STUDIA INFORMATICA Vol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA INFORMATICA Vol. 31-2010"

Transkrypt

1 STUDIA INFORMATICA Vol SPIS TREŚCI Nr 1(88) 5 Analiza moŝliwości wykorzystania liniowych przekształceń geometrycznych w kompresji sekwencji wizyjnych / Przemysław Skurowski 19 Optymalne konstrukcje języka C w programach dla 8-bitowych mikrosterowników PIC / Dariusz Caban 29 Sprawność uŝyteczna transakcji cyklicznych w Profinet IO / Piotr Gaj, BłaŜej Kwiecień 43 Molekularne systemy informatyki / Stefan Węgrzyn 55 Rozwiązanie problemu wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych za pomocą zmodyfikowanego algorytmu wyznaczania K najkrótszych ścieŝek / Jacek Widuch 71 Hierarchie brył ograniczających w wykrywaniu kolizji / Ewa Lach, Jacek Lach 85 Ocena animacji szkieletowych postaci wirtualnych / Ewa Lach, Katarzyna Wadas

2 Nr 2A 9 Rodzina przyrostowych klasyfikatorów wieloetykietowych dla rekomendacji otagowań w sieciach społecznych / Szymon Chojnacki, Mieczysław Kłopotek 21 Identyfikacja wpływowych jednostek w blogosferze / Anna Zygmunt, Jarosław Koźlak, Łukasz Krupczak 35 Metody analizy sieci kryminalnych / Katarzyna HaręŜlak, Michał Kozielski 47 Język KQL jako realizacja idei języka SQL dla bazy wiedzy / Krzysztof Goczyła, Piotr Piotrowski, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka 63 Ideologiczny i praktyczny model metaontologii / Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka 77 Zastosowanie widoków na bazę wiedzy / Krzysztof Goczyła, Piotr Piotrowski 89 Wnioskowanie z róŝnych źródeł osobników w systemie RKaSeA / Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka 105 Wewnętrzna reprezentacja konglomeratowej bazy wiedzy w systemie RKaSeA / Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka 121 Ontologia mechaniki kwantowej, jej ewolucja i perspektywy wykorzystania / Marcin Skulimowski 133 Analiza skupień i redukcja wymiarowości w hierarchicznym modelu korpusowym języka / Jan Wicijowski, Bartosz Ziółko 147 Wybór algorytmu grupowania a efektywność wyszukiwania dokumentów / Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski, Tomasz Jach 163 Graficzna interpretacja znaczenia tekstu / Tomasz Kapłon 173 Wieloagentowy system decyzyjny - porównanie metod / Alicja Wakulicz- Deja, Małgorzata Przybyła-Kasperek 189 Wybór miary podobieństwa a efektywność grupowania reguł w złoŝonych bazach wiedzy / Agnieszka Nowak-Brzezińska, Alicja Wakulicz-Deja 203 Kolorowana sieć Petriego jako model systemu podejmowania decyzji kredytowej / Grzegorz Dec, Bartosz Jędrzejec, Wojciech Rząsa 213 Wiedza i wnioskowanie w prawniczym systemie eksperckim / Tomasz śurek 225 Algorytm zachłanny dla konstruowania częściowych reguł asocjacyjnych / Beata Zielosko 237 Reguły decyzyjne i bazy danych w klasyfikacji stron internetowych / Krzysztof Czajkowski 255. Wykrywanie niespójności danych w rozproszonych systemach transakcyjnych z wykorzystaniem reguł asocjacyjnych (algorytm a Priori) / Łukasz Mosiej 267 Język zapytań dla molekularnych struktur białkowych / Dominika Wieczorek, BoŜena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek 289 Zastosowanie mieszanin gaussowskich oraz proteomicznych baz danych w analizie widm masowych - architektura systemu informatycznego kompleksowego przetwarzania danych spektrometrycznych / Małgorzata Plechawska

3 303 Analiza wydajności metod dostępu do danych pochodzących z eksperymentów mikromacierzowych w zaleŝności od sposobu ich przechowywania / Damian Zapart, Tomasz Waller, Magdalena Tkacz 313 Akwizycja i analiza danych dla celów biopsji z wykorzystaniem obrazów fotodynamicznych / Jakub Murawski, Dominik Spinczyk 321 Koloryzacja obrazów za pomocą rywalizujących ścieŝek propagacji oraz mieszania chrominancji / Michał Kawulok, Bogdan Smółka 335 Klasyfikacja zdjęć w multimedialnych bazach danych / Tomasz Gąciarz, Krzysztof Czajkowski 347 Filtracja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem bayesowskiego waŝonego uśredniania / Alina Momot 363 Automatyczne znakowanie danych audio na platformie serwera baz danych Oracle / Dominik Niewiadomy, Rafał Kubiak, Adam Pelikant 375 Wspomaganie automatycznego rozpoznawania sygnałów dźwiękowych z wykorzystaniem multimedialnej bazy danych / Tomasz Potempa, Robert Wielgat, Daniel Król, Paweł Kozioł, Agnieszka Lisowska-Lis 393 Metody przeszukiwania przestrzeni planów realizacji zapytań za pomocą algorytmu TWO / Daniel Kostrzewa, Henryk Josiński 405 Metody przeprowadzania normalizacji danych XML / Tomasz Piłka 419 Metoda odwrotnej transformacji baz danych / Lech Tuzinkiewicz, Katarzyna Tubielewicz 431 Porównywanie i synchronizacja schematów baz danych / Marcin Budny, Katarzyna HaręŜlak 445 Wydajność złączeń i zagnieŝdŝeń dla schematów znormalizowanych i zdenormalizowanych / Łukasz Jajeśnica, Adam Piórkowski 457 ZaleŜności funkcyjne między atrybutami rozmytymi poziomu drugiego z interwałową funkcją przynaleŝności / Krzysztof Myszkorowski 469 Struktura bazy wiedzy w bibliotece FUZZLIB / Przemysław Kudłacik 479 Przetwarzanie zapytań w metajęzyku naturalnym za pomocą algorytmów rozmytych / Anna Kowalczyk-Niewiadomy, Adam Pelikant 489 Hurtownia danych rozmytych: podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty uŝycia / Marek Miłek, BoŜena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek 505 Architektura systemu i praktyczne aspekty implementacji hurtowni danych rozmytych / Marek Miłek, BoŜena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek 517 RównowaŜący obciąŝenia system ETL, bazujący na maszynie uczącej / Marcin Gorawski, Rafał Wardas 531 Sprzętowe wspomaganie przetwarzania danych w strumieniowym systemie zarządzania danymi / Michał Widera 541 Zastosowanie strumieniowych baz danych w systemie czasu rzeczywistego / Marcin Mulka

4 Nr 2B 9 Wydajność przetwarzania zapytań w środowisku sfederowanego systemu IBM DB2 / Aleksandra Werner 21 Bazy danych w pamięci operacyjnej w środowisku Oracle / Krzysztof Czajkowski, Jakub Paździorko 41 Oracle Enterprise Manager Grid Control jako rozszerzalne środowisko do zarządzania rozproszoną infrastrukturą programowo-sprzętową, na przykładzie implementacji modułu do monitorowania wyników audytu bezpieczeństwa / Łukasz Wyciślik, Łukasz Warchał 51 Zastosowanie wybranych mechanizmów transformacji danych na potrzeby symulacyjnye na przykładzie SQL Server / Paweł Buchwald 63 Koncepcja pamięciowych baz danych oraz weryfikacja podstawowych załoŝeń tych struktur / Małgorzata Bach, Adam Duszeńko, Aleksandra Werner 77 Rozszerzenia modułu testów jednostkowych dla wielowarstwowych aplikacji zbudowanych na bazie szablonu PureMYC i technologii Adobe Flex / Dariusz Rafał Augustyn 101 Kontrola jakości wewnętrznej i kwalifikacje zespołu projektowego a jakość systemu bazy danych / Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska 119 System obiektowy = obiektowa baza danych + obiektowa aplikacja / Paulina Brzozowska, Miłosz Góralczyk, Łukasz Jesionek, Marcin Karpiński, Grzegorz Kędzierski, Piotr Kędzierski, Jarosław Koszela, Emil Wróbel 133 Bezpieczeństwo mobilnych baz danych / Katarzyna HaręŜlak 147 System do projektowania protokołów sieci bezprzewodowych oraz symulacji ich działania / Roman Seredyński, Michał Momot, Alina Momot 159 Problematyka bezpieczeństwa w wybranych technikach kryptograficznych / Wojciech Ambrozik, Romuald Błaszczyk 173 Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą sieci Petriego i programowania dynamicznego korzystanie modelu M3 w implementacji wieloagentowej platformy wymiany / Mateusz Wibig 181 Wy-korzystanie modelu M3 w implementacji wielotowarowej w środowisku AIMMS / Mariusz Kaleta, Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski, Tomasz Traczyk 193 Wykorzystanie systemu ekspertowego do informatycznego wsparcia procesu doradczo-decyzyjnego / Zbigniew Buchalski 205 Koncepcja systemu do wspomagania decyzji zarządzania centrum dystrybucyjnym / Paweł Sitek, Jarosław Wikarek 215 Parametry systemów, czynności i zasobów w szkieletowym systemie sterowania procesami przedsiębiorstwa / Mirosław Zaborowski 229 MoŜliwości pokonania ograniczeń rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi GIS / Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński, Piotr Parzych 245 Mobilny rejestrator tekstur dla obiektów urbanistycznych pracujący w warunkach ścisłej zabudowy miejskiej / Grzegorz Zwoliński 253 Interaktywny przewodnik po szlakach turystycznych / Krzysztof Herok, Henryk Josiński

5 265 Udostępnianie zdalnych usług obliczeń statystycznych z uŝyciem wielowarstwowego systemu ServeR / Dariusz Rafał Augustyn, Łukasz Warchał 281 Język naturalny w systemach baz danych / Jan Jagielski, Piotr Wnęk 291 Wykorzystanie przeszukiwania pełnotekstowego w konstrukcji aplikacji o architekturze cienkiego klienta / Anna Piwowarczyk-Cybula, Adam Piórkowski 303 Analiza zasobów internetowych na podstawie struktury połączeń / Anna Kotulla 313 Wykorzystanie dokumentowych baz danych w aplikacjach internetowych / Radosław Zatoka 323 System kart przedmiotów w ramach programu ECTS na Politechnice Łódzkiej / Paweł Drzymała, Krzysztof Smółka, Henryk Welfle, Sławomir Wiak 335 Zastosowanie technik eksploracji danych do budowania grup studenckich / Danuta Zakrzewska 347 Wykorzystanie metod i narzędzi eksploracji danych do analizy zmienności natęŝenia dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków / Monika Chuchro, Adam Piórkowski 359 Wykorzystanie systemu ekspertowego do wspomagania podejmowania decyzji w przemyśle szklarskim / Tomasz Lewandowski, Monika Piróg- Mazur 371 Baza danych przestrzennych wspomagająca samorządy lokalne w prowadzeniu polityki rozwoju przedsiębiorczości / Piotr Cichociński, Ewa Dębińska 381 System wspomagania bezpieczeństwa Ŝeglowania integracja bazy danych, urządzeń mobilnych i transmisji bezprzewodowej / Marek Valenta, Tomasz Kijas 397 Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo / Alina Momot, Michał Momot 409 Baza danych w nowoczesnej aplikacji internetowej / Jacek Gruber, Adam Walocha 425 System predykcji dodatków stopowych w procesie stalowniczym / Tadeusz Wieczorek, Paweł Świtała 439 DBMAIL - system poczty elektronicznej o architekturze bazodanowej / Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski 449 Składowanie danych w pamięci flash - studium przypadku / Artur Wilczek 459 Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem na zdalnych komputerach / Dariusz Doliwa, Wojciech Horzelski 471 System zarządzania publikacjami naukowymi / Anna Kotulla 483 System gromadzenia i analizy danych korporacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence i baz danych / Paweł Drzymała, Łukasz Sobczak, Henryk Welfle, Sławomir Wiak

6 Nr 3(91) 5 Zastosowanie metody zmniejszonej częstości aktualizacji słownika w uniwersalnym algorytmie kompresji LZW / Roman Starosolski 23 Informatyka wczoraj i dziś / Stefan Węgrzyn 37 System nadzoru ogrzewania domków letniskowych / Tomasz Mrozowski 53 Efektywność programów przeznaczonych do symulacji ciągłych układów dynamicznych, wykorzystujących moduł Parallel Extensions to.net Framework, uruchamianych na komputerach z procesorami wielordzeniowymi / Dariusz R. Augustyn, Szymon Kunc 77 Moduł translacji języka MATLAB na C#, wspomagający tworzenie programów symulacji ciągłych układów dynamicznych, działających w środowisku uruchomieniowym.net / Dariusz R. Augustyn, Szymon Kunc 95 Graficzna analiza programów SAS / Grzegorz Nowak

7 Nr 4A(92) 5 Korpusy wykorzystywane w systemach rozpoznawania mówcy / Damian Bali, Ewa Bielińska 33 Wydajność mechanizmów modułu Parallel Computing Toolbox systemu Matlab w zrównoleglonej realizacji symulacji ruchu układów ciał w polu grawitacyjnym / Dariusz R. Augustyn 75 Zarządzanie pamięcią i blokami wątków w obliczeniach równoległych z uŝyciem architektury CUDA / Jacek Widuch 97 Detekcja twarzy, wybrane techniki i metody / Hafed Zghidi, Paweł Prusko 119 Wady i zalety programowania w środowisku programistycznym Framework na przykładzie frameworków: Yii php, gideon.net i innych / Christian Manger, Tomasz Trejderowski, Jarosław Paduch

8 Nr 4B(93) - monografia Sekwencyjne i równoległe algorytmy znajdowania podciągów / Sebastian Deodorowicz Wykaz najwaŝniejszych symboli i oznaczeń 13 Wykaz algorytmów omawianych w pracy 15 Wstęp Pojęcia wstępne Definicje Model obliczeniowy Obliczenia ogólnego przeznaczenia na procesorach graficznych 29 CZĘŚCI. PODCIĄGI ROSNĄCE NajdłuŜszy podciąg rosnący Wprowadzenie Dodatkowe definicje i przyjęte załoŝenia Długość najdłuŝszego podciągu rosnącego Algorytmy Tableau Younga Pokrycie zachłanne Podsumowanie Minimalny i maksymalny najdłuŝszy podciąg rosnący Wprowadzenie Wspólne idee algorytmów Wariant o minimalnej wysokości Wariant o maksymalnej wysokości Wariant o minimalnej szerokości Wariant o maksymalnej szerokości Wariant o minimalnej sumie Wariant o maksymalnej sumie Analiza złoŝoności czasowych i pamięciowych Podsumowanie NajdłuŜszy podciąg rosnący o zadanym pochyleniu Wprowadzenie Algorytm Podsumowanie NajdłuŜszy cykliczny podciąg rosnący Wprowadzenie Algorytmy Podstawowe koncepcje Reprezentacja pokrycia za pomocą list Reprezentacja pokrycia za pomocą drzew zrównowaŝonych Reprezentacja pokrycia za pomocą list drzew zrównowaŝonych Podsumowanie 77

9 6. NajdłuŜszy podciąg rosnący w przesuwającym się oknie Wprowadzenie Algorytmy Podstawowe koncepcje Reprezentacja pokrycia za pomocą list Reprezentacja pokrycia za pomocą drzew zrównowaŝonych Reprezentacja pokrycia za pomocą list drzew zrównowaŝonych Podsumowanie 86 CZĘŚĆ II. WSPÓLNE PODCIĄGI NajdłuŜszy wspólny podciąg Wprowadzenie Dodatkowe definicje Algorytmy sekwencyjne i równoległości bitowej Programowanie dynamiczne Algorytm Hunta-Szymanskiego Algorytm Hirschberga Algorytm równoległości bitowej Algorytm równoległości bitowej - wariant Hirschberga Związek z problemem najdłuŝszego podciągu rosnącego Inne wybrane algorytmy Uogólnienie na przypadek wielu ciągów Algorytmy równoległe Algorytmy dla procesorów graficznych Wprowadzenie Podstawowe idee Algorytm programowania dynamicznego Algorytm równoległości bitowej Wyniki eksperymentalne Podsumowanie NajdłuŜszy wspólny podciąg niezmienniczy względem transpozycji Wprowadzenie Algorytm pudełkowy Algorytm oparty na metodzie Hunta-Szymanskiego Idea podstawowa Algorytm Wyniki eksperymentalne Algorytm hybrydowy Algorytm Wyniki eksperymentalne Algorytm równoległy dla procesorów graficznych Algorytm Wyniki eksperymentalne Podsumowanie NajdłuŜszy ukierunkowany wspólny podciąg Wprowadzenie Algorytm oparty na metodzie Hunta-Szymanskiego Podstawowa idea Szczegóły implementacyjne i analiza złoŝoności Zastosowanie techniki punktów wejścia-wyjścia 161

10 Wyniki eksperymentalne Algorytm równoległości bitowej Podstawy Algorytm paskowy Wyznaczanie ciągu wynikowego Szczegóły implementacyjne i analiza złoŝoności Wyniki eksperymentalne Algorytm równoległy dla procesorów graficznych Algorytm Wyniki eksperymentalne Podsumowanie NajdłuŜszy scalony wspólny podciąg Wprowadzenie Algorytm równoległości bitowej Podstawowe idee Algorytm Szczegóły implementacyjne Wyniki eksperymentalne Podsumowanie 203 Wnioski końcowe 207 Bibliografia 210 Spis rysunków 226 Spis tabel 233 Streszczenie 234 Skorowidz 236 Oprac. BPK

STUDIA INFORMATICA Vol. 30. - 2009

STUDIA INFORMATICA Vol. 30. - 2009 STUDIA INFORMATICA Vol. 30. - 2009 SPIS TREŚCI nr 1(82) 5 Lech Znamirowski (1944-2008) 7 System przetwarzania strumieniowego: StreamAPAS v5.0 / Marcin Gorawski, Aleksander Chrószcz 35 Przegląd waŝniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA InŜynieria oprogramowania: 1. Wymień i krótko scharakteryzuj modele cyklu zycia oprogramowania. 2. Omów typy diagramów UML oraz ich zastosowania. 3. Podaj i krótko scharakteryzuj rodzaje testów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 19. Perspektywy baz danych 1 Perspektywy baz danych Temporalna baza danych Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Opisy efektów kształcenia dla modułu Karta modułu - Bazy Danych II 1 / 5 Nazwa modułu: Bazy Danych II Rocznik: 2012/2013 Kod: BIT-2-105-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Poziom studiów: Studia II stopnia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne - projekt

Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne - projekt Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne - projekt Warunki zaliczenia projektu: 1. Za projekt można zdobyć maksymalnie 40 punktów. 2. Projekt należy regularnie konsultować z jego koordynatorem. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE kursy realizowane w semestrze zimowym 2016/2017

INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE kursy realizowane w semestrze zimowym 2016/2017 INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE kursy realizowane w semestrze zimowym 2016/2017 przedmioty wybierane przez studentów IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia (cykl kształcenia 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej Opis zadania stawianego studentowi

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74 3 Wykaz najważniejszych skrótów...8 Przedmowa... 10 1. Podstawowe pojęcia data mining...11 1.1. Wprowadzenie...12 1.2. Podstawowe zadania eksploracji danych...13 1.3. Główne etapy eksploracji danych...15

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Instytut Informatyki 14.05.14 r. Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Tematy prac magisterskich Zakład Modelowania Materiałów dr hab. Marian Stanisław Uba 1. System wspomagający pracę telemarketera

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek 30.05.2005 - Pierwszy dzień konferencji. 14.15-15.15 Sesja plenarna P2 - Architektura i modele formalne

Poniedziałek 30.05.2005 - Pierwszy dzień konferencji. 14.15-15.15 Sesja plenarna P2 - Architektura i modele formalne Poniedziałek 30.05.2005 - Pierwszy dzień konferencji 10.00-13.00 Rejestracja uczestników 13.00-14.00 Obiad 14.00-14.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 14.15-15.15 Sesja plenarna P2 - Architektura i modele

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK INFORMATYKA ( INT ) Rok 2005/2006

KIERUNEK INFORMATYKA ( INT ) Rok 2005/2006 Propozycje tematów prac dyplomowych KIERUNEK INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA INTERNETOWA ( INT ) Rok 2005/2006 Lp. Prowadzący Temat pracy Eksperymentalna ocena wydajności wybranych protokołów kooperacji

Bardziej szczegółowo

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie Wykaz tabel Wykaz rysunków Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Wprowadzenie do eksploracji danych 1.2. Natura zbiorów danych 1.3. Rodzaje struktur: modele i wzorce 1.4. Zadania eksploracji danych 1.5. Komponenty

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

Wyniki Zimowych Mistrzostw Opola w Ratownictwie Wodnym 27.01.2007

Wyniki Zimowych Mistrzostw Opola w Ratownictwie Wodnym 27.01.2007 Wyniki Zimowych Mistrzostw Opola w Ratownictwie Wodnym 27.01.2007 Konkurencja: 100 z przeszkodami kobiet Miejsce Oddział Nazwisko i imię Czas-sek. Punkty karne 1. WOPR Konstantynów Nowakowska Anna 65,91

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

I rok - informatyka II stopnia Kolejność wpisów do indeksu - rok akademicki 2016/2017 SEMESTR 1 Specjalność: Inteligentne systemy informatyczne

I rok - informatyka II stopnia Kolejność wpisów do indeksu - rok akademicki 2016/2017 SEMESTR 1 Specjalność: Inteligentne systemy informatyczne I rok - informatyka II stopnia SEMESTR 1 Specjalność: Inteligentne systemy informatyczne ( E ) ( Z ) danych ( E ) danych danych dr Małgorzata Gajos-Gržetič Ochrona własności przemysłowej 5 dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac magisterskich w roku akademickim 2008/2009 kierunek: informatyka, niestacjonarne, uzupełniające

Wykaz tematów prac magisterskich w roku akademickim 2008/2009 kierunek: informatyka, niestacjonarne, uzupełniające Wykaz tematów prac magisterskich w roku akademickim 2008/2009 kierunek: informatyka, niestacjonarne, uzupełniające L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej 1 Araszkiewicz Maciej

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE Różnice między podstawą programową z przedmiotu Technologia informacyjna", a standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu Informatyka" I.WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11 Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11 Lp PRZEDMIOT PYTANIE 1 2 3 4 Jakie jest główne zastosowanie mechanizmu Samba? Proszę omówić możliwości ochrony serwerów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Wstęp do problematyki baz danych Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. I Jesień 2014 1 / 17 Plan wykładu 1 Bazy danych 1 Motywacja

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów Edycja 2014

Tematy projektów Edycja 2014 Tematy projektów Edycja 2014 Robert Wrembel Poznan University of Technology Institute of Computing Science Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Reguły Projekty zespołowe max. 4

Bardziej szczegółowo

Architektury i technologie integracji danych

Architektury i technologie integracji danych Architektury i technologie integracji danych Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Problematyka i architektury integracji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013 14 maja 2013 l.p Nazwisko i imię Kierunek Godzina 1 Kinga Paulina Kulczyńska Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 2 Wioleta Prośniak Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 3 Patrycja Emila Osińska Trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów

Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów Eksploracja danych Piotr Lipiński Informacje ogólne Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów UWAGA: prezentacja to nie

Bardziej szczegółowo

Szkoła/Uczelnia/Zawód

Szkoła/Uczelnia/Zawód OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH 2012 PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Miasto: Poznań Adres stadionu: AWF Poznań, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Instytut Technik Innowacyjnych Semantyczna integracja danych - metody, technologie, przykłady, wyzwania

Instytut Technik Innowacyjnych Semantyczna integracja danych - metody, technologie, przykłady, wyzwania Instytut Technik Innowacyjnych Semantyczna integracja danych - metody, technologie, przykłady, wyzwania Michał Socha, Wojciech Górka Integracja danych Prosty export/import Integracja 1:1 łączenie baz danych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

STUDIA INFORMATICA Vol. 33-2012

STUDIA INFORMATICA Vol. 33-2012 STUDIA INFORMATICA Vol. 33-2012 SPIS TREŚCI nr 1(104) 5 Monitorowanie pracy przydomowej oczyszczalni ścieków / Jacek Lach 13 Systematyczny opis metodyki Serum dla zespołów projektowych / Jan Werewka, Michał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH Informatyka (nazwa kierunku) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut: Wydział Elektroniki i Informatyki Poziom kształcenia (studiów): studia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 (klasa 3az) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych symbol

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych ETAP PISEMNY Dane szkoły: Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr 33 311[52] Technik pojazdów samochodowych 1. Foks Krzysztof Tomasz 2. Golor Kamil Marian 3. Gołombek Damian Kamil 4. Hadzik Adrian

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych

Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych AUTOMATYKA INFORMATYKA Technologie Informacyjne Sieć Semantyczna Przetwarzanie Języka Naturalnego Internet Edytor Serii: Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ontologie, czyli o inteligentnych danych

Ontologie, czyli o inteligentnych danych 1 Ontologie, czyli o inteligentnych danych Bożena Deka Andrzej Tolarczyk PLAN 2 1. Korzenie filozoficzne 2. Ontologia w informatyce Ontologie a bazy danych Sieć Semantyczna Inteligentne dane 3. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM STUDIA W JĘZYKU POLSKIM Przedmioty wybieralne dla studentów V semestru studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia (rekrutacja 2013/2014) Student wybiera jeden kurs zapisując się na wszystkie formy. Moduł

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl Nowatorski punkt widzenia możliwości analitycznosprawozdawczych w ochronie zdrowia na przykładzie systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel według przewidywań internetowego magazynu ZDNET News z 8 lutego 2001 roku eksploracja danych (ang. data mining ) będzie jednym z najbardziej rewolucyjnych osiągnięć następnej dekady. Rzeczywiście MIT Technology

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo