Systemy informacyjno decyzyjne w biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy informacyjno decyzyjne w biznesie"

Transkrypt

1 Kilka definicji Systemy informacyjno decyzyjne w biznesie Jerzy KORCZAK Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław Podejmowanie decyzji jest procesem rozpoznawania i wyboru określonego kierunku działania, prowadzącego do rozwiązania konkretnego problemu [Stoner, Freeman i Gilbert 2001]. Etapy: (1) zdefiniowanie problemu, (2) analiza problemu, (3) wypracowanie możliwych wariantów rozwiązań, (4) wybór najlepszego rozwiązania oraz (5) przekształcenie decyzji w efektywne działanie MIS-BA, J. Korczak 1 J.Korczak 2 Kilka definicji (2) Systemy w organizacji Systemy informacyjno-decyzyjne Systemy Informowania Kierownictwa (Executive Information Systems), dotyczą wyższych szczebli zarządzania, wykorzystywane do prowadzenia analiz określonych zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie lub jego otoczeniu. Ich jakość i zakres uzależniona jest od baz danych utworzonych na poziomie systemów transakcyjnych Systemy Wspomagania Decyzji (Decision Support Systems) które wspomagają kadrę kierowniczą w rozwiązywaniu problemów słabo ustrukturalizowanych, ich identyfikacji, ocenie alternatywnych rozwiązań tych problemów oraz w szybkiej analizie informacji. Systemy klasy Business Intelligence. zawierają metody i narzędzia mających na celu ulepszanie decyzji biznesowych, wykorzystując dane zawarte we wszystkich zasobach przedsiębiorstwa oraz doświadczenie i wiedzę uczestników biznesu w celu dokładnego zrozumienia jego strategii oraz celów. J.Korczak 3 MIS-BA, J. Korczak 4 Poziomy zarządzania a cechy podejmowanych decyzji oraz informacji Poziomy zarządzania a cechy podejmowanych decyzji oraz informacji (2) Poziom zarządzania Cechy podejmowanych decyzji Strategiczny długi horyzont czasowy (od kilku miesięcy do kilku lat), szeroki zakres przedmiotów i zadań, problemy trudne do sformalizowania, duży stopień niepewności i ryzyka, subiektywność ocen i kreatywność, Cechy informacji zagregowana, ogólna, z licznymi analizami, w dużym stopniu oparta na zewnętrznych źródłach, wtórnych i pierwotnych, szeroki zakres przedmiotowy, zazwyczaj o charakterze jakościowym, niekompletna i temporalna, Przykładowe informacje kierunki rozwoju przedsięb., potrzeby inwestycyjne, tempo wzrostu przedsięb., poziom sprzedaży, struktura finansowa, wskaźniki finansowe i produkcyjne, udział w rynku, Poziom zarządzania Taktyczny Cechy podejmowanych decyzji średni horyzont czasowy (od kilku dni do kilku miesięcy), zawężony zakres przedmiotowy i zadaniowy decyzji, ogólnie określone problemy decyzyjne, ograniczony stopień ryzyka, niewielki zakres rozstrzygnięć interpretacyjnych i kreatywnych, Cechy informacji ogólnoszczegółowa z licznymi analizami, jakościowo - ilościowa, kompletna i zaktualizowana, Przykładowe informacje koszty i przychody, zadłużenie, zdolność płatnicza i kredytowa, zaopatrzenie, inwestycje, wskaźniki ekonomicznofinansowe stan aktywów trwałych, zapasów, zatrudnienia J.Korczak 5 J.Korczak 6 MBA-BA 1

2 Poziomy zarządzania a cechy podejmowanych decyzji oraz informacji (3) Systemy w organizacji Poziom zarządzania Operacyjny Cechy podejmowanych decyzji krótki horyzont czasowy (od kilku minut do kilku dni), powtarzalna, mały zakres przedmiotowy i zadaniowy decyzji, szczegółowo określone cele i reguły podejmowania decyzji. Cechy informacji bardzo dokładna, szczegółowa, mało analiz, wąski zakres przedmiotowy, najczęściej o charakterze ilościowym, bezpośredniość dostępu. Przykładowe informacje stopień realizacji zadań, odchylenia od planów, organizacja produkcji i sprzedaży, stan i struktura zasobów, zaopatrzenie w środki produkcji, system wynagrodzeń J.Korczak 7 MIS-BA, J. Korczak 8 From OLTP to DSS Types of Decision-Support Systems (DSS) Model-driven DSS: Primarily stand-alone systems Use a strong theory or model to perform what-if analyses Data-driven DSS: Integrated with large pools of data in major enterprise systems and Web sites Support decision making by enabling user to extract useful information Data mining: can obtain types of information such as associations, sequences, classifications, clusters, and forecasts MIS-BA, J. Korczak 9 MIS-BA, J. Korczak 10 A few definitions of BI systems BI systems are interactive computer-based structures and subsystems intended to help decision makers use communication technologies, data, documents, knowledge, and analytical models to identify and solve problems [Dodd, 2007]. BI systems combine data gathering, data storage, and knowledge management with analytical tools to present complex corporate and competitive information to planners and decision-makers. The objective is to improve the timeliness and quality of the input to the decision process [Gray, 2003]. BI can be described as a process of transforming data into information which in turn is changed into economic and financial knowledge that can be used to improve business decision-making and to increase a given company's competitiveness. Wymagania wobec SIK - dostarczały aktualnych i użytecznych informacji, - umożliwiały zrozumienie informacji oraz łatwą ich interpretację, - zapewniały rozwiązania technologiczne pozwalające natychmiastowe pozyskiwanie danych znajdujących się w różnorodnych bazach transakcyjnych, - umożliwiały wyszukiwanie informacji z różnorodnych źródeł, - przedstawiały rezultaty przeprowadzanych analiz danych w różnych układach sprawozdawczych. 11 J.Korczak 12 MBA-BA 2

3 Menu z raportami Systemy BI - Comarch Liczba towarów: sprzedaż / plan 14 MIS-BA, J. Korczak 13 Systemy BI SAS Portal Systemy BI - Analyzer Systemy BI TETA BI 18 MIS-BA, J. Korczak 17 MBA-BA 3

4 Comments on the BI systems and usage Reduced functionalities of existing BI and EIS of data exploration Insufficient financial knowledge of SME managers Financial and economic expertise is too costly for SME managers Lack of interpretation and explanation of economic ratios Interactive and intelligent data analysis is needed 20 MIS-BA, J. Korczak 19 Komponenty hurtowni danych Multidimensional Data Model MIS-BA, J. Korczak 21 MIS-BA, J. Korczak 22 Data Warehousing and Data Mining InKoM schemat funkcjonalny Data warehouse: Supports reporting and query tools Stores current and historical data Consolidates data for management analysis and decision making Benefits of Data Warehouses: Improved and easy accessibility to information Ability to model and remodel the data 24 MIS-BA, J. Korczak 23 MBA-BA 4

5 Ontologia W filozofii zajmuje się ona badaniem zagadnień rzeczywistości, teorii bytu, czasu, celu istnienia i życia. W informatyce oznacza określony sposób formalizacji wiedzy. Ontologia jest formalną specyfikacją warstwy pojęciowej [T. Gruber 1993] 25 Utworzone ontologie i mapy pojęć Systemu wczesnego ostrzegania Kompleksowego pomiaru ryzyka rynkowego przedsiębiorstwa (ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko zmienności cen) Szacowania Cash Flow at Risk jako syntetycznego wskaźnika ukierunkowanego na potrzeby efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem Oceny zdolności kredytowej (analiza wskaźników finansowych) Analizy rynków finansowych Wiedzy ekonomiczno-finansowej (agregacja najważniejszych wskaźników z pozostałych ontologii) 26 Ontologie finansowe Cash Flow at Risk Credit Scoring Comprehensive Risk Measurement General Financial Knowledge Early Warning Models Financial Market Examples Topic map including the quantitative financial indicators ROA=NP/TA= 12,908/184,400= 7% Explanation/Interpretation MBA-BA 5

6 10 Wyszukiwanie w głębokim internecie InKoM wyszukiwanie w głębokim internecie Głęboki Internet jest to ogromna część zasobów Internetu, która nie została zindeksowana przez roboty, czyli programy tradycyjnych wyszukiwarek. CLIPS : C Language Integrated Production System SE: Mechanizm wnioskowania wstecz (backward chaining) Wersja pierwotna: system ART [NASA 85] Interface Memory Excecution Pattern matching Rules Agenda (LIFO) Selection Przyklad Jeżeli B i C to A Jeżeli D i E to C Jeżeli F i G to A Jeżeli I i J to G Jeżeli J to E Załóżmy, ze o wartości B, D, F i I można zapytać użytkownika. Jedyny fakt wiadomy w momencie startu systemu : J jest prawdziwe. Pytanie postawione przez użytkownika : B,C Czy A jest prawdziwe? A D,E F,G Jakie są pytania pertynentne które należy postawić użytkownikowi? I,J J.Korczak 33 J.Korczak 34 What is Data Mining? Many definitions Non-trivial extraction of implicit, previously unknown and potentially useful information from data Exploration & analysis, by automatic or semi-automatic means, of large quantities of data in order to discover meaningful patterns Data Mining Tasks... Data Tid Refund Marital Taxable Status Income Cheat 1 Yes Single 125K No 2 No Married 100K No 3 No Single 70K No 4 Yes Married 120K No 5 No Divorced 95K Yes 6 No Married 60K No 7 Yes Divorced 220K No 8 No Single 85K Yes 9 No Married 75K No 10 No Single 90K Yes 11 No Married 60K No Milk 12 Yes Divorced 220K No 13 No Single 85K Yes 14 No Married 75K No Data Mining, J. Korczak No Single 90K Yes Data Mining, J. Korczak 36 MBA-BA 6

7 Indukcyjne drzewa decyzyjne Mapy ekonomiczne Dane: Bank Światowy 1992, 39 wskaźników jakości życia. SOM i mapa świata; analiza giełdy i analiza stopów. Web Site Visitor Tracking Poszukiwanie wzorców w sieciach [C.Faloutsos et.al., KDD2009] Social networks MIS-BA, J. Korczak 39 J.Korczak, UE Wroclaw 40 Degree Centrality How work actually gets done? MBA-BA 7

8 J.Korczak The ruling coalition of Unity, Zatler Reform Party, and the National Alliance all majority ethnic Latvian National Alliance Unity Harmony Center Zatler s Reform Party Greens/farmers Autoryzacja dostępu podejście biometryczne Proces weryfikacji osoby na podstawie jej cech fizycznych (np. tęczówka oka, linie papilarne, kształt dłoni, kształt ucha, zapach, DNA, itp.. Klient czy oszust? 45 Architecture of a-trader Provides real time data, makes market transactions Store signals Market Communication Agent Database System Decision Support Historical Data Agent Provides Historical Data PUSH Communication Notify Agent Supervisor Cloud of Computing Agents Inteligent Agents Basic Agents Visualization Agent MIS-BA, J. Korczak MBA-BA 47 User Agents 8

9 The points where trade shouldbe executed. Test The most likely points where the trade should be executed. 50/19 Profil wiedzy menedżera Rodzaje wyników Mapa cieplna Dokładny zapis tego co robił respondent w trakcie badania. Gdzie patrzył, ile czasu i w jakiej kolejności, które treści umknęły jego uwadze. Film może być uzupełniony podglądem z kamery nagrywającej reakcje respondenta. Pozwalają na analizę ścieżki eksploracji materiału przez użytkownika. Sumaryczne wyniki skupienia uwagi dla danej grupy respondentów. Pozwala określić, które elementy przykuwały uwagę w największym stopniu oraz te, które użytkownicy pomijali. Rodzaje wyników Odwrócona mapa cieplna Sumaryczne wyniki skupienia uwagi dla danej grupy respondentów. Pozwala określić, które elementy serwisu/ reklamy przykuwały uwagę w największym stopniu oraz te, które użytkownicy pomijali. MONITORING WZROST EKONOMICZNY Po prawej mapa monitorująca wybrany temat prasowy (artykuły na temat wzrostu ekonomicznego). Mapy nastrojów pozwalają szybko określić sytuację nie tylko wybranego kraju, ale także jego sąsiadów i partnerów gospodarczych. Istnieje możliwość wykorzystania skomplikowanych reguł ostrzegania, wynikających z różnych potrzeb biznesowych. MBA-BA 9

10 NASTROJE I RYNKI Tworzenie danych Błędy poznawcze All through time, people have basically acted and reacted the same way in the market as a result of: greed, fear, ignorance, and hope. That is why the numerical formations and patterns recur on a constant basis. ~ Jesse Livermore, How To Trade In Stocks, 1940 Umysł ludzki podatny jest na szereg błędów poznawczych. Wpływają one na decyzje podejmowane przez inwestorów giełdowych w warunkach niepewności. Błędy te są trudne do wyeliminowania. Nastroje inwestorów Badanie nastrojów giełdowych wiąże się historycznie z takimi zjawiskami jak bańki spekulacyjne i ataki paniki. Obecnie można zdefiniować coraz więcej pokrewnych zjawisk. Psychologia behawioralna Na świecie prowadzonych jest bardzo wiele badań dotyczących tego, jak ludzie podejmują decyzje w warunkach stresu, niepewności, optymizmu, zaufania, czy też strachu. 55 Oprócz fachowej prasy monitorowane są również media społecznościowe (np. Twitter), fora, blogi itp. Monitorowane artykuły prasowe pochodzą z ponad 7000 różnych źródeł (portale, gazety, agencje prasowe). Dużą część artykułów jest przeanalizowana i dostępna dla analityków w ciągu kilku milisekund od ukazania się w sieci Microsoft (MSFT) Fear (news) Fear (social media) Earnings Expectation (news) Earnings Expectation (social media) Innovation (news) Innovation (social media) Evolution of IT - Cloud Computing An emerging computing paradigm where data and services reside in massively scalable data centers and can be ubiquitously accessed from any connected device over the Internet. Laptops Servers Desktops Cloud computing fills a perpetual need of IT: a way to increase capacity or add capabilities on the fly without investing in new infrastructure, training new personnel, or licensing new software. Cloud computing encompasses any subscription-based or pay-per-use service that, in real time over the Internet, extends IT's existing capabilities. Phones Tablets 57/48 58/48 Podsumowanie Data mining: Dynamicznie rozwijająca sie dziedzina badawcza Ostatnie wyniki badań w dziedzinie BD: reguły asocjacji (FIS), grupownie i agregacja danych, sekwencje, wyjątki, etc. Wielość i rozmaitość publikacji Nowe obszary badań Web mining Sieci społecznościowe Systemy inteligentne Big Data J.Korczak, ULP 59 MBA-BA 10

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Justyna Siwińska * INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Wstęp Podejmowanie decyzji biznesowych, zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i taktycznym oraz strategicznym, staje się coraz trudniejsze.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

technologia informacyjna #1

technologia informacyjna #1 technologia informacyjna #1 Tomasz Przechlewski Strona 1 z 91 Wprowadzenie Dane, informacja, wiedza Informacja to jest przyrost wiedzy, który może być uzyskany na podstawie danych. (Tstchizris i Lochovsky)

Bardziej szczegółowo

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Marta Tabakow, Jerzy Korczak, Bogdan Franczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów

Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów 2015, nr 3 (60) P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów, e-mentor 2015, nr 3(60), s. 31 41, http://dx.doi.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Systemy

Spis treści. Część I. Systemy Spis treści Wstęp... 9 Część I. Systemy Iwona Chomiak-Orsa: Mapowanie procesów podstawowym etapem realizacji przedsięwzięcia informatycznego... 13 Wiesława Gryncewicz: Identyfikacja procesów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Geneza, kierunki i obszary działania Akademickiego Klastra Inżynierii Wiedzy

Geneza, kierunki i obszary działania Akademickiego Klastra Inżynierii Wiedzy Geneza, kierunki i obszary działania Akademickiego Klastra Inżynierii Wiedzy dr inż. Jan Andreasik Rektor WSZiA Zamość, 15-05-2013 Współczesne rozumienie Business Intelligence Szeroka kategoria aplikacji

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT PLATINUM PARTNER GOLD PARTNER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy na konferencji IDC Big Data and Business Analytics

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 2, Nr 2, 2010 PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Marcin Mirończuk Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny ul.wiejska

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY B2C DLA WSPOMAGANIA PROCESÓW LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASTOSOWANIE METODY B2C DLA WSPOMAGANIA PROCESÓW LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Monika ODLANICKA-POCZOBUTT Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Katarzyna Trynda* AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Streszczenie Kluczowymi problemami, od których zależy powodzenie działań organizacji, są efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII)

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) Słowo wstępne Obrady XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności

Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności Przemysław Lech * Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności Wstęp Burzliwy rozwój technologii informatycznych oraz związana z nim transformacja gospodarki,

Bardziej szczegółowo