Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym"

Transkrypt

1 Opracowanie techniczne Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym Autorzy: Scott Sinclair, analityk, Mark Peters, starszy analityk, Monya Keane, analityk badawczy Styczeń 2015 To opracowanie techniczne grupy ESG powstało na zlecenie firmy Hewlett-Packard i jest rozpowszechniane na licencji grupy ESG.

2 Spis treści Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 2 Wprowadzenie... 3 Wyzwania towarzyszące wdrażaniu pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM... 4 Uwagi dotyczące pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM... 6 HP oferuje rozwiązania pamięci masowej pomagające organizacjom skoncentrować się na klientach... 6 Wydajność i funkcje wymagane przez aplikacje BI i CRM... 6 Skalowanie na potrzeby obsługi rosnącej ilości danych klientów... 7 Koncentracja na kliencie ma krytyczne znaczenie dla firm... 8 Wstępnie kwalifikowane rozwiązanie zapewniające większą niezawodność i wyeliminowania problemów z wdrożeniem... 8 Usługi i pomoc techniczna w przypadku problemów... 8 Przystępna cena dla firm spoza listy najbogatszych... 9 Szersze spojrzenie... 9 Wszystkie nazwy znaków towarowych są własnością odpowiednich spółek. Informacje zawarte w niniejszej publikacji uzyskano ze źródeł, które The Enterprise Strategy Group (ESG) uznaje za wiarygodne, jednak nie może tego zagwarantować. Niniejsza publikacja może zawierać opinie ESG, które mogą ulegać okresowym zmianom. Niniejsza publikacja jest objęta prawem autorskim The Enterprise Strategy Group, Inc. Jakakolwiek reprodukcja lub redystrybucja tej publikacji, w całości lub w części, w formacie papierowym, elektronicznym lub innym, przeznaczona dla osób nieupoważnionych do jej otrzymania, bez wyraźnej zgody The Enterprise Strategy Group, Inc., stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych oraz będzie podstawą do dochodzenia odszkodowania w postępowaniu cywilnym oraz, w stosownych przypadkach, postępowaniu karnym. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z działem obsługi klientów grupy ESG pod numerem

3 Wprowadzenie Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 3 Nowe technologie często otwierają nowe możliwości, zwłaszcza w biznesie. Wprowadzanie innowacji, takich jak media społecznościowe i urządzenia przenośne, zmienia sposoby interakcji firm i klientów, a także preferowane metody kontaktu z klientami. Szanse wynikające z korzyści zapewnianych przez aplikacje do automatyzacji sprzedaży, analizy biznesowej (BI) oraz zarządzania kontaktami z klientami (CRM) oznaczają nowe poziomy wglądu w dane, pomagając firmom efektywniej zdobywać klientów i zatrzymywać ich na dłużej. W efekcie organizacje inwestujące w lepsze zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów prawdopodobnie osiągną wyższe zwroty niż firmy dysponujące ograniczonym zakresem informacji na temat swojej bazy odbiorców. Poszukując przewagi konkurencyjnej wynikającej z większego skoncentrowania na kliencie, organizacje IT zwiększyły inwestycje w oprogramowanie do analizy biznesowej oraz infrastrukturę bazową obsługującą te aplikacje. W 2014 roku Enterprise Strategy Group (ESG) przeprowadziła wśród organizacji IT ankiety, których celem było zbadanie panujących trendów związanych z wydatkami na technologie. Najczęstszą odpowiedzią na pytanie o inicjatywy generujące największe wydatki na technologie w okresie następnych 12 miesięcy była usprawnienie funkcji analizy biznesowej i wglądu w dane dotyczące klientów (patrz Rysunek 1). 1 Rysunek 1. Priorytety inicjatyw z zakresu analizy biznesowej i analityki danych według respondentów z działów IT i marketingu Które z następujących inicjatyw biznesowych będą Państwa zdaniem generować największe wydatki na technologie w Waszej organizacji w ciągu następnych 12 miesięcy? (Liczba odpowiedzi respondentów wyrażona w procentach, można udzielić wielu odpowiedzi) Usprawniona analiza danych na potrzeby analizy biznesowej w czasie rzeczywistym i wglądu w dane dotyczące klientów 26% 53% Zwiększone wykorzystanie technologii mediów społecznościowych na potrzeby marketingu, działań informacyjnych adresowanych do klienta itp. 21% 44% Respondenci z działów marketingu (N=167) Respondenci z działów IT (N=562) Opracowywanie strategii interakcji z klientami na urządzeniach mobilnych 23% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Enterprise Strategy Group, Zaawansowane możliwości analityki biznesowej mogą zapewnić organizacjom pożądaną przewagę konkurencyjną podczas zdobywania i utrzymywania potencjalnych nowych klientów. Jednak korzyści uzyskiwane przez organizacje z takich inteligentnych aplikacji mogą w dużym stopniu zależeć od bazowej infrastruktury informatycznej. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze, zwłaszcza w obszarze pamięci masowej, organizacje mogą zwiększyć swój potencjał osiągania wyższych zwrotów z aplikacji BI i CRM. Zainteresowanie oprogramowaniem do analizy biznesowej i zarządzania kontaktami z klientem jest ogromne bez względu na wielkość organizacji, jednak mniejsze i średnie przedsiębiorstwa mogą doświadczyć trudności przy projektowaniu i wdrażaniu optymalnej architektury pamięci masowej. 1 Źródło: Raport z badania ESG, Enterprise Data Analytics Trends (Trendy w zakresie analityki danych przedsiębiorstw), maj 2014 r.

4 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 4 Wyzwania towarzyszące wdrażaniu pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z wyzwaniem związanym z wykonywaniem większej liczby zadań z użyciem mniejszej ilości zasobów w stale zmieniającym się krajobrazie IT. Rozbudowa infrastruktury IT w celu czerpania korzyści z aplikacji BI i CRM może stwarzać trudności, dodatkowo potęgowane przez ograniczone zasoby dostępne dla mniejszych firm (tak w zakresie budżetu, jak i liczebności personelu). Pomimo tych problemów cały czas muszą jednak utrzymywać konkurencyjność i zwiększać zaangażowanie klientów. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej organizacje gromadzą coraz więcej danych klientów. Wraz ze wzrostem ilości informacji o klientach organizacje mają więcej danych do przechowywania, zabezpieczenia i analizowania. Ponieważ liczba potencjalnych klientów rośnie i zmienia się w czasie, technologia pamięci masowej może stać się wąskim gardłem ograniczającym zdolność użytkowników końcowych do szybkiego analizowania danych. Wąskie gardło pamięci masowej utrudniające analizę danych w czasie rzeczywistym lub niemal rzeczywistym: w badaniach ESG dotyczących wykorzystania analizy danych przeważająca większość uczestników deklarowała wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym lub niemal rzeczywistym (patrz Rysunek 2). 2 Oznacza to zwiększone wymagania w zakresie wydajności infrastruktury IT, zwłaszcza w obszarze pamięci masowej. Rysunek 2. Częstotliwość operacji analizy danych Które z następujących stwierdzeń opisuje różne operacje analizy danych wykonywane w Państwa organizacji? (Liczba odpowiedzi respondentów wyrażona w procentach, N=370, można udzielić wielu odpowiedzi) Wykonujemy operacje analizy danych w czasie niemal rzeczywistym (tj. co mikrosekundę, sekundę, minutę itd.) 59% Wykonujemy operacje analizy danych w czasie rzeczywistym (np. strumieniowo) 45% Wykonujemy wsadowe operacji analizy danych (tj. co godzinę, dzień, miesiąc itd.) 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: Enterprise Strategy Group, Wraz ze wzrostem i dojrzewaniem organizacji zwiększa się liczba potencjalnych klientów. Ponadto w wielu przypadkach rośnie również ilość przechowywanych danych dotyczących każdego klienta. Z upływem czasu na skutek rozwoju i zmian w firmach organizacje będą przechowywać coraz więcej danych na temat klientów. W efekcie otrzymujemy ogromną ilość punktów danych klientów do analizy przy niezmienionym czasie przeznaczonym na wykonywanie zapytań czy raportów. Podczas projektowania rozwiązania pamięci masowej do obsługi rosnącego zapotrzebowania na aplikacje BI i CRM można napotkać kilka problemów. Rozwiązania pamięci masowej muszą nie tylko gwarantować niezbędną wydajność dla aplikacji BI i CRM. Architektura pamięci masowej musi również zapewniać wystarczający zapas lub skalowalność, aby rozwijać się wraz z potrzebami aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do realizacji operacji z krótkim czasem oczekiwania. Chociaż połączenia pamięci 2 Źródło: Ibid.

5 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 5 masowej o wyższej przepustowości, na przykład 8 Gb lub 16 Gb, często są odbierane jako ogólna poprawa wydajności, w wielu przypadkach wzrosty przepustowości mają niewielki wpływ na efektywność pracy aplikacji BI i CRM. Charakterystyczna dla tych aplikacji jest duża liczba wykonywanych transakcji We/Wy. Nawet w małych firmach (tj. 300-osobowych) system CRM-BI może w typowym dniu realizować ponad zapytań. Dlatego wymagają one infrastruktur, które mogą w możliwie najkrótszym czasie odpowiedzieć na każde żądanie dotyczące danych. Liczba transakcji będzie prawdopodobnie zwiększać się wraz ze wzrostem liczby potencjalnych/istniejących klientów, dlatego wydajność infrastruktury pamięci masowej może szybko ulec przeciążeniu. Silosy pamięci masowej lub niewystarczająca skalowalność pamięci masowej: w każdym małym lub średnim przedsiębiorstwie, które rozwija się i zdobywa klientów w dobrym tempie, połączony efekt wzrostu liczby potencjalnych/istniejących klientów oraz ilości przechowywanych informacji na temat każdego klienta może także spowodować zwiększenie ilości danych, które trzeba przechowywać, zabezpieczać i udostępniać. Silosy pamięci masowej lub magazyny dołączane bezpośrednio do serwera (DAS) mogą osiągać limity pojemności. Nawet jeśli wymagana pojemność jest dostępna, zwiększone zapotrzebowanie na dane może wyczerpać możliwości infrastruktury w zakresie wydajności. Każdy z powyższych scenariuszy może potencjalnie prowadzić do kosztownej rozbudowy systemu i czasochłonnej migracji danych. Niedostępność danych lub przestoje: zdolność do wykonywania analizy biznesowej w czasie rzeczywistym lub wykorzystania możliwości zarządzania kontaktami z klientami w dużym stopniu zależy od dostępności danych. W wielu małych i średnich firmach aplikacje BI i CRM są klasyfikowane jako elementy o znaczeniu krytycznym, gdzie jakikolwiek przestój prowadzi do natychmiastowych żądań użytkownika końcowego dotyczących rozwiązania problemu. Według badań ESG przestoje mogą ograniczać produktywność i prowadzić do utraty danych, irytacji użytkowników końcowych, niezadowolenia klientów, a nawet utraty przychodów (patrz Rysunek 3). 3 Rysunek 3. Wpływ biznesowy przestojów i zdarzeń powodujących przerwy w pracy i/lub utratę danych Jaki wpływ na działalność Państwa organizacji miały przestoje lub zdarzenia powodujące przerwy w pracy i/lub utratę danych? (Liczba odpowiedzi respondentów wyrażona w procentach, N=342, można udzielić wielu odpowiedzi) Obniżona wydajność pracowników Przestój działania aplikacji Niezadowolenie użytkowników (tj. pracowników) Utracone dane Utracona szansa biznesowa Niezadowolenie klientów Bezpośrednia utrata przychodów Niezadowolenie partnerów Utrata reputacji Niezgodność z regulacjami ustawowymi lub branżowymi Ukradzione/zagrożone dane albo inne naruszenie zabezpieczeń 8% 7% 5% 4% 23% 21% 25% 32% 38% 50% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Enterprise Strategy Group, Źródło: Krótki opis badania ESG, Data Backup Trends at SMB Organizations (Trendy w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych w małych i średnich organizacjach), maj 2013 r.

6 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 6 Przestoje aplikacji CRM w nieodpowiednim czasie, na przykład pod koniec kwartału, mogą utrudniać zaangażowanie klienta i potencjalnie wpływać na wyniki finansowe. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa często nie dysponują nadwyżką zasobów IT, którą mogą przydzielić do usuwania, izolacji i rozwiązywania problemów bez znaczącego negatywnego wpływu na pozostałe obszary działalności. Wysokie koszty infrastruktury pamięci masowej: większa wydajność, skalowalność i dostępność są zwykle kojarzone z droższymi rozwiązaniami pamięci masowej (tradycyjnie przeznaczonymi dla przedsiębiorstw). Chociaż korzyści ze zwiększonej koncentracji na klientach zapewniane przez aplikacje BI i CRM uzasadniają ponoszone koszty, mniejsze organizacje często mają bardziej ograniczony budżet niż ich więksi konkurenci, co ogranicza możliwość wdrożenia droższych rozwiązań pamięci masowej klasy korporacyjnej. Bez względu na występujące problemy z infrastrukturą pamięci masowej najlepszym wyjściem jest ich rozwiązanie lub ograniczenie w celu zapewnienia optymalnego środowiska do wdrożenia aplikacji BI lub CRM. Kilka kluczowych możliwości może pomóc organizacjom pokonać te wyzwania i ułatwić im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki zwiększonej koncentracji na kliencie. Uwagi dotyczące pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM Rozwiązania pamięci masowej oferują funkcje pomocne w rozwiązywaniu największych trudności związanych z oprogramowaniem BI i CRM. Zapewniają także infrastrukturę o skalowalnej wydajności i pojemności, która może sprostać potencjalnym wymaganiom w przyszłości. Skonsolidowana, dedykowana pamięć masowa, taka jak sieć pamięci masowych (SAN), od dawna stanowi gwarancję wydajności i odporności niezbędnych dla środowisk aplikacji przetwarzających duże ilości danych. HP oferuje rozwiązania pamięci masowej pomagające organizacjom skoncentrować się na klientach Chociaż wielu dostawców w branży oferuje rozwiązania pamięci masowej SAN do obsługi wdrożeń aplikacji BI i CRM, jeden z nich firma HP ma w swojej ofercie wyjątkowe rodziny produktów HP MSA i StoreVirtual, które mogą sprostać wymaganiom tego rodzaju aplikacji w małych i średnich firmach. Pamięć masowa HP MSA to ekonomiczne rozwiązanie pamięci masowej SAN dla małych i średnich firm z intuicyjnymi funkcjami zarządzania opracowanymi z myślą o administratorach systemów ProLiant i BladeSystems. Rozwiązanie MSA oferuje solidny pakiet funkcji zarządzania dostępnością i ochrony danych obejmujący podwójne kontrolery, replikację, migawki oraz usługi kopiowania wolumenu. Drugie z rozwiązań, HP StoreVirtual, jest dostarczane jako urządzenie lub wirtualne urządzenie pamięci masowej (VSA) i zapewnia prostotę wspólnego zarządzania, kompleksowe licencjonowanie oraz integrację monitora maszyny wirtualnej. Dzięki rozwiązaniu StoreVirtual VSA firma HP jest jednym z głównych dostawców pamięci masowych oraz jedynym, który oferuje kompleksowe rozwiązania IT obejmujące innowacje i własność intelektualną w segmencie pamięci masowych definiowanych programowo. Produkty pamięci masowej definiowanej programowo, takie jak StoreVirtual VSA, zapewniają elastyczność sprzętową, pozwalając organizacjom na wdrażanie scentralizowanej pamięci masowej jako oprogramowania na wybranym przez siebie sprzęcie. Umożliwia to połączenie możliwości pamięci masowej SAN z wykorzystaniem tańszego sprzętu, takiego jak system DAS. Powstały ekosystem zapewnia większą elastyczność w doborze sprzętu, możliwość szybszej integracji nowych technologii sprzętowych ze środowiskiem, a w rezultacie redukcję kosztów. Rozwiązanie StoreVirtual VSA oferuje także funkcje zarządzania dostępnością i ochrony danych, w tym wysoką dostępność, migawki i replikację. Każda z tych ofert zawiera funkcje zaprojektowane na potrzeby rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem pamięci masowej dla aplikacji BI i CRM. Wydajność i funkcje wymagane przez aplikacje BI i CRM Bliższe przyjrzenie się charakterystykom wydajności aplikacji pozwala zauważyć, że często używane aplikacje BI i CRM mają tendencje do realizowania dużych ilości małych transakcji blokowych. Często w przypadku tego rodzaju obciążeń zwiększenie przepustowości połączenia nie zapewnia wzrostu wydajności. Istnieje jednak technologia pamięci masowej, która świetnie sprawdza się przy takich wzorcach dostępu do danych to pamięć

7 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 7 półprzewodnikowa. Brak ograniczeń związanych z obracającymi się mechanicznymi elementami sprawia, że pamięć ta umożliwia gwałtowny wzrost wydajności i radykalne zmniejszenie opóźnień transakcji. Jednak pomimo ostatnich spadków cen nabycie większych zasobów pamięci półprzewodnikowej może wciąż przekraczać możliwości budżetowe małej lub średniej organizacji. Jeśli konfiguracja oparta wyłącznie na pamięci Flash wykracza poza budżet organizacji, alternatywą są hybrydowe rozwiązania pamięci masowej, które łączą obracające się nośniki z technologią półprzewodnikową oraz zapewniają zwiększoną wydajność w cenie za pojemność zbliżonej do tradycyjnych dysków twardych. Opcje hybrydowe mogą wykorzystywać dyski SSD jako pamięć podręczną albo warstwę pamięci masowej. W drugim przypadku bardziej aktywne dane są przechowywane na dysku półprzewodnikowym, a mniej aktywne na obracających się nośnikach o przystępniejszej cenie. W przypadku pamięci podręcznej dane przechowywane na dysku SSD stanowią kopię danych przechowywanych na obracających się nośnikach, co obniża ilość przetwarzania pamięci wymaganego do przemieszczania danych pomiędzy warstwami, ale również redukuje całkowitą ogólną obsługiwaną pojemność. Pamięć masowa HP MSA współpracuje z pamięcią półprzewodnikową oraz oferuje funkcje przechowywania w pamięci podręcznej oraz obsługi warstw, zapewniając elastyczność w zależności od konkretnych potrzeb aplikacji i wymogów budżetowych. Buforowanie odczytu dysków SSD pamięci MSA poprawia losową wydajność odczytu dzięki umożliwieniu dyskom SSD działania jako rozszerzenie pamięci podręcznej kontrolera. W aplikacjach BI i CRM często duże zestawy operacji odczytu i analizy powodują odczyt wielu punktów danych klienta. Automatyczna obsługa warstw pamięci masowej MSA wykorzystuje aparat We/Wy w czasie rzeczywistym do inteligentnego umieszczania danych w najbardziej odpowiedniej warstwie pamięci, co zapewnia więcej użytecznej pojemności niż buforowanie. Rozwiązania z obsługą warstw mogą mieć przewagę nad systemami stosującymi buforowanie w przypadku, gdy dane prawdopodobnie pozostaną aktywne lub nieaktywne zamiast płynnie zmieniać swój stan. W przypadku aplikacji CRM, w których dane nowych klientów są udostępniane częściej niż dane istniejących klientów, warstwowanie może być korzystne. Pamięć masowa HP MSA jest unikatowym rozwiązaniem, ponieważ oferuje zarówno przechowywanie w pamięci podręcznej, jak i obsługę warstw dla dysków SSD, podczas gdy wiele rozwiązań zapewnia tylko jedną z tych opcji. Rozwiązanie HP StoreVirtual można jednak wdrożyć jako oprogramowanie na serwerze zwirtualizowanym, co pozwala uzyskać większą elastyczność dzięki wykorzystaniu dysków SSD do przechowywania danych, potencjalnie obniżając koszty początkowe. Produkt StoreVirtual zapewnia również obsługę warstw w celu przenoszenia obciążeń pomiędzy warstwami SSD w przypadku wdrożenia jako urządzenia pamięci masowej. Do dodatkowych funkcji pamięci masowej, które mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności operacji analizy biznesowej lub zarządzania kontaktami z klientem, należą funkcje odciążające, takie jak klonowanie i tworzenie migawek. Klonowanie umożliwia szybkie tworzenie kopii danych produkcyjnych w przestrzeni otwartej pamięci masowej. Funkcja ta umożliwia wykonywanie analizy biznesowej na zbiorach danych produkcyjnych bez wpływu na ich wydajność. Migawki wykorzystują połączenie pojemności produkcyjnej i nieprodukcyjnej do wyświetlania zrzutu danych w określonym czasie. Użycie danych produkcyjnych oznacza, że analiza migawek będzie mieć wpływ na wydajność produkcyjną w pewnym, raczej niewielkim stopniu, ale funkcja ta może być bardzo przydatna podczas analizowania danych produkcyjnych. Oba rozwiązania pamięci masowej MSA i StoreVirtual oferują funkcję tworzenie migawek. Produkt MSA zapewnia też obsługę klonowania dzięki funkcji VolumeCopy, co upraszcza proces tworzenia kopii danych produkcyjnych do analizy, a jednocześnie chroni wydajność wolumenu produkcyjnego. Skalowanie na potrzeby obsługi rosnącej ilości danych klientów Skonsolidowane rozwiązania pamięci masowej, takie jak sieć SAN, umożliwiają skalowanie pojemności magazynu oraz wydajności na żądanie, odpowiednio do potrzeb aplikacji BI i CRM. Firma HP oferuje wiele opcji skalowania pamięci masowej, w tym skalowanie pionowe i poziome. Pamięć masowa HP MSA umożliwia skalowanie pionowe, zapewniając możliwość dodawania pojemności magazynowej do istniejących kontrolerów bez oddziaływania na istniejące aplikacje. W przypadku niektórych rozwiązań skalowania pionowego mogą wystąpić wąskie gardła wydajności, gdy ilość danych przekroczy ustaloną liczbę kontrolerów. Rozwiązanie HP MSA umożliwia lokalne uaktualnienia kontrolerów, co usprawnia przetwarzanie i pamięć przy jednoczesnym zachowaniu danych. To czwarta generacja pamięci MSA, która umożliwia tego rodzaju rozbudowę, bazując na historii zapobiegania przyszłym błędom.

8 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 8 Pamięć HP StoreVirtual wykorzystuje architekturę skalowania poziomego, dzięki czemu zapewnia możliwość skalowania pojemności i wydajności. Jako rozwiązanie pamięci masowej definiowanej programowo, StoreVirtual może dodatkowo integrować wiele generacji sprzętu w tej samej puli. Pozwala to ponownie wykorzystać istniejące urządzenia pamięci masowej, a jednocześnie korzystać z dostępu do szybszych technologii przetwarzania i pamięci natychmiast po ich wejściu na rynek. W efekcie umożliwia to ekonomiczne skalowanie wydajności oraz pojemności. Możliwość skalowania pojemności i wydajności pozwala zapewnić, że stosowane rozwiązania pamięci masowej sprostają wymaganiom rosnącej ilości przechowywanych danych klientów w istniejących aplikacjach BI i CRM. Koncentracja na kliencie ma krytyczne znaczenie dla firm Relacje z klientami i funkcje analizy biznesowej wymagają wysokiego poziomu dostępności i ochrony. Rozwiązania MSA i StoreVirtual obsługują funkcje replikacji danych, zapewniając bezpieczeństwo krytycznych danych klientów w wielu lokalizacjach. Ponadto ekosystemy pamięci masowej są lepiej chronione, gdy oprócz wdrożenia wstępnie kwalifikowanych, obsługiwanych rozwiązań obejmują strategię ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych, co pozwala zabezpieczyć dane klientów w aplikacjach BI i CRM. Firma HP oferuje wiele rozwiązań do ochrony danych opartych na dyskowych oraz taśmowych kopiach zapasowych. Rozwiązanie HP StoreOnce do tworzenia dyskowych kopii zapasowych zapewnia elastyczność dzięki opcjom wdrożenia fizycznego i wirtualnego. Rozwiązanie HP StoreOnce VSA umożliwia wykorzystanie istniejących serwerów HP lub innego producenta jako dysku docelowego kopii zapasowych, potencjalnie zapewniając oszczędność kapitału do 65% w porównaniu do innych dedykowanych rozwiązań do tworzenia dyskowych kopii zapasowych. Produkt StoreOnce obsługuje integrację z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych wielu dostawców, dając małym firmom elastyczność w zakresie wyboru partnerów dostarczających oprogramowanie, a jednocześnie pewność, że rozwiązanie zostało sprawdzone i zatwierdzone przed wdrożeniem produkcyjnym. HP StoreOnce można także wdrożyć jako specjalnie zaprojektowane urządzenie do tworzenia kopii zapasowych, co upraszcza implementację w organizacjach, które nie chcą oddzielnie kupować sprzętu i oprogramowania. Wstępnie kwalifikowane rozwiązanie zapewniające większą niezawodność i wyeliminowania problemów z wdrożeniem Wdrażanie infrastruktury IT może być skomplikowanym przedsięwzięciem. Proces ten często wymaga oddzielnego badania i oceny ogromnej liczby technologii od wielu dostawców, aby pozwolić zrozumieć różnice techniczne i wydajnościowe. Po złożeniu różnych elementów powstała konfiguracja może być unikatowa dla konkretnego wdrożenia. W efekcie otrzymujemy rozwiązanie, którego konfiguracja może obejmować najnowsze technologie, ale które nie spełnia początkowego założenia dotyczącego wstępnej kwalifikacji i niskiego poziomu ryzyka. Firma HP oferuje pełny pakiet komponentów infrastruktury, w tym serwery, obsługę sieci i pamięć masową wraz z rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych. Nabywając kompletny pakiet rozwiązań od tego samego partnera, organizacje mogę mieć pewność, że rozwiązanie końcowe zostało sprawdzone i zatwierdzone przed wdrożeniem w ich centrach danych. Usługi i pomoc techniczna w przypadku problemów Niektórzy dostawcy pamięci masowych zapewniają pomoc techniczną tylko za pośrednictwem poczty i gwarantują wyłącznie odpowiedź następnego dnia. Taki poziom usług może być akceptowalny dla niektórych organizacji, jednak wiele małych i średnich firm nie może sobie pozwolić na długie przestoje ani na utrzymywanie personelu IT, który wewnętrznie odnajdzie przyczyny i zdiagnozuje problemy. Wybór partnera ze sprawnym i doświadczonym personelem świadczącym usługi i pomoc techniczną zapewnia spokój i pewność, że w razie wystąpienia problemu zostanie on szybko rozwiązany. Firma HP oferuje nie tylko szeroką ofertę usług i pomocy technicznej, ale również obsługę na całym świecie przez doświadczony personel pomocy technicznej. Ponadto firma HP zapewnia rozbudowaną sieć partnerską lokalnych dostawców rozwiązań, którzy odbyli przeszkolenie w zakresie technologii HP. Dzięki temu mniejsze firmy mogą korzystać z lokalnego wsparcia w przypadku przestoju lub problemu dotyczącego wydajności.

9 Opracowanie techniczne: Stwarzanie firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym 9 Przystępna cena dla firm spoza listy najbogatszych Jak już wspomniano, wiele rozwiązań pamięci masowej zapewnia funkcje wymagane przez wdrożenia aplikacji BI i CRM. Jednak oferty odpowiadające możliwościom budżetu małych lub średnich firm są nieliczne. Pamięć masowa HP MSA oferuje optymalny koszt w stosunku do wydajności. Zapewnia wydajność IOPS od trzech do czterech razy większą w przeliczeniu na dolara niż rozwiązania porównywalne, przy wydajności czterokrotnie wyższej od porównywalnych rozwiązań SAN, niezbędnej dla realizacji obciążeń BI i CRM, oraz niskich kosztach. Pamięć masowa HP StoreVirtual zapewnia elastyczność stosowania gotowego sprzętu wielu dostawców, pozwalając na utrzymanie niskich wydatków kapitałowych dzięki ochronie przed uzależnieniem od jednego dostawcy i umożliwieniu integracji nowych generacji sprzętu, gdy będą dostępne. Firma HP oferuje również bezpłatnie 1 TB pamięci StoreVirtual na serwerze ProLiant dziewiątej generacji, dzięki czemu organizacje mogą przetestować pamięć StoreVirtual bez ponoszenia żadnych kosztów początkowych. Podobnie jak StoreVirtual, rozwiązanie StoreOnce również umożliwia wykorzystanie gotowego sprzętu, co pozwala obniżyć koszty ochrony danych. Szersze spojrzenie Technologia zmienia sposób kontaktowania się firm i klientów, zwiększając konkurencyjność w obszarze zdobywania i utrzymywania klientów. Nowe narzędzia do analizy biznesowej i aplikacje do zarządzania kontaktami z klientami dają organizacjom wgląd w dane i poprawiają koncentrację na kliencie. Aplikacje te mogą nakładać wymagania na architekturę bazową, zwłaszcza na urządzenia pamięci masowej. Ich spełnienie może być znacznie bardziej uciążliwe dla małych i średnich firm. Firma HP oferuje rozwiązania pamięci masowej pomocne w realizacji wyzwań związanych z aplikacjami BI i CRM, gwarantując przystępną cenę i zakres funkcji zaprojektowany dla mniejszych firm. Oferta firmy HP charakteryzuje się innowacyjnością produktów fizycznych i wirtualnych oraz urzeczywistnia koncepcję pamięci masowej definiowanej programowo w formie dostępnej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Razem z technologią firma HP oferuje rozległą i sprawnie działającą sieć usług, pomocy technicznej i lokalnych partnerów, która pomoże małym i średnim firmom rozwinąć infrastrukturę, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów i firm. Podczas wdrażania w organizacji rozwiązań mających na celu poprawę koncentracji na kliencie warto uwzględnić firmę HP i jej ofertę produktów pamięci masowej.

10 20 Asylum Street Milford, MA Tel.: Faks:

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Ogólna charakterystyka rozwiązania SAP Technologia SAP Mobilna platforma SAP Cele Twórz aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Wykorzystaj szanse, jakie dają technologie Wykorzystaj szanse, jakie

Bardziej szczegółowo

Availability for the Always-On Enterprise. Olivier Robinne Wiceprezes EMEA Krzysztof Rachwalski Dyrektor Regionalny EE

Availability for the Always-On Enterprise. Olivier Robinne Wiceprezes EMEA Krzysztof Rachwalski Dyrektor Regionalny EE Availability for the Always-On Enterprise Olivier Robinne Wiceprezes EMEA Krzysztof Rachwalski Dyrektor Regionalny EE Jak bardzo jesteśmy zależni od danych i aplikacji? Veeam zapewnia dostępność norweskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk Krzysztof Jamiołkowski HP Storage Solutions Architect Bezpieczeństwo Danych Bezpieczeństwo danych to Dane podlegają wielu zagrożeniom Jakie problemy miałeś ostatnio?

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Pięć kluczowych czynników sprawnego odzyskiwania danych Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pięć kluczowych czynników sprawnego odzyskiwania danych Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Biała księga Pięć kluczowych czynników sprawnego odzyskiwania danych Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Autorzy: Jason Buffington, starszy analityk, oraz Monya Keane, analityk Czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie.

PROJEKT. Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie. C A S E STUDY PROJEKT Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie. Ogrom wyzwań, jaki nas spotyka w ramach pracy

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 Imponujące połączenie wydajności i energooszczędności 2 Prezentacja linii serwerów IBM System x M4 Rodzina serwerów IBM System x M4 Gdy Twoja firma

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

Zaufanie jest bardzo ważne. Nie chcemy, aby nasze projekty trafiły w niepowołane ręce.

Zaufanie jest bardzo ważne. Nie chcemy, aby nasze projekty trafiły w niepowołane ręce. Zaufanie jest bardzo ważne. Nie chcemy, aby nasze projekty trafiły w niepowołane ręce. Wszystkie dokumenty zawsze przy Tobie Zwiększ swoje możliwości współpracy Coraz częściej pracujemy w podróży, więc

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY KYOCERA TO: ECOSYS TASKALFA

PRODUKTY KYOCERA TO: ECOSYS TASKALFA WIELOFUNKCYJNE KOLOR JEDNYM Z GŁÓWNYCH POWODÓW, KTÓRYMI KIERUJESZ SIĘ PODCZAS WYBORU URZĄDZENIA JEST JAK NAJLEPSZE ODZWIERCIEDLENIE KOLORÓW? JEŚLI TAK, TO JESTEŚ W DOBRYM MIEJSCU! PRODUKTY KYOCERA TO:

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania kognitywne to nie tylko software...

Rozwiązania kognitywne to nie tylko software... Rozwiązania kognitywne to nie tylko software... Piotr Beńke Dyrektor działu Rozwiązań Sprzętowych IBM Polska Watson Warsaw Summit 2017 Dane transformują branże jak i zawody DANE SŁUŻBY ZDROWIA DANE RZĄDOWE

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Welcome to the waitless world. Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC

Welcome to the waitless world. Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC Przedstawiamy nową linię serwerów dla Linux Clouds & Clasters IBM Power Systems LC Kluczowa wartość dla klienta Specyfikacje S822LC Technical

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU HIMALAYA-IT ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa tel: +48 608 75.20.77 office@himalaya-it.com 1 W FUNKCJONOWANIU FIRMY Brak dostępu do aktualnych

Bardziej szczegółowo

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC WIRTUALIZACJA STACJI ROBOCZYCH W SEKTORZE MŚP Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC 1 Agenda Wspólna droga BZ WBK i EMC do chmury Zapotrzebowanie na stacje robocze w biznesie Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > dyski twarde > Model : Producent : Seagate Strona 1 TV PRZEMYSŁOWA > dyski twarde > Pojemność dysku 8TB Zaprojektowane dla systemów monitoringu z wieloma dyskami i dużą liczbą letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Toshiba EasyGuard w akcji: Toshiba EasyGuard lista kontrolna: Co zawiera Tecra A4?

Toshiba EasyGuard w akcji: Toshiba EasyGuard lista kontrolna: Co zawiera Tecra A4? Toshiba EasyGuard w akcji Toshiba EasyGuard w akcji: tecra a4 Toshiba EasyGuard lista kontrolna: Co zawiera Tecra A4? Profesjonalna wydajność multimediów w formacie panoramicznym Rozwiązanie Toshiba EasyGuard

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Zwiększ mobilność małej firmy z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Spójrzmy prawdzie w oczy: Twoi klienci i pracownicy są już w większości mobilni.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Sukces z Definicji. HP Storage Division. Macierze nowej generacji HP 3PAR StoreServe Nowoczesny backup dyskowy HP StoreOnce

Sukces z Definicji. HP Storage Division. Macierze nowej generacji HP 3PAR StoreServe Nowoczesny backup dyskowy HP StoreOnce Sukces z Definicji HP Storage Division Macierze nowej generacji HP 3PAR StoreServe Nowoczesny backup dyskowy HP StoreOnce Artur Pająk Storage Solution Architect Copyright 2012 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne?

Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne? Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne? Mariusz Grabowski / Marek Kozicki Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r. Zmiany w świecie danych Jak są konsekwencje?

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Matek Sobierajski 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

Oferta dysków twardych WD do centrów danych Ewolucja dysków o dużej pojemności

Oferta dysków twardych WD do centrów danych Ewolucja dysków o dużej pojemności Wysokopojemne dyski twarde, które pomogą Ci realizować nowatorskie idee. WD i logo WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach;

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Macierze All Flash. Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect

Macierze All Flash. Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect Innowacje w przetwarzaniu danych Macierze All Flash Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect Definicja macierzy Enterprise Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo