Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA"

Transkrypt

1 72 IMIGRACYJNE ABC WYPADKI BŁĘDY MEDYCZNE WORKERS COMPENSATION SOCIAL SECURITY BRAND BRAND NOMBERG & ROSENBAUM, LLP Mówimy po polsku IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA 6 sierpnia 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji polsko-amerykańskiej Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Umowa ta była podpisana 13 lutego 2013 r. w Warszawie przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego oraz ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephena Mulla. Umowa wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez stronę amerykańską: po zatwierdzeniu jej przez Senat większością dwóch trzecich głosów, oraz podpisaniu przez Prezydenta. Powinno to nastąpić w roku Do czasu wejścia w życie nowej Umowy, obowiązuje stara z 1974 roku. Nowa Umowa podatkowa wzorowana jest na Modelowej konwencji OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), a dotyczy przedsiębiorstw i osób prywatnych będących obywatelami Polski i USA i mających przychody w drugim kraju. Amerykańscy nierezydenci do celów podatkowych (non- -resident aliens for tax purposes) mają od niektórych amerykańskich przychodów potrącane w USA podatki u źródła (non-resident tax), którego wysokość zależy od rodzaju przychodu, co precyzuje Umowa. Analogiczne przepisy dotyczą amerykańskich obywateli mających przychody w Polsce. Oto w skrócie postanowienia Konwencji dotyczące przeciętnych osób indywidualnych, które mają przychody po dwóch stronach Atlantyku. Odsetki Nowiną jest 5% podatek od odsetek pobierany w USA u źródła, z konta cudzoziemca z polskim obywatelstwem (i w Polsce z konta Amerykanina). Na mocy starej Umowy odsetki bankowe były wolne od podatków w państwie źródła, a opodatkowane w kraju rezydencji podatnika. Dlatego Polacy przebywający w USA czasowo, po wypełnieniu druku W-8BEN w banku, podatku od odsetek nie mieli potrącanego, bo zaświadczali, że mają status cudzoziemca z Polski, która ma umowę o nieopodatkowaniu odsetek. Teraz to się zmienia. Nowa Umowa umożliwia opodatkowanie odsetek u źródła, zastrzegając maksymalnie 5% podatku. Od tej reguły są wyjątki, którymi osoby indywidualne nie muszą zaprzątać sobie głowy: podatek od odsetek wynosi w niektórych przypadkach 15% oraz zero, gdy beneficjantem odsetek jest państwo, jego bank centralny, jednostka samorządu terytorialnego; bądź gdy odsetki są wypłacane przez taki podmiot. Sprecyzowana została definicja odsetek: pojawiło się zastrzeżenie, że odsetki karne z tytułu opóźnionej zapłaty nie są traktowane jako odsetki w rozumieniu powyższych przepisów. Dywidendy Dla indywidualnych osób zmian większych nie ma. Zarówno stara jak i nowa Konwencja zezwala na opodatkowanie dywidend zarówno w kraju zamieszkania podatnika, jak i kraju źródła dywidend, gdzie podatek nie może przekroczyć 15%. Wniosek: Cudzoziemiec z Polski, który ma konto maklerskie w Stanach, ma i będzie miał odprowadzane do IRS 15% podatku (non-resident tax) od zarobionych dywidend. Emerytury z sektora publicznego Na mocy Umowy, emerytury i renty pochodzące z państwowego systemu zabezpieczeń społecznych podlegać będą opodatkowaniu jedynie w państwie, w którym są wypłacane. Skutki są następujące: Utrzymany został podatek dla nierezydentów (non-resident tax) od świadczeń Social Security. Nieobywatele amerykańscy wracający do Polski nadal mają potrącane 30% od 85% Social Security, co daje 25.5% podatek. Amerykańskie świadczenia Social Security w Polsce nie będą obłożone podatkiem dochodowym dla osoby, która tam wróciła. Ale uwaga: Zniesienie 18% podatku nie oznacza 18% korzyści, bo pozostanie 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie z 9% składki zdrowotnej, 7.75% składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, co sprawia, że emeryt podatek i składka wynoszą w sumie 19.25%. Po wejściu w życie Umowy reemigrant zwolniony będzie od 18% podatku dochodowego, ale będzie musiał płacić 9% składkę na ubezpieczenie zdrowotne (przedtem tylko 1.25%). Polskie emerytury ZUS i KRUS w Stanach nie będą obłożone podatkiem dochodowym. Dla większości emerytów zmiany to nie przyniesie, bo mają przychody poniżej pewnych pułapów i w Stanach płacić podatków, ani nawet słać deklaracji podatkowych, nie muszą. Emerytury z sektora prywatnego Emerytury i renty prywatne opodatkowane mają być tylko w kraju rezydencji podatnika. Oznacza to, że zniesiony jest ame-

2 BIURO ADWOKACKIE THE PERECMAN FIRM, P.L.L.C. 35 lat walczymy w sprawach Polaków! WYPADKI IMIGRACYJNE ABC 73 rykański podatek dla nierezydentów (non-resident tax) od rent i emerytur z sektora prywatnego, który na mocy starej Umowy wynosił 30%. Oznacza to następujące zmiany: Amerykańskie emerytury i renty z sektora prywatnego (pension plans, Workers Compensation) opodatkowane mają być tylko w Polsce. Wypłaty z indywidualnych kont emerytalnych (IRA, 401(k), itp.) traktowane są tak jak amerykańskie emerytury z sektora prywatnego. Kwoty wybrane z konta Roth IRA nie będą opodatkowane ani w USA ani w Polsce, bo umowa zaznacza, że emerytury i renty kapitałowe wolne od podatku w jednym kraju, wolne są od podatku w drugim (sekcja 2 Artykułu 18). Jak nowa Umowa zmienia sytuację podatkową emeryta wracającego do Polski, wyjaśniam dokładnie w najnowszej wersji swojej książki pt. Emerytura reemigranta w Polsce (rok wydania 2013). Traktowanie długotrwałych rezydentów Posiadacz zielonej karty może wyciągnąć wniosek, że jeżeli wybierze z konta IRA np. $100,000 mieszkając w USA, to zapłaci kilkadziesiąt tysięcy dolarów podatku dochodowego (income tax), ale jeżeli wróci do Polski i wtedy zlikwiduje konto emerytalne, to nie zapłaci nic. Nie będzie to takie proste. Sekcja 4 Artykułu 1 mówi, że Konwencja nie narusza prawa danego państwa do opodatkowania jego obywateli oraz osób mających miejsce zamieszkania na jego terytorium. Były obywatel lub osoba mająca przez długi okres miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie, przez okres 10 lat następujących po utracie takiego statusu, może być opodatkowana zgodnie z prawem tego umawiającego się państwa, jednakże wyłącznie w odniesieniu do dochodu powstającego w tym Umawiającym się Państwie. Wniosek: Nawet jeżeli zrezygnujesz z amerykańskiego obywatelstwa czy zielonej karty, IRA może przez 10 lat traktować cię jak amerykańskiego podatnika, a nie cudzoziemca. Zobaczymy, jak będzie wyglądać to w praktyce. Należności licencyjne Podatek od należności licencyjnych u źródła w starej Umowie wynosi 10%, a w nowej spada o połowę, do 5%. Należności licencyjne to przychody wynikające z praw autorskich, patentów, znaków towarowych, planów, technologii, filmów itp. Sporo innych korzystnych zmian zostało wprowadzonych dla biznesów, ale to wykracza poza temat tego artykułu. Ze szczegółami można zapoznać się w treści Umowy. Studenci i praktykanci Nowa Umowa wprowadza jedno generalne zwolnienie dla przychodów studentów i praktykantów. Obejmuje ono przychody otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, ucznia lub praktykanta. Zwolnienie to obowiązuje wyłącznie do jednego roku od dnia pierwszego przyjazdu w celu odbycia praktyki. Umowa wprowadza także zwolnienie dla dochodów z pracy osiąganych przez studenta, ucznia lub praktykanta. Dochody te będą zwolnione z opodatkowania w umawiającym się Państwie, w którym student, uczeń lub praktykant czasowo przebywa, do kwoty nieprzekraczającej rocznie łącznie $9,000 lub ekwiwalentnej kwoty w złotówkach. Alimenty Orzeczone przez sąd alimenty i płatności na utrzymanie dziecka wypłacane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym państwie osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Państwie są zwolnione z opodatkowania w obu państwach. Przeczytaj pełne brzmienie sekcji 5 Artykułu 18 Umowy. Unikanie podwójnego opodatkowania Podwójnego opodatkowania unikać się będzie w Polsce metodą wyłączenia z progresją, a nie proporcjonalnego odliczenia, jak poprzednio. Oznacza to, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej, wedle której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. Dochody amerykańskich rezydentów podlegające podatkowi u źródła (w Polsce) nadal będą opodatkowane w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem metody odliczenia. W tym celu korzysta się tu z Foreign Tax Credit, obliczanego na formularzu IRS Form Wymiana informacji podatkowej Konwencja przewiduje pełną klauzulę wymiany informacji dotyczących opodatkowania między Polską a USA. Dzięki klauzuli, opartej na art. 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, władze mogą uzyskiwać informacje o dochodach swoich rezydentów uzyskanych za granicą oraz o kwotach przechowywanych na rachunkach bankowych. Pełna klauzula wymiany informacji jest efektywnym narzędziem weryfikacji deklarowanych podstaw opodatkowania w przypadku dochodów transgranicznych. Wnioski Nowa Umowa podatkowa wnosi zmiany typowe dla modelowej konwencji OECD, ale dla przeciętnego zjadacza chleba nie usuwa błędów starej z 1974 roku. Pozostawienie drakońskiego podatku od Social Security dla amerykańskich nieobywateli w Polsce jest społecznie niesprawiedliwe. Tekst nowej Umowy podatkowej zamieszczony jest w sieci: W Google wpisz Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Elżbieta Baumgartner Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony ). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA:

3 74 IMIGRACYJNE ABC POLSKI ADWOKAT ROZWODY, WYPADKI, SPRAWY CYWILNE, KRYMINALNE Darius A. Marzec, Esq. tel: IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: Czy nielegalny dostanie emeryturę social security? Chęć otrzymywania emerytury Social Security motywuje wielu imigrantów do przedłużania pobytu w Stanach mimo braku legalnego statusu. Aby przewidzieć, czy plany się powiodą, trzeba odpowiedzieć sobie na trzy pytania: czy w ogóle kwalifikujemy się do otrzymywania emerytury, a jeżeli tak, to ile świadczeń dostaniemy i o ile zostaną one pomniejszone w Polsce. Kiedy emerytura dla nielegalnego Wiemy, że do otrzymania emerytury Social Security trzeba przepracować co najmniej 10 lat i osiągnąć wiek emerytalny. Nielegalny imigrant musi spełnić dodatkowe warunki. Przepisy zmieniły się od 1 stycznia 2004 roku. Jak było: Od dekad, nielegalni imigranci mogli liczyć na emeryturę Social Security, jeżeli płacili podatki. Rozliczanie się przez lata na kupiony, niewłaściwy czy nawet cudzy numer Social Security nie dyskwalifikował wnioskodawcy. Do otrzymania emerytury nie trzeba było legitymować się legalnym statusem, ani posiadać numeru Social Security. Urząd SSA porządkował bałagan w papierach, identyfikował zarobki wnioskodawcy i dawał mu nowy, dobry numer Social Security. Jedyną karą był fakt, że imigrant nie miał prawa pobierać emerytury w USA, przeto dostawał ją w Polsce. Jak jest: Na mocy Social Security Protection Act z roku 2004, osoby składające wnioski po 1 stycznia 2004, muszą spełnić dodatkowe wymagania, ażeby zakwalifikować się do otrzymywania świadczeń Social Security. Oprócz przepracowania wystarczającej liczby kwartałów muszą albo mieć jakikolwiek numer Social Security (do pracy albo nie do pracy) przyznany im przez SSA przed 1 stycznia 2004 roku, albo dostać po 1 stycznia 2004 numer Social Security upoważniający do pracy (czyli uzyskać, przynajmniej na jakiś czas legalny status imigracyjny), albo w przeszłości wjechać do USA na wizie biznesowej (B-1) lub jako członek załogi na wizie D-1 lub D-2. Innymi słowy, od roku 2004 na emeryturę ani rentę Social Security nie mają szansy nielegalni imigranci, którzy nigdy nie mieli numeru dobrego Social Security i ciągle nie mają uregulowanego statusu imigracyjnego. Praca na cudzy czy fałszywy numer, jak również na numer podatnika (ITIN), dyskwalifikuje wnioskodawcę. Jedyną radą dla nich jest uregulowanie imigracyjnego statusu. Nowe przepisy dotyczą tylko osób składających wnioski o świadczenia emerytalne czy rentowe po 1 stycznia Jeżeli ktoś otrzymał emeryturę wcześniej, to nie zostanie mu ona odebrana. Przepisy zaczynają się nieco komplikować, jeżeli ktoś miał kartę Social Security wydaną wcześniej, gdy stracił legalny pobyt oraz gdy ma rodzinę, która chce pobierać świadczenia na jego konto. Kwestie te wyjaśnia obszernie książka Ubezpieczenie społeczne Social Security dostępna w redakcji Poradnika Sukces (www.poradniksukces.com). Gdy w Urzędzie SSA nie chcą rozmawiać z nielegalnym Zdarza się, że urzędnicy w SSA nie wiedzą, jak obsłużyć imigranta bez papierów. Informują go błędnie, że nic mu się nie należy, a nawet wypraszają z biura. Rada: W książce pt. Ubezpieczenie społeczne Social Security znajduje się napisany po angielsku list do Social Security Administration wraz z cytatem odpowiedniego paragrafu, którym można się posłużyć, by przekonać urzędnika, by przyjął wniosek o emeryturę w USA, mimo że twój status imigracyjny jest nielegalny. Ile wyniesie emerytura Social Security Przykład z życia. Pani Zofia ciągle pracuje jako opiekunka chorego dziadka, mimo że jest po siedemdziesiątce. Przyjechała do USA i zarobkuje nielegalnie, bo z emerytury ZUS-u w Polsce WYPADKI NA BUDOWIE WSZYSTKIE RODZAJE WORKERS COMPENSATION BŁĘDY MEDYCZNE GREENPOINT 144 Nassau Avenue tel: RIDGEWOOD Fresh Pond Road tel: BOROUGH PARK th Avenue tel: ADAM J. STEIN, ESQ. WIOLETTA KOSIOREK, ESQ. BIURO ADWOKACKIE THE PERECMAN FIRM, P.L.L.C WYPADKI lat walczymy w sprawach Polaków! David H. Perecman, Esq.

4 Musa Obregon & ASSOCIATES SPRAWY EMIGRACYJNE I KARNE NY: NJ: MÓWIMY PO POLSKU IMIGRACYJNE ABC 75 nie mogła wyżyć. Chce w USA dociągnąć do 40 kwartałów Social Security i za bieżący rok zadeklarować dochód na poziomie $30,000. W rzeczywistości zarabia o wiele mniej, ale przecież będzie jej się to opłacać. Gdzieś przeczytała, że otrzymywać będzie 30-40% dotychczasowych zarobków, więc zapłacenie podatków od $30,000 uważa za inwestycję, która będzie procentować przez resztę jej życia. Niestety, nie jest to prawdą w jej przypadku. Faktem jest, że świadczenia emerytalne wynoszą około jednej trzeciej zarobków przeciętnego pracownika, ale są to dane statystyczne, zrobione dla Amerykanów, którzy pracują całe życie lat. Liczby są znacznie niższe dla kogoś, kto przepracował lat 10. A ponadto, zarobki z ostatniego roku niewiele się liczą, gdyż o wysokości świadczeń decyduje średnia zarobków z 35 lat, a nie rok ostatni. Zarobki z ostatniego roku mają mylący wpływ na wysokość świadczeń z następującego powodu. Administracja Social Security wyliczając wysokość przewidywanych świadczeń zakłada, że przez następne lata, aż do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego, podatnik będzie zarabiał tyle, co w ostatnim roku. Jeżeli w ostatnim roku zarobiliśmy dużo, to przewidywana emerytura figurująca na raporcie, jaki co roku dostajemy od SSA, będzie znaczna. Wiele osób wysłuży 10 lat pracy, po czym mając 40 czy 50 lat wraca do stęsknionej rodziny w Polsce, licząc na hojną emeryturę. Błąd. Urząd Social Security, podając przewidywaną wysokość świadczeń zakłada, że osoba taka będzie do wieku 66 lat miała zarobki na podobnym poziomie. Skoro zaprzestanie ona pracy, średnia jej zarobków spada, więc emerytura okaże się o wiele, wiele mniejsza. Gdy deklarujesz minimalne zarobki Wysokość minimalnego zarobku potrzebnego do zaliczenia jednego kwartału zmienia się i np. w 1978 roku wynosiła $250, w $310, w roku $1,000, a w roku $1,160. Innymi słowy, obecnie należy zarobić co najmniej $4,640, żeby zyskać cztery kwartały pracy. Przerwy w ciągłości pracy nie mają znaczenia. Powiedzmy sobie szczerze. Deklarowanie przez 10 lat minimalnej kwoty potrzebnej do zaliczenia 40 kwartałów Social Security zakończy się emeryturą na poziomie około stu dolarów, co jeszcze zostanie pomniejszone przez wyjazd do Polski. Osobom o legalnym statusie mieszkającym w Stanach rząd do tak małych emerytur dokłada zasiłek. Ale zasiłku nie dostają osoby bez legalnego statusu. Również zasiłek społeczny nie jest wypłacany osobom, które wracają do Polski. Nielegalny też może łączyć okresy ubezpieczenia! Dzięki Umowie o zabezpieczeniach społecznych między Polską a Stanami, nie musisz mieć 10-letniego stażu pracy, żeby dostać emeryturę Social Security. Od 1 marca 2009 roku Umowa pozwala na łączenie okresów ubezpieczenia w Polsce i w Stanach. Jeżeli nielegalny spełnia warunki do otrzymania emerytury opisane powyżej, to również kwalifikuje się do łączenia okresów ubezpieczenia. Dlatego też kilka lat spędzonych na saksach bez statusu może zaowocować skromną amerykańską emeryturą, pod warunkiem, że ktoś rozliczał się na dobry numer Social Security wydany przed 2004 rokiem albo dobry numer upoważniający do pracy wydany po 1 stycznia Co Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Stanami wniosła dla nielegalnych imigrantów, opisuję w książce pt. Emerytura polska i amerykańska: ich łączenie i skutki umowy o zabezpieczeniu społecznym. Książka ta wyjaśnia łączenie emerytur, konsekwencje pobierania dwóch świadczeń, a także obowiązki podatkowe i raportowe odbiorcy dwóch emerytur po obu stronach Atlantyku. Elżbieta Baumgartner Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony ). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA: POLSKI ADWOKAT ROZWODY, WYPADKI SPRAWY CYWILNE KRYMINALNE Darius A. Marzec, Esq. tel: W YPADKI BŁĘDY MEDYCZNE Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP Mówimy po polsku

5 76 IMIGRACYJNE ABC Finansowy adres Polonii: Internetowy Oddział Naszej Unii - Zawsze otwarty, zawsze blisko PSFCU.4U Jak internet pomaga znaleźć pracę IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: Żeby znaleźć pracę, możesz posłużyć się nie tylko ogłoszeniami w amerykańskiej prasie i profesjonalnymi prywatnymi agencjami pośrednictwa pracy, ale oficjalnymi rządowymi źródłami informacji, które w znacznej mierze zamieszczają swoje oferty na sieci. Internet, to obecnie podstawowe, wygodne i efektywne narzędzie do szukania pracy, a także podniesienia swoich kwalifikacji. Jest całkiem możliwe, że znajdziesz pracę nie wychodząc z domu, jeżeli wiesz, gdzie szukać. Gdzie zacząć Wiele witryn internetowych stara się pomóc bezrobotnym. Na sieci dowiesz się, jak podnieść swoje kwalifikacje, jak napisać resume, list przewodni, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak dobrze się sprzedać potencjalnemu pracodawcy. Pomoże w tym również książka Praca w Ameryce niżej podpisanej. Powinieneś zdawać sobie sprawę ze specyfiki szukania pracy w cyberprzestrzeni. Twoje resume powinno zawierać precyzyjne słowa kluczowe, żeby mogło być wyszukane przez rekruterów. Musisz precyzyjnie określić swój zawód i umiejętności, wybrany resort i lokalizację. Druga sprawa, to wybór serwisu. Istnieją rządowe banki danych (patrz poniżej), wyszukiwarki (career search engines jak Monster.com czy Indeed.com), agencje pracy tymczasowej (temp agencies). Na szczycie piramidy resortu pośrednictwa pracy znajdują się executive search agencies, obsługujące kadrę kierowniczą, oraz firmy doradztwa personalnego. Jeżeli szukasz pracy w Polsce, wpisz: Oferty pracy w Internecie, a znajdziesz długie listy polskich serwisów. Ponad pięćdziesiąt stronic ze źródłowymi materiałami znajdziesz w witrynie: Podwyższ swoje umiejętności Komputer podłączony do Internetu umożliwia podwyższenie kwalifikacji czy nabycie potrzebnych umiejętności. Język angielski i komunikacja. Niezliczona liczba internetowych witryn stara się uczyć języka angielskiego. Zacznij poszukiwanie od: Osobom o zaawansowanej znajomości języka pomoże akademicki kurs Technical Writing albo Business Communication. Patrz Wykłady akademickie poniżej. Pisanie na maszynie jest podstawową umiejętnością we współczesnym świecie, tylko że nie na maszynie się już pisze, lecz na klawiaturze komputera. Bezpłatne kursy znajdziesz na sieci: albo improve-typing-speed. Posługiwanie się komputerem: Pomoże ci Microsoft, który udostępnia program Digital Literacy, mający na celu zapoznanie każdego z podstawami obsługi osobistych komputerów i korzystania z Internetu. W sieci szukaj: Microsoft digital literacy albo udaj się do albo Ambitniejsze osoby mogą uzyskać od Microsoft certyfikaty ukończenia komputerowych kursów. Wykłady akademickie z 62 uniwersytetów dostępne są bezpłatnie w witrynie Ponad trzysta kursów z przeróżnych kategorii wygłaszanych jest w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, chińskim i włoskim. Przeciętny kurs trwa kilka, kilkanaście tygodni. Inne witryny: edu, edu/catalog. Stanowe Urzędy Pracy Stanowe Urzędy Pracy (State Job Service) współpracują z oddziałem U.S. Department of Labor, zwanym Employment and Training Administration, i prowadzą krajowy serwis informacyjny, który donosi o ofertach pracy, opisach zawodów oraz lokalnych biurach wspomagających (career resource centers). Serwis informacyjny, zwany CareerOneStop, jest dostępny przez Internet w witrynie lub przez telefon pod numerem W biurach zwanych One-Stop Career Centers, rozsianych po całym kraju, możesz posłużyć się komputerem, by przeszukać oferty pracy, wpisać do bazy danych swoje resume, poznać BIURO ADWOKACKIE THE PERECMAN FIRM, P.L.L.C WYPADKI lat walczymy w sprawach Polaków! David H. Perecman, Esq. POLSKI ADWOKAT ROZWODY, WYPADKI SPRAWY CYWILNE KRYMINALNE Darius A. Marzec, Esq. tel:

6 ATLAS BANK IS AN EQUAL OPPORTUNITY LENDER 339 Sand Lane Staten Island, NY 689 5th Avenue Brooklyn, NY POŻYCZKI NA KUPNO DOMU IMIGRACYJNE ABC 77 wysokość wynagrodzeń i trendy na rynku pracy oraz znaleźć potencjalnych pracodawców. Serwis ten jest bezpłatny, musisz się tylko zarejestrować, żeby wstawić swoje resume. One-Stop Career Centers znajdziesz również przy pomocy America s Service Locator US- -2JOBS. Niektóre moduły witryny Stop.org, są przetłumaczone na kilka języków: hiszpański, włoski, francuski, niemiecki, brazylijski portugalski, uproszczony chiński, japoński oraz koreański. Kliknij na odpowiedni guzik, a przekonasz się, czy został dodany język polski. America s Job Bank Amerykański Bank Pracy (America s Job Bank) pozwala przeszukać oferty pracy w bazie danych zawierającej około 1.8 miliona zgłoszeń z całego kraju, pozwala dodać swoją kandydaturę i ustawić automatyczne przeszukiwanie listy ofert. Rejestr zawiera szeroki zakres pełnoetatowych ofert w prywatnym sektorze na terenie całego kraju. Posługiwanie się Amerykańskim Bankiem Pracy jest proste. Najpierw wybierasz kategorię zawodu z podanej listy lub posługując się kluczowym słowem. Następnie wybierasz rejon kraju przez wpisanie nazwy miasta lub numeru kodu pocztowego. Komputer wyświetli oferty pracy w promieniu 50 mil. Odwiedź witrynę America s Job Bank: America s Career InfoNet America s Career InfoNet dostarcza informacji o wymogach dla różnych zawodów w każdym stanie Ameryki dotyczących edukacji, niezbędnych licencji czy certyfikacji. Podaje również informacje o średnich poborach, koszcie utrzymania i trendach na rynku pracy. Pomaga szukającym pracy rozpoznać ich umiejętności, przygotować resume i listy motywacyjne. America s Career InfoNet ma witrynę pod adresem Rząd federalny Informacje na temat prac dla rządu federalnego możesz uzyskać z U.S. Office of Personnel Management (OPM) (tel lub ). Możesz też uzyskać lokalny numer przez informację telefoniczną. Najporęczniejszy jest dostęp przez Internet: Około 20,000 prac wystawianych tam przez rząd federalny możesz przeszukać w ramach wybranych kategorii i w określonych rejonów kraju. Prywatne serwisy internetowe Wiele prywatnych serwisów internetowych pomaga poszukującym pracy i pracodawcom. Największe z nich to: www. job-hunt.com i wiele innych, których kompletna lista podana jest m.in. w Internetowe serwisy wystawiają nie tylko oferty pracy, ale również podają użyteczne porady dla szukających pracy: na temat pisania resume, zachowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych itd. Twórz sieć kontaktów Specjaliści do spraw planowania kariery uważają, że większość ofert pracy nigdy nie przedostaje się do publicznej wiadomości za pośrednictwem ogłoszeń, ale są przekazywane z ust do ust lub za pomocą networkingu. Twórz więc własną sieć kontaktów, zarówno w realnym świecie, jak i w cybernetycznej przestrzeni. Pomoże w tym LinkedIn - portal społecznościowy łączące osoby, skupione na rozwoju swojej kariery zawodowej. Możesz tam założyć swój profil i wstawić informacje, które chcesz, by były widziane przez innych użytkowników. Profil możesz założyć w języku polskim, angielskim lub innym. Możesz nawiązywać kontakty z ludźmi, którzy ukończyli tę samą uczelnię, pracowali w tym samym zakładzie, przynależą do tej samej organizacji czy mają wspólnych znajomych. Możesz przeszukiwać całą sieć LinkedIn, bez względu na język, w jakim zdecydujesz się korzystać z LinkedIn. W podobny sposób, każdy użytkownik LinkedIn na całym świecie może znaleźć twój profil. Możesz zasięgać pomysłów i inspiracji do własnych projektów i zadań w Grupach LinkedIn. Niektórzy rekruterzy odwiedzają serwis LinkedIn, szukając pracowników o konkretnych specjalnościach. Ponadto znalezieni tam przyjaciele mogą poinformować cię o możliwości pracy w ich zakładach. Podsumowanie Internet może pomóc ci podwyższyć umiejętności, napisać resume, znaleźć zatrudnienie, rozszerzyć krąg znajomych. Da ci za darmo dostęp do olbrzymich rządowych baz danych z ofertami pracy. Szukaj pracy aktywnie i świadomie. Powodzenia! Elżbieta Baumgartner CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA:

7 78 IMIGRACYJNE ABC WYPADKI GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK tel: tel: tel: ADAM J. STEIN, ESQ. WIOLETTA KOSIOREK, ESQ. IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: Jak pracodawca może sprawdzić twoją przeszłość Zanim zaczniesz ubiegać się o pracę w USA, powinieneś wiedzieć wszystko o background check, czyli o weryfikacji kandydatów przez pracodawcę, szczególnie, jeżeli jest coś w twojej przeszłości, co wolałbyś zachować dla siebie. Program minimum Zanim rozpoczniesz pracę w nowym miejscu, pracodawca zechce sprawdzić, czy możesz podjąć pracę w Stanach Zjednoczonych, bo tego wymagają od niego przepisy. Nawet jeżeli jesteś amerykańskim obywatelem i mówisz bez cienia akcentu, musisz okazać pracodawcy dokumenty, które udowadniają twoją tożsamość oraz prawo do pracy w USA. Nie później niż w pierwszym dniu po zatrudnieniu wypełnisz formularz I-9, a pracodawca - zweryfikuje twoje dokumenty wyliczone w instrukcjach tego formularza (www.uscis.gov/files/form/i-9.pdf) oraz zatrzyma ten druk do ewentualnej kontroli. Na pozór, na tym kończą się formalności. W rzeczywistości, zanim dostaniesz ofertę pracy, wiele zakładów pracy dokładnie cię prześwietli. Możesz nawet nie zauważyć, że na podaniu o pracę wstawiony jest paragraf, w którym wyrażasz zgodę na weryfikację różnych informacji. Podpisując podanie, nie tylko ubiegasz się o zatrudnienie, ale również pozwalasz na wgląd do swoich kartotek w różnych bazach danych. Kto może cię sprawdzić i dlaczego Bay Ridge Nissan Mówimy po polsku Prosić Marka th Ave & 65th Street Brooklyn, NY Wielka wyprzedaż Nissanów oraz aut innych marek Większość amerykańskich pracodawców jest ufnych: przyjmują na wiarę wszystko, co wpiszesz na podaniu o pracę i nie poproszą, żebyś przyniósł dyplom swojej szkoły czy pisemną opinię byłych pracodawców. Bądź jednak przygotowany na to, że pracodawcy mogą zatrudnić firmę wywiadowczą (screening company), która ma elektroniczny dostęp do wielu publicznych i utajonych danych oraz komercyjnych rejestrów. Wywiadownie zbierają i sprzedają informacje o osobach fizycznych i przedsiębiorstwach; wiele z nich specjalizuje się w ocenie kandydatów na pracowników (pre-employment screening). Weryfikacja kandydatów na pracowników (background check) może być powierzchowna albo bardzo staranna, zależnie od wymogów pracy i od ceny, jaką pracodawca jest skłonny zapłacić. Najprostsza weryfikacja da tylko sprawdzian twojej historii kredytowej, podczas bardziej wnikliwej - detektyw dokładnie sprawdzi twój życiorys. Weryfikacja kandydatów jest wymagana w wielu resortach, takich jak usługi finansowe, obrót papierami wartościowymi, ochrona zdrowia, edukacja. Rodziny zatrudniające domowy personel często sprawdzają opiekunki do dzieci, nianie, gosposie, kucharzy czy kierowców zanim przyjmą ich do swoich domów i powierzą im swoje dzieci. W wojsku, telekomunikacji, resortach pracujących na potrzeby obrony narodowej obowiązkowa jest rządowa kontrola bezpieczeństwa - government security clearance. Jest to licencja wydana przez agendę rządu federalnego, która upoważnia pracownika do dostępu do zastrzeżonych informacji (classified information), czyli uważanych za poufne lub tajne przez amerykański rząd. Nie jest łatwo cudzoziemcom dostać security clearance. Czasem posada niekoniecznie dotyczy zastrzeżonych informacji, lecz pracodawca chce potwierdzenia prawdziwości faktów podanych na wniosku czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ADWOKAT ELŻBIETA HADER - MÓWIĘ PO POLSKU WYPADKI SPRAWY RODZINNE ORDER OF PROTECTION SPADKI TESTAMENTY WŁAŚCICIEL-LOKATOR 216 Driggs Avenue Brooklyn, NY BROOKLYN tel: LONG ISLAND tel: PSFCU.4U Finansowy adres Polonii Internetowy Oddział Naszej Unii Zawsze otwarty, zawsze blisko Partner finansowy na całe życie New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

8 BIURO ADWOKACKIE THE PERECMAN FIRM, P.L.L.C. 35 lat walczymy w sprawach Polaków! Raport kredytowy i konsumencki Raport kredytowy, po który może sięgnąć pracodawca, zawiera przede wszystkim takie elementy, jak zadłużenia - obecne i przeszłe - oraz terminowość ich spłat. Raport konsumencki, natomiast zawiera więcej informacji: dane dotyczące przeszłości kryminalnej, prowadzenia samochodu, zatrudnienia, edukacji oraz informacje będące w domenie publicznej (public information). Oto dane zawarte w konsumenckim raporcie: adres zamieszkania obecny i poprzedni, status małżeński, numer Social Security, miejsce pracy obecne i poprzednie, roszczenia z tytułu ubezpieczenia od wypadków przy pracy (Workers Compensation claims), kartoteka medyczna, wojskowa stan majątkowy, historia kryminalna, wykształcenie, licencje zawodowe czy stanowe. Konsumencki raport śledczy (investigative consumer report) posuwa się jeszcze dalej. Może zawierać bardzo osobiste szczegóły, takie jak reputacja czy charakter. Agencja wywiadowcza zdobywa te dane rozmawiając z sąsiadami, przyjaciółmi, współpracownikami itd. Raport śledczy bywa zamawiany przez kompanie ubezpieczeniowe czy bardzo wścibskich pracodawców. Jak chronione są twoje prawa Powinieneś wiedzieć, że ustawa Federal Fair Credit Reporting Act (FCRA) chroni prywatność pracowników. Pracodawca musi uzyskać twoje pisemne pozwolenie na wgląd w twój raport konsumencki. Jedenaście stanów (włącznie z Kalifornią) ma swoje własne przepisy, które dają pracownikom dodatkowe uprawnienia. Ustawa FCRA zabrania umieszczania w raporcie następujących danych: negatywne informacje po 7 latach, takie jak: konta podlegające windykacji (colleciton), orzeczenia zapłaty, informacje o aresztach, zastawy podatkowe (tax liens). upadłość (bankruptcy) po 10 latach, informacje o areszcie, jeżeli nie zakończył się wyrokiem skazującym, chyba że sprawa nie została jeszcze rozpatrzona WYPADKI IMIGRACYJNE ABC 79 Ustawa Federal Fair Credit Reporting Act wymaga, by pracodawcy uzyskali twoje pozwolenie na uzyskanie szkolnych, wojskowych i medycznych kartotek. Szkoły i uczelnie mogą wydać pewne informacje bez twojej zgody: nazwisko, adres, daty pobierania nauki i uzyskane stopnie naukowe. Służba wojskowa może bez twojego zezwolenia odpowiedzieć na zapytania dotyczące stopnia wojskowego, wynagrodzenia, przydzielonych obowiązków, nagród i odznaczeń. Na wyjawienie innych informacji potrzebna jest twoja zgoda. Dane medyczne też są poufne; pracodawca może co najwyżej poznać wyniki badania kontrolnego, które może być wymagane po zaoferowaniu posady. Każdy, kto składa wniosek o wgląd w twój raport kredytowy czy konsumencki, musi zademonstrować ważny powód, taki jak złożone przez ciebie podanie o kredyt czy pracę; planowany awans, przeniesienie czy zatrzymanie w pracy; wniosek o polisę ubezpieczeniową; ubieganie się o pomoc społeczną. Właściwie każdy, kto wykaże istotną biznesową potrzebę informacji o tobie, np. właściciel domu rozważający wynajęcie ci lokalu, może otrzymać twój konsumencki raport. Pod warunkiem jednak, że wyrazisz zgodę na piśmie, a podpisanie wniosku (o kredyt, pracę, najem itp.) zawierającego odpowiednią klauzulę, jest równoznaczne z udzieleniem zgody. Jeżeli odmówiono ci z powodu konsumenckiego raportu Federal Fair Credit Reporting Act daje ci pewne prawa, w przypadku, gdy twoja kandydatura zostanie odrzucona z powodu zawartości konsumenckiego raportu. Gdy pracodawca podejmuje niekorzystne działanie ( adverse action ), musi dać ci kopię twego raportu konsumenckie- CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA: POŻYCZKI NA KUPNO DOMU Sand Lane, Staten Island, NY 689 5th Avenue, Brooklyn, NY ATLAS BANK IS AN EQUAL OPPORTUNITY LENDER POLSKI ADWOKAT ROZWODY, WYPADKI SPRAWY CYWILNE KRYMINALNE Darius A. Marzec, Esq. tel:

9 IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: 80 IMIGRACYJNE ABC go i publikację zwaną Summary of Your Rights under the Fair Credit Reporting Act (www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/credit/ fcrasummary.pdf). Definicja: Działanie niekorzystne oznacza, że zostałeś wyeliminowany jako kandydat do pracy lub usunięty z pracy na podstawie twego raportu konsumenckiego. Pracodawca musi ci wtedy dać zawiadomienie zwane adverse action notice, a w nim nazwę, adres i numer telefonu agencji, która dostarczyła raportu, żebyś mógł kwestionować nieprawidłowe dane. Pracodawca musi traktować raport jako poufny i nie wolno mu trzymać go w twojej teczce pracowniczej (personal file), do której dostęp mają inni pracownicy. Jeżeli uważasz, że pracodawca potraktował cię w sposób naruszający reguły Federal Fair Credit Reporting Act, możesz złożyć skargę w Federal Trade Commission na sieci pod lub telefonicznie pod numerem FTC-HELP. Jeżeli możesz udowodnić poniesienie szkody spowodowane przez błędny raport, możesz mieć podstawę do pozwania do sądu agencji, a nawet pracodawcy, który użył raport przeciw tobie. Omów swoją sprawę z prawnikiem. Kto ma dostęp do twego raportu kryminalnego POLSKI ADWOKAT Sprawdzian twojej wiarygodności (background check) prawdopodobnie obejmie również sprawdzian kartoteki kryminalnej, która może wyjawić ewentualne areszty i wyroki sądowe. Mając przeszłość kryminalną, trudno jest znaleźć dobrą pracę, więc powinieneś dołożyć starań, by oczyścić swoją kartotekę, co wyjaśniam w rozdziale 11 książki pt. Życie od nowa. Jak uporządkować problemy w urzędach ). Przepisy różnią się w poszczególnych stanach co do tego, kiedy pracodawca może odrzucić pracownika z powodu aresztu czy wyroku odnotowanego w kryminalnej historii. Faktem jest, że możesz mieć kartotekę kryminalną bez własnej winy. Być może znalazłeś się w złym miejscu i w nieodpowiedniej porze, albo próbowałeś pomóc przyjacielowi, który został niesprawiedliwie oskarżony. Wypuszczenie z aresztu bez przesłuchania przez sędziego działa na twoją korzyść, jak i zaniechanie wniesienia zarzutów przez prokuraturę. Taka klaryfikacja może sprawić, że pracodawca spojrzy na ciebie wyrozumiale. Również pomaga orzeczenie sędziego o twojej niewinności. Zadbaj o to, by usunąć ze swojej kartoteki areszty bez wyroku skazującego, a przynajmniej bądź gotowy do wyjaśnienia okoliczności. ROZWODY, WYPADKI, SPRAWY CYWILNE, KRYMINALNE Darius A. Marzec, Esq. tel: Potencjalny pracodawca nie może zamówić twego raportu kryminalnego bez twego pozwolenia. Jednak zazwyczaj udzielasz zgody przez podpisanie wniosku o pracę, więc przeczytaj go uważnie. Jeżeli we wniosku jest pytanie, czy kiedyś byłeś karany za przestępstwo (felony), możesz uczciwie odpowiedzieć nie, jeżeli byłeś tylko skazany za występek (misdemeanor). Ustawa Federal Fair Credit Reporting Act żąda, by informacje starsze niż 7 lat zostały uznane za przedawnione, chyba że ktoś ubiega się o posadę, która płaci rocznie $75,000 lub więcej. Sprawdź się sam Zanim zaczniesz ubiegać się o pracę czy kredyt, możesz sam zweryfikować informacje o sobie. Masz prawo znać zawartość swojej kartoteki w biurze informacji kredytowej i złożyć reklamację, gdy kartoteka zawiera niekompletne czy błędne dane. Wniosek o udostępnienie raportu konsumenckiego składasz w biurze kredytowym, podajesz dane osobowe włącznie z numerem Social Security. Trzy biura kredytowe (Equifax, TransUnion i Experian) muszą dostarczyć ci bezpłatnego wyciągu z twojej kartoteki raz na 12 miesięcy. Aby dostać bezpłatny raport, udaj się do lub zadzwoń Masz takie same prawa do dokonania korekty w raporcie konsumenckim, jak i w raporcie kredytowym. Jeżeli byłeś aresztowany albo skazany przez sąd, upewnij się, że każda sprawa w twojej kryminalnej kartotece ma odnotowane prawidłowe rozporządzenie (disposition). Jeżeli nie, to skontaktuj się z sądem (court clerk) albo z posterunkiem policji w miejscowości, gdzie incydent miał miejsce. Twoja kryminalna kartoteka może zostać zapieczętowana (sealed), co znaczy - niedostępna dla ludności, chyba że popełnisz inne przestępstwo, albo wykreślona (expunged) - czyli usunięta tak, jakby nigdy nie istniała. Będziesz potrzebował doświadczonego prawnika, by to załatwić. Więcej w książce pt. Życie od nowa. Jak uporządkować problemy w urzędach. Wniosek Pisz prawdę na podaniu o pracę, bowiem pracodawca może amerykańskie informacje zweryfikować. Może sprawdzić twoją konsumencką kartotekę, w co wchodzą kredytowe, kryminalne, edukacyjne i inne informacje. Na razie amerykańskie wywiadownie nie posiadają dostępu do informacji w Polsce. Niektóre posady wymagają security clearance: pozwolenia na dostęp do tajnych dokumentów lub informacji, co z kolei pociąga za sobą konieczność dokładnego sprawdzenia twej przeszłości (background check). Elżbieta Baumgartner Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony ). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: BIURO ADWOKACKIE THE PERECMAN FIRM, P.L.L.C WYPADKI lat walczymy w sprawach Polaków! David H. Perecman, Esq. UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! Business Center Insurance Zadzwoń po wycenę tel: BI Z N ESY KO N T R A K TO R Z Y DO M Y S A M O CH O DY Ż YCI E Z DROW I E

10 WYPADKI SPRAWY RODZINNE ORDER OF PROTECTION SPADKI TESTAMENTY WŁAŚCICIEL-LOKATOR BROOKLYN tel: LONG ISLAND tel: Driggs Avenue, Brooklyn, NY ADWOKAT - MÓWI PO POLSKU ELŻBIETA HADER IMIGRACYJNE ABC 81 Żeby spadkobiercy nie kłócili się o twoje pieniądze Skrzętnie gospodarzymy pieniędzmi całe życie. Kupiliśmy dom albo mieszkanie, składamy pieniądze w banku i w funduszach powierniczych. Odmawiamy sobie przyjemności, by zabezpieczyć przyszłość sobie i rodzinie. Ale im więcej pieniędzy będziemy mieli, tym bardziej nasi spadkobiercy mogą się w przyszłości pokłócić o naszą schedę. Oto kilka wskazówek, jak tego uniknąć. Dobrze przygotuj testament Niezależnie od stanu swojego posiadania, każdy z nas powinien mieć testament. Jest to dokument, w którym dysponujesz, kto ma otrzymać twoje przedmioty majątkowe - dom, samochód, pieniądze itp. oraz kto przejmie opiekę nad dziećmi w razie twojej śmierci. Twoja ostatnia wola decyduje o losie dorobku twego całego życia i przyszłości nieletnich dzieci. Około 70% osób w Stanach Zjednoczonych nie posiada testamentu. Przyczyną tego zjawiska jest nieświadomość komplikacji, jakie następują z powodu braku ostatniej woli lub innych stosownych przygotowań. W sporządzeniu testamentu pomoże książka pt. Testamenty i ostatnie dyspozycje (patrz poniżej). Jakkolwiek można testament spisać w prostym języku albo kupić formularze, warto zatrudnić prawnika, by prawidłowo przygotował naszą ostatnią wolę, gdyż w razie jakichś błędów z grobu niczego już nie naprawimy. Traktuj dzieci sprawiedliwie Konflikty z sukcesją majątkową wynikają z tego, że spadkobiercy czują się pokrzywdzeni. Nierówny podział majątku może wyniknąć z różnych powodów: Nierówne zarobki spadkobierców. Rodzice mogą chcieć zostawić więcej niewiele zarabiającej córce, a mniej synowi, który ma dobrze prosperujący biznes. Różne potrzeby spadkobierców. Na przykład, syn z gromadką dzieci na utrzymaniu dostaje więcej pieniędzy niż syn bezdzietny. Poprzednie darowizny. Na przykład rodzice zapisują mniej pieniędzy dziecku, któremu pomogli kupić dom. Różna doza opieki na stare lata. Matka może chcieć zapisać dom temu z dzieci, które się nią będzie na starość opiekowało. Masz pełne prawo rozdzielić majątek między dzieci czy krewnych tak, jak uważasz. Jednak w sytuacji, gdy podział nie jest równomierny, zabezpiecz się na wypadek kłótni, gdyż dzieci mogą poczuć się oszukane lub podejrzewać, że ich rodzeństwu udało się tobą manipulować. Rada: Jeżeli uważasz, że twoja decyzja wywoła kontrowersje, to poinformuj o niej dzieci osobiście i wyjaśnij przyczyny. Również w testamencie podaj przyczynę swojej decyzji, co utrudni ewentualne podważenie testamentu przez rozczarowaną osobę. Uwaga: Nierówny podział może też wyniknąć dlatego, że różne przedmioty majątkowe mogą być różnie opodatkowane, albo dlatego, że niektórych przedmiotów (kont) zapisać nie możesz (patrz poniżej). Nie dysponuj pieniędzmi, które już oddałeś Niektórymi przedmiotami majątkowymi nie możesz dysponować w testamencie, co czasem powoduje poważne problemy. Przykład: Synowi zapisałeś dom, a córce konto bankowe z wkładem równym wartości domu, więc uważasz, że rozdzieliłeś majątek sprawiedliwie. Ale konto zarejestrowane było na nazwisko twoje i syna, więc on stał się automatycznie jego właścicielem po twojej śmierci. W ten sposób cały majątek przeszedł na syna, a córka nie dostała nic. Oto przedmioty majątkowe, których nie można zapisać w testamencie: Majątek będący współwłasnością (jointly held property). Przykładem konto bankowe otwarte razem z inną osobą (joint bank account). Po twojej śmierci wkład oszczędnościowy przechodzi na współwłaściciela i nie może być rozdysponowany testamentem. CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA: POLSKI ADWOKAT ROZWODY, WYPADKI SPRAWY CYWILNE KRYMINALNE Darius A. Marzec, Esq. tel: ADWOKAT ELŻBIETA HADER - MÓWIĘ PO POLSKU WYPADKI SPRAWY RODZINNE ORDER OF PROTECTION SPADKI TESTAMENTY WŁAŚCICIEL-LOKATOR 216 Driggs Avenue Brooklyn, NY BROOKLYN tel: LONG ISLAND tel:

11 IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: 82 IMIGRACYJNE ABC Przedmioty majątkowe, na które został wyznaczony beneficjant, np. konto w funduszu powierniczym opatrzone adnotacją Pay-onDeath. Przedmioty kontraktu są po śmierci rozdysponowane zgodnie z tym kontraktem i nie mogą stanowić zapisu testamentowego. Przykładem są konta emerytalne, udziały spółek, trusty, jak i prywatne umowy. Konta emerytalne automatycznie przechodzą do wymienionego beneficjanta. Polisy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie bezpośrednio wskazanemu beneficjantowi. Jedynym sposobem na kontrolowanie wypłaty z polisy byłoby uczynienie masy spadkowej beneficjantem, ale to nie jest dobry pomysł (więcej na ten temat w książce pt. Planowanie spadkowe ). Majątek trustów przechodzi zgodnie z instrukcjami trustu. Rozdaj rodowe pamiątki za życia Jeżeli nie korzystasz z rodzinnych pamiątek (biżuterii, starych mebli, fotografii, obrazów), to rozdaj je za życia tym członkom rodziny, którzy je lubią i docenią. Zapytaj wprost, co twoje dzieci chciałyby dostać. Ludzie przywiązują różną wagę do różnych rzeczy i dysponując zza grobu możesz nie utrafić w ich gusta czy zainteresowania. Pamiętaj o konsekwencjach podatkowych Wiele osób jest świadomych podatków od spadku (estate taxes, które dotyczą dużych majątków), ale zapominają o podatkach, jakie spadkobiercy zapłacą po przejęciu i sprzedaży danego przedmiotu majątkowego. Przykład: Synowi zapisałeś konto IRA, a córce konto bankowe o takiej samej wartości. Córka wybierze pieniądze w stu procentach, natomiast syn od wybranych z IRA kwot zapłaci znaczne podatki dochodowe równe jego przedziałowi podatkowemu w danym roku. Gdy chcesz kogoś wydziedziczyć ADWOKAT ELŻBIETA HADER - MÓWIĘ PO POLSKU WYPADKI SPRAWY RODZINNE ORDER OF PROTECTION SPADKI TESTAMENTY WŁAŚCICIEL-LOKATOR WYPADKI SPRAWY RODZINNE ORDER OF PROTECTION SPADKI TESTAMENTY WŁAŚCICIEL-LOKATOR 216 Driggs Avenue Brooklyn, NY BROOKLYN tel: LONG ISLAND tel: W YPADKI BŁĘDY MEDYCZNE Brand Brand Nomberg & Rosenbaum, LLP Mówimy po polsku BROOKLYN tel: LONG ISLAND tel: Driggs Avenue, Brooklyn, NY Jeżeli twoją intencją jest wydziedziczenie kogoś, musisz być bardzo ostrożny, gdyż osoby wydziedziczone bywają rozczarowane i starają się obalić testament (po obaleniu testamentu obowiązuje dziedziczenie ustawowe). Ponadto sądy czasem działają na korzyść osób pominiętych. Nie wystarczy kogoś pominąć w testamencie, by go wydziedziczyć. Sąd uzna, że zapomniałeś wymienić tę osobę i przyzna jej tyle, ile należy jej się ustawowo, tzn. gdybyś nie pozostawił testamentu. Zapisz swoją intencję wyraźnie: Jest moją wolą, by mój syn nie otrzymał niczego w spadku po mnie. Musisz również podać, kto ma w zamian otrzymać majątek. Nie możesz pozostawić żadnych niedomówień, by nie przydarzyło ci się to, co pewnemu zgorzkniałemu ojcu. Przeżył swoje życie bardzo oszczędnie i nie mógł pogodzić się z niefrasobliwością i rozrzutnością swojej córki. Napisał w swojej ostatniej woli: Jest moim największym życzeniem, by moja jedyna córka Maria nie otrzymała po mnie niczego, gdyż okazała się bezwartościową osobą, przepuszczającą każdego dolara na rozrywki i stroje. Kto otrzymał majątek? Córka właśnie. Ojciec nie sprecyzował, kto zamiast córki miałby otrzymać spadek, więc sąd przekazał majątek ustawowemu spadkobiercy, czyli córce. Uwaga: Nie możesz wydziedziczyć współmałżonka, niczego mu nie pozostawiając. Małżonek ma prawo wyboru pomiędzy zapisem testamentowym a ustawowym, dyktowanym przepisami stanu. Jeżeli mąż nic nie pozostawi żonie lub pozostawi niewiele, ma ona prawo do wyboru zapisu ustawowego, który zależy od przepisów danego stanu, przeważnie od połowy do 1/3 majątku spadkowego. Może ona natomiast przyjąć mniej niż zezwala prawo stanowe, jeżeli jest to jej życzeniem. Gdy ktoś podważy testament ADWOKAT - MÓWI PO POLSKU ELŻBIETA HADER Około 3% testamentów jest podważanych w sądzie, przeważnie przez bliskich krewnych, którzy czują się pominięci. Jeżeli testament zostanie skutecznie podważony, to sąd go unieważnia i wtedy zaczyna obowiązywać dziedziczenie ustawowe. Prawo nakazuje, by współmałżonek uczestniczył w spadku - jego wydziedziczyć nie można. Małżonek pominięty w testamencie dostanie tyle, ile nakazują przepisy stanowe. Dzieci natomiast dziedziczyć po nas nie muszą, jeżeli tego nie chcemy. Jeżeli chcemy dziecko wydziedziczyć, to powinniśmy napisać to w testamencie wyraźnie, by sędzia nie miał wrażenia, że dziecko zostało pominięte przez nieuwagę. Ażeby obalić testament, ktoś musi udać się do sądu i udowodnić, że prawdą jest jedna z poniższych możliwości: Zapisy testamentu są wynikiem czyjegoś nielegalnego postępowania (np. oszustwo, podrobienie podpisu). Sprawy emigracyjne i karne FIRMA ADWOKACKA Musa Obregon & ASSOCIATES WYPADKI NA BUDOWIE WSZYSTKIE RODZAJE WORKERS COMPENSATION BŁĘDY MEDYCZNE Rozmawiaj z byłym prokuratorem, który będzie wiedział jak poprowadzić Twoją sprawę NY: NJ: Mówimy po polsku GREENPOINT 144 Nassau Avenue tel: RIDGEWOOD Fresh Pond Road tel: BOROUGH PARK th Avenue tel: ADAM J. STEIN, ESQ. WIOLETTA KOSIOREK, ESQ.

12 POLSKI ADWOKAT ROZWODY, WYPADKI, SPRAWY CYWILNE, KRYMINALNE Darius A. Marzec, Esq. tel: Spadkodawca był niekompetentny w momencie, gdy podpisywał akt ostatniej woli. Spadkodawca znajdował się pod czyjąś presją. Takie oskarżenia jest łatwo robić, lecz trudno udowodnić w sądzie. Uwaga: Jeżeli obawiasz się procesów sądowych, powinieneś przedyskutować z prawnikiem odpowiednią strategię. Prawo spadkowe (probate law) daje krótki czas na podważenie testamentu, a świadkowie podpisania ostatniej woli mogą łatwo poświadczyć, że byłeś poczytalny. Nie komplikuj sytuacji próbując za wszelką cenę uniknąć probacji Ażeby spadkobiercy mogli przejąć swoje udziały spadkowe, testament po twojej śmierci musi być najpierw zatwierdzony przez sąd, co nazywa się probacją (probate). Sąd spadkowy (surrogate court albo probate court) potwierdza ważność dokumentu testamentu i nadzoruje przekazanie spadkobiercom udziałów spadkowych, zgodnie z zapisem testamentowym. Zajmuje się tym wykonawca testamentu (executor), którego wyznaczyłeś w ostatniej woli. Dopiero na podstawie odpowiednich dokumentów wydanych przez sąd, wykonawca może przejąć masę spadkową i rozdzielić pomiędzy spadkobierców. Jeżeli testament okazał się nieważny lub zmarły nie zostawił ostatniej woli, majątek spadkowy jest dzielony zgodnie z prawem danego stanu. Ludzie stosują różne metody, by uniknąć probacji: zakładają trusty, przekazują majątek dzieciom za życia itp. Jednak zdarza się, że metody te stwarzają więcej problemów niż korzyści. Szczegóły wyjaśniam w książkach Planowanie spadkowe oraz Podręcznik ochrony majątkowej. W przypadku drugiego małżeństwa Problem: Ojciec zapisuje wszystko swojej drugiej żonie, mając nadzieję, że ona zapisze majątek jego dzieciom z pierwszego małżeństwa. Po jego śmierci druga żona zostawiła majątek swoim zstępnym, a nie jego. Sugestia: Dzieciom z pierwszego małżeństwa zapisz pieniądze bezpośrednio. Resztę zostaw w truście małżeńskim zwanym Qualified Terminable Interest Property (QTIP). Na jego mocy żona będzie użytkować np. dom do swojej śmierci, po czym przejdzie on na twoje dzieci. Wyznacz bezstronnego wykonawcę testamentu Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony ). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: IMIGRACYJNE ABC 83 Najczęściej wykonawcą testamentu jest to z dorosłych dzieci, które najbardziej pomagało rodzicom w prowadzeniu spraw podatkowych i finansowych. Sprawa komplikuje się jednak w przypadku drugiego małżeństwa. Jeżeli ktoś wyznaczy na dwóch wykonawców testamentu (co-executors) drugą żonę i starszego syna z pierwszego małżeństwa, to może tym samym bardzo zaognić rodzinne stosunki. Lepiej w takim przypadku wyznaczyć osobę całkowicie niezależną: zaufanego prawnika czy starego przyjaciela. Więcej dowiesz się z książki pt. Planowanie spadkowe oraz Podręcznik ochrony majątkowej, dostępnych w polonijnych księgarniach i w Elżbieta Baumgartner CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA: POLSKI ADWOKAT ROZWODY, WYPADKI SPRAWY CYWILNE KRYMINALNE Darius A. Marzec, Esq. tel: BIURO ADWOKACKIE THE PERECMAN FIRM, P.L.L.C WYPADKI lat walczymy w sprawach Polaków! David H. Perecman, Esq.

13 84 IMIGRACYJNE ABC Partner finansowy na całe życie 412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: Czego nie wyjawia twoja kredytowa kartoteka Raport kredytowy to wyciąg z twojej kartoteki kredytowej, tworzonej przez biuro kredytowe (credit bureau), uaktualnianej na podstawie informacji dostarczanych przez banki, sklepy i innych wierzycieli. Kartoteka kredytowa określa twoją historię kredytową - powiązany z tobą ciąg informacji określających twoją sytuację finansową i sposób, w jaki spłacasz rachunki i długi. Zawartość kartoteki kredytowej jest bardzo ważna, bo określa twoją wierzytelność i decyduje o tym, czy otrzymasz kartę kredytową, pożyczkę, mieszkania, a nawet pracę. Co jest w twoim raporcie kredytowym Twój kredytowy raport składa się z czterech części: Dane osobowe: Imię i nazwisko, wszelkie pseudonimy, aktualny i poprzedni adres, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia, obecnie i poprzednie miejsce pracy. Te same informacje dla małżonka. Informacje kredytowe: Twoje karty kredytowe bankowe i sklepowe, konta kredytowe, pożyczki hipoteczne, studenckie, itp. Informacja o kredycie zawiera daty, limity, kwotę pożyczki oraz historię płatności. Informacje publiczne: Wyroki sądowe przeciwko tobie, bankructwa, zastawy podatkowe i pieniężnych (liens). W ostatniej części raportu figuruje, kto dostał kopie raportu kredytowego w ubiegłym roku (w przypadku karty kredytowej) lub dwóch lat (w celu zatrudnienia). BIURO ADWOKACKIE THE PERECMAN FIRM, P.L.L.C WYPADKI lat walczymy w sprawach Polaków! David H. Perecman, Esq. WYPADKI NA BUDOWIE WSZYSTKIE RODZAJE WORKERS COMPENSATION BŁĘDY MEDYCZNE GREENPOINT 144 Nassau Avenue tel: RIDGEWOOD Fresh Pond Road tel: BOROUGH PARK th Avenue tel: ADAM J. STEIN, ESQ. WIOLETTA KOSIOREK, ESQ. Twoja historia kredytowa pozostaje w aktach przez około siedem lat, a bankructwo - przez dziesięć lat. Czego nie ma w twojej kartotece Wydawać się może, że biuro kredytowe wie o tobie wszystko, a wraz z nim instytucje, które uzyskają wgląd do twojej kartoteki: potencjalni pożyczkodawcy, pracodawcy, właściciele domów, gdzie ubiegasz się o najem mieszkania. Otóż nie. Raport kredytowy pomija wiele ważnych, podstawowych finansowych informacji. Wysokość twoich zarobków W raporcie kredytowym nie ma podstawowej informacji, jaką są zarobki, mimo że pracodawca zgłasza wysokość wynagrodzenia do różnych stanowych urzędów oraz do IRS. Biura kredytowe nie wiedzą o twoich przychodach (z pracy, inwestycji, czynszów), przez co musisz samodzielnie dokumentować dochody, gdy ubiegasz się w banku o pożyczkę. Wartość twego majątku Historia kredytowa wylicza tylko twoje zobowiązania (pożyczki, linie kredytu, karty kredytowe), ale nie stan rachunków bankowych. Nie ma tam wzmianki o kontach inwestycyjnych, fun- UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! Business Center Insurance Partner finansowy na całe życie Zadzwoń po wycenę tel: BI Z N ESY KO N T R A K TO R Z Y DO M Y S A M O CH O DY Ż YCI E Z DROW I E New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej!

14 Finansowy adres Polonii: Internetowy Oddział Naszej Unii - Zawsze otwarty, zawsze blisko PSFCU.4U IMIGRACYJNE ABC 85 duszach powierniczych czy innych przedmiotach majątkowych. Twego stanu majątkowego można się domyślać na podstawie spłacanych pożyczek (hipoteczna, samochodowa), ale jeżeli masz nieruchomości w pełni spłacone, to nie ma o nich wzmianki. Nawet jeżeli spłacasz pożyczkę hipoteczną, wartość domu nie jest wymieniona. Czy pracujesz? Jeżeli straciłeś pracę, to biura kredytowe o tym nie wiedzą, przez to twoja punktacja kredytowa pozostanie taka sama, mimo że stałeś się bezrobotny. Biura odnotowują twoje ostatnie miejsce pracy, jeżeli podałeś pracodawcę na wniosku o pożyczkę, ale nie notują twego stanowiska ani daty zatrudnienia. Historia kredytowa małżonka Historia kredytowa małżonka nie wpływa na twoją. Po ślubie kartoteki kredytowe małżonków nie są łączone - każda osoba zachowuje swoją własną. Jeżeli połączyliście swoje finansowe sprawy po ślubie i na przykład stałeś się użytkownikiem karty kredytowej żony, to twoja historia to pokaże, ale nie będzie zawierać jej innych kont kredytowych. Gdy uzyskasz kopię raportu kredytowego, może on zawierać nazwisko małżonka, ale ta informacja nie jest dostępna dla banków i innych instytucji. Historia kryminalna Przeszłość kryminalna nie jest uwzględniana przez biura kredytowe. Dlatego też możesz spokojnie spać, mimo że w młodości zadarłeś z prawem. Areszty i wyroki znajdują się w twojej kartotece kryminalnej, która jest odrębna od kartoteki kredytowej. Więcej na ten temat przeczytasz w książce pt. Życie od nowa: Jak uporządkować problemy w urzędach. Biura kredytowe odnotują konflikty z prawem tylko w trzech okolicznościach: jeżeli sąd da ci nakaz zapłaty (judgement) albo obciążenie np. nieruchomości (lien), gdy masz zasądzone alimenty na dziecko (child suport), gdy nie zapłaciłeś mandatu i jest on ściągany przez firmę windykacyjną (collection agency). Długi medyczne Ustawa zwana Fair Credit Reporting Act zabrania zamieszczania w kartotece kredytowej informacji, która naruszałaby twoją prywatność odnośnie spraw zdrowotnych (medical privacy). Jeżeli zalegasz z zapłatą dla szpitala czy lekarza, to nazwa wierzyciela jest podana (ośrodek zdrowia, biuro lekarza, szpital), wraz z wysokością należności, datą od której zalegasz. Nie po- dany jest natomiast rodzaj usługi czy terapii, które otrzymałeś. Jeżeli nazwa przychodni lekarskiej sugeruje rodzaj zabiegu, to z pewnością użyta zostanie inna nazwa. Nietypowe pożyczki Zastawiłeś biżuterię w lombardzie? Zaciągnąłeś pożyczkę do wypłaty (payday loan)? Biuro kredytowe o tym nie wie. Dowie się tylko wtedy, gdy zaczniesz zalegać ze spłatą i firma odda twój dług do windykacji. Niektóre firmy użytecznościowe (gazownie, elektrownie itp.) regularnie dostarczają biurom kredytowym informacje o spłacanych rachunkach klientów. Gdzie po bezpłatny raport kredytowy? Prawo daje ci raz w roku bezpłatny dostęp do swojej kartoteki kredytowej w każdym biurze kredytowym. Bezpłatny raport uzyskasz w sieci: albo pod numerem telefonu Elżbieta Baumgartner Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony ). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA: PSFCU.4U Finansowy adres Polonii Internetowy Oddział Naszej Unii Zawsze otwarty, zawsze blisko POŻYCZKI NA KUPNO DOMU Sand Lane, Staten Island, NY 689 5th Avenue, Brooklyn, NY ATLAS BANK IS AN EQUAL OPPORTUNITY LENDER

15 86 IMIGRACYJNE ABC Finansowy adres Polonii: Internetowy Oddział Naszej Unii - Zawsze otwarty, zawsze blisko PSFCU.4U Kiedy karta kredytowa nie zadziała IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: Nic tak nie popsuje wycieczki, jak karta kredytowa, która nie działa. Skoro zbliżają się wakacje, pomówmy, w jakich okolicznościach transakcje na kartach kredytowych mogą być blokowane i co zrobić, żeby tego uniknąć. Anulowana karta Pierwszym powodem problemów z karta kredytową jest to, że jest ona nieważna, co może nastąpić z powodu zaniedbania jej aktywizacji, anulowania albo wygaśnięcia karty. Bank może ci cofnąć kredyt z różnych powodów: jeżeli dawno nie używałeś karty kredytowej, jeżeli przestałeś płacić rachunki, jeżeli bardzo pogorszyła się twoja historia kredytowa, albo nie zgodziłeś się na nowe warunki kredytowe. W większości sytuacji bank powiadomi cię pisemnie. Przepisy nakazują, by banki informowały klientów o zmienionych warunkach kredytowych z 45-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli masz zwyczaj odkładać listy z banku bez ich otwierania, to możesz nawet nie wiedzieć, ze twoja karta już nie działa. Inny użytkownik skasował kartę Anulować kartę może nie tylko jej wystawca (bank), nie tylko jej właściciel, ale również autoryzowany użytkownik, na przykład z powodu zgubienia swojej karty. Przykład: Uczyniłeś córkę autoryzowanym użytkownikiem twojej Visy. Córka jest teraz na studiach, kilkaset mil od domu. Straciła portfel, więc skasowała swoją kartę, ale nie poinformowała o tym ciebie, nie będąc świadoma faktu, że w razie kradzieży jednej karty kasowane są wszystkie karty przypisane do danego konta. Karta nie aktywowana Ażeby się kartą posługiwać, konieczne jest jej aktywowanie, niezależnie czy jest to twoja pierwsza karta, duplikat, karta odnowiona, czy wydana w miejsce zastrzeżonej. Nowa karta przychodzi pocztą z nalepką podającą instrukcje o aktywizacji: telefonicznie albo przez Internet. Jeżeli nie zaktywizujesz karty, to po jakimś czasie, np. pół roku, zostaje ona automatycznie anulowana. Rada: Zanim wyjedziesz w podróż, sprawdź, czy twoja karta działa. Karta wygasła Z powodu wygaśnięcia okresu ważności karty kredytowej szczególnie często odrzucane bywają płatności regularne, takie jak miesięczna opłata abonamentów. Ustawiasz automatyczną spłatę rachunków i zapominasz o tym. Przeważnie usługodawca przysyła mailem ostrzeżenie o kończącym się okresie ważności, prosząc o uaktualnienie danych. Nasz bank sam przyśle nową kartę z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Jej numer pozostaje taki sam, tylko data ważności przesunięta jest o dwa czy trzy lata i inny jest kod bezpieczeństwa. Rada: Po otrzymaniu nowej karty zmień na sieci datę jej ważności, a unikniesz kłopotów z automatyczną spłatą rachunków (online payments). Niepoprawne dane Ten problem pojawia się, gdy chcesz płacić kartą na sieci albo przez telefon. Błędnie wpisany numer czy nazwisko, nieprawidłowa data ważności, kod bezpieczeństwa (security code), omyłkowy adres i numer telefonu spowodują odrzucenie płatności przez komputerowe oprogramowanie jej wystawcy. Komputer jest tolerancyjny względem imienia: na przykład przyjmie zarówno Elżbietę, Elizabeth jak i Elę. Sprawdzone. Przekroczony limit na karcie Każda karta kredytowa ma swój limit kredytowy. Jest to pułap, który bank przyznaje głównemu posiadaczowi karty na podstawie jego oceny zdolności kredytowej. Po przekroczeniu limitu transakcja jest albo blokowana, albo nakładane są kary, w zależności od umowy. Na przekroczenie limitu może mieć wpływ np. data księgowania transakcji, zmiana kursu walut, czy blokada funduszy. Rada: Dobrzy stali klienci mogą poprosić swój bank o podwyższenie limitu. Ażeby nie być zaskoczonym, warto mieć co najmniej dwie karty kredytowe, szczególnie w podróży. American Express nie ma limitu, bowiem jest w zasadzie kartą płatniczą (charge card) i należności trzeba regulować na bieżąco. Dobrym klientom American Express umożliwia elastyczne formy spłaty, co upodobnia ją do typowej karty kredytowej. Blokada płatności Przed wakacjami warto być świadomym blokady kredytu na karcie. Gdy rezerwujesz pokój w hotelu, to podajesz swój numer karty kredytowej, a hotel przeważnie nie pobiera należności z góry, ale blokuje ( rezerwuje ) odpowiednią kwotę. Kwota ta jest odjęta od twojego kredytowego limitu, a pobrana zostaje dopiero po zakończonym pobycie w hotelu. (Niektóre hotele dają upust cenowy, jeżeli zgodzisz się zapłacić z góry). Podobnie jest w wypożyczalni samochodów. Gdy wynajmujesz samochód, wypożyczalnia blokuje przewidywaną należność. Choć płatność pobiera dopiero po zwrocie auta, przez

16 Partner finansowy na całe życie 412 New Brunswick Ave, PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave, LINDEN, NJ IMIGRACYJNE ABC 87 cały czas limit kredytu na karcie jest pomniejszony i możesz go niechcący przekroczyć. Rada: Ureguluj rachunek tą samą kartą, na którą zrobiłeś rezerwację. Jeżeli posłużysz się inną kartą, to poproś o zniesienie blokady na tej pierwszej, albo sam zadzwoń do swojego banku. W przeciwnym razie blokada zostanie anulowana automatycznie, ale w terminie do 15 dni. Na wakacjach Jeżeli zawsze robisz transakcje w swoim mieście, a nagle tankujesz benzynę na przykład na Alasce, to twój bank może odmówić płatności. Taka właśnie przygoda mi się przydarzyła. Zadzwoniłam ze stacji benzynowej do banku, którego miły pracownik powiedział mi, że wstrzymano transakcję, bo ktoś w Anchorage próbuje tankować na mój koszt. Tankowałam ja, ale bez uprzedzenia o podróży. Dowiedziałam się, że skradzione karty najczęściej używane są do zakupu benzyny. Rada: Przed wyjazdem zadzwoń do wystawcy karty i poinformuj o planowanej podróży. Oprócz tego, zawsze miej na wszelki wypadek inny środek płatności. Dostawa na inny adres Chcesz zamówić przez Internet kosztowny komputer, ale obawiasz się, że poczta zostawi go na schodach. Podajesz więc adres koleżanki, u której zawsze ktoś jest w domu. Bank może zablokować transakcję zakupu na inny adres w obawie, że karta została skradziona i jest używana przez nieautoryzowaną osobę. Rada: Podawaj swoje miejsce zamieszkania, jako billing address, a adres drugiej osoby do wysyłki ( shipping address. Jeżeli to nie pomoże, zadzwoń do banku i wyjaśnij sytuację. Bank sprawdzi przez telefon twoją tożsamość i zatwierdzi transakcję. Nietypowa transakcja Wystawcy kart kredytowych stosują systemy komputerowe, które mają na celu wykrywanie i blokowanie podejrzanych transakcji. Oprogramowanie to jest bardzo zaawansowane, z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji. Wyłapuje ono nie tylko różnice adresowe, ale również monitoruje nawyki użytkownika i alarmuje, gdy transakcja jest dla niego nietypowa. Jeżeli po raz pierwszy nabywasz bilet lotniczy albo kupujesz drogi sprzęt elektroniczny przez Internet, transakcja może zostać zablokowana, bo nigdy przedtem biletu czy sprzętu na sieci nie kupowałeś. Wystawca karty, a właściwie jego komputer, zadzwoni do ciebie z pytaniem o autoryzację. Syntetyczny głos spyta cię, czy rozpoznajesz transakcję na daną kwotę poczynioną w danym sklepie. Odpowiadasz tak albo nie przez naciśnięcie odpowiedniego guzika telefonu. Rada: Upewnij się, że wystawca karty ma twój aktualny numer telefonu, najlepiej komórki, i adres mailowy. Gdy odmawia sprzedawca Sprzedawcy nie mają obowiązku przyjmować kart kredytowych ani płatniczych, o czym wie każdy, kto robi zakupy w polonijnych sklepach spożywczych na Greenpoincie. Niemniej większość sprzedawców karty honoruje dla wygody klientów. Sklepy mogą wykluczyć mniej popularne karty, małe płatności (np. poniżej $10), oferować upusty cenowe za gotówkę. Nie tylko banki blokują podejrzane transakcje, ale również sprzedawcy starają się dmuchać na zimne. W Europie coraz częściej przyjmowane są tylko karty z microchipem, bo są znacznie bezpieczniejsze. Karta z chipem czy bez? Jeżeli jedziesz do Europy, a nie masz karty z chipem, to przygotuj się na problemy. Karta chipowa ma wklejony w plastik karty mikroprocesor, czyli niewielki układ elektroniczny, przechowujący dane karty oraz spis dostępnych usług z nią powiązanych. Dokonanie płatności wykorzystujących chip w karcie odbywa się zwykle po potwierdzeniu numerem PIN wprowadzonym przez użytkownika. W Stanach karty te, zwane Chip and PIN albo Smart Chip, ale nie uzyskały popularności, bo są droższe do produkcji, a nie wymagane jeszcze przez tutejsze sklepy. Jeżeli chcesz kartę z mądrym chipem, udaj się do Bank of America, Chase, Citi Bank, USAA albo US Bank i przygotuj się zapłacić więcej za jej posiadanie. Transakcje międzynarodowe Z powodu bezpieczeństwa niektórzy sprzedawcy nie przyjmują kart kredytowych z innego kraju. Na przykład będąc w Polsce możesz płacić swoją Visą czy MasterCard bez problemu w sklepach naziemnych, ale niekoniecznie na sieci. Wiele polskich sklepów internetowych obawia się oszustów i nie przyjmuje kart wydanych poza Polską. Akceptacja kart kredytowych lub debetowych z różnych krajów zależy od sprzedawcy. Jeżeli uważasz, że karty z danego miejsca zostały błędnie wykluczone, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Wniosek Może wydawać się, że banki niepotrzebnie utrudniają nam życie, ale robią to w obronie przed nadużyciami, gdyż to one finansowo odpowiadają za poniesione straty. U.S Department of Justice oblicza, że połowa wszystkich oszustw finansowych ($300 miliardów) przypada na transakcje kartowe. Jeden na dziesięciu właścicieli kart w USA pada ofiarą oszustw, a średnia medialna każdej straty to $400. Uważajmy więc na bezpieczeństwo swego portfela. Elżbieta Baumgartner Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony ). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA:

17 88 IMIGRACYJNE ABC BIURO ADWOKACKIE 35 lat walczymy THE PERECMAN FIRM, P.L.L.C. w sprawach Polaków! WYPADKI Jak spłacać rachunki w potrzebie IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: Konsekwencje huraganu Sandy pozostaną na długo w pamięci mieszkańców wschodniego wybrzeża. Spowodował on śmierć około 120 osób i szkody materialne wartości miliardów dolarów. W New Jersey, Nowym Jorku, Pensylwanii, Connecticut i okolicach prawie każdy został w jakiś sposób dotknięty kataklizmem. Warto wyciągnąć wnioski i być przygotowanym na niespodzianki. Gdy klęska żywiołowa Osoby dotknięte skutkami huraganu (powodzi, trzęsienia ziemi itp.) mieszkające w rejonach uznanych za strefy klęski żywiołowej mają dostęp do pomocy udzielanej przez FEMA czy Czerwony Krzyż. Czerwony Krzyż (www.redcross.org) dostarcza najbardziej niezbędnej pomocy doraźnej: posiłków, schronienia, odzieży. Federal Emergency Management Agency ma różne programy, począwszy od prewencyjnych i ratunkowych po zapomogi i niskooprocentowane pożyczki. Przeczytaj o nich w Lokalne administracje informują na swoich witrynach o innych formach asysty. Firmy ubezpieczeniowe obiecują szybką inspekcję strat i sprawną wypłatę należności. Finansowe instytucje, kompanie użytecznościowe, karty kredytowe, usługodawcy itp. występują z pomocą dla klientów, która przeważnie polega na zniesieniu opłat za opóźnioną spłatę rachunków czy za brak pokrycia czeku. Jakie rachunki opłacać najpierw Zapowiadana pomoc często wygląda dobrze na papierze. Może się okazać, że poza kocem i żywnością w puszkach w oddziale Czerwonego Krzyża możemy dostać tylko wyrazy współczucia. Przeważnie musimy czekać długo na czek z firmy ubezpieczeniowej, o ile jesteśmy ubezpieczeni od danej szkody, a z problemami finansowymi musimy radzić sobie sami. Stojąc wobec ograniczonego budżetu i piętrzących się wydatków, najpierw trzeba płacić za rzeczy, które mogą być nam odebrane. Pożyczkodawca może być wyrozumiały po klęsce żywiołowej, ale potem spodziewać się będzie nadrobienia zaległych spłat i regularnego spłacania rachunków. W pierwszej kolejności spłacaj pożyczkę samochodową, bo jest ona udzielona pod zastaw samochodu. Niektórzy pożyczkodawcy mogą odebrać (repossess) auto nawet w skutek jednej zaległej raty. Nie omieszkaj poinformować banku, gdzie masz pożyczkę, o tym, że jesteś ofiarą klęski żywiołowej, a będziesz potraktowany bardziej łagodnie. Składki ubezpieczeniowe. Nie chcesz stracić ubezpieczenia domu, samochodu czy na życie z powodu przejściowych kłopotów, prawda? Zadzwoń do swojego agenta. Niektóre firmy pozwalają na miesięczną zwłokę. Pożyczka na dom. Bank wybaczy jedno czy dwa opóźnienia, ale może rozpocząć procedurę przejęcia domu (foreclosure), jeżeli będziemy zalegać z dwiema czy trzema ratami. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, poproś bank, żeby pozwolił ci płacić tylko odsetki (interest only) przez 3 do 6 miesięcy. Ofiary klęsk żywiołowych mogą mieć podstawy do korzystnego zmodyfikowania czy przefinansowania swojej hipoteki. Szczególne przywileje możesz mieć, jeżeli twoja pożyczka jest gwarantowane przez FHA albo została zakupiona przez Fannie Mae albo Freddie Mac. Porozmawiaj ze swoim bankiem. Rachunki za prąd, gaz i telefon można odłożyć na co najwyżej dwa miesiąc. Po dwóch, trzech miesiącach firma użytecznościowa odcina usługi. Inne przepisy mogą dotyczyć energii elektrycznej. Elektrownie mają różne programy pomocy dla potrzebujących: dotkniętych żywiołem, nisko zarabiających, czy seniorów. Jakie rachunki mogą poczekać Spłaty niezabezpieczonych długów (unsecured loans) mogą poczekać nieco dłużej. Karty kredytowe W nieskończoność można płacić minimalne raty kart kredytowych. Jeżeli i to jest za dużo, po kilku miesiącach zalegania z opłatami bank zamrozi twój kredyt lub anuluje kartę. Rada: Możność dodatkowego pożyczania na kartę kredytową może utrzymać cię na powierzchni. Poproś więc bank o pomoc: o anulowanie kar za opóźnienie, obniżenie oprocentowania lub podniesienie limitu na karcie. Jeżeli mieszkasz w rejonie klęski żywiołowej, bank pójdzie ci na rękę. Bay Ridge Nissan Mówimy po polsku Prosić Marka th Ave & 65th Street Brooklyn, NY Wielka wyprzedaż Nissanów oraz aut innych marek EXPORT-IMPORT TANIO SZYBKO PEWNIE DOMA Możliwość śledzenia statusu przesyłki W służbie Polonii już 56 lat! Zaufaj naszej reputacji! na stronie:

18 WYPADKI Podatki federalne Można je odwlekać dosyć długo, ale to kosztuje 0.5% miesięcznie od zaległej kwoty za każdy miesiąc, maksymalnie 25%, do tego oprocentowanie i ew. inne kary. Z IRS nie ma żartów. Rada: Rozlicz się na czas, nawet jeżeli nie możesz posłać pełnej należności, w przeciwnym razie kary za nie rozliczenie się są jeszcze wyższe: 5% miesięcznie, maksymalnie 25% od zaległej kwoty. Nie zaniżaj należności sztucznie, bo możesz zapłacić 10% kary (substantial underestatement penalty). Uwaga: uzyskanie przedłużenia terminu (extension) nie zwalnia cię od zapłacenia podatków! Rachunki za opiekę medyczną W przypadku poważnego opóźnienia w płatnościach lekarz czy szpital może odwołać się do pomocy collection agency lub pozwać cię do sądu. Rada: Przedstaw problem lekarzowi albo w billing department szpitala, poproś o wyrozumiałość przez kilka miesięcy lub rozłożenie długu na mniejsze raty. Szpitale bywają cierpliwe, bo wielu nieubezpieczonych pacjentów popada w finansowe tarapaty. Czesne w szkole W skutek zmiany sytuacji finansowej rodziny, ty czy twoje dziecko może zakwalifikować się do dodatkowej pomocy. Porozmawiaj szczerze z urzędnikiem do spraw pomocy finansowej (financial aid officer). Prywatne szkoły elastyczne w tym względzie. Prywatne pożyczki Ich niespłacenie ma najmniejsze konsekwencje. Krewny czy kolega może się obrazić, ale nie może ci zabrudzić historii kredytowej. Rada: Proś o cierpliwość. Uważaj na czeki bez pokrycia GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK tel: tel: tel: ADAM J. STEIN, ESQ. WIOLETTA KOSIOREK, ESQ. Nie pozwól, by twoje czeki odbijały się często w powodu braku funduszy na koncie, bo spowoduje to nie tylko kary, ale też popsucie twojej wierzytelności. Banki nie zgłaszają odbitych czeków do biura kredytowego, ale do Chex Systems. Jest to największa firma weryfikująca czeki (check verification company lub check service company), która pomaga sklepom i innym biznesom w przyjmowaniu czeków i odzyskiwaniu funduszy za odbite czeki. Jeżeli twoje czeki bywają często bez pokrycia, będziesz miał negatywną kartotekę w Chex Systems i twoje czeki nie będą w sklepach przyjmowane. Twój bank zamknie ci konto i żaden inny bank nie zechce ci otworzyć nowego konta czekowego. Informacja o twoich odbitych czekach przechowywana jest przez Chex Systems przez pięć lat. IMIGRACYJNE ABC Październik skutki Huraganu Sandy, Lavallette, New Jersey 89 Rada: Poproś bank o zabezpieczenie przed przekroczeniem stanu konta (overdraft protection) albo o linię kredytu. Ogólna strategia Korzystaj z form pomocy, które ci się należą, jako ofierze klęski żywiołowej, nawet jeżeli tylko mieszkasz w zniszczonej strefie. Upominaj się o zniesienie opłat karnych. Ale nie dopuść do zaległości tak poważnych, by wierzyciele zgłosili je do biura kredytowego, gdyż ta skaza obniży twoją punktację kredytową i pozostanie na 7 lat. Porozmawiaj indywidualnie z każdym wierzycielem. Wiele firm wykazuje duże zrozumienie wobec klientów, którzy doznali strat żywiołowych albo stracili pracę, a przedtem byli sumiennymi płatnikami. Ponadto, działaj prewencyjnie! Zabezpiecz siebie i swoja rodzinę. Miej stosowne ubezpieczenie na dom, samochód, na życie. A na wypadek niespodzianych wydatków, miej dostęp do gotówki i kredytu. Elżbieta Baumgartner Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony ). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA: UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! Business Center Insurance Zadzwoń po wycenę tel: BI Z N ESY KO N T R A K TO R Z Y D O M Y S A M O CH O DY Ż YCI E Z DROW I E POŻYCZKI NA KUPNO DOMU Sand Lane, Staten Island, NY 689 5th Avenue, Brooklyn, NY ATLAS BANK IS AN EQUAL OPPORTUNITY LENDER

19 ATLAS BANK IS AN EQUAL OPPORTUNITY LENDER 90 IMIGRACYJNE ABC 339 Sand Lane Staten Island, NY 689 5th Avenue Brooklyn, NY POŻYCZKI NA KUPNO DOMU IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: Jak bezboleśnie oszczędzić tysiąc dolarów w roku Jeżeli chcesz odłożyć tysiąc dolarów w ciągu roku, to powinieneś oszczędzić $83 miesięcznie, $19 tygodniowo albo $2.75 dziennie. Małżeństwa powinny odłożyć dwa razy tyle. Przyjrzyjmy się, jak tego dokonać jak najbardziej bezboleśnie. Zapisuj wydatki Wraz z rodziną zacznijcie zapisywać każdy wydatek, bo to pomoże ci zobaczyć, jak rzeczywiście wydajecie pieniądze i porównać to ze swoimi założeniami. Nawet jeżeli uważasz, że gospodarzysz pieniędzmi roztropnie, nie bądź przekonany, że nie możesz niczego ulepszyć. Notuj codzienne wydatki w różnych kategoriach. Stwórz ogólne kategorie, jak żywność oraz podgrupy, jak restauracje, lunch w pracy. Może się okazać, że jedna trzecia budżetu przeznaczonego na żywność wędruje do chińskiej restauracji, gdzie bierzesz obiady na wynos, gdy nie chce ci się gotować. Może w końcu rzucisz palenie, gdy podliczysz sobie, ile pieniędzy puszczasz z dymem? Wymieniaj się z przyjaciółmi Wymiana zabawek, książek czy odzieży dziecięcej może oszczędzić tysiące dolarów. Zorganizuj ze znajomymi mieszkającymi w innej części kraju wymianę domów (mieszkań). Oni przyjadą do ciebie na wakacje, gdy ty pojedziesz do nich. Mając zapewniony bezpłatny kwaterunek i możliwość przygotowywania posiłków, nie wydasz na wiele. Korzystaj z biblioteki Oczywiście, wszyscy powinniśmy mieć w domu encyklopedie, słowniki i ulubione książki, niemniej warto pożyczać książki z biblioteki. To nic nie kosztuje. Ponadto możemy w bibliotece czytać liczne gazety i magazyny, wypożyczać filmy i muzykę. Dlaczego płacić za wypożyczenie filmu czy obejrzenie go w kinie, kiedy biblioteki mają ich duży wybór całkowicie za darmo! Pamiętajmy też, że częste wizyty w bibliotece wyrobią w naszych dzieciach nawyk czytania i szacunek do pisanego słowa. Nie trać pieniędzy na telefony Przyjrzyj się swoim rachunkom telefonicznym. Większość rodzin płaci za kilka telefonów, bo oprócz stacjonarnego - mają również mądre komórki dla każdego członka rodziny, z których każda kosztuje ponad sto dolarów na miesiąc. Niekiedy dochodzi jeszcze dodatkowa linia na faks czy telefon służbowy. W sumie - rachunki telefoniczne wielu rodzin przekraczają tysiąc czy dwa tysiące dolarów rocznie. Rodziny korzystają z usług różnych kompanii telefonicznych, z różnych planów. Płacą za rozmaite funkcje, często zupełnie niepotrzebne, tysiące niewykorzystanych minut. Sugeruję zrobić remanent, skomasować komórki w planie rodzinnym albo przenieść się tam, gdzie jest taniej. Rada: Jeżeli ktoś używa komórki bardzo mało, to powinien zainteresować się ofertą firmy Tracfone (www.tracfone.com), która oferuje przedpłacone programy telefoniczne. Za $100 możemy kupić serwis na cały rok i minut. Telefon stacjonarny można podłączyć do internetowego serwisu. W firmie Vonage jedna linia kosztuje $17.99 na miesiąc, a druga - tylko Jeżeli chcesz rozmawiać bezpłatnie z Polską i innymi krajami, wybierz międzynarodowy serwis za $ Pożegnaj się z kawą ze Starbucks a Nawet jedno cappuccino czy caramel macchiato dziennie ze Starbucks a - to tysiąc kilkaset dolarów rocznie, a dwa razy tyle, jeżeli dołożysz do tego jakieś ciasto. Obniżysz koszt o połowę, jeżeli przeniesiesz się do Dunkin Donuts, który również ma ciekawe oferty. Egzotyczne kawy można robić samemu. Zafunduj sobie ekspres do kawy i pij kawę w domu i w pracy. Tym bardziej samemu można zaparzyć zwyczajną kawę za ułamek ceny. Wiele firm zapewnia pracownikom bezpłatną kawę, w innych miejscach pracownicy składają się i kupują kawę i mleko do wspólnego użytku. Partner finansowy na całe życie New Brunswick Ave PERTH AMBOY, NJ 1161 W Saint Georges Ave LINDEN, NJ Stań się członkiem naszej rodziny już dziś, otwórz konto w naszej Unii Kredytowej! BIURO ADWOKACKIE THE PERECMAN FIRM, P.L.L.C WYPADKI lat walczymy w sprawach Polaków! David H. Perecman, Esq.

20 Business Center Insurance Bierz kanapki do pracy Oszczędzisz dużo czasu i pieniędzy, jeżeli będziesz brał kanapki do pracy, zamiast kupował lunch na mieście. Poza tym będziesz jadał zdrowiej. Do kanapki można dołożyć pojemnik sałatki, owoce, czy pojemnik jogurtu. W wielu zakładach pracy jest to od dawna przyjęty zwyczaj. Oszczędzony czas przeznacz na energiczny spacer na świeżym powietrzu. Unikaj przygotowanych produktów spożywczych Jeff Yeager, autor The Cheapskate Next Door zauważył, że Amerykanie niepotrzebnie przepłacają za umyte, pokrojone warzywa, przygotowane do pieczenia mięso, gotowe sałatki. Badania Arizona State University wykazały, że przepłaca się astronomiczne kwoty, jeżeli nadwyżkę zapłaconą za wygodę przeliczy się jako stawkę godzinową pracy. Może ci np. wyjść, że szatkując ser czy tnąc sałatę oszczędzisz kilkadziesiąt dolarów na godzinę. Unikaj napojów gazowanych UBEZPIECZAMY WSZYSTKO! ZADZWOŃ PO WYCENĘ TEL: Unikaj coca-coli i słodkich soków. Są niezdrowe i kosztowne. Zawierają dużą ilość cukru, który powoduje nadwagę. Ludzie, którzy piją dietetyczną sodę mają zwiększone prawdopodobieństwo nadwagi o 41% na każdą puszkę wypijaną dziennie. Rezygnując ze słodkich napojów oszczędzisz zdrowie i pieniądze. Przerzuć się na czystą wodę, której galon można kupić za dwa dolary w supermarkecie. W wielu rejonach kraju woda z kranu jest równie czysta, jak butelkowana. Nie noś przy sobie kart kredytowych Jeżeli jesteś rozrzutnikiem, to limituj okazje do wydawania pieniędzy. Zostaw karty kredytowe w domu. Płać tylko gotówką, a wtedy nie wydasz więcej niż masz w portfelu. Według badań, osoby płacące żywym pieniądzem wydają o 30% mniej niż używające plastiku. Kupuj tylko to, po co poszedłeś do sklepu i nie daj się kusić żadnym przecenom. Jeżeli lubisz wygodę, jaką daje plastik, to posługuj się kartą debetową, bo ona ściąga należność prosto z twego konta czekowego. Nie wydasz więc więcej, niż masz na koncie. IMIGRACYJNE ABC Wpłacaj do banku co najmniej $50 co dwa tygodnie 91 Nie pozwól pieniądzom się rozpłynąć. Oszczędzone kwoty - co najmniej $50 co dwa tygodnie albo $100 dla małżeństwa - wpłacaj do banku na oddzielne konto. Wybierz konto money market, albo konto inwestycyjne w funduszu powierniczym czy domu maklerskim. Lepiej: załóż sobie program automatycznego oszczędzania. Niech komputer regularnie przelewa ci pieniądze na konto inwestycyjne. Wydaje się, że taki drobiazg, jak picie tańszej kawy, da nieistotne finansowe rezultaty. Niekoniecznie. Jeżeli odkładać będziesz $5 dziennie i inwestować je na 6%, to wraz z żoną uskładacie w ciągu 20 lat ponad sto tysięcy dolarów. To więcej niż emerytalna pula większości Amerykanów. Elżbieta Baumgartner Elżbieta Baumgartner jest od 1989 r. autorką i wydawcą licznych książekporadników dla polskich imigrantów w USA (patrz strony ). Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy: Tel: CODZIENNIE WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW W USA NA: WYPADKI NA BUDOWIE WSZYSTKIE RODZAJE WORKERS COMPENSATION BŁĘDY MEDYCZNE GREENPOINT 144 Nassau Avenue tel: RIDGEWOOD Fresh Pond Road tel: BOROUGH PARK th Avenue tel: ADAM J. STEIN, ESQ. WIOLETTA KOSIOREK, ESQ PSFCU.4U Finansowy adres Polonii Internetowy Oddział Naszej Unii Zawsze otwarty, zawsze blisko

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO Warszawa, dnia 1~maja 2013 r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPART AMENT POLITYKI PODATKOWEJ PK2/065/27/WITI2013/ ~D ~ ~'00'j 6 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT W RELACJACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Nazwisko beneficjenta beneficjenta beneficjenta Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. i adres biura z SEES Telefon {Wpisz numer telefonu} Tekstfon 0300 200

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA:

WYPEŁNIA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: WYPEŁNIA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: PFD: 800# CLAIM TYPE: W/E: C/N: WZ0-PL-1 FORMULARZ POMOCNICZY DO PODANIA O ŚWIADCZENIA Z AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (U.S. SOCIAL SECURITY)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Jak praca wpływa na Państwa świadczenia 2013 Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Mogą Państwo pobierać świadczenia emerytalne lub pośmiertne z ubezpieczeń społecznych i w tym samym czasie pracować.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj dług. Aneta Maziarz

Odzyskaj dług. Aneta Maziarz Odzyskaj dług Aneta Maziarz 28 czerwca 2014 Praktyczny poradnik Wszystko co musisz wiedziec w sprawach o drobne roszczenia. 1. Jak napisać pismo do dłużnika 2. Jak wypelnić formy sądowe 3. Jak zmusic dłużnika

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy 2013 W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy Osoby pracujące i płacące podatki na Ubezpieczenie Społeczne zarabiają kredyty pracy kwalifikujące je do otrzymywania świadczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Informacje ogólne Spadek Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Natomiast do spadku nie naleŝą te prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K ... dnia... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO W W N I O S E K Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

III. Fundusz Alimentacyjny

III. Fundusz Alimentacyjny III. Fundusz Alimentacyjny Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich Zadbaj o przyszłość i bezpieczeństwo swoich najbliższych!

Bardziej szczegółowo

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Znak sprawy: Data wpływu wniosku: Do Dyrektora..... (nazwa szkoły, adres) Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna CZĘŚĆ A. Dane ucznia Imię ucznia

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA:

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: WZ0-PL-1 DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: PFD: 800# CLAIM TYPE: W/E: C/N: FORMULARZ POMOCNICZY DO PODANIA O ŚWIADCZENIA Z AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (U.S.

Bardziej szczegółowo

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz WIELKA BRYTANIA Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od roku podatkowego w Polsce zaczyna się z dniem 6 kwietnia a kończy z dniem 5 kwietnia. Z tego też powodu rok podatkowy kończący się 05.04.2009

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA Klient instytucjonalny (Klienci inni niż osoby fizyczne i spółki cywilne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości prawnej) OŚWIADCZE O STATUSIE

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking}

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking} Podatki i Bankowość {Taxes and Banking} 38 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Podatki i Bankowość Jak płaci się podatek dochodowy w Irlandii? Sprawą ważną jest, by od początku powstania obowiązku podatkowego,

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA Obowiązujące zasady dotyczą wszystkich niezależnie od wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego i niezależnie od daty zawarcia związku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy Informacje ogólne Kiedy po zaświadczenie Przyjmując spadek, musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będzie to dla nas korzystne. Czasami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie!

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą (z Współmałżonkiem*)

Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą (z Współmałżonkiem*) Załącznik nr do wniosku o pożyczkę Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą (z Współmałżonkiem*) DANE WNIOSKODAWCY. (imię i nazwisko) DANE WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (wypełnić

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków:

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: 1. Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z objaśnieniami 2. Do kolejnych etapów wypełniania generatora przechodzisz

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt?

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Poniższy tekst jest przeniesiony z książki TAJNA BROŃ KREDYTOBIORCY praktycznego poradnika dla wszystkich kredytobiorców. Założenie

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Jeśli znasz firmy, których tu jeszcze nie ma, poleć im POLISH PAGES. Dziękujemy! POLISH AMERICAN PAGES w internecie, to: Jedyny, prawdziwy

Jeśli znasz firmy, których tu jeszcze nie ma, poleć im POLISH PAGES. Dziękujemy! POLISH AMERICAN PAGES w internecie, to: Jedyny, prawdziwy 282 ZASOPISMA i GAZETY Jeśli znasz firmy, których tu jeszcze nie ma, poleć im POLISH PAGES. Dziękujemy! Reklama w POLISH PAGES More businesses on www.polishpages.us lassification Index - see pages: 195-199

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl posrednictwo@powiat.myslenice.pl www.praca.myslenice.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Informacje w Skrócie

Informacje w Skrócie Informacje w Skrócie Informacje w Skrócie Ulotka ta zawiera, ujęte w skrócie, informacje dotyczące najważniejszych cech charakterystycznych programów Ubezpieczenia Społecznego, Supplemental Security Income

Bardziej szczegółowo

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o rozłożenie na. miesięczne/ych rat/y należności

W N I O S E K o rozłożenie na. miesięczne/ych rat/y należności .... (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowość i data)... (adres zamieszkania)... (Seria i nr dowodu osobistego)... (nr PESEL oraz NIP)... (nr telefonu kontaktowego)... (imię i nazwisko dłużników solidarnych)...

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA Emerytury indywidualne, renta rodzinna dla wdów i wdowców, waloryzacja według zysków takie emerytury kapitałowe proponuje rząd. Dlaczego? Dlatego, że taki system

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Darmowy Rachunek Maklerski

Darmowy Rachunek Maklerski Jak samodzielnie założyć Darmowy Rachunek Maklerski Jak kupować certyfikaty na ZŁOTO I SREBRO - bez pośrednika - bez dodatkowych kosztów - jak zarabiać na zmianach kursu złota i srebra Darmowy Rachunek

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne

500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne 500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne KROK 1 Tu wpisujemy swoje dane - czyli osoby, która ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko (bo tak ma nazywać się 500

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie PCPR.RS. 552.D..2014. data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 1. Dane wnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2011r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Niniejsza ulotka dotyczy osób przesyłających pieniądze innym osobom lub firmom i korzystających z usług firmy, która nie jest bankiem ani oszczędnościową kasą mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek. Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2012 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Komu przysługują

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pieczęć jednostki organizacyjnej) L.dz.... Uwaga! 1) W przypadku braku miejsca w kwestionariuszu osobowym można składać informacje na dodatkowym arkuszu. 2) Przed wypełnieniem należy przeczytać cały kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie spo eczne Social Security

Ubezpieczenie spo eczne Social Security Z serii: Ubezpieczenie spo eczne Social Security El bieta Baumgartner Zagadnienia: Karta Social Security a imigranci Kiedy cudzoziemiec potrzebuje SSN, a kiedy nie Podatki FICA Jak sprawdziç swoje konto

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o statusie FATCA Klienta instytucjonalnego

Oświadczenie o statusie FATCA Klienta instytucjonalnego Oświadczenie o statusie FATCA Klienta instytucjonalnego Nazwa Klienta Adres siedziby REGON Oświadczam, że: 1. Podmiot przeze mnie reprezentowany jest (prosimy o zaznaczenie jednego pola): Podmiotem innym

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo