CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i 1 OPŁATY ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM I PROWADZENIEM RACHUNKÓW 11 Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN (m-c) Otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego (m-c) Otwarcie i prowadzenie Rachunku Powierniczego, Rachunku 3 Escrow lub Rachunku Escrow Premium Prowizja za wypłaty dokonane z rachunku Powierniczego, 4 Rachunku Escrow lub Rachunku Escrow Premium zgodnie z dyspozycją (od każdej płatności) Otwarcie i prowadzenie rachunku Inwestora Giełdowego w PLN 5 (m-c) 1, 2 opłata dotyczy tylko klientów, którzy otworzą rachunki pomocnicze w PLN oraz rachunki walutowe poza ofertą pakietową 5 2 do negocjacji do negocjacji Pozostałe opłaty związane z obsługą rachunków bankowych Sporządzenie i dostarczenie wyciągu zbiorczego (odbiór w jednostce Banku lub dostarczenie drogą pocztową) Sporządzenie i dostarczenie wyciągu zbiorczego w formie elektronicznej na adres Sporządzenie duplikatu dokumentu (wydruk systemowy, kopia wyciągu) Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadaczy rachunków (nie dotyczy umów, których jedną ze stron jest BNP Paribas Bank Polska SA) Dokonanie lub odwołanie blokady rachunku na wniosek klienta (z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 3) w sytuacjach nie związanych z zabezpieczeniem rachunku przed nieautoryzowaną transakcją lub dostępem do niego przez osoby nieuprawnione Koncentracja sald: Opłata miesięczna 62 Modyfikacja usługi 7 Zamknięcie rachunku bieżącego oraz rachunku pomocniczego w PLN i rachunku walutowego w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy Rachunku Bankowego 1 raz w miesiącu 1 raz w tygodniu (opłata miesięczna) Codziennie (opłata miesięczna) bez opłaty bez opłaty OPŁATY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM BIZNES SYSTEMEM CENTRUM TELEFONICZNYM 1 Abonament - wersja podstawowa (brak funkcji 1 integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) (m-c) 2 Abonament - wersja rozszerzona (pełna 75,00 2 funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (m-c) 3 Abonament Centrum Telefonicznego (m-c) 3 4 Powiadomienia SMS Pierwsze 10 powiadomień w miesiącu 2,00, każde kolejne 0,35/szt 5 Kody autoryzacyjne SMS 6 Wysłanie pakietu startowego przesyłką pocztową 7 Wysłanie pakietu startowego przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych poczty kurierskiej (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) 8 Wydanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) 3 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl scan 1/

2 9 Wydanie czytnika kart kryptograficznych Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna), czytnika kart kryptograficznych przesyłką zwykła lub poleconą Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna), czytnika kart kryptograficznych przesyłką kurierską Konsultacje techniczne każda wizyta konsultanta na życzenie klienta w siedzibie firmy na terenie Polski Wg kosztów rzeczywistych poczty kurierskiej (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) 50 1, 2, 3 opłata dotyczy tylko klientów, którzy otworzą rachunki pomocnicze w PLN oraz rachunki walutowe poza ofertą pakietową 3 OPŁATY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM MULTICASH 1 Instalacja nowych wersji oprogramowania, dwie sesje szkolenia użytkowników w siedzibie klienta oraz serwis systemu w sytuacji, kiedy nieprawidłowości wynikają z winy Banku lub niewłaściwego działania systemu MultiCash 2 Dodatkowe prace serwisowe: 21 Wizyta serwisanta 25 za rozpoczętą godzinę pracy 22 Dodatkowe szkolenia w siedzibie klienta 15 za godzinę 23 Blok szkoleniowy w siedzibie klienta (6 godzin) 80 3 Opłata za utrzymanie systemu MultiCash ( m-c) 50 4 Abonament miesięczny za użytkowanie systemu MultiCash Dla Klientów posiadających pakiet Fortis Premium, Fortis Premium FX, Biznes Profit Premium opłata do negocjacji 4 OPŁATY ZWIĄZANE Z CASH MANAGEMENT 41 Opłaty za usługę MBR i RPI Abonament miesięczny za usługę Zdalnego Raportowania (Multi Bank Reporting - MBR) Abonament miesięczny za usługę Zdalnego Zarządzania Płatnościami (Remote Payment Initiation - RPI) Opłata za każdorazowe wykonanie dyspozycji z tytułu usługi aktywnej RPI 20 5,00 5 PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART Debetowe 1 Obciążeniowe 2 Kredytowe 1 1 Opłata za wydanie karty BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl Business Standard Executive Business Standard MIKRO SME , n/d Opłata roczna za użytkowanie karty w pierwszym roku 3 3 Opłata roczna za użytkowanie karty w kolejnych latach n/d /59, Opłata miesięczna za użytkowanie pierwszej 10 i każdej kolejnej karty debetowej 1,90 11 nd 5 5 Transakcje bezgotówkowe 6 6 Ponowne generowanie kodu PIN 1,50% kwoty 1 9 /150, 00 scan 2/

3 1,50 7 Opłata 7 miesięczna za ubezpieczenie Bezpieczna karta zakres A 12 8 Opłata 8 miesięczna za ubezpieczenie Bezpieczna karta zakres B ,99 9,99 9,99 Opłata miesięczna za ubezpieczenie Bezpieczna Podróż Opłata za przygotowanie karty (opłata pobierana w przypadku nd nieodebrania karty lub odstąpienia od umowy) 11 1 Wydanie 1 i użytkowanie karty wraz z Pakietem Podróżnika 15 nd nd 42 nd 12 1 Każdorazowe skorzystanie z karty Priority Pass 16 wchodzącej w nd nd 24 EUR nd 2 skład Pakietu Podróżnika (koszt / 1 os) 13 1 Wypłaty 3 gotówki z bankomatów własnych banku 3% kwoty; min 7,00 1,5% min 5,00 14 Wypłaty gotówki z bankomatów Euronetu 3% kwoty; min 7,00 3% kwoty; min 7, Wypłata 4 gotówki z pozostałych bankomatów w kraju i za granicą 16 1 Przekroczenie limitu globalnego (opłata pobierana jest w 5 terminie rozliczenia transakcji) 17 1 Opłata za brak środków na pokrycie spłaty karty (opłata 6 pobierana jest w terminie rozliczenia transakcji) 18 1 Awaryjna 7 wypłata gotówki za granicą 19 1 Wydanie 8 karty zastępczej za granicą 20 1 Opłata 9 za nieterminową realizację Minimalnej Kwoty Spłaty 21 2 Wydanie 0 karty po zastrzeżeniu 22 2 Dostarczenie rachunku potwierdzającego realizację transakcji 1 kartą 3% kwoty; min 7,00 17 nd powyżej 5% 10 4 nd 10 nd nd równow kwot 100 USD nd nd równow kwoty 180 USD nd nd nd Karty Przedpłacone MasterCard Business PLN 18 MasterCard Business Walutowa EUR 18 MasterCard Business Walutowa USD Opłata za wydanie karty 2 Opłata roczna za użytkowanie karty Mikroprzedsiębiorstwa Małe i Średnie przedsiębiorstwa Opłata miesięczna za użytkowanie karty Opłata za doładowanie karty 1,50 1,50 1,50 5 Wypłaty gotówki z bankomatów własnych banku 6 Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju i za granicą 7 /3% kwoty; min 5, % kwoty; min 7,00 3% kwoty; min 7,00 3% kwoty; min 7,00 Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej 8 Zmiana kodu PIN w bankomacie BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl scan 3/

4 9 Ponowne generowanie kodu PIN 10 Opłata za przetworzenie nieuzasadnionej reklamacji 1 Z dniem 02 stycznia 2013 karta debetowa Visa Business została wycofana ze sprzedaży 2 Z dniem 02 stycznia 2013 rok do oferty Banku wprowadzono karty obciążeniowe MasterCard Corporate i MasterCard Corporate Executive, karty obciążeniowe Visa Business oraz Visa Business Gold zostały wycofane ze sprzedaży Oferta nie dotyczy segmentu MICRO 3,4,6,7, W Pakiecie Biznes Profit Premium, Fortis Premium, opłata do negocjacji, produkt nie jest dostępny dla Pakietów Biznes Gotówka, Biznes Przelewy, Biznes Optymalny 5 Bank zwraca pobraną opłatę na konto karty pod warunkiem rozliczenia transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 500 PLN w ciągu pierwszych dwóch pełnych okresów rozliczeniowych 8,9 W przypadku, gdy suma wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych i rozliczonych w ciągu 12 miesięcy od dnia ostatniej opłaty wyniesie PLN 10 Opłata miesięczna za użytkowanie pierwszej karty debetowej dotyczy tylko klientów którzy otworzą rachunek pomocniczy w PLN lub walutowy poza oferta pakietową 11 nie dotyczy Pakietów Biznes Gotówka, Biznes Przelewy, Biznes Optymalny 12 Opłata nie dotyczy Klientów, którzy przystąpili/zawarli Umowę Ubezpieczenia po 2 kwietnia Opłata nie dotyczy Klientów, którzy przystąpili/zawarli Umowę Ubezpieczenia po 2 kwietnia Opłata nie dotyczy Klientów, którzy przystąpili/zawarli Umowę Ubezpieczenia po 2 kwietnia W skład Pakietu Podróżnika wchodzą Karta Priority Pass i Karta Priority Traveller Rezygnacja klienta z zakupu jednej z Kart nie zwalnia z uiszczenia opłaty za cały Pakiet Podróżnika 16 Opłata za każdą wizytę w poczekalni klubowej dla VIP na lotniskach (kwota należności obciąża rachunek karty Visa klienta) 17 W Pakietach Biznes Gotówka, Biznes Przelew, Biznes Optymalny opłata wynosi 2,99% min 2 PLN W przypadku Kart VISA, przy transakcjach bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych za granicą, do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN podanej na wyciągu, i nie jest ewidencjonowana, jako oddzielna pozycja 18 Karty przedpłacone MasterCard Business PLN oraz MasterCard Business EUR i USD są imienne (name) bądź wydawane na okaziciela (no name) 19 Dotyczy karty przedpłaconej MasterCard Business Podarunkowa 6 OPERACJE DOKUMENTOWE 61 Opłaty kurierskie i administracyjne 1 Przesyłka kurierska krajowa 5 2 Przesyłka kurierska zagraniczna 30 3 Odesłanie nieprzyjętych dokumentów na koszt nadawcy 100 USD ( lub równowartość w PLN) + koszt przesyłki kurierskiej 4 Cesja praw na odbiór towaru lub indos bankowy na dokumentach Akredytywa dokumentowa własna (importowa i krajowa) 1 Wystawienie preawizu akredytywy 30 2 Przygotowanie projektu akredytywy (za każdy projekt): 21 Na podstawie zlecenia otwarcia akredytywy 22 Na podstawie niepełnego zlecenia otwarcia akredytywy lub dokumentów handlowych (kontraktu, faktury pro forma, etc) 3 Otwarcie akredytywy ,30% maksymalnego salda akredytywy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności od maksymalnej kwoty akredytywy, min 30 4 Zmiana warunków akredytywy: 41 Każdorazowo Dodatkowo w przypadku zmiany dotyczącej podwyższenia kwoty lub przedłużenia terminu ważności Opłata jak za otwarcie Prezentacja dokumentów powyżej opłaconego 3 miesięcznego okresu ważności akredytywy lub przekraczająca saldo akredytywy traktowana jest jako zmiana war Akredytywy 5 Badanie dokumentów: 51 W tym koszty rozliczenia (za każdy komplet dokumentów) 0,20% kwoty należnej do wypłaty, min Dodatkowa prowizja za przyspieszenie badania dokumentów (w ciągu 24 godzin od przyjęcia dyspozycji) 6 Opłata zryczałtowana z tytułu kosztów akredytywy: 20 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl scan 4/

5 61 Wniosek w Wniosek poza 30 7 Niezgodności w dokumentach (pobierana od beneficjenta akredytywy) 150 USD/110 EUR/450 PLN 8 9 Odroczenie płatności (za każdy rozpoczęty miesiąc odroczenia wskazany w akredytywie) Unieważnienie złożonego zlecenia (przed wykonaniem przez bank) Anulowanie akredytywy lub niewykorzystanie akredytywy Zmiana warunków zabezpieczenia akredytywy 0,10% kwoty do wypłaty, min 30 za cały okres odroczenia Akredytywa dokumentowa obca (eksportowa i krajowa) 1 Awizowanie akredytywy beneficjentowi 30 2 Preawiz akredytywy 25 3 Przygotowanie projektu akredytywy (za każdy projekt) 40 4 Potwierdzenie akredytywy stawka ustalana indywidualnie w zależności od ryzyka kraju i banku otwierającego 5 Przeniesienie akredytywy na beneficjenta wtórnego 0,30% maksymalnej kwoty przeniesionej akredytywy, min 60 6 Badanie dokumentów (za każdy komplet dokumentów) 0,20% kwoty należnej do wypłaty z tytułu badanych dokumentów, min 30 7 Przyjęcie dokumentów przy akredytywie niepotwierdzonej (za każdy komplet dokumentów, w tym opłata za płatność) 0,20% kwoty należnej do wypłaty min 30; max 60 8 Awizacja zmiany 81 Każdorazowo Dodatkowo w przypadku podwyższenia kwoty lub przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej 9 Odroczenie płatności: Stawka ustalana indywidualnie w zależności od ryzyka kraju i banku otwierającego 91 Akredytywa potwierdzona Stawka ustalana indywidualnie Akredytywa niepotwierdzona (za każdy miesiąc odroczenia wskazany w akredytywie w odniesieniu do każdego kompletu dokumentów) Prezentacja niezgodnych dokumentów (za każdy komplet dokumentów) Wstępne sprawdzenie dokumentów / korekty (za każdy komplet dokumentów) Anulowanie akredytywy 13 Prowizja za niewykorzystanie akredytywy (spisanie) Awizowanie akredytywy do innego banku Przelew otrzymanej należności do innego banku Dyspozycja przekazania wpływu należności z akredytywy na 50 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl scan 5/

6 rzecz innego podmiotu 17 Wysłanie komunikatu SWIFT-reklamacje, wyjaśnienia, monity 15,00 64 Inkaso dokumentowe i finansowe przychodzące (importowe i krajowe) 1 Wydanie dokumentów za płatność lub za akcept traty lub za wystawienie dokumentów finansowych (w tym późniejsze wydanie dokumentów finansowych) 0,20% kwoty inkasa, min 30 max 60 2 Zmiana warunków inkasa, reklamacje, wyjaśnienia, monity 10 3 Protest weksli Wg faktycznie poniesionych kosztów Realizacja zlecenia inkasa dokumentowego importowego oraz związane z nią czynności reklamacyjne i inne opłata jak za przelew zagraniczny 65 Inkaso dokumentowe i finansowe wychodzące (eksportowe i krajowe) 1 Przyjęcie zlecenia i dokumentów 0,20% kwoty inkasa, min 30, max 60 2 Zmiana warunków inkasa, reklamacje, wyjaśnienia, monity 20 3 Zwrot dokumentów nieodebranych przez płatnika (zawiera przesyłki kurierskie) 10 4 Wpływ z tytułu inkasa 5 66 Gwarancje otrzymane (obce) 1 Awizowanie gwarancji otrzymanej 30 2 Obsługa roszczenia gwarancji otrzymanej 50 3 Awizacja zmiany 25 4 Potwierdzenie autentyczności gwarancji otrzymanej 25 7 USŁUGI POWIERNICZE Akcje Obligacje Bony skarbowe 1 Przechowywanie papierów wartościowych będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym: Przechowywanie papierów wartościowych nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 0,12% pa 0,04% pa 0,03% pa do negocjacji 2 Uwaga: Opłata za przechowywanie papierów wartościowych naliczana i pobierana jest miesięcznie na podstawie wartości rynkowej portfela na ostatni roboczy dzień miesiąca lub na dzień zamknięcia rachunku Dla wyliczenia wartości stanu portfela stosuje się następujące formuły: a) Akcje: wartość rynkowa z ostatniego dnia roboczego miesiąca x stawka prowizji/12 b) Dłużne papiery wartościowe: wartość nominalna x stawka prowizji/12 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl scan 6/

7 3 Opłaty za rozliczenie transakcji zawieranej za pośrednictwem biura maklerskiego 10 4 Opłaty za rozliczenie transakcji zawieranej na rynku międzybankowym 3% wartości transakcji 5 Transfer portfela 15 od każdego rodzaju papieru 6 Wykup bonów skarbowych 7 Transakcje kupna / sprzedaży bonów na rynku wtórnym pomiędzy portfelem klienta a portfelem własnym BNP Paribas Bank Polska SA 8 Inne czynności związane z usługami powierniczymi Do negocjacji 8 TRANSAKCJE WYMIANY WALUT 1 Opłata stała z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy transakcji wymiany walut 30 USD i EUR oraz CHF (tylko banknoty) pozostałe waluty (banknoty) 2 Kupno/Sprzedaż walut obcych 1% kwoty 2% kwoty Prowizje nie dotyczą transakcji, których warunki są indywidualnie negocjowane 9 INNE PROWIZJE I OPŁATY 91 Obsługa czeków 1 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego (od każdego czeku) 1 2 Inkaso: Czeku rozrachunkowego lub gotówkowego (opłatę pobiera się za przyjęcie czeku do inkasa) Czeku w walutach obcych (prowizję pobiera się w chwili przyjęcia czeku) Dodatkowa opłata przy inkasie czeków w walutach obcych tytułem opłat i prowizji banków zagranicznych pośredniczących w zapłacie 2 0,50% kwoty czeku min 3 max 30 Do wysokości faktycznego obciążenia z kwoty czeku przez banki zagraniczne 4 Skup czeków bankierskich wystawionych przez banki posiadające rachunek LORO w BNP Paribas Banku Polska SA i trasowane na BNP Paribas Bank Polska SA, wystawione na rzecz klientów BNP Paribas Banku Polska SA oraz pozostałych dla których pokrycie zostało z góry przekazane przez bank wystawcy na rachunek BNP Paribas Banku Polska SA: 41 Czeki w PLN 2 42 Czeki w walutach obcych 0,50% kwoty czeku min 2 max 10 5 Odmowa zapłaty za czek walutowy (np czek bez pokrycia) Wg faktycznie poniesionych kosztów; min 5 6 Wydanie książeczki czekowej posiadaczowi rachunku w Banku 15,00 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych 7 Dokonanie zastrzeżenia czeków i blankietów czekowych w oddziałach BNP Paribas Bank Polska SA 4 Odwołanie zastrzeżenia czeku gotówkowego lub BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl scan 7/

8 rozrachunkowego 92 Obsługa weksli 1 Weksle złotówkowe (przedstawienie weksli do zapłaty, zgłoszenie do protestu, inkaso weksla itp) 5 2 Przedstawienie do zapłaty weksli walutowych (kosztami obciążony jest bank zlecający) 0,10% kwoty weksla min 5 3 Protest weksli walutowych wg faktycznie poniesionych kosztów Depozyty rzeczowe Dzienne Miesięczne 1 Przechowanie depozytu rzeczowego na zlecenie klienta 1,00 25,00 2 Przyjęcie depozytu rzeczowego na zlecenie klienta 15,00 94 Najem skrytek sejfowych Dziennie (do 7 dni włącznie) Miesięcznie (8 dni i więcej) 1 o rozmiarach (cm) do: ,00 3,00 2 o rozmiarach (cm) nie mniej niż: PROWIZJE I OPŁATY ZA NIESTANDARDOWE USŁUGI 1 Sporządzenie opinii o sytuacji finansowej przedsiębiorcy min 100 zł; max 200 zł 2 Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku 5 3 Pełnomocnictwo: 31 Udzielenie pełnomocnictwa 32 Zmiana pełnomocników w trakcie trwania umowy 33 Zmiana udzielonego pełnomocnictwa 5 4 Sporządzenie odpisu obrotów i wydruku historii transakcji na jednym rachunku bankowym: 41 Za rok bieżący, od każdej strony 5,00 42 Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 5 Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentacyjny 6 Wydanie potwierdzenia zgodności: 61 Podpisu ze wzorem w karcie wzorów podpisów 1 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl scan 8/

9 62 Dla danych audytorów posiadaczy rachunków oraz innych instytucji finansowych 35,00 7 Potwierdzenie salda na rachunku na dzień bieżący 15, Wystawienie dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę do obciążenia lub uznania rachunku klienta z tytułu różnic kasowych we wpłacie w PLN lub w walucie obcej Sporządzenie i przesłanie kopii dowodu dokonania transakcji przy użyciu karty debetowej lub obciążeniowej Sporządzenie opinii dla audytora klienta Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczeń związanych z prowadzeniem rachunków bankowych 5 Sporządzenie kserokopii dokumentu, duplikatu dokumentu, zaświadczenia oraz innych: opinii, odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych i kopii (nie wymienionych w punktach 1-9)(od każdego dokumentu) Na wniosek klienta lub innego upoważnionego zleceniodawcy w oparciu o informacje z okresu (opłatę ponosi zleceniodawca) Ostatnich dwunastu miesięcy Wcześniejszego niż ostatnie dwanaście miesięcy (za każdy rozpoczęty rok) 12 Na wniosek innego Banku, organizacji lub instytucji: Bank pobiera opłatę za przygotowywanie, sporządzanie i przekazywanie na wniosek innego Banku, organizacji lub instytucji informacji w zakresie dopuszczonym przez Prawo bankowe i inne przepisy prawa, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową (przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczy wyłącznie uprawnionych przez ustawę osób, organów i instytucji) Opłatę ponosi zleceniodawca Opłaty nie pobiera się od podmiotów ustawowo zwolnionych z opłat min 2; max 5 min 5; max 10 min Realizacja tytułu egzekucyjnego albo dokumentu mającego moc takiego tytułu 27 Opłata za przelew egzekucyjny z tytułu alimentów Skuteczny kontakt telefoniczny, stosowana wobec klienta w przypadku nieterminowej spłaty rat kredytu/pożyczki, zaległych opłat lub powstania debetu, naliczana nie częściej niż 3 razy w miesiącu Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe Pozostałe opłaty za czynności niestandardowe, nieprzewidziane w Taryfie Prowizji i Opłat Opłata za wysłanie, nie częściej niż 1 raz w miesiącu, pisemnego monitu z tytułu nieterminowej spłaty kredytu/pożyczki, zaległych opłat lub powstania debetu, w tym nieautoryzowanego, stosowana wobec klienta i innych będących stroną umowy w przypadku powstania zadłużeń wymagalnych, nieprzestrzegania innych warunków umowy bądź warunkowego wypowiedzenia umowy 3,00 1% od wartości wymienianej kwoty Do negocjacji 5 Uwaga: opłatę pobiera się od posiadacza rachunku/kredytobiorcy/pożyczkobiorcy BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl scan 9/

10 i Opłaty dotyczą również Klientów, którzy otworzą rachunki pomocnicze w PLN oraz walutowe poza ofertą pakietową Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m st zł, w całości wpłacony wwwbnpparibaspl scan 10/

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. scan 1/28 9211 Spis Treści: Część I Bankowość

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 1 grudnia 2008r. Niniejszy wyciąg został sporządzony na podstawie Postanowienia nr P-527/PT Szefa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane Klientom Korporacyjnym ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo