Zwiększamy efektywnośd zespołów projektowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiększamy efektywnośd zespołów projektowych"

Transkrypt

1 Zwiększamy efektywnośd zespołów projektowych Katalog szkoleo

2 Ścieżki rozwoju programisty Niezbędnik programisty Technologie G R U P Y S Z K O L E O Najlepsze strategie skutecznych programistów Perspektywa projektu

3 Niezbędnik programisty Technologie (Java) Projektowanie i modelowanie obiektowe Techniki pracy z kodem Wzorce projektowe i refaktoryzacja do wzorców Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven Development Modelowanie systemów informatycznych z użyciem UML Projektowanie architektury aplikacji biznesowych Tworzenie aplikacji w języku Java Tworzenia aplikacji desktopowych z użyciem biblioteki SWT i Eclipse RCP Tworzenie aplikacji internetowych Java EE z użyciem serwletów i JSP Tworzenie aplikacji z użyciem JSF Spring MVC i Spring WebFlow w tworzeniu aplikacji webowych Tworzenie aplikacji z użyciem GWT Trwałe przechowywanie danych biblioteki Hibernate Tworzenie aplikacji z użyciem EJB3 i JPA Trwałe przechowywanie danych z użyciem JPA Tworzenie aplikacji z użyciem Spring Framework Wprowadzenie do języka Scala Tworzenie aplikacji webowych z użyciem szkieletu Grails Warsztaty JSF/EJB/Struts2/Hibernate/Spring Framework Technologie (.NET) Wprowadzenie do języka C# i platformy.net Zaawansowane programowanie w.net z użyciem języka C# Tworzenie raportów na platformie.net SQL Server w praktyce programistycznej Najlepsze strategie skutecznych programistów Najlepsze strategie skutecznych programistów Skuteczna współpraca z Biznesem podczas zbierania i analizy wymagao Perspektywa projektu Continuous Integration - ciągła integracja w projekcie Przygotowanie zespołu do pracy w metodyce Scrum Pełnienie roli Scrum Master w zespole programistycznym Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie wymaganiami

4 Programowanie i modelowanie obiektowe [POB] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna konkretny język programowania na poziomie szkoleo JAVA lub NC#. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 50%, wykład 50%. Wielkośd grupy: do 10 osób. Języki: Java, C#, C++, inne według potrzeb. To szkolenie może byd łączone ze szkoleniami: JAVA, NC#. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Modelowanie świata rzeczywistego Wybrane elementy UML Podstawowe składniki obiektowości Najlepsze techniki programowania obiektowego Programowanie obiektowe w praktyce Programowanie proceduralne a obiektowe Dziedzina problemu i obiekty dziedziny Obiekty niedziedzinowe Diagram klas Modelowanie struktury dziedziny problemu Diagram sekwencji Modelowanie dynamiki dziedziny problemu Klasy i obiekty Enkapsulacja Klasy abstrakcyjne, dziedziczenie Interfejsy Polimorfizm Definiowanie i przestrzeganie odpowiedzialności Dzielenie interfejsów Tworzenie kodu otwartego na rozbudowę i zamkniętego na zmiany Odwracanie zależności Co oznacza programowanie poprzez interfejsy? Kompozycja a dziedziczenie Wyodrębnianie obiektów niedziedzinowych Programowanie współpracy pomiędzy obiektami Relacja całośd-częśd Obiekty pomocnicze typu Helper oraz Util Obsługa błędów za pomocą mechanizmu wyjątków Antywzorce programowania obiektowego Przegląd najczęściej używanych bibliotek narzędziowych

5 Techniki pracy z kodem [NSKOD] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna konkretny język programowania na poziomie szkoleo JAVA lub NC#. Uczestnik zna programowanie obiektowe na poziomie szkolenia POB. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia -70 %, wykład -30 %. Wielkośd grupy: do 10 osób. Język: Java, C#, C++, inne według potrzeb. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Software Cratsmanship Programowanie obiektowe Klasy i ich stan Idea Software Craftsmanship Koszt złej jakosci kodu Efektywnośd pracy z kodem Kiedy kod jest naprawdę obiektowy Zasada SOLID Kompozycja a dziedziczenie Odpowiedzialnośd klas, metod, pakietów, modułów Czego można się nauczyd z wzorców projektowych Inversion of Control oraz Dependency Injection Modele architektoniczne Architektury wielowarstwowe Poprawnie zdefiniowana klasa Hermetyzacja i izolowanie zmian Nazywanie klas i metod Kiedy używad interfejsów i klas abstrakcyjnych Wzorce implementacyjne: Value Object, Implementator, Contitional, Delegation, Pluggable Selector, Library Class Przechowywanie stanu Wzorce implementacyjne: Direct Access, Indirect Access, Collecting Parameter, Optional Parameter, Eager Initialization Antysymetria danych i obiektów Prawo Demeter Data Transfer Object

6 Czytelnośd kodu Obsługa sytuacji wyjątkowych Wybrane zagadnienia testowania jednostkowego Refaktoryzacja Reguły tworzenia czytelnych nazw Nazwy a dziedzina problemu Nazwy a kontekst Małe funkcje Jeden poziom abstrakcji Argumenty funkcji i zwracany typ a nazwa funkcji Efekty uboczne Zapytania i polecenia Don t Repeat Yourself Czy komentarze są potrzebne? Zen tworzenia komentarzy Komentarze a refaktoryzacja Wyjątki a wyniki zwracane Kontrolowane czy niekontrolowane wyjątki? Tworzenie hierarchii wyjątków Obsługa referencji null Dostarczanie kontekstu Praktyki tworzenia konstrukcji try-catch-finally Test-Driven Development - rewolucja w programowaniu W TDD nie chodzi o testowanie Red-green-refactor czyli TDD w 15 minut Zasady tworzenia testów jednostkowych Jak utrzymywad testy? Idea refaktoryzacji Cztery podstawowe techniki refaktoryzacji Techinka dekompozycji algorytmu Małe kroki Kiedy refaktoryzacja jest opłacalna? Refaktoryzacja w projektach odziedziczonych

7 Wzorce projektowe i refaktoryzacja do wzorców *WP+ PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. Uczestnik za zagadnienia programowania obiektowego na poziomie szkolenia POB. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - %, wykład %. Wielkośd grupy: ok. 10 osób. Język: Java, C#, C++, inne na życzenie. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie do wzorców projektowych Jakośd kodu źródłowego Refaktoryzacja Pojęcie wzorca projektowego Historia rozwoju wzorców projektowych Klasyfikacja wzorców projektowych Wyznaczniki jakości kodu źródłowego Code smells Antywzorce programowania obiektowego Kod otwarty na rozszerzanie, kod zamknięty na zmiany Praktyki poprawiające jakośd kodu źródłowego Silne zależności w kodzie źródłowym Techniki osłabiania zależności Programowanie poprzez interfejsy o Definiowanie interfejsów o Dzielenie interfejsów o Rozszerzanie interfejsów o Wersjonowanie interfejsów o Interfejs retrospekcyjny Kompozycja a dziedziczenie Wstrzykiwanie zależności Dług techniczny Naturalny porządek refaktoryzacji Komponowanie metod: Extract Method, Inline Method, Inline Temp, Replace Temp with Query, Introduce, Explaning Variable, Split Temporary Variable, Extract Method with Method Object, Substitute Algorithm Przenoszenie kodu: Move Method, Move Field, Extract

8 Wzorce GoF Język wzorców architekturze aplikacji Class, Inline Class, Hide Delegate, Remove Middle Man, Introduce Foreign Method, Introduce Local Extension Upraszczanie wyrażeo warunkowych: Decompose Conditional, Consolidate Conditional Expression, Consolidate Duplicated Conditional Fragments, Remove Control Flag, Replace Nested Conditional with Guard Clauses, Replace Conditional with Polymorphism, Introduce Null Object, Introduce Assertion Wzorce kreacyjne: Simple Factory, Factory Method, Builder, Abstract Factory, Prototype Wzorce behawioralne: Command, Strategy, Observer, Chain of Responsibility, Template Method, Iterator, Mediator, Visitor, State, Memento Wzorce strukturalne: Adapter, Decorator, Facade, Proxy, Bridge, Composite, Flyweight Współpraca pomiędzy wzorcami Strategie implementacji wzorców Różnice pomiędzy podobnymi wzorcami Model dziedziny Warstwy w aplikacji, różne modele warstwowe Kontenery aplikacji Wzorce dostępu danych: Table Data Gateway, Object- Relational Mapping, Repository Wzorce warstwy prezentacji: Model View Controller, Model View Presenter Wzorce dziedziny problemu: Domain Model, Exposed Domain Model Antywzorzec Anemic Domain Model Wzorce modelu zdarzeniowego: Domain Event, Agreement Dispatcher Wzorce stanu tymczasowego: Audit Log, Temporal Object, Snapshot

9 Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven Development [TDD] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna konkretny język programowania na poziomie szkoleo JAVA lub NC#. Uczestnik zna programowanie obiektowe na poziomie szkolenia POB. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. Języki programowania: Java, C#, C++, inne według potrzeb. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM JAVA/C# Wprowadzenie do TDD xunit jako narzędzie testowania Wzorce testowania xunit Cykl programowania Cykl TDD red-green-refactor Programowanie przyrostowe Zasady tworzenia testów jednostkowych Przykład pracy z użyciem TDD Tworzenie testów jednostkowych z użyciem xunit Wybrane atrybuty konfiguracji [Ignore] Wybrane asercje xunit Assert.that Testowanie pozytywne Testowanie negatywne Testowanie wyjątków Wzorce TDD Co testowad Testowanie stanu Testowanie zachowania Asercja stanu koocowego Asercja pomocnicza Asercja delta Asercja własna Asercja interakcji

10 Zasady TDD Refaktoring w kontekście TDD Testowalny kod Mockito/Moq jako narzędzie do tworzenia mocków Testowanie end-to-end Behaviour-Driven Development Testowanie integracyjne Testowanie z udziałem komponentów zewnętrznych Warsztat praktyczny Metoda fabryki Klasy pomocnicze Matka obiektów Testy parametryzowane Autopodstawianie Uprzywilejowany dostęp Dodatkowy konstruktor Podklasa na potrzeby testu Strategie testowania o Ogół - szczegół o Znane - nieznane o Ścieżka pozytywna negatywna Strategie implementacji o Faking it o Traingulation o Obvious implementation Pojęcia TDD o Fixture o Test doubles (Stubs/Fakes/Mocks) o Testowanie stanu i interakcji Refaktoryzacje przydatne w TDD Elementy refaktoryzacji do wzorców projektowych Paradygmaty testowalnego kodu Refaktoryzacja testów jednostkowych Usuwanie redundancji w testach Kompozycja i dziedziczenie a TDD Elementy statyczne i singletony Izolowanie i wstrzykiwanie zależności Architektura warstwowa Cykl życia mocka w Mockito/Moq Testowanie zachowania Stubbing Weryfikacja ilości wywołao Testowanie akceptacyjne Testowanie end-to-end Jakośd zewnętrzna i wewnętrzna Dobre praktyki testowania end-to-end Wprowadzenie do BDD Testowanie zachowania BDD a User Stories Specyfikacja poprzez przykłady Testowanie dostępu do danych Narzędzie xdbunit Testowanie transakcji Strategie testowania z udziałem komponentów zewnętrznych Warstwa adapterów Inkrementacyjny rozwój przykładowego systemu z użyciem TDD

11 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM C++ Wprowadzenie do TDD CPPUNIT jako narzędzie testowania Wzorce testowania xunit Praktyki TDD Cykl programowania Cykl TDD red-green-refactor Programowanie przyrostowe Zasady tworzenia testów jednostkowych Przykład pracy z użyciem TDD Tworzenie testów jednostkowych z użyciem CPPUNIT Wybrane atrybuty konfiguracji CPPUNIT CPPUNIT_TEST_SUITE CPPUNIT_TEST Metoda setup() Metoda teardown() CPPUNIT_TEST_EXCEPTION CPPUNIT_TEST_FAIL Wybrane asercje CPPUNIT CPPUNIT_ASSERT Testowanie pozytywne Testowanie negatywne Testowanie wyjątków Wzorce TDD Co testowad Testowanie stanu Testowanie zachowania Asercja stanu koocowego Asercja pomocnicza Asercja delta Asercja własna Asercja interakcji Metoda fabryki Klasy pomocnicze Matka obiektów Testy parametryzowane Autopodstawianie Uprzywilejowany dostęp Dodatkowy konstruktor Podklasa na potrzeby testu Strategie testowania o Ogół - szczegół o Znane - nieznane o Ścieżka pozytywna negatywna Strategie implementacji o Faking it o Traingulation o Obvious implementation Pojęcia TDD

12 Refaktoring w kontekście TDD Testowalny kod gmock jako narzędzie do tworzenia mocków Testowanie end-to-end Behaviour-Driven Development Testowanie z udziałem komponentów zewnętrznych Warsztat praktyczny o o o Fixture Test doubles (Stubs/Fakes/Mocks) Testowanie stanu i interakcji Refaktoryzacje przydatne w TDD Elementy refaktoryzacji do wzorców projektowych Paradygmaty testowalnego kodu Refaktoryzacja testów jednostkowych Usuwanie redundancji w testach Kompozycja i dziedziczenie a TDD Elementy statyczne i singletony Izolowanie i wstrzykiwanie zależności Architektura warstwowa Cykl życia mocka w gmock Testowanie zachowania Stubbing Weryfikacja ilości wywołao Testowanie akceptacyjne Testowanie end-to-end Jakośd zewnętrzna i wewnętrzna Dobre praktyki testowania end-to-end Wprowadzenie do BDD Testowanie zachowania BDD a User Stories Specyfikacja poprzez przykłady Strategie testowania z udziałem komponentów zewnętrznych Warstwa adapterów Inkrementacyjny rozwój przykładowego systemu z użyciem TDD

13 Modelowanie systemów informatycznych z użyciem UML [UML] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik posiada pewne doświadczenie w programowaniu systemów informatycznych. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 50%, wykład 50%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Język modelowania UML w analizie Struktura systemu Dynamika systemu Pragmatyczne podejście do UML Czym jest UML? Główne składniki Modele a diagramy Narzędzia do UML Diagramy UML Modelowanie w projektach IT Analiza z wykorzystanie UML Diagram przypadków użycia Diagram aktywności Biznesowy diagram klas Modele techniczne Diagram komunikacji Stereotypy analityczne Diagram komponentów Diagram klas Diagram klas a kod źródłowy Diagram Struktur złożonych (Composite Structure Diagram) Diagram sekwencji Diagram komunikacji Diagram czasowy (Timing) Diagram przeglądu interakcji (Intraction Overview) Diagram aktywności Diagram stanów Ile UML jest potrzebne? Dokumentacja jako uzupełnienie komunikacji międzyludzkiej Użytecznośd diagramów

14 Projektowanie architektury aplikacji biznesowych [ARCH] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna wzorce projektowe na poziomie szkolenia WP. Uczestnik posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu systemów informatycznych. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 2 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 30%, wykład 70%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Strukturyzowanie kodu Dostęp do danych Zarządzanie zasobami i wydajnośd Orientacja na użytkownika Domain Model Domain Object Architektura warstwowa Architektura Mikrokrernel Architektura Shared Repository Architektura Blackboard Architektura Plug-In Domeny obiektowe i nieobiektowe Data Access Layer Table Data Gateway, Data Access Object Active Record Repository Object/Relational Mapping [opcja] JPA użyteczne wskazówki *opcja+ Deklaratywna obsługa transakcji Lookup Remote Proxy, Virtual Proxy Task Coordinator Resource Pool, Resource Cache Flyweight, Transfer Object Logika po stronie aplikacji czy bazy danych? Model View Controller, MVC a MVP Presentation Abstraction Control Data Context Interaction

15 Rodzaj systemu a architektura Proces tworzenia architektury Dokumentowanie architektury Aplikacje webowe Aplikacje desktopowe Aplikacje embedded entertiment (mobilne) Aplikacje embedded przemysłowe Języki programowania dedykowane do konkretnej architektury Domain Sepcific Languages w architekturze Modelowanie dziedziny problemu Kaskadowy proces projektowania architektury Zwinne podejście do tworzenia architektury Domain Driven Desing Prototypy Proof of Concept Nieformalne diagramy Diagram komponentów Diagram wdrożenia Diagram klas Konceptualny i implementacyjny model systemu Diagram sekwencji Elementy objaśniające i dokumentujące Kiedy i jak używad modeli i diagramów? [opcja] Przegląd technologii Java EE -

16 Tworzenie aplikacji w języku Java [JAVA] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik posiada umiejętnośd programowania w dowolnym języku. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 5 x 8h Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie do języka Java Kolekcje obiektów Typy generyczne Mechanizm obsługi wyjątków Operacja wejścia/wyjścia Trwałe przechowywanie danych Wprowadzenie do platformy Java: platforma Java, maszyna wirtualna, kompilator, dokumentacja Javadoc Składnia języka Java: typy danych, budowa klasy pola, metody, instrukcje sterujące, zmienne obiektowe, operatory, tablice, zasady tworzenia identyfikatorów Java i UML krótkie wprowadzenie do UML, odzwierciedlenie klas Java na diagramie klas UML Tablice obiektów Listy, zbiory, mapy, kolejki Iterowanie po kolekcjach Metody generyczne Interfejsy i klasy generyczne Konsekwencje generyczności Najczęstsze zastosowania typów generycznych Wyjątki sprawdzalne Wyjątki niesprawdzalne Przechwytywanie i obsługa wyjątków Posługiwanie się własnymi wyjątkami Strumienie wejściowe i wyjściowe Reader/Writer Reprezentowanie zasoby poprzez klasę File Praca z plikami tekstowymi i binarnymi Praca z konsolą, klasa Scanner Serializacja obiektów Współpraca z relacyjnymi bazami danych - wprowadzenie do JDBC, uzyskanie połączenia, klasy typu Connection, Statement, PreparedStatement, ResultSet, wzorzec DAO

17 Interfejs użytkownika Obsługa wielowątkowości Przydatne biblioteki Tekstowy interfejs użytkownika strumienie standardowego wejścia i standardowego wyjścia, metoda printf, klasa DateFormat, SimpleDateFormatter, NumberFormat Biblioteka Swing wprowadzenie do Swing, model komponentowy, klasa JFrame, budowanie złożonych interfejsów z użyciem klas typu LayoutManager, komponenty widoku: pola tekstowe, listy, pola wyboru, panele i inne, model zdarzeniowy w Swing klasy typu Listener Aplikacja otwarta na szybką zmianę interfejsu użytkownika sposób wykorzystania architektury trójwarstwowej i wzorca MVC do tworzenia skalowalnych i łatwych w utrzymaniu klas interfejsu użytkownika Obsługa wątków w języku Java Synchronizowanie dostępu do zasobów Klasy biblioteczne wspomagające obsługę wielowątkowości Biblioteki narzędziowe apache-commons

18 Tworzenia aplikacji desktopowych z użyciem biblioteki SWT i Eclipse RCP [JSWT] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java poziomie szkolenia JAVA. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Biblioteka SWT i WindowBuilderPro Komponenty i zdarzenia Zarządcy rozkładu Przeglądarki JFace Okna dialogowe, kreatory, menu, kolory, czcionki SWT jako alternatywa dla Swing i AWT Założenia i konsekwencje architektury SWT JFace rozszerzenia dla SWT Narzędzie WindowBuilderPro Komponenty graficzne Hierarchia komponentów Style komponentów Kontenery Rozmieszczanie komponentów Mechanizm obsługi zdarzeo Rejestrowanie obiektu nasłuchującego Problemy z bezwzględnym rozmieszczaniem komponentów FillLayout RowLayout GridLayout, GridData Wsparcie dla zarządców rozkładu w WindowBuilderPro Kontener Composite FormLayout, FormData, FormAttachement StackLayout Tabele i TableLayout Viewer Framework Przeglądarki: ListViewer, ComboViewer, TableViewer, TreeViewer Okna dialogowe SWT i JFace MessageBox, DirectoryDialog, FileDialog, MessageDialog, InputDialog

19 Bindowanie w JFace Wielowątkowośd w JFace Tworzenie własnych komponentów Pozostałe elementy SWT i JFace Własne okna dialogowe Wsparcie JFace dla kreatorów; interfejsy IWizard, IWizardPage Komponenty: Menu, MenuItem Style menu Menu wielopoziomowe Akcje i skróty dla pozycji menu Menu kontekstowe Klasy: Image, Font,Color Przyciski z ikonami Wycieki pamięci związane z zasobami graficznymi Strategie zwalniania zasobów Narzędzie Sleak Klasa RGB Podstawowe obiekty JFace Data Binding Bindowanie klasy Bindowanie kolekcji Konwersja danych Walidacja danych, własne walidatory Wsparcie WindowBuilderPro dla bindowania Uruchamianie zadao w wątku UI Komponent ProgressBar Asynchroniczne uruchamianie zadao Dziedziczenie po elementach biblioteki SWT Dostosowywanie właściwości własnych komponentów Zwalnianie zasobów we własnych komponentach Zakładki SashForm ExpandBar, ExpandItem ToolBar, ToolItem

20 Tworzenie aplikacji internetowych Java EE z użyciem serwletów i JSP [JWEB] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Serwlety JSP Wprowadzenie do Java EE Architektura Java EE Zasada działania aplikacji internetowych Cienki klient Przegląd HTTP i HTML Podstawy tworzenia serwletów GenericServlet, ServletRequest, ServletResponse HttpServletRequest, HttpServletResponse, HttpServlet Formularze HTML Model żądanie-odpowiedź Nagłówki, metody GET i POST Cykl życia serwletu o init() o service() o destroy() Przetwarzanie parametrów RequestDispatcher ServletContext i atrybuty Obsługa błędów Architektura JSP Znaczniki i wyrażenia JSP Cykl życia JSP MVC w aplikacjach internetowych Model 1 i Model 2 Zasięg żądania, aplikacji, sesji i strony Znaczniki <jsp:usebean>, <jsp:getproperty>, <jsp:setproperty>, <jsp:include>, <jsp:forward> Tworzenie własnych znaczników

21 Zaawansowane elementy serwletów i JSP HTTP jako protokół bezstanowy Pola ukryte w formularzach Ciasteczka (cookies) Zarządzanie sesją, korzystanie z HttpSession Używanie sesji w komunikacji między serwletami i JSP Obsługa wyjątków na stronach JSP Dyrektywy page, include, deklaracje importu Zagadnienia wielowątkowości w środowisku serwletów Biblioteka JSTL o Wyrażenia o Typy o Operatory o Obiekty niejawne Filtry i ich zastosowanie Przykłady szkieletów aplikacji opartych o serwlety i JSP

22 Tworzenie aplikacji z użyciem JSF [JSF] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. Uczestnik zna zagadnienia tworzenia aplikacji webowych na poziomie szkolenia JWEB. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 2 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wstęp do Java Server Faces Przepływ sterowania i cykl przetwarzania żądania Logika interfejsu użytkownika Komponenty wizualne Konwersja typów i walidacja danych, obsługa błędów Narzędzia pomocnicze i integracja z innymi technologiami Aplikacje webowe w technologii JEE Wzorzec MVC Wzorzec Service to Worker i szkielety aplikacji Założenia Java Server Faces Fazy przetwarzania żądania Klasy FacesServlet i FacesContext Reguły nawigacji, outcomes Konfigurowanie przepływu sterowania Managed Beans, Backing Beans, zakresy beanów Expression Language Model zdarzeniowy Obsługa zdarzeo Biblioteki znaczników Współpraca z Backing Beans Tabele danych Wbudowana konwersja typów Własne konwertery Walidacja po stronie użytkownika Walidacja po stronie serwera Wyświetlanie komunikatów błędów Własne walida tory Współpraca z EJB Współpraca ze Spring Framework Współpraca z JPA

23 Spring MVC i Spring WebFlow w tworzeniu aplikacji webowych [JWF] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. Uczestnik zna zagadnienia tworzenia aplikacji webowych na poziomie szkolenia JWEB. Uczestnik zna bibliotekę Spring Framework na poziomie szkolenia JSPR. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Spring MVC ogólna charakterystyka Podstawy Spring MVC Zaawansowane możliwości Spring MVC Spring Web Flow Podstawowe aspekty Spring Web Flow Zaawansowane możliwości SWF Kilka zdao na temat Springa Po co nam n-ty framework webowy? Architektura i rodzaje frameworków webowych Zalety i wady różnych podejśd w konkretnych implementacji Budowa aplikacji Spring MVC Obsługa żądao Obsługa formularzy Walidacja danych Obsługa wyjątków Lokalizacja aplikacji Budowanie widoków w oparciu o szablony Generowanie odpowiedzi innej niż HTML użycie AJAX w Spring MVC Walidacja danych mechanizmy Spring Walidacja danych JSR 303 Testowanie aplikacji opartej o Spring MVC Podstawowe pojęcia Możliwośc Springi Web Flow Definicja przepływu Zmienne i ich zasięgi Rodzaje stanów Stany decyzyjne Przebiegi zagnieżdżone

24 Zabezpieczenie aplikacji opartej o Spring MVC oraz Spring Web Flow Konfiguracja Spring Security Dostawcy uwierzytelniania Zabezpieczanie zasobów aplikacji webowej Zabezpieczanie na poziomie metod Zabezpieczenia na poziomie stron JSP

25 Tworzenie aplikacji z użyciem GWT [JGWT] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. Uczestnik zna zagadnienia tworzenia aplikacji webowych na poziomie szkolenia JWEB. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Tworzenie warstwy interfejsu w GWT Ext GWT Architektura Java EE Zasada działania aplikacji internetowych Cienki klient Przegląd HTTP i HTML Podstawy tworzenia serwletów Programowanie komponentowo-zdarzeniowego Komponenety GWT o przyciski o hiperlinki GWT o komponenty tekstowe o komponenty wyboru o komponenty list o zachowanie komponentów o konfiguracja komponentów Organizacja interfejsu w GWT o zarządzanie rozkładem elementów o panele w GWT o FlowingPanel o DockingPanel o FlexTable o Grid o PopupPanel o okna dialogowe Zdarzenia i słuchacze Formatowanie ciągów znakowych Tworzenie własnych komponentów Czym się wyróżnia Ext GWT

26 Warstwa logiki i integracja z warstwą interfejsu Internacjonalizacja Bezpieczeostwo aplikacji Testowanie i optymalizacja działania aplikacji Zdarzenia Ext GWT Komponenty Ext GWT Model oraz BeanModel Obiektu ładujące Obiekty proxy i reader Architektura MVC kontrolery i widoki Zasada komunikacji warstwy interfejsu z warstwą logiki Podstawy XML-RPC / GWT-RPC Tworzenie serwisów przy pomocy biblioteki GWT Wywoływanie serwisów Obsługa sytuacji wyjątkowych Tworzenie serwisów we frameworkach JEE Wprowadzenie i18n w aplikacji internetowej Dynamiczne i statyczne podstawianie ciągów znakowych Określanie bieżącego locale Uwierzytelnianie użytkownika Kontrola dostępu do zasobów Obsługa sesji Zapobieganie atakom typu XSS Testowanie warstwy klienckiej aplikacji Dzielenie aplikacji na fragmenty pobierane asynchronicznie Optymalizacja wielkości aplikacji oraz czasu kompilacji Optymalizacja wywołao RPC Wykrywanie wąskich gardeł aplikacji w warstwie klienckiej (analiza kodu Javascript) Testowanie warstwy serwerowej aplikacji

27 Trwałe przechowywanie danych biblioteki Hibernate [JHB] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40 %. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Hibernate w praktyce Zapytania Relacje i dziedziczenie Koncepcja mapowania relacyjno-obiektowego Przegląd biblioteki Hibernate Architektura Mapowania oparte o POJO Podstawy konfiguracji o Plik hibernate.cfg.xml o Konfiguracja SessionFactory o Parametry konfiguracji Interfejs Session i jego zadania Operacje CRUD Mapowanie klas klasy encji Mapowania XML i adnotacje Generatory identyfikatorów Typy wbudowane Hibernate Cykl życia obiektu trwałego Konfigurowanie dziennika zdarzeo (log4j) Wprowadzenie do Hibernate Query Language Interfejs Query Tworzenie i używanie zapytao Zapytania nazwane, projekcje i agregaty Zapytania poprzez kryteria (Criteria API) Przegląd relacji Mapowanie kolekcji wartości Mapowanie: 1:N, N:1, 1:1, N:N Mapowanie relacji Relacje jedno- i dwukierunkowe Inwersja w relacji Kaskadowośd Wczesne i opóźnione ładowanie Mapowanie dziedziczenia

28 Hibernate a JPA Zagadnienia zaawansowane o o o Strategia tabela na klasę Strategia tabela na podklasę Strategia tabela na klasę konkretną Przegląd Java Persistence API Powiązanie między Hibernate a JPA Adnotacje JPA Przegląd transakcji Hibernate Transaction API Blokowanie optymistyczne i wersjonowanie Implementacja metod hash() i equals() Cache Wydajnośd

29 Tworzenie aplikacji z użyciem EJB3 i JPA [JEJBJPA] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Komponenty sesyjne Komponenty sterowane komunikatami (opcja) EJB w architekturze Java EE Przegląd EJB o Komponenty sesyjne o Obiekty encyjne o Komponenty sterowane zdarzeniami Przegląd o Usługi kontenera o Komponenty stanowe i bezstanowe o Definiowanie komponentu sesyjnego adnotacje EJB o Implementacja, interfejsy zdalny i lokalny Model wdrożeniowy: ejb-jar, EAR, kontener JNDI o Koncept JNDI o InitialContext o JNDI w praktyce Tworzenie klienta EJB3 Wstrzykiwanie zależności w EJB3 Korzystanie z zasobów poprzez kontener Cykl życia komponentu sesyjnego oraz interceptory Stanowe komponenty sesyjne tworzenie, cykl życia, aktywacja i pasywacja Usługa mechanizmu Timer Przegląd systemów opartych o komunikaty o Komunikacja poprzez kolejki i kanały tematyczne Przegląd JMS API o ConnectionFactory o Przesyłanie komunikatów JMS

30 Transakcje i bezpieczeostwo Współpraca z relacyjnymi bazami danych o Klient JMS Komponenty MDB o Założenia o o Przykład komponentu MDB o Konfiguracja activeconfig Transakcje o Przegląd koncepcji związanych z systemami transakcyjnymi o Deklaratywne zarządzanie transakcjami o Atrybuty transakcji o Zasięg transakcji Przegląd zagadnieo bezpieczeostwa w systemach rozproszonych o Bezpieczeostwo obsługiwane w sposób programistyczny Wprowadzenie do JDBC Uzyskanie połączenia Klasy o Connection o Statement o PreparedStatement o ResultSet Wzorzec DAO Wprowadzenie do JPA JPA w praktyce Zapytania Relacje i dziedziczenie Koncepcja mapowania relacyjno-obiektowego Podstawy mapowania Przegląd JPA Architektura warstw dostępu do danych Mapowania oparte o POJO Podstawy konfiguracji EntityManager o Rola EntityManager w JPA o Cykl życia o Najważniejsze składniki API Jednostki trwałości (PersistenceUnit i ich konfiguracja Operacje CRUD Mapowanie klas klasy encji Mapowania Generatory identyfikatorów Typy wbudowane Cykl życia obiektu trwałego Wprowadzenie do Java Persistence Query Language Interfejs Query Tworzenie i używanie zapytao Zapytania nazwane, projekcje i agregaty Zapytania poprzez kryteria (Criteria API) Przegląd relacji

31 Optymalizacja Zagadnienia zaawansowane Mapowanie kolekcji wartości Mapowanie: 1:N, N:1, 1:1, N:N Mapowanie relacji Relacje jedno- i dwukierunkowe Inwersja w relacji Kaskadowośd Wczesne i opóźnione ładowanie Mapowanie dziedziczenia o Strategia tabela na klasę o Strategia tabela na podklasę o Strategia tabela na klasę konkretną Techniki optymalnego mapowania Cache (zapytao, encji) Pułapki lazy loadingu (n+1 select problem) Unikanie pobierania nadmiernych danych - rozwiązania Blokowanie optymistyczne i wersjonowanie Cache Wydajnośd Zagadnienia projektowe

32 Trwałe przechowywanie danych z użyciem JPA *JPA+ PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 2 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Wprowadzenie do JPA JPA w praktyce Zapytania Wprowadzenie do JDBC Uzyskanie połączenia Klasy o Connection o Statement o PreparedStatement o ResultSet Wzorzec DAO Koncepcja mapowania relacyjno-obiektowego Podstawy mapowania Przegląd JPA Architektura warstw dostępu do danych Mapowania oparte o POJO Podstawy konfiguracji EntityManager o Rola EntityManager w JPA o Cykl życia o Najważniejsze składniki API Jednostki trwałości (PersistenceUnit i ich konfiguracja Operacje CRUD Mapowanie klas klasy encji Mapowania Generatory identyfikatorów Typy wbudowane Cykl życia obiektu trwałego Wprowadzenie do Java Persistence Query Language Interfejs Query Tworzenie i używanie zapytao Zapytania nazwane, projekcje i agregaty

33 Zapytania poprzez kryteria (Criteria API) Relacje i dziedziczenie Optymalizacja Zagadnienia zaawansowane Przegląd relacji Mapowanie kolekcji wartości Mapowanie: 1:N, N:1, 1:1, N:N Mapowanie relacji Relacje jedno- i dwukierunkowe Inwersja w relacji Kaskadowośd Wczesne i opóźnione ładowanie Mapowanie dziedziczenia o Strategia tabela na klasę o Strategia tabela na podklasę o Strategia tabela na klasę konkretną Techniki optymalnego mapowania Cache (zapytao, encji) Pułapki lazy loadingu (n+1 select problem) Unikanie pobierania nadmiernych danych - rozwiązania Transakcje Blokowanie optymistyczne i wersjonowanie Cache Wydajnośd Użyteczne praktyki

34 Tworzenie aplikacji z użyciem Spring Framework *JSPR+ PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Spring Framework Core Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection) Walidacja Spring Programowanie aspektowe Zalety i wady platformy Java EE Zadania postawione przed Spring Framework o Kontrola tworzenia obiektów o Tworzenie aplikacji internetowych o Wsparcie dla trwałości danych o Programowanie aspektowe o Integracja z innymi bibliotekami Programowanie komponentowe oparte o interfejsy JavaBeans i POJO nowe spojrzenie Spring jako fabryka Inversion of control Konfiguracja XML Konfiguracja z użyciem adnotacji Programistyczne korzystanie z fabryki Singletony i prototypy Inicjalizacja stanu początkowego obiektu Koncepcja wstrzykiwania zależności Składanie obiektów Automatyczna konfiguracja (autowiring) Aliasy Kolejnośd tworzenia obiektów Cykl życia obiektów Zdarzenia kontenera Walidatory Obiekty błędów ValidationUtils; komunikaty błędów i ich lokalizacja Koncepcja programowania aspektowego i zastosowanie Deklarowanie aspektów

35 Trwałośd danych Deklarowanie punktów przecięcia o Wyrażenia AspectJ Deklarowanie advice o przed (before) o po (after) o po wyrzuceniu wyjątku (after throwing) o przed i po (around) Wprowadzanie funkcjonalności Wzorzec DAO Hierarchia DaoSupport Hierarchia DataAccessHierarchy JDBC DAO, JDBC Template, RowMapper Hibernate DAO Transakcje

36 Wprowadzenie do języka Scala [JSCALA] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik posiada umiejętnośd programowania w dowolnym języku. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 2 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie do języka Scala Podstawowe elementy języka Zaawansowane elementy języka Scala Cele postawione przed językiem Scala Narzędzia do pracy w języku Scala Przegląd języka: o zmienne, o funkcje, o pętle, o instrukcje warunkowe, o iterowanie, o tablice, o listy, o krotki, o zbiory, o mapy. Klasy i obiekty Typy i operacje Obiekty funkcyjne Instrukcje sterujące Funkcje i domknięcia Tworzenie abstrakcji Kompozycja i dziedziczenie Hierarchia klas języka Scala Cechy (ang. traits) Pakiety i importy Listy Kolekcje Asercje i testy jednostkowe Obiekty stanowe Parametryzacja typu Konwersje niejawne

37 Interfejs użytkownika Parametry Wyrażenia typu for Wyłuskiwacze (ang. extractors) Adnotacje Praca z XML Parsery Programowanie GUI Panele Obsługa zdarzeo

38 Tworzenie aplikacji webowych z użyciem szkieletu Grails [JGR] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język Java na poziomie szkolenia JAVA. Uczestnik zna zagadnienia tworzenia aplikacji webowych na poziomie szkolenia JWEB. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie do języka Groovy Framework Grails Praca z danymi Czym wyróżnia się język Groovy? Język Groovy a język Java Instalacja języka Groovy Narzędzia związane z językiem Groovy Podstawowe konstrukcje językowe Deklaracja klas Używanie asercji Przeciążanie operatorów Ciągi znakowe Kolekcje: listy i mapy Domknięcia Integracja Groovy i Java Metaprogramowanie Meta Object Protocol ExpandoMetaClass Testowanie w języku Groovy GroovyTestCase Mock Object i Stubs Wprowadzenie do Grails Architektura Grails Przegląd struktury projektu Katalogi dla klas modelu, kontrolerów i widoków Konfiguracja źródła danych Logowanie Przydatne narzędzia Mapowanie relacyjno-obiektowe GORM Definiowanie właściwości

39 Piaskownica (ang. scaffolding) Obiekty kontrolerów Widok w aplikacjach Grails Ajax w aplikacjach Grails Zagadnienia zaawansowane Ograniczenie i walidacja Odwzorowywanie relacji Operacje usuwania, tworzenia, aktualizacji i wyszukiwania danych Dynamiczne zapytania Połączenie do biblioteki Hibernate Dynamiczne prototypowanie Dynamiczne operacje Tworzenie kontrolerów Tworzenie widoków Domyślne akcje Praca z atrybutami żądania Zasięg Flash Wiązanie danych Konwersja danych Generowanie odpowiedzi Interceptory dla akcji Wprowadzenie do Groovy Server Pages Skryplety Dynamiczne znaczniki Szablony Rozłożenie widoków Stronicowanie Tworzenie własnych znaczników Podstawy Ajaxa Obsługa zdarzeo Znaczniki wspierające Ajaxa Obsługa transakcji Usługi Dependency Injection Integracja z Hibernate Dependency Injection z użyciem biblioteki Spring Najlepsze praktyki

40 Warsztaty JSF/EJB/Struts2/Hibernate/Spring Framework [WORK] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik ma podstawową wiedzę i doświadczenie w obszarze technologii, w oparciu o którą prowadzone będą warsztaty PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: zależnie od potrzeb. Forma zajęd: Dwiczenia -80 %, wykład 20%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Warsztaty doskonalenia umiejętności Technologie do wyboru: SWT i Eclipse RCP Serwlety i JSP Tworzenie aplikacji z użyciem JSF Spring MVC i Spring WebFlow GWT Hibernate EJB3 i JPA JPA Spring Framework Grails SQL Server

41 Wprowadzenie do języka C# i platformy.net *NC#+ PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik potrafi programowad w dowolnym języku. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie do platformy.net Język C# Programowanie obiektowe Programowanie WinForms Przegląd architektury.net Przegląd środowiska programistycznego MS Visual Studio.NET 2008 Struktura aplikacji Deklarowanie stałych i zmiennych Typy wbudowane i własne Konwersja typów Operatory logiczne Deklarowanie tablic, inicjalizacja danymi Używanie wyjątków Obsługa parametrów konsoli Definiowanie klas Deklarowanie obiektów Dziedziczenie klas Klasy sealed Klasy wewnętrzne Metody Przestrzenie nazw Konstruktory i destruktory Tworzenie i niszczenie obiektów Interfejsy Kwalifikowanie dostępu Enkapsulacja danych Budowa złożonej aplikacji Posługiwanie się modułami Referencje gotowych dll Testowanie aplikacji Właściwości formularzy

42 Najpopularniejsze okienka dialogowe FileOpen Print MessageBox Color Organizowanie interfejsu aplikacji Kontrolki Drzewo Lista Grid UserControl Menu aplikacji Paski statusu Paski narzędziowe Tworzenie i wywoływanie własnych formularzy Obsługa błędów danych wprowadzanych przez użytkowników Sygnalizacja dźwiękowa Programowanie zdarzeo Delegacje

43 Zaawansowane programowanie w.net z użyciem języka C# *NZC#+ PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język C# na poziomie szkolenia NC#. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Tworzenie aplikacji WinForms Biblioteka GDI+ Wielowątkowośd Dostęp do danych Programowanie sieciowe Szyfrowanie na platformie.net Praktyka pracy z projektami Właściwości i obsługa zdarzeo Delegacje i bezpieczna praca z wątkami Asynchroniczna praca ze źródłem danych Drag & drop Inicjalizowanie kontrolek i aktualizowanie danych Własne kontrolki Drukowanie Synchronizacja wątków Komunikacja między wątkami Praca z pulą Logowanie informacji w aplikacjach czasu rzeczywistego Wybrane zagadnienia ADO.NET Batch insert Parametry w zapytaniach Zarządzanie pulą połączeo Obsługa transakcji Wiązanie danych z interfejsem użytkownika Obiektowy model dostępu do danych Usługi internetowe Tworzenie Web Service'ów. Wywoływanie usług Web Services Operacje asynchroniczne Programy typu klient-serwer Rozgłaszanie Przesyłanie własnych danych Stosowanie algorytmów symetrycznych i asymetrycznych Najlepsze praktyki Praca z kodem niezarządzanym

44 Przegląd narzędzi i bilibotek Importowanie funkcji WinApi Zarządzanie pamięcią Obsługa rejestru Windows. Podstawy przetwarzania grafiki Automatyczne aktualizacje aplikacji SQL Prompt SQL Delta Visual SVN Tortoise SVN Apache + SVN module Resharper Log4Net

45 Tworzenie raportów na platformie.net [NREP] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język C# na poziomie szkolenia NZC#. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: ok. 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Dostęp do drukarek w platformie.net Drukowanie w oparciu o rysowanie w kontekście urządzenia drukarki Raporty w Crystal Reports Raporty przy użyciu DevExpress Podstawowe zagadnienia związane z raportowaniem Przegląd narzędzi raportujących Typowe okna dialogowe do wydruku Podgląd wydruku Model druku Obsługa zdarzeo Efektywne zarządzanie zasobami Praktyczne operacje rysowania obiektów obiekcie PrintDocument Tworzenie prostych raportów Posługiwanie się źródłem danych Agregowanie Grupowanie Wyliczanie danych na poziomie raportów Formatowanie warunkowe Zasady licencjonowania dla programistów i użytkowników koocowych Model obiektowy raportów Projektowanie raportów Formatowanie i lokalizacja danych Obsługa zdarzeo raportowania Agregowanie, grupowanie i wyliczanie danych na poziomie raportów Formatowanie warunkowe Wiązanie kontrolek raportu ze źródłem Praca z danymi typu unbound Kreator raportów dla użytkowników koocowych Podraporty Drukowanie kodów kreskowych

46 Wprowadzenie do MS Reporting Services Eksportowanie danych do popularnych formatów (pdf, xls, doc) Zasady licencjonowania dla programistów i użytkowników koocowych Przedstawienie możliwości platformy Zasady licencjonowania

47 SQL Server w praktyce programistycznej [NSQLS] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik zna język C# na poziomie szkolenia NZC#. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 5 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Projektowanie bazy danych Konserwacja i archiwizacja bazy danych T-SQL Podstawowe pojęcia: SQL,.NET, Transkacje, Mechanizmy dostępu do danych. Wprowadzenie do SQL Servera Polityka finansowa Microsoft Koniecznośd stosowania konwencji prezentacja najlepszych praktyk Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagao projektowych Posługiwanie się diagramami projektu bazy Projekt struktury danych Więzy integralności a bazy szybkorosnące Polityki bezpieczeostwa danych Bazy rozproszone Tworzenie planu utrzymania Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych Dobór i przebudowa indeksów Narzędzie Query Analizer Kontrola aktualności bazy produkcyjnej Rejestrowanie zmian w rekordach Prezentacja narzędzi do dokumentowania bazy danych Automatyzacji tworzenia historii rekordów Porównywania Usystematyzywanie wiedzy dotyczącej podstawowych elementów składni języka SQL SELECT, INSERT (multi insert) UPDATE, DELETE SUBQUERY, UNION GROUP BY, HAVING Tworzenie i posługiwanie się własnymi funkcjami SQL Optymalizacja zapytao efektywne stosowanie złączeo

48 .NET i SQL Server Rozszerzenie T-SQL : SQL Server Project Aplikacje czasu rzeczywistego Rozszerzenia Transact SQL Stronicowanie PIVOT DateFunctions CASE, IF RANK OVER Partition Prezentacja mechanizmy dostępu do danych DAO ADO DataSets Autoryzacja w bazie danych Zasady działania puli połączeo Multi Insert Optymalizacja zapytao Zautomatyzowane pozyskiwanie danych wyłącznie prezentowanych w interfejsie Transakcje rozproszone Transakcje na poziomie zlinkowanej bazy SQL Server Posługiwanie się parametrami w zapytaniach Rozwiązania typu ORM Zaawansowane zagadnienia ADO.NET DataBindings DataView Zagadnienie współbieżności Implementacja własnych elementów składni Najlepsze praktyki Bezpieczeostwo obsługiwane w sposób programistyczny. Rejestrowanie zdarzeo aplikacji. Buforowanie danych. Testowanie aplikacji czasu rzeczywistego.

49 Najlepsze strategie skutecznych programistów *NS+ PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik posiada doświadczenie w komercyjnym tworzeniu systemów informatycznych. Podczas prac programistycznej uczestnik współpracuje z innymi programistami lub osobami nietechnicznymi. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: dopasowywany indywidualnie Forma zajęd: Dwiczenia - 60%, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. Program szkolenia oraz czas jego trwania jest całkowicie dopasowywany do Klienta podczas zindywidualizowanego badania potrzeb szkoleniowych. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wstęp Oprogramowanie na czas Opracowywanie zadao Planowanie pracy programisty Wykonywanie zadao programistycznych Umiejętności techniczne i nietechniczne w pracy programisty Profil kompetencyjny skutecznego programisty Zarządzanie czasem czy inwestowanie czasu? Świadome i nieświadome planowanie Dzieo pracy programisty Zbyt wiele do zrobienia Wady list TODO Kolekcjonowanie zadao do wykonania Analizowanie zadao do wykonania Konkretyzowanie zadao Nadawanie priorytetów Perspektywa planowania Granulacja zadao w perspektywie planistycznej Terminy ostateczne i punkty pośrednie Wizualizowanie zadao do wykonania Powtarzalny proces pracy programisty Skupienie podczas pracy Rozpraszacze Harmonogram pracy programisty Przeglądy wykonanych zadao Przeglądy zadao do zrobienia Wdrażanie nawyku zarządzania czasem

50 Szacowanie zadao programistycznych Sztuka zadawania pytao Stan programisty Antywzorce w pracy programisty Techniki rozwiązywania problemów programistycznych Współpraca w zespole Dekomponowanie zdao Dekomponowanie zadao programistycznych (feature breakdown structure) Stożek niepewności Między szacowaniem a zobowiązaniem Szacowanie złożoności zadao niepewnych i niedookreślonych Metoda średniej ważonej Procentowa ufnośd szacowania Średni błąd bezwzględny szacowania Kto prowadzi rozmowę? Struktura rozmowy Pytania konkretyzujące, technika WY/WE, technika Ekrany GUI Pytania uogólniające Budowanie zrozumienia dziedziny klienta Trudne komunikaty ze strony rozmówcy Przejmowanie kierunku rozmowy Umiejętnośd aktywnego słuchania Tworzenia atmosfery sprzyjającej rozmowie Doświadczenie Stanu programisty Charakterystyka Stanu programisty Rozpoznanie własnego Stanu programisty Zarządzanie Stanem programisty Wykorzystywanie Stanu programisty do generowania skupienia w trakcie pracy Wykorzystywanie stanu programisty do efektywnego udziału w spotkaniach Problem jest na zewnątrz Wymyślanie koła Bezpieczeostwo zatrudnienia Najlepsze rozwiązanie Dryfowanie zadao Technika małych kroków Ograniczanie przestrzeni analizy Najprostsze możliwe środowisko Równowaga konkret-abstrakcja Czym jest zespół programistyczny? Klient jako członek zespołu; klienci wewnętrzni i zewnętrzni Charakterystyczne cechy i zachowania programisty Charakterystyczne cechy i zachowania klienta Jak zastosowad Sztukę zadawania pytao w kontekście różnego typu rozmówców Formułowanie komunikatów dostosowanych do rozmówcy Różnice kulturowe a współpraca w zespole

51 Skuteczna współpraca z Biznesem podczas zbierania i analizy wymagao [ZWA] PROFIL UCZESTNIKA Uczestnik współpracuje bezpośrednio z klientem lub użytkownikiem koocowym. PARAMETRY SZKOLENIA Czas trwania: 2 lub 3 x 8h. Forma zajęd: Dwiczenia 60- %, wykład 40%. Wielkośd grupy: do 10 osób. Szkolenie może byd łączone ze szkoleniem Zarządzanie wymaganiami (ZW). SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Wprowadzenie Wizja produktu Co to jest Biznes? Sztuka zadawania pytao Nadawanie priorytetów wymaganiom Zbieranie wymagao, analiza wymagao, zarządzanie wymaganiami O czym traktuje, a co przemilcza dostępna literatura? Kompetencje niezbędne do zbierania i analizy wymagao Czym jest wizja? Metody definiowania wizji produktu Jak używad wizji produktu w trakcie prac nad systemem? Podstawowe różnice między osobami technicznymi, a nietechnicznymi Rozpoznanie interesariuszy Socjologiczne aspekty zbierania wymagao Co oznacza myśled biznesowo Proces biznesowy a zakres systemu? Kto prowadzi rozmowę? Struktura rozmowy Pytania konkretyzujące, technika WY/WE, technika Ekrany GUI Potrzeba, problem a wymaganie Pytania uogólniające Budowanie zrozumienia dziedziny klienta Trudne komunikaty ze strony rozmówcy Przejmowanie kierunku rozmowy i zarządzanie uwagą rozmówcy Umiejętnośd aktywnego słuchania Techniki eliminowania wymagao o niskim priorytecie

52 Efektywne spotkania Klasyfikacja wymagao Dokumentowanie wymagao Analiza wymagao Analiza wartości biznesowej wymagao Algorytmiczne nadawanie priorytetów Cechy dobrego spotkania Parametry typowych spotkao Przygotowanie spotkania Prowadzenie spotkania i sterowanie procesem zbierania wymagao Zamykanie spotkao Tworzenie atmosfery sprzyjającej rozmowie [opcja] Spotkania podsumowujące wykonane prace Cechy wzorowego wymagania Klasyczny podział wymagao Dokument Software Requirements Specification Praca z przypadkami użycia [opcja] Praca z User stories Użyteczne wskazówki dotyczące pracy z wymaganiami użytkownika Narzędzia wspomagające pracę z wymaganiami użytkownika Funkcjonalności systemu Precyzowanie wskaźników jakości Definiowanie reguł biznesowych Weryfikowanie oraz walidowanie wymagao Modelowanie klas biznesowych *opcja+ Identyfikowanie bloków budujących Opracowywanie modelu Tworzenie prototypów *opcja+ Warsztat zbierania i analizy wymagao (1 dzieo) Podczas jednodniowego warsztatu, uczestnicy samodzielnie testują całościowy proces zbierania oraz analizy wymagao. Uczestnicy pracują na uprzednio przygotowanych cases z domeny biznesowej klienta.

NAJLEPSZE STRATEGIE SKUTECZNYCH PROGRAMISTÓW. TECHNIKI PRACY Z KODEM KOD: NSKOD

NAJLEPSZE STRATEGIE SKUTECZNYCH PROGRAMISTÓW. TECHNIKI PRACY Z KODEM KOD: NSKOD NAJLEPSZE STRATEGIE SKUTECZNYCH PROGRAMISTÓW. TECHNIKI PRACY Z KODEM KOD: NSKOD OPIS Praca programisty oprócz umiejętności i wiedzy technicznej, wymaga również doskonałej pracy z kodem. Umiejętności te

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TWORZENIE SYSTEMÓW

SZKOLENIE TWORZENIE SYSTEMÓW SZKOLENIE TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Z UŻYCIEM GROOVY I GRAILS KOD: JGR Strona 1 1 Opis Platforma Java EE to zbiór zaawansowanych narzędzi umożliwiających tworzenie systemów korporacyjnych. Jest

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i Program szkolenia: Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i JFace Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Kompleksowe tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Opis Java 2 Enterprise Edition (JEE) jest potężną platformą do tworzenia aplikacji webowych. PLatforma JEE oferuje wszystkie zalety tworzenia w Javie plus wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Szczególne problemy projektowania aplikacji Jarosław Kuchta Miejsce projektowania w cyklu wytwarzania aplikacji SWS Analiza systemowa Analiza statyczna Analiza funkcjonalna Analiza dynamiczna Analiza behawioralna

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE 211 Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE Maciej Zakrzewicz Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ Plan rozdziału 212 Wstęp Techniki projektowe: Wprowadzenie modułu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: I. Zakres zamówienia Realizacja projektu szkoleniowego dla 12 pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, z wybranych zakresów tematycznych. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida promotor: dr Dariusz Król Przypomnienie Celem pracy jest porównanie wybranych szkieletów programistycznych o otwartym kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 Sprawy organizacyjne, wprowadzenie 1 Informacje organizacyjne Program: Co będzie na tym wykładzie, a czego nie będzie? apteka rolnictwo Java Enterprise Edition vs

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida Cel pracy Analiza wybranych ram projektowych dostępnych dla platformy Java Warunki selekcji napisany z wykorzystaniem języka Java oraz

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HTML5/ANG Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1. Warstwowa budowa systemów informatycznych 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu życia oprogramowania 3. Wstęp do modelowania systemów

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Wzorce projektowe ArrayList. Aplikacja i zdarzenia. Paweł Chodkiewicz

Wzorce projektowe ArrayList. Aplikacja i zdarzenia. Paweł Chodkiewicz Wzorce projektowe ArrayList DataGridView Aplikacja i zdarzenia Paweł Chodkiewicz Wzorzec uniwersalne rozwiązanie często powtarzających się problemów. Wzorzec opisuje problem, który powtarza się wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Wskazówki projektowe. Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Wskazówki projektowe. Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Wskazówki projektowe Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Przydatne zasady SOLID Wzorce struktury aplikacji MVC MVP MVVM Metody wytwarzania oprogramowania Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie.NET - kurs zaawansowany

Programowanie.NET - kurs zaawansowany Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: NET/ADV Programowanie.NET - kurs zaawansowany Dni: 4 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie kierowane jest do programiostów chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu platformy.net

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 3, 85 321 Bydgoszcz

Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 3, 85 321 Bydgoszcz Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 3, 85 321 Bydgoszcz 1 BSB dziś Jesteśmy producentem i integratorem rozwiązań informatycznych 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada Narodowy Bank Polski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 7 Opracowali: Zatwierdzili: Spis treści Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Spis treści... 1 1.

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych

Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych Notka biograficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, gdzie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C Szkolenie skierowane do: Programistów zaczynających pracę z platformą ios na urządzeniach iphone oraz ipad. Tematy zajęć: Dzień 1 1. Wprowadzenie Zarys historyczny NextStep oraz rozwój Apple ios Historia

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Receptury - niezbędnik projektanta i architekta

Receptury - niezbędnik projektanta i architekta Program szkolenia: Receptury - niezbędnik projektanta i architekta Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Receptury - niezbędnik projektanta i architekta Craft-Receptury

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania. Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45. a podstawie materiału ze strony. http://gromit.iiar.pwr.wroc.

Projektowanie oprogramowania. Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45. a podstawie materiału ze strony. http://gromit.iiar.pwr.wroc. Projektowanie oprogramowania Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45 a podstawie materiału ze strony http://gromit.iiar.pwr.wroc.pl/p_inf/ Przebieg realizacji projektu (tabela 1) Nr tygo dnia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS Niniejszy dokument jest syllabusem obowiązującym dla certyfikatu EUCIP ver. 2.6. Prezentuje obszary wiedzy, których znajomość jest niezbędna do

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Język programowania Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Literatura K. Reisdorph: Delphi 6 dla każdego. Helion, Gliwice 2001 A. Grażyński, Z. Zarzycki: Delphi 7 dla każdego.

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (RFP)

Zapytanie ofertowe (RFP) Warszawa, dnia 2010 06 09 Zapytanie ofertowe (RFP) dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Betacom S.A. z zakresu: 1. Framework Spring zaawansowane programowanie. 2. Praktyczna implementacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Czym jest Ruby on Rails?

Czym jest Ruby on Rails? Czym jest Ruby on Rails? Ruby on Rails - napisany w języku Ruby framework open source do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych w oparciu o architekturę MVC David Heinemeier Hansson twórca Rails Ruby

Bardziej szczegółowo

Budowanie aplikacji biznesowych przy użyciu. Presentation Foundation i wzorca MVVM

Budowanie aplikacji biznesowych przy użyciu. Presentation Foundation i wzorca MVVM Budowanie aplikacji biznesowych przy użyciu Windows Presentation Foundation i wzorca MVVM Raffaele Garofalo Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Ruby i Ruby on Rails. Mateusz Drożdżyński

Ruby i Ruby on Rails. Mateusz Drożdżyński Ruby i Ruby on Rails Mateusz Drożdżyński Co to Ruby? Dynamiczny, obiektowy język programowania, stworzony przez Yukihiro Matsumoto Pojawił się w tym samym roku co Java (1995) Przejrzysta, prosta i intuicyjna

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

JBoss Seam: framework nowej generacji. Copyright Piotr Kochański & Erudis, www.erudis.pl

JBoss Seam: framework nowej generacji. Copyright Piotr Kochański & Erudis, www.erudis.pl JBoss Seam: framework nowej generacji Wstęp Agenda Wstęp Elementy JBoss Seam: JSF + EJB3 +...... brakujące ogniwo Możliwości JBoss Seam Przykład zastosowania uproszczenie aplikacji konteksty, konwersacje

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POKL/2015

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POKL/2015 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POKL/2015 Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/POKL/2015, z dnia 12.01.2015 r. w ramach projektu PWP Paragon i Attero finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski Środowisko NetBeans Paweł Boguszewski Plan prezentacji Wprowadzenie Historia Funkcjonalność Kierunek Rozwoju Wtyczki Platforma NetBeans Podsumowanie Wprowadzenie NetBeans.org projekt OpenSource zapoczątkowany

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce. Adam Krosny

SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce. Adam Krosny SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce Adam Krosny 1 Czym się zajmujemy Realizujemy projekty informatyczne średniej wielkości Ilość osób w projekcie 10-50 Architektura SOA, EBA Wiele komponentów

Bardziej szczegółowo

ANGULARJS TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

ANGULARJS TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH ANGULARJS TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH szkolenie dla webdeveloperów ze znajomością przynajmniej podstaw HTML i JavaScript INFORMACJE PODSTAWOWE AngularJS to framework JavaScript stworzony przez inżynierów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW Wprowadzenie

Aplikacje WWW Wprowadzenie Aplikacje WWW Wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie http://www.e-informatyka.edu.pl/ http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=aplikacje_www Plan wykładu Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo