SYMBOLE. Alfa i Omega Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Symbol wszechmocy Boga

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMBOLE. Alfa i Omega Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Symbol wszechmocy Boga"

Transkrypt

1 SYMBOLE Alfa i Omega Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Symbol wszechmocy Boga Menora Chanukija Tablice Dekalogu Symbol judaizmu Świecznik używany podczas święta Chanuka Symbol 10 Przykazań Biała gołębica Krucyfiks Krzyż łaciński Symbol Ducha Świętego Symbol ofiary Jezusa Chrystusa Symbol chrześcijaństwa

2 Krzyż grecki Krzyż prawosławny Krzyż maltański Krzyż św. Andrzeja Krzyż egipski Krzyż celtycki Gołąbek pokoju Gwiazda Dawida Półksiężyc Głoska Om Koło Dharmy Symbol judaizmu Symbol islamu Symbol hinduizmu Symbol buddyzmu

3 Swastyka Brama Torii Ying Yang Symbol hinduizmu Symbol szintoizmu Symbol taoizmu Czerwony Krzyż Czerwony Półksiężyc Czerwony Kryształ Używany niemal na całym świecie Używany w krajach muzułmańskich Używany w Izraelu Symbol anarchistów Flaga anarchistów Flaga piratów

4 Pacyfa Kaduceusz Fasces Kostucha Symbol pacyfistów Atrybut Hermesa Symbol władzy Symbol śmierci Oko Horusa Symbol dolara Biała gwiazda Symbol pieniędzy i bogactwa Symbol wojsk USA Cyrkiel i węgielnica Niedokończona piramida Czaszka i kości z liczbą 322 Symbol masonerii (wolnomularstwa) Symbol masonerii Symbol tajnej organizacji na Uniwersytecie Yale

5 Czerwona gwiazda Czerwony sztandar Sierp i młot na czerwonym tle Symbol armii Związku Radzieckiego Symbol socjalizmu Symbol komunizmu Totenkopf Błyskawice SS Swastyka Znak na czapach SS-manów Symbol SS Symbol narodowego socjalizmu ( nazizmu) Pentagram Liczba Szatana Odwrócony krzyż łaciński Symbol szatana Symbol zła Symbol satanizmu

6 FLAGI Litwa Austria Polska Białoruś Brazylia Indonezja i Monako Ukraina Argentyna Anglia (Krzyż św. Jerzego) Belgia Chile Szkocja (Krzyż św. Andrzeja) Niemcy Watykan Irlandia (Krzyż św. Patryka)

7 Zjednoczone Królestwo Słowenia Norwegia Holandia Szwecja Kanada Francja Finlandia Republika Czeska Federacja Rosyjska Irlandia Słowacja Dania Indie

8 Węgry Hiszpania Palestyna Włochy Grecja Izrael Meksyk Iran Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego (I Rzesza) Korea Północna Arabia Saudyjska II Rzesza Korea Południowa Szwajcaria III Rzesza

9 Rosja (pod rządami carów) CSA (Skonfederowany Stany Ameryki) Czerwony Krzyż ZSRR Unia Europejska Australia Chiny Cesarstwo Japonii NATO Japonia Wietnam ONZ USA Flaga Olimpijska Zakon Krzyżacki

10 SŁAWNE FLAGI Flaga Polski nad Monte Cassino po zdobyciu ruin klasztoru benedyktynów przez żołnierzy armii generała Władysława Andersa w maju 1944 r. Neil Armstrong i flaga USA na Księżycu Flaga ZSRS nad Berlinem po zdobyciu stolicy III Rzeszy przez Armię Związku Sowieckiego w 1945 r. [Oryginalne zdjęcie zatknięcia flagi pokazywało żołnierza sowieckiego z dwoma zegarkami świadectwo masowych rabunków.] Zatknięcie flagi USA nad wyspą Iwo Jima w 1945 r. Na podstawie zdjęcia, nieopodal Waszyngtonu, nad rzeką Potomac, postawiono pomnik na cześć amerykańskiej piechoty morskiej (tzw. marines)

11 HERBY

12

13

14 HERBY SZLACHECKIE

15

16 SKRÓTY br. bieżącego roku dr doktor etc. et cetera i inne hab. habilitowany i in. i inne ibid. ibidem tamże im. imienia inż. inżynier itd. i tak dalej itp. i tym podobne j.w. jak wyżej kl. klasa ks. ksiądz m. in. między innymi mgr magister n.e. naszej ery n.p.m. nad poziomem morza np. na przykład o. ojciec oo. ojcowie op. cit. opus citatus wyżej cytowany p.n.e. przed naszą erą P.S. post scriptum pkt. punkt prof. profesor ps. pseudonim pt. pod tytułem s. siostra ss. siostry s. strona ss. strony śp. świętej pamięci św. święty tzn. to znaczy tzw. tak zwany ur. urodzony ws. w sprawie ww. wyżej wymieniony zm. zmarły zob. zobacz z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością SKRÓTY POLSKIE ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AGD Artykuły Gospodarstwa Domowego AWS Akcja Wyborcza Solidarność BBWR Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem BOR Biuro Ochrony Rządu CBA Centralne Biuro Antykorupcyjne CBŚ Centralne Biuro Śledcze ChRL Chińska Republika Ludowa FJN Front Jedności Narodu FSO Fabryka Samochodów Osobowych GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GUS Główny Urząd Statystyczny GZI Główny Zarząd Informacji IPN Instytut Pamięci Narodowej IW Informacja Wojskowa KBW Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego KC Komitet Centralny KLD Kongres Liberalno-Demokratyczny KOR Komitet Obrony Robotników KPP Komunistyczna Partia Polski KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KW Komitet Wojewódzki LO Liceum Ogólnokształcące LPR Liga Polskich Rodzin MBP Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej MENiS - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu MKOl. Międzynarodowy Komitet Olimpijski MO Milicja Obywatelska MSW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych MZ Ministerstwo Zdrowia NBP Narodowy Bank Polski ND Narodowa Demokracja NOL niezidentyfikowany obiekt latający NRD Niemiecka Republika Demokratyczna

17 OBOP Ośrodek Badania Opinii Publicznej OMP Organizacja Monarchistów Polskich ONR Obóz Narodowo-Radykalny ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ORMO Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej ORP Okręt Rzeczypospolitej Polskiej PC Porozumienie Centrum PIP Państwowa Inspekcja Pracy PiS Prawo i Sprawiedliwość PKB Produkt Krajowy Brutto PKN Produkt Krajowy Netto PKN Polski Koncern Naftowy PKO Powszechna Kasa Oszczędności PKOl. Polski Komitet Olimpijski PKP Polskie Koleje Państwowe PKS Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKW Państwowa Komisja Wyborcza PKWN Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego PO Platforma Europejska PPR Polska Partia Robotnicza PPS Polska Partia Socjalistyczna PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa PRON Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego PSL Polskie Stronnictwo Ludowe PZPN Polski Związek Piłki Nożnej PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza [nieoficjalnie: Płatni Zdrajcy, Pachołki Rosji] PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń REM Rada Etyki Mediów RFN Republika Federalna Niemiec ROP Ruch Odbudowy Polski ROPCiO Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela RPA Republika Południowej Afryki RPP Rada Polityki Pieniężnej RSW Prasa-Książka-Ruch Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa Książka Ruch" RTV radio i telewizja RWE Radio Wolna Europa SA spółka akcyjna SB Służba Bezpieczeństwa SD Stronnictwo Demokratyczne SDKPiL Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy SDPL Socjaldemokracja Polska SDRP Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej SKS Szkolny Klub Sportowy lub Szkolne Koło Sportowe SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej SOK Służba Ochrony Kolei (tzw. sokiści) SP Szkoła Podstawowa TRJN Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej TV telewizja TW Tajny Współpracownik UB Urząd Bezpieczeństwa UD Unia Demokratyczna UE Unia Europejska UJ Uniwersytet Jagielloński UKF ultrakrótkie fale UOP Urząd Ochrony Państwa UP Unia Pracy UPR Unia Polityki Realnej UW Układ Warszawski UW Unia Wolności UW Uniwersytet Warszawski WB Wielka Brytania WNP Wspólnota Niepodległych Państw WRON Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego WSI Wojskowa Służba Informacyjna WSW Wojskowa Służba Wewnętrzna WZZ Wolne Związki Zawodowe ZBoWiD Związek Bojowników o Wolność i Demokrację ZChN Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe ZHP Związek Harcerstwa Polskiego ZHR Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ZMP Związek Młodzieży Polskiej; ZWM- >ZMP->ZMS ZMS Związek Młodzieży Socjalistycznej; ZWM->ZMP->ZMS ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego ZOMO Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej

18 ZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej ZSL Zjednoczone Stronnictwo Ludowe ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; ZSRR = ZSRS ZSRS Związek Socjalistycznych Republik Sowiecki; ZSRR = ZSRS ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZWM Związek Walki Młodych; ZWM->ZMP- >ZMS SKRÓTY OBCE ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [z niemieckiego Antiblockiersystem] ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi [z angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder] BRD Republika Federalna Niemiec, po polsku RFN [z niemieckiego Bundesrepublik Deutschland] CCCP Związek Socjalistycznych Republik Sowiecki [z rosyjskiego Союз Советских Социалистических Республик, СССР, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, SSSR] CCCP (ros.) = SSSR (ros.) = USSR (ang.) = ZSRS (pol.) = ZSRR (pol.) CDU-CSU frakcja dwóch największych chrześcijańskich partii w Niemczech [z niemieckiego Christian-Democratic Union/Christlich-Soziale Union] CIA Centralna Agencja Wywiadowcza [z angielskiego Central Intelligence Agency] CzK komunistyczna policja polityczna, funkcjonowała pod rządzami Lenina, nazywana pospolicie Czieriezwyczajka, DDR Niemiecka Republika Demokratyczna, po polsku NRD [z niemieckiego Deutsche Demokratische Republik] EU Unia Europejska [z angielskiego European Union] FBI Federalne Biuro Śledcze [z angielskiego Federal Bureau of Investigation] FED Bank Rezerwy Federalnej [z angielskiego Federal Reserve] GMO organizm modyfikowany genetycznie [z angielskiego Genetically Modified Organisms] GULAG Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy [z rosyjskiego Gławnoje uprawlenije isprawitielno-trudowych łagieriej i kolonij] HMS Okręt Jego Królewskiej Mości [z angielskiego His Majesty's Ship] IBM jedna z pierwszych film komputerowych [z angielskiego International Business Machines] KGB komunistyczna policja polityczna, funkcjonowała w czasach zimnej wojny, zastąpiła NKWD [pełna nazwa to Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRS, Komitiet gosudarstwiennoj biezopasnosti pri Sowietie Ministrow SSSR] NATO Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego [z angielskiego North Atlantic Treaty Organization] NBA amerykańska zawodowa liga koszykówki [z angielskiego National Basketball Association] NHL zawodowa organizacja zrzeszająca drużyny hokejowe z Ameryki Północnej. Drużyny należące do NHL każdego sezonu walczą o Puchar Stanleya [z angielskiego National Hockey League] NKWD komunistyczna policja polityczna, funkcjonowała pod rządami Stalina, zastąpiła CzK [pełna nazwa to Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, z rosyjskiego Narodnyj komissariat wnutriennich dieł] NSDAP Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników [z niemieckiego Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei] NWO Nowy Porządek Świata, pojęcie użyte po raz pierwszy przez prezydenta USA Busha seniora [z angielskiego New World Order] NYSE - Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych [z angielskiego New York Stock Exchange] RSVP proszę o odpowiedź SA Oddziały Szturmowe NSDAP [z niemieckiego Die Sturmabteilungen der NSDAP] SS Eskadra Ochronna NSDAP [z niemieckiego Die Schutzstaffel der NSDAP] SAS brytyjskie wojskowe jednostki specjalne

19 SETI projekt poszukiwania kontaktu z pozaziemską inteligencją [z angielskiego Search for Extra-Terrestrial Intelligence] SOS międzynarodowy sygnał w alfabecie Morse'a oznaczający wołanie o pomoc, składa się z następującej kombinacji sygnałów: trzech krótkich, trzech długich i znowu trzech krótkich, co odpowiada literom: S-O-S; z czasem zaczęto interpretować ten sygnał jako skrót frazy Save Our Ship (ratujcie nasz statek) lub Save Our Souls (ratujcie nasze dusze) SPD Socjaldemokratyczna Partia Niemiec [z niemieckiego Sozialdemokratische Partei Deutschlands] SPQR - senat i lud rzymski [Senatus Populusque Romanus] TGV - Pociąg o Dużej Prędkości; rodzaj francuskich elektrycznych pociągów pasażerskich, osiągających w regularnej eksploatacji prędkość 300 km/h [z francuskiego Train à Grande Vitesse] UFO = NOL niezidentyfikowany obiekt latający [z angielkiego unidentified flying object] UK Zjednoczone Królestwo [z angielskiego United Kingdom] UN Organizacja Narodów Zjednoczonych [z angielskiego United Nations] USA Stany Zjednoczone Ameryki [z angielskiego United States of America] USB popularne złącze komputerowe [z angielskiego Universal Serial Bus] USS Okręt Stanów Zjednoczonych [z angielskiego United States Ship] USSR Związek Socjalistycznych Republik Sowiecki [z angielskiego Union of Soviet Socialist Republics] V.I.P. bardzo ważna osoba [z angielskiego Very Important Person] SKRÓTY RELIGIJNE JHS lub IHS monogram oznaczający Jezus Chrystus INRI - Jezus Nazarejczyk Król Żydowski [Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum] AC z łaciny ante Christum, czyli przed Chrystusem, oznaczenie daty przed narodzinami Chrystusa; po angielsku BC, czyli before Christ A.D. lub AD z łaciny Anno Domini, czyli roku Pańskiego, skrót stosowany przed datą na oznaczenie roku po narodzinach Jezusa Chrystusa, np. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę A. D AMDG z łaciny Ad maiorem Dei gloriam, czyli na większą chwałę Bożą łacińska dewiza zakonu jezuitów R.I.P. niechaj spoczywa w pokoju, z łaciny requiescant in pace, a także z angielskiego Rest In Peace

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU I KONFERENCJA Z CYKLU FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE 1990 2010 2030 Ile państwa w rynku, ile rynku w państwie? Doświadczenia i perspektywy rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki Warszawa, 16 września

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. System wersalski Zagadnienia postanowienia traktatu wersalskiego powstanie Ligi

Bardziej szczegółowo

Między Ameryką a Rosją ALEKSANDER GELLA

Między Ameryką a Rosją ALEKSANDER GELLA Między Ameryką a Rosją ALEKSANDER GELLA Przez cały okres rozbiorów napisano wiele o konsekwencjach położenia Polski pomiędzy Niemcami a Rosją. Ale w końcu wieku XX należy rozważyć, do jakiego stopnia los

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera CZĘŚĆ I Pod redakcją Ryszarda Patera 1 2 Spis treści części I: 1. Wstęp..4 2. Kalendarium......5 3. Historia Hajnówki....40 4. Ważne wydarzenia w 60-letniej historii Hajnówki...101 5. Dane demograficzno-geograficzne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE

Zeszyty PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PR ASOZN A WCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Zeszyty PRASOZNAWCZE (ROCZNIK XXXV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓŁCZESNEJ ł DAWNEJ Z LAT 1958 1959) NR 3-4 (131-132) R. XXXV NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK VI NUMER 4/2013 (21) Poznań 2014 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Numer 5 (10), sierpień 2011. Semper. Invicta GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 5 (10), sierpień 2011. Semper. Invicta GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Amerykanie Semper mają zapis Invicta katastrofy Str. 10 Str. 5 patria Gen. Józef Haller w Bitwie Warszawskiej Str. 9 1 POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (10) (11 sierpień 2011) GAZETA

Bardziej szczegółowo

TYPY/SYSTEMY/MODELE GOSPODAREK W UE I W ŚWIECIE

TYPY/SYSTEMY/MODELE GOSPODAREK W UE I W ŚWIECIE Mazowieckie Studia Humanistyczne Nr 1-2, 2008 Stefan Kojło TYPY/SYSTEMY/MODELE GOSPODAREK W UE I W ŚWIECIE Narody, podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe pomnażają swoje dochody, bogactwo narodowe,

Bardziej szczegółowo

Za wolność waszą i naszą

Za wolność waszą i naszą Czy Polacy gotują dla królowej? Prawdziwa historia firmy cateringowej prowadzonej przez byłą Miss Polski s. www.goniec.com nr 3 (36), sierpnia 6 Dzień Wojska Polskiego 5. VIII Za wolność waszą i naszą

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku pod redakcją Erharda Cziomera Kraków 2008 Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE Pod redakcją Bernarda Wiśniewskiego Juliusza Piwowarskiego Nr 13 styczeń - czerwiec

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY. Zaznacz prawidłową odpowiedź: ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Zaznacz prawidłową odpowiedź: Zadanie 1. Kto prowadzi obrady na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu w Polsce? a) Marszałek

Bardziej szczegółowo

Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31)

Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31) Nadchodzi ostatni DYKTATOR ŚWIATA ANNUIT: On zgadza się COEPTIS: Ze sprawą, którą rozpoczął NOVUS: Nowy ORDO: Ład SECLORUM: Wszech czasów (pod wszystkowidzącym okiem Lucyfera (szatana) Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYPADKÓW BRUNATNA KSIĘGA

KATALOG WYPADKÓW BRUNATNA KSIĘGA KATALOG WYPADKÓW BRUNATNA KSIĘGA ROK 2005 LISTOPAD 2005 WARSZAWA. 4 listopada od placu Konstytucji do placu Unii Lubelskiej przemaszerowało kilkanaście osób związanych z panslawistycznym i szowinistycznym

Bardziej szczegółowo

Masoństwo w Polsce. agenci obcych i wrogich Polsce wpływów. druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa

Masoństwo w Polsce. agenci obcych i wrogich Polsce wpływów. druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa Masoństwo w Polsce agenci obcych i wrogich Polsce wpływów druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa Nazwiska i przynależność niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o: 1). Dane zaczerpnięte

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Kraje i obszary anglojęzyczne Nazwy geograficzne Symbole narodowe Sławne wydarzenia historyczne

Kraje i obszary anglojęzyczne Nazwy geograficzne Symbole narodowe Sławne wydarzenia historyczne 1. Kraje i obszary anglojęzyczne The United Kingdom - Zjednoczone Królestwo (England, Wales, Scotland and Northern Ireland) USA - United States of America - Stany Zjednoczone Ameryki Canada - Kanada Australia

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach:

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach: HISTORIA CSP Centrum Szkolenia Policji zostało utworzone w Legionowie 27 sierpnia 1990 r. na bazie materialnej i kadrowej czterech likwidowanych szkół: Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW, Szkoły Ruchu

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. Zeszyty Naukowe UW MSC nr 37 7

Od Redakcji. Zeszyty Naukowe UW MSC nr 37 7 Zeszyty Naukowe UW MSC nr 37 7 Od Redakcji Coraz większe otwarcie i umiędzynarodowienie gospodarki jest dziś w świecie zjawiskiem powszechnym. Ekonomia jako nauka, a polityka gospodarcza jako jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska Lp. Temat Ścieżka Osoby Godzin Godzina Data a pocz. końc. Sala Partner (firma) 1 Perspektywy nowego ładu - Sesje Plenarne Juliusz Braun - Prezes Zarządu, TVP S.A., Valdis Dombrovskis - Premier, Rząd Republiki

Bardziej szczegółowo

Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu

Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu KOMUNIZM: system ludzie dokumentacja rocznik naukowy 2 (2013) Konrad Ruzik Uniwersytet Warszawski Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu Teodor Franciszek Duracz urodził się 9 lutego 1883 r. we wsi

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

Światowy gracz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej

Światowy gracz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej Europa w ruchu Światowy gracz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej Unia Europejska Unia Europejska Niniejsza broszura jest dostępna na stronie internetowej UE europa.eu.int/comm/publications/ wraz z innymi

Bardziej szczegółowo