MAŁOPOLSKA. miasto tarnów oraz powiat. tarnowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKA. miasto tarnów oraz powiat. tarnowski"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA miasto tarnów oraz powiat tarnowski

2 Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski. Po dziesięciu latach obecności w Unii Europejskiej możemy powiedzieć, że się udało i pozytywne zmiany widać na każdym kroku. Od 2007 roku możemy korzystać z Funduszy Europejskich, które są w dyspozycji Małopolski. Za środki te odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego. To niebagatelna kwota, bo łącznie aż 9,2 mld zł do wykorzystania w latach z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze środków tych skorzystały wszystkie powiaty i gminy naszego województwa. Inwestycje i projekty zrealizowane w powiecie tarnowskim także przyczyniły się do dynamicznego rozwoju województwa. W ciągu ostatnich lat oddano do dyspozycji mieszkańców nowe drogi, zmodernizowane oddziały szpitalne, nowoczesne siedziby instytucji kultury czy hale sportowe. Wielkie zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatniej dekady to zasługa wszystkich samorządów, które dobrze gospodarowały środkami europejskimi. Oddaję w Państwa ręce publikację prezentującą wybrane efekty projektów zrealizowanych w powiecie tarnowskim. Wierzę, że lektura ta stanie się inspiracją do dalszych działań, a fundusze unijne, które Małopolska będzie miała do dyspozycji w latach pozwolą na kontynuowanie rozwoju naszego regionu. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wstęp 1

3 Dzięki Funduszom Europejskim Małopolska staje się regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki. Samorząd Województwa aktywnie pozyskuje środki na realizację kolejnych inicjatyw i jednocześnie odgrywa istotną rolę w wykorzystywaniu środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje wzmacniające konkurencyjność regionu, rozwój badań naukowych, wsparcie innowacyjnych uczelni, przedsiębiorstw oraz szpitali to tylko niektóre z działań finansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Program Regionalny wspomaga również rozwój oświaty, kultury i edukacji poprzez budowę i modernizację muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. W ramach MRPO realizowane są również inwestycje drogowe i komunikacyjne. Jest to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach wdrażany na terenie województwa małopolskiego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) skutecznie wspiera wzrost zatrudnienia i spójności społecznej: umożliwia udział w szkoleniach, seminariach, programach rozwojowych i pracach interwencyjnych. Dzięki POKL możliwa jest realizacja wielu inicjatyw z zakresu edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich jest głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Dzięki rewitalizacji chodników, ulic i parkingów, a także modernizacji gospodarstw rolnych, wsie i małe miejscowości otrzymują nowe oblicze. Powstają również ośrodki kultury i edukacji, centra kulturalno-społeczne, sale gimnastyczne i boiska. wietrzychowice G M I N Y W P O W I E C I E tarnowskim I MIASTO TARNÓW radłów wierzchosławice wojnicz żabno lisia góra m. tarnów skrzyszów tarnów pleśna tuchów Wykorzystanie środków w p o w i e c i e i przez miasto tarnów wkład PROW (zł) 93 mln wkład POKL (zł) 163 mln zakliczyn gromnik ryglice szerzyny Małopolski Regionalny Program Operacyjny 92 mln 97 mln Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wkład MRPO (zł) 443 mln 797 mln cieżkowice r z e p i e n n i k strzyżewski Województwo Małopolskie powiat tarnowski powiat tarnowski 2 3

4 Zakupy taboru kolejowego Beneficjent: Województwo Małopolskie W wyniku realizacji projektu, wspartego środkami Programu Regionalnego, na małopolskie tory wyjechało pięć nowoczesnych, w pełni klimatyzowanych pociągów Acatus-2. Pojazdy obsługują regionalne przewozy kolejowe na trasach do Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy, Zakopanego, Oświęcimia i Wieliczki. Podczas podróży oprócz aktualnej daty czy imienin specjalna tablica informuje o prędkości, z jaką pociąg aktualnie się porusza. Acatus-2 mieści do 350 osób, w tym 180 miejsc siedzących. Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, warta 91,2 mln zł, poprzez podniesienie komfortu podróżowania i skrócenie czasu przejazdów przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Małopolski. Dofinansowanie wyniosło aż 62,2 mln zł. Dodatkowo dzięki kolejnym inicjatywom Samorządu Województwa do końca 2014 na małopolskich torach pojawi się 16 nowych pociągów. 91'200'000,- 62'200'000,- województwo małopolskie województwo małopolskie 4 5

5 Obwodnica W o j n i c z a Beneficjent: Województwo Małopolskie Dofinansowanie w wysokości 42,1 mln zł, pochodzące z Programu Regionalnego, umożliwiło powstanie dwupasmowego, 7 kilometrowego odcinka obwodnicy Wojnicza. Prace objęły budowę rond, chodników, ekranów akustycznych, a także przejść dla pieszych w formie tunelów. Ponadto wykonano połączenie obwodnicy z drogą krajową nr 4, zbudowano nowe i przebudowano istniejące zjazdy. Wyczekiwana inwestycja ma kluczowe znaczenie dla komunikacji wyprowadza ruch tranzytowy z centrum miasta, wpływa na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy, wzrost mobilności mieszkańców oraz zmniejszenie emisji spalin. Całkowita wartość projektu wyniosła 53,4mln zł. 42' , ,- województwo małopolskie województwo małopolskie 6 7

6 Modernizacja M o ś c i c k i e g o C e n t r u m K u lt u r y w T a r n o w i e Beneficjent: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego W 2012 r. obiekt zmienił swoją nazwę na Centrum Sztuki Mościce. Dwa lata wcześniej zakończył się jego remont, dzięki któremu zniszczony budynek, w którym mieści się Centrum został zmodernizowany. Wyposażono go w nowoczesne technologie, pozwalające na realizację oryginalnych pomysłów artystycznych łączących takie dziedziny sztuki jak teatr, film, plastykę, taniec, czy muzykę. Prace remontowe pozwoliły wygospodarować w obiekcie dużą scenę teatralną z widownią na 600 miejsc, salę multimedialną, salę offową i baletową, przestrzeń wystawienniczą, foyer, sale dydaktyczne oraz miejsce do prób. Gruntownej modernizacji poddano również zaplecze sceny z garderobami i pracowniami. Modernizacja obiektu kosztowała 22,6 mln zł i została wsparta dotacją z Programu Regionalnego w wysokości 13,2 mln zł. P r z e b u d o wa budynku D o m u P o m o c y S p o ł e c z n e j w R z u c h o w e j Beneficjent: Powiat Tarnowski Dotacja o wartości 665 tys. zł, pochodząca z Programu Regionalnego, umożliwiła adaptację Domu Pomocy Społecznej na placówkę opiekuńczowychowawczą. W ramach inwestycji przebudowano obiekt, odnowiono i wyposażono pokoje dla podopiecznych, a także wybudowano windę i dostosowano poddasze do celów użytkowych. Placówka zapewnia dzieciom opiekę całodobową, możliwość kształcenia i wyrównywania opóźnień rozwojowych. Prowadzone są zajęcia wychowawcze, korekcyjne, logopedyczne, terapeutyczne, a osoby niepełnosprawne korzystają z rehabilitacji i udziału w zajęciach specjalistycznych. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 955 tys. zł. 13'200'000,- 22'600'000, , ,- województwo małopolskie powiat tarnowski 8 9

7 Program z a p e w n i e n i a harmonii e s t e t y c z n e j i u r b a n i s t y c z n e j centrum miasta Beneficjent: Miasto Tarnów W ramach projektu, który otrzymał dotację w wysokości 6 mln zł, możliwa była rewitalizacja najatrakcyjniejszych historycznie obszarów Starego Miasta w dzielnicy Śródmieście. Odnowa objęła m.in. remont Placu Rybnego i Bimy, renowację murów miejskich, podświetlenie i upiększenie skwerów miejskich. Wykonano także ścieżkę edukacyjnohistoryczną, remont Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przejście podziemne dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji inwestycji, wspartej środkami Programu Regionalnego, centrum Tarnowa stało się bardziej atrakcyjne, a mieszkańcy i turyści mają lepsze warunki do życia i wypoczynku. Całkowity koszt projektu wyniósł 17,1 mln zł. Rozbudowa Kampusu Pa ń s t w o w e j W y ż s z e j S z k o ły Zawodowej Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Dzięki wsparciu z Programu Regionalnego w wysokości 36,9 mln zł poprawił się dostęp do bazy edukacyjnej na terenie Tarnowa. Prace objęły budowę kompleksu budynków Instytutu Ochrony Zdrowia. Obiekt zyskał hale sportową, pływalnie oraz budynek dydaktyczny ze specjalistycznymi salami dla kierunków pielęgniarstwo, fizjoterapia i wychowanie fizyczne. Inwestycja w infrastrukturę dydaktyczną i badawczą została zrealizowana dla potrzeb stworzenia Akademii Tarnowskiej i przyczynia się do podniesienia jakości i efektów kształcenia zawodowego wśród Małopolan. Całkowity koszt projektu wyniósł 45,8 mln. zł. 36'900'000,- 45'800'000, , ,- miasto Tarnów miasto tarnów 10 11

8 Budowa parku wodnego Beneficjent: Miasto Tarnów W rozbudowanym budynku krytej pływalni w Tarnowie utworzono Park Wodny, który dostępny jest teraz dla większej liczby mieszkańców i turystów. Część rekreacyjno-rozrywkową umieszczono w nowym budynku, a powierzchnię hal basenowych dwukrotnie powiększono i wzbogacono o dodatkowe atrakcje tj. gejzery, sztuczną rzekę, zatokę bąbelkową, zjeżdżalnie rurową i rodzinną oraz brodzik dla małych dzieci. Dzięki inwestycji, która kosztowała Tarnów 10,6 mln zł miasto wzbogaciło swoją ofertę turystyczną, a mieszkańcy zyskali atrakcyjną alternatywę spędzenia czasu wolnego. Dotacja z Programu Regionalnego wyniosła 4,6 mln zł , ,- miasto Tarnów miasto Tarnów 12 13

9 Poligon energo- -oszczędności Beneficjent: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie Przy udziale środków Programu Regionalnego powstał nowoczesny ośrodek do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zajęć z zakresu technologii wysokoenergooszczędnych i pasywnych. Obiekt o powierzchni ponad 436 m 2 mieści się na terenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Siewnej w Tarnowie. W skład kompleksu wchodzą m.in. hala ćwiczeniowa z podziałem na boksy szkoleniowe oraz zaplecze socjalno-administracyjne i sala audiowizualna. Pomieszczenia zostały kompleksowo wyposażone w zestawy komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, zestaw do badań, montażu i demonstracji systemów odnawialnych źródeł energii, zintegrowane opomiarowanie badawczo-demonstracyjne oraz system badawczy wentylacji z odzyskiem ciepła. Poligon jest częścią większego projektu, w ramach którego w Krakowie powstaje Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego budowane przez Politechnikę Krakowską, gdzie możliwe będą badania technologii i elementów budownictwa pasywnego. W 5-piętrowym budynku o łącznej powierzchni ponad 1000 m 2 zostanie utworzonych 14 stref klimatycznych i energetycznych, wyposażonych w ponad 3 tys. różnego rodzaju czujników. Łączny koszt projektu wynosi 20,1 mln zł, z czego 17,1 mln zł stanowi dofinansowanie. Poprawa jakości t r a n s p o r t u p u b l i c z n e g o Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie Środki Programu Regionalnego w wysokości 6,6 mln zł umożliwiły zakup 11 ekologicznych, klimatyzowanych i niskopodłogowych autobusów. Dodatkowo w ramach projektu zamontowano i uruchomiono w używanych już wcześniej autobusach oraz nowo zakupionych pojazdach nowoczesne systemy elektronicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem zarządzania ruchem. Realizacja projektu, którego koszt całkowity wyniósł 11,5 mln zł, wpłynęła korzystnie na podniesienie komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników komunikacji miejskiej z Tarnowa i okolic. 11'500'000,- 17'100'000,- 20'100'000,- 6'600'000,- miasto Tarnów miasto Tarnów 14 15

10 U t w o r z e n i e o ś r o d k a k u lt u r y G a l i c yj s k a A k a d e m i a Przeszłości ŻAK w Nowodworzu i Błoniu Beneficjent: Gmina Tarnów Odnowa centrów w s i K o s z y c e Małe, Koszyce W i e l k i e, Ł ę k aw k a i Z b y l i t o w s k a G ó r a W ośrodku, powstałym dzięki środkom unijnym, prowadzone są spotkania oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych, mające na celu poznanie kultury, historii i języka dawnej Galicji. W ofercie Akademii można znaleźć m.in. zajęcia z języka angielskiego, nauki gry na gitarze, nauki tańca, aerobiku dla kobiet, czy spotkania dla seniorów. Inwestycja, oprócz korzyści edukacyjnych, przyczynia się także do zacieśniania więzi społecznych mieszkańców gminy Tarnów. Na projekt wart 1,5 MLN ZŁ uzyskano dotacje z Programu Regionalnego w kwocie 866 TYS. ZŁ. Beneficjent: Gmina Tarnów Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiły rozwój terenów wiejskich gminy Tarnów. Dzięki dotacji w wysokości 400 tys. zł w Koszycach Małych odnowiono centrum i wybudowano parking przy Ośrodku Zdrowia. W Łękawce dofinansowanie w wysokości 293 tys. zł pozwoliło na zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie kościoła parafialnego oraz Szkoły Podstawowej. Na stworzenie przestrzeni społecznorekreacyjnej Koszyce Wielkie otrzymały natomiast 293 tys. zł, a Zbylitowska Góra 380 tys. zł. Budowa hali widowiskowosportowej w K o s z y c a c h W i e l k i c h Beneficjent: Gmina Tarnów W Koszycach Wielkich wybudowana została sala sportowa z zapleczem i przewiązką łączącą ją z budynkiem szkoły. Obiekt został zaprojektowany według tradycyjnej technologii, jako parterowy budynek z antresolą. Arena sportowa mieszcząca się w hali umożliwia prowadzenie zawodów z piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz gimnastyki. Obiekt posiada także ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,3 mln zł, a dofinansowanie z Programu Regionalnego 1,7 mln zł. 2'506'000,- 866'000,- 1'500'000,- 1'244'000,- 1'700'00,- 3'300'000,- Tarnów Tarnów 16 17

11 Rewitalizacja centrum wsi Zawada 2'400'000,- 4'000'000,- Beneficjent: Gmina Tarnów Realizacja projektu, współfinansowanego z Programu Regionalnego, objęła rewitalizację zabytkowego kościoła w Zawadzie wraz z jego otoczeniem. W ramach dotacji, która wyniosła 501 tys. zł, możliwa była m.in. budowa parkingu, wymiana nawierzchni chodników oraz prace kon- Adaptacja z a b y t k o w e g o Ratusza w Ciężkowicach Rewitalizacja centrum Ciężkowic etap 1 i 2 Odnowa wsi w miejscowościach B r u ś n i k, Z b o r o w i c e i Jastrzębia ,- serwatorskie z XV w. Wykonano także system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru w oparciu o urządzenie gaśnicze. Dzięki inwestycji, która kosztowała 1,1 mln zł, obiekt jest łatwiej dostępny dla osób zainteresowanych turystyką kulturową. 1'100'000,- Beneficjent: Gmina Ciężkowice Dzięki dotacji unijnej w wysokości 2,4 mln zł zabytkowy budynek Ratusza w Ciężkowicach został kompleksowo odrestaurowany, wyposażony w instalację odgromową, przeciwpożarową oraz monitoring. W zmodernizowanym obiekcie wygospodarowano miejsce na stałą ekspozycję muzealną i galerię sztuki. Są tam prowadzone lekcje edukacyjne, warsztaty ginącego rzemiosła, warsztaty muzyczne oraz konkursy promujące dziedzictwo kulturowe. Całkowity koszt projektu, współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego wyniósł 4 mln zł. Beneficjent: Gmina Ciężkowice Realizacja projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiła odnowę centrum miasta. Dzięki dotacji w łącznej kwocie 414 tys. zł zadbano m. in. o stworzenie kanalizacji burzowej, a także wymianę nawierzchni chodnika przy płycie Rynku. 414'000,- 740'000,- Beneficjent: Gmina Ciężkowice Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich upiększają ciężkowickie tereny wiejskie. W urokliwym Bruśniku powstała wieża widokowa, na którą otrzymano 189 tys. zł dotacji, a odnowione centrum zyskały Zborowice (102 tys. zł) i Jastrzębia (120 tys. zł). 411'000,- 722'000,- Tarnów Ciężkowice 18 19

12 S k a m i e n i a ł e m i a s t o w C i ę ż k o w i c a c h rowano teren przeznaczony na organizacje dużych imprez plenerowych. Z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz starszych rozbudowano budynek Muzeum Przyrodniczego, gdzie znajdują sie teraz dwie sale: multimedialna i konferencyjno-kinowa oraz ekspozycja wykorzystująca nowoczesne techniki wystawiennicze, szczegółowo przedstawiające osobliwości przyrodnicze. Całkowity koszt projektu wyniósł 4,6 mln zł. K o m p l e k s o wa o d n o wa miejscowości Gromnik Beneficjent: Gmina Gromnik Beneficjent: Gmina Ciężkowice Środki finansowe, w kwocie 3,4 mln zł z Programu Regionalnego, pozwoliły na stworzenie kompleksowego produktu turystycznego na Pogórzu, bazującego na największych i niespotykanych w regionie atrakcjach takich jak Rezerwat Skamieniałe Miasto, nowoczesna ekspozycja Muzeum Przyrodniczego oraz Regionalne Centrum Informacji Turystycznej. Teren rezerwatu został wyposażony w barierki i schody na stromiznach, stoliki i ławki oraz stylowe opisy skałek. Odnowiono i oznakowano także szlaki piesze oraz zagospoda- Dzięki milionowej dotacji otrzymanej z Programu Regionalnego możliwe było kompleksowe i estetyczne zagospodarowanie centrum. Wybudowano nowe ścieżki spacerowe, estetyczne oświetlenie, monitoring, a także elementy małej architektury w postaci ławek, koszy i mostka. Przebudowana została także droga oraz parking przed zabytkowym kościołem. Miejscowość zyskała nowe chodniki, a trzy obiekty publiczne: szkoła, Gminny Ośrodek Kultury i budynek gminny zostały odnowione. Projekt, który kosztował 1,5 mln zł, przyczynił się do wzrostu atrakcyjności miejscowości, zarówno wśród mieszkańców jak i turystów. 1'500'000,- O d n o w i o n e c e n t r a wsi Rzepiennik M a r c i s z e w s k i, Brzozowa i Polichty oraz Siemiechów Beneficjent: Gmina Gromnik Dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odnowiono Domy Ludowe zlokalizowane na obszarze Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Dotacje w kwocie 253 tys. zł efektywnie wykorzystano do odnowy budynków Domu Ludowego i Remizy OSP w Rzepienniku Strzyżewskim. Remont budynków Domów Ludowych z wymianą stolarki oraz przebudową chodników i placów parkingowych w miejscowościach Brzozowa i Polichty zagwarantowało 168 tys. zł pomocy, a te same działania w Siemiechowie przeprowadzono dzięki wsparciu o wartości 190 tys. zł , ,- 1'000'000,- 611'000,- 1'144'000,- Ciężkowice Gromnik 20 21

13 Odnowa wsi L i s i a G ó r a, N o wa J a s t r z ą b k a, N o w e i S t a r e Ż u k o w i c e oraz Zaczarnie Beneficjent: Gmina Lisia Góra Dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrewitalizowano centrum miejscowości Lisia Góra (500 ys. zł dotacji), Nowa Jastrząbka (502 tys. zł), Nowe Żukowice (282 tys. zł) oraz Zaczarnie (294 tys. zł). Przeprowadzone prace polegały głównie na zagospodarowaniu terenów wokół istniejących budynków użyteczności Z a g o s p o d a r o wa n i e w s i J a n o w i c e, Ś w i e b o d z i n i Rzuchowa Beneficjent: Gmina Pleśna publicznej, a także placów, chodników i parkingów. Z myślą o najmłodszych powstały nowe place zabaw. W Starych Żukowicach uruchomiono natomiast wiejskie centrum informatyczno-biblioteczne (136 tys. zł). Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 151 tys. zł pozwoliły na odnowę wsi Janowice, w której zagospodarowano bezpośrednie otoczenie Domu Ludowego. Nowy wygląd zyskały także centrum miejscowości Rzuchowa (146 tys. zł dotacji) oraz Świebodzin (211 tys. zł). 881'000,- Odnowa centrum wsi Pleśna Beneficjent: Gmina Pleśna Dzięki Funduszom Europejskim przeprowadzono kompleksową renowację budynków zlokalizowanych w ścisłym centrum Pleśnej i funkcjonalnie zagospodarowano teren placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz za Urzędem Gminy. Przy Domu Kultury powstał także dwupoziomowy plac z ozdobnymi schodami, klombem i fontanną. Całkowity koszt projektu wyniósł 4,3 mln zł, a dotacja z Programu Regionalnego stanowiła 3 mln zł. 1'714'000,- 3'480'000,- 508'000,- 3'000'000,- 4'300'000,- Lisia Góra Pleśna 22 23

14 P r z e b u d o wa boiska sportowego w Radłowie Beneficjent: Gmina Radłów Dofinansowanie płynące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiło powstanie w Radłowie nowoczesnego boiska sportowego. 500 tys. zł ze środków unijnych zagwarantowało budowę trybuny wraz z szatniami oraz budynku zaplecza sanitarnego. Poprzez budowę nowych chodników i dróg dojazdowych oraz przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej zagwarantowano wygodny i bezpieczny dojazd do nowopowstałego boiska. Całkowita wartość projektu wyniosła 892 tys. zł. Z a g o s p o d a r o wa n i e centrum Radłowa Beneficjent: Gmina Radłów Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i wzrost jakości życia mieszkańców to cele jakie zostały zrealizowane dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na wykonanie elewacji ratusza, budowę Centrum Informacji Turystycznej i powstanie nowej toalety publicznej przeznaczono łącznie 228 tys. zł unijnej dotacji. Całkowita wartość kompleksowej inwestycji wyniosła 403 tys. zł ,- Budowa sali sportowej i boisk przy Z e s p o l e S z k o l n o Przedszkolnym w Zalasowej Beneficjent: Gmina Ryglice Nowa sala sportowa, wybudowana dzięki 2,5 mln zł dotacji z Programu Regionalnego, oprócz funkcji wychowawczych jest również miejscem integracji mieszkańców Zalasowej. W dwukondygnacyjnym budynku, w części przyziemnej znajduje się szatnia, zaplecze sanitarno szatniowe dla sali sportowej oraz dwie sale lekcyjne przystosowane do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Na pierwszym piętrze została zlokalizowana sala sportowa z boiskiem do koszykówki, która jest połączona z budynkiem szkolnym. W ramach projektu powstały również boiska do piłki ręcznej oraz tenisa ziemnego. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 4,5 mln zł. 500'000,- 892'000, ,- 2'500'000,- 4'500'000,- Radłów Ryglice 24 25

15 Budowa sali gimnastycznej o r a z p r z e b u d o wa S z k o ły P o d s t aw o w e j i Gimnazjum w O l s z y n a c h Budowa targowiska s t a ł e g o w Ryglicach Beneficjent: Gmina Ryglice Projekt zrealizowany przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynął pozytywnie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Nowopowstałe targowisko to obecnie miejsce zakupów, pracy i spotkań wielu mieszkańców. Wartość dofinansowania wyniosła 695 tys. zł, a koszt całkowity projektu zamknął się w kwocie 1,2 mln zł. Odnowa wsi w Rzepienniku Biskupim Beneficjent: Gmina Rzepiennik Strzyżewski Mieszkańcy Rzepiennika Biskupiego zyskali nowoczesną infrastrukturę sportowo-kulturalną. Dotacja unijna w kwocie 209 tys. zł umożliwiła remont i przebudowę boiska wielofunkcyjnego wraz z rozkładaną sceną. Wsparciem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich objęto także salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury na dokończenie prac w segmencie D przekazano 320 tys. zł dotacji. Beneficjent: Gmina Rzepiennik Strzyżewski Efektem zrealizowanej w Olszynach inwestycji jest sala gimnastyczna wyposażona w siłownię, salę korekcyjną, salę zabaw dla dzieci, szatnię, dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinety dyrektorów oraz pomieszczenia gospodarcze. W starej części budynku zmodernizowano instalację elektryczną i centralne ogrzewanie oraz zaplecze gospodarcze. Utworzono także pracownię językową dla 20 uczniów oraz pomalowano wszystkie pomieszczenia. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo uczniów obiekt został wyposażony w monitoring. Koszt projektu wyniósł 3,4 mln zł, z czego 1,8 mln zł otrzymano z Programu Regionalnego. 3'400'000,- 695'000,- 1'200'000,- 529'000,- 1'101'000,- 1'800'000,- Ryglice Rzepiennik Strzyżewski 26 27

16 całkowita 1'217'000,- 2'153'000,- Odnowa wsi w miejscowościach: Skrzyszów, Łękawica i Podgórska Wola Beneficjent: Gmina Skrzyszów Środki unijne przeznaczone na poprawę estetyki centrum Skrzyszowa (402 tys. zł dotacji), Łękawicy (152 tys. zł) i Podgórskiej Woli (258 tys. zł), umożliwiły zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości. Realizacja projektów wpłynęła pozytywnie na uporządkowanie układu przestrzennego centrów oraz stworzenie nowych miejsc parkingowych. Nowe chodniki gwarantują natomiast poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Wsparcie finansowe pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O d n o wa miejscowości Czermna, Ołpiny, Swoszowa i Szerzyny Beneficjent: Gmina Szerzyny oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach Projekty zrealizowane przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiły modernizację Domu Kultury w Ołpinach (305 tys. zł dotacji), przebudowę i rozbudowę wiejskiego domu kultury w Czermnej (283 tys. zł), rozbudowę infrastruktury technicznej w centrum Swoszowej (310 tys. zł) oraz budowę placu targowego wraz z miejscami parkingowymi w Szerzynach (319 tys. zł). Przeprowadzone inwestycje sprawiły, że gminne spotkania i imprezy kulturalne mogą się odbywać w komfortowych warunkach. B u d o wa w i e l o f u n k c yj n e j s a l i gimnastycznej w Czermnej całkowita 5'400'000,- 812'000,- 2'039'000,- całkowita 2'500'000,- Beneficjent: Gmina Szerzyny W skład nowoczesnego obiektu, który powstał dzięki środkom Programu Regionalnego, wchodzą pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z widownią, siłownia oraz pomieszczenia szatniowo socjalne. Szkoła wzbogaciła się także o dodatkowe pomieszczenia przedszkolne i szatnie. W pełni wyposażona sala udo- stępniana jest mieszkańcom gminy i okolic poza godzinami lekcyjnymi, co wpływa korzystnie na wzrost integracji społecznej. Budowa obiektu kosztowała gminę 5,4 mln zł, a dotacja wyniosła 2,5 mln zł. Skrzyszów Szerzyny 28 29

17 Odnowa wsi w Karwodrzy, Lubaszowej i Łowczowie Beneficjent: Gmina Tuchów Wiejskie miejscowości swój rozwój zawdzięczają środkom pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na zagospodarowanie przestrzeni dotację otrzymały m. in. Karwodrza (247 tys. zł), Łowczów (165 tys. zł) oraz Lubaszowa (241 tys. zł). 1'400'000,- 1'900'000,- Budowa farmy fotowoltaicznej w W i e r z c h o s ł aw i c a c h Beneficjent: Energia Wierzchosławice sp. z o.o. Dzięki Funduszom Europejskim w Wierzchosławicach wybudowano pierwszą w Polsce farmę fotowoltaiczną. Nowopowstały system do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystuje energię z aż 4,5 tys. paneli słonecznych. Produkowana energia jest następnie sprzedawana do krajowej sieci energetycznej. Farma została zlokalizowana na obszarze Natura 2000, której tereny z uwagi na obszary chronione, zostały znacznie ograniczone dla zabudowy. Projekt o wartości 10,6 mln zł został wsparty dotacją w wysokości 4,3 mln zł z Programu Regionalnego. Odnowa wsi w B o g u m i ł o w i c ac h i Wierzchosławicach całkowita 653'000,- 1'071'000,- 1'604'000,- Budowa sali gimnastycznej wraz z p r z e w i ą z k ą p r z y nowym Zespole S z k ó ł w B u r z y n i e Beneficjent: Gmina Tuchów Nowa sala gimnastyczna, dobudowana do Zespołu Szkół, służy dzieciom i młodzieży z miejscowości Burzyn,Dąbrówka Tuchowska oraz Lubaszowa. W obiekcie poza podstawową salą znajdują się także szatnie, umywalnia, sanitariaty, pokój nauczyciela oraz gabinet WF, a także magazyny sprzętu sportowego i gimnastycznego. W ramach projektu, który został wsparty dotacją z Programu Operacyjnego kwotą 1,4 mln zł, zagospodarowany został także teren wokół nowego obiektu. Inwestycja przyczyniła się m.in. do poszerzenia dotychczasowej oferty zajęć pozalekcyjnych, a także do wzrostu zainteresowania aktywnym wypoczynkiem wśród mieszkańców Tuchowa i okolicznych gmin. Koszt całkowity projektu wyniósł 1,9 mln zł , ,- 936'000,- Beneficjent: Gmina Wierzchosławice Dzięki środkom, o wartości 500 tys. zł, pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Bogumiłowicach zagospodarowano zbiornik wodny oraz utworzono park, który stanowi obecnie atrakcyjną strefę wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dotacja w kwocie 436 tys. zł stworzyła natomiast możliwość korzystania z placu zabaw oraz parku z oświetlonymi alejkami w Wierzchosławicach. Tuchów Wierzchosławice 30 31

18 L i k w i d a c j a skutków powodzi w g m i n i e Wietrzychowice Beneficjent: Gmina Wietrzychowice Dofinansowanie unijne w wysokości 5,5 mln zł pozwoliło na całkowite pokrycie kosztów projektu, w ramach , ,- którego przeprowadzono remont 55 odcinków dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i żwirowej, 3 mostów niskowodnych oraz 6 obiektów infrastruktury społecznej. Wszystkie przeprowadzone działania złagodziły skutki powodzi, która miała miejsce w 2010 r. Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy mogą w pełni korzystać z wyremontowanych dróg oraz odnowionych obiektów gminnych. Odnowa centrów w s i M i e c h o w i c e Wielkie, Wola Rogowska i Wietrzychowice Beneficjent: Gmina Wietrzychowice Fundusze Europejskie umożliwiły rozwój obszarów wiejskich na terenie całej gminy. Dzięki dotacji w kwocie 146 tys. zł, pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, centra wsi Miechowice Wielkie i Wola Rogowska zyskały nowoczesną infrastrukturę w postaci m. in. placy i parkingów, natomiast w Wietrzychowicach wsparcie o wartości 35 tys. zł umożliwiło remont sceny widowiskowej i utwardzenie placu. 1'000'000,- B u d o wa s a l i g i m n a s t y c z n e j p r z y Z e s p o l e S z k o ły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi Beneficjent: Gmina Wojnicz 1'500'000,- W wyniku realizacji inwestycji oddano do dyspozycji uczniów i mieszkańców nowoczesną salę gimnastyczną o wymiarach m wraz z pełnym wyposażeniem, zapleczem magazynowym, węzłami sanitarnymi, galerią widokową i biblioteką z czytelnią. Przed budynkiem zaprojektowano plac manewrowy, parking oraz dojazd na pozostałą cześć działki. Projekt, na który przeznaczono milion złotych dofinansowania z Programu Regionalnego, stworzył możliwość organizacji zajęć pozalekcyjnych, warsztatów oraz konkursów. Całkowita wartość budowy obiektu wyniosła 1,5 mln zł. Ponad dwa kilometry dróg, na które przekazano 3 mln zł dofinansowania z Programu Regionalnego, zostało gruntownie przebudowane w Zielonym Parku Przemysłowym w Wojniczu. Dzięki realizacji inwestycji stworzono komfortowy dojazd do firm, które ulokowały tam swoje zakłady. Całkowita wartość projektu poprawiającego atrakcyjność inwestycyjną terenu wyniosła 3,8 mln zł. 5' ,- 5'500'000,- P r z e b u d o wa i remont drogi w Z i e l o n y m Pa r k u Przemysłowym Beneficjent: Gmina Wojnicz 3'000'000,- 3'800'000,- Wietrzychowice wojnicz 32 33

19 Odnowa wsi w W e s o ł o w i e i Zakliczynie Beneficjent: Gmina Zakliczyn Miejsce przyjazne dzieciom, dzięki środkom unijnym w kwocie 125 tys. zł, zyskał Zakliczyn, w którym powstał wspaniały plac zabaw. Fundusze Europejskie o wartości 254 tys. zł pozwoliły na adaptację budynku Szkoły Podstawowej na Ośrodek Integracji Społecznej, a dotacja rzędu 165 tys. zł zagwarantowała dokończenie budowy budynku i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wesołowie. Zrealizowanie powyższych działań umożliwiły środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 544'000,- 897'000,- R o z b u d o wa oczyszczalni ś c i e k ó w w Zakliczynie i b u d o wa kanalizacji s a n i ta r n e j w Wesołowie Beneficjent: Gmina Zakliczyn Realizacja projektu pozwoliła na ochronę obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec przed ściekami zrzucanymi z przyległych terenów wiejskich. Ukończono rozbudowę Oczyszczalni w Zakliczynie, która osiągnęła przepustowość 800m 3 na dobę to dwa razy więcej niż przed modernizacją. Dostosowano przepompownię do przyjmowania zwiększonej ilości ścieków, zainstalowano układy automatycznego sterowania i nowoczesne systemy elektryczne i wentylacyjne. Wybudowano wspólny obiekt technologiczny dla reaktorów, zbiornik ścieków dowożonych, pompownię ścieków surowych, stację dmuchaw i odwadniania osadu. Powstał nowy budynek biurowo-socjalny, gdzie mieści się siedziba Zakładu Oczyszczania i Kanalizacji. Z kolei w wyniku inwestycji przeprowadzonej w Wesołowie do kanalizacji podłączonych zostało ponad 60 gospodarstw domowych oraz budynek Świetlicy Wiejskiej. Wybudowano także dwie przepompownie ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej i grawitacyjnej liczy 6683 mb. Wartość kompleksowej inwestycji wyniosła łącznie 7,4 mln zł, z czego aż 4,2 mln zł stanowiły środki Programu Regionalnego. 4' ,- 7' ,- wojnicz Zakliczyn 34 35

20 Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji Rynku w Żabnie Beneficjent: Gmina Żabno W ramach projektu wartego 5,4 mln zł przebudowano planty, przeprowadzono remont Placu Grunwaldzkiego, wybudowano fontannę na rynku, wykonano renowację figury św. Floriana oraz modernizację muru placu kościelnego i samego kościoła. Dzięki inwestycji, dofinansowanej ze środków Programu Regionalnego kwotą 3,3 mln zł, mieszkańcy i turyści mogą wypoczywać w odnowionym centrum Żabna. POKL wspiera n o w o c z e s n ą s z k o ł ę wkład ze środków POKL (zł) 925'000,- 925'000,- C z e g o J a ś s i ę n i e n a u c z y t e g o J a n nie będzie umiał Odnowa centrum w s i I l k o w i c e i Siedliszowice Młodzi ludzie stanowią 1/3 odbiorców pomocy w ramach projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy ważne jest, aby się do tego odpowiednio przygotować, a nic tak nie przygotuje wykształconej kadry jak nowoczesna szkoła, z programem dostosowanym do wymagań rynku pracy. Beneficjent: Gmina Skrzyszów Projekt wart 925 tys. zł umożliwił wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz wdrożenie programów rozwojowych w siedmiu szkołach podstawowych dwóch w Skrzyszowie i w Szynwałdzie oraz obiektów w Ładnej, Pogórskiej Woli i Łękawicy. Zadbano także o podniesienie i uzupełnienie przez ponad 900 uczniów poziomu wiedzy z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodnicznych poprzez organizację zajęć wyrów- nawczych. Przedsięwzięcie miało na celu rozwój twórczych postaw i zainteresowań, usprawnienie posługiwania się językiem angielskim i zwiększenie motywacji do podejmowania nowych wyzwań. Ponadto 200 osób skorzystało z poradnictwa pedagoga lub zajęć z logopedą. Beneficjent: Gmina Żabno Centra miejscowości Ilkowice i Siedliszowice rozwinęły się dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mieszkańcy obu sołectw mogą cieszyć się odnowionymi Domami Ludowymi, wokół których zagospodarowano przestrzeń. Na realizację projektu w Ilkowicach przeznaczono 188 tys. zł dotacji, a w Siedliszowicach 129 tys. zł. całkowita 317'000,- G a s t r o n o m i a i h o t e l a r s t w o T w o j ą s z a n s ą n a rynku pracy Beneficjent: Powiat Tarnowski Wsparcie w ramach projektu skierowane zostało do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym gastronomia i hotelarstwo. Inicjatywa realizowana była w szerokim partnerstwie z powiatami bocheńskim, brzeskim i dąbrowskim. Dzięki temu w projekcie wzięło udział 20 szkół i ponad 1300 uczniów z regionu. Wszystkie działania zmierzały do podniesienia poziomu i atrakcyjności oferty edukacyjnej. Uczniowie otrzymali szansę uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych oraz poszerzających wiedzę. Działania, w ramach których uruchomiono dodatkowe kursy specjalistyczne były odpowiedzią na potrzeby branżowego rynku pracy. Całkowita wartość projektu wyniosła 2,2 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1,9 mln zł. wkład ze środków POKL (zł) 5'400'000,- 3'300'000,- 629'000,- 1'900'000,- 2'200'000,- Żabno powiat tarnowski 36 37

21 11'600'000,- 11'600'000,- wkład ze środków POKL (zł) KONSERWATOR Doskonalenie z aw o d o w e nauczycieli Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty oraz władzami małopolskich gmin i powiatów stanowił odpowiedź na zgłaszaną przez nauczycieli potrzebę zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. Przeprowadzone działania edukacyjne obejmowały wykorzystanie komputera, Internetu i innych multimediów w pracy dydaktycznej. Usystematyzowały wiedzę i rozwinęły kompetencje ponad 7 tys. pedagogów. Na realizację projektu przeznaczono 11,2 mln zł, z czego 9,5 mln stanowiło wsparcie otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9'500'000,- 11'200'000,- wkład ze środków POKL (zł) 43'100'000,- Doctus - małopolski fundusz s t y p e n d i a l n y d l a doktorantów Beneficjent: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Dzięki funduszowi stypendialnemu każdego roku wsparcie finansowe otrzymują kolejne grupy doktorantów kształcących się w dziedzinie lub dyscy- wkład ze środków POKL (zł) plinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla rozwoju Małopolski oraz realizujących prace badawcze o szczególnym znaczeniu dla regionu. Inicjatywa, wspierana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczynia się do poprawy współpracy w obszarze Nauka Biznes Administracja i łączy małopolskie środowiska naukowe i biznesowe. Całkowita wartość projektu wynosi 43,1 mln zł, z czego aż 33,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. 33'500'000,- Modernizacja k s z t a ł c e n i a z aw o d o w e g o Beneficjent: Województwo Małopolskie, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Inicjatywa realizowana we współpracy ze wszystkimi małopolskimi powiatami oraz mi i innymi podmio- 135'100'000,- 154'000'000,- wkład ze środków POKL (zł) tami prowadzącymi szkoły zawodowe, objęła swoim zasięgiem cały region. To jedno z pierwszych w Polsce tego rodzaju przedsięwzięć zakładające wsparcie zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej placówek zawodowych. Projekt realizuje 256 szkół i 6 centrów kształcenia, które wdrażają programy rozwojowe. Oszacowano, że do końca 2014 r. liczba osób biorących udział w kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych wyniesie ok. 37 tys., a 194 szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt służący do praktycznej nauki zawodu. Wartość projektu wynosi 154 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 135,1 mln zł. Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt, realizowany w formie rocznych edycji, zakłada aktywizację 690 osób, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć pracy, nie posiadają wystarczających kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego. Uczestnicy projektu mogą korzystać z różnorodnego wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego bądź stażu zawodowego, szkoleń oraz pośrednictwa pracy i doradztwa służącego rozpoznaniu ich potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Cały projekt objęty został wsparciem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynoszącym 11,6 mln zł. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 38 39

22 Powiat tarnowski Opracowanie Samorząd Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich, Zespół Centrum Informacyjne FEM Projekt graficzny Radoszek Arts Zdjęcia Jacek Leśniewski Konrad Kosecki Archiwum UMWM Archiwum beneficjentów projektów unijnych powiatu tarnowskiego z wyłączeniem Zdjęcie Zakupy taboru kolejowego Michał Skowronek Zdjęcie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy Andrzej Banaś, Polskapresse Zdjęcie Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie Paweł Topolski Dane liczbowe dotyczące projektów podano w przybliżeniu, zgodnie z wartościami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie, a alokację MRPO, PROW i POKL przeliczono wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Banku Centralny, stan na dzień 31 lipca 2014 r. ISBN: Krakow 2014

23 Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach schematu II Działania informacyjne i promocyjne Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Długosiodło - położenie geograficzne

Długosiodło - położenie geograficzne Długosiodło - położenie geograficzne województwo: mazowieckie powiat: wyszkowski gmina: Długosiodło Położenie - północno - wschodnia część powiatu wyszkowskiego. Bliskość ważnych szlaków komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/2009/6.2.b dla Schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego Projekt Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. proszowicki

MAŁOPOLSKA. powiat. proszowicki MAŁOPOLSKA powiat proszowicki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. myślenicki

MAŁOPOLSKA. powiat. myślenicki MAŁOPOLSKA powiat myślenicki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

Placówki oświatowe, które wzięły udział w II-ej akcji charytatywnej,,złotówka na budowę Hospicjum Via Spei

Placówki oświatowe, które wzięły udział w II-ej akcji charytatywnej,,złotówka na budowę Hospicjum Via Spei Placówki oświatowe, które wzięły udział w II-ej akcji charytatywnej,,złotówka na budowę Hospicjum Via Spei L.p Tarnów 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Tarnów 2 III Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Zastępca Przewodniczącego Forum Subregionu Tarnowskiego I

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Projekt MRPO.05.01.00-12-089/12-00 - dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 - Krakowski

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik numer projektu RPPK.07.01.00-18-061/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat CHRZANOWSKI

MAŁOPOLSKA. powiat CHRZANOWSKI MAŁOPOLSKA powiat CHRZANOWSKI Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

7 lat w Unii Europejskiej

7 lat w Unii Europejskiej 7 lat w Unii Europejskiej z perspektywy Województwa Podlaskiego Podlaskie w perspektywie 2004-2006 Wartość projektów 2 587,38 mln zł Wkład UE 1 268,82 mln zł Przykładowe realizacje Poprawa jakości wody

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Gmina/ Rodzaj. Placówki, które w lipcu 2012 r. złożyły wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie.

Załącznik nr 3. Gmina/ Rodzaj. Placówki, które w lipcu 2012 r. złożyły wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie. Ciężkowice Gromnik Lisia Góra Załącznik nr 3 Gmina/ Rodzaj Placówki, które w lipcu 2012 r. złożyły wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie. 1. Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach 2. Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu jest nowoczesnym, przestronnym, dwukondygnacyjnym obiektem usytuowanym na osiedlu Krzyki Partynice, w otoczonej zielenią, spokojnej części Wrocławia. Placówka zajmuje

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. OPRACOWANO: DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZESPÓŁ KD.VII PAŹDZIERNIK 2013 W 2013 r. cztery

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

KONKURS TOP INWESTYCJE POLSKI WSCHODNIEJ 2017 Zgłaszana inwestycja:

KONKURS TOP INWESTYCJE POLSKI WSCHODNIEJ 2017 Zgłaszana inwestycja: KONKURS TOP INWESTYCJE POLSKI WSCHODNIEJ 2017 Zgłaszana inwestycja: Przedszkole moich marzeń budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ustrzykach Dolnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekty realizowane w Ostrowie m w ramach ego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Miejski w Ostrowie m al. Powstańców ch 18 63-400 Ostrów um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl prom@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r.

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r. Ważna decyzja 19 kwietnia 2011r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwierdzającą dofinansowanie projektu Gminy Szydłowiec w kwocie 26.052.378,97 Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.:

Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. olkuski

MAŁOPOLSKA. powiat. olkuski MAŁOPOLSKA powiat olkuski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie NOTATKA PRASOWA Pierwsi w Europie Od początku lipca br. Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał trzy nowe umowy na realizację projektów miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji. Status projektu. LP Tytuł projektu Źródło współfinansowania 1. Budowa. Zakres projektu. Poziom REGIONALNEGO

Planowane do realizacji. Status projektu. LP Tytuł projektu Źródło współfinansowania 1. Budowa. Zakres projektu. Poziom REGIONALNEGO Planowane do realizacji LP Tytuł projektu Źródło współfinansowania 1. Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika MAŁOPOLSKIEGO NA Klimkówka: Parku LATA 2014-2020 Rekreacji Poddziałanie 6.3.3

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński MAŁOPOLSKA powiat bocheński Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi.

Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi. Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi. Od kilku tygodni trwa kolejny etap prac adaptacyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Zmiany dotyczą głównie wnętrza budynku

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU GDAŃSK ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny Rozwój infrastruktury szansą szybkiego rozwoju miasta. Dynamiczny rozwój dzielnicy Kokoszki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo