Metodyki, standardy i certyfikaty a jakość wdraŝanych rozwiązań informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyki, standardy i certyfikaty a jakość wdraŝanych rozwiązań informatycznych"

Transkrypt

1 Metodyki, standardy i certyfikaty a jakość wdraŝanych rozwiązań informatycznych Jak teoria pomaga w codziennej praktyce zapewniania i kontroli jakości Piotr Ślęzak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych CORRSE

2 Agenda O SJSI Wstęp do jakości Źródła i rodzaje standardów Ocena dojrzałości procesów Certyfikacje Praktyczne zastosowania Korzyści z wdroŝenia standardów i certyfikacji Podsumowanie

3 O SJSI Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych Działa od 2003 roku Propagowanie wiedzy na temat jakości i testowania Ujednolicanie słownictwa Organizacja konferencji i seminariów poświęconych jakości oprogramowania Akredytowanie i certyfikowanie ISTQB

4 Agenda O SJSI Wstęp do jakości Źródła i rodzaje standardów Ocena dojrzałości procesów Certyfikacje Praktyczne zastosowania Korzyści z wdroŝenia standardów i certyfikacji Podsumowanie

5 Dlaczego jakość jest trudna Definicje jakości: Definicja bazująca na produkcie Wielkości atrybutów charakteryzujących produkt ISO 9126: poprawność, uŝyteczność, efektywność, przenaszalność, utrzymywalność, niezawodność Definicja z punktu widzenia uŝytkownika: Łatwość uŝytkowania Zgodność z oczekiwaniami Definicja bazująca na wartości Jakość marki produkującej dany produkt w powiązaniu z ceną tego produktu Definicja produkcyjna Zgodność ze specyfikacją

6 Definicje jakości oprogramowania Zestaw cech i charakterystyk oprogramowania mający wpływ na zdolność produktu do zaspokajania określonych potrzeb (np. zgodność ze specyfikacją). Stopień w jakim procesy budowy oprogramowania osiągają załoŝone atrybuty procesowe Stopień w jakim wymagania klientów lub uŝytkowników są spełnione Zestaw charakterystyk oprogramowania określających poziom spełnienia oczekiwań klienta przez to oprogramowanie. [IEEE ]

7 Postrzeganie jakości w zespole projektowym Analitycy Projektanci Marketing Dział testów wewnętrznych Dział szkoleń WdroŜeniowcy Project Manager Programiści Testerzy akceptacyjni Dokumentaliści Obsługa klienta Każdy członek zespołu projektowego będzie miał inne postrzeganie jakości oprogramowania

8 Jakość a standardy Jednym z podstawowych elementów zarządzania jakością są standardy Standardy pomagają we wszystkich aspektach jakości: Planowaniu jakości Zapewnianiu jakości Kontroli jakości Dobrym uzupełnieniem standardów są certyfikacje

9 Agenda O SJSI Wstęp do jakości Źródła i rodzaje standardów Ocena dojrzałości procesów Certyfikacje Praktyczne zastosowania Korzyści z wdroŝenia standardów i certyfikacji Podsumowanie

10 Źródła standardów Standardy międzynarodowe IEEE ISO Standardy narodowe Standardy dziedzinowe Standardy producentów Standardy wewnętrzne - organizacyjne Standardy ciągle są aktualizowane i usprawniane Są sytuacje gdy obowiązują dwie wersje tego samego standardu 10

11 Rodzaje standardów Jakościowe ISO 9000 ISO 9126 Procesowe ISO Grupa standardów IEEE Standardy dostawców Testowe British Standards International Software Testing Qualifications Board Information Systems Examinations Board

12 Standardy jakościowe ISO: International Standards Organization (International Organization for Standardization) ISO 9000 Międzynarodowy zestaw standardów zarządzania jakością MoŜliwy do zastosowania w szerokiej gamie organizacji Podzielony na kilka standardów zaleŝnie od profilu działalności organizacji Np.ISO 9001 stosowany w organizacjach projektujących i utrzymujących produkty

13 Standardy jakościowe ISO 9126: 1991 Information technology Software product evaluation Quality characteristics Funkcjonalność Niezawodność UŜyteczność Efektywność (wydajność) Utrzymywalność Przenaszalność

14 Standardy jakościowe Nowa wersja ISO 9126 ISO/IEC :2001 Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality model ISO/IEC TR :2003 Software engineering -- Product quality -- Part 2: External metrics ISO/IEC TR :2003 Software engineering -- Product quality -- Part 3: Internal metrics ISO/IEC TR :2004 Software engineering -- Product quality -- Part 4: Quality in use metrics

15 Standardy procesowe ISO IEEE Standardy dostawców

16 ISO Systems and software engineering Software life cycle processes Acquisition Supply Development Operation Maintenance Destruction 43 procesy, 95 aktywności, 325 zadań oraz 224 produkty

17 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineer IEEE 610 słownik terminów komputerowych IEEE 1028 rodzaje i zasady prowadzenia przeglądów IEEE 830 standard dokumentacji wymagań IEEE 829 standard dokumentacji testowej IEEE 1044 klasyfikowanie i zarządzanie anomaliami oprogramowania

18 Test Management Documentation IEEE829:1998 TP: Test Plan TD: Test Design TC: Test Case TPr: Test Procedure ITR: Item Transmittal Report TL: Test Log IR: Incident Report TSR: Test Summary Report Project Doc TD Level TC Level TL Level TD TPr Level Test execution TSR TP TD ITR IR 18

19 Standardy dostawców HP Aplication Lifecycle Management Microsoft Solution Framework Open Aplication Lifecycle Management IBM Rational Unified Process

20 HP Application Lifecycle Management Application Lifecycle Management Project Planning & Tracking Requirements Management Development Management Enterprise Release Management Quality Management Requirements Definition * Requirements Management Development Integrations Defect Secure Management Development Functional Performance Security Foundation Traceability Process Standardization (i.e. Waterfall, Agile) Reporting Extensibility (Open APIs)

21 HP Application Lifecycle Management A single platform for managing the application lifecycle Dashboard HP Application Lifecycle Management Project Planning & Tracking Release Management Requirements Management Business Models Test Plan Test Lab Defect Management HP Unified Functional Testing Performance Optimization Application Security Testing Business Application Validation Services HP QuickTest Professional HP Service Test HP Performance Center HP LoadRunner HP QAInspect HP Business Process Testing Service Test Management Test Data Management ALM Platform Process Standardization Single Data Repository Asset Sharing & Reuse Reporting Open APIs (REST) (i.e. Waterfall, Agile)

22 Opis procesu w organizacji 22

23 Standardy Testowe British Standards International Software Testing Qualifications Board Information Systems Examinations Board

24 British Standards BS słownik terminów testowych BS Software testing. Software component testing Klasy równowaŝności Analiza wartości brzegowych Testowanie przejść między stanami Grafy przyczynowo-skutkowe / testowanie w oparciu o tablice decyzyjne Testowanie poleceń Testowanie decyzji Testowanie warunków Testowanie losowe BS jedyny standard opisujący proces testowania modułów oprogramowania

25 ISTQB/ISEB Certyfikaty dla pracowników Wspólny międzynarodowy słownik pojęć tłumaczony na język narodowy Wspólny sylabus dla szkoleń Egzamin oparty o sylabus przetłumaczony na język narodowy Akredytacja oparta o związek narodowy w Polsce SJSI

26 Agenda O SJSI Wstęp do jakości Źródła i rodzaje standardów Ocena dojrzałości procesów Certyfikacje Praktyczne zastosowania Korzyści z wdroŝenia standardów i certyfikacji Podsumowanie

27 Oceny dojrzałości procesów ISO Software Process Improvement Capability determination CMMI TMMI Test Proces Improvement

28 SPICE ocena organizacji Obszary Atrybuty Poziomy spektrum dojrzałości organizacji

29 CMMI Powstał w celu porównywania dostawców oprogramowania Jest modelem oceny i porównania organizacji Pozwala ujednolicić proces wytwórczy w organizacji

30 TMMI/TPI Modele dedykowane dla procesu testów Pozwalają na ocenę poziomu dojrzałości procesu i metod Wiele poziomów i szczegółowych aspektów TPI: 13 poziomów dojrzałości, 20 kluczowych obszarów, od 1 do 4 poziomów dla kluczowego obszaru TMMI: 5 poziomów dojrzałości

31 Agenda O SJSI Wstęp do jakości Źródła i rodzaje standardów Ocena dojrzałości procesów Certyfikacje Praktyczne zastosowania Korzyści z wdroŝenia standardów i certyfikacji Podsumowanie

32 Certyfikaty Certyfikaty dla produktów SASO Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania certyfikaty zgodności z systemem operacyjnym / sprzętem certyfikaty dla pracowników

33 SASO Stowarzyszenie opracowało Polski System Oceny Zgodności Oprogramowania Znak jakości określający spełnienie wymagań ergonomii i wydajności oprogramowania. Znak jakości określający spełnienie standardów bezpieczeństwa oprogramowania (rozumianego jako bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne systemu). Znak jakości oznaczający zgodność z przepisami prawa regulującymi obszar funkcjonowania oprogramowania.

34 Certyfikaty dla pracowników Dostawcy certyfikatów IBAQB REQB ISTQB/ISEB PMI PRINCE2 Dostawcy narzędzi CSDP Poziomy certyfikacji Podstawowy Zaawansowany Ekspert

35 Agenda O SJSI Wstęp do jakości Źródła i rodzaje standardów Ocena dojrzałości procesów Certyfikacje Praktyczne zastosowania Korzyści z wdroŝenia standardów i certyfikacji Podsumowanie

36 Praktyka wdroŝenia Audyty i oceny Przegląd menedŝerski Przeglądy formalne np. SPICE, CMMI, TPI Przeglądy nieformalne wg ustalonych procedur postępowania

37 Wynik audytu Rekomendacje usprawnień Usprawnienia wynikające z braku procesów i procedur Usprawnienia wynikające z braku wiedzy Usprawnienia wynikające z braku narzędzi Usprawnienia posługiwania się narzędziami Ustalenie priorytetów dla wprowadzanych usprawnień Metryki dla sprawdzenia sukcesu usprawnienia Zdefiniowane projekty dla poszczególnych usprawnień

38 Rekomendowana kolejność Procesy Standardy dokumentowania Narzędzia wspierające Procedury / instrukcje stanowiskowe

39 Realizacja usprawnień Projekt wdroŝenia procesów Szkolenia Projekty wdroŝenia narzędzi Mentoring przy realizacji projektów Wykonanie pomiaru dla wprowadzonych usprawnień

40 Ocena wyników Ocena skutków usprawnień Realizacja projektów w środowisku testowym Ocena wyników według uzgodnionych metryk Propagacja na inne projekty Ciągłe usprawnianie: Planuj->Wykonaj->Sprawdź->Wprowadź

41 Koło jakości Deming/Shewhart 4. WPROWADŹ Wdróż usprawnienia w środowisku produkcyjnym 3. SPRAWDŹ Oceń wykonanie planu czy przyniosło rezultat 1. PLANUJ Zidentyfikuj miejsca poprawy i przygotuj plan 2. WYKONAJ Wykonaj zaplanowane czynności w środowisku testowym 41

42 UŜyteczność standardów WdroŜenie standardu musi dać korzyść dla organizacji lub projektu Nie zawsze warto wdraŝać standard as is Standardy poprawiają jakość produktu model odniesienia dla produktu Listy kontrolne do weryfikacji produktu Podstawę do oceny procesów produkcji 42

43 UŜyteczność standardów - zagroŝenia Nie wszystkie standardy pasują do danego projektu lub organizacji Ze względu na róŝnorodność standardy mogą wzajemnie do siebie nie pasować wzajemnie się wykluczać sobie zaprzeczać 43

44 Agenda O SJSI Wstęp do jakości Źródła i rodzaje standardów Ocena dojrzałości procesów Certyfikacje Praktyczne zastosowania Korzyści z wdroŝenia standardów i certyfikacji Podsumowanie

45 Korzyści z wykorzystania standardów Poprawa wizerunku organizacji Ustandaryzowany proces Jednolity sposób postępowania Poprawa jakości wdraŝanych rozwiązań Zebranie najlepszych praktyk Uniknięcie powtarzania poprzednich błędów Ciągłość działania nowi pracownicy wiedzą jak działa organizacja przez zrozumienie standardów Plan dla procesów zapewniania jakości

46 Korzyści z wykorzystania certyfikacji PrestiŜ dla certyfikowanego produktu Wykorzystanie istniejącej wiedzy opracowanej przez innych Jednolity język oraz słownictwo w organizacji i na zewnątrz Ustalona ścieŝka kariery Łatwiejsze wprowadzanie nowych osób do organizacji lub projektu Zagwarantowany poziom wiedzy (i doświadczenia) od zewnętrznych dostawców/konsultantów

47 Agenda O SJSI Wstęp do jakości Źródła i rodzaje standardów Ocena dojrzałości procesów Certyfikacje Praktyczne zastosowania Korzyści z wdroŝenia standardów i certyfikacji Podsumowanie

48 Podsumowanie WdroŜenie standardów to krok w celu poprawy jakości wdraŝanych rozwiązań Najpierw wybierzmy co chcemy usprawniać/poprawiać standardami Standardy są ciągle aktualizowane usprawnianie to proces ciągły Standardów jest wiele i ich zastosowanie wymaga przemyślanych decyzji

49 Forum dyskusyjne f=15

50 Kontakt

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE 61-79 Waldemar ŁABUDA 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE Streszczenie Artykuł bazuje na bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 26, 2009 Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem z Wersja 2.02 (2011) testowaniem Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International Testing Qualification Board (ISTQB) Wersja angielska słownika wyrażeń związanych została opracowana przez

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja 2.0 Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja angielska słownika wyraŝeń związanych z testowaniem została opracowana przez Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI GRZEGORZ KULISZ Bydgoszcz, 1 kwietnia 2011 r. 1. ISO/IEC 20000 o co w tym wszystkim chodzi 2. Droga do certyfikacji 3. W czym możemy pomóc? 4. A jeżeli

Bardziej szczegółowo

Czym jest jakość oprogramowania

Czym jest jakość oprogramowania Czym jest jakość oprogramowania Radosław Hofman, EUR ING (radekh@saso.org.pl) Abstrakt. Niniejszy artykuł przedstawia rozważania na temat definicji jakości oprogramowania odwołując się do historycznych

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30 ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Strona: 1 l 30 Plan spotkania: Informacja o spółce Idea zarządzania ciągłością działania Podstawy formalne PDCA ciągły proces doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania CORE Nº 6 - Lipiec 2011 Konferencja SPI ALM Strategie testowania i jakości Agile: dyscyplina ponad retoryką. Cześć IV: Strategie jakości Agile Scott Ambler Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Arkadiusz Jurczuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki e-mail: ajurczuk@pb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej by Twój projekt był Twoim sukcesem SPIS TREŚCI 3-16 4-5 6-15 6 8 10 12 14 16 Analiza biznesowa Certyfikacja George Washington University

Bardziej szczegółowo

TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na www.sjsi.org.

TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na www.sjsi.org. Serdecznie witam Drogich Czytelników po wakacyjnej przerwie. Dla SJSI nie był to jednak martwy okres. W ciągu trzech miesięcy od ukazania się ostatniego numeru Testera, mieliśmy kilka znaczących wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

ISTQB Software Testing Foundation część #1

ISTQB Software Testing Foundation część #1 CORE Nº1 - Kwiecień 2010 Testowanie niebezpieczny zawód Prawdziwe QA Zapewnienie Jakości i wartości Second Life jako sposób rekrutacji testerów Jak być lepszym testerem? ISTQB Software Testing Foundation

Bardziej szczegółowo

Szkolenia praktyczne w testerzy.pl to profesjonalne i solidne wprowadzenie w arkana testowania.

Szkolenia praktyczne w testerzy.pl to profesjonalne i solidne wprowadzenie w arkana testowania. Szanowni Państwo Szkolenia praktyczne w testerzy.pl to profesjonalne i solidne wprowadzenie w arkana testowania. Dostarczamy pełny zakres usług w procesie odpowiedniego przygotowania uczestników do roli

Bardziej szczegółowo