numer sms, na który pasażer KMK Bike będzie mógł zgłosić uszkodzenie roweru. Wnosimy o usunięcie tego punktu. Sprawdzonym i bezkosztowym rozwiązaniem dla Klientów, w przypadku awarii lub uszkodzenia roweru, jest usługa umożliwiająca zgłaszanie takich przypadku przy pomocy aplikacji na urządzenia mobilne. Dodatkowo Wykonawca może zapewnić kontakt z Call Center w trybie 24/7 oraz możliwość kontaktu mailowego. Odpowiedź nr 26: 12

13 Pytanie nr 27: 8. Zamawiający będzie otrzymywał miesięczne zestawienie skarg i reklamacji, kopie skarg i odpowiedzi oraz informację o wniesionych reklamacjach i sposobie ich załatwienia w terminie 20 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Rejestr skarg i reklamacji może stanowić podstawę do oceny wykonania umowy, a w szczególności uzasadniać nałożenie kar umownych. Prosimy o określenie jak Wykonawca będzie oceniał wykonanie umowy kontrolując rejestr skarg i reklamacji? Odpowiedź nr 27: W przypadku zastrzeżeń odnośnie realizacji umowy oraz wpłynięcia do Zamawiającego skarg odnośnie sposobu rozpatrywania skarg i reklamacji przez Operatora, Zamawiający może skontrolować rozpatrywanie skarg i reklamacji przez Operatora w celu wyciągnięcia odpowiedzialności wynikającej z umowy. Pytanie nr 28: 4. BOK powinien być wyposażony w odpowiednio system zarządzania relacjami z klientami (CRM), do którego Zmawiający będzie miał stały dostęp. Prosimy o doprecyzowanie określenia dostępu do zarządzania relacjami z Klientem (CRM). Czy Zamawiający ma na myśli oprogramowanie do zarządzania systemem KMK Bike? Odpowiedź nr 28: Zamawiający wymagania od Operatora dostępu do oprogramowania CRM przynajmniej z uprawnieniami do odczytu. Przez oprogramowanie CRM Zamawiający nie ma na myśli oprogramowania do Zarządzania KMK Bike. Pytanie nr 29: b) Na potrzeby automatycznej kontroli KMK Bike, system do zarządzania ma mieć możliwość generowania plików w formacie XML z następującymi danymi aktualizowanymi nie rzadziej niż co 5 minut: ( ) Czy Zmawiający dopuszcza przedstawienie opisanych danych w innym formacie niż XML? Odpowiedź nr 29: Tak, Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie informatyczne np. API, które umożliwi Zamawiającemu maszynowe przetwarzanie danych w celach kontroli. Pytanie nr 30: Rozdział XII Zasady raportowania: 2. Operator zobowiązuje się do sporządzania okresowych zestawień obejmujących wpływy uzyskane z opłat klientów wnoszonych za wypożyczenie rowerów w danym okresie, przy czym sporządzane będą zestawienia: częściowe - w następujących dniach każdego miesiąca: pierwszego (obejmujące dni od 21. do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca), jedenastego (obejmujące okres od 1. do 10. dnia danego miesiąca), dwudziestego pierwszego (obejmujące okres od 11. do 20. dnia danego miesiąca) oraz miesięczne pierwszego dnia miesiąca, obejmujące każdorazowo cały poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wzór zestawień zostanie ustalony przez Strony niniejszej umowy. 13

14 Przygotowanie tak częstych zestawień może spowodować wzrost ceny kontraktu. Podgląd do wpływów uzyskanych z opłat klientów wnoszonych za wypożyczenie rowerów może zostać udosptępniony w panelu do kontroli systemu. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość i zgadza się na przygotowanie zestawień miesięcznych, które zostały okreslone w Rozdziale XIII, tj. w ciągu 5 dni dni roboczych po zakończeniu każdefo ojkresu rozliczeniowego? Odpowiedź nr 30: Otrzymują: - wykonawcy, którzy pobrali SIWZ - strona internetowa zamawiającego - NZ a.a. 14

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIERŻAWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZANIA ROWERÓW JAKIM JEST LUBELSKI ROWER MIESJKI (LRM)

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIERŻAWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZANIA ROWERÓW JAKIM JEST LUBELSKI ROWER MIESJKI (LRM) Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIERŻAWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZANIA ROWERÓW JAKIM JEST LUBELSKI ROWER MIESJKI (LRM) Projekt pt.: EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-15/14 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Charakterystyka ogólna i wymagania dla systemu rowerów miejskich 1.1. System rowerów miejskich to bezobsługowy system

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi operatorskiej w systemie Krakowskiego Roweru Miejskiego KMK Bike (zwanego dalej KMK Bike), funkcjonującego w ramach oferty Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

NZ.271.9.2015 Kraków, dnia 12.02.2015

NZ.271.9.2015 Kraków, dnia 12.02.2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.9.2015 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi operatorskiej w systemie Krakowskiego Roweru Miejskiego KMK Bike (zwanego dalej KMK Bike), funkcjonującego w ramach oferty Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozdziału III. ust. 1 pkt. 1) SIWZ na następujący o treści:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozdziału III. ust. 1 pkt. 1) SIWZ na następujący o treści: Kraków, dnia 12.05.2015 r. ZP-05/15 wyjaśnienia SIWZ 1 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania Poznańskiego Roweru Miejskiego

Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania Poznańskiego Roweru Miejskiego Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.2.2015 Część II SIWZ Załącznik nr 1 do umowy stanowiącej Część III SIWZ Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Łódź, dnia 16 września 2015 roku Ld-2251-27-3/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl DAG/262/25-3/MR/2012 Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. MultiSport na Nextbike.pl

REGULAMIN PROGRAMU. MultiSport na Nextbike.pl REGULAMIN PROGRAMU MultiSport na Nextbike.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerów Publicznych uruchomionego w Miastach Objętych Programem

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Porównywarki Cenowej kreocen.pl

Regulamin Korzystania z Porównywarki Cenowej kreocen.pl Regulamin Korzystania z Porównywarki Cenowej kreocen.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki świadczenia usług, oraz prezentacji oferty Zamawiającego w portalu

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w GDAŃSKU 80-563 Gdańsk 17, ul. Oliwska 35, tel. centr.(58)- 524-20-90, fax (58)- 524-27-00, 524-27-04 Sekcja Zamówień Publicznych, tel. (58) 524-20-34, 524-22-09, 524-22-17,

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego.

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego. 1 Informacje o wypożyczalni Wypożyczalnia internetowa działająca pod adresem prowadzona jest przez: ASTAT Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl :12. 11.2009 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGOW POZNANIU

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGOW POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-12/12 61-745 Poznań, dnia 28.03.2012 roku. Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ.

Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ. ~"łooow'~tt""\i'ol, Łagiewniki, dnia 25 maja 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamowlenia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie: Warszawa dnia 02.12.2014 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta, w dniu. 2011 r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r. Koszalin, 09.10.2015r. W dniu 07.10.2015r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Znak sprawy: OR.042.22.66.2013 Nawojowa, 27.08.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn. Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. /UP/15 (wzór)

UMOWA NR.. /UP/15 (wzór) IR.271.1.169.2015 Załącznik Nr 3 UMOWA NR.. /UP/15 (wzór) zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy Gminą Warka z siedzibą w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, powiat grójecki, NIP 797-20-16-015,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2...

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2... Załącznik Nr 5 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: SSM/3/PP Gliwice, 11.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 18.10.2012 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem drukarki. numer fabryczny. rok produkcji

U M O W A N R. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem drukarki. numer fabryczny. rok produkcji Wzór umowy dla zadania II Załącznik nr 6b do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu..2016 r. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay Aplikacja 1 DEFINICJE 1. GoPay Sp z o.o. (dalej: GoPay) Spółka z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem. Wykonawca nazwa.

WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem. Wykonawca nazwa. WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW zawarta w dniu.w.. pomiędzy: I. Inwestor nazwa adres seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem NIP: II. Wykonawca nazwa..,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu... 2015r. pomiędzy: Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Pan Tadeusz Kwiatkowski Starosta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych. zawarta w dniu.. roku, pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych. zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Wzór umowy Sygnatura sprawy: /16/AAD/XXX/ UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 sekretariat@posir.poznan.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 sekretariat@posir.poznan. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań Poznań, dnia 23.12.2014r. NT.2.212.52.2014 INFORMACJA O PYTANIACH Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 SIWZ Sprawa nr ZDW-DN-4-271-88/14 UMOWA Nr /ZDW zawarta w dniu r. pomiędzy 1. ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 reprezentowanym przez, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie dotyczy n/w węzłów cieplnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju:

1. Zamówienie dotyczy n/w węzłów cieplnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju: Dane do SIWZ na zadanie D emontaż istniejących podzielników, montaż elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym wraz z ich dzierżawą oraz świadczeniem usług serwisowych oraz usług rozliczania

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r.

99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r. 99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo