Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI"

Transkrypt

1 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2009

2 Publikacja wydrukowana została zgodnie z materiałem dostarczonym przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Komitet Naukowy prof. dr hab. Janusz Lewandowski dr hab. Krzysztof Grysa, prof. WSH dr hab. Wiesław Dziubdziela, prof. WSH Redaktor Naczelny prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Redaktor Recenzji prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Recenzenci dr hab. Krzysztof Grysa dr Artur Maciąg dr Zbigniew Zieliński Redakcja dr Zbigniew E. Zieliński mgr inż. Jarosław Kościelecki mgr Katarzyna Baziuk mgr inż. Artur Janus mgr Anna Kukla mgr Piotr Sidor Urszula Słowik Wydawca publikacji Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Projekt PITWIN Portal innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce ul. Peryferyjna Kielce Copyright by Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2009 ISBN Nakład 200 egz. Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu PITWIN Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie, dla osób które zarejestrują się na stronie internetowej projektu

3 Spis treści Część I Technologie Informacyjne E learning 1. dr Zbigniew Zieliński Open e learning otwarte zasoby e nauczania mgr Agnieszka Heba Opis wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych wspomagających nauczania matematyki mgr inż. Szczepan Paszkiel Promocja oferty edukacyjnej poprzez witryny internetowe na przykładzie polskiego systemu edukacji E biznes i nowe technologie informacyjne 4. mgr Gabriela Gurgul Znaczenie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych na światowym rynku finansowym mgr inż. Szczepan Paszkiel Rola Data Mining w systemach Business Intelligence w zastosowaniu dla sektora MSP mgr Piotr Siuda Jak Web 2.0 stymuluje amatorskie dziennikarstwo i co z tego wynika dla społeczeństwa obywatelskiego mgr Łukasz Tomczyk Kompetencje medialne seniorów w erze społeczeństwa digitalnego mgr inż. Szczepan Paszkiel W dobie nieustającej informatyzacji życia, mózg człowieka bezpośrednim źródłem informacji dla komputera dr inż. Anna Gondek Zastosowanie wybranych metod analitycznych i prognostycznych do przewidywania przyszłości gospodarstwa agroturystycznego Część II Ekonomia i nauki społeczne Ekonomia 10. dr Artur Borcuch Teoretyczne ramy niezależności Europejskiego Banku Centralnego mgr Agnieszka Rzepka Przepływy kapitału bezpośredniego jako jeden z głównych elementów globalizacji dr Krzysztof Czubocha Wpływ importu surowców energetycznych z Rosji na Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w latach Marketing 13. dr Magdalena Szpunar Atrakcyjność interpersonalna i jej wpływ na budowanie wizerunku i interakcje z innymi dr Magdalena Szpunar Interakcje międzyludzkie jako gra dr inż. Anna Gondek Ścieżki wariantów odpowiedzi jako instrument kontrolny jakości kwestionariusza

4 Prawo 16. dr Małgorzata Paszkowska Timesharing w świetle Dyrektywy 94/97/WE i Prawa Polskiego mgr Bogusław Balza Prawo pracy jako narzędzie służące ochronie miejsc pracy dr Małgorzata Paszkowska Zakład Opieki Zdrowotnej jako świadczeniodawca w systemie ochrony zdrowia Opinia prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński...161

5 Wstęp Mam przyjemność oddać w Państwa ręce książkę zawierającą materiały nadesłane w ramach funkcjonowania projektu PITWIN (Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce) realizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze wydawnictwo jest jednym z wielu działań projektu mających na celu propagowanie osiągnięć polskiej nauki, transferu wiedzy i dokonań naukowych poprzez portal internetowy. Formuła wydawnictwa zwartego, jakim jest ten zeszyt naukowy, odnosi się do szerokiego spektrum dziedzin nauki: ekonomii, marketingu, zarządzania, informatyki, nauk technicznych i społecznych. Bieżąca publikacja Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne zawiera osiemnaście zrecenzowanych artykułów naukowych poruszających różnorodne zagadnienia związane z tematem wiodącym. Przedstawione prace dotyczą ważnej części zainteresowań naukowców z zakresu zastosowań nowych technologii oraz ich realizacji w różnych dziedzinach życia jak i nauki, ale także zagadnieniom związanym z marketingiem, ekonomią i prawem. Wydawnictwo zostało podzielone na dwie części: pierwsza, otwierająca zawiera artykuły z zakresu informatyki i jej zastosowań, zaś druga prace interdyscyplinarne. Artykuł otwierający zeszyt, Z. Zielińskiego (Open e learning otwarte zasoby e nauczania), definiuje elementy otwartego systemu nauczania jakim jest open e learning. Kolejny artykuł A. Heby (Opis wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych wspomagających nauczanie matematyki) jest przeglądem i analizą aplikacji oraz stron internetowych wspomagających proces nauczania matematyki w zakresie edukacji szkolnej. W dalszej części Sz. Paszkiel (Promocja oferty edukacyjnej poprzez witryny internetowe na przykładzie polskiego systemu edukacji) opisuje sposoby prezentacji informacji i elementów związanych z promocją w szkolnych serwisach internetowych. Kanały dystrybucji elektronicznej usług bankowych wraz z analizą SWOT, o której mowa w artykule G. Gurgul (Znaczenie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych na światowym rynku finansowym), wskazuje na wzrost znaczenia e bankowości. W następnym, piątym już artykule (Rola Data Mining w systemach Business Intelligence w zastosowaniu dla sektora MSP) Sz. Paszkiel zaprezentował ideę systemów klasy BI z uwzględnieniem Data Mining w kontekście wykorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Kolejną pracę stanowi artykuł P. Siudy (Jak Web 2.0 stymuluje amatorskie dziennikarstwo i co z tego wynika dla społeczeństwa obywatelskiego), który poświęcony został zagadnieniom związanym z dziennikarstwem obywatelskim, funkcjonującym w oparciu o rozwiązania technologiczne Web 2.0, pozwalające w prosty sposób na tworzenie treści, ale także niezależnych inicjatyw obywatelskich, tak popularnych obecnie w Internecie. Następna praca Ł. Tomczyka (Kompetencje medialne seniorów w erze społeczeństwa digitalnego) przedstawia główne elementy wpływające na umiejętności, pozwalające sprawnie obsługiwać technologię IT przez osoby w wieku poprodukcyjnym. W kolejnym opracowaniu Sz. Paszkiel (W dobie nieustającej informatyzacji życia, mózg człowieka bezpośrednim źródłem informacji dla komputera) przedstawia ideę interfejsu zapewniającego komunikację pomiędzy mózgiem człowieka a maszyną cyfrową. Ostatnia publikacja w tej części zeszytu to artykuł A. Gondek

6 (Ścieżki wariantów odpowiedzi jako instrument kontrolny jakości kwestionariusza), w której Autorka ukazała zastosowanie pewnego instrumentu do badania jakości kwestionariusza ankiety, nazwanego ścieżkami wariantów odpowiedzi. Drugą część zeszytu otwiera artykuł A. Borcucha (Teoretyczne ramy niezależności Europejskiego Banku Centralnego), który przedstawia zadania, cele i typy niezależności EBC i ESBC. W kolejnym artykule A. Rzepka (Przepływy kapitału bezpośredniego jako jeden z głównych elementów globalizacji) przedstawia globalizację w oparciu o analizę ekspansji korporacji transnarodowych i przepływ inwestycji zagranicznych. Z kolei K. Czubocha (Wpływ importu surowców energetycznych z Rosji na Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w latach ) opisuje temat ważny i aktualny jakim jest ocena wzajemnej zależności gospodarek Unii Europejskiej i Rosji w aspekcie surowców energetycznych. Zupełnie innymi zagadnieniami zajmuje się M. Szpunar (Atrakcyjność interpersonalna i jej wpływ na budowanie wizerunku i interakcje z innymi) w artykule, który poświęcony jest kwestiom związanym z fizyczną atrakcyjnością jednostki i jej budowania wizerunku. W kolejnym artykule (Interakcje jako gra) Autorka wskazuje znaczenie i odgrywanie ról w życiu jednostki, społeczeństwa. W piętnastym już artykule A. Gondek (Zastosowanie wybranych metod analitycznych i prognostycznych do przewidywania przyszłości gospodarstwa agroturystycznego) zwraca uwagę na metody prognostyczne i ich przydatność w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych i prognostycznych, a więc podstawowych z punktu widzenia badań rynkowych. Odmienną tematyką zajmuje się M. Paszkowska (Timesharing w świetle Dyrektywy 94/97/WE i Prawa Polskiego) przedstawiając formę rozwoju usług turystycznych z uwzględnieniem nowej usługi timesharingu, czyli nabycia przez konsumenta prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w określonym czasie oraz zobowiązania się do opłacenia ryczałtowego wynagrodzenia. Następny artykuł B. Balzy (Prawo pracy jako narzędzie służące ochronie miejsc pracy) poświęcony jest charakterystyce różnych modeli prawa pracy. Kolejne, ostatnie już opracowanie w zeszycie M. Paszkowskiej (Zakład Opieki Zdrowotnej jako świadczeniodawca w systemie ochrony zdrowia), omawia i analizuje pozycję prawną zakładów opieki zdrowotnej w Polsce oraz ich miejsce w systemie ochrony zdrowia. Mam nadzieję, iż prezentowana publikacja będzie stanowić interesującą i cenną lekturę dostępną także w wersji elektronicznej na stronie portalu PITWIN. Zbigniew Zieliński

7 Część I Technologie Informacyjne

8

9 Zbigniew E. Zieliński E learning Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Open e learning otwarte zasoby e nauczania Streszczenie: Wykorzystanie ICT w edukacji jest coraz bardziej istotne, gdyż narzędzia e learningu pozwalają zdefiniować i wykreować komponenty wiedzy, które później są udostępniane społeczności akademickiej. W wielu przypadkach gromadzenie wiedzy i jej przekazywanie odbywa w sposób elastyczny oraz ułatwia dostarczenie studentom materiału dostosowanego do ich potrzeb. Kierunek rozwoju zasobów i systemów e learning stosowanych w uczelniach wyższych w dużej mierze zależy od otwartości rozwiązań. W artykule podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, co kryje się pod pojęciem otwarty system nauczania, jego zasoby, treść oraz w jaki sposób zapewnia się jego otwartość tzw. open e learning. Słowa kluczowe: open e learning, kontent, zasoby, systemy e learning. Wstęp W obecnej infrastrukturze sieciowej, tworzenie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych jest trudnym zadaniem. Dążeniem wielu autorów materiałów e learning jest zaimplementowanie multimedialnych treści (filmów, animacji, a także własnych wyników np. badań), które często są później niedostępne dla szerokiego ogółu (osób spoza uczelni, studentów z innych ośrodków naukowych). Obok zasobów, często same usługi sieciowe związane z e learning bywają niedostępne dla przeciętnego użytkownika internetu. Jest to spowodowane nie zapewnioną interoperacyjnością zasobów dydaktycznych czy samych narzędzi e nauczania, a nawet systemu e learning. Często wiele funkcji takiego systemu prowadzi do ogólnej złożoności modelu i wymaga większej uwagi przy udostępnianiu źródeł zasobów w postaci repozytoriów czy metadanych. Problemem w przypadku wdrożenia systemu e learning w podmiocie edukacyjnym jest nie tylko udostępnienie zasobów jedynie lokalnemu środowisku uczelni, ale także niechęć współpracy z innymi ośrodkami akademickimi chociażby celem wypracowania najlepszych praktyk dotyczących przygotowania i publikowania materiałów dydaktycznych z dziedzin, które są zbieżne dla różnych ośrodków naukowych (np. technologia informacyjna, podstawy ekonomii, statystyka). Rozwiązanie takie skłaniałoby do stworzenia otwartych nie tylko systemów e learning (ogólnodostępnych dla wszystkich), ale także źródeł zasobów, czyli e contentu. Open e learning innowacja w nauce? Coraz więcej uczelni wyższych i uniwersytetów udostępnia swoje materiały i kursy e learningowe w internecie za darmo. Każda taka inicjatywa pokazuje to, iż kierunek rozwoju otwartych baz wiedzy obejmuje również zasoby i technologie e learningu. Działania takie zwiększają dynamikę rozwoju e learningu a także zwiększają dostęp do otwartych: Źródeł zasobów, repozytoriów, metadanych; E contentu materiałów, treści, zasobów edukacyjnych; Narzędzi, usług i systemów e learning. Obecnie wydaje się, iż główne działania mające na celu rozpowszechnienie e learning ukierunkowane są na zapewnieniu coraz większego dostępu do zasobów edukacyjnych, ich poprawie jakości oraz ich zwiększeniu przystępności (koszty zakupu, wdrożenia systemu e learning i utworzenia w nim materiałów edukacyjnych). Idea open e learning pozwala na: 9

10 Open e learning otwarte zasoby e nauczania Zmianę podejścia do zasobów edukacyjnych materiałów szkoleniowych, interaktywnych aplikacji, mentorów online, innych osób szkolących się, w której przestaje dominować pogląd content is the king. Podejście takie znajdowało swoje odzwierciedlenie w fakcie, że bardzo duży nacisk był kładziony na tworzenie kursów e learningowych, najlepiej w formie e learning objects, katalogowanie ich, opisywanie za pomocą skomplikowanych systemów metadanych oraz opracowywanie metod ochrony tych treści przed nieautoryzowanym dostępem i powielaniem 1. Open e learning zmienił podejście do samych zasobów, które nadal są ważne, ale istotniejsze jest intelektualne kształtowanie tych treści w ramach interakcji z wykładowcą, czy studentami. Dzięki temu wzrasta popularność ideologii otwartych materiałów i ich współużywalności, zachęcając społeczności szkolących się osób z innych uczelni do korzystania z materiałów e learning, a także dzielenia się wiedzą. Poprawę przystępności zasobów e learning która związana jest z rachunkiem stopy zwrotu z inwestycji (ROI) i oceną korzyści (wartości dodanej np. zmniejszenie kosztów). W open e learning zwiększa się opłacalność inwestycji, a odbiorców (studentów) stać na korzystanie z tego systemu. Wzrost jakości działań edukacyjnych i e contentu (open contentu), która związana jest z wynikami, które można uzyskać przez gromadzenie informacji o przebiegu nauczania, z dostępem do wysokiej jakości działań edukacyjnych i z ich przystępnością 2. Rozwój idei open e learning to nie tylko same udostępnianie materiałów edukacyjnych, często interaktywnych na w serwisach e learning dotychczas dostępnych tylko dla zarejestrowanych studentów danej jednostki edukacyjnej. Wydawać by się mogło, że dostęp do treści edukacyjnych jest istotą edukacji jednak tak nie jest i nie stanowi zagrożenia dla uczelni (w sensie zmniejszenia ilości kandydatów). Najważniejsza jest interakcja studenta z prowadzącym szkolenie e learning, a także ważnym aspektem studiowania na uczelni jest nawiązywanie kontaktów, które zdobywa się podczas studiów. Dla uczelni ważnym powodem, jakim jest udostępnianie i otwarcie nowoczesnych treści dydaktycznych dla ogółu, może też być promocja. Ankieta przeprowadzona na MIT wykazała, że dla jednej trzeciej spośród studentów pierwszego roku, którzy przed studiami na MIT znali witrynę MIT OCW 3 (Free Online Course Materials/MIT OpenCourseWare), miała ona istotne znaczenie przy decyzji o podjęciu tam studiów 4. Otwarte materiały e learning to także korzystanie z najlepszych rozwiązań dla danych przedmiotów gdzie studenci mają dostęp do alternatywnych wykładów/ćwiczeń/laboratoriów (często wzorcowych). Problemem dla dalszego rozwoju idei open e learning i treści ogólnodostępnych może być to czy nauczyciele są mentalnie i emocjonalnie gotowi są by udostępniać, a przede wszystkim korzystać z obcych materiałów. W e learning główną rolą nauczyciela jest motywować, pomagać studentowi w procesie interakcji i przekazu wiedzy a następnie kontrolować jego wiedzę i certyfikować. Istotnym problemem dla otwartych rozwiązań e learning jest też rozwój standardów i specyfikacji realizacji e kursów. Istnienie wielu projektów i systemów e learning przyczyniło się 1 P. Stencel, Treść e learning, [w:] Edukacja Online.pl [online], online.pl/2006/10/tresc elearning/, [ ]. 2 J. Brzostek Pawłowska, E learning 2008: Problemy i trendy w zdalnym nauczaniu, technologiach i standardach, [w:] J. Brzostek Pawłowska (red.), E learning Horyzonty, Instytut Maszyn Matematycznych, seria ABC.IT, Warszawa 2008, str.8. 3 Free Online Course Materials/MIT OpenCourseWare, [ ]. 4 P. Stencel, tamże. 10

11 Zbigniew E. Zieliński do wdrożeń wielu modeli e nauczania, a także samych modułów oceniania, czy prezentowania treści dydaktycznych. Częstym problemem jest zastosowanie wielu różnorodnych technologii i interfejsów współpracy oraz integrowania zasobów edukacyjnych na platformie. Z punktu widzenia prawnego open content to także problem licencjonowania i umów licencyjnych rozpowszechniania poprzez strony internetowe (serwisy e learning) utworów w postaci cyfrowej (materiałów elektronicznych, wiedzy, plików) do których przysługują prawa autorskie licencjodawcy. Licencjobiorca (internauta) łączy się ze stroną z powyższą zawartością i kopiuje (ściąga) utwór objęty licencją na dysk twardy komputera, z którego korzysta. Najczęściej używaną licencją w procesie open e learning jest licencja Creative Commons w wersji 2.5, polegającą na uznaniu autorstwa na tych samych warunkach i użycie niekomercyjne materiałów edukacyjnych dla własnych celów. Najlepsze praktyki open e learning W 2002 roku na zebraniu UNESCO 5 utworzony został termin Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources), który obejmuje swym zasięgiem wspólną nazwę dla wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach działań open e learning wiele instytucji edukacyjnych oraz uczelni udostępniło swoje repozytoria szkoleniowe w Internecie, pokazując iż nauczanie to coś więcej niż dostarczanie treści. Poniżej podane zostały najlepsze przykłady zastosowania idei open e learning, gdzie zasadniczym czynnikiem sukcesu jest współudział w przekazie wiedzy: OpenLearn The Open University, zawierający wiele darmowych e kursów (od historii, przez prawo aż po informatykę i matematykę) prezentowanych na platformie Moodle. Projekt realizowany przez otwarty uniwersytet w Wielkiej Brytanii. UC Berkley Webcast, oraz materiały audio i wideo uniwersytetu Berkley. Open Learning Initiative, szkolenia z inżynierii, reguł wnioskowania chemii i innych dziedzin opracowane przez Carnegie Mellon University. MIT OpenCourseWare, darmowe szkolenia z MIT tematycznie ukierunkowane na nauki ścisłe (choć są też kursy z historii czy nauk społecznych). BBC Learning, zawierające szkolenia zawierające dużą ilość multimediów, materiałów wideo. MIT World, mające w swoich zasobach wykłady online naukowców, którzy prowadzili zajęcia w MIT. Project Gutenberg, serwis z darmowymi książkami w wersji elektronicznej do pobrania. Utah State University OpenCourseWare, szkolenia udostępnione przez uniwersytet w Utah zawierające multimedialne wykłady. Wikibooks, projekt biblioteki wolnych podręczników w różnych językach. Polska część projektu zawiera ponad 4000 modułów. 5 UNESCO Virtual University, [ ]. 11

12 Open e learning otwarte zasoby e nauczania Podsumowanie W3Schools, serwis zawiera darmowe szkolenia dla webdeveloperów, OAZE, Otwarte Akademickie Zasoby Edukacyjne internetowa baza linków do otwartych zasobów edukacyjnych tworzona przez społeczność użytkowników internetu. Obecna idea mówiąca o ważności treści edukacyjnej w systemach e learning jest powoli wypierana przez mające coraz większe znaczenie w procesie kształcenia przez internet pojęcie open e learning. Przyczyniają się do tego z jednej strony nowe technologie stosowane w sieci Web 2.0, takie jak: serwisy społecznościowe, wikipedię, fora dyskusyjne, blogi, ale także z drugiej strony wzrasta akceptacja otwartych baz wiedzy dostępnych dla osób spoza środowiska akademickiego. Inicjatywa ta przyczynia się do zwiększania rozwoju samych treści e learning, ale także zachęca do dalszego dzielenia się i współużywania treści edukacyjnych. Dzięki temu przekaz wiedzy ma szansę na dotarcie do coraz szerszego ogółu przez co następuje rzeczywista demokratyzacja wiedzy i nauki. Netografia 1. J. Brzostek Pawłowska, E learning 2008: Problemy i trendy w zdalnym nauczaniu, technologiach i standardach, [w:] J. Brzostek Pawłowska (red.), E learning Horyzonty, Instytut Maszyn Matematycznych, seria ABC.IT, Warszawa 2008, str P. Stencel, Treść e learning, [w:] Edukacja Online.pl [online], e learning/, [ ]. 3. Free Online Course Materials/MIT OpenCourseWare, [ ]. 4. UNESCO Virtual University, [ ]. Open e learning open resources, content and systems of e learning Using ICT in education is getting more important, because tools of e learning enables to define and to create a knowledge components, which are extended to academic society later on. In many cases gathering and passing knowledge runs in flexible way and facilitates affording personalized materials for students. Development direction of e learning resources and systems used at colleges highly depends on solutions openness. Hereby presents a try to find an answer to a question what hides the notion of open learning system, its resources, content and what is the way to ensure its openness so called open e learning. Keywords: open e learning, content, resources, e learning systems. 12

13 Agnieszka Heba Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Opis wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych wspomagających nauczania matematyki Streszczenie: W artykule przedstawiono przegląd wybranych programów komputerowych oraz stron internetowych wspomagających proces nauczania matematyki w zakresie edukacji szkolnej. Wybrane programy będą wykorzystane w kursie e learningowym z matematyki umieszczonym na wydziałowej platformie nauczania na odległość na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Kurs ten będzie podstawą do badań w pracy doktorskiej na temat rozwoju matematycznych kompetencji z użyciem e learningu. Jest ona wykonywana na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Ostravie. Słowa kluczowe: edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne strony internetowe 1. Wstęp Nauka matematyki z wykorzystaniem różnych programów komputerowych i stron internetowych jest dzisiaj bardzo popularna we wszystkich typach szkół. Niektórzy nauczyciele zachowują dystans do tego sposobu przedstawienia wiedzy. Jednak sukcesywnie powiększa się grono pedagogów dostrzegających korzyści wynikające ze stosowania nowoczesnych środków wspomagających proces nauczania. Wykorzystywanie ich na zajęciach pomaga nie tylko w doskonaleniu umiejętności i nabywaniu coraz bardziej zaawansowanych kompetencji informatycznych, ale pozwal a na lepsze wizualne przedstawienie trudnych zagadnień z matematyki. 2. Wybrane programy komputerowe wspomagające proces nauczania matematyki Kilka znanych narzędzi dydaktycznych należy do grupy programów, z których korzystać mogą zarówno nauczyciele jak i uczniowie na lekcjach matematyki. Zaliczamy do nich, w szczególności: Program Derive dzięki niemu możemy wykonywać szereg obliczeń symbolicznych i numerycznych ze wszystkich działów matematyki na szczeblu szkoł y ponadgimnazjalnej, jak również na studiach wyższych. Zaletą tego programu jest możliwość drukowania wszystkich wykonywanych obliczeń i wykresów oraz pracy w trybie ekranowym algebraicznym i graficznym, a także szeroka gama dostępnych ilustracji graficznych wykresów płaskich i przestrzennych; data wejścia na stronę

14 Opis wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych(...) Rysunek 1. Rozwiązywanie równania i nierówności Program Gran Pakiet programów komputerowych GRAN opracowany został w Kijowie na Uniwersytecie Narodowym pod kierownictwem prof. Mirosława Żhaldaka. Wspomaga nauczanie matematyki na wszystkich szczeblach kształcenia. Zawiera trzy programy: Gran1, Gran 2D, Gran 3D. Pozwala w efektywny sposób opracowywać tematy z działów: statystyka matematyczna, stereometria, planimetria, podstawy analizy matematycznej, algebra, inne; 2 Rysunek 2. Interfejs programu GRAN 2D 2 data wejścia na stronę , Smyrnova Trybulska E., M.Zhaldak, Y.Goroshko, E.Vinnichenko. : Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki pakietem programów GRAN (część I) Czasopismo Grupy Roboczej SNM Matematyka i Komputery, Wydawnictwo Dla szkoły, nr 18, S

15 Agnieszka Heba TerM szkolny system algebry komputerowej. Podstawowy cel środowiska TerM komputerowe wspomaganie zajęć praktycznych i zaliczeń (atestacji tematycznych) z matematyki a mianowicie aktywnej matematycznej działalności użytkownika (ucznia, studenta). W działalności takiego typu uczeń wykorzystuje wiedzę teoretyczną zdobytą na poprzednich etapach nauczania do rozwiązania zadań praktycznych. Zestaw Programowo Metodyczny TerM VII może być również skutecznie wykorzystany przez nauczyciela na lekcji z celem dydaktycznym: kształtowanie nowej wiedzy w procesie przedstawienia oraz wyjaśnienia metod rozwiązania zadań algebraicznych, do przeprowadzenia klasówek oraz kolokwium. Osobny moduł służy do wykształcenia u uczniów nawyków przekształceń algebraicznych (symbolicznych). Do modułów tego programu można zaliczyć: środowisko rozwiązania zadania, zbiór zadań, zeszyt użytkownika, podręcznik, solver, wykresy; 3 Rys. 3 Interfejs głównego ekranu programu Program Cabri może być wykorzystywany na lekcjach matematyki w dziale geometria. Za pomocą programu możemy projektować różne konstrukcje, wyznaczać kąty, długości odcinków, badać własności figur płaskich. Ogromną zaletą jest możliwość poruszania figurami geometrycznymi. Umożliwia to większą poglądowość rozpatrywanych przypadków. Obsługa programu jest niezwykle prosta a własności dynamiczne pozwalają na wykorzystanie go w pracy na lekcji z dziećmi w różnym wieku; 4 3 Lwow M., Smyrnova Trybulska E., TerM szkolny system algebry komputerowej. Praca zbiorowa pod red. Prof. Andrzeja W.Mitasa Informatyka w Edukacji i Kulturze 2005, Uniwersytet Śląski, Cieszyn S data wejścia na stronę

16 Opis wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych(...) Rysunek 4. Interfejs programu Cabri 3D Program MATHCAD przeznaczony głównie dla inżynierów i projektantów, ale może być wykorzystywany również w szkole. Program wykonuje obliczenia skalarne, statystyczne, wektorowe, tworzy wykresy dwu i trójwymiarowe, rozwiązuje układy równań, umożliwia przeprowadzanie analizy. Program ponadto umożliwia łatwe odczytywanie danych zapisanych w pliku oraz przetwarzanie ich na wiele sposobów np. wyznaczanie wartości całek i różniczek czy odwracanie macierzy. Jego wszechstronność polega na tym, że możliwe jest jego zastosowanie, jako zwykłego kalkulatora, ale również wykonywanie skomplikowanych i zaawansowanych obliczeń. W trakcie pracy możliwe jest łączenie równań, korzystanie z wcześniej obliczonych wyników w dalszej pracy, dodawanie notatek na temat aktualnie wykonywanych zadań ; 5 Rysunek 5. Interfejs programu Mathcad 5 data wejścia na stronę

17 Agnieszka Heba Kalkulatory graficzne przyspieszają i ułatwiają bardzo skomplikowane obliczenia, posiadają dużo opcji i wbudowanych programów umożliwiających sprawne wykonywanie rachunków. Można używać ich, jako notatnika, podłączyć do komputera i drukarki, pisać na nich własne programy. Znajdują zastosowanie na prawie każdej innej niż matematyka lekcji. Najpopularniejszymi obecnie na rynku są kalkulatory firmy Casio oraz Texas Instruments; 6 Rysunek 6. Kalkulator graficzny firmy CASIO Planimetrik jest przeznaczony do wyświetlenia geometrycznej konstrukcji na płaszczyźnie według zapisu konstrukcji w kształcie który jest zwykle w czeskich szkołach średnich i podstawowych. Istnieje możliwość przesuwania niektórych obiektów dowolnie co ma wpływa na ostateczny projekt. 7 Rysunek 7. Interfejs programu Planimetrik 6 data wejścia na stronę data wejścia na stronę

18 Opis wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych(...) Matematika Środowisko tego czeskiego programu jest proste i intuicyjne. Wejściowe dane mogą być wprowadzane z arkusza kalkulacyjnego EXCEL lub innych kalkulatorów. Możemy w tym programie między innymi rysować funkcję jednej i dwóch zmiennych. 8 Rysunek 8. Interfejs programu Matematika W dalszej części artykułu, omówię wybrany multimedialny program uczący. Programy takie mają zwykle ciekawą oprawę graficzną i dźwiękową. Oprócz tekstu zawierają animację oraz filmy ilustrujące przekazywane treści. Ci, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę mogą w tych programach znaleźć: quizy, zagadki i krzyżówki. EduROM Multimedialne lekcje Matematyka 9 to jeden z najbardziej znanych programów edukacyjnych. Odpowiada ok. 60 godzinom efektywnej nauki z matematyki z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej. Zgodny jest z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. Materiał dydaktyczny został przedstawiony w multimedialnej formie. Animacje, narracje, system ćwiczeń, przykłady, wzory, konstrukcje, interaktywne wykresy pozwalają efektywnie zdobywać wiedzę. Program analizuje stan wiedzy ucznia i aby zwiększyć skuteczność nauki dopasowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości. Uczeń dobry rozwiązuje zadania trudniejsze. Uczeń słaby wspierany jest podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Szczegółowy raport wyników w każdym ćwiczeniu pokazuje ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Strona tytułowa każdej lekcji zawiera wiadomości o jej celach i zakresie wiedzy potrzebnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonywać zawarte w niej zadania. EduROM Multimedialne lekcje Matematyka zawiera również animowane filmy i narrację, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień matematycznych. Znajduje się tam również słowniczek terminów matematycznych, kalkulator umożliwiający wykonywanie działań matematycznych włącznie z obliczeniami stopni i radianów, ilustrowane biografie słynnych matematyków. Ponadto edurom Matematyka zawiera następujące dodatki: notatki, wyniki, szukaj, moje lekcje. 8 data wejścia na stronę data wejścia na stronę

19 Agnieszka Heba Rysunek 9. Przykładowa lekcja Liczby niewymierne 3. Wybrane edukacyjne strony internetowe wspomagające proces nauczania matematyki Przyjrzyjmy się teraz najpopularniejszym stronom internetowym wspomagającym proces uczenia się matematyki: portal składa się z kilkunastu serwisów i funkcji dostępnych ze strony głównej. Poszczególne serwisy i funkcje uruchamiane są poprzez kliknięcie w odpowiadające im elementy ekranu. Za pomocą wyszukiwarki można przeszukiwać zawartość portalu według wskazanych słów kluczowych. Za pomocą opcji przedmioty można przeszukiwać zasoby edukacyjne portalu z uwzględnieniem rodzaju przedmiotu, etapu edukacji i rodzaju zasobu. Za pomocą odnośników w obszarze zasoby edukacyjne można przeszukiwać zasoby portalu podobnie jak za pomocą opcji przedmioty, z tym że filtrem wyjściowym jest tu rodzaj materiału, a nie przedmiot. W obszarze wiadomości znajdują się odnośniki do informacji o inicjatywach, wydarzeniach i możliwościach na rynku edukacyjnym. W informatorze znajdują się spisy placówek i instytucji oraz odnośniki do materiałów i podręczników, znajdujących się w bazie SIO (System Informacji Oświatowej). W opcji ważne tematy znajduje się kompendium wiedzy dotyczące istotnych tematów od aktów prawnych zaczynając, na zarządzaniu szkołą skończywszy. Obszar regiony to najszybsza droga by uzyskać informacje o placówkach edukacyjnych i instytucjach województwa, a także skrót informacji o geografii i historii danego regionu. Scholaris poleca to opcja gdzie znajdują się odnośniki do spisów materiałów edukacyjnych i stron internetowych polecanych przez redakcję portalu Scholaris data wejścia na stronę

20 Opis wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych(...) Rysunek 10. Strona główna portal ten oferuje tysiące zasobów, które mogą być użyte zarówno przez nauczyciela, jak i przez ucznia. Lekcje uczniowskie zostały zaprojektowane w celu umożliwienia uczniowi samodzielnej nauki, natomiast lekcje nauczycielskie są przystosowane do wspólnej pracy grupy podczas zajęć. Poszczególne strony lekcji uczniowskich zawierają wiele uzupełniających się elementów, takich jak animacje, teksty, symulacje oraz zadania. Lekcje nauczycielskie natomiast prezentują tylko jeden element na stronie. Pojedynczy ekran lekcji uczniowskiej jest nazywany zadaniem. Ekrany lekcji nauczycielskich mają różne nazwy, zależnie od typu zasobu, który przedstawiają. Są to na przykład: animacje, ćwiczenia, ilustracje, pokazy slajdów, symulacje, gry lub inne typy ekranów. 11 Rysunek 11. Strona główna 11 data wejścia na stronę

PRZEGLĄD WYBRANYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ STRON INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCYCH NAUCZANIE MATEMATYKI

PRZEGLĄD WYBRANYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ STRON INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCYCH NAUCZANIE MATEMATYKI PRZEGLĄD WYBRANYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ STRON INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCYCH NAUCZANIE MATEMATYKI Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Bankowa

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji materiały, które są publicznie dostępne w internecie, opublikowane wraz z prawem

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne programy i usługi edukacyjne w pracy nauczyciela bibliotekarza

Bezpłatne programy i usługi edukacyjne w pracy nauczyciela bibliotekarza Bezpłatne programy i usługi edukacyjne w pracy nauczyciela bibliotekarza dr Anna Marcol Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Programy i usługi sieciowe uwzględnione w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu matematyki

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MATEMATYCZNYCH KOMPETENCJI Z UŻYCIEM E-LEARNINGU KONCEPCJA BADAŃ MATHEMATICAL COMPETENCES DEVELOPMENT USING E- LEARNING-RESEARCH CONCEPT

ROZWÓJ MATEMATYCZNYCH KOMPETENCJI Z UŻYCIEM E-LEARNINGU KONCEPCJA BADAŃ MATHEMATICAL COMPETENCES DEVELOPMENT USING E- LEARNING-RESEARCH CONCEPT ROZWÓJ MATEMATYCZNYCH KOMPETENCJI Z UŻYCIEM E-LEARNINGU KONCEPCJA BADAŃ MATHEMATICAL COMPETENCES DEVELOPMENT USING E- LEARNING-RESEARCH CONCEPT Agnieszka Heba Higher School of Occupational Safety of Katowice

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Jarosław Kordziński TEMATY DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Niektóre rezultaty badań w zakresie wykorzystania edukacyjnych programów w nauczaniu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Niektóre rezultaty badań w zakresie wykorzystania edukacyjnych programów w nauczaniu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej mgr Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Doktorantka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Ostravie Niektóre rezultaty badań w zakresie wykorzystania edukacyjnych programów

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Golemo Miejsce pracy: Zespół Szkół w Bystrzycy Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Wstęp Axiell Arena to system zarządzania informacją biblioteczną, stworzony w oparciu o zaawansowany system zarządzania treścią internetową czyli Content Management System

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 - opis przedmiotu

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 - opis przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 Kod przedmiotu 05.3-WK-MATD-MRZM3-Ć-S14_pNadGenD31UH Wydział

Bardziej szczegółowo

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Ludzie mają nawyk zdobywania szeroko pojętej wiedzy, opanowują sztukę czytania, pisania. W podobnym zakresie powinni również zdobywać wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r.

Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r. Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Samorządowy

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Projekt informatyka + jako outreach czyli wyjście uczelni poza uczelnię. Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu

Projekt informatyka + jako outreach czyli wyjście uczelni poza uczelnię. Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu Projekt informatyka + jako outreach czyli wyjście uczelni poza uczelnię Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu Plan outreach Tło Projektu Tło Projektu sytuacja i inicjatywy w USA Cele projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET GEODEZJA PRZEZ INTERNET XX Jesienna Szkoła Geodezji 16-18 września 2007 Polanica Zdrój dr inż. Tadeusz Głowacki Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska Agenda 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo