raport roczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl"

Transkrypt

1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki finansowe. Pełny tekst raportu rocznego jest dostępny na stronie internetowej azoty.tarnow.pl oraz w siedzibie Spółki. Ponadto do niniejszego Raportu Finansowego dołączamy płytę CD, na której w celu poszerzenia zamieszczonych w nim informacji prezentujemy: Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2010 rok Sprawozdanie jednostkowe z działalności Spółki za 2010 rok Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok Consolidated financial statement for 2010 Report on Activities of Azoty Tarnow Group for raport roczny 2010 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8, Tarnów, Polska, tel PR /02/2011/1500

2

3 Raport Roczny Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2010 rok

4 Szanowni Państwo, Akcjonariusze Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Przedstawiam Raport Roczny Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2010 rok, w którym poczyniliśmy kolejne kroki w celu osiągnięcia naszego głównego celu biznesowego, jakim jest wzmocnienie podstawowej działalności. Działania te z pewnością na stałe wytyczą ścieżkę rozwoju Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów jako kluczowego przedsiębiorstwa polskiego przemysłu chemicznego. Z początkiem ubiegłego roku przejęliśmy 100% udziałów niemieckiego producenta poliamidów Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben. Efektem tego przejęcia jest znaczący awans Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów wśród zintegrowanych europejskich producentów poliamidów. Kolejnym wydarzeniem bez precedensu w historii grupy było objęcie pakietu kontrolnego nad jednym z największych przedsiębiorstw sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce ZAK S.A. Konsolidacja Azotów Tarnów i ZAK S.A. szczególnie widoczna jest w sektorze produktów dla rolnictwa, ich handlu oraz logistyki. Efekty konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju w sektorze nawozowym widoczne były już końcem 2009 roku, po uruchomieniu w Tarnowie nowoczesnej instalacji granulacji nawozów oraz wprowadzeniu na rynek nowych produktów. Po przejęciu 52,6% akcji ZAK S.A. zwiększyła się skala działania, efektywność i komplementarność oferty w zakresie produkcji i sprzedaży nawozów mineralnych w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów wzrosła do poziomu nigdy wcześniej nienotowanego. Azoty Tarnów, kontynuując inwestycje zadeklarowane w prospekcie emisyjnym z czerwca 2008 r., osiągnęły w 2010 r. wysoką dynamikę rozwoju. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego z celów emisyjnych budowę Instalacji Wodoru w Tarnowie o zdolności produkcyjnej 8000 Nm 3 /h, powiązaną z modernizacją Wytwórni Kaprolaktamu do łącznych zdolności 101,3 tt rocznie. Inwestycja ta umożliwi zwiększenie zużycia gazu ziemnego ze źródeł lokalnych, a w konsekwencji obniżenie kosztów produkcji. Zwiększenie zdolności produkcyjnych kaprolaktamu jest także istotne w kontekście przejęcia fabryki w Guben, która od roku z powodzeniem korzysta z efektów synergii w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. W minionym roku istotne znaczenie odegrały również inwestycje w ZAK S.A. W październiku zakończono budowę nowoczesnej instalacji do produkcji kwasu azotowego. Instalacja ta, oprócz poprawy warunków pracy i oszczędności surowcowych, wpisuje się w politykę środowiskową Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, redukując emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz energo- i materiałochłonność procesów technologicznych. W 2010 r., w wyniku wielomiesięcznych starań, na terenie Azotów Tarnów powstała strefa przemysłowa, której celem jest umożliwienie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na terenach przemysłowych i poprzemysłowych. Strefa ma ponad 231 hektarów powierzchni. Dzięki tej strefie, powstające w niej przedsiębiorstwa, uzyskają wiele istotnych ułatwień, w tym dostęp do atrakcyjnego, w pełni uzbrojonego terenu z dogodną lokalizacją. Ponadto, trwają procesy optymalizujące zatrudnienie w spółkach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. W lipcu 2010 roku, w Azotach Tarnów, na bazie Centrum Tworzyw Sztucznych i Centrum Kaprolaktamu utworzono jedno centrum biznesowe o nazwie Centrum Tworzyw. Był to kolejny etap restrukturyzacji Spółki, mający na celu optymalizację gospodarki w zakresie produkcji oraz sprzedaży kaprolaktamu i tworzyw sztucznych, w jednym naturalnym ciągu łańcuchowym. W bieżącym roku kontynuowane będą prace nad doskonaleniem struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej i poszczególnych jej spółek, a także procesem sprzedaży spółek zależnych. Skutki tych działań, z pewnością pozytywnie wpłyną na racjonalizację kosztów w latach następnych. Działalność Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów została w minionym roku doceniona w wielu konkursach i rankingach. Mamy satysfakcję, że jesteśmy uważani za wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego. Po raz kolejny zostaliśmy uhonorowani przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich oraz Business Centre Club odpowiednio tytułem Lidera Polskiego Eksportu 2010 oraz Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska. W ostatnich dniach otrzymaliśmy nominację w kategorii Spółka Roku 2010, w corocznym konkursie Gazety Giełdy Parkiet. Szereg wyróżnień otrzymały również produkty Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, w tym nawozy produkowane na nowo uruchomionej instalacji granulacji mechanicznej. Szczególnym uznaniem cieszy się nowy nawóz w naszej ofercie Saletrosan 26 makro, który otrzymał Medal Europejski dla Produktów i Usług. O właściwym kierunku, jaki wytyczyliśmy jako producent nawozów, świadczy także tytuł Innowacja Roku 2010, przyznany przez Forum Biznesu dla nowej instalacji produkcji nawozów azotowych. Nagradzane są również produkty ZAK S.A. W ubiegłym roku kędzierzyńskie nawozy zostały uhonorowane Godłem Promocyjnym Teraz Polska oraz Złotym Godłem Najwyższej Jakości. Azoty Tarnów po raz drugi znalazły się w grupie 16 spółek giełdowych, wchodzących w skład portfela RESPECT Index; spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Wielokrotnie udowadnialiśmy, że miejsce w tym elitarnym gronie to potwierdzenie więzi ze środowiskiem lokalnym. Niezmiennie angażujemy się w rozwój obszarów, które mają istotne znaczenie dla lokalnej społeczności, pozostając największym ich

5 mecenasem. Wyjątkową misję Azotów Tarnów dla miasta i regionu potwierdza wyróżnienie w VI edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2010, promującym kluczowe firmy w swoich regionach. To zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest przez opiniotwórczy dziennik gospodarczy Puls Biznesu oraz Instytut Badawczy TNS Pentor. Dzięki prowadzonej działalności oraz stałym wspieraniu inicjatyw kulturalnych i sportowych, miano największego mecenasa kultury i sportu na Opolszczyźnie dzierży od wielu lat także ZAK S.A. Wdrożony w spółce Kodeks etyczny określa standardy etyczne i pozwala na budowanie partnerskich relacji ze wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa. Stanowi on istotny element rozwoju kędzierzyńskiej spółki i ma na celu budowanie równowagi między ekonomią i etyką. ZAK S.A. uczestniczył i zrealizował wiele projektów o charakterze charytatywnym, sponsoringowym, ekologicznym, naukowym i sportowym, kładąc nacisk na wspieranie szans dzieci i młodzieży w powiecie. Jako firma odpowiedzialna społecznie, dbamy także o rozwój pracowników. W ubiegłym roku uruchomiliśmy program, który podniesie kwalifikacje załogi w zakresie znajomości języków obcych. Szereg pracowników Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów rozpoczęło lub kontynuuje studia podyplomowe oraz cykl szkoleń specjalistycznych. Od wielu lat współpracujemy z instytutami naukowymi oraz wyższymi uczelniami, które są podstawą rozwoju przemysłu. W minionym roku podjęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu i kształcimy naszych pracowników na studiach inżynierskich, na kierunku inżynierii chemicznej i procesowej. W ramach tego przedsięwzięcia studia rozpoczęło 24 pracowników Azotów Tarnów. W czerwcu podpisaliśmy z Politechniką Krakowską bezterminowe porozumienie o współpracy naukowo-badawczej, a także wspólnych przedsięwzięciach dydaktycznych. W myśl zawartej umowy, tematyka współpracy będzie stale rozszerzana, w zależności od zapotrzebowania Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Jednym z priorytetów w działalności Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów jest troska o ochronę środowiska, a wszystkie przedsięwzięcia prowadzone są w celu odpowiedzialnego pozyskiwania surowców naturalnych, zmniejszania ilości odpadów, jak również ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Troska o środowisko przynosi również wymierne korzyści ekonomiczne. W minionym roku jako pierwsza firma w Polsce, Azoty Tarnów uzyskały środki pieniężne ze sprzedaży wygenerowanych jednostek redukcji emisji podtlenku azotu (ERU) z instalacji kwasu azotowego, w ramach polsko-japońskiego Projektu Wspólnych Wdrożeń realizowanego przez Azoty Tarnów wraz z Mitsubishi Corporation. Redukcję emisji podtlenków azotu z instalacji kwasu azotowego na podobnym poziomie uzyskano także w ZAK S.A. systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu SAP. W tym czasie HP przeprowadziło kilka znaczących projektów standaryzacyjnych. Pierwszym i kluczowym było uruchomienie tzw. Help Desku linii wsparcia dla wszystkich użytkowników IT w Azotach Tarnów. Projekt outsourcingu IT otrzymał wyróżnienie Najciekawsze z najlepszych wdrożeń w przemyśle. HP przejmie także utrzymanie i rozwój systemów informatycznych w ZAK S.A., wzmacniając tym samym proces konsolidacji Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Azoty Tarnów są spółką publiczną, notowaną na GPW i jej obowiązkiem jest efektywna komunikacja z rynkiem kapitałowym. Stąd nasz udział w programie 10 na 10 Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który ma na celu optymalizację działań w tym zakresie. Dowodem skuteczności naszych poczynań jest nagroda opiniotwórczego dziennika gospodarczego Puls Biznesu za aktywny udział Spółki w Akcji Inwestor platformy wymiany informacji pomiędzy inwestorami indywidualnymi a spółkami giełdowymi. Jestem przekonany, że posiadając tak mocne podstawy biznesowe będziemy w bieżącym roku świadkami dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów z korzyścią dla pracowników, aktualnych i przyszłych Akcjonariuszy, naszych społeczności lokalnych oraz polskiej gospodarki. W imieniu Zarządu serdecznie dziękuję Pracownikom za solidną pracę. Nasze sukcesy oraz bardzo dobre wyniki finansowe są efektem zaangażowania pracowników Grupy Kapitałowej oraz ich potencjału intelektualnego. Jednocześnie kieruję podziękowania na ręce Akcjonariuszy za zaufanie, którym obdarzają Azoty Tarnów, a partnerom biznesowym za współpracę w minionym roku. Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Z powodzeniem realizowany i rozszerzany jest w Grupie zakres usług IT przez Hewlett-Packard Polska sp. z o.o. Obejmuje on utrzymanie i rozwój 3

6 Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2010 roku Jerzy Marciniak Witold Szczypiński Andrzej Skolmowski Franciszek Bernat Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Kompetencje i obowiązki zarządu Spółki i członków zarządu określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i prywa- tyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spół- kach publicznych, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw oraz postanowienia Statutu Spółki ( ). Szczegółowy podział kompetencji członków zarządu reguluje Uchwała Zarządu Spółki nr 190/VII/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., deklarując działania zgodne z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego, stosują się do zbioru zasad Dobrych Prak- tyk Spółek Notowanych na GPW, opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Kodeks stanowi załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku. 4 Zamiarem Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. jest przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego, określonego w Do- brych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, z wyłączeniem zasady 8 działu III Dobrych Praktyk... co do obowiązku zapewnienia większo- ści niezależnych członków rady nadzorczej w komitecie audytu, zgodnie z Załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.

7 Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Skład rady nadzorczej VII kadencji na dzień 1 stycznia 2010 roku Marzena Piszczek Małgorzata Rzążewska Jan Wais Ewa Lis Joanna Kiełkiewicz Dariusz Maciejuk Krzysztof Pieńkowski* Armin Teske Katarzyna Wałęga Przewodnicząca Wiceprzewodnicząca Sekretarz Członek Członek Członek Członek Członek Członek *W dniu 11 lutego 2010 roku Krzysztof Pieńkowski złożył rezygnację z pracy w radzie nadzorczej. Skład rady nadzorczej VIII kadencji na dzień 4 stycznia 2011 roku Marzena Piszczek Ewa Lis Jan Wais*** Agnieszka Doroszkiewicz Tomasz Klikowicz*** Jacek Lewandowski Jacek Obłękowski Zbigniew Paprocki*** Mirosław Potulski Przewodnicząca Wiceprzewodnicząca** Sekretarz**** Członek Członek Członek Członek Członek Członek **Od 16 września 2010 roku uchwałą rady nadzorczej powierzono Ewie Lis stanowisko w wiceprzewodniczącej rady. ***Od 19 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład rady nadzorczej osoby wybrane przez pracowników. ****Od 4 stycznia 2011 roku uchwałą rady nadzorczej powierzono Janowi Waisowi funkcję sekretarza rady nadzorczej. W ramach Rady Nadzorczej Azotów Tarnów funkcjonuje Komitet Audytu, powołany w celu usprawnienia prac rady oraz wzmocnienia kontroli nad Spółką i grupą kapitałową. Komitet stanowi ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury rady nadzorczej. W styczniu 2011 r. rada delegowała w jego skład swoich przedstawicieli w osobach: Jacka Obłękowskiego, Agnieszki Doroszkiewicz, Tomasza Klikowicza. 5

8 6

9 Struktura akcjonariatu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Akcjonariusze na dzień 31 grudnia 2009 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udziały % Liczba głosów Skarb Państwa ,46% Nafta Polska S.A. (w likwidacji) ,08% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,23% Ciech S.A.* ,54% Pozostali akcjonariusze ,69% * W wyniku transakcji dokonanej przez Ciech S.A. w obrocie giełdowym (transakcja pakietowa, pozasesyjna) w dniu 22 kwietnia 2010 roku nastąpiło zbycie akcji Emitenta stanowiących 6,54% kapitału zakładowego Emitenta. Razem: ,00% Akcjonariusze na dzień 31 grudnia 2010 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udziały % Liczba głosów Skarb Państwa ,45% Nafta Polska S.A. (w likwidacji) ,08% Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK** ,67% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.*** ,23% Pozostali akcjonariusze ,57% ** W dniu 22 kwietnia 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (Aviva OFE) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. *** W dniu 15 kwietnia 2010 roku, PGNIG S.A. dokonał transakcji zbycia udziału w Spółce. Razem: ,00% Akcjonariusze na dzień 20 maja 2011 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udziały % Liczba głosów Skarb Państwa**** ,53% Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK ,67% Pozostali akcjonariusze ,80% Razem: ,00% **** W dniu 7 kwietnia 2011 roku, Skarb Państwa przejął wszystkie akcji Spółki należące do Nafty Polskiej S.A. (w likwidacji). 7

10 Kalendarium wydarzeń 2010 Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A Azoty Tarnów otrzymały Dużą Perłę za nawóz Saletrzak 27 makro w VIII edycji Konkursu Polskie Nawozy, zorganizowanego przez redakcję Zielonego Sztandaru pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Dodatkowo Azoty Tarnów zostały wyróżnione za kreowanie wizerunku firmy oraz otrzymały dyplom od Krajowej Rady Spółdzielczej za wzorową współpracę z Grupami Producentów Rolnych Azoty Tarnów zostały uhonorowane statuetką Złota Myśl, przyznawaną osobom i firmom, przyczyniającym się do rozwoju nauki i kultury polskiej. Pomysłodawcą nagrody jest krakowska Fundacja Nauka i Zdrowie. Luty Przejęcie 100% udziałów Unylon Polymers GmbH w Guben. Nabycie jednego z wiodących niezintegrowanych producentów poliamidów stanowiło realizację jednego z głównych celów emisyjnych naszej Spółki. Nowo nabyty podmiot zmienił wkrótce nazwę na ATT Polymers GmbH. Marzec Azoty Tarnów podczas XVI Targów Techniki Rolnej AGROTECH w Kielcach zdobyły główną nagrodę Złoty Medal Targów za nawóz Saletrosan 26 makro. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zostały zaproszone do Programu 10 spółek na 10 lat SII komunikuj się skutecznie, projektu nakierowanego na poprawę relacji inwestorskich polskich spółek giełdowych, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Otwarcie programu nastąpiło 26 kwietnia. Azoty Tarnów przystąpiły do wdrożenia Programu Zielone Biuro, który ma na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania biura lub budynku na środowisko poprzez oszczędne gospodarowanie papierem, wodą, energią, minimalizację odpadów, jak również promowanie proekologicznych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych Uruchomiono Helpdesk HP specjalny punkt udzielania pomocy i informacji przez zespół IT HP Azoty oraz dalsze linie wsparcia konsultantów HP. 8

11 Sąd Rejonowy w Tarnowie stwierdził wykonanie przez Spółkę układu zawartego z wierzycielami, tym samym Sąd uznał postępowanie układowe za zakończone. Kwiecień Na rynku pojawił się nowy nawóz azotowy wprowadzony do sprzedaży przez Azoty Tarnów: saletra amonowa 30 makro uniwersalny produkt, który może być stosowany zarówno przed siewem lub sadzeniem roślin, jak również do pogłównego nawożenia roślin Jako druga spółka w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej i pierwsza firma w regionie tarnowskim, Azoty Tarnów otrzymały świadectwo AEO w zakresie Ułatwień celnych i Bezpieczeństwa. Certyfikat ten, przyznawany na poziomie narodowym, uznawany jest na całym terytorium UE Azoty Tarnów zostały ponownie uhonorowane tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska. Konkurs, organizowany przez Business Centre Club, odbywał się pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rada Miasta Tarnowa przyznała Azotom Tarnów prestiżową nagrodę Mecenasa Kultury Tarnowa. Nominację do tej nagrody zgłosiły: Tarnowskie Centrum Kultury, Mościckie Centrum Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Mościc. Nagroda została wręczona 26 czerwca. Maj Azoty Tarnów zostały finalistą konkursu Lepsza Strona Tworzyw, ogłoszonego przez portal na najlepszą stronę internetową branży tworzyw sztucznych. Czerwiec Stowarzyszenie Eksporterów Polskich ponownie uhonorowało Azoty Tarnów medalem oraz tytułem Lidera Polskiego Eksportu Azoty Tarnów i Politechnika Krakowska zawarły bezterminowe porozumienie o współpracy naukowo-badawczej, a także wspólnych przedsięwzięciach dydaktycznych, m.in. organizacji staży i praktyk studenckich oraz studiów podyplomowych Uległa zmianie struktura organizacyjna Azotów Tarnów w części obejmującej Centrum Kaprolaktamu i Centrum Tworzyw Sztucznych. Na mocy uchwały Zarządu dokonano połączenia tych dwóch odrębnych dotąd Centrów Biznesu w jedną jednostkę o nazwie Centrum Tworzyw. Był to kolejny etap w procesie restrukturyzacji Spółki. Lipiec Nawóz Saletrosan 26 makro otrzymał Nagrodę Specjalną na XXXIII Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych Agro-Tech w Minikowie w kategorii Produkt o standardzie europejskim Azoty Tarnów nawiązały współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu WSB NLU. Wspólne przedsięwzięcie zaowocowało uruchomieniem na zamiejscowym wydziale WSB w Tarnowie nowego kierunku studiów pn. Inżynieria chemiczna i procesowa. Wrzesień Objęcie dodatkowych 50% udziałów w Polskim Konsorcjum Chemicznym (łącznie 75%). Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w uznaniu uzyskanych wyników w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy przyznał Azotom Tarnów Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Październik Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich nadał Azotom Tarnów Złotą Odznakę Honorową SEP za krzewienie i rozwijanie działalności stowarzyszeniowej oraz za osiągnięcia w zakresie rozwoju elektryki. Kapituła Konkursu Innowacja Roku 2010 i jego organizator Forum Biznesu, przyznały Azotom Tarnów tytuł Laureata Konkursu Innowacja Roku 2010 za innowacyjną instalację granulacji mechanicznej o zdolności produkcyjnej 1200 ton/dobę. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE Na mocy umowy dotyczącej objęcia nowych akcji ZAK S.A., Azoty Tarnów nabyły 30 mln akcji serii B o wartości nominalnej 5 zł każda. Wartość transakcji to 150 mln zł. Listopad Objęcie pakietu kontrolnego 30 mln nowych akcji ZAK S.A. W Azotach Tarnów powstała Wytwórnia Katalizatorów. Wytwórnia wydzielona została z Centrum Nawozów. Zmiana ta była kolejnym etapem procesu restrukturyzacji spółki, mającym na celu optymalizację gospodarki w zakresie produkcji i sprzedaży katalizatorów Azoty Tarnów w XXI edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów i Usług otrzymały Medal Europejski za nawóz Saletrosan 26 makro. Grudzień Na terenie Azotów Tarnów powstała strefa przemysłowa, której celem jest umożliwienie i ułatwienie firmom i przedsiębiorstwom prowadzenia działalności gospodarczej na terenie przemysłowym i poprzemysłowym. 9

12 Azoty Tarnów W blisko 85-letniej historii Azotów Tarnów, filozofię działania wyznacza idealne połączenie poszanowania tradycji i dążenie do rozwoju innowacyjnych technologii. Historia firmy sięga okresu dwudziestolecia międzywojennego czasu wielkich zmian i budzenia się kraju po latach nieobecności na mapach. Dynamiczny rozwój połączony z euforią oraz entuzjazmem tamtego okresu wpisany jest w początek powstawania przedsiębiorstwa. Jak napisze po latach Eugeniusz Kwiatkowski, dokonało się wielkie dzieło państwowe fabryka, która na trwałe zmieniła oblicze Tarnowa, kraju, i której produkty wkrótce zrewolucjonizowały europejski i światowy rynek chemiczny. Dzisiaj Azoty Tarnów są jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w kraju. W swojej ofercie posiadają szeroki wachlarz produktów, w tym nowoczesne tworzywa konstrukcyjne: Tarnamid (PA6), Tarnoform (POM) oraz półprodukty do ich wytwarzania (kaprolaktam), a także nawozy mineralne i chemikalia. Produkty te rozpoznawalne są na wielu rynkach, dzięki temu Azoty Tarnów umacniają swoją pozycję lidera w tej branży, sprzedając swoje produkty do ponad 40 krajów na świecie. Jest to wynik będący świadectwem wieloletniego doświadczenia, zaangażowania i kreatywności w ugruntowywaniu swojej pozycji, również na arenie międzynarodowej. Wynik, który jest sukcesem w dążeniu do wyznaczanych sobie celów i ich skutecznej realizacji. Azoty Tarnów to także nowoczesność będąca inspiracją do ciągłych zmian oraz wewnętrznych udoskonaleń. Wszystko po to, by stać się skutecznym partnerem biznesowym na krajowym i międzynarodowym rynku. 10 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościach S.A. (nazwa handlowa: Azoty Tarnów) zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w dniu 28 grudnia 2001 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 grudnia 2001 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięć) złotych i dzieli się na (trzydzieści dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLZATRM00012 o wartości nominalnej 5 zł (pięć) złotych każda, w tym: akcji serii AA o wartości nominalnej 5 zł każda, akcji serii B o wartości nominalnej 5 zł każda.

13 11

14 Misja i cele strategiczne Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które nieustannie stawia sobie nowe ambitne cele do zrealizowania. Urzeczywistnieniem założeń Strategii rozwoju Azotów Tarnów jest znowelizowana Polityka Zarządzania. Wyznaczamy jasno określone cele i sprecyzowane kierunki rozwoju. Dbając o rozwój Azotów Tarnów, opracowaliśmy cele strategiczne będące imperatywami działalności Spółki i wpisujące się w kilkuletnią przestrzeń realizacji, obejmującą różnorodne sektory aktywności; począwszy od realizacji w obszarze core business, gdzie zostało założone zwiększenie skali prowadzonych działań, poprzez opracowanie i realizację takiego stanu, w którym Spółka będzie mniej wrażliwa na zmiany faz cykli koniunkturalnych z uwzględnieniem ruchomych cen gazu ziemnego i petrochemicznych surowców, po obniżenie samych kosztów wytwarzania, usprawnienie obowiązujących metod organizacyjnych oraz zwiększenie możliwości w przestrzeni kapitału intelektualnego. Niezwykle istotnym celem i kierunkiem rozwoju Azotów Tarnów, jest systematyczne dostosowywanie jakości usług i produktów do oczekiwań odbiorcy, jak również szeroko rozumiana budowa trwałych, wiarygodnych i przynoszących zamierzone efekty relacji z partnerami. Zintegrowany, zgodny z międzynarodowymi standardami system zarządzania, który obowiązuje w przedsiębiorstwie, gwarantuje komfort bezpieczeństwa. Priorytetowe obszary organizacji i działalności Azotów Tarnów, jak np. troska o bezpieczeństwo techniczne oraz środowisko naturalne, są pod stałym nadzorem zarówno jednostek audytu wewnętrznego i zewnętrznego, jak również niezależnych instytucji certyfikujących. Tak prowadzony monitoring sprawia, że Azoty Tarnów cieszą się opinią pewnej i nowoczesnej firmy, w której przestrzegane są wszelkie założenia i normy bezpieczeństwa. Świadczą o tym nie tylko liczne świadectwa i certyfikaty, ale także obowiązujący w Spółce innowacyjny system zarządzania w skład którego wchodzą: System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Spółka spełnia m.in. surowe wymagania Certyfikatu Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, Certyfikatu ISO 14001:2004, Certyfikatu ISO 9001:2008, Certyfikatu Systemu Zarządzania na zgodność z normą ISO 22000:2005 [zakres Produkcja i dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ], Certyfikatu Programu Odpowiedzialność i Troska, Certyfikatu Systemu Zarządzania PN-N-18001:2004 oraz Certyfikatu Systemu Zarządzania OH SAS 18001:

15 Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości Firmy, efektywnie wykorzystując możliwe synergie. 13

16 Kierunki rozwoju Wdrażając innowacyjne technologie, doskonaląc standardy usług i podnosząc jakość produktów zdobywamy coraz większe rynki zbytu. Azoty Tarnów sukcesywnie wyznaczają kolejne kierunki rozwoju, wynikające z przyjętej Strategii rozwoju Spółki na lata , oraz z celów określonych w prospekcie emisyjnym, zakładających koncentrację na: sektorze zaawansowanych technologicznie materiałów, w szczególności tworzyw konstrukcyjnych, sektorze chemikaliów organicznych, w szczególności kaprolaktamu, sektorze produktów dla rolnictwa, w szczególności nawozów mineralnych. Założonym celem jest jak największy rozwój i dynamizm działalności, przynoszący określoną wartość w postaci zysków z każdego sektora. Niezwykle ważnym obszarem jest także stałe podnoszenie jakości usług. Wszystko po to, aby umocnić pozycję liczącego się producenta kaprolaktamu i tworzyw konstrukcyjnych na rynkach europejskich, jak również zintensyfikować działania w sektorze produktów dla rolnictwa. Cel ten realizowany jest zarówno w drodze rozwoju wewnętrznego, jak i w wyniku strategicznych aliansów oraz przejęć. Firma chce odgrywać aktywną rolę w procesach konsolidacji sektora chemicznego. Zasadniczym celem podejmowanych działań w obszarze rozwoju zewnętrznego jest zbudowanie większej, zintegrowanej struktury zapewniającej poprawę pozycji konkurencyjnej. W podjętych działaniach Azoty Tarnów starają się w jak największy sposób wykorzystać szanse, jakie oferuje otoczenie. Ponadto będą utwierdzać swoje kompetencje i rzetelność, mające znaczący wpływ na pozycję konkurencyjną a w szczególności na: zwiększenie skali operacji prowadzonych w obszarach strategicznych dla firmy, redukcję wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych, obniżanie kosztów wytwarzania poprzez modernizacje głównych ciągów produkcyjnych, tworzenie stabilnych i efektywnych powiązań z partnerami handlowymi oraz optymalizację kanałów dystrybucji, optymalizację rozwiązań organizacyjnych, podnoszenie efektywności kluczowych procesów i gromadzenie kapitału intelektualnego, synergie surowcowe, logistyczne, organizacyjne, inne, dostosowywanie jakości produktów do wymagań odbiorców, umiarkowanie dywersyfikacji pokrewnej, wykorzystującej efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego

17 Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów Na koniec 2010 roku Grupę Kapitałową Azoty Tarnów tworzyły Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Jednostka Dominująca) wraz z 10 spółkami zależnymi, w których Azoty Tarnów posiadają 100% akcji bądź udziałów lub pakiety większościowe oraz 1 spółka stowarzyszona (udział w kapitale 26,45%). Celem grupy jest wspólne dążenie do uzyskiwania pozycji niekwestionowanego lidera na europejskim rynku chemicznym oraz osiągnięcie jak najkorzystniejszych wyników finansowych oraz licznych korzyści biznesowych. Istotne zmiany w Grupie Kapitałowej w 2010 roku Nabycie 100% udziałów Unylon Polymers GmbH Zarząd Azotów Tarnów w dniu 28 stycznia 2010 r. otrzymał od niemieckiej Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Berlinie potwierdzenie z dnia 27 stycznia 2010 r. wypełnienia warunków przejęcia 100% udziałów w spółce Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben, zgodnie z zapisami umowy warunkowej, zawartej 18 listopada 2009 r. W myśl zapisów ww. umowy, zawartej pomiędzy Azotami Tarnów, a Unylon AG z siedzibą w Hamburgu, firma ta zbyła i przeniosła udziały na naszą Spółkę. Walne Zgromadzenie Wspólników niemieckiej Spółki obradujące 12 lutego 2010 r. w Berlinie uchwałą Właściciela dokonało zmiany nazwy Spółki na ATT Polymers GmbH, powołało nową radę nadzorczą oraz wprowadziło do jej zarządu przedstawiciela Azotów Tarnów. Zgoda na nabycie przez Jednostkę Dominującą 100% udziałów Unylon Polymers GmbH została powzięta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 grudnia 2009 r. i stanowi realizację zobowiązań, zawartych w prospekcie emisyjnym Azotów Tarnów, dotyczących zwiększenia zdolności produkcyjnych Poliamidu 6 (PA6). Przejęcie tej spółki i dołączenie jej do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów miało na celu zintegrowanie produkcji poliamidu 6. W ten sposób obie firmy zyskały możliwość skutecznego zastosowania wzajemnych synergii w celu ugruntowania pozycji na europejskim rynku poliamidów.

18 Istotne zmiany w Grupie Kapitałowej w 2010 roku Spółki tworzące Grupę Kapitałową Nabycie dodatkowych 50% udziałów spółki Polskie Konsorcjum Chemicznego sp. z o.o. Jednostka Dominująca na podstawie uchwały Zarządu z dnia 28 maja 2010 r. podjęła działania zmierzające do przejęcia większościowego udziału w kapitale zakładowym spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. poprzez zakup wszystkich udziałów należących do Ciech S.A. W celu realizacji powyższych działań, 19 lipca 2010 r. Azoty Tarnów zawarły z Ciech S.A. Umowę warunkową sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na mocy której Jednostka Dominująca nabywa udziałów Ciech S.A. o wartości 50 tys. zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. 1 września 2010 r. nastąpiło przeniesienie własności ww. udziałów. W wyniku tej transakcji Azoty Tarnów posiadają obecnie udziałów w PKCh sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 75 tys. zł, stanowiących 75% udziału w kapitale PKCh sp. z o.o. Od dnia przeniesienia własności udziałów i przekształcenia się z podmiotu stowarzyszonego w podmiot zależny zmieniono sposób konsolidacji PKCh sp. z o.o. z metody praw własności na metodę pełną. PKCh sp. z o.o. ma być spółką służącą do przeprowadzania dalszych procesów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) Jednostka Dominująca w Grupie Kapitałowej. ZAK S.A. (dawniej Zakłady Azotowe w Kędzierzynie) wraz ze swoją grupą kapitałową, składającą się z ośmiu spółek zależnych, jest największą spółką zależną Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Spółka ta jest jednym z największych i najbardziej rozwiniętych przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej w naszym kraju. Jej aktywność przede wszystkim opiera się na wytwarzaniu oraz sprzedaży produktów chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie, jak również w przemyśle tworzyw sztucznych, farb i lakierów. ZAK S.A. dysponuje nowoczesnymi technologiami, które umożliwiają, dobre wykorzystanie instalacji produkcyjnych oraz skuteczne prowadzenie produkcji, co ostatecznie zapewnia wysoką jakość wytwarzanych produktów. Charakterystyczną i rozpoznawalną marką spółki jest rodzina nawozów mineralnych Salmagi, Kędzierzyńska Saletra Amonowa oraz mocznik. Co warte podkreślenia, kędzierzyńska spółka jest wyłącznym producentem alkoholi OXO w Polsce oraz liczącym się producentem plastyfikatorów na rynkach europejskich. ZAK S.A. może się poszczycić zbudowaną w 2010 roku jedną z najnowocześniejszych proekologicznych instalacji kwasu azotowego oraz stacji uzdatniania wody. Obie kluczowe instalacje to efekt modernizacji i intensywnego rozwoju Spółki. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 52,62%. 16 Objęcie akcji ZAK S.A. 20 października 2010 r. pomiędzy Azotami Tarnów a ZAK S.A. z siedzibą w Kedzierzynie-Koźlu została zawarta umowa o objęciu pakietu kontrolnego akcji ZAK S.A. Po podwyższeniu kapitału zakładowego ZAK S.A. liczba akcji posiadanych przez Azoty Tarnów w ilości 30 mln sztuk stanowi 52,62% kapitału zakładowego ZAK S.A., uprawniających do wykonywania 30 mln głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 52,62% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Objęcie 30 mln nowych akcji serii B ZAK S.A. ma charakter długoterminowej lokaty kapitału Jednostki Dominującej. 31 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza ZAK S.A. powierzyła stanowisko prezesa zarządu ZAK S.A. Jerzemu Marciniakowi z dniem 1 lutego 2011 r. Jednocześnie Jerzy Marciniak pełni funkcję prezesa zarządu Jednostki Dominującej. Nabycie przez Azoty Tarnów 30 mln akcji ZAK S.A. miało na celu stworzenie konkurencyjnego portfela produktowego nawozów przy wzroście efektywności produkcji, rentowności sprzedaży i dystrybucji w tym obszarze. Wysoko rozwinięta infrastruktura techniczna w części surowcowej ZAK S.A. pozwoli także na optymalizację zdolności produkcyjnych amoniaku i kwasu azotowego w całej Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów. ATT Polymers GmbH Spółka, której przedmiot działalności to produkcja i handel w zakresie tworzyw konstrukcyjnych, a także ich produktów pośrednich oraz pochodnych. Posiada 5 linii polimeryzacyjnych o łącznej zdolności produkcyjnej sięgającej do 47 tys. ton PA6/rok. Spółka w sposób elastyczny może produkować równolegle 4 gatunki poliamidów o lepkości od 2,4 do 4,0. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. BIPROZAT Tarnów sp. z o.o. Spółka zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem dokumentacji, organizowaniem dostaw aparatury i urządzeń oraz prowadzeniem działalności handlowej, konsultingowej, informatycznej (wg PKD 7112Z). Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. ELZAT sp. z o.o. Spółka zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznych, produkcją urządzeń i narzędzi mechanicznych, obróbką metali, badaniem i analizą techniczną, pracami wykończeniowymi (wg PKD 4321Z). Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%.

19 JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO sp. z o.o. Działalność spółki to unieszkodliwianie, recykling, odzyskiwanie i składowanie odpadów; oczyszczanie ścieków, likwidacja skutków awarii; analiza wody, powietrza i ścieków; szkolenia; transport materiałów niebezpiecznych; badanie środków spożywczych, produkcja i obrót wyrobami chemicznymi (wg PKD 9001Z) oraz produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (wg PKD 3700Z). Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. Rozwój, innowacyjność i kreatywność KOLTAR sp. z o.o. Spółka wykonuje usługi: załadunkowe i wyładunkowe, obsługę spedycyjną przesyłek kolejowych, czyszczenie cystern i wagonów oraz ich przegląd, utrzymywanie linii kolejowych związanych z obsługą zakładowej stacji kolejowej (wg PKD 4920Z). Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. PROREM sp. z o.o. Domeną spółki jest produkcja i świadczenie usług: budowlanych, montażowych, instalacji sanitarnych, przemysłowych, elektrycznych, pomiarowych, teletechnicznych itp., wykonywanie remontów i modernizacji obiektów specjalistycznych (wg PKD 3312Z). Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. ZWRI sp. z o.o. Spółka zajmuje się produkcją i świadczeniem usług: budowlanych, montażowych, instalacji sanitarnych, przemysłowych, elektrycznych, pomiarowych, teletechnicznych (wg PKD 4120Z). Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. AUTOMATYKA Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność związaną z inżynierią mechaniczną i doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, a także produkcją sprzętu do sterowania, kontrolą procesów przemysłowych, projektowaniem i wykonywaniem instalacji (wg PKD 3313Z). Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 72,17%. POLSKIE KONSORCJUM CHEMICZNE sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność holdingów finansowych (wg PKD 6420Z) oraz działalność firm centralnych (Head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (wg PKD 7010Z). Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 75%.* NAVITRANS sp. z o.o. Domena spółki to spedycja morska i drogowa, maklerska obsługa ładunków oraz doradztwo w zakresie transportu i spedycji (wg PKD 6340C). Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 26.45%. * W dniu 1 września 2010 roku Azoty Tarnów na podstawie umowy zawartej z CIECH S.A. nabyły udziałów w spółce PKChsp. z o.o. stanowiących 50% w kapitale spółki PKCh. W związku z tym udział Jednostki Dominującej w kapitale zakładowym spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. Wzrósł do 75%. Wartość nabycia wyniosła 50 tys. zł. 17

20 Pozycja produktów Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów na rynkach chemicznych: Poliamid 6 (PA6) Tarnamid, alphalon Nawozy saletrzane Salmag, Saletrzak, Saletrosan Alkohole OXO 2-Etyloheksanol, N-butanol Plastyfikatory Oxoplast O (DEHP) Polska Europa 5* *PA 6 zintegrowany Azoty Tarnów są jedynym krajowym i jednym z nielicznych w Europie zintegrowanych producentów poliamidu 6 (nazwa handlowa Tarnamid ) poprzez polimeryzację wytwarzanego w Tarnowie kaprolaktamu. Są również jedynym w kraju producentem tworzyw poliacetalowych (POM) o nazwie handlowej Tarnoform. Świadczą także usługi w zakresie badań i doradztwa technicznego, umożliwiając optymalny dobór i wykorzystanie własności tworzyw. Obszary działalności Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Jednostka Dominująca w Grupie Kapitałowej jest również jednym z największych producentów nawozów azotowych w Polsce. Dzięki zrealizowanym w ostatnim okresie inwestycjom w tym obszarze, dostarcza nawozy o dwóch rodzajach granulacji (z granulacji wieżowej i mechanicznej), a poszczególne typy nawozów dostosowanych do potrzeb użytkowników końcowych posiadają rozróżnienie marki standard (granulacja wieżowa drobniejsza i zróżnicowana) oraz makro (granulacja mechaniczna jednolita). 18 Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów to jeden z kluczowych holdingów sektora chemicznego, którego domeną jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie tworzyw konstrukcyjnych (poliamidu 6, polioksymetylenu, tworzyw modyfikowanych), surowców do ich syntezy (kaprolaktamu), nawozów mineralnych (saletrzaku, saletry amonowej, siarczanu amonu, saletrosiarczanu amonu) oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów. Istotnym obszarem działalności Azotów Tarnów jest wytwarzanie chemikaliów. Najważniejszymi produktami w tej grupie są kwas azotowy stężony i nitrozy. Produkty te znajdują dalsze zastosowanie głównie jako surowiec dla w przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Jednostki Dominującej świadczą usługi laboratoryjne, m.in. w zakresie analiz środowiskowych (analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych, gleb, odpadów), analiz fizyko-chemicznych produktów organicznych i nieorganicznych, badania tworzyw sztucznych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a.

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a. Siła Tworzenia Informator dla pracowników grupy azoty s.a. Struktura Grupy Azoty S.A. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ATT Polymers Gmbh KOLTAR Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 9,8% Hotel Centralny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne RAPORT ROCZNY 2011 KGHM Polska Miedź S.A. 1997 1998 1999 2000 2001 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży mln zł 4 089 3 642 4 113 4 983 4 218 Wynik na działalności podstawowej mln

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że rok 2000 był najważniejszym okresem w dotychczasowej historii Polskiego Koncernu Naftowego

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU PKN ORLEN» Laureat prestiżowego rankingu Najcenniejszych Polskich Marek MARQA (już po raz szósty z rzędu) organizowanego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku PKN ORLEN Marka ORLEN uznana najcenniejszą polską marką w zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Rankingu Najcenniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo