SAS wybrane elementy. DATA MINING Część I. Seweryn Kowalski 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAS wybrane elementy. DATA MINING Część I. Seweryn Kowalski 2006"

Transkrypt

1 SAS wybrane elementy DATA MINING Część I Seweryn Kowalski 2006

2 Motywacja Stan: Olbrzymia ilość danych WalMart: 20 mln transakcji/dzień Mobil: bazy ok. 100 TB (eksploracja złóż ropy) Human Genome Project: ~GB danych SkyCat > 3TB danych NASA Earth Observing System: 50GB/godz. (!) Komputeryzacja wszystkich dziedzin życia: Handel kody kreskowe, karty kredytowe Banki, ubezpieczenia Telekomunikacja, ochrona zdrowia, itd. Nauka (biologia, monitorowanie pogody, satelity, teleskopy,...) Problem: Potop danych przy jednoczesnym głodzie wiedzy Rozwiązanie: Hurtownie danych i data mining: Hurtownie danych (data warehouse) i OLAP (on-line analytical processing) Wydobywanie wiedzy z danych (poszukiwanie reguł, reguralności, tworzenie wzorców) pochodzących z ogromnych baz danych 3/15/2006 2

3 Ewolucja technologii bazodanowych Pierwsze zbiory danych, pierwsze bazy danych, DBMS (Data Base Management System) i IMS (Information Management System) serwery bazodanowe Relacyjny model danych, relacyjne DBMS Zawansowane modele (rozszerzenie relacyjności, OO), programowo zorientowane bazy danych (naukowe, inżynieryjne) dzień obecny Data mining, hurtownie danych, bazy multimedialne 3/15/2006 3

4 Co to DATA MINING DATA MINING poszukiwanie wiedzy w danych (bazach danych) Wydobycie interesujących (nietrywialnych, ukrytych, wcześniej nie znanych ale potencjalnie użytecznych) informacji wzorców z olbrzymich baz danych Inne nazwy: Knowledge discovery(mining) in databases (KDD), knowledge extraction, data/pattern analysis, data archeology, data dredging, information harvesting, business intelligence, etc. 3/15/2006 4

5 DATA MINING Zgłębianie danych (data minig) to proces analityczny, przeznaczony do eksploracji dużych zasobów danych (zazwyczaj powiązanych z zagadnieniami gospodarczymi lub rynkowymi) w poszukiwaniu regularnych wzorców oraz systematycznych współzależności pomiędzy zmiennymi, a następnie do oceny wyników poprzez zastosowanie wykrytych wzorców do nowych podzbiorów danych. Finalnym celem data mining jest najczęściej przewidywanie (zachowań klientów, sprzedaży, prawdopodobieństwa utraty klienta itp.), dlatego też predykcyjny data mining jest bardzo popularny. Predykcyjny data mining daje bezpośrednie korzyści biznesowe 3/15/2006 5

6 Zastosowania Zarządzanie i analiza sprzedażą: target marketing, customer relation management (CRM), analiza koszyka, segmentacja rynku Analiza ryzyka: Kontrola jakości, prognozowanie, zdobywanie i utrzymanie klienta Wyszukiwanie oszust (defraudacji) Inne: Wyszukiwanie wzorców w tekstach (newsgroup, ) Budowa inteligentnych odpowiedzi (faq, wsparcie techniczne) 3/15/2006 6

7 Proces KDD Trzy główne etapy 1. eksploracji 2. budowania modelu (z określania wzorców) 3. oceny lub weryfikacji poprawności Pattern Evaluation Data Mining Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw Selection Data Warehouse Data Cleaning Data Integration Task-relevant Data Databases 3/15/2006 7

8 Podstawowe elementy KDD Poznanie problemu: Poznanie wcześniejszej wiedzy na temat problemu oraz wyznaczenie celu Selekcja danych tworzenie grupy danych Czyszczenie danych i wstępne przygotowanie, przekształcanie, wybór podzbiorów rekordów (przypadków) Redukcja danych poszukiwanie zależności, redukcja zmiennych i wymiarów zredukowanie liczby analizowanych zmiennych do poziomu pozwalającego efektywnie wykonywać analizy Wybór funkcji data mining: Regresja, klasteryzacja Wybór modelu data mining: rozważane są różnorodne modele, po czym wybierany jest najlepszy z nich Data mining: Jest to końcowy etap, na którym stosujemy dla nowych danych model uzyskany i uznany za najlepszy w drugim etapie. Celem stosowania modelu jest uzyskanie przewidywanych wartości lub klasyfikacji. Prezentacja zdobytej wiedzy Wykorzystanie wiedzy 3/15/2006 8

9 Data Mining jaki typ danych? Relacyjne bazy danych Hurtownie danych (Data warehouse) Zawansowane bazy danych i informacyjne repozytoria Obiektowo zorientowane i obiektowo relacyjne bazy danych Przestrzenne (geograficzne) bazy danych Szeregi czasowe Tekstowe i multimedialne bazy danych www 3/15/2006 9

10 Data Mining współpraca wielu dziedzin Data Mining jest traktowany jako "zagadnienie z pogranicza statystyki, sztucznej inteligencji [AI] oraz badania baz danych" 3/15/

11 Hurtownie danych Hurtownia danych (data warehouse) jest definowana na wiele sposobów lecz ogólnie można ją przedstawić jaki bazę danych wpierająca decyzje, jest osobna (wydzieloną) częścią systemu baz danych przedsiębiorstwa (organizacji) rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości. Hurtownia danych jest wyższym szczeblem abstrakcji niż zwykła relacyjna baza danych (choć do jej tworzenia używane są także podobne technologie). W skład hurtowni wchodzą zbiory danych zorientowanych tematycznie (np. hurtownia danych klientów). Dane te często pochodzą z wielu źródeł, są one zintegrowane i przeznaczone wyłącznie do odczytu A A data warehouse is a subject-oriented oriented, integrated, time- variant,, and nonvolatile collection of data in support of management s decision-making process. W. H. Inmon 3/15/

12 Przykład: Tak stać się może, gdy mamy do czynienia z hurtownią danych sprzedaży, wtedy nie będą występowały w niej poszczególne pozycje na fakturach a jedynie kwoty faktur, gdyż to jest podstawą analizy. (Oczywiście to osoby korzystające z hurtowni określają, jakie dane są dla nich użyteczne). Bill Inmon, is recognized as the "father of the data warehouse" and co-creator of the "Corporate Information Factory." He has 35 years of experience in database technology management and data warehouse design. He is known globally for his seminars on developing data warehouses and has been a keynote speaker for every major computing association and many industry conferences, seminars, and tradeshows. As an author, Bill has written about a variety of topics on the building, usage, and maintenance of the data warehouse and the Corporate Information Factory. He has written more than 651 articles, many of them have been published in major computer journals such as Datamation, ComputerWorld, DM Review and Byte Magazine. Bill currently publishes a free weekly newsletter for the Business Intelligence Network, and has been a major contributor since its inception. 3/15/

13 Hurtownia danych vs. Tradycyjna DBMS OLTP (on-line transaction processing) Podstawowy system zadań dla tradycyjnej relacyjnej bezy danych Operacje dzień po dniu: sprzedaż, ksiegowość produkcja, płace itp. OLAP (on-line analytical processing) Podstawowy system zadań dla hurtowni danych Wykorzystanie do analizy danych i wprowadzania decyzji Różnice OLAP vs. OLTP Orientacja (użytkownik, system): klient vs. rynek Zawartość danych: bieżące, szczegółowe vs. historyczne, skonsolidowane Architektura: tabele, obiekty vs. Gwiazda Dostęp: uaktualniane vs. tylko do odczytu, 3/15/

14 OLAP - definicja OLAP (OnLine Analytical Processing) - oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży czy analiz finansowych (hurtownie danych). OLAP i MOLAP Tradycyjne produkty OLAP są często nazywane wielowymiarowymi OLAP (ang. multidimensional OLAP lub MOLAP), gdyż przekładają transakcje na wielowymiarowe widoki. Dane są organizowane w postaci trójwymiarowych kostek, które można obracać, co jest bardziej poglądowe dla użytkownika. Relacyjny OLAP (ROLAP) Narzędzia ROLAP ekstrahują dane z relacyjnych baz danych. Używając złożonych poleceń SQL w odniesieniu do tablic bazodanowych ROLAP jest w stanie błyskawicznie tworzyć wielowymiarowe widoki. ROLAP jest najczęściej stosowany w odniesieniu do danych mających dużą liczbę atrybutów, które trudno jest umieścić w kostkowych strukturach (np. dane klienta z wieloma polami opisowymi). Database OLAP (DOLAP) i Web OLAP (WOLAP) Database OLAP dotyczy relacyjnych baz danych, które są "gospodarzami" struktur OLAP i przeprowadzają obliczenia OLAP. Web OLAP odnosi się do danych OLAP, które są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. 3/15/

15 OLAP vs. OLTP 3/15/

16 Od tabeli do kostki wielowymiarowej Dane w hurtowni danych są oparte na wielowymiarowym modelu danych i przechowywane są w postaci kostek (cube) n-d (n wymiarowa) kostka jest nazywana base cuboid wymiar 0-D (najwyższy poziom sumowania) jest nazywany apex cuboid 3/15/

17 Cubiod i Cube 3/15/

18 Model danych dla hurtowni danych Dane są zorganizowane w strukturę wielowymiarową, w której fakty (liczby przechowywane w bazie) są zależne od wielu parametrów (nazywanych wymiarami). W najprostszym przypadku baza ma strukturę gwiazdy, w której dane dotyczące sprzedaży (wielkość, wartość, ) gromadzone są w centralnej tabeli faktów, natomiast parametry (wymiary) od których sprzedaż zależy znajdują się w mniejszych tabelach takich jak np. produkt, geografia czy czas. Elementy wymiarów (dla geografii np. województwa) mogą posiadać cechy charakterystyczne (np. rozmiar, liczba ludności), które będą wykorzystywane w analizach. 3/15/

19 Model danych dla hurtowni danych Różne typy schematów danych: Gwiazda: tabela faktów jest w miejscu centranym połączona jest z wymiarami znajdującymi się w mniejszych tabelach Płatek śniegu (snowflake): udoskonalenie gwiazdy gdzie tabele wymiarów mogą być rozbite na mniejsze elementy Konstelacja (gwiazdozbiór) faktów: wiele tabel faktów dzieli między sobą wymiary, konstrukcja taka jest widoczna jako zespół gwiazd 3/15/

20 Gwiazda 3/15/

21 Płatek śniegu 3/15/

22 Konstelacja faktów 3/15/

23 Procedury ekstrakcji Organizacja danych w strukturze wielowymiarowej nie jest jedynym wyróżnikiem hurtowni danych. Ważnym elementem tych systemów są procedury ekstrakcji, czyszczenia, transformacji i ładowania danych do bazy (ang. Extract, Transformation, Load ETL). Procedury ekstrakcji danych z systemów OLTP uruchamiane są w czasie minimalnego obciążenia tych systemów. Dane wyekstrahowane są następnie weryfikowane względem reguł i danych słownikowych przechowywanych w repozytorium metadanych, przekształcane do pożądanej w hurtowni postaci i następnie ładowane do bazy. Dzięki procedurom ETL dane w hurtowni charakteryzują się wysoką jakością, przewyższającą znacznie jakość danych systemów OLTP. Przykład: deduplikacja procedura usuwająca powtórzenia danych: w systemach OLTP panowie Jan Kowalski i Jan Piotr Kowalski mogą być różnymi klientami, mimo iż mieszkają pod tym samym adresem, w hurtowni (dzięki procesowi deduplikacji) zostaną zidentyfikowani jako ta sama osoba umożliwiając tym samym rzeczywistą analizę zachowań klienta. 3/15/

24 Zastosowania hurtowni danych W bankowości od początku hurtownie danych budowane były z myślą o wspomaganiu zarządzania i ułatwieniu: Oceny sytuacji finansowej oddziałów i planowania rozwoju, Badania zyskowności produktów i usług oraz kształtowania ich portfela, Analizy kredytowej i szacowaniu ryzyka, Analizy płatności, należności i zaległości. W sektorze ubezpieczeń wspomagają podejmowanie decyzji biznesowych. Umożliwiają: zwiększenie zysku z istniejących polis poprzez ograniczenie ryzyka, ograniczenie fałszerstw, ustanowienie stawek zapewniających odpowiedni zysk, ograniczenie kosztów marketingowych i sprzedaży związanej z produktami (agenci, niezależni akwizytorzy), wprowadzenie na rynek nowych produktów i przejęcie części rynku od innych instytucji W telekomunikacji hurtownie danych wykorzystujące dane bilingowe umożliwiają między innymi segmentację klientów na grupy w różny sposób korzystających z usług operatora. W handlu hurtownie danych stały się istotnym narzędziem wspomagającym sprzedaż, marketing, promocje czy nawet sposób wystawiania towarów w sklepie. 3/15/

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych Na początek tłumaczenie inteligencja biznesowa (fatalnie!) analityka biznesowa (lepiej?) usługi biznesowe (lepiej?) przetwarzanie analityczne

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 2, Nr 2, 2010 PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Marcin Mirończuk Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny ul.wiejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Spis treści 1. Pojęcie hurtownia danych... 4 1.1. Struktury danych... 4 1.2. Sposoby ładowania danych... 9 1.3. Hurtownia danych a pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER Katarzyna BŁASZCZYK, Ryszard KNOSALA Streszczenie: Artykuł opisuje podstawową tematykę związaną z systemami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Materiały źródłowe do wykładu: [1] Jerzy Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [2] Arkadiusz Januszewski,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1)

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1) Hurtownie danych 1 Problematyka hurtowni danych Wykład przygotował: Robert Wrembel ZSBD wykład 12 (1) 1 Plan wykładu Problematyka integracji danych Integracja danych za pomocą hurtowni danych Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych 1 Informatyka w Zarządzaniu WYKŁAD III Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/~andrzej piątki 9.00-11.00 sala 80 budynek

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Justyna Siwińska * INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Wstęp Podejmowanie decyzji biznesowych, zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i taktycznym oraz strategicznym, staje się coraz trudniejsze.

Bardziej szczegółowo

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA ZESZYTY NAUKOWE 61-60 Piotr ZASKÓRSK 1 MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA Streszczenie W referacie podjęto próbę identyfikacji procesu wspomagania planowania jako elementu systemu wspomagania podejmowania

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

technologia informacyjna #1

technologia informacyjna #1 technologia informacyjna #1 Tomasz Przechlewski Strona 1 z 91 Wprowadzenie Dane, informacja, wiedza Informacja to jest przyrost wiedzy, który może być uzyskany na podstawie danych. (Tstchizris i Lochovsky)

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Marta Tabakow, Jerzy Korczak, Bogdan Franczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jan Beliczyƒski Katedra Procesu Zarzàdzania Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami 1. Uwagi wst pne CRM (Customer Relationship Management)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie

Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie Karol Łopaciński Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo