RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku"

Transkrypt

1 NR 11 (168) WROCŁ AW, L I S T O PA D I S S N M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku

2

3 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E Wrocław, ul Świdnicka 39 tel , fax Biuro DIG Czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Arkadiusz Ludwikowski, Grażyna Marciniak, Ryszard Milan, Paweł Rosienkiewicz, Czesław Sołtysiak, Mirosław Szeleziński, Janusz Trzciński Biuro DIG: Bożena Bober Współpraca z zagranicą Jowita Cetnar-Kupracz Legalizacja dokumentów, obsługa Stałego Sądu Polubownego Małgorzata Drzewicka Fundusze Unii Europejskiej Aleksandra Mielnicka Sekretariat Julita Markiewicz-Patkowska Zastępca dyr. DIG Iwona Wielgo Promocja, spotkania i szkolenia W NUMERZE: STR. 4 KOALICJA NA RZECZ RZETELNOŚCI W BIZNESIE STR. 5 LD-CAST W BUKARESZCIE STR. 5 NA BAZIE IDEI STR. 6-7 KRZYŻOWA 2006 STR. 7 AKADEMIA EKSPORTU STR. 8-9 RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI STR. 10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY STR. 10 SYNERGO GROUP - ZŁOTYM PARTNEREM MICROSOFTU STR. 11 POLIGONOWY MARATON MERCEDESA STR. 11 NIE JESTEŚMY ZIELONI NA ZIELONEJ WYSPIE STR. 12 TWORZĄC STRATEGIĘ PAMIĘTAJ STR. 13 PRAWIE 700 MLN ZŁ NA DOTACJE STR. 14 OFERTY STR. 15 WSPARCIE DLA UNIJNEGO EKSPORTU ZAPROSZENIE NA WIECZERZĘ Redakcja Miesięcznika DIG-Info Adam Karolczuk tel Zdjęcia: Maciej Szwed, Mieczysław Mieloch Edycja i obsługa promocyjna Miesięcznika EDU-SA Agencja Public Relations Małgorzata Garbacz tel , tel./fax Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków DIG) cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¾ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG maja prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony, w ciągu roku. Dorocznym zwyczajem wszystkich członków, sympatyków i przyjaciół Dolnośląskiej Izby Gospodarczej zapraszamy serdecznie na tradycyjne spotkanie wigilijne, które rozpocznie się 18 grudnia 2006 r. o godz w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej rezerwacji, tel lub DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 KOALICJA NA RZECZ RZETELNOŚCI W BIZNESIE 16 listopada w hotelu SAS Radisson odbyła się zorganizowana wspólnie przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA konferencja nt. Koalicja na rzecz rzetelności w biznesie, czyli jak unikać kłopotów z dłużnikami. 60 uczestniczących w konferencji przedsiębiorców poznało rolę informacji gospodarczej we współczesnym świecie oraz możliwości, jakie daje Krajowy Rejestr Długów w unikaniu zatorów płatniczych w firmie (pozwala on zarówno na weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnego partnera handlowego, jak i jest skuteczną metodą windykacyjną). Przy okazji konferencji prezesi DIG, Zbigniew Sebastian, i KRD, Adam Łęcki, podpisali porozumienie (na zdjęciu), które przewiduje m.in. wspólne działania promujące rzetelność w biznesie, a także gwarantuje członkom DIG preferencyjne warunki przy podpisaniu umowy z KRD. Poniżej zamieszamy tekst przybliżający tematy poruszane na konferencji. JAK OMINĄĆ ZATOR? 66,1 proc. - taki odsetek małych i średnich firm w Polsce uskarża się na zatory płatnicze spowodowane nieuczciwością swoich kontrahentów, wskazując jednocześnie, że jest to jedna z pięciu największych barier w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce; 147 mld zł - tyle wynosiła wartość niezapłaconych faktur i rachunków w I kw. br., czyli 35 proc. całego zadłużenia przedsiębiorstw; 36 proc. - taka jest średnia skuteczność komorników w egzekwowaniu wyroków sądowych; 141 tys. to liczba dłużników notowana w Krajowym Rejestrze Długów na koniec października br.; Jak zatem widać, zatory płatnicze są poważnym problemem dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki, a na Dolnym Śląsku zjawisko to jest szczególnie nasilone. Pod względem liczby dłużników notowanych w KRD (15,5 tys.) region nasz znajduje się na 3 miejscu w Polsce, po Śląsku (24 tys.) i Mazowszu (20 tys.), a przed Wielkopolską (11,2 tys.). Strukturę dłużników notowanych w Krajowym Rejestrze Długów w podziale na województwa ilustruje poniższy wykres. SPOŁECZNY SPRZECIW Są i dobre informacje. Zjawisko niepłacenia za kupiony towar czy usługę stało się już tak dokuczliwe, że w społeczeństwie narasta wobec niego sprzeciw, zwiększa się też akceptacja działań zmierzających do jego znacznego ograniczenia. Z przeprowadzonego w październiku na zlecenie Krajowego Rejestru Długów badania opinii publicznej wynika, że 56 proc. Polaków uważa, że umieszczanie danych dłużników w KRD sprzyja likwidacji zatorów płatniczych i pomaga w rozwoju gospodarki. Jeszcze większy odsetek, bo 76 proc., jest zdania, że pomaga to innym przedsiębiorcom ochronić się przed oszustami lub firmami niewypłacalnymi. W październiku 2006 roku Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS International Sp. z o.o. przeprowadził badania wizerunku marki KRD, analizując przy okazji społeczne nastawienie do dłużników. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków. Krajowy Rejestr Długów jest najbardziej znaną instytucją gromadzącą informacje o dłużnikach, a jego markę rozpoznaje blisko połowa Polaków (44 proc.). Zważywszy, że KRD funkcjonuje zaledwie 3 lata i 3 miesiące, jest to wynik bardzo dobry. Ta wysoka rozpoznawalność marki przekłada się też na skuteczność, a co za tym idzie - przynosi korzyści współpracującym z nim przedsiębiorcom. W opinii ankietowanych KRD jest właśnie najbardziej skutecznym rejestrem dłużników. Takiego zdania było 57 proc. respondentów. Ta wysoka skuteczność powoduje, że dłużnicy w obawie przed umieszczeniem w KRD zwracają długi. Tak uważa 63 proc. ankietowanych. O opinii aż 82 proc. badanych największą dolegliwością, jaka dotyka dłużników notowanych w Krajowym Rejestrze Długów, są utrudnienia w dostępie do kredytów i kupnie telefonu komórkowego w promocji. TANIA I SKUTECZNA ALTERNA- TYWA DLA SĄDU Krajowy Rejestr Długów to elektroniczna baza informacji o niesolidnych dłużnikach, która posiada dwie podstawowe funkcje weryfikacyjną i windykacyjną. W niewielkim stopniu, ale jednak coraz częściej, pełni też rolę instytucji wystawiającej certyfikaty uczciwości. Zgodnie z intencją ustawodawcy KRD ma umożliwiać weryfikację zdolności płatniczej potencjalnego klienta, któremu chce się sprzedać towar lub usługę z odroczonym ter- minem płatności albo udzielić kredytu. Jeśli taki kontrahent widnieje w bazie, lepiej się zastanowić, czy warto robić z nim interesy. Skuteczność takiej weryfikacji zależy od wielkości posiadanej bazy danych. Krajowy Rejestr Długów zgromadził dotychczas informacje o 141 tysiącach dłużników, z czego 71 proc. to firmy, a 29 proc. - konsumenci. To największy taki zasób ogólnie dostępnych danych o dłużnikach w Polsce. Odzyskanie długu za pomocą Krajowego Rejestru Długów jest zdecydowanie prostsze, tańsze i bardziej skuteczne niż za pośrednictwem firm windykacyjnych, sądu czy komornika. Upublicznienie informacji o nieuczciwym kontrahencie (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumencie) powoduje, że ma on utrudniony dostęp do usług finansowych (kredyty, leasing, sprzedaż ratalna), telekomunikacyjnych (telefon w abonamencie), wynajmu nieruchomości (biura, magazyny, place) oraz możliwości zawarcia umów z innymi przedsiębiorcami. Do KRD można przekazywać także informacje o wierzytelnościach, których nie można dochodzić przed sądem, ze względu na przedawnienie tutaj mogą one być umieszczone nawet przez 10 lat. Do umieszczenia dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów nie jest potrzebny wyrok sądowy, na który w Polsce trzeba czekać przeciętnie kilka lat i pokryć niemałe koszty procesowe. Wystarczy niezapłacona faktura lub rachunek (przedsiębiorcy 500 zł brutto, konsumenta 200 zł brutto), jeśli od dnia, w którym powinna być zapłacona, minęło 60 dni. Dłużnika należy jeszcze ostrzec listem poleconym o zamiarze umieszczenia go w takiej bazie danych z 30-dniowym wyprzedzeniem. Przy czym ustawa nie wymaga, aby on ten list odebrał. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Krajowego Rejestru Długów, odzyskali przez 3 lata działalności KRD już 423 mln zł. Andrzej Kulik Rzecznik prasowy KRD DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 LD-CAST W BUKARESZCIE W dniach października 2006 roku w Bukareszcie odbyło się IV spotkanie konsorcjum realizującego projekt Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology (LD-CAST). Gospodarzem imprezy był partner z Rumunii Rumuńska Izba Gospodarczo Przemysłowa (Camera de Comert si Industrie a Romaniei). W spotkaniu wzięło udział 16 osób reprezentujących organizacje tworzące konsorcjum. Pierwszego dnia przedstawiono stan i postępy w działaniach podejmowanych przez partnerów, zaprezentowano też narzędzia używane do wykonania założeń projektu. Lider projektu, firma Datamat z Włoch, szczegółowo omówił wyniki spotkania partnerów z nadzorującymi jego wykonanie specjalistami przy Komisji Europejskiej, które miało miejsce w dniach września w Brukseli. Stopień realizacji projektu został oceniony bardzo wysoko. Drugi dzień poświęcono opracowaniu szczegółowego planu pracy na kolejne miesiące. Podczas kilkugodzinnych warsztatów w grupach roboczych szczegółowo omawiano m.in. usługi dla przedsiębiorców świadczone przez izby w różnych krajach. Przedstawiano również wyniki dotychczasowej pracy w konsorcjum. W Bukareszcie zaprezentowaliśmy partnerom, jako przedstawiciele DIG (fot. 1 na wprost), założenia strategii promocji rezultatów projektu oraz planowane działania, m.in. sposobu przeprowadzenia badań rynkowych ostatecznych odbiorców LD-CAST. Liderem działań promocyjnych w projekcie LD-CAST jest właśnie Dolnośląska Izba Gospodarcza. Następne spotkanie konsorcjum będzie miało miejsce w Rzymie w styczniu przyszłego roku. Na koniec kilka słów o Rumuńskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej (CCIR). Jej siedziba (fot. 2) jest jednym z najładniejszych obiektów nowoczesnej zabudowy w Bukareszcie. Izba zrzesza 42 regionalne izby gospodarcze oraz mniejsze instytucje biznesowe, reprezentując około 50 tys. rumuńskich przedsiębiorstw. CCIR współpracuje z rządowymi i pozarządowymi organizacjami okołobiznesowymi, a także z ponad 170 organizacjami zagranicznymi. Izba bierze również udział w wielu międzynarodowych projektach i programach. Julita Markiewicz Patkowska Jakub Żołnierczyk NA BAZIE IDEI Z inicjatywy rządu włoskiego realizowany jest projekt IDEA - Interaktywna Baza Przedsiębiorstw i Stowarzyszeń - przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Narodowego Punktu Kontaktowego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw w krajach będących beneficjentami projektu oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji zagranicznych w tych krajach, czyli w Albanii, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Rumunii, Serbii, Czarnogórze, Macedonii oraz Austrii, Słowenii, na Węgrzech, Białorusi, w Czechach, Słowacji, Polsce, Mołdawii, Włoszech i na Ukrainie. Instytucja wdrażająca: Inicjatywa Środkowoeuropejska (Central European Initiative) w partnerstwie z Bułgarską Agencją Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Bulgaria Small and Medium Enterprises Promotion Agency - BSMEPA). Celem projektu jest stworzenie i promocja narzędzia informatycznego dostępnego on- -line, służącego budowaniu sieci pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu i współpracy z przedsiębiorcami w krajach w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Udział w projekcie IDEA umożliwia m.in. dostęp do szczegółowej informacji na temat dostępnych form wsparcia, doradztwa, finansowej i technicznej pomocy zapewnianej przez instytucje otoczenia biznesu; promocję międzynarodową usług/produktów oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu oraz realizowanych przez nie projektów; dostęp do informacji o możliwościach współpracy międzynarodowej i udziale w projektach pomocy technicznej, promowanych lub współfinansowanych ze środków instytucji europejskich i międzynarodowych, jak i przy zakładanym współudziale firm; możliwość zakładania zapytań i nawiązywania współpracy (kojarzenie partnerów) przez zainteresowane firmy oraz świadczenia usług ad hoc on line. W obecnie realizowanym etapie zidentyfikowane zostaną istniejące narzędzia wspierające prowadzenie biznesu na poziomie gmin, powiatów, regionów, utworzone z inicjatywy władz lokalnych bądź centralnych. Równolegle identyfikowane będą publiczne i prywatne instytucje/organizacje wspierania biznesu świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich, na terenie krajów beneficjentów projektu. W etapie drugim powstanie interaktywna wielojęzykowa baza danych IDEA (do końca grudnia) z informacjami o wszystkich prywatnych i publicznych podmiotach, które świadczą usługi przedsiębiorcom (na poziomie lokalnym i regionalnym). Powstanie w ten sposób system wspierający kontakty w ramach sieci współpracy pomiędzy agencjami rozwoju regionalnego/lokalnego i instytucjami otoczenia biznesu. Trzeci etap to uzupełnianie dostępnych serwisów informacyjnych oraz rozwój kontaktów operacyjnych pomiędzy siecią instytucji otoczenia biznesu. Towarzyszyć temu będzie akcja promocyjna stworzonego systemu (on- -line, ulotki, nagłówki, ogłoszenia itp.). W ostatniej fazie przewidziano działania ewaluacyjne (zbieranie danych statystycznych, analiza wskaźników osiągniętych rezultatów, analizę SWOT, opracowanie raportu), a zakończy je konferencja w Sofii. Projekt będzie realizowany do 31 czerwca 2007 r. Bożena Bober 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 KRZYŻOWA 2006 DOLNY ŚLĄSK 2020 DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA - pod tym hasłem w dniach listopada odbyła się ósma edycja Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej. Na spotkanie władz wojewódzkich, lokalnych z biznesmenami i przedstawicielami nauki przyjechało około 650 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Zbigniew Dynak, wiceminister finansów, Tomasz Nowakowski, wiceminister rozwoju regionalnego, oraz Aleksandra Natalli-Świat, przewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Prof. Antoni Kukliński i prof. Roman Galar Od lewej: Radosław Zubek (kierujący badaniami w programie Ernst & Young Sprawne państwo ), Piotr Freyberg (członek zarządu 3M Polska), prof. Antoni Kukliński (Wyższa Szkoła Biznesu), prof. Roman Galar (Politechnika Wrocławska), Zbigniew Dynak (wiceminister finansów), marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Wróblewski, prof. Jan Waszkiewicz (inicjator Forum) Pierwszy dzień obrad zdominowała tematyka ukraińska. Mychajło Brodowych, Konsul Generalny Republiki Ukrainy, udowadniał, jak istotna jest wzajemna współpraca Europy Zachodniej ze jego krajem. Stefan Meller wystąpił z wykładem Czy Ukraina jest potrzebna Europie?. O praktycznych aspektach finansowania na rynku ukraińskim mówił Ihor Havrylyak, wicepre- zes Kredobank SA (należy do grupy PKO BP). Przed wieczorem wrocławsko-lwowskim o dylematach Ossolineum, dotyczących tych dwóch miast, opowiedział Adolf Juzwenko. Biznesowym akcentem pierwszego dnia obrad było wręczenie statuetek dziewiątej edycji Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, którym wyróżniono 30 przedsiębiorstw. Drugiego dnia skupiono się na poszukiwaniu najlepszej drogi rozwoju dla naszego regionu. Jego elementami były dwie dyskusje panelowe. Pierwszą zdominowali profesorowie: Antoni Kukliński z Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, oraz Roman Galar, współautor strategii dla Aglomeracji Wrocławskiej 2000 plus; obaj zgodzili się, że należy postawić na gospodarkę kreatywną, innowacyjną, w tym celu należy dofinansować szkolnictwo i badania naukowe, a także zrewolucjonizować cały system edukacyjny. Drugi panel dotyczył zagranicznych inwestycji na Dolnym Śląsku. Jego uczestnicy zastanawiali się, jak utrzymać napływ zagranicznego kapitału, a także jak rozwiązać problem braku rąk do pracy. Yutaka Miyamoto prezes To- W pierwszym rzędzie pierwszy z prawej siedzi prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, tuż za nim prezes DIG Zbigniew Sebastian Iwona Wielgo (DIG), Leszek Kun (Poland Monthly), Hanna Koziarek (Polska Telefonia Cyfrowa), Bożena Bober (DIG), Ewa Baranowska (Bukiety Baranowska) DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 Rusza kolejny projekt dla dolnośląskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw AKADEMIA EKSPORTU FIRMA NA RYNKU ZAGRANICZNYM - NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKI Odpowiadając na potrzeby rynku, Dolnośląska Izba Gospodarcza opracowała projekt kompleksowych szkoleń adresowanych do firm z sektora MSP, podnoszących konkurencyjność kadr zarządzających oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego firm eksportowych. - Projekt adresowany jest do przedsiębiorców, którzy zainteresowani są rozszerzeniem swojej działalności na rynki zagraniczne, poszukiwaniem zagranicznych partnerów biznesowych, wymianą wiedzy i doświadczeń z firmami zagranicznymi oraz poznaniem najnowszych trendów w biznesie międzynarodowym. Obserwowane trendy rynkowe pokazały, że jedynie przez inwestycje i doskonale kadr, dostęp do wiedzy, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu oraz podniesienie poziomu wiedzy w obszarze języków obcych, możliwy jest wzrost siły i pozycji MSP na rynkach krajowych i Unii Europejskiej - mówi Sylwia Lasota, szef merytoryczny projektu. Kto może wziąć udział w szkoleniu? Julita Markiewicz- Patkowska, wicedyrektor DIG, szef finansowy projektu wyjaśnia: - Projekt Akademia Eksportu to szkolenie ogólne, stanowiące pakiet kompleksowej wiedzy menedżerskiej. Z programu może skorzystać kadra zarządzająca i właściciele firm z sektora MSP planujący usprawnić działalność eksportową, podnieść i doskonalić poziom znajomości języków obcych, w szczególności w obszarze języka biznesowego - angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego (do wyboru). Projekt przewidziano dla 180 uczestników. Pięciomiesięczne specjalistyczne szkolenie 90 godzin zajęć językowych i ponad 40 godzin zajęć tematycznych - dostosowane jest do potrzeb firm eksportowych oraz tych, które taką działalnością chcą się zająć w najbliższym czasie. Pierwsza edycja projektu rusza w styczniu 2007 roku. Do wzięcia aktywnego udziału w szkoleniach zaprasza też Zbigniew Sebastian, prezes Izby, menedżer projektu: - Oferowane przez nas szkolenia mają charakter innowacyjny, gdyż łączą wiedzę z praktyką. Szkolenia w szerokim obszarze obejmują kompleksowe spektrum tematyczne związane z funkcjonowaniem firmy w zjednoczonej Europie wraz z doskonaleniem znajomości języków obcych. Dlatego też gorąco zachęcam wszystkich przedsiębiorców - korzystajmy z dobrodziejstwa, jakim jest członkowstwo w Unii Europejskiej. Program, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a): Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr, współfinansowany jest przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Wszystkie informacje dostępne będą w biurze Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Joanna Wagiel Specjalista ds. merytoryczno organizacyjnych Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości yoty Poland, wraz z Uri Pelengiem (Volvo) byli zgodni, że problem nie tkwi w małej liczbie ludzi zdolnych do pracy, lecz w tym, że są nie dość mobilni. Należy więc natychmiast zmodernizować drogi i połączenia kolejowe, co ułatwi likwidację 19-procentowego bezrobocia w regionie. Szczegółowy raport podsumowujący Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze zamieścimy w następnym numerze DIG-info. Łukasz Bagrowski Biuro DFPiG Wśród 30 przedsiębiorstw nagrodzonych Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym były firmy członkowskie DIG: Alfa-Dach Sp. z o.o., Biprogeo-Projekt Sp. z o.o., BOT Elektrownia Turów SA, Gazoprojekt SA, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego SA, Michael Huber Polska Sp. z o.o., Mirosław Wróbel Sp. z o.o., SHH Sp. z o.o., Work Service SA, WPO Alba SA i Wyższa Szkoła Handlowa. Wyróżnionym firmom gratulujemy! To tylko część spośród 30 przedsiębiorców uhonorowanych Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Santander Consumer Bank realizuje w Polsce strategię Grupy Santander największego banku w strefie euro pod względem wartości giełdowej. Bank specjalizuje się w kredytach detalicznych. Udziela największej liczby kredytów samochodowych w Polsce, wyprzedzając wszystkie banki samochodowe i uniwersalne. Santander Consumer Bank jest jednocześnie piątym kredytodawcą hipotecznym w Polsce pod względem liczby podpisywanych umów. Oferuje kredyty konsolidacyjne, pożyczkę hipoteczną, kredyty gotówkowe oraz kredyty gospodarcze dla dilerów samochodowych. Santander zajmuje 20. miejsce wśród polskich banków pod względem kapitałów własnych po pierwszym półroczu 2006 r. W czerwcu tego roku Gazeta Finansowa uznała wrocławski bank za najbardziej dynamiczny w Polsce pod względem dynamiki przychodów. W tym roku Santander Consumer otrzymał m.in. tytuł Najlepszego Banku Samochodowego 2006 miesięcznika finansowego Bank oraz Perły Polskiej Gospodarki Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i magazynu Polish Market. Santander sukces zawdzięcza innowacyjnym produktom i rozbudowanej sieci sprzedaży. Kredyty oferuje nie tylko w 47 placówkach w dużych miastach, ale również poprzez współpracę z 2000 salonów i komisów samochodowych oraz 1600 firmami obrotu nieruchomości w całej Polsce. Grupa Santander plasuje się w pierwszej dziesiątce największych banków świata pod względem kapitalizacji. Założona w 1857 r. w Santanderze - mieście portowym na północy Hiszpanii - Grupa obsługuje obecnie 66 milionów klientów w biur w ponad 40 krajach. Jest największą grupą bankową w Hiszpanii oraz Ameryce Łacińskiej pod względem wartości obrotów. Santander w 2005 r. został uznany przez magazyn Euromoney za Najlepszy Bank Globalny. Santander Consumer Bank pod obecną nazwą funkcjonuje od początku 2006 r., wcześniej znany był na wrocławskim i polskim rynku jako PTF Bank, którego historia w Polsce sięga ponad 9 lat. Historia Santandera na świecie to 150 lat tradycji. Santander Consumer Bank SA Wrocław, pl. Solny 16 tel , fax Oddziały na Dolnym Śląsku: Kłodzko, Lubin, Świdnica, Wałbrzych infolinia Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku Jak powstaje oferta w Santander Consumer Banku? Projektując produkty kierujemy się kryterium dostępności zarówno ofertowej, jak i terytorialnej. Ważnym elementem tej strategii jest upraszczanie procedur, co nie tylko skraca czas otrzymania kredytu, lecz wręcz udostępnia finansowanie zakupów osobom, które wcześniej pozbawione były takiej możliwości. Ważnym przykładem jest wprowadzona po raz pierwszy w Polsce do kredytu hipotecznego procedura uproszczona. Oprócz oszczędności czasu i finansów otwiera ona możliwości korzystania z kredytu osobom, które otrzymują dochody trudne do udokumentowanie, np. przedstawicielom wolnych zawodów, zatrudnionym na czas określony i na umowy zlecenia. Można uznać, że właśnie dostępność jest wspólnym mianownikiem naszych produktów. Bank znany jest również z innych nowatorskich rozwiązań. Jako pierwsi w Polsce zaproponowaliśmy osobom spłacającym już kredyt hipoteczny kredyt DUET na finansowanie kolejnej nieruchomości. W ten sposób znacznie poszerzyliśmy możliwości przeprowadzania transakcji wiązanych na rynku nieruchomości. W kredycie samochodowym - oprócz uproszczonych procedur, stale aktualizowanych warunków, promocji naszym wyróżnikiem jest dostępność terytorialna poprzez współpracę z 2000 dilerów i komisów samochodowych. Kredyt gotówkowy dopasowujemy do potrzeb konkretnych grup kredytobiorców tak powstał np. kredyt Senior dedykowany specjalnie emerytom i rencistom. Jakie efekty przynosi strategia oparta na dostępności? Bank niezmiennie utrzymuje pozycję lidera na rynku kredytów samochodowych. W dwa lata od włączenia do oferty kredytu hipotecznego udało się nam zająć piąte miejsce na rynku pod względem liczby podpisanych umów. Również wyniki finansowe potwierdzają słuszność przyjętej strategii długoterminowej odnośnie kształtowania i rozwoju oferty banku. Ponad 60-procentowy wzrost zaangażowania kredytowego w połowie tego roku dowodzi dobrego odbioru naszych produktów przez klientów. Potwierdzenie słuszności przyjętego modelu działania odczuwamy również ze strony naszych partnerów biznesowych - dilerów i komisantów samochodowych oraz biur obrotu nieruchomości - którzy coraz liczniej z nami współpracują. Oprócz tej współpracy w zakresie udostępniania kredytów mieszkaniowych i samochodowych bank rozwinął ofertę o kredyt dla dilerów samochodowych na finansowanie stanów magazynowych. Czym różni się on od podobnych produktów na rynku? Faktycznie zaoferowaliśmy szerokie usługi dilerom samochodowym już nie tylko w zakresie dostarczenia kredytu, jako narzędzia sprzedaży samochodu ale też szeroko pojętego finansowania ich działalności. Naszego kredytu nie można porównywać ze zwykłym kredytem obrotowym dla przedsiębiorstw, gdyż uwzględnia specyfikę działalności dilerów samochodowych. Produkt jest też alternatywą dla ofert banków samochodowych. Daje dilerom niezależność od jednego źródła finansowania, jakim do tej pory były banki producenckie. Staje się to szczególnie istotne, gdy dilerzy coraz częściej decydują się na rozszerzenie sprzedaży o nowe marki samochodów. W chwili obecnej finansujemy już działalność 182 dilerów i komisów samochodowych. Na koniec września 2006 r. wartość otwartych linii kredytowych wyniosła 220 mln zł. Jakie są najbliższe plany firmy? Planujemy dalszy rozwój oferty kredytowej, w najbliższym czasie wprowadzimy karty kredytowe. Nasza strategia zakłada dokładne poznanie i zdobywanie rynków na których działamy, a następnie stopniowy rozwój oferty przy jednoczesnej dbałości o jakość produktów już funkcjonujących. Posiadane produkty cały czas modyfikujemy. Kierunki rozwoju wyznaczają potrzeby rynku, czerpiemy również z doświadczeń i rozwiązań Grupy Santander. Chcę podkreślić, że nasza strategia rozwoju produktów jest ściśle związana z rynkami, które uważamy za najbardziej obiecujące i przynoszące oczekiwany przez akcjonariuszy zwrot na zainwestowanym przez nich kapitale. Dziękuję za rozmowę. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

9 Santander Consumer Bank w zakresie udzielania kredytu hipotecznego współpracuje z 1600 biurami obrotu nieruchomościami i pośredników. Ta współpraca oparta jest o: elastyczny, dopasowany do potrzeb klienta kredyt mieszkaniowy, konsolidacyjny i pożyczka hipoteczna, uproszczone, wygodne procedury przy ubieganiu się o kredyt, atrakcyjne warunki wynagrodzenia prowizyjnego dla firm współpracujących, wspólna promocja i reklama, wraz z przygotowaniem projektów, kompleksowa obsługa w biurze sprzedaż nieruchomości plus jej finansowanie w kredycie, co gwarantuje wzmożone zainteresowanie ofertą i zwiększony obrót, innowacyjne produkty. Kredyt Santander Consumer Banku na finansowanie stanów magazynowych jest specjalnie dedykowany dilerom i komisantom, uwzględnia specyfikę sprzedaży samochodów i nie można go porównać ze zwykłym kredytem obrotowym banków uniwersalnych. Różni się też od ofert banków samochodowych. Produkt sprzyja powstawaniu salonów wielomarkowych. Banki importerskie finansują wyłącznie swoje marki, prowadzenie multisalonu wymagałoby więc rozliczeń z każdym bankiem z osobna. Finansowania stanów magazynowych przez jednego niezależnego partnera pozwala salonom realizować własną politykę sprzedażową, daje wymierne korzyści finansowe i znacząco ogranicza nakłady na rozliczenia. Oferta jest indywidualnie konstruowana dla każdego klienta, co wpływa m.in. na jej cenową atrakcyjność. Współpracujący z bankiem dilerzy korzystają również z kredytów obrotowego i na finansowanie najmu długoterminowego. Santander Consumer skierował produkt nie tylko do dilerów indywidualnych, lecz również do całych sieci dilerskich, które nie mają swoich banków producenckich. Kredyt dla dilerów na finansowanie stocku: przeznaczenie na zakup samochodów stockowych, demonstracyjnych lub używanych. wstępna decyzja kredytowa (do 3 dni) na podstawie aktualnego bilansu i rachunku wyników forma linii kredytowej dla dilera z negocjowanym limitem kwota finansowania do 100 proc. wartości brutto kredytowanych samochodów możliwość wyboru zabezpieczenia: hipoteka, przewłaszczenie magazynu samochodów 7 dni na dostarczenie karty pojazdu do banku po dokonaniu zapłaty przez bank 7 dni na spłatę transzy kredytu od wydania karty pojazdu przez bank deponowanie kart pojazdu w lokalnych placówkach banku kredyt w PLN; oprocentowanie: WIBOR + marża uzależniona od współpracy możliwość prowadzenia multisalonów i sprzedaży samochodów różnych marek rozliczenia z jednym bankiem 9 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA CZ. I. Obecnie trwają prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) na lata dla województwa dolnośląskiego. Program ten, obok regionalnych programów pozostałych województw oraz programów operacyjnych, które będą zarządzane i wdrażane na poziomie krajowym, jest jednym z narzędzi realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata oraz Strategii Rozwoju Kraju do 2015 roku. Program realizuje również założenia Strategicznych Wytycznych Wspólnoty opracowanych przez Komisję Europejską, które określają głównie kierunki polityki spójności wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie w kolejnym okresie programowania Funduszy Strukturalnych. Zależności te przedstawia poniższy schemat: Priorytet 1: Wzrost innowacyjności dolnośląskiej gospodarki ( Innowacyjność ), którego głównym celem jest rozwój w regionie gospodarki opartej na wiedzy, co ma przyczynić się do zmniejszenia dystansu, który dzieli Dolny Śląsk od lepiej rozwiniętych regionów UE w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności; Priorytet 2: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku (MŚP). Celem priorytetu jest poprawa konkurencyjności dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej, poprzez działania wspomagające rozwój rynków i produktów. W dłuższej perspektywie wpłynie to na poprawę zatrudnienia. Małgorzata Drzewicka Julita Markiewicz-Patkowska Dział Funduszy UE i Programów Pomocowych Źródło: Prezentacja pt. Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata , opracowana przez Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej. RPO (Regionalny Program Operacyjny) dla województwa dolnośląskiego będzie podstawą wykorzystania w naszym regionie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO określa priorytety, kierunki oraz wysokość środków, jakie otrzyma województwo dolnośląskie na realizację polityki regionalnej w latach Wśród 13 priorytetów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego dwa są adresowane do przedsiębiorców. Są nimi: Źródło: 1) Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dla Województwa Dolnośląskiego; 2) Procedury przygotowania Programów Operacyjnych na lata w ramach NSRO; 3) Prezentacja pt. Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata opracowana przez Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej. Szczegółowy opis priorytetów w kolejnym numerze DIG info. SYNERGO GROUP - ZŁOTYM PARTNEREM MICROSOFTU SYNERGO GROUP Sp. z o.o., producent rozwiązań marki Columb Controlling systemów do informacji zarządczej, analiz i controllingu, uzyskał status Microsoft Gold Certified Partner. Jest to najwyższy tytuł przyznawany partnerom przez Microsoft, będący uznaniem merytorycznych kompetencji firmy oraz poziomu i jakości świadczonych usług. Otrzymując ten status firma SYNERGO GROUP potwierdziła swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w oparciu o technologie Microsoft. Jednocześnie jako jedyni w Polsce - SYNERGO GROUP połączyło trzy unikalne specjalizacje Kompetencji Microsoft: Business Intelligence Solutions, Business Process and Integration Solutions oraz ISV/Software Solutions. - Jesteśmy naprawdę dumni z tego wyróżnienia. Status MCP Gold potwierdza, że nasza innowacyjność w tworzeniu rozwiązań Business Intelligence oraz zaangażowanie w budowanie partnerskich relacji z klientami zostały zauważone i docenione. Tytuł Gold pozwoli nam jeszcze lepiej podkreślać nasze doświadczenie oraz wykorzystać możliwości, jakie daje współpraca z Microsoft, na rzecz klientów powiedział Paweł Sieniawski, członek zarządu spółki. Więcej informacji o naszej firmie i aktualnej ofercie można znaleźć na nowych stronach firmy pod adresem SYNERGO GROUP to firma z 12-letnim doświadczeniem na rynku polskim w zakresie realizacji projektów informatycznych w przedsiębiorstwach. Zrealizowaliśmy ponad 300 projektów wdrożeniowych dla klientów (m.in. Konica-Minolta, T-systems, Inter-Mind, Workservice, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Holiday Inn, Getin, Lexmark, Computerland, UPOS, Opera Dolnośląska, Paola, Balcerzak i Spółka, Profi, Sadrob). Firma jest jednocześnie właścicielem znanych i cenionych marek systemów informatycznych: Columb Controlling oraz VikingCRM, które wielokrotnie były wyróżniane w konkursach na najlepszą polską aplikację. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

11 POLIGONOWY MARATON MERCEDESA Ponad 4 tysiące widzów oglądało zmagania zawodników startujących w 21. Rajdzie Samochodów Ciężarowych, Terenowych i Motocykli - Mercedes Truck Rally. W tym roku impreza rozgrywana była w nowej formule - kilkugodzinnego maratonu. - To nowość, że wszyscy startują praktycznie razem w kilkuminutowych odstępach i przez kilka godzin rywalizują na ponad ośmioipółkilometrowej pętli - mówił w sobotę przed startem Mirosław Wróbel, główny sponsor i honorowy komandor maratonu. Trzy godziny jazdy - to dawka dla 38 motocyklistów, pięć godzin - dla 39 załóg terenówek i 6 ciężarówek. To rekordowa ilości pojazdów i uczestników w ciągu 21 lat. Na podwrocławskim poligonie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w Cieninie w klasie motocykli najlepiej radził sobie Marek Przybysz (na KTM), który zaliczył 17 okrążeń. Najwięcej w klasie aut ciężarowych - również 17 - potężnym uralem przejechał Krzysztof Ostaszewski. Wśród kierowców z licencjami sportowymi triumfował Maciej Chełmicki (land rover) ex aequo z Mariuszem Ryczkowskim (nissan patrol) po 21. Tyle samo okrążeń w klasie turystycznej zaliczył Marek Sobkowiak (land rover). Puchar fair play przyznano ekipie Robert Gosiewski - Dariusz Marecki - za pomoc udzieloną na trasie dwom innym załogom. Maraton odbył się w międzynarodowej obsadzie, obok Polaków startowali bowiem Niemcy, Czesi i Słowacy. A wszystko tradycyjnie działo się dzięki uprzejmości dowództwa WSOWL., na czele z gen. bryg. Kazimierzem Jaklewiczem, komendantem-rektorem tej uczelni, który był także honorowym starterem. Obok niego załogi na trasę wypuszczali Sławomir Najnigier, wiceprezydent Wrocławia, oraz Mirosław Wróbel. Współorganizatorem maratonu, obok firmy Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes Benz, było Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego Sparta Wrocław. NIE JESTEŚMY ZIELONI NA ZIELONEJ WYSPIE Irlandia jest wyspą: zarówno przywóz towarów jak i ich wywóz wiąże się z dodatkowymi kosztami dla każdego, kto chciałby tutaj cokolwiek produkować. To również nieduży rynek wewnętrzny - nieco ponad 4 miliony konsumentów, łatwych, wydawałoby się, do zaspokojenia. Skąd zatem wziął się sukces irlandzkiej gospodarki, uważanej za jedną z najbardziej otwartych na świecie, opartej o rosnący Neville Kavanagh - szef NKC i dr Tadeusz Szumowski - Ambasador RP w Dublinie eksport, rozwój budownictwa mieszkaniowego czy infrastruktury transportowej. Irlandia przyciąga zagranicznych inwestorów z sektora najwyższych technologii, w tym i polskich pracowników, którzy osiągają tu autentyczny sukces zawodowy. To wszystko wiemy z codziennych doniesień polskich mediów oraz relacji tych, którzy w Irlandii pracują lub wcześniej pracowali. W mojej opinii stanowczo za mało jednak poświęcamy uwagi polskim firmom, które stały się wizytówką Polski. 70 proc. klientów naszej kancelarii to podmioty o polskim rodowodzie, świadczące usługi w Irlandii. Dzięki temu nasza wiedza na temat polskich sukcesów i porażek na Zielonej Wyspie jest całkiem spora. W serii artykułów, które dzięki uprzejmości DIG ukażą się na łamach miesięcznika Izby, postaramy się przedstawić Państwu realia związane z rejestracją działalności gospodarczej w Irlandii, praktyczne informacje na temat strategii wchodzenia na ten rynek oraz o otwierających się możliwości biznesowych. Poinformujemy też, jak na podstawie naszych badań wygląda statystyczna polska firma działająca na tym rynku. NKC istnieje od roku 1998, a pierwsze projekty związane z Polską zaczęliśmy realizować już po roku. Podstawowy profil naszej działalności to usługi związane z rejestracją oraz pełną obsługą podatkowo-księgową firm (co miesiąc dla polskich pracowników zatrudnionych w tych firmach przygotowujemy ponad 1200 odcinków wypłat). Aby sprostać rosnącym wymaganiom ze strony klientów tak Zygmunt Garbacz polskich, jak i irlandzkich, NKC rozbudowała swój dział doradztwa biznesowego. 15 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy oraz nowej strony internetowej - z obszerną informacją na temat prowadzenia biznesu w Irlandii, z bazą danych ofert firm polskich, którą NKC promuje wśród firm irlandzkich poszukujących dostawców towarów i usług z różnych branż (w chwili obecnej można bezpłatnie dodać wizytówkę swojej firmy do bazy NKC). W uroczystości otwarcia wziął udział Ambasador RP w Dublinie, dr Tadeusz Szumowski, Radca Ambasady w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji, Jerzy Bartosik, polskie media oraz liczni polscy klienci kancelarii. Jacek Wójcikowski (Autor jest pracownikiem firmy doradztwa podatkowego i biznesowego NKC w Dublinie. Wcześniej przez 5 lat pracował jako attaché handlowy w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Dublinie). NKC - Business and Taxation Consultants Limited 20B Beckett Way, Park West Business Park, Dublin 12 tel , fax DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

12 TWORZĄC STRATEGIĘ PAMIĘTAJ o cechach ważących na jej skuteczności. Żyjemy obecnie w świecie, który jest niesłychanie skomplikowany, a co gorsze, jego stopień kompleksowości z dnia na dzień wzrasta. To znacznie utrudnia proces formułowania strategii. Dzisiaj ważne jest, aby być o jeden krok do przodu przed wszystkimi. Wiedzieć coś więcej i odważyć się zrobić coś inaczej. Nieskuteczne są już dobrze wykonane strategie, bo aby odnieść sukces potrzeba czegoś więcej. Na cechy ważne strategii i te, które decydują o jej sukcesie, zwraca uwagę Andrzej Kaleta. Ideą naczelną jest tu zwrócenie uwagi na różnicę rangi poszczególnych cech strategii i znaczenie właściwych ich proporcji. Wymienia on pięć kategorii (zasad), które są szczególnie ważne w strategii. Po pierwsze prymat odwagi myślenia nad poprawnością. Opracowywanie strategii, jako najbardziej twórczy z procesów przebiegających w przedsiębiorstwie, przypomina powstawanie dzieła sztuki. Nie może być dziełem wartościowym produkt, który powiela dotychczasowe dokonania, nie tworzy nowych kanonów i idei. Strategia, która nie wskazuje nowych kierunków rozwoju, również nie zasługuje na miano arcydzieła. Trzydzieści lat temu hasło: Komputer osobisty na każdym biurku i w każdym domu było absurdalne, a dziś świadczy o sukcesie giganta, jakim jest Microsoft. Po drugie prymat przyszłości odległej nad bliższą. Firma, aby obecnie sprostać rynkowi i coraz to nowym wyzwaniom, musi wyprzedzać tendencje rozwojowe gospodarki. Niezmiernie ważne jest, by przedsiębiorstwo odczytywało sygnały zmian w przyszłości i gdy ta nadejdzie, by było tam, gdzie inne dopiero zmierzają. Widzieć przyszłość wcześniej niż inni i umieć podejmować działania, które pozwalają na skuteczne wykorzystanie tej wiedzy to dziś istotne wyzwanie. Niestety, w Polsce często dominuje bieżączka, czyli zarządzanie przez reagowanie na rzeczy pilne, co sprawia, że horyzont firmy skraca się z kilku lat do jednego miesiąca. Światowe koncerny motoryzacyjne już pracują nad technologią silników wodorowych i alternatywnych źródeł energii, które miałyby zastąpić ropę naftową. Ta, przewidują naukowcy, może się skończyć w ciągu maksymalnie 40 lat. Prymat problemów zewnętrznych nad własnymi po trzecie. Znaczenie poszczególnych problemów wewnętrznych często przecenia się, gdyż silnie absorbują one uwagę właścicieli i top managementu. Dlatego w strategii należy wysuwać problemy otoczenia zdecydowanie na plan pierwszy, kosztem szczegółowego rozpatrywania problemów własnych. W długiej perspektywie praktycznie każdy problem wewnętrzny zostanie rozwiązany, w razie wkomponowania się w sprzyjające warunki otoczenia, natomiast warunki otoczenia często decydują o być albo nie być firmy. Taki błąd popełnił Kodak, lider fotografii tradycyjnej, który zlekceważył szybko rozwijający się sektor fotografii cyfrowej i obecnie jest daleko w tyle, z niewielkimi szansami na dogonienie czołówki. Po czwarte prymat wyrazistych priorytetów nad kompleksowością. Nie wszystkie aspekty rozwoju firmy muszą znaleźć się w strategii. Tam jest miejsce tylko dla tych najważniejszych kluczowych. Trzeba pamiętać, że oprócz strategii powstają też plany dwuletnie, roczne, czy półroczne. Strategia ma być drogowskazem, a nie szczegółową mapą drogową. Zasada ta ma dawać komfort psychiczny jej twórcom, pozwalając im na eliminowanie licznych aspektów rozwoju firmy bez obawy ich całkowitego pominięcia. Tylko wtedy można się skupić na kwestiach najważniejszych na tyle, by stworzyć strategie wyraziste i jasne. W końcu prymat nieustannego rozwoju strategii nad jej stabilnością. Przedsiębiorstwo tylko wtedy znajdzie się trwale na ścieżce ciągłego rozwoju, gdy zarządzający nim menedżerowie zrozumieją, że strategia musi być wciąż tworzona od nowa, musi kwestionować dotąd realizowane koncepcje zawsze, jeśli tylko znajdą się po temu obiektywne przesłanki. Jak pisze Kaleta: Przedsiębiorstwo tak kierowane może stać się organizmem praktycznie nieśmiertelnym, bowiem w odróżnieniu od bytów biologicznych nie posiada żadnych obiektywnych granic rozwojowych. Co więcej, utrzymywać się może wciąż w wielce atrakcyjnej fazie młodości, nigdy nie osiągając etapu dojrzałości, ani tym bardziej starości. Ponadto strategia, o której wie tylko właściciel, nie jest warta złamanego grosza. Nie da się jej ani wdrożyć, ani wykorzystać na konkurencyjnym rynku. Musi być ona obecna w każdym celu działania firmy, w jej codzienności. Musi być wdrażana i stosowana przez każdego pracownika. Wojciech Kubiak Dział Funduszy UE i Programów Pomocowych Literatura: 1. Andrzej Kaleta, Strategia przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Jarosław Chybicki, Jakość obsługi klienta - z notatnika trenera, 28 kwiecień Krzysztof Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998 OGŁOSZENIE Oddam w najem: pomieszczenia biurowe m 2 magazynowe m 2 Zapewniamy zaplecze socjalne, media i całodobowy dozór. Warunki do uzgodnienia. Kontakt: tel , fax DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 12

13 PRAWIE 700 MLN ZŁ NA DOTACJE NA INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków do poddziałania Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji. Na dalszą realizację projektów w ramach tego poddziałania została przeznaczona kwota około 680 mln PLN. Część środków pochodzi z realokacji z poddziałania Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Mimo iż poddziałanie zostało uruchomione już wiele miesięcy temu, dopiero teraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szanse na dotacje. W nowelizowanych obecnie dokumentach: Programie Operacyjnym oraz Uzupełnieniu Programu wprowadzono postanowienia zgodnie, z którymi liczba potencjalnych beneficjentów poddziałania została zawężona do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na projekty innowacyjne. Zmieniono odpowiednio zasady wyboru projektów, w tym kryteria techniczno-ekonomiczne i merytoryczne, kładąc szczegółowy nacisk na innowacyjność projektów i tworzenie nowych miejsc pracy. Zostały wprowadzone następujące kryteria wyboru projektów: FORMALNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW TECHNICZNO-EKONOMICZNE MERYTORYCZNE Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w terminie, Wniosek o dofinansowanie projektu został wypełniony zgodnie z instrukcją, Wniosek o dofinansowanie projektu posiada komplet załączników, Wydatki kwalifikowane są zgodne z listą wydatków kwalifikowanych, Wersja papierowa wniosku o dofinansowanie projektu jest zgodna z wersją elektroniczną, Projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszelkie wymagane i niezbędne pozwolenia (w tym na budowę), koncesje, licencje itp., Projekt nie dotyczy działalności wyłączonej z udzielenia wsparcia w ramach poddziałania, Kwota wsparcia nie jest mniejsza niż 500 tys. PLN, Poziom wsparcia nie przekracza poziomów ustalonych dla poddziałania, Projekt jest zgodny z przepisami w zakresie pomocy publicznej oraz przepisami BHP, Wnioskodawcą jest przedsiębiorca z sektora MSP. Projekt dotyczy realizacji nowej inwestycji 1, Projekt nie zawiera nakładów odtworzeniowych (dotyczy części kwalifikowanej projektu), Kondycja finansowa wnioskodawcy oceniona na podstawie wniosku i dokumentów załączonych do wniosku umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu, Wniosek o dofinansowanie został złożony przed rozpoczęciem realizacji danej inwestycji 2, Projekt jest wykonalny technicznie 3, Wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia planowanych rezultatów, Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania zostały scharakteryzowane w sposób rzetelny i prawidłowy. 1 Nowa inwestycja inwestycja w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegająca na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. 2 Rozpoczęcie realizacji inwestycji podjęcie prac budowlanych lub pierwsze zobowiązanie firmy do zamówienia urządzeń, prac budowlanych, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. 3 Wnioskodawca zapewnia zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę umożliwiającą realizację projektu oraz jego zakończenie zgodne z proponowanym harmonogramem i w terminie kwalifikowalności wydatków określonego poddziałania. Innowacyjność (największą liczbę punktów można otrzymać za projekt, który zakłada wdrożenie technologii znanej i stosowanej w Polsce poniżej 1 roku 26 pkt), Przyrost zatrudnienia netto w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu oraz za kierunki sprzedaży (maksimum 23 pkt), Potencjał wnioskodawcy (maksimum 10 pkt), Inwestycje uznane za priorytetowe (maksimum 8 pkt), Kierunki sprzedaży, (jeżeli minimum 30 proc. produkcji/usług w wyniku realizacji projektu przeznaczone będzie na eksport/świadczenie poza granice kraju 7 pkt), Efektywność ekonomiczna i finansowa (maksimum 6 pkt), Lokalizacja (maksimum 6 pkt), Wpływ inwestycji na środowisko (maksimum 4 pkt), BHP (maksimum 4 pkt), Zastosowanie ICT (maksimum 3 pkt), Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn (maksimum 2 pkt), Społeczeństwo informacyjne (maksimum 1 pkt). Zmianie uległa również instytucja wdrażająca - funkcje tę będzie pełniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wprowadzone przekształcenia w kryteriach wyboru projektu zostały opracowane pod kątem małych i średnich firm. Przedsiębiorca będzie mógł oszacować liczbę punktów już w momencie sporządzania wniosku, a wnioski, które zostaną złożone 7 dni przed terminem, będą mogły zostać poprawione. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zdobędą ponad 51 proc. punktów, powinni otrzymać dofinansowanie. Do zalet wprowadzonych zmian można zaliczyć fakt, że punktacja ma zależeć od bezrobocia w regionie, przyrost zatrudnienia będzie liczony w ciągu 3 lat od rozpoczęcia projektu, a innowacyjność liczy się tylko w skali kraju i może o niej świadczyć producent lub wnioskodawca na podstawie prasy specjalistycznej. Są również punkty za wpływ planowanej inwestycji na ochronę środowiska. Oprócz przedstawionych powyżej zalet istnieją również wady wprowadzonych rozwiązań. Można do nich zaliczyć fakt, że nowo utworzone spółki celowe, których celem będzie realizacja nawet bardzo innowacyjnych lub proekologicznych inwestycji, nie będą mogły uzyskać wszystkich możliwych punktów ze względu na brak posiadania na wstępnym etapie działalności certyfikatów jakości lub zarządzania. Wymagane jest również posiadanie zezwoleń (w tym na budowę), co wyklucza charakter wsparcia jako zachęty zgodnie z wytycznymi UE od 2007 r. Przedsiębiorstwa usługowe będą dyskryminowane, bo dużo punktów można uzyskać za opracowanie technologii, patenty, certyfikaty z zarządzania ochroną środowiska, eksport, wpływ inwestycji na środowisko. Dodatkowo z kosztów kwalifikowanych usunięto koszty utworzenia nowych miejsc pracy, co powoduje, że dyskryminowane są przedsięwzięcia związane z małymi nakładami tworzące dużo miejsc pracy. Mimo wad wprowadzonych rozwiązań decyzja o przeznaczeniu kwoty prawie 700 mln zł na dotacje na inwestycje powinna ucieszyć przedsiębiorców, ponieważ właśnie działania wspierające inwestycje w sektorze małych i średnich firm cieszyły się, jak dotychczas, największym powodzeniem. Rozporządzenie o nowych zasadach udzielania wsparcia ma zostać opublikowane na przełomie października i listopada br. Małgorzata Drzewicka Julita Markiewicz-Patkowska Dział Funduszy UE i Programów Pomocowych Źródło: Strona+glowna/zmianazasadspowkp23i221.htm Puls Biznesu 25/9/2006 dodatek Pieniądze z Unii ; 13 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

14 OFERTY Z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (d. Wydział Ekonomiczno-Handlowy) Ambasady RP w Mińsku (Republika Białorusi) - - nadszedł kolejny pakiet ofert skierowanych do polskich firm. Firmy białoruskie m.in. poszukują producentów/dostawców: niezamarzającego płynu na bazie spirytusu do spłukiwania przednich szyb samochodów; obuwia męskiego i damskiego; łopat z tworzywa do uprzątania śniegu z rączką drewnianą; pokryć dachowych; kominków; profesjonalnych narzędzi, elektrycznych narzędzi dla budownictwa i przemysłu; narzędzi elektrycznych i części zamiennych (wiertarki, szlifierki, kosiarki, pompy zanurzeniowe, piły, wkrętarki, kompresory, kaloryfery olejowe, myjnie, pompy wodne, itp.); części zamiennych do pralek, zmywarek, odkurzaczy, kuchenek mikrofalowych, szczotek węglowych itp.; myjni samochodowych, materiałów do prac wykończeniowych w biurach; dostaw szyb samochodowych, szkła budowlanego firmy Pilkington; lakierów samochodowych i części do tuningu aut; używanego sprzętu (prasy wibracyjnej) do produkcji kostki chodnikowej i kamienia; kontenerów biurowych i mieszkalnych; granitu; zamocowań, wyrobów metalowych ze stali nierdzewnej (śruby, nakrętki, wkręty itp); szkła taflowego polerowanego; urządzeń do uszczelniania okien, drzwi pianką poliuretanową, możliwe uruchomienie produkcji w Białorusi; mrożonego groszku zielonego (10 t) i wołowiny (tusze, półtusze, triming); urządzeń do plazmowego cięcia metalu; części do produkcji wózków dziecięcych; pościeli, ręczników, ściereczek, chusteczek, myjek itp., tkanin, proszków do prania, czyszczenia, przemysłowych środków czyszczących; pomp i maszyn elektrycznych, generatorów dużej mocy; dużych dealerów laminowanych płyt wiórowych i gipsokartonu; nasion (pestek) dyni w workach. Poszukiwani są także partnerzy do współpracy: w międzynarodowych przewozach samochodowych; w rekonstrukcji zakładów przemysłowych, budowy obiektów, domów, willi pod klucz; w dziedzinie oszczędności energii (izolacja cieplna domów, dachów, sieci cieplnej, przechowalni warzyw, w kompleksach rolnych); w zakresie wytwarzania artykułów elektrycznych (lampy, żarówki, kable, gniazdka, puszki montażowe, rury, dzwonki, transformatory, bezpieczniki automatyczne, tablice rozdzielcze itp.), którzy posiadają seryjny certyfikat na Białoruś i hurtowe składy. Szukają odbiorców: dostawca ropy naftowej; diler ormiańskiego koniaku Ararat ; producent i dystrybutor herbaty i kawy, lider na rosyjskim rynku gorących napojów; dostawca pszenicy miękkiej z Kazachstanu, przemysłowej i paszowej. Ponadto poszukiwani są polscy inwestorzy/partnerzy do: realizacji budowy (w ciągu 1,5 roku) 48 domków mieszkalnych drewnianych z klejonych okrąglaków (660 tys. $), budowy kompleksu hotelowego (600 tys. euro) i stacji obsługi samochodów (250 tys. euro) na trasie P-21 Vitebsk-Liozno (granica Federacji Rosyjskiej); budowy kompleksu hotelowego i stacji obsługi samochodów na drodze P-20 Vitebsk-Polock (granica Łotwy), parkingu 2,5 ha na 100 samochodów za 550 tys. euro; budowy aqua parku w mieście Glubokoe; budowy obiektów serwisu przydrożnego, kawiarń, hotelu, campingu w gminie Glubokoe (176 km od Mińska i 187 od Witebska), gdzie przebiegają międzynarodowe drogi Polock- -Wilno i Mińsk-Ryga; budowy centrum handlowego z kawiarnią, barem, centrum rozrywkowym w Witebsku (1,2 mln $); rekonstrukcji oddziału betonu komórkowego (6,5 mln euro) i uruchomienia produkcji kostki chodnikowej (krawężników) metodą obróbki autoklawowej; uruchomienia produkcji białych i kolorowych pustaków fasadowych; uruchomienia produkcji podnośników i specjalnego sprzętu budowlano-drogowego (600 tys. $); organizacji recyklingu odpadów budowlanych (1 mln $); budowy zakładu produkcji płyt MDF do produkcji mebli, o mocy 256 tys. m sześc. (86 mln $); rekonstrukcji linii do produkcji: pasz (100 tys. euro), dodatków do pasz. (500 tys. euro), budowy silosów na zboże t z automatycznym ładowaniem i suszeniem (2 mln euro); uruchomienia produkcji pellet torfowych; rekonstrukcji zakładu przetwórstwa drewna (ok. 6,5 mln $); uruchomienia produkcji mebli kuchnnych z dębu, rzeźbionymi, mebli kutych artystycznie (250 tys. $); uruchomienia produkcji bloków sprężyn i mechanizmu transformacji dla mebli (110 tys. $). Szczegółowych informacji w biurze Izby udziela Bożena Bober, tel , Słowacka firma poszukuje poddostawców w zakresie spawania konstrukcji stalowych w Polsce (10-50 zatrudnionych, w dowolnym zakątku kraju). Kontakt: Katarzyna Bielikova, tel , fax , Mineral Ltd organizuje w 2007 roku wyjazdy na następujące targi i misje: 29 stycznia - 3 lutego: ELENEX Targi Elektryczne i elektrotechniczne w Arabii Saudyjskiej (w programie wyjazd do Bahrajnu/Kuwejt); 5-12 lutego: Trypolis, Misurata, Benghazi (podpisanie umowy w Misuracie między DIG a tamtejszą Izbą); lutego: Ho Chi Minh, Can Tho - targi wielobranżowe (Wietnam); Marzec: Qingdao/Beijing (Chiny); Marzec: New Dehli - Mumbai (wielobranżowa misja gospodarcza); Kwiecień: Baku - Azerbejdżan Maj: Pekin-Szanghai-Kanton-Hongkong (12-dniowa misja do Chin); lipca: Ho Chi Min (Wietnam), wyjazd na targi Exipo Viet Nam (podpisanie umowy z DIG); Wrzesień: Izmir (Turcja) - Międzynarodowe Targi; Listopad: New Dehli - Mumbai (Indie) - Międzynarodowe Targi. Szczegóły: tel./fax , , DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 14

15 WSPARCIE DLA UNIJNEGO EKSPORTU Unia Europejska podkreśla znaczenie eksportu w swojej polityce handlowej, ponieważ stymuluje on wzrost gospodarczy i tworzy nowe miejsca pracy. Jednym z wyrazów wspierania firm europejskich, które chcą handlować z państwami trzecimi, są wprowadzone określone procedury w dziedzinie wspólnej polityki handlowej, mające na celu egzekwowanie praw Wspólnoty wynikających z międzynarodowych zasad handlowych, zwłaszcza ustalonych w ramach rund negocjacyjnych Światowej Organizacji Handlu. W przypadku stwierdzenia barier w dostępie do rynków krajów trzecich i handlu na tych rynkach każde państwo członkowskie UE, indywidualni przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców unijnych mają prawo złożenia skargi do Komisji Europejskiej. Innym wymiarem wsparcia jest wspólnotowa Strategia dostępu do rynku (Market Access Strategy), która w praktyce obejmuje stworzenie komputerowej bazy danych w Internecie (http://mkaccdb.eu.int), w której zbierane są informacje o rynkach krajów spoza Unii. Jednocześnie informacje zbierane w bazie umożliwiają Komisji Europejskiej identyfikację barier (celnych i pozataryfowych) w dostępie do poszczególnych rynków i podejmowanie działań w celu ich zmniejszenia. Dostęp do bazy dla użytkowników z UE jest bezpłatny. Celem Strategii dostępu do rynku jest również promowanie działalności firm unijnych na rynkach innych krajów, dlatego też UE wspomaga działania firm unijnych na rynkach pozaeuropejskich przez różne programy. Przykładowo, program AL-INVEST ułatwia nawiązanie kontaktów handlowych małych i średnich firm unijnych z firmami z Ameryki Łacińskiej. W ramach programu finansowane są spotkania biznesowe tych firm, które pomagają w wyszukiwaniu odpowiednich partnerów i umożliwiają poznanie środowiska biznesu krajów Ameryki Łacińskiej. Podobnie działa program ASIA-INVEST przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw z UE, które chcą nawiązać kontakty z firmami azjatyckimi. By ułatwić MSP dostęp do rynków Ameryki Północnej, podjęto współpracę z USA (w ramach programu TASBI) oraz z Kanadą (w ramach inicjatywy ECTI). Ciekawym programem jest też EXPROM, którego celem jest zwiększanie szans przedsiębiorstw europejskich na rynku japońskim. Z tego programu finansowana jest inicjatywa Gateway to Japan, która obejmuje szkolenia o funkcjonowaniu rynku japońskiego i jego poszczególnych sektorów; organizowane są targi i akcje promocyjne oraz misje handlowe do Japonii. W ramach EXPROM-u prowadzony jest także specjalny program dla menedżerów (Executive Training Programme - ETP Japan), który ma ich przygotować do działania na rynku japońskim. Źródło: Dolnośląskie Centrum Euro Info tel./faks DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

16

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str. NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, L I P I E C / S I E R P I E Ń 2 0 0 7 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 7-11

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na rozwój. Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim

Stawiamy na rozwój. Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim W poszukiwaniu kryształu Dyskusja redakcyjna o kondycji IT na Pomorzu Zachodnim Winnica Turnau Wina

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo