Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym"

Transkrypt

1 Opracowanie techniczne Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym Autorzy: Scott Sinclair, analityk, Mark Peters, starszy analityk, Monya Keane, analityk badawczy Styczeń 2015 To opracowanie techniczne grupy ESG powstało na zlecenie firmy Hewlett-Packard i jest rozpowszechniane na licencji grupy ESG.

2 Spis treści Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 2 Wprowadzenie... 3 Wyzwania towarzyszące wdrażaniu pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM... 4 Uwagi dotyczące pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM... 6 HP oferuje rozwiązania pamięci masowej pomagające organizacjom skoncentrować się na klientach... 6 Wydajność i funkcje wymagane przez aplikacje BI i CRM... 6 Skalowanie na potrzeby obsługi rosnącej ilości danych klientów... 7 Koncentracja na kliencie ma krytyczne znaczenie dla firm... 8 Wstępnie kwalifikowane rozwiązanie zapewniające większą niezawodność i wyeliminowania problemów z wdrożeniem... 8 Usługi i pomoc techniczna w przypadku problemów... 8 Przystępna cena dla firm spoza listy najbogatszych... 9 Szersze spojrzenie... 9 Wszystkie nazwy znaków towarowych są własnością odpowiednich spółek. Informacje zawarte w niniejszej publikacji uzyskano ze źródeł, które The Enterprise Strategy Group (ESG) uznaje za wiarygodne, jednak nie może tego zagwarantować. Niniejsza publikacja może zawierać opinie ESG, które mogą ulegać okresowym zmianom. Niniejsza publikacja jest objęta prawem autorskim The Enterprise Strategy Group, Inc. Jakakolwiek reprodukcja lub redystrybucja tej publikacji, w całości lub w części, w formacie papierowym, elektronicznym lub innym, przeznaczona dla osób nieupoważnionych do jej otrzymania, bez wyraźnej zgody The Enterprise Strategy Group, Inc., stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych oraz będzie podstawą do dochodzenia odszkodowania w postępowaniu cywilnym oraz, w stosownych przypadkach, postępowaniu karnym. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z działem obsługi klientów grupy ESG pod numerem

3 Wprowadzenie Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 3 Nowe technologie często otwierają nowe możliwości, zwłaszcza w biznesie. Wprowadzanie innowacji, takich jak media społecznościowe i urządzenia przenośne, zmienia sposoby interakcji firm i klientów, a także preferowane metody kontaktu z klientami. Szanse wynikające z korzyści zapewnianych przez aplikacje do automatyzacji sprzedaży, analizy biznesowej (BI) oraz zarządzania kontaktami z klientami (CRM) oznaczają nowe poziomy wglądu w dane, pomagając firmom efektywniej zdobywać klientów i zatrzymywać ich na dłużej. W efekcie organizacje inwestujące w lepsze zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów prawdopodobnie osiągną wyższe zwroty niż firmy dysponujące ograniczonym zakresem informacji na temat swojej bazy odbiorców. Poszukując przewagi konkurencyjnej wynikającej z większego skoncentrowania na kliencie, organizacje IT zwiększyły inwestycje w oprogramowanie do analizy biznesowej oraz infrastrukturę bazową obsługującą te aplikacje. W 2014 roku Enterprise Strategy Group (ESG) przeprowadziła wśród organizacji IT ankiety, których celem było zbadanie panujących trendów związanych z wydatkami na technologie. Najczęstszą odpowiedzią na pytanie o inicjatywy generujące największe wydatki na technologie w okresie następnych 12 miesięcy była usprawnienie funkcji analizy biznesowej i wglądu w dane dotyczące klientów (patrz Rysunek 1). 1 Rysunek 1. Priorytety inicjatyw z zakresu analizy biznesowej i analityki danych według respondentów z działów IT i marketingu Które z następujących inicjatyw biznesowych będą Państwa zdaniem generować największe wydatki na technologie w Waszej organizacji w ciągu następnych 12 miesięcy? (Liczba odpowiedzi respondentów wyrażona w procentach, można udzielić wielu odpowiedzi) Usprawniona analiza danych na potrzeby analizy biznesowej w czasie rzeczywistym i wglądu w dane dotyczące klientów 26% 53% Zwiększone wykorzystanie technologii mediów społecznościowych na potrzeby marketingu, działań informacyjnych adresowanych do klienta itp. 21% 44% Respondenci z działów marketingu (N=167) Respondenci z działów IT (N=562) Opracowywanie strategii interakcji z klientami na urządzeniach mobilnych 23% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Enterprise Strategy Group, Zaawansowane możliwości analityki biznesowej mogą zapewnić organizacjom pożądaną przewagę konkurencyjną podczas zdobywania i utrzymywania potencjalnych nowych klientów. Jednak korzyści uzyskiwane przez organizacje z takich inteligentnych aplikacji mogą w dużym stopniu zależeć od bazowej infrastruktury informatycznej. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze, zwłaszcza w obszarze pamięci masowej, organizacje mogą zwiększyć swój potencjał osiągania wyższych zwrotów z aplikacji BI i CRM. Zainteresowanie oprogramowaniem do analizy biznesowej i zarządzania kontaktami z klientem jest ogromne bez względu na wielkość organizacji, jednak mniejsze i średnie przedsiębiorstwa mogą doświadczyć trudności przy projektowaniu i wdrażaniu optymalnej architektury pamięci masowej. 1 Źródło: Raport z badania ESG, Enterprise Data Analytics Trends (Trendy w zakresie analityki danych przedsiębiorstw), maj 2014 r.

4 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 4 Wyzwania towarzyszące wdrażaniu pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z wyzwaniem związanym z wykonywaniem większej liczby zadań z użyciem mniejszej ilości zasobów w stale zmieniającym się krajobrazie IT. Rozbudowa infrastruktury IT w celu czerpania korzyści z aplikacji BI i CRM może stwarzać trudności, dodatkowo potęgowane przez ograniczone zasoby dostępne dla mniejszych firm (tak w zakresie budżetu, jak i liczebności personelu). Pomimo tych problemów cały czas muszą jednak utrzymywać konkurencyjność i zwiększać zaangażowanie klientów. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej organizacje gromadzą coraz więcej danych klientów. Wraz ze wzrostem ilości informacji o klientach organizacje mają więcej danych do przechowywania, zabezpieczenia i analizowania. Ponieważ liczba potencjalnych klientów rośnie i zmienia się w czasie, technologia pamięci masowej może stać się wąskim gardłem ograniczającym zdolność użytkowników końcowych do szybkiego analizowania danych. Wąskie gardło pamięci masowej utrudniające analizę danych w czasie rzeczywistym lub niemal rzeczywistym: w badaniach ESG dotyczących wykorzystania analizy danych przeważająca większość uczestników deklarowała wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym lub niemal rzeczywistym (patrz Rysunek 2). 2 Oznacza to zwiększone wymagania w zakresie wydajności infrastruktury IT, zwłaszcza w obszarze pamięci masowej. Rysunek 2. Częstotliwość operacji analizy danych Które z następujących stwierdzeń opisuje różne operacje analizy danych wykonywane w Państwa organizacji? (Liczba odpowiedzi respondentów wyrażona w procentach, N=370, można udzielić wielu odpowiedzi) Wykonujemy operacje analizy danych w czasie niemal rzeczywistym (tj. co mikrosekundę, sekundę, minutę itd.) 59% Wykonujemy operacje analizy danych w czasie rzeczywistym (np. strumieniowo) 45% Wykonujemy wsadowe operacji analizy danych (tj. co godzinę, dzień, miesiąc itd.) 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: Enterprise Strategy Group, Wraz ze wzrostem i dojrzewaniem organizacji zwiększa się liczba potencjalnych klientów. Ponadto w wielu przypadkach rośnie również ilość przechowywanych danych dotyczących każdego klienta. Z upływem czasu na skutek rozwoju i zmian w firmach organizacje będą przechowywać coraz więcej danych na temat klientów. W efekcie otrzymujemy ogromną ilość punktów danych klientów do analizy przy niezmienionym czasie przeznaczonym na wykonywanie zapytań czy raportów. Podczas projektowania rozwiązania pamięci masowej do obsługi rosnącego zapotrzebowania na aplikacje BI i CRM można napotkać kilka problemów. Rozwiązania pamięci masowej muszą nie tylko gwarantować niezbędną wydajność dla aplikacji BI i CRM. Architektura pamięci masowej musi również zapewniać wystarczający zapas lub skalowalność, aby rozwijać się wraz z potrzebami aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do realizacji operacji z krótkim czasem oczekiwania. Chociaż połączenia pamięci 2 Źródło: Ibid.

5 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 5 masowej o wyższej przepustowości, na przykład 8 Gb lub 16 Gb, często są odbierane jako ogólna poprawa wydajności, w wielu przypadkach wzrosty przepustowości mają niewielki wpływ na efektywność pracy aplikacji BI i CRM. Charakterystyczna dla tych aplikacji jest duża liczba wykonywanych transakcji We/Wy. Nawet w małych firmach (tj. 300-osobowych) system CRM-BI może w typowym dniu realizować ponad zapytań. Dlatego wymagają one infrastruktur, które mogą w możliwie najkrótszym czasie odpowiedzieć na każde żądanie dotyczące danych. Liczba transakcji będzie prawdopodobnie zwiększać się wraz ze wzrostem liczby potencjalnych/istniejących klientów, dlatego wydajność infrastruktury pamięci masowej może szybko ulec przeciążeniu. Silosy pamięci masowej lub niewystarczająca skalowalność pamięci masowej: w każdym małym lub średnim przedsiębiorstwie, które rozwija się i zdobywa klientów w dobrym tempie, połączony efekt wzrostu liczby potencjalnych/istniejących klientów oraz ilości przechowywanych informacji na temat każdego klienta może także spowodować zwiększenie ilości danych, które trzeba przechowywać, zabezpieczać i udostępniać. Silosy pamięci masowej lub magazyny dołączane bezpośrednio do serwera (DAS) mogą osiągać limity pojemności. Nawet jeśli wymagana pojemność jest dostępna, zwiększone zapotrzebowanie na dane może wyczerpać możliwości infrastruktury w zakresie wydajności. Każdy z powyższych scenariuszy może potencjalnie prowadzić do kosztownej rozbudowy systemu i czasochłonnej migracji danych. Niedostępność danych lub przestoje: zdolność do wykonywania analizy biznesowej w czasie rzeczywistym lub wykorzystania możliwości zarządzania kontaktami z klientami w dużym stopniu zależy od dostępności danych. W wielu małych i średnich firmach aplikacje BI i CRM są klasyfikowane jako elementy o znaczeniu krytycznym, gdzie jakikolwiek przestój prowadzi do natychmiastowych żądań użytkownika końcowego dotyczących rozwiązania problemu. Według badań ESG przestoje mogą ograniczać produktywność i prowadzić do utraty danych, irytacji użytkowników końcowych, niezadowolenia klientów, a nawet utraty przychodów (patrz Rysunek 3). 3 Rysunek 3. Wpływ biznesowy przestojów i zdarzeń powodujących przerwy w pracy i/lub utratę danych Jaki wpływ na działalność Państwa organizacji miały przestoje lub zdarzenia powodujące przerwy w pracy i/lub utratę danych? (Liczba odpowiedzi respondentów wyrażona w procentach, N=342, można udzielić wielu odpowiedzi) Obniżona wydajność pracowników Przestój działania aplikacji Niezadowolenie użytkowników (tj. pracowników) Utracone dane Utracona szansa biznesowa Niezadowolenie klientów Bezpośrednia utrata przychodów Niezadowolenie partnerów Utrata reputacji Niezgodność z regulacjami ustawowymi lub branżowymi Ukradzione/zagrożone dane albo inne naruszenie zabezpieczeń 8% 7% 5% 4% 23% 21% 25% 32% 38% 50% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Enterprise Strategy Group, Źródło: Krótki opis badania ESG, Data Backup Trends at SMB Organizations (Trendy w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych w małych i średnich organizacjach), maj 2013 r.

6 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 6 Przestoje aplikacji CRM w nieodpowiednim czasie, na przykład pod koniec kwartału, mogą utrudniać zaangażowanie klienta i potencjalnie wpływać na wyniki finansowe. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa często nie dysponują nadwyżką zasobów IT, którą mogą przydzielić do usuwania, izolacji i rozwiązywania problemów bez znaczącego negatywnego wpływu na pozostałe obszary działalności. Wysokie koszty infrastruktury pamięci masowej: większa wydajność, skalowalność i dostępność są zwykle kojarzone z droższymi rozwiązaniami pamięci masowej (tradycyjnie przeznaczonymi dla przedsiębiorstw). Chociaż korzyści ze zwiększonej koncentracji na klientach zapewniane przez aplikacje BI i CRM uzasadniają ponoszone koszty, mniejsze organizacje często mają bardziej ograniczony budżet niż ich więksi konkurenci, co ogranicza możliwość wdrożenia droższych rozwiązań pamięci masowej klasy korporacyjnej. Bez względu na występujące problemy z infrastrukturą pamięci masowej najlepszym wyjściem jest ich rozwiązanie lub ograniczenie w celu zapewnienia optymalnego środowiska do wdrożenia aplikacji BI lub CRM. Kilka kluczowych możliwości może pomóc organizacjom pokonać te wyzwania i ułatwić im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki zwiększonej koncentracji na kliencie. Uwagi dotyczące pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM Rozwiązania pamięci masowej oferują funkcje pomocne w rozwiązywaniu największych trudności związanych z oprogramowaniem BI i CRM. Zapewniają także infrastrukturę o skalowalnej wydajności i pojemności, która może sprostać potencjalnym wymaganiom w przyszłości. Skonsolidowana, dedykowana pamięć masowa, taka jak sieć pamięci masowych (SAN), od dawna stanowi gwarancję wydajności i odporności niezbędnych dla środowisk aplikacji przetwarzających duże ilości danych. HP oferuje rozwiązania pamięci masowej pomagające organizacjom skoncentrować się na klientach Chociaż wielu dostawców w branży oferuje rozwiązania pamięci masowej SAN do obsługi wdrożeń aplikacji BI i CRM, jeden z nich firma HP ma w swojej ofercie wyjątkowe rodziny produktów HP MSA i StoreVirtual, które mogą sprostać wymaganiom tego rodzaju aplikacji w małych i średnich firmach. Pamięć masowa HP MSA to ekonomiczne rozwiązanie pamięci masowej SAN dla małych i średnich firm z intuicyjnymi funkcjami zarządzania opracowanymi z myślą o administratorach systemów ProLiant i BladeSystems. Rozwiązanie MSA oferuje solidny pakiet funkcji zarządzania dostępnością i ochrony danych obejmujący podwójne kontrolery, replikację, migawki oraz usługi kopiowania wolumenu. Drugie z rozwiązań, HP StoreVirtual, jest dostarczane jako urządzenie lub wirtualne urządzenie pamięci masowej (VSA) i zapewnia prostotę wspólnego zarządzania, kompleksowe licencjonowanie oraz integrację monitora maszyny wirtualnej. Dzięki rozwiązaniu StoreVirtual VSA firma HP jest jednym z głównych dostawców pamięci masowych oraz jedynym, który oferuje kompleksowe rozwiązania IT obejmujące innowacje i własność intelektualną w segmencie pamięci masowych definiowanych programowo. Produkty pamięci masowej definiowanej programowo, takie jak StoreVirtual VSA, zapewniają elastyczność sprzętową, pozwalając organizacjom na wdrażanie scentralizowanej pamięci masowej jako oprogramowania na wybranym przez siebie sprzęcie. Umożliwia to połączenie możliwości pamięci masowej SAN z wykorzystaniem tańszego sprzętu, takiego jak system DAS. Powstały ekosystem zapewnia większą elastyczność w doborze sprzętu, możliwość szybszej integracji nowych technologii sprzętowych ze środowiskiem, a w rezultacie redukcję kosztów. Rozwiązanie StoreVirtual VSA oferuje także funkcje zarządzania dostępnością i ochrony danych, w tym wysoką dostępność, migawki i replikację. Każda z tych ofert zawiera funkcje zaprojektowane na potrzeby rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM. Wydajność i funkcje wymagane przez aplikacje BI i CRM Bliższe przyjrzenie się charakterystykom wydajności aplikacji pozwala zauważyć, że często używane aplikacje BI i CRM mają tendencje do realizowania dużych ilości małych transakcji blokowych. Często w przypadku tego rodzaju obciążeń zwiększenie przepustowości połączenia nie zapewnia wzrostu wydajności. Istnieje jednak technologia pamięci masowej, która świetnie sprawdza się przy takich wzorcach dostępu do danych to pamięć

7 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 7 półprzewodnikowa. Brak ograniczeń związanych z obracającymi się mechanicznymi elementami sprawia, że pamięć ta umożliwia gwałtowny wzrost wydajności i radykalne zmniejszenie opóźnień transakcji. Jednak pomimo ostatnich spadków cen nabycie większych zasobów pamięci półprzewodnikowej może wciąż przekraczać możliwości budżetowe małej lub średniej organizacji. Jeśli konfiguracja oparta wyłącznie na pamięci Flash wykracza poza budżet organizacji, alternatywą są hybrydowe rozwiązania pamięci masowej, które łączą obracające się nośniki z technologią półprzewodnikową oraz zapewniają zwiększoną wydajność w cenie za pojemność zbliżonej do tradycyjnych dysków twardych. Opcje hybrydowe mogą wykorzystywać dyski SSD jako pamięć podręczną albo warstwę pamięci masowej. W drugim przypadku bardziej aktywne dane są przechowywane na dysku półprzewodnikowym, a mniej aktywne na obracających się nośnikach o przystępniejszej cenie. W przypadku pamięci podręcznej dane przechowywane na dysku SSD stanowią kopię danych przechowywanych na obracających się nośnikach, co obniża ilość przetwarzania pamięci wymaganego do przemieszczania danych pomiędzy warstwami, ale również redukuje całkowitą ogólną obsługiwaną pojemność. Pamięć masowa HP MSA współpracuje z pamięcią półprzewodnikową oraz oferuje funkcje przechowywania w pamięci podręcznej oraz obsługi warstw, zapewniając elastyczność w zależności od konkretnych potrzeb aplikacji i wymogów budżetowych. Buforowanie odczytu dysków SSD pamięci MSA poprawia losową wydajność odczytu dzięki umożliwieniu dyskom SSD działania jako rozszerzenie pamięci podręcznej kontrolera. W aplikacjach BI i CRM często duże zestawy operacji odczytu i analizy powodują odczyt wielu punktów danych klienta. Automatyczna obsługa warstw pamięci masowej MSA wykorzystuje aparat We/Wy w czasie rzeczywistym do inteligentnego umieszczania danych w najbardziej odpowiedniej warstwie pamięci, co zapewnia więcej użytecznej pojemności niż buforowanie. Rozwiązania z obsługą warstw mogą mieć przewagę nad systemami stosującymi buforowanie w przypadku, gdy dane prawdopodobnie pozostaną aktywne lub nieaktywne zamiast płynnie zmieniać swój stan. W przypadku aplikacji CRM, w których dane nowych klientów są udostępniane częściej niż dane istniejących klientów, warstwowanie może być korzystne. Pamięć masowa HP MSA jest unikatowym rozwiązaniem, ponieważ oferuje zarówno przechowywanie w pamięci podręcznej, jak i obsługę warstw dla dysków SSD, podczas gdy wiele rozwiązań zapewnia tylko jedną z tych opcji. Rozwiązanie HP StoreVirtual można jednak wdrożyć jako oprogramowanie na serwerze zwirtualizowanym, co pozwala uzyskać większą elastyczność dzięki wykorzystaniu dysków SSD do przechowywania danych, potencjalnie obniżając koszty początkowe. Produkt StoreVirtual zapewnia również obsługę warstw w celu przenoszenia obciążeń pomiędzy warstwami SSD w przypadku wdrożenia jako urządzenia pamięci masowej. Do dodatkowych funkcji pamięci masowej, które mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności operacji analizy biznesowej lub zarządzania kontaktami z klientem, należą funkcje odciążające, takie jak klonowanie i tworzenie migawek. Klonowanie umożliwia szybkie tworzenie kopii danych produkcyjnych w przestrzeni otwartej pamięci masowej. Funkcja ta umożliwia wykonywanie analizy biznesowej na zbiorach danych produkcyjnych bez wpływu na ich wydajność. Migawki wykorzystują połączenie pojemności produkcyjnej i nieprodukcyjnej do wyświetlania zrzutu danych w określonym czasie. Użycie danych produkcyjnych oznacza, że analiza migawek będzie mieć wpływ na wydajność produkcyjną w pewnym, raczej niewielkim stopniu, ale funkcja ta może być bardzo przydatna podczas analizowania danych produkcyjnych. Oba rozwiązania pamięci masowej MSA i StoreVirtual oferują funkcję tworzenie migawek. Produkt MSA zapewnia też obsługę klonowania dzięki funkcji VolumeCopy, co upraszcza proces tworzenia kopii danych produkcyjnych do analizy, a jednocześnie chroni wydajność wolumenu produkcyjnego. Skalowanie na potrzeby obsługi rosnącej ilości danych klientów Skonsolidowane rozwiązania pamięci masowej, takie jak sieć SAN, umożliwiają skalowanie pojemności magazynu oraz wydajności na żądanie, odpowiednio do potrzeb aplikacji BI i CRM. Firma HP oferuje wiele opcji skalowania pamięci masowej, w tym skalowanie pionowe i poziome. Pamięć masowa HP MSA umożliwia skalowanie pionowe, zapewniając możliwość dodawania pojemności magazynowej do istniejących kontrolerów bez oddziaływania na istniejące aplikacje. W przypadku niektórych rozwiązań skalowania pionowego mogą wystąpić wąskie gardła wydajności, gdy ilość danych przekroczy ustaloną liczbę kontrolerów. Rozwiązanie HP MSA umożliwia lokalne uaktualnienia kontrolerów, co usprawnia przetwarzanie i pamięć przy jednoczesnym zachowaniu danych. To czwarta generacja pamięci MSA, która umożliwia tego rodzaju rozbudowę, bazując na historii zapobiegania przyszłym błędom.

8 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 8 Pamięć HP StoreVirtual wykorzystuje architekturę skalowania poziomego, dzięki czemu zapewnia możliwość skalowania pojemności i wydajności. Jako rozwiązanie pamięci masowej definiowanej programowo, StoreVirtual może dodatkowo integrować wiele generacji sprzętu w tej samej puli. Pozwala to ponownie wykorzystać istniejące urządzenia pamięci masowej, a jednocześnie korzystać z dostępu do szybszych technologii przetwarzania i pamięci natychmiast po ich wejściu na rynek. W efekcie umożliwia to ekonomiczne skalowanie wydajności oraz pojemności. Możliwość skalowania pojemności i wydajności pozwala zapewnić, że stosowane rozwiązania pamięci masowej sprostają wymaganiom rosnącej ilości przechowywanych danych klientów w istniejących aplikacjach BI i CRM. Koncentracja na kliencie ma krytyczne znaczenie dla firm Relacje z klientami i funkcje analizy biznesowej wymagają wysokiego poziomu dostępności i ochrony. Rozwiązania MSA i StoreVirtual obsługują funkcje replikacji danych, zapewniając bezpieczeństwo krytycznych danych klientów w wielu lokalizacjach. Ponadto ekosystemy pamięci masowej są lepiej chronione, gdy oprócz wdrożenia wstępnie kwalifikowanych, obsługiwanych rozwiązań obejmują strategię ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych, co pozwala zabezpieczyć dane klientów w aplikacjach BI i CRM. Firma HP oferuje wiele rozwiązań do ochrony danych opartych na dyskowych oraz taśmowych kopiach zapasowych. Rozwiązanie HP StoreOnce do tworzenia dyskowych kopii zapasowych zapewnia elastyczność dzięki opcjom wdrożenia fizycznego i wirtualnego. Rozwiązanie HP StoreOnce VSA umożliwia wykorzystanie istniejących serwerów HP lub innego producenta jako dysku docelowego kopii zapasowych, potencjalnie zapewniając oszczędność kapitału do 65% w porównaniu do innych dedykowanych rozwiązań do tworzenia dyskowych kopii zapasowych. Produkt StoreOnce obsługuje integrację z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych wielu dostawców, dając małym firmom elastyczność w zakresie wyboru partnerów dostarczających oprogramowanie, a jednocześnie pewność, że rozwiązanie zostało sprawdzone i zatwierdzone przed wdrożeniem produkcyjnym. HP StoreOnce można także wdrożyć jako specjalnie zaprojektowane urządzenie do tworzenia kopii zapasowych, co upraszcza implementację w organizacjach, które nie chcą oddzielnie kupować sprzętu i oprogramowania. Wstępnie kwalifikowane rozwiązanie zapewniające większą niezawodność i wyeliminowania problemów z wdrożeniem Wdrażanie infrastruktury IT może być skomplikowanym przedsięwzięciem. Proces ten często wymaga oddzielnego badania i oceny ogromnej liczby technologii od wielu dostawców, aby pozwolić zrozumieć różnice techniczne i wydajnościowe. Po złożeniu różnych elementów powstała konfiguracja może być unikatowa dla konkretnego wdrożenia. W efekcie otrzymujemy rozwiązanie, którego konfiguracja może obejmować najnowsze technologie, ale które nie spełnia początkowego założenia dotyczącego wstępnej kwalifikacji i niskiego poziomu ryzyka. Firma HP oferuje pełny pakiet komponentów infrastruktury, w tym serwery, obsługę sieci i pamięć masową wraz z rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych. Nabywając kompletny pakiet rozwiązań od tego samego partnera, organizacje mogę mieć pewność, że rozwiązanie końcowe zostało sprawdzone i zatwierdzone przed wdrożeniem w ich centrach danych. Usługi i pomoc techniczna w przypadku problemów Niektórzy dostawcy pamięci masowych zapewniają pomoc techniczną tylko za pośrednictwem poczty i gwarantują wyłącznie odpowiedź następnego dnia. Taki poziom usług może być akceptowalny dla niektórych organizacji, jednak wiele małych i średnich firm nie może sobie pozwolić na długie przestoje ani na utrzymywanie personelu IT, który wewnętrznie odnajdzie przyczyny i zdiagnozuje problemy. Wybór partnera ze sprawnym i doświadczonym personelem świadczącym usługi i pomoc techniczną zapewnia spokój i pewność, że w razie wystąpienia problemu zostanie on szybko rozwiązany. Firma HP oferuje nie tylko szeroką ofertę usług i pomocy technicznej, ale również obsługę na całym świecie przez doświadczony personel pomocy technicznej. Ponadto firma HP zapewnia rozbudowaną sieć partnerską lokalnych dostawców rozwiązań, którzy odbyli przeszkolenie w zakresie technologii HP. Dzięki temu mniejsze firmy mogą korzystać z lokalnego wsparcia w przypadku przestoju lub problemu dotyczącego wydajności.

9 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 9 Przystępna cena dla firm spoza listy najbogatszych Jak już wspomniano, wiele rozwiązań pamięci masowej zapewnia funkcje wymagane przez wdrożenia aplikacji BI i CRM. Jednak oferty odpowiadające możliwościom budżetu małych lub średnich firm są nieliczne. Pamięć masowa HP MSA oferuje optymalny koszt w stosunku do wydajności. Zapewnia wydajność IOPS od trzech do czterech razy większą w przeliczeniu na dolara niż rozwiązania porównywalne, przy wydajności czterokrotnie wyższej od porównywalnych rozwiązań SAN, niezbędnej dla realizacji obciążeń BI i CRM, oraz niskich kosztach. Pamięć masowa HP StoreVirtual zapewnia elastyczność stosowania gotowego sprzętu wielu dostawców, pozwalając na utrzymanie niskich wydatków kapitałowych dzięki ochronie przed uzależnieniem od jednego dostawcy i umożliwieniu integracji nowych generacji sprzętu, gdy będą dostępne. Firma HP oferuje również bezpłatnie 1 TB pamięci StoreVirtual na serwerze ProLiant dziewiątej generacji, dzięki czemu organizacje mogą przetestować pamięć StoreVirtual bez ponoszenia żadnych kosztów początkowych. Podobnie jak StoreVirtual, rozwiązanie StoreOnce również umożliwia wykorzystanie gotowego sprzętu, co pozwala obniżyć koszty ochrony danych. Szersze spojrzenie Technologia zmienia sposób kontaktowania się firm i klientów, zwiększając konkurencyjność w obszarze zdobywania i utrzymywania klientów. Nowe narzędzia do analizy biznesowej i aplikacje do zarządzania kontaktami z klientami dają organizacjom wgląd w dane i poprawiają koncentrację na kliencie. Aplikacje te mogą nakładać wymagania na architekturę bazową, zwłaszcza na urządzenia pamięci masowej. Ich spełnienie może być znacznie bardziej uciążliwe dla małych i średnich firm. Firma HP oferuje rozwiązania pamięci masowej pomocne w realizacji wyzwań związanych z aplikacjami BI i CRM, gwarantując przystępną cenę i zakres funkcji zaprojektowany dla mniejszych firm. Oferta firmy HP charakteryzuje się innowacyjnością produktów fizycznych i wirtualnych oraz urzeczywistnia koncepcję pamięci masowej definiowanej programowo w formie dostępnej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Razem z technologią firma HP oferuje rozległą i sprawnie działającą sieć usług, pomocy technicznej i lokalnych partnerów, która pomoże małym i średnim firmom rozwinąć infrastrukturę, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów i firm. Podczas wdrażania w organizacji rozwiązań mających na celu poprawę koncentracji na kliencie warto uwzględnić firmę HP i jej ofertę produktów pamięci masowej.

10 20 Asylum Street Milford, MA Tel.: Faks:

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Opracowanie biznesowe Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Zwiększenie zadowolenia klientów i ograniczenie kosztów dzięki ujednoliceniu rozwiązania sieciowego Spis treści 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych OPRACOWANIE Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych Wprowadzenie Aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku, przedsiębiorstwa muszą zwiększać dynamikę działania przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

IBM Storwize V7000 Unified Disk System

IBM Storwize V7000 Unified Disk System IBM Storwize V7000 Unified Disk System Nowa era rozwoju systemów dyskowych klasy średniej. Najważniejsze informacje Zaawansowana pamięć masowa o funkcjach klasy enterprise charakteryzująca się łatwością

Bardziej szczegółowo